Issuu on Google+

SPO©TOVANI LJUBITELJI GLASBE!

DEAR GUESTS, DEAR FRIENDS OF MUSIC!

Veselilo bi nas, Ëe bi med prijetne dogodke iz poletnih dni vpletli tudi katerega izmed naših koncertov v okviru 16. poletnega glasbenega festivala Glasbeno poletje v Bohinju.

You are kindly invited to visit at least some of the special events included in the 16th Bohinj Summer Music Festival.

V Ëudovitem okolju cerkvice Svetega Martina v Srednji vasi in v kulturnem domu v Bohinjski Bistrici želimo z glasbenimi veËeri ustvariti razpoloženje, ki bo poletje 2011 naredilo še bolj mavriËno in zaradi katerega vam bo spomin nanj še hitreje priËaral nasmešek na vaš obraz. Zato vas v imenu domaËih in svetovnih glasbenih umetnikov, ki bodo gostovali v Bohinju vabimo, da si ogledate program in se odloËite za obisk. Datumi koncertov so naslednji: Ëetrtek, 21. julij; Ëetrtek, 28. julij; Ëetrtek, 4. avgust; Ëetrtek, 11. avgust in Ëetrtek, 18. avgust. Vsi koncerti se priËnejo ob 20.30 uri. Vstopnina je 10 eur. Vstopnice za koncert lahko kupite pol ure pred zaËetkom koncerta na lokaciji koncerta. V vašem hotelu lahko povprašate glede organizacije prevoza na prireditev in nazaj. Vljudno vabljeni! Umetniški vodja: Roman Leskovic Organizator koncertov: Turizem Bohinj Triglavska cesta 30, Bohinjska Bistrica direktor Klemen Langus

The Bohinj Summer Concerts take place in the wonderful environment of the St. Martin's Church in Srednja vas, Bohinj and in the Jože Ažman Hall in Bohinjska Bistrica. We should like to add to the high spirits of your summer evenings in the Bohinj region with our traditional musical evenings. Perhaps you might remember this summer also for one of our concerts. So you are kindly invited to have a look at our programme that will be performed by the artists from Slovenija and other countries and decide to enjoy at least some of these summer events. The dates are as follows: Thursday 21st July, Thursday 28th July, Thursday 4th August, Thursday 11th August and Thursday 18th August. All the concerts begin at 20.30 pm. The concert tickets (EUR10) can be bought half an hour before the concert at the concert location. The information regarding organization of transport to the concert and back can be obtained at your hotel. Welcome! Art director: Roman Leskovic Organizer: Turizem Bohinj Triglavska cesta 30, Bohinjska Bistrica Director Klemen Langus

1.

koncert

GLASBENEGA POLETJA V BOHINJU st 1 concert of the Bohinj Summer Musical Festival

2.

koncert

GLASBENEGA POLETJA V BOHINJU 2 concert of the Bohinj Summer Musical Festival nd

Ëetrtek, 21. julij ob 20.30 Kulturni dom Joža Ažmana, Bohinjska Bistrica Thursday, 21st July at 8.30 pm Cultural centre Joža Ažman Hall, Bohinjska Bistrica

Ëetrtek, 28. julij ob 20.30 Cerkev Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju Thursday, 28st July at 8.30 pm St. Martin's Church, Srednja vas in Bohinj

BARBARA JERNEJ»I» FÜRST mezzosopran / mezzosoprano ŽARKO IGNJATOVI∆ kitara / guitar

IZREDNI KONCERT V POKLON 200 LETNICI ROJSTVA ZNAMENITEGA MADŽARSKEGA SKLADATELJA IN PIANISTA FRANZA LISZTA EXTRAORDINARY CONCERT IN COMMEMORATION OF THE 200th ANNIVERSARY OF FRANZ LISZT, THE FAMOUS HUNGARIAN COMPOSER AND PIANIST

program / programme J.Marin, E.Granados, R.Gehard, J.Turina, M.De Falla ZvoËna kombinacija kitare in pevskega glasu bo v barvitih španskih pesmih in temperamentnemu južnoameriškemu tangu predstavljala izvrsten izziv za tako odliËna glasbena umetnika kot sta pevka Barbara JernejËiË in kitarist Žarko IgnjatoviÊ. The sonorous combination of the guitar and the human voice performing colourful Spanish songs and temperamental South-American tango will present a perfect challenge for such excellent performers as a singer Barbara JernejËiË and a guitarist Žarko IgnjatoviÊ.

PETAR MILI∆ klavir / piano program / programme F.Schubert, L.van Beethoven, F.Liszt Franz Liszt ni bil samo eden najveËjih klavirskih virtuozov v glasbeni preteklosti ampak tudi eden najboljših skladateljev klavirske glasbe. Temeljito je poznal klavir, njegove skrivnosti in njegove posebnosti. Ko je pisal za to glasbilo je vedel kaj je zanj najprimernejše, znal je izkoristiti njegove moËne strani in prikriti njegove pomanjkljivosti. Franz Liszt was not only one of the greatest pianists in the history of music but also one of the best composers of the music written for the piano. He was a true master of his instrument, knowing well its secrets and its specialities. When composing, he knew precisely what was the best for the piano and he knew how to make the best of its advantages and how to avoid its disadvantages.


3.

koncert

GLASBENEGA POLETJA V BOHINJU 3 concert of the Bohinj Summer Musical Festival rd

4.

koncert

GLASBENEGA POLETJA V BOHINJU 4 concert of the Bohinj Summer Musical Festival th

5.

koncert

GLASBENEGA POLETJA V BOHINJU 5 concert of the Bohinj Summer Musical Festival th

Ëetrtek, 4. avgust ob 20.30 Cerkev Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju Thursday, 4th August at 8.30 pm St. Martin's Church, Srednja vas in Bohinj

Ëetrtek, 11. avgust ob 20.30 Cerkev Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju Thursday, 11th August at 8.30 pm St. Martin's Church, Srednja vas in Bohinj

Ëetrtek, 18. avgust ob 20.30 Cerkev Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju Thursday, 18th August at 8.30 pm St. Martin's Church, Srednja vas in Bohinj

VE»ER ORATORIJSKIH IN POSVETNIH ARIJ TER SAMOSPEVA CONCERT OF ARIAS AND SOLOS

JOVAN KOLUN–IJA violina / violin MLADEN BUCI∆ kitara / guitar

MATJAŽ ROBAVS bariton / baritone ANDREJA KOSMA» klavir / piano

program / programme

ZINOVIA-MARIA ZAFEIRIADOU sopran / soprano KATERINA ROUSSOU mezzosopran / mezzosoprano ALEXANDRA VERBITSKAYA harfa / harp

program / programme G.F.Haendel, F.Mendelssohn-Bartholdy, F.Schubert, A.Dvorak, L.M.Škerjanc Široke glasbene množice poznajo pevca Matjaža Robavsa predvsem kot Ëlana popularnega tria treh tenorjev z imenom Eroica. Glasbeni poznavalci pa ga cenijo predvsem kot izvrstnega interpreta samospeva ter koncertnih in opernih arij. Z nekaj najlepšimi bo skupaj s pianistko Andrejo KosmaË na tretjem koncertu Glasbenega poletja v Bohinju pripravil prvovrstno glasbeno doživetje. Although Matjaž Robavs has become famous as a member of the popular The Three Tenors - Eroica, he is in great esteem with the musical experts as a soloist, performing concerts and opera arias. At the third concert of the Bohinj Summer Musical Festival, together with a pianist Andreja KosmaË, he will be performing for you some of the most beautiful melodies and treating you to a unique musical experience. Z

J.S.Bach, F.Kreisler, M.Albéniz, F.Moreno-Torroba, N.Paganini, C. Saint-Saëns „Jovan Kolunija je enkraten dragulj med mladimi svetovnimi violinisti“ je pred leti zapisal svetovno znani violinist Henrik Szeryng „ima prirojene kvalitete, ki se jih ne da nauËiti. S tem mislim na kvaliteto tona, toplino, pristop do glasbe in smisel za glasbeni stil. On je sreËna kombinacija srca in duha“. „Jovan Kolunija is a jewel among young world violinists“ wrote Henrik Szeryng, the world famous violinist. „He is a natural, gifted with the qualities one cannot learn. I mean, he has got the quality of the sound, the warmth, the right attitude to and the sense of the music style. He is a happy combination of the heart and the mind.“ Z

TURIZEM BOHINJ Triglavska cesta 30, Bohinjska Bistrica www.bohinj.si

OB»INA BOHINJ Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica www.obcina.bohinj.si

program / programme H.Purcell, H.Duparc, M.Ravel, G.Kostandinidis, M.Kalomaris, W.A.Mozart, G.Puccini, G.Bizet, J.Offenbach Zven harfe se akustiËno Ëudovito odziva v cerkvi Svetega Martina v Srednji vasi. »e pa se temu plemenitemu inštrumentu pridružita še dve izvrstni grški pevki, pa ljubitelji vokalne glasbe zakljuËnega koncerta Glasbenega festivala v Bohinju nikakor ne smete zamuditi. St. Martin's Church in Srednja vas, Bohinj, has good acoustics and the sounds of the harp resound perfectly for a soprano and a mezzosoprano of two fantastic Greek singers to join in; surely an exceptional musical event you cannot miss.

Gostilna Rupa Gostilna pri Hrvatu Gostilna Mihovc Hotel Kristal Hotel Center Okrepčevalnica Urška Šest Anton s.p. - Avtotehnika OkrepËevalnica Slap Voje Hotel TripiË Zlatorog Turizem Pizzeria in špageterija Don Andro Hostel Pod Voglom GostišËe Erlah Kemperle Alojz s.p. - Guma servis Organizacija festivala / Festival execution: Turizem Bohinj Koncertna zgibanka Glasbenega poletja v Bohinju 2011 Concert booklet of Bohinj Summer Musical Festival 2011 TehniËna izvedba / Tehnical realization: Karol JakšiË-Jaka Tekstovno uredil / Text editor: Roman Leskovic Oblikovanje / Design: Robert Turk Prevod / Translation: Doris Sodja Izdal in založil / Published by: Turizem Bohinj Zanj / Represented by: Klemen Langus Tisk / Print: Medium Naklada / Printing: 2600 izvodov, junij 2011 / 2600 copies, June 20101 Informacije / Information: www.festivalbohinj.si, info@bohinj.si

2011


Glasbeno poletje v Bohinju / Summer Musical Festival in Bohinj