Page 1

MARCH 2008

Rolling stock

Railway vehicles on Slovenian Railways About locomotives and electro and diesel motor units

Vleka vlakov Vleka vlakov je od vseh železniških služb in dejavnosti verjetno najbolj zanimiva za širši krog ljudi, saj je “mogočnost” lokomotiv posebej pravlačna. Nenazadnje lokomotiva v sebi skriva ogromno moč in neke vrste tehnično mogočnost. Krotiti to moč, upravljati z njo in voziti dolge in težke vlakovne kompozicije pa vsekakor predstavlja posebne vrste izziv.

Področje dejavnosti Na Slovenskih železnicah se uporablja enosmerno napajanje za električno vleko, praktično enak sistem kot na italijanskih železnicah (3kV). Na mejah se srečujemo še z dvema različnima in sicer 15kV 16,7Hz v Avstriji ter 25kV 50Hz na Hrvaškem ter na Madžarskem. Imamo 3 Sekcije za vleko (Ljubljana, Maribor in Divača), ki imajo svoje delovne enote (Ljubljana, Novo mesto, Zidani Most, Jesenice, Maribor, Celje, Divača, Nova Gorica).

V pričujoči knjižici predstavljamo nekaj poglavitnih dejstev o organiziranosti Službe za vleko, posebej pa predstavljamo naša vozna sredstva in njihove tehnične podatke.

Osnovna naloga Poslovne enote vleka je zagotavljanje vozil in osebja za opravljanje železniškega prometa, izvajanje strokovno-tehničnih opravil v zvezi z vzdrževanjem vozil, pripravo elementov za izračun stroškov vleke, sodelovanje pri dogovorih s predstavniki tujih železniških uprav za obmejne storitve vleke ter opravljanje drugih del s tega področja. Za izvajanje temeljne dejavnosti na Slovenskih železnicah, to je prevoz potnikov in blaga ter premik, se uporabljajo električne in dizelske lokomotive ter elektromotorne in dizelmotorne garniture. Poslovna enota Vleka je organizacijsko struktuirana na nivoje Služb, Sekcij (...za vleko Ljubljana, Maribor in Divača) ter nivo Delovnih enot, ki so v sklopu posameznih sekcij (v Sekciji za vleko Ljubljana: DE Ljubljana, Zidani Most, Novo mesto ter Jesenice; v Sekciji za vleko Maribor: DE Maribor in Celje; v Sekciji za vleko Divača: DE Divača in Nova Gorica). Vizija Poslovne enote vleka je uvrstitev med najboljše ponudnike vlečne dejavnosti v Evropi, predvsem s kakovostjo.

PAGE 1


MARCH 2008

541

PAGE 2


MARCH 2008

363

PAGE 3


MARCH 2008

342, 362

PAGE 4


MARCH 2008

310

PAGE 5


MARCH 2008

312-0

PAGE 6


MARCH 2008

312-1

PAGE 7


MARCH 2008

311

PAGE 8


MARCH 2008

664

PAGE 9


MARCH 2008

644, 661

PAGE 10


MARCH 2008

642, 643, 732

PAGE 11


MARCH 2008

711

PAGE 12


MARCH 2008

713

PAGE 13


MARCH 2008

813-0

PAGE 14


MARCH 2008

813-1

PAGE 15


MARCH 2008

Steam locomotives

PAGE 16

Profile for Bojan Dremelj

Slovenian Railways Rolling Stock  

Locomotives and passenger motor units of Slovenian Railways

Slovenian Railways Rolling Stock  

Locomotives and passenger motor units of Slovenian Railways

Profile for bojan
Advertisement