Page 35

PREDSTAVA

U

ovoj predstavi reditelj i koreograf Matija Ferlin ponovno se posvetio istraživanju jezika i načina na koji ga se, bez ilustriranja i psihologiziranja, može postaviti na scenu. Koristeći se pokretom kao jeziku ravnopravnim sredstvom izvedbe Ferlin, kao i u svojim prethodnim projektima, želi istražiti što se s pozorištem događa kada nekoj od njegovih temeljnih postavki istrgnemo sigurno tlo pod nogama. Stvarajući tekst iz materijala koji će, kroz niz radionica, “proizvesti” djeca predškolske dobi, ideja je kreirati specifičan pozorišni svijet, oblikovan dječjom logikom, u kojemu jezik nema smisao ni vrijednost koje mu odrasli pridaju, a zatim stvoriti pokret koji će takav jezik moći ispuniti novim značenjima. Namjera je stoga “uhvatiti” djecu u fazi najintenzivnije igre jezikom i zajedno s njima uputiti se u otkrivanje svijeta kakav je bio prije sto godina te kroz taj stari svijet, izmaštati jedan potpuno nov, za koji će djeca sigurno imati iznimne planove koji će i nas same iznenaditi, zbog čega uostalom i želimo zajedno s njima ući u njihov svijet jezika.

PERFORMANCE

I

n this play, director and choreographer Matija Ferlin re-dedicated himself to the study of language and the way it can, without illustration and psychologizing, be staged on scene. Using movement as a means of performance equal to language, Ferlin, as in his previous projects, wants to investigate what happens with the theater when we pull the rug underneath the feet of one of its underlying postulates. Through creating text from materials “created” by pre-school children through a series of workshops, the idea is to create a specific world of theater, shaped by children’s logic, in which the language has no meaning nor value that adults attach to him, and then create a movement that can attach new meaning to such language. The intention is, therefore, to “catch” the children in the most intense phase of their language games and join them in discovering the world as it was a hundred years ago. Through that old world, the aim is to imagine a completely new one, for which the children will surely have exceptional plans that will surprise even ourselves, which is why, after all, we want to join them in their world of language.

To nije predstava u kojoj odrasli tumače djecu ili pokušavaju približiti dječije poimanje stvarnosti, nego, vodeći se vlastitim iskustvom djeteta otkrivaju potencijale svijeta kakav bi mogao biti da se umjesto prihvaćanja postojećih jezičnih i stvarnosnih obrazaca zadržala dječija logika. - Ivana Slunjski It is not a play in which the adults interpret children or try to make familiar the children’s perception of reality, but, guided by their own experience of being a child, discover the potentials of the world as it might be if, instead of accepting the existing language and reality patterns, we retained the children’s logic was retained. - Ivana Slunjski REDITELJ / KOREOGRAF

M

atija Ferlin rođen je u Puli (1982). Diplomirao je na Školi za novi plesni razvoj u Amsterdamu. Radio je i živio u Berlinu. Po povratku u Pulu fokusirao se na istraživanje i reartikuliranje različitih koncepata scenske izvedbe i drugih medija poput kratkog filma, video uradaka i izložbi. Predstavljao je i izvodio svoja djela širom Evrope i Amerike na brojnim festivalima kao što su: Impulstanz u Beču, Spider Festival u Lionu, Mladi levi i Gibanica u Ljubljani, Ex-Yu Festival u New Yorku, Rhubarb Festival u Torontu, Contemporary Dance Festival u Bogoti, Rencontre Choregraphique u Parizu, Dance and Non-Verbal Theater Festival San Vincenti, Perforacije festival u Zagrebu... Sarađivao je sa koreografima/kinjama, režiserima/kama, vizuelnim umjetnicima/ama i dramaturzima/ginjama kao što su: Ivica Buljan, Martin Butler, Christophe Chemin, Maja Delak, Luc Dunberry, Mauricio Ferlin, Ame Henderson, Aleksandra Janeva, Heinz Peter Knes, Matea Koležnik, Keren Levi, Karsten Liske, Maria Ohman & Claudia de Serpa Soares, Paul Mpagi Sepuya, Sasha Waltz, David Zambrano, Jasna Žmak... Njujorški V Magazine ga je proglasio jednim od mladih koreografa koji najviše obećavaju u 2011. godini. Matija trenutno radi i živi u Puli, Hrvatska.

DIRECTOR / CHOREOGRAPHER

M

atija Ferlin was born in Pula (1982). Graduated at the School for New Dance Development in Amsterdam. Worked and lived in Berlin. After his returning to Pula he focused on researching and rearticulating different concepts of stage performance and other media such as short movies, videos and exhibitions. He presented and performed his own work across Europe and America at numerous festivals such as Impulstanz in Vienna, Spider Festival in Lyon, Young Lions and Gibanica in Ljubljana, Ex-Yu festival in New York, Rhubarb Festival in Toronto, Contemporary Dance Festival in Bogota, Rencontre Choregraphiquein Paris, Dance and Non-Verbal Theater Festival San Vincenti, Perforations Festival in Zagreb... He has collaborated with choreographers, directors, visual artists, and dramaturgs such as Ivica Buljan, Martin Butler, Christophe Chemin, Maja Delak, Luc Dunberry, Mauricio Ferlin, Ame Henderson, Aleksandra Janeva, Heinz Peter Knes, Matea Koležnik, Keren Levi, Karsten Liske, Maria Ohman & Claudia de Serpa Soares, Paul Mpagi Sepuya, Sasha Waltz, David Zambrano, Jasna Žmak... New York V Magazine announced him as one of the most promising young choreographers in 2011. Matija is currently working and living in Pula, Croatia. 35

55th International Theater Festival MESS  

55th International Theater Festival MESS Official cataloque

55th International Theater Festival MESS  

55th International Theater Festival MESS Official cataloque

Advertisement