Page 1


UDDRAG FRA ”BRYD VANEN”, KAP. 5: LIVSGLÆDE – I ARBEJDSTIDEN Er du glad, hvor du er det meste af dit vågne liv? Til en konference om arbejdsglæde spurgte jeg deltagerne, om de havde arbejdsglæde? Lidt tøvende svarede mange ”ja”. Herefter spurgte jeg om, hvornår de mest følte arbejdsglæden – var det på vej til jobbet, på jobbet eller på vej hjem fra jobbet? Rigtig mange svarede, at ”det faktisk var mest på vej hjem fra jobbet …” Det blev der grint en del af, men det var også tankevækkende. For sagen er netop, at vi i disse år har så travlt på jobbet, at vi ofte glemmer at mærke, hvordan vi har det i løbet af dagen – så det med at glædes bliver ofte på vej hjem eller i weekenden på vej til genbrugspladsen. Herved skubber vi billedligt talt glæden 30 meter foran os, og når vi endelig er i det, vi har gået og glædet os til, er vi mentalt 30 meter længere fremme igen i vores tanker … Derfor ønsker du arbejdsglæde Når vi taler om grunde til, at du ønsker livsglæde også i arbejdstiden, kan du angive nogle af de samme grunde, som din arbejdsplads giver. Nemlig at du ønsker arbejdsglæde, fordi det giver et godt klima, bedre samarbejde, mindre sygefravær og bedre resultater. Men helt grundlæggende ønsker du dig glæde, fordi det er dit liv – og du ønsker et liv med glæde – og fordi du er så meget på arbejdet både mentalt og fysisk, ønsker du dig naturligvis, at den lange tid der også er fyldt med glæde. Glæde er ikke noget, vi skal have engang, når vi kommer hjem, holder weekend, tager på ferie eller bliver gamle. I mit liv ønsker jeg, at glæden skal være der som en konstant grundfølelse, som fundamentet for alt, hvad jeg ellers foretager mig. Ikke bevidst tænkte smil fra hjernen, men ægte smil fra hjertet. Vel vidende, at der også kan være svingninger i denne positive grundfølelse. Men hvad med dig? Har du – og I – et mål om at være glad(e)? I en landsdækkende undersøgelse har vi stillet 46.000 mennesker spørgsmålet: Hvis du kunne få 30 % mere af en følelse resten af livet, hvilken følelse ville du så vælge? Hele 98 % svarede her glæde, lykke og forelskelse. Dejligt. Men alt for ofte er det de fysiske, let målbare ting som omsætning, dækningsbidrag, deadlines og fakta, vi fokuserer på i løbet af arbejdsdagen. Og vi bør spørge os selv, hvor tit vi lige stopper op og mærker vores følelser og faktisk glæder os – sammen og hver for sig? Privat sætter vi os også mange konkrete mål, såsom at vi vil løbe et maraton, vil rejse til solen til vinter, skal have gæster, skal have bygget til og lignende. Alle fysiske mål, som godt nok kan udløse positive følelser, men vi kunne også


begynde at sætte os mål for vores følelser og herefter vælge (måske nye) handlinger og tanker, der hjælper os til at nå vores mål. Gladere i seng, end når jeg vågner Mit personlige mål er hver dag at gå gladere i seng, end da jeg stod op om morgenen. Det mål har jeg gået målrettet efter de seneste ca. 15 år. I dag er jeg så glad, når jeg vågner om morgenen, at det efterhånden kan være en udfordring at være endnu gladere om aftenen. Men målet betyder også, at jeg selv må tage ansvaret for min glæde og løbende opsøge glæden og bruge tid og tanker på det og dem, der gør mig glad – og reducere den tid og de ting, der gør mig ked af det, vred og stresset. Glæden for arbejdet opstår ikke i arbejdstiden – kun Det er klart, at selve arbejdets indhold og ens kolleger har stor indflydelse på livsglæden, vi føler, når vi arbejder. Imidlertid spiller en række andre vaner og faktorer ind på vores livsglæde i arbejdstiden, som ikke direkte har noget med selve arbejdet at gøre. Ting, der foregår – eller ikke foregår – i vores private liv. Der kan fx være, hvem vi ser og omgås, vores sundhed, hvad vi spiser, hvordan vi bruger vores fritid, vores forhold til vores børn, vores økonomi, og om vi mærker kærlighed i vores liv. Det er klart, at halter det derhjemme med det ene eller andet, kan det være svært at opnå stor livsglæde i arbejdstiden, lige meget hvor fantastisk arbejdspladsen så end er. Nøjagtigt ligesom det er sværere at komme hjem og være den store glædesspreder efter en svær dag på arbejdet. Derfor skal vi have fokus på flere elementer i vores hele liv, også når du vurderer arbejdsglæden.

Bryd vanen af Torben Wiese  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you