Page 5

Moz a

rt i 9 178

–t eg

n ni

g

af D

or

is

Sto

ck

udsende en grammofonplade med en række uddrag af hans fik mesterværker. Pladen fi k titlen Die Salzburger Mozart-Platte, og dens cover er prydet af en stor dreng ved klaveret. Han er efter tidens skik iført en karmoisinrød frakke og har en sort sløjfe i håret. Hans venstre hånd hviler på tangenterne, og et par store brune øjne ser ud mod betragteren. På bagsiden af pladen kan man læse, at billedet forestiller den 11-årige Mozart ved klaveret, og at det drejer sig om en reproduktion af et oliemaleri fra 1766/67, udført af Thaddäus Helbling befinder – originalen befi nder sig angiveligt i det verdensberømte Mozart-Museum i Salzburg, der har til huse i den tredjesals lejlighed i Getreidegasse, hvor han voksede op. Billedet, har man siden fundet ud af, forestiller bare ikke Mozart, men det jævnaldrende grevebarn Karl Max von Firmian, som var en barndomsven af Mozart. 8

MOZART_indmad_3.oplag.indd 8

1/4/06 7:57:56 PM

Den lille Mozart af Peter Dürrfeld  

Peter Dürrfeld InformatIons forlag ——— Den lille mozart 7 tolv datoer i mozarts liv 11 mozarts epoke 13 at leve er at rejse —Om Mozarts kort...

Den lille Mozart af Peter Dürrfeld  

Peter Dürrfeld InformatIons forlag ——— Den lille mozart 7 tolv datoer i mozarts liv 11 mozarts epoke 13 at leve er at rejse —Om Mozarts kort...

Advertisement