Page 87

FAMILIELIV/INFLUENZA

INFLUENZA SMITTER GENNEM LUFTEN, VED KONTAKT SOM HÅNDTRYK OG HVIS MAN KOMMER I BERØRING MED TING SOM ER INFICERET MED INFLUENZAVIRUS.

sygdom som for eksempel hjerte- eller lungesygdom eller diabetes, men også ældre, der ellers er sunde og raske, er i øget risiko. Ifølge læge, ph.d. og forskningsleder Tor Biering Sørensen fra hjerteafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital, mangler vi at tilbyde den gratis influenzavaccine til dem der lider af forhøjet blodtryk, da det vil kunne forebygge hjerteproblemer ved hypertensionspatienter. Et helt nyt studie viser nemlig, at vaccination for dem var forbundet med 18 % lavere risiko for død i influenzasæsonen. Studiet er et landsdækkende registerstudie med 608.452 patienter i alderen 18 til 100 år med hypertension, der er foretaget over ni influenzasæsoner fra 2007 til 2016. Tidligere data viser, at den påvirkning en influenza har på kroppen kan udløse hjerteanfald og strokes. Patienter med hypertension har forøget risiko for netop disse to sygdomme. Derfor er der ifølge forskerne grund til at tro, at vaccinationen også vil forebygge hjertekar-episoder for hypertensionspatienter. Influenza smitter gennem luften, ved kontakt som håndtryk og hvis man kommer i berøring med ting som er inficeret med influenzavirus.

FAK TA Du kan blive vaccineret flere forskellige steder. Både de praktiserende læger, private vaccinationsklinikker og kommuner kan vaccinere mod influenza. Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særligt udsatte fra 1. november til 15. januar næste år. Gravide i 2. eller 3. trimester og personer med immundefekt og deres nærmeste familie, tilbydes den gratis vaccine til udgangen af februar næste år.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, Medicinsktidsskrift.dk og Statens Serum Institut

Selv yngre, sunde personer kan rammes hårdt af influenza Noget helt andet er, at influenzavirus jo også kan overleveres fra bedsteforældre til de mindste børnebørn, og den smittekæde brydes også, hvis bedsteforældrene bliver vaccineret. Det siger sig selv, at det selvfølgelig kommer den enkelte, der får vaccinen til gavn, men forestil dig lige hvor ulykkelig en bedsteforælder ville blive, hvis denne uforvarende kom til at smitte et lille spædbarn med influenza. Det er jo ikke rart, hvis det er en helt lille ny, med nybagte og trætte forældre, der skal gennem et sygdomsforløb. Også gravide i 2. og 3. trimester tilbydes gratis vaccine Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide der er i 12 graviditetsuge eller derover, bør vaccineres mod influenza, og derved mindske risikoen for abort eller for tidlig fødsel. Q

NR. 99 · OK TOBER/NOVEMBER 2019 · BØRN & FRITID ·

87

Profile for Børn & Fritid

Børn og Fritid nr. 99, Oktober/November.  

Børn og Fritid nr. 99, Oktober/November. Børn & Fritid nr. 99 er dit gratis online-magasin, hvor vi har sat fokus på allergi, eksem og hudp...

Børn og Fritid nr. 99, Oktober/November.  

Børn og Fritid nr. 99, Oktober/November. Børn & Fritid nr. 99 er dit gratis online-magasin, hvor vi har sat fokus på allergi, eksem og hudp...