Page 1


Heidi Honig Spring

Grimt sprog? − sprogarbejde i skolens mellemtrin og udskoling

Frydenlund


Grimt sprog? − sprogarbejde i skolens mellemtrin og udskoling 1. udgave, 1. oplag, 2012 © Forfatteren og Bogforlaget Frydenlund ISBN 978-87-7118-075-6 Forlagsredaktion: Line Zahll Hansen Korrektur: Peder Norup Grafisk tilrettelæggelse: Malte Oswaldo Trap Pedersen Grafisk produktion: GraphyCems, Spanien

Tegninger af Claes Movin kan findes på følgende sider: 16, 44, 50, 61, 67, 69, 82.

Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copydan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser.

Bogforlaget Frydenlund Alhambravej 6 DK-1826 Frederiksberg C tlf.: 3393 2212 post@frydenlund.dk www.frydenlund.dk

Tilmeld dig forlagets nyhedsmail på www.frydenlund.dk/nyhedsservice.


Indhold Introduktion...............................................................................................8 “Tal ordentligt!”..............................................................................................8 Kontekst for sproget.................................................................................. 10 Eksformation og autopoiese.................................................................. 15 Bogens ærinde............................................................................................ 16 Præsentation af elevdelen og bogens opbygning......................................................................22 Sprogsneglen.........................................................................................25 Vejledning til cases.........................................................................28 Lærer-/elevproducerede cases...........................................31 Dramatisering af cases.................................................................32 Cases.................................................................................................................34 SMS og Facebook..................................................................................42 SMS og Facebook – elevopgave..........................................................43 “Der er et sprog bag sproget”..............................................47 “Der er et sprog bag sproget” – elevopgave....................................50 Sproghjørnet – en øvelse.........................................................52 Mit standpunkt – en øvelse.......................................................55 Mit sprog.....................................................................................................58 Mit sprog – elevopgave...........................................................................60

5


Sproget i det offentlige rum.................................................62 Sproget i det offentlige rum – elevopgave.......................................65 Bandeord......................................................................................................69 Bandeord – elevopgave...........................................................................72 Dagens ord – en øvelse.................................................................76 Ikke-voldelig kommunikation – ‘Bliv på egen banehalvdel’.......................................................78 Ikke-voldelig kommunikation – ‘Bliv på egen banehalvdel’ – elevopgave.....................................82 ‘Bliv på egen banehalvdel – fokus på sprog og adfærd’ – konkurrence........88 ‘Bliv på egen banehalvdel – fokus på sprog og adfærd’ – konkurrenceoplæg................................................................................90 Grænsetermometer – tag temperaturen..................93 Grænsetermometer – tag temperaturen – elevopgave...............97 Klassens grænsetermometer..................................................................99 ‘Grimt’ sprog og mobning....................................................... 100 ‘Grimt’ sprog – et tema til forældremødet.............................................. 102 ‘Grimt’ sprog – yderligere inspiration til lærerne.......................... 104 Evaluering – elevopgave........................................................... 108 Oversigt over øvelser..................................................................113 Litteratur.................................................................................................. 114

6

Grimt sprog af heidi honig spring  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you