Årets Bedste Bogarbejde 2020 – katalog

Page 1

Ă…rets Bedste Bogarbejde

1Ă…rets Bedste BogarbejdeIntroduktion

6

Årets Bedste Bogarbejde 2020 Forord Skønlitterære bøger Fag- og undervisningsbøger Foto- og kunstbøger Kataloger Tegneserier og graphic novels Bogomslag Øvrige bogtyper

9 10 13 33 51 95 121 131 143

Årets Bedste Bogbind 2020 Forord Håndindbundne bøger

153 155 156

Om Forening for Boghaandværk Foreningens udgivelser Foreningens hæderspriser Den Danske Bogdesignpris Bliv Medlem

191 192 197 201 207

Kategori 1:

Kategori 2: Kategori 3: Kategori 4: Kategori 6: Kategori 7:

Kategori 10:


Introduktion

Formålet med udvælgelsen af Årets Bedste Bogarbejde er dels at hædre fagets udøvere, dels at skabe opmærksomhed om den danskproducerede bog, dens design, æstetik og tekniske kvaliteter. Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde 2020, der er nedsat af Forening for Boghåndværks hovedbestyrelse, har følgende sammensætning: Christian Kaaber (CK), antikvar og bog­historiker, formand for komitéen Bo Borum (BB), produktionschef Søren Damstedt (SD), grafisk designer Rikke Hansen (RH), grafisk designer og ekstern lektor Martin Hougaard (MH), kontaktchef Søren Hørdum (SH), forlægger og grafisk produktionskonsulent Pia Jønsson (PJ), tekstforfatter og konceptudvikler Janne Klerk (JK), fotograf Louise Hold Sidenius (LHS), grafisk designer Laura Stamer (LS), fotograf Endvidere har Mads Brunsgaard, fuldmægtig, Det Kgl. Bibliotek, fungeret som sekretær for komitéen.

6

Desuden er der til bedømmelse af den håndindbundne bog nedsat følgende komité: Christian Kaaber (CK), antikvar og bog­historiker, formand for komitéen Ole Larsen (OL), sekretariatsleder Mogens Dickow Lund (MDL), bog­binder Louise Hold Sidenius (LHS), grafisk designer Marie Vest (MV), bevaringschef og bogbinder Ulla Houkjær (UH), designhistoriker OBS! Et medlem af bogbindskomitéen kan ikke indsende bogbind til bedømmelse. Bøgerne bedømmes og udvælges af komitéen i plenum. Initialerne under de enkelte katalogtekster henviser til den eller de personer, der har formuleret bedømmelsen. De endelige trykte tekster er godkendt af hver komité som helhed.


De indsendte værker har været opdelt i følgende kategorier:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Skønlitterære bøger Fag- og undervisningsbøger Foto- og kunstbøger Kataloger Børne- og ungdomsbøger Tegneserier og graphic novels Bogomslag Paperbacks og digitalt trykte bøger Digitale bøger Øvrige bogtyper

Særskilt kategori: Håndindbundne bøger Komitéen udvælger ikke nødvendigvis bøger fra alle kategorier. Komitéen for Årets Bedste Bogbind har formuleret følgende kriterier for de indsendte bind til bedømmelse: •

Bedømmelsen af håndindbundne bøger omfatter tillige bogobjekter og book art. Det er muligt for andre end uddannede bogbindere at indsende arbejder til bedømmelse.

ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2021 Indbydelse til Årets Bedste Bogarbejde 2021 vil blive udsendt ultimo 2020/primo 2021 og kan ligeledes rekvireres primo 2021 enten hos foreningens sekretariat eller hentes digitalt på websiden: www.boghaandvaerk.dk

En bogbinder må gerne indsende flere bind til bedømmelse. En bog, der er valgt til indbinding, skal være udgivet inden for de seneste fem år. Det håndindbundne værk, der indsendes til bedømmelse, skal være nyt og må ikke tidligere have været udstillet eller bedømt. Komitémedlemmerne må ikke have set værket tidligere. De indsendte værker bliver bedømt anonymt.

7Ă…rets Bedste Bogarbejde


Forord

At dansk bogdesign i de senere år har oplevet et kreativt opsving, er ingen nyhed. Heldigvis. I Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde kan vi år for år observere, at der arbejdes og eksperimenteres med papirbogen over hele linjen - fra landets største forlag til de mikroforlag, der i stadig højere grad tager sig af både ny og klassisk skønlitteratur. Den rekordmængde af indsendte bøger, komitéen arbejdede med i 2019, forblev rekord, men den var ikke langt fra at blive slået for tredje år i træk. I år udvidede vi bedømmelsen med en ekstra dag, og der var kolossalt meget, komitéens medlemmer skulle forholde sig til. Lettere blev det ikke af, at det designmæssige og håndværksmæssige niveau på de mange indsendte bøger generelt var meget højt. Komitéen, Forening for Boghaandværk, ja, alle, der holder af den fysiske bog, kan glæde sig over, at der skabes overordentlig mange værker af høj kvalitet i dagens Danmark. På de følgende sider præsenterer og motiverer vi de allerbedste. Blandt de udvalgte bøger kåres modtager­ ne af Den Danske Bogdesignpris til Årets skønlitterære bog, Årets fagbog og Årets bogomslag. I år måtte komitéen med beklagelse erkende, at det ikke var muligt at finde en modtager til prisen for Årets børnebog. Vi ved, at mange gode kræfter

10

arbejder med at skabe nye børnebøger af høj kvalitet, og vi kan kun håbe, at mange flere producenter af denne krævende bogtype vil sende bøger til bedømmelse næste år. Som i de foregående år har der ikke været e-bøger blandt de indsendte. Det er ærgerligt, når nu den digitale bog i modsætning til den stærkt ekspanderende lydbog er fuldgyldigt medlem af familien og vil blive bedømt på sine egne præmisser med de bud på sammenhæng mellem æstetik og funktion, den repræsenterer. Ved at indsende bøger til bedømmelse deltager man i en faglig dialog om at skabe de bedst mulige bøger til danske bog­brugere. Kataloget her er komitéens samlede indlæg, der henvender sig til både de involverede i bøgernes praktiske tilblivelse og til bøgernes forbrugere: Læserne, samlerne, bogelskerne. Årets udstilling vises normalt sommeren over på Kirkebybroen på Det Kgl. Bibliotek, hvorefter den drager rundt i landet, blandt andet til Kulturmødet på Mors, og ender med en reprise på efterårets Bog­forum. Med corona-pandemien er det blevet radikalt anderledes i 2020, hvor der alene bliver tale om en efterårsudstilling på Det Kgl. Bibliotek. Vi håber, mange finder vej til Kirkebybroen, og at Årets Bedste Bog­ arbejde 2021 må vende tilbage til normale landsdækkende forhold.


Hjertelig tak til alle indsendere af bøger. Og til alle, der har medvirket i årets komité­ arbejde. Årets Bedste Bogarbejde lod sig ikke realisere uden den generøse støtte, komitéen og Forening for Boghaandværk modtager. Her skal der lyde en varm tak til de sponsorer, der har støttet. En særlig tak til de grafiske designere Amanda-Li Kollberg og Siri Lee Lindskrog, Studio jetzt-immer, for design af årets katalog og til fotograf Tor Birk Trads. Christian Kaaber, formand Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde København, august 2020

11Skønlitterære bøger


I morgen gælder alle hjerter. Salmer Forlaget Wunderbuch

I morgen gælder alle hjerter er en smuk helbindsbog udgivet i anledning af kunstneren Peter Brandes’ 75 års fødselsdag. Bogen indeholder 43 salmer af den alt for tidligt afdøde digter Simon Grotrian og 20 tegninger af Peter Brandes. Tegningerne er alle skabt med udgangspunkt i Brandes’ læsning og fortolkning af Grotrians salmer. Valget af bogens materialer - det blå lærredsbind med serigrafisk tryk i sølv og sort, røde kapitælbånd og grønt forsatspapir - virker fint afstemt i forhold til den oplevelse, man som læser får. Satsen og illustratio­nerne på indholdssiderne, der er trykt på taktilt bøttepapir fra Hahnemüller, forstærker denne taktile oplevelse og sanseligheden i Brandes’ smukke tegninger.

eksemplarer. 200 eksemplarer er udgivet i et samarbejde med Kristeligt Dagblad og signeret og nummereret 1-200 af kunstneren og digteren. Med denne udgave følger en håndkoloreret radering trykt på 300 gram håndgjort Magnani-papir. Raderingen er trykt på Aldo Galinis værksted i Pietrasanta og er signeret og nummereret af kunstneren. De resterende 50 eksemplarer er signeret og nummereret med romertal af kunstneren og digteren; også her medfølger raderingen som ovenfor omtalt, signeret og nummereret af kunstneren. En flot manifestation af et smukt og åndfuldt samarbejde. - RH

Bogen er udgivet i to versioner i et samlet oplag på 250 nummererede og signerede

Grotrian Gjørup og Per Andersen i samarbejde med Peter Brandes, Simon Grotrian og Narayana Press Illustrator: Peter Brandes Skrift: North Trykkeri: Narayana Press Bogbinder: Buchbinderei Büge, Celle Format: 260 x 170 mm Papir: Hahnemühle bøttepapir 150 g

14

Forfatter: Simon

Sidetal: 72

Tilrettelægger: Klaus

Oplagstal: 250

sider

Vejl. pris: 1.500

kr.

ISBN: 978-87-93557-18-5

Kategori 1:

Skønlitterære bøger


15


16

Kategori 1:

Skønlitterære bøger


17


Tractatus Philosophico-Poeticus Forlaget Vandkunsten

Signe Gjessings digtsamling med titlen Tractatus Philosophico-Poeticus er en genskrivning af Ludwig Wittgensteins filosofiske afhandling Tractatus LogicoPhilosophicus fra 1922. Gjessings tekst er formet som et langdigt i syv afdelinger, med nummererede paragrafer akkurat som Wittgensteins system. Hver paragraf er adskilt af en hvid linje, der opfordrer læseren til at dvæle ved tekststykkerne. Teksten er sat i skrifttypen Utopia, der har meget smukke tal med pondus. Teksten får lov til at stå stort og danner et smukt satsbillede på siden. Bogen er holdt i rolige farver. Omslaget er støvet blåt, forsatsen er rød og tung. Farverne holder teksten inde. Titlen på omslaget er sat som et billede, helt ud til øverste og højre kant, så man bliver ført ind i bogen. Den er

Forfatter: Signe

sat stort med tre orddelinger, hvilket typisk vil være meget generende, men her fungerer det virkelig godt. Bogen er garnhæftet, men i stedet for et blødt eller hårdt omslag er der kun forsats og et smudsomslag. Dette giver bogen en skrøbelighed, der passer godt til bogens indhold. Bogen er fuld af meget fine detaljer og overvejelser, og det er tydeligt, at designeren bag bogen har sat sig ind i materialet og materialiteten og har formået at skabe en krop for teksten uden at overdøve indholdet med unødvendige virkemidler. Dette er en på alle måder særegen og smukt tilrettelagt bog, man skal indtage langsomt og på én gang. - LHS

Gjessing Eg Jørgensen

Tilrettelægger: Aase Skrift: Utopia Trykkeri: Tarm

Bogtryk Grafisk Format: 210 x 125 mm Papir: Munken Lynx Rough 120 g Sidetal: 40 sider Oplagstal: 600 Vejl. pris: 200 kr. ISBN: 978-87-7695-588-5 Bogbinder: Centrum

18

Kategori 1:

Skønlitterære bøger


19


20

Kategori 1:

Skønlitterære bøger


21


Novellakassette #1 (Korridors novellaserie) Forlaget Korridor

Forlaget Korridor udvider seriebegrebet med denne kassette med fire forskellige litterære værker - såkaldte novellaer, kortromaner - hvor genren og formgivningen danner fællesnævneren. Værkerne udspringer af en stærk og nulevende tradition i både Kina og Japan og består af fire overskuelige oplevelser med titlerne Aldrende skyer i drift af Can Xue, At træde på en slange & Forsvindinger af Hiromi Kawakami, En virkelighed af Yu Hua og Uendelig lidelse af Sun Pin. Ambitionen om at udvide feltet af kvalitets­ litteratur fra de to førnævnte lande på de danske bogreoler udmønter sig her i et lettilgængeligt format samlet i en smuk kassette produceret på HKI’s (Hans Knudsens Institut) beskyttede værksted i Københavns Nordvestkvarter.

Forfatter: Sun

Pin, Yu Hua, Can Xue, Hiromi Kawakami Redaktør: Simon Darø Kristensen, Ida Rued Jørgensen Tilrettelægger (indhold):

Simon Darø Kristensen Tilrettelægger (omslag):

Ida Marie Therkildsen Illustrator: Ida Marie Therkildsen Skrift: Photina MT Std, Berthold Akzidenz Grotesk

22

I bogserien er der dels arbejdet med en genkendelighed i forhold til serien, ved at hvert omslag har en hovedfarve med en påklæbet illustration og titel. På bogryggen står forfatter, titel og forlag i nævnte rækkefølge stramt på linje. Ønsket om at fremhæve hvert enkelt værks individuelle karakter er raffineret og minimalistisk gjort ved individuelle valg af dels de enkelte værkers snitfarve, dels vignetter, hvor håndtegnede og de håndmalede illustrationer trækker abstrakte tråde til Asiens traditioner inden for kalligrafien. Dette forsøg på at balancere det delikate og den lidt mere rå æstetik i et dæmpet og poetisk farvevalg er lykkedes særdeles godt. - RH

Trykkeri: Jelgava

Tipografija Tipografija Format: 180 x 120 mm Papir: Munken Cream 100 g, Munken Polar 300 g Sidetal: 96, 96, 104, 144 sider Oplagstal: 500 Vejl. pris: 450 kr. ISBN: 978-87-92655-82-0 Bogbinder: Jelgava

Kategori 1:

Skønlitterære bøger


23


24

Kategori 1:

Skønlitterære bøger


25


Den Danske Bogdesignpris 2020: Ulysses Forlaget Vandkunsten

Den tårner sig op i verdenslitteraturen, James Joyces altomfattende og bevidsthedsstrømmende skildring af småborgeren Leopold Bloom og hans viv Mollys liv og tanker en helt almindelig junidag i Dublin i 1904. For de fleste er der noget ærefrygtindgydende ved værket, der i sin tid vakte opsigt, både ved sin form og sit frisprog, og det er godt tænkt at forene fortællingen med en fortløbende håndsrækning i form af godt 3.000 noter til håndtering af det enorme opbud af henvisninger til angelsaksisk vid og visdom, der er indbygget i den overordentlig lange tekst. Den læservenlige løsning af denne kæmpemæssige opgave er løst med bogens højformat. Både brødtekst og noter står smukt og klart på det nødvendigvis tynde, men solide papir, og som en ekstra hjælp til overskueligheden er hver side forsynet med angivelse af kapitel. Denne vellykkede

Forfatter: James

Joyce

Tilrettelægger: Carl-H.K.

basisløsning løftes til bogdesign på højeste niveau med den generøse formgivning af alle udenomsværkerne: Kongeniale collage­ agtige farveillustrationer i blokke mellem bogens enkelte dele til at bibringe stemning og skabe modspil til værkets grundfarver, sort og rød. I den smukke og inciterende indbinding udnyttes dette farvespil fornemt i satsfiguren på forsiden og på ryggens velvalgte sorte lærred med det pragtfulde røde snit til at holde sammen på det hele. Den rolle har den brede ryg i forhold til den digre bogblok, og oplukket fungerer perfekt fra start til slut. En enig komité udpegede denne mageløse mursten af ord, papir, pap og lærred som modtager af Den Danske Bogdesignpris 2020 for en skønlitterær bog. Holy Moly! Eller snarere: Holy Molly! - CK

Oplagstal: 1.000

Zakrisson,

Illustrator/fotograf: Helle

Vejl. pris: 400

kr.

ISBN: 978-87-7695-543-4

Polytype Frøsig

Skrift: LEXICON Trykkeri: CPI/Leck (materie), Narayana Press (billeder) Bogbinder: CPI/Leck Format: 240 x 120 mm Papir: Book Paper Cream 60 g Sidetal: 1.074 sider

26

Kategori 1:

Skønlitterære bøger


27


28

Kategori 1:

Skønlitterære bøger


29


30

Kategori X:

XXX


31Fag- og undervisningsbøger


Kritisk By / Critical City Arkitektens Forlag

Den røde bog Kritisk By — Den danske velfærdsbys succes og fiasko er en debatbog, der gennem essays, billeder og interviews med førende arkitekter og byforskere diskuterer den danske velfærdsby anno 2019. En dobbeltsproget softcover bog i otabind med rødt gennemfarvet omslag, hvor titlerne er trykt i sort præg. Den røde spot-farve lægger linjen lige fra bogens omslag over sidernes snitfarve, kapitelinddelingerne, dele af satsen og til farvetonerne i hovedparten af billederne, på nær de tre billed­ essays, der er trykt i fire farver. Designet er hårdt og kontant og trækker i sin ydre form referencer til mursten og byggeklodser. Bogen er sat med to forskellige skrifter, Times Ten og Folio, en til hvert sprog. Skriftvalget er uhøjtideligt, umiddelbart og funktionelt, da hvert opslag består af to sprog defineret ved hjælp af hvert sit skriftsnit,

Lindhardt Weiss Atlant Illustrator/fotograf: Cecilie Nellemann, Rasmus Hjortshøj, Adrian Täckman Skrift: Times Ten, Folio Trykkeri: Narayana Press Bogbinder: Buchbinderei Büge, Celle Format: 205 x 135 mm Papir: Munken Polar Rough 100 g, Arctic Matt 130 g

34

som på denne måde hurtigt kan skelnes fra hinanden. Marginerne er små for at give så meget plads som muligt til tekst og billeder i det relative lille format, bogen har, så man kan have den med på farten. Et bogdesign, der er designet, således at billeder og billedtekster laver “arkitektoniske” indgreb i teksterne, inspireret af måden hvorpå bybyggeri laver indgreb i bybilledet. En bog, der henvender sig bredt til faggrupper med interesse for byudvikling og samtidsarkitektur. Den er skrevet og tilrettelagt på en måde, så enhver med interesse for byudvikling i almindelighed kan læse med. - RH

Redaktør: Kristoffer

Sidetal: 352

Tilrettelægger: Studio

Oplagstal: 900

sider

Vejl. pris: 350

kr.

ISBN: 978-87-7407-436-6

Kategori 2:

Fag- og undervisningsbøger


35


36

Kategori 2:

Fag- og undervisningsbøger


37


Kødbyen Book Lab

Kødbyen er den folkelige betegnelse for det mere end 150.000 kvadratmeter store område på Københavns Vesterbro, hvor slagtere, kreaturhandlere, spækhøkere og fabrikanter af alskens kødkonserves i generationer udøvede deres ofte blodige erhverv. Den historie og meget mere udfoldes yderst vellykket i dette værk, hvor alle remedier fra bogdesignerens værkstøjskasse har været i brug for at få stof, fortælling og formgivning til at spille sammen. Bogen formidler både historien om københavnernes kødforsyning fra middelalderen til i går og stedets ånd før og nu, hvor Kødbyen danner ramme om spændende restauranter og smarte butikker. Bogens indbinding slår straks tonen an med forsidens taktile flisebelægning, der er som hentet ud af et vilkårligt lokale i Kødbyen. Billedhuggeren Utzon-Franks pragtfulde

Gundersen Jensen Tilrettelægger: Nicolai Bejder Studio Illustrator: Simon Væth Fotograf: Katrine Marie Kragh Skrift: Berthold Akzidenz Grotesk Trykkeri: Clausen Grafisk Bogbinder: Centrum Grafisk Færdiggørelse Format: 280 x 230 mm Papir: Munken Print White 1.5 115 g

38

tyreskulptur fra portalen til 1930’rnes funktionalistiske Hvide Kødby - dengang og nu vartegn for hele herligheden - optræder på bogens blå titelvignet. Titelmærkatens blå og hvide farve fortsætter bogen igennem, blåt på hvidt, i en letlæselig sats med indsatte faktapassager trykt med brunt. Det er godt tænkt og smukt at se på. Billedteksterne er dog sat umanerlig småt. Billedsiden beretter dejligt detaljeret med livfulde ældre fotos og farverige oversigtsbilleder, hvor tegneseriens greb forklarer alt fra tidslinjer til et slagtesvins anatomi. Et visuelt scoop er rækken af dobbeltopslag, hvor et billede fra gamle dage er foldet ind over et nutidigt, så læseren i et enkelt greb kan give sig selv en perspektivrig tidsrejse. - CK

Forfatter: Ida

Sidetal: 200

Redaktør: Ditte

Oplagstal: 3.000

sider

Vejl. pris: 445

kr.

ISBN: 978-87-970035-6-5

Kategori 2:

Fag- og undervisningsbøger


39


40

Kategori 2:

Fag- og undervisningsbøger


41


Nexø. Martin Andersen Nexøs liv og værk Lindhardt og Ringhof

Monografi og monument løber sammen i denne stort anlagte og vellykkede bog, hvor litteraturhistorisk og biografisk stof forenes i flot og læservenlig helhed. Det vel nok ultimative værk om Martin Andersen Nexøs liv og værk serveres i en indbydende tilrettelægning i et luftigt satsbillede med mange mellemrubrikker, så den fyldige tekst aldrig trætter øjet. Billedsiden nyder godt af bogens store og velvalgte format, som for eksempel gør et fuldt opslag fra Social-Demokraten anno 1912 med Pelle Erobreren i føljetonformat absolut læseligt på bogens sider. Alene dette opslag formidler Nexøs rolle som folkelig forfatter formidabelt. Der var engang, hvor litteratur opnåede rigtig udbredelse... Ak, ja. Billedredaktøren har i det hele taget forvaltet sin opgave forbilledligt: De fint

reproducerede fotos støtter teksten og bliver i sig selv oplevelser af historisk atmos­fære, af Nexøs lange livsbane - og af hans mange bøger. Bogforsider og illustrationer følger deres egen visuelle bane gennem bogen og fortæller i sig selv om aspekter af litteraturoplevelse, som ord ikke ville kunne klare alene. Lærredsindbindingens farvestærke forside med gengivelse af Nexø på højden af sin karriere gør det malede portræt helt taktilt, og den ultrakorte hovedtitel står flot og fængende både her og på bogryggen. Så godt kan man formidle litteraturhistorie, når alle gode kræfter arbejder sammen! - CK

Forfatter: Henrik

Yde Kühn Riegels Tilrettelægger: Christian Ramsø Skrift: Garamond Trykkeri og bogbinder: Livonia Print Format: 277 x 210 mm Papir: G-Print Matt Sidetal: 560 sider Oplagstal: 1.600 Vejl. pris: 499,95 kr. ISBN: 978-87-11-44414-6 Redaktør: Rikke

42

Kategori 2:

Fag- og undervisningsbøger


43


44

Kategori 2:

Fag- og undervisningsbøger


45


Samtale om de to hovedsystemer for verden, det ptolemæiske og det kopernikanske Forlaget Wunderbuch

Den italienske astronom Galileo Galilei (1564-1642) fremlagde i 1632 forsigtigt sine tanker om verdensrummets natur i et ordrigt værk, der nu foreligger på dansk i sin helhed. Bogen er opbygget som en samtale mellem tre lærde med forskellig opfattelse - replik for replik. Galileis opgør med de hidtidige forestillinger om et fast univers med Jorden som centrum anses for at høre til i den liga af bøger, der har rykket menneskeånden fremad. Den overordentlig smukke danske udgave bygger på tilrettelægningen af originaludgaven fra senrenæssancens Firenze. Den var ikke nogen pragtbog, men udformet efter tidens klare mønster for lærde afhandlinger med opsummerende randnoter samt, da her jo er tale om naturvidenskab, diagrammer og vignetter i brødteksten. Det er alt sammen med her, herunder en nummerering af

Forfatter: Galileo

Galilei

de enkelte replikker, som man gerne havde set forklaret. Originalens kobber­stukne titelblad er også gengivet, og reproduktioner af de oprindelige træskårne vignetter er komponeret ind i teksten med sikker hånd. Den klassiske opbygning er fornemt typograferet med skriften Quadraat til en læservenlig helhed på velvalgt papir. Bogen løfter sig ikke mindst ved sit ydre med himmelblåt og sølv som dominerende farver. Bindets dejlige blåmarmorerede sidepapir er reproduceret efter originalt materiale af den afdøde aarhusianske mesterbogbinder Jens E. Hansen og er ualmindelig godt valgt til formålet. Sammen med den blå lærredsryg med den lange titel i sølvtryk og det sølv­ farvede topsnit tilføres dette 1600-tals værk et nærmest universelt og tidløst udtryk. - CK

Oplagstal: 600

Tilrettelægger (indhold):

Vejl. pris: 500

Carl-H.K. Zakrisson

ISBN: 978-87-93557-24-6

kr.

Tilrettelægger (omslag):

Carl-H.K. Zakrisson, Klaus Gjørup Skrift: Quadraat Trykkeri: Narayana Press Bogbinder: Buchbinderei Büge, Celle Format: 245 x 144 mm Papir: Munken Pure 120 g Sidetal: 572 sider

46

Kategori 2:

Fag- og undervisningsbøger


47


48

Kategori 2:

Fag- og undervisningsbøger


49Foto- og kunstbøger


Christian Lemmerz – Disegno Roulette Russe

Billedkunstneren Christian Lemmerz nye monografi er stor, tung og omfangsrig. Disegno er, som titlen antyder, koncentreret om Lemmerz’ tegninger. Bogen er ca. 304 sider, med 200 tegninger i stort format. Den kommer i en kassette lavet af 3 mm bogbinderpap betrukket med sandfarvet lærred med en grov struktur, der minder om malerlærred. Både omslag og kassette har tegninger af Lemmerz, der er trykt serigrafisk i en bordeaux farve. På kassettens ryg står med store bogstaver CHRISTIAN LEMMERZ.

og maling, der bliver smurt og kradset og stukket på – og igennem – papir, med en voldsom og vidunderlig energi!

Bogens tunge krop forbereder dig på indholdet; store dystopiske tegninger. Det er svært at se, om tegningerne er lavet i nuværende eller forgangne årti, for det er, som om de koncentrerer sig om det samme: Kroppe, der pisser og bløder og knepper og dør, får frit løb gennem kul og blyant

Denne modigt og smukt udførte bog er overvældende. Den er alt for stor og alt for tung og alt for meget, og det skal den være, for ellers er der slet ikke plads til Lemmerz’ værk og stemme.

Forfatter: Marie

Nipper, Therese Maria Gram Redaktør: Helene Gamst, Roulette Russe Tilrettelægger: Spine Studio Illustrator/fotograf: Christian Lemmerz (omslag og værker), David Stjernholm Skrift: Practice Trykkeri: Hørdum & Engelbreth Bogbinder: Hørdum & Engelbreth

52

Gennem bogen, parallelt med tegningerne, løber en tekst skrevet af Lemmerz. Teksten er på dansk og engelsk sat i to kolonner på siden, den danske i sort, den engelske i grå. Den er sat i skrifttypen Practice designet af François Rappo, en klassisk og elegant skrifttype, der står meget flot på siden med en stor, men passende margen.

- LHS

Format: 372

x 288 mm Book 130 g Sidetal: 304 sider Oplagstal: 1.000 Vejl. pris: 399 kr. ISBN: 978-87-970376-3-8 Papir: Schleipen

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


53


54

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


55


Per Kirkeby. The Complete Bricks. Vol I – The Installations Verlag der Buchhandlung Walther König

Bogen her er den første af tre, der skal udgøre det komplette katalog over Per Kirkebys (1938-2018) murstensskulpturer. I dette bind fokuseres på installationer til museer og gallerier i ind- og udland, samt på scenografier, skabt til teater og film. Der er en nøgtern enkelhed over dette fyldige værk i coffee-table format. Samspillet mellem den sart lyserøde lærredsryg, der forsvinder ind bag de tykke grå kartonpermer. Den lige så sart lyserøde forsats, der byder indenfor i de monumentale vær-­ ker formidlet i en vekselvirkning mellem farve og s/h og varierede formater på det hvide, velvalgte kraftige papir. Fotos over hele opslag fremstår, takket være Narayana Press’ præcision, som ubrudte helheder hen over midten. Sammen med en imponerende konsekvent tekstopsætning faciliterer

Forfatter: Tekstbidrag

af Magnus Thorø Clausen, Wouter Davidts, Per Kirkeby m.fl. Redaktør: Magnus Thorø Clausen Tilrettelægger: Studio Claus Due Illustrator/fotograf: Forskellige fotografer, arkivmateriale. Alt grafisk materiale Studio Claus Due Skrift: Neue Haas Grotesk Trykkeri: Narayana Press Bogbinder: Narayana Press

56

designet alt i alt en rytme bogen igennem, der inviterer til at lade sig forføre af Per Kirkebys univers. De sidste 70 sider i bogen er dedikeret til et Catalogue raisonné, en fortegnelse med målangivelser og stregtegninger af de fotograferede værker. Det er sjovt at krydse mellem fotografier og tegninger og registrere forskelligheden i de to udtryksformer. Bogen er udvalgt til Årets Bedste Bogarbejde for den fornemt beherskede grafiske til­ rettelægning, der formår at skabe et visuelt fascinerende flow i et stramt design. - PJ

Format: 310

x 230 mm Polar Rough 120 g, Arctic Volume Highwhite 130 g Sidetal: 340 sider Oplagstal: 1.000 Vejl. pris: 450 kr. ISBN: 978-3-96098-506-8 Papir: Munken

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


57


58

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


59


(Shape, Color) Riso I Egen udgivelse

Denne bog skiller sig på mange måder ud, ikke kun på grund af sit store format – man fornemmer, at her er der noget andet på spil. Stryger man hånden over for- og bagsiden lavet af malerlærred og holder den næsten fem centimeter tykke bog op, kan det godt give et flashback til de gamle tapetbøger, man som barn kunne bladre igennem hos farvehandleren. Dette er ikke en almindelig bog, men en værkstedsbog på 127 sider, lavet i japansk binding, syet med voksbehandlet tråd, hvis huller er boret med en håndholdt bore­ maskine i den limede grønne ryg. Titlen og en kort beskrivelse på første side fortæller, hvad der gemmer sig mellem for- og bagsiderne, nemlig en gengivelse i bogformat af kunstnerens tegnede form- og farve­ undersøgelser lavet i akvarel et farvelag ad

Linn Palm Hansen Linn Palm Hansen, Louise Hold Sidenius Tilrettelægger: Ann Linn Palm Hansen, Louise Hold Sidenius Illustrator: Ann Linn Palm Hansen Skrift: Helvetica Trykkeri: Riso KBH Bogbinder: Louise Hold Sidenius Format: 360 x 275 mm Papir: Munken Print Cream 18

60

gangen. Trykningen er sket med en risoprinter udelukkende ved brug af primærfarver. De originale tegninger er scannet og opdelt i gule, blå og røde lag i Photoshop. Lagene er trykt separat; to dage for gul, to dage for blå (grøn) og to dage for rød (slutlag). En metode, hvorved tre-lags vandtegninger oversættes til riso-udskrivningsteknikken. Dette er gjort for at se og forstå billedet bedre ved at dekonstruere og rekonstruere det i form af risoprintets fine farvepigmenter. En inspirerende oplevelse for form- og farvenørder at gå på oplevelse i. - RH

Forfatter: Ann

Sidetal: 127

Redaktør: Ann

Oplagstal: 100

sider

Vejl. pris: 5.000

Kategori 3:

kr.

Foto- og kunstbøger


61


62

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


63


11 rum. Nyindretning af Marienborg 2019 Statsministeriet

Ikke meget røber, at denne publikation er udsendt af Statsministeriet. Selv om den er indbundet i en kraftig hvid shirting, antyder hverken skriften, GC16, eller den megen luft, at der er en autoritetstung baggrund på færde. Måske fordi emnet er et “sommerhus” eller, strengt taget, et landsted, overdraget til Statsministeriet i 1962 som gave fra højesteretssagfører C.L. David. Marienborg er egentlig tænkt som en sommerbolig eller fristed for den til enhver tid siddende statsminister, men bruges i stadig højere grad til politiske møder og repræsentation. Bogen er da heller ikke ude i almindelig handel. Rundvisningen begynder udefra og fort­ sætter gennem hallen, forstuen, modtageværelset, havestuen, spisestuen i stue­etagen og på første sal pejsestuen, biblioteket, mødelokalet, kabinettet,

retræteværelset og billardrummet. Hvert rum vises i sin helhed gennem et foto, der går hen over et opslag med kapitel­ overskrift på den venstre side, og dernæst følger et eller flere helsides fotos og mindre fotos af særlige designgenstande og kunst i rummene. Når man har vænnet sig lidt til t’erne og f’erne i skriften GC16, som Mads Wildgaard har skabt, inspireret af Eric Gills Gill Facia, giver udtrykket i de saglige, kortfattede tekster en levende kontrast til den klassicistiske tyngde, der forefindes i landstedet, og på samme tid er et modsvar til det varierede dagslys. Bogen er udvalgt for sin uslavisk legende forening af meget smukt repræsentative gengivelser af statelige rum og den impressionistiske skrift. - LS

Forfatter: Mathias

Mente Atlant, Åsmund Sollihøgda Fotograf: Simon Heger Knudsen Skrift: GC 16 Trykkeri: Naryana Press Bogbinder: Buchbinderei Büge, Celle Format: 290 x 240 mm Papir: Munken Lynx Rough 120 g Sidetal: 128 sider Oplagstal: 1.500 Tilrettelægger: Studio

64

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


65


66

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


67


Hemmelige steder Strandberg Publishing

Marie-Louise Høstbo viser os med bogen Hemmelige steder 50 storkøbenhavnske bygninger, som hun mener fortjener et nærmere blik. De er fotograferet med en tydelig entusiasme og respekt for hver enkelt bygnings arkitektoniske detaljer, kontekst og materiale. Bogen er med sit røde omslag med stansede huller meget indbydende, og man hopper direkte ind i bogen, når man slår op på første side. Der er et tydeligt fokus på stemninger og taktilitet, og dette er overført til designet af bogen. Den er bundet med otabind og åbner fladt - tak for det. Teksten er sat med Greta Text designet af Peter Bilak. Teksten udmærker sig ved at have tre tykkelser inden for hver af de fire vægtklasser, så tekstbilledet kan stå både mørkt og lyst, selv om man bruger Greta Text regular.

Forfatter: Marie-Louise

Høstbo

Redaktør: Lil

Her er der brugt en regular+, så teksten danner et mørkt tekstbillede. Det passer godt til billedernes stemning og udtryk og danner harmoni mellem de to faktorer. Bogen er inddelt i kapitler som “Tegl & monolitter”, “Mønster & farve” og “Geometri & komposition”. Hvert kapitel indledes af et titelblad trykt i negativ, så teksten er hvid, mens siden er trykt med en bronze­farvet pantone. Dette understreger, at bogen handler om fotografier. De fortæller histo­ rien. Og gør det smukt. “Arkitektur skal sanses. Den skal ses og berøres” lyder det i bagsideteksten. Det skal denne bog også! - LHS

Sidetal: 144

sider

Vad-Schou Tilrettelægger: Kolofon

Oplagstal: 1.600

Illustrator/fotograf:

ISBN: 978-87-93604-80-3

Vejl. pris: 249,95

kr.

Marie-Louise Høstbo Skrift: DIN Next Condensed, Greta Text Trykkeri: Prentmidlun Bogbinder: Prentmidlun Format: 275 x 215 mm Papir: Pergraphica Classic Smooth

68

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


69


70

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


71


Axel Salto – På papir Strandberg Publishing

Axel Salto – på papir er den første bog nogensinde om billedkunstneren og kunsthåndværkeren Axel Saltos (1889-1961) imponerende arbejder på papir. I den meget velskrevne og flot illustrerede bog giver designhistoriker Lars Dybdahl et med­ levende portræt af multikunstneren Salto og hans imponerende arbejder inden for grafik i en lang række afskygninger. Præcis lige så imponerende er bogen i sit layout, sin tekniske udførelse og gengivelse af de mange og forskelligartede Salto-værker, og man får nærmest en fornemmelse af at sidde med kunstnerens arbejder mellem hænderne.

bogens titel på én og samme tid et iøjne­ faldende, organisk og lækkert grafisk udtryk. Axel Salto tegnede og dekorerede blandt andet papir til brug for indbinding af bøger, og intet er vel derfor mere naturligt, end at man i denne bog netop har udnyttet det til præcis samme formål. En flot detalje som de ekstremt vellykkede tryk på for- og bagsats, gengivelser fra Axel Saltos bog Tryk Selv Dine Billeder, bidrager fornemt til helheden. Den fremtræder med valget af papir, skrifttyper, placering af sidetal, ja, den samlede grafiske opbygning, som en gennemarbejdet og fuldendt publikation. - MH

Bindets gengivelse af et af Axel Saltos træsnit giver i samspil med de flotte farver og det sorte og hvide matte foliepræg på

Dybdahl Rask, Sidsel Kjærulff Rasmussen Tilrettelægger: Michael Jensen Skrift: Boogie School, Work Sans, HK Grotesk Trykkeri: Narayana Press Bogbinder: Buchbinderei Büge, Celle Format: 295 x 245 mm Papir: Munken Pure Rough 120 g Sidetal: 336 sider

72

Forfatter: Lars

Oplagstal: 1.500

Redaktør: Hanne

Vejl. pris: 349,95

kr.

ISBN: 978-87-93604-51-3

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


73


74

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


75


Dea Trier Mørch Det grafiske værk Louisiana Museum of Modern Art

Med dette værk præsenteres kunstneren Dea Trier Mørchs (1941-2011) grafiske produktion fra 1967-77 for første gang samlet. Det er udgivet i forbindelse med kunst­­ museet Louisianas udstilling “Dea Trier Mørch – ind i verden”. Omslaget slår tid og tone an. Den røde mor, der ømt ammer sit barn, står lysende klart mod det kraftige gråbrune karton­ omslag, akkompagneret af kunstnerens karakteris­tiske skrift, nænsomt rentegnet til lejlig­heden. Vi er helt tæt på og tilbage til dengang, det private for alvor blev politisk. Til et årti med kvindefrigørelse, politisk bevidsthed og globalt udsyn. Den rødbrune forsats markerer overgangen til og fra bogens gråbrune sider først og sidst, hvor kunstneren og hendes

Forfatter: Marie Redaktør: Lærke

Laurberg Rydal Jørgensen

Tilrettelægger:

Marie d’Origny Lübecker Illustrator/fotograf: Værker af Dea Trier Mørch Skrift: Helvetica (brødtekst), Rentegning/digitalisering af Dea Trier Mørchs skrift: Signe Marie Ohrt Trykkeri: Narayana Press Bogbinder: Buchbinderei Büge, Celle

76

virke skildres. Imellem disse bevæger vi os igennem den store produktion af raderinger og linoleumssnit, flot gengivet på hvidt ubestrøget papir. Øjebliksbilleder fra intim­ sfæren veksler med samfundspolitiske. En elegant sløjfe på den stramme komposition er bogens knaldrøde forsnit, der binder den visuelt sammen. Bogen er udvalgt til Årets Bedste Bog­ ar­bejde for den smukke synergi mellem format, grafisk udformning og et materiale­ valg, der loyalt og respektfuldt lukker os ind i Dea Trier Mørchs stærke og bevægende univers og gør bogen både indbydende og langtidsholdbar. - PJ

Format: 297

x 210 mm 100 g, Gobi 140 g (overtræk og forsats), Munken Lynx Rough 150 g Sidetal: 248 sider Oplagstal: 1.400 Vejl. pris: 300 kr. ISBN: 978-87-93659-24-7 Papir: Gobi

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


77


78

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


79


The Pillar Nobody

I en periode på omtrent tre år har Stephen Gill fotograferet fugle. Fugle, der sidder på en pæl, fugle i bevægelse - der letter, lander eller med et bytte i kløerne, og sågar en enkelt ræv. Oftest er fuglene alene, men ind i mellem ser man dem i flok. Titlen er The Pillar, og hovedmotivet forstås således som “søjlen”. Måske er kameraet placeret på en søjle eller en pæl som den, der står placeret centralt i stort set alle fotografierne. Skarpheden ligger ofte bag ved motivet, i landskabet, og ikke på fuglen, der ellers er tættest på. Det føles nærmest, som om man selv er en fugl, der sidder på nærmeste søjle og betragter landskab og objekter. Motiverne er betagende, og bogen virker dragende - som et hemmeligt univers, der bliver foldet ud. Fotografierne er opsat i samme størrelse og har samme placering

Forfatter: Stephen

Gill, Karl Ove Knausgård Tilrettelægger: Gregers Ulf Nilson Fotograf: Stephen Gill Skrift: Neue HaasGrotesk, Minion Trykkeri: Narayana Press Bogbinder: Buchbinderei Büge, Celle Format: 270 x 210 mm Papir: Munken Pure 170 g (bog), Satogami Light Green / Sephia Brown (hæfte)

80

på siderne i bogen. Enkelte steder er der billeder på begge sider, og et enkelt sted folder man siden ud og får et triptykon. Enkelheden i bogens opsætning og design giver plads til, at fotografierne får lov at fortælle deres historie. Man hæfter sig nærmest ikke ved, om billed­erne er sort-hvide eller i farve. Billederne er så stærke i deres handling eller grafiske udtryk. Man mærker øjeblikket levende. Sammen med bogen følger et lille hæfte med en tekst af Karl Ove Knausgård. - LS

Sidetal: 224

sider

Oplagstal: 3.600 ISBN: 978-91-985233-1-7

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


81


82

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


83


Mens vi venter Book Lab

Mens vi venter er en visuel fortælling om klimaflygtninge. Gennem tre år har fotograf Daniel Rye fulgt bonden Mr. Mkundiza og hans familie i den lille landsby Kakoma i Malawi, der ligesom resten af Sydøst­ afrika oplever, at vejret bliver stadig mere ekstremt og utilregneligt. I billeder og ord skildrer Daniel Rye familiens kamp for at overleve en hverdag, hvor ekstrem tørke og altødelæggende oversvømmelser stiller store krav til evnen til at omstille sig. Bogens omslag er præget, så bogens titel og dele af fotografiet, der dækker bogens omslag, hæver sig og står frem, så man kan mærke det, når man kører hånden over det. Bogen er bundet som otabind og skåret, så omslagets kanter står råt.

fotografi pr. opslag. Billederne fortæller en tydelig historie om familiens dagligdag og kamp for overlevelse, og tilrettelægningen gør, at man bliver suget ind i de smukke billeder og melankolien. Bogens tekster kan inddeles i tre lag: Et forord af Daniel Rye, et interview med Mr. Mkundiza, der løber gennem bogen på sider, der er halveret på den høje led for ikke at forstyrre billederne. Dertil tekster under hvert billede, der leverer mere kontekst til det, man ser på billedet. Teksten er sat med Antwerp designet af Henrik Kubel fra A2– Type i 2011; en skrifttype, der er inspireret af klassiske skrifter fra 1500-tallet. - LHS

Billederne løber fra bogens venstre og højre hjørne og, med få undtagelser, med et

Rye Jensen Tilrettelægger: Spine Studio Illustrator/fotograf: Daniel Rye Skrift: Antwerp Trykkeri: KLS Pure Print Bogbinder: Centrum Grafisk Format: 330 x 230 mm Papir: Pure Print uncoated 150 g Sidetal: 120 sider Oplagstal: 2.000

84

Forfatter: Daniel

Vejl. pris: 345

Redaktør: Ditte

ISBN: 978-87-970035-9-6

Kategori 3:

kr.

Foto- og kunstbøger


85


86

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


87


Den Danske Bogdesignpris 2020: Old Tjikko Fabrik Books

Man fornemmer straks, at her har vi fat i noget særligt. En grå helbindsbog med runde hjørner og sølvsnit. Overtrækket er af lærred med hvidt serigrafisk tryk og sølvfoliepræg med titlen “Old Tjikko” — omdrejningspunktet for denne publikation. Old Tjikko betragtes med sin imponerende alder på 9.500 år som det ældste træ i verden og er en rødgran, der hæver sig over en øde fjeldside i Dalarna i Sverige. Billedkunstner Nicolai Howalt har foto­ graferet denne usædvanlige gran, der i sig selv er omkring fem meter høj. Et enkelt negativ er blevet til de mange forskellige fotografier i denne bog: Et samlet antal af 96 variationer skabt på ca. 96 forskellige typer ældre analoge lysfølsomme foto­ papirer, hvoraf mange er langt forbi deres udløbsdato - enkelte går så langt tilbage

Howalt Howalt, Sophie Pucill,

- RH

Forfatter: Nicolai

Sidetal: 224

Redaktør: Nicolai

Oplagstal: 1.000

sider

Søren Lilholt

Vejl. pris: 300

Tilrettelægger: Rasmus

ISBN: 9978-87-998207-5-7

Koch Studio Illustrator/fotograf: Nicolai Howalt Skrift: Warnock Trykkeri: Narayana Press Bogbinder: Terbeck & Grafisk Finish Format: 225 x 166 mm Papir: Fedrigoni Old Mill Bianco 100 g, Fedrigoni Materia 120 g

88

som til 1933. Dette bevirker, at de frem­ kaldte fotografier fremstår i en række vidt forskellige kunstneriske variationer, selv om de stammer fra det samme negativ. Resultatet er en næsten organisk mangfoldighed af opfattelse og udtryk; en æstetik, hvor forudsætningen for hvert enkelt fotografi, i lighed med det originale motiv, er blevet en integreret del af den billedskabende proces, der synes at afdække glimt fra en fjern og anden tid. Smuk poetisk elegance forenet i enkle modige valg og materialer af høj kvalitet, som en enig komité tildeler Den Danske Bogdesignpris 2020 som Årets Danske Fagbog.

Kategori 3:

kr.

Foto- og kunstbøger


89


90

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


91


92

Kategori 3:

Foto- og kunstbøger


93Kataloger


Sonja Ferlov Mancoba – Mask and face SMK - Statens Museum for Kunst

Det er lidt af en kunst, at designe en bog om … kunst. Grafikeren må finde en tone i materialet og låne lidt af den i sit arbejde. Ikke for meget, så der opstår kitsch. Men nok til at bygge med på det objekt – dette bidrag til kunstnerens oeuvre – som bogen skal være. Det er virkelig lykkedes med udgivelsen her, der følger en udstilling på Statens Museum for Kunst fra foråret 2019. Bogen findes både i en dansk og i en engelsk version. Omslaget er et slankt lærredsbeklædt flexbind vævet i grå tråd med dækhvid trykt under den skulptur, der udgør bogens forsidemotiv. Udtrykket er gråt-i-gråt, og skulpturen sætter scenen for det telefonbogs-store format og det grid, der arbejdes med, når man bladrer: Brødteksten er sat stort, konsekvent i to høje spalter, der med

Bogh m.fl. Høgsbro Østergaard Tilrettelægger: Anni Vestergaard Illustrator/fotograf: Flere Skrift: Whyte Trykkeri: Narayana Press Bogbinder: Buchbinderei Büge, Celle Format: 315 x 245 mm Papir: Munken Lynx Rough 120 g, Munken Lynx Sidetal: 296 sider

96

fast bagkant holder hinanden i skak over en kunstigt bred kløft i midten. Hele siden er omgivet af en fingerbred margin, der kun brydes i toppen af pagina og værk­ information i samme underspillede billedtekst-størrelse. Samme fingerbredde bruges til at styre billedmaterialet i bogens tekstkapitler. Uanset hvor få eller mange billeder, der er på en side, er de tøjlet i spalternes bredde og med fingerbredden – der her virker bred ligesom kløften mellem spalterne – som respektafstand. Rene billedkapitler er samlet i større suiter, hver især billedbehandlet eller fotograferet på/i grå nuancer, så pauserne i teksten opleves som forskellige shades of grey på bogens snit. - SD

Forfatter: Mikkel

Oplagstal: 800

Redaktør: Cecilie

Vejl. pris: 349

kr.

ISBN: 978-87-7551-175-4

Kategori 4:

Kataloger


97


98

Kategori 4:

Kataloger


99


Astrid Holm & Co. Øregaard Museum

Astrid Holm & Co er katalog til udstillingen af samme navn på Øregaard Museum. Det lærredsbetrukne grå omslag er trykt med et udsnit af Astrid Holms hovedværk “Rose dækker bord”. Det er trykt i en grøn pantone; en farve, der går igen på titelbladet og ved starten af hvert kapitel. Forsats og kapitæl­bånd er holdt i brun, der danner god kontrast til den grønne. Teksten står i en spalte og er sat med skrifttypen Messer tegnet af Inga Plönnigs, en fortolkning af Weiss Antiqua fra 1928. Weiss Antiqua er tegnet, så s vender på hovedet. Inga Plönnigs har gjort det samme og tilføjet flere finurlige detaljer. Bogen er den første udgivelse om Astrid Holms værk, og man fornemmer virkelig, at det har været vigtigt for designerne og redaktørerne bag kataloget at få kunstnerens arbejde til

at træde så klart frem som muligt. Bogen er rigt illustreret med billeder af værker og liv, der følger teksten. Noter er modigt samlet bagerst i kataloget. Billeder af værker er taget helt tæt på uden det om­ givende rum og fremstår herved tidløse. Det er en god beslutning, da de løber gennem bogen sammen med dokumentarfotos fra tiden og stederne, hvor de er malet. Repro og tryk er formidabelt, og man ser virkelig den farvepalet, Astrid Holm brugte. Og pludselig forstår man også, hvor den brune og grønne farve fra omslag og forsats er hentet fra. Et meget smukt katalog! - LHS

Forfatter: Hanne

Abildgaard Maria Søndergaard Tilrettelægger: Studio Atlant Skrift: Messer Trykkeri: Narayana Press Bogbinder: Buchbinderei Büge, Celle Format: 270 x 200 mm Papir: Galerie Art Volume 150 g Sidetal: 376 sider Oplagstal: 700 Vejl. pris: 375 kr. ISBN: 978-87-996454-5-9 Redaktør: Sidsel

100

Kategori 4:

Kataloger


101


102

Kategori 4:

Kataloger


103


Garde Hvalsøe – A Tale Of Life & Craft Garde Hvalsøe

“Velkommen til en verden af sublimt håndværk”. Sådan byder Garde Hvalsøe velkommen, når man besøger firmaets hjemmeside. På samme vis kan man sige “Velkommen til sublimt håndværk”, når man sidder med denne katalogbog i hænderne. Designbureauet Femmes Regionales præ­senterer på flotteste vis historien bag Garde Hvalsøe – et succesrigt brand med enorm stolthed til sit fag og sine produkter – i et eksklusivt katalog, hvor brandet bliver brugt som afsæt til en større læse­ oplevelse. De mange lækre og levende miljø­billeder, som blandt andet er skudt hos “The Coffee Colletive” og “Restaurant Kadeau” i København, præsenteres flot igennem hele kataloget. Blandet med baggrundsviden, opskrifter og “Material Lookbook” bliver kataloget dermed til meget mere end blot en oversigt over produkter.

Forfatter: Femmes

Regionales Regionales Tilrettelægger: Femmes Regionales Illustrator/fotograf: Peter Theglev, Karen Rosentzsky, Andreas Mikkel, Morten Søby, Kenneth Havberg Skrift: Berliner Grotesk, Spectrum MT STD Trykkeri og bogbinder: Compagnia Nazionale Italiana Format: 280 x 210 mm Redaktør: Femmes

104

De mange skift mellem ubestrøget og bestrøget papir foretages elegant, og hænger flot sammen med design og opbygning af de enkelte opslag/afsnit igennem hele kataloget. Omslaget, lavet af gråt kanvas med sort foliepræg og opklæbet på tykt gråt karton, i kombination med den åbne ryg og det knaldrøde læsebånd, giver et lækkert råt look, der æstetisk spiller perfekt sammen med brandet og de naturmateriale der arbejdes med. På én gang råt og superdelikat. - MH

Papir: Multiart Gloss, Multi Design Original White, Munken Print White Sidetal: 102 sider Oplagstal: 500 Vejl. pris: Gratis

Kategori 4:

Kataloger


105


106

Kategori 4:

Kataloger


107


Brandbook Vero Moda

Ved første øjekast ligner det en almindelig helbindsbog med hvidt præg. Opslået er den firefløjet med en indvendig foring i 225 g KraftPak, hvorpå to hæfter med karton­omslag er indlimet. Bogen er Vero Modas brandbook, primært til intern anvendelse i salgsafdelingen. Den kommunikerer Vero Modas dna i bogform med samme fokus på design, stof og syning. De to opklæbede hæfter er trykt i 4-farvet inkjet, og om­slagene er lige som helbindet præget med hvid folie. En fin detalje er, at hæfterne er syet på maskine. Omslagene har hver sin sarte farve en lys rosa og en lys gul, som giver god kontrast til det rå og lysebrune spejl af kraftpapir.

Tilrettelægger: Astrid

Spejlet afgrænses smukt af den matchende sandfarve på det ombukkede overtræk i Brillianta 4192. De to hæfter er med smuk og varierende opsætning, både inden for det enkelte hæfte, men også hæfterne indbyrdes. Fire døgns smukt arbejde, ikke mindst af bogbinderen, der måtte tage natten i brug for at nå deadline. - BB

Stubier,

Vero Moda Illustrator/fotograf: Vero

Moda

Skrift: Favorit,

Times Now Trykkeri: Rosendahls A/S Bogbinder: Dakabo ApS Format: 265 x 195 mm Papir: Multidesign 115 g, Multidesign 300 g Sidetal: 40 + 36 sider Oplagstal: 110

108

Kategori 4:

Kataloger


109


110


111


The Road to Palmyra Glyptoteket

Fra foromslaget stirrer en rosatonet gengivelse af ansigtspartiet på en næsten 2.000 år gammel gravstatue af en fornem kvinde læseren i møde. Figurens træk formidler klart den fusion af orientalsk og klassisk antikt formsprog, som er det centrale ved den kultur, der i de første århundreder efter vores tidsregning udfoldedes i den rige oaseby Palmyra i det nuværende Syrien. Byen lå centralt på oldtidens handelsruter østover, og her mødte Østens og Vestens kulturer i en nærmest fabelagtig syntese. Glyptoteket ejer en enestående samling af skulpturer og arkæologiske fund fra Palmyra, hvis velbevarede prægtige ruiner har lidt ubodelig skade i den syriske borgerkrig. Vejen til Palmyra tilhører indtil videre historien, hvilket lå som en mere end vemodig

Redaktør: Anne-Marie

Nielsen,

Rubina Raja

undertone i Glyptotekets store særudstilling i 2019, som denne bog fulgte. Bogen består af en lang række relativt korte bidrag, som på smukkeste vis smelter sammen i en veltilrettelagt helhed. Bogens første tre indslag om tilblivelsen af Glyptotekets samling er sat i en enkelt bred spalte, mens de resterende er dobbeltspaltede. Den store mængde meget varierede illustrationer står klart og fint disponeret i satsbilledet. Det kraftige papir holdes sammen af blødt bind, hvor ryggen ikke knækker ved oplukket. Det er i sig selv en stor kvalitet ved en bog, der potentielt skal kunne fungere midt i udstillingen. Et godt eksempel på en veldrejet udstillingsbog med garanteret langtidsholdbarhed. - CK

Vejl. pris: 229

kr.

ISBN: 978-87-7452-363-5

Tilrettelægger: Rasmus

Koch Studio Adobe Caslon Pro Trykkeri: Narayana Press Format: 297 x 210 mm Papir: Munken Lynx 130 g, Fedrigoni Materica Kraft 130 g, Sidetal: 288 sider Gmund tactile Blanc 250 g Oplagstal: 2.000 Skrift: Grot10,

112

Kategori 4:

Kataloger


113


114


115


Clay Today Clay Keramikmuseum Danmark

Kataloget Clay Today udkom i forbindelse med udstillingen af samme navn, der markerede Middelfart-museets 25 års jubilæum. Kataloget indledes med tekster om museets historie og efterfølges af en præsentation i tekst og billeder af de fem keramikere, der i 1994 stod bag etable­ ringen af CLAY Keramikmuseum: Betty Engholm, Nina Hole, Niels Huang, Birgit Krogh og Peter Tybjerg. Bogen er holdt i smukt sammensatte dæmpede farver. Omslaget er tintoretto canella, et ubestrøget indfarvet papir fra Fedrigoni med præg, der giver papiret en nubret overflade. Omslaget er holdt i smukt opsat typografi, og titlen er præget med folie i en klar blå, der giver en god kontrast til omslagets støvede rosa. Denne blå går igen i teksten gennem bogen og på det

Forfatter: Christina

Rauh Oxbøll, Pia Wirnfeldt, Henny Husum m.fl. Redaktør: Christina Rauh Oxbøll, Pia Wirnfeldt Tilrettelægger: Studio Claus Due Skrift: Union Regular Trykkeri: Narayana Press Bogbinder: Buchbinderei Büge, Celle Format: 290 x 215 mm Papir: Scandia Smooth Natural 150 g, Tintoretto Canella 350 g (omslag)

116

lærred der dækker bogens ryg. Bogen er bundet som schweizerbind. Bogen er trykt på Scandia Smooth Natural 150 g, og billederne af de fem kunstneres værker står virkelig flot på det ubestrøgne papir. Trods den store diversitet i kunstnernes arbejde fremstår kataloget harmonisk, med en tydelig grafisk styring, store sidetal, et tydeligt grid og den blå tekst. Et meget vellykket katalog! - LHS

Sidetal: 104

sider

Oplagstal: 1.000 Vejl. pris: 200

kr.

ISBN: 978-87-91135-52-1

Kategori 4:

Kataloger


117


118

Kategori 4:

Kataloger


119Tegneserier og graphic novels


Dr. Murder and the Island of Death Baggaardsbaroner

Iøjnefaldende tegneserie med smudsomslag og snitfarve som i den klassiske bogverden. Det syrede cover og mat­kacherede smudsomslag er retro 60’er-stil med håndtegnet typografi og udgør samtidig en plakat på indersiden med plantegning af Dr. Murders hemmelige vulkanø. Papiret til omslag og indhold giver fylde og en overflade, der er velegnet til både tekst og illustrationer. Alt, bortset fra det signalfarvede snit, Pantone 806, er kun trykt i de fire grundfarver, ingen staffagefarver, selv om det kunne se sådan ud. Trykkeriet har formået at booste farverne, som var de trykt på højglanspapir. Fortællingen begynder allerede på om­­slaget, ingen spildplads med titelblad og kolofon, der er integreret i fortællingen på side 4. Fraværet af paginering er ganske uden betydning, når man er er opslugt af Murders

Forfatter: Emil

Friis Ernst Hadsbjerg,

Serien er bygget klassisk stramt op med hvide rammer, der kun ved særlige lejligheder bliver blødt op og lader elementerne flyde ind over hinanden. En a-bombe eksplosion bryder også normen og får lov at fylde et helt opslag til kant. Sidst i bogen er der seks alternativer til omslag som indbudte kunstnere har tegnet. Alle full size pin ups. Dr. Murder er perfekt gennemført, flot udstyret og et usædvanligt farverigt indspark i genren. - BB

Sidetal: 98

sider

Redaktør: Rasmus

Oplagstal: 500

Erik Sølvsteen

Vejl. pris: 135

Tilrettelægger: Rasmus

ISBN: 978-87-970209-8-2

Hadsbjerg Illustrator: Emil Friis Ernst Skrift: Håndskrevet Trykkeri: Kopa Bogbinder: Kopa Format: 280 x 210 mm Papir: Gallerie Art Volume 130 g, Gallerie Art Volume 300 g

122

univers. Emil Friis Ernst har i tegne­processen udnyttet, at magenta er særlig slag­kraftig på tryk. Resultatet er en sjælden farverig tegneserie. Passager med nedtonet og underspillet farveholdning, kun i sort og rød, er benyttet for at tydeliggøre tidsforskydninger i fortællingens hovedspor.

Kategori 6:

kr.

Tegneserier og graphic novels


123


124


125


Necropolis Baggaardsbaroner

Hvor tit sker det lige, at et undergrunds goth-punket tegneseriehæfte til en tyver bliver genudgivet i hårdt, guldpræget læder­imiteret bind? Ja, nu er den her i hvert fald: En af de første danske graphic novels – desværre posthumt i tegneren Cav Bøgelunds tilfælde. Bogen er sort, selvfølgelig. Sort i stregen. Sort forsats med et hav af hvide kranier plukket ud af historien til udgivelsen. Og bundet i sort imiteret læder med titel og logofigur i skinnende guldpræg. Ikke ulig en gammel bibel. Som bonustrack sluttes bogen af med skitser og en håndfuld værker der viser andre sider af Cav Bøgelunds streg.

Forfatter: Simon

Petersen,

Cav Bøgelund Tilrettelægger (indhold): Rasmus

Hadsbjerg, Erik Sølvsteen Tilrettelægger (omslag): Rasmus

Hele projektet har en smittende drengerøvsfeel, som har overlevet forlagets renovering af de tegnede sider. Det har efter sigende ikke været ligetil at genudgive bogen, og de originale tegninger er fundet frem ad snirklede omveje. Om projektet skinner klarere og renere nu, i dette finere udstyr, end i det oprindelige hæfte? Det må true-punks og tegneserie­ aficionados, der har et af de få første­ udgivelses-eksemplarer stående på reolen, vurdere… Rigtig godt bogarbejde er det i hvert fald! - SD

Papir: Amber

Graphic 150 g sider Oplagstal: 600 Vejl. pris: 160 kr. ISBN: 978-87-970209-6-8 Sidetal: 96

Hadsbjerg, Anders Grølsted Illustrator: Cav Bøgelund Skrift: Håndtegnet Trykkeri: Totem Bogbinder: Rasmus Hadsbjerg Format: 260 x 185 mm

126

Kategori 6:

Tegneserier og graphic novels


127


128


129Bogomslag


Den Danske Bogdesignpris 2020: Sild a la Palægade Salvador Books

Sild a la Palægade har et stramt og mini­ malistisk omslagslayout, der med det samme slår fast, at her står der hav og fisk på menuen. Havet er repræsenteret af helbindets mørkeblå Brillianta 4048 med et rektangulært felt påtrykt i mørk blå staffagefarve. Nordens sølv, som silden i middelalderen blev kaldt, repræsenteres i inderste felt som en flade af stiliserede fiskeskæl, der oplagt er præget i sølv, Kurtz alufin matt.

luftigt positioneret hver for sig, henholdsvis øverst og nederst på formatet. Det giver tid og rum til at trække vejret en ekstra gang og nyde dette omslag til fulde. Brug denne monumentale sildebibel med 100 opskrifter som portal til sildens rige, restaurant Palægade, eller dit eget frokostbord. Bogens omslag modtager Den Danske Bogdesignpris 2020 som Årets Bogomslag. - BB

Grafisk fremstår titlen usædvanlig under­ spillet, men det er velvalgt, så fokus forbliver på de tre skulpturelle rektangulære elementer. Man drages mod silden gennem havportalen. Bagsiden er befriende ren og uden kommerciel støj af nogen som helst art. Helt blank, ingen stregkode, ingen fotos eller tekst. På ryggen er titel og undertitel

Forfatter: Kasper

Bjerre, Peter Buch Hansen, m.fl. Redaktør: Kasper Bjerre, Peter Buch Hansen Tilrettelægger (indhold): Kasper Bjerre, Peter Buch Hansen Tilrettelægger (omslag): Kasper Bjerre Fotograf: Mikkel Adsbøl Skrift: CepraPro Trykkeri: Narayana Press Bogbinder: Buchbinderei Büge, Celle

132

Format: 300

x 240 mm Volume 170 g Sidetal: 320 sider Oplagstal: 1.000 Vejl. pris: 395 kr. ISBN: 978-87-9709880-6 Papir: Arctic

Kategori 7:

Bogomslag


133


134

Kategori X:

XXX


135


136

Kategori 7:

Bogomslag


137


Turbines Klassikerserie Turbine

På en vekslende grund af douce farver er her skabt en serie på én gang vidt forskellige og ensartede omslag, der hver især lyser op og byder ind til at fordybe sig i bogens indhold. Seriepræget betones med den lille figurstribe over ryggens forlagslogo, som på forsiden oplyser værkets udgivelsesår, og som danner et bånd af abstrakte geometriske figurer, når de stadig flere bøger stilles ved siden af hinanden.

der skal opleves i en boghandel eller på en hjemmeside - og indbyder ud over til læsning af den konkrete bog til at samle en stribe moderne klassikere. Seriens omslag når fint i mål med at formulere et nutidigt udtryk. Det klassiske ligger i enkelheden, der forekommer tidløs. Måtte den stribe vokse. - CK

Forsidernes motiver veksler mellem rent typografiske løsninger og stiliserede motiver, der nærmest hieroglyfagtigt enkelt formidler aspekter af bogens atmosfære som eksempelvis kabaret-spotlyset på foromslaget til Farvel til Berlin. Det vel­ tempererede og ukrukkede design virker godt set både fra ryggen og forfra - et væsentligt funktionsaspekt ved et omslag,

Forfatter: Vladimir

Nabokov, Stefan Zweig, Knut Hamsun m.fl. Redaktør: Martin Graae Jørgensen Tilrettelægger (indhold):

Vinnie Andersen

Papir: Korsnäs

Billerud 250 g (omslag), Munken Premium Cream 115 g (indhold) Sidetal: 214-301 sider Oplagstal: 800-1.600 Vejl. pris: 229,95 kr.

Tilrettelægger (omslag):

Heidi Schmidt Jensen Skrift: Bembo Trykkeri: Scanbooks Format: 195 x 130 mm

138

Kategori 7:

Bogomslag


139


140

Kategori 7:

Bogomslag


141Ă˜vrige bogtyper


fOkus-kalender 2020 Fokus Kalender

Der er tænkt over hver en detalje i dette, på alle måder klimavenlige kalenderværk. Det bløde rødbrune omslag, det elfenbensfarvede papir og det grønne gummibånd, der holder kalenderen lukket, når den ligger i tasken. Alt er FSC-certificeret, og selv læsebåndet er af økologisk bomuld. Den grafiske stil er enkel med hårfine streger, masser af luft og en elegant anvendelse af typografien Geo Sans Light. Illustrationer af havets finurlige vækster vokser som filigranagtige ornamenter, opslag for opslag, uge for uge. Hver måned sin havplante. At det er en arkitekt/plantebutiksejer og en illustrator/grafisk designer, der står bag udgivelsen, fornægter sig ikke. En uges syv dage fylder et opslag og angives med klokkeslæt, helligdage og en cirkel til en særlig note. En gennemgående

Forfatter: Julie

A. Swane, Ella Skov A. Swane, Ella Skov Tilrettelægger: Julie A. Swane, Ella Skov Illustrator/fotograf: Ella Skov Skrift: Geo Sans Light Trykkeri: Eks-Skolens Trykkeri Bogbinder: Bogbinderiet Centrum Format: 205 x 140 mm Papir: Munken Pure 100 g, Bier Papier Gmund (indhold), Munken Pure 200 g Redaktør: Julie

144

finesse, symboliseret ved det store O i kalenderens navn. Og så er der hele 55 sider blanke/prikkede sider til egne notater. fOkus-kalenderen har været min tro følge­ svend, siden den udkom første gang. Den bliver slidt med manér og vidner med sine flosser, fedtpletter og skriblerier om årets gang. Det kan en digital kalender ikke hamle op med. Og så kan den gemmes så længe, det skal være. Kalenderen måtte for min skyld gerne være endnu mere slidstærk næste år. fOkus-kalenderen 2020 er udvalgt til Årets Bedste Bogarbejde for så smukt at få bære­ dygtighed, brugsværdi og æstetik til at gå op i en højere enhed. - PJ

samt FSC-certificeret gummibånd, fairtrade (smudsomslag) Sidetal: 192 sider Bemærkning: Svanemærket tryksag, alt papir er FSC-certificeret. Oplagstal: 600 Vejl. pris: 195 kr.

Kategori 10:

Øvrige bogtyper


145


146

Kategori X:

XXX


147


Jeg er blevet et hylster Arkiv for Detaljer

Dette finurlige digtobjekt består af en pergamynkuvert, som er sirligt forseglet med en gennemsigtig rund mærkat. Pergamynen slører og hemmeligholder indholdet, til forseglingen er brudt. Ud kommer et smukt hæfte med minimalistisk monocrom grafik på omslaget holdt i rødt suppleret med sort bagsidetekst. Omslaget består af et otte-sidet håndfoldet ark, som på de inderste fire sider er håndsyet på bogblokken med rød tråd, der gør hæftningen usynlig. som var det haute couture. Omslagsarket stumper forneden og lader titlen og forfatternavnet, nederst på side 1, stikke frem. Det give fornemmelsen af, at bogen er på vej ud af et hylster. Foldes omslagets yderste fire sider ud, danner det en lille plakat, som set fra bagsiden helt skjuler bogen. Set forfra danner det

Carlsen Oberlin Flarup, Kirsten Vestergaard Mikkelsen Tilrettelægger: Stine Friis Møller Skrift: Futura Pt Trykkeri: Kld Repro Bogbinder: Håndsyet af redaktørerne, forfatteren, tilrettelæggeren og Esther Nørregaard Format: 210 x 148 mm Papir: Munken Print White 150 g

148

en smuk baggrund for bogen. Digtene er placeret spredt og meget varierende fra side til side og leger med forholdet til den fikserede paginering i toppen og det hvide papirs materialitet. Melankolien i digtene er understreget med valget af den nøgterne Sans Serif skrift. Teksternes æteriske uhåndgribelighed er til fulde forløst i denne skæve, herlige og håndholdte form. Omslag og midteropslag er trykt i to farver, resten af indholdet i sort. Alt er riso-trykt, både omslag og indhold. Findes både i en blå og en rød version. - BB

Forfatter: Linus

Sidetal: 54

Redaktør: Rikke

Oplagstal: 200

sider

Vejl. pris: 170

kr.

ISBN: 978-87-9704575-6

Kategori 10:

Øvrige bogtyper


149


150

Kategori 10:

Ă˜vrige bogtyper


151Ă…rets Bedste BogbindForord

Forening for Boghaandværk har i mange år bedømt håndindbundne bøger som en autonom kategori under Årets Bedste Bogarbejde. Sidste år udvidede vi kategorien til også at omfatte andre former for unika, for eksempel bogobjekter og kunstnerbøger udformet i et enkelt eksemplar. I år kunne komitéen glæde sig over flere indsendte bogbind og bogobjekter, end tilfældet har været i mange år. Udvælgelsen var vanskelig, og resultatet kan opleves på de følgende sider. Her kan man konstatere, at der skabes håndindbundne bøger af allerhøjeste kvalitet i Danmark anno 2020. Udvalget røber dog også, at mesterklassen består af meget få aktører. Hvis håndbogbindere var en dyreart, ville alle alarmklokker kime og rødlisterne gløde. Faget er i allerstørste fare for at uddø i Danmark. Ingen af de dygtige kunsthåndværkere, hvis arbejder kan nydes her, har mulighed for at lære kunsten fra sig - og man kan ikke læse sig til at blive

en sublim bogbinder. Skal faget overleve, må gode kræfter og relevante myndigheder meget snart forene sig og skabe basis for uddannelse i faget, ligesom de få eksisterende praktiserende bogbindere må finde en vej til vækst, flere ansatte og deraf følgende højere produktivitet og større afsætning til mennesker, der ønsker sig deres yndlingsbog i gode bind. Tiden er knap, og sker der ikke snart noget, risikerer de pragtfulde arbejder, vi præsenterer i år, at intonere et vidunderligt kunsthåndværks danske svanesang. Christian Kaaber, formand Komiteen for Årets Bedste Bogbind August 2020

155


Den danske stol – en international affære Strandberg Publishing

Permernes overflade af teaktræ røber straks, hvad der er på færde her: Møbelkunst i bogform. Det højt besungne Danish Design har her fået den perfekte indfatning. Ryggens blå gedeskind matcher perfekt bogens billedside, ligesom de aluminiumsbelagte kapitælbånd indgår i en fint tænkt og flot gennemført fusion med de materialer, bogens indhold beskriver.

Forsatsernes blå farve kan forekomme en anelse grel, men det rokker ikke ved helhedsindtrykket: En overordentlig smuk og velfungerende bog med et gennemført, samlende udtryk. Alle bindets visuelle og håndværksmæssige kvaliteter går igen i den fornemt udførte æske. - LHS, MDL, MV, OL, UH & CK

Forfatter: Christian

Holmsted Olesen Munch Christensen Bindtype: Lavfalset halvbind Format: 270 x 150 mm Sidetal: 336 sider Indsender: Hanna Munch Christensen Bogbinder: Hanna

156

Kategori:

Håndindbundne bøger


157


158

Kategori:

Hündindbundne bøger


159


Færgen er i havn om få stavelser Bangsbohave

Kassetten er formet som en kuvert. Det må have en forklaring, og den ligger lige for: Bogens indhold tager udgangspunkt i breve. Sådan kan en dygtig kunsthåndværker berige et i forvejen inciterende og smukt udført bogværk, hvor arbejder af Lars Movin, Dan Turèll og Jens Birkemose danner den indholdsmæssige helhed.

Birkemoses billedverden og stil spiller ind i dekorationen af bindets malerlærred. Bind og æske udgør en pragtopvisning af, hvad der sker, når indhold, teknik og de helt rigtige materialer bearbejdes med empati, idérigdom og fremragende håndelag. - LHS, MDL, MV, OL, UH & CK

Forfatter: Lars

Movin, Jens Birkemose, Dan Turèll Bogbinder: Inger Mønster Marker Bindtype: Lærredsbind, lavfalset Format: 246 x 179 mm Sidetal: 252 sider Indsender: Inger Mønster Marker

160

Kategori:

Håndindbundne bøger


161


162

Kategori:

Hündindbundne bøger


163


Fail Until You Don’t #26 Special Ed. Forlaget på Tredje, Sakskøbing

En procesbog er betegnelsen, komitéen fandt for dette inciterende stykke book art, hvis kerne er kataloget til en udstilling af malerier og collager i 2017. De trykte ark fra denne publikation forenes her med indsatte dobbeltsider med stumper af det afdæknings­papir, der var med, da udstillingens værker blev til. Materialer og fortælling forenes i dette bogbind, som i sig selv skaber en fint formidlet forbindelse mellem indhold, form og teknik.

Indbinding og idé hænger sammen og skaber en tankevækkende taktil og autentisk oplevelse af en kreativ proces, hvor processen her på forunderlig vis er blevet til selve resultatet. - LHS, MDL, MV, OL, UH & CK

Forfatter: Lars

Pryds, Lisbeth Tolstrup Pryds Bindtype: Håndsyet, hårdt overtrukket omslag Format: 150 x 270 mm Format: Upagineret Indsender: Lars Pryds Bogbinder/kunstner: Lars

164

Kategori:

Håndindbundne bøger


165


166

Kategori:

Hündindbundne bøger


167


Faust I Forlaget Wunderbuch

Et stærkt, udtryksfuldt og meget veludført bind smelter fornemt sammen med Forlaget Wunderbuchs smukke 2019-udgave af Goethes Faust I, der er udstyret med drama­tiske abstrakte sortladne tegninger af Christian Lemmerz. Det giver bogbinderen et solidt oplæg at bygge videre på, og det er lykkedes på prægtigste vis i dette helbind af håndmalet kalveskind. Bemalingen bearbejder Lemmerz’ stærke kontrastfyldte billeder og smelter umærkeligt visuelt sammen med den ægte vare

inde i bogen og med det smukt udførte sølvsnit. Helheden er en dyster og voldsom sort-hvid fanfare i velvalgte materialer, der spiller kongenialt op til det diabolske drama i Goethes værk. Sortheden opleves ekstra stærkt med den lille dosis rødt, der optræder i rygtitlen samt på den flotte kassette. De røde typer matcher fint navnene inde i bogen, der er trykt med røde versaler. - LHS, MDL, MV, OL, UH & CK

Forfatter: Johann

Wolfgang Goethe Hedegaard Bindtype: Helbind Format: 245 x 170 mm Sidetal: 288 sider Indsender: Lars Hedegaard Bogbinder: Lars

168

Kategori:

Håndindbundne bøger


169


170

Kategori:

Hündindbundne bøger


171


Jeg skriver en bog til dig Co'Libri

Enkelt, men godt, er nøgleordene i dette gedigne stykke bogbinderarbejde, hvor de klassiske virkemidler og udsøgte materialer danner en morsom og inciterende kontrast til indholdets næsten primitive karakter. Primitivitet og kvalitet forenes i forpermens titel. Helheden afrundes fornemt af den smukt udførte matchende bogæske. - LHS, MDL, MV, OL, UH & CK

Forfatter: Tomas

Lagermand Lundme Maria Lerager,

Bogbinder: Malene

Co'Libri Bindtype: Helskindsbind,

lavfalset x 183 mm Sidetal: Upagineret Indsender: Malene Maria Lerager Format: 223

172

Kategori:

Håndindbundne bøger


173


174

Kategori:

Hündindbundne bøger


175


Naevus Flammeus Fotografisk Center

Naevus Flammeus er den medicinske betegnelse for en medfødt forstyrrelse i hudens små blodkar, som kan give store, røde modermærker, oftest i ansigtet eller på halsen. Det er også titlen på bogen med fotografiske portrætter af mennesker med dette markante kendetegn. Den røde farve intoneres allerede i rygtitlen på kassetten til dette fremragende udførte lærredsbind og foldes ud med stærk

udtrykskraft i bemalingen på forpermens ufarvede malerlærred. Kender man ikke titlens latinske betegnelse, styrkes oplevelsen af bogens indre, hvor det foruroligende ved den betydningsbærende røde farve viger for det livsbekræftende ved billederne. Bindet intensiverer med sine enkle, fornemt orkestrerede virkemidler oplevelsen af bogens indhold. Det er stærkt gjort. - LHS, MDL, MV, OL, UH & CK

Forfatter: Karen

Lisa Salamon, Merete Hædersdal Fotograf: Linda Hansen Bogbinder: Hanna Munch Christensen Bindtype: Lærredsbind Format: 295 x 250 mm Sidetal: 107 sider Indsender: Hanna Munch Christensen

176

Kategori:

Håndindbundne bøger


177


178

Kategori:

Hündindbundne bøger


179


Stien Herman og Frudit

I dette fremragende udførte helbind er der arbejdet videre på et i forvejen spændende værk, nemlig digteren Janus Kodal og illustratoren Anna Jacobina Jacobsens fortælling i leporelloform. Bogen er håndgjort og sig selv en sanselig taktil oplevelse og arbejder med sammenhængen mellem det synlige og det skjulte. Bindet er udført af råhvidt kalveskind. Det er dekoreret, så bindet bogstavelig taget viser stien, som det hele handler om.

Bindet er fremstillet, så det fungerer som en stjerne­bog, hvis det opstilles lodret og udfoldet. Bogens japansk-inspirerede lukkehængsel kan medvirke til samling af stjernefiguren, der gør det muligt at beskue alle bogens sider på én gang. Den overordentlig smukt udførte æske refererer både i materialer og dekoration til bogbindet og dermed til bogen. - LHS, MDL, MV, OL, UH & CK

Forfatter: Janus

Kodal & Anna Jacobina Jacobsen Bogbinder: Inger Mønster Marker Bindtype: Helbind Format: 205 x 145 mm Sidetal: Upagineret Indsender: Inger Mønster Marker

180

Kategori:

Håndindbundne bøger


181


182

Kategori:

Hündindbundne bøger


183


Den Danske Bogdesignpris 2020: Blå og mørke spor Gyldendal

En fantastisk farvesans kommer til udtryk i dette mesterlige helskindsbind, hvis sider, permer, er opbygget lag på lag af kernelæder med udsøgt gedeskind på ydersiden og indvendig opforing af ruskind, men som trods mængden af materialer alligevel er bløde - og dejlige at røre ved. Lige fra farvesætningen af den smukke kassette arbejdes der bogstavelig taget med titlens “blå og mørke spor” i bindets kulører. Alle bindets fysiske elementer leder ind i selve

bogen med en formidabel udtrykskraft. Farverne på bindet dukker op igen og igen gennem hele bogen. Det er en stor glæde at opleve en i forvejen sanselig skønlitterær bog i så fuldkommen en indbinding, og en enig komité kvitterer med Den Danske Bogdesignpris 2020 som Årets håndindbundne bog. - LHS, MDL, MV, OL, UH & CK

Forfatter: Naja

Marie Aidt, Cathrine Raben Davidsen Bogbinder: Inger Mønster Marker Bindtype: Helbind Format: 222 x 174 mm Sidetal: 135 sider Indsender: Inger Mønster Marker

184

Kategori:

Håndindbundne bøger


185


186

Kategori X:

XXX


187


188

Kategori:

Hündindbundne bøger


189Om Forening for Boghaandværk

FORMÅL

ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE

Foreningen blev stiftet i 1888 af xylograf Rasmus Frederik Hendriksen. Formålet var dengang som nu at udbrede kendskabet til og skabe interesse for bogens fremstilling og at højne kvaliteten med hensyn til form, funktion, udførelse og æstetik.

Hvert år indbydes bogudgivere, bogproducenter, tilrettelæggere og bogbindere til at indsende bøger til bedømmelsen af Årets Bedste Bogarbejde.

Begrebet “bog” opfattes i vid forstand, og ordet “boghaandværk” sigter bredt og beskæftiger sig i høj grad med den industrielt fremstillede bog.

AKTIVITETER Forening for Boghaandværk er en landsforening, hvor en række opgaver, især udgivelse af publikationer, løses centralt. På lokalt plan, i de fire lokalafdelinger, foregår en aktiv mødevirksomhed, der spænder fra aftener med foredrag og diskussion til besøg på udstillinger og hos virksomheder samt kurser og ekskursioner.

I sin bedømmelse tager Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde hensyn til bogens form, funktion, æstetik og tekniske udførelse. Blandt de udvalgte publikationer hædres henholdsvis Årets Skønlitterære Bog, Årets Børnebog, Årets Fagbog og Årets Håndindbunden Bog med Den Danske Bogdesignpris. De udvalgte bøger bliver her præsenteret i det årlige katalog: Årets Bedste Bogarbejde, og udstillet på Det Kgl. Bibliotek, BogForum samt forskellige designskoler, biblioteker og museer her i landet samt på bogmesserne i Frankfurt og Leipzig.

Læs mere om aktiviteterne på foreningens hjemmeside: www.boghaandvaerk.dk

191


Foreningens udgivelser

BOGVENNEN Foreningens vigtigste talerør er årbogen Bogvennen, der orienterer om bøger og bogfremstilling i fortid, nutid og fremtid. De seneste numre har følgende indhold: Bogvennen 2001-02 Svensk boghåndværk gennem tyve år af Christer Hellmark, Der findes liv, også uden for selve bogstavformen, Om Christer Hellmark af Göran Skarbrandt, Tekstens rum. Om tekst i udstillinger af Gunilla Lundahl, Carl Fredrik Hultenheim, svensk typografisk ekspert – formgiver, pædagog og eksempelsamleraf Lars E. Pettersson Punkt og linje på flade. Grafisk totaldesign og typografiske punktvirkninger i dansk ekspressionisme af Torben Jelsbak, Anders Billow og den typografiske modernisme i Sverige af Magdalena Gram, Bauhaus-bøgerne – en projektskitse af Ute Brüning Bauhaus og den typografiske modernisme af Robin Kinross, Moholy-Nagy og Bauhausbücherne som projekt af Alain Findeli, “13+” af Ulrike Stoltz. Bogvennen 2003-04 “For at højne den faglige kultur …” En biografisk, bogmosaik om Grafisk Cirkel af Henrik Sejerkilde, Pist Protta af Torben Skov, Sider af bogbindets historie af Birthe Lassen, Ole Søndergaards skriftdesign af Steen Ejlers, H.C. Andersens eventyr i billeder af Thorkild Borup Jensen.

192

Bogvennen 2005 Leif Thomsen – kunst og håndværk forenet af Henrik Sejerkilde, Ekspressiv bogtypografi af Bent Rohde, Bog, bind og hæfte af Bent Lerbæk Pedersen; (om den kinesiske bog), Dansk indeholder mange g’er, derfor er det et skandinavisk sprog … af Trine Rask, Papir – et unikt materiale af Marianne Lonnow. Bogvennen 2006 Forlæggerens hjertebarn af Henrik Sejer­kilde; (om Selskabet Bogvennerne), Penguins bogomslag 1957-1962 af Phil Baines, “Er dette en bog?” – VII Polske Bogkunst Festival 2003 af Grazyna Schindler, August Sandgren af Birthe Lassen, Fra branchemuseum til medie­ museum. Danmarks Mediemuseum gennem 25 år af Ervin Nielsen. Bogvennen 2007 Den gode bog: I denne årbog giver en række fagfolk deres bud på “best practice” inden for deres fagområde med artikler om Den gode redaktør, Den gode oversættelse, Det gode forord (af Søren Kierkegaard) osv., mens en bogelsker, Jes Stein Petersen, fortæller om sine gode bøger og læseoplevelser, og en bogsamler, Christian Kaaber, skriver om den gode xylograf F. Hendriksen, og om sin samling af “Hendrikseniana”.


Bogvennen 2008-2009 Børnebilledbogen – indblik & udsyn: Hvad karakteriserer den danske billedbog i dag? Hvilke traditioner bygger den på? Hvilke håndværksmæssige overvejelser ligger til grund, når man skal lave en børnebog? Hvordan arbejdes der med billedbøger uden for Danmarks grænser? Hvad gør illustratorer, forfattere og redaktører for at videreudvikle og forny billedbogen. Disse og andre spørgsmål giver en række danske og udenlandske forskere, formidlere og illustratorer inden for feltet deres bud på i dette bind af årbogen, som blandt meget andet også rummer et hidtil ukendt værk af Ole Lund Kirkegaard: Historien om en snor. Bogvennen 2010 Bog & Passion har som den røde tråd, at man kan brænde for bøger. Brænde for at gøre dem smukke og brugervenlige, for at samle på dem, for at give dem en helt personlig dragt i form af et unikt bind og for at få netop de bøger, man brænder for, frem på et vanskeligt marked. Det skrevne ord finder i dag mange andre veje til læserne end gennem papirbogen. Men papirbogen bog har sin magi, og årbogen anno 2010 (2016) giver ni vidt forskellige arbejdsportrætter af bogens ildsjæle før og nu. Bogvennen 2011-2012 Danske bogsamlere i det 20. århundrede. Bind 1-2: Dette tobindsværk består af Essays om 48 af forrige århundredes store

bogsamlere, forfattet af nulevende danske bogsamlere, samt en Fortegnelse, en slags Bogsamleres Blå Bog med mini-biografier om flere hundrede bogsamlere, der udfoldede sig fra slutningen af 1800-tallet til begyndelsen af det 21. århundrede. Tilsammen leverer de to bind en guldgrube af spændende kulturhistorisk stof. Fortegnelsen vil være en værdifuld håndbog for enhver med interesse for bøger og bogsamleri, mens Essay-bindet rummer en perlerække af portrætter af en særdeles broget skare, der alle havde kærligheden til bogen til fælles. Bogvennen 2013 Bøger og deres mennesker: Bogvennen 2013 markerer Forening for Boghaandværks 125 års-jubilæum og bringer som festskrift en bred række af artikler, der alle ligger inden for foreningens historie, interesse og virkefelt. Artiklerne har alle det til fælles, at de ser tilbage på foreningens langs historie, hvor bøgerne – og deres mennesker – har været helt i centrum. Bogvennen 2014-15 Den digitale bog – fra papir til pixels handler om, hvad der sker med bogen, når den skifter medie. Både den skønlitterære, undervisningsbogen, ordbogen – og den, der er vanskelig at genrebestemme. Hvad den digitale bog er rundet af, og hvordan den ligner eller adskiller sig fra den trykte bog. Om hvordan digitaliseringen ændrer den måde, vi oplever og læser bøger på, og om

193


den digitale bogs kvaliteter og udfordringer. Og meget mere. Alt sammen formidlet i ord og billeder af forskere, kunstnere og fagfolk med fingeren på den digitale puls. OBS! Den digitale bog – fra papir til pixels er udgivet både som trykt bog og som e-bog. Bogvennen 2016-17 Denne årgang af Bogvennen er et fyldigt opfølgerværk på dobbeltbindet fra 201112 over danske bogsamlere. Bogvennen 2016-17 er tredje bind i serien om danske bogsamlere og har som undertitel “Additamenta – Bogens kustoder”. I denne årbog samles endnu flere interessante historier og der bindes tråde sammen, og så er der et fyldigt udvalg af Exlibris, der er en fryd for øjet at se på. Med 15 egentlige artikler over hver sin interessante bogsamler og dennes historie, er der et væld af godt læsestof, til de stunder hvor man undrer sig over, hvorfor man dog selv samler på bøger – og efter læsningen af en artikel eller to straks ved alt om årsagen! Bogvennen 2018 Billede, Blad & Bog – Bladtegneren som bogillustrator: Bogvennen 2018 tematiserer snitfladen mellem bladillustration og bog­illustration: Samme kunstner, forskellige medier. Artiklerne spænder fra korte interviews med nulevende kunstnere over frit løbende essays til akademisk funderet fremlæggelse af nye perspektiver.

194

Bogvennen 2019 Bøger, bogbind & historier er en antologi af artikler om bøger, bogfolk og bogkultur fra 1600-tallet til i dag, med bogbind som den røde tråd. Læs f.eks. om kongelige bogbind fra guldalderen, en svensk storsamler af bøger fra Danmark og om, hvad et bogbind fra renæssancen kan gemme på. Bogvennen 2020 (under udarbejdelse) Drømmebogen - Det største fra de mindste er den første store præsentation i bogform af de såkaldte mikroforlag og den rolle, meget små foretagender og enkeltpersoner har spillet og i stigende grad spiller i dansk bogkultur.


BØGER OM BØGER Foreningens medlemmer får ud over de faste udgivelser også “bøger om bøger”. I de seneste år har medlemmerne bl.a. fået: Bogdesign. Tilrettelægning af illustrerede bøger af Mette & Eric Mourier (1999) (Den nye Selmar 2) Skriftplakat designet af Finn Sködt (2001) HCE, Hans Christer Ericson, Det Kongelige Bibliotek, 22/9-24/11 2001, København (2001) Psalter, Salmernes Bog, Davids Salmer tilrettelagt af Viktoria Senderovitz (2001) Trækfuglene – naturkoncert af Steen Steensen Blicher, med træsnit af Johannes Larsen (2001), udsendt til Nordjysk Afdelings medlemmer julen 2001

Danmarksbilleder af Jens Bohr (1999), udsendt til Nord- og Sydjysk Afdelings medlemmer julen 2004 Den udødelige – Kierkegaard læst værk for værk ­redigeret af Tonny Aagaard Olesen & Pia Søltoft (2005) Palle Nielsen. Temaer i hans værk af Jørgen Gammelgaard (2006), udsendt til Nordjysk Afdelings medlemmer i forbindelse med afdelingens 60-års jubilæum 2006 og til Sydjysk Afdelings medlemmer julen 2006 samt uddelt til Fyns og Midtjysk Afdelings medlemmer i forbindelse med medlems­ arrangementer Elsa Nielsen. Akvarel, tegning, grafik af Bent Irve, Peter Michael Hornung, Torben Weirup (2005), udsendt til Nordjysk Afdelings medlemmer nytår 2007/2008

Fra runeskrift til trykte bogstaver af Hans Bekker- Nielsen (2002)

– at typografere Kierkegaard skrevet af Bent Rohde. Udgivet i anledning af hans 80-årsdag (2008)

Biblioteket på Moesgård af Søren Løkkegaard (2002), foræret foreningens jyske medlemmer af Moesgård Museum Skriften – vort vigtigste værktøj redigeret og færdiggjort af Henrik Birkvig (2003) (Den nye Selmar 3)

Det skjulte Århus red. af Poul Pedersen et al. (2008) (Fra bjerget til byen 3). Gave fra Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet, til Nordjysk Afdelings medlemmer, udsendt nytår 2008/2009

C. Volmer Nordlunde. Danmarks store bogtrykker af Jan Eskildsen (2004)

195


De tre Helligaftener af Steen Steensen Blicher. Træsnit af Povl Christensen. Forord af Martin A. Hansen (2009) Tredimensionel typografi af Karina Petersen (2009). Bachelorprojekt fra Designskolen i Kolding 2007

DESIGN BIBLIOTEKET I 1989 introducerede foreningen Design Biblioteket, en serie monografier i formatet 10,5 × 17,0 cm. Design Biblioteket handler om grafisk design, men kan inden for dette emne rumme snart sagt hvad som helst. Der er udsendt fire bøger i denne serie:

Alle tiders tryk. Småtryksamlingen i Det Kongelige Bibliotek af Therese Høeg Jacobsen et al. (2010)

Henry Anton Knudsen 1932-85 af Per Mollerup (1989)

Verdens skrifter redigeret af Stig T. Rasmussen (2011)

Austin Grandjean/Industriel grafik af Ervin Nielsen (1989)

Renæssancens stænder og håndværk i tekst og billeder – Stænderbogen fra 1568 med træsnit af Jost Amman og vers af Hans Sachs. Udgivet af Hans Blosen, Per Bærentzen og Harald Pors. Med et bidrag af Jens Vellev (2012)

Det typografiske system af Eli Reimer (1990)

Dansk Bogkunst – højdepunkter gennem seks århundreder red. Poul Steen Larsen et al. (2013)

Denne serie har til formål at stimulere den typografiske interesse i Danmark ved at demonstrere et udvalg af muligheder i bogtilrettelægning. Højden – 19 centimeter – er seriens fælles træk. Alt andet er foranderligt. Der er udsendt to bøger i denne serie:

Nordic Bookbinding 2013 / Nordiske bogbind 2013 redigeret af Pia Jønsson, Maria Lundén og Marianne Lund Petersen (2013) Alle blomsters kærlige veninde – Kamma Rahbek og hendes botaniske vennekreds af Kristen Dreyer (2013)

Det synlige sprog ved Per Mollerup (1992)

19-CENTIMETER-SERIEN

Drømme af Franz Kafka. Udvalgt, oversat og med forord af Villy Sørensen. Med grafiske arbejder af Helle Frøsig (1998) Frasorterede tankestreger 1995-1998 af Arno Victor Nielsen (1999)

196


Foreningens hæderspriser

F. HENDRIKSEN-MEDALJEN

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1988 1989

F. Hendriksen-medaljen tildeles en bog­ udgiver, der har ydet en særlig indsats ved udgivelsen af flere veludførte bøger. Medaljen blev indstiftet den 26. februar 1963 på foreningens 75-års-dag og er siden tildelt: 1963 1964

1966 1967 1968 1969 1970 1965

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1971 1972

1986 1987

Gyldendals Forlag G.E.C. Gads Forlag Bogtrykker Poul Kristensen, Herning Viggo Naae, teknisk konsulent ikke uddelt Illustrationsforlaget Bogtrykker Henry Thejls Dansk Typograf Forbund, Københavns Afdeling Dansk Provins Bogtrykkerforening ikke uddelt Reprolauget i Danmark Herluf Andersens Forlag Langkjærs Bogtrykkeri Thorvaldsens Museum Høst & Søns Forlag Københavns Bogtrykkerforening Lademanns Forlagsaktieselskab Forlaget BYGD Christian Ejlers’ Forlag Munksgaards Forlag Brøndums Forlag Kunstindustrimuseet Det Danske Sprog- og Litteraturselskab KRAK De Unges Kunstkreds

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1996

1997

ikke uddelt Statens Museum for Kunst ikke uddelt Atuakkiorfik (tidligere Pilersuiffik) Arkitektens Forlag Det Danske Bibelselskabs Forlag Forlaget Space Poetry Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Munksgaard-Rosinante Forlaget Grafisk Litteratur Gyldendal Undervisning Ny Carlsberg Glyptotek Forlaget Rhodos ikke uddelt Forlaget Moesgård Hans Reitzels Forlag Aarhus Universitetsforlag Nationalmuseet Forlaget Vandkunsten ARoS Aarhus Kunstmuseum ikke uddelt Aristo Bogforlag Forlaget alma ikke uddelt Edition After Hand Forlaget Hikuin Nordstrøms Forlag Narayana Press Louisiana – Museum of Modern Art Forlaget Gladiator Strandberg Publishing Forlaget Wunderbuch Lindhardt og Ringhof

197


DIPLOM Foreningens Diplom er indstiftet den 11. december 1980 til påskønnelse af godt bogarbejde. Diplomet tildeles hvert år én eller flere bogteknikkere og bogkunstnere og er tildelt: Thorkild Hagel Olsen, bogbinder Torben Petersen Bjarnholdt Reproduktion 1983 Anita Amundsen, billedredaktør Fyns Afdeling, FfB 1984 Mia Okkels, bogtilrettelægger Torben Skov, grafisk designer 1985 Jane Muus, grafisk designer Poul Nielsen (Krohn), trykker John Ovesen, grafisk designer 1986 Kitte Fennestad, grafisk designer 1987 Carl Vang Petersen, grafisk designer 1988 Axel Surland, grafisk designer 1989 Michael Malling, grafisk designer Jón Ranheimsætter, tegner 1990 ikke uddelt 1991 George Abrams, USA Jørgen Kristensen, Herning Mette & Eric Mourier, grafiske designere Mette Overgaard, grafisk designer 1992 Poul Lauridsen, sætterichef Egon Møller Christensen (F. Hendriksens Eftf.), adm. dir. Ole Nielsen (P.J. Schmidt, Vojens), overfaktor 1982

198

M Fotosats Reiner Mikkelsen, bogtrykker Anne Rohweder, grafisk designer 1994 Ida Balslev-Olesen, grafisk designer Keld Helmer-Petersen, fotograf Anders Kidmose, grafisk designer Kim Pedersen, grafisk designer 1995 Erik Crillesen, direktør Jens Lorentzen, grafisk designer Ole Zøfting-Larsen, grafisk designer 1996 Arne Gullander, bogtrykker Harvey Macaulay, grafisk designer Denis Pedersen, faktor Ole Sporring, maler 1997 Poul Ib Henriksen, fotograf Sven Reiner Johansen, grafisk designer 1998 Ruben Blædel, grafisk designer og forlægger Henrik Hertz, reprofabrikant 1999 Hedda Bank, grafisk designer Jørgen Sparre, grafisk designer 2000 Michael Jensen, grafisk designer Per Nørhaven, bogtrykker 2001 Jens Bertelsen, arkitekt og grafisk designer Carl-H.K. Zakrisson, grafisk designer 2002 Åse Eg Jørgensen, grafisk designer Kristin Wiborg, grafisk designer 2003 Karsten Bundgaard, fotograf Flemming Haxholdt, scanner­operatør Gertrud Jensen, grafisk designer 2004 Dorte Karrebæk, tegner Jakob Sunesen, tegner 1993


Peter Brandes, kunstner Jens Lindhe, fotograf Kay Werner Schmidt, grafisk designer 2006 Nete Banke, grafisk designer Dorte Cappelen, grafisk designer Janne Klerk, fotograf 2007 Marianne Grøndahl, fotograf Grete Hvam, grafisk designer 2008 Joakim Eskildsen, fotograf og billedkunstner Louise Hilmar, grafisk designer Maria Lundén, grafisk designer 2009 Jens Gregersen, kunstner og ornitolog Bettina Kjærulff-Schmidt, grafisk designer 2010 Pernille Klemp, fotograf Helle Marietta Pedersen, grafisk designer 2011 Søren Damstedt, grafisk designer Allan Daastrup, grafisk tilrettelægger og skriftdesigner Roberto Fortuna, fotograf Camilla Jørgensen, grafisk designer 2012 Hans Meyer, håndbogbinder Louise Zyskind, grafisk designer 2013 Lars Hedegaard, håndbogbinder Jakob Martin Strid, tegner, forfatter og illustrator 2014 Anders Sune Berg, fotograf Helle Vibeke Jensen, illustrator og forfatter 2015 All the Way to Paris (ATWTP), grafisk designstudie Rasmus Koch, grafisk designer 2005

Trine Rask, skriftdesigner Jacob Haagen Birch, grafisk designer Carsten Mølsted Mungenast-Petersen, produktionschef 2017 Anni Vestergaard, grafisk designer Barry Lereng Wilmont, maler, grafiker, forfatter Claus Due, grafisk designer 2018 Andreas Vermehren Holm, forlægger Kurt Rodahl Hoppe, fotograf Laura Stamer, fotograf 2019 Simon Lilholt, grafisk designer Amalie Smith, forfatter og billedekunstner 2020 Leonora Christina Skov, forfatter Trine Søndergaard, fotograf Finn Wergel Dahlgren, grafisk designer 2016

ÆRESPRIS Forening for Boghaandværks Ærespris tildeles en person, der har betydet meget for bogens udvikling. Æresprisen blev indstiftet den 26. februar 1958 på foreningens 70-års-dag. Prisen består af et stykke dansk kunsthåndværk. Æresprisen er tildelt: 1960 1961 1962 1963 1958 1959

C. Volmer Nordlunde, bogtrykker Valdemar Pedersen, bogtrykker ikke uddelt Povl Christensen, grafisk designer Steen Eiler Rasmussen, professor H. Juul-Lassen, bogbindermester

199


Ib Andersen, tegner – oprindeligt vedtaget at tildele rigsbibliotekar Svend Dahl prisen men han døde forinden 1965 Axel Danielsen, bogtrykker 1966 Kaj Hjorth, bogtrykker 1967 Axel Knudsen, bogbindermester 1968 Jens Olsen, bogbindermester, overlærer 1969 Aage Wantzin, overfaktor 1970 Viggo Naae, teknisk bogkonsulent 1971 Ole Olsen, bogbindermester – oprindeligt ved­taget at tildele Erik Ellegaard Frederiksen æresprisen, men han ønskede ikke at modtage den 1972 Harald Ahrenkiel, bogbindermester 1973 ikke uddelt 1974 ikke uddelt 1975 Erik Dal, dr.phil. 1976 Ib Spang Olsen, tegner 1977 A.V. Priem-Nielsen, overlærer 1978 Louis Rasmussen, bogtrykker 1979 Henry Thejls, bogtrykker 1980 Eli Reimer, studieleder 1981 Bent Andrée, bogbindermester 1982 Verner Permild, litograf 1983 Jens E. Hansen, bogbindermester 1984 ikke uddelt 1985 Povl Abrahamsen, arkitekt 1986 Poul Kristensen, bogtrykker 1987 Austin Grandjean, grafisk designer 1988 Erik Ellegaard Frederiksen, grafisk designer 1989 Bent Rohde, grafisk designer 1990 ikke uddelt 1991 Christian Ejlers, forlægger 1992 ikke uddelt 1964

200

Hans Hertel, professor Birgit Sylvander, billedredaktør 1995 Vagn Steen, forfatter 1996 Colin Banks, (EN), grafisk designer 1997 Per Mollerup, designer, dr.tech. 1998 Ejgil Søholm, redaktør m.m. 1999 Hans Otto Poulsen, bogtrykker 2000 Jacob Hendriksen, bogbinder 2001 Mette & Eric Mourier, grafiske designere 2002 Niels Jørgen Cappelørn, forskningsleder 2003 Poul Steen Larsen, fagleder 2004 Steen Ejlers, arkitekt og grafisk designer 2005 Jørgen Kraglund, grafisk tilrettelægger 2006 ikke uddelt 2007 Ebba Hjorth, ordbogsredaktør m.m. (DSL) 2008 Inger Hauge, forlægger og boghandler 2009 Lilian Brøgger, illustrator 2010 Niels Krabbe, forskningsprofessor 2011 Keld Helmer-Petersen, fotograf 2012 Lars Foged Thomsen, grafisk designer 2013 Carl-H.K. Zakrisson, grafisk designer 2014 Klaus Erik Krogh, grafisk designer, direktør 2015 ikke uddelt 2016 Marianne Alenius, forlagsdirektør 2017 Erland Kolding Nielsen, direktør 2018 Peter J. Lassen, grundlægger (Montana A/S) 2019 Henrik Birkvig, grafisk designer, forfatter og fagleder 2020 Asger Schnack, forfatter og forlægger 1993 1994


Den danske bogdesignpris

Blandt de udvalgte bogarbejder hædres hvert år en voksenbog, en børnebog og en håndindbunden bog med Den Danske Bogdesignpris.

Voksenbog 2007 incognito royale Forlag: Politikens Forlag Tilrettelægning: Søren Varming /Punktum design Fotograf: Andreas Wiking Trykkeri: Narayana Press Indsender: Narayana Press Børnebog 2007 De mindstes Bibel Forlag: Bibelselskabets Forlag Tilrettelægning: Maria Lundén /Grafisk Design Illustratorer: Lilian Brøgger & Cato Thau-Jensen Trykkeri: Narayana Press Indsender: Bibelselskabets Forlag Voksenbog 2008 Maleren Dankvart Dreyer. Bind 1-2 Forlag: Selskabet til Udgivelse af Danske Mindesmærker & Forlaget Vandkunsten Tilrettelægning: Mette & Eric Mourier Fotografer: Knud Sejersen m.fl. Trykkeri: Narayana Press Indsender: Selskabet til Udgivelse af Danske Mindesmærker

Børnebog 2008 De røde Sko Forlag: Gyldendal Tilrettelægning: Marianne Bisballe Illustrator: Otto Dickmeiss Indsender: Gyldendal Håndindbunden bog 2008 Niels Strøbek Bogbinder: Ditte Højgaard Nielsen Forgylder: Søren Sørensen Grafisk design: Ditte Højgaard Nielsen Bindtype: Millimeterbind med skinner Indsender: H. Ahrenkiel Bogbinderi Voksenbog 2009 Melchior Lorck. Vol. I-IV Forlag: Det Kongelige Bibliotek & Forlaget Vandkunsten Tilrettelægning: Mette & Eric Mourier Illustratorer: Melchior Lorck m.fl. Trykkeri: Narayana Press Indsender: Forlaget Vandkunsten Børnebog 2009 IDIOT! Forlag: Høst & Søn Tilrettelægning: Kamilla Asmussen Illustrator: Dorte Karrebæk Trykkeri: Narayana Press Indsender: Rosinante & Co.

201


Håndindbunden bog 2009 White ink – Cathrine Raben Davidsen Bogbinder: Peter Kronborg Forgylder: Søren Sørensen Grafisk design: Peter Kronborg Bindtype: Lavfalset helbind med relief Indsender: Peter Kronborg

Børnebog 2011 Hullet i himlen Forlag: Høst & Søn Tilrettelægning: Lilian Brøgger Illustrator: Lilian Brøgger Trykkeri: Narayana Press Indsender: Rosinante&Co

Voksenbog 2010 Under mælkeskoven Forlag: Forlaget Vandkunsten Tilrettelægning: Carl-H.K. Zakrisson / Polytype Illustrator: Jesper Fabricius Trykkeri: Narayana Press Indsender: Forlaget Vandkunsten

Håndindbunden bog 2011 Tranedans Bogbinder: Peter Kronborg Forgylder: Peter Kronborg Grafisk design: Peter Kronborg Bindtype: Papirbind med pergamentkapitæler Indsender: H. Ahrenkiel Bogbinderi

Børnebog 2010 ikke uddelt

Voksenbog 2012 Med tiden Forlag: Gyldendal Tilrettelægning: Rasmus Koch Studio Trykkeri: Clemenstrykkeriet Indsender: Gyldendal

Håndindbunden bog 2010 Trækfuglens kompas Bogbinder: Inger Mønster Marker Forgylder: Inger Mønster Marker Grafisk design: Inger Mønster Marker Bindtype: Rubow-bind Indsender: Det Kongelige Bibliotek Voksenbog 2011 Ansjos Forlag: Forlaget Vandkunsten Tilrettelægning: Allan Daastrup Trykkeri: Narayana Press Indsender: Forlaget Vandkunsten

202

Børnebog 2012 Tavs Forlag: Høst & Søn Tilrettelægning: Rasmus Meisler, Camille Hübbe, Laura G. Danielsen Illustrator: Rasmus Meisler Trykkeri: Narayana Press Indsender: Rosinante&Co


Håndindbunden bog 2012 Et bord er et bord Bogbinder: Marianne Lund Petersen Grafisk design: Maria Lundén Bindtype: »Bordbind« Indsender: Marianne Lund Petersen og Maria Lundén

Voksenbog 2014 Langs med fortællingen løber baner af bly Forlag: Den Danske Radeerforening Tilrettelægning: Kristofer Hultenberg Trykkeri: Narayana Press Indsender: Den Danske Radeerforening og Narayana Press

Håndindbunden bog 2012 Peters nat i Valby Bogbinder: Hanna Munch Christensen Forgylder: Hanna Munch Christensen Grafisk design: Hanna Munch Christensen Bindtype: Fransk bradel i helskind Indsender: Hanna Munch Christensen

Børnebog 2014 ABC (Luksusudgave) Forlag: Carlsen Tilrettelægger: Elisabeth Ashley Fox-Jensen Trykkeri: Gorenski Tisk Indsender: Forlaget Carlsen og Knud Romer

Voksenbog 2013 Tænkepauser (bogserie) Forlag: Aarhus Universitetsforlag Tilrettelægning: Camilla Jørgensen/trefold Trykkeri: Narayana Press Indsender: Aarhus Universitetsforlag Børnebog 2013 ikke uddelt Håndindbunden bog 2013 Ud af intet / Out of nothing. Per Callesen Bogbinder: Peter Kronborg Forgylder: Peter Kronborg Grafisk design: Peter Kronborg Bindtype: Papirbind Indsender: H. Ahrenkiel Bogbinderi

Håndindbunden bog 2014 Norwegian Wood Bogbinder: Lars Hedegaard Forgylder: Lars Hedegaard Grafisk design: Lars Hedegaard Bindtype: Skindryg med påsatte permer, dekoreret guldsnit, skindkapitæler Indsender: Lars Hedegaard Voksenbog 2015 Bellahøj – Fortællinger om en bebyggelse Forlag: Strandberg Publishing Tilrettelægning: Rasmus Koch Trykkeri: Narayana Press Indsender: Strandberg Publishing

203


Børnebog 2015 ZAM Forlag: Høst & Søn (Rosinante & Co.) Tilrettelægger: Christensen Grafisk (indhold) og Alette Bertelsen (omslag) Trykkeri: CPI Books GmbH, Leck, Tyskland Indsender: Høst & Søn Håndindbunden bog 2015 Typewriter Art – A Modern Anthology Bogbinder: Iben Andersen Forgylder: Iben Andersen Grafisk design: Iben Andersen Bindtype: Halvskindbind med påsatte permer Indsender: Iben Andersen Voksenbog 2016 Gunnar Aagaard Andersen Forlag: Strandberg Publishing Tilrettelægning: Rasmus Koch Trykkeri: Livonia Print Indsender: Strandberg Publishing Børnebog 2016 Bibelhistorier af Ida Jessen og Hanne Bartholin Forlag: Bibelselskabets Forlag Tilrettelægger: Nanna Arnfred Trykkeri: Tarm Bogtryk A/S Indsender: Bibelselskabets Forlag

204

Håndindbunden bog 2016 Mærke Bogbinder: Malene Lerager Forgylder: Malene Lerager Grafisk design: Malene Lerager Bindtype: Helskindsbind med skindpålægning og blindpræg Indsender: Malene Lerager, Co´libri Voksenbog 2017 Being There Forlag: Louisiana Museum of Modern Art Tilrettelægning: Anni’s Trykkeri: Narayana Press Indsender: Louisiana Museum of Modern Art Børnebog 2017 ikke uddelt Håndindbunden bog 2017 Hair Drawings Bogbinder: Malene Lerager Grafisk design: Malene Lerager Bindtype: Kunstnerbog Indsender: Malene Lerager, Co´libri Fagbog 2018 Conditions Forlag: Dorte Mandrup A/S Tilrettelægger: Urgent.Agency Trykkeri: Narayana Press Indsender: Narayana Press


Skønlitterær bog 2018 Bestiarium (bogserie) Forlag: Forlaget Virkelig Tilrettelægger: Andreas Vermehren Holm Trykkeri: Tallinn Book Ltd. Indsender: Andreas Vermehren Holm Børnebog 2018 Er det mit hjem? Forlag: Politikens Forlag Tilrettelægger: W+K Amsterdam Illustrator: Yeji Yun Trykkeri: Specialtrykkeriet Arco A/S Indsender: Politikens Forlag Bogomslag 2018 John Kørner Forlag: Roulette Russe Tilrettelægger: Spine Studio Trykkeri: Specialtrykkeriet Arco A/S Indsender: Roulette Russe

Skønlitterær bog 2019 Ulysses Forlag: Forlaget Vandkunsten Tilrettelægger: Carl-H. K. Zakrisson, Polytype Trykkeri: CPI/Leck (materie), Narayana Press (billeder) Indsender: Forlaget Vandkunsten Bogomslag 2019 Sild a la Palægade Forlag: Salvador Books Tilrettelægger: Kasper Bjerre og Peter Buch Hansen Trykkeri: Narayana Press Indsender: Salvador Books, Kasper Bjerre Håndindbunden bog 2019 Blå og mørke spor Bogbinder: Inger Mønster Marker Bindtype: Helbind Indsender: Inger Mønster Marker

Fagbog 2019 Old Tjikko Forlag: Fabrik Books Tilrettelægger: Rasmus Koch, Rasmus Koch Studio Trykkeri: Narayana Press Indsender: Fabriks Books, Nicolai Howalt

205Bliv medlem af Forening for Boghaandværk

OM FORENINGEN

SEKRETARIAT

Forening for Boghaandværk udbreder kendskabet til den danskproducerede trykte og digitale bog, dens design, æstetik samt tekniske kvaliteter gennem udstillinger, udgivelser og arrangementer med fokus på bogens form, funktion og udførelse. Foreningen har eksisteret siden 1888 og har afdelinger fordelt over hele landet. Nye medlemmer er altid særdeles velkomne.

Forening for Boghaandværk c/o Det Kgl. Bibliotek Att.: Mads Brunsgaard

Bliv medlem af Forening for Boghaandværk via indmeldelseskuponen på: www.boghaandvaerk.dk

KONTINGENT FOR 2020 Almindeligt medlemskab: Bogvennen afhentet 500 kr. Bogvennen tilsendt 575 kr. Under uddannelse eller under 30 år: Bogvennen afhentet 150 kr. Bogvennen tilsendt 225 kr. Pensionistmedlemskab: Bogvennen afhentet 400 kr. Bogvennen tilsendt 475 kr. Firmamedlemskab 1.500 kr. (To eksemplarer af Bogvennen tilsendt)

Besøgsadresse Søren Kierkegaards Plads 1 1221 København K Postadresse Christians Brygge 8, 1219 København K E-mail mad@kb.dk Telefon 91 32 45 46 Telefontid: Man-, ons- og fredag kl. 16.00-17.00 Hjemmeside boghaandvaerk.dk Facebook facebook.com/boghaandvaerk

OBS! Firmamedlemmer får tilsendt to eksemplarer af samtlige udgivelser.

207


TAK Forening for Boghaandværk vil gerne rette en varm tak til Studio jetzt-immer v/ Amanda-Li Kollberg & Siri Lee Lindskrog for udfærdigelse af kataloget Årets Bedste Bogarbejde 2020 samt til fotograf Tor Birk Trads for fotos af bøger og bogbind til udstillingskataloget.

208


FORENING FOR BOGHAANDVÆRK RETTER EN HJERTELIG TAK TIL

C.L. Davids Fond og Samling Erik Birger Christensens Fond Ernst B. Sund Fonden Grafisk Almenvelgørende fond Grakom, Grafisk Arbejdsgiverforening Grid System Aps Montana Furniture A/S Nationalbankens Jubilæumsfond Sonning-Fonden

209


Årets Bedste Bogarbejde 2020 Udgiver: Forening

for Boghaandværk © 2020 Brunsgaard og Christian Kaaber Design og sats: Studio jetzt-immer Fotograf: Tor Birk Trads Skrift: Lars og Lars Mono af Mads Wildgaard Specialtegnede tal: Siri Lee Lindskrog Trykkeri: Clausen Grafisk Bogbinderi: Clausen Grafisk Produktion: Søren Hørdum Redaktion: Mads

Format: 215

× 158 mm sider Papir: Munken Polar Rough 120 g (indhold), Efalin Feinleinen 270 g (omslag) Oplag: 750 ISSN: 1903-3990 Sidetal: 208