Page 8

Mozarts greatest hits ———

eller Fra Köchel-fortegnelsens skatkammer

Mozarts værker bærer ikke opusnumre, men de såkaldte Köchel-numre, forkortet KV (Köchel-Verzeichnis) eller blot K (f.eks. i de engelsksprogede lande). Således vil en indspilning af hans 21. klaverkoncert i C-dur som regel være tilføjet et KV 467 eller K. 467. Köchel-fortegnelsen har i alt 626 numre, og den revideres stadig (men nænsomt) af Die internationale Stiftung Mozarteum, der varetager en stor del af Mozart-forskningen og har hjemme i hans fødeby Salzburg. Et Köchel-nummer kan dække over en kort sang eller en menuet på få minutter, men kan også stå for en opera af mere end tre timers varighed. Fra den 9. februar 1784 begyndte Mozart selv at føre, hvad han kaldte “Verzeichnüss aller meiner Werke” (fortegnelse over alle mine værker), og Köchel-fortegnelsen er derfor ganske præcis i sin kronologi fra dette tidspunkt. Det følgende udvalg på cirka en tiendedel af numrene fra Köchel-fortegnelsens store skatkammer er foretaget ret subjektivt, og Mozart-elskere vil måske savne netop deres yndlingsstykke og undre sig over, hvordan jeg har kunnet nænne at forbigå en vidunderlig fløjtekvartet eller en storla47

Den lille Mozart af Peter Dürrfeld  

Peter Dürrfeld InformatIons forlag ——— Den lille mozart 7 tolv datoer i mozarts liv 11 mozarts epoke 13 at leve er at rejse —Om Mozarts kort...

Den lille Mozart af Peter Dürrfeld  

Peter Dürrfeld InformatIons forlag ——— Den lille mozart 7 tolv datoer i mozarts liv 11 mozarts epoke 13 at leve er at rejse —Om Mozarts kort...

Advertisement