Page 1

JAIME HERNANDEZ

Maggie og Hopey er et par charmerende og øretæveindbydende punktøser i LAforstaden Hoppers. De leder efter et sted at bo, mens livet går med koncerter, drukture og narrestreger. Da Hopey tager på turné med sit band, bliver Maggie hjemme i LA og blandes ind i et opgør mellem rivaliserende bander af mexicansk-amerikanere.

SPEEDY ORTIZ DØR

Et opgør med dødelig udgang. Jaime Hernandez’ beretning om Maggie og Hopey har vundet adskillige Eisner og Harvey Awards i sit hjemland.

SPEEDY ORTIZ DØR JAIME HERNANDEZ

ABEN MALER

speedy-cover.indd 1

01/08/11 20:02:22


SPEEDY ORTIZ DØR JAI M E H E R NAN DE Z Oversat af Steffen Rayburn-Maarup · Aben maler


hej. du kender mig ikKe, men jeg hedDer henry, og jeg har ikke altid lignet en bums. for et par år siden så jeg sådan her ud. det pasSer sgu.

om soMmeren hang jeg som regel ud med nogle venNer på et sted, der hed DEl Chimneys fortabTE sjæleS ø. det var faktisk et hus midt i et mexicansk kvarter, som de lokale kalder HOPpERS. jeg tror, det er fordi, cholOernE komMer hydraulik i deres lowridERS for at få dem til at hopPe.

nå, men den Ø var et rimelig fedt sted at hænge ud. a¬e mulige galniNGE og stodDerE kunNe spi¬e Sig selv uden at bekymre sig om at impoNerE nogeN. Man kunNe også overna†e der, hvis man ikKe havde andre steder at gå hen. Og det var der, jeg mødte et par tøser ved navn hopey og magGie.

Helt ærligt havde jeg aldrig foresti¬et mig, at jeg kunNe blive så gode venNer med piger. Det har altid givet problemER. Måske er det de piger, jeg har hængt ud med, måske er det mig. Men jeg kunNe virkelig godt lide hopey og maggie, og jeg tror, at de ViRKELiG GODT kunNe lide mig. coOl, ikKe?

nå, efter et stykKe tid kunNe jeg ikKe længerE hænge ud på dels ø, fordi mine la†erlige venner (som stod for vores transport) blev for fulde og vilde en aften og næsten slået ihjel af en bande choloer fra nede ad gaden. jeg fik ikke engang sagt farvel til hopey og maggie. Sur RØv.

42


derefter så jeg kun de piger igen, når DER var lokaLe koncertER. de FES rundt og startEDe slagSmål med de langhåREde og stak af, mens de lod deres drenGEVenNer gøre ARbejDET færdiGT.

men jeg fik aldrig sagt andet end hej til dem. de havde for travlt med at spi¬e SExede, flabEDe punktøser og lade SOM om, de var forelskEDe i hinaNden. så tænkte jeg, at de bare hang ud med mig, fordi de sku¬e bruge en til at boOste derEs egoEr.

da skolen begyndte, var der ikKe så mange koncerter og fester, og livet bLev igen kedEligT. så en aften så jEG HOPEY OG MAGgiE på en bowlingbane, i færd med at købe kondomer på herRetoile†et. nu var det min tur til at ignorere dem.

men de var selvfølgeLiG superSødE, ligesom dengang på chimneys ø. jeg fortalte dem, at de havde været snobBede, og de undskyldte med det samMe. Jeg har aldrig kunNet modstå hundeøjNE og trutmund. især på smukKe piger. så nu var vi perleVENner igen.

Jeg hørte inteT fra pigernE i flere uger. Jeg følte mig lidt som en spade igen. så ringer hopey mig op, og vi er venNer igen. Men nu holdt hun ikKe op med at ringe. kort efter boede vi samMen i telefonEN. så vidste jeg, at hopey var til at stole på.

den aften var fantAstiSk. vi blev fulde og vadeDE rundt i byen i timevis og lavEDe ingentiNG og a¬igevel Alting. da Det blev morgen, udveksleDE vi numre. men som den fulde idiot jeg var, mistEDe jeg derES, før jeg overhovedet nåedE hjem.

jeg har jo sagt, at I ikke skal lege på den linje!

43


efter ET stykKe tid kunNe magGie ikKe hænge ud på grund af kæresteproblemER, e¬er hvad det var. Jeg havde på fornemMelsen, at kÆRLighED på en e¬er anden måde vi¬e endE med at smadRE vores li¬e trekant, men sådan er livet vel.

inden længe købte jeg en bil for trehundreDE dask, og hopey og magGie fik dERes ejEn lejlighed i hoppers, så jeg var der o†e aftener om ugen. det var så fedt. Jeg menER, vi var a¬e samMen så gode venNer, ikKe?

så begyndte hopey og jeg at mødes til koncerTER og hænge ud sammen hele na†eN. så ramte det mig som et lokOMotiv. Jep, jeg kunNe sgu ikKe undgå at blive forelsket i den pige.

så en aften spurgte jeg hopey, om hun vi¬e være min ofFicie¬E kæresTE. HUN talte udENoM i timeVis, og jeg kan ikke huske, om hun overhovedet svarede på det. Men jeg var helt vild med hende. man siger også, at kærligHED gør blind.

aftenen efter sku¬e vi mødes på et gadehjørne til vores første office¬e ‘date’ og så tage den DERFra. Jeg burde have indset, hvilken slags ‘dATe’ det blev, da jeg så magGie stå og vente samMen med henDE.

jeg kunNe ikke tro, hvor koldt og afvisende hopey opførte sig over for mig. som OM hun dårligt nok KendTE mig. Nå, sur og såret efter den hæsligE aften konFRONterEde jeg hopey alenE. Hun spi¬ede dum, og vi skiltes ikKe just som VenNer.

44


næste morgen var det, som OM jeg vågnedE af en mærkelig drøm. pludselig lå jeg der i sengEN. ikKe mere hopey, ikKe mere MagGie, ikKe mere hængen ud. det var igen, som det var, før jeg mødte dem. syreT.

det tog nogle dage at regne ud, hvad der var sket med vores venskab. der er nok bare nogen menNeskER, man ikKe skal for tæT på, hvis man vil beholde dem. Men jeg var sgu forelskET!

tre uger efter den skæbnesvangRE aften ringer hopey til mig. vi snakKede og SNAKkEde, som OM intET var hændt. det var ikKe det saMMe. efter det ringede hun aldrig igen.

Jeg så hende omkring et halvt år senEre, da jeg gik ud fra en ape sex-koncert. hun stod og råbte ad Dørmanden. hun så mig ikKe, og jeg kunNe ikke noSse mig samMen til at gå hen at tale med hendE. Det var min sidste punKkoncert.

det ER nogle år siden, og af og til får jeg lyst til at tage TElefonEN og ringe til hopey, men jeg ved iKke, om hun stadig er der e¬er hvad. Jeg kan stadig ikKe tro, hvor fedt vi havde dET samMen…

45


teRry? HUN er coOl. hun er smuk, hun har talent, hun er meget inte¬igent… og jeg sværger, hvis hun nogeNsindE igen knipser en cigaret efter mig, så smadrER jeg hende.

stevie tv! Jeg ser, du har taget din skygGe med…

hvad laver vi her? Jeg hader mexicanere.

hva?

det bliver du nødt til lynhurtigt at vÆNne dig af med…

terRy.

terRy, det er del chimnEy. nu tar han sig af dig fra nu af.

203

du kan ikKe blive ved med at følgE efter mig. Jeg skal giftES, og…

du er megET smuk, terRy.

min stedfaR hader miG…

{prust PRUST prust}

grin af mig! Gab! gør dog noget, kæ¬ing! du Driver mig til vanVid! {prust PRUST prust}

sådan, del. hæ!


terRy downE. Ha! hun er fed! hun sidDer der med det “du keDEr mig”-udtryk, mens hun holder sin cigaret, som OM hun vadER i vand op til halsen. FOLK synes, det er irRiterENDe, men tja, jeg synes, det alt samMen er en del af henDES charme…

hun ser sgU ud, som om hun er blevet kørt over af en plæneklipPer…

devo…

Ja, mig og HOPE var gode veniNDEr, men det var før, hun begyndte at blive mærkelig. Jeg kan ikke tale med hende MEre… Jeg ved, hvad du mener, Julie…

espERanzA? DU kan KomMe ind nu. Jeg har din psykiater i røRET… tak.

{fnis}

… m-Men hvor tar du hen, når du løber hjemMefra?

hva rager det dig?

og hvis du vil med mig, elsker du med mig og ingeN andre. Har du NOGEnsinde elsket med en kvindE? har DU NOGENSINDE ELSKET MED EN MAND? HVA, HOPEleSs?

204

sæt dig bag ved glasS. og hvis du vil blive i klassen, tager du den hat af. så har hope vist fået en ny ven.

sikke et par.

du har bARE at være omKLÆdt i morgen, downe, e¬ers løber du omGAnge. Jeg mener det…

det bliver du nødt til lynhurtigt hvad at vÆNne dig af laver vi her? med… Jeg hader mexicanere.


ESperanZA. sikKe Et smukt navN. HAR terRy fortalt dig, hvor megET jeg elsker mexicanERe?

Jeg er colombiansk og skotsK…

Jeg prøver at være flink, ikke? MEN så går jeg hen og siger hej, og hun kigGer på mig, som OM hun er kong Gulerod og siger: “du pru†edE.” foran a¬e! og det gjordE jeg ikKe! Jeg sværger! helt ærligt, mand…

hej, Julie wrEe! kan du huske, da vi var VeniNDer?

hvis du forsøger at du er stikKe den iND i hende, dit VED at feDE svin, ER det sidSte blive lovgang, du bruger den! lig kæphøj, terRy…

Hvis jeg nogensinde hørER, at du har været samMen med en anden… o-Okay…

arh, du skal ikKe ly†e til dem. terRy er COol nok. folk FOrstår hende bAre ikke, som vi gør. HUN spi¬er lige så godt som mike… hun er ikke dårlig.

205

Hvis jeg nogensinde hørER, at du har været samMen med en anden…

o-Okay…


terRy? Hvad vil du gernE høre? at hun er hjertevarm, følsom og sympatisk? Beklager, makKer…

stevie tv! Længe siden. går det Godt i LONdon?

skat…? hvad var det, der skete?

forbandeDE cigaret…

hej, barB.

der ER hun…

terRy downE. Jamen jeg kendER hende ikKe så godt. vi spiste frokOst enganG, og hun virkeDE sød. Jeg har hørt forFÆrdeligE historiER om hende, men jeg hørER ikke Efter. Jeg fik frokOst med en god kristen.

206

TERry, her ER en, der gerne vil hilsE på dig…

hva så, terRyTØsen?

hvabehar?


ray mijo?

Jamen gå ud og leG. Jeg kalder, når vi skal spiSE.

ok.

hvad laver du?

ik'noget.

hvad?

og lad være med at stramMe bæltet så megEt! det er ikKe sundt!

og så TAR vi flaskerne med hen i butikKen, og så shHh… nu kan vi kiGGe på de komMer din fræKke blade… li¬ebroR.

207

hva laver I?

ik'noget. ik'noget.


Hey! det er min trøje!

vent på mig, ikke?

mor sagde, jeg må†e få den på.

nå, okay? tag den af!

nej! mor sagde!

så skynd dig lidt!

kom, benNy. lad pa†ebarnet være.

skal I hen i butikken med de flaskER? Jeg vil med.

mor, Må jeg gå hen i butikKen med benny og litos?

du skal be mor om lov først, splejs.

mhMm…

suk…

208


er DER nogEn?

ha!

jeg fandt jer, benNy og litos! en-to-trekrone for mig!

legER I gemMe?

Hh… shH

… hH sh

vi ViL bare ikke have, at der er nogEN, der ved, hvor vi er!

og hvis du sir det til MOR, dræber jeg dig med en kniv!

hvorFOR? hvad HAR I gjort?

Det var dog en elEgant ung mand.

… og jeg tar min trøje på i morgen! Det er faktisk min!

209

Jeg syntes, jeg hørte nogEt, men jeg kan ikKe se nogen.

ikKe noget! Du skal bare ikke sige det til mor! smut Så!


og hvis du vil haVE flERe, skal du bare stjÆLe noget mere!

hva skete der, benny?

jeg tar min trøje på i morgen…

ray! kom ind og spis, mijo!

er du a¬eREde i seng, mijo?

Jeg mener det…

J-ja, jeg er rigtig træt.

ste næ en… rg o m

årh, ray mijo…

210

se? se?

Jeg så sgu aldrig den trøje igen.

DET gjorde jeg he¬er iKke, nu du sir det.


219


din kæreste var opPe igen i NAT.

tror du, han stadig vil tage med os hen til dalgang?

Det vEd jeg sgu godt, liLy…

hvis ikKe, sparker jeg sgu røvhu¬et ud i aften.

godmorgen, dOyle, skat! hvordan har du –

Gud, ej, tror du, han hørte mig?

det var så lidt.

220


jeg sælger ikKe længERe, makKER.

slap AF. Jeg kender den her vato.

er du helt ude e¬ER hvad?

indtil videre.

DET ER primo varER, mand. du vil påkalde gudernE.

okay. Jeg ledER bare Efter ray dominguez.

puro hoppers, esE.

fedt, tak.

“fedt, tak.”

Jeg ku have svoret på, jeg lige så doyle blackBurn.

221

Stive idiot, mand. Han har sidDet inde de sidste to år.

“stive idiot, mand.”

han ER her ikKe, makKer!


Jamen, hr. dalganG, som sædvanlig var du et pragtfuldt Publikum…

ØH, stacy? aftAlTe vi ikKe skolepigeuniformen til denNe gang? altså, jeg betalTe ekstra…

Nå ja, jeg tænkte, det vi¬e være lidt underligt, fordi Lily ikKe har en, og… måske næstE gang, dalganG?

Brug nu PENGene fornuftigt, flo†e fyr.

men jeg betalTE… okay. næste ganG.

Jeg kan stadig ikKe se, hvorFOR det er så svært bare at sidDe der og så tage imod pengeNE, skat. sig nu noget. doyle…?

222


KOM indenfor, de damer. vi har GOMmen klar til jer.

Okay, så vent herude! Du skal bare ikKe glemMe at komMe at hente os ved midnat! ok? ok?

hey, ledER du stadig efter ray dominguez?

Jah…

Jamen han er sgu væk. Han fløj ud til et co¬ege et sted. Han prøvede at ringe til dig…

223

bare vis vej.

værsartig, de damer!

hey, stofmand. hva så?

¡ai!


så den paco dominguez var hans bedste ven. hvad gør det så mig til?

hvor skal du hen, doyle? skat, bliv nu her. bare –

du kan tro nej! du komMer ikKe i seng i den tilstand! jeg bad dig ikKe gå ud og blive fuld og komMe op at slås og… ud med dig. ud!

224


braser du altid ind, når folk er på toile†et?

hvor ser du UD. du sveder som et svin, men du ryster som et espeløv…

Jeg betaler iKke en skid! de ludERe danseDE ikKe den fulde timE!

rolig, min dreng. sådan… Ja…

jeg sagde, vores båndoptager gik i stykKer!

liLy er her nu.

giv mig for fanden det, du skylder, så vi kan skride.

Jeg betaler tyve do¬ars mindre, fordi jeg ikKe fiK den fulde time, mand…

225

så giv mig nu bare de penge, okay?

ahvad! giv ham hele beløbET, e¬er han gir dig en røvfuld!


nå, du er nok en rigtig hård n–

STACy, at danSE femoghalvtreds minu†er og bone for en hel time er ok, men femogfyrre minu†er duer bare ikke. doyle, derimod…

doyle, skat! du er nødt til at gå ind med MiG! Jeg går ikKe alene ind til de a¬e de klamme punkere, der bor DER!

Vi KaN ikKe blive ved med at drive forRetning på den måde, stacy. vi kan miste kunder.

kom, liLy! af sted!

du klareDE den situaTiON fremragende. Nogle ganGE skal man vise de kvajpander, hvem de har med at gøre.

DET var ham, der slog ham!

men hvis jeg må foreslå noget: du kunNe overVejE at tage En pistol med fra nu af. Jeg har en ven, der kan give dig en god pris på bla BLA… .38…

og du skal slet ikKe begynde på dit antinarko-lort over for mig, din hYkler! kom nu, Det var dig, der sa†e mig i kontakt stacy! Jeg med del chimney! fryser!

tsk! Jeg går ind med dig, stacy. HAR du pengene klar?

226


Jeg kan ikKe. JEG KAN iKkE blive ved med at være clean, mens jeg er omgivet af hvorfor forlader alt det her… du så ikke lort. alt det lort?

beklager, du. privat fest.

der skal ikKe hentes en skid, pikhoved.

det ved jeg ikKe… vi¬e du nej. tage med mig? Jeg kan ikke forlade stacy. DU kan måske.

øh, jeg skal hente pigerne. tiden er gået.

sådan skal han ha det, ace!

hvad? niks!

doyle! hvad laver du?

du bo¬er hendes kæreste på toile†et.

I to har ikke været kærester, siden du blev stofFri, og det ved du godt…

kæreste? KÆRESTE??

så du har også ondt af stacy?

hold nu op, fis af, mand! mand! det er midvi er satme nat! tiden er gået! ikKe færdige hey, la være… her!

kom tilbage om to timer, mester!

så, nu går vi bare vores vej, ikKe? vi går baRE, sti¬e og roligt…

stacy, klap i! doyle, lad v–

227

skrid med dig! ud!

?!

så gå. også dig, pikslikKer.

ha!

ha!


doylE, glem det nu bare, ikKe? vi… doyle!

tror du, han løb hjem? hvorfor helvede vi¬e han… pis, skaFfede tedDy Junior doyle en pistol? stacy?

han er ikKe her. stacy, er han skør nok til at tage derHEN med en pistol? stacy…?

stacy, vi er nødt til finde ham… stacy!

åh, nej.

ikke hos tedDy Junior… iKKe ved polterabendEN… gad vide, om stacy har hørt fra…

228

du gode…

shHh…

DOyLe!

shHh. Jeg vil ikKe sige farvel til stacy…


h-hvad er der sket? hvad har du gjort, doyle…?

ikKe noget. Jeg vil bare… og hvor var du så kl. fire om na†en?

okay, jeg siger det én ganG: jeg rejser ikKe, fordi jeg skød nogen. Jeg rejser, før jeg skyder nogen. okay…?

doyle, hvorfor var du i fængsel?

jeg slog en pige.

Jeg har en tanTe i valenTiNA, som kun ryger cigare†er, og hun har ingen pistoler. ok?

men hvor tager du hen…?

hun slog mig først.

hvorfor slog du hende?

229

må jeg sti¬e ét til spørgsmål, før du rejser…?


det er DEjligt med lidt selskab en gang ime¬eM. dER er så sti¬e her.

230

Speedy Ortiz doer af Jaime Hernandez  

SPEEDY ORTIZ DØR JAIME HERNANDEZ SPEEDY ORTIZ DØR JAIME HERNANDEZ Oversat af Steffen Rayburn-Maarup · Aben maler Helt ærligt havde jeg aldri...