Page 1

1 #naostro


2 #naostro


3 #naostro


Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Młodzi Zieloni 2004 - Ostra Zieleń Ja niżej podpisany deklaruję chęć wstąpienia w szeregi stowarzyszenia Młodzi Zieloni 2004 - Ostra Zieleń.

Zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych przez stowarzyszenie w celach statutowych. Imię…………………………………………………………………… Nazwisko…………………………………………………………… Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………... Miejscowość z kodem……………………………………….. Ulica, numer domu, numer mieszkania………………………………………………………... Telefon………………………………………………………………. E-mail………………………………………………………………… Miejsce i data wypełnienia deklaracji Podpis:

4 #naostro

NaOstro #1  
NaOstro #1  

Magazyn Ostrej Zieleni

Advertisement