__MAIN_TEXT__

Page 1

BEPERKTE RUIMTES HEBBEN ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN LEISURE | HORECA

Boer Play - brochure leisure | horeca

1


BELEEF DE WERELD DOOR HUN OGEN DE OMGEVING ONTDEKKEN MET PLEZIER

2

Boer Play - brochure leisure | horeca


HOE HAAL IK MEER UIT MIJN RECREATIEGEBIED? De infrastructuur op uw park ligt waarschijnlijk al jaren vast. De faciliteiten zoals de receptie, accommodaties, horeca en het sanitair heeft u op strategische locaties gepositioneerd. Een blijvende vraag is of de strategisch gekozen inrichting nog aansluit bij de hedendaagse wensen & behoeftes van u en uw bezoekers. Uw park volledig opnieuw inrichten behoort doorgaans niet tot de mogelijkheden. Wel zijn er creatieve manieren om bijvoorbeeld de gebruikersroutes in uw gebied aantrekkelijk te maken voor jong en oud met beperkte investeringen. Door te kijken door de ogen van de gebruiker creĂŤren wij een uitdagend gebied dat uw gasten uitnodigt om te ontmoeten, te spelen, te sporten en te ontspannen. Desgewenst verrijkt met educatie. Een gebied dat de fantasie prikkelt, verbindt en verleidt tot langdurig verblijf.

ADVIES OVER SPELEN IN UW RECREATIEGEBIED? BEL: +31 183 40 23 66

Boer Play - brochure leisure | horeca

3


ZOEKTOCHT NAAR HET IDEALE VERMAAK Een bekende uitspraak van ouders tijdens een vakantie is: “Als de kinderen het naar hun zin hebben, hebben wij het ook naar ons zin.” Voor ouders is het meest ideaal als een kind zelf continue uitdaging vindt in het gebied waar het verblijft. Voor kinderen is alles één groot speelterrein, dat niet stopt bij een afgebakend gebied. Wanneer de fantasie genoeg geprikkeld wordt, is de beleving elke dag anders en blijft uw terrein aantrekkelijk. Door de ouders dicht bij de kinderen te brengen en te stimuleren om mee te doen, creëren ze samen nieuwe familieavonturen en verhalen voor thuis.

KIJK OP BOERPLAY.COM VOOR HET VOLLEDIGE VERHAAL OF MAAK EEN AFSPRAAK MET EEN VAN ONZE ADVISEURS:+31 183 40 23 66

4

Boer Play - brochure leisure | horeca


Boer Play - brochure leisure | horeca

5


ONTWERP VOLGENS 4 SPELTYPES Een speelplek is voor kinderen vooral een plek om te (ont)moeten. Hier gelden andere regels dan thuis. Regels die grotendeels door kinderen onderling worden opgesteld. Om kinderen te stimuleren in hun spel, is het van belang dat de speelplek uitdagend en prikkelend is ingericht. Een goede speelplek heeft speelmogelijkheden voor ieder kind. Er kan rustig gespeeld en gezeten worden, er kan gesport worden, geklommen, verstopt, gepraat en teruggetrokken. Er is ruimte om regelspelletjes te spelen of om je fantasie de vrije loop te laten. Door ruimte te bieden voor de verschillende typen van spel leren kinderen conflicten hanteren, samen spelen, rekening houden met elkaar en te luisteren naar anderen.

RAUWERS

DOUWERS

Kinderen die ruimte nodig hebben; ze hebben veel energie en stuiteren in het rond. Relatief zie je hier meer jongens.

Kinderen die structuur nodig hebben; ze zoeken heel bewust een speelaanleiding. Relatief zie je hier meer meisjes.

Type ruimte: Open terrein. Niets hoeft en alles kan; rennen, voetbal, basketbal, fietsen of skaten (afhankelijk van ondergrond).

Type ruimte: Gestructureerde ruimte. Speciaal ingedeeld voor een activiteit of spel (speeltoestel, zandbak, etc.)

BOUWERS

SCHOUWERS

Kinderen die los materiaal gebruiken; ze bouwen hun eigen omgeving. Relatief zie je hier meer jongens.

Kinderen die beschutting zoeken; ze kijken eerst voordat ze meedoen of rusten gewoon uit. Relatief zie je hier meer meisjes.

Type ruimte: Margegebied. De randen waarmee andere ruimtes worden gemaakt (vaak groen). Ze rommelen, plukken, breken, verstoppen, afzonderen, etc.

Type ruimte: Binnenruimte. Verticale of horizontale begrenzingen waar je beschutting voelt.

(bron: Bertus Mulder - Jeugd en Samenleving - (1978) 6/7) 6

Boer Play - brochure leisure | horeca


NIET ZOALS DE BUREN, MAAR UITDAGENDER! Onderscheiden is misschien wel één van de moeilijkste uitdagingen voor u als recreatieondernemer. Waarom kiezen vakantiegangers voor uw park? Wat zorgt ervoor dat ze plezier hebben en bij thuiskomst ambassadeurs worden van uw park? Alles draait om een prettige omgeving waar je elke dag graag in verblijft en iets nieuws kunt ontdekken. Met de juiste storyline, thematisering en ondersteuning, met een goede inrichting van uw terrein, zal dit zeker lukken. Kinderen houden van uitdaging en vernieuwing. Ze willen spelenderwijs ontdekken. Ons team van experts hanteert dit uitgangspunt voor verfrissende ontwerpen van speelruimte. Ontwerpen die waar nodig op maat gemaakt worden, zodat ze goed aansluiten op uw omgeving.

WIJ WERKEN GRAAG MET U SAMEN OM UW TERREIN NOG UITDAGENDER TE MAKEN. BEL: +31 183 40 23 66 VOOR EEN AFSPRAAK MET ÉÉN VAN ONZE ADVISEURS

Boer Play - brochure leisure | horeca

7


8

Boer Play - brochure leisure | horeca


HOE ZIET MIJN MASTERPLAN SPELEN ERUIT? Alle plannen in een keer realiseren vraagt om een grote investering. Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een masterplan. Aan hand van dit plan kunt u de vereiste stappen plannen. Tegelijkertijd geeft dit plan u extra flexibiliteit om nieuwe inzichten te verwerken. Uw terrein en accomodaties moeten aansluiten bij de verwachting van uw gasten. Meegaan met de tijd en inspelen op nieuwe trends is essentieel. Ook ten aanzien van spelen.

UW MASTERPLAN MOET ONDERMEER ANTWOORD GEVEN OP: 1 Wat zijn mijn beste locaties om te spelen? 2 Hoe creĂŤer ik overzicht voor mezelf en voor mijn bezoekers?

3 Zijn mijn gebiedszones effectief ingericht? 4 Hoe zit het met de zichtlijnen voor ouders? 5 Is er voldoende aansluiting bij mijn storyline / thematisering?

6 Wordt mijn horecagelegenheid volledig benut?

7 Hoe houd ik mijn onderhoudskosten laag?

MEER WETEN OVER HET IDEALE MASTERPLAN? BEL: +31 183 40 23 66

Boer Play - brochure leisure | horeca

9


HET ONTWERP ASSEN EN BRANDPUNTEN

ZONERING

Aan de hand van de bestaande omgeving en infrastructuur bepalen wij de zichtassen en brandpunten. De zichtassen geven feitelijk weer hoe over het terrein gekeken wordt. Startpunt is daarbij meestal de ingang van de speelplaats. Brandpunten zijn plekken waar zichtlijnen elkaar kruisen en waar in het ontwerp een ‘eyecatcher’ moet worden opgenomen.

Door spelzonering op het terrein aan te brengen, voorkomen we dat verschillende spelsoorten conflicterend zijn.

10

Boer Play - brochure leisure | horeca

DOELGROEPEN Per doelgroep, c.q. leeftijdscategorie bepalen we het gebied.


ROUTES EN INFRASTRUCTUUR

CREATIVITEIT EN FANTASIE

Vervolgens maken we de spelzonering verder verfijnd en brengen we een logische speelroute aan op het speelterrein, deze zorgt voor dynamiek en beweging.

Tenslotte steken we alle creativiteit en fantasie in het voorlopige ontwerp van de speelplek. In de plattegrond van de locatie worden de verschillende speeltoestellen ingedeeld en de infrastructuur aangebracht. Dit geeft een eerste indruk van hoe de speelplek eruit komt te zien.

Boer Play - brochure leisure | horeca

11


BEPERKTE RUIMTES HEBBEN ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN

BEL ONS G O N G A A D N VA : S E I V D A VOOR 6 6 3 2 0 0183 4

Postbus 10 4255 ZG Nieuwendijk (NL) +31 183 40 23 66 info@boerplay.com www.boerplay.com

12

Boer Play - brochure leisure | horeca

Colofon: Deze folder is een uitgave van Boer Speeltoestellen. Druk-, zetfouten en evt. wijzigingen in de in deze folder getoonde modellen zijn voorbehouden. Niets in deze uitgave mag, in welke vorm en op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. VE 1.0

Profile for BOERplay

1.Leisure_Horeca  

1.Leisure_Horeca