Page 12

—KV 191

Fagotkoncert i B-dur

Skrevet af den 18-årige Mozart hjemme i Salzburg – og den unge mands første blæserkoncert, komponeret i juni 1774 på en måde, så man skulle tro, at Mozart selv var virtuos på dette instrument. Et herligt livsbekræftende værk, der endnu engang minder os om, at Mozart var i besiddelse af det, H. C. Andersen senere skulle skrive en historie om: Et godt Humeur. Ja, for “alting er nu så viseligt indrettet, at man sagtens kan have et godt Humeur.” Og kniber det, kan man bare lægge ører til Mozarts fagotkoncert. —KV 216

Den 3. violinkoncert i G-dur

I løbet af 1775 skrev Mozart hele fem violinkoncerter. Denne blev færdig i september (de to foregående er KV 207 og KV 211, der menes at stamme fra henholdsvis april og juni) og regnes for den første af de tre “store” violinkoncerter – de, der indgår i de store violinisters standardrepertoire. Den langsomme sats, en adagio, er som dalet ned fra himlen.

—KV 218

Den 4. violinkoncert i D-dur

Hør hvor det pusler og vibrerer af liv allerede i de første takter, hør hvor det hvisker og tisker, hvor strygerne danser af sted som elverpiger i fuldmånens skær, inden soloviolinen sætter ind, nærmest beruset af vilje og vitalitet. Det minder os om, at Mozart også var en fremragende violinist. “Du er ikke selv klar over, hvor godt du spiller [violin],” konstaterede fader Leopold, der var en af tidens førende eksperter på det område, “ ... du kunne blive Europas førende violinspiller!” Store ord, også i betragtning af, at Europa i den sammenhæng var ensbetydende med hele verden. Værket er indspillet af en række af vor tids betydeligste violinister, og med f.eks. David Oistrakh eller Anne-Sophie Mutter går man ikke galt i byen. 51

Den lille Mozart af Peter Dürrfeld  

Peter Dürrfeld InformatIons forlag ——— Den lille mozart 7 tolv datoer i mozarts liv 11 mozarts epoke 13 at leve er at rejse —Om Mozarts kort...

Den lille Mozart af Peter Dürrfeld  

Peter Dürrfeld InformatIons forlag ——— Den lille mozart 7 tolv datoer i mozarts liv 11 mozarts epoke 13 at leve er at rejse —Om Mozarts kort...

Advertisement