Page 1

Branzas

Ghidul Clientului


Branzas “Am fondat Branzas în 1994 cu scopul de a oferi cele mai bune strategii de brand şi design menite să vă ajute în obiectivele Dvs. de afaceri. Strategiile pragmatice, eficiente de branding şi design au fost şi continuă să fie valorile noastre.” Bogdan Branzas, CEO şi Director de Creaţie.

Introducere. Suntem încântaţi că aţi ales să contactaţi Branzas şi aşteptăm cu plăcere să colaborăm cu Dvs. Branzas este o agenţie full-service de consultanţă de brand şi design axată pe crearea si managementul brandurilor, furnizând sfaturi si solutii strategice referitoare la toate aspectele brandului. Ne place să ne cunoaştem clienţii în amănunt pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii şi soluţii şi pentru a vă putea ajuta să vă atingeţi obiectivele propuse. Ţelul nostru este acela de a vă furniza design şi consultanţă de brand de înaltă clasă care să vă depăşească aşteptările, încadrându-ne în timpul şi bugetul alocat. Dorim ca pe parcursul colaborării să transformăm relaţia de colaborare într-un maxim de colaborare fructuoasă cu un minim de deranj pentru Dvs. Nici un client nu seamănă cu celălalt, precum toţi designerii şi consultanţii lucrează cu metode diferite. Pentru a veni în ajutorul tuturor, considerăm ca începând cu cuvântul “start” toată lumea implicată trebuie să cunoască cu exactitate rolul său în proiect şi sperăm că acest Ghid al Clientului vă va fi de ajutor. Abordarea noastră. Dorim să adăugăm valoare afacerii Dumneavoastră. Dorim să subliniem faptul că suntem aici pentru a vă ajuta şi susţine afacerea. Dorim să vă oferim serviciile noastre în mod organizat şi la timp. În măsura posibilităţilor vă oferim materialele în limba română, pentru ca acestea să poată fi reutilizate în afacerea Dvs. Oricum, majoritatea echipei noastre este specializată în limba engleză şi trebuie să ne specificaţi dacă doriţi ca procesul de lucru şi de comunicare cu Dvs trebuie să se deruleze în aceasta limbă. Procesul de lucru va fi supervizat personal de Bogdan Brânzaş care este responsabil cu livrarea serviciilor noastre către Dvs. De asemenea, putem implica şi alte persoane din nivelul executiv, designeri, copywriteri, consultanţi, asistenţi sau personal tehnic din firma noastră. Serviciile noastre. Suntem o agenţie full-service axată pe consultanţă de brand şi design şi putem duce la bun sfârşit orice tip de proiect, de la analiza pieţei şi a competiţiei la strategii de brand, creare de identitate, sisteme grafice, seminarii de brand şi traininguri, standarde de brand şi operaţiuni de implementare şi producţie. Serviciile noastre sunt grupate pe 3 categorii: Analiză, Creaţie şi Implementare. Ne va face placere să discutăm impreuna gama de servicii pe care v-o putem oferi şi să alegem împreună ceea ce este necesar pentru Dvs. Detalii suplimentare găsiţi şi în prezentarea companiei noastre. Echipa noastră. Toţi membrii echipei noastre sunt familiarizaţi cu toate aspectele proiectelor pe care le derulăm şi sunt focusaţi în a vă oferi cele mai bune servicii posibile. Branzas îşi menţine standardele înalte prin recrutare atentă şi training, precum şi prin monitorizarea performanţelor şi a implicării echipei. Echipa noastră este compusă din Client Director, Director de Creaţie, Consultant Senior, Designeri Seniori, Designeri, Copywriteri, Specialişti DTP, Manager producţie/implemetare, Specialist 3D, Consultant proprietate intelectuală.

2

Ghidul Clientului Branzas


Branzas Contacte în cadrul organizaţiei Dumneavoastră. Va trebui să identificăm persoana principală de contact sau contactele din cadrul organizaţiei Dvs. Preferăm să existe un contact principal care în mod normal va fi responsabil pentru briefingul şi instructajul nostru şi cu aprobarea derularii etapelor si efectuării plăţilor către noi. În plus faţă de contactul nostru principal este necesar să ştim ce alte persoane vor fi autorizate să ne instruiască legat de serviciile care vă vor fi facturate. Brieful şi instrucţiunile Dvs. Putem fi contactaţi şi acceptăm instrucţiuni prin telefon, poştă, fax sau email. Detaliile de contact ale firmei noastre se găsesc pe coala cu antet şi pe cărţile de vizită ale celor responsabili cu proiectul Dvs şi apar în propunerea de afaceri şi contract. Procedura de primire a briefurilor şi instrucţiunilor va depinde de natura şi urgenţa problemei, locaţia Dvs şi modul cel mai rapid de gestionare a procesului. Preferăm să primim instrucţiuni asupra tuturor aspectelor principale în scris sau să le avem confirmate în scris. Emailul nu este o modalitate sigură de comunicare şi nu putem garanta siguranţa acestui sistem. Vom comunica cu Dvs în maniera pe care o preferaţi. Vă rugăm să ne informaţi asupra oricărei schimbări aparute în structura Dvs de personal, adresă sau schimbare în conducere care ar putea afecta relaţiile de lucru cu noi sau proiectele pe care le realizăm pentru Dvs. De asemenea, dacă consideraţi că un anumit proiect nu mai este necesar a fi realizat, avem rugămintea să ne informaţi fără întârziere pentru a nu exista cheltuieli care să nu fie necesare. În cazul în care nu există precizări în acest sens vom continua proiectul aşa cum am fost instruiţi de către Dvs şi, prin prisma acestui fapt, vă vom trimite documentele de plată aferente. Comunicări şi întâlniri. Timpul şi banii sunt resurse pe care cu totii le apreciem si utilizam cat mai judicios şi în acest sens, dacă întâlnirile directe nu reprezintă o necesitate stringentă, suntem bucuroşi să abordăm orice altă variantă de cost eficientă în vederea comunicării: telefon, telefax, e-mail, Yms, Skype şi prezentări online. Dacă întâlnirile sunt obligatorii, birourile noastre pot găzdui echipa Dvs, dacă acest lucru este dorit, sau aceste întâlniri pot avea loc la birourile Dvs. Garanţie. Dvs, ca şi client al nostru, ne garantaţi faptul că, din cunostinţele Dvs, informaţiile şi instrucţiunile furnizate de Dvs către Branzas nu implică la o încălcare a legilor nici unei ţări. Termene limită. Vă rugăm să luaţi notă de toate termenele limită indicate în documentele şi rapoartele trimise către Dvs. Nerespectarea termenelor limită poate să conducă la pierdere de resurse pretioase care poate induce costuri adiţionale. Nu ne asumăm răspunderea pentru nici o pierdere care provine din lipsa informaţiilor şi instrucţiunilor complete şi clare, chiar dacă se încadrează în termenul limită însă nu ne permit să acţionăm în timp util. Informarea clienţilor. Branzas vă va ţine în permanenţă la curent cu evoluţia proiectului în toate etapele importante, bineînţeles în scris. Toate proiectele sunt ţinute în evidenţă şi vă putem furniza oricând rapoarte cu privire la statusul actual al acestora. Informarea terţelor părţi implicate. În circumstanţele în care este necesar să informăm şi instructăm terţe părţi sau alţi furnizori (case de editură, specialişti 3D, fotografi, etc) în numele Dvs, ne asumăm răspunderea de a contacta şi selecta profestionişti în domeniu. Branzas monitorizează aceste terţe părţi în mod regulat pentru a se asigura că serviciile dorite sunt furnizate corect şi că standardele de performanţă sunt respectate.

3

Ghidul Clientului Branzas


Branzas Confidenţialitate. Toate informaţiile furnizate de către Dvs sunt considerate ca fiind confidenţiale, dar avem rugămintea sa ne atrageţi atenţia dacă vreuna din acestea comportă o sensibilitate aparte. Nu vom divulga nici o informaţie confidenţială primită din partea Dvs, decât la specificaţiile Dvs. Nu va fi considerată o lipsă de încredere informarea anagajaţilor noştri sau a furnizorilor pe care îi instruim în numele Dvs, cu scopul de a duce la bun sfârşit cerinţele Dvs. Contractul nostru conţine o clauză de confidenţialitate comprehensivă. Responsabilitatea noastră. Atunci când deveniţi un client al Branzas este de la sine înţeles faptul că veţi beneficia de sfaturile noastre si serviciile noastre la înalt nivel. Ne aşteptăm ca Dvs, ca şi client direct al nostru, să luaţi în considerare sfaturile noastre. În orice caz, nu ne asumăm resposabilitatea pentru orice consecinţe apărute din partea unei terţe părţi pe sfaturile căreia vă veţi baza. În cazurile în care instruim terţe parţi, responsibilitatea sfaturilor oferite de către ei rămâne acestora. Tarifele noastre. Tarifele noastre conţin preţuri standard pentru creaţie, consultanţă şi aspecte administrative ale muncii noastre, corelate cu orarul proiectului. Tarifele noastre pot fi subiectul unor modificări, de obicei anual, şi pot fi puse la dispoziţia Dvs, la cerere. Avem rugămintea să solicitaţi “ Tarifele Branzas”. Costurile asociate, spre exemplu cele aferente unor terţe părti, cheltuielile de călătorie, samd vor fi suportate de către Dvs. Clienţii sunt responsabili de toate cheltuielile pe care Branzas le face la instrucţiunile Dvs, incluzându-le pe acestea precum şi alte costuri. Ne consultăm clienţii înainte de a proceda la demersuri de acest fel, deşi acest lucru nu este întotdeauna posibil. Dacă ne este solicitat, putem furniza costuri estimative în avans. Aceste estimative sunt furnizate în termeni de bună credinţă şi bazate pe cunoştinţele noastre la acel moment. Câteodată este dificil să furnizăm estimative precise, deoarece acestea pot face obiectul unor modificări care nu ţin de noi. Ne vom strădui să vă anunţăm dacă apar costuri care pot modifica substanţial estimativele furnizate anterior. Toate tarifele şi costurile menţionate în contract sau în estimatele noastre către Dvs nu conţin TVA. Facturi şi termene de plată. În mod uzual emitem facturi pentru plăţi în avans şi pe măsura realizării etapelor. Termenele de plată sunt de 15 zile de la primirea facturii. Vom solicta plăţi în avans pentru lucrările pe care le subcontractăm pentru Dvs. În proiecte care implică plăţi din partea noastră către terţe părţi sau cheltuieli de călătorie vom emite o factură care va justifica aceste lucruri pe baza unui estimat. Dacă plăţile nu se efectuează către noi în termenul uzual, suntem îndreptăţiţi să solicităm penalizări pentru plăţile întârziate, începând cu data emiterii facturii, la o rată de 3% calculată din suma datorată. De asemenea suntem îndreptăţiţi să oprim orice lucrare care se derulează pentru Dvs, după notificarea Dvs. În cazul în care considerăm că trebuie demarate demersuri juridice pentru recuperarea datoriei, şi dacă avem câştig de cauză, ne rezervăm dreptul de a solicita de la avocaţii Dvs. onorariul achitat de noi în acest demers. Hârtii şi documente. Fiecare client şi fiecare proiect deţine un dosar separat care să asigure faptul că toate informaţiile, documentele şi corespondenţa sunt gestionate perfect. Este politica noastră de a arhiva toate dosarele pe o perioadă minimă de 3 ani de la data ultimei facturi emise către Dvs. şi ne rezervăm dreptul de a distruge la orice moment după expirarea acestor 3 ani. Dacă doriţi să păstrăm acest dosar pe o perioadă mai lungă, vă rugăm să ne comunicaţi acest lucru. Ne rezervăm dreptul de a vă solicta o sumă pentru depozitarea acestor dosare.

4

Ghidul Clientului Branzas


Branzas Durată şi finalizare. Vom acţiona legat de proiecte în direcţia în care am fost informaţi şi în concordanţă cu instrucţiunile primite si intelegerile efectuate, până la finalizarea proiectului. Oricare dintre părţi poate înceta contractul, în mod generic sau strict referitor la un anume proiect, informând cealaltă parte implicată. Nu vom acţiona în această modalitate decât dacă apare un conflict de interese sau considerăm că există alt motiv întemeiat care să ne justifice faptul ca nu este în interesul agenţiei noastre de a continua colaborarea cu Dvs. Ne rezervăm dreptul de a nu continua proiectul dacă plăţile nu sunt făcute corespunzător către noi, conform termenilor stipulaţi în contract. În acest caz vă vom trimite un orar al proiectelor în urma căruia am realizat livrabilele, precum şi o factură finală cu preţul şi costurile asociate, dacă acestea există. Acceptare de termeni. Instrucţiunile furnizate de către Dvs ne confirmă acceptarea acestor termeni de colaborare. Dacă există cometarii specifice, avem rugămintea să ni le furnizaţi în timp de 7 zile de la primirea Ghidului Clientului, în caz contrar va fi considerată aprobare tacită şi vom acţiona în funcţie de termenii menţionaţi anterior. Proprietate intelectuală. Toate drepturile intelectuale rezultate din munca noastră pentru un client sunt transferate în mod automat în proprietatea clientului, în urma rambursării integrale a costurilor noastre, precum şi a costurilor asociate legate de proiect, fără limitări de timp şi teritoriu sau alte condiţii. Acestea se aplică doar pentru versiunea finală a materialelor aprobate de către client şi nu se aplică pentru variantele proiectului şi versiunile sau ideile intermediare. Jurisdicţie. Relaţia clientului cu Branzas va fi guvernată exclusiv şi va fi în deplină concordanţă cu legile României ale cărei instanţe de judecată vor avea jurisdicţie exclusivă în orice fel de divergenţă. Orarul biroului. Biroul Branzas este deschis în timpul saptămânii (exclusiv weekendurile şi zilele de sărbătoare legală) între orele 9 şi 17. Corespondenţa, faxurile şi e-mailurile recepţionate în afara acestui orar (în cazul în care nu există o altă înţelegere) pot să nu fie văzute şi recepţionate decât în dimineaţa următoare. Feedbackul şi opiniile Dvs. Aşteptăm părerile Dvs şi orice sugestie pe care o aveţi legată de serviciile oferite de către noi sau referitoare la modalitatea în care vă sunt oferite aceste servicii. Anticipăm faptul ca veţi fi multumiţi de serviciile noastre, veţi reveni şi ne veţi recomanda şi altora. Ne puteţi comunica părerea Dvs prin orice mijloc de comunicare şi ne puteţi recomanda modalităţi de îmbunătăţire a serviciilor pe care le oferim. Datele noastre de contact. Str. Cometei 5, et.2 Cluj Napoca, Romania T. +40 264 419129 F. +40 254 414826 E. office@branzas.ro www.branzas.ro Bogdan Branzas CEO & Director Creaţie bogdan.branzas@branzas.ro +40 733 081 300

5

Ghidul Clientului Branzas

Ghidul clientului  
Ghidul clientului  

Despre cum vedem noi colaborarea si parteneriatul cu clientii nostri.

Advertisement