Page 1

Lediga tomter 2013-14Välkommen till Himmeta-Bro Välkommen till Himmeta-Bro, vårt vackra mälardalslandskap som sträcker sig från Hedströmmen precis utanför Köping nästan hela vägen fram till Arboga. Om du vill bo lantligt och naturnära med flera stora städer inom bekvämt pendlaravstånd, så föreslår vi att du fortsätter bläddra i katalogen. På de följande sidorna kommer du att kunna bekanta dig med området, med människorna som bor där, med städerna, skolorna och föreningarna.


Boprojektet År 2010 tog Himmeta-Bro bygderåd initiativet till ett projekt för öka inflyttningen i bygden och göra det lättare för nya invånare att hitta en plats som passar dem och bygga sig ett hem där. Projektet finansieras delvis av Leader Västra Mälardalen, Köpings kommun och HimmetaBro bygderåd. Lokala företagare och föreningar bidrar med tid och expertis för att kunna genomföra projektets olika delar.

Ett projekt i tre stadier Vad kan då projektet Bo i HimmetaBro göra för dig? För det första hjälper vi dig och andra människor som är intresserade av att bo på landet att hitta oss. Istället för att markägarna i området på egen hand säljer sina tomter på ett flertal olika vis, har vi samlat ett trettiotal olika tomter i flera olika områden och marknadsför dem gemensamt inom projektet. Det ökar vår synlighet och gör oss lättare att hitta. Steg nummer två i projektet är att alla tomter som deltar i projektet har förundersökts. Alla de punkter som tas upp i en förhandsprövning inför bygglov har projektets byggplanerare redan gjort i förväg.

Projektet har samlat ett trettiotal tomter lokaliserade över hla bygden. De blå cirklarna markerar en eller ett antal tomter som förundersökts för bebyggelse.


Vi har redan tagit reda på om det finns fornminnen på platsen, hur marken ser ut, hur ett villaområde kan planeras på platsen, var man bör placera avloppsbäddar och var det finns vatten och el att dra fram till tomten. När som helst kan du som är intresserad av att bo i vårt område kontakta projektet för att få en visning av de tillgängliga tomterna. Det är helt kostnadsfritt och vi utgår från ditt behov. Varken mäklare eller tomtägare deltar i visningen om du inte specifikt önskar det. Vi vill att du i lugn och ro och på ett objektivt sätt får bekanta dig med bygden.

När du väl bestämt dig för att köpa en tomt och bygga hus i Himmeta-Bro, hjälper vi dig att ta kontakt med markägaren och också att göra en förhandsprövning och söka bygglov på tomten. Det enda vi inte får göra är hjälpa dig att förhandla i ekonomiska frågor. Vi är opartiska och oberoende i alla förhandlingar mellan bank, markägare och köpare. Kontakta projektgruppen på telefon 021-490 500 11 eller maila oss på adressen bo@himmeta.se


Mälardalsområdet Himmeta-Bro ligger i Köpings kommun och det tar fem minuter att åka från Bro till Köpings centrum, tio minuter från Himmeta till Köpings centrum. I Köpings kommun bor 24 900 personer, varav 17 300 i tätorten. Där finns 1 300 olika företag, ett femtiotal förskolor, flera grundskolor och en gymnasieskola för 1 100 elever. Köping har ett rikt föreningsliv med strax över 350 idrotts- kultur- och intresseföreningar. Förutom butikerna i Köpings centrum finns också ett större köpcentrum i entré Köping vid E18. Det går att pendla till alla omkringliggande städer med antingen tåg eller buss. Från Himmeta-Bro kan man med bil resa till Arboga eller Kungsör på 20 minuter. Det tar 30 minuter till Västerås, 40 minuter till Eskilstuna, 50 minuter till Örebro och 1 timme och 45 minuter till Stockholm. Restiden med tåg är något kortare, med buss något längre.

Mer information om närliggande städer finns att läsa på: koping.se arboga.se kungsor.se vasteras.se


Himmeta-Bro I Himmeta-Bro-området bor mellan 600 och 700 personer. Ett stort antal familjer bedriver jordbruk, djurhållning eller skogsbruk i någon omfattning, men där finns också ett antal vanliga villaområden och ett flertal företag som inte räknas till gröna näringar.

Under året hålls ett flertal gemensamma evenemang som arrangeras av bygdens föreningar, ofta under ledning av HimmetaBro bygderåd, bygdegårdsföreningen eller föräldraföreningen. Midsommardagsfesten, annandagsdansen, och julgransplundringen och årliga återkommande evenemang.

Centralt i området ligger Himmeta kyrkby, Men det finns också möjlighet att delta i där Himmeta kyrka, församlingshem, skola byafester, gökotta vid kolmileplatsen, danser och förskola ligger. och barndisco i bygdegården bland mycket annat. Om sommaren finns två säsongsöppna Förskolan Lingonet har sina avdelningar i de caféer i varsin ände av området, vid Släta IP gula tegelhusen nära Himmeta Kyrka. Där och Skolans bokcafé i Ekebybro. går mellan 20 och 30 barn. I den röda och blå skolmodulen finns förskoleklassen För den som vill lära sig att hitta lite bättre Smultronet och i det stora skolhuset går i området och upptäcka alla smultronställen, klasserna 1 – 3. Äldre barn åker skolbuss in hålls Lär känna din bygd-turer med cykel till Köping. eller bil vid några tillfällen varje sommar. I församlingshemmet som ligger alldeles bredvid skolan hålls öppen förskola med babysång och där övar också barnkören och stora kyrkokören.

Himmeta skola

Himmeta bygdegård


Idrott, natur och djur är stora intressen i bygden. Himmeta IF, med undersektioner i till exempel fotboll, orientering och skidåkning, är mycket aktiva, och motionsspår och idrottsplats underhålls av föreningen. Ett flertal av de yngre barnen provar också på scouting, där den närmaste hajkplatsen finns i Gässlinge.

Många av de som bor i Himmeta och Bro är också mycket intresserade av trädgårdsskötsel, och är medlemmar i Köpings trädgårdsförening. För den som vill ta en riktigt vacker cykeltur i området rekommenderas en tur längs Rabodalen, med dess många vackra tomter längs Rabobäcken.


Lediga tomter

Bro

I Bro finns det lediga tomter i utkanten av Bro by. Som planerna ligger nu, kommer det att bli ett mindre villaområde med 3 – 5 hus som tillsammans kan dela på till exempel avloppsbädd och anslutande väg. Området passar perfekt för barnfamiljer. Skolbuss hämtar från området, och äldre barn kan lätt cykla in till Köping. Fastighetsägare (privatägd mark) kontaktas via projektet på 021-490 50 11 eller via bo@himmeta.se


Lediga tomter

Himmeta

I Himmeta finns ett flertal lediga tomter i kommunal ägo mitt inne i Himmeta kyrkby. Dessa tomter är till salu och har kommunalt vatten och el framdraget till tomtgräns. För närvarande är planeringen av hur många och hur stora tomter marken kommer att delas upp i inte klar. Man hittade under 2010 fornminnen på platsen som måste tas hänsyn till. Vid intresse för tomterna i Himmeta kyrkby, går det bra att kontakta projektet för en visning på 021- 490 50 11. Övriga frågor om dessa tomter går att ställa till kommunens fastighetsansvarige. All information hittas på koping.se under fliken ”bygga och bo”.


Det finns också gott om lediga tomter i Himmeta som säljs av privata markägare. Tomterna ligger i Valla, Gässlinge och Tveta (se karta). Det går att boka en visning/rundtur genom projektet på telefon 021-490 50 11 eller via mail bo@himmeta.se.

Valla

Tveta
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.