Page 13

Tema: ALT OM BABY

Sådan stimulerer du din babys sprog Q Lys stemme

Q Syng

Q Pauser

Når du taler med lys stemme, taler lidt for hurtigt og med små, korte ord, vil du automatisk fange barnets interesse.

At synge for sit barn er vigtigt. Barnet falder til ro og vil nyde at lytte til melodien i din stemme.

Q Sæt ord på

Q Øjenkontakt

Selv om det er godt at snakke løs, så husk de vigtige pauser. Giv dit barn tid til at svare eller til at hvile hjerne og ører. Vær opmærksom på, om barnet har brug for en pause. Barnet vil ofte dreje ansigtet væk.

Fortæl, hvad der sker, og hvad I skal. ”Nåå, bliver du bare så ked af det... er du sulten? Mor tror, du er sulten…”, osv.

Sørg for at sidde, så I har øjenkontakt. Husk at det lille barn ser bedst i en afstand af ca. 30 cm.

Kilde: Pia Hern og Helen Lyng Hansen

sker omkring jer lige nu. "Nu skifter mor din ble, nu laver mor mad, nu starter far græsslåmaskinen, nu kigger du på dine fingre", og hvad du ellers kan finde på. Og så er det vigtigt, at du taler tydeligt og i korte sætninger. Det er vigtigt at gentage ord igen og igen, så babyen tit hører de samme ord som mor, far, bror, søster, sut og mad. På den måde vil barnet hurtigt forstå det, du siger, og samtidig opbygge et passivt ordforråd til senere brug. Det gør også barnets udtale bedre, hvis ordene er velkendte og er blevet sagt højt mange gange.

Start med det samme Du kan ikke starte for tidligt på at tale med dit barn. Lige efter fødslen vil din stemme

først og fremmest give dit barn nærvær og nydelse. Også selv om det kan være svært at aflæse, fordi den nyfødtes reaktion jo begrænser sig til at kigge og måske bevæge sig lidt. Men babyen elsker lyden af mors og fars stemmer. De betyder tryghed og omsorg. Barnet bliver trygt, når det får den opmærksomhed, det har brug for – og sød pludren fra mor og far er synonymt med opmærksomhed i den alder. Det giver også andre fordele og forspring til dit spædbarn, at du snakker løs. Udover sproglig udvikling giver ordene nemlig også dit barn selvtillid og bedre læse - og skrivefærdigheder i skolealderen. Q

N R. 101 · F E B R UA R/MA R T S 2020 · B Ø R N & F R I T I D ·

13

Profile for Børn & Fritid

Børn og fritid Nr. 101, Februar/Marts.  

Velkommen til Børn & Fritid nr. 101, vores gratis online-magasin. I denne udgivelse kan du læse om vores nyeste tiltag Børn & Fritid Blogger...

Børn og fritid Nr. 101, Februar/Marts.  

Velkommen til Børn & Fritid nr. 101, vores gratis online-magasin. I denne udgivelse kan du læse om vores nyeste tiltag Børn & Fritid Blogger...