Page 1

Ordinea de zi 1. Prezentarea rapoartelor pentru anul 2011 – 2012 a. Rapoartele membrilor Consiliului Director b. Raport RoJAM – Fă următorul pas! c. Raport Centrul Cercetășesc Nocrich d. Raportul programului Școala Altfel în Spirit Cercetășesc 2012 2. Prezentarea raportului financiar-contabil 2011 3. Prezentarea raportului comisiei de cenzori 2011 4. Prezentarea raportului comitetului executiv 2011 5. Dezbaterea rapoartelor și supunerea la vot în vederea aprobării 6. Descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credit pentru anul 2011 7. Prezentarea priorităților (strategiei) dezvoltării organizației pentru anul 2012 -2014 şi supunerea la vot în vederea aprobării 8. Prezentarea propunerilor de activităţi naţionale ale ONCR pentru anul 2012 – 2013 a. Centenarul ONCR 2013 b. Festivalul Olimpic al Tineretului European 2013 c. Programul Școala Altfel în Spirit Cercetășesc 2013 d. Dezbaterea propunerilor și supunerea la vot în vederea aprobării 9. Validarea cotizaţiei sociale 10. Prezentarea variantelor de buget pentru anul 2013 şi supunerea la vot în vederea aprobării 11. Prezentarea propunerilor de înfiinţări, desfiinţări ale centrelor locale, acordarea personalităţii juridice şi supunerea la vot în vederea aprobării 12. Alegeri pentru completarea Consiliului Director 13. Expunere şi luări de cuvânt privind proiectul de statut al ONCR 14. Diverse

Ordine de zi AG2012 ONCR  

Ordine de zi AG2012 ONCR

Ordine de zi AG2012 ONCR  

Ordine de zi AG2012 ONCR