Page 1


ANDRE TITLER AF WuLFFmoRgENThALER: “Se, uden hænder!” (2003) “Ups …” (2004) “Underholdning for hele familien!” (2005) “Smukke oplevelser i naturen” (2006) “Ekstrem stangtennis” (2007) “Bæver renovering” (2008)

SjæLDNE IDIoTER © Wulffmorgenthaler og Lindhardt og Ringhof Forlag A/S 2009 omslagsfoto: TERRITORIUM Farvelægger: Julie Williams Projektleder for Wulffmorgenthaler: Martin Mostrøm Nielsen Layout: Imperiet / Lonnie Hamborg Forlagsredaktion: Randi Bjerre Høfring Tryk: Leo Paper Products ISBN 978-87-11-43604-2 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele deraf er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelse. www.lindhardtogringhof.dk Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont www.wulffmorgenthaler.dk


Sjeldne idioter af Wulffmorgenthaler  

ANDRE TITLER AF WuLFFmoRgENThALER: “Se, uden hænder!” (2003) “Ups …” (2004) “Underholdning for hele familien!” (2005) “Smukke oplevelser i n...