Page 12

Børns leg

I Danmark, er det min helt klare opfattelse, at alting skal måles på, om vi opnår brugbare kompetencer. Altså vel at mærke målbare kompetencer, som er værdisat i f.eks. læreplaner i vuggestuen. Det er en værdi, der kommer fra politisk side, men har taget plads i mange forældres bevidsthed. Kompetencer er en værdi i sig selv. Ingen stiller spørgsmålstegn ved, om alle kompetencer er gode, og hvad det er, der mister opmærksomhed, mens vi taler om kompetencer.

>>

LegOG LÆRING S

Af Karin Trolle, som er ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen, University College Lillebælt, og kombinerer sin ergoterapeutiske praksiserfaring, med en pædagogisk kandidatuddannelse fra Syddansk Universitet i Odense. Karin er også kvinden bag www.ergokarin.dk, hvor du finder hendes gode råd til at støtte dit barns naturlige udvikling.

12 · BØRN & FRITID APRIL/MA J 2017 · NR. 84

tort set alle danske børn leger ”borte tit tit” på et tidspunkt – og de synes det er vildt fedt! Deres begejstring når man får øjenkontakt og siger ”tit tit” (eller hvordan man nu gør) er jo fantastisk. Jeg påstår hermed, at det er noget børn er motiveret for, fordi det leger med relation/adskillelse. Det er en ting, der er væsentligt for dem at udfordre i den alder, fordi de skal til at forholde sig til, at mor og far kan være væk, men nok skal komme tilbage. Det er med andre ord noget, de har brug for at kunne. Altså helt på drift og instinktivt plan.

At lege er en urdrift At lege er den mest naturlige aktivitet i mennesker. Det er en urdrift, som ligger før andre kulturelt bestemte behov – lige som f. eks. sexualitet, sult/ tørst og meget andet gør. Det i sig selv burde jo være bevis nok, for at legen giver mening i sig selv. Urmenneskene brugte ikke tid på ting, der ikke var ”nødvendige” for deres eksistens. Det var der ikke overskud til. Man lærer af at lege – men at lege læring ind, det er noget vrøvl. Læring har et ydre mål. Leg er motiveret i sig selv og giver mening i sig selv. Hvis man sætter en aktivitet i gang med et læringsmål, så er det ikke leg – det er træning og læring. Det er noget andet end leg. Det har et ydre formål. Derfor er det læring. Leg er motiveret i sig selv.

Det opstår nemlig ud af en drift. Går vi derimod ind i barnets leg og tager plads som ”legepartner”, så beholder vi legens ægte værdi – den kulturskabende værdi, den personlighedsskabende værdi, den naturligt udviklende værdi. Jeg siger ikke, at vi ikke må lære vores børn noget, eller at læring er en dårlig ting. Men hold nu op med at rode begreberne sammen – kald læring for læring – ellers kan vi jo ikke lege. Så lad barnet lege, og stol på at legen giver mening i sig selv.

Legetøj er også det tøj leg foregår i Leg er børns arbejde, og det skal de være klædt på til at kunne udføre. Min egen søn, Christian, startede med at kravle, da vi var på besøg hos noget familie, der har gulv-

Profile for Børn & Fritid

Børn & Fritid nr. 84  

Børn & Fritid nr. 84