Page 8

Tema: ALT OM BABY

r å 3 Børns udvikling 0Børn udvikler sig intenst, både fysisk og mentalt. Det kan gå så stærkt, at man som forælder kan blive overrasket over, at barnet kan noget nyt nærmest fra den ene dag til den anden. Det lille barn har brug for tryghed og nærhed, når det skal vænne sig til sin nye forståelse af sig selv og omverden. Af Jane M aul, autoriseret psykolo g

H

vorfor græder hun så meget? Hvorfor skriger han, hver gang jeg forlader rummet eller lægger ham ned? Nogen kalder det tigerspring, og de fleste forældre kender situationen: Vi kan ikke regne årsagen ud til vores barns reaktioner. Ofte prøver vi alt muligt, som ikke virker. Eller måske virker det i dag og ikke i morgen. Det kan synes umuligt at finde en rytme, og vi kan blive helt udmattede af at dække barnets behov. Det er en del af tiden med tigerspring, og det er helt normalt. Når børn tager et spring i deres udvikling, skal de vænne sig til deres nye forståelse af sig selv og omverdenen. Og som forælder skal man vænne sig til at møde barnet, som det er lige nu.

Hjælp til at regulere sig selv Fra barnets fødsel – nogle taler allerede om fostertilstanden – bliver barnets evne for tilknytning dannet. Den relation barnet har til sine forældre, er en skabelon for, hvordan barnet anskuer sig selv og verden. Det er simpelthen nødvendigt for barnets udvikling, at det har en tryg relation fra start. En relation, der giver det omsorg og lærer det, hvordan man er sammen med mennesker. Sat lidt på spidsen kan man sige, at man lærer at være menneske sammen med mennesker. Omsorgen er afgørende Det er i tilknytningen til sine omsorgspersoner, at barnet får de første byggeklodser til at lære at regulere sig selv. Det vil sige evnen til at tænke, før det handler.

8 · B Ø R N & F R I T I D · F E B R UA R/MA R T S 2020 · N R. 101

Profile for Børn & Fritid

Børn og fritid Nr. 101, Februar/Marts.  

Velkommen til Børn & Fritid nr. 101, vores gratis online-magasin. I denne udgivelse kan du læse om vores nyeste tiltag Børn & Fritid Blogger...

Børn og fritid Nr. 101, Februar/Marts.  

Velkommen til Børn & Fritid nr. 101, vores gratis online-magasin. I denne udgivelse kan du læse om vores nyeste tiltag Børn & Fritid Blogger...