Page 21

PREDSTAVA

R

iječ je o drami pisanoj rafalnim stilom brzih i kratkih rečenica koje iznose sliku odrastanja četvero mladih ljudi iz ratnog i poratnog Siska. Dva muška i dva ženska lika kreću s istih startnih pozicija, iz podrumskih skloništa bombardiranoga grada, a život ih potom oblikuje u potpuno različite ljude, isprva malim pomacima koji s vremenom postaju tektonskim. Drama izrazito precizno i duboko zasijeca neuralgično tkivo poslijeratnog tranzicijskog društva te gotovo bez greške detektira “povijest bolesti” naših prostora.

PERFORMANCE

T

his is a drama written using a style of a rapid succession of quick and short sentences that paint a coming-of-age picture of four young people from the war and post-war Sisak. Two male and two female characters have the same starting position, in the basement shelters of a bombarded city, and then life, initially through small steps that eventually become tectonic, forms them into completely different people. This drama uses extremely precise and deep cuts to dissect the neuralgic tissue of the post-war society in transition, and provides an almost flawless anamnesis of our region.

Sanjam da će za deset godina ovdje biti još gore nego što je sada. Sanjam da će siromaštvo probuditi ludilo. Sanjam da će probiti novi rat, da onaj u Bosni nije prestao, da će u Hrvatskoj ponovno ubijati i Srbe i pedere. I mene pogotovo. - Dino Pešut I dream that in ten years things are going to be worse than they are now. I dream that poverty will awaken the insanity. I dream that the a new war will break out, that the one in Bosnia never stopped. That in Croatia, they will again kill Serbs and faggots. And me, in particular. - Dino Pešut REDITELJ

S

aša Božić je rođen 1979. u Vinkovcima. Diplomirao je pozorišnu režiju i radiofoniju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 2006. Još kao student ADU-a angažiran je u profesionalnim plesnim projektima u skupini BADco. i Zagrebačkom plesnom ansamblu. Kao dramaturg sarađuje s priznatim koreografima/kinjama i plesačima/cama u zemlji i inozemstvu. Osim brojnih saradničkih projekata, Saša Božić ostvario je i mnoge samostalne dramske, plesne i multimedijske projekte koji su trenutno na repertoaru hrvatskih pozorišnih institucija poput Nore Henrika Ibsena u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, Skupa: Igre na Dubrovačkim ljetnim igrama, Glorije Ranka Marinkovića te Dezertera, autorskog projekta nadahnutog romanom Kiklop Ranka Marinkovića, u Teatru ITD u Zagrebu, Spremnih Kristine Gavran u ZKM-u... Vlastite autorske i saradničke projekte uspješno i redovito predstavlja u europskim pozorišnim institucijama. Asistent je na katedri scenskog pokreta na Odsjeku glume Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Živi u Zagrebu.

DIRECTOR

S

aša Božić was born in 1979 in Vinkovci. He graduated in theater directing and radiophony at the Academy of Dramatic Arts in 2006. As a student at the ADA, he worked on the professional dance projects with the BADco. group, and the Zagreb Dance Company. As a dramaturge, he collaborated with recognized choreographers and dancers in the country and abroad. Aside from numerous collaborative projects, Saša Božić worked on many independent drama, dance, and multimedia projects that are currently on the repertoire of Croatian theater institutions such as Henrik Ibsen’s Nora at the Croatian National Theater in Zagreb, The Miser: Plays at the Dubrovnik Summer Festival, Ranko Marinković’s Gloria, and Deserters, a project he authored based on the novel Cyclops by Ranko Marinković, at the ITD Theater in Zagreb, Ready by Kristina Gavran at the Zagreb Youth Theater... His authored and collaborative projects are successfully and regularly showcased at the European theater institutions. He is an assistant of Stage Movement at the Acting Department of the Academy of Dramatic Arts in Zagreb. He lives in Zagreb. 21

55th International Theater Festival MESS  

55th International Theater Festival MESS Official cataloque

55th International Theater Festival MESS  

55th International Theater Festival MESS Official cataloque

Advertisement