Page 11

Tema: ALT OM BABY

Gode råd til forældre med 2 - 3-årige Q Det er normalt og nødvendigt for udviklingen, at barnet bliver frustreret og trodsigt. Q Det er også normalt, at man som forælder nogle gange føler sig mislykket og ikke ved, hvordan man skal være over for sit barn, eller at man får dårlig samvittighed, bliver vred eller inkonsekvent. Q Det er ikke farligt at blive vred og vise det. Det hæmmer ikke barnet. Barnet behøver modstand for at kunne udvikle sig. Vi kan ikke og behøver ikke at være konsekvente i den her periode. Q Det kan være skønt at tale med andre forældre, bedsteforældre eller pædagoger og lærere, som også kender barnet godt.

>>

ge for ‘trodsalderen’, men det handler snarere om selvstændighed. Dit barn oplever nu sig selv som et selvstændigt væsen, der har sine egne følelser og tanker. Og de fleste børn holder sig ikke tilbage med at give udtryk for deres følelse af selvstændighed.

Den gode nok forælder Man kan som forælder føle, at man hele tiden skælder ud og skal sætte grænser. Man har måske også mange konflikter med sit barn i løbet af en dag. For eksempel når man skal ud ad døren om morgenen og ikke har tid til at vente på, at Noah eller Inga selv tager flyverdragt og sko på. Og man kan lige vove på at spørge, om man skal hjælpe: “Jeg vil selv!”

Når barnet er faldet til og har vænnet sig til at være i institution, vil man typisk opleve, at barnet igen tager et stort spring i sin udvikling. Det kan føles som et stik i hjertet, at barnet udvikler sig så hurtigt. Som forælder kan man have svært ved mentalt at følge med.

Fristende at hjælpe barnet Fra omkring etårs-alderen begynder børn at finde ud af, at de selv kan spise og måske også tage tøj på. Det er også her, de gerne vil hjælpe mor og far med alt muligt og umuligt. For eksempel med at gøre rent, slå græs og lave mad. De tager med andre ord et spring ind i selvstændigheden. De vil selv! Men de kan ikke altid selv, og det oplever børn som voldsomt frustrerende. Samtidig har barnet behov for tryghed, faste rammer, struktur, opmuntring og støtte for at udvikle sine færdigheder. Man kan som forælder blive meget fristet til for eksempel at fortsætte med at give barnet tøj på, selvom det selv vil og måske kan, fordi man derved måske kan spare 20 minutter på en travl morgen – bare på den opgave. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at barnet øver sig i at blive selvstændig. Og øvelse gør mester. Dit barn øver sig hele tiden i en hel masse færdigheder. Det har derfor behov for, at du opmuntrer og anerkender indsatsen. Også selv om det er meget hurtigere selv at kaste barnet i flyverdragten.

Barnet forholder sig meget konkret til et ‘nej’ Det er en nødvendig del af barnets udvikling, at det adskiller sig fra sin mor, far eller andre nære voksne. Samtidig er barnets hjerne ikke så udviklet, at det kan generalisere ud fra irettesættelserne. Så når mor siger ‘nej’ til at spise jord fra haven, kan barnet ikke regne ud, at det også betyder ‘nej’ til at spise jord ude på vejen. Man kan som forælder godt blive træt af at gentage sig selv, og et ofte hørt svar er: “Hvor mange gange skal jeg sige det”, og det kan barnet jo ikke svare på. Samtidig kan dit barn virke meget egoistisk, for det for eksempel ikke vil dele sit legetøj med kusinen. Og det er også egoistisk. Barnet udvikler først i fire til seksårs-alderen en forståelse af, at andre mennesker føler og tænker noget andet end det selv, så barnet er kun optaget af sine egne tanker, følelser og behov. Q

Jeg vil selv! Den efterfølgende periode, når barnet er 2-3 år, kalder man-

Kilde: altompsykologi.dk, Dansk Psykolog Forening

N R. 101 · F E B R UA R/MA R T S 2020 · B Ø R N & F R I T I D ·

11

Profile for Børn & Fritid

Børn og fritid Nr. 101, Februar/Marts.  

Velkommen til Børn & Fritid nr. 101, vores gratis online-magasin. I denne udgivelse kan du læse om vores nyeste tiltag Børn & Fritid Blogger...

Børn og fritid Nr. 101, Februar/Marts.  

Velkommen til Børn & Fritid nr. 101, vores gratis online-magasin. I denne udgivelse kan du læse om vores nyeste tiltag Børn & Fritid Blogger...