Page 79

SUND LIVSSTIL/ANNONCE

Hvor meget søvn skal du have? National Sleep Foundation er en organisation, som forsker i søvn og søvnproblemer. Her har man udarbejdet retningslinjer for anbefalet søvnlængde for forskellige aldersgrupper. Q Unge voksne 18-25 år: 7-9 timer. Mindre end 6 timer og mere end 11 timer anbefales ikke. Q Voksne 26 -64: 7-9 timer. Mindre end 6 timer og mere end 10 timer anbefales ikke. Q Ældre 65 år+: 7-8 timer. Mindre end 5 timer og mere end 9 timer anbefales ikke.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til voksne: Q Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter. Q Mindst 2 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden. Q Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

N R. 95 · F E B R UA R/MA R T S 2019 · B Ø R N & F R I T I D ·

79

Profile for Børn & Fritid

Børn & Fritid nr. 95  

Børn & Fritid nr. 95