Page 1


bogdan1966  
bogdan1966  

Pierwsza próba używania znaków korektorskich. Uważam, że warto się nimi posługiwać przy korekcie ręcznej. Na początku za każdym razem musiał...