Page 9

Tema: ALT OM BABY

Tilknytning har stor betydning for dit barns udvikling Q Vi er biologisk kodet til at knytte os til dem, der giver os omsorg. Børn er afhængige af, at deres nærmeste voksne kan stimulere, rumme og berolige dem, for at udvikle sig optimalt. Q Tilknytningen danner fundamentet for, hvordan børn oplever og fortolker sig selv og omverdenen. Det er altså her, at barnet lærer at skabe og vedligeholde en følelsesmæssig relation til et andet menneske.

Skal man lade sit barn græde ved sengetid? Barnet kan ved sit nyeste udviklingstrin og tigerspring opleve verden som utryg, skræmmende og forvirrende. Det kan derfor have brug for tryghed fra dig. Det viser barnet ved at sende klare signaler om, at nu har det altså brug for at blive båret. Det kan føles, som om barnet klistrer til én, og at man ikke kan tilfredsstille barnets behov nok til, at det finder ro til at blive lagt for sig selv. Det er naturligt, at barnet har behov for at være tæt på og mærke nærhed, imens det langsomt finder tryghed i den nye verden, der har åbnet sig for det. Et trygt barn vil udforske verden, for dernæst at vende tilbage til mor eller far og mærke, om mor/far nu også synes, at alt er okay, at verden er et sikkert sted. Jo ældre barnet bliver, jo længere tid og afstand vil det lægge til sine forældre, for dernæst at vende hjem til sin trygge base.

For at barnet på sigt kan lære at regulere sig selv, har det behov for, at forældre eller andre omsorgspersoner regulerer det. Altså hjælper barnet til ro, når det bliver følelsesmæssigt stresset. Det betyder, at mor eller far med deres nærvær og voksne strategier kan hjælpe barnet med at få blusset skruet ned på fire, når det hele bobler over i for eksempel vrede og frustration. Ved 2-3 års-alderen begynder barnet at udvikle sin egen selvregulering, det kan ses ved, at barnet for eksempel kan udholde at være sulten mere end få minutter, før behovet stilles.

Tigerspring og behov for tryghed og nærhed Når man taler om små børns udvikling, hører man ofte om de såkaldte tigerspring. Tigerspring betyder, at børn udvikler sig på mange områder på én gang. Man kan sige, at de springer i deres forståelse af sig selv og deres omverden. Man taler også om, at børn udvikler sig i ryk. Som forælder kan man blive overrasket over, at barnet næsten fra den ene dag til den anden kan noget helt nyt. Det kan være udfordrende, når et barn tager et tigerspring i sin udvikling. Barnet kan virke utilpas og uroligt, have svært ved at sove og græder mere, end det plejer. For eksempel, gennemgår barnet en udvikling ved femugers alderen, hvor sanserne modnes. I løbet af dette tigerspring går barnet fra at opleve verden i sort/hvid til at opleve den i farver.

Når børn begynder i institution De fleste børn starter i vuggestue eller dagpleje, når de er omkring et år gamle. Samtidig skal den barslende forælder som regel tilbage på arbejde. Det er en stor omvæltning for dit barn, at skulle forlade hjemmets trygge rammer, med mor eller far som den primære omsorgsgiver. Derfor kan barnet i den periode have behov for ekstra nærhed, når I kommer hjem. Det kan man mærke ved, at barnet gerne vil være helt tæt på dig. Det vil sidde på armen, med på toilettet og have sine klodser med ud i køkkenet, når du laver mad. Du kan lære dit barn at håndtere frustration Det kan også være en stor omvæltning som forælder, at skulle aflevere og undvære sit barn. Uanset hvor søde og omsorgsfulde pædagoger, man afleverer til.

>>

N R. 101 · F E B R UA R/MA R T S 2020 · B Ø R N & F R I T I D ·

9

Profile for Børn & Fritid

Børn og fritid Nr. 101, Februar/Marts.  

Velkommen til Børn & Fritid nr. 101, vores gratis online-magasin. I denne udgivelse kan du læse om vores nyeste tiltag Børn & Fritid Blogger...

Børn og fritid Nr. 101, Februar/Marts.  

Velkommen til Børn & Fritid nr. 101, vores gratis online-magasin. I denne udgivelse kan du læse om vores nyeste tiltag Børn & Fritid Blogger...