Page 23

PREDSTAVA

O

vo je predstava u kojoj nema klasične glumačke podjele. Na sceni je 14 glumaca/ica, jedan od njih je George Orwell, a ostale uloge dodjeljujete vi, draga publiko. Likovi Životinjske farme su podjeljeni u četiri osnovne skupine. Birate: 4 svinje (Major, Napoleon, Snowball i Squealer), 4 kopitara (konj Boxer, kobile Clover i Mollie i magarac Benjamin), te 4 manje životinje (koza Muriel, ovca Dolly, kokoš Kolinda i pas Pincher) i jednog Čovjeka (gospodin Jones, Farmer i Reporter). Svaki gledalac/gledateljica će dobiti zvono i jačinom zvuka zvona, glasa ili udaranja nogama o pod, izmjerit ćemo jačinu zvuka i tako saznati kojem glumcu/ici i za koju ulogu ide vaš glas. Kroz predstavu nas vode i songovi: Himna životinja, Naše sijeno, Apoteoza vladaru, Lekcije o neprijatelju, Najbolji sistem na svijetu. Predstava se izvodi na sceni punoj blata. Ako jedna grudica mokre zemlje “doleti” do nekoga iz publike, znajte da je to slučajno, a ako prepoznate i identifikujete one osobe koje se imenom ne spominju, jer ih Orwell nije ni poznavao, znajte da to nije slučajno.

PERFORMANCE

T

his is a performance without the traditionally assigned roles. There are 14 actors on stage, one of whom is George Orwell, and the other roles are assigned by you, dear audience. The characters of the Animal Farm are divided into four basic groups. You assign: 4 pigs (Major, Napoleon, Snowball and Squealer), 4 ungulates (Boxer the horse, mares Clover and Mollie, and Benjamin the donkey), 4 smaller animals (goat Muriel, sheep Dolly, hen Kolinda, and Pincher the dog), and one Man (Mister Jones, Farmer, and Reporter). Each spectator will be given a bell and we will use the volume of the ringing, voice, or stomping to assess the volume of the sound and determine which actor should play which role. Throughout the play, we are guided by the songs: Animal Hymn, Our hay, Apotheosis of the ruler, Lessons of the enemy, The best system in the world. The play is performed on a stage covered in mud. If a lump of wet earth splatters someone in the audience, please know that it’s by accident, and if you recognize and identify those who are not mentioned by name, because Orwell did not even know them, please know that it is by no accident.

Mi ćemo sprovesti teror, U ime ljudskih prava! Jer čovjek je dostojanstven Samo onda kad ima para! Svaka škola se plaća Zato: radi, zaradi, plati! Imaš ono što kupiš, I to što imaš brani! – Milena Bogovac REDITELJ

D

ino Mustafić je diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek za režiju, i na Odsjeku za opštu književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Režirao je u mnogim pozorištima i gradovima regiona. Postavio je više od 50 drama klasičnih i savremenih pisaca. Za svoj rad višestruko je nagrađivan u zemlji i inostranstvu. Snimio je više dokumentarnih filmova i dugometražni igrani film Remake, koji je gostovao na više od 40 festivala. Od januara 2003. do decembra 2005. godine bio je Umjetnički direktor Drame Narodnog pozorišta Sarajevo. Na čelu je najstarijeg pozorišnog festivala u regionu Internacionalnog teatarskog festivala MESS od 1997. godine, kojeg je obnovio nakon opsade Sarajeva sa svojim saradničkim timom.

We will implement terror, In the name of human rights! Because the man is dignified Only when he has money! Each school shall be paid Therefore: work, earn, pay! You have what you buy, And what you have, defend! – Milena Bogovac DIRECTOR

D

ino Mustafić is a graduate of the Academy of Performing Arts, Department of Directing, and the Department of General Literature at the Faculty of Philosophy in Sarajevo. He had directed in many theaters and cities in the region. He staged more than 50 plays by classical and contemporary writers. He has won numerous awards for his work in B&H and abroad. He has made several documentaries and a feature film Remake, which was shown at more than 40 festivals. From January 2003 to December 2005, he was the Artistic Director of Drama of the National Theater in Sarajevo. Since 1997, he has been at the helm of the oldest theater festival in the region, International Theater Festival MESS, which he restated after the siege of Sarajevo together with his collaborative team. 23

55th International Theater Festival MESS  

55th International Theater Festival MESS Official cataloque

55th International Theater Festival MESS  

55th International Theater Festival MESS Official cataloque

Advertisement