Page 1


ld

*

  *  Gy

al

oman

R

end


den begyndt med en Limussin stoppet op og Stølven trædder ud , med Lædderstølver . Jeg , ka siig , Jeg , har da aldrirg set noegt lignene på min først DAG . De trædder ud og som lang som Øjen rækker seer det Lædderstølven træder ud af Billen , og Pigen som der bære dem trædt også ud heel op til OP OVRE KNÆERN ! nu koem de andrer så og så ud , eller alle Tre for dét Tre ( 3 ) éen to og hend med Støvlettern ( 1 + 2 ) Hend den først er riktigpæn PÆN hår lisom lisom skinnene krid­hvid , lisom skinnene Søvl og en Hat så kormer arm båndern i sort Lædder , og med de Nitter på . Holda op tænkt , Jeg , Holdaop ! Jakken hængt hen ovre hends Task ovre Skuldrern , brun og med noegt eller da meget lille blåa Skørt og kridhvid Blus , og med Sikkehedsnål i mellem dem til og hold sammen på dem med , på . Og seer , Jeg , nu en Nøgel om halsen Tænkt Sig ! Jeg , ståer i kantnen af Onkle Benns Båd , og kikket på dem alle tre ( 3 ) . På den Sikkehedsnållen . Saa seer , Jeg , på de to andrer to ( 2 ) den éen har en meget strarm Kjol på i Tæern , kridhvid&sort tæernt lisom malt på og lang Hår og Spændet i Hårert , rød og med matsene Ørerringe i rød . Og det som der hedder Blink > Blink hedder dét om hends Hals ned rigget bag på heel ned til hends Røv nå . nu kommor så og så Onkle John og Onkle Poul og Onkel Piet nogne andrer som at , Jeg , ikke kendt ud af Limonen . De kormor om bords på Bådden også flerer Dammer ka , Jeg , seer nu . Nu dét FEST PARTI ! Øllern og Champange og også Viin og Mad som at de kaldt for SANDWISCH for lisom Smør­brøddet dér hjem . Og Bådden lækker nu ud fra Havns så


sejlet vi dér ud . Inden på kajs er det mange farvet Lys i farver saasom rød&orang og gulle , nogne kridhvide , Jeg , skållet nu med Onkle Benn og de andrer , og gåer ned til Dammern nedunder som der er ved , og gør sig isatn istand altmens at Mandfolkens drak . Foran Spejllet kommor de Øjneskykker på , og den nåk aller røddest Læppestipft , Jeg , nåk nogne sind har seet ka , Jeg , godt siig ! og Hår ovre på Hårret PARRYK . Den anden har minni Skørt og Cowboydsjak på , noegt slit og opsmøgen op ærmern , hun trakkker hel tiden i en lille Pose om skuldern som at hun kaldt min Pørs . eller Pørts . I gennem hends Hår går hel tiden en kam , blå kam uafbrut såat Patværket puppet ud . En&anden andnen har en Lædderbælt i Lædder , sort med huller i den tønd Blus og hængt da noegt ned ovre Skuldrern . Jeg , ka nåk sig , Jeg , seer mange Skulder her på min først dag her i DAG ! Men dét blir værer ! ! roelig nu . For en andnen har sin Kaskette sat om vendet på , og Hansker med klipt med de ydderst Fingern klpt af , sort. Såat hends Fingrer ka ryg på Ciggaretten med storer pust altmens at Dammern snakker , eler hvis ikke snakker de pludder de altmens at , Jeg , kikket på Dammern Nu vendt hend den først om i mod Mig , og grinnet til Mig med Tændern som stoor som Rundtaarnet . Hends Jak er hængt ude ovre tasken Pørs og , Jeg , seer lisom en Undetrøje undeneden , Pattern ikke heel som stoor som Rundtaarnet som , Jeg , sadge . Før . Nå koem Pigen hen til Mig , og grint og toeg i min hånd , og toeg mig afsteds væk fra de andrer . Vi sitter os i et slakts Sovværesle Kabbys med en Seng og Dyn og Dynbetræk og hun spør hva da , Jeg , hed og , Jeg , hedder jo så


Nellie sir , Jeg , så og så spør , Jeg , hend hva så at hun hedder , nu sir Hun så Hun hedder nej Nu sir Hun så sir Hun ; Hva vil Du ha , Jeg , sku hed ? Nu sir , Jeg , så Ikke noegt ……………… Nu sir hun så ; Ikke noegt ska , Jeg , hed ikke noegt ? Nu sir , Jeg , så Nej Nej Nej Nej da ! og hun klasket sig på Lårern , og grint høj af grin ! Dét så piiinlig ! ! Nu blir , Jeg , så barer ved med og kik på hend , og seer . Hun kør Tungnen fram&tilbage hen ovre Tændern , og tilbage . Dét ka , Jeg , da må , Jeg , nåk siig ! tænkt , Jeg , er sørmer ikke længer dér hjem merer Jeg , sir Undskyd ! og gåe op på til Onkle Benn ved Rorret hvor at han styrt Bådden , nu er Lysne bleven meget småe inden på lands men vors Båd lækker i mørkret , og lysner . Jeg , sir så til Onkle Benn sir , Jeg , Dét da , de Piger dér De da Flot ! eller DEJLIG . Han sir Pass Nu På Du ! ! Jeg , sir ; Pas På , Han sir Pas På , Jeg , sir ; Hvoffor ? Han sir , Dét er de jo Hukker’s ! ! Jeg , sir så nu så også Hukker’s . Han sir så Ja Pass På . 500 Dollar Hukker’s . Jeg , sir så 500 Dollar ! Så sir han ; Ja 500 Dollar Hukker’s i steden for gåer , Jeg , der ned i Kappysen iggen , og hend den riktigpæn fagtiskt sitter sterdigvæk på Sengnen såat , Jeg , fåer lukket Dørren godt i . Hun grint og klaskt sig på Lårern . Your came bag ……. Hun klæddet mig mit Tøj af Skojrt og Buksern og Stømpettern og det heel , og begyndt og aaaet på mig altmens at , Jeg , sir Ja Vivi Ja Vivi . Hun sir nu Relaks ligsom hviskene . Jeg , prøvet virklig og Relaks altmens at hun knappet Tøjert af på hend Selv . Brøstholdern BH lækker på


gullet nu nu røg og så Trussern ! seer , Jeg , nu ! Jeg , rygger lige op i et Spæt lisom en Filtsbug , og sitter nu i kantnen af Sengkantnen , og kikket direkt op i på Kussen , og kikket den ind i Øjjet . Og seer ! på min først DAG ………..…. Hun spør så om Ka Du Lied Den ? Jeg , sir ; Dét ka , Jeg , da ! dén er Flot ! Merer ka , Jeg , så ikke lige siig nu&her . Jeg , sir i steden for ; Dén er riktigflot dét er dén . Buutifuld osvider >


Nu hed Onkle Bendt jo ikke Bendt her længer merer , og Tante Ellin hed jo ikke Tante Ellin og , Jeg , hed jo hellere ikke dét samme . Her . og dét DEJLIG dét ikke dét samme . Dét noegt Nydt ! Og det glæddet Mig glad men også dét at dét at Onkle Benn er sterdigværk Onkle Benn , og er steredigvæk Gammel Sømands . I Gammel dage låe han i ned Rennesteen og frøjs dér hjem , sadge han éen gang og blevn så Sømand da en Skibber koem hen og seer ham fryjs , og kikket på ham og sir ; Do har da nogne storer Hænder ! også købt han ham hans Handske og en Hat og Sweattar og Gummmistøvlern og Hat , og toeg ham med ud på hans Båd for og sejl . og varm Undebusker . Nu sejlt de så rundt og omkring og fisket , dét går godt og de fikset i mange Månder og Onkle Bennt han arbejdt godt med hans stoor Hænder . Nu ska han så De kommor hjem . Nu ska han så ha hans Hyrer , gladlig skriev Skibbern skrv mange Tal og Numre og lækket sammen og fra tog , i lige Rækker og trak saa en rund ring rundtom omkring Tallet Beløppet = 130 Kronor . Do skyller mig dét ; sir Skibbern så han skyller ham pgaf alt Tøjtet og Undebuksern og Hat osvider , og Mad om bords . Men Do arbejdt godt med Hændern sir han , og nu slåer han så en Krydst ovre ringen ( X ) og sir så nu vi så kvidt ! ja Tænkt Sig onkle Bent kikket nu op på Skibbern direkt i Øjet , og sir så ; Jeg , har sørem nydt det , og vær her Skibber dét den bedst Tiid i heel mit LIV sir han så Skibbern sir i lige Måed da ! og han sir ; Dét nærsten flouv og vil snak Forreting men , Jeg , blir nød til og bed Skibber om Pengern som der , Jeg , vilde da meen han skylt mig efter det lang Arbjedt på Hawet Havvet ……. Skibber sir nu blir elllervild ! ! ! Do vilde beed mig om Penger


hva ? Hvem i Allerhelvdest i SATTANS HELVET troer do da , Jeg , er din lille ven ! Hørher troer do da do ka koem rænnene her , og beed om Penger med al din Lort ! men do ka ta Fejl ka do ! ! sir han . Jeg , ku dræbt dig med min barer Nævver ! sir han og Fortsvind her fra ! ! sir han altmens at han begyndt og grad med taarern i øejt , og kastet sig ulyklig op på Skibbreksen , og grad . Fortsvind da ! og tør øjjet med en Kluud for de taarern . Roeligt nu Skibber sir han nu min Onkles Benn . Faldt nu da lidt ned Skibber nu ! Skibbern faldt lidt ned . Troe du da , Jeg , vild bed dig om Pengern , med den så tyg en Tegenbog lisom min ( viser ham den sin ) . Holdt nu da op med og grad man blir så kied af dét ! Skibbern holdt op . Hvor meget har du brugt for spør han Skibbern hvor meget ? Fem ? Ti ? vild du ha en Tier ……… Skibbern snøtftet , og kikket ned i Pungnen på min Onkle Benn , og seer en Tyvver og tar den lige i Tegendrengnen . Nu seer Onkle Benn Tyvvern , og sir ærgelig nåk ; Tyyyvve …….. ( som der fagtisk godt ku vær mange Penger da den gang ) og sir så allivel ; Værsågern Skibber ! som der nu tør hans øejn , og snøjfter lidt merer . Den har Skibber ærgelig fortjenet ! og gåer fra bords osvider >


dét et DEJLIG Land ! Jeg , ka siig , Jeg , allerrede seet mange spændene ting , ja saasom at Mandfolket bær storer Hatte en Ciggaret Ciggar denglet evig&altiid i Mundnen dét Flot ! de stribet Bukser også riktigflot , eller flottere . Altmens at viise Kvindmenniske lugtet til af Helvets til af Svolv må , Jeg , da nåk siig som Heske . Men saa til Frorkost fåer alle Kjejner Klejener , eller noegt som der godt nåk lignet Kjejner som dér hjem , og Regenbur i mange lag og farver om bag ved den Regen . Som lang som Øjtet rækker seer det Telfonpælle , og seer Brorsteensvej med mange fjern gulle Brorsteen i det fjærn , og seer numre tre Tallet ( 3 ) er ka da værer farlig ! som når at nogne venter hvis at de venter 3 gang ude for din Dørs som at du ikke kendt , Nej uha da Tidt er Skyern som plætter man ka læs i dem , og så selvlom plættern bevægt sig i vindnen ( eller Hvirlvind ) og de vilde siig noegt , til Dig , måsge da at du saunvet dem dér hjem som der jo er døed . For éet eksemple . såat Busker og Trærer og og så Stol og Dyrern fløjt rundt og omkring og ding > dong ! Jeg , ka godt siig , Jeg , sauvner dem de døed . I Skyerns plætter ka , Jeg , tidt seer dem og dét de sku døe , Jeg , vist dét . Jeg , ka se hvem at , Jeg , er og blir fordi fordi fordi ! at de døed . Derffor . Nu er de dér hjem . Dét så dét . Jeg , ka se Bilder som der kormer Ord ud af og , Jeg , forståer dem fagtisk tidt&oftet Skæbene Brorsteen Jeg éensom


kleljner Fortids , Fremtids og Nutids dét da ikke så svær hvis at , man , ka seer det lisom , Jeg , ka tidt seer det . Hva tænkt Skyern hvem veed ? Men , hva tænkt så , JegSelv ? dét svær dét da ikke så let fordi fordi fordi ! at mange ting gør det svær og tænk på , issær da hva som at der skeet . Dét fagtisk meget , eller noegt sværer. Dét er dét fagtisk Ord er ikke nåk nej >

Nellies bog af Niels Frank  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you