Page 6

Historien understreger, hvor lidt vi ved om Mozarts udseende. Han havde, fortælles det, et par udstående øjne og et meget levende blik. Han var koparret i ansigtet. Han yndede – når han ikke gik med paryk – at samle sit blonde hår i en slags hestehale. Men i øvrigt modsiger de få bevarede portrætter hinanden, han ser “forskellig” ud fra billede til billede. Der blev efter samtidens skik taget en dødsmaske af ham, da han den 5. december lå død i lejligheden i Rauhensteingasse nr. 8 i det indre Wien, men denne maske er gået tabt. Ligesom den kopi af den, som hans enke Constanze ejede. Hun var lettet over, at “den grimme ting” endelig var gået itu, og kylede stumperne i skraldespanden. Men givet er det, at Mozart var en lille fyr. Sikkert ikke mere end halvanden meter høj. Hans også efter den tids målestok beskedne størrelse fremgår flere steder af hans breve. Således fortæller han i et brev, skrevet i påsken 1770 i Rom, at “jeg har haft den store ære at kysse Sankt Peter på foden, men fordi jeg ulykkeligvis er så lille, måtte man løfte den samme gamle nar Wolfgang Mozart op til statuen!” Han var 14 år på det tidspunkt. Omkring årsskiftet 1780-81 befinder han sig i München, travlt optaget af at færdigkomponere sin i enhver henseende store opera Idomeneo. I et brev til sin fader hjemme i Salzburg fortæller han, at den bayerske kurfyrste Karl Theodor efter at have lyttet til uddrag fra operaen med forundring har udbrudt: Man skulle ikke tro, at der kunne rummes noget så stort i sådan et lille hoved! Og ved en senere lejlighed underskriver Mozart et brev til en af sine støtter i Wien, grevinde von Martha Elisabeth von Waldstätten, med ordene: Mozart magnus, corpore parvus. Den store Mozart med den klejne krop. Det er svært at frigøre sig fra fornemmelsen af, at hans fysiske lidenhed har været en hæmsko i hans karriere, der er fuld af talrige forgæves forsøg på at opnå en fast og velbetalt 9

Den lille Mozart af Peter Dürrfeld  
Den lille Mozart af Peter Dürrfeld  

Peter Dürrfeld InformatIons forlag ——— Den lille mozart 7 tolv datoer i mozarts liv 11 mozarts epoke 13 at leve er at rejse —Om Mozarts kort...

Advertisement