Page 5

Programiranje II – Vježba 6. ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ Zadatak 6.5 Napišite program koji sa konzole učitava dimenzije dvodimenzionalnog niza (matrice). Matrica ne mora bit kvadratna. Maksimalne dimenzije matrice su 10x10. Program zatim čita prvi red i prvu kolonu matrice. Ostale članove matrice program neka izračuna množenjem prvih članova odgovarajuće kolone i stupca, tj. a(i,j) = a(i,1)*a(1,j). Primjer: 0 4 5 6 1 4 5 6 2 8 10 12 3 12 15 18

______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________

5

C++ Niz - pokaz-f-ija- datoteka  
C++ Niz - pokaz-f-ija- datoteka  

Ciljevi ove laboratorijske vježbe: 1. upoznati se sa nizovima 2. naučiti korištenje nizova u klasama Ime studenta: Programiranje II – Vježba...