Page 1

Drugie życie naszych śmieci


Zastanówmy się co dzieje się z odpadami, które każdego dnia pozostają w naszych gospodarstwach domowych. To czego nie zjemy lub nie zużyjemy ląduje w koszu na śmieci a następnie na składowisku odpadów. Składowisko odpadów - potocznie nazywamy wysypiskiem śmieci. Może znajdować się ono tylko w miejscu do tego przeznaczonym i odpowiednio przygotowanym. Szkodliwość składowiska dla otoczenia zależy od wielu czynników musi być zminimalizowana. Tereny, na których są wysypywane śmieci poddawane są rekultywacji. Rekultywacja – to przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka.


Nasza foto – podróż po wysypisku śmieci w okolicach Krakowa.


1.Transport odpadów odbywa się samochodami.


2.Sortownia, w której odbywa się selekcja i częściowy odzysk surowców wtórnych – na taśmie widzimy odpady, które ręcznie przebierają ludzie chcąc odzyskać pewne materiały tj. szkło, plastik, papier – to bardzo ciężka praca.


3. Miejsce składowania odpadów, których nie można ponownie przetworzyć – sterty różnorodnych odpadów rozkładających się i wydzielających nieprzyjemny zapach.


4.Zagospodarowany teren wysypiska – pagórek widoczny na fotografii to góra śmieci zasypana ziemią – widoczne na zdjęciu kominy wystające z gleby mają za zadanie odprowadzać spod ziemi gaz.


5. Kompostownik - miejsce składowania odpadów organicznych, z których po pewnym czasie powstaje nawóz przydatny w ogrodnictwie.


6. Sterta papieru przygotowana do sprasowania.


7. Kostki makulatury – materiał zgnieciony zajmuje mniej miejsca i jest łatwiejszy do transportu. Ma to także wymiar ekonomiczny taniej można go przewozić.


8. Zgniecione plastikowe butelki.


9.Stłuczka szklana


10. Elektroodpady – które znalazły się tutaj przez ludzka głupotę i niewiedzę – pamiętajmy, że do kontenerów nie można wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Co to jest reCykling? Recykling - jest to jedna z metod ochrony środowiska, która ma na celu zmniejszenie ilości odpadów i zużycia surowców naturalnych.

Ideą recyklingu jest odzyskanie z segregowanych odpadów jak największej ilości materiałów i surowców, przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu nakładów na ich ponowne przetworzenie.


Co można zyskać poddając plastik recyklingowi? • Miejsce na wysypisku • Mniejsze obciążenie środowiska naturalnego • Ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych • Zmniejszenie zużycia energii • Redukcja wydatków • Surowiec do produkcji nowych przedmiotów

Co zyskujemy z recyklingu papieru? Powtórne przerobienie 1 tony makulatury oszczędza do: • 31 drzew, •4000 kWh energii, •270 litrów paliwa, •26,000 litrów wody • 3,5 m sześć. powierzchni składowiska.

Spalenie tej samej tony makulatury wytworzyłoby ok. 750 kg dwutlenku węgla.


Co zyskamy poddając szkło recyklingowi? Szkło jest jedynym materiałem, który może się odtwarzać w „pętli zamkniętej’. To znaczy, że opakowania szklane są ciągle odtwarzane, z wyrzucanych, zużytych butelek i słoi, wytwarzane są nowe, nie powodując powstawania odpadu. Główne zalety ekologiczne przy wykorzystaniu stłuczki w procesie produkcji szklanej: • Oszczędność energetyczna, gdyż zebrane szkło topi się przy niższej temperaturze, niż naturalne materiały surowcowe, więc łatwiej i szybciej; • Mniej dwutlenku węgla emituje się do atmosfery: każda tona wykorzystanej stłuczki obniża emisję prawie do 500 kg; • Mniejsze zużycie zasobów naturalnych, ponieważ stłuczka zastępuje materiały surowe (piasek , wapień, węglan sodu), które używa się przy produkcji szkła. • Mniej śmieci i maksymalny recykling odpadków gospodarczych nie wymagający ich składowania.

Aby nie zasypała nas sterta śmieci przed kupieniem nowej rzeczy zastanów się czy jest Ci ona koniecznie potrzebna i czy nie można jej zastąpić produktem, który można powtórnie użyć.


Dziękuję za uwagę Wykonała: Natalia kl. VI

Wysypisko  
Wysypisko  

Drugie życie naszych śmieci

Advertisement