__MAIN_TEXT__

Page 1

MVO jaarverslag 2017 WERK | BEDRIJF | WERELD


Inleiding Wij ontwerpen al meer dan 55 jaar speelruimte, die wij desgewenst turn key opleveren. Sinds 2013 hebben wij ons MVO beleid geformaliseerd en jaarlijks stellen wij een jaarverslag op waarmee wij verantwoording afleggen naar onze stakeholders. Wij publiceren het MVO jaarverslag 2017 via onze website en nieuwsbrief.

2

BOERplay - MVO jaarverslag 2017


INHOUD Inleiding 2 MVO beleid 4 Onze missie 6 Gedragscode 7 Certificering 7 Duurzaamheid 8 Leefbaarheid 8 Duurzaamheid en werkgelegenheid 8 SROI 10 Circulariteit 10 Ketenverantwoordelijkheid 11 Cradle tot cradle 12 Overige 12 Recycling 13 Verantwoording 2017 14 Klanttevredenheid 15 Medewerkers 16 Arbeidsvoorwaarden 16 Ziekteverzuim en bedrijfsongevallen 16 Externe communicatie 16 Opleidingen 17 Milieudoelstellingen 18 FSC 18 Verlagen CO2 emissie (footprint) 18 Milieuvriendelijk productieproces en uitvoeringsproces 19 Join the Pipe 20 Afval 22

BOERplay - MVO jaarverslag 2017

3


MVO Beleid

4

BOERplay - MVO jaarverslag 2017


Ons Werk

Onze Wereld

De potentiële maatschappelijke impact is het grootst in ons dagelijkse werk. Door het leveren van aantrekkelijke speel- en sportplekken dragen we bij aan de gezonde ontwikkeling van kinderen en volwassenen. We betrekken hen als de eindgebruikers bij de planvorming van de plekken.

Ook ten aanzien van de wereld willen wij ons steentje bijdragen. Wij zijn ISO 9001, ISO 14001, KOMO en VCA* gecertificeerd, wij produceren milieubewust en werken aan het verminderen van afvalstromen. We houden bij het ontwerp van onze toestellen rekening met de recyclebaarheid. We verbeteren onze toestellen continu. Begin jaren ’80 waren wij het eerste bedrijf ter wereld dat speeltoestellen fabriceerde van gerecycled kunststof. Onze houten speeltoestellen zijn FSC® gecertificeerd. Wij zetten ons in voor de verdere ontwikkeling van veilige speeltoestellen als lid van de normencommissie NEN-1176 / NEN-1177 voor speeltoestellen en valondergronden.

Wij bieden onze medewerkers een veilige en vertrouwde omgeving, met gevarieerd werk. Mensen kunnen zich ontwikkelen door het leren van nieuwe vaardigheden of verkrijgen van nieuwe kennis door bijvoorbeeld opleidingen waardoor ze zich kunnen ontwikkelen. Onze arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de bedrijfs-CAO.

Ons Bedrijf: In het bedrijf kunnen wij een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappij. Als een van de weinige speeltoestellenleveranciers hebben wij een eigen productielocatie in Nederland. Ook de montage en levering van speeltoestellen is in eigen beheer. Hiermee zorgen wij voor werkgelegenheid in Nederland en borging van kennis ten aanzien van spelen. Wij streven er naar om zoveel mogelijk zaken te doen met lokale leveranciers om zo een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de filedruk en de uitstoot van CO2. Waar mogelijk ondersteunen we lokale initiatieven en vervullen we een educatieve functie voor enkele scholen in onze directe bedrijfsomgeving, die wij projectbegeleiding en diverse stageplaatsen bieden.

We verzorgen verschillende keren per jaar gastlessen op scholen en PABO’s. Ook hebben we in 2017 workshops gegeven aan Technasia in Gorinchem, Hellevoetsluis, Raamsdonksveer en Zwijndrecht. Zo houden we voeling met behoeftes en inzichten van de aankomende generaties. We faciliteren jaarlijks ook kennisdagen met het werkveld en zoeken actief contact met onze doelgroepen door middel van participatietrajecten, workshops en rondleidingen.

Ir. Arjan van Schaik MBA Eigenaar  

BOERplay - MVO jaarverslag 2017

5


ONZE MISSIE “Het is onze missie om de openbare ruimte aantrekkelijk te maken. Door het ontwerpen van leuke speel- en sportplaatsen nodigen wij iedereen uit om meer buiten te bewegen. Doordat mensen naar buiten gaan om te bewegen, zullen mensen meer buiten verblijven en elkaar makkelijker ontmoeten. Als mensen elkaar weer ontmoeten zullen ze elkaar ook weer leren kennen. Deze verbetering in sociale cohesie zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid in de wijk en genereert zo duurzame betrokkenheid bij de eigen omgeving.“ Als mensen als kind al uitgedaagd worden om te bewegen, zal bewegen gewoon zijn in de rest van hun leven. Bewegen is ook gezond en zorgt dat mensen zich prettiger voelen. Bewegen geeft plezier. Wij vinden dan ook dat kinderen al vroeg uitgenodigd moeten worden om te spelen. Door te spelen ontwikkelen zij zich. Het tempo van ontwikkelen van een kind hangt af van de rijping van de hersenen. Het is daarom belangrijk dat kinderen veel spelen, bewegen en ervaringen opdoen. Onze zintuigen zijn het contact met de buitenwereld. Kinderen spelen, leren en ervaren met hun zintuigen. Aan ons de uitdaging om een omgeving te creëren waarin ze hun natuurlijke ontdekkingsdrang kunnen ontplooien.” “Kinderen willen spelen in een omgeving met ruimte voor eigen interpretatie. Met voldoende “aanleiding” om te doen waar ze qua ontwikkeling aan toe zijn. En waar “getolereerd” wordt dat ze hun gang gaan. Bij het ontwerp van een speelplek is het wenselijk om de speelvoorziening en het omliggende terrein tot één geheel te maken en uit te gaan van 4 speltypes van het kind”, ofwel rauwers, douwers, bouwers en schouwers.

Rauwer

Douwer

Bouwer

Schouwer

Ik ga als een speer, probeer me maar eens bij te houden! Laat mij maar lekker rond stuiteren en uitleven. En wie het snelste is? Ik natuurlijk. Stilzitten daar houd ik niet van, ik heb ruimte nodig om mijn ding te kunnen doen.

Spelen, het allerleukste wat er is! Geef mij maar iets om mee te spelen of iets om te doen, dan vermaak ik me wel. En als we samen spelen wordt het helemaal gezellig. Als we een gezellige plek hebben om samen af te spreken komt dat helemaal goed. Kom, laten we geen tijd verliezen en meteen beginnen.

Kijk eens, helemaal zelf gemaakt! Mooi he? Met wat ik maar kan vinden om mij heen, bouw ik de mooiste creaties. Leren doe je door te proberen. Ik experimenteer erop los. En dwaal ik een keertje af, dan ontstaat er vaak nog iets veel mooiers!

Laat me nou… ik zit hier net zo lekker. Mag ik nog even blijven? Ik was net met een enorm leuk spelletje bezig. Je zei net toch dat we nog 5 minuten zouden blijven? Nou, die zijn nog niet voorbij dus we kunnen nog niet naar huis.

6

BOERplay - MVO jaarverslag 2017


Gedragscode Sinds 2013 hanteren wij een gedragscode. 1. Verbod op dwangarbeid en kinderarbeid; 2. Verbod op discriminatie van werknemers; 3. Vrijheid van (vak)vereniging; 4. Recht op collectieve arbeidsonderhandelingen; 5. Betaling van een leefbaar loon; 6. Compensatie van overwerk met loon of vrije uren 7. En het hebben van een wettig arbeidscontract voor alle werknemers. Toetsing van het gedrag aan de gedragscode is opgenomen in de management review. Er zijn geen afwijkingen op onze gedragscode geconstateerd. Wij toetsen jaarlijks de naleving van deze gedragscode door onszelf en onze leveranciers. Ook dit jaar hebben we onze leveranciers getoetst, met de conclusie dat zij zich daadwerkelijk houden aan de gedragscode.

Certificering

VCA*

Ons kwaliteitsborging- en managementsysteem wordt jaarlijks gecertificeerd conform ISO 9001, ISO 14001, VCA* en KOMO. Onze toestellen zijn FSCÂŽ gecertificeerd.

BOERplay - MVO jaarverslag 2016 BOERplay - MVO jaarverslag 2017

7

7


Duurzaamheid “Wij zijn onderdeel van de maatschappij. Daarom is het voor ons logisch om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen”. Duurzaamheid heeft voor ons meerdere betekenissen:

Leefbaarheid Het realiseren van een uitdagende speelplek die veel wordt gebruikt draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk. Mensen zullen elkaar weer treffen, ontmoeten en leren kennen. Een dergelijke speelplek genereert duurzame betrokkenheid.

Duurzaamheid & werkgelegenheid Wij geloven in een goede toekomst voor de maakindustrie in Nederland. Voor ons is duurzaamheid óók werkgelegenheid voor de 100 collega's die bij ons werken en zo dragen wij óók bij aan een leefbare maatschappij. Wij produceren en assembleren als een van de weinige leveranciers onze speeltoestellen in Nederland. Wij geloven in een goede toekomst voor de maakindustrie in Nederland door te blijven investeren in innovatie en flexibiliteit. In verband met een goede toekomst voor de maakindustrie in Nederland investeren we in innovatie en flexibiliteit en creëren ook op langere termijn werkgelegenheid in Nederland. Om de concurrentie van de lage lonen in het Oostblok te weerstaan, dwingen wij onszelf slimmer, efficiënter en effectiever te werken. Hierdoor zijn wij in staat op langere termijn banen te creëren voor de Nederlandse maatschappij en voldoen wij aan onze zorgplicht, ten aanzien van de maatschappij waarin wij werken.

8

BOERplay - MVO jaarverslag 2017


BOERplay - MVO jaarverslag 2017

9


SROI Wij zijn sterk betrokken bij de maatschappij. Wij hebben al jaren een WAJONG-ere in dienst (social return) , welke deel (2%) uitmaakt van ons personeelsbestand. Regelmatig voeren wij infrastructurele werkzaamheden uit in een nauwe en plezierige samenwerking met verschillende werkvoorzieningsbedrijven. In 2017 is ons personeelsbestand uitgebreid met 4 FTE. Wij zijn een erkend leerbedrijf en begeleiden jaarlijks BBL’rs en MBO en HBO stagiaires.

Circulariteit We realiseren dat we een grote duurzaamheidsimpact hebben. Wij produceren lokaal en betrekken onze grondstoffen en halffabricaten ook lokaal, met een positieve impact op de emissie CO2. Een uniek voordeel.

Met onze toeleveranciers maken wij concrete afspraken over de wijze waarop zij hun ketenaansprakelijkheid in ons MVO beleid dienen in te vullen en na te leven. Wij ontwerpen en ontwikkelen onze toestellen zelf. Bij het ontwerp zijn de hoogste Nederlandse duurzaamheidsnormen (boven EU-niveau) het uitgangspunt. Wij voldoen aan de voorgeschreven duurzaamheidscriteria, opgesteld door VRO. Wij vinden dat toestellen na plaatsing weinig onderhoud nodig moeten hebben, zodat er zoveel mogelijk geld beschikbaar blijft voor nieuwe speelruimte. Daarom ontwerpen wij toestellen met lage onderhoudskosten, een lange levensduur en een standaard garantie van 15 jaar. Wij zijn trots op de referentie van o.a. de Gemeente Steenwijkerland: 

“De laatste 10 jaar is door een nauwe samenwerking met de politiek, beleidsmedewerker, beheerder spelen en inspecteur spelen een zeer gevarieerd en duurzaam speelplan opgezet en tot uitvoering gebracht. De Gemeente Steenwijkerland ligt in de kop van Overijsel. De gemeente telt 1100 speeltoestellen, variërend van wipkip tot voetbalkooi." "De gemeente Steenwijkerland koopt haar speeltoestellen in bij vier vaste leveranciers. Deze leveranciers kunnen ieder elk denkbaar toestel leveren. BOERplay is één van deze leveranciers. BOERplay levert net als de andere leveranciers speeltoestellen van allerlei materialen. De voordelen die we ervaren bij de toestellen van BOERplay zijn groot. In Steenwijkerland hebben wij toestellen staan die zeker de 20 jaar al gepasseerd zijn. Deze toestellen hebben ook nú niet meer onderhoud nodig dan een nieuw toestel en saai worden de toestellen nooit".

10

BOERplay - MVO jaarverslag 2017


Ketenverantwoordelijkheid Onze toestellen zijn milieuvriendelijk, veilig, vandalismeproof, en onderhoudsarm. Onze toestellen zijn kostenefficiënt met lage life cycle costs. Onze programma’s zijn qua compositie en samenhang met elkaar in overeenstemming. Bij het ontwerpen van zowel onze modulaire als solitaire toestellen streven wij naar het verminderen van de variëteit in componenten. Wij richten ons op het beperken van grondstofverbruik en het minimaliseren van afval door bijvoorbeeld de recyclebaarheid van onze producten. Voortdurend zijn wij op zoek naar nieuwe grondstoffen met gelijke prestaties, die zich goed laten scheiden en hergebruiken. Alle restmaterialen van kunststof palen, HMPE en LDPE retourneren wij voor hergebruik. Aan het einde van de levenscyclus, in de sloopfase, nemen wij de toestellen terug en retourneren we de verschillende materialen, na scheiding, aan onze leveranciers voor hergebruik.

In het kader van duurzaamheid gebruiken wij verven, vernissen of overige verfproducten die voldoen aan de EG richtlijn verfproducten. Dit impliceert dat onze verfproducten maximaal 300 gram VOS (Vluchtig Organische Stoffen) per liter verf bevatten. Wij beperken grondstofverbruik en minimaliseren afval dankzij de recyclebaarheid van onze producten. Wij hebben een lange traditie in het gebruik van gerecycled materiaal en het recyclen van onze afvalstromen. Het kunststof is gemaakt van gerecyclede huishoudelijke (ca. 315 miljoen plastic flessen) en industriële afvalstromen.

In onze toestellen gebruiken wij materialen behorend tot de technische en biologische kringloop. Met betrekking tot de materialen uit de technische kringloop hebben wij een lange traditie in het gebruik van gerecycled materiaal en het recyclen van onze afvalstromen. Zo gebruiken wij al sinds 1980 gerecycled kunststof als basis voor vele van onze speeltoestellen. Daarnaast gebruiken wij in onze houten toestellen FSC® gecertificeerd hardhout.

BOERplay - MVO jaarverslag 2017

11


Cradle to cradle; uitgangspunten Wij ontwerpen met een kwaliteit die per definitie een lange levensduur garandeert. De levensduur van onze producten is meer dan 20 jaar. De toestellen van kunststof en metaal gaan zelfs nog langer mee. Er is een volledige inventarisatie aanwezig van alle materialen die in het product zijn verwerkt, onderscheiden naar componenten uit de technische en uit de biologische kringloop. We gebruiken materialen die zich goed laten scheiden en hergebruiken. De verschillende materialen retourneren wij, zoals kunststofpalen, HDPE en LDPE, na scheiding, voor hergebruik. Aan het einde van de levenscyclus kunnen wij de toestellen kosteloos terugnemen en verwerken wij de materialen zonder dat zij hun oorspronkelijke kwaliteit verliezen. Wij beperken de variĂŤteit in componenten. Alle componenten zijn gif- en splintervrij. Indien zowel componenten uit de technische als de biologische kringloop zijn gebruikt, zijn deze weer van elkaar te scheiden, zonder dat daarvoor gebruik hoeft worden gemaakt van aanvullende stoffen of materialen die niet in het proces kunnen worden hergebruikt.

12

BOERplay - MVO jaarverslag 2017

Overige • Andere verbruiksmaterialen zoals verpakkingsmaterialen (karton, papier en polyurethaan kunststoffen) beoordelen wij op een identieke wijze.

Gerecycled plastic, ondersteun het milieu. Sinds 1950 is het volume van plastic gestegen van 1,7 miljoen ton tot 288 miljoen ton in 2012. In Europa produceren wij ongeveer 57 miljoen ton per jaar. Meer dan 25 miljoen ton is afval geworden, waarvan slechts 6,6 miljoen ton wordt gerecycled. Via onze speeltoestellen van gerecycled kunststof geeft u ons afval een inspirerende nieuwe toekomst!


Recycling Al in de ontwerpfase houden we rekening met de recyclebaarheid van onze producten. Zo zijn componenten en materialen van elkaar te scheiden zonder dat gebruik hoeft te worden gemaakt van aanvullende stoffen of materialen die niet in het proces kunnen worden hergebruikt. 90% van de toestellen maken we zelf in Nieuwendijk. We besteden zoveel mogelijk lokaal uit om transportkosten te beperken en de levertijd te versnellen. Bij terugname van de speeltoestellen sturen wij onderdelen direct terug naar de leverancier die de onderdelen direct 1 op 1 kan recyclen of bewerken voor hergebruik. Sinds 1980 maken we gebruik van gerecycled kunststof (REBO) als basis voor veel van onze speeltoestellen. Wij zijn wereldwijd het eerste speeltoestellenbedrijf dat REBO toepast. We hebben de methodiek gepatenteerd. Het afval van REBO palen retourneren we naar de leverancier voor hergebruik.

BOERplay - MVO jaarverslag 2016 BOERplay - MVO jaarverslag 2017

13

13


Verantwoording 2017

14

BOERplay - MVO jaarverslag 2017


Klanttevredenheid Jaarlijks toetsen wij de ervaring van de klant ten aanzien van onze producten en dienstverlening, om input te krijgen om continu te verbeteren. Naar aanleiding van eerdere enquĂŞtes hebben we onder meer onze processen gewijzigd om levertijden te verkorten, geĂŻnvesteerd in productontwikkeling en innovatie en training van onze medewerkers. In 2017 zijn we gewaardeerd met een 7.7. Dit hebben we d.m.v. een infographic aan onze stakeholders gecommuniceerd. De resultaten zijn besproken in het MT. Alle aangeschreven personen zijn per mail op de hoogte gesteld van de uitslag. Verder is in de nieuwsbrief een samenvatting teruggekoppeld naar het voltallige personeel.

BOERplay - MVO jaarverslag 2017

15


Medewerkers Arbeidsvoorwaarden Sinds 2013 hebben we een eigen bedrijfs CAO. Deze CAO is medio 2017 verlengd voor een nieuwe periode van twee jaar. Wij stimuleren het lidmaatschap van een vakbond door het geven van een financiële bijdrage. In 2016 hebben we een functie- en loongebouw doorgevoerd. Aanvullend hebben we in overleg met de OR de beoordelingssystematiek aangepast. Met ondersteuning van Bureau Baarda. Ons beoordelingssystematiek gaat uit van de centrale vraag welke waarde mensen toevoegen aan de organisatie. Dit leidt uiteindelijk tot een proces van continu ontwikkeling en verbetering.

Ziekteverzuim en bedrijfsongevallen Ons ziekteverzuimpercentage is in 2017 met ruim 2,3% gedaald naar 6,82%. We hebben te kampen met een aantal langdurig ziekten. Onze doelstelling hebben we niet gehaald. In 2017 hebben zich geen bedrijfsongevallen voorgedaan.

Externe communicatie Zo verscheen er in 2017 periodiek een nieuwsbrief, werd nieuws gepubliceerd via de website en werd wekelijks via social media nieuws en ontwikkelingen gedeeld, bijvoorbeeld over duurzaamheid.

Opleidingen Wij werken met een jaarlijks opleidingsplan met relevante vakopleidingen per medewerker. Begin 2017 is er een training gegeven aan de verkoop buitendienst door Mindmotion gericht op het gebied van samenwerking. Alle nieuwe medewerkers (4x) hebben een introductie veiligheid speeltoestellen/speelruimte gevolgd. Eind 2017 hebben onze BHV’ers een herhalingstraining gevolgd. Tevens is een collega opgeleid tot BHV’er. We hebben in totaal 4 BHV-ers.

16

BOERplay - MVO jaarverslag 2017


BOERplay - MVO jaarverslag 2017

17


Milieudoelstellingen Jaarlijks formuleren wij duurzaamheidsdoelen. Ieder kwartaal rapporteert onze KAM cĂśordinator de status van de resultaten. Ook in 2017 hebben we onszelf doelen gesteld ten aanzien van het energieverbruik. Alle milieudoelstellingen zijn behaald. Ook hebben we voldaan aan de doelstelling dat er geen milieuincidenten zouden plaatsvinden.

FSC Wij kiezen voor het principe alleen FSCÂŽ hout te gebruiken. In 2017 zijn we geaudit en is ons certificaat verlengd.

Verlagen CO2 Emissie (Footprint) Met ingang van 2015 zijn we gestart met het aanbrengen van LED-verlichting. Wanneer de conventionele TL verlichting aan het eind van zijn levensduur is, wordt deze vervangen voor LEDverlichting. In 2017 hebben we 54% van alle conventionele TL verlichting vervangen voor LEDverlichting. Hiermee reduceren wij onze CO2-uitstoot met ca. 18.000 ton per jaar Het dieselverbruik is ten opzichte van 2013 verder afgenomen. Onder meer door aandacht voor zuinig rijden. Door het monitoren van het brandstofverbruik is het ook in 2017 gelukt om het brandstofverbruik verder terug te dringen. Sinds 2017 hebben we, in overleg met onze OR, een fietsregeling ingevoerd. Met deze regeling stimuleren we onze medewerkers om gebruik te maken van de fiets. Voor medewerkers, anders dan productie en montage, die niet op fiets afstand van

18

BOERplay - MVO jaarverslag 2017


Nieuwendijk wonen hebben we voorzieningen getroffen om vanuit huis te kunnen werken, c.q. in te loggen op ons netwerk. Wij hebben ons wagenpark de afgelopen twee jaar volledig vervangen voor nieuwe bedrijfswagens. Alle bedrijfswagens voldoen aan de emissienorm Euro VI. Alle leaseauto’s hebben energielabel A of B, zoals vastgelegd in ons leasebeleid.

Milieuvriendelijk productieproces en uitvoeringsproces Wij registreren het verbruik van gas en elektriciteit periodiek. Voor gas en elektriciteit zijn KPI’s opgesteld. We hebben in 2015 een houtkachel geinstalleerd in onze productiehallen. Deze kachel stoken we met het houtafval wat overblijft na productie van onze speeltoestellen en straatmeubilair. In verband met een grote opdracht hebben we in 2017 een opslaghal moeten bijstoken met gas, omdat we deze hal gedurende de winterperiode hebben gebruikt als een extra productiehal. De trendmatige daling van ons gasverbruik is hiermee doorbroken. In 2017 hebben we 26,4% meer gas verbruikt. Desondanks hebben we ons ons electra verbruik met 18% kunnen verlagen dankzij de inzet van nieuwe en energiezuinigere machines.

BOERplay - MVO jaarverslag 2016 BOERplay - MVO jaarverslag 2017

19

19


Join the Pipe Als je intensief speelt kun je dorst krijgen. In 2014 zijn we een samenwerking gestart met Join the Pipe. Deze samenwerking hebben we gecontinueerd in 2017. Zo maken we het mogelijk dat kinderen ook op de speelplek hun dorst kunnen lessen. Met gewoon kraanwater, duurzaam en gezond. Met een Join the Pipe tappunt wordt een alternatief geboden ten op zichte van plastic flesjes, met veelal suikerhoudende drankjes en kan zwerfafval worden voorkomen. Door het aanbieden van water via een tappunt stimuleren we mensen om meer water te drinken, in plaats van de gebruikelijke suikerhoudende flesjes frisdrank. Join the Pipe is een van de vele wapens in de strijd tegen obesitas. Met iedere plaatsing van een watertappunt wordt bijgedragen aan het plaatsen van een watertappunt met schoon drinkwater in Afrika. Met het plaatsen van een Join the Pipe watertappunt toont u zich een duurzame, milieu- en gezondheidsbewuste gastheer.

20

BOERplay - MVO jaarverslag 2017


BOERplay - MVO jaarverslag 2017

21


Afval We registreren verschillende afvalstromen. Door het sluiten van de polyester afdeling is in 2014 het chemisch afval vrijwel volledig afgenomen. Wij hebben een lange traditie in het gebruik van gerecycled materiaal en het recyclen van onze afvalstromen. We retourneren de verschillende materialen na scheiding aan onze leveranciers voor hergebruik of bieden het materiaal, specifiek geregistreerd, als specifieke afvalstroom aan. Deze maatregelen hebben geleid tot een reductie van ons bedrijfsafval per ton (zie figuur), terwijl ons omzet volume sinds 2015 jaarlijks stijgt met meer dan 10%.

2013: 52,4

22

2014: 54,5

BOERplay - MVO jaarverslag 2017

2015:39,08

2016: 37,09

2017: 34,2


BOERplay - MVO jaarverslag 2017

23


BEL ONS G O N G A A D N VA : S E I V D A VOOR 6 6 3 2 0 4 0183

 facebook.com/boerplay  linkedin.com/company/boer-speeltoestellen-bv/  twitter.com/boerplay Nederland Postbus 10 4255 ZG Nieuwendijk +31 183 40 23 66 België Sneeuwbeslaan 4 - bus 13 BE-2610 Antwerpen (Wilrijk) +32 3 31 48 679 info@boerplay.com www.boerplay.com

Profile for BOERplay

2.MVO Jaarverslag BOERplay 2017