Page 1


Notto R. Thelle Gåden Jesus Én fortælling – mange stemmer © Forfatteren og Forlaget Alfa 1. oplag 2011 Oversat af Asger Sørensen Originaltitel: Gåten Jesus. Én fortelling – mange stemmer Oriens Forlag, Norge 2009 ISBN 978 87 91191 69 5 Sats: Tina D. Laursen Omslag: LaLoba Design Tryk: ScandinavianBook Forsidebilledet viser et fumie – trædebillede – af den korsfæstede. Trædebillederne blev brugt til at afsløre skjulte kristne under forfølgelsestiden i Japan, ved at man beordrede en person til at træde på billedet, men vægrede vedkommende sig ved det, skyldtes det kristentroen. Den japanske forfatter Shûsaku Endô gør det nedslidte og udviskede ansigt på Kristus til symbolet på den kærlighed, som udholder alt og tåler alt (se afsnittet ”Forræderens hjerte”, s. 140). © Tokyo National Museum. TNM Image Archives http://tnmArchives.jp/ Bogen er udgivet med støtte fra Det teologiske fakultet, Oslo Universitet Forlaget Alfa Frederiksberg Allé 10 1820 Frederiksberg C www.ForlagetAlfa.dk


Notto R. Thelle

Gåden Jesus Én fortælling – mange stemmer

Oversat af Asger Sørensen
Indhold Gåden ................................................................................................. 7 Hud mod hud................................................................................... 11 Hudens og kroppens sprog .......................................................... 13 Forvrængede gudsbilleder ........................................................... 17 Dårskab ............................................................................................ 22 Vejen – faste ..................................................................................... 25 Al verdens herlighed ..................................................................... 27 ”Livskærnen kan ej dø”................................................................. 34 Natten er dagens mor – gamle myter får nyt liv ..................... 41 Troens formødre ............................................................................ 55 Josefs lovsang ..................................................................................64 Korset – lidelse og død ................................................................... 73 Påskens polyfoni ............................................................................ 75 Én fortælling – mange stemmer ................................................. 78 Æselguden ....................................................................................... 89 Krigerkongen og fredsfyrsten ..................................................... 91 Ømhed og oprør...........................................................................104 I menneskers hænder .................................................................. 110


Trængselsbrød og smertekalk – fede retter og lagret vin ....111 Påskens glemte sakramente....................................................... 119 Jesus døde ikke på korset?..........................................................121 At redde Judas...............................................................................124 Judas’ evangelium ........................................................................136 Forræderens hjerte ......................................................................140 Sandhedens rustning ..................................................................148 Den sidste fristelse.......................................................................150 Sonoffer ..........................................................................................153 Guds lam ........................................................................................ 167 De korsfæstede ............................................................................. 172 Kransen – opstandelse og nyt liv................................................. 177 ”I kvæld blev der banket på Helvedes port” .......................... 179 Ugyldige vidner ............................................................................188 Den gådefulde...............................................................................190 Skabelsens ottende dag...............................................................192 Maria Magdalenes evangelium ................................................194 Det gode hjerte – at opstå til nyt liv.........................................202 Genskabermagt – om at tro på livet før døden .....................209 Himmelfart ................................................................................... 218 Pinsens polyfoni...........................................................................225 Genskinnet ....................................................................................231 Lazaronernes indtogsmarch......................................................238 Litteratur ....................................................................................... 247


Gåden

J

eg skrev min forrige bog, Kære Siddhartha, som en kærlighedserklæring til Siddhartha Gautama Buddha og andre vise fra Østen som har været mine medvandrere i mange års studium og eftertanke.1 Jeg afsluttede bogen med nogle ord om min ”første kærlighed”, som også vil være den sidste – Jesus Kristus – og mit ønske om at skrive en tilsvarende bog om den gådefulde mester fra Nazaret. Her er bogen. Jeg kunne have kaldt den Kære Jesus, på linie med Kære Siddhartha, men af mange grunde ville det have virket for intimt og klamt. Mit forhold til mesteren er ikke den første forelskelses hengivenhed; det drejer sig om et langt livs kærlighed, som har været prøvet og anfægtet og som holder endnu. Men hvorfor Gåden Jesus? Var Jesus ikke snarere kendt for sin klare forkyndelse og sit tydelige nærvær? Talte han ikke så livsnært om Gud, at selv mennesker i samfundets og religionernes udkanter spidsede ører og lod sig lokke? Er det ikke fremdeles radikaliteten og engagementet i hans ord, som udfordrer? 1

På dansk Buddha og Kristus – Refleksioner og spiritualitet i grænselandet mellem øst og vest, København: Alfa, 2007. 7


Sandt nok. Han var ikke fjern og utilgængelig. Det gådefulde bestod ikke i mystiske udsagn for de indviede. Det var paradoksalt nok hans klare tale og tydelige valg, som gjorde ham gådefuld. Han sagde, han kom fra Gud, men hans Gud gik så meget på tværs af konventionerne, at han blev anklaget for blasfemi. Han forkyndte, at Guds kongedømme var i færd med at bryde frem, men søgte ikke herredømme og kongemagt. Han proklamerede, at de foragtede var nærmere Gud end de fromme, og han lovede, at de sagtmodige skulle arve jorden. Han fik folk til at rejse sig med ny værdighed, men accepterede uden modstand den fornedrelse og skam, som det var at blive henrettet på et kors. Selv hans nærmeste protesterede og forstod ikke meningen. Korset blev stående som den store gåde, forvirrende, chokerende, ganske uløselig. For nogle var det afslutningen på eventyret. At de kunne være så naive! Men også de, som blev tilbage, havde problemer. Det var ekstra vanskeligt, for egentlig var det så lidt, Jesus havde sagt om dette, bortset fra at det skulle ske, at det var Guds vilje, og at han gjorde det for deres skyld. Men hvorfor? I Gåden Jesus ønsker jeg at tage de første kristnes ”hvorfor” alvorligt. Hele Det nye Testamente kan læses som deres forsøg på at forstå. De fleste af bogens kapitler knyttes til den tid i kirkeåret, som spænder fra fastetid over påske til pinse. De handler om de første fortællinger, de mange stemmer, som på forskellige måder forsøger at forstå det ufattelige og uforklarlige. Ved at lytte til de forskellige røster kan vi også blande os i samtalen. Nogle vil måske undre sig over, at mine forsøg på indlevelse i gåden Jesus går hånd i hånd med en kritisk læsning af de bibelske beretninger. Men jeg ser ingen modsætning – teologiens 8


kritiske arbejdsform er bare en videreførelse af de spørgsmål, enhver eftertænksom bibellæser bakser med. Det har med sandhed at gøre. Sansen for sandhed tvinger mig også til at vende mig mod det juks, som præger meget af den populære litteratur om Jesusmysterier og Da Vinci-koder. Det mangler desværre bibelforskningens kritiske blik. Jeg vil gerne takke kolleger, venner og familie som har læst hele eller dele af manuskriptet i forskellige faser, og er kommet med råd og kommentarer undervejs: Espen Dahl, Guro Hansen Helskog, Halvor Moxnes, Inge Lønning, Jacob Jervell, Laila Halås, Luke Bullock, Margunn Sandal, Mari Engedal, Marianne Kartzow, Mona I. Thelle, Notto J. Thelle, Sturla J. Stålsett, Theodor Jørgensen, Øystein Brekke. Her mærker jeg, at nogen prikker mig på skulderen og også vil være med. Det er den store danske salmedigter N.F.S. Grundtvig. En af hans påskesalmer har fulgt mig gennem de år, jeg har arbejdet med denne bog: Hil dig, Frelser og Forsoner! Verden dig med torne kroner, du det ser, jeg har i sinde rosenkrans om kors at vinde giv dertil mig mod og held! Den Danske Salmebog nr. 192

Grundtvig brugte en stor mangfoldighed af bibelske billeder for at vinde sin krans af roser om korset, og åbner på den måde 9


for mysteriet uden at forklare det: ”Ja, jeg tror på korsets gåde” – det var hans opsummering. Han elskede livet med en intens lidenskab, og brugte korset som nøgle til at åbne for livets dybe sammenhænge: ”Du som har dig selv mig givet, / lad i dig mig elske livet, / så for dig kun hjertet banker, / så kun du i mine tanker / er den dybe sammenhæng”. Hvis det fortsat går an at bruge Grundtvigs gammeldags, men fortsat unge poetiske sprog, vil jeg også i al beskedenhed vinde min krans af roser om korset. Giv mig dertil mod og held.

Gaaden Jesus af Notto R Thelle  
Gaaden Jesus af Notto R Thelle  

Gåden Jesus Én fortælling – mange stemmer Forlaget Alfa Frederiksberg Allé 10 1820 Frederiksberg C www.ForlagetAlfa.dk Sats: Tina D. Laursen...

Advertisement