Page 1


Christian Leth

Du er den bedste til at leve dit liv

Frydenlund


Du er den bedste til at leve dit liv 1. udgave, 1. oplag, 2012 © Forfatteren og Frydenlund ISBN 978-87-7118-004-6 Grafisk tilrettelæggelse: Anette Oelrich Grafisk produktion: Dimograf, Polen

Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copydan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser.

Frydenlund Alhambravej 6 DK-1826 Frederiksberg C tlf. 3393 2212 post@frydenlund.dk www.frydenlund.dk Tilmeld dig forlagets nyhedsmail på http://www.frydenlund.dk/nyhedsservice


Indhold

Forord - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Bliv din egen bedste ven - - - - - - - - - 8 Er du din egen fjende? - - - - - - - - - -18 "Livet er så forskelligt fra alt andet" - - - 28 Derfor gør du det - - - - - - - - - - - - -36 Du vælger selv ! - - - - - - - - - - - - - 46 Du ejer det hele af det halve - - - - - - -54 Ejer du tiden eller ejer tiden dig? - - - - -64 Vælg dine værdier - - - - - - - - - - - -74 Hvor aktiv vil du være? - - - - - - - - - -80 Udviklingsmodel - - - - - - - - - - - - -88 Strengeleg - - - - - - - - - - - - - - - -92 Du må ikke stjæle ! - - - - - - - - - - - 100 Din energikurve - - - - - - - - - - - - 104 Velvære - - - - - - - - - - - - - - - - 106 Den ekstra mil - - - - - - - - - - - - - 110


Tidslinje - - - - - - - - - - - - - - - - 116 Udvikling & uddannelse - - - - - - - - 120 Karriere - - - - - - - - - - - - - - - - 128 Karriereveje - - - - - - - - - - - - - - 132 Karriereplan - - - - - - - - - - - - - - 140 Mod til at leve - - - - - - - - - - - - - 148 Katalog over undskyldninger - - - - - - 154 Råd om kvalitet - - - - - - - - - - - - 158 Råd om at udsætte ting - - - - - - - - 168 Råd om at mestre fejl - - - - - - - - - 172 Råd om initiativ - - - - - - - - - - - - 176 Råd om synlighed - - - - - - - - - - - 182 Råd om effektivitet - - - - - - - - - - - 188 Råd om selvtillid - - - - - - - - - - - - 192 Råd for livet - - - - - - - - - - - - - - 198 Lev livet - - - - - - - - - - - - - - - - 202


Forord Denne bog er tænkt som inspiration til dig, der ønsker fortsat udvikling. Bogen er skrevet i direkte tale, ikke for at virke anmassende, men for at gøre den mere nærværende. Den fortæller ikke, hvad du skal gøre, men hvad du kan gøre for at leve netop det liv, du ønsker. Bogen er skrevet på opfordring fra nogle af de mange tusind, som har deltaget på mine kurser om personlig udvikling, ledelse, kommunikation og samarbejde. Den udgiver sig ikke for at være enestående, men den er ment som et supplement til den allerede eksisterende litteratur om emnet. Hvis du undervejs er uenig med mig, er det helt fint. Så har den fået dig til at tænke over tingene – og det er den første forudsætning for at forstå det liv du lever. God læselyst! Tak til forsvaret, der lærte mig at undervise, til Dansk Institut for Personalerådgivning (nu Center for Ledelse) og medarbejderne dér for megen inspiration. Særlig tak til Mærsk, F.L. Smidth og Deloitte for ansvaret for mange unge lederes uddannelse gennem mange år. Tak til deltagere på mine kurser for stort engagement. Tak til min hustru, Birte, for aldrig svigtende forslag til korrektioner og til en lang række enkeltpersoner – I ved selv hvem – for debatter og samarbejde.

7


Du vĂŚlger selv!


Gennem livet træffer du en lang række beslutninger, som får betydning for dig. Her er en række spørgsmål, som du i den forbindelse kan reflektere over; husk, det er dig, der bestemmer. Der findes kun et rigtigt svar – dit!

Hvad og hvem

Det er vigtigt, hvad du gør, og hvem du gør det med. Tidligere lagde jeg stor vægt på, hvad mine medmennesker sagde, nu lægger jeg større vægt på, hvad de gør. Det viser sig, at folk ofte siger et – og gør noget helt andet. Så gør det, som du mener er rigtigt, sådan! Vær også opmærksom på, hvem du gør det med. Hvem er det, du kan støtte dig til, når du har behov for det? Og hvem er det, der med fordel kan støtte sig til dig? Der findes mennesker, som er berigende, inspirerende, morsomme og afslappede, og som får det bedste frem i dig. Men det modsatte er desværre også tilfældet.

47


Sten eller blomst?

Sæt dig ned med en sten i den ene hånd og en blomst i den anden. Stenen er millioner af år gammel; uforanderlig har den ligget der i jorden, måske formet af strandes bølger, men i realiteten den samme: respekt for det uforanderlige. I den anden hånd har du blomsten. Et frø, som spirede frem, fik gode vækstbetingelser, groede og til sidst sprang ud og med tiden vil visne, efter selv at have sat frø. Vi kalder stenen en død ting og blomsten levende; kort sagt: Det eneste tegn på liv er vækst. Vælg selv; vil du leve uforanderligt eller vokse?

Cyklist eller sejler?

Nogle vælger at lade sig pensionere ikke kun i deres stilling, men i livet, i en alder af tredive år. De benytter cyklist-metoden, der er medvind, så hold frihjul; andre benytter sejler-metoden, de sætter sejl. Det er en dårlig skipper, som tager sejlene ned, når vinden er god. Det ses tydeligst, når man er i tyverne. Det går fremad med job, familie og venner, livet er til fest og farver. Nu skal livet nydes, og der skal slappes af; jeg er færdiguddannet. Sandheden er måske, at man er mere færdig end uddannet.

48


Hvor og hvorhen?

Hvor er du lige nu – ikke geografisk, men i livet? Prøv at gøre status; hvor langt er du nået i tilværelsen? Er du på vej i den uddannelse, som passer dig? Har du skabt det indhold i livet, som du ønsker dig, eller er der noget, du vil ændre? Hvor vil du hen? Hvad er det, du ønsker dig? Det er spørgsmål, som kræver tid at overveje. Mange mennesker bruger megen tid på at brokke sig over noget, som de ikke vil have. De ved, hvad de ikke vil. På spørgsmålet om, hvordan de egentlig vil have det, svarer de ofte: Æh, øh, det ved jeg ikke.

Tilfældighed eller plan?

Der er folk, som vinder en formue i lotto; tillykke med det! Men at vente på sådan en begivenhed og tro, at den indtræffer, så alting pludselig bliver bedre, er en illusion. Det kan anbefales, at du sætter dig nogle mål og laver en plan for, hvordan du vil nå dem. Ikke at hver dag skal være skemalagt, men selv en lidt overfladisk plan er bedre end slet ingen.

49


Hjerne eller hjerte?

Du kan træffe beslutninger med hjernen, rationelle beslutninger. Foretage grundige overvejelser, afveje fordele/ulemper, konsekvenser og omkostninger. Men du kan også træffe irrationelle beslutninger. De er baserede på, hvad du føler er rigtigt lige nu. Der behøver ikke at være noget galt med disse beslutninger; det bliver først tilfældet, når du påstår, at de er rationelle. Det er de ikke!

Værdi eller spild?

Hvis du er i besiddelse af noget, du ikke bruger, er det spild. Dine værdier er det, der betyder noget for dig. Det billede, du har på væggen, er det noget, du glæder dig over? Prøv at tænke over, hvad der betyder mest for dig; vil du eje eller blot bruge? For nogle er materielle goder vigtigst, andre har deres formue i bevidstheden i form af billeder og oplevelser.

Talent eller lager

Bruger du dine talenter, eller har du dem blot? Hvis du er god til at tegne, tegner du så? Er du glad for den gave, du har, eller burde en anden have fået den? 50


Dig selv eller andre?

Det, som du gør, gør du det for dig selv eller gør du det for andre? Lader du dig styre af andres mening, eller er din egen god nok? Her som ved de andre valg, er det ikke et spørgsmål om enten/eller, men om hvor på aksen du er mellem enten og eller.

Krop eller tempel?

Er din krop blot en selvfølge, som følger med dig som en nødvendig skygge, eller skal den være trimmet til elitepræstationer? Er det ligegyldigt, hvad du fylder i den, råkost eller fastfood? Drikker du alkohol eller tager piller, og får du tilstrækkeligt eller for meget søvn?

Arbejde eller godt job?

Har du et arbejde blot for at finansiere din fritid, eller har du det job, du ønsker dig? Trives du bedst med fast arbejdstid og rutineopgaver, eller synes du bedst om komplekse opgaver og fleksible tider? Trives du med ledelse og kontrol, eller skal din chef blot være til stede, når du har brug for ham/hende?

51


Kolleger eller kammerater?

Er dine kolleger nogle, du blot deler arbejdsplads med, eller har du et venskabeligt forhold til dem?

Familie

Er du glad for at tale med din familie hver dag, eller har du nogle støvede billeder af dem i en skuffe? Skal de være en vigtig del af dit liv, eller skal de holde sig på afstand?

Venner

Vil du have få, men dybe venskaber, eller trives du med mange venner? Er de givende og inspirerende eller blot til høflighedsvisitter? Er der nogen, du vil knytte dig nærmere til og andre, som godt kan holdes på afstand?

Økonomi

Synes du om planlagt økonomi med opsparing til ferie, pension og arv, eller har du det fint med rudekuverter og røde tal på kontoudtoget?

52


Sex

Nogle trives med variation og grænseoverskridende udforskning, andre er til stabile og rolige forhold. Det er et vigtigt emne, som bør gennemtænkes; hvordan vil du egentlig have det?

Socialt

Nogle synes om et åbent hus, hvor folk kommer væltende ind og ud med glæder og sorger, andre har et fast par til en bridge og lidt sushi hver anden fredag – på skift.

Psykisk

Har du det bedst med at leve stille og roligt, eller synes du, at et godt skænderi sætter kulør på hverdagen?

Livet er en gave

Du er heldig, at du lever – og så lige nu. Det er dit liv og kun dit, det er ingen kladde. Vær opmærksom på, hvad du fylder i det. Livet får det indhold, som du kommer i det.

53

Du er den bedste til at leve dit liv af christian leth  
Du er den bedste til at leve dit liv af christian leth  
Advertisement