Page 1


Katrine Wochner

NÅR DU ER MOR til et for tidligt født barn

People’sPress


4


UDDRAG I NÅR DU ER MOR til et for tidligt født barn kan du møde forældrene, præsten, psykologen, sygeplejersken, familievejleder Lola Jensen og sundhedsplejerske Sigrid Riise, der øser af deres erfaring med for tidligt fødte børn og giver konkrete råd til mor og far. Om hvordan du takler barnet og bekymringerne, og hvordan du kommer styrket videre. Du kan læse 8 uddrag fra bogen her

5


CAMILLA HOLST (f. 1973) er cand. psych., forfatter og indehaver af den landsdækkende psykologpraksis Psycare. Hun har medvirket i Luksusfælden på TV3 samt Aftenshowet og By på skrump på DR. © Foto: Minlos Szasbo

6


Psykolog Camilla Holst fra kapitlet “Undgå ensomheden, del krisen med hinanden” ”Når en kvinde føder meget for tidligt, befinder hun sig i den første tid i uvished om, hvilken retning livet tager. Overlever barnet eller ej, bliver det handicappet? Hun befinder sig i et tomrum mellem liv og død. Mange bliver i tvivl om, hvorvidt de har gjort noget forkert, eller om de kunne have gjort noget anderledes. Det dilemma kæmper de fleste kvinder med, mens mændene fra begyndelsen reagerer anderledes. For dem er det en uheldig hændelse, som de skal finde ud af at håndtere bedst muligt. Skyldfølelsen behøver ikke kun at handle om, hvad man kunne have gjort anderledes, før man fødte. Den kan også komme til udtryk ved, at man prøver at få kontrol over situationen for eksempel ved konstant at forsøge at holde styr på alting omkring sig. Skyld og kontrol bliver blandet sammen. For ikke at føle skylden skal man besidde kontrollen. Men man har ikke meget kontrol over situationen, når alt er kaotisk omkring en. Måske er det første gang nogensinde, at man ikke besidder den, og det kan være meget frustrerende. Særligt når den blandes med angst og følelsen af uretfærdighed over, hvorfor man var den, der blev ramt. Det forstærker også ensomhedsfølelsen.”

...

7


CHRISTINA KRONBORG NIELSEN (f. 1969) bor i Aalborg og er gift med Kim. Hun er mor til tvillingerne Julie og Kasper (f. 2006), der er født otte uger for tidligt. Christina er ansat som elevcoach på Nørresundby Gymnasium og HF.

8


Christina Kronborg Nielsen, mor til tvillingerne Kasper og Julie, 7 år fra kapitlet ”Når man fejler, skylder man” ”Jeg lægger mig stadig ind til dem på en madras på deres værelse, hvis der er lidt uro, så de ikke skal vågne op og være alene, selvom vores soveværelse ligger ved siden af deres. Når jeg lægger mig ind til dem om natten, er det ofte under påskud af, at Kim [Christinas mand] snorker. I virkeligheden er det, fordi jeg har brug for at være tæt på dem og høre deres åndedrag og mærke, de er der. Særligt i svære perioder har jeg behov for at være nær dem om natten, for den følelse, jeg oplevede, når jeg kom ind på neonatalafdelingen om morgenen, ligger lige under overfladen. Klumpen i maven, på vej op med elevatoren, sveden, der brød frem under armene, varmen, der steg op i kroppen, når jeg nærmede mig. Jeg fik sværere ved at synke. Var der sket noget i løbet af natten, som de ikke havde nået at ringe og sige til os? Havde børnene fået en ny infektion? Var de i live …?”

...

9


HENNING NABE-NIELSEN (f. 1953). Henning er cand. theol. og har arbejdet som præst i femogtyve år, heraf de seneste femten år som hospitalspræst på Rigshospitalet i København.

10


Rigshospitalets præst Henning Nabe-Nielsen fra kapitlet ”Vores byrder gør os til dem, vi er” ”Når man får et barn for tidligt, bliver man eksistentielt ramt, måske for første gang nogensinde. Man får et syrebad, hvor man bliver tvunget til at overveje tilværelsens alvor: Hvad er meningen, hvorfor er jeg her, hvem er jeg? Og kan jeg bære det? Måske har livet indtil videre kun bestået af alt det sjove og dejlige, livet heldigvis også indeholder, men pludselig får man en opgave, man ikke er sikker på, man kan magte. Mennesker vil altid lede efter en mening, men den findes ikke. Jeg vil til enhver tid fastholde, at der er noget, som “bare” er ondt. Jeg vil gerne protestere og sætte ind mod det onde, men det onde er ondt. Det er jo ingen trøst at få at vide, at man skal lære noget af det. Trøsten ligger i, at et andet menneske stiller sig ved din side og siger: “Jeg er med dig.” Selvfølgelig er det fantastisk, at der kan komme noget meningsfuldt ud af lidelsen, det gælder også tab i livet. Selv de mennesker her på Riget, som har lidt alvorlige tab, siger, at de har fået nye værdier i tilværelsen. For det meste er vi så heldige, at vi kan finde det positive i det meningsløse bagefter.”

...

11


HELLE HASLUND-THOMSEN (f. 1962) er uddannet sygeplejerske og beskæftiget med kompetenceudvikling som klinisk undervisningsansvarlig. Hun er derudover ekstern lærer ved UCN (University College of Nordjylland), har en master i Sundhedsantropologi og har netop afsluttet en ph.d.-afhandling på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.

12


Helle Haslund-Thomsen, antropolog og sygeplejerske på Aalborg Sygehus’ neonatalafdeling Helle Haslund-Thomsen stiller følgende spørgsmål i kapitlet ”Hvor går man hen, når man går hjem?” ”I dag får alle forældre til et præmaturt barn, født mere end otte uger for tidligt, tilbudt kontrolbesøg på hospitalet. Det giver forældrene en tryghed for, at barnet udvikler sig normalt, eller at eventuelle senfølger opdages tidligt. Er barnet født mere end otte uger før tid og uden synlige senfølger eller handicap, bliver familien overladt til egen læge og sundhedsplejerske. Det giver et stort gab mellem de forældre, som får støtte efter udskrivelsen, og dem, som ingenting får, hvor blot en enkelt dag kan være afgørende for, hvem der får hjælp. Men hvor skal usikre forældre så gå hen? Hvem skal de spørge, når usikkerheden bliver for stor, eller der opstår et problem? De har været vant til hele tiden at have en fagperson til rådighed, og at deres barn har været under tæt overvågning af et kompetent personale.”

...

13


KEVIN JOEL DAU FRASER (f. 1983) bor i Skjern med Jeanet og er far til Kian (f. 2010), som er født otte uger for tidligt. Dengang arbejdede Kevin som serviceleder. I dag er han ansat som Assistant Manager i LEGO.

14


Kevin Joel Dau Fraser om at være far til Kian i kapitlet ”Man gør, hvad man skal” Følelsen af at være tilovers vendte tilbage for fuld styrke, da jeg kom hjem. Jeg kunne ikke se, hvad min rolle skulle være den næste tid. Der var ingen rolle, der passede til mig. Naturligvis var jeg hans far, men jeg var overflødig. Sygeplejerskerne og lægerne passede på ham, det kunne jeg ikke gøre, for han var afhængig af deres faglige ekspertise. Jeanet skulle have amningen i gang og komme sig efter fødslen. Dét var hendes rolle. Det kunne jeg af gode grunde heller ikke være med til eller hjælpe med. Med andre ord: Jeg var undværlig. Som far bliver man i en vis forstand sat ud på sidelinjen, når man får et barn for tidligt. Sygeplejerskerne taler først og fremmest til og med moren, og det kan jeg på sin vis godt forstå. Forholdet mellem mor og barn skal jo fungere, det er det vigtigste, når barnet endnu er lille på grund af amningen. I begyndelsen føltes det ikke, som om han var vores barn. Jo, han var kommet ud af Jeanet, men han tilhørte os ikke. Han var der bare. En, man kom og kiggede til, som når man ser efter, hvornår en vaskemaskine er færdig, så man kan hænge vasketøjet op. Nå, nu er der ti minutter tilbage ... Her var det i stedet et ur, vi så på og levede efter, fordi alting foregik på faste tider. Amning, sondemad, pusletid, “hud mod hud-tid”.

...

15


LOLA JENSEN (f. 1956) er uddannet socialpædagog og har arbejdet som familievejleder siden 1984. Hun er fast rådgiver i Go’ Morgen Danmark på TV2 og en efterspurgt foredragsholder i hele landet. Lola er desuden forfatter til bestselleren Den store far, mor & børn.

16


Lola Jensen, familierådgiver, i kapitlet ”Giv slip!” Sagen er, at mange kvinder sidder med kontrolknappen i hænderne og dermed også med retten til at bestemme, hvad der er godt og rigtigt for den enkelte. Men hun skal give mere plads til fars mening. Hun skal stole på ham og tro på, at hans mening er lige så værdifuld, og måske få en udenforståendes hjælp til at skabe den fælles midte, der er god for børn. Hun skal i det hele taget turde bruge far og overlade ansvaret til ham. Det er jo ham der er nærmest til at aflaste hende fra den ofte knugende ensomme ansvarsfølelse, hun ender med at blive fanget i. Så hun skal dele opgaven med ham, gøre det til et fælles anliggende, slippe kontrollen og ansvaret og inddrage ham. Det er godt og nødvendigt. For barnet, for manden, for parforholdet og ikke mindst for kvinden selv. Med til historien om at have et barn, som kommer til verden før tiden, hører jo også, at håbet og glæden opleves endnu stærkere, når svære perioder pludselig vender, og barnet glædestrålende kaster sig over aftensmaden og propper sig.

...

17


METTE HOLBÆK (f. 1973) bor i København. Hun er gift med Jonas og mor til Sigurd (f. 2006), som er født tre uger for tidligt, og Saxe (f. 2009), som er født tre måneder for tidligt. Mette er ansat som brandmanager på JP/Politikens Forlag.

18


Mette Holbæk, mor til Saxe på 3 år, fra kapitlet ”Bed om hjælp, for fanden” At ansætte Jacqui [en engelsk barneplejerske] handlede ikke meget om Saxe, men snarere om, at jeg havde mistet enhver tillid til, at jeg selv kunne håndtere situationen. Jeg havde jo før prøvet at få et barn, så jeg var ikke usikker på selve det at være mor, men denne gang havde intet fungeret for mig. Mit vand var gået for tidligt, og mit barn var røget ud før tiden. Jeg havde simpelthen ikke tillid til, at jeg havde de ressourcer, som jeg var klar over, det ville kræve. Jeg var bange for, at jeg ville gå i stykker. Det måtte for alt i verden ikke ske, når jeg nu havde to børn at være mor for, og det hjalp at vide, at Saxe fik de optimale forhold, som jeg var i tvivl om, hvorvidt jeg selv kunne give ham. Så måtte vi betale, hvad det kostede. Nogle vil indvende, at det er mange penge, men efter min mening er det billigt sluppet for at undgå en fødselsdepression, eller hvad der ellers kan ske, når man bliver mor til et barn for tidligt. De penge kunne ikke bruges bedre end på en støtteperson som Jacqui i en situation som vores. For med Jacqui kom roen til mig og resten af familien. Den panik, jeg havde følt siden indlæggelsen, forsvandt lige så stille.

...

19


SIGRID RIISE (f. 1933) er pensioneret sundhedsplejerske. Hun er en anerkendt foredragsholder og forfatter til en lang række bestsellers om børn og familieliv. Hun har medvirket i tv-programmer og optrådt som radiovært i programmet “Børnetimen – for voksne” på DR i mere end femten år.

20


Sigrid Riise, Danmarks mest garvede sundhedsplejerske, giver 10 gode råd. Her er et af dem ”Drop millimeterdemokratiet mellem far og mor I dag bliver folk næsten skilt på grund af diskussioner om opvasken. Skip diskussionerne om, hvem der skal hente barnet eller tage orlov, og vær i stedet glad for, at du får muligheden for at være sammen med dit barn. Det gælder både far og mor. Har I økonomi til det, så køb jer til hjælp, men brug pengene på rengøring, ordentlig fastfood eller at få klaret vasketøjet, ikke en babysitter eller au pair-pige. Pas selv jeres barn, så vidt det er muligt. Husk også – og nu skal mødrene høre godt efter: Far har lov at gøre tingene på sin måde. Mødre er altid 100 % overbevist om, at de ved bedst. Det ligger nærmest i deres dna, men det kan afsløres her: Det gør de ikke.”

...

21

Når du er mor til et for tidligt født barn  

Af Katrine Wochner. Har du født for tidligt? Sidder du ved kuvøsen med dit nyfødte barn, eller tumler du stadig med uafklarede tanker, selvo...