__MAIN_TEXT__

Page 1

BEPERKTE RUIMTES HEBBEN ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN STRAAT | BUURT | WIJK

BOERplay - brochure straat | buurt | wijk

1


DE OMGEVING ALS SPEELVELD VEILIG BUITEN SPELEN EN ONTDEKKEN

2

BOERplay - brochure straat | buurt | wijk


DE FEITEN LIEGEN ER NIET OM In 2015 waren er iets meer dan 2,2 miljoen kinderen in Nederland. Het aantal kinderen in België is ongeveer gelijk. Kinderen spelen graag buiten. Televisie, computergames en de ‘virtuele wereld’ zijn populair, maar spelen in de openbare ruimte neemt nog steeds een belangrijke plaats in. Jonge kinderen spelen vaker buiten dan oudere kinderen. Uit onderzoek van TNS/Nipo, in opdracht van Jantje Beton, blijkt dat meer dan de helft van kinderen vaker buiten wil spelen. Hetzelfde onderzoek stelt dat vier op de tien kinderen de speelomgeving in de eigen buurt (stoepen, pleintjes en speelplekken) saai vindt. Dit geldt vooral voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar en kinderen die wonen in (sterk) stedelijk gebied. Van de kinderen die opgroeien in een stedelijke omgeving speelt één op de vier in hun vrije tijd zelfs nooit of slechts eenmaal per week vrij buiten. De ruimte om veilig en onbezorgd te kunnen spelen is vaak beperkt. De beperkte openbare ruimte moet met vele gebruikers worden gedeeld. Op straat is veel verkeer, wat gevaar kan opleveren voor spelende kinderen. En als auto’s geparkeerd staan, leggen ze beslag op de schaarse ruimte. In de openbare ruimte zijn goede speelvoorzieningen op de juiste plek belangrijk.

ADVIES OVER SPELEN IN UW STRAAT, WIJK OF BUURT? BEL: +31 183 40 23 66

BOERplay - brochure straat | buurt | wijk

3


ONZE KIJK OP BEWEGEN Als kinderen al jong uitgedaagd worden om te bewegen, zal bewegen gewoon zijn in de rest van hun leven. Wij vinden dan ook dat kinderen al vroeg uitgenodigd moeten worden om te spelen. Door te spelen, ontwikkelen zij zich motorisch, emotioneel en cognitief. Spelen geeft kinderen zelfvertrouwen. Door spelen, leren kinderen sociale vaardigheden. Door te spelen, ontwikkelen kinderen hun fantasie. Door kinderen te laten spelen, geven we kinderen betere kansen. Wij willen buiten spelen aantrekkelijker maken. Door het ontwerpen van leuke speel- en sportplaatsen nodigen wij iedereen uit om meer buiten

te bewegen. Spelen is plezier. Voor iedere leeftijd, voor iedere generatie. Bewegen draagt bij aan de kwaliteit van leven en een leefbare maatschappij. Kinderen spelen overal. Kinderen hebben het liefst speelruimte die hen uitdaagt. Goede speelruimte geeft kinderen aanleiding om op hun eigen manier te spelen en te doen wat past bij hun ontwikkeling. Voor kinderen is de buitenruimte één grote speelplek. Elke ruimte biedt eigen mogelijkheden en uitdagingen. Daarom kijken wij door de ogen van de gebruiker. En dus ook door de ogen van het kind.

SPELEN IS GOED VOOR DE TOTALE ONTWIKKELING VAN EEN KIND 1 Motorische ontwikkeling; De ontwikkeling van kracht, lenigheid, coördinatie, snelheid en uithoudingsvermogen. 2 Sociale ontwikkeling; De ontwikkeling om met anderen om te gaan. 3 Grensverleggende ontwikkeling; De ontwikkeling om dingen uit te proberen en te durven. 4 Ontwikkeling van constructieve vaardigheden; De ontwikkeling van ruimtelijk inzicht en om iets te kunnen opbouwen. 5 Competitieve ontwikkeling; De ontwikkeling om op een sportieve manier de strijd aan te gaan met anderen.

KIJK OP BOERPLAY.COM VOOR HET VOLLEDIGE VERHAAL

4

BOERplay - brochure straat | buurt | wijk


BOERplay - brochure straat | buurt | wijk

5


ONTWERP VOLGENS 4 SPELTYPES Een speelplek is meer dan een verzameling toestellen. Kinderen spelen het liefst in een omgeving met ruimte voor eigen interpretatie. Met voldoende “aanleiding” om te doen waar ze qua ontwikkeling aan toe zijn. En waar “getolereerd” wordt dat ze hun gang gaan. Bij het ontwerp van een speelplek is het wenselijk om de speelvoorziening en het omliggende terrein tot één geheel te maken en uit te gaan van de 4 speltypes van het kind; ofwel rauwers, douwers, bouwers en schouwers.

RAUWERS

DOUWERS

Kinderen die ruimte nodig hebben; ze hebben veel energie en stuiteren in het rond. Relatief zie je hier meer jongens.

Kinderen die structuur nodig hebben; ze zoeken heel bewust een speelaanleiding. Relatief zie je hier meer meisjes.

Open terrein: niets hoeft en alles kan; rennen, voetbal, basketbal, fietsen of skaten (afhankelijk van ondergrond).

Gestructureerde ruimte: Speciaal ingedeeld voor een activiteit of spel (speeltoestel, zandbak, etc.)

BOUWERS

SCHOUWERS

Kinderen die los materiaal gebruiken; ze bouwen hun eigen omgeving. Relatief zie je hier meer jongens.

Kinderen die beschutting zoeken; ze kijken eerst voordat ze meedoen of rusten gewoon uit. Relatief zie je hier meer meisjes.

Margegebied: De randen waarmee andere ruimtes worden gemaakt (vaak groen). Ze rommelen, plukken, breken, verstoppen, afzonderen, etc.

Binnenruimte: Verticale of horizontale begrenzingen waar je beschutting voelt. (bron: Bertus Mulder - Jeugd en Samenleving - (1978) 6/7)

6

BOERplay - brochure straat | buurt | wijk


LEEFTIJDSCATEGORIE EN SPEELWAARDE Speelplekken moeten uitdagend en attractief zijn. Ze moeten uitnodigen om te spelen, de fantasie prikkelen en uitdagen om grenzen te verleggen. Ieder kind kijkt anders naar zijn omgeving. Het is onze visie om altijd voldoende ruimte voor eigen interpretatie te geven. We stimuleren met ons ontwerp dat kinderen eigen fantasiespellen verzinnen op en rond de toestellen. Sommige kinderen zien een toestel als een kasteel dat bestormd moet worden. Of juist een eiland in de stille Zuidzee, omringd door haaien. Bij het inrichten van speelruimte kijken we goed naar de doelgroep en de behoeftes van deze doelgroep.

PEUTERS 1 - 4

KIND 6+

Lichaamsbeweging is belangrijk om hun denkvermogen te ontwikkelen. Oog- en handcoรถrdinatie moet worden gestimuleerd en geoefend. Ze hebben een behoefte om te bewegen. Ze klimmen overal op. Lopen overal naartoe en willen alles vastpakken.

De basis voor het fysiek kunnen uitblinken. Meer oog voor gevoelens van anderen. Ze kunnen vloeiend spreken en breiden hun woordenschat uit. Hierdoor kunnen ze met meer kinderen samenspelen. Regelspellen worden aantrekkelijk door competitie en het verleggen van grenzen.

KLEUTERS 2 - 6

TIENER 10+

Het blijven oefenen van de grove motoriek en zintuigelijke waarneming, door middel van steeds moeilijkere uitdagingen. Verdere ontwikkeling van oog- en handcoรถrdinatie. Veel fysieke activiteit voor de ontwikkeling van bot- en spiermassa. Veel rollenspel en naspelen van bestaande situaties. Ontwikkeling van fantasie, taalvaardigheid en creativiteit. Inzicht in oorzaak en gevolg.

Opbouw van kracht, uithoudingsvermogen en snelheid. Tienermeisjes geven de voorkeur aan minder inspannende activiteiten, zoals schommelen en draaitoestellen. Behoefte om leeftijdgenoten te ontmoeten om te ontdekken wie je zelf bent. Alles draait om vrienden en je plaats in de groep. Het brein en denkvermogen groeit aanzienlijk op deze leeftijd.

MEER WETEN OVER ONZE ONTWERP-UITGANGSPUNTEN? BEL: +31 183 40 23 66

BOERplay - brochure straat | buurt | wijk

7


HET ONTWERP ASSEN EN BRANDPUNTEN

ZONERING

Aan de hand van de bestaande omgeving en infrastructuur bepalen we de zichtassen en brandpunten. De zichtassen geven feitelijk weer hoe over het terrein gekeken wordt. Startpunt is daarbij meestal de ingang van de speelplaats. Brandpunten zijn plekken waar zichtlijnen elkaar kruisen en waar in het ontwerp een ‘eyecatcher’ moet worden opgenomen.

Door de spelzonering op het terrein aan te brengen, voorkomen we dat verschillende spelsoorten conflicterend zijn. Zo worden balspelen niet naast bewegingsspel geplaatst en ook de schommel wordt bij bewegingsspel vandaan gehouden. (Een kind dat van de glijbaan roetsjt, moet niet het risico lopen de voetjes van de schommelaar tegen het hoofd te krijgen).

8

BOERplay - brochure straat | buurt | wijk


DOELGROEPEN

CREATIVITEIT EN FANTASIE

Per doelgroep, c.q. leeftijdscategorie bepalen we het gebied.

Tenslotte wordt alle creativiteit en fantasie gestoken in het voorlopige ontwerp van de speelplek. In de plattegrond van de locatie worden de verschillende speeltoestellen ingedeeld en de infrastructuur aangebracht. Dit geeft een eerste indruk van hoe de speelplek eruit komt te zien.

ROUTES EN INFRASTRUCTUUR Vervolgens wordt de spelzonering verder verfijnd en wordt, door een logische speelroute aan te brengen op het speelterrein in de wijk, dynamiek en beweging aangebracht.

BOERplay - brochure straat | buurt | wijk

9


WIJ ZIJN ONDERDEEL VAN DE MAATSCHAPPIJ DUURZAAMHEID, ONZE RICHTLIJN

CRADLE TO CRADLE

We realiseren dat we een grote duurzaamheidsimpact hebben. Wij produceren lokaal en betrekken zo mogelijk onze grondstoffen en halffabricaten ook lokaal, met een positieve impact op de emissie CO2. Een uniek voordeel. Met onze toeleveranciers maken wij concrete afspraken over de wijze waarop zij hun ketenaansprakelijkheid in ons MVO beleid dienen in te vullen en na te leven. Wij ontwerpen en ontwikkelen onze toestellen zelf. Bij het ontwerp zijn de hoogste Nederlandse duurzaamheidsnormen (boven EU-niveau) het uitgangspunt. Wij voldoen aan de voorgeschreven duurzaamheidscriteria, opgesteld door Pianoo.

Wij ontwerpen met een kwaliteit die per definitie een levensduur van minimaal 15 jaar garandeert. Daarom gebruiken wij kwalitatief hoogwaardige materialen, zoals: FSCÂŽ gecertificeerd hout, duurzaamheidsklasse 1- RVS, kwaliteit 304/ korrel 320 geslepen met een minimale dikte van 2 mm. - Thermisch verzinkt en gepoedercoat staal - Aluminium Hercules-touw, netten en touwen van 16mm vandalismebestendig Hercules-touw, opgebouwd uit 6 strengen. - Rebo kunststof, gemaakt van gerecyclede huishoudelijke (ca. 315 miljoen plastic flessen) en industriĂŤle afvalstromen.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Wij vinden dat toestellen na plaatsing weinig onderhoud nodig moeten hebben, zodat er zoveel mogelijk geld beschikbaar blijft voor nieuwe speelruimte. Daarom ontwerpen wij toestellen met lage onderhoudskosten, een lange levensduur en een standaard garantie van 15 jaar. Wij plaatsen onze toestellen direct in de grond. Wij gebruiken een minimum aan betonfundering, zodat toestellen na afschrijving ook weer makkelijk te verwijderen, c.q. te verplaatsen zijn.

10

BOERplay - brochure straat | buurt | wijk


FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DICHTBIJ EN BETROKKEN De meesten denken bij financiële ondersteuning direct aan het aanschrijven van fondsen of het benaderen van een stichting. Dat is natuurlijk mogelijk en ook daar kunnen wij u mee helpen. Maar denk ook eens wat dichterbij: de lokale betrokkenheid voor buurtinitiatieven is vaak groot en biedt perspectieven voor ondersteuningsmogelijkheden. Er is vaak in de buurt meer mogelijk dan u denkt!

EIGEN INITIATIEVEN Zelf kunt u lokale initiatieven organiseren om geld in te zamelen. Denk bijvoorbeeld aan: • Sponsorloop/ obstaclerun • Rommelmarkt/ kofferbakverkoop of veiling • Gethematiseerde markt; kerstmarkt/ voorjaarsmarkt/ zomerfair En laat bijvoorbeeld ook de kinderen uit de buurt meedenken om geld in te zamelen.

LOKAAL ONDERNEMERSCHAP Lokale ondernemers kunnen helpen het project te realiseren. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is samenwerking met buurtinitiatieven voor ondernemers erg interessant. Begin daarom dichtbij met zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan diverse vormen van (spaar)acties via ondernemers en winkeliers. Of benader ouders en buurtbewoners die

actief zijn in het lokale ondernemerschap. Zo kunnen er tal van mogelijkheden binnen handbereik zijn.

SERVICECLUBS Een andere mogelijkheid is het benaderen van serviceclubs, zoals Rotary, Kiwanis, Lions, Junior Kamer, Roundtable e.d. Soms is er binnen uw organisatie reeds een warm contact met een vertegenwoordiger van een serviceclub, waarmee een mooie basis gelegd kan worden voor samenwerking. Vaak worden er activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een badeendjesrace of een gethematiseerde sponsorloop, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Het loont dus zeker de moeite om na te gaan of hier mogelijkheden zijn!

CROWDFUNDING Heeft u er al eens aan gedacht om via crowdfunding financiële middelen te verzamelen om uw speelruimte te realiseren? Wij werken o.a. samen met Voor je Buurt. “Voor je Buurt is hét crowdfundingplatform voor je buurt, dorp of stad. Via Voor je Buurt zamel je geld, hulp en materiaal in en geef je samen met anderen kleur aan je omgeving. Ongeveer 80% van de campagnes op Voor je Buurt is succesvol. Neem zelf initiatief!”

MEER INFORMATIE: WWW.BOERPLAY.COM OF RAADPLEEG ONZE BROCHURE “TIPS VOOR FINANCIERING”

BOERplay - brochure straat | buurt | wijk

11


BEL ONS G O N G A A D N A V : S E I V D A VOOR 6 6 3 2 0 0183 4

twitter.com/boerplay facebook.com/boerspeeltoestellen

Nederland Postbus 10 4255 ZG Nieuwendijk +31 183 40 23 66 BelgiĂŤ Sneeuwbeslaan 4 - bus 13 BE-2610 Antwerpen (Wilrijk) +32 3 31 48 679 info@boerplay.com www.boerplay.com

12

BOERplay - brochure straat | buurt | wijk

Colofon: Deze folder is een uitgave van BOERplay Druk-, zetfouten en evt. wijzigingen in de in deze folder getoonde modellen zijn voorbehouden. Niets in deze uitgave mag, in welke vorm en op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. VE 1.2

Profile for BOERplay

1.Straat|Buurt|Wijk 1.2  

Een speelplek is meer dan een verzameling toestellen. Kinderen spelen het liefst in een omgeving met ruimte voor eigen interpretatie. Met vo...

1.Straat|Buurt|Wijk 1.2  

Een speelplek is meer dan een verzameling toestellen. Kinderen spelen het liefst in een omgeving met ruimte voor eigen interpretatie. Met vo...