Page 1

export catalogue

children

agina n Conce perientcio pt e ativity D Iqmuaaglity Creeaxtperience qua ivity Des li igninim ataio ginationeexsp n C ign imtaygCreativity De o g n in e c a r e P ie t p io a n t I s m sign ima sion cjoeyqualitn Pasesio maginagtCin aatC n Passio nejroieynIin ImagyinCareaxtp tioiv cmeaatqio ioren nit C y o u cepet xepxaepim D n joy Imgination Passio n o a iv e li c n r t e s t g c it ie io y ig p e in y n a C n t p n g D a c e r t C e e t im in x e e e io oncepstigen im n Caotnivcity Daginatio panegrin n oy Im riencaeqtuqioanlitPyaCxperie Ctyraegajin ie ualiIm anqtcuio to iv eanliqP c a y aginatio xperaiegnincationept eexspigen imn Concejp it u s e r t C s y I e a io m io u r li a D e n t t a a n a y iv e li s g C t s t j s C it iv o in x y o ig io t r p y y gneim n a y it a C e a r e n t n e P g ie g D c I y a t r C e Concept m rgCie q a io e e im in in t j e im n r D x o iv s a p u e o a s n p c a s a y t e n a t a a ig g it n io e iv t a t ssign im Cegoxin ctcio tinivityIm y Desinig nanim eepn iteaysgDineaslitigty Crenajtoy Im qualiiotyn CPasseiorience nqu in p n q a t e a c t P u io t e r io a a e a D io ie n p g s x li onCjjoroeyyaIItm a n t p n t C g io y iv e c P e c io a iv o ig P in im a n r e ality x n e C a a n r g it n e a t it n ie p n s g a r io in im q a q s c j y j a y s e o e t o in n C s t e u im u io g ion Parie nptnPeaxsp Desigantioim magin ion joacyyteivIIm y eIm Daaalietttsio assn inatio linio aj ginoaangtcio tjcyoneC in Ctoio qituyaaagD n aCgonivcitey D yign ep agn atPio ssio yjqroIem angncD CnrC nim e in li s im e n in o m a r e u e e t io P ig n ation Co a ie a a y n x p s a a e a a t t t o n n a ig p g P li c n C iv s io iv t g g y e io t p e ig a s in c e r C n it in in y it n in io e p s r e t I x a yImagyCaintrDeioeanstig oncepyattDteeio Concneppim ationaim ationePxaperin siosioniesjio C n joym qIm t P n e cneyc q a o iv u a a x n c r g e n a it ie g s p e a in s n li c j s Iem y in o e g iejo ig n C iv q e io t u C ie a P r y y in o P D e c o p a u n it ie n t t o a a a n e nce qua nc y t I n C x t e li a s a y t e a s g m n io n im s im p s io j t li c s e q r I t s g x n s o in c m D y c io e io ig e io t e a x n u p io e in q n y e y a a a p C p e g r C a a n a n e p n n u P t ie g n g I a s C t q t C o e in r g li iv r m t a a io ig in e C P in t im d ie j D r e u n r n o t j in o io e s li a it ie e o a y a o a x n a c n lit c n a e s a n t y x t t a s y y a g p n a e n e io li n C y io t c s iv t p c s tion tivnitC Im io ttyynaCPgrain y Crecaig ept eim rliean io e quain qualiio CreaICm eriengcn ConcDpeetpsetig oitanu ineejaoq Ietm natitim ygcyD aytio p gPrnin y oDnecseigpn tjoC xepnxeim ivn tyu eesaaastio eD in acsanestio geyin io tioiv xeprnaie eastetig a c p it y I xD a m li n iv t p y g C r it I e iv t q C t m a ie q e io io e io a P y in o D u r t it n ie x n eaqsasuio n r u g a n io a n a n C n e n a ie a p y r s a in g g im c c j j e li s r t p n s o e o C P c li n t C D ncPim e e e in in ig c t a io a ivity D erien- aqtuioanlitPy t esignC roie sign im ty Creatanio yoIeem cim e quaayylisIstm angancin tivitypaDntteio en ttiv xlinpatyjetorCyierIm nsscig onqaPcu Cio eim raeCngarjin jnoit aegn ecin aaesainpsliio xnig geain eatq p yCyyIom pin paC t im t e g io D iv o e iv e n y r e u n assio in t o a ig g e n ie a y s x a a n x c a c t e a g eosyaig it n io s t a p n io p g e g ymitD Iio e li n C P g x iv ig c j t e o t in in p a e n e p a n c r g io e in q im n nDIjm y it nayg D e r n a t r y e ayatittiv s t q p in uyaantD nuaim eCsin Passio ion Lie imagin n tion Paraie Caim t Cstnio esignaetim tqeau Itm aginie tnio agtliin o r io x P o ig io iv li e c p n c n a n t x n io e Iem a a n n a a it n e n y e c ayg e s t p c g g s c i a li t t j y n s e o r C P ig e io iv q e C e C q t in in io ie im p io y a in y C Piteayxspsio o D p r u s C r u o q it n nt ie a a o s j e t I s n t n n r C a a o e o a n m n u a ion jotysaio ctgiv ginatesliio y Imnaaim xio atioentanio PassyliioD eepn ein ig taynegCsinig n Panrsjecsoaeio tpn lim tcivn inacttcio yneCPrjorieeynaaItcg n ytqiv apitgatyin Drenie qtuPeaaxlisptsyio eitn tnyaCim pPyctaeD Im eastjnoiv eio reaynatio C o u io C it x I D ig c C a r n a a r s y y p io e a e n g x e t o li c t m s n I im a g e io p D iv j e m e iv e in s io t q n n o e t r in y g t ig im a a n r s q e p e u iv n m it ie it ie a a a n C j ig q g s in r u C t e o s a a n y g t g y it ie s n P o I a u in ig n it j p y Imario ion joaD ationteyio innaeactsteig accesespaio enain g liPin y Deliin Conim yrcie ntim aginD in tin pn ayn exn n imaagg Iem ayasaC taCio qtgun Ctit eePscraig iv io pnn angqacin igCnnreativnpoenim rio oio tstio tim g stig iespnsm enanaCttiv t Ceim yliaetsyio inaxjalip CxD a r n io u e y g g o c n a o a P x n io in in a D c e io a t li t a y y p o C P io im e D p iv t t j e a a s I e it n n a e io o x a y C e o m s s e t t q n io it g r p y c s y io io io r n a e ig n j C e n s ity ie u s a y o e e in I e L o g n t D cteyDapegtsin ginatio qu imnPraeaC eriengacaetin Concnxeppim pn rctie ncepntnim etnsejig Creaig liIam Qalim tio aso ennit Petarsaiesgio jecoexyapq iv tntyio tsiv p anit qim oxap cyueaD eyain tio eig acCegnrin nait io io nseIsim gIem yaPlianDseeCsxsio y r x u a c n a n ie iv n in p y g e e g q in a t li C m r q io a n im a e p in P li in j P u D t ie P a o a r g y t u r t a u t a t a a a e n t e iv t ie a y y n o io in ig s a g s a io g e li io C a t s t I s c n s C g it r C n li m in x io t io in ig n n q r a n io ie io e n n e y iv t c io e ocinn ualityynC aginatDyteio y Creajeoim n Pap sign im eaasntsivioitny an eascqig nce trPio Ctriv nCsjn ity D Dojroeenyscig n joyaaqtItu piv rin Peg ioanan im ytaIitem io teu ie roeP io ait ig asin pnatnliim gyxin sasengio ligtCLyin yn anjatocg aIatm tysivio e e C I t a p io m n e P e a p iv im m D t in o a g it e im y C t x a n a n j e n t im a q n it e o io in r y a p a s g r C a e g s ie u c s q j y e y s C t t a e o in D ig n a g x ig e r io in a io iv a a u n o D g r D e a y t y p in p q g s e li t ie a P n a io n it c n n aetin esignin ationiv tC ion PsaIim aeitsoxsypioD liim eim magtin m cyePaCp ig rioie naqCtauio jcoeitn atlinytayCgrC ginaantntiv antnio ig ioInm atrio n jeoatsytio yyq esuig stesen agg nCaim ogann Im im -n C in aioxtC lictPaeyaypCstsreio earsag Daaesim Qogtanin injaoaagtytio reie u ssnaio Dayio oncep io sjIoig noeitjo iv p essDnio gssio eio alicgateyin ncen tain nyecnxeIm iv imin in in io ig io n ig P r t in a e y n it p y ie sPig a iv a n n g n p im nanjim y t t D C a C t I q a x n it in a n t io m P io im t e P t r D t o e p u g c io y a io o e a iv x a I a j n n s a n n e e e a m o in g a s y p t im s D a t a ig n a g n it n c li c r s io s p y io C t s in I q L t e g ie a a g e ig e e io in iv t y io io n e P o a j u r a y n in t g n p in s p o n ie im r io t it a n a n n g a a ig n n im in t ie y C unqaauliCatrylietCaysrsiom io t C a ce P s a g t y li c in n n im j e e io s r t j n P o a I t a n a e o cteensqig io magin aygn io xpertie aio sp n joyin tiononCxyo ncepD yajIog sanio aio PpIanm tm e qeugaC in Cin ntio ttio tlioivtn sionim escrsaeieio m rCeaoatnio ayin PenaxnjsposeyiorcIie jpo ayittcio uneyim nQ gaIin nPainaliCastaoyssnio e a I tC eiv tion C y a g n g n t I c p t a iv m im in n n r io D in c e a x n t t it a a e e it p iv t e a a j P g e n g a a y n io a o m C eg y t g s t q a x t n t it in C c g p m y D io P ig io s iv j r r n s in n o p u C c n y e o a r e in ig ie a t a s I e e arie aginanPtsaio onceg im tion p ativitneio nce Iam attio nerim liCatn rim ceptitsD yigxeDp ssio C Iqm xpenm ien tio n expim enxIcitm aggnain iongnnin yn o aie auxtaap og sio nseig jaog nCcno Cecraeq in pyein cyeination peyep PCPaaoasen Cjaototyiv io in im glien srnig y j e t t gaean o a e e in D y e r a t g in y im a p a n p j s ie t e io n t a o C C g io in io c t io t I s e a t iv s c y n m o r n im a in ig e aeeliaatjtoyiv io e t io e n e a n I c n c n it g ie io m x x a C t a p r a e n n n t n c P p in a y j io t p P ie g t nce qtuio oeCnDrrcie ion Cto cept aeegin qualintaaysQ gaain im jeoy cIpm nce eCiv potitneycxeppetr itIryym ssC un ntliio saio eeesanpig ieaeatnrio Caim io atPytanioC eD erqn D epartaie aatg ivyCit tcie civ ie teneitqxim eivssin acqgeau xrin io guegin sPsnreio ennn p oyyriteIIm aePxsanaspio C igayn qC naxinclip it in taio eIm cyogenin rlientnayjtjoiv p agim nin ie p aeatteyio u oaonqlincotceynepxyC uD C ntD t a t a e m a n a e s t io e im Cin g r j li io t t s q o n ie x P e a io iv in o a io n t ig n c a u a y y p n g a s a g n j e it t n g o C a ig n s C e li g t in I io in c t y P p m y s iv li in a o t r o in C e r j n im e e a io y ie a t r D t I tion PpnaatsPio uality exC eantivitynity Do nim am on ie yqncCucerepeptateiv -ynaCctreio acettio ttio ygig axptriv Creastniv es sigaD sncioitejonIym io e a n a I io in s eaio e g p m n g c a n ig p s x r n in e e n a aaItg it in g e s ie t C p a n C n m r t io s P in y j a g e P o e qivin ie I io a o n o im m a x im s x D in n r t n e uaitaagylitin a a y c n e n s n p ie io p n xitpeyerie oIm m gnin n joysjnio io tno qigqu D gaIin gppin iv eycesD tDyaentCsio ioaC cyneaIjm n Patseio ien atgim nP rienn- ce nnto tnt eaePxtxio agaCin aioin najjco accateeio cio qg ouin tio np oseyysaqio aliim ssrio reo eC yaagIan nn naaagtC io cytenPp litnaytayliCgtCyrin o ppsesenim n anC ntio enusaig gpcsineeigapntioeim Igm in lim tim m oeit iv rrie ecaxtesepsesexig unin oCnait tio ie Cig P a a y e n a o a a t r g a n a a n j g li c n C n c e io o C y x s g in t e c t t e in c r a c I s iv y p o in t n in c e io e D p io r e e p e io t x a I n e n ie a iv a itnityy Dem C t x p p e t t I C a n q a r r t p n m c t io a p n P t n e r s ie e t ie io e t ujao ion Peaxp ion joceyen t expeig gq joy Im io arin xrn espsxteio aalig ConivconeitnpyC inataeiog an ntinivC suiesaaio p rIie aam cteoDepnetcsg ygtin cqenuacq eim peren nlitcio Caito listtio Prcaieesansgio yImaC otyio xrpn ie aygitnCinrjneoacayteio neynjC n a t ie e u a ie io li c e q r e o g m D n a c e ig n e c t q x u r n in p y n P in e y li in a e ie p c p e u C a n iv n t a t t t e I a s C q t C e a a q g y x li a iv o nu- ality n m t s e ig t im j I iv r t e u li r p o t t s in n c o m io C x it ie io e q y io agitnCinrjeoaaytio io eriencpaenegcrin ept enxxcp itaCn reativ ationtayrteC ualityyanliC p n ConynnccDeeCepostn Desnig eim ncgC yoin Im tPryeaaC errtaie g ivarit p D eim euan teivyait ie ieegxn naecatseio p otn qtlicu sgstrin tIiv atecgyio n ig e t e in ig io c D c io x iv y p y m e q n a e n a p it in e x e e p im a e n a in li n D p t it D n n t p p y a I C im e iv t s r t q a a t m t a y e e g io im e-n e t ie a io P y ig j t o r D C t u o it e x ie s r io in iv a e a e n a g o C n c e n a ie t ig y x p y xnnpincceeartie y Cresgasrin e quacPliliettayysqsC inationaeng ity DeIC nsio Dig n Paxsnp n imcaasetig eivanittiv crein m io erieg io oeannsgcig pin ecPeraniesqsnuio ie youyaCaIrlim ntnaeim pan atstcseio qiou uiorraeenliatpjtyoiv io joitD n s C in e t x n g ein n a e Ictqjm n y p c p o y t c a x P a n a a li e y n e im e q t C n e g p P I li g D t t t C m P C io iv r y e u o c t a y in e j in q C e im ie g y o y it j t e a x r a n r a o it u n s io r a io e y s ie a p g y p I li n C g a c e ig y m a y s t a a esignin Iem eim n Pascsio tivityaD n joytnIyio Dativ Imagrliin ationttio ginaCetin D rie pnattaim eioxnqnpu o m ivoenitnsyCigo eeepasxtgigeinnxap cC tayaattCiv anntn es-in g enarqgjeouayativ g itigyantDioen-ssion egxin Pejo cio io ecap arie pD apgaC rin n it io C n e m e D s t n li n y e s a P t I e q e t in li c m io im t y a n r D e im io t s e u o io e t iv it ie P io a s c ig c x n y p a r C p e a n in y n s t e a n it ie e p g n a e li n s r io C io t y c n j s g p D y e o a e ig g C in c r t q n e C I s e r in t e im tion Pepnatq auytaaiv tion Ceeoasn ion jorynie caaeu netnim ncePinq pategn Itlim agin stsaqio tig sICm io secig iv ittyayngCDin srio iorin ecyeaaItg reang eD exraie tPotyayC pngetim po neanPq yCjn m atie yCtm etyrnience qivin sP-euaxaspsliio Iorm in in eiexaap ro uaitaagylitin Doeaen to io caio easn jiv cneitnpim oit esnanscqliio xeap liutnayliPjCotayrsexsCIp ayitytyIio atig gspcin cie io t t io D e g e t iv ig C m r io a u n g m y n P r e D p eio in r a e n t n it ie n a ntnim n a a n a p u C im t io t s C e a x li a y s g io t P ig n j C e r im n g s o j c t s iv o t n e io o in a a D ig c x eCexaoapgtneiv a y io o io c in n e n e n D a s t it y t e p g e n a p e n a r C c iv n y s n t n P I a I y e ie e in g s m t iv q c e m io t q r t a C it io s im ig r P e e in j in D p io u e n u a ity Des ie o ig n a a c y r r a a p x n s a n c t eativit aelity Csjrslioeio aptnio ygtyIin eie gein n n imn perieio Desig e quaaio eim sCig iv tliio cn tyayntIC egin xepaPegarin m n tceenxqP oaim eynjo it oyienC xoinpanatectreio aaetygio n tio qPyu m atagC caim njrcoeeyaqtIiv r n D j p n e e ie o s in a a a c u n n a t ie s e D a p I y s g s a p n li m a a io n a s r t s C I s C t n in g t li m ie c t iv ig t t io iv C io m y o e a o n P io s io c e t in e u a r io it n ig y g x it a n n e n n g C e x a it n Past a n a p c y g s in c y c C io in n p a n r im liygtin ejroq inD ein tivityjoeayatio euio Passqsio nnaetCim atioentio imagC prPie eyauIm D p y eC oatnagectin ranienlijntjyo noim esig tIm tnaensPxscapeseq astrio sio ivnitag taivliait ncaegpin oignang ig eantiv expanet D c y y g t e C c y y s C in im I D e r io in C q m io r im r C t o e D p e u ie e a o ie o u io n a it a e r n x a n t a t e y a n io a t-ion n t a n x p io y g c g li e P s I t iv a j li c g p m c e c o io t e n in ig in aerie tnivnC Passio enrie yq snqsnio agintityatyaCio joy Ieym atioxpnptaeetrio nqjouyaliIm CIam itim tD Panscseioqnu Deinepastig o urgeaain uocanyelijtqoin teionxnpim y nDacegesin rio ie xpnnecPreie eneansCtig aligttaiv in C e tyaCgrin iv y y P p a j y o u r a it n a ig s C it t ie C a n t a I a y s - ce n m e io r y r im g a n j li c n s t I e e o m D x io li e e io t in D c o n a a t im y p y ion Cetoiv aginatg-Civin ncepap neaPrgie etgstin aentqio sCnig ncept ex aattiv ocn joun exanptim riteaayttio ioitnyCDoens tIymCargein ig it ain yp yaIliPm snsacioteio cD ataivtio im D e e io iv t p n r e a y e n it ie a n a t s s q a e C it y g s ig g e n P u g n ig j c p io y r o in in x a c e e n a in n t e P n y p D s e n p li a e a r a C I s aio tsysaio m ience qu tim rie teio quality C xpe-im ivyit tqiounnajlioPtyaysIC raiengnin snigcn Cgn nIm rin yCD ejaaottyiv epim Pcaaest-ion aogenin t eaxgpinetjaroio atniocen qPeou scig m ioIitm sio ality Cerexapgein reativit reang eaptnio n y a C t a D t in im iv j g o e o e t a ie n a it io n in x y s s a a t n p y Desig y s c ig C I io g n a a li m io c e e o t t t in n e p naginaP r io iv y n n ie a t a im q c C it n j s t e n e u o y r io s xap pcetnqPuaaslisio C eyaImaitgyin aio n imagin D ogenin litny jC rcie oryeIamtiv eatp n io c t t Daetio n e y n ation Peasign imagintaiv a C s j g r o ig it n e in y y aItm ateiosig D onacgein ivaitgyina-xpession joy tion PassionCim nn C p o t a im n t c io a e g n Imagina p int aetxio pn etion Cnonjoy ImaginatPioassion joyIm cept n Conce aginapt expe-

e c n

ie r e

p x e

quality

n o i t na

gi a im

concept

cr ea

www.novum4kids.com

tiv

ity


NOVUM means quality and reliability. For several years we have been consequently strengthening our market position and simultaneously offering a lot of new and interesting technical solutions. Since 1996 we have been working in the market of playground equipment and school furniture. We have also comprehensively equipped educational institutions, gyms and public utilities. We are also one of the leading suppliers in Poland of educational resources to kindergartens and schools (large and small motor skills, art). We manufacture all furniture, foam shapes and playground equipment in our facilities using raw materials only of the best quality. It enables us to control production process. We do our best to ensure that our products are long lasting and attractive. The quality of our production is confirmed by ISO 9001-2000 Certificate issued by DEKRA. We also have a Quality Certificate issued by TÜV Rheinland Poland which enables us to mark Novum products with the conformity sign ‘TEST + MONITORING’ which means that not only the finished products have been tested but also the whole production process is constantly monitored and improved. The Quality Certificate ISO 14001 confirms our commitment towards the protection of the environment. Dynamic development of the company allowed us to create over 300 workplaces. We have 3 factories and about 200 machines.


www.novum4kids.com

How to use our catalogue

2–3

Certificates

4–5

Playgrounds

Production technology

10 –17

Playground sets

18 – 32

Playground elements

33 – 73

Castle Towers

33 – 42

Platforms

43 – 52

Towers

53 – 69

Integration set

70 – 71

Columbs’ Ship

Classic playground sets Complementary devices Spring rockers Swings and carrousels Sport equipment and fitness trail

Table of Contents

Sewing Department Educational Resources

export@novumgrom.com

90 – 119 90 – 92 93 – 96 97 – 105 106 – 107

Sandpits

108 – 109

Outdoor fitness devices

www.novum4kids.com

72 – 73

74 – 89

Climbing nets devices Other devices

export@novumgrom.com

6–9

Novelties

110 – 119

120 – 130

Foam sets

131 – 135

Foam elements

136 – 137

Ball pits

138

Foam seats

139 – 143

Mattresses

144 – 145

Foam cubes

146

Poufs with granulate

147 – 149

Furniture sets

151 – 156

Cloakrooms

157 – 161

Chairs and tables

162 – 168

Cabinets

169 – 185

Bookcases

186 – 187

Cots

188 – 189

Upholstered sofas

191

Office furniture

192 – 195

Wall decorations

196 – 199

Furniture for art corners

200 – 201

Furniture for role play corners

202 – 209

Physical activity

210 – 217


How to use our catalogue? Certificate

logo of the certyfying company

Mass of the heaviest element in a set, given in kilograms (kg)

Catalogue number

140

code and version of the equipment

kg

Viewpoint a place from which a child can observe the area around the playground

Device name

name inclunding the number given next to the device name

Slide Crawling the element of the set which is an obstacle to overcome

Integration set Playgrounds

The crossing elements to be crossed which improve the sense of balance

Going up

Extra Plus cat. no. 1020EP

Extra Plus galvanized cat. no. 1020EPZ

ag e0

to 1

Climbing

4y

1 Tower with Triangular roof 1 platform 0.9 m 1 platform 0.5 m 1 Slide for children 3 Metal bars over the slide 6 Security panels 2 Entrances 1 Trap for Wheelchairs 2 Handrails for the trap entrance 1 palisade Sandpit 1 Toy Hoist Winch for sand 1 Table for Toy Hoist Winch 1 Climbing Wall 1 Climbing bar 13 Metal anchors

ear s

set contains of:

Dangling

at

n

re il d ch

x

A

kg

370

Zone a

34 m2 25 mb

Maximum height of the fall Surface area

0,50 m 16 m2

Maximum height of the fall Surface area

0,90 m 18 m2

66

www.novum4kids.com

240

Safe rubber surface Security zone area: Perimeter of the security zone

PLACE ZABAW

2

B

31

Zone B

PLACE ZABAW

370

x

104,5

x

600

1010

x x

830

60

Integration set adapted for easy access for disabled childen

r t fo se

20

476

Games mazes, activity panels, games, etc.

th e

Hiding elements of equipment which help to play hide and seek

set’s functions

Playgrounds

Play functions

Graphical presentation of functions in which, depending on the device, a child practises different activities and motor activities during the play

www.novum4kids.com


Playgrounds

How to use our catalogue?

Age

Presentation of the set

specifies the recommended age range for which the set was designed

pictures in which the set is presented from few sides

Equipment version

information regarding available versions of the set/equipmnent

Number of users

Playgrounds

Big integration set

Extra Plus cat. no. 1021EP

Extra Plus galvanized cat. no. 1021EPZ

defines the number of children who can play simultaneously on one set

Set composition

the list of elements a set consists of

set contains of:

2 set for

a he tt na dre hil

5c

1 Tower with envelope hipped roof with dormers 1 platform 0.9 m 1 platform 0.5 m 1 Slide for children 1 Slide with high sides 6 Metal bars over the slide 9 Security panels 1 Landing 3 Steps 1 Trap for Wheelchairs 2 Handrails for the trap entrance 1 palisade Sandpit 1 Toy Hoist Winch for sand 1 Table for Toy Hoist Winch 1 Climbing Wall 1 Climbing bar 13 Metal anchors

ge

0

to

14

ye ar

s

Top view

includes size, outline of the security area, width and lenght of the set

Side view 74

A

325

e-mail: export@novumgrom.pl

Safe rubber surface 50 m2 36 mb Zone a Maximum height of the fall 0,50 m Surface area 9 m2 Zone B Maximum height of the fall 0,90 m Surface area 18 m2 Zone c Maximum height of the fall 1,30m Surface area 23,50m2 Security zone area: Perimeter of the security zone

740

137

500

60

476 370

B

410 1010

kg

C

67

set’s functions

1350 945

shows the height of the highest platform and the total height of a set

Playground surface

the table contains basic data on surface area, its perimeter and the maximum height of fall

PLACE ZABAW

e-mail: export@novumgrom.com

3

PLACE ZABAW


Playgrounds

Certificates

PLACE ZABAW

4

www.novum4kids.com


e-mail: export@novumgrom.com

5

Playgrounds

Certificates

PLACE ZABAW


Production technology

Te c h n o l o g y

Playgrounds

Glued wood Orbis

BIS System R O

Version: Extra and Extra plus, Orbis System has structural elements which are circular in cross section and are turned cylindrically with a diameter of 12 cm. They are made from glued pine wood, lamineted in 5 layers, additionally grooved lengthwise which eliminates longitudinal cracks. Tops of structural columns are protected from soaking by permanently attached plastic caps. Wooden elements are protected against the harmful effects of weathering by impregnation made with the use of natural oils and waxes. Load-bearing posts are placed 10 cm above the ground, thanks to the steel anchors fixed to a concrete foundation erected 60 cm in the ground.

Glued wood Quadro

ADRO Syste U m Q

Version: Extra and Extra plus

Quadro System has structural elements which are square in cross section and have a size of 9 x 9 cm. Posts are made of pine wood glued in 3 layers. In order to reduce the stress causing longitudinal cracks all posts are grooved longitudinally. Upper surfaces of structural posts are protected from soaking by permanently attached plastic caps. Wood is protected from the weathering conditions by natural oils and waxes impregnation. Posts are placed 10 cm above the ground, thanks to the steel anchors fixed to a concrete foundation erected 60 cm in the ground.

Metal posts

Version: Metal Plus Devices which are made to Metal Plus version have load-bearing columns made of steel pipes dia. 114 mm covered with zinc layer and powder painted with polyester paints, which are more durable and do not require a lot of maintenance.

PLACE ZABAW

6

www.novum4kids.com


Steel elements

Steel elements like security pipes, roofs, entrances, bridges, slides handrails, handles and metal anchors are made of carbon steel. After manufacturing such as cutting, bending, drilling, welding and mechanical cleaning, steel is free from dirt, fat and covered with phosphorus layer in special ultrasound baths. After drying out elements can be additional covered with zinc layer (version: Extra Zinc and Extra Plus Zinc). Next parts are covered with polyester powder paint, which makes a good protection from weather conditions.

Version: Extra Plus i Metal Plus

Roofs, slides, security elements, are made of polythylene plates called HDPE. This kind of material does not absorb water, does not swell, does not stratify or break. HDPE is mass-coloured, which means that even after scratching as a result of heavy use, the board still has a solid colour. The use of UV stabilizers provide colour stability for many years without the need to invest in paint and repainting. The surface of the board is easy to keep clean. Apart from one colour boards used for instance in roofs we use a multilayer board composed of layers with different colours. By milling the outler layer we discover the contrasting core which we use in creating interesting applications and the inscriptions on the security features and walls.

We have the following certificates:

e-mail: export@novumgrom.com

7

PLACE ZABAW

Te c h n o l o g y

Protective HDPE boards

Playgrounds

Production technology


Production technology Playgrounds

Anchors

Version: Extra Plus, System Orbis, System Quadro

Te c h n o l o g y

Structural componenets of the equipment (posts) are placed on metal anchors which are fastened to concrete blocks. This procedure isolates the wood from the ground at a height of about 10 cm, which perfectly extends the life of the wood. In the lower part of the post we drill four holes on the longitudinal depth of 200 mm. The other of 18mm in diameter are drilled on the cylindrical surface of the posts at the distance of 150 and 180 mm. A steel mandrel of 18 mm in diameter is inserted into these two holes with two threaded connections in which there are four long M 10 screws fastening the metal anchor, which makes the conection really strong and durable.

Connectors To connect metal and wooden elements, we use designed by us inserts which are patent protected. Plastic conectors allow to hide a 10 mm wood screw.

PLACE ZABAW

8

www.novum4kids.com


Guarantee During 24 months time we will remove defects arisen in the production process of glued wood, steel posts and HDPE panels. Within 36 months time we will remove defects of the steel elements- connectors, springs, plastic caps and other moving elements. Novum ensures service of original parts during 10 years from the date of purchase. Guarantee does not cover damages resulting from the acts of vandalism, theft, misuse and damages resulting from the normal usage of materials. Detailed information about guarantee can be found in the guarantee card.

During the production process NOVUM applies to the Polish version of the European norm EN 1176-1 to 1176-7 and 1177 introduced in 2008. Ensuring the highest quality and safety since 11.08.2004 Novum has implemented and uses the ISO 9001 quality management system confirmed by Dekra. NOVUM as a Polish producer of playground equipment has the certificates issued by „TUV Rheinland Poland” authorized to mark our products with the conformity sign: TEST + MONITORING. It means that not only the device was tested but also the whole production process. The design of the products in our offer are PROTECTED. It is forbidden to copy or imitate the design and technical solution without Novum’s acceptance.

We have the following certificates:

e-mail: export@novumgrom.com

9

PLACE ZABAW

Te c h n o l o g y

Quality Assurance and Certificates

Playgrounds

Production technology


Lighthouse

NEW

Zinc Primer cat. no. 1401Z

set consists of: Large set with a pipe-slide installed on the height of 4m. Four climbing platforms.

458 820

PLACE ZABAW

10

60

100

400

457 780

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 25 mb Maximum height of fall 1,00 m Surface area 50 m2

687

set’s functions

Playgrounds

Hot-Dip Galvanized cat. no. 1401O


VERSION

Hot-dip Galvanized

cat. no.

MK-QQ100

Playgrounds

Six-Round Swing

WYPRZ

CJA PROMO

BE S

NEW

Swing XL4 EDAŻVERSION

182 760

WYPRZ

CJA PROMO

cat. no.

Hot-dip Galvanized 3113O

875

311

BEELSLETR S

53

40

NEW

Swing XXL5 182 760

CJA PROMO

EDAŻ

WYPRZ

VERSION

Hot-dip Galvanized

cat. no.

3117O

875

e-mail: export@novumgrom.com

311 40

S

53

NEW

BEELSLETR 11

PLACE ZABAW


Multiclimber Set cat. no.

1301MP

Multiclimber Set 1 set consists of: 1 Hexagonal tower 2 Triangular tower 1 Trinagular hanging ring 1 Cloud ladder 1 Inclined balance beam 1 Twister 1 Triangular platform 1 Triangular hammock 1 Climbing rope

W

BEELSLETR S

CJA PROMO

EDAĹť

WYPRZ

282 289

506 850

NEW

Metal Plus

806 1220

BEELSLETRMetal Plus

VERSION

NEW

S cat. no.

1302MP

Multiclimber Set 2 set consists of:

1393 1690

PLACE ZABAW

12

60

324 300

1009

1 Single tower 1 Triangular tower 1 Rectangular tower 1 Pentagon tower 1 Hexagonal tower 1 Pentagon arched entrance 1 Arched entrance 1 Arched climber 1 Arched climber type 2 1 Arched climber type 3 1 Cloud climber 1 Pipe slider 1 Pipe slider type 2 1 Spiral entrance 1 Triangular hanging ring 1 Hexagonal hanging ring 1 Climbing wall 1 Straight fireman`s pipe 1 Spiral fireman`s pipe 1 Crooked fireman`s pipe 1 Crooked fireman`s pipe type 2 1 Tunnel crossing 1 Ladder type 4 1 Ladder type 7 1 Round cloud ladder 1 Inclined balancing beam 1 Twister 1 Twister type 2 1 Arched climber 1 Arched climber type 2 1 Arched climber type 3 1 Cloud climber 1 Pipe slider 1 Pipe slider type 2 1 Spiral entrance 1 Triangular hanging ring 1 Hexagonal hanging ring 1 Climbing wall 1 Straight fireman`s pipe 1 Spiral fireman`s pipe 1310

Playgrounds

CJA PROMO

AĹť YPRZED

VERSION

www.novum4kids.com


EDAŻ

WYPRZ

Multiclimber Set

Multiclimber Set 3 set consists of:

VERSION

Metal Plus

cat. no.

1303MP

BEELSLETR S

NEW

Playgrounds

CJA PROMO

300 324

503 795

1 Arched entrance 1 Arched climber 1 Pipe slider 1 Hexagonal hanging ring 1 Climbing wall 1 Fireman`s pipe 1 Spiral fireman`s pipe 1 Ladder

CJA PROMO

60

387 755

Multiclimber Set 4 set consists of:

VERSION

Metal Plus

cat. no.

1304MP

NEW

627 925

1 Triangular tower 1 Pentagon tower 1 Pentagon rope entrance 1 Arched entrance 1 Arched climber 1 Arched climber type 2 1 Pipe slider pipe slider type 2 1 Triangular hanging ring 1 Simple protection 1 Inclined banance beam 1 Triangular hammock

293

CJA

227

946 1245

PROMO

EDAŻ

WYPRZ

60

set consists of:

Metal Plus

cat. no.

1305MP

BEELSLETR S

NEW

846 1160

60

293 269

1 Triangular tower 1 Pentagon tower 1 Pentagon rope entrance 1 Arched climber 1 Arched climber type 2 1 Arched climber type 3 1 Pipe slider 1 Triangular hanging ring 1 Crooked fireman`s pipe 1 Crooked fireman`s pipe type 2 1 Simple protection 1 Round cloud ladder 1 Inclined balancing beam

VERSION

536 835

Multiclimber Set 5

e-mail: export@novumgrom.com

13

PLACE ZABAW

EDAŻ

WYPRZ

BEELSLETR S


Action4kids CJA

PROMO

Metal Plus

cat. no.

MKP-J020

NEW

Action4kids MKP-J020 set consists of:

BEELSLETR

1 Vertical net canister 1 Bended ladder 1 Horizontal net canister 1 Slide 1 Cloud ladder 1 Big vertical climbing net 1 Small climbing net

S

1212 821

1064 620

CJA

PROMO VERSION

Metal Plus

cat. no.

MKP-J8020

EDAŻ

WYPRZ

Action4kids MKP-J8020 set consists of:

NEW

BEELSLETR

1 Slide 1 Ladder 1 Climbing entrance 1 Swing

S

1047 629

A-1

656

PLACE ZABAW

14

www.novum4kids.com

A-4 B-1

B-4

H180 H150 A-2

476

Playgrounds

VERSION

EDAŻ

WYPRZ

A-3 B-2

B-3


Action4kids CJA

PROMO

EDAŻ

WYPRZ

set consists of: 1 Stainless steel slide 1 Vertical high climbing net 1 Small climbing net 1 Single gymnastic bar 1 Ladder made of bars

NEW

BEELSLETR S

VERSION

Metal Plus

cat. no.

MKP-J8081

Playgrounds

Action4kids MKP-J8081

815

368

Action4kids MK-J001

VERSION

cat. STR BEELno. S LE

set consists of:

NEW

1 Slide 1 Ladder 2 Climbing nets 1 Triangular roof

Metal Plus MKP-J001

754 398

A-1

A-4

398

718

H90 A-2

A-3

e-mail: export@novumgrom.com

15

PLACE ZABAW

914

594

CJA

PROMO

EDAŻ

WYPRZ


EDAŻ

WYPRZ

Action4kids CJA PROMO

cat. no.

S

NEW

MKP-J8111

Action4kids MKP-J8111 set consists of: 1 Stainless steel slide with HDPE sides 1 HDPE ladder 1 Deck with HDPE top

1093

983

676

A-1

533

MOCJA

Metal PlusPRO

VERSION

cat. no.

EDAŻ

WYPRZ

A-4

B-1

H150 A-2

B-4

H120

A-3

B-2

B-3

Action4kids MK-J8033 set consists of:

MK-J8033

1 Stainless steel slide 2 Climbing ladders

BESLETR SEL

NEW

902

372

453

822

Playgrounds

BEELSLETR

Metal Plus

VERSION

A-1

Ż

CJA PROMO VERSION

cat. no.

Metal Plus

NEW

MKP-J8073

EDA WYPRZ

BEELSLETR S

A-4A-1

H150 H180A-3 A-2

A-3A-2

Action4kids MK-J8073 set consists of: 1 Slide 1 Ladder

448 128

749 387

A-4

www.novum4kids.com

A-1

A-3

16

H90

A-2

PLACE ZABAW


Action4kids EDAŻ

WYPRZ

VERSION

set consists of: 2 Ladders 1 Climbing net

NEW

cat. no.

BEELSLETR

Metal Plus MKP-J8056

S

596 276

A-1

A-4

536 216

H90 A-3

A-2

CJA

PROMO

EDAŻ

WYPRZ

Spring rocker MK-YM101 set consists of: Steel parts: galvanized and powder coated. Panels: UV-resistant high density polyethylene. Bars : 60 cm longer and will be dug in the ground.

NEW

VERSION

BEELSLETR

cat. no.

Metal Plus MK-YM101

S

414

85

385

114

CJA

PROMO

Spring rocker MK-YM103 set consists of: Steel parts: galvanized and powder coated. Panels: UV-resistant high density polyethylene. Bars : 60 cm longer and will be dug in the ground.

EDAŻ

WYPRZ

VERSION

NEW

BESLETR

SEL cat. no.

Metal Plus MK-YM103

360

39

360

49

e-mail: export@novumgrom.com

17

PLACE ZABAW

Playgrounds

CJA Action4kids MK-J8056 PROMO


Quadro 400

cat. no. 1204EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1204EPZ

4 yea to 1

ea ge 3 t th

70

ch ild ren a

4 Towers with hipped roofs 8 Platforms 1 Rope bridge 1 Mobile rope bridge 1 Tunnel bridge made of ropes 1 Arched bridge 1 Climbing trap 1 Arched interlace 1 Climbing wall 11 Entrances 15 Steps 1 Deep slide 1 Metal bar over the slide 1 Slide 104 1 Snail slide 4 Bars 1 Horizontal ladder 1 Fireman pole 1 Protectiv board with Tic-Tac-Toe 13 Protectiv boards 1 Balcony 42 Metal anchors

rs

set consists of:

r

o tf se

Safe rubber surface 150 m2 52 mb Zone A Maximum height of fall 1,50 m Surface area 100 m2 Zone B1 Maximum height of fall 1,70 m Surface area 14 m2 Zone B2 Maximum height of fall 1,70 m Surface area 10 m2 Zone B3 Maximum height of fall 1,70 m Surface area 9 m2 Zone C Maximum height of fall 2,00m Surface area 14,00m2 Security zone area: Perimeter of the security zone

B3

x

x x

382

1140 1600

60 PLACE ZABAW

18

B1

x x

C

kg

A

B2

99

965 1300

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1203EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1203EPZ

set consists of:

set for 10

4 Towers with hipped roof 6 Security panels 38 Metal anchors 1 Spiral tunnel slide 1 Screw slide landing 2 Steel pipe interlaces 6 Square landings 1 Mobile rope bridge 1 Snail slide 4 Climbing walls 1 Simple security 4 cover grade 1 Tunnel slide 3 Balcony landings 2 Rope interlaces 2 Horizontal Ladders 1 Cross ladder 3 Models for picture 1 Spiral entrance 1 Arched entrance 4 Towers z crown 1 Entrance trap 1 Rope bridge 4 Steady bridge 2 Entrances 8 Steps

0c a the at ren hild

ge

3

1 to

4

ye

ar s

1565 1265

x

x x

B A 99

kg

1100 1480

Safe rubber surface Security zone area: Perimeter of the security zone

60

255

410

Zone A

e-mail: export@novumgrom.com

173 m2 56 mb

Maximum height of fall Surface area

1,96 m 153 m2

Maximum height of fall Surface area

2,55 m 20 m2

Zone B

19

PLACE ZABAW

set’s functions

x x

Playgrounds

Quadro 450


Quadro 150

cat. no. 1202EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1202EPZ

4 ye to 1 e3

ld re n

at th e

ag

1 Tower with hipped roof 3 Platforms 1 Square landing 1 Slide with high sides 1 Metal bar over the slide 1 Climbing wall 2 Rope bridge legs 1 Rope bridge 1 Spider rope interlace 1 Bridge with beam 1 Arched entrance 1 Fireman pole 6 Security panels 2 Entrances 3 Steps 2 Short handles 16 Metal anchors

ar s

set consists of:

t se

for

20

i ch

74

kg

Safe rubber surface

1,37 m 58 m2

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 9 m2

Zone B

PLACE ZABAW

20

A

60

Maximum height of fall Surface area

B

220

Zone A

360

67 m2 37 mb

Security zone area: Perimeter of the security zone

655 1040

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

765 1065

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1230EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1230EPZ

PROMOCJA

WYPRZEDAŻ set consists of:

2 set for

NEW

BEST SELLER

a he tt na dre hil

8c

1 Square platform - platform 72Q 1 Square platform - Tower 104Q Square landing - Tower 136Q 3 Hipped roofs 1 Snail slide platform 1 Climbing trap 1 Slide with high sides 1 Mobile rope bridge 1 Tunnel bridge made of ropes 1 Slide 104 2 Entrances 4 Steps 4 Security panels 1 Metal bar over the slide 14 Metal anchors

630

310

3 Safe rubber surface

1105

Security zone area: Perimeter of the security zone

1600

60

165

362

Zone A

e-mail: export@novumgrom.com

74 m2 36 mb

Maximum height of fall Surface area

1,37 m 65 m2

Maximum height of fall Surface area

1,65 m 9 m2

Zone B

21

PLACE ZABAW

14

ye ar

s

set’s functions

ge

to

Playgrounds

Quadro 1230


Quadro 1238

cat. no. 1238EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1238EPZ

4y

1 Square platform - Tower 104Q 2 Square Landing - Tower 136Q 3 hipped roof 1 Slide 104 1 Climbing wall 1 Tunnel bridge made of ropes 1 Slide with high sides 1 Climbing trap 1 Mobile rope bridge 1 Horizontal ladder 1 Horizontal bar 2 Entrances 1 Metal bar over the slide 2 Security panels 16 Metal anchors

ear s

set consists of:

WYPRZEDAŻ

at

th e

ag e3

to 1

PROMOCJA

n

re ld i ch

BEST

NEW

SELLER

Safe rubber surface

1,37 m 58 m2

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 17 m2

Zone B

PLACE ZABAW

22

615

Maximum height of fall Surface area

www.novum4kids.com

790 1140

915

Zone A

75 m2 36 mb

342

Security zone area: Perimeter of the security zone

137 200

26

60

r t fo e s

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized


Playgrounds

Quadro 1243

Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1243EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1243EPZ

set consists of: 1 Square platform - platform 136Q 1 Square platform - Tower 136Q 1 Hipped roof 1 Rope entrance 1 Rope bridge 1 Climbing trap 1 Slide with high sides 1 Metal bar over the slide 1 Spider rope interlace 1 Horizontal bar 1 Entrance 3 Security panels 11 Metal anchors

2 for set 2

PROMOCJA

WYPRZEDAŻ

NEW

BEST

at

th

SELLER

Safe rubber surface Security zone area: Perimeter of the security zone

137

367

420 750

Zone A

60

710 1110

e-mail: export@novumgrom.com

52 m2 32 mb

Maximum height of fall Surface area

1,37 m 39 m2

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 13 m2

Zone B

23

PLACE ZABAW

ea ge

3t

o1

set’s functions

r ild ch

en

4y

ea rs


PROMOCJA Quadro Playgrounds

NEW

Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1254EPO

1254WYPRZEDAŻ BEST SELLER

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1254EPZ

set consists of:

he

ag e

3

to 1

4y

ea rs

1 Square landing - platform 72Q 1 Square landing - Tower 104Q 1 Hipped roof 1 Slide 104 1 Stairs 1 Balcony 1 Shop module 3 Security panels 1 Protective board with Wheel Of Fortune 1 Protective board with Clock 1 Wall model for photos 1 Protective board with Tic Tac Toe 1 Window module 12 Metal anchors

t at

x x

A 60

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 24 mb Maximum height of fall 1,05 m Surface area 37 m2

660 360

x

332

x x

105

20

set’s functions

r t fo e s

r il d ch

en

PLACE ZABAW

24

www.novum4kids.com

425 770


Playgrounds

Quadro 1246

Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1246EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1246EPZ

PROMOCJA

set consists of: WYPRZEDAŻ 1 Square platform - platform 136Q 1 Square platform - Tower 136Q 1 Hipped roof 1 Fireman pole 1 Rope entrance 1 Mobile rope bridge 1 Slide with high sides 1 Metal bar over the slide 2 Entrance 2 Security panels 3 Steps 8 Metal anchors

BEST

set

NEW

SELLER

1 for

2 re ild ch

at

th e

ag e

3

to 1

362 60

137

745

445

set’s functions

n

405

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 27 mb Maximum height of fall 1,37 m Surface area 40 m2

805

e-mail: export@novumgrom.com

25

PLACE ZABAW

4y

ea rs


Quadro 1263 Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1263EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1263EPZ

PROMOCJA

WYP

set consists of: 1 Square landing - platform 104Q 1 Square landing - Tower 104Q 1 Hipped roof 1 Climbing wall 1 Rope bridge 1 Slide 104 1 Fireman pole 2 Entrances 2 Steps 1 Security panel 1 Protective board with Tic Tac Toe 8 Metal anchors

B

NEW

tt he

ag e

3t

o1

4y

ear s

S

a

x x

60

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 25 mb Maximum height of fall 1,04 m Surface area 36 m2

445 750

x

342

x x

105

15

set’s functions

for set

en dr l i ch

PLACE ZABAW

26

325 720

www.novum4kids.com


Playgrounds

Quadro 1260

Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1260EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1260EPZ

set consists of: 1 Platform Q136 1 Platform Q104 1 Platform Q72 1 Climbing trap 1 Slide 104 4 Security panels 1 Fireman pole 1 Step 8 Metal anchors

set

1 for

WYPRZED

0

PROMOCJA ch

re ild

n at

t

he

ag

60

380 770

136

269

710 410

e-mail: export@novumgrom.com

3

to 1

4y

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 25 mb Maximum height of fall 1,36 m Surface area 36 m2

27

PLACE ZABAW

BEST ea

rs

SELLER set’s functions

NEW

e


Quadro 1253

Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1253EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1253EPZ

set consists of:

PROMOCJA

WYPRZEDAŻ

NEW

BEST

en

at

th e

ag e3

to 1

4y

ear s

1 Square landing - platform 72Q 1 Square landing - Tower 104Q 1 Hipped roof 1 Stairs 1 Balcony 1 Slide 104 3 Security panels 1 Protective board with Tic Tac Toe 1 Shop module 8 Metal anchors

SELLER

215

r i ld ch

510

A

x

x

425

x

332

x x

765

PLACE ZABAW

28

105

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 21 mb Maximum height of fall 1,05 m Surface area 29 m2

60

r t fo e s

12

set’s functions

Playgrounds

new series for toddlers

www.novum4kids.com


Quadro 1255 Playgrounds

new series for toddlers Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1255EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1255EPZ

set consists of: 2 Square landings - platform 72Q 1 Square landing - Tower 104Q 1 Hipped roof 2 Entrances - stairs 1 Straight bridge 2 Security barriers 3 Security panels 1 Protective board with Wheel of Fortune 1 Security Clock 10 Metal anchors

2 for set 0 n re ild ch

WYPRZEDAŻ

e

ag e

3

to 1

BEST SELLER

720 400

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 26 mb Maximum height of fall 1,05 m Surface area 41 m2

105

332

set’s functions

NEW

th

at

PROMOCJA

60

A 425 770

e-mail: export@novumgrom.com

29

PLACE ZABAW

4y

ea rs


Quadro 1287

Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1287EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1287EPZ

set consists of:

PROMOCJA

WYPRZEDAŻ

NEW

BEST

at

th e

ag e3

to 1

4y

ear s

1 Square landing - platform 72Q 1 Square landing- platform 104Q 1 Slide 104 1 Climbing wall 1 Entrance 1 Security panel 1 Protective board with Tic Tac Toe 1 Balcony 1 Stair 6 Metal anchors

SELLER

255 555

x x

x

361 815

x x

199

8

en dr l i ch

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 23 mb Maximum height of fall 1,05 m Surface area 31 m2

PLACE ZABAW

30

60

105

r t fo se

set’s functions

Playgrounds

new series for toddlers

www.novum4kids.com


Quadro 50 Playgrounds

new series for toddlers Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1201EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1201EPZ

set consists of:

WYPRZEDAŻ

NEW

BEST

1 for set

PROMOCJA

2 Platforms 1 Slide 104 1 Stairs 2 Handrails 1 Rope bridge with wheels 2 Legs for rope bridge 1 Trap 3 Security 10 Metal Anchor

0

SELLER

n re ild ch

at

th

e

ag e

3

to 1

70

60

100

200 e-mail: export@novumgrom.com

435 745

A

420 810

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 27 mb Maximum height of fall 1,05 m Surface area 40 m2

31

PLACE ZABAW

set’s functions

kg

4y

ea rs


Extra PLUS

wood glued which layers, rolled cylindrically, milled, construction mounted under the ground level on

Made options

Playgrounds

steel anchors that are covered with zinc layer, metal elements are powder- coated, roofs and safety elements are made of polyethylene HDPE panel.

Extra Plus

Metal Plus Very durable construction for long-term use! Construction elements are made of dia. 114 mm covered with zinc layer steel tube

with zinc steel tube powdrer-coated with polyester paints, roofs and security elements are made of durable and long-lasting polyethylene HDPE panel

Metal Plus

Metal Plus *for customer wish we can paint load-bearing posts in every color from palette RAL


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1101EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1101EPZ

Metal Plus cat. no. 1101MP

set consists of: 1 Castle tower 1 Slide with high sides 4 Security panel 5 Triangle landings 2 Entrances 4 Steps 1 Metal bar over the slide 7 Metal anchors

Metal Plus cat. no. 1101MP

r set fo

8c hil dr

en t at

he ag

e

3

tra

Plu

s ca

t.

no

.1

10

PO ,1

PZ

60

137

490 245

323

kg

e-mail: export@novumgrom.com export@novumgrom.pl

s

1E

74

435 810

ye ar

1E

10

A

14

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 22 mb Maximum height of fall 1,37 m Surface area 28 m2

33

PLACE ZABAW

set’s functions

Ex

to

Playgrounds

Castle Tower 1


Castle Tower 3 cat. no. 1103EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1103EPZ

Metal Plus

l eta

cat. no. 1103MP

. no P t. ca 03M s 11

u

Pl

M set consists of:

ld re n

at

th ea ge 3

to 1

4 ye

ar s

1 Castle tower 1 Slide with high sides 1 Arched entrance 4 Security panels 5 Triangular platforms 1 Entrance 1 Step 1 Metal bar over the slide 7 Metal anchors

c

hi

r fo t se

9

E

cat xtr .n a o. P 110 lu 3E s PO ,

74

PLACE ZABAW

34

110

3E

A

460 860

137

323

PZ

60

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 24 mb Maximum height of fall 1,37 m Surface area 32 m2

595 325

kg

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1104EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1104EPZ

Metal Plus cat. no. 1104MP

set consists of:

9 set for

Metal Plus cat. no. 1104MP

1 Castle tower 1 Slide with high sides 1 Slide 104 3 Security panels 5 Triangular platforms 2 Entrances 4 Steps 1 Metal bar over the slide 7 Metal anchors

chi l dr en

t at he

ag

e

3

to

14

, PO 4E PZ 0 1 . 1 4E no 110 t.

ye ar

s

74

kg

ca

tra

250 490

323

set’s functions

Ex

s Plu

60

137

A

570 1060

e-mail: export@novumgrom.com

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 26 mb Maximum height of fall 1,37 m Surface area 34 m2

35

PLACE ZABAW

Playgrounds

Castle Tower 4


Castle Tower 7 cat. no. 1107EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1107EPZ

Metal Plus cat. no. 1107MP

set consists of: 1 High castle tower 1 Long slide 1 Spiral entrance 4 Security panels 5 Triangular platforms 1 Metal bar over the slide 1 Entrance 1 Step 7 Metal anchors

ild re n

at

th ea ge 3

to 1

4 ye

ar s

Metal Plus cat. no. 1107MP

9

ch

aP

tr

Ex

or tf e s

95

lus

kg

ca t. no .1 PZ

7E

10

,1 PO

7E 10

Safe rubber surface

2,00 m 29 m2

Zone B

36

265 550

Maximum height of fall Surface area

403

1,37 m 5 m2

B

200

Zone A

Maximum height of fall Surface area

PLACE ZABAW

A

34 m2 25 mb

Security zone area: Perimeter of the security zone

535 960

60

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1109EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1109EPZ

Metal Plus cat. no. 1109MP

Me

tal

set consists of:

Plu

s ca

t.

no

.1

10

9M

P

r set fo

15 n re ild ch

1 High castle tower 1 Tower with triangular roof 1 Square platform 1 Long slide 1 Slide 104 1 Ladder bridge 1 Spiral entrance 6 Security panels 1 Wall with application 5 Triangular platforms 1 Square platform 2 Entrances 2 Steps 1 Metal bar over the slide 13 Metal anchors

he

t at ag

e

lus cat. no.

1109EP

95

O, 1109 E

kg

PZ

A

403

Security zone area: Perimeter of the security zone

Zone A

200

560 1070

Safe rubber surface

60

B

735 1050

e-mail: export@novumgrom.com

56 m2 36 mb

Maximum height of fall Surface area

1,37 m 27 m2

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 29 m2

Zone B

37

PLACE ZABAW

to

14

ye ar

set’s functions

Extra P

3

s

Playgrounds

Castle Tower 9


Castle Tower 10 cat. no. 1110EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1110EPZ

Metal Plus cat. no. 1110MP

Metal Plus cat. no. 1110MP

set consists of:

ch i

ld re n

at

the

ag e3

to 1

4 ye

ar s

1 High castle Tower 1 Tower with gable roof 1 Long slide 1 Slide with high sides 1 Tube bridge 1 Spiral entrance 4 Security panels 1 Wall with applications 5 Triangle platforms 1 Square platforms 2 Entrances 4 Steps 2 Bars over the slide 11 Metal anchors

or tf e s

15

Ex

tr

aP

lus

ca

t.

no

.1 11 111 0EP 0E O PZ ,

95

kg

Safe rubber surface

1,37 m 26 m2

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 29 m2

Zone B

PLACE ZABAW

38

A

403

Maximum height of fall Surface area

200

Zone A

B

55 m2 36 mb

860 1310

www.novum4kids.com

60

Security zone area: Perimeter of the security zone

870 510

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1111EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1111EPZ

Metal Plus cat. no. 1111MP

set consists of:

Me tal t.

s ca

Plu P

11M

. 11

r set fo

no

18

1 High castle tower 1 Tower with envelope hipped roof 1 Square platform 1 Long slide 1 Tunnel bridge 1 Spiral entrance 1 Arched entrance 7 Security panel 2 Walls with applications 5 Triangle platforms 1 Square platforms 2 Entrances 2 Steps 1 Metal bar over the slide 13 Metal anchors

n re ild ch

t at

he

a

ge

3

to 1

4

ye ar s

Ex tr

140

kg

lus

aP t.

ca no Security zone area: Perimeter of the security zone

Zone A

403

395 660

A

Maximum height of fall Surface area

1,37 m 11 m2

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 43 m2

Zone B

200

B

60

855 1240

e-mail: export@novumgrom.com

54 m2 34 mb

39

PLACE ZABAW

set’s functions

PZ

E 111

,1 O

EP 111

.1

Safe rubber surface A

Playgrounds

Castle Tower 11


Castle Tower 13 cat. no. 1113EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1113EPZ

Metal Plus cat. no. 1113MP

Metal Plus cat. no. 1113MP

4 ye

ld re n

at

th e

ag e3

to 1

1 High castle tower 1 Tower with envelope hipped roof 1 Tower with Triangle roof 2 Square platforms 1 Long slide 1 Slide 104 1 Tunnel bridge 1 Ladder bridge 1 Spiral entrance 1 Arched entrance 9 Security panels 2 Walls with applications 5 Triangle platforms 2 Square platforms 3 Entrances 3 Steps 19 Metal anchors

ar s

set consists of:

c

hi

or tf e s

26

140

kg

Extra Plus cat. no. 1113EPO, 1113EPZ

Safe rubber surface Zone A

2,00 m 43 m2

Zone B

40

403

Maximum height of fall Surface area

A

200

1,37 m 33 m2

730 1010

B

Maximum height of fall Surface area

PLACE ZABAW

A

76 m2 46 mb

Security zone area: Perimeter of the security zone

1150 1630

60

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1114EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1114EPZ

Metal Plus cat. no. 1114MP

set consists of:

r set fo

Metal Plus cat. no. 1114MP

en dr hil

c 24

1 High castle tower 1 Tower with envelope hipped roof 1 Tower with gable roof 1 Square platform 1 Long slide 1 Slide with high sides 1 Tunnel bridge 1 Tube bridge 1 Spiral entrance 1 Arched entrance 7 Security panels 2 Walls with applications 3 Entrances 5 Steps 5 Triangle platforms 2 Square platforms 2 Metal bars over the slide 17 Metal anchors

e th at

ag e

3

to 1

4

ye ar s

140

kg

Safe rubber surface

A

690 1040

A

Security zone area: Perimeter of the security zone

403

Zone A

Maximum height of fall Surface area

1,37 m 33 m2

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 43 m2

Zone B

1090 1520

60

200

B

e-mail: export@novumgrom.com

76 m2 46 mb

41

PLACE ZABAW

set’s functions

Extra Plus cat. no. 1114EPO, 1114EPZ

Playgrounds

Castle Tower 14


Castle Tower 15 cat. no. 1115EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1115EPZ

Metal Plus cat. no. 1115MP

4 yea to 1

ea ge 3

32

ch ild ren a

t th

1 High castle tower 1 Tower with envelope hipped roof 1 Tower with gable roof 1 Tower with Triangle roof 2 Square platforms 1 Long slide 1 Slide with high sides 1 Slide 104 1 Tunnel bridge 1 Tube bridge 1 Ladder bridge 9 Security panels 2 Walls with Application 5 Triangle platforms 3 Square platforms 2 Metal bars over the slide 1 Spiral entrance 1 Arched entrance 4 Entrances 6 Steps 23 Metal anchors

rs

set consists of:

Extra Plus cat. no. 1115EPO, 1115EPZ

r

o tf e s 140

kg

Safe rubber surface

98 m2 58 mb

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 43 m2

Zone B

PLACE ZABAW

42

1030 1385

1,37 m 55 m2

B

403

Zone A

Maximum height of fall Surface area

A

A

200

Security zone area: Perimeter of the security zone

1150 1630

60

set’s functions

Playgrounds

Metal Plus cat. no. 1115MP

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1116EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1116EPZ

Metal Plus cat. no. 1116MP

set consists of:

Met

al P

lus c

at. n

o. 1

1 Square platforms 1 Slide 104 2 Security panels 1 Entrance 2 Steps 4 Metal anchors

116M

P

or set f

4c hil dr en t at

he

ag e

3

to 1

4

ye ar s

31

set’s functions

kg

Extra Plus cat. no. 1116EPO, 1116EPZ

104,5

A

60

400 100

200

650 255

e-mail: export@novumgrom.com

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 18 mb Maximum height of fall 1,05 m Surface area 21 m2

43

PLACE ZABAW

Playgrounds

Platform 1


Platform 2 cat. no. 1117EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1117EPZ

Metal Plus cat. no. 1117MP

set consists of: 1 Square platform 1 Triangular landings 1 Slide 104 3 Security panels 1 Entrances 1 Step 5 Metal anchors

Met

al P

lus c

no.

1117

MP

dr en

at

th ea ge 3

to 1

4 ye

ar s

at.

5

Ex

tr

aP

lus

ca

31

kg

t.

no

.1

117

EP

O, 1

117

EP

Z

PLACE ZABAW

44

104,5

A

60

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 19 mb Maximum height of fall 1,05 m Surface area 23 m2

400 100

730 330

200

or tf e s

il ch

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1118EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1118EPZ

Metal Plus cat. no. 1118MP

set consists of:

Me

tal

Plu

s cat

.n

o.

2 Squares platforms 1 Triangular platform 1 Slide 104 1 Ladder bridge 4 Security panels 2 Entrances 3 Steps 9 Metal anchors

1118

MP

r set fo

en dr hil

c 10

e th at

ag e

3

to 1

4

ye ar s

65

Z

P O, 1118E

. 1118EP

no lus cat.

Extra P

set’s functions

kg

225

A

147

650 255

760 490

e-mail: export@novumgrom.com

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 24 mb Maximum height of fall 1,47 m Surface area 34 m2

45

PLACE ZABAW

Playgrounds

Platform 3


Platform 6 cat. no. 1121EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1121EPZ

Metal Plus cat. no. 1121MP

Metal Plus cat. no. 1121MP

set consists of:

dr en

at

th ea ge 3

to 1

4 ye

ar s

1 Hexagon platform 1 Slide with high sides 1 Spiral entrance 1 Arched entrance 2 Security panels 1 Entrance 3 Steps 1 Metal bar over the slide 7 Metal anchors

or tf e s

9

il ch

74

kg

Z

1EP

set’s functions

tra

Ex

PLACE ZABAW

46

cat

231 137 A

60

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 25 mb Maximum height of fall 1,37 m Surface area 34 m2

s Plu

21E

. 11

o .n

2 , 11 PO

640 338

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

460 860

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1122EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1122EPZ

Metal Plus cat. no. 1122MP

set consists of: 1 Hexagon platforms 2 Square platforms 1 Triangular platforms 1 Slide 104 1 Ladder bridge 1 Spiral entrance 1 Archer entrance 5 Security panels 3 Entrances 6 Steps 14 Metal anchors

M

eta

lP

ca

t.

no

.1

12

r set fo

lus

2M

en dr hil

c 17

P

th at

e

ag e

3

to 1

4y

ea rs

65

s cat.

Plu Extra

Z

122EP

PO, 1

22E no. 11

set’s functions

kg

147 231

A

60

740 345

980 690

e-mail: export@novumgrom.com

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone Maximum height of fall Surface area

47

31 mb 1,47 m 48 m2

PLACE ZABAW

Playgrounds

Platform 7


Platform 8 cat. no. 1123EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1123EPZ

Metal Plus cat. no. 1123MP

set consists of: 1 Hexagon platform 2 Square platforms 1 Triangular platform 1 Slide with high sides 1 Slide 104 1 Tunnel bridge 1 Spiral entrance 1 Arched entrance 4 Security panels 3 Entrances 7 Steps 1 Metal bar over the slide 14 Metal anchors

ild re n

at

th e

ag e3

to 1

4 ye

ar s

Metal Plus cat. no. 1123MP

or tf e s

20

ch

140

kg

Extra Plus cat. no. 1123EPO, 1123EPZ

PLACE ZABAW

48

231 137 60

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 37 mb Maximum height of fall 1,37 m Surface area 57 m2

765 460

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com

A

770 1160


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1124EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1124EPZ

Metal Plus cat. no. 1124MP

set consists of:

Meta

cat.

l Plu

124M

P

s

r set fo

no. 1

25

1 Hexagon platforms 3 Square platforms 1 Triangular platform 1 Slide with high sides 1 Slide 104 1 Tunnel bridge 1 Arched bridge 1 Spiral entrance 1 Arched entrance 5 Security panels 4 Entrances 9 Steps 1 Metal bar over the slide 18 Metal anchors

n re ild ch

th at

e

ag e

3

140

to 1

4y

ea rs

kg

Extra Plus

cat. no. 1124EPO, 1124EPZ

A

495 790

75 2450

set’s functions

1320 970

60

231 137

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 44 mb Maximum height of fall 1,47 m Surface area 70 m2

e-mail: export@novumgrom.com

49

PLACE ZABAW

Playgrounds

Platform 9


Platform 11 cat. no. 1126EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1126EPZ

Metal Plus

Metal Plus

cat. no. 1126MP

cat. no. 1126MP

set consists of:

ild re n

at

th e

ag e3

to 1

4 ye

ar s

1 Hexagonal platform 4 Square platforms 1 Triangular platforms 1 Long slide 1 Deep slide 1 Lader bridge 1 Tunel bridge 1 Spiral entrance 1 Arched entrance 8 Protection barrier 2 Picture wall 4 Entrance 8 Steps 2 Slide pipe 20 Steel anchors

for t se

29

ch

Extra Plus cat. no. 1126EPO, 1126EPZ

140

kg

Safe rubber surface

1,37 m 49 m2

Maximum height of fall Surface area

Zone B

B

A

2m 31 m2

Maximum height of fall Surface area

PLACE ZABAW

680 1010

Zone A

83 m2 49 mb 200 295

Security zone area: Perimeter of the security zone

60

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

50

1095 1520

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1127EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1127EPZ

Metal Plus cat. no. 1127MP

set consists of:

Metal Plus cat. no. 1127MP

r set fo

35 n re ild ch

1 Hexagon platform 5 Square platforms 1 Triangular platform 1 Slide with high sides 1 Slide 104 1 Tube bridge 1 Tunnel bridge 1 Ladder bridge 1 Spiral entrance 1 Arched entrance 8 Security panels 2 Walls with Applications 5 Entrances 2 Metal bars over the slide 24 Metal anchors 10 Steps

th at

ag e

3

to 1

970 1320

Extra Plus cat. no. 1127EPO, 1127EPZ

B

140

kg

A

1105 1535

Safe rubber surface

200

Zone A

e-mail: export@novumgrom.com

99 m2 59 mb

Maximum height of fall Surface area

1,47 m 68 m2

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 31 m2

Zone B

60

295

Security zone area: Perimeter of the security zone

51

PLACE ZABAW

4y

ea rs

set’s functions

e

Playgrounds

Platform 12


Platform 13

cat. no. 1155EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1155EPZ

set consists of: 2 Square landing 1 Spiral entrance 1 Arched entrance 1 Rope entrance 136 1 Long slide 1 Slide pipe 2 Picture wall 2 Security panels 2 Entrance 1 Step 6 Metal anchors

ar s

CJA PROMO

ED

WYPRZ

to 1

4 ye

BEELSL S

dr en

at

th ea ge 3

NEW

or tf e s

9

il ch

140

kg

PLACE ZABAW

52

295 200 60

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 25 mb Maximum height of fall 2m Surface area 37,1 m2

295 590

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

610 955

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1128EPO

Metal Plus cat. no. 1128MP

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1128EPZ

Metal Plus cat. no. 1128MP

set consists of: 1 Tower with a triangular roof 1 Slide 104 2 Security panels of application 1 Square landing 1 Entrance 2 Steps 4 Metal anchors

r set fo

4c hil

dr en

t at

he

ag e

3

to 1

4

ye ar s

31

set’s functions

kg

Extra Plus cat. no. 1128EPO,

e-mail: export@novumgrom.com

60

275 650

104,5

134 400

A

260

1128EPZ

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 16 mb Maximum height of fall 1,05 m Surface area 21 m2

53

PLACE ZABAW

Playgrounds

Tower 1


Tower 2 cat. no. 1129EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1129EPZ

Metal Plus cat. no. 1129MP

set consists of: 1 Tower with a triangular roof 1 Platform triangular 1 Slide 104 3 Security panels 1 Square landing 1 Entrance 1 Step 5 Metal anchors

dr en

at

th ea ge 3

to 1

4 ye

ar s

Metal Plus cat. no. 1129MP

or tf e s

5

il ch

31

kg

set’s functions

Extra Plus cat. no. 1129EPO,

PLACE ZABAW

54

195 480

A

104,5

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 19 mb Maximum height of fall 1,05 m Surface area 23 m2

260

1129MP

60

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com

255 650


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1130EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1130EPZ

Metal Plus cat. no. 1130MP

Me

tal

set consists of:

Plu

s cat

.n

o.

1 Tower with a triangular roof 2 Square platforms 1 Slide 104 5 Security panels 1 Square landing 2 Entrances 2 Steps 8 Metal anchors

1130

MP

r set fo

9c hil

dr en

t at

he

ag e

3

to 1

4

ye ar s

Z

0EP

31

kg

A 450 825

e-mail: export@novumgrom.com

60

104,5

134 400

260

set’s functions

ra

Ext

Plu

0

. 113

. no

t s ca

, 113 EPO

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 22 mb Maximum height of fall 1,05 m Surface area 28 m2

55

PLACE ZABAW

Playgrounds

Tower 3


Tower 5 cat. no. 1132EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1132EPZ

Metal Plus cat. no. 1132MP

set consists of: 1 Tower with a gable roof 1 Slide with high sides 1 Security panels 1 Spiral Entrances 1 Square landing 1 Entrance 3 Steps 1 Metal bar over the slide 4 Metal anchors

dr en

at

th ea ge 3

to 1

4 ye

ar s

Metal Plus cat. no. 1132MP

4

74

PO

,1

P

M

132

kg

2E

us

l aP

t.

ca

13 .1

no

PLACE ZABAW

56

A

137

400 125

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 21 mb Maximum height of fall 1,37 m Surface area 26 m2

330

tr

Ex

430 822

www.novum4kids.com

60

or tf e s

il ch

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1133EPO

Extra Plus Zinc Primer

Me

tal

cat. no. 1133EPZ

Plu

Metal Plus

s cat

.n

o.

cat. no. 1133MP

113

3M

P

set consists of: 1 Tower with a gable roof 1 Slide with high sides 1 Security panels 1 Arched entrances 1 Square landing 1 Entrance 3 Steps 1 Metal bar over the slide 4 Metal anchors

r set fo

5c hil

dr en

t at

he

ag e

3

to 1

4

ye ar s

74

set’s functions

kg

PZ

3E

tra

60

137

cat

530 245

330

Ex

s Plu

33E

. 11

o .n

3 , 11 PO

A 370 750

e-mail: export@novumgrom.com

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 22 mb Maximum height of fall 1,37 m Surface area 28 m2

57

PLACE ZABAW

Playgrounds

Tower 6


Tower 7 cat. no. 1134EPO

Extra Plus Zinc Primer

Me

tal

cat. no. 1134EPZ

Plu

s ca

Metal Plus cat. no. 1134MP

t.

no

. 11

34

MP

set consists of:

dr en

at

th ea ge 3

to 1

4 ye

ar s

1 Tower with a gable roof 1 Slide with high sides 1 Arched entrances 1 Spiral entrance 1 Square landing 1 Entrance 3 Steps 1 Metal bar over the slide 4 Metal anchors

t se

for

6

il ch

lus

P tra

. cat

.

no

O, EP 4 113 PZ 4E

113

Ex

74

kg

PLACE ZABAW

58

137

A

60

185

540 245

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 23 mb Maximum height of fall 1,37 m Surface area 30 m2

330

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

430 820

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1135EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1135EPZ

Metal Plus cat. no. 1135MP

set consists of:

Metal Plus cat. no. 1135MP

1 Tower with a gable roof 1 Triangular platform 1 Slide with high sides 3 Security panels 1 Square landing 1 Entrance 2 Steps 1 Metal bar over the slide 5 Metal anchors

r set fo

5c hil

dr en

t at

he

ag e

3

to 1

tra

Ex

4

ye ar s

us Pl t.

ca 1 O,

EP

135

.1 no 135

74

480 176

330

set’s functions

Z EP

kg

60

137

A 370 750

e-mail: export@novumgrom.com

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 21 mb Maximum height of fall 1,37 m Surface area 26 m2

59

PLACE ZABAW

Playgrounds

Tower 8


Tower 9 cat. no. 1136EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1136EPZ

tal Me us Pl

Metal Plus

t. ca

cat. no. 1136MP

no MP 136 .1

set consists of:

dr en

at

th ea ge 3

to 1

4 ye

ar s

1 Tower with a gable roof 1 Square platform 1 Triangular platform 1 Slide with high sides 5 Security panels 1 Square landing 1 Entrance 1 Steps 1 Metal bar over the slide 7 Metal anchors

7

PO ,1

136

EP

Z

or tf e s

il ch

74

ca

t. no .

113

6E

kg

PLACE ZABAW

60

480 280

137

A

60

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 22 mb Maximum height of fall 1,37 m Surface area 29 m2

330

Ex

tr

aP

lus

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com

370 750


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1137EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1137EPZ

Metal Plus cat. no. 1137MP

set consists of:

P

. 1137M

cat. no al Plus

Met

r set fo

1 Tower with a gable roof 1 Square platform 1 Triangular platform 1 Slide with high sides 1 Slide 104 4 Security panels 1 Square landing 1 Entrance 1 Steps 1 Metal bar over the slide 7 Metal anchors

8c hil

dr en

t at

he

ag e

Ex

Pl

us

ca

t.

to 1

60

137

565 280

330

e-mail: export@novumgrom.com

ye ar s

no

.1 13 113 7EP 7E O, PZ

74

kg

995 500

A

4

set’s functions

tra

3

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 26 mb Maximum height of fall 1,37 m Surface area 35 m2

61

PLACE ZABAW

Playgrounds

Tower 10


Tower 11 cat. no. 1138EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1138EPZ

Metal Plus cat. no. 1138MP

set consists of:

4 ye

ar s

Metal Plus cat. no. 1138MP

dr en

at

th ea ge 3

to 1

1 Tower with a gable roof 1 Square platform 1 Triangular platform 1 Arched entrance 1 Spiral entrance 3 Security panels 1 Square landing 1 Entrance 1 Steps 1 Metal bar over the slide 7 Metal anchors

9

lus aP

tr Ex

or tf e s

il ch

n t.

ca ,1 PO 8E 113 o.

74

kg

Z EP

138

PLACE ZABAW

62

330 137

A

430 820

60

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 25 mb Maximum height of fall 1,37 m Surface area 35 m2

695 395

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1139EPO

Extra Plus Zinc Primer

s cat.

Plu etal

M

cat. no. 1139EPZ

P

39M o. 11

n

Metal Plus cat. no. 1139MP

set consists of:

r set fo

1 Tower with a gable roof 3 Square platform 1 Slide with high sides 1 Slide 104 1 Arched entrance 1 Spiral entrance 4 Security panels 1 Square landing 2 Entrance 2 Steps 1 Metal bar over the slide 10 Metal anchors

14 n re ild ch

t at

ag e

h

e

3

Z EP

139

at

a xtr

c lus

4y

ea rs

E

139

.1

o .n

,1 PO

to 1

P

74

kg

set’s functions

820 430

E

A

60

137

330

650 1040

e-mail: export@novumgrom.com

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 32 mb Maximum height of fall 1,37 m Surface area 47 m2

63

PLACE ZABAW

Playgrounds

Tower 12


Tower 13 cat. no. 1140EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1140EPZ

Metal Plus cat. no. 1140MP

set consists of:

al Met

Plus

0MP

. 114

no cat.

ild re n

at

th e

ag e3

to 1

4 ye

ar s

1 Tower with Triangular roof 2 Square platform 1 Triangular platform 1 Ladder bridge 1 Slide 104 5 Security panels 1 Square landing 3 Entrance 4 Steps 11 Metal anchors

or tf e s

14

ch

65

kg

960 565

Extra Plu

s cat. no. 1140E

PO, 1140

EPZ

565 265

set’s functions

147

330

A

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 26 mb Maximum height of fall 1,47 m Surface area 38 m2

PLACE ZABAW

64

60

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1141EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1141EPZ

Metal Plus cat. no. 1141MP

lus

lP Meta

set consists of:

1141EPZ

r set fo

. 1141EPO,

cat. no Extra Plus

1MP

. 114

no cat.

1 Tower with a gable roof 2 Square platform 1 Tunnel bridge 1 Slide with high sides 1 Slide 104 4 Security panels 1 Square landing 2 Entrance 4 Steps 1 Metal bar over the slide 10 Metal anchors

14 n re ild ch

t at

ag e

h

e

3

to 1

4y

ea rs

140

650 280

set’s functions

kg

A

330

755 1145

60

137

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 32 mb Maximum height of fall 1,37 m Surface area 46 m2

e-mail: export@novumgrom.com

65

PLACE ZABAW

Playgrounds

Tower 14


Tower 15 cat. no. 1142EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1142EPZ

Metal Plus cat. no. 1142MP

set consists of: 1 Tower with a gable roof 1 Tower with triangular roof 2 Square platform 1 Tunnel bridge 1 Ladder bridge 1 Slide with high sides 1 Slide 104 5 Security panels 2 Square landings 4 Entrance 7 Steps 1 Metal bar over the slide 15 Metal anchors

Met

al P

lus ca

t. n

o. 1

142

re n

at

th ea

ge

3t

o1

4 ye

ar s

MP

ild or tf e s

17

ch

140

kg

Extra Plus cat. no. 1142EPO ,

set’s functions PLACE ZABAW

66

147 A

755 1145

60

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 37 mb Maximum height of fall 1,47 m Surface area 59 m2

330

1142EPZ

960 570

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1145EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1145EPZ

Metal Plus cat. no. 1145MP

Metal

set consists of:

Plus cat

. no.

1145M

P

r set fo

en dr hil

c 17

1 Tower with envelope hipped roof 1 Tower with gable roof 2 Square platform 1 Triangular platform 1 Tube bridge 1 Long slide 1 Slide with high sides 2 Walls with application 7 Security panels 2 Square landings 3 Entrance 5 Steps 2 Metal bar over the slide 13 Metal anchors

e

aP

lus

ca

t.

no

.1

14

ag e

3

5E

PO

,1

14

5E

B

1090 1605

200

390

Safe rubber surface Security zone area: Perimeter of the security zone

60 e-mail: export@novumgrom.com

58 m2 38 mb

Maximum height of fall Surface area

1,37 m 27 m2

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 31 m2

Zone B

67

ea rs

kg

A

Zone A

4y

95

280 600

PZ

to 1

PLACE ZABAW

set’s functions

tr

th at

Ex

Playgrounds

Tower 18


Tower 19 cat. no. 1146EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1146EPZ

Metal Plus cat. no. 1146MP

Metal Plus cat. no. 1146MP

4 ye

at

th e

ag e3

to 1

1 Tower with envelope hipped roof 1 Tower with gable roof 4 Square platform 1 Triangular platform 1 Tube bridge 1 Tunnel bridge 1 Long slide 1 Slide with high sides 2 Walls with application 10 Security panels 2 Square landings 4 Entrance 6 Steps 2 Metal bar over the slide 16 Metal anchors

ar s

set consists of:

Ext

ild re n

25

ra

ch

Plu

s cat

.n

o.

114

6EP

O, 11

46

EP

Z

A

522 845

B

140

kg

1090 1605

Safe rubber surface

1,37 m 42 m2

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 31 m2

Zone B

PLACE ZABAW

68

60

Zone A

Maximum height of fall Surface area

390

73 m2 43 mb

Security zone area: Perimeter of the security zone

200

t se

for

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1147EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1147EPZ

Metal Plus

M

cat. no. 1147MP

eta

lP

lus

set consists of: ca

t.

no

.1

14

7M

P

r set fo

33

1 Tower with envelope hipped roof 1 Tower with gable roof 1 Tower with triangular roof 4 Square platform 2 Triangular platform 1 Tube bridge 1 Tunnel bridge 1 Ladder slide 1 Slide with high sides 1 Slide 104 2 Walls with application 10 Security panels 3 Square landings 6 Entrance 2 Metal bar over the slide 24 Metal anchors

n re ild ch

Extra Plus cat. no. 1147EPO, 1147EPZ

th at

e

ag e

3

to 1

4y

ea rs

140

B

A

1305 1815

Safe rubber surface Security zone area: Perimeter of the security zone

200

390

Zone A

Maximum height of fall Surface area

1,47 m 62 m2

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 31 m2

60

Zone B

e-mail: export@novumgrom.com

93 m2 51 mb

69

PLACE ZABAW

set’s functions

755 1145

kg

Playgrounds

Tower 20


Integration set

cat. no. 1020EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1020EPZ

Metal Plus cat. no. 150MP

4y

at

th e

ag e0

to 1

1 Tower with Triangular roof 1 Platform 0.9 m 1 Platform 0.5 m 1 Slide for children 3 Metal bars over the slide 6 Security panels 2 Entrances 1 Trap for Wheelchairs 2 Handrails for the trap entrance 1 Palisade Sandpit 1 Toy Hoist Winch for sand 1 Table for Toy Hoist Winch 1 Climbing Wall 1 Climbing bar 13 Metal anchors

ear s

set consists of:

re ld i ch

n

370

1010

830

476

B

600

A

31

kg

370

Maximum height of fall Surface area

0,50 m 16 m2

Maximum height of fall Surface area

0,90 m 18 m2

Zone B

PLACE ZABAW

70

104,5

Zone A

34 m2 25 mb

240

Safe rubber surface Security zone area: Perimeter of the security zone

60

r t fo se

20

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1021EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1021EPZ

Metal Plus cat. no. 151MP

set consists of:

2 set for

a he tt na dre hil

5c

1 Tower with envelope hipped roof with dormers 1 Platform 0.9 m 1 Platform 0.5 m 1 Slide for children 1 Slide with high sides 6 Metal bars over the slide 9 Security panels 1 Landing 3 Steps 1 Trap for Wheelchairs 2 Handrails for the trap entrance 1 Palisade Sandpit 1 Toy Hoist Winch for sand 1 Table for Toy Hoist Winch 1 Climbing Wall 1 Climbing bar 13 Metal anchors

ge

0

to

14

ye ar

s

74

A

325

740

137

500

e-mail: export@novumgrom.com

Safe rubber surface 50 m2 36 mb Zone A Maximum height of fall 0,50 m Surface area 9 m2 Zone B Maximum height of fall 0,90 m Surface area 18 m2 Zone C Maximum height of fall 1,30m Surface area 23,50m2 Security zone area: Perimeter of the security zone

60

476 370

C B

410 1010

kg

71

PLACE ZABAW

set’s functions

1350 945

Playgrounds

Big integration set


cat. no. 1148EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1148EPZ

Metal Plus cat. no. 1148MP

at

th e

ag e3

to 1

4y

1 Gangway with climbing bar 1 Protective board with Tic Tac Toe 1 Deck 1 Stern with bench 12 Protective HDPE Plates with engraved decoration 40 Metal anchors 1 Forecastle 1 Climbing Wall 1 Metal bar over the slide 1 Slide with high sides 2 Tunnel bridges 1 Climbing rope 2 Porthole Windows 1 Ship Mast 1 Steering Wheel 1 Prow 7 Entrances 7 Climbing Bars 8 Handrails

ear s

set consists of:

re ld i ch

n

50

60 137 230

264

583

r t fo se

74

kg

x x

x

x

280 480 780

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

x

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 41 mb Maximum height of fall 1,37 m Surface area 79 m2

PLACE ZABAW

72

862 1280 1680

www.novum4kids.com


Playgrounds

Columb’s sh ip


Set 1

cat. no. 1001EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1001EPO

set consists of:

at

th e

ag e3

to 1

4y

ear s

1 Ladder 1 Slide with high sides 1 Landing 2 Sides 1 Metal bar over the slide 2 Legs set 4 Metal anchors

r t fo se

3

en dr l i ch

74

kg

set’s functions

760

PLACE ZABAW

74

130

A

60

100

225

360

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 20 mb Maximum height of fall 1,30 m Surface area 24 m2

400

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1002EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1002EPZ

set consists of: 1 Ladder 1 Slide for Toddlers 1 Landing 2 Sides 2 Legs set 4 Metal anchors

3 set for il d

ch r en

t at he

ag

e

3

to

14

kg

195 100

A

60

400

100

750 350

e-mail: export@novumgrom.com

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 20 mb Maximum height of fall 1,00 m Surface area 24 m2

75

PLACE ZABAW

s

set’s functions

55

ye ar

Playgrounds

Set 2


Set 3

cat. no. 1003EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1003EPZ

set consists of:

at

th e

ag e3

to 1

4y

ear s

1 Slide with high sides 1 Landing 2 Sides 1 Metal bar over the slide 1 Interlace chain ladder 1 Cross Ladder 2 Legs set 10 Metal anchors

r t fo se

8

en dr l i ch

74

kg

Safe rubber surface

1,30 m 17 m2

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 27 m2

Zone B

PLACE ZABAW

76

B A

225 196

Maximum height of fall Surface area

60

Zone A

44 m2 31 mb

760

Security zone area: Perimeter of the security zone

360

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

500 810

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1006EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1006EPZ

set consists of:

8 set for

1 Tower with gable roof 1 Slide with high Sides 6 Security panels 1 Landing 1 Entrance 1 Metal bar over the slide 2 Platforms 8 Metal anchors

il d

ch r en

t at he

ag

e

3

to

14

ye ar

s

74

set’s functions

kg

130

A

60

490 188

350

840 444

e-mail: export@novumgrom.com

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 22 mb Maximum height of fall 1,30 m Surface area 30 m2

77

PLACE ZABAW

Playgrounds

Set 6


Set 8

cat. no. 1008EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1008EPZ

set consists of:

at

th e

ag e3

to 1

4y

ear s

1 Tower with gable roof 1 Slide with high sides 6 Security panels 1 Landing 2 Platforms 1 Entrance 1 Metal bar over the slide 1 Wood Interlace Ladder 1 Cross Ladder 13 Metal anchors

re ld i ch

n

r t fo se

12

74

kg

Safe rubber surface

1,30 m 25 m2

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 23 m2

Zone B

PLACE ZABAW

78

840

B

445

Maximum height of fall Surface area

350

Zone A

48 m2 29 mb 196

Security zone area: Perimeter of the security zone

A

60

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

520 830

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1009EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1009EPZ

set consists of:

1 set for

1 Tower with gable roof 1 Slide with high sides 5 Security panels 1 Landing 2 Platforms 2 Entrances 1 Metal bar over the slide 1 Wood Interlace ladder 1 Cross ladder 1 Hang platform 15 Metal anchors

a he

tt na dre hil

5c

840 444

3

B

A

Safe rubber surface

734

Security zone area: Perimeter of the security zone

1045

Zone A

350

74

196

kg

Maximum height of fall Surface area

1,30 m 34 m2

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 23 m2

60

Zone B

e-mail: export@novumgrom.com

57 m2 33 mb

79

PLACE ZABAW

14

ye ar

s

set’s functions

ge

to

Playgrounds

Set 9


Set 10

cat. no. 1010EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1010EPZ

set consists of:

at

th e

ag e3

to 1

4y

ear s

1 Tower with a gable roof 1 Slide with high Side 4 Security panels 1 Landing 2 Platforms 3 Entrance 1 Metal bar over the slide 1 Wooden interlace ladder 1 Cross Ladder 1 Hang bridge 1 Bridge with beam 17 Metal anchors

re ld i ch

n 74

kg

Safe rubber surface

Maximum height of fall Surface area

1,30 m 42 m2

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 23 m2

Zone B

PLACE ZABAW

80

B

A

350

Zone A

65 m2 36 mb

196

Security zone area: Perimeter of the security zone

735 1045

60

18

1045 650

r t fo se

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1011EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1011EPZ

set consists of:

1 set for

1 Tower with a gable roof 1 Slide with high Side 7 Security panels 1 Landing 3 Platforms 2 Side Handles 2 Entrance 1 Metal bar over the slide 1 Wooden interlace ladder 1 Ladder 1 Fireman’s pole 1 Bridge with beam 16 Metal anchors

n dre hil

8c

t at he

ag

3

14

74

kg

Safe rubber surface

A

Security zone area: Perimeter of the security zone

440 830

B

196

350

Zone A

60

690 990

e-mail: export@novumgrom.com

55 m2 32 mb

Maximum height of fall Surface area

1,30 m 42 m2

Maximum height of fall Surface area

2,00 m 13 m2

Zone B

81

PLACE ZABAW

ye a

rs

set’s functions

e

to

Playgrounds

Set 11


Set 13

cat. no. 1013EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1013EPZ

at

th e

ag e3

to 1

4y

1 Tower with a gable roof 1 Tower with pyramid hipped roof 1 Slide with high Sides 9 Security panels 2 Landings 3 Platforms 1 Entrance 1 Metal bar over the slide 1 Fireman’s pole 1 Hang bridge 1 Steady bridge 16 Metal anchors

ear s

set consists of:

n

re ld i ch

r t fo se

18

74

kg

PLACE ZABAW

82

130

A 740 1130

60

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 35 mb Maximum height of fall 1,30 m Surface area 61 m2

350

540 880

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1022EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1022EPZ

set consists of: 1 Slide for Toddlers 1 Entrance for elephant slide 4 Metal anchors

4 set for il d

ch r en

t at he

ag

e

0

to

14

kg

96 60

A

65 360

173

760 365

e-mail: export@novumgrom.com

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 20 mb Maximum height of fall 1,00 m Surface area 23 m2

83

PLACE ZABAW

s

set’s functions

55

ye ar

Playgrounds

Elephant slide - hdpe


Toddler 2

cat. no. 1015EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1015EPZ

set consists of:

at

th e

ag e3

to 1

4y

ear s

1 Slide for toddlers 1 Metal bar over the slide 3 Security panels 2 Platforms 2 Entrances 1 Hang bridge 8 Metal anchors

r t fo se

9

en dr l i ch

55

kg

845 445

set’s functions

315 615

A

PLACE ZABAW

84

196

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 26 mb Maximum height of fall 1,00 m Surface area 37 m2

60

100

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1016EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1016EPZ

set consists of:

6 set for

1 Tower with a Triangle roof 4 Security panels 1 Landing 1 Platform 1 Entrance 1 Toy Hoist Winch for sand 1 Table for Toy Hoist Winch 6 Metal anchors

il d

ch r en

t at he

ag

e

3

to

14

kg

70

410 107

240

490 188

60

A

e-mail: export@novumgrom.com

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 16 mb Maximum height of fall 0,70 m Surface area 18 m2

85

PLACE ZABAW

s

set’s functions

28

ye ar

Playgrounds

Preschooler


Preschooler 1

cat. no. 1017EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1017EPZ

set consists of:

at

th e

ag e3

to 1

4y

ear s

1 Tower with a Triangle roof 6 Security panels 1 Landing 2 Platforms 1 Slide for Toddlers 1 Entrance 1 Metal bar over the slide 8 Metal anchors

r t fo se

8

en dr l i ch

55

kg

set’s functions PLACE ZABAW

86

A

90

240

925 525

60

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 24 mb Maximum height of fall 0,90 m Surface area 31 m2

107 400

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1018EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1018EPZ

set consists of:

8 set for

1 Tower with a Triangle roof 5 Security panels 1 Landing 2 Platforms 1 Slide for Toddlers 1 Entrance 1 Metal bar over the slide 1 Toy Hoist Winch for sand 1 Table for Toy Hoist Winch 8 Metal anchors

il d

ch r en

t at he

ag

e

3

to

14

ye ar

s

55

set’s functions

kg

240 90 60

A

107 400

925 525

e-mail: export@novumgrom.com

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 24 mb Maximum height of fall 0,90 m Surface area 31 m2

87

PLACE ZABAW

Playgrounds

Preschooler 2


Set ‘Romeo’

cat. no. 1019EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1019EPZ

4y to 1

at

th e

ag e3

1 Tower with envelope hipped roof with dormers 1 Side with high sides 6 Security panels 1 Landing 4 Platforms 1 Entrance 3 Metal bars over the slide 1 Arched Bride 2 Handrails 1 Arched bridge 1 Balcony 4 Short Handrails 1 Climbing Trap 16 Metal anchors

ear s

set consists of:

n

re ld i h

r t fo se

16

c

120

PLACE ZABAW

88

31 mb 1,30 m 54 m2

375

A

130

Perimeter of the security zone Maximum height of fall Surface area

610 910

60

Safe rubber surface Zone A

880 440

kg

set’s functions

Playgrounds

Extra Plus Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com


Extra Plus Hot-Dip Galvanized cat. no. 1014EPO

Extra Plus Zinc Primer cat. no. 1014EPZ

set consists of:

a he tt na dre hil

1c

2 set for

1 Tower with envelope hipped roof 1 Tower with envelope hipped roof with dormers 1 Tower with gable roof 1 Large tower 1 Side with high sides 1 Slide for toddlers 5 Security panels 4 Landings 2 Platforms 1 Entrance 2 Metal bars over the slide 1 Fireman pole’s 1 Bridge with blocks 1 Hang bridge 1 Mobile bridge 1 ClimbingTrap 1 Ladder 2 Short Handles 20 Metal anchors

ge

3

to

14

ye ar

s

74

set’s functions

kg

60 130

1220 826

395

1140 740

A

e-mail: export@novumgrom.com

Safe rubber surface Zone A Perimeter of the security zone 41 mb Maximum height of fall 1,30 m Surface area 84 m2

89

PLACE ZABAW

Playgrounds

Set ‘Castle’


Spring Rockers Equipment spring rocker Horse

Extra Plus

cat. no. 3001EPO

3001EPZ

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

250 115

Playgrounds

Extra Plus

VERSION

87 46

spring rocker

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3002EPO

3002EPZ

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

87 46

45

28

Giraffe

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3003EPO

3003EPZ

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

90 46 45

28

Scooter

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3004EPO

3004EPZ

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

80

250 97

spring rocker

Cock

250 105

spring rocker

28

250 113

S p r i n g Ro c k e r s

45

46 45

28

PLACE ZABAW

90

www.novum4kids.com


Dolphin

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3005EPO

3005EPZ

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

250 44

spring rocker

Spring Rockers Playgrounds

Equipment

72 42 45

spring rocker

Fish

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3006EPO

3006EPZ

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

47 250

78 42 45

80

Elephant

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3007EPO

3007EPZ

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

47

spring rocker

76 42

73 250

Frog

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3008EPO

3008EPZ

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

47

spring rocker

45

76 42

72 250

e-mail: export@novumgrom.com

45

91

PLACE ZABAW

S p r i n g Ro c k e r s

92


Spring Rockers Equipment spring rocker Duck

Extra Plus

cat. no. 3010EPO

3010EPZ

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

250 44

Playgrounds

Extra Plus

VERSION

77

45

92

Cat

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3011EPO

3011EPZ

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

250 44

spring rocker

68 42 45

92

spring rocker

PLACE ZABAW

Dog

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3012EPO

3012EPZ

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

250 105

S p r i n g Ro c k e r s

42

76 46

28

92

www.novum4kids.com

45


Swing

Shamrock Spring Rocker

Spring Rockers

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3009EPO

3009EPZ

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

Playgrounds

Equipment

100

300

59

42

45

Seesaw on spring

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3107EPO

3107EPZ

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

355 152

70 230 28

46

45

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

3108O

3108Z

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3109EPO

3109EPZ

58

52

77

Seesaw on two springs

70 270

Swing

360 560

VERSION

Hot-Dip Galvanized

60

58

Zinc Primer

78

Seesaw on metal base

250 54

Swing

300 500

e-mail: export@novumgrom.com

93

PLACE ZABAW

S p r i n g Ro c k e r s

Swing


Swings Equipment Swing Single wooden swing

Extra

cat. no.

3101E

40

213 300

224

Playgrounds

VERSION

VERSION

Extra

Zinc Primer

3105EO

3105EZ

228

cat. no.

Extra

Hot-Dip Galvanized

40 60

150 760

Double wooden swing

VERSION

Extra

cat. no.

3103E

40

226

420 323

Swing

Single swing with metal beam 370 260

Swings

Swing

60

192 750

Double swing with metal beam

VERSION

cat. no.

Extra

Extra

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

3106EO

3106EZ

150 760

PLACE ZABAW

94

www.novum4kids.com

60

40

228

350 450

Swing

60

192 750


Double metal swing

Swing

Swings

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

3104O

3104Z

Playgrounds

Equipment

60

40

460 360

228

760 150

Lifting sling with rubber swinging seat

cat. no.

174

9001

Lifting sling with ‚Basket’ rubber seat

Lifting sling with ‚Basket’ seat with a clasp cat. no.

9002

9003

175

175

cat. no.

50

50

Lifting sling with ‚Stork’s nest’ seat

cat. no.

170

9004

Ø100

e-mail: export@novumgrom.com

95

PLACE ZABAW

Swings

43


Swings Equipment Disc carousel dia. 120cm

Disc carousel dia. 150cm

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

3201O

3201Z

cat. no.

3202O

3202Z

150 550

120 520

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3203EPO

3203EPZ

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

12

150 550

Cross carousel dia. 180cm

VERSION

73

VERSION

36

Swings

Disc carousel with seats

40

Playgrounds

VERSION

Zinc Primer

40

55 82

cat. no. 3204Z

180 580

Simple panel for basketball

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 4103EPO

4103EPZ

VERSION

61

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

81

121

PLACE ZABAW

96

www.novum4kids.com


Pole with basket

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 4101EPO

4101EPZ

Hot-Dip Galvanized

367

VERSION

Zinc Primer

167

80

9

305

Swings Playgrounds

Equipment

60

Short pole with basket

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 4113EPO

4113EPZ

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

80

9

167

60

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

4102O

4102Z

60

205

Triple bin

Volleyball posts

Net cat. no.

volleyball playground

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

4107O

4107Z

4108 1800

VERSION

50

243

from 50 to 100 cm

900

50

e-mail: export@novumgrom.com

97

PLACE ZABAW

Swings

205

266

VERSION


Naturopaths Equipment Football goal

Playgrounds

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

4105O

4105Z

Net

cat. no. 4106

60

200

300

Cross ladder

VERSION

Extra

140 185

cat. no. 4201E

60

400 98

200 500

Horizontal ladder

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 4202EPO

4202EPZ

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

60

303

185

196

99 401 603

Double gym bars

Extra

VERSION

98

4203EO

4203EZ

80

12

188 490

PLACE ZABAW

Zinc Primer

130

300

cat. no.

Extra

Hot-Dip Galvanized

www.novum4kids.com

60

Naturopaths

300


Triple gym bars

Naturopaths

Extra

VERSION

Zinc Primer

4204EO

4204EZ

80

150

300

12

cat. no.

Extra

Hot-Dip Galvanized

Playgrounds

Equipment

Handrails

60

300 600

Extra

Zinc Primer

4205EO

4205EZ

60

360 57

120

cat. no.

Extra

Hot-Dip Galvanized

Naturopaths

VERSION

193 500

Slalom

VERSION

Extra

Balance beam

60

300 615

35

75 55

95

150 465

cat. no. 4207E

VERSION

Extra

60

12

55

312

cat. no. 4208E

300 600

e-mail: export@novumgrom.com

99

PLACE ZABAW


Naturopaths Equipment Zigzag balance beam

VERSION

Extra

Playgrounds

570 300

cat. no. 4209E

60

68

550 850

VERSION

Extra

32

88

325 45

cat. no. 4210E

60

300 600

Parallel balance beams

VERSION

Extra

cat. no. 4211E

60

55

390 92

Naturopaths

Oblique balance beam

300 600

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

4228O

4228Z

15

315

45

50

Balance beam on springs

300 600

PLACE ZABAW

100

www.novum4kids.com


Naturopaths

Jumping set

VERSION

Extra

Playgrounds

Equipment

60

30 60

610 312

cat. no. 4212E

300 600

Bench for exercises

Extra

60

35

75 50

400 100

cat. no. 4214E

190 490

Narrow ‘Roller’

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

4220O

4220Z

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

4227O

4227Z

60

46

40 340

Short ‘Roller’

116

60

270 83 60

67

155

470 56

60 360

e-mail: export@novumgrom.com

101

PLACE ZABAW

Naturopaths

VERSION


RZEDAŻ WYPEquipment

Naturopaths CJA

PROMO

Rope moving bridge with stairs

Playgrounds

BEELSLETR

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 4236EPO

4236EPZ

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

S

NEW

156

43

CJA

PROMO

395 94

EDAŻ

WYPRZ

400 700

Wooden tunnel bridge with stairs

BEELSLETR S

Extra Plus

cat. no. 4237EPO

4237EPZ

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

60

64

176

NEW

Extra Plus

VERSION

712 412

Rope tunnel bridge with stairs

BEELSLETR S

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 4238EPO

4238EPZ

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

60

64

176

NEW

97

CJA PROMO

EDAŻ

WYPRZ

397

Naturopaths

60

712 412

97

102

www.novum4kids.com

397

PLACE ZABAW


Equipment

Rope bridge with two gang-boards

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 4240EPO

4240EPZ

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

SEL

94 394

60

49

152

NEW

BESLETR

Naturopaths

A

CJA PROMO

Naturopaths

EDAŻ

WYPRZ

472 772

Plastic tunnel bridge with climbing entrance

Extra Plus

VERSION

T 4239EP ESLno. Bcat. E EL R S

60

104

206

NEW

CJA PROMO

EDAŻ

WYPRZ A

94 394

649 349

Bridge with a plastic tunnel and two gang-boards VERSION

S

cat. no. 4244EP

60

57

171

NEW

BEELSLETR Extra Plus

94

394

A

443 743

e-mail: export@novumgrom.com

103

PLACE ZABAW

Playgrounds

CJA PROMO

EDAŻ

WYPRZ


Naturopaths Equipment Hanging bridge with two gang - boards

VERSION

Extra

Zinc Primer

400 100

Playgrounds

cat. no. 4216EZ

60

50

124

220 680

Naturopaths

Bridge with beam and two gang-boards

VERSION

Extra

Zinc Primer

4217EO

4217EZ

60

50

120

400 100

cat. no.

Extra

Hot-Dip Galvanized

220 680

Bridge with beam and two gang-boards

VERSION

Extra

Zinc Primer

4218EO

4218EZ

100

400

cat. no.

Extra

Hot-Dip Galvanized

220

60

50

126

680

Moving bridge with two gang - boards

VERSION

Extra

Zinc Primer

4219EO

4219EZ

100

400

cat. no.

Extra

Hot-Dip Galvanized

60

58

128

220 680

PLACE ZABAW

104

www.novum4kids.com


Dexterity wall

VERSION

Extra

Extra

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

4215EO

4215EZ

102 162

440 210

230

cat. no.

Naturopaths

60

380 820

Triple climbing wall

150 640

296 310

250 0

50

280

250

150 610

60

60

620

VERSION

Extra Plus

Hot-Dip Galvanized

cat. no. 4221EPO

Extra Plus Zinc Primer

4221EPZ

CJA PROMO

EDAŻ

WYPRZ

Climbing wall

S

Extra Plus

cat. no. 4222EPO

4222EPZ

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 4266EPO

4266EPZ

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

Zinc Primer

60

158 560

225

NEW

BEELSLETR

Extra Plus

VERSION

260 660

Multifunctional hexagon

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 4223EPO

4223EPZ

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

60

185 215

300 650

VERSION

e-mail: export@novumgrom.com

105

PLACE ZABAW

Naturopaths

470

Climbing wall

Playgrounds

Equipment


Naturopaths Equipment Hexagon

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 4226EPO

4226EPZ

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 4224EPO

4224EPZ

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 4225EPO

4225EPZ

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

60

250 700

Playgrounds

200

VERSION

VERSION

916 610

695 396

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

B

196

A

60

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

60

80

270

350

Zip line

305 402

230

Naturopaths

Fitness complex

24,0m 27,0m

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

4301O

4301Z

120

235

180 480

Climbing net ‘Cone’

PLACE ZABAW

106

www.novum4kids.com


Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

4304O

4304Z

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

4303O

4303Z

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

4302O

4302Z

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

4306O

4306Z

240

VERSION

120

560 180

210

Climbing net ‘Roller’

Climbing nets Playgrounds

Equipment

230 120

120

480 180

120

190

230

183 540

Climbing net ‘Time machine’

300

410

670

Climbing net ‘Small Pyramid’

Climbing nets

Climbing net ‘Diamond’

50

410

125

670

e-mail: export@novumgrom.com

107

PLACE ZABAW


Sandpits Equipment Sandpit ‘4 bears’

VERSION

Playgrounds

Extra Plus

30 30

300

cat. no. 3702EP

300

Sandpit ‘4 bears’ with cover

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3714EPO

3714EPZ

Hot-Dip Galvanized

Sandpits

VERSION

Sandpit made from boards 3x3m

Zinc Primer

cat. no.

30 35

328

3701

328

Sandpit made of boards 2x2m

cat. no.

228

PLACE ZABAW

108

www.novum4kids.com

30

30

228

3709


Equipment

Sandpit made from logs 3x3m

Sandpits cat. no.

30 30

312

Playgrounds

3703

312

Sandpit made from logs 2x2m

cat. no.

30 212

Sandpit cover 2x2m

cat. no. 3716

Sandpit cover 3x3m

cat. no. 3715

Hexagon sandpit

cat. no.

300

e-mail: export@novumgrom.com

30 30

260

3706

109

PLACE ZABAW

Sandpits

30

3705


Additional equipment Equipment Sandpit made from palisade

cat. no.

30 30

Additional equipment

500

Drawing board

VERSION

60

12

145

cat. no. 3601E

81

Double drawing board

VERSION

Extra

81

145

cat. no. 3602E

81

Small house

VERSION

Extra

335 35

63

150

cat. no. 3301E

60 PLACE ZABAW

Extra

60

Playgrounds

3707

110

www.novum4kids.com

125 425


Additional equipment

Small shop with a board

VERSION

Extra

60

63

425 125

35

81 390

Train with a carriage

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3501EPO

3501EPZ

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

165 25 60

240

474

208

VERSION

111

Carriage

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3502EPO

3502EPZ

Zinc Primer

165 25

Hot-Dip Galvanized

60

186 245

VERSION

111

Plywood House

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3303EPO

3303EPZ

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

60

40

212

VERSION

e-mail: export@novumgrom.com

111

PLACE ZABAW

Additional equipment

150

cat. no. 3302E

Playgrounds

Equipment


Houses Equipment ‘Pawel i Gawel’ House

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 3304EPO

3304EPZ

Playgrounds

Zinc Primer

25

100 176 220

Hot-Dip Galvanized

239

VERSION

182

60

320 340

Arbour

cat. no.

22

300 355

270

220 255

Houses

3401

Banquet Arbour

cat. no.

CJA PROMO

Arbour

38 69

EDAŻ

WYPRZ 352 665

BEELSLETR S

203

cat. no. 3403

60

315

NEW

186 255

580 280

3402

Ø440 Ø500

PLACE ZABAW

112

www.novum4kids.com


Stationary log bench

Benches

VERSION

Standard

Playgrounds

Equipment

45

cat. no. 5001S

37

40

180

Mobile log bench

VERSION

Standard

cat. no. 5002S

37

45

Stationary log bench with backrest

VERSION

Standard

86

cat. no. 5003S

40

51

45

180

Mobile log bench with backrest

VERSION

Standard

cat. no. 5003S

e-mail: export@novumgrom.com

51

45

86

180

113

PLACE ZABAW

Benches

180


Benches Equipment Stationary bench with angle bars

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

5005O

5005Z

45

37

Playgrounds

VERSION

180

Benches

Stationary pipe bench with backrest

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

5006O

5006Z

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

5007O

5007Z

40

64

45

78

180

Mobile pipe bench with backrest

45

64

78

180

Bench on concrete frame

cat. no.

50

37

180

45

5008

PLACE ZABAW

114

www.novum4kids.com


Equipment

Benches

Bench on concrete frame with backrest

cat. no.

50

45

57 37

80

180

Playgrounds

5009

Bench with hanger

VERSION

Extra

45

71

40

180

Bench table (2 in 1)

VERSION

Standard

44

75

180

cat. no. 5101S

172

Table ‘Mikrus’

Extra Plus

Extra Plus

cat. no. 5102EPO

5102EPZ

VERSION

Zinc Primer

30

60

30

32

64

120

Hot-Dip Galvanized

136

e-mail: export@novumgrom.com

115

PLACE ZABAW

Benches

178 130

cat. no. 5010E


Accessories Equipment Mounting in concrete

Mount to ground

cat. no.

cat. no.

Playgrounds

2611

2607/1

Billboard

Accessories

VERSION

Extra

Zinc Primer

5302EO

5302EZ

220

100

cat. no.

Extra

Hot-Dip Galvanized

60

120

Information board with a set of rules

VERSION

Extra

Zinc Primer

5301EO

5301EZ

220

cat. no.

Extra

Hot-Dip Galvanized

60

96

‘Tic - tac - toe’

VERSION

Extra Plus Zinc Primer

150

cat. no. 3603EPZ

60

96

PLACE ZABAW

116

www.novum4kids.com


Bicycle stand 4

4 stands

VERSION

Hot-Dip Galvanized

cat. no. 5402O

Accessories

6 stands Hot-Dip Galvanized

4 stands Zinc Primer

6 stands Zinc Primer

5403O

5402Z

5403Z

6 stands Hot-Dip Galvanized

4 stands Zinc Primer

6 stands Zinc Primer

5404O

5401Z

5404Z

Playgrounds

Equipment

31

40

165

265

Bicycle stand 4

4 stands

VERSION

Hot-Dip Galvanized

54

190

290

Horizontal fence

cat. no.

100

5502

200

Vertical fence

cat. no.

100

5503

208 208

e-mail: export@novumgrom.com

117

PLACE ZABAW

Accessories

cat. no. 5401O


Accessories Equipment Gateway

VERSION

Playgrounds

Zinc Primer

90

cat. no. 5505Z

100

Accessories

Metal fence

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

5506O

5506Z

100

200

Metal gateway

VERSION

Hot-Dip Galvanized

Zinc Primer

cat. no.

5507O

5507Z

100

105

Trash bin made from semicircular beams

VERSION

Standard Plus Zinc Primer

70

PLACE ZABAW

118

www.novum4kids.com

91 60

48

cat. no. 5201SPZ


Equipment

Thrash bin KM-1

Accessories cat. no.

95

Playgrounds

5202

60

40

Thrash bin KM-2

cat. no.

110 60

45

Thrash bin KM-3

cat. no.

115

5204

60

50

e-mail: export@novumgrom.com

119

PLACE ZABAW

Accessories

5203


BUYING NOVUM`S FITNESS DEVICES IS A SAFE AND SURE INVESTMENT FOR YEARS! FITNESS PARK Line is brand new in NOVUM`s offer! Novum`s outdoor gym devices give a great opportunity to spend time actively on the fresh air. It is a chance to change your lifestyle and start the journey with fitness or body building. Equipment can be used by everyone - a sporty teenager and an old lady. Novum`s fitness equipment will certainly fit into parks, green or concrete squares, playgrounds, beaches and even high schools, etc.

NOVUM - who are we? NOVUM means quality and reliability. For many years we have been constantly improving our position in the European market by offering many new and interesting solutions for learning through play and fun. We are one of the main producers of playground equipment in Poland. In years 1996-2012 we have bulit about 27000 playgrounds. Our production profile allows us to deal with complex requirements of our customers amongst which one can find: communities, town councils, private investors, developers, building companies and educational institutions. Quality and safety is our priority!

We will always help you to make the right investment. On client`s wish: - we offer professional consulting, - we help with choosing the right devices, - we make a site arrangement by visualization, - we prepare the area, deliver and install if required.

www.novum4kids.com


WHY IS IT WORTH TO TRUST NOVUM COMPANY? QUALITY

We use carefully selected materials in highest quality.

SAFETY

All our devices are safe in use when used in accordance with standard instructions.

EXPERIENCE

In the market since 1996.

SERVICE

We provide service and replacement in the warranty period and after it ends.

GUARANTEE

We give 3 years guarantee.

EUROPEAN PRODUCT

Our devices are in 100 % produced in Poland.

CERTIFICATES AND NORMS

All our devices gained required safety and quality certificates.

DELIVERY AND INSTALLATION

On client`s wish we will deliver and install all devices and make required groundwork.

INVESTMENT COMFORT

Devices are vandal-resistant and maintenance-free which provides long-term usage.


Pylon Pylon and 1 device

• massive structural element for carrying all fitness devices, one pylon can hold two devices, • contains an information board with instruction on how to use the mounted device, • simple mounting system, • made of S235 steel, covered with zinc layer and • powder painted, resistant to weather conditions and vandalism, made of pipes with dia. 114mm • welded to a steel, 8mm thick base plate, installed 30cm under ground level to a large concrete block size: 1000 x 1000 x 250 mm.

Pylon and 2 devices

Pylon, 2 devices and shading roof

Devices • made of S235 steel, covered with zinc layer, powder painted with paint resistant to weather conditions, • main elements are made of closed steel profiles with wall thickness of 3.2 mm, • seats and backrests are made of HDPE board, which is anti-slip and resistant to weather conditions, • footrests and screws are made of stainless steal, • high quality, amortising elements decrease vibrations and protect steel pieces from hitting and scratching themselves, • there is a possibility to mount shading roof which is made of strong fabric, • vandal-resistant and maintenance-free for long-term usage, • exclusive and elegant design.

Most important fitness functions: Strengthens muscles of arms and upper parts of body

Improves movement coordination

Strengthens leg muscles and lower body parts

Strengthens and improves rear and gluteal muscles

Strengthens stomach muscles

Improves total condition and creates fit body shape

Strengthens back muscles and helps to keep right body posture

Improves balance sense


Device function:

Ski rider

Provides strengthening of lower muscle parts. Improves efficiency of upper body parts and general physical condition.

safety zone

Way of exercising:

3500

1370

Way of exercising:

uarante

g

Hot-Dip Galvanized 4416O 4401O

3

e

Zinc Primer 4416Z 4401Z

3200

500 800

Stand on footrests and grab the vertical handles with both hands. Then make a move which imitates skiing, so move one leg back and the other one forward. Pull and push handles at the same time. Size: H. 205 x W. 137 cm Device / Version Ski rider Pylon

cat. no. 4416

g

years

an uar tee

nsport Tra

GRATIS! Montaż

Device function:

Rower

It activates all parts of the body. Improves overall physical condition, strength and power.

safety zone

cat. no. 4405

Sit down, rest your feet on the footrests and grab both handles. Pull the handles to your abdomen and straighten legs at the same time, then return to your initial position. Repeat and imitate rowing. Size: H. 205 x W. 62 cm x D. 148.5 cm

uarante

g

Hot-Dip Galvanized 4405O 4401O

980

3

e

Zinc Primer 4405Z 4401Z

3050

1625

Way of exercising:

Device / Version Rower Pylon

Way of exercising:

4000

g

years

an uar tee

nsport Tra

GRATIS! Montaż

Front Lift

Device function:

safety zone

Way of exercising:

Hot-Dip Galvanized 4414O 4401O

years

g

3

e

uarante

g

Zinc Primer 4414Z 4401Z

2800

840 910

Take a seat, lean back and grab both handles. Push them away and then return to the initial position. Size: H. 205 x W. 62 x D. 121 cm Device / Version Front Lift Pylon

Way of exercising:

3850

1210

Strengthening of breast, shoulder and arm muscles. Influences the overal mass.

cat. no. 4414

an uar tee

nsport Tra

GRATIS!

Device function:

Clown

It strengthens the muscles of the legs, buttocks and other lower parts of the body. Improves body coordination and affects the condition.

safety zone

Montaż

cat. no. 4420 Way of exercising:

910 945

Way of exercising:

2400

970

4800

Place your feet on the footrests, grab the handles, move your legs side-away-to-upright posture. Size: H. 205 x W. 62 x D. 97 cm Hot-Dip Galvanized 4420O 4401O

uarante

g

Zinc Primer 4420Z 4401Z

years

g

3

e

an uar tee

nsport Tra

GRATIS! Montaż

Device / Version Clown Pylon

e-mail: export@novumgrom.com

123

PLACE ZABAW


4415 Small Tai Chi Wheels

4418 Rider

4405 Rower 4408 Bench

4413 Pendulum

Pendulum

Device function:

cat. no. 4413 safety zone

Way of exercising:

Activates hip joints and lumbar spine. Trains the sense of balance and affects the abdomen muscles. Improves physical coordination.

2400

973

4800

912

Way of exercising: Place both feet on the footrests and firmly grab the handles with both hands. Follow the movements of the swing to the right and to the left. Size: H. 205 x W. 62 cm x D. 97.5 cm Device / Version Pendulum Pylon

g

3

e

uarante

Hot-Dip Galvanized 4413O 4401O

g

years

Zinc Primer 4413Z 4401Z

an uar tee

nsport Tra

GRATIS! MontaĹź

Legs Press

Device function:

cat. no. 4410 safety zone

Way of exercising:

It helps to build muscles of the lower limbs and waist. Affects the flexibility of the joints and improves blood circulation.

1150

3600

Way of exercising:

3100

625 800

Sit on seat, legs lean on steps. Straighten legs pushing from device and again bend in knees. Size: H. 205 x W. 62 x D. 115 cm Device / Version Legs Press Pylon

g

3

e

uarante

Hot-Dip Galvanized 4410O 4401O

g

years

Zinc Primer 4410Z 4401Z

an uar tee

nsport Tra

GRATIS! MontaĹź

Device function:

cat. no. 4407 safety zone

Way of exercising: 1095

3750

g

years

g

3

e

uarante

nsport Tra

Strengthening muscles of upper parts of the body, thighs, abdomen and spine. Preventive effect on the curvature of the spine. Way of exercising:

2550

730 855

an uar tee

Legs Lift

Stand with your back to the device and place your hands on support bars. Hold them tight. Pull up the legs to the body (straight or bended at knees) and then slowly put them down. Size: H. 205 x W. 62 x D. 109.5 cm Device / Version Legs Lift Pylon

Zinc Primer 4407Z 4401Z

Hot-Dip Galvanized 4407O 4401O


Stepper

It strengthens and builds leg muscles and buttocks, improves overall physical fitness and has a positive effect on the cardiovascular system. Improves coordination and shapes your figure. It’s good for joints.

cat. no. 4417

safety zone

Way of exercising:

3750 980

Device function:

Way of exercising:

2400

740 860

Place both feet on footrests and firmly grab the handles. Move your legs up and down. Size: H. 205 x W. 62 x D. 98 cm Hot-Dip Galvanized 4417O 4401O

uarante

g

Zinc Primer 4417Z 4401Z

3

e

Device / Version Stepper Pylon

g

years

an uar tee

nsport Tra

GRATIS! Montaż

Small Tai Chi Wheels

Device function:

safety zone

Way of exercising:

4050 635

It strengthens and improves the wrists, elbows and shoulders. Improves cardiovascular, overall condition and hand-eye coordination.

cat. no. 4415

2100

1040

Way of exercising: Grab the wheels and turn them to the left and/or right. Decide on your rotation speeds. Size: H. 205 x W. 62 x D. 63.5 cm Hot-Dip Galvanized 4415O 4401O

uarante

g

Zinc Primer 4415Z 4401Z

3

e

Device / Version Small Tai Chi Wheels Pylon

g

years

an uar tee

nsport Tra

GRATIS! Montaż

Big Tai Chi Wheel

Device function:

safety zone

Way of exercising:

3950 585

It strengthens and improves the wrists, elbows and shoulders. Improves cardiovascular, overall condition and coordination.

cat. no. 4402

2050

945

Way of exercising: Grab the big wheel and turn it to the left and/or right. Handle with different rotation speed. Size: H. 205 x W. 62 x D. 58,5 cm Hot-Dip Galvanized 4402O 4401O

uarante

g

Zinc Primer 4402Z 4401Z

3

e

Device / Version Big Tai Chi Wheels Pylon

g

years

an uar tee

nsport Tra

GRATIS! Montaż

Twister

Device function:

safety zone

Way of exercising:

3750

Way of exercising:

740

2450

1015

Activates hip joints and lumbar spine. Trains the sense of balance and affects the abdomen muscles. Improves physical coordination.

cat. no. 4411

Stand with both feet on the round platform, grab the handle and then move your hips slowly to the right and left. Increase speed and angle of rotation. Size: H. 205 x W. 62 x D. 101.5 cm Hot-Dip Galvanized 4411O 4401O

uarante

g

Zinc Primer 4411Z 4401Z

years

g

3

e

an uar tee

nsport Tra

GRATIS! Montaż

Device / Version Twister Pylon

e-mail: export@novumgrom.com

125

PLACE ZABAW


4412 Upper Lift

4418 Rider

4407 Legs Lift 4416 Ski rider

Upper Lift cat. no. 4412

Device function:

safety zone

Way of exercising:

Strengthens upper parts of the body, shoulders and dorsal muscles. It helps with building muscle mass.

1135

3850

Way of exercising:

2550

840 910

Sit straight and grab the handles. Pull them down to the body and slowly back to the almost straightened elbows. Size: H. 205 x W. 62 x D. 113.5 cm Device / Version Upper Lift Pylon

g

3

e

uarante

Hot-Dip Galvanized 4412O 4401O

g

years

Zinc Primer 4412Z 4401Z

an uar tee

nsport Tra

GRATIS! MontaĹź

Crosstrainer

Device function:

cat. no. 4404 safety zone

Way of exercising:

1900

3500

3350

Way of exercising: Place both feet on footrests and firmly grab the handles. Move your legs back and forth at the same time. Help yourself by pushing and pulling the handles. Size: H. 205 x W. 62 x D. 190 cm

500 800

Device / Version Crosstrainer Pylon

g

e

uarante

3

Zinc Primer 4404Z 4401Z

Hot-Dip Galvanized 4404O 4401O

g

years

Improves the condition of the joints, strengthens the muscles of the legs, hips and shoulders. Improves whole body and general physical condition.

an uar tee

nsport Tra

GRATIS!

Butterfly cat. no. 4419

Device function:

MontaĹź

safety zone

Way of exercising:

It strengthens the muscles of the chest, arms, back, and upper parts of the body. Helps to maintain the correct body posture.

1440

2550

1125

4450

Way of exercising: Sit straight on the seat and grab the handles firmly. Push them forth and back. Size: H. 205 x W. 62 x D. 112.5 cm

g

years

g

3

e

uarante

an uar tee

nsport Tra

Device / Version Butterfly Pylon

Zinc Primer 4419Z 4401Z

Hot-Dip Galvanized 4419O 4401O


Rider

It strengthens the muscles of the arms, waist and legs. It affects the development of the abdominal muscles, back and chest. Improves physical condition and general coordination.

safety zone

740 860

Sit on the seat with both hands firmly holding the handles. Then push on the pedals and straighten your back. Size: H. 205 x W. 62 x D. 153,5 cm Hot-Dip Galvanized 4418O 4401O

uarante

g

Zinc Primer 4418Z 4401Z

3

e

Device / Version Rider Pylon

Way of exercising: 3750

3000

Way of exercising:

cat. no. 4418

1535

Device function:

g

years

an uar tee

nsport Tra

GRATIS! Montaż

Sitting Twister

Device function:

safety zone

Way of exercising:

3750

Way of exercising:

2450

1110

It strengthens the muscles of the waist and hips, shapes the whole body.

cat. no. 4422

585 875

Sit firmly on the seat. Grasp the handles with both hands and do move your lower body to the right and left. Size: H. 205 x W. 62 x D. 111 cm Hot-Dip Galvanized 4422O 4401O

uarante

g

Zinc Primer 4422Z 4401Z

3

e

Device / Version Sitting Twister Pylon

g

years

an uar tee

nsport Tra

GRATIS! Montaż

Back Trainer

Device function:

safety zone

Way of exercising:

3500 890

It strengthens the back and spine muscles. It helps to maintain the correct upright posture.

cat. no. 4409

Way of exercising:

2350

525 800

Lean your hips on the bench face down. Lean the legs on the bar. Cross your hands on the chest. Bend down and lift your thorax smoothly, slowly and fully. Size: H. 205 x W. 62 x D. 89 cm Hot-Dip Galvanized 4409O 4401O

uarante

g

Zinc Primer 4409Z 4401Z

3

e

Device / Version Back Trainer Pylon

g

years

an uar tee

nsport Tra

GRATIS! Montaż

Bicycle

Device function:

safety zone

Way of exercising:

3750

Way of exercising:

740 860

2550

1125

It strengthens the muscles of the legs and lower body. Improves physical coordination and affects the condition.

cat. no. 4421

Sit on the seat and grab handles, rest your feet on the pedals. Press the pedals at your own speed. Size: H. 205 x W. 62 x D. 112.5 cm Hot-Dip Galvanized 4421O 4401O

uarante

g

Zinc Primer 4421Z 4401Z

years

g

3

e

an uar tee

nsport Tra

GRATIS! Montaż

Device / Version Bicycle Pylon

e-mail: export@novumgrom.com

127

PLACE ZABAW


4418 Rider

4422 Sitting Twister 4408 Bench

Roof cover for Fitness Device function: Roof protects from light rain and direct sunlight. Construction covered with zink layer and powder-coated. Roof is made of durable fabric, mounted on metal springs. Frame is connected to the pylon with stainless steel screws. Size: H. 120 x W. 212 x L. 362 cm

cat. no. 4423

1740 3500

g

years

g

3

e

uarante

an uar tee

nsport Tra

GRATIS!

Device: Roof cover for fitness RED Roof cover for fitness BLUE

Zinc Primer 4423Z 4424Z

Hot-Dip Galvanized 4423O 4424O

cat. no. 4424

MontaĹź


Bench

Device function:

safety zone

Way of exercising:

4450 1005

Strengthens and builds straight and oblique abdominal muscles, exercise helps to improve silhouette.

cat. no. 4408

2400

Way of exercising: 1535

Lie down on the bench, face up. Lean your feet on the bar. Put your hands under the head. Rise the torso few centimeters above the bench. Size: H. 205 x W. 62 x D. 100.5 cm Hot-Dip Galvanized 4408O 4401O

uarante

g

Zinc Primer 4408Z 4401Z

3

e

Device / Version Bench Pylon

g

years

an uar tee

nsport Tra

GRATIS!

Ladder Montaż

Device function: Helps with stretching exercises for trunk and arms. Strengthens the back muscles and the shoulder girdle.

safety zone

Way of exercising:

Way of exercising: 755

3900

Option I: pull ups - grab the top bar and pull the body to the breast height, then slowly lower back. Keep a straight silhouette. Option II: Stretching - place your foot on the step (at the waist level), straighten the leg at the knee, then bend to the knee. Size: H. 214 x W. 62 x D. 75.5 cm Zinc Primer 4406Z 4401Z

Hot-Dip Galvanized 4406O 4401O

2200

950

3

e

uarante

g

Device / Version Ladder Pylon

cat. no. 4406

g

years

an uar tee

nsport Tra

GRATIS!

Airwalker Montaż

Device function: It strengthens the muscles of the legs and hips. Improves coordination, sense of balance, physical fitness and general condition.

safety zone

Way of exercising:

4400

Way of exercising:

695

uarante

g

Hot-Dip Galvanized 4403O 4401O

3

e

Zinc Primer 4403Z 4401Z

4550

1385

Place both feet on footrests and firmly grab the handles. Move your legs back and forth and feel like walking in the air. Size: H. 147 x W. 62 x D. 70 cm Device / Version Airwalker Pylon

cat. no. 4403

g

years

an uar tee

nsport Tra

GRATIS! Montaż

Pylon

Device function: Holding structure for fitness devices. It allows for double side installation of any device. Pylon also works as an information board with instructions on how to use mounted device.

cat. no. 4401

Pylon and 1 device

Size: H. 205 x W. 12 x L. 62 cm Pylon and 2 devices

g

uarante

3 years

an uar tee

Hot-Dip Galvanized 4401O

g

Zinc Primer 4401Z

e

nsport Tra

GRATIS!

e-mail: export@novumgrom.com

Montaż

Device / Version Pylon

Pylon, 2 devices and shading roof

129

PLACE ZABAW


Novum Playgrounds Grom 36, 12-130 Pasym phone: (89) 621 27 33 fax: (89) 621 64 41 mobile DE: 0048 501 512 539, mobile EN: 0048 501 328 831 E-mail: eksport@novumgrom.com

www.novum4kids.com

Faldari 2 - spælipláss útgerð  
Faldari 2 - spælipláss útgerð  

Neslo hevur Føroyskt umboð fyri Novum spæliplássútgerð. Novum framleiðir dygdargóð og góðkend spælipláss. Úrvalið er breitt og gott.

Advertisement