Page 1

Zarząd Powiatu Gliwickiego, radna Sejmiku Śląskiego Małgorzata Tkacz-Janik oraz organizatorzy cyklu spotkań pt.

„DEMOKRACJA ENERGETYCZNA” serdecznie zapraszają lokalnych polityków, reprezentantów biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej oraz zainteresowanych mieszkańców na spotkanie poświęcone szansom, jakie daje transformacja energetyczna lokalnym społecznościom i osobom indywidualnym.

2 kwietnia (środa) godz. 9.00 – 13.00 Starostwo Powiatowe w Gliwicach sala sesyjna ul. Zygmunta Starego 17 W programie m.in.: • budżet UE na lata 2014-2020 a energetyka odnawialna; • rosnąca rola regionów i samorządów w realizacji inwestycji prorozwojowych; • rozwój w Europie nowych form własności energii (spółdzielnie energetyczne, samorządowe zakłady energetyczne, prosumenci); • uwarunkowania lokalne oraz prawodawcze dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce; • propozycje lokalnych działań służących tworzeniu zielonych miejsc pracy; • aspekty planistyczne i środowiskowe dotyczące OZE.

44-100 Gliwice Prelegenci: Dariusz Szwed – przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu, Beata Maciejewska – prezeska Fundacji Przestrzenie Dialogu, Michał Kitkowski , Marek Kras, Robert Słotwiński – przedsiębiorcy i eksperci w dziedzinieOZE Marek Zaborowski – z Instytutu Ekonomii Środowiska zaangażowany w powołania Koalicji na rzecz Utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią.

Więcej informacji: www.demokracjaenergetyczna.pl

W ramach spotkania przed Urzędem odbędzie się prezentacja instalacji solarnych. Serdecznie zapraszamy. Organizatorzy:

Patronat medialny:

Demokracja gliwice zap  
Demokracja gliwice zap  
Advertisement