Page 1

13mm

142mm

Arne Nielsson og Bjarne Lellek

Arne Nielsson og

Viljen sidder i hjertet

Bjarne Lellek

I samarbejde med Marianne Schjøtt Rohweder

Viljen sidder i hjertet

Bliv stærkere, når du møder forandringer i dit liv


Andre bøger med Arne Nielsson

Viljen til sejr, 2003 Din teenager skal coaches, ikke opdrages, 2007


Bliv stærkere, når du møder forandringer i dit liv Arne Nielsson og Bjarne Lellek I samarbejde med Marianne Schjøtt Rohweder


Håbet Du skal altid bevare håbet. Du må aldrig give op. Tro på det bedste, gå efter det bedste. Hvad er det bedste for dig?


Indhold Mit nye verdensmesterskab

7

Krisen er din mulighed

11

”Nej” – benægtelse

20

”Det her finder jeg mig ikke i” – modstand

64

”Aha” – vendepunktet

88

”Hej” – nyorientering

116

”Kom” – satsning

140


Mit nye verdensmesterskab Min første bog Viljen til sejr blev læst af rigtig mange mennesker. Og jeg fik masser af positiv respons fra folk, der kunne bruge bogen og mine råd i den til noget. Nogle år og mange hundrede foredrag efter, at Viljen til sejr var kommet i handlen, begyndte folk at spørge efter en toer. ”Skriver du ikke en bog mere, Arne?”, spurgte de. På det tidspunkt var der ikke nogen god grund til endnu en bog. Jeg havde jo sagt det, jeg ville, og givet mine erfaringer videre. Jeg havde ikke nyt at tilføje. Men livet er uforudsigeligt. Også mit. Og for halvandet år siden slog hele min tilværelse pludselig en gevaldig kolbøtte, da min kone ud af det blå (overraskelsen var helt på min side ...) en morgen sagde: ”Arne. Jeg elsker dig ikke mere.” Min livsfortælling blev pludselig helt ny og ufortalt. Mit fundament forsvandt på få minutter. Dorthes meddelelse om, at hun ikke elskede mig mere, blev i mit hoved med det samme oversat til, at vores ægteskab var slut. Mit liv gik i stå. Alle vedtagne regler blev sat ud af spil. Og jeg fandt ud af, at den vilje, som jeg har i så rigt mål, som er så god til at gøre drømme til virkelighed og blandt andet har indbragt mig 10 verdensmesterskaber og OL sølv, ikke kunne bruges til andet end at padle med. Viljen kunne holde mig oven vande. Sikre, at jeg ikke gik under, og gøre mig i stand til at tage mig af arbejdet, børnene og nødtørftigt af mig selv. Men den duede overhovedet ikke til at forstå og tøjle det oprørte indre og ydre hav, jeg – mod min vilje og uden for min vildeste forestilling – pludselig befandt mig på. 7


I begyndelsen havde jeg rigeligt at gøre med at få styr på alt det uforudsete og chokerende, der ramlede ned over mig. Men hen ad vejen blev jeg mere fattet, og ved venners, mine brødres og egen hjælp samt en helt uvurderlig indsats fra psykolog Bjarne Lellek fik jeg næsen oven vande. Jeg fik værktøjer, så jeg ikke bare kunne overleve her og nu, men også på længere sigt vokse og blive til noget andet og mere, end jeg havde drømt om. Turen i rutsjebanen var smertefuld, men den har også været en uvurderlig øjeåbner. I dag vil jeg ikke være den foruden. Jeg har fundet ud af mange ting om mig selv, mit adfærdsmønster og om min måde at leve livet på, som jeg slet ikke anede. Den indsigt er dyrekøbt, men den har styrket mig og gjort mig til et mere helt menneske. Derfor er tiden nu omsider kommet til den toer, som så mange mennesker har efterspurgt. For nu har jeg noget på hjerte, som jeg meget gerne vil dele med andre. Bogen er som udgangspunkt min personlige fortælling. Den handler om den krise, jeg kom i, da min kone gennem 21 år, Dorthe, meddelte, at hun ikke elskede mig mere. Men krisens årsag kunne lige så godt have været en anden. De værktøjer, jeg har fået af Bjarne, og som er en del af denne fortælling, er universelle. Du kan bruge dem til at styre gennem stormen med, uanset om din krise skyldes en skilsmisse, om du har mistet en af dine kære, er blevet ramt af sygdom, er blevet fyret fra dit arbejde, eller det er noget helt andet, der har ramt dig. Psykolog Bjarne Lellek har været min kloge stifinder, og han har leveret det teoretiske stof og de metoder, der er brugt i denne bog. Journalist Marianne Schjøtt Rohweder har skrevet mine erfaringer, oplevelser og erkendelser ned. Sammen glæder vi os til at dele denne værdifulde rejse med dig. Selv om bogen tager udgangspunkt i mine reaktioner, og det er blevet en meget personlig fortælling, er historien uundgåeligt knyttet til hele min familie. Selvfølgelig til min kone – og ja, hun er stadig min kone – Dorthe, men også til vores dejlige sønner Marc og Oliver, 8


der jo har skullet manøvrere i krisens dønninger. Desuden til min familie, mine brødre Brian og Per og mine nære venner, som jeg har fået stor hjælp af og gerne vil sige en stor tak til. De har alle bidraget til denne bog som sparrings- og livspartnere. Efter den lange rejse er vores familie i dag igen intakt. Vi er forblæste, og lakken fik lidt ridser undervejs. Eller karakter, skulle man måske sige. Men det gør ikke noget. For sådan er livet jo. En spændende, udviklende og indimellem stærk cocktail af op- og nedture. Og min konklusion er, at hvis du vil leve som et helt menneske, må du turde tage turen hele vejen. Selv om kriser er noget helt almindeligt og universelt, er det dog stadig meget tabubelagt at miste fodfæstet. Følelsesmæssigt kaos er hverken smart, trendy eller cool. Det er tværtimod uforudsigeligt, ubehageligt og ikke særligt kønt, og passer derfor rigtig dårligt til vores vestlige lykkesøgende livsstil. Jeg håber, at pårørende til en kriseramt også vil læse denne bog, så vi kan blive bedre til alle sammen at rumme mennesker i krise, forstå, hvad de har brug for, og hjælpe. Ved at afsløre mine egne svagheder håber jeg at være med til at gøre kål på den berøringsangst, der trives så godt i tabuer. Som ven eller familiemedlem er du en central person, når krisen rammer. Jo mere du ved om alle de rationelle og totalt irrationelle processer, der sker med det menneske, som du troede, du kendte så godt, men som nu ændrer adfærd og raser og græder, fordi han eller hun er i krise, jo bedre kan du hjælpe. Og jo tættere kommer I på hinanden. Bogen er også et svar til de utrolig mange mennesker, der henvender sig til mig efter mine foredrag. Jeg tror jo på, at når vi deler vores historier, så kan vi ikke undgå at hjælpe hinanden med at få et godt liv. Arne Nielsson, Holte 2009 9


10


Krisen er din mulighed Alt det, jeg skrev i Viljen til Sejr, kunne jeg lige pludselig ikke bruge til noget. Dette var en helt anden form for VM – uden mig i førersædet, og jeg var helt forvirret. Min krise var uundgåelig. Det var ikke mig, der valgte den. Den ville mig. Og personligt kunne jeg i begyndelsen på ingen måde se, at det faktum, at mine kone ikke elskede mig mere, også kunne blive en mulighed for mig, for vores parforhold eller familie. Det eneste, jeg kunne mærke, var, at mit fundament smuldrede under mig. Jeg kunne kun vejre faren og mærke angsten for at miste alt det, jeg elskede. For nogle mennesker vil en krise resultere i stærke negative følelser, der er svære at håndtere. Men krisen indebærer altid både muligheder og umuligheder. Den kan udløse begrænsninger af livet, men den kan også udvide det. Der findes selvfølgelig kriser af et omfang, der er så smertefuldt, at der skal mere end en bog til at komme gennem dem. Men for rigtig mange mennesker vil krisen være en mulighed for at blive et mere helt og lykkeligt menneske med et liv, der er blevet mere meningsfuldt. Jeg ønsker, at du allerede fra dag ét kan gøre noget, og denne bog er den, jeg gerne ville have haft i hånden, da jeg blev sendt ud i krisen. Bogen er resultatet af alt det, jeg lærte undervejs gennem min krise. Jeg har – i starten ubevidst, men senere helt bevidst – brugt min krise som en enestående mulighed for udvikling. Min krise blev en ultimativ udfordring, jeg aldrig ville have fået uden de problemer, jeg pludselig fik kastet i favnen, mens jeg stod midt i det hele med paraderne nede. 11


Kom – satsning

Nej – benægtelse

Aha – vendepunktet

Hej – nyorientering Det vil jeg ikke finde mig i – modstand

Kriseprocessen. Figurerne illustrerer krisens proces, hvor faserne benægtelse, modstand, vendepunktet, nyorientering og satsning kommer efter hinanden som perler på en snor. For at komme hel igennem din krise bliver du nødt til – måske på trods af din omverdens og dine egne ønsker om en hurtig proces – at gå hele vejen. Gennem alle faserne.

12


Rejsen med krisen Da jeg stod med en stor parforholdskrise i favnen, havde jeg ingen anelse om, hvordan en krise forløber. Tegningen heroverfor illustrerer denne proces. Figurerne symboliserer de faser, jeg og alle andre, der kommer i krise, går igennem, og som du eller en af dine nære nu står midt i eller overfor. Bogens kapitler følger denne kriseproces, og de faser, du møder gennem krisen, vil du kunne læse mere om i de følgende kapitler. Forudsætningen for at arbejde med dig selv i en krise er først og fremmest, at du erkender krisen. Du skal acceptere, at du står over for en stor udfordring, før du kan begynde at arbejde med den. Tegningen ovenfor gør det lettere for dig at forstå og tackle den proces, du befinder dig i. Det hjælper dig med at acceptere det NU, der indimellem kan være helt ubærligt, når du er i krise. Min erfaring er, at det giver større mening, når du ved, at du er i krise. Det hjælper at vide, at den første benægtelse er naturlig. Du vil reagere med indre modstand på din situation, men der er håb, og på et tidspunkt vil du nå et punkt, hvor det hele vender. Der kommer en dag, hvor du vil opleve, at det er blevet tid til at satse på noget nyt.

Rejs med Personligt har jeg lært meget af at arbejde aktivt med og ikke mod alt det, der skete. Jeg valgte forholdsvis tidligt at søge professionel hjælp. Det var nok nærliggende netop for mig, fordi jeg jo i mit daglige virke arbejder med at coache og rådgive andre mennesker. Jeg ville gerne have haft en personlig sparringspartner endnu tidligere, for det var en kæmpehjælp, da jeg fik en stifinder med på den rejse, jeg var ude på. Da jeg mødte Bjarne Lellek, hjalp han mig med at sætte alle de kaotiske tanker i relief. Han gav mig redskaber, så jeg kunne berolige mig selv, erkende og acceptere krisen. Han stillede de nødvendige spørgsmål, der tvang mig til at tænke, og han trak mig 13


med kloge spørgsmål og effektive værktøjer ud af de blindgyder, jeg indimellem havnede i. Det er lige præcis det, en udenforstående kan: Bevare overblikket, når du selv er ved at blæse omkuld, og dermed guide dig gennem stormen og ud på den anden side.

Inddragelse – fællesskab Det er også vigtigt, at dine nærmeste inddrages. Du skal fortælle dem, hvordan du har det, så de kan forstå, hvad der sker. Når de forstår det, kan de hjælpe og støtte dig. Fælles indsigt giver fælles forståelse og accept. Dine pårørende er vigtige dialogpartnere. De er der jo stadig, når krisen er slut, og undervejs kan de hjælpe dig med at tackle de udfordringer, din krise kaster dig ud i. Men nogle af de råd, du får fra din familie og dine venner, vil – selv om de som regel er velmente og givet med kærlighed – ikke altid være nyttige eller værdifulde i den jungle af forvirring, du befinder dig i. Tværtimod kan velmenende råd som for eksempel: ”Kom nu videre”, ”Det går over” osv. faktisk betyde, at du forvilder dig længere ind i krisen eller kommer til at springe den vigtige bearbejdning af det skete over. En professionel sparringspartner har ikke denne følelsesmæssige binding til dig og har intet hastværk på dine vegne. Han eller hun er ikke personligt involveret og kan derfor se tingene udefra, bevare overblikket og holde dig fast i at vove at få indsigt, også når det er smertefuldt, og du allerhelst vil løbe skrigende bort. Jeg anbefaler alle, der kommer i krise, at søge relevant hjælp til selvhjælp. Den hjælp, du får i denne situation, er en langsigtet investering, som gør dig robust og selvstændig. Noget ikke bare du selv, men også dine nærmeste vil nyde godt af. Så min opfordring til dig, der er kommet i en krise, du ikke selv synes, du kan klare, er at 14


gøre det samme, som jeg gjorde. Fortæl dine nærmeste om det, du oplever, men find dig også en dygtig, professionel psykolog. For når du sidder alene midt i krisen, er alt forvirring. Det er vigtigt at forstå, at der ikke findes genveje gennem kriser. På et tidspunkt var der en af mine venner, der sagde noget i retning af: ”Arne. Det ser ud til, at det hele med dig og Dorthe falder på plads. Hvor er du heldig.” Men held er nok lige præcis det mest forkerte ord, man kan sætte på den proces, jeg har været igennem. Det har tværtimod været hårdt, målrettet arbejde med mig selv. At lære af sin krise har intet med held at gøre.

Giv ikke op At blive udsat for forfærdelige ting som skilsmisse, død, sorg, sygdom og tab i al almindelighed gør ondt. Den smerte kan ingen tage fra dig. Ingen er så heldig, at smerten bare forsvinder af sig selv. Professionel hjælp fjerner heller ikke smerten. Men du kan få hjælp til at hjælpe dig selv med at forstå, erkende, acceptere og lære af det skete. Og du kan blive klogere. For at få noget positivt ud af din krise, skal du være indstillet på at arbejde med dig selv. I denne bog har jeg valgt at fortælle min egen personlige krisehistorie, fordi det ikke kun er historien om en krise, men også historien om, hvordan krisen udvikler sig, og hvordan du, ligesom jeg, kan vælge at betragte krisen som en meget vigtig læreproces, hvor du bliver bedre til at leve dit liv sammen med andre. Lige meget, hvor langt nede du er, må du aldrig give op. Du skal være villig til at bevare modet, gå efter det bedste og aldrig, aldrig give op. Når jeg har valgt at invitere dig med på den rejse, jeg har foretaget, så er det ikke for at sige: ”Se, sådan her gjorde jeg. Sådan skal du også gøre.” For alle mennesker har deres egen historie. Vi har 15


forskellig baggrund og forskellige netværk. Det, der dur for den ene, dur måske ikke for den anden. Men jeg er helt sikker på, at bogen kan hjælpe dig til bedre at forstå, hvad du er havnet i, og hvordan du kan få noget positivt ud af din situation. Du kan blive inspireret til at vokse af krisen og – ligesom jeg – blive mere hel som menneske og få hjertet med i det, du gør. Undervejs i bogen vil du blive præsenteret for de samme værktøjer, som jeg har benyttet, billeder og ord på mine følelser, som har været en stor hjælp igennem min krise både til at forstå, hvorfor tingene skete, og til at lære at handle på en måde, der ikke lukkede af for, men tværtimod åbnede mine livsmuligheder.

Det kan du bruge bogen til Jeg har fået rigtig mange aha-oplevelser undervejs, som jeg gerne vil dele med dig. Det er erfaringer, som i dag er blevet faste ingredienser i mit liv, og som jeg stadig bruger på rigtig mange måder både i mit privatliv og i mit arbejdsliv. • Du vil komme til at forstå, hvorfor du er kommet i krise, og få værktøjer til at komme gennem den. • Du vil blive præsenteret for metoder, som kan hjælpe dig til at tage kontrol over din situation, dine følelser, tanker og adfærd. • Du vil få forståelse for, hvad der sker inde i dig, og lære at træne din adfærd, så den bliver mere hensigtsmæssig. • Du vil få indsigt i og inspiration til at skabe nye leveregler. • Du vil få forklaringer, der forhindrer, at du falder tilbage i uhensigtsmæssig adfærd og gamle vaner. • Du vil få indsigt i, hvad krisen kan betyde for dine omgivelser – og ikke mindst for dine børn. Bogen giver desuden pårørende indsigt i den kriseramtes situation, og som ven, familiemedlem eller kollega vil du få råd og red16


skaber, der gør dig til en bedre hjælper, så du på samme tid kan støtte den kriseramte og passe på dig selv.

Målet er et lykkeligere liv En vigtig grund til, at jeg i stor udstrækning gennem mit liv har fået opfyldt mine drømme, har været, at jeg VILLE dem. Jeg mener stadig, man kan komme meget langt her i livet ved at kende sine ressourcer, muligheder og drømme, ved at være fokuseret på sine mål og beslutte sig for at gøre den indsats, det kræver. Vi kan alle sammen komme rigtig langt ad viljens vej. I min bog Viljen til sejr beskriver jeg, hvordan du vælger, sigter og scorer. Den bog, du nu sidder med i hænderne, handler om at vokse som menneske. Så på en måde er der også i dette tilfælde tale om en bog om det at lykkes. Men denne bog handler om helt andre sejre, og de opnås med helt andre midler. For viljestyrken, som jeg mener, alle mennesker rummer og kan bruge, har sin berettigelse, men alle mennesker har også mange flere evner og styrker. Du kan blive mere hel og lykkeligere, hvis du vil arbejde med dem og tør håbe på forandring og udvikling. Det er smertefuldt at blive forladt og forfærdeligt at miste sit arbejde eller sit gode helbred. Det er hjerteskærende at blive svigtet af mennesker, vi stoler på. Og det kan være næsten ubærligt at miste et menneske, vi elsker. Kriser kan synes katastrofale og helt uoverskuelige, når de kommer – ofte som lyn fra en klar himmel og sjældent, når vi venter dem og meget sjældent belejligt. Helt personligt har jeg endnu en gang måttet sande, at: Jeg blev ikke verdensmester, fordi jeg er genial! Jeg blev verdensmester, fordi jeg valgte de rigtige mennesker, der kunne hjælpe mig med at blive verdensmester. Den erkendelse er væsentlig: Alene klarer man ikke ret meget. Og jeg er heller ikke kommet styrket gennem krisen, fordi jeg er genial til at tackle menneskelige udfordringer. Jeg er kun kommet 17


igennem, fordi jeg ville lÌre og vokse gennem min krise, og ikke mindst fordi jeg søgte og fik den rigtige hjÌlp og støtte til den proces.

18


19


20


”Nej” – benægtelse Min krise begyndte med min kones besked om, at hun ikke elskede mig mere. Jeg var overhovedet ikke forberedt, og derfor kom beskeden som et stort chok. Det kan være mange andre begivenheder, der sender et menneske i krise. Dødsfald, alvorlig sygdom, tab, svigt, krig, fysiske traumer, arbejdsløshed osv. Den første station på denne rejse er benægtelse. Du vil eller kan ikke se i øjnene, hvad det er, der er sket. Der går et stykke tid, inden du fatter, at fyringen, dødsfaldet eller svigtet rent faktisk finder sted. At det er en realitet, du bliver nødt til at forholde dig til. Uanset hvad der har bragt dig i krise, vil du opleve kaos. Men man kan sige, at de reaktioner, du oplever i din krop og din psyke, er naturlige reaktioner på en unaturlig situation. Jeg reagerede også på min kones besked med et stort ”NEJ!!!” Det her sker ikke. Det er ikke rigtigt! Vi kan da aldrig blive skilt!” 21


Skilles – mig? Så sagde hun bare, at hun ikke elskede mig. Hun kunne ikke sige hvorfor. Og så flyttede hun. Dorthes og mit ægteskab havde varet i 21 år. Vi havde altid været der for hinanden. Vi var et godt par. Vi var gode sammen, gode til at skabe en familie og et dejligt liv sammen. Sådan havde jeg det dybt inde i mit hjerte. Vores ægteskab var sådan et, jeg aldrig havde troet, ville gå i stykker. Hen ad vejen havde vi da haft konflikter, og på det seneste havde der da også været flere småture. Jeg opfattede dem dog slet ikke som truende. I et langt ægteskab går det op og ned. Men så lige pludselig: Så flyttede hun simpelthen. Det eneste, hun sagde, var, at hun bare havde fået nok, og at hun ikke elskede mig mere. Og så var hun væk. Det havde ikke noget med mig at gøre, sagde hun. Det var hende, det handlede om. Jeg var i chok, og børnene var selvfølgelig forvirrede. Dorthe flyttede på hotel. Alt var forandret. Jeg forstod ingenting. At havne i sådan en krise, gå igennem den og komme ud igen? Det var noget helt fremmed for mig. Alt, hvad jeg havde brugt i min konkurrencesport og skrevet om i Viljen til sejr, kunne jeg pludselig ikke bruge til noget. Det virkede bare ikke. Det, jeg nu stod over for, var en udfordring af de helt store på linje med et VM. Blot var konditionerne vendt på hovedet, og den helt store forskel var, at det ikke var mig selv, der havde bestemt og planlagt det hele. Jeg vidste hundrede procent, hvad jeg ville, men jeg kunne stå der med al min vilje og bare tænke: Shit – hvad sker der, hvad nu?

Sådan reagerede jeg Da min hjerne havde opfattet Dorthes ord, kom min umiddelbare reaktion helt ubevidst.

22

Viljen sidder i hjertet  

af Arne Nielsson

Advertisement