Page 1

ROVATOK  Házunk tája

4D MAGAZIN „Mert az idő próbáját is kiálljuk! „

 Könyvismertető

2016/2017. 1. szám

 Hasznos  Sport  Kreatív műhely

Az Ócsai Bolyai János Gimnázium lapja

 Divat  Rejtvény  Galéria

Kedves Olvasó! A minap elővettem a szekrényből azokat a 4D-s magazinokat, amelyeket Horváthné Gyovai Melinda tanárnő vezetésével 2010-ben készítettek a diákok. Interjúk, ünnepi megemlékezések, iskolai rendezvényekről készült élménybeszámolók olvashatók benne. Aztán éveken át nem voltak vállalkozó diákok, akik a sulival kapcsolatos élményeiket leírták volna, pedig nagyon sok szép és dicséretre méltó esemény történik a mi iskolánkban. S most újra van iskolarádiónk, és lett internetes újságunk is. Ajánlom minden kedves olvasó figyelmébe e lap első számát, melyet Endrédiné Márkus Erika és Horváthné Gyovai Melinda gondozásában diákjaink készítettek. Az 1. lapszámból megtudhatjuk, hogyan született Simon Tímea tanárnő vezetésével a kommunista

diktatúra áldozataira emlékező film, képeket láthatunk az iskolai élet fontos eseményeiről, keresztrejtvényt fejthetünk és így tovább … A szerkesztőknek további jó munkát, az olvasóknak kellemes időtöltést kívánok!

Ócsa, 2016. szeptember 01. Talapka Józsefné intézményvezető

1


HÁZUNK TÁJA

Megújuló 4D Magazin

Izgalmas kalandra hívok minden Bolyais diákot és tanárt.

Alkossunk itt is egymást erősítő, egymás iránt őszintén érdeklődő közösséget..

Izgalmas kalandra hívok minden bolyais diákot és tanárt. Egy újrakezdésnek lehetnek a részesei mindazok, akik meghallják szerkesztőségünk szavát, és írásaikkal, fotóikkal, ötleteikkel, és minden más elképzelhető, és elképzelhetetlen dologgal segítik iskolai újságunk újraindítását. Az újrakezdés pedig izgalmas dolog. Nekem elhiheti mindenki, hiszen én 25 év után váltottam, és kezdtem újra a munkámat Ócsán, a Bolyai János Gimnáziumban. Számos új tapasztalat, új diákok, új kollégák, új kihívások, ezek mind egyszerre jelentettek számomra feladatot, és örömteli, felfedezni való élményeket egyaránt. Ezt éreztem akkor is, amikor Horváthné Gyovai Melinda tanárnő elmesélte, hogy korábban ő volt az iskolaújság egyik szerkesztője, és nagy örömmel készítette kis csapatával a lapot. Sajnos időközben azok a lelkes diákok, akikre számíthatott, és akik hírmondói voltak a legfrissebb iskolai híreknek leérettségiztek, és így az újság kiadásában is szünet következett. Szívesen hallgattam a laphoz kapcsolódó történeteket, és úgy gondoltam, hogy ha már épp újrakezdésben vagyok, miért ne segíthetnék újrakezdeni az iskolaújságot is? Újításként mindenekelőtt azt javasoltam, hogy vegyük figyelembe az eltelt

időt, haladjunk a korral, és papírra nyomtatás helyett mostantól elektronikus formátumban jelenjen meg az újság. Számos új megoldásra ad ez lehetőséget, látványosabbá, „fogyaszthatóbbá” tudjuk tenni a la-

2

pot, nem beszélve arról, hogy sokkal olcsóbb, és nem kell a sokszorosítás technikai kihívásaival megküzdenünk. Már „csak” Ti kellettek hozzá kedves Bolyaisok! Egy nagy közösség vagyunk, akik a napi feladatvégzésben aligha tudunk eleget egymásról, teendőink gyakran nem engedik meg, hogy mások iránt érdeklődjünk, pedig mi is akkor vagyunk igazán elégedettek, ha van, aki visszajelez számunkra: „Ezt jól csináltad!” Adjunk hát hírt a saját örömünkről és bánatunkról ezen a felületen. Alkossunk itt is egymást erősítő, egymás iránt őszintén érdeklődő közösséget, hogy mások figyelme elismerően és ösztönzően hasson ránk. Ugyanakkor a kommunikáció világában élünk, ahol, Ócsa egyik legfontosabb közintézményeként érdemes rendszeresen hírt adni magunkról. Egy kis önmenedzselés nem árthat meg, különösen, ha mi vagyunk a hírforrás. Én büszke vagyok az új iskolámra, és gondolom Ti is. Mutassuk hát meg az idő dimenzióját is magába foglaló 4D magazinban országnak és világnak, hogy milyen színvonalas, és értékes munka zajlik gimnáziumunkban. Kis szerkesztőségünkkel számítunk rátok. Várjuk ötleteiteket, segítségeteket, és reméljük, hogy olvasottabbak le-

szünk, mint a Harry Potter!

Endrédiné Márkus Erika


HÁZUNK TÁJA Pedagógusszerepek értékelése az Ócsai Bolyai János Gimnáziumban (részlet) Középiskolánk Budapesttől délre fekszik, az

környék első érettségit adó iskolája volt); fo-

M5 és az 50-es főút között. A Budapest- Lajos-

lyamatosan képes volt a megújulásra. Családi-

mizse vasútvonal mentén, illetve Alsónémedi,

as a légkör (a Bolyai „híresen” gyermekbarát

Bugyi, Újhartyán településekről történik a beis-

védett környezettel); nincs beiskolázási, pénz-

kolázás, sőt Budapestről is utaznak hozzánk

ügyi, felvételi, egyetemi bejutási probléma;

diákok. Hat és négy évfolyamos gimnáziumi

tehetséggondozás folyik, eredményes sportkö-

osztályunk és egy nyelvi előkészítős tagozatunk

rök működnek.

van

egy

-

(óraadókkal)

egy közel

évfolyamon; 500

34

diákot

tanár

Mi hívtuk életre Bolyai-iskolák együttműkö-

tanít.

dését, mellyel összefogjuk a Kárpát- medencei

Az intézmény 60 éves múltra tekint vissza (a

Bolyai nevet viselő középiskolákat.

Az ócsai középiskolában folyt a kutatás,

latban), a tanárok esetében nem kértük a

felmérés arról, milyennek látják az ideális

szakjuk megnevezését a beazonosíthatóság

tanárt diákjaink, illetve a pedagógusok mi-

elkerülése végett - a konklúziót a tesztek

ként értékelik. Minden osztálynak és tanár-

eredményeire alapozzuk .

nak volt lehetősége, hogy részese legyen egy vizsgálatnak, mely a 2015/16-os tanév decemberében, januárjában folyt online kér-

.

dőív kitöltésével. A kérdőíveknél nevesítést nem kértünk, a diák részéről is anonim a kitöltés (bízva értékeléseikben az ideális pedagógusszerep meghatározásával kapcso-

es éveikben járó pedagógus talán a legideá-

A diákok kérdőívadatainak elemzése

lisabb . Fontos, látványos jellemző, hogy A diákok több, mint 90 %-a befolyásolónak

a tanár szereti-e a tanított tantárgyát .

érzi tanárának nemét az ideális tanárkép meghatározásánál, és majd’ azonos elosz-

Az ideális tanár ismérvei érdekes sorren-

lással női tanárra gondolnak.. A tanári élet-

det mutatnak. Elsődlegesen elvárt a tudás-

kort nem érzik befolyásoló tényezőnek,

átadás, majd az igényes kommunikáció és

azonban az igennel válaszolók szerint a 40-

a képességfejlesztés. 3


HÁZUNK TÁJA

Örvendetes, miszerint a

Ebből következtethetünk arra, hogy az iskola- tanár oldaláról a legfontosabb még mindig a tudás közvetítése, de örvendetes, hogy ennek módja is előkelő helyre került . Az

elkötelezettség, felelősségtudatosság, az együttműködés, közösségépítés, személyiségfejlesztés, folyamatos értékelés a további sorrend .

Örvendetes, miszerint a tananya-

miként hozhatnak helyes döntéseket;

gon túl mást is kapnak tőlünk ta-

hogy az élet nem mindig hoz jót és,

nítványaink.. Néhány példa: So-

hogy hozzá kell szokniuk ehhez.

kan szólnak az élet általános kér-

Olyan történeteket, érdekességeket

déseiről tanítványaiknak: felkészí-

hallhatnak a tanulók, amiből tanul-

tenek az életre, az élet dolgaira,

hatnak – hétköznapi dolgokról is. Az

jótanácsokat adnak az élet ügyes-

etikus gondolkodás is kiderül: világ-

bajos dolgairól, miként kell alakí-

nézeti kérdésekben, a fogyatékkal

tani az élet minden területét, ho-

élők segítésében, hogyan váljanak a

gyan álljanak az elkövetkezőkhöz;

diákok jó emberré.

tananyagon túl mást is kapnak tőlünk

Fejlesztjük a kritikus gondolko-

re, problémaköreire sok humor-

tanítványaink..

dást, kiegészítő ismereteket, érde-

ral és kreativitással.

kességeket, tapasztalatokat osztunk meg, a tananyagon kívüli dolgokat. Tapasztalatokat, példát mutatunk, fejlesztjük a viselkedést. Önbizalomra, céltudatosságra. felelősségérzetre tanítunk. Nyitottakká tesszük a diákokat a politika, a kultúra bizonyos területei4

Segítjük a (tovább)tanulást: közvetítjük, mi a mai „színvonal", mit várhatnak el máshol (például érettségin,egyetemen), mire kell nagyon

figyelni;

megtanítunk

könnyen és gyorsan jegyzetet írni, kiszűrni a fontos/lényeges dolgokat.


HÁZUNK TÁJA A tanár humorát a válasz-

dású a pedagógus. Nem

velünk

adók nagy többsége pre-

kezd el ordibálni, ha az

van, amikor ő is viccel.

ferálta. de sokan sokféle-

egyik diák bemond egy

képpen határozták meg

poént az óra középen, ha-

ennek lényegét. Lássunk

nem nevet a diákokkal;

erre példákat:

tud nevetni azokon, ami-

Lehet fiatalos, közvetlen, hasonló azokhoz, akiket tanít. Van, aki maga is mesél vicceket. A humoros tanár egyéniségéből fakadó tulajdonság ez ilyen egy mai gondolko-

ken ők; ő maga nem bántó a poénjaival. Velük együtt

élvezi

(„bármikor

az

órát

mondhatunk

neki bármilyen hülyeséget, ő nem fog minket leszidni

emiatt,

hanem

együtt

nevet”);

A tanár fel tudja venni a tempót, amikor a diákok viccelődnek. Néha ő is elejt pár poént, persze a határokon belül. Általában pont jó helyzetben, esetleg egy nehéz tananyag enyhítése közben kapják meg a diákok a napi humoradagot.

A tanár fel tudja venni a tempót, amikor a diákok viccelődnek.

A témához kapcsolódó,

véd meg". Helyzetkomi-

tanítványokat.

visszafogott humorú ta-

kummal „manipulál”, pa-

nárt is látnak a diákok,

ródiával, néha magasabb

aki felismeri a jó humort.

szintű háttérismereteket is

Tudja, mikor kell vicceset

igénylő humort képvisel.

Ha mégsem sikerül a diákok koncentrációját elérni, annak okait a diákok a következőkben látják:

mondani, egy-egy hely-

Az órai figyelem, koncentráció kérdéskörével kapcsolatos válaszok arra engednek következtetni, hogy a tanároknak javarészt sikerül lekötniük a

zetben

humorral

oldja

meg a kínos helyzeteket, esetleg valakit piszkálódás esetén is "humorral

Van, aki álmos, fáradt órán; kevés ideig tud koncentrálni és egy helyben ülni. Vannak, akik magánéleti problémákkal magyarázzák a figyelmetlenséget.

Gyakori az „elkalandozás”

ugyanarra a dologra 45

ben mindent megtesz. Lehet, ma-

- nem azért, mert nem érde-

percen keresztül koncent-

ga a tanár „kiállása” tiszteletet

kes, amit a tanár mond, ha-

rálni, ráadásul a követke-

kivívó, ezért az osztály minden

nem mert „máson jár az

ző órára vagy aznapi TZ-

tagja figyel az órán, mert határo-

agy”. Sokan beszélgetnek a

—re is tanulni kell.

zott egyéniség, magára vonzza a

padtársukkal, elvonják egymás figyelmét, vagy ha rosszul vannak, akkor néha órán elbambulnak. Nehéz

A koncentráció többeknél

tekinteted a kisugárzása.

tudatos, mert például ambiciózus, és szeretné elérni a céljait, ennek érdeké5

Horváthné Gyovai Melinda


HÁZUNK TÁJA

Megújult az iskolánk  Interjúja Talapka Józsefné igazgató nővel a Bolyaiban történt felújításról.

 

Iskolánk kívül - belül csodálatosan megújult, milyen anyagi forrásból sikerült ezt megvalósítani, és pontosan milyen munkálatok zajlottak az intézményben? Az iskolai energetikai felújításra a pályázatot az intézményt működtető Ócsai Önkormányzat adta be. Ennek keretében 165 485 533 Ft-ot nyert az önkormányzat, melyből megtörtént az ablakcsere, illetve az épület kazánházának felújítása, a radiátorok cseréje és új színt kapott az iskola. Ugyanebben a tanévben (2014/2015) 45 236 130 Ft felhasználásával napelemek kerültek az épület tetőszerkezetére. Így 2015-ben egy megújult, megszépült iskolában zártuk a tanévet. Mennyi idő alatt készült el a felújítás? A felújítás 2014 decemberében kezdődött és 2015 májusában fejeződött be. Bevallom, tartottam attól, hogy ez a munka megzavarhatja a délelőtti tanórákat, de szerencsére a kivitelező cég munkatársai gyorsan dolgoztak és alapvetően nem járt nagy zajjal a munkavégzés. Sokszor a tanítási órák után és hétgégén dolgoztak az iskola épületén.

6

Milyen további fejlesztésekre lenne még szükség, amihez pályázati pénzt igényelne az iskola?

Szeretnénk újabb pályázatokon indulni, illetve a fenntartó és működtető segítségével korszerűsíteni a Bolyait. Amire szükségünk lenne:  a tornaterem bővítése vagy új   

tornaterem építése a hátsóudvari pálya aszfaltjának felújítása az informatika oktatására szolgáló termek gépeinek cseréje a könyvtár átépítése vagy áthelyezése úgy, hogy a szabadpolcos rendszer kialakítható legyen az első emeleti nyitott teraszt használhatóvá tenni (pl. olvasószoba, társalgó, kistanterem, télikert stb.) a szaktantermek, szertárak informatikai eszközeinek felújítása, illetve újabb termek felszerelése (pl. projektor, számítógép, vászon) Továbbá terveink között szerepel a Diákönkormányzat ötlete, - az aula ülőgarnitúrájának cseréje. Az ötletadók raklapbútorban gondolkodtak, elképzeléseiket csak támogatni tudom. Remélem, a következő tanévben ez a terv is megvalósul.

Pálfi Nikolett, 11.a


HÁZUNK TÁJA

Hogyan készült? Február végén láthattuk a Rendhagyó megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól című kisfilmet, amelyet Simon Tímea tanárnő és szakkörösei készítettek. A tanárnő egy interjú formájában mesélte el, hogyan készült a film.

 Kinek az ötlete volt a film elkészítése?

 Először a film stílusát kellett kitalálnunk. Ez

 Zsákai Dávid tanár úr kereste fel a szakkö-

némi időt igényelt, mire összeállt a fejünkben, hogy mit is szeretnénk megvalósítani. Amikor ez megvolt, a gyűjtőmunka következett. Ez viszonylag sok időt vett igénybe, hogy megtaláljuk a tökéletes hátteret, illetve a képeket hozzá. Ezután talán a karakterek megrajzolása okozott olykor-olykor gondot. Természetesen fontos volt, hogy jól kivehető és értelmezhető legyen az adott karakter, így nagy odafigyelést igényelt azoknak a megrajzolása, de szerintem tökéletesem megoldották a lányok..  Mennyi időbe telt a kisfilm elkészítése?  A szakkörünk délutánonként foglalkozott a filmmel, volt, hogy minden nap itt maradtak, és együtt dolgoztunk. Sok időt vett igénybe a gyűjtőmunka, a rajzolás, a vágás, így összesen két hónapba telt a kisfilm elkészítése.  Milyen volt a közös munka?  Elmondhatom, hogy egy nagyon jó társaságot tudhatok magam mellett. Abszolút nem tanár-diák munka volt. Én úgy tekintettem rájuk, illetve ők is rám, mint egy kollégára és ez volt az, ami miatt olyan jó volt együtt dolgozni. Egy élmény volt ez a két hónap, nagyon ügyesek, kreatívak és szorgalmasak a szakköröseim. Vasadi Vivien, 11.c

rünket, hogy egy kisfilm formájában, rendhagyó módon emlékezhetnénk meg a kommunista diktatúra áldozatairól.  Kik vettek részt a film megvalósításában?  A forgatókönyvet Gedai Blanka készítette,

ami Szolzsenyicin: Ivan Genyiszovics egy napja című regénye alapján íródott. A storyboard-ot Vass Tímea képzelte el, majd rajzolta meg. Ezután digitális rajztábla segítségével együtt rajzolta meg a stáb a képeket, valamint használtak hozzá Photoshop programot is. A zenét, amit a kisfilm alatt hallhatunk, a Pause zenekar biztosította számunkra. A narrátor szerepét Gál Zsófia tanárnő, illetve Suplicz Gergely 11. c osztályos diák töltötte be.  Mi okozott nehézséget a munka során?

7


KÖNYVISMERTETŐ Belső cikk főcíme

Cassandra Clare: Az angyal Ez a cikk 150–200 szót tartalmazhat.

reklámozó különleges ajánlalesz része, tot illeszt a hírlevélbe.

A hírlevél reklámeszközként történő használatának egyik előnye, hogy újra felhasználhatók a különböző marketinganyagok, például a sajtóközlemények, a piackutatások, illetve a beszámolók.

lesznek. A weben is kereshet anyagot, vagy kutathat „töltelékcikk” után. A cikkek sok témát felölelhetnek, de lehetőség szerint legyenek rövidek.

és ennek áldozatai is

A hírlevélhez felhasznált anya-

nagy részeNekem a saját webtetszett ez a könyv, mivel A tizenhat éves lányra, gok Tessa

Képhez vagy ábráCassandra hoz tartozóClare: felirat

Clockwork Angel

Bár a hírlevél fő célja, hogy helybe is beilleszthető. A szeretem a misztikus történeteket, Gray-re rettenetes dolgok vár- Publisher eladja a terméket vagy szolgálMicrosoft programtatást, a sikeres hírlevél kulcsa ban lehetőség van a hírlevél és biztos, hogy el fogom olvasni nak a londoni alvilágban,webhellyé ahol történő az olvasók hasznos informáciegyszerű ókkal történő ellátása. átalakítására. Így hírlevelet és A hercegnő címmel Aa herceg vámpírok, boszorkánymestebefejezése után csak konverEnnek egyik legjobb módja, ha tálni kell, és már megjelent fel is tölthetifolytatást is. rek és más természetfeletti lésaját cikkeket, eseménynapa webre. tárt vagy egy új terméket

nyek járják az utcákat. Sosem

„Figyelemfelkeltés céljából helyezzen ide egy érdekes mondatot vagy idézetet a szövegegységből.”

lehet tudni, kivel Belső cikkhogy főcíme

futsz

össze. Tessának nincsenek barátai, és egyetlen pillanatra

Elsősorban azoknak ajánlom ezt a művet, akik szeretik a fantasy-t.

Ez a cikk 100-150 szót tartalben kívánja terjeszteni, részlesem érezheti magát biztonságmazhat. tesebben bemutathat néhány, a saját szakterületre vonatkoAban, hírlevelekben közzétehető ezért az Árnyvadászoktól zó új eljárást vagy fejlesztést. témák listája gyakorlatilag kér segítséget, aKészíthet célja, értékesítési grafikovégtelen. Írhat a saját akiknek szaktenokat vagy bevételi statisztikárülettel kapcsolatos legújabb kat, amelyek jól érzékeltetik hogy megszabadítsák a világot technológiákról vagy újításokaz üzlet fejlődését. ról.

a démonoktól. Ahogy egyre

Online olvasható és letölthető itt: http://rebelbirdieekonyvek.blogspot .hu/2014/05/ cassandra-clarepokoliszerkezetek.html

Egyes hírlevelekben olyan Ismertetheti az üzleti vagy visszatérő hasáb található, inkábbtrendeket, belemerül gazdasági illetvea azvilágukba, amelyet minden kiadás alkalügyfelek és a vásárlók számára a lány azt veszi észre, hogy mával frissítenek. Ez tartalelőrejelzéseket készíthet. mazhat például híreket, szerelembe esett. Az út könyvismertetést, során Ha a hírlevelet belső köröka vállalat

sok veszélyben

Belső cikk főcíme

8

elnökének levelét vagy egy vezércikket, de ezt a hasábot fenntarthatja például az új Kovács Viktória, alkalmazottak, illetve a 9.c legfontosabb ügyfelek vagy forgalmazók bemutatására is.


HASZNOS

Tanulási tippek 

Sportolás, mozgás

Suli után jót tesz, ha kikapcsolod magad és levezeted a felesleges stresszt. Legyen az futás, biciklizés, délutáni edzések vagy akár egy kis gyaloglás. A nap folyamán felgyülemlett idegességet egy jó kis küzdősporttal is levezetheted. 

Helyes időbeosztás

Ha hazaérsz, mindenképpen ülj le pár percre, s gondold át a tennivalóidat. Nézd át, hogy mit kell elvégezned aznap, s mennyi időre van szükséged. Így elkerülhető az, hogy néhány tantárgyra nem tudsz felkészülni, mert mondjuk túl sokat interne-

Összefoglalás

teztél. Természetesen az elegendő pihenést se hagyd ki, mert szükséges a másnapi aktivitásodhoz. Nehéz feladat, de sok sikert kívánunk mindenkinek! 

Rend a lelke mindennek!

világból. A friss levegő sem elhanyagolható. Ha kezdd azzal, hogy az órarended szerint kipakolod

Ez a sokat hangoztatott mondás bizony igaz. Próbáld csak ki

a következő napra szükséges felszereléseket, s így

egyszer! Sokkal egyszerűbb, si„Figyelemfelkeltés céljából

keresebb, könnyebb lesz a tanu-

helyezzen ide egy érdekes mondatot vagy idézetet a szövegegységből.”

lás, ha a környezeted rendezett. Legalább csak tanuláshoz. Próbálj asztalnál tanulni, ahelyett, hogy az ágyadon tennéd ezt. Így kisebb az esélye, hogy elalszol. J

Jegyzeteld ki őket egy lapra, esetleg jelölheted őket különbö-

részt kellene megtanulnod, ak-

ző színekkel, kisebb rajzokkal,

kor ajánlom, hogy készíts pár

mintákkal, amik hihetetlen so-

mondatból álló jegyzetet. Eze-

kat segítenek. (Személyes ta-

ket könnyebben tudod hordozni

pasztalat)

gyezheted a tananyag fő szavait,

lépj ki egy kicsit a cyber

elkezded a tanulást, akkor

Hogyha egy nagyobb anyag-

is. Pár rövid kifejezésben leje-

Fontos az „offline” légy,

kat. Továbbá ajánljuk a könyvtár használatát. A mai technológia mellett

 Tanulást

ez persze elfelejtődik, de

segítők

így ha lesz a nagy megmérette-

Segíthet, ha az adott anyaghoz

tés, akkor csak arra a pár kifeje-

kapcsolódó videókat, képeket

zésre kell visszaemlékezned.

nézel az interneten, amik szé-

Azok pedig vonzzák magukkal

pen, részletesen elmagyarázzák

a sokat tanult anyagot, így biz-

azt. Így könnyebben tudod el-

tos lesz a sikered. Ugyanez van

képzelni és megérteni a dolgo-

ott is találhatunk olyat, amit az interneten esetleg nem. Illetve maga a hangulata ennek is egy külön

élmény,

mikor

beülsz a könyvtárba és

Szabó Estilla, 10..b Tóth Priszcilla, 10.b

az évszámokkal, nevekkel is. 9


SPORT

Sportéjszakák Az Ócsai Bolyai János Gimnáziumban a hagyományokhoz híven az idei tanévben is megrendezésre került a Foci, Kosár illetve a Röpi éjszaka. A Sportéjszakák minden tanévben jó hangulatban, mozgalmasan telnek. Idén is küzdelmekkel, erőfeszítésekkel teli meccseket láthattak diákjaink, nevelőink.

Számtalan csapat jelentkezett, játszott az egyes éjszakákon, az első három helyezést természetesen a testnevelőink díjakkal, kitüntetésekkel jutalmazták. Gimnáziumunk minden csapatnak, helyezettnek utólag is gratulál! Csak így tovább! Pelsőczi Gergő, 11.a

Fociéjszaka Résztvevő csapatok Érmesek 1. Mádi angyalai 2. 11. a 3. Tarjásszendvics

- Antonizmus - 12.B - Mádi angyalai - 11.A - Sördögök - ZsaF3 - Nincs bírás - Felsőpakony - Vegyes FC - Kihi

- 9.B - Heóó lyányok - Tarjásszendvics - Nirvana - Vörös meg a többiek - Fagylalt - 9 Akadémia - Veddfő -Fegyencek

Eredmények: 1. Mádi angyalai 2. 11. A 3. Tarjásszendvics 10

M á d i


SPORT Kosáréjszaka Résztvevő csapatok - Skh - 9. b - Bolyai all star - Jordanék - Sördögök - Cukorbolysók - Érett szüzek - Rémisztő pénisztő - Family team - Jodan’s angels

Érmesek:

- Inkább sörözünk - Gotarév

- Tóték - Rehab lovagok - Tarjásszendvics - Thug life - Cyka blyat - Fakezűek - Mittudomén - Nyekkes csajok - Blka - Tarolók

Fiúk 1. Totál team

- Bastards - Pause

2. Thung life

- Ócsa heat - Bodza

3. Szekrényférfi@k Lányok

- Győzni jöttünk - Rehablovagok 2.0

1. Jordan’s angels

- Szekrényférfi@k - Moszkvicssluszkulcs

2. Moszkvicssluszkulcs 3. Nyekkes csajok

- Totál team

Röpiéjszaka Résztvevő csapatok - Pindúr pandúrok - Skótkoczkák - Sörkrumpli - Bai van - Cicafiúk - Hallod jó - Czilebb - Blka - Elit tema - Böllérbalett - Tré tülünk kikapsz - Sibít a macsba

Rezgősonkacicanadrág - Blades - Ezeknél a romáknál buli van - Ördöghegyi ticiánusz - 8.b elit - Rafinált griffin - Alegalja - 9.b lányok -Bull-ák - Fűzőben - Libancokfazekasa -Poor-poor teachers

- Teletabik - Kispest crew - Rommá vagyunk adva - Ütős család - G beasy - (.)(.) - Sittes osztag - Nóri és a testőrök - Mindegy - Kecske power - Tesi fucktosok - Minirigók 2.0

Eredmények Fiúk

Lányok

1.Mindegy 2. Böllérbalett

1. Fűzőben 2. Blades

3. Family team

3. Alegalja

11

- Szárnya – lók 7.B - Tanarak - Grove street - Csonka csapat - Na pi rombolók - Family team - Minirigók 2.1 - Darabol - Úgyis a bíróra fogjuk - Stratton


KREATÍV MŰHELY Belső cikk főcíme

A lány aki tud repülni

Ez a cikk 150–200 szót tartalmazhat.

reklámozó különleges ajánlatot illeszt a hírlevélbe.

Adaptáció Victoria Forester: A lány, aki tud repülni című művéből

A hírlevél reklámeszközként történő használatának egyik előnye, hogy újra felhasználhatók a különböző marketinganyagok, például a sajtóközlemények, a piackutatások, illetve a beszámolók.

Képhez vagy ábrához tartozó felirat

És ha Millie Mae elkezd erről pletykálni! Akkor oszt tényleg isten óvjon bennünket! Hát látsz te bárki más kölköt is az égen kódorogni, mi? „Figyelemfelkeltés céljából helyezzen ide egy

érdekes mondatot vagy idézetet a

A weben is kereshet anyagot, vagy kutathat „töltelékcikk” után. A cikkek sok témát felölelhetnek, de lehetőség szerint legyenek rövidek.

A hírlevélhez felhasznált anyagok nagy része a saját webBár a hírlevél fő célja, hogy helybe is beilleszthető. A BELSŐ Hálószoba – Hajnal kitárja a karját, és elkezd eladja a terméket vagy szolgál- Microsoft PublisherVégül programtatást, a sikeres hírlevél kulcsa ban lehetőség van aszaladni hírlevél a tetőn. Betty és Joe alszanak, majd nesz az olvasók hasznos informáciwebhellyé történő egyszerű a szobájuk átalakítására. felett. ókkalhallatszódik történő ellátása. Így a hírlevelet PIPER befejezése után csak konverEnnekBetty egyik legjobb fogok repülni, mint a madarak! felriad.módja, ha tálni kell, és már felÚgy is töltheti saját cikkeket, eseménynapa webre. Becsukja a szemét, majd elrugaszkotárt vagy egy új terméket

BETTY Mr. McCloud.(suttog) Belső cikk főcíme Mr. McCloud!

szövegegységből.”

dik a tető széléről. Egy pillanatig lebeg. Vörösesbarna haja körülötte száll. Majd elkezd zuhanni.

Joe bordái közé vágja a könyöKicsapódik a hálószoba ablaka, Joe két. Joe felriad. Értetlenül néz a Ez a cikk 100-150 szót tartalben kívánja terjeszteni, részleelnökének levelét vagy egy jelenik meg, kezében egy tizenkettes feleségére. mazhat. tesebben bemutathat néhány, vezércikket, de ezt a hasábot kaliberű puskával. Piperpéldául épp aaztető a saját szakterületre vonatkofenntarthatja új A hírlevelekben BETTY közzétehető zó új eljárást vagy fejlesztést. alkalmazottak, illetve a legfonelőtt suhan el. Csapkod. Joe megmetémák listája gyakorlatilag Valaki van a tetőn! Készíthet értékesítési grafikotosabb ügyfelek vagy forgalmavégtelen. Írhat a saját szakterevedik. nokat vagy bevételi statisztikázók bemutatására is. rülettel kapcsolatos legújabb JOE kat, amelyek jól érzékeltetik PIPER technológiákról vagy újításokaz üzlet fejlődését. ról. Mi az? (álmosan motyog) Áááááá! (sikít) Egyes hírlevelekben olyan Ismertetheti az üzleti vagy BETTY visszatérő hasáb található, JOE gazdasági trendeket, illetve az A tetőn! Valaki van a tetőn! amelyet minden kiadás alkalügyfelek és a vásárlók számára Mi a…? mával frissítenek. Ez tartalelőrejelzéseket készíthet. Betty a plafon felé mutogat, ekmazhat például híreket, Joe ijedten hátraugrik, hogy elkerülje Ha a hírlevelet könyvismertetést, a vállalat kor már belső Joe iskörökéberen hallgatóaz érkezést. Ráesik Bettyre, aki a házik. ta mögött leskelődik. Belső cikk főcíme KÜLSŐ Udvar, háztető. – Hajnal. Egy tehén a bőgni kezd, mielőtt Piper Piper a háztetőre mászik, hálóa földhöz csapódik. A szeme még ingben. A háttérben marhák lemindig szorosan csukva van, türelgelésznek a mezőn, az ég vörösemesen várja a fájdalmas érkezést. sen izzik. A lány hirtelen megperdül, mielőtt Piper a tetőgerincre érve földet érne, majd nyílegyenesen az ég felé kezd szállni. A kakas kukoréegyensúlyoz, majd gondolkokol. zik egy kicsit.

12


KREATÍV MŰHELY KÜLSŐ. Égbolt. – Pirkadat.

vetve repked. Felkel a nap.

Tu-dok-re-pül-ni!

Piper összeszorított szemekkel lebeg, a fehér hálóinge és a haja a széltől körülötte száll.

Betty és Joe lassan feltápászkodik, majd az ablakhoz sétál. A párkányba kapaszkodva néznek ki, ahonnan látják a levegőben cikázó lányukat.

BETTY A repülés nem normális dolog. Nem természetes. Magasságos istenem, ha ezt az új lelkész látta volna, jó ég tudja, miféle szentbeszédet tartana rólunk a templomban!

Lassan kinyitja a jobb szemét, majd gyorsan becsukja. Kinyitja a bal szemét. Gyorsan becsukja. Lassan kinyitja mindkettőt. Boldogan néz körbe. A farmot zöld mezők veszik körbe, a távolban egy patak fénylik. A szél feljebb repíti a lányt. Piper pörög, bukfencezik a levegőben. PIPER Juhééé! (kiabál) Repülök! Tudok repülni!

Piper repked a tanya területén. A marhák fölé száll, azok ijedten szaladnak a másik irányba. A lány ne-

Egyikük sem szól, kitágult szemekkel figyelik a kislányt. Majd Betty erősebben kapaszkodik a párkányba, végül elájul. BELSŐ. Tisztaszoba. – Reggel.

Betty mérgesen fel-alá járkál a széken ülő, riadt Piper előtt. Joe az ajtófélfának támaszkodva áll, néha bólint egyet. BETTY Ha a jóisten azt akarta volna, hogy az emberek repüljenek, adott volna nekik szárnyakat. Úgy biza!

PIPER A fenébe az egésszel! (mérgesen)

Piper a kőszirt csúcsára mászik, elrugaszkodik és repülni próbál. Leesik. Feláll, leporolja magát. Többször megpróbálja, mindig leesik.

Feltápászkodik, visszamászik a szirtre. Újra elmondja a mondókát. Lassan felemelkedik. Egyre magasabbra.

PIPER Könnyű vagyok, mint a felhő, szabad, mint a madár, része vagyok a kék égnek, s tudok repülni már. Lassan felemelkedik a lába a földről. Kinyitja a szemét. Ezután a földre zuhan.

BETTY És ha Millie Mae elkezd erről pletykálni! Akkor oszt tényleg isten óvjon bennünket! Hát látsz te bárki más kölköt is az égen kódorogni, mi?

PIPER De hát nem láttátok?

KÜLSŐ. Tanyaudvar, messze a háztól. Fa mögött. – Délelőtt.

Újra felmászik a szirtre, kitárja a karját, és becsukja a szemét.

PIPER De hát… (csalódottan sóhajt)

Bőven a fa fölé érve félénken kinyitja a szemét. Arca kivirul, majd elkezd pörögni a levegőben.

A kislány körberepüli a környéket, többször ráijeszt az állatokra.

PIPER Tudok repülni! (boldogan kiabál)

Besötétedik, Piper leszáll a fa mögé, és az őt kereső anyjához szalad, a házhoz.

A szántóföldek fölött repked, néha leereszkedik letépni egy-egy virágot. A nap tűz.

. Írta: Polákovits Petra, 10.c és Egerszegi Boglárka, 10.c 13


DIVAT

Elképesztő divatkalauz

A Nike piacra dobta a legújabb termékét: a gofri cipőt.

A 20. századot megelőző időkben az öltözködés azt a célt szolgálta, hogy tudni lehessen, ki hogyan, milyen módon, miből él, mi a foglalkozása és a társadalmi állása. A 17. századtól kezdődően ez mellett fontos lett azt is közvetíteni a divat által, hogy mi az illető szokása viselkedésben, öltözködésben, gondolkodásban. Napjainkban egyes divatirányzatok elképesztő fordulatot vettek. A Tokyo Fashion Weeken Yoshikazu Yamagata kreációi hatalmas felháborodást keltettek, a dizájner ugyanis nagyon extrém és

elég ijesztő arcmaszkban engedte kifutóra a modelljeit. Volt, akit cicának vagy nyuszinak sminkeltek, a “kevésbé szerencsések” pedig gigantikus csőrt kaptak. A kínaiak viszont még őket is überelték. A kínai divathetet szó szerint elborította a vér, Hu Sheguang vörös rucikba öltöztette a modelleket. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ezeket a darabokat bárki is felvenné mondjuk egy buliba. A borzalmas összhatást pedig csak tovább fokozzák a piros tincsek, a furi babákról már nem is beszélve. Mintha egy horror filmből csöppentek volna.

Szabó Melinda, 9. c

OliviaMears jelmeztervező gyönyörűséges és precízen kidolgozott esküvői ruhát készített 11 guriga vécépapírból. Nem abból a célból választotta a szokatlan alapanyagot, hogy ezzel új irányzatot teremtsen, vagy, hogy világuralomra törjön az esküvői ruhatervezés területén, hanem egyszerűen csak szerette volna megmutatni a tehetségét a Cheap Chic Weddings Toilet Paper Dress elnevezésű versenyen. Forrás: http://cosmopolitan.hu/divat/2016/04/01 14


REJTVÉNY

KÉPREJTVÉNY

Megfejtés: torkos borz

15


GALÉRIA

GÓLYAAVATÁS

F E V E R U P 16


GALÉRIA

S Z A L A G A V A T Ó

BALLAGÁS

17


Tartalom

Kedves Olvasó! ......................................................................... 1. oldal Megújuló 4D Magazin .............................................................. 2. oldal Pedagógusszerepek az Ócsai Bolyai János Gimnáziumban ...... 3. oldal Megújult az iskolánk ................................................................. 6. oldal Hogyan készült? ....................................................................... 7. oldal Könyvismertető ........................................................................ 8. oldal Tanulási tippek ......................................................................... 9. oldal Sportéjszakák ......................................................................... 10. oldal A lány aki tud repülni (adaptáció) ......................................... 12. oldal Elképesztő divatkalauz ........................................................... 14. oldal Rejtvény .................................................................................. 15. oldal Galéria .................................................................................... 16. oldal

4D Magazin Az Ócsai Bolyai János Gimnázium lapja Felelős szerkesztő: Talapka Józsefné Szerkesztők: Szabó Melinda 9.c Kovács Viktória 9.c Szabó Estilla 10.b Tóth Priszcilla 10.b Pelsőczi Gergő 11.a Pálfi Nikolett 11.a Vasadi Vivien 11.c Polákovits Petra 10.c Egerszegi Boglárka 10.c Horváthné Gyovai Melinda Endrédiné Márkus Erika Tördelő szerkesztő: Tóth Eszter 11.a Grafika: Deák-Sala Flóra 11.b Fotó: Rózsa Máté 11.b Kreatív tanácsadó: Simon Tímea Klára

18

2016 2017 1  
2016 2017 1  
Advertisement