Page 1

WEEKBLAD VOOR

DEURNE

3

5

Rust in de Peel lijkt wedergekeerd

Bouw CPO-woningen Liessel gestart

9 Schilderen op ijs

8 maart 2018 We e k Jaargang 115

10

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

17 Lezing over historische gemeijnte-vergadering

25 Weer stap gezet in verlichtingsplan Deurne

Verder... met elkaar

ZATERDAG 10 MAART

CDA Deurne Doet het anders www.cda-deurne.nl De winnende wagen in 2017 van De Gangmaokers uit Gemert met We trekken ten Strijde!

(Archieffoto: Marius van Deursen)

Zaterdag twaalfde keer lichtjesstoet in Sint Jozefparochie

Heilight Parade wordt weer iets aparts SINT JOZEFPAROCHIE - De twaalfde editie van de Heilight Parade trekt komende zaterdag 10 maart door Sint Jozefparochie. De stoet van verlichte praalwagens vertrekt om 19.30 uur vanaf de Vlierdenseweg ter hoogte van de Eikelstraat naar de Sint Jozefstraat en wordt ontbonden bij zalencentrum Van Bussel. Het aantal categorieën is uitgebreid. “De kleine wagens waren kansloos tegen de enorme praalwagens die elk jaar in de stoet meerijden”, aldus voorzitter Leo Cuijpers.

door Ine van Hal De wagens worden nu ingedeeld in de categorieën Grote Wagens en Kleine Wagens, daarnaast is er een categorie Groepen. Met de uitbreiding van het aantal categorieën beoogt de stichting Heilight Parade de mogelijkheden voor jongeren om deel te nemen te vergroten. Leo Cuijpers: “De drempel voor jonge wagenbouwers was te hoog. Zij bou-

wen nog niet zulke enorme praalwagens en hadden daardoor geen kans om te winnen.” Vorig jaar zijn de beide wisselbekers voor de derde keer gewonnen door respectievelijk De Gangmaokers uit Gemert en de Prinsengarde van De Heikneuters uit Sint Jozefparochie. Dit jaar heeft de organisatie drie nieuwe Frank van de Ven-wisselbekers klaar staan. Daarnaast is er een publieksprijs; toeschouwers kunnen

Boompomp is terug

tussen 19.30 en 21.30 uur via de site van DMG Deurne stemmen op de drie mooiste wagens.

‘Iets aparts’

De twaalfde editie van de Heilight Parade begint traditioneel met de Kinder Heilight Parade. Het kindergedeelte van de optocht wordt jaarlijks georganiseerd door de oudervereniging van basisschool D’n Bogerd in Sint Jozefparochie. In de komende editie lopen 175 kinderen mee. De grote Heilight Parade telt achttien deelnemers uit de hele regio van Soerendonk en Someren-Eind tot aan Gemert en Ysselsteyn. Leo Cuijpers: “We willen de Heilight Parade voor iedereen zo soepel mogelijk laten verlopen. Samen met het bedrijfsleven in Deurne kijken we daarom bijvoorbeeld naar de mogelijkheden voor wagenbouwers om te overnachten.” Ook de winnaars van vorig jaar, De Gangmaokers uit Gemert en de Prinsengarde van De Heikneuters zullen weer van de partij zijn. Zij het dat de oud-prinsen van Sint Jozefparochie dit jaar buiten mededinging voor de jury deelnemen. Leo Cuijpers: “De Prinsengarde bestaat 33 jaar en viert een carnavalsjubileum. Zij hebben aangegeven dat ze dit jaar extra willen uitpakken en met ‘iets aparts’ gaan komen.” De Deurnese groep Hebbes zal tijdens de Heilight Parade de toeschouwers opwarmen met

vuurspuwers, jongleer-acts en met een echte Fire Battle. Jachthoorn en Trompetterkorps Gemert zal de stoet muzikaal opluisteren en K-Kwadraat zal het publiek verrassen met een spectaculaire act. De entree voor de Heilight Parade is 3,50 euro en gratis voor kinderen tot en met vier jaar.

After Party

Aansluitend aan de optocht vindt in het Hofke van Marijke, Rembrandt van Rijnstraat 5 in Sint Jozefparochie de elfde After Heilight Party plaats. Naast de prijsuitreiking van de Heilight Parade verzorgt dj Tom van Leeuwen een avondvullende show. “Tom van Leeuwen is een Deurnese dj, die gewoon een hele zaal op zijn kop kan zetten”, licht Leo Cuijpers toe. De toegang is gratis. De prijsuitreiking van de Kinder Heilight Parade vindt zondag 11 maart om 13.30 uur plaats in het Hofke van Marijke, onder anderen prins Frank II en prinses Nancy van De Heikneuters zullen daarbij aanwezig zijn.

Aanbieding geldig t/m 10 maart 2018

VERSE WORST HALF OM HALF 1 KG

Lokale Stemwijzer in trek

5,90

KIPSATÉ VLEES

500 GRAM

4,95

Slagerij van Goch

Martinetplein 72 Deurne Tel.: 0493-312385

www.vangochgildeslager.nl

DEZE MA

AND

3-gangen keuzemen u € 19,50

T. 0492-820080 www.nederheide.nl

DEURNE - Weekblad voor Deurne lanceerde vorige week de LokaWij geven de le Stemwijzer, een ondersteuning voor de zwevende kiezer in de geHOOGSTE PRIJS meente Deurne. In aanloop naar de voor uw OUD GOUD gemeenteraadsverkiezingen op 21 tegen contante betaling maart krijgen inwoners met behulp Milhezerweg 27a Deurne van de stemwijzer een beter beeld 1 Webshop www.goldiesjuwelen.nl 111Webshop Webshop Webshop 1 Webshop van het aanbod aan partijen, en wel2 Winkels 2 Winkels K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P: V A N M I E R L O S C H O E N E N . N L ke het beste aansluiten bij de eigen DEURNE - De boompomp is terug op de plek waar hij bijna honderd jaar ge2 2 2 Winkels Winkels Winkels VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L Altijd dichtbij! IK J Altijd K VO I J VO KOVO R O R A OLA RLLEA LM L ELM Edichtbij! RE M KS RKIJ EKS C R KS CO HCEO H NEO ENE N ENN O E P: N O P: O P:standpunten. Nu daar leden werd geplaatst. Afgelopen vrijdag keerde de pomp terug in het Hub van K IKJ K KH VOOR ALLE MERKSCHOEN EN OP: V A N M I Eal R wordt LOSC H Ovolop ENEN.NL Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN EN OP: EN OP: OP:S CVH AN MN R LN ON S.ECN O. EN N.NL van gemaakt. Zo werd de Doornepark. Hij hangt nu aan kastanje. K IK Jeen K IK JK VO I Jstam VO KOVO R Ovan R A OLA RLeen LEA LM L ELtamme M E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NEWethouder NN O E P: N O KIJ P: OKIJ V A N M IR EEN R LR O O EI EN EEN .HN LN ELgebruik KIJ KN VOOR ALLE MERKSCHOEN OP: V A V N A M I E M I L E O S L O C H S C O H E O E N L VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRO SL O C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .ENN .N L. N LL Lokale Stemwijzer voor Deurne tot Marinus Biemans en twee vertegenwoordigers van VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LR O S LO C Shouthandel C H SH C OH O EN O EN EFransen N EN .EN N .N L.maakN L L VA N M I E R L O S C HAltijd O E N E Ndichtbij! .NL Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dusver meer dan 1.000 ingeten er een officieel moment van. Onlangs was de pomp uit een beuk gehaald, ASTE N | B E E K E N DONK A S T Ekeer N | B EEK EN DONK Asten - Beek en Donkvuld. De stemwijzer blijft tot de verdie om de pomp was heen gegroeid. Deze beuk lag plat in het park en is verA SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K Asten - Beek en Donk A SATSE A TNS ET N|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K KIJK ALLE MERKSCHOENEN OP: Asten Asten Asten - Beek -VOOR Beek - Beek enen Donk en Donk Donk kiezingenwww.vanmierloschoenen.nl beschikbaar en is te vinwijderd omdat deze rot was. Vervolgens is de pomp uit de boom gehaald www.vanmierloschoenen.nl en Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K ASTE N | B E E K E N D O N K den via www.weekbladvoordeurne. nu dus teruggeplaatst. Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl Asten - Beek en Donk nl/stemwijzer.

1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 1 1 Webshop Webshop Webshop Webshop 1 Webshop 111Webshop Webshop Webshop111Webshop 11Webshop Webshop Webshop 2 Winkels 2Winkels Winkels 2 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 Webshop Winkels Winkels 222Winkels Winkels Winkels 222Winkels 2 Winkels Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij!

1 Webshop 1 Webshop 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels M R LL O S C H O E N E N . N L VA N M I E R L O S CAltijd H VA O EN Ndichtbij! E NI E. N K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

ASTE N

A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

|

BEEK EN DONK

Asten - Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl

KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN OP: KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN VA N M I E R L O S C H O EOP: NEN.NL

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

www.vanmierloschoenen.nl

Zie pagina 13


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 2 Zo onvergetelijk mooi...

Opa Mart, Gefeliciteerd met je

LIJST 1

GOOS

DOE!

03-03-2018

Zoon en broertje van Jos, Ellen, Juul en Bijs Heinemans - van de Ven Wilgenhof 54, 5753 GH Deurne

Bekijk de animatie op Facebook: @deurnedoe

90ste verjaardag!

ZORGT

Te koop: Woonhuis Veenmossingel 1 Deurne vraagprijs €385.000 tel 06-55195696.

Veel liefs, De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Oude Molen 15 te Liessel

26966/15

Geldig tot zaterdag 10 maart Bart Ugen

Miriam Jacobs

Gegrilde kippenpoten en Hamburgers en Saucijzen 3 x 4 stuks slechts 10.00

Lucie Martijn

Runderbaklappen

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.DEURNEDOE.NL

4 stuks 5.00

Geldig van dinsdag 13 maart tot zaterdag 17 maart Halve kipfilet en Gepaneerde schnitzels 2 x 4 stuks slechts 7.95

Iedere woensdag gehakt en worst extra voordelig

Te koop

FR

06-55195696

AN

S BOU WMA

Horeca & Diepvriesproducten voor:

Osteopathie is een manuele geneeswijze voor allerlei klachten zoals chronische rug- nekklachten, hoofdpijn, buikklachten, bekkenklachten, vermoeidheidsklachten, huilbaby’s, baby’s met voorkeurhouding etc. etc.

Frans Bouwmans, Uw Slager Sint Jozefstraat 24C, Deurne Tel.: 0493-312317 www.fransbouwmans.uw-slager.nl

• Verenigingen • Bedrijven • Particulieren

OSTEOPATHIE in Deurne

NS

Aanbieding:

SCHEIDEN DOE JE SAMEN

Geldig van 08-03 t/m 17-03

Gratis zak frites DeliXL 2,5 kg Bij besteding van € 20,-

* Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank

Leijgraaf 7 * Effectiever en goedkoper dan een advocaat 5951 GP Belfeld * Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs Tel-nr. +31(0)6-14930112 Astrid Larue Tel. 06 539 72 748 KvK Venlo 52015300 larue@scheidingshuys.nl BTW 0898.23.497.B.02 www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

geachte mevr. v. Heugten In de osteopathie wordt gezocht naar de oorzaak van(lid klachten. PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE De F.osteopaat V.D. onderzoekt VEN (lid nvo/NRO) en behandelt De praktijk is gevestigd in “dealtijd Hoeksteen”, met zijn handen. Osteopathie wordt De St. praktijk is gevestigd “de Hoeksteen”, Jozefstraat 30, in Deurnein (tegenover de kerk). door bijna alle zorgverzekeraars (gedeeltelijk)(tegenover vergoed. TELEFOON: 06-30 17 43 (behandeling volgens afspraak) de kerk). St. Jozefstraat 30,40in Deurne Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid(LID nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN NVO/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid nvo/NRO) volgens afspraak) TELEFOON: www.osteopathiedeurne.nl 06-30 17 43is gevestigd 40 (behandeling De praktijk in “de Hoeksteen”, De St. praktijk is is gevestigd in “deHoeksteen”, Hoeksteen”, De praktijk “de Jozefstraat 30,gevestigd in Deurnein (tegenover de kerk). erste afspraak binnen 7(behandeling dagen mogelijk! TELEFOON: 06-30 17 43 volgens (tegenover de kerk). St. 30, in Deurne St. Jozefstraat Jozefstraat 30, in40Deurne (tegenover deafspraak) kerk). Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! www.osteopathiedeurne.nl TELEFOON: 06-30 17 43 volgens volgens afspraak) afspraak) TELEFOON: 06-30 174043(behandeling 40 (behandeling www.osteopathiedeurne.nl

Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk!

www.osteopathiedeurne.nl www.osteopathiedeurne.nl

Het ScheidingsHuys

bijgaand verzoeken wij U vriendelijk onderstaande advertentie te willen plaatsen • Ik zoek een huurwoning in Asten/Deurne tel. 06-25379933.

ROMMELMARKT 25 mrt. Sevenum 1 apr. Reuver 22 apr. Venlo 06-14930112 www.lirom.nl

• Glaswol en Pir isolatie (Dupanel). Aan spotprijzen bij de Isolatiehal tel. 0492-542002.

• Haard en kachelhout eik, berk, els en es. Meer info: 06-23720617

* eT koop: Gazelle herenfiets 53inc h. Zo goed als nieuw, tel. Belfeld 06-2308 0466 2 maart 2018

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

Plaatsing: Deurne – Contact – Peelbelang Uitgave 8 en 15 maart Rubriek: evenementen 1 Kolom 40

AANBIEDINGEN Geldig van 9-3 t/m 15-3

Bestel nu ook online:

www.streeckhuys.nl

Entrecote Ribkotelet Kreta steak Kalfsburgers Gehaktballen in jus (kant en klaar!) Vleeswarentrio

ROMMELMARKT 25 mrt, ( 9-16 u.) evenementenhal

D’N UMSWING 100gr €1,79 Schorfvenweg 100gr €0,693

Plaatsing: Deurne-Contact-Peelbelang Uitgave: 22 maart 2018 Rubriek: evenementen

KRONENBERG 100gr €1,15 06-14930112

4+1 GRATIS www.lirom.nl €0,79 de100gr markt ligt naast per stuk €4,90 de Midden Peelweg

1 kolom 60

100gr Gebraden kipfilet • 100gr Ardennerham • 100gr Ambachtelijke zo.boterhamworst 1 apr. Reuver

Boerenkaas van ’t Kranenbroeks kaasboerderijke! Brandnetelkaas €5,90 Uw 500gr nota zien wij met vertrouwen tegemoet aan onderstaand adres of per mail 500gr €5,90 Fenegriekkaas Klant-nr. 18107

Haageind 24 5751 BC Deurne 0493-782211 www.streeckhuys.nl

Vlooienmarkten Lirom Leijgraaf 7 5951 GP Belfeld

Voor openingstijden kijk op

www.vinkencaravans.nl

Brouwhorst 19 Maandag 13.00 - 18.00 5704 EG Helmond Dinsdag - Vrijdag 08.30 - 18.00 mvgr. 08.30 - 16.00 0492-511469 Zaterdag CCJ Brulot-Heijmans info@streeckhuys.nl Zondag Gesloten

RT 2018 A A M 1 1 N E 10 RS Deurne

BEU jven KAMPeEreEcR reatie bedri

met divers

cten nieuwste produezig e d n va e ti ra st n Demo ault zijn aanw en Ren kers Toyota, Mazda e caravan trek be met hun st

Uw kandidaat voor 't centrum en senioren

Christ Manders, 4

ATIE INFORM OVER E-BIKE

MET VELE KRAAMPJES

VELE MODEL LEN VAN KNAUS, WEIN SBERG, T@B EN TABB ERT


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 3 - Advertorial -

Jerom Coppus, nummer twee op de lijst van de PvdA

Jerom: Cultuur verbindt Deurne DEURNE - Het is ijzig koud als ik aankom bij Jerom in de Houtenhoek. De warme lach van Jerom en de heerlijke koffie doen de koude echter snel vergeten.

Veenhopen smeulen nog na

Rust in de Peel lijkt wedergekeerd De Deurnsche Peel, vlakbij De Halte waar vorige week dinsdag brand uitbrak. 280 hectare is verwoest. HELENAVEEN - Afgelopen maandag leek het vuur nog even aan te wakkeren in ‘t Zinkske, maar de brandweer wist enkele smeulende veenhopen snel te doven. Na twee grote Peelbranden lijkt de rust wedergekeerd en kan de schade worden opgemaakt.

De eerste brand In natuurgebied de Deurnsche Peel, tussen Liessel en Griendtsveen begon dinsdag 27 februari tegen middernacht. De brandweer kon de brand niet blussen om-

dat het gebied niet toegankelijk is. Samen met Staatsbosbeheer werd de situatie in de gaten gehouden. Net toen de melding kwam dat de brand er onder controle was, kwam donderdagavond 1 maart een melding van een nieuwe brand. Dit keer in ‘t Zinkske nabij de Imkerweg en de Lagebrugweg. Ook hier heeft de brandweer de brand gecontroleerd uit laten branden. Mede door de sneeuwval kon zaterdagochtend de melding uit, dat de situatie ook daar onder controle was.

Reeks ongevallen op maandag DEURNE - De hulpdiensten hadden afgelopen maandag een drukke dag. De traumahelikopter landde zelfs twee keer in Deurne.

Maandagochtend iets voor 6.00 uur was het al raak. Op de Langstraat (N270) in Deurne was een ongeval gebeurd. De weg tussen Deurne en Venray werd enige tijd afgesloten. Een uurtje later werd een traumahelikopter voor een incident in Neerkant opgeroepen. Het zou gaan om

een ongeval aan de Korte Zeilkens. De brandweer heeft metingen verricht. Rond 8.30 uur vond op de Emmalaan in Deurne - tussen de Tramstraat en de Stationsstraat wederom een ongeval plaats. Rond 12.45 uur raakte een fietser gewond na een aanrijding met een auto op de kruising Binderendreef/Vlierdenseweg. Een traumahelikopter kwam ter plaatse. De gewonde fietser is overigens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Zonnepanelen op 450 woningen DEURNE - Binnen het project De Groene Zone moeten in de gemeente Deurne in twee jaar tijd 450 woningen worden voorzien van zonnepanelen. Het project wordt voor de gemeente kostenneutraal uitgevoerd. Deelnemers kunnen een lening afsluiten via de gemeente. Deze lening wordt gedurende een periode van vijftien jaar, inclusief de rente, afgelost door de deelnemer.

door Willie Thijssen Het project De Groene Zone werd vrijdag afgetrapt in Waalre. Bij dit regionale project zetten twaalf gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant zich in om in twee jaar tijd 7.000 woningen te voorzien van zonnepanelen. Gemeente Deurne is één van de deelnemende gemeenten. Inmiddels heeft regionaal de aanbesteding plaatsgevonden. Uit deze aanbesteding is Tautus geselecteerd als serviceprovider die de aanleg en het onderzoek van de panelen gaat verzorgen. De wethouders van Asten, Best, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard en Waalre tekenden

vrijdag 2 maart, naar rato van het aantal koopwoningen per gemeente, in voor het aantal woningen dat aan het eind van die twee jaar voorzien moet zijn van zonnepanelen. Het project ‘De Groene Zone’ past volgens wethouder Marinus Biemans perfect bij de duurzaamheidsambitie van de gemeente om in 2050 energieneutraal te zijn. “Dit is een flinke stap voor onze gemeente. In Landgraaf is dit al succesvol toegepast. Deurne heeft 2,5 miljoen euro ter beschikking voor de geldleningen. Het project is voor ons geslaagd als 450 woningen zijn voorzien van zonnepanelen”, aldus Biemans. Mochten er meer aanmeldingen komen dan geraamd, dan wordt een nieuw raadsvoorstel gemaakt voor aanvullende financiering. Het project wordt voor de gemeente kostenneutraal uitgevoerd. Het betreft een lening, dus geen subsidie. Deze lening wordt gedurende een periode van vijftien jaar, inclusief de rente, volledig afgelost door de deelnemende inwoners. De rente is gesteld op 1,35 procent. De levensduur van de zonnepanelen is volgens de gemeenten minstens 25 jaar. Op maandag 14 mei wordt in Deurne een informatiebijeenkomst georganiseerd.

(Foto: Hein van Bakel)

Volgens Thijs Verheul van Veilgheidsregio Brabant Zuid Oost heeft de brand in de Deurnsche Peel 280 hectare verwoest. In natuurgebied ‘t Zinkske is 80 hectare verbrand. “Dan gaat het in ‘t Zinkske om bijna 95 procent van het gebied”, vertelt Verheul. Over de oorzaak is nog niet veel bekend, behalve dan dat het vermoedelijk gaat om menselijk handelen. Maar Verheul kan niet zeggen of het gaat om brandstichting of om onzorgvuldig handelen van bezoekers aan de natuurgebieden. Ook of er een verband is tussen de twee branden is niet bekend. “Dat wordt onderzocht.” Wel is duidelijk dat de Peelgebieden voor de sneeuwval afgelopen weekend kurkdroog waren. De sneeuw heeft volgens Verheul een positieve bijdrage gehad aan het doven van het vuur, maar kon niet voorkomen dat de tientallen veenhopen nog altijd smeulen. “Dat kan nog wel even duren. Het rookt en stinkt, maar levert verder geen gevaar op dat het vuur er weer oplaait”, aldus Verheul.

Jerom is 37 jaar geleden geboren in de Wever (voorheen de Wiemel) in het centrum van Deurne. Zijn ouders Jean Coppus en Leonie van Hoek, dochter van de legendarische Pietje van Hoek, hebben hem de liefde voor muziek met de paplepel ingegoten. Na zijn middelbare schooltijd op het Willibrord gymnasium, studeerde Jerom aan de universiteit van Nijmegen en Tilburg. Hij is jurist en bestuurskundige. Na zijn studie werkte hij bij de Raad van State in Den Haag en momenteel bij een grindbedrijf in Nijmegen. Sinds vijf jaar woont hij weer in Deurne. Hij woont samen met zijn vriendin, Marian Bekkers. Voor Jerom was het volgen van een goede opleiding vanzelfsprekend maar voor zijn vader en vele anderen was dit een generatie eerder anders. Dit verklaart zijn maatschappelijke betrokkenheid en de keuze voor de PvdA. Solidariteit en het bieden van gelijke kansen zijn daarin de centrale thema’s. De plek waar je wieg heeft gestaan bepaalt in belangrijke mate je kansen in het leven, aldus Jerom. Als je op dit punt geluk hebt gehad in het leven past het niet alleen te kiezen voor jezelf. Je hebt dan ook een verantwoordelijkheid naar degenen die het minder hebben getroffen. Cultuur en Jerom Coppus horen bij elkaar. Heel Deurne kent hem als trompettist bij de Koninklijke Harmonie Deurne, bij de Hosbengels en bij de JFF band. Verder is Jerom een groot carnavals-animator en spreker bij diverse culturele en an-

Jerom Coppus dere activiteiten. Deurne bruist en daaraan levert Jerom een belangrijke bijdrage. Jerom: “Cultuur is het cement van de samenleving, het verbindt mensen. Het is onze cultuur en dient dan ook voor iedereen bereikbaar en toegankelijk te zijn. Deurne vormt met haar kerkdorpen een schatkamer van cultuur zowel in het verleden alsook in het heden. Als we praten over schatten dan praten we over gebouwen en historische plekken en zeker ook over mensen van vroeger en nu die Deurne lieten en laten schitteren.” Hier kunnen en moeten we in Deurne veel meer mee doen. Jerom is een geïnspireerd pleitbezorger voor cultuur. De PvdA is dé cultuurpartij van Deurne. Als ik de Houtenhoek weer verlaat voelt het buiten een stuk warmer aan.

Debatavonden ZLTO, Liessel en Neerkant

Drukke tijden voor lijsttrekkers DEURNE - Het zijn drukke tijden voor de politieke partijen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. Met name voor de lijsttrekkers van de partijen die in Deurne aan de verkiezingen deelnemen. In hun brievenbussen vallen aan de lopende band uitnodigingen voor debatavonden in de dorpen en wijken en bij organisaties in de gemeente Deurne.

ZLTO Deurne en AJK De Peel houden maandag 12 maart een lijsttrekkersdebat in De Reizende Man, Liesselseweg 183 in Deurne. Het programma begint om 20.15 uur, de presentatie is in handen van Hendrik Hoeksema van ZLTO Den Bosch. De deelnemers krijgen een aantal

Vrachtwagen richt vernielingen aan NEERKANT - Een vrachtwagencombinatie heeft in de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 maart, vermoedelijk rond 4.20 uur, een spoor van vernielingen door Neerkant getrokken. De politie vermoedt dat de chauffeur de omleidingsroute niet heeft gezien en door allerlei smalle straatjes, zoals de Pijlkruidweg, is gereden om weer op de route te komen. Tijdens de rit zijn diverse spullen omver gereden waaronder een lantaarnpaal en is een auto flink beschadigd. De politie verzoekt getuigen zich te melden via: 0900-8844.

stellingen over agrarische kwesties voorgelegd. In de loop van het debat en discussies met elkaar en het publiek zal duidelijk worden hoe politiek Deurne tegenover de agrarische sector in de gemeente Deurne staat. De stellingen worden niet op voorhand aan de deelnemers verstrekt. Zo wil de organisatie bevorderen dat de avond organisch verloopt en een spontane invulling mogelijk blijft. Voor het publiek is er volop gelegenheid vragen te stellen.

Liessel

Dorpsraad Liessel houdt woensdag 14 maart een verkiezingsdebat in De Kastanje in Liessel. De debatavond begint om 20.00 uur, gespreksleider is Elbert Koelewijn. Zes politieke partijen hebben toegezegd voor deze avond een vertegenwoordiger af te vaardigen. Aan het begin van het programma krijgen de deelnemers aan het debat de gelegenheid zich voor te stellen. Aansluitend zal er gediscussieerd worden over een aantal stellingen die betrekking hebben op de leefbaarheid in Liessel, opgesteld door het bestuur van

de stichting Dorpsraad Liessel. Het publiek kan tijdens het debat vragen stellen. Na afloop krijgen de deelnemers de gelegenheid hun standpunten nog eens kort toe te lichten.

Neerkant

In Neerkant staat donderdag 15 maart het - eerder uitgestelde - lijsttrekkersdebat, georganiseerd door Leefbaar en Vitaal Neerkant op het programma. Aanvang 20.00 uur in De Moost in Neerkant. Alle plannen voor de herinrichting van de dorpskern over de afgelopen vier jaar zullen met de lijsttrekkers besproken worden. Ook de verbeteringen die nog niet zijn gerealiseerd en nieuwe projecten, die Leefbaar en Vitaal Neerkant de komende vier jaar wil aanpakken worden aan de lijsttrekkers voorgelegd. Net als vier jaar geleden wordt bij binnenkomst aan de bezoekers van de avond gevraagd schriftelijk en anoniem in te vullen op welke partij ze denken te gaan stemmen. Aan het einde van de avond wordt dat nog eens gevraagd. De uitslag zal een graadmeter vormen voor de invloed die de avond op de Neerkantse kiezers en op de politieke partijen gehad heeft. Tijdens het tellen van de stemmen wordt een kort filmpje vertoont dat gemaakt is met een drone van de werkzaamheden in het centrum van Neerkant.

Colofon Weekblad voor Deurne Uitgever: DAS Publishers!

Bezoekadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Ma t/m vrij: 8.00-17.00 uur T 0493-352600 | F 0493-352601 www.weekbladvoordeurne.nl Correspondentieadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne

Advertentie-acquisitie: T 0493-352600 | M 06-29536178 E advertenties@weekbladvoordeurne.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Manager Uitgeverij: John van Veggel T 0493-352605; M 06-29536178 E john@weekbladvoordeurne.nl

Redactie: Willie Thijssen (hoofdredacteur) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl Ine van Hal T 0493-352607 | M 06-10915507 E ine@weekbladvoordeurne.nl Maarten Driessen (Asten) T 0493-352608 | M 06-13763686 Boyke Joosten (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619 Jolein van der Ven (Gemert-Bakel) T 0492-391406 | M 06-29536173

Berichten voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur. Weekblad voor Deurne e.o. oplage 23.500, verschijnt op donderdag in: Deurne, Walsberg, Vlierden, Zeilberg, Neerkant, Liessel, Helenaveen, Griendtsveen, Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk.

Bezorgklachten: tot vrijdag 14 uur via T 0493-352600 of E advertenties@weekbladvoordeurne.nl De editie wordt dan nog nabezorgd. Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 4

Gemeenteberichten

Gemeentehuis | Markt 1 | Postbus 3 | 5750 AA Deurne | www.deurne.nl | info@deurne.nl | T. 0493 - 387 711

DEURNESE BERICHTEN Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de gemeente en de officiële bekendmakingen? Meldt u zich dan aan voor de digitale Nieuwsmail via www.deurne.nl/Nieuwsmail Klantcontactcentrum: Telefonische bereikbaarheid, maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur en vrijdag 9.00 -12.30 uur. Openingstijden: U kunt alleen terecht op afspraak, maandag 9.00 - 19.00 uur, dinsdag t/m donderdag 9.00 17.00 en vrijdag 9.00 - 12.30 uur.

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD Op 13 maart vergadert de gemeenteraad. In deze vergadering komen de volgende on-derwerpen aan de orde: Benoeming medewerker griffie; Benoeming commissie tot on-derzoek geloofsbrieven; Verordening elektronisch berichtenverkeer; Structuurvisie 2030 en Nota kostenverhaal 2018; Bestemmingsplan Leenselweg 10; Bestemmingsplan Na-tuurbegraafplaats Vlierden; Bestemmingsplan Hemelrijkseweg 14a en 14b; Bestem-mingsplan Leembaan; Ruimtelijke visie Centrumring; Legesverordening. Meer informatie De vergadering begint om 20:00 uur en wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. De volledige agenda kunt u (onder voorbehoud van wijzigingen) vinden op de website van de gemeente > Menu > Bestuur & Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raad en commissies.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 21 MAART

#DEURNEKIEST

Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op dezelfde dag is er ook een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). U kunt die dag dus twee keer stemmen. Om te mogen stemmen, heeft u een stempas en geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) nodig. Voor de verkiezingen en het referendum mag uw identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen zijn. Heeft u de stempassen ontvangen? De afgelopen week zijn de stempassen bezorgd. De meeste kiezers hebben twee stempassen ontvangen: één voor de gemeenteraad en één voor het raadgevend referendum. Voor het raadgevend referendum krijgt u alleen een stempas als u de Nederlandse nationaliteit heeft. Heeft u deze stempassen

Voor PMD-zakken kunt u terecht bij: • Attent supermarkt, Neerkant • Dorpsservicecentrum, Helenaveen • Jan Linders, Liessel • SCC Den Draai, Zeilberg • Gemeentehuis, Deurne • Milieustraat, Deurne

niet ontvangen of bent u een stempas kwijtgeraakt? Vraag dan een (nieuwe) stempas aan bij de gemeente. Dit kan schriftelijk tot en met vrijdag 16 maart of aan de balie in het gemeentehuis tot dinsdag 20 maart, 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee naar het gemeentehuis. Let op, op de dag van de verkiezingen kunt u géén nieuwe stempas meer aanvragen. Op www.deurne. nl vindt u informatie over het aanvragen van een nieuwe stempas. Iemand anders voor u laten stemmen? Kunt u op 21 maart niet zelf gaan stemmen? Dan kunt u dat door iemand

anders laten doen, bijvoorbeeld uw broer, zus, vader, moeder, buurman of buurvrouw. Geef diegene dan een volmacht. U kunt schriftelijk een volmacht verlenen tot en met vrijdag 16 maart. Gebruik hiervoor het formulier dat u kunt downloaden op www.deurne.nl. U kunt ook een volmacht verlenen door de achterkant van de stempas in te vullen. Vergeet niet een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven aan degene die namens u gaat stemmen. Dit kan tot op de dag van de verkiezingen. Stemmen in een andere gemeente? Voor de gemeenteraadsverkiezingen is het niet mogelijk om te stemmen in een andere gemeente, bijvoorbeeld de gemeente waar u werkt. U kunt dus alleen stemmen in een stembureau binnen de

gemeente Deurne. Voor het raadgevend referendum kunt u wél stemmen in een andere gemeente. Daarvoor moet u wel een kiezerspas aanvragen. Dit kan schriftelijk tot en met vrijdag 16 maart of aan de balie van het gemeentehuis tot dinsdag 20 maart, 12.00 uur. Let op, op de dag van het referendum is het niet meer mogelijk om een kiezerspas aan te vragen. Kijk ook hiervoor op www.deurne.nl. Op de hoogte blijven? Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen én het raadgevend referendum vindt u op www.deurne.nl. Klik op de knop ‘Verkiezingen 21 maart’. Of volg de gemeente op Facebook (www.facebook.com/gemeentedeurne) of Twitter (www.twitter.com/gemdeurne

Naar de Heilight Parade? Wees alert!

Gezondheidswandeling in Deurne, loopt u mee?

Op zaterdag 10 maart is de 12e editie van de Heilight Parade. De prachtig verlichte stoet trekt dan weer door de Sint Jozefparochie. In 2016 werd er tijdens de lichtjesoptocht maar liefst 6 keer ingebroken in en nabij de Sint Jozefparochie. Vorig jaar hebben we hier extra voor gewaarschuwd. Toen werd er niet ingebroken. Dit willen we graag zo houden.

Op zondag 11 maart vindt de derde editie van de Elkerliek gezondheidswandeling plaats.

Daarom geven we u graag een aantal tips om een inbraak te voorkomen: • Alleen de deur achter je dichttrekken is niet voldoende, alle ramen en deuren moeten echt met een sleutel op slot gedraaid worden • Laat in en om je huis lampen branden • Gebruik geen klein lichtje om te doen of je thuis bent, daar prikken inbrekers wel doorheen. Laat bijvoorbeeld ook op de bovenverdieping een lamp aan • Richt een Whatsapp-groep op in je straat of buurt. En laat de beheerder van je groep zich aansluiten bij de

Deurne Alert-Whatsapp-groep van je dorp of wijk. Kijk voor meer informatie op de Facebook-pagina van Deurne Alert Verdachte situatie? Bel 112 Ziet u dat er ingebroken wordt of ziet u een andere verdachte situatie? Bel dan vooral 112. Door uw melding kan de politie snel ter plaatse zijn en de inbreker oppakken. Zoals ook de politie benadrukt: liever tien keer voor niets gebeld, dan één keer te weinig! De politie zal tijdens de Heilight Parade extra surveilleren in de Sint Jozefparochie en de rest van Deurne.

Hoe ga je om met dementie? Het aantal mensen dat leeft met dementie neemt de komende jaren enorm toe. Wat doe je als je denkt dat je partner misschien dementie heeft? Of hoe ga je om met iemand die vergeetachtig

PMD-zakken verkrijgbaar op 8 locaties Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons mogen allemaal in dezelfde zak. U gebruikt hiervoor de groene PMD-zak. Zijn de zakken (bijna) op? U kunt op acht plekken in de gemeente Deurne nieuwe zakken ophalen.

Week 10 • 8 maar t 2018

• Natuur- en Milieucentrum Ossenbeemd, Deurne • Hofke van Marijke, Deurne (St. Jozef) Op vrijdagmiddag bij de VVV-balies De PMD-zakken zijn ook verkrijgbaar op vrijdagmiddag bij de balies van de VVV in het gemeentehuis. De gemeente is op vrijdagmiddag gesloten, maar de VVV is wel open tot 17.00 uur. Handig als u op vrijdagmiddag naar een winkel of de weekmarkt gaat. Weet u welk afval er wel en niet in de groene PMD-zak mag? Kijk voor een overzicht op www.deurne.nl > Afval.

www.deurne.nl

op straat staat? De stuurgroep ‘Dementievriendelijk Deurne’ wil inwoners uit de gemeente Deurne hier graag over informeren. Via www.facebook.com/ dementiedeurne worden tips gegeven over hoe om te gaan met dementie. Je krijgt bijvoorbeeld antwoorden op vragen als: waar kan ik naartoe voor meer informatie? En wat voor activiteiten zijn er in Deurne voor dementerenden of mantelzorgers en familie? Via de Facebook-pagina kan je ook gemakkelijk zelf je vragen stellen en word je doorverwezen naar de juiste plek. Stuurgroep De stuurgroep ‘Dementievriendelijk Deurne’ bestaat uit gemeente Deurne, GGD, Zorgboog, mantelzorgers, casemanagers, LEVgroep, Leef!, Cratosvrienden, Diaken, Participatieraad en De Wik. Samen maken we Deurne dementievriendelijk.

Het Elkerliek organiseert deze wandeling samen met gezondheidspartners uit de regio. Dit keer staat de gezondheidswandeling in het teken van dementie, het bewegende brein. Voor de wandeling geven klinisch geriater Lieke Schifferling en casemanager dementie Linda Classens een lezing. De lezing is van 13.00-13.30 uur bij

Natuur-en Milieucentrum Ossenbeemd, Haageind 31 in Deurne. Aansluitend kunt u zelf kiezen om een wandeling te maken van 3, 5 of 7 km. Deelname is geheel op eigen risico. Graag uiterlijk vrijdag 9 maart aanmelden via www.leefdeurne.nl. • Denkt u zelf aan water en versnapering voor onderweg • Bij slecht weer bieden wij een alternatief programma aan

VERGUNNINGEN, BESTEMMINGSPLANNEN EN MELDINGEN Aanvragen omgevingsvergunningen • Schutsboom 9, 5751JA, het bouwen van een overkapping inclusief wellness (HZ-2018-0313) activiteit(en) Bouw, 26-2-2018; • Heitrak 38, 5757SP, het vervangen van een dak het vergroten van een verdieping en het aanbrengen van dakkapellen (HZ-2018-0315) activiteit(en) Bouw, 28-2-2018; • Milhezerweg 67, 5752BB, het uitbreiding bestaande garage/berging en plaatsen overkapping/carport. (HZ-2018-0249) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 13-2-2018; • Adriaen van Ostadehof 15, 5753CP, het bouwen van een berging (HZ-20180300) activiteit(en) Bouw, 24-2-2018; • Sint Vincentiusstraat 21, 5758SB, het bouwen van een nieuwe garage (HZ2018-0302) activiteit(en) Bouw, 26-2-2018; • Molenlaan 19, 5751AM, het verbouwen van een woonhuis en het nieuw bouwen van een tuinhuis (HZ-2018-0304) activiteit(en) Bouw, 26-2-2018; • Rietven 93, 5751NJ, het bouwen van een vrijstaande woning (HZ-2018-0285) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 21-2-2018; Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure • Meerdere locaties: Voorpeelweg, Suezlaan en Vlierdijk, het kappen van 7 bomen (HZ-2018-0129) activiteit(en) Kap, 28-2-2018; • Sint Vincentiusstraat 1, 5758SB, het verplaatsen van een bushalte (HZ-20180037) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 26-2-2018; • Rietgors 4, 5754CT, het bouwen van een overkapping (HZ-2018-0015) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 26-2-2018;

CONTACT MET ZORG IN DEURNE

Verleende omgevingsvergunningen na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure • Molenhuisweg 10, 5756PB, het veranderen van de inrichting of veranderen van de werking van een inrichting (HZ-2017-1263) activiteit(en) Gebiedsbescherming, Milieu (neutraal wijziging), 26-2-2018;

Bezoekadres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis) Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur Telefoonnummer: 0493 – 387 387

Meldingen brandveilig gebruik • Daalder 7,5753SZ, het brandveilig gebruik van een bedrijfsgebouw (HZ2018-0276) (ontvangen: 19 februari 2018).

E-mail: info@zorgindeurne.nl Website: www.zorgindeurne.nl

Bezwaar maken of een plan inzien? Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.deurne.nl > Menu > Actueel > Bekendmakingen. Daar ziet u ook hoe u bezwaar kunt maken of een beroep of zienswijze kunt indienen. Tegen een melding kunt u geen bezwaar maken. Op de website kunt u bestemmingsplannen en vergunningen inzien. Kijk hiervoor op www.deurne.nl > Menu > Bouwen en verbouwen. Heeft u geen toegang tot het internet? Een papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. Een vergunning kunt u – op afspraak – inzien in het gemeentehuis. Neemt u hiervoor contact op met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 0493-387711.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 5

Start bouw CPO-woningen afgetrapt

De groep CPO-bouwers en wethouder Helm Verhees (r) proosten op de start van de nieuwbouw. LIESSEL - De bouw van de eerste CPO-woningen in Liessel is begonnen. Afgelopen zaterdag ging symbolisch de eerste spade de grond in. CPOvoorzitter Ruud Berkers schepte met een grote graafmachine de eerste hap grond op van de bouwplaats op de voormalige locatie van de microsporthal aan het Hoogveld in Liessel. Het officiële moment werd bekrachtigd met champagne en confetti.

door Ine van Hal De toekomstige bewoners proostten zaterdagmiddag met elkaar en met alle betrokkenen, waaronder buren, aannemer en medewerkers van Novelbouw, bestuursleden Emmy Thijssen en Ben van Hal van Stichting Dorpsraad Liessel en wethouder Helm Verhees. In een toespraak vooraf belichtte Ruud Berkers het verloop van het allereerste CPO-project in Liessel, waarvoor eerder meerdere plannen stuk gelopen waren. Berkers: “Een jaar geleden zijn we met deze groep gestart. Een strakke organisatie heeft geleid tot waar we nu staan: binnen één jaar starten met de bouw. We hebben alles in tien vergaderingen afgerond.” De CPO-vereniging koos ervoor het traject in te gaan zonder externe CPO-begeleider, wat normaal gesproken in dergelijke projecten wel gebruikelijk is. “We hebben een mooie groep met een goede mix van karakters. Als groep zijn we steeds eensgezind gebleven”, aldus Berkers. Hij roemde ook de rol van de gemeente Deurne, die de locatie van de voormalige microsporthal aan het Hoogveld reserveerde voor een CPO-project. “Ondanks de interesse van verschillende projectontwikkelaars hield de gemeente hieraan vast. We hebben als CPO-vereniging veel medewerking gekregen van ambtenaren van de gemeente Deurne. Om de vaart erin te houden hebben we zelfs een keer met z’n allen om 7.00 uur vergaderd op het gemeentehuis. We mochten ook zelf een straatnaam kiezen.”

Vrijwilligers gevraagd voor fittesten

De CPO-vereniging koos voor de nieuwe straat eensgezind voor de naam Oude School, vanwege de voormalige basisschool aan het Hoogveld. “De meeste van ons zijn er naar school gegaan en zo houden we de geschiedenis een beetje levend in Liessel”, aldus Berkers. Buurvrouw Maria van Eijk vindt het fantastisch dat er nu gebouwd gaat worden. “Eindelijk krijgen we buren. De kale plek was al in gebruik als hondenuitlaatplaats en er groeide veel onkruid. Straks ligt ons huis er weer mooi bij in de nieuwe omgeving.”

Zelf beslissen

De CPO-vereniging bestaat uit een aantal jongeren, waaronder Ruud Berkers, Johan Leijssen, Roel de Wit, Robbert van der Zanden en Ruben van Someren en zijn vriendin Lieke. Ruben van Someren: “Het leuke aan dit project is dat we echt alles zelf konden kiezen, van het kavel tot aan de stenen. We hebben een leuke groep, beslissingen worden snel genomen en niemand doet moeilijk.” Mirjam van Stratum, die samen met haar man Albert lid is van de CPO-groep, beaamt dat: “Het is een mooie mix van jongeren en ouderen en een gezellige groep. We hebben samen al veel gelachen. Het is vooral mooi dat jongens uit Liessel hier nu een kans krijgen.” Ook mevrouw Geboers uit Helenaveen, haar zoon Frans Geboers en zoon en schoondochter Dirk en Astrid Geboers maken deel uit van de CPO-vereniging. Maandag 5 maart is de Bakelse

(Foto: Hein van Bakel)

aannemer Novelbouw gestart met de bouw van vooralsnog negen CPO-woningen aan het Hoogveld in Liessel. Waaronder een rijtje van vijf geschakelde woningen en twee tweekappers. Het project bestaat oorspronkelijk uit elf woningen; Er zijn nog twee woningen te koop. Ruud Berkers: “Potentiële kopers zouden, wanneer ze zich nu melden, binnen enkele maanden bij het bouwproject aan kunnen sluiten.” Het rijtje van vijf woningen wordt haaks op het Hoogveld gebouwd, vooraan langs het Hoogveld wordt de eerste tweekapper gebouwd, de tweede verrijst links achter de woningrij. Achteraan in de linker- en in de rechterhoek van de bouwlocatie en aan het Hoogveld worden parkeerplaatsen aangelegd. Mede-eigenaar Bernard van den Heuvel van Novelbouw verwacht dat de bewoners aan het einde van het jaar de sleutels van hun nieuwe woningen in ontvangst kunnen nemen.

Klussen bij de vleet voor NL Doet DEURNE - In heel Nederland staat komend weekend NL Doet op de agenda; een initiatief van het Oranje Fonds. Vrijwilligers steken vrijdag 9 of zaterdag 10 maart de handen uit de mouwen om een organisatie of vereniging behulpzaam te zijn bij allerlei werkzaamheden.

Een van deze organisaties is Natuuren Milieucentrum Ossenbeemd aan het Haageind 31 in Deurne. De Ossenbeemd heeft verschillende karweitjes waarmee vrijwilligers zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur aan de slag kunnen. De organisatie draait volledig op vrijwilligers. Belangstellenden kunnen aan de slag met diverse klussen buiten, zoals het uitbreiden van de fruittuin, opvullen van hagen op het terrein, vernieuwen van de voortuin, het plaatsen van een fietsenstalling, uitbreiden van bewegwijzering, een stalling maken en het insectenhotel renoveren. Ook binnen in het bezoekerscentrum zijn allerlei klussen te doen. Bij de bijenhal van bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius Peelland op het terrein van de Ossenbeemd, kunnen zaterdag vanaf 9.00 uur eveneens de handen uit de mouwen gestoken worden. Langs de hal wordt een nieuwe haag geplant van liguster; een goede drachtplant voor de bijen. Verder kunnen vrijwilligers met groene vingers zaterdag vanaf 10.00 uur aan de slag met het aanplanten van Hortensia’s samen met de Coöperatie Stationspark Deurne aan Stationsplein 2 in Deurne.

NL Doet op vrijdag

Deurne 10.00 - 15.00 uur: diverse klussen bij het agrarisch zorgbedrijf, stichting Bijzonder Jeugdwerk, Meester de Jonghlaan 4. 10.00 - 16.00 uur: opschonen Mussenkeetpad, stichting Peel en Kasteel, Leegveld 8. 9.30 - 16.00 uur: loungehoek inrichten op Het Rijtven, stichting Oro, Heertgank 7. Zeilberg 9.00 - 12.00 uur: opknappen omgeving Den Draai, KBO Zeilberg, Blasiusstraat 2 in Deurne.

Liessel 9.30 - 16.00 uur: aanleggen en zaaien moestuin en pluktuin, dagbesteding De Peelconnectie, Snoertsebaan 28. Sint Jozefparochie 9.00 - 15.00 uur: opknappen speeltoestel, sportpark SJVV, Vloeieindsedreef 14. 15.00 - 21.00 uur: plaatsen van fietsnietjes bij het Hofke van Marijke, Rembrandt van Rijnstraat 5. 17.30 - 21.00 uur: het plafond opknappen bij het Hofke van Marijke, Rembrandt van Rijnstraat 5.

NL Doet op zaterdag

Deurne 8.30 - 16.00 uur: diverse klusjes bij Los Deurne, Haageind 29. 9.00 - 13.00 uur: plaatsen van toiletten en een vloer leggen in het clubgebouw, Handboogvereniging Vredelust, Kranenmortelweg 2. 9.00 - 17.00 uur: de tuin zomerklaar maken, stichting Oro, Jules de Cortestraat 16. 9.00 - 17.00 uur: klusjes bij Spring, Stichting Peuterspeelzalen, Haag 3. 9.00 - 17.00 uur: tuinieren bij wooninitiatief, stichting De Vlinderhof, Liesselseweg 239. 10.00 - 17.00 uur: opruimen en schoonmaken kasteeltuin, stichting Peel en Kasteel, Haageind 39. 11.00 - 18.00 uur: opknappen van het jongerencentrum, OJC De Roos, Haageind 27. Helenaveen 9.00 - 16.00 uur: realiseren van een opbergsysteem voor de verschillende verenigingen, Jeugdwerk Helenaveen, Soemeersingel 31. Vlierden 10.30 - 17.00 uur: opknappen van het buitenterrein en onderhoud van het scoutinggebouw, Scouting Vlierden, Hoge Zijdeweg 118. Neerkant 9.00 - 16.00 uur: een nieuwe tuin aanleggen, museum Techniek met ‘n Ziel, Dorpsstraat 23 in Neerkant. Liessel 9.30 tot 14.30 uur: de tuin klaarmaken voor de start van het seizoen, Zorgtuin d’n Hof, Leenselweg 3.

Lange geschiedenis

Het eerste plan om in Liessel een CPO-project vlot te trekken ontstond al in 2011. Liesselnaar Henk van Gog, die eerder onder meer betrokken was bij het opstellen van een Idop voor Liessel, kaartte tijdens een dorpsraadvergadering een tekort aan starterswoningen aan. Een informatieavond georganiseerd door Dorpsraad Liessel leverde zo’n 20 belangstellenden op en er werd een CPO-vereniging opgericht. De een na de ander haakte echter af omdat er in Liessel doorstroomwoningen beschikbaar kwamen. Ook in 2012 en in 2015 liepen pogingen een CPO-project op te starten op niets uit. In 2017 werd opnieuw een informatieavond gehouden, waaruit de huidige CPO-vereniging ontstaan is.

Vrijwilligers aan het werk bij de Ossenbeemd tijdens NL Doet in 2017.

Deelnemers rouwcafé Deurne leren elkaar kennen

DEURNE - Afgelopen najaar hebben ruim 400 senioren in de gemeente Deurne deelgenomen aan de fitheidstesten van Leef Deurne. Vanwege de grote belangstelling wordt komend voorjaar een extra reeks testen ingepland, te weten op de woensdagen 14, 21 en 28 maart.

DEURNE - De aanloop naar de start van een nieuw rouwcafé Café Samen Eén in Deurne werd zondag 4 maart door de deelnemende jongeren afgetrapt met een doe-dag. De jongeren volgden workshops action painting en improviseren en speelden spellen. De dag was bedoeld om elkaar op een leuke manier te leren kennen, zodat ze vrijdag 6 april een goede start kunnen maken met de eerste avond van het rouwcafé.

Aan de nieuwe reeks kunnen opnieuw 400 senioren deelnemen, ware het niet dat de organisatie nog kampt met een flink tekort aan vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kunnen de testdagen niet doorgaan. Leef Deurne zoekt vrijwilligers die willen ondersteunen bij het afnemen van testen als bloeddruk, longfunctie, knijpkracht, BMI, fijne motoriek, wandelen, etc. Belangstellenden, die een dag of een dagdeel willen helpen kunnen contact opnemen via anika.kanters@ zorgboog.nl of tel. 06-51640825. Ook voor meer informatie. Voor een lunch wordt gezorgd.

De doe-dag vond plaats in scoutinggebouw De Muggenhof in Deurne en was bedoeld voor jongeren tussen 12 en 25 jaar die een dierbare hebben verloren. De dag begon om 13.30 uur met een workshop action painting; een vorm van schilderen waarbij het resultaat helemaal vrij is en de verf als het ware over het doek heen gegooid of gespetterd wordt met kwasten en tubes verf. De groep heeft gezamenlijk een doek beschilderd en vervolgens heeft iedere deelnemer zijn creativiteit mogen uiten op een eigen doek. De workshop diende als alternatief voor de oorspronkelijk geplande workshop graffiti, die op het laatste moment

niet doorging vanwege het slechte weer. Na de eerste workshop werd een korte pauze ingelast zodat de jongeren met elkaar kennis konden ma-

ken. Tevens konden ze gebruik maken van diverse spellen waaronder Mens-erger-je-niet en Vier-op-eenrij in een levensgroot formaat. Ook was er een tekentafel.

Een theaterprofessional verzorgde tenslotte een workshop improviseren. Na een korte warming-up werd een aantal onderdelen uit het tv-programma De Lama’s gespeeld, waarin de jongeren zelf de onderwerpen mochten kiezen. Vervolgens is er met een aantal jongeren een korte soapserie Samen Eén ingestudeerd. Het resultaat werd daarna opgevoerd en gefilmd en wordt nu bewerkt tot een filmpje als herinnering aan de dag.

Eerste caféavond

Creatief bezig zijn tijdens de kennismakingsdag, afgelopen zondag.

Tijdens de doe-dag kregen de jongeren een hapje en een drankje en de dag werd gezamenlijk afgesloten met friet. De doe-dag werd mede mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren en fondsen. De jongeren hebben genoten en gingen tevreden naar huis. De dag is volgens de organisatie zeker geslaagd en een mooie aanloop naar de café-avonden. De eerste avond van Café Samen Eén staat gepland op vrijdag 6 april en vindt plaats in Plein Vijf aan de Markt in Deurne. Het is een open avond, iedereen mag binnen lopen.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 6

Te koop

Riante levensloopbestendige appartementen voor 50+ers op een unieke locatie nabij het centrum van Deurne

Geïnitieerd door KILIMANJARO wonen voor gevorderden

NE

Gemeenschappelijke ruimten

GA E B P DE G O AR IEPIN A B K RD HI E C V S BE STE 1 G N E I D WON 3 OP 1 HTS N NOG C E SL OND E G NO GR

Start bouw nazomer 2018

Inclusief parkeerplaats op eigen terrein

‘Meer dan alleen wonen’ Voor meer informatie: www.hetstijn.nl of neem contact op via info@hetstijn.nl ‘Woonproject ’t Stijn’

Onze winkels zijn verbouwd en dat gaan wij sa men met u vieren!

Openingstijden Ma t/m Woe 09.00 - 18.00 uur Do 09.00 - 21.00 uur Vrij 09.00 - 18.00 uur Zat 09.00 - 17.00 uur

Spoo

rl

Iedere eerste en laatste zondag van de maand 12.00 - 17.00 uur

Openingstijden Maandag t/m Vrijdag: 9-21 uur Zaterdag: 9-17 uur Zondag: 12-17 uur

str

Haspelw

eg

Ha s

ns

Praxis Deurne Stationsstraat 122 5751 HJ Deurne

aa t

FEESTELIJKE DAGDEALS! pe lw eg

tio

Welkoop Deurne Stationsstraat 136 5753 HJ Deurne

ns

Ha sp elw eg

tio

eg

Sta

Haspelw

str

aa t

Presentje voor elke betalende klant en alle kinderen zolang de voorraad strekt. Verder is er vanaf donderdag 22 maart t/m zaterdag 24 maart een springkussen aanwezig voor de kinderen!

Start vanaf dinsdag 20 maart

Sta

Vanaf 22 maart:

Spoo

rlaa


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 7

Wij maken ons sterk VOOR NU EN LATER

8 MAART, INTERNATIONALE VROUWENDAG! Er zijn 7 politieke partijen in Deurne actief. Er is één partij met een vrouwelijke lijsttrekker én 2 vrouwen in de top 4 van de kandidatenlijst. Van de 23 zetels in de gemeenteraad zijn er nu 4 bezet door een vrouw. “Ik ben trots dat Progressief Akkoord - GroenLinks vrouwen écht gelijkwaardig stelt aan mannen. In aantal op een lange lijst van kandidaten én op een verkiesbare plek voor de gemeenteraad.” -CARLY ARTS, LIJSTTREKKER

lijst 5 VIND JIJ DAT DE BALANS IN DE GEMEENTERAAD BETER KAN? LAAT JE STEM HOREN OP 21 MAART. IEDERE STEM TELT! WWW.WEGMETONKRUID.NL • verwijderen van groene aanslag en mos • vegen verhardingen • emelten en engerlingen • onkruid bestrijding VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Inkoop

en

ver koop

AUTO’S Tel. 06-53585527 www.hebbenautos.nl Hebben auto’s in Deurne Leembaan 45 Geopend elke zaterdag van 10 tot 17 uur rest op afspraak Keuze uit 30 auto’s

Audi A3 Cabriolet 1.2 TFSI Attraction Pro Line Chevrolet Spark 1.0 16V L Citroen C1 1.0-12V Séduction Ford Ka 1.2 Trend Hyundai Tucson 2.7i V6 4WD Style Kia Rio 1.4 Seven Mazda 2 1.3 BIFUEL Cool Mini Mini 1.6 One AIRCO Nissan Pixo 1.0 Look AIRCO Opel Antara 2.4-16V Enjoy Peugeot 208 1.0 PureTech LIKE Volkswagen Polo 1.2-12V BlueMotion Comfortline Volkswagen Touran 1.4 TSI Comfortline

2010 2010 2008 2009 2005 2011 2012 2005 2010 2007 2015 2013 2010

www.weekbladvoordeurne.nl - www.daspublishers.nl • Glaswol en Pir isolatie (Dupanel). Aan spotprijzen bij de Isolatiehal tel. 0492-542002.

• Haard en kachelhout eik , berk , els en es. Me er info: 06-23720617

* Te koop: Gazelle herenfiets 53i nc h. Zo goe d als nieuw , tel. 06-23080466

RODE RODE LOPER LOPER DAG DAG Zondag 11 maart 13 - 17 uur.

Poetszorg.nl

UW VORSTELIJK ONTHAAL IN ASTEN 35 Winkels leggen letterlijk de rode loper voor u uit en ontvangen u als een V.I.P. met een drankje en iets lekkers. In het centrum staan circa 12 lakeien voor u klaar. De gezellige sfeer wordt versterkt door diverse zanggroepen en muzikanten, waaronder de Straotzangers en Nota Feliz.

7

e EDITIE

Leembaan 45, Deurne

GSO deurne visite.pdf 1 24-12-2015 14:14:48

GOOS SATELLIET ONTVANGST DEURNE Jeker 13 - 5751 TT Deurne - 0493 380 287 - info@gsodeurne.nl

www.gsodeurne.nl Pannen & platte daken (EPDM)

Nieuwbouw & Renovatie www.dak-werken.nl

Houtakker 2 Oldert 1A 57615761 DDPA Bakel Bakel T 0492-599099 F 0492-599302 M 06-53122216

06 14 82 72 00

Activiteiten en evenementen in Asten www.centrumasten.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 8

Vijf winnaars Reflectionday in Deurne

Met schema van projecten en activiteiten

Economisch actieplan krijgt vorm

DEURNE - Waar zet Deurne op in gedurende de periode 2018-2020. Wat zijn de uitdagingen? Welke kansen worden in Deurne benut? De gemeente Deurne heeft samen met vijftig vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en instellingen onlangs een economisch actieplan opgesteld om de lokale economie van Deurne te stimuleren.

door Willie Thijssen Daarin staan vier speerpuntensectoren centraal: Agro & Food, Maakindustrie, Zorg en Vrijetijdseconomie. Extra aandachtspunt voor alle sectoren is duurzaamheid. Het centrum van Deurne kent al een eigen actieplan. In het Economisch Actieplan Deurne is nu ook een uitgebreid schema opgesteld van projecten en activiteiten met termijnen waarin het gerealiseerd moet zijn. Binnen de vrijetijdseconomie zijn onder meer opgenomen: het opstellen van een strategische visie, de realisatie van een uitkijktoren in de Peel, bedenken van projecten om de Peelrandbreuk zichtbaar te maken en het verbeteren van de bewegwijzering. Voor Agro en Food gaat het om het organiseren van een oogstfeest en het verbeteren van het imago van boerenbedrijven middels educatieve projecten. Voor de zorgsector zijn opgenomen: Een van de prijswinnaars Anouk de Groot van D’n Bogerd met de waardebon en projectleider Jan van Schijndel van Reflectionday.

De deelnemers maakten kans op vijftig individuele prijzen, bestaande uit een waardebon met een waarde van 50 euro en vijf Segway-cursussen voor de hele klas. Gijs van Kampen van Basisschool Zeilberg, Joris van de Ven en Dani Koetsier van de Gerardusschool Walsberg en Joyce de Wit en Anouk de Groot van D’n Bogerd wonnen een waardebon. De klassikale prijs is naar basisscholen buiten de gemeente Deurne gegaan, waaronder basisschool Sint Jozef in Someren-Heide. De leerlingen Fleur van Mierlo, Vince Vergeer en Femke van den Broek van deze school wonnen een waardebon net als Lennard van den Broek van de Antoniusschool in Heusden. Theo Martens, regionale verkeersveiligheidscoördinator van

Metropoolregio Eindhoven en wethouder in de gemeente Asten, reikte de prijzen uit samen met projectleider Jan van Schijndel van Reflectionday uit Deurne.

Zichtbaar in het verkeer

Het project Reflectionday is onderdeel van de verkeersveiligheidscampagne van de Provincie Noord-Brabant met als thema: Brabant gaat voor nul verkeersdoden. De looptijd van het project was 1 december tot 21 januari. Het doel is stimuleren van de bewustwording bij kinderen en hun ouders van het belang van goed zichtbare kleding en materialen in het verkeer.

In november 2017 zijn in basisschoolklassen gastlessen gegeven met uitleg over het belang van zichtbaarheid in het verkeer. De kinderen kregen reflecterende hesjes en armbandjes én de opdracht: Zorg dat je gezien en geflitst wordt. In de projectperiode gingen flitsteams op pad om de reflecterende kinderen ’s avonds en in de weekenden bij sportclubs en winkelcentra te fotograferen. De deelnemende scholen en kinderen maakten hiermee kans op prijzen. Aan het project namen in totaal 9.623 leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van ruim honderd basisscholen uit de regio deel.

HELENAVEEN - IVN Asten-Someren houdt komende zondag een wandeling door natuurgebied de Peel, op de grens van Noord-Brabant en Limburg. Het ‘bloed van de Peel’ staat daarbij centraal. Daarmee wordt het water in het ge-

Rode loper gaat weer uit

bied bedoeld. Al een tijdje wordt namelijk ingezet op vernatting van het gebied. Bijvoorbeeld omdat eerder werd geconstateerd dat door verdroging Peelkenmerken verdwenen. Dat gebeurde onder meer door ontginning, ruilverkaveling en een verbeterde waterafvoer in de omgeving. Vanaf 1997 zijn daarom maatregelen genomen om het unieke veenmoeras-karakter te herstellen en te behouden. Daarvoor zijn onder meer agrariërs weggekocht, bijvoorbeeld in het middengebied tussen de Mariapeel en de Deurnsche Peel bij de Helenavaart. De landbouwpercelen maakten plaats voor ruigtegrasland.

Ontwikkelingen

Tijdens de wandeling vertellen IVN-gidsen over de ontwikkelingen in het gebied. Zo wordt uitgelegd dat veen enkel ontstaat bij voldoende water. Om dat te bewerkstelligen worden en zijn tal van werkzaamheden doorgevoerd. Ook wordt gekeken naar de sporen uit het verleden, afkomstig van de turfwinning. De wandeling duurt ongeveer twee uur en gaat om 13.30 uur van start bij Hoeve Willem III aan de Soemeersingel 127 in Helenaveen. In verband met werkzaamheden is de startlocatie enkel vanaf Helenaveen te bereiken.

De Tuk Tuk en de lakeien zijn zondag weer van de partij.

Dat gezelschap ondernemers legt zondag de rode loper uit voor bezoekers van het centrum. Bezoekers worden als vip ontvangen met hapjes, drankjes, aanbiedingen en activiteiten. Daarbij paraderen twaalf

DEURNE - In de Robert Kochstraat in Deurne is in de nacht van zaterdag 3 maart op zondag 4 maart een auto gestolen. Het gaat om een grijze Volkswagen Polo. Het kenteken van de auto is 28-TTH1. De Robert Kochstraat ligt bij de Dunantweg en Haageind. Wie meer informatie heeft over de diefstal kan contact opnemen met de politie via tel. 0900-8844.

Bil de Bokser komt naar Heusden

Wandeling door het ‘bloed van de Peel’

Van 13.00 tot 17.00 uur in centrum Asten

ASTEN - Centrummanagement Asten houdt zondag voor de zevende keer de Rode Loper Dag, een vaste publiekstrekker in het centrum van Asten. Ruim dertig ondernemers zorgen gezamenlijk voor een feestelijke opmaat naar de lente.

Diefstal auto Robert Kochstraat

lakeien door de straten. Zij geven shop-advies, poetsen schoenen en delen lekkernij uit. Tevens staat er bijzonder vervoer klaar voor bezoekers vanaf de parkeerplaats: een Tuk Tuk. En er is op verschillende plekken livemuziek te horen van onder andere De Stroatzangers en Nota Feliz. De jeugd kan zichzelf verder laten schminken en een glittertattoo laten zetten. Ook is er een professionele kapster aanwezig om vlechten te maken. De Rode Loper Dag duurt van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Bakel op RTL4 BAKEL - Presentator Beau van Erven Dorens besteedt dinsdag 13 maart aandacht aan hospice De Populier in Bakel in zijn programma ‘Beau Five Days Inside’.

Van Erven Dorens logeerde hiervoor afgelopen september vijf dagen in het Bakelse hospice. De uitzending is deze dinsdag vanaf 21.30 uur te zien op RTL4.

De jeugdcast van OKG Heusden. HEUSDEN - De jeugd van toneelvereniging Onderling Kunstgenot speelt zaterdag de première van Bil de Bokser in gemeenschapshuis Hart van Heuze. Een stuk met niet alleen spanning en sportiviteit, maar ook een flinke portie humor.

Het verhaal gaat over Cees Coach, wiens boksers de top drie van Nederland hebben bereikt. Een van de cheerleaders, Cheerio, vindt dat reden voor een feestje en trakteert de boksers op champagne. Cees Coach is echter niet in de feeststemming. Hij kan het initiatief van Cheerio dan ook niet waarderen en stuurt hem de laan uit. Boos en teleurgesteld blijft de cheerleader achter, Cees Coach vervloekend. Maar dan gebeurt er iets dat hij totaal niet zag

aankomen. Opeens verschijnt daar Dark Vader, die hem op een bijzondere manier wil helpen. Dark Vader komt met een eigen creatie: Bil de Bokser. Die moet verandering brengen aan de huidige Nederlandse top drie. Of dat gaat lukken, dat is nog de vraag.

Kaarten

Bil de Bokser staat onder regie van Silvia Driessen en Irene Nijssen. De familievoorstelling vindt tevens plaats op zaterdag 17 maart en zondag 18 maart. De voorstellingen op zaterdagavond beginnen om 19.00 uur, op zondag wordt om 14.30 uur gestart. Entree bedraagt 6 euro, kaarten reserveren kan via www.okgheusden. nl.

DÉ SPECIALISTEN IN HELMOND VOOR DE BEHANDELING VAN HUIDZIEKTEN WWW.CEULENHUIDKLINIEK.NL WWW.DERMALINK.NL

DEURNE - Basisschoolkinderen uit 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven namen rond de jaarwisseling deel aan het project Reflectionday. In de schoolklassen werd aandacht besteed aan het belang van goed reflecterende kleding en accessoires in het verkeer. Aan het project was tevens een prijsvraag gekoppeld. Maandag 26 februari was de prijsuitreiking.

het stimuleren van innovatieve borgoplossingen en de samenwerking tussen bedrijfsleven en zorg. Binnen de Maakindustrie gaat het om een onderzoek naar een personeelspoule en de het Huis van de Toekomst. Verantwoordelijk wethouder Marinus Biemans voegt er aan toe dat het Economisch Actieplan Deurne niet in beton is gegoten. “Het is een dynamisch proces. Met enkele projecten is zelfs al een start gemaakt zoals het nieuwe Techniekcentrum Brainport, de onlangs gehouden Open Bedrijven Route en de inventarisatie van de recreatieve routestructuren.”

LASERBEHANDELING SPATADEREN

polikliniek voor dermatologie en flebologie

Zoekt u een specialist voor de behandeling van uw spataderen of huidkanker? Zoekt u een specialist voor de behandeling Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste van uw spataderen of huidaandoening? Onze deskundige dermatologen ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in de volgen de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in de praktijk. Wij hebben de praktijk. Altijd op 1 dag de intake, aanvullend onderzoek en meeste ervaring in Nederland op het gebied van diagnose. Ook bij spataders en huidkanker! laserbehandeling bij spataderen.

dr. RPM Ceulen dermatoloogDR.D.J DER KINDEREN Initiatiefnemer Dermalink Blokzijlpark 30 Stationsstraat 1 AB Amersfoort MK Helmond  5701(Vathorst) 0492-792939 033-433 46 00

ALTIJD VERGOED DOOR NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS ALTIJD* VERGOED NA VERWIJZING UW HUISARTS 

* Geldt niet voor medisch niet noodzakelijke behandelingen


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 9

Schilderen op ijs voor project de Peel in Licht

Boekenweek met thema Natuur REGIO - Tijdens de Boekenweek van zaterdag 10 tot en met zondag 18 maart zijn er activiteiten in bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11 in Helmond. Zoals een IVN doe-middag en een literaire middag met schrijver Martijn Neggers en muzikant Jeroen Kant. Het thema van de Boekenweek 2018 is: natuur.

Zondag 11 maart is in de bibliotheek in Helmond een IVN doe-middag voor alle leeftijden met een schedeltjesquiz en een quiz met vogelveren, onderzoek van bloeiende takken en planten onder een binoculair, puzzelen met natuurafbeeldingen, etc. De bibliotheek is open van 13.30 tot 15.00 uur, de toegang is gratis. Zondag 18 maart is er een literaire middag van 13.30 tot 15.30 uur met schrijver Martijn Neggers en liedjesschrijver Jeroen Kant. Eind 2017 maakte Kant met zijn band Sheewawah de plaat Alles In Kleur, begin 2018 kwam Neggers’ roman

Spoetnik uit, wat zich afspeelt in Helmond-Noord. Nu trekken ze samen het land door en zingen en vertellen ze over de dingen die ze tegenkomen. Vooraf aanmelden in verband met het beperkt aantal zitplaatsen via www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten. Voor leden van de bibliotheek ligt tijdens de Boekenweek voor zover de voorraad strekt een boekenweekmagazine klaar en het boek Natuur, Heerlyck met een boek in de Peel. Wie tijdens de Boekenweek lid wordt krijgt een voucher voor het boekenweekgeschenk Gezien de Feiten van Griet op de Beeck bij deelnemende boekhandels. Ook klanten van boekwinkels krijgen tijdens de Boekenweek het boekenweekgeschenk cadeau bij een aankoop van minimaal 12,50 euro. Met het boekenweekgeschenk kan op zondag 18 maart gratis gereisd worden met de trein. Het boekje is het vervoersbewijs.

Catharina Driessen en Emelie Jegerings, afgelopen zaterdag in de winterse Mariapeel bij de Koolweg. DEURNE - Kunstenaars Emelie Jegerings uit Deurne en Catharina Driessen uit Neerkant werken een jaar lang aan het project De Peel in Licht. Elke dag trekken ze de natuur in om de Peel in al haar pracht op doek vast te leggen. Afgelopen weekend toonde de Mariapeel een uniek winters landschap.

Een decor waarvan de twee uiteraard volop gebruik hebben gemaakt om in een schilderwerk vast te leggen. Tegelijkertijd vormden ze zelf ook een bijzonder winters tafereel. Want hoe vaak zie je een schilder

aan het werk op ijs? “Zaterdag viel het nog wel mee qua temperatuur. Maar vrijdag waren we al om 6.45 uur in de Mariapeel met -8 en die snijdende wind, dat was echt afzien. Maar het leverde prachtige plaat-

Kosten: 1,1 miljoen euro

Rioleringsplan voor wijk Koolhof DEURNE - De riolering gaat in de wijk Koolhof op de schop. De gemeente Deurne trekt 1,1 miljoen euro uit om de wijk ‘waterproof’ te maken. Het geld komt uit de gemeentelijke pot voor rioleringskosten.

door Willie Thijssen Behalve dat de riolering wordt vervangen door een gescheiden systeem, worden in heel de wijk nog dit jaar wadi’s en ondergrondse waterbergingen aangelegd. Wadi’s zijn natuurlijke opvangbassins voor water en krijgen een plek in bestaande groenstroken. Volgens wethouder Helm Verhees vormt de ingreep in Koolhof een voorbeeldproject voor Deurne en zelfs de Peelregio: “We willen alle wijken in Deurne aanpassen naar het voorbeeld van Koolhof. De buien worden steeds extremer en er is steeds minder plek waarin het water weg kan zakken.”

Bewoners van Koolhof wordt dan ook gevraagd mee te denken. Of tuinen van bewoners aangepast kunnen worden - meer groen, minder tegels - en of bewoners het regenwaterafvoer van hun huizen willen loskoppelen van het bestaande riool. Wethouder Verhees geeft aan dat Deurne met regelmaat natte voeten heeft. Daarom worden al tal van maatregelen uitgevoerd om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenbuien. De problemen in Koolhof zijn wat dat betreft kleiner dan in andere gebieden. Verhees: “Koolhof ligt relatief hoog. Maar het water wat er valt zoekt toch zijn weg en komt in lagere delen terecht, waaronder de Zeilbergsestraat. Als het water in Koolhof wordt vastgehouden hebben we elders minder problemen.” Volgens Verhees was de riolering in de wijk toch toe aan vervanging en komt het geld voor de financiering van het project uit de pot voor rioleringskosten.

Ook in de Eems wordt een geschieden hemelwaterriool aangelegd. Het water wordt afgevoerd richting de groenzone. Dit in combinatie met vervanging van bestaand riool. Rechts is een wadi ingetekend.

jes op”, aldus Emelie Jegerings. De winter hoort bij het all weatherproject. Net als de brand van afgelopen week. “Daar gaan we ook nog iets mee doen, omdat één van onze schilderplekjes is afgebrand en nu dus een heel ander beeld laat zien.”

Cursussen Dagworkshop Familieopstellingen

Zondag 25 maart is er een dagworkshop Familieopstellingen in Het Levensatelier in Asten. Zo’n opstelling kan inzicht geven in een verborgen/ onbewuste dynamiek. Verrassende doorbraken/oplossingen in een moeizaam proces zijn vaak het gevolg. Om toegang te krijgen tot die inzichten vanuit het onbewuste is er de methode van het systemisch opstellingenwerk, ook wel familieopstellingen genoemd. Dit kan zowel individueel als in een groep. Tijdens deze dag worden in groepsverband een aantal vragen uitgewerkt. De dag is van 10.00 tot 17.00 uur bij Het Levensatelier. Voor verdere informatie of aanmelden zie de agenda op www.hetlevensatelier.nl of neem contact op via info@hetlevensatelier. nl. Het Levensatelier is gevestigd aan de Burgemeester Wijnenstraat 9 in Asten.

Kinderen onderzoeken zaadjes tijdens een eerdere IVN doe-middag.

Expositie Maysa Ashour in Techniek met ‘n Ziel NEERKANT - De in Damascus geboren Maysa Ashour woont sinds twee jaar met haar ouders in Deurne. In Syrië heeft ze een opleiding Fashion Design gevolgd, daarnaast tekent en schildert ze voornamelijk portretten en kikkers. Een tentoonstelling van haar werk is vanaf woensdag 14 maart te zien in museum Techniek met ‘n Ziel in Neerkant.

Maysa Ashour is 29 jaar en studeert Nederlands aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. In Syrië heeft ze een opleiding Fashion Design gedaan. In de toekomst wil ze hier ook in Nederland mee verder. Vier jaar geleden is ze begonnen met het tekenen van portretten, voornamelijk in zwart-wit tinten. Twee jaar geleden ging ze experimenteren met acryl en olieverf. Ook weer voornamelijk portretten, daarnaast schildert ze graag kikkers. Maysa Ashour exposeerde vorig jaar op de kunstmarkt in Deurne, eerder was haar werk al te bezichtigen tijdens tentoonstellingen in Eindhoven en Venray. Een expositie met

Een werk van Maysa Ashour. haar werk is van woensdag 14 maart tot dinsdag 1 mei gratis te zien tijdens de openingstijden van museum Techniek met ‘n Ziel, Dorpsstraat 23 in Neerkant.

Schilder en schrijver Cobi van Baars in Kunstcafé DEURNE-ASTEN - Cobi van Baars is donderdag 15 maart te gast bij het Kunstcafé in het Groot Atelier van museum De Wieger aan de Oude Liesselseweg in Deurne. Zij is zowel schilder als schrijver. Het Kunstcafé begint om 20.00 uur, de entree is gratis.

Cobi van Baars is geboren in Deurne en woont in Cuijk. Ze studeerde moderne Nederlandse letterkunde in Nijmegen en studeerde af op dubbeltalenten; schrijvers die ook schilderen. Daarna is ze schilderlessen gaan volgen en via een parttime opleiding aan Artez in contact gekomen met kunstenaar Rinke Nijburg. Over hem zegt ze: “Hij is tot op heden degene aan wie ik mijn werk als eerste voorleg. Hij kan kijken met mijn ogen, maar zonder mijn oogkleppen.” In haar schilderijen zijn woord en beeld beide aanwezig. Eerst is er een verhaal of poëzie en van daaruit begint het scheppen. Zo maakte zij vanuit het lijdensverhaal een Via Dolorosa; een serie van veertien

Cobi van Baars.

(Foto: Fjodor Buis)

schilderijen die de traditionele omschrijvingen van de staties volgt. Door de lijdende mens te verbeelden via de handen is het niet alleen Christus die we zien, maar kunnen we ons ook zelf in deze beelden verplaatsen. De serie schilderijen was in 2012 te zien in de Willibrorduskerk in Deurne. Daarna liet zij zich

onder meer ook inspireren door de gedichten van de dertiende eeuwse mystica Hadewijch en de poëzie van Lucebert. Daarnaast debuteerde Cobi van Baars in 2017 als schrijfster met de roman Schipper & Zn. Deze roman verhaalt over een hoveniersbedrijf dat bestaat uit een barse vader en een zachtaardige zoon. Hun verhouding komt op scherp te staan als ze een haastklus aannemen en de zoon vaders rol ter discussie stelt. Het Kunstcafé is een initiatief van kunstenaars die deelnemen aan de tweejaarlijkse Open Atelierdagen Deurne-Asten (OAD) om elkaar en kunstliefhebbers te ontmoeten rond een aan kunst gerelateerd thema. Er is tijdens het Kunstcafé voldoende gelegenheid om over de inleiding na te praten en de laatste nieuwtjes op het gebied van kunst uit te wisselen. Gespreksleider is Nelly van Rijt. Het Kunstcafé wordt afwisselend in Deurne en Asten gehouden. Het volgende Kunstcafé is dinsdag 8 mei in café ’t Spektakel aan de Pr. Bernhardstraat in Asten.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 10

Vacature

Vac a t u re s

De wereld verandert, we werken steeds meer mobiel en communiceren steeds vaker digitaal. Op het moment dat mensen elkaar wel persoonlijk ontmoeten, moet de omgeving hen inspireren en in staat stellen effectief hun doelen te bereiken. Gielissen Interiors | Exhibitions | Events loopt voorop in deze veranderende wereld. Vanuit onze vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en Helmond. Maar ook vanuit Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten realiseren wij met 350 vakmensen en ruim 80 jaar ervaring deze inspirerende ontmoetingsplekken op het gebied van interieur, tentoonstellingen en events. Werken bij Gielissen wil zeggen dat je onderdeel uitmaakt van een informeel en hecht team in een ondernemende organisatie. Samenwerking, ondernemerschap, creativiteit maar ook collegialiteit zijn voor ons daarbij van groot belang. Je krijgt de kans om jouw stempel te drukken op toonaangevende projecten. Zonder vakbekwaamheid, toewijding en inzet van onze medewerkers zou Gielissen niet bestaan en daarom bieden wij onze medewerkers een goed, marktconform pakket arbeidsvoorwaarden aan.

Medewerker kelders

Per direct zijn wij voor onze vestiging Helmond (Interiors) op zoek naar:

RoyackersBeton Betonisisopopzoek zoeknaar naareen eenmedewerker medewerker kelderbouw kelderbouw voor Royackers voorhet hetmamaken ken van in het werk gestorte kelders, vloeren en andere betonwerken. Je werkt in de van in het werk gestorte kelders, vloeren en andere betonwerken. Je werkt in de buitenlucht buitenlucht met een ploeg op locatie. Hier worden de kelders opgebouwd met behulp met op locatie. Hier worden kelders opgebouwd behulp van standaard vaneen eenploeg standaard systeemkist en hetde is jouw taak om deze inmet elkaar te zett en een en daarna systeemkist en het jouw taak in elkaar te zetten en daarna te storten met vol te storten metisbeton. Ook om hetdeze plaatsen en aan elkaar knopen vanvol wapeningsnett en beton. Ookhierbij. het plaatsen en aan elkaar knopen van wapeningsnetten behoort hierbij. behoort

Allround Meubelmakers Calculators Uitvoerders Werkvoorbereiders

Wat hebben wij te bieden: Wijvragen: vragen: Wij • Prima salaris • Rijbewijs personenauto - Rijbewijs personenauto • Vooropleiding niet persé nodignodig • Opleiding tot bekistingstimmerman in de praktijk - Vooropleiding niet persé • Redelijk vaste werktijden • Persoon die wil - Persoon dieaanpakken wil aanpakken • Projecten in de omgeving • Ervaring is uiteraard een voordeel - Ervaring is uiteraard een voordeel • Full-time baan Wat hebben Beton wij te bieden: Royackers is een familiebedrijf in Milheeze met ongeveer 20 werknemers. Alle Prima werknemerssalaris komen uit de buurt en kennen elkaar waardoor er binnen het bedrijf een - gemoedelijke Opleiding toten bekistingstimmerman in de praktijk zeer informele sfeer heerst. - Redelijk vaste werktijden Ben geïnteresseerd, stuur dan even een mailtje met je CV naar beton@royackers.nl. - jeProjecten in de omgeving - Full-time baan

Voor meer informatie en meer vacatures kijk op www.werkenbijgielissen.nl of neem contact op met Noortje Versteijnen (HR Adviseur) – telefoonnummer + 31 492 53 15 31 Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv (bij voorkeur met foto) en motivatie naar vacatures@gielissen.nl en vermeld er duidelijk bij op welke vacature je solliciteert.

Royackers Beton is een familiebedrijf in Milheeze met ongeveer 20 werknemers. ROYACKERS BETONCENTRALE MILHEEZE BV Alle werknemers komen uit de buurt en kennen elkaar waardoor er binnen het bedrijf een zeer Hof 2 – 5763 BL Milheeze gemoedelijke en informele sfeer heerst. •Ben Hoogw je geïnteresseerd, erker te huur. • Poeven otgoed koop bijmet J. Leen• Verbeco gespecialiseerd in stuur dan eentemailtje je CV naar beton@royackers.nl. We rkhoogte 14 meter. ders, Bosweg 3 Asten-Heusden. garagedeuren met elektrische Pa st door een poort. 0493-697830. Openingstijden aandrijving. Ommelsveld 11 www.driessenverhuur.nl maandag, vrijdag en zaterdag Asten tel. 0493-697731. ROYACKERS BETONCENTRALE MILHEEZE 06-51439395. vanaf 8.30 BV uur. www.verbeco.nl Someren

Hof 2 – 5763 BL Milheeze

Gezocht

• Te koop kleine pakjes hooi 0493-313909

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

Luxe appartement te huur, begane grond, eigen tuintje en parkeerplaats in Asten Tel. 0493-695606

• De sleutelbus Voor al uw huissleutels. U kunt bellen. Tel. 06-13050127

• Krasdokter.nl, kras op Uw auto of verweerde koplampen? Snel-Goedkoop-Vakkundig 06-53883509

Medewerker(ster) varkenshouderij (Voornamelijk kraamstal) Je begeleidt geboorte biggen, controleert, voert, verlegt, ent, behandelt zeugen en biggen op ons bedrijf in Neerkant. Wil jij ons team komen versterken?

Maatschap van Heugten

Bloemerstraat 15A, 6031 NV Nederweert m. 06-53739890 • t. 0495-663330 email: willy@vanheugtennederweert.nl

montage / demontage BV

Gevraagd:

Personeel met rijbewijs B Geen 9 tot 5 mentaliteit Wij zijn werkzaam door heel Nederland ij doen veiligheidsnetten en randbeveiliging monteren op de bouw

Best montage/demontage BV

an ermeerstraat eurne in o bestveiligheidsnetten.nl www.bestveiligheidsnetten.nl

Soemeersingel 127, Helenaveen Tel 0493 529 530 www.hoevewillemdrie.nl

Werk je de koning te rijk! Wil jij werken in een klein, hecht team? Wil jij werken met mooi weer op het mooiste terras van de Peel? Wil jij werken in een altijd vrolijke omgeving met een vorstelijk product? Durf jij verantwoordelijkheid te dragen? Ben je minimaal 16 jaar oud?

Dan hebben wij de baan voor jou! Van maart tot oktober, voornamelijk in weekenden en schoolvakanties

Neem contact met ons op via: info@hoevewillemdrie.nl www.facebook.com/hoevewillemdrie

Berkvens Wooncentrum is een gerenommeerd totaalaanbieder op het gebied van slapen, meubelen en stoffering. In het 3500 vierkante meter grote bedrijfspand in Asten vindt u alle laatste trends op woongebied. Werken bij Berkvens Wooncentrum betekent werken in een klein team waar Service met een hoofdletter S wordt geschreven. De service- en adviesgerichtheid is voelbaar en merkbaar door het hele verkoopteam tot aan de eigen bezorgservice- en montagedienst. In verband met de groei die wij doormaken zijn we ter versterking van ons bezorg- en montageteam op zoek naar een gedreven en vriendelijke

(leerling-) Stoffeerder / bezorger (m/v) De functie-inhoud Als Stoffeerder / bezorger ben je verantwoordelijk voor het bezorgen, monteren en stofferen van in onze winkel verkochte producten. In deze buitendienstfunctie transporteer en plaats je (slaapkamer-) meubels, leg je vloeren en stoffeer je trappen, monteer je zonwering en plaats je gordijnen. Je verzorgt daarnaast de opvolging van service- en reparatieverzoeken. Je levert een belangrijke bijdrage aan het uiteindelijke doel; een optimale klanttevredenheid. De functie-eisen Een afgeronde opleiding in de richting van hout- en meubilering is een pré maar voor deze functie zeker geen vereiste. Je hebt bij voorkeur enkele jaren gerichte werkervaring en affiniteit met de meubelbranche. Heb je nog geen werkervaring maar wil je graag het mooie en uitda-

gende vak van stofferen leren dan is je sollicitatie ook welkom. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je bent niet vies van zowel letterlijk als figuurlijk aanpakken en hebt geen 8 tot 5 mentaliteit. Je bent representatief, klantvriendelijk en servicegericht. Je bent in het bezit van Rijbewijs-B. Interesse? Berkvens Wooncentrum biedt een prettige werkomgeving waarin je in een servicegerichte werkomgeving veel afwisseling in werkzaamheden aantreft. De communicatielijnen zijn kort en er heerst binnen het kleine team een informele werksfeer. Wij bieden een marktconform salaris en de mogelijkheid om het vakmanschap van stofferen te leren. Berkvens Wooncentrum hanteert de CAO Wonen.

Als je geïnteresseerd ben in deze functie richt dan je motivatie en cv aan Bart Berkvens via bart@berkvens-wonen.nl. Heb je vooraf inhoudelijke vragen dan verzoeken we je telefonisch contact op te nemen met Bart Berkvens via 0493-693321.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 11

Va c a tu res

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een,

ALLROUND SCHILDER • die ruime ervaring heeft • netjes en beleefd overkomt, je bent een ambassadeur voor ons bedrijf • zelfstandig op pad kan, maar ook kan samenwerken met collega’s in teamverband • enthousiast en trots is op de kwaliteit van het werk dat je levert • minimaal in bezit is van rijbewijs B • ervaring met beglazing, wandafwerking en/of spuittechnieken is mooi meegenomen

SECRETARIEEL MEDEWERK(ST)ER (FULL TIME) voor onze vestiging Deurne

WIE WIJ ZIJN Wij zijn Van Santvoort Makelaars, de uitgelezen partij op het gebied van verkoop, verhuur, taxaties en nieuwbouwconsultancy in Zuidoost-Brabant. Als makelaar helpen wij onze relaties graag om de marktmogelijkheden optimaal te benutten en om van ieder project een succes te maken. Klantwaardering is voor ons erg belangrijk.

Stuur een mail (mogelijk met cv) naar: info@fransverheijen.nl of bel 0493-342526.

WAT JE GAAT DOEN Als secretaresse van Van Santvoort Makelaars: • heb je veel telefonisch contact met onze opdrachtgevers; • maak je verkoopbrochures; • plaats je woningen op Funda en overige (social)media; • werk je koopaktes en taxatierapporten uit; • beheer je de agenda van de makelaar; • werk je in een hecht team;

Frietexpress is een frietwagenservice waarbij onbeperkt catering op locatie wordt verzorgd voor bijvoorbeeld feesten en partijen.

WIE JIJ BENT Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en accurate binnendienst medewerk(st) er met een commerciële instelling, die het leuk vindt om in een boeiende en veelzijdige functie in de makelaardij te werken. Een uitdaging voor iemand die graag wil werken in een professioneel en enthousiast team dat streeft naar een hoge klanttevredenheid.

Voor onze cateringactiviteiten zijn wij op zoek naar zelfstandig werkende

weekend- oproepkrachten

tijdens de zomermaanden. Wij zijn op zoek naar een oproepkracht met de eigenschappen: Enthousiasme Klantvriendelijkheid Flexibiliteit Beschikking over rijbewijs B

Zelfstandigheid Verantwoordelijkheid Goede persoonlijke verzorging Hygiënische werkwijze

• • • • •

Herken jij je in dit profiel en weet jij van aanpakken? Neem dan contact op met B. Beijers en stuur een motivatiebrief met foto naar: info@frietexpress.nl

www.facebook.com/DASVacatures - www.twitter.com/DASVacatures • Kras dok ter.nl, kras op Uw auto of verweerde koplampen? Snel-Go edkoop-Va kkundig 06-53883509

Luxe appartement te huur, begane grond, eigen tuintje en parkeerplaats in Asten Tel. 0493-695606

• 11 maart vlooienmarkt Sporthal Eckart Airbornelaan 1a Eindhoven 9-16uur 06-20299824.

minimaal MBO-denkniveau heeft (bij voorkeur Schoevers opleiding); commerciële, secretariële en communicatieve vaardigheden heeft; bekend is met MS-officepakketten zoals Word, Excel; flexibel en stressbestendig is; pro-actief en nieuwsgierig is;

Word jij enthousiast van deze functie? Dan komen wij graag in contact met je! Stuur je gemotiveerde reactie met Curriculum Vitae met pasfoto uiterlijk op 15 maart 2018 naar Van Santvoort Makelaars, ter attentie van Monique van Mierlo via monique@vansantvoort.nl

Lagekerk 13 - Deurne - 0493-322111 info@deurne.vansantvoort.nl • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega’s!

ALGEMEEN MEDEWERKER Herken jij jezelf in het volgende: Ervaring met een schovel + flexibiliteit + zelfstandigheid

Dan zijn we op zoek naar jou! Voor de functie algemeen medewerker zijn we op zoek naar een no-nonsense collega die ervoor zorgt dat de dagelijkse operatie optimaal en efficiënt verloopt. Je zorgt ervoor dat de machines en installaties tijdig voorzien worden van product door middel van een shovel. Ook zul je vrachten moeten kunnen laden en indien nodig lossen. Daarnaast zorg je er ook voor dat de productiehallen netjes en onderhouden zijn zodat deze altijd representatief zijn. Op den duur zou een deel van je functie ook het verhelpen van kleine storingen en het onderhouden van installaties onder je werkzaamheden kunnen komen te vallen. Hierin zal je worden begeleid door een van onze onderhoudsmonteurs.

ONDERHOUDSMONTEUR Herken jij jezelf in het volgende: Kennis en ervaring met elektrotechnische onderhoudswerkzaamheden + relevante technische werkervaring in de procesindustrie + zelfstandig functioneren Het doel van de functie is het verhelpen van storingen en het onderhouden van alle installaties van onze drogerij zodat de dagelijkse operatie optimaal en efficiënt verloopt. Daarnaast bouwen we ook diverse machines en installaties wat de functie uitdagend maakt en de werkzaamheden divers te noemen zijn. Wij bieden... Een zelfstandige en uitdagende functie waarin veel wisselende werkzaamheden voorkomen. Je komt terecht in een enthousiast jong no-nonsense team en uiteraard bieden wij je een prima salaris. Binnen Van de Weijer Drogerij hechten wij veel waarde aan een open en informele werksfeer. Wie zijn wij? Van de Weijer Drogerij is een brabants familiebedrijf en is ruim 25 jaar een drogerij voor diverse (rest) stromen. Kennis maken? Ben jij diegene die voldoet aan de gevraagde eisen en denk jij in deze functie je uitdaging gevonden te hebben? Dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren. Stuur je CV met sollicitatiebrief naar monique@vdwdrogerij.nl of neem voor vragen contact op met Monique van de Weijer via 077-8200206.

• Biologis ch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en z aterdag vers gebakken, Ge opend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630. • Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869. • Haard en k achelhout eik, berk, els en es. M eer info: 06-23720617

www.vansantvoort.nl

Solex Griendtsveen zoekt

HULP

voor in de werkplaats

Het gaat om +/- 2 dagen in de week, of een aantal ochtenden dat is bespreekbaar. In het algemeen zullen de werkzaamheden bestaan uit het repareren van Solexen. Enige technische ervaring is vereist. Bij interesse kunt u bellen naar 0493-529596 of mailen naar info@solexnederland.nl

Berkvens greenhouse mobility is gespecialiseerd in transportmiddelen voor in de glastuinbouw. Berkvens greenhouse mobility is gespecialiseerd in transportmiddelen voor in de glastuinbouw. Wegens toenemende groei zijn wijdirect per direct : Berkvens greenhouse mobility is gespecialiseerd transportmiddelen voor in de glastuinb Wegens toenemende groei zijn wij per opzoekopzoek naar eennaar : in een Berkvens greenhouse mobility is gespecialiseerd in transportmiddelen voor in de glastuinbouw. Wegens toenemende groei zijn wij per direct opzoek naar een : Wegens toenemende groei zijn wij per direct opzoek naar een :

Commercieel administratief Commercieel administratief Commercieel administratief Commercieel administratief medewerker ( Full time ) ) medewerker ( Full time medewerker ( Full( time medewerker Full) time ) FUNCTIE EISEN

- Interesse in techniek. FUNCTIE EISEN FUNCTIE EISEN

Minimaal MBO denk niveau. - -- FUNCTIE Interesse techniek. InteresseEISEN inintechniek. - Communicatief vaardig. Minimaal MBO denk niveau. - - Minimaal MBO denk niveau. Interesse in techniek. - - Zelfstandige, efficiënte werkhouding. Communicatief vaardig. - - Communicatief vaardig. kunt prioriteiten stellen en bent flexibel. - Je Minimaal MBO denk niveau. Zelfstandige, efficiënte werkhouding. - -- Zelfstandige, werkhouding. Enige kennis vanefficiënte de Duitse en Engelse taal is een pré. - - Je Communicatief kunt prioriteiten stellenvaardig. en bent flexibel. - - Je kuntkennis prioriteiten stellenenenEngelse bent flexibel. Enige van de Duitse taal is een pré. - Enige Zelfstandige, werkhouding. - FUNCTIE-OMSCHRIJVING kennis van efficiënte de Duitse en Engelse taal is een pré. Ondersteuning de verkoop en administratie. - Je kuntvan prioriteiten stellen en bent flexibel. FUNCTIE-OMSCHRIJVING Enige kennis van de Duitse en Engelse taal is een pré. Ondersteuning van de verkoop en administratie. FUNCTIE-OMSCHRIJVING

Wil jij werken in een prettige werk sfeer met leuke collega’s? Neem dan contact met ons op!

Ondersteuning van de verkoop en administratie.

Wil jijFUNCTIE-OMSCHRIJVING werken in een prettige werk sfeer met leuke collega’s? Neem dan contact met ons op!

Berkvens greenhouse mobility van dewerk verkoop en administratie. Wil jij Ondersteuning werken in een prettige sfeer met leuke collega’s? Neem dan contact met ons op! Berkvens greenhouse mobility Molenakkers 9

5721jijWR Asten in een prettige werk sfeer met leuke collega’s? Neem dan contact met ons o Wil werken Molenakkers 9 greenhouse mobility Berkvens The Netherlands 5721 WR Asten T +31 (0)493 670087 The Netherlands Molenakkers 9 F +31 (0)493 670074 T +31 (0)493 670087 5721 WR Asten info@greenhousemobility.com F +31 (0)493 670074 Molenakkers www.greenhousemobility.com The Netherlands9 info@greenhousemobility.com WR Asten T5721 +31 (0)493 670087 www.greenhousemobility.com

Berkvens greenhouse mobility

FThe +31 Netherlands (0)493 670074


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 12

Vac a t u re s Deurne Ik ben nog te klein, maar wil jij een leuk team aansturen en heb je groene vingers? Want wij zijn op zoek naar een:

Bedrijfsleider met aandachtsgebied teelt

Uw kandidaat voor

We zijn een jong en dynamisch familiebedrijf en telen op meerdere locaties paprika’s. Voor onze nieuw te bouwen kas in Asten zijn we op zoek naar versterking van ons team. Wat we van jou verwachten: Je bent verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de locatie. Je stuurt medewerkers aan, controleert hen en plant de werkzaamheden. Je ‘groene vingers’ zorgen ervoor dat je het gewas en de klimaatomstandigheden goed aanvoelt om de teeltstrategie te kunnen volgen. De teeltstrategie wordt samen met de andere bedrijfsleiders in het team bepaald.

zorg en onderwijs

Riny v. Leeuwen-Berkvens, 5

Dit vinden we belangrijk: Je kunt goed samenwerken en vindt een goede werksfeer belangrijk. Je bent betrokken, leergierig, flexibel en meedenkend. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie en denkt op MBO+ niveau.

Elke zondag open

Hier staan wij voor: Samenwerking, goede arbeidsomstandigheden en een goede sfeer in de kantine vinden we belangrijk. De lijntjes zijn kort en de organisatie ‘plat’. We geloven er in dat als je werk doet wat je leuk vindt, je het grootste rendement kunt behalen. Daarom zijn er ook volop doorgroeimogelijkheden.

Waardjesweg 57 • Asten-Heusden • www.kwekerijmoors.nl

• Computerhulp, computerles of c ompute rc ursus nodig? w w w .w egw ijsopdec ompute r.nl Ha ns Be rkers, 0493-380229 of 06-29315869.

Goudpalm Blauwe

druifjes

Of Areca. Deze plant is de grote luchtzuiveraar en een Of Muscari. uitstekende luchtbevochtiger. In 9cm-pot. 130cm hoog, in 24cm-pot. 1.39 p.st. Excl. siermand. 24.50

Aanbieding geldig van 7 t/m 18 maart 2018 en zolang de voorraad strekt.

Laat het ons weten! Als je interesse hebt, twijfelt of meer informatie wilt, dan hopen we dat je ons uiterlijk 24 maart een mailtje stuurt: info@kwekerijmoors.nl. Past deze vacature niet bij jouw profiel, maar wil je jouw ambities toch onder onze aandacht brengen, ook dan hopen we dat je contact met ons opneemt!

van 12 tot 17 uur!

• Container te huur. Voor puin, snoeihout, zand enz. à €60,-. Bre nge n en halen in regi o Deurne 06-46256440.

. 0 . 9 1

9 5 9 9

Deurne, Helmondseweg 118.

VACATURE

VACATURE

VRACHTWAGENCHAUFFEUR (Full-time) Vanwege de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een fulltime vrachtwagenchauffeur in het bezit vanVRACHTWAGENCHAUFFEUR het rijbewijs CE, code 95 en een chauffeurkaart.( Full-time) Klomp Machineverhuur BV is een bedrijf dat werkzaam is in grond- en sloopwerken, infrawerkVanwege en transport Onze opdrachtgevers komen uit de bouwsector,in wegende groeivan vancontainers. ons bedrijf zijn wij op zoek naar een fulltime vrachtwagenchauffeur het bezit bouw, transportsector of zijn particulieren. vanagrarische het rijbewijssector, CE, code 95 en een chauffeurkaart. Wij vragen: Klomp Machineverhuur BV is een bedrijf dat werkzaam is in grond- en sloopwerken, infrawerk • VCA endiploma transport van containers. Onze opdrachtgevers komen uit de bouwsector, wegenbouw, • Code 95 en chauffeurkaart agrarische sector, transportsector of zijn particulieren. • Geen 9 tot 5 mentaliteit Wij vragen: • Relevante werkervaring • Iemand• dieVCA van aanpakken weet diploma • Makkelijke omgang andere machines in ons machinepark • Code 95 en met chauffeurkaart • Zelfstandigheid, initiatief • Geen 9 eigen tot 5 mentaliteit • Flexibiliteit t.a.v. wisselende werktijden en werkzaamhedenen bereidheid om op zaterdagen • Relevante werkervaring en/of zondagen werken • Iemandtedie van aanpakken weet • Gemotiveerd, sociaalomgang en klantvriendelijk • Makkelijke met andere machines in ons machinepark • Zelfstandigheid, eigen initiatief Wij bieden: • Flexibiliteit t.a.v. wisselende werktijden en werkzaamheden • Een zeer afwisselende baan bij een dynamisch en groeiend bedrijf en bereidheid om op zaterdagen en/of zondagen te werken • Je ontvangt een fulltime arbeidsovereenkomst conform de cao. Inschaling geschiedt op • Gemotiveerd, sociaal en klantvriendelijk ervaring en competenties • WijWij verzorgen de jaarlijkse opleiding voor code 95 en de eventuele verplichte bijscholingen bieden: Een zeer afwisselende baan bij een dynamisch en groeiend Wil•je meer weten of solliciteren neem dan contact met bedrijf ons op via 06-55103798 • Jejeontvangt een fulltime arbeidsovereenkomst conform de cao. Inschaling op of stuur sollicitatie via mail naar info@klompmachineverhuur.nl of geschiedt via de post: ervaring enHoutakker competenties 6, 5761 DD Bakel t.a.v. Willem Klomp. •

Wij verzorgen de jaarlijkse opleiding voor code 95 en de eventuele verplichte bijscholingen

VACATURE

* eT koop z elleweten herenfofi ets • Haard en kachelhout • Glas w ol en Pir isolatie Wil: jeGameer solliciteren neem dan contact met eik, ons op via 06-55103798 of stuur je 53inc h.sollicitatie Zo goe d als nieuw naar , tel.info@klompmachineverhuur.nl berk, els en es. spotprijzen bij via mail of via de post:(Dupanel). HoutakkerAan 6, 5761 DD 06-2308Bakel 0466 t.a.v. Willem Klomp. Meer info: 06-23720617 de Isolatiehal tel. 0492-542002.

VRACHTWAGENCHAUFFEUR ( Full-time)

Vergeet uw cv-ketel niet!

Vanwege de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een fulltime vrachtwagenchauffeur in het bezit van het rijbewijs CE, code 95 en een chauffeurkaart.

In september 2018 starten de Zorgboog en Savant Zorg, in samenwerking met het ROC ter Aa, met de 2,5 jaar durende gecombineerde BBL-opleiding tot Verzorgende IG/ Begeleider Specifieke Doelgroepen.

Werken en leren

voor een leuke baan in de zorg bij de Zorgboog en Savant Zorg

Baangarantie Tijdens de opleiding kom je bij één van de organisaties in dienst en ontvang je een leerarbeidsovereenkomst voor 24 uur per week, met een daaraan gekoppeld leerlingensalaris. De kosten van de opleiding worden voor je betaald. Na diplomeren ben je verzekerd van een baan bij één van de organisaties. Passie Jij hebt passie voor de zorg, werkt graag met en voor mensen, durft kritisch te zijn, bent stressbestendig en hebt een flexibele instelling. Daarnaast ben je 19 jaar of ouder, beschik je

minimaal over een VMBO-T diploma en ben je in het bezit van een rijbewijs en gemotoriseerd vervoer. Ga naar www.werkenbijsavant.nl of www.werkenbijdezorgboog.nl voor de volledige vacaturetekst. Is jouw interesse gewerkt, solliciteer dan vóór woensdag 14 maart bij een van de organisaties. Je bent van harte welkom!

Klomp Machineverhuur BV is een bedrijf dat werkzaam is in grond- en sloopwerken, infrawerk en transport van containers. Onze opdrachtgevers komen uit de bouwsector, wegenbouw, agrarische sector, transportsector of zijn particulieren.

De koude wintermaanden komen er weer aan. Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk om uw Wij vragen: onderhoud aan uw cv-ketel niet te vergeten. Hendriks Installatie en Allround Service B.V. heeft daarvoor • VCA diploma twee gespecialiseerde onderhoud- en servicemonteurs voor u ter beschikking. Namelijk Jan Verberne en • Code 95 en chauffeurkaart Ton van Deursen. een afspraak kunt u telefonisch of via mail contact met ons op nemen. • Geen 9 tot 5Voor mentaliteit • • • • •

Relevante werkervaring Iemand die van aanpakken weet Makkelijke omgang met andere machines in ons machinepark Zelfstandigheid, eigen Randweg 9 initiatief Flexibiliteit wisselende werktijden en werkzaamheden 5711t.a.v. DJ Someren en bereidheid om op zaterdagen en/of zondagen te werken Tel: 0493-494578 Gemotiveerd, sociaal en klantvriendelijk

Hendriks Installatie Allround Service B.V. •

Mail: info@hhinstallatie.nl Wij bieden: www.servicehendriks.nl • • •

Een zeer afwisselende baan bij een dynamisch en groeiend bedrijf Je ontvangt een fulltime arbeidsovereenkomst conform de cao. Inschaling geschiedt op ervaring en competenties Wij verzorgen de jaarlijkse opleiding voor code 95 en de eventuele verplichte

De Zorgboog, Savant Zorg en het ROC ter Aa maken onderdeel uit van Zorgcampus de Peel.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 13

0141284

SLAGERIJ 180x119.66BOUWMANS

Helicon MBO Helmond

Infoavond Dier Voeding en welzijn

De kop is er weer af

Onze deals van de week!!!

Donderdag t/m zaterdag,

8 t/m 10 maart

• Alle soorten schnitzels, zit vast wel wat bij, kilo 7.98 kilo 6.99 • Varkensfilet, zowel lapjes als aan stuk, •Verse bami, natuurlijk uit eigen keuken, kilo 2.99 100 gram 0.79 • Slagersboterhamworst, echte eigen ambacht,

Outdoor en recreatie

Dinsdag t/m donderdag, 13 t/m 15 maart

helicon.nl

• Wienergehaktschnitzels, krokant, 4 halen en 3 betalen • Zeilbergse sloffen, uniek van smaak en vlugklaar,100 gram 0.79 Specialiteit: Shoarmavink, smakelijke variatie op de alom bekende blinde vink 100 gram 0.99 Let op: Gourmet, barbecue, partypan, fondue, buffet, wok, steengrill, braai, we hebben het allemaal!

Woensdag 14 maart

Let op: vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: slagerijbouwmans@planet.nl

18.30 - 21.30 uur

Geef nierpatiënten hun leven terug. Scheepsboulevard 1, Helmond (0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl

• Pootgoed te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

• Auto met APK vanaf €450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• Te huur bedrijfshal 290m2 met inpandig kantoor en toilet met buitenterrein 300 m2. Nabij oprit A67. Industrieterrein Nobis Asten. Tel. 06-53559761.

• De sleutelbus Voor al uw huissleutels. U kunt bellen. Tel. 06-13050127

Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

NierstichtingFabianV2 117x40 zw.indd • Container te huur. Voor puin, snoeihout, zand enz. à €60,-. Brengen en halen in regio Deurne 06-46256440.

1

20-06-17 08:36

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869. • Krasdokter.nl, kras op Uw auto of verweerde koplampen? Snel-Goedkoop-Vakkundig 06-53883509

Ook voor vrijwilligerswerk!

Benieuwd naar Savant als werkgever of opleider? Kom langs op onze OPEN DAG! Zaterdag 17 maart van 10.00 - 14.00 uur Woonzorgcentrum Savant Rivierenhof, Hof Bruheze 16 in Helmond Tijdens de open dag kun je de sfeer proeven, de zorg beleven en ontdekken wat we voor je in huis hebben. We ontmoeten je graag!

• Heb jij ook een bepaalde angst waar je al lange tijd mee rondloopt? Bijv. vliegangst, bang voor de tandarts, claustrofobie, hoogtevrees enz. www.HypnosePraktijkPhilips.nl 0610930235 • Rommelmarkt 'De Schakel' Reuver 11 maart 9.30 - 15.30 uur Broeklaan 2, 5953 NB A73 afrit 17/18 www.carbootsalehorst.nl • Zwarte markt Venray, zondag 11 maart. Evenementenhal. 550 kramen. vanaerlebv.nl / 0492-525483 • www.massagepraktijk attev eld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324. • Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, F oka Deurne 0493-353102.

Woonzorgcentrum Savant Rivierenhof is een onderdeel van Savant Zorg. Savant is aangesloten bij Zorgcampus de Peel. De Zorgcampus is een modern netwerkverband waarin organisaties samenwerken aan het verkrijgen en behouden van zorgmedewerkers.

www.savant-zorg.nl • (0492) 572 111 • werving@savant-zorg.nl

12-13-14 MAART

• Verbec o gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl • Uit eten met Pasen/ Moederdag www.proefdefeestdagen.nl

Maandag 12 maart 2018

Dinsdag 13 maart 2018

18:30 - 21:00 uur Beatrixlaan 25, Asten

18:30 - 21:00 uur Kanaalstraat 14, Someren

Dinsdag 13 maart 2018

Woensdag 14 maart 2018

16:00 - 17:30 uur Kanaalstraat 14, Someren

16:00 - 17:30 uur Beatrixlaan 25, Asten

MEER INFO OP WWW.VARENDONCK.NL


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 14

Geldig in week 10

(zondag 4 t/m zaterdag maart Geldig in10week 102018) (zondag 4 t/m Geldig in week 10 Geldig in week 102018) zaterdag maart (zondag 10 4 t/m (zondag 4 t/m zaterdag 10 maart 2018) Geldig in zaterdag 10week maart10 2018) (zondag 4 t/m zaterdag 10 maart 2018)

Chocomel Lang houdbaar Chocomel Alle pakken à 1 liter, Lang combineren Chocomel houdbaar mogelijk Chocomel Lang Alle pakken à 1 liter, 2 pakken** Lang houdbaar combineren Bijv. Chocomel Chocomel houdbaar Alle pakken à 1 liter, mogelijk original, Alle àà11liter, Lang combineren 2pakken pakken** pakken liter combineren mogelijk Bijv. Chocomel houdbaar 2.94 1.47

mogelijk 2 original, pakken** Alle pakken à variëren 1 liter, De actieprijzen 2 pakken** 2 pakken à 1 liter Bijv. Chocomel combineren van 1.29 - 1.49 Bijv. Chocomel original, mogelijk 2.94 original, 22 pakken à 1 liter pakken** De actieprijzen variëren 2 pakken à -11.49 liter Bijv.1.29 Chocomel van 2.94 original, De actieprijzen variëren 2.94 2 pakken àvariëren 1 liter 1.29 - 1.49 Devan actieprijzen

 1.47  1.47  1.47

2.94 1.47

van 1.29 - 1.49

1++1 1 1 + 111++111

GRATIS

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

De actieprijzen variëren van 1.29 - 1.49

Bonduelle Groente

Alle blikjes Bonduelle à 130-200 gram, Groente combineren Alle blikjes mogelijk Bonduelle à Bonduelle 2 130-200 blikjes gram, Groente combineren Groente 1.26-2.70 Alle blikjes Bonduelle Alle blikjes gram, à mogelijk 130-200 2 blikjes Groente à 130-200 gram, combineren Alle blikjes 1.26-2.70 combineren mogelijk 130-200 gram, mogelijk 2 àblikjes combineren 2 blikjes 1.26-2.70 mogelijk 1.26-2.70 2 blikjes

1.26-2.70

+1 +1 +1 +1 +1

PLUS Culinaire beenham

Naturel, honing & mosterd PLUS of kaas &Culinaire spek beenham Per 500 gram Naturel, honing & mosterd PLUS Culinaire of kaas & spek PLUS Culinaire beenham Per 500 gram beenham Naturel, & mosterd PLUShoning Culinaire Naturel, ofbeenham kaashoning & spek& mosterd of Per kaas500 & spek Naturel,gram honing & mosterd Per of 500 gram kaas & spek Per 500 gram

11..-111.-.-.-

2 voor 2 voor

2 voor 2 voor

2 voor

500 gram 5.99

2 2 22 2

99 .5.99 5.99 99 RTING 50% KO. 5.99 99 99 O 50% K 99 ...RTINGG

500 gram 5.99

500 gram 500 gram 500 gram

50% KORTIN 50% KORTING 50% KORTING

+1 Milner Kaas +1 +1Kaas Milner +1 Milner Kaas Milner +1Kaas 5.38 2.69

Alle varianten, combineren mogelijk 2 stuks** Alle Bijv. varianten, Milner Licht gerijpt plakken, combineren mogelijk 2 pakjes à 175 gram varianten, 2Alle stuks** Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. Milner Licht gerijpt plakken, De actieprijzen variëren van 0.39 - 0.84 per 100 gram combineren mogelijk 22 pakjes 175 gram stuks**àKaas Milner 2 stuks** Bijv.varianten, Milner Licht gerijpt plakken, Alle 5.38 Bijv. Milner àLicht gerijpt plakken, 2 pakjes 175 gram combineren mogelijk De actieprijzen variëren van 0.39 - 0.84 per 100 gram 2 pakjes à 175 gram 2 stuks** 5.38 Bijv. Milner Licht gerijpt plakken, 5.38 •2Depakjes Bieze Rauwkost actieprijzen variëren van 0.39 - 0.84 per 100 gram à 175 gram De actieprijzen variëren van 0.39 - 0.84 per 100 gram

 2.69 & MIX KIES  2.69  2.69

farmer MIX &fresh ES KI 5.38 Bak  2.69 250 gram •• Bieze Rauwkost De actieprijzen variëren van 0.39 - 0.84 per 100 gram PLUS Soepgroenten IX M & ES& KI farmer fresh IX M 400 gram fi jn ZakRauwkost ES KI • Bak Bieze 250 gram PLUS Rucola • ••Bieze Rauwkost farmer PLUS Soepgroenten MIX &fresh ES KI Zak 75 gram melange farmer Bak 250 gram Zakfresh 400 gram fi jn •Bak Bieze Rauwkost PLUS Geschrapte 250 gram PLUS Soepgroenten •• PLUS Rucola farmer fresh worteltjes • PLUS Soepgroenten Zak 400 gram fi jn melange Bak 500 250 gramZak 75 gram Zak Zak 400 gram jn • PLUS PLUS Rucola ••fi Geschrapte Soepgroenten PLUSRucola Bami • PLUS 75 gram melange worteltjes Zak 400Zak gram fi jn pakket Zak 75 gram melange 500 Geschrapte gram • Zak PLUS Bak 400Rucola gram • PLUS • •Combineren PLUS Geschrapte PLUS Bami worteltjes mogelijk Zak 75 gram melange Zak 500 gram pakket 3worteltjes stuks •Zak PLUS Geschrapte 500 gram gram • Bak PLUS Bami 3.57 -400 6.00 worteltjes mogelijk • Combineren PLUS Bami pakket Zak 500 gram 3pakket stuks Bak 400 gram •3.57 PLUS Bami -6.00 Bak 400 gram Combineren mogelijk pakket Combineren mogelijk 3 stuks Bak 400 gram 3 stuks 3.57-6.00 Combineren mogelijk 3.57 -6.00 3 stuks

3.57-6.00

1++1 111++111 1+1 GRATIS

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

3 .3 . 3 .3 . 3.-

3 voor 3 voor

3 voor 3 voor 3 voor

1.29 - 1.69

0 0 0 0 0 WEEKENDPAKKER

99 . 1.29 -99 1.69 1.29 - 1.69 .99 99 . 99 . WEEKENDPAKKER do .vr za

Zuivelhoeve Boer’n yoghurt of vla Zuivelhoeve Alle bekers à 450 gram Boer’n Per stuk yoghurt vla of Zuivelhoeve Alle bekers à 450 gram Zuivelhoeve Boer’n yoghurt Per stuk Boer’n Zuivelhoeve of vla yoghurt ofBoer’n vlabekers Alle à 450 gram yoghurt Alle bekers Per stuk à 450 gram of vla

1.29 - 1.69 1.29-

1.29 - 1.69

Alléén geldig opgram 8, 9 en 10 maart Per stuk Alle bekers à 450 Per stuk

do vr WEEKENDPAKKER do vr WEEKENDPAKKER do vr PLUS WEEKENDPAKKER do vr Bramen, 2 voor Alléén geldig op 8, 9 en 10 maart

Alléén geldig op 8, 9 en 10 maart Alléén geldig op 8, 9 en 10 maart Alléén geldig op 8, 9 en 10 maart

3 3 33

El Descanso frambozen Estate PLUS 5.99 - 6.99 of blauwe of Reserva Bramen, 2 voor El Descanso bessen Alle flessen frambozen Estate Alle bakjes 125 gram, PLUS à 75 cl 5.99 - 6.99 of blauwe combineren PLUS of Reserva Per fles Bramen,mogelijk 2 voor El Descanso bessen 2 bakjes Alle flessen PLUS Bramen, 2 voor frambozen ElEstate Descanso Alle bakjes 125 gram, à 75 cl 4.18-5.82 Bramen, frambozen 5.99 - 6.99 2 voor of blauwe El Descanso combineren mogelijk Estate Per fles of Reserva 5.99 6.99 frambozen of blauwe 2 bakjes Estate bessen ofAlle Reserva flessen 5.99 - 6.99 of bessen Alleblauwe bakjes 4.18 -5.82125 gram, Alle flessen of Reserva à10/18 75 cl Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Alle bakjes 125 mogelijk gram, bessen combineren à 75 cl Alle flessen Per Omfl ales onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde

4 4 4 4 4

29 . 29 .29 29 .. .29

za za za za

49 . 49 .49 49 .. .49

combineren mogelijk Alle bakjes 125verschillen. gram, Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs 2 bakjes Pervestigingsplaats es cl àfl75 10/18 2 bakjes combineren mogelijk Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl Per fl es 4.18 5.82 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. 2 bakjes 4.18 -5.82 Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- 20.00 - 20.00| vr | vrij. 8.00 - 21.00 za. 8.00 --5.82 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden: - do 8.00 8.00 - 21.00 | za| 8.00 - 4.18 20.00 | zo 9.00 - 18.00

vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

plus.nl

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl 10/18 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. 10/18 Om al onze klanten te laten profiteren onze scherpe aanbiedingen, geldt er een Prijswijzigingen maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde Aanbiedingen zijn niet bestemd voor van wederverkopers en/of grootverbruikers. en/of zetfouten voorbehouden. 10/18 vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

plus.nl | Deurne | 63| 93 | plus.nl plus.nl | | Deurne | 63 93 | plus.nl

Bouwmans Jozef & Bouwmans | St. Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T:Zeilberg 0523 65 (Naam) Openingstijden: ma.-do. 8.00 20.00 | vrij. 8.00 21.00 | za. 8.00 20.00 | zo. 8.00 20.00 Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 9.00 - 18.00 Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- 20.00 - 20.00| vr | vrij. - 21.00 za.| 8.00 - Bouwmans 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden: -Bouwmans do(Naam) 8.00 8.00 - 21.00 | za|1 8.00 -& 20.00 |XX zo 9.00 - 18.00 St. |8.00 Plusweg Plusstad | T:Zeilberg 0523 65 Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- 20.00 - 20.00| vr | vrij. 8.00 - Jozef 21.00 za.XXXX 8.00 - 20.00 ||zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden: - do 8.00 8.00 - 21.00 | za| 8.00 - 20.00 | zo 9.00 - 18.00 Bouwmans St. Jozef & Bouwmans | 93 | Deurne |St. Plusweg 1| |XXXX XXXX XX| |Plusstad Plusstad| |T:Zeilberg T:Zeilberg 052365 6563 63| 93 | || (Naam) Bouwmans Jozef & Bouwmans | Deurne | Plusweg 1 XX 0523 | (Naam) Bouwmans Jozef & Bouwmans | Deurne | Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T:Zeilberg 0523 65 63| 93 | (Naam) | St. Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- 20.00 - 20.00| vr | vrij. 8.00 - 21.00 za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden: - do 8.00 8.00 - 21.00 | za| 8.00 - 20.00 | zo 9.00 - 18.00

Om al onze klanten te laten teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde Aanbiedingen zijn nietprofi bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. vestigingsplaats als jouwtePLUS; kijk voor voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor gratis geldt: per de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op garantie de totaalprijs. Om al onze klanten laten profi terenoverige van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van1+1 5 aanbiedingen percombinatie klant (tenzijkan anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 15

Sport

IJskoude vossenjacht SJVV

Deelnemers aan de vossenjacht van SJVV. SINT JOZEFPAROCHIE - Voetbalvereniging SJVV hield afgelopen vrijdag de jaarlijkse vossenjacht op sportpark D’n Dreef en in het centrum van Deurne. Verdeeld in tien groepjes trotseerden ruim honderd jeugdige deelnemers de ijzige kou tijdens de drie uur durende activiteit.

De vossenjacht wordt jaarlijks georganiseerd door de jeugdcommissie van SJVV. Op sportpark D´n Dreef konden de deelnemers punten scoren met onder andere doelschieten,

darten, met het beantwoorden van quizvragen en met het tekenspel Pictionary. In het centrum van Deurne moesten eveneens een aantal opdrachten vervuld worden, waaronder het zoeken naar SJVV-attributen, die verstopt waren in winkeletalages. Er waren vragen verstopt, die de deelnemers niet alleen moesten vinden maar ook beantwoorden. Verder waren er letters verstopt die samen het woord jeugdprofdag vormen en liepen er achttien vossen of vossenduo´s door het centrum, naar wie

de deelnemers moesten zoeken. De kinderen werden getrakteerd op snoep, ranja en pizzapuntjes. Ruim zestig vrijwilligers, waaronder oudere jeugdspelers, senioren, kaderleden en ouders waren actief bij de vossenjacht betrokken als groepsbegeleider, spelleider of vos. De vossenjacht zorgde voor bedrijvigheid in het centrum van Deurne en vooral de vossen trokken veel bekijks. De activiteit werd mede mogelijk gemaakt met medewerking van de winkeliers in het centrum.

Concours Hippique Asten ASTEN - Manege Heijligers bereidt zich voor op het Nationaal Concours Hippique, dat volgende week donderdag van start gaat. Vier dagen lang worden in Asten diverse nationale wedstrijden verreden. Nieuw dit jaar: de Local Champions league.

Jaarlijks organiseert Manege Heijligers vijf nationale concours op de accommodatie aan de Reeweg. De Local Champions League (LCL) vormt een competitie gebaseerd op die vijf concoursen. Zo bieden de wedstrijden volgende week de eerste gelegenheid voor ruiters om punten binnen te slepen. De LCL is ingericht voor de klasse 1.40-meter,

Het Nationaal Concours Hippique vindt volgende week van donderdag tot en met zondag plaats. Dagelijks start het programma om 9.00 uur, op zondag wordt om 8.30 uur begonnen. De hoogtepunten zijn op zondag te verwachten met de nationale 1.30-meter klassiek, 1.35-meter klassiek en 1.40-meter klassiek. Om het programma heen is ook van alles te beleven. Zo vindt er op vrijdag, zaterdag en zondag een feestavond plaats. Donderdagavond houdt een groep Astense winkeliers een modeshow. Deze begint om 20.00 uur.

Tijdens een bijeenkomst met de spelers bleek dat er ruimschoots animo was om weer met een ‘echt eerste elftal’ aan de bak te gaan op zondagmiddag. De teleurstelling was vorig jaar groot toen bleek dat er niet voldoende draagvlak was om de competitie te starten met een competitief eerste elftal. Sommige spelers vertrokken naar andere clubs. Een niet wenselijke situatie, volgens het bestuur van SV Helenaveen Griendtsveen. Het roer moest om. Daarom is het bestuur samen met oud-trainer Steven Douw van der Krap gestart met een nieuwe inventarisatie om spelers warm te krijgen. En met succes. Tijdens een informatiebijeenkomst medio februari bleek dat een

grote groep enthousiaste spelers weer volop voor het eerste elftal wil gaan. Tevens zijn er diverse versterkingen van buiten de vereniging zodat het team ook competitief mee kan doen. Voorzitter Ard Arts zegt dat een vaandelteam essentieel is om een club toekomst te bieden. “De sfeer van een zondagmiddag op het voetbalveld met een volle kantine hoort gewoon bij een voetbalvereniging. Daarom ben ik blij dat de spelers zijn opgestaan en hebben gezegd: ‘we gaan er volop voor!’ Diverse spelers, die nu elders spelen, hebben aangeven weer bij hun oude thuisclub terug te keren.” oewel Douw van der Krap betrokken is bij de doorstart, is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat hij het vaandelteam volgend seizoen gaat trainen. Momenteel is de technische commissie dan ook op zoek naar een hoofdtrainer. Eventuele kandidaten kunnen zich melden via: secretaris@svhelenaveen.nl.

Bijeenkomst HSV De Peel

Bosloop Hel van Bakel

LIESSEL - Hengelsportvereniging de Peel houdt maandag 12 maart de algemene ledenvergadering in De Kastanje aan de Hoofdstraat in Liessel. Aanvang 20.00 uur. Aftredend en herkiesbaar als bestuursleden zijn Hans Verstegen en Bart van der Putten. Aftredend en niet herkiesbaar is Twan Bots. De vereniging is nog op zoek naar een nieuw bestuurslid.

BAKEL - Zondag wordt voor de dertigste keer de Hel van Bakel gehouden. Deze hardloopwedstrijd voor alle leeftijden is in de bossen rond de Zandse Berg in Bakel. Start en finish liggen tussen de Julianastraat, Hendrikstraat en de Randwijk in Bakel. De categorie van jongste deelnemers, jongens en meisjes van 0 tot en met 5 jaar, start als eerste om 10.30 uur, gevolgd door de andere leeftijdscategorieën tot en met 12 jaar. De prijsuitreiking van de jeugdcategorieën vindt plaats om 11.30 uur. Om 11.50 uur is het vervolgens de beurt aan de oudere jeugd en de volwassen mannen en vrouwen. De prijsuitreiking van deze wedstrijden vindt plaats om 13.00 uur. Inschrijven kan tot 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd en kost 2,50 euro voor de jeugd en 3,50 euro voor de volwassenen. Iedereen ontvangt na afloop van de wedstrijd een herinnering. De leiding van Zomerkamp Milheeze zorgt voor zowel deelnemers als publiek voor een hapje en een drankje. Meer informatie: www.helvanbakel.nl.

HELENAVEEN/GRIENDTSVEEN Na een jaar in de reserveklasse gespeeld te hebben gaat het vaandelteam van SV Helenaveen-Griendtsveen weer in de A-categorie spelen.

Volleybal

Livoc Liessel Zaterdag: Furos JB 1-Livoc JB 1 14.00; Livoc MA 1-VC Hero MA 1 15.00; Livoc DS 3-AV Flash DS 3 17.00; Livoc DS 4-Accretos DS 2 17.00; Livoc DS 1-Ledub DS 3 19.00; Livoc DS 2-AV Flash DS 1 19.00; VC Athos ‘70 HS 2-Livoc HS 1 19.00; AV Flash HS 2-Livoc HS 2 20.00. Zondag: Livoc N4 1-Civitas N4 3 10.30; Livoc N4 1-Grashoek N4 1 11.00; Livoc N5 1-VC Athos ‘70 N5 3 13.30; Asterix N5 1-Livoc N5 1 14.00.

Handbal

De Sprint

1.30-meter en de klasse 1.20-meter amateurs.

Modeshow

Eerste elftal weer op de rit in de Peel

Donderdag Beker: De Sprint DA1DOS’80/Olympia’89 DA1 20.30; Handbal Someren HS1-De Sprint HS1 20.45. Zaterdag: Blerick DC2De Sprint DC1 13.30; MIC DS2-De Sprint DS1 19.00. Zondag: De Sprint E1-Zephyr E1 10.00; De Sprint E2-Bedo E2 10.55; De Sprint D1HVW D1 11.50; Niobe DS1-De Sprint DS2 12.30; De Sprint HA1-Dongen HA1 12.40; Born DA1-De Sprint DA1 13.20; Rapiditas HS2-De Sprint HS1 13.30; De Sprint HS2-Helios’72 HS1 13.50; Jupiter’75 D1-De Sprint D2 14.00; Witte Ster HC1-De Sprint HC1 16.45.

Aanmelden teams

Zeskamp in Liessel LIESSEL - In het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 juni wordt in Liessel weer een Zeskamp gehouden. Het evenement vindt plaats op een terrein aan het Zand in Liessel. De inschrijving voor teams is geopend.

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur wordt de zeskamp gehouden voor jongeren in de leeftijd van acht tot vijftien jaar. De teams bestaan uit zes deelnemers en een coach van minimaal zestien jaar. Deelname is

20 euro per team. Zaterdagavond is er een wedstrijd voor de coaches van de volwassen teams, een zogenoemde Battle of the Coaches, met aansluitend een feestavond. Zondag van 10.00 tot 17.00 uur zijn de wedstrijden voor de volwassen teams. Deelnemers dienen minimaal zestien jaar te zijn. De teams bestaan uit zes deelnemers en een coach. Deelname is 30 euro per team. De organisatie is in handen van de Stichting Zeskamp Liessel. Teams kunnen zich aanmelden via www.zeskampliessel.nl.

Voe t b a l p rog ra m ma SV Deurne

Donderdag: Sparta’25/1-Deurne 1 20.00 (beker, sportpark Kranenmortel). Zaterdag: Veteranen A-RKPVV 17.00; Blue Velvet-SJVV 17.00; Milheezer Boys-Walsberg 17.00. Zaterdag: Deurne 6-Racing Boys 1 18.30. Zondag: Deurne 1-Venlosche Boys 1 14.30; Top 2-Deurne 2 11.30; IVO 2-Deurne 3 12.00; Deurne 4-ZSV 3 11.00; Stiphout Vooruit 3-Deurne 5 12.00; Lerip 3-Deurne 7 10.30; Deurne 8-Mulo 5 11.30. Vrouwen: Deurne 1-Elsendorp/Handel 1 10.30. SV Deurne junioren Zaterdag: Deurne JO19-1-Schijndel JO19-1 15.00; Deurne JO192-NWC JO19-2 15.00; SV Brandevoort JO19-2-Deurne JO19-3 15.30; DSV JO17-1-Deurne JO17-1 14.30; Deurne JO17-2-Mulo JO17-3 15.00; Deurne JO17-3-Someren JO174G 12.45; Margriet JO15-1-Deurne JO15-1 13.00; Mierlo Hout JO15-32Deurne JO15-2 13.15; Mierlo Hout JO15-4-Deurne JO15-3 13.15; Deurne JO15-4G-ZSV JO15-4G 12.45; DeurneJO13-2G-Mulo JO13-3 11.30; Deurne JO13-3G-ZSV JO132G 11.30; Mifano JO13-4-Deurne JO13-4G 10.30; Deurne JO11-1ELI JO11-1G 10.00; Boekel Sport JO11-1-Deurne JO11-2 10.30; Deurne JO11-3-NWC JO11-4 10.00 SV

Brandevoort JO11-4-Deurne JO11-4 8.30; ZSV JO10-1-Deurne JO10-1 10.30; Deurne JO10-3-SV Brandevoort JO10-3 10.00; Sparta’25 JO103-Deurne JO10-4 910.30; Deurne JO9-2-NWC JO9-3G 9.00; Deurne JO8-1- ZSV JO8-3 9.00; SV Brandevoort JO8-4-Deurne JO8-2 10.40; Deurne JO8-3-Merefeldia JO8-4 9.00; Mulo JO8-6-Deurne JO8-4G 9.00; FC Eindhoven AV MO11-2Deurne MO11-1 10.30;

ZSV

Zondag: RKSV Minor 1-ZSV 1, 14.30; ZSV 2-Bekkerveld 2 11.00; Deurne 4-ZSV 3 11.00; Excellent 2-ZSV 4 11.00; ZSV 5-Bavos 4 12.45; ZSV 6-HVV Helmond 2 12.30; Wittenhorst 8-ZSV 7 9.30; NWC 11-ZSV 8 12.00. ZSV VR1-DBS VR1 13.00; ZSV VR2-Stiphout Vooruit VR1 9.45; America VR1-ZSV VR3 10.30. ZSV junioren Zaterdag; SML JO19-1-ZSV JO191 16.00; Rood-Wit’62 JO19-2-ZSV JO19-2 14.30; Merefeldia JO19-2ZSV JO19-3 15.00; ZSV JO17-1-Mulo JO17-1 15.00; ZSV JO17-2- Baarlo JO17-2 15.00; HVV Helmond JO151-ZSV JO15-2 13.00; SV Brandevoort JO15-6-ZSV JO15-3 11.45; Deurne JO15-4-ZSV JO15-4 12.45; ZSV JO13-1-ST. Sparta’18/Kronenberg JO13-1 11.45; Deurne JO13-3-ZSV JO13-2 11.30; ZSV JO13-3-Boerdonk/Keldonk JO13-2 11.45; ZSV

JO11-1-Sparta’25 JO11-1 10.30; Mifano JO11-1-ZSV JO11-2 10.30; ZSV JO11-3-Merefeldia JO11-4 10.30; ZSV JO10-1-Deurne JO10-1 10.30; Mulo JO10-3-ZSV JO10-2 9.00; Someren JO10-1-ZSV JO10-3 10.30; Rood-Wit’62 JO9-1-ZSV JO9-1 9.00; ZSV JO9-2-Brevendia JO9-1 9.15; Mulo JO9-4-ZSV JO9-3 9.00; ZSV JO8-1-Mulo JO8-1 9.15; ZSV JO82- Mierlo-Hout JO8-3 9.15; Deurne JO8-1-ZSV JO8-3 9.00; Mulo JO8-5ZSV JO8-4 9.00; Sparta’25 G2-ZSV G1 13.00.

JO13-6 11.45; SV Brandevoort JO11-2-SJVV JO11-1 8.30; NWC JO11-5-SJVV JO11-2G 10.15; SJVV JO11-3G-Someren JO11-7G 10.30; SJVV JO11-4M-Gemert JO116 10.30; SJVV JO10-1-Sparta’25 JO10-2 10.30; SJVV JO9-1G-Neerkandia JO9-1 9.30; SJVV JO9-2GBavos JO9-2 9.30; Stiphout Vooruit JO9-2-SJVV JO9-3G 9.00; SVSH JO8-1-SJVV JO8-1 9.30; SJVV JO71/SJVV JO7-2-Rood Wit’62 JO7-1 9.30.

SJVV

Zondag: Menos 1-SPV 1 14.30; SPV 2-Milheezer Boys 2 11.00; SSE 4-SPV 3 12.00. Boskant VR 1-SPV VR1 10.00. SPV junioren Zaterdag: Liessel JO19-1-SPV JO191 14.30; SPV JO17-1G-NWC JO17-4 13.30; SPV JO15-1G-Gemert JO156 11.45; SPV JO13-1-Olympia Boys JO13-1G 10.30; Handel JO10-1GSPV JO10-1 10.00; Mierlo Hout JO2-SPV JO9-1G 8.30; Mulo JO8-2SPV JO8-1 9.00; SPV JO8-2-Liessel JO8-1 9.30.

Zondag: Neerkandia 1-SJVV 1 14.30; Bruheze 4-SJVV 2 10.00; SJVV 3-NWC 8 10.00; SJVV 5-Lierop 5 10.00. Eindse Boys VR1-SJVV VR1 12.15; SJVV VR2-Lierop/SSE VR1 11.00; SJVV VR3-Boerdonk VR1 13.00. SJVV junioren Zaterdag: Mifano JO19-2-SJVV JO19-1 14.45; SJVV JO17-1-HBSV JO17-1 14.30; FCV-Venlo JO17-3SJVV JO17-2 13.30; SJVV MO171-SV Venray MO17-1 14.30; Laar JO15-3-SJVV JO15-1 11.15; SJVV JO15-2G-Mierlo Hout JO15-5 13.00; SJVV MO15-1-Merefeldia MO15-1 13.00; SC Helmondia JO13-1-SJVV JO13-1G 13.00; SJVV JO12-1GNWC JO13-6G 11.45; SV Brandevoort JO13-3-SJVV JO13-2G 11.30; SJVV JO13-3M-SV Brandevoort

SPV Vlierden

Neerkandia

Zondag: Neerkandia 1-SJVV 1 14.30; Neerkandia 2-NWC 4 11.00; Grashoek 3-Neerkandia 3 11.00; Neerkandia 4-Roggel 5 11.00. Neerkandia junioren Zaterdag: Neerkandia JO19-1-Mil-

heezer Boys JO19-1 14.30; Eindse Boys JO17-1-Neerkandia JO17-1 14.00; Brevendia/Altweerterheide/Crescentia JO15-2-Neerkandia JO15-1 13.00; Neerkandia JO131-ASV’33 JO13-1 12.00; Someren JO11-2-Neerkandia JO11-1 10.30; Neerkandia JO11-2-NWC JO11-6G 11.15; SJVV JO9-1G-Neerkandia JO9-1 9.30; Ondo JO7-1-Neerkandia JO7-1 14.00.

Racing Boys

Zaterdag: Deurne 6-Racing Boys 1 18.30. Zondag: RKPVV 4-Racing Boys 2 12.00.

Liessel

Zondag: Liessel 1-SSE 1 14.30; Someren 13-Liessel 3 12.00. Zaterdag: veteranen: SC Helmondia (A)-Liessel 16.30. Liessel junioren Zaterdag: Liessel JO19-1-SPV JO19-1 14.30; Lierop JO17-1-Liessel JO17-1 14.30; Liessel MO17-1Baarlo MO17-1 14.30; NWC JO152G-Liessel JO15-1 13.00; Liessel JO15-2-ONDO JO15-2 13.00; NWC JO13-4-Liessel JO13-1 11.30; Liessel JO11-1-ONDO JO11-1 10.00; Leveroy JO11-2G-Liessel JO11-2G 09.00; Liessel JO11-3-Bavos JO11-2 10.30; ELI JO9-1G-Liessel JO9-1 9.15; Liessel JO9-2-Bruheze JO9-5 09.30; Ondo JO9-2G-Liessel JO9-4 09.15; SPV JO8-2-Liessel JO8-1 09.30.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 16


DEURNE

WEEKBLAD 10 VOOR Jubileumlezing: Het begon op Vreekwijk

Blik vanaf het Oude Stappad naar het terrein waar het jaargeding werd gehouden; het Dingveld in de winter van 1979. DEURNE - In de gemeente Deurne werd in het verleden jaarlijks op Sint Gertrudis (17 maart) de ‘gemeijnte-vergadering’ gehouden. De vergaderingen vonden gedurende vele honderden jaren plaats in de openlucht op Vreekwijk, tot aan de Franse Revolutie in 1795. Heemkundekring HN Ouwerling besteedt in zijn veertigjarige jubileumjaar extra aandacht aan deze vroegere bestuursvorm. Te beginnen met een historische lezing door Ton Spamer op woensdag 14 maart om 20.00 uur in Cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne. Zaterdag 17 maart om 12.00 uur volgt een ludiek programma over deze vroege vorm van democratie in zalen Van Bussel in Sint Jozefparochie.

Een mannelijke vertegenwoordiger van elk gezinshoofd in Deurne of het gezinshoofd zelf moest op 17 maart aanwezig zijn op de vergadering van de ‘gemeijnte’. Dan kwamen voor dag en dauw vanuit alle uithoeken en gehuchten zoals Moosdijk, Heijtrack Liessel, Loon, Hanenberg, Kranemortel, Breemortel, Bottel, Molenhof, Bruggen en ook uit het Derp, de Wasberg, het Kerkeijnd, Vreekwijk, Veldheuvel en Zeilberg

de mensen lopend naar Vreekwijk. Op het niet verschijnen stonden zeer hoge boetes. Tijdens de vergaderingen op Vreekwijk werd besloten over de rechten en plichten van de ingezetenen van Deurne. Zoals waar, wanneer en hoe zij hun eigen wegen en sloten moesten onderhouden, hekken moesten plaatsen, waar en hoe ze in de Peel op hun turfveldjes hun brandstof mochten gaan steken en welke

Concert voor jubilarissen Excelsior ZEILBERG - Excelsior Zeilberg zet zondag 11 maart haar trouwe leden in het zonnetje tijdens het Jubilarissenconcert. Het concert begint om 14.00 uur en vindt plaats in de Muziekmeule achter de molen Maria Antoinette aan de Zeilbergsestraat in Zeilberg. Publiek is welkom. De jeugdslagwerkgroep, de slagwerk-

groep, het opleidingsorkest, het harmonieorkest en de majorettes zullen allemaal iets van zich laten horen en zien. Tussen de optredens door zullen alle leden van Excelsior Zeilberg gehuldigd worden die 10 jaar, 12,5 jaar, 25 jaar of 40 jaar bij de muziekvereniging betrokken zijn.

Herontwikkeling centrum Bakel

andere activiteiten ze op de onontgonnen woeste gronden van de ‘gemeijnte’ mochten uitoefenen. Daartoe werd jaarlijks door de aanwezigen het reglement, destijds ‘de keur’ genoemd, aangepast en vastgesteld. Het ging dan om alle gebruiksrechten en de manier waarop dat gecontroleerd zou worden en welke (hoge) boetes of ‘breuken’ bij overtreding zouden worden opgelegd. Tijdens de vergadering werden tevens de schepenen aan de heer van Deurne voorgedragen en de ‘borgemeesters’ voor het komende jaar gekozen. De borgemeesters waren als een soort penningmeesters of bankiers een jaar lang verantwoordelijk voor de inning van de belastingen en voor de benodigde uitgaven. Iedere burger van Deurne kon daarvoor één keer in zijn leven voor de periode van een jaar aange-

De situatie bij Vreekwijk rond 1350. wezen worden. Dit was geen geliefd baantje.

Gebruik opgeheven

Het gebruik is tijdens de overheersing van de Fransen na de Franse Revolutie in 1795 opgeheven en omgezet naar een gemeenteraadsvergadering van gekozen afgevaardigden. Deurne kreeg in 1804 een gemeentehuis op de Markt, waar de bestuurders vergaderden en besluiten namen. De gewone burger had daarover niets meer te vertellen. De jaarlijkse directe invloed van de burgers op het bestuur, de regelgeving en de bestuurders was daardoor geminimaliseerd tot een vierjaarlijkse, indirecte betrokkenheid. Ton Spamer: “Dit systeem dat nu nog steeds bestaat is democratisch gezien een achteruitgang geweest, al zou het oude in onze tijd vrijwel on-

8 maart 2018

We e k pagina 17

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

(Bron: Ton Spamer, 2018) mogelijk uit te voeren zijn.” Heemkundekring HN Ouwerling besteedt mede aandacht aan deze geschiedenis omdat woensdag 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Historicus Ton Spamer zal tijdens zijn lezing op 14 maart aan de hand van verrassend illustratiemateriaal inzicht geven in de historische feiten en achtergronden en ingaan op de vragen: waarom dáár, waarom juist op díe dag en sinds wanneer? De lezing begint om 20.00 uur, de entree is gratis voor leden van de heemkundekring en 2,50 euro voor niet-leden. Zaterdag 17 maart vindt een ludieke manifestatie plaats in samenwerking met Dit Deurne van Ons en met verrassende optredens van gastacteurs. Aansluitend zal een speciale ceremonie plaatsvinden. Het programma in Zalen Van Bussel is voor iedereen gratis toegankelijk.

275.000 euro voor verenigingsleven REGIO - De Rabobank Clubkas Campagne komt er weer aan. Via deze jaarlijkse campagne stelt Rabobank Peelland Zuid een deel van haar winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. In 2018 is dit wederom een bedrag van 275.000 euro. Clubs en verenigingen in de gemeenten Deurne, Asten, Someren en in Mierlo kunnen zich tot en met zaterdag 31 maart inschrijven via www.clubkascampagne.nl/peellandzuid/inschrijven. Hier staan ook de veelgestelde vragen en voorwaarden die van toepassing zijn bij deel-

name. Na inschrijving wordt de aanvraag getoetst aan de voorwaarden en ontvangt de club een bevestiging per mail. Van 5 tot en met 30 april stemmen de leden van Rabobank Peelland Zuid op de clubs die zij een

warm hart toedragen. Elke stem is zo geld waard. Tijdens een feestelijke roadshow door de dorpen in de maanden mei en juni worden de bijbehorende cheque overhandigd aan de deelnemende clubs.

Gratis trui bij aankoop van een broek van Gardeur of Meyer.

BAKEL - Inwoners van Bakel en andere geïnteresseerden konden vorige week meepraten over de herontwikkeling van het centrum van het dorp. Met een presentatie van eventuele plannen voor het gebied en een wandeling werden aanwezigen betrokken bij de te nemen beslissingen. (Foto: Johan van de Laar)

STATIONSSTRAAT 9 DEURNE • WWW.PIETERSDORTU.NL


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 18

LIJST 1

DOE! 26966/15

ZIN! 00,-

winkel.

• Te hur bedrijfs hal 290m2 em t inpandig k antoor en toilet me t buitenterrein 300 m2. Na bij oprit A67. Industrieterrein Nobi s Asten. Te l. 06-53559761. • Sc hilder nodig? Kors ten Sc hilderw erk en Mi lheeze. Vri jblijv ende offe rte Te l. 06-51064745

Joost van der Zanden

Resi Goorts

Dirk van der Kant

• Dia's ins c annen, zeer goe de k w aliteit, eige n beheer, sc herpe prijzen. Ook grote aantallen. F ok a Deurne, Ke rk straat 8, 0493-353102.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.DEURNEDOE.NL

CROOYMANS

dakbedekkingen

nieuwbouw - renovatie

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne ✬ Voor al uw dakwerken 0493daken - 31 18 10 - Fax 31 21 39 ✬Telefoon Bitumeuze info@crooijmansdak.nl ✬ Zinkwerken en goten ✬ Lichtkoepels ✬ Erkend Polygum dealer ✬ 10 jaar verzekerde Polygum dakgarantie ✬ Gratis dakinspectie ✬ Vrijblijvende offerte

ONDERNEMERS GEZOCHT Diverse kantoorruimtes te huur Ideale ligging, Marialaan 33 in Ommel (gem. Asten). Binnen 2 minuten op de A67. • Ruimte A = 1 tot 2 werkplekken: € 230 • Ruimte B = 2 tot 3 werkplekken: € 325 • Ruimte C = 4 tot 6 werkplekken: € 690 • Per maand excl. BTW incl. GWL • Flexibel huurcontract Inclusief gebruik van / toegang tot • Pantry met vaatwasser, gratis koffie en thee • Eigen tuin met parkeerplaatsen op afsluitbaar terrein • Onze historische kapel voor uw afspraken/vergaderingen (op reservering) • Wekelijkse schoonmaak Huur van onze computer-/serverruimte behoort tot de mogelijkheden. Uw logo kan geplaatst worden op de reclamezuil voor ons kantoor.

• Glaswol en Pir isolatie (Dupanel). Aan spotprijzen bij de Isolatiehal tel. 0492-542002.

Interesse of vragen? Mail naar info@werkconsult.nl. WerkConsult Holding BV Maurice Vermunt

Lux e appartement te hur , bega ne grond, eige n tuintje en park eerplaats in Asten Te l. 0493-695606

www.werkconsult.nl www.ldc.nl

* Te k oop: Gaz elle herenfiets 53i nc h. Zo goe d als nieuw , tel. 06-23080466

WEMA-IMPORT HOLLAND

Voor al uw Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne printwerk Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 39

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 39 info@crooijmansdak.nl

DAS

Industrieweg 14 A 5753 PC Deurne 0493-312783 www.wema-import.nl

Alles voor de motor 229063

gespecialiseerd in Mercedes

Voor al uw reparaties aan uw Mercedes Benz bent u bij ons op het juiste adres. Ook voor in en verkoop van personen auto´s, lichte bedrijfswagens, Apk, Airco, 3D uitlijnen.

Publishers

AL MEER DAN EEN EEUW UW VERTROUWDE MEDIAPARTNER

Stationsstraat 103 Deurne Tel. 0493-352600 - www.daspublishers.nl

Heesakkerweg 17, 5721 KM Asten Tel.: (0493) 691684 Mob.: 06 12188546 www.arnovanmierlo.nl

De gelukkige prijswinnaars van de

SINT- EN KERSTPUZZEL 2017 2E

SMARTPHONES & TABLETS VRIJDAG 26 SEPTEMBER

TOTALE

WAANZIN! 00,€12 KOELEN & VRIEZEN Let op bij Samsung/LG kan uw korting i.c.m. Samsung/LG acties oplopen tot wel

DONDERDAG 25 SEPTEMBER

KOELEN & VRIEZEN DONDERDAG 25 SEPTEMBER

Geert Linders met winnaar 10% Kian Koppens. KORTING 10%

SMARTPHONES & TABLETS VRIJDAG 26 SEPTEMBER

KORTING

KORTING

ES & TABLETS SEPTEMBER

Stationsstraat 47-49, (0493) 319389 *Kijk voor de voorwaarden op www.expert.nl of vraag ernaar in de winkel.

1

TV’S ZATERDAG 27 SEPTEMBER

KIJK OP WWW.EXPERT.NL KIJK OP WWW.EXPERT.NL VOOR MEER DAGACTIES! VOOR MEER DAGACTIES!

Deurne 26 VRIJDAG

Kristel Goumans van Sency Sieraden met Familie Van den Munckhof.

KORTING

TV’S ZATERDAG 27 SEPTEMBER

20% 20% SMARTPHON

E

SMARTPHONES & TABLETS

3 10

10% E

VRIJDAG 26 SEPTEMBER

DAS

Cadeaubon

rs

Voor: de winnaa r van

she ubli

P

Stationsstraat 108

%

Keurslager, Joost Kuijpers

25,-

zzel

• T 0493-312354

• www.mandersfietsen.n

l • info@mandersfietsen.n

l

1

14-02-18 15:57

KORTING

TV’S Joost Kuijpers ZATERDAG 27 SEPTEMBER met winnares TV’S Daniëlle ZATERDAG 27 SEPTEMBER Hermans.

• 5751 HJ Deurne

T.w.v.

de Sint- en Kerstpu

GOLDline Manders cadeaubon.indd

KORTING

OP WWW.EXPERT.NL KIJK OP WWW.EXPERT.NL R MEER DAGACTIES! VOOR MEER DAGACTIES!

93) 319389

Bekijk de animatie op Facebook: @deurnedoe

SPORT

ALE

ER

• Ofi c ië le pasfoto's bij u huist eg maak t, v oor paspoort, ID of rijbew ijs; 0493-353102, F ok a Deurne

4 Keurslager, Joost Kuijpers

E

Harold Manders van Manders Fietsen met de cadeaubon voor: Ad Louwers, Fam. Leysten, Mevr. Koolen en Sam Claassen.

DAS

Publishers


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 19

MAART WOONMAAND 21% KORTING op de maakkosten van overgordijnen, vitrages en in-be-tweens

10% KORTING

MOEITE MET METEN? LAAT HET ONS WETEN! STOFFEN, FOURNITUREN EN RAAMBEKLEDING PARADIJS!

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

7.000

Deelen Stoffen en Gordijnen Houtse Parallelweg 83 5706 AD - Helmond Tel. 0492-547023

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

2

Het Goedkope Huis Maaspoort 58 6001 BR - Weert Tel. 0495-533552

• Te koop kleine pakjes hooi 0493-313909 • Bes trating v oor o.a. uw inrit, terras, buitenterrein, grondwerk en bestratingsmaterialen. Voor bedrijven en particulieren. Scherpe prijs. Asten 06-53559761.

• De sleutelbus Voor al uw huissleutels. U kunt bellen. Tel. 06-13050127

M

1500m

2

Keukeninspiratie met de nieuwste collecties

Geopend

• Hebt u interesse in biodynamische therapie? Neem contact op via www.joseberkers.nl

zondag 11 mrt

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

van 11.00 - 16.00 u INCLUS IEF

• Auto met APK vanaf €450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

op raamdecoratie systemen, zoals rol- en duorolgordijnen, lamellen, jaloezieën, plissés en paneelgordijnen

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezieën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie’s Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• Biologis c h v lees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

• Pootgoed te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur. • Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144. • T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609 • Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto's. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto's Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552.

INSPIRATIE

ONZE 5 KERNWA ARDEN  Veilig Betaling 8 dagen NA levering/montage

groot formaat

 Kwaliteit Keukencentrum

 Zeker 5 jaar volledige garantie, gratis nastelbeurt na 4 ½ jaar

Berkers heeft al 14 jaar het Keurmerk Kwaliteit Keukenbranche

 Duidelijk Direct een

 Betrouwbaar Vertrouwd

eerlijke netto prijs en een mooie 3D presentatie op

adres, al meer dan 40 jaar een begrip in de Peelregio

info@keukencentrumberkers.nl • Florijn 10 a, Deurne • Tel. 0493 312570

www.keukencentrumberkers.nl

VOOR

NIEUW

INTERIEUR

PASCAL

NAESSENS

RICHMONDS NIX DTP MONDY F E S T I VA L

BY

ART

BRINKER

RIVERDALE • • • • • • • • • • •

MINTJES

Nieuwe trends Goed advies Gratis parkeren Goede bereikbaarheid Ruim assortiment Diverse stijlen onder één dak Iedere week nieuwe collectie, deze week nieuwe banken Maatwerk banken Groot assortiment uit voorraad leverbaar/direct meenemen Aantrekkelijke prijzen Meer dan 200 tafels op voorraad en direct leverbaar!

Pr. Bernhardstraat 67 | 5721 GB Asten | Telefoon 0493-697211 | www.gisterenvandaag.nl

Like

7 dagen per week GEOPEND


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 20

VOOR JOU DICHTBIJ

LEDEN VOOR LEDEN-ACTIE TWEE KEER PRIJS! Voor elk NIEUW LID dat jij in maart/april aanbrengt mag jij 1 maand GRATIS sporten! Nieuwe leden mogen ook 1 maand GRATIS sporten! KERKPLEIN 5, DEURNE (ZEILBERG)

WWW.FITNESSCLUBNEDERLAND.NL • 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

• Glas w ol en Pi r i s olati e (Dupa nel). Aa n s potpri j zen bi j de Is olati eha l tel. 0492-542002.

• Hard en k ac helhout be rk, els en es . Me er i nfo: 06-23720617

ei k,

• 1 maart vlooi enma rkt Sportha l Ec kart Ai rborne laan 1a Ei ndhov en 9-16uur 06-20299824.

L ux e appartement et hur , b ega ne grond, ei ge n tui ntj e en parkeerplaats i n As ten Te l. 0493-695606

• oC ntainer te huur. Voor pui n, s noei hout, zand enz. à €60,-. Brenge n en ha len i n regi o Deurne 06-46256440.

• Kras dok ter.nl, kras op Uw auto of verw eerde koplampe n? Sne l-Goe dkoop-Va kkundi g 06-53883509

MASKOVICK STRETCH JEANS

2 VOOR € 75,Licht- en donker blauw, beige

maten 30 t/m 50 inch, lengtes 30, 32, 34 en 36

De Broekenparty Offermansstraat 4 - Lierop • Schuin tegenover de kerk Zeer ruime voorraad. slaagt u hier niet, slaagt u nergens! Dealer van oa. Lee, Wrangler, Paddock’s, Lee Cooper, Mustang, Dxgo, Maskovick, Brams Paris, Colorado, Pionier en 247 jeans.

EEN MOOI PLAFOND, MET VERLICHTING NAAR WENS!

www.de-broekenparty.nl

Iedereen kan Parkinson krijgen Steun baanbrekend onderzoek Ga naar www.parkinsonfonds.nl IBAN: NL10ABNA0504201530

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

WAT DOE

JIJ

BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken!

watdoejijbijbrand.nl

GEDROOGDE

KOEMEST KIJKDAGEN: Donderdag 8, vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 maart van 10.00 tot 16.00 uur.

PLAFOND IN 1 DAG

Altijd al koemest gehad willen hebben? (het bruine goud voor uw tuin) Dat is geen probleem meer. Uw leverancier van koemest zit in deze regio. Gevestigd in Deurne.

Voor meer info en bestellingen kunt u kijken op onze nieuwe website: www.brabantsekoemest.nl of mailen naar info@brabantsekoemest.nl of bellen naar 06-50227710. Verse mest van runderen en andere herkauwers bevatten naast cellulose ontbindende bacteriën, actieve spijsverteringsenzymen. Deze enzymen dragen bij tot een snellere opwarming van de mest die de ontleding van organische materialen door micro-organismen in de bodem versnelt. Het eindresultaat van een betere afbraak van organisch materiaal, is het sneller vrijkomen van voedingsstoff en in de plant. Wat wij ook verkopen is coniferen/haagplanten. Kijk voor coniferen/haagplanten op onze site www.mooieconiferen.nl.

Plameco Vakbedrijf Van Osch Kruiseind 16c | 5421 ND Gemert T 0492-368100 | www.plamecogemert.nl | E info@plamecogemert.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 21

Politiek onjuist geïnformeerd over huisvesting arbeidsmigranten Prinsenmeer mei 2016 constateerde de gemeente dat er 540 arbeidsmigranten op Prinsenmeer verbleven. Op dat moment lagen er plannen voor legalisatie van 384 arbeidsmigranten, maar naar aanleiding van die controleactie besloot Vos voor 500 te gaan, om recht te doen aan de huidige situatie. Zicht op legalisatie kwam er in december 2016, toen Prinsenmeer officieel een aanvraag indiende voor het aantal 500. Maar daarmee blijven er nog steeds 40 arbeidsmigranten over van door Maarten Driessen wie de huisvesting hoe dan ook niet gelegaliseerd wordt. “In beginsel Hoeveel arbeidsmigranten precies heeft het college een plicht tot handop Prinsenmeer mogen worden gehaving bij overtredingen, tenzij conhuisvest, is aan het college van B en creet zicht op legalisering bestaat, W om te bepalen. Maar omdat het of als de voordelen van handhavend onderwerp vooral in Ommel uiterst optreden niet opwegen tegen de nagevoelig ligt, mocht de lokale polidelige gevolgen ervan”, zegt advotiek in maart vorig jaar haar wensen caat Stephan Sluiter. Hij is werkzaam en bedenkingen uitspreken. Ommel voor advocatenkantoor Ploum, dat zit namelijk absoluut niet te wachten voor de Vereniging van Nederlandop een vergunning voor 500 buitense Gemeenten (VNG) een juridische landse werknemers. De impact van handleiding over handhaving heeft dat aantal op de kleine gemeenschap opgesteld. Deze handleiding wordt Ommel is te groot, en daarom verzet aan gemeenten aangeboden ter onde dorpsraad zich al tijden met hand dersteuning van hun beleid. Sluiter: en tand. “Op zich kan de aanvraag van PrinIn de betreffende commissievergasenmeer leiden tot de conclusie dat dering op donderdag 30 maart 2017 sprake is van concreet zicht op leluisterde het college niet alleen, galisatie. Ik begrijp echter dat niet maar probeerde het de partijen ook is vastgesteld hoeveel migranten er van het eigen gelijk te overtuigen. in december 2016 en daarna op het Daarvoor werd een reeks argumenpark zaten. Daarom is niet duideten aangehaald. Bijvoorbeeld: uitleg lijk of de overover het schrapslechts pen van de eis ‘Prinsenmeer vergelijken met treding deels werd gedat arbeidsmieen gemiddelde woonwijk legaliseerd door granten ook in de gemeente was misschien niet zo handig’ de voorgenomen aanvraag van werkzaam moeBurgemeester Vos P r i n s e n m e e r. ” ten zijn. Ofwel Een nieuwe contegemoetkomen trole had die duidelijkheid kunnen aan de lokale behoefte. Wethouder scheppen, waarop vervolgens moJac van Bussel gaf aan dat dit ‘jugelijk wél gehandhaafd had moeten ridisch helemaal niet kan en mag’. worden. Maar zo’n controle bleef tot Ook burgemeester Hubert Vos steldusver uit. de: ‘’Dat is achterhaald door een beleidsstandpunt van de minister (Lies  Dat kan, maar waar in Ommel de beth Spies, red). Het staat in het stuk teugels vieren worden ze in Heusden uit 2012 geschreven dat dat zo niet juist strak aangetrokken. Camping kan.” Vos doelt daarbij op de NatioDe Peelpoort huisvestte eerder 32 nale Verklaring tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten, bleek tijdens een EU-arbeidsmigranten, in 2012 oncontrole van de gemeente in maart dertekend door betrokken partijen 2017. En dat is – evenals bij Prinsenwaaronder het ministerie. meer – volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Echter, waar in Om  Spijkerhard is dat stuk echter bemel dus nooit werd gehandhaafd, paald niet. “De Nationale Verklakreeg De Peelpoort een dwangsom ring is vooral een intentieverklaring. van 25.000 euro voor de kiezen. Die Specifieke wetten en regels voor geboete moest worden betaald als de meenten zijn er niet”, zegt Richard arbeidsmigranten vorige week nog Gielen, woordvoerder van het miniet waren vertrokken. Eén dag na nisterie van Binnenlandse Zaken. Er de uiterste datum controleerde gevalt dus wel degelijk iets te kiezen meente opnieuw, alle arbeidsmivoor gemeenten. Zo legde Deurne in granten waren toen al weg. Van be2015 vast dat huisvesting enkel kan leid lijkt daarmee nauwelijks sprake. plaatsvinden voor arbeidsmigranten Want: een vergelijkbare situatie, dewerkzaam in de eigen gemeente. De zelfde gemeente, maar een compleet betreffende ondernemer moet die andere aanpak. noodzaak ook kunnen bewijzen. Ter vergelijking: adviesbureau Croonen Buro 5 constateerde vorig jaar dat Onvolledig beeld het grootste deel van de op PrinsenTot slot. Ook de politie speelde in die meer woonachtige arbeidsmigranten betreffende commissievergadering in Helmond werkzaam is. een kwalijke rol. Want voorafgaand aan het onderwerp arbeidsmigranten werd de nieuwe veiligheidsmoWel of niet handhaven nitor gepresenteerd, een overzicht Een ander punt. Veel partijen uitten van de stand van zaken betreffende in die vergadering kritiek op Vos, veiligheid in de gemeente Asten. omdat er al jarenlang gebrekkig zou Daarbij werd ook ingezoomd op de zijn gehandhaafd. Vos erkende prosituatie bij Prinsenmeer. Een verblemen in het verleden, die deels hoogd aantal incidenten aldaar zou ook te maken hadden met een gevolgens de dorpsraad Ommel zorgen brek aan capaciteit. Maar over de voor een onveilig gevoel. Teamchef huidige situatie was hij stellig: “Kan van de politie Peelland, Heinie Corik handhaven? Het is algemeen benelissen, gaf in zijn presentatie aan kend dat als je gaat handhaven, je dat er specifiek onderzoek is gedaan wel eerst goed onderzocht moet hebnaar Prinsenmeer. Hij concludeerde: ben of iets gelegaliseerd kan wor“Het aantal incidenten hier is verden. Want anders word je door de gelijkbaar met in een gemiddelde rechter teruggefloten.” Die uitspraak woonwijk in Asten. Op dat vlak verklopt, echter: tijdens een controle in ASTEN – Een bijeenkomst waarin de emoties soms hoog opliepen. Begin vorig jaar mocht de Astense politiek zich uitspreken over de plannen om geen 384, maar 500 arbeidsmigranten op recreatiepark Prinsenmeer toe te staan. Het college van B en W verdedigde zijn keuze, maar deed dat op gebrekkige wijze. En ook de politie vertelde niet het hele verhaal.

De entree van recreatiepark Prinsenmeer.

Kan de last worden verdeeld? Camping De Peelpoort aan de Gezandebaan in Heusden moest vorige week op last van de gemeente 32 arbeidsmigranten vragen te vertrekken. Werd daar niet aan voldaan, dan hing De Peelpoort een dwangsom van 25.000 euro boven het hoofd. Maar biedt de camping niet juist een ideale gelegenheid om de last voor Ommel te verlichten? “Ik krijg wekelijks verzoeken om arbeidsmigranten te huisvesten. Die 32 waren er ook omdat ik een ondernemer uit de brand wilde helpen”, zegt eigenaar Tiny van Maris. Hij wil geen ‘Polenhotel’ worden, maar voor een aantal arbeidsmigranten staat hij wel open. “Goede huisvesting staat dan wel voorop. De 32 die hier zaten waren ook dik tevreden.” Van Maris benadrukt dat de hoofdfunctie recreatie is en blijft. “Maar we hebben nu gezien dat deze twee functies prima naast elkaar passen. Het draait allemaal om gedegen toezicht en hoe je een en ander inricht.” Op het eerst oog lijkt de locatie perfect. Want: ver van de dorpskern Heusden en volop ruimte. En, Van Maris staat open om te bekijken of en hoe aan de voorwaarden zoals die ook voor Prinsenmeer gelden kan worden voldaan. “We kunnen het hier prima regelen, dus we denken daar graag over mee.” schilt het absoluut niet ten opzichte van andere woonwijken. Wij komen ook niet meer of minder bij Prinsenmeer.” Hoewel het aantal incidenten niet direct iets zegt over de rol van arbeidsmigranten, werd deze presentatie vervolgens wel onderdeel van de politieke discussie. Zo kon Algemeen Belang mede vanwege die cijfers instemmen met een aantal van 500. Fractievoorzitter Mary-Nell van de Ven-Schriks verwoordde: “Als we signalen zouden krijgen dat daar meer gebeurt dan in een andere wijk, dan zou daar iets extra’s aan de hand zijn. Maar dat blijkt dus niet het geval.”   Echter, in tegenstelling tot ‘de gemiddelde woonwijk’ heeft Prinsenmeer eigen beveiligers in dienst. En de uitzendbureaus die de chaletjes voor hun werknemers huren hebben een eigen calamiteitennummer. Zo schrijft Croonen Buro 5 in het rapport vorig jaar: ‘Ook zijn de uitzendbureaus in het bezit van een eigen bereikbaarheidsdienst die bij calamiteiten indien nodig ter plaatse komt.’ Incidenten afgehandeld door deze particuliere beveiligers zijn niet bekend bij de politie, en maken daarom ook geen onderdeel uit van de veiligheidsmonitor. Het beeld

Enkele chaletjes op camping De Peelpoort in Heusden. Een aantal arbeidsmigranten moest daar vorige week op last van de gemeente vertrekken.

zoals geschetst aan de commissie is daarom onvolledig.  “Prinsenmeer vergelijken met een gemiddelde woonwijk was misschien niet zo handig”, bekent burgemeester Vos in een reactie. “Het is feitelijk juist dat de informatie vanuit de politie onvolledig was, maar is

dat erg? Dat weet ik niet.” Vos geeft verder aan zich hard te maken voor een goede situatieschets van Prinsenmeer. “Ik wil daar op sturen, daar moet vaker een wijkagent heen. Ik wil die cijfers ook in beeld.” Maar volgens Vos is het ontbreken van die gegevens geen reden om het collegebesluit uit te stellen. In tegenstelling tot wat de dorpsraad Ommel wil, die vindt dat eerst een goede nulmeting moet plaatsvinden. Volgens de dorpsraad is dat essentieel voor een gedegen evaluatie op het moment dat de afspraken met Prinsenmeer worden gecontroleerd.   Vos erkent verder dat er geen specifieke wet- en regelgeving omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten bestaat. Wat betreft handhaving stelt hij dat verandering op komst is. “Het convenant met Prinsenmeer is in de afrondende fase. Daarin maken we handhaafbare afspraken. Je kunt daar vervolgens een strikte aanpak bij verwachten.” Het onderwerp komt na de verkiezingen opnieuw op de politieke agenda voor wensen en bedenkingen.

ODC kampioen na heuse thriller OMMEL/HEUSDEN - Over een bizarre ontknoping gesproken. De kampioenswedstrijd van KV ODC bleef zondag zelfs ná het laatste fluitsignaal spannend. Even was de scheidsrechter het spoor bijster, maar uiteindelijk kwam toch de verlossende boodschap: ODC is kampioen!

door Maarten Driessen Een dag dat alles samenkwam, zo beleefde korfbalvereniging ODC afgelopen zondag. In sporthal De Schop konden niet alleen het eerste, maar ook het tweede en het derde kampioen worden. Het bewijs dat vruchtbaar fuseren kan. Ommel en Heusden bundelden eerder de krachten en spelen dit seizoen voor het eerst onder hun nieuwe naam. De laatste bedenkingen daarover konden dit weekend de prullenbak in. De ogen waren vooral gericht op ODC 1, dat voor een lastige opgave stond. Tegenstander De Peelkorf voerde voorafgaand de ranglijst aan en moest met minimaal drie doelpunten verschil worden verslagen. Want won ODC, dan was het onderlinge resultaat doorslaggevend. Eerder versloeg De Peelkorf de Ommelse/Heusdense formatie met 15-12. “Iedereen vertrouwde erop dat het goed zou komen”, blikt aanvoerster Elke van de Mortel een dag later terug. Hoewel dus op een kleine achterstand, was ODC de laatste weken goed op dreef. Bij De Peelkorf zat echter al een tijdje zand in de motor. “En zij hadden meer te verliezen”, stelt Van de Mortel. ODC liet dan ook niets aan het toeval over. Zo werd de tegenstander via videobeelden uitgebreid geanalyseerd. Met welke opstelling spelen ze? Welk

systeem hanteren ze? ODC trachtte overal de vinger achter te krijgen. Het publiek zorgde vervolgens voor nog wat extra steun. De Schop zat bomvol, een kleine vierhonderd toeschouwers verzamelden zich. Zij zagen eerst het derde, en toen het tweede kampioen worden. Maar het echte korfbalspektakel moest toen nog komen. ODC speelde goed, versloeg De Peelkorf, én scoorde drie doelpunten meer. “Maar volgens de scheidsrechter klopte onze berekening niet. We moesten niet alleen met drie goals verschil winnen, maar ook minimaal 15 keer scoren. Zoals De Peelkorf eerder vijftien keer tegen ons had gescoord.” Zo ging het publiek na het laatste fluitsignaal uit zijn dak, terwijl de speelsters vertwijfeld op het veld stonden. De verwarring was compleet. “Iemand riep: Peelkorf is kampioen! Daar werd het feestje dus al gevierd”, zegt Van de Mortel. Maar op de achtergrond was druk overleg, en de aanvoerster zag dat de scheidsrechter de telefoon pakte. “Hij belde naar de baas van de scheidsrechters binnen de KNKV. Dus daar ben ik mooi bij gaan staan. Hij knikte ‘nee’ naar De Peelkorf, en ‘ja’ richting mij. Toen ben ik gillend en helemaal gek terug de zaal in gerend.” Daar passeerde ze de op dat moment nog feestvierende speelsters van De Peelkorf. Het gejuich sloeg daar direct om in tranen. Anderzijds veerde de ODC-aanhang op. “Iedereen begon te schreeuwen en te juichen. Hoe kon dit gebeuren?” Het feest was compleet. Met recht een memorabele dag voor ODC, die tot in de late uurtjes werd gevierd. “Ik speel al vijftien jaar in het eerste, ben meerdere keren kampioen geworden, maar zoiets had ik nog nooit meegemaakt”, zegt Van de Mortel.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 22

STOFFEERWEKEN!

18 MAART GEOPEND

LIJST 1

DOE!

0 UUR.

T 17.0 VAN 11.00 TO

15

WOONT

20

korti% ng 26966/15

korti% ng

20

Nicole Lemlijn

Helmy De Louw

20

korti% ng

RAAMBEKLEDING

*vraag naar de voorwaarden

korti% ng

PVC EN VINYL VLOEREN

Rob van Berlo

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.DEURNEDOE.NL

OVERGORDIJNEN, VOUWGORDIJNEN, INBETWEENS

TAPIJT

Bekijk de animatie op Facebook: @deurnedoe

ALL IN PRIJS PVC VLOER VANAF € 46,95 P/M² INCL. EGALISEREN, LIJM EN ARBEIDSKOSTEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 u. zaterdag 9.00-16.00 u. vrijdag koopavond tot 21.00 u.

Nieuwendijk 60 - Someren-Eind Tel: 0493-491254

w w w. va n d e n e i j n d e. n l Meubelen, slapen, vloeren, raamdecoratie, rolluiken, zonneschermen, screens, verandadaken en horren.

GRATIS 4-SEIZOENEN

DONZEN DEKBED* VOOR BEZOEK AAN HUIS? MAIL NAAR: AFSPRAAK@SLAAPCENTRUM.NL

Complete 2-persoons gestoffeerde vlakke of elektrische boxspring Nu vanaf

795.-

Elektrische uitvoering nu vanaf 1295.-

Comfortledikant 90x200

Complete 2-persoons “deelbare” vlakke/elektrische of hoog/laag boxspring - incl. hoofdbord - incl. gestoffeerde vlakke/elektrisch boxen - incl. gestoffeerde pocket- matrassen - incl. comfort- toppers - kleur na keuze

- GRATIS elektrische lattenbodem - 7-Zone matras - Nachtkastje - Meerdere kleuren leverbaar

Nu vanaf

695.Compleet deelbaar comfort ledikant Incl. achterwand met verlichting + lattenbodems + matrassen (excl. nachtkastjes)

Nu

1495.www.slaapcentrum.nl Zet en drukfouten voorbehouden. *Vraag naar de voorwaaden in de winkel

Elektrische uitvoering nu vanaf 1395.-

20% korting bij inlevering van uw polisnummer

Nu vanaf

1195.-

Voor bezoek aan huis? mail naar: afspraak@slaapcentrum.nl Helmond 0492 - 52 08 80 • Roermond 0475 - 33 51 09 • Geleen-Sittard 046 - 410 71 00 • Maastricht-Gronsveld 043 - 363 05 25


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 23

Stoere maatwerk interieurs

Voor eiken tafels, badmeubels, wandkasten en alle andere interieurwensen. a

Industriestraat 8, 5804 CK Venray

w www.houtenvorm.nl e

info@houtenvorm.nl

t

06-28946715

f

facebook.com/houtenvorm

Openingstijden showroom Woensdag Vrijdag Zaterdag

(Overige dagen, tijden, avonden op afspraak)

Flyers printen en meteen verspreiden? Dat kan! Stationsstraat 103 Deurne - Tel. 0493-352600 - www.daspublishers.nl

WINKEL TE HUUR!

Winkelruimte gelegen aan de Kerkstraat te Deurne

De

l!

nde

ha tail

Kerkstraat 22 te Deurne Winkelruimte gelegen aan de Kerkstraat te Deurne. Voorheen was hier Schoonenberg Hoorcomfort gevestigd. De aangeboden winkel ligt naast Scapino en Sportpunt Deurne. De bereikbaarheid is goed. De aangeboden winkel is ca. 110 m2 groot en is werkelijk keurig onderhouden en ingericht. U zou letterlijk binnen 1 dag van start kunnen gaan met uw bedrijfsvoering! De winkel is voorzien van verlichting, een aircoinstallatie in het plafond, een balie, een elektrisch te bedienen valhek, dubbele beglazing, een pantry, spreekkamer, toiletruimte, magazijnruimte, etc. Deze winkel is eventueel per direct te huur. Huurperiode in overleg nader te bepalen. Huursomindicatie: € 15.000,- per jaar (excl. btw).

www.blmakelaars.nl 0493 - 316 825

10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00

DAS

Publishers

BMW 320 SEDAN BMW 316 SEDAN BMW 3ER REIHE 4 DRS 1600 BMW 535 D STATIONWAGON BMW X4 XDRIVE 30D M UITVOERING DACIA LOGAN DIESEL FIAT 500 CABRIO 1200 HYUNDAI 120 5DRS BENZINE HYUNDAI GETZ 1300 3DRS OPEL ASTRA 5DRS 1600 STATION OPEL MERIVA 5DRS AUTOMAAT PEUGEOT 107 5DRS PEUGEOT 407 STATION 20L RENAULT MEGANE 1600 AUTOMAAT RENAULT TWINGO 3D AUTOMAAT VW GOLF 1800 3 DRS VW POLO CROSS 5D DIESEL

2002 1997 1998 2011 2014 2010 2014 2011 2004 2001 2005 2007 2005 2000 2007 1994 2008

GRIJS KENTEKEN: VW CRAFTER 25 L2H2

2008

HET IS WEER TIJD VOORWINTERBANDEN + VELGEN NIEUW EN GEBRUIKT AUTOBEDRIJF M. SWINKELS B.V. • Meijelseweg 62 5725 BC Asten-Heusden • Tel. 0493-560546 • Fax 0493-560327 www.autobedrijfswinkels.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 24

Bjorn, Mike en Stefan zijn klaar voor finale SOMEREN - De landelijke finale van Skills Talents vakwedstrijd staat volgende week donderdag op het programma in de IJsselhallen in Zwolle. De voorbereidingen zijn in volle gang voor drie leerlingen van het Varendonck College in Someren. Er is de afgelopen maanden zelfs twee keer in de week buiten schooltijd getraind. Stefan Maas (16), Bjorn Bremmers (15) en Mike Bakker (15) uit Someren vertegenwoordigen de provincie Noord-Brabant op het onderdeel Produceren, Installeren en Energie (PIE).

Verwachtingen

Op de vraag wat de opdracht wordt volgende week donderdag, antwoorden de drie vrienden bijna in koor: “Dat weten we niet.” Groo-

De drie talenten vlnr: Bjorn Bremmers, Mike Bakker en Stefan Maas. (Foto: Marius van Deursen) tenboer haakt in: “ De richting PIE is nieuw. Voorheen was het gesplitst in elektrotechniek, metaal en installatietechniek. Dit is de eerste landelijke finale waarbij dit dus als één onderdeel wordt gezien.” De jongens nemen het in de finale op tegen acht andere teams. “Er komen acht andere provincies. De opdracht wordt vooraf niet bekend gemaakt”, zegt Grootenboer. Hoe kun je je dan voorbereiden als de opdracht niet bekend is? “Gokken en gewoon van alles proberen”, antwoord Mike. “Het is in de IJsselhallen in Zwolle. Daar kun je een draaibank in zo’n korte tijd niet waterpas zetten. Dus het zal meer de montagekant opgaan verwacht ik”, zegt Grootenboer. Of het team uit Someren ook echt kans maakt op de overwinning en een ticket naar de Euroskills zal bemachtigen, is eigenlijk ook nog niet te zeggen. “Toen ze de beste van Brabant zijn geworden kreeg je niet te horen met hoeveel punten je gewonnen had. Dus het kan goed zijn dat wij bijvoorbeeld met 20 punten de finale gehaald hebben maar in Noord-Holland 14 punten al genoeg was of andersom”, aldus de docent. De jongens lijkt het allemaal niet zoveel te deren. “Meer dan je best kun je sowieso niet doen”, zegt Stefan. “Ook ik verwacht niet een bepaalde positie maar wel dat ze er

-Advertorial-

Won i n g m a rkt i n b ewe g i n g

Het zeepbel-risico op de woningmarkt Ik ken een iets ouder echtpaar dat ruim 30 jaar in een ruime én afbetaalde doorzonwoning woont. Deze man en vrouw hoeven niet meer te werken, hebben wat geld op de bank en maken graag culturele uitstapjes naar Amsterdam. Ze hebben een jaar geleden besloten dat ze weer in de hoofdstad willen wonen. Ze zoeken een appartement met onderhoudsvrij balkon, misschien uit een soort verlangen om de studententijd te laten herleven. Maar die prijzen hè, dat hakt erin. Je moet flink boven de vraagprijs bieden en je moet er verrekte snel bij zijn. Amsterdam valt bovendien de twijfelachtige eer te beurt dat het behoort tot de wereldsteden met het grootste ‘zeepbel-risico’ volgens de UBS Global Real Estate Bubble Index. Deze wereldwijde ranglijst van steden met een overspannen huizenmarkt wordt samengesteld door de Zwitserse bank UBS en tot nu toe maakte Amsterdam deel uit van de categorie ‘overgewaardeerd’. Nu acht men dus de kans op een plotselinge crash op de woningmarkt groter, want dat is nu eenmaal het kenmerk van een zeepbel of een ‘bubble’: na een periode van sterke prijsstijgingen spat de zeepbel uiteen. Er is te veel geleend, mensen kunnen niet meer afbetalen, de banken gaan verlies lijden op

Ondernemerscafé in Helenaveen HELENAVEEN - Dinsdag 13 maart wordt in hotel-eetcafé In d’Ouwe Peel in Helenaveen weer een ondernemerscafé gehouden. Dit keer is het thema creatieve ondernemers. Als gasten zullen bij Peter van Dijk aanschuiven: Mike Verdam van Verdam Interieurmakers in Neerkant, Serge Janssen van Eyemovement Media Producties en Marjolein de Gooijer van Feisty Favorites. Het Ondernemerscafé in Helenaveen trekt het tegenwoordig wat breder en inmiddels zijn de Neerkantse ondernemers ook al helemaal ‘ingeburgerd’ in het concept. Ook is de locatie gewijzigd van De Gouden Helm naar In d’Ouwe Peel in Helenaveen. De inloop is vanaf 20.00 uur. Het gesprek is van 20.30 uur tot 21.30 uur. De entree is gratis en iedereen is welkom; ondernemer of niet.

Nieuwe leden raad van toezicht Zorgboog

door Boyke Joosten Een vriendengroep die elkaar vaktechnisch aanvult. Zo noemt Roel Grootenboer, docent PIE, de drie leerlingen die in januari de regionale finale wisten te winnen. “Ze kwamen zelf met het idee om aan deze wedstrijd mee te doen”, zegt Grootenboer. Maar waarom zouden deze vierdejaars leerlingen eigenlijk mee willen doen? “Het is leuk en interessant. Mijn broer heeft ook ooit meegedaan”, vertelt Stefan in het technieklokaal waar de jongens normaal gesproken de lessen van Grootenboer volgen. “We zijn ook extra gaan trainen. Zo wordt het proces mede begeleid door André Engelen, vrijwilliger op het Varendonck College. Ook hij heeft hier een wezenlijk aandeel in. We trainen alleen niet meer op maandag want dan hebben die drie het alleen maar over hoe leuk het afgelopen weekend was. Eind november begin december zijn we begonnen met trainen. Dat doen ze nu iedere dinsdag en donderdag”, zegt Grootenboer. Afgelopen vrijdag kregen de drie zelfs een persoonlijke training bij het bedrijf Hager in Den Bosch dat een eigen opleidingscentrum heeft. “Zij kunnen specifiek ingaan op het bouwen van een meterkast. Zij hebben alle moderne middelen. Dat is voor een school als dit niet te betalen”, vertelt de leraar. Wat ze op die interne trainingsdag hebben geleerd? “We hebben een meterkast op moeten bouwen vanaf nul”, vertelt Stefan.

Zakenni euws

hun hypotheken, de vraag neemt af en de huizenprijzen maken een diepe val. Het zeepbel-risico is momenteel het grootst in Toronto, Stockholm, München, Vancouver, Sydney, Hong Kong en Londen; daarna volgt Amsterdam. De onderzoekers van UBS hebben ook berekend hoe lang je moet werken om een appartement van 60 vierkante meter te kunnen kopen als je een goed salaris verdient in de zakelijke dienstverlening. In Hong Kong moet je dan 20 jaar aan de slag, in Londen 16 jaar en in Amsterdam 8 jaar. Dat valt dan nog weer mee. Overigens vlakt de prijsstijging in Amsterdam inmiddels iets af, dus wellicht is er toch een wat minder gevaarlijke correctie op komst. Want ook dat echtpaar wacht met Hollandse nuchterheid – toch nog even af.

Pieter van Santvoort Makelaar Pieter van Santvoort is NVM Makelaar & Registertaxateur en beschouwt elke twee weken de situatie op de woningmarkt in de regio.

alles aan gaan doen”, vertelt Grootenboer. Als alles naar verwachting verloopt zullen de drie jongens aan het einde van dit schooljaar hun diploma halen. Er is in deze branche veel vraag naar werknemers maar zo’n certificaat van deelname aan de Skills Talents zal het extra gemakkelijk maken. Toch zijn twee van de drie al werkzaam in het vakgebied. “Ik werk bij Jan Peters Elektrotechniek”, zegt Stefan. “En ik bij Koat”, vertelt Mike. “Ik wil dadelijk bij Jansen Staalbouw gaan werken maar daarvoor moet ik 16 zijn”, zegt Bjorn. Wat de kracht is van deze vakkanjers? “Ze hebben sociaal een goede samenwerking. Stefan zit in de elektrotechniek, Bjorn in de metaal en Mike heeft een beetje van beiden.” Of dat genoeg is voor een overwinning zal volgende week donderdag 15 maart blijken. “Wij hopen van wel”, zegt Bjorn tot slot.

REGIO - Met ingang van 1 maart zijn Paul Rutte en Gerard van Berlo benoemd tot lid van de raad van toezicht van de Zorgboog. Samen met de drie zittende leden zien ze toe op het b eleid en de algemene gang van zaken binnen de Zorgboog. Rutte heeft ervaring op het gebied van Vastgoed en Management. Hij heeft diverse directiefuncties bekleed bij NS Stations /NS Vastgoed. Daarnaast is hij lid raad van toezicht van zorgaanbieder Vivium (Gooi- en Vechtstreek) en lid raad van commissarissen van woningbouwcorporatie Vidomes in de regio Den Haag en Laurens Wonen in Rotterdam. Van Berlo heeft zijn sporen verdiend als lid raad van bestuur bij Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en is momenteel lid van de raad van bestuur bij Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Tevens is hij lid raad van toezicht van Plureyn in Nijmegen en woonzorgcentrum St. Anna in Boxmeer. De raad van toezicht van de Zorgboog bestaat verder uit Betty van de Walle (voorzitter), Jessica Heuperman en Marie-Hélène Schutjens. De wisseling van de wacht hangt samen met het bereiken van de maximale zittingstermijn van drie zittende leden raad van toezicht. Het gaat om Paul Vismans, Ed Smeets en Anton van der Heijden. - Advertorial -

Bij Vinken Caravans en Campers

Kampeerbeurs in Asten ASTEN - Vinken Caravans en Campers houdt op 10 en 11 maart voor de vierde keer de Kampeerbeurs. Een tiental campings, of camping-gerelateerde bedrijven presenteren zich tijdens deze tweedaagse beurs. Onder meer Duitsland, België, Italië, Nederland en de Scandinavische landen geven acte de présence.

De aanwezige leveranciers geven uitleg over het nut en het gemak van de vele accessoires. Denk hierbij aan levelsystemen, movers, airco’s en matrassen. Ook wordt uitleg

gegeven over trekauto’s en welke rijbewijzen nodig zijn. Daarnaast is er ook aandacht voor fietsen; met versnellingen, elektrisch of opgevouwen het is allemaal te zien bij Vinken caravans. En niet te vergeten natuurlijk de eigen keur aan campers en caravans van de merken Knaus, Tabbert, Weinsberg en T@B. Vele modellen van 2018 staan in de showroom, en er zijn diverse occasions te bekijken. Beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Vinken Caravans en Campers ligt aan de Ommelseweg 65 in Asten.

Rapportcijfer 7,5 voor huishoudelijke ondersteuning REGIO - In het najaar van 2017 heeft er, in navolging van een eerder onderzoek in 2016, een kwaliteitsmeting plaatsgevonden naar de kwaliteit van de WMO-huishoudelijke ondersteuning. De klanten gaven gemiddeld een 7,5. De bedrijven Zorg-Lokaal en Seiso hebben 335 huishoudens bezocht in de Peelgemeenten Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en

Laarbeek en Helmond. De bezochte huishoudens ontvangen WMO-huishoudelijke ondersteuning in de vorm van zorg in natura. De 335 bezochte klanten hebben een oordeel gegeven over hun aanbieder en de hulp. Zij gaven hun aanbieder - op een schaal van 0 tot 10 - gemiddeld een 7,5. In 2016 werd gemiddeld een 7,7 gegeven. In totaal ontvangen bijna 4.000 huishoudens

in de Peelgemeenten deze zorg. Dit betekent een steekproef van tien procent. Van de 335 bezochte klanten hebben er 22 hun aanbieder een onvoldoende gegeven waarvan twee een zware onvoldoende (4 of lager). Daarmee geeft 94 procent van de klanten aan tevreden te zijn over hun aanbieder en 46 procent geeft zelfs aan zeer tevreden te zijn (8 of hoger).

/ Persbelangen / P0850 K r u i s wo o rd p u z zPuzzelservice el Puzzelservice / Persbelangen / P0850 HORIZONTAAL: 1 genegenheid; 6 muziekterm; 12 het wezenlijke; 13 steunstok; 15 milliliter; 17 hol; 19 zuilengang; 20 volgens anderen; 21 kleurmenging; 23 opstootje; 25 kloosteroverste; 27 tafelbediende; 28 raamwerk; 30 lendepijn; 31 veerkracht; 32 hinder; 34 insect; 35 thallium; 36 streling; 37 vogel; 39 voegwoord; 40 dwarsmast; 41 kilovolt; 42 computer; 43 voorzetsel; 44 circa; 46 klein kind; 49 op leeftijd; 51 zangnoot; 53 electrisch geladen deeltjes; 55 zinnelijkheid; 58 platvis; 59 kunstje; 61 reisweg; 62 aanwijzing; 63 wereldbol; 65 familielid; 66 salaris van een sodaat; 67 riviertje bij Utrecht; 68 beroep; 70 roofvis; 72 stoomschip; 73 pictogram; 74 aanlegplaats; 76 heuvel; 77 rampspoed. VERTICAAL: 2 in casu; 3 aalschaar; 4 bastion; 5 tweetal; 7 verwarmde vloer; 8 afsluiter; 9 schoeisel; 10 klaar; 11 invoer; 14 doos; 16 sticker; 18 voederbak; 19 sputum; 20 sluier; 22 opening; 24 zoogdier; 26 in plaats van; 28 stuiter; 29 verdoving; 32 onder andere; 33 vogel; 36 zoogdier; 38 deksel; 44 quote; 45 hoofdslagader; 47 bezittelijk voornaamwoord; 48 slop; 50 grondtoon; 51 geldmiddelen; 52 verklaring; 54 cijfer; 56 metaal; 57 staat in de VS; 58 biedprijs; 60 scheepsromp; 62 begroeide zandvlakte; 64 vieze damp; 66 zweem; 69 internationaal; 71 automatische knipperlicht installatie; 73 in oprichting; 75 bijwoord.

11

Welk komt 6er in 3 winwoord 4 5 7 het 8 balkje? 9 10

1

2

1

2 12

11 15

16

15 21

16

21 27

12 22

3

4

5

17

18

17

18 23

24

23

24

22

28

27 31

32

31 35

32

36

35

40

44

45

44 53

45

53 59

40 54 54

47

46

47 55

60

63 67

68

67

68

76

41

48 56

55

56

61 61

64 64

48

76

5 5

26 26

25

30

33 33

50

49

50

34

38

39 39

43 58

51

52

51

52

58

62 62

66

71

70

71 74

72 75

74

75

72

77

6 6

17 17

64 64

58 58

36 36

Uw ofvia viade dee-mail, e-mail, Uwoplossing oplossingop opeen een briefkaart briefkaart of met naam- en adresgegevens moetbij bijons onsbinnen binnen zijn zijn vóór moet vóór dinsdag dinsdag12.00 12.00uur: uur:

Winnaar vorige week

Publishers, Postbus 20,103 5750 AA HD Deurne DasDas Publishers, Stationsstraat 5751 Deurne

Winwoord: SAMENVATTING

Onder Onder de de goede goede inzendingen inzendingen wordt wordt wekelijks wekelijks een cadeaubon cadeaubon t.w.v. t.w.v. €10,€10,- verloot. verloot. een

M. Janssen uit Liessel Proficiat!!

20

34

38 43

49

14

26

30

70

77

54 54

26

66

69

14 20

37

65 65

69

57

10

25 29

42

9

57

73

71 71

19

42

8

13

37

© Persbelangen P0850 © Persbelangen P0850 38 38

7 13

29

41

46

60

19

28

36

59 63

73

6

puzzel@daspublishers.nl puzzel@daspublishers.nl

63 63

29 29


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 25 - Bedrijfsreportage -

‘Met deze uitbreiding kunnen we weer goed vooruit hier’

Auto Mertens in Gemert groeit door GEMERT - Jeroen Geurts en Marchel Mertens van Auto Mertens in Gemert hebben de vestiging aan de Scheiweg flink uitgebreid. De ruimte van ASG Workwear kwam vrij en ook het voorterrein is nu bij het autobedrijf betrokken. De zaken gaan goed, dus wordt alvast voorgesorteerd op de toekomst.

Marchel Mertens begon in 1995 met zijn autobedrijf. In de schuur achter het woonhuis van zijn ouders aan de Oranjestraat in Bakel. Vijf jaar later was de schuur te klein geworden en verhuisde hij met zijn garagebedrijf naar de Bolle Akker in Bakel, waar het bedrijf nog altijd is gevestigd. Op 1 mei 2012 werd de vestiging aan de Scheiweg in Gemert geopend. Jeroen Geurts - eveneens uit Bakel - is samen met Mertens de eigenaar van die vestiging. “Onze werkplek in Bakel werd te klein. Tegelijkertijd wilden we wel kleinschalig blijven werken. We zijn er van overtuigd dat onze klanten persoonlijke aandacht willen. In een kleine organisatie is dat beter gewaarborgd. Vandaar dat we in Gemert een nieuwe

zaak zijn begonnen”, licht Marchel Mertens de keuze toe. “Bij ons is de auto in vertrouwde handen en dat weten onze klanten”, vult Jeroen Geurts aan.

Verhuur neemt toe

Auto Mertens in Bakel repareert en verhuurt auto’s. Daarnaast biedt het pechhulpverlening voor de ANWB aan. Auto Mertens richt zich in Gemert op reparatie van auto’s, verhuur en verkoop. Het beschikt er nu zelfs over een kleine showroom. “Bij ons is de verdeling ongeveer vijftig procent reparatie, 25 procent verkoop en 25 procent verhuur. Met name de verhuur gaat bij ons erg goed de laatste jaren. Dat gaat de komende jaren nog meer groeien. We heb-

’Het is prachtig als je mensen kunt helpen’ ben nu zestig auto’s in de verhuur. We gaan naar ruim honderd auto’s”, vertelt Mertens. Geurts: “Lang niet iedereen wil nog een auto bezitten. De auto wordt steeds minder een statussymbool. Een auto huren is een prima alternatief. Dat geldt ook voor bedrijven.” In totaal telt het bedrijf 25 medewerkers met zo’n 15 fte. “Het is nooit te lang, te breed of te kort. Het wordt bij ons geregeld. Of de klant nu met pech in Zuid-Frankrijk staat of op zondagochtend 9.00 uur belt dat de auto niet start. We regelen het. Het is prachtig als je mensen kunt helpen”, aldus Geurts.

Laptop

Volgens Mertens volgen de innovaties en nieuwe technieken elkaar

Auto Mertens in Gemert heeft een nieuwe uitstraling gekregen.

snel op in de autobranche: “Onze medewerkers volgen dan ook met regelmaat een opleiding om bij de tijd te blijven. Bij elke gereedschapskist hoort tegenwoordig een laptop. Ook om efficiënt te werken. We werken hier bijvoorbeeld compleet papierloos.” Geurts: “We proberen de overhead zoveel mogelijk te beperken. De lijnen zijn superkort.” Ondertussen worden de laatste werkzaamheden verricht om het pand aan de Scheiweg in Gemert de juiste uitstraling te geven. “We hebben nu ook veel meer uitstraling aan de straatzijde. Met deze uitbreiding kunnen we weer goed vooruit hier”, aldus Geurts.

Jeroen Geurts en Marchel Mertens: ’Bij ons is de auto in vertrouwde handen’

Overeenstemming met drie kerkdorpen en drie wijken

Weer stap gezet in verlichtingsplan Deurne overige gebieden is nog niet bekend wat er met de verlichting mogelijk is.” De gemeente doet binnenkort een herhaalde oproep voor inspraak.

DEURNE - Na Neerkant gaat nu ook de straatverlichting in andere delen van Deurne op de schop. De dorpsraden in Liessel, Vlierden en Helenaveen en de wijkraden in Koolhof, Heiakker en Deurne-West zijn akkoord. In deze gebieden worden binnenkort lichtmasten gesaneerd, fietspadverlichting aangebracht en lampen worden op termijn vervangen door led.

Raamovereenkomst

door Willie Thijssen In Deurne staan ongeveer 7.500 lantaarnpalen. Veel van de armaturen, lampen en soms ook masten zijn aan vervanging toe. Om energie te besparen wil het college de lantaarnpalen gaan voorzien van energiezuinige led-verlichting. De vervanging van de verlichting is voor de gemeente aanleiding om ook te kijken naar de hoeveelheid lantaarnpalen in Deurne en de verdeling daarvan over de gemeente. Op een aantal schoolfietsroutes buiten de kom, waar nu geen verlichting staat, komen lantaarnpalen te staan. Op andere plekken wil de gemeente het aantal lantaarnpalen verminderen. Hoeveel lantaarnpalen er weg gaan en op welke locaties, daarover is de gemeente per

Een bijeenkomst over de straatverlichting in Sint Jozefparochie, in januari van dit jaar. gebied in overleg met partijen als dorps- en wijkraden. Volgens wethouder Helm Verhees moet de vervanging vanwege de verlaging van de energiekosten zich op termijn zelf opleveren. Voor de vervanging heeft de gemeente de benodigde middelen in de begro-

ting gereserveerd. De overeenstemming met de drie kerkdorpen en de drie wijken is een flinke stap voorwaarts in het plan. Volgens wethouder Helm Verhees zullen de andere dorpen en wijken binnenkort volgen. “Met twee wijkraden worden binnenkort resultaten geboekt. Van

Eind december 2017 vond de aanbesteding en gunning plaats van de raamovereenkomst voor het verwijderen van verlichting – het aanbrengen van fietspadverlichting – en het verduurzamen van de verlichting naar led. Firma Ziut uit Weert was de laagste inschrijver en heeft het werk gegund gekregen. De grootte van de deelopdrachten wordt bepaald door het beschikbaar gestelde budget en het op dat moment geraamde restant op het onderhoudsbudget van de openbare verlichting. Verhees laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat in Neerkant aanvullend onderzoek nodig was naar bodemverontreinigingen. Ook moesten extra maatregelen getroffen worden voor het werken in verontreinigde grond. ‘Dit heeft een flinke hap uit het budget voor Neerkant genomen. Aanvullende onderzoek naar bodemverontreinigingen in de gebieden die binnen de eerste deelopdracht vallen loopt nog’, aldus Verhees in de brief. De verwachting is dat deze extra uitgaven geen invloed heb-

Nieuwe plannen voor vergeten stukje Asten ASTEN – Een groene long van Asten, maar dan na een tijdje stevig kettingroken. Zo ligt het park achter het evenemententerrein er momenteel bij. Astenaar Ad Verhoeven ziet echter potentie in het gebied. Hij komt daarom met een plan voor een gedegen herinrichting en opknapbeurt.

door Maarten Driessen Het is een beetje een vergeten stuk Asten, het gebied dat in de volksmond ook wel het Lienderpark wordt genoemd. Initiatieven voor een opknapbeurt bleven tot dusver liggen. Zo gaf de gemeente in 2009 een aan-

zet om het Bos voor de toekomst van nieuw elan te voorzien. Maar ook dat idee kwam uiteindelijk niet van de grond. Is de huidige staat van het bos een voorbode voor de toekomst, dan ziet het er somber uit voor Asten. Ad Verhoeven heeft het park al jarenlang in het vizier. Op weg naar familie komt hij regelmatig door het gebied, en sinds 2015 maakt hij foto’s van wat hij daar aantreft. Een gedateerde skatebaan, een trapveldje vol molshopen, zwerfafval, dichtgegroeide wandelpaden, ophopingen van tuinafval en een poel die de naam ‘poel’ niet waard is. “Dit past niet meer bij een uitbreidend dorp zoals Asten. Met de ontwik-

keling van nieuwe wijken wordt dit straks het nieuwe groene centrum. Daar moeten we meer functionaliteit aan geven”, vindt Verhoeven. De pensionaris had eerder een eigen adviesbureau omtrent natuur- en landschapsinrichting. Hij weet dus waarover hij het heeft. En de kansen zijn volgens hem talrijk. De concrete invulling van de 13 hectare grond hoopt hij straks met andere enthousiastelingen te bepalen. Maar zelf doet hij alvast een eerste aanzet. “Het kan een veilig, plezierig uitloopgebied worden. Ook in de strijd tegen wateroverlast liggen er mogelijkheden.” Zo denkt Verhoeven aan enkele grote waterpartijen, die bij stevi-

ge buien tevens als berging kunnen fungeren. Daaroverheen moeten dan knuppeltjesbruggen komen, zodat het gebied niet alleen functioneel maar ook aantrekkelijk wordt. “In de wijken rondom het park kampt men vaak met wateroverlast. Het gebied zou daarbij een positieve rol kunnen spelen. Maar de wateropgaaf moet eerst goed worden onderzocht, daar ben je zeker één tot twee jaar mee bezig.” Maar Verhoeven denkt ook aan bijvoorbeeld een Cruyff Court (voetbalveldje), natuurspeeltuin, aparte wandel- en fietspaden, een bewegingsroute voor ouderen, ruimte voor natuureducatie en een paviljoen.

Verlichtingsplan Sint Jozef bijna definitief De proef met straatverlichting geldt ook voor Sint Jozefparochie. De proefperiode duurt tot week 15. Hierna zal de straatverlichting definitief aangepast worden. De gemeente en wijkraad Sint Jozef nodigen alle wijkbewoners uit voor een informatieavond op maandag 12 maart. Op deze avond wordt het definitieve plan gepresenteerd en kunnen er vragen gesteld worden. De bijeenkomst is in Hofke van Marijke, van 20.00 tot 21.30 uur. ben op het streven om in 2038 alle verlichting omgebouwd te hebben naar led.De gemeente heeft van de provincie een toezegging ontvangen voor tegemoetkoming van de kosten bij de aanleg van fietspadverlichting. Deze extra ruimte op het budget biedt mogelijkheid om versneld natrium-houdende lampen om te bouwen naar led.

Proef

De gemeente is gestart met een proef om verlichting uit te schakelen. De lichtmasten waarvan de wijkraden vinden dat die gesaneerd mogen worden, worden voor een periode van twee maanden uitgeschakeld. Bewoners ervaren dan hoe het is om minder verlichting in de straat te hebben. De verlichting die niet uitgeschakeld wordt, brandt dan ook in de nacht. Normaliter gaat een deel van de verlichting om 23,30 uur uit. Ook na de proef blijven alle lampen in deze wijken ook na 23.30 uur branden, omdat de aannemer deze anders allemaal weer handmatig zou moeten wijzigen. Als de verlichting omgebouwd wordt naar led, dan blijft deze overal de hele nacht branden. In de uren waarop minder verkeersbewegingen zijn wordt de ledverlichting gedimd naar een lager niveau.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 26 Beloof me, kind, als ik van hier verdwijn treur niet om mij, straks bloeit weer de jasmijn en geurt de kamperfoelie. Erger zou het wezen als zij verdwenen waren en ik er nog zou zijn (Hugo Pos, 1998)

Kieboom 11 Liessel

Op woensdag 28 februari 2018 is overleden

OPEN HUIS!

Toon van Loon lieve man, vader en opa Helmond, 20 februari 1935 Asten, 28 februari 2018 Asten Rotterdam

Amsterdam Hooglanderveen

zaterdag 10 maart a.s. van 11.00 - 13.00 uur

mm

mm

Ik zend een dierbare groet Aan allen die ik heb ontmoet Jullie hebben me zoveel gegeven Ik ben dankbaar voor dit prachtige leven.

Vraagprijs € 249.500,-- k.k.

www.vansantvoort.nl

Wim Manders ‘IJzeren Willem’

VRIEZER VUL WEKEN

echtgenoot van

Tonny Manders - van Schijndel In de leeftijd van 82 jaar. Lieve pap, schoonvader en opa van: Hartelijk dank voor Uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn man, ons pap, schoonvader en opa.

Tony Fransen De vele kaartjes, telefoontjes, bloemen en berichtjes zijn een grote steun voor ons geweest. Speciaal woord van dank gaat uit naar Dr. Van Cleef en de Zorgboog voor de fijne begeleiding en verzorging.

Frikandel

Familie Fransen

Best Bite 40 stuks

Griendtsveen, maart 2018

Vanreusel 15,29

9,

99

Naturel, PiriPiri, Zigeuner, Japans en/of Spaans

nt super stu

500 gram

Rundvlees, stoofvlees, goulash of kipsaté Frites

Het doet ons veel verdriet om afscheid te moeten nemen van ons (rustend) koorlid

Frites préfrites - Voorgebakken 2 voor Frieten Streekpoelier 10/10 mm

Kroketten Frieten

4,00

Frites Frieten

5 stuks

Frans van der Heijden

Normaal 2,99 10/10 mm

Ruim 38 jaar maakte Frans deel uit van de Walsbergse Zangvereniging. Hij is altijd een zeer toegewijd koorlid geweest met passie voor muziek en ook nadat hij met zingen moest stoppen vanwege zijn gezondheid heeft hij nog een grote bijdrage geleverd als vrijwilliger voor ons studieprogramma Encore en heeft hij nieuwe koorleden wegwijs gemaakt in de muziek.

nt super stu

Diepvriesspecialist Normaal vanaf 2,99 1020409

Frites Frieten

In liefdevolle herinnering

Kiphaasjes

Bami - of nasi goreng, spaghetti of macaroni

2+1 rites - Voorgebakken Frieten 2 kg

mm

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. Correspondentieadres: Jan van der Diesduncstraat 3, 5721 VN, Asten

Deze 2-onder-1-kapwoning met vrijstaande berging is gelegen aan een rustige straat nabij het centrum van Liessel. De woning is o.a. voorzien van een dichte keuken, woonkamer, 3 slaapkamers, badkamer en een achtertuin gelegen op het zuiden. Verder is deze woning gunstig gelegen op korte afstand van alledaagse voorzieningen en diverse uitvalswegen.

Lagekerk 13 - 0493-322111 info@deurne.vansantvoort.nl

Elly van Loon-van de Moosdijk Niels van Loon en Wendela Plasschaert Carlijn en Carel, Quirien, Marit, Wytske Joris van Loon Diederik van Loon en Wilmet van Dijk

1020407

1 kg 54 10376 722997 10 x 1 kg 1 54 10376 723007

gratis

54 10376 722996 5 x 2 kg 1 54 10376 722987

10/10 mm

7 x 9 c.-o.

7 x 9 c.-o.

7/7 mm

Dikke- Allumettes en/of dunne Fijne Frieten

Frites

Wij wensen zijn echtgenote, Annemie, de kinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

400 gram

Welten 29 Normaal7/73,mm

Allumettes Fijne Frieten

Leden, dirigent en bestuur van de Walsbergse Zangvereniging, Deurne.

2 kilogram 1020407 1 kg 54 10376 722997 99 10 x 1 kg 1020536 1 54 10376 723007

Lutosa Normaal 3,

7 x 9 c.-o.

Allumettes Fijne Frieten

2 voor

2 voor

5,00

5,

2 kg 54 10376 822581 5 x 2 kg 1 54 10376 822595 7 x 9 c.-o.

00

1020513 1 kg 54 10376 822604 10 x 1 kg 1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o. elijk ren mog combine

7/7 mm

Pangasiusfilet Pom’Steak

10/18 mm

Heel veel sterkte voor de familie, vrienden en kennissen van

Chocolade & Cappuccino

Semifredo

800 gram

Epic Normaal 4,49 1020513

Bijzondere mensen sterven niet, ze gaan wel, maar toch blijven ze voor altijd...

Henriëtte Hikspoors-Verberne

2 stuks Dolceria Alba

2 voor

Vrienden Elske & Rob

1 kg 1016226 54 10376 822604 10 x 1 kg 1 kg 54 10376 022325 1 54 10376 822618 7 x 9 c.-o.

6,99

10 x 1 kg 1 54 10376 022322 8 x 9 c.-o.

% ruim 33

korting

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051 Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407 Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004 www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist

zolang de voorraad strekt. Van woensdag 7 maart t/m dinsdag 20 maart 2018. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Normaal

2,99

De uitvaart in vertrouwde handen 0493 32 00 27

GRATIS tegen inlevering van 10 spaarpunten

Uitvaartcentrum Derpsestraat 1d Deurne Dag en nacht bereikbaar.

3

- Onze uitvaartverzorgers staan met de grootst mogelijke zorg voor u klaar, ook indien u elders verzekerd bent. - Wij zijn transparant in de kosten. - Voor meer informatie, loop op donderdag tussen 14.30 en 15.30 uur gerust even binnen (m.u.v. schoolvakanties). voor info: www.degroofuitvaartverzorging.nl

Henny en Carla Rob, Lidy John en Saar Annette en Gerry Claudia en Ruben, Nina 28 februari 2018 Langstraat 11 5752 BE Deurne We hebben afscheid genomen van Wim op dinsdag 6 maart in ’t Brummelhuis te Deurne. Daarna vond de crematie plaats.

Onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid

Wim Manders Wij wensen Tonny, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. Bestuur en leden Sportvereniging Z.S.V.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 27 Erg verdrietig, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van

Jan van Lieshout in de leeftijd van 66 jaar. echtgenoot van

Mieke van Lieshout - van Rijt † vriend van Annie van der Pas Weet dat ik tevreden ben met alles wat ik heb gedaan, maar ik verkoos mijn eigen weg te gaan. Bedroefd nemen we afscheid van onze grote lieve jongen

Sander Verberne 

12 augustus 2000

Neerkant

† 5 maart 2018

John en Melany Verberne Gaby en Crit Patrick en Noa Mathijs Maikel Familie Verberne Familie Janssen Korte Zeilkens 20 5758 PH Neerkant Onze Sander is thuis. Bezoek is fijn tussen 14.30 en 16.30 uur of tussen 18.30 en 20.00 uur. We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Sander op zaterdag 10 maart om 11.00 uur in gemeenschapshuis D’n Binger, Alexanderplein 2 in Meijel. Binnenkomst via de hoofdingang. Aansluitend wordt Sander in familiekring begraven op de parochie-begraafplaats in Neerkant. We vinden het een mooi gebaar als u een onverpakte bloem voor Sander meebrengt.

Een woord van medeleven kan gedeeld worden via www.degroofuitvaartverzorging.nl

Sjan van Rijt familie van Lieshout familie van Rijt Annie, Emmy en Harm, Finn, Jur en Dex Sientje 5 maart 2018 Hoekske 4, 5753 RE Deurne-Zeilberg De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 10 maart om 11.30 uur in O.L.V. Presentatiekerk te Ommel, Marialaan 16. Daarna vindt de crematie in besloten kring plaats. Jan is in de rouwkamer van het Elkerliek ziekenhuis (ingang de Poort), Dunantweg 16a te Deurne, waar u vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur afscheid van hem kunt nemen.

Dynamique Training en Coaching BAKEL - Een aantal jaren geleden startte Anita Meulendijks met haar passie Dynamique Coaching. Na jaren werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, en toen overgestapt naar het bedrijfsleven was het tijd om haar passie weer op te pakken. Na diverse opleidingen gevolgd te hebben op het gebied van gedrag is ze gestart met haar eigen onderneming. Veranderproces Ervan uitgaande dat de mens de drager is van elk veranderproces en hierop in te spelen is de weg naar succes ingezet. Gedragsverandering waarbij humor en plezier ingezet worden met een duurzaam resultaat. Het in gesprek blijven staat voorop en er wordt ingegaan op verschillen, talenten en ontwikkelpunten van de verschillende personen. In teams en individueel Een training of coaching kan ingezet worden voor zowel teams als individue-

le personen. Tevens kunnen ouders (en kinderen) met opvoedproblemen bij Dynamique Coaching terecht, denk bijvoorbeeld aan faalangst, pestproblemen, samen spelen met andere kinderen. Er wordt gestart met een oriënterend gesprek en samen wordt het doel van de training of coaching bepaald. Daarna kan direct gestart worden om zo snel mogelijk resultaat te boeken.

Bloemen mag, of u kunt een donatie geven aan een goed doel. Hiervoor staat een collectebus in de kerk. Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Met groot verdriet delen wij u mede dat plotseling is overleden

DAS pas business

Jan van Lieshout Oprichter en eigenaar van: Leembaan 12, Deurne

Lieve Sander, We zullen je missen, En we hopen dat je dit weet; Zonder jou is onze puzzel niet meer compleet. Daniek, Eline, Timo, Fenne, Bjorn, Stan, Lieke, Stan

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren Verdrietig, maar ook dankbaar dat hij in ons leven was, hebben wij afscheid genomen van

Henk Giesbers

Fam. Verberne Fam. Janssen

weduwnaar van

Mariet Giesbers - van Meel in de leeftijd van 78 jaar. Niemand weet waarom geluk soms wegwaait....

Met ongeloof en grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud-leerling

Sander Verberne Wij wensen John, Melany, Gaby, Patrick, Mathijs, Maikel, familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies Team, kinderen en ouders St. Willibrordus

Tot groot verdriet moeten wij afscheid nemen van

Sander Verberne Wij verliezen in hem een trouw lid van de handboogvereniging. Wat was je 2 weken geleden trots op je nieuwe record van 232 punten. Nu moeten wij helaas verder zonder jou. Wij wensen Melany, John, Gaby, Maikel, Mathijs , Patrick en de verdere familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Sander, we zullen je missen maar nooit vergeten. Bestuur en leden van Handboogvereniging. De Batavieren uit Neerkant.

Vader, schoonvader en opa van: Marjon en Jaap, Thomas, Donna Leonard Frank en Marieke, Lars* Carli 5 maart 2018 Correspondentieadres: CHV-hof 18, 5462 HW Veghel Wij nemen afscheid van Henk op zaterdag 10 maart om 13.30 uur in ’t Brummelhuis, Sint Willibrordusplantsoen 6, 5751 HX te Deurne. Aansluitend bent u van harte welkom om samen met ons na te praten en wat te nuttigen. Vervolgens begeleiden we Henk naar crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray, waar we om 16.00 uur nog even samen zullen zijn. Iedereen die dat wenst is welkom om met ons mee te gaan. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op vrijdag 9 maart tussen 19.00 en 20.00 uur in de Madeliefkamer van ’t Brummelhuis. Wij zouden het fijn vinden als u in plaats van een bloemstuk een lentebloem voor Henk mee neemt. Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Pijnlijke bal van de voet

(branderige, vermoeide voorvoeten) Een veel voorkomende voetklacht is capsulitis, een ontsteking aan de gewrichtskapsels van de voorvoet. De klachten ontstaan vaak bij mensen waarbij de middenvoet doorzakt tijdens het lopen en/of een holle voet hebben. Vaak gaat dit gepaard met eeltvorming onder de voorvoeten. Mensen ervaren de pijnklachten ter hoogte van de bal van de voet, met name het afzetten van de voet. Ook kunnen de klachten doorstralen naar het begin van de tenen. Het gevoel wordt als stekend ervaren tijdens belasting en als een zeurende pijn in rust. Naast de pijnklachten zelf, ervaart men hierbij ook vaak een branderig/stekend gevoel. Capsulitis wordt vaak veroorzaakt door een verkeerde voetstand of door het dragen van slechte schoenen. Hierdoor verandert de drukverdeling van de voet en raken de gewrichtskapsels geïrriteerd en opgezwollen. Door het opzwellen van de kapsels kunnen de zenuwen in de voorvoet bekneld raken en een doof of tintelend gevoel in de tenen veroorzaken. Podotherapie Hermanns kan onderzoek verrichten om er achter te komen of u capsulitis hebt. Aan de hand van het onderzoek kunnen de klachten behandeld worden, bijvoorbeeld door middel van drukverdelende steunzolen en goed schoenadvies. Bel voor een afspraak: 077 397 13 18 Of kijk op: www.podotherapiehermanns.nl

Bij u in de regio zitten we o.a. op de volgende locaties; • Asten, Nobisweg 1A • Deurne, Milhezerweg 34 & St. Jozefstraat 30 • Gemert, Karbeel 11 • Helmond, Leliestraat 15 & Nieuwveld 99 • Meijel, Pastoor Frischestraat 23 • Someren, Kerkstraat 4 Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!

www.weekbladvoordeurne.nl / www.daspublishers.nl


geachte mevr. v. Heugten bijgaand verzoeken wij U vriendelijk onderstaande advertentie te willen plaatsen

WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 28

K of f erb akmarktH

eyt hu ys en

Maart t/ m oktober laatste zondag v.d. mnd

zondag 25 maart is de eerste markt in 2018.

Verkopers: inschrijven verplicht via: www. kofferbakmarkt-hey thuy sen.nl

PAASBRUNCH

Belfeld 2 maart 2018

ROMMELMARKT 25 mrt. Sevenum 1 apr. Reuver 22 apr. Venlo 06-14930112 www.lirom.nl

Restaurant zaal-café

Plaatsing: Deurne – Contact – Peelbelang Ripseweg 2 Uitgave 8 en 15 maart 5424 SM Elsendorp Rubriek: evenementen 1 Kolom 40

Reserveer nu voor Pasen.

• Ik zoek een huurwoning in Asten/Deurne tel. 06-25379933.

ROMMELMARKT • Container te huur. Voor puin,

Wij zijn

snoeihout, zand (enz. à €60,-. 25 mrt, 9-16 u.) Brengen en halen in regio evenementenhal Deurne 06-46256440.

1 Paasdag 11:00 - 14:00 uur e

Plaatsing: Deurne-Contact-Peelbelang Uitgave: 22 maart 2018 Rubriek: evenementen

1e en 2e Paasdag

D’N UMSWING

Soep, Pastei & Amusebars

• Computerhulp, computerles Schorfvenweg 3 of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl KRONENBERG Hans Berkers, 0493-380229 of 06-14930112 06-29315869.

Koud vis en vlees Eiland

1 kolom 60

www.lirom.nl

Live Cooking warme vis en vleesgerechten door de koks a la minute bereid in het koksdomein

• Overlast ongedierte?? Bel Uw nota zien wij met 0493-688006.

Koffie/ thee/ melkdranken

mvgr. Brulot-Heijmans •CCJ Biologisch vers brood,

24,50 * * Gasten tot en met 12 jaar halve prijs!

Reserveer nu via www.plattevonder.nl Partycentrum De Platte Vonder Nieuwendijk 10 Someren-Eind 0493-491381 info@plattevonder.nl www.plattevonder.nl

Tel.++31(0)77-4672267 Email: info@nelliesnellen.nl Webshop: www.nelliesnellen.nl BTW nr. NL810002115B01 Kamer van Koophandel: Venlo nr. 12025314

ZONDAG 11 Maart a.s.

organiseert Nellie Snellen weer een

CREATIEVE HOBBYMANIFESTATIE in Cultureel Centrum “De Wingerd” Maasbreeseweg 2, te Sevenum

ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in de Wingerd een goedgevulde “goody-bag” met daarin leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt). Bij binnenkomst ontvangt u een gratis nummer waarmee u kunt deelnemen aan de tombola’s die gedurende de dag worden gehouden, met leuke prijzen. Elk uur een trekking. Tevens is er een kaartenwedstrijd, u kunt hier gratis aan deelnemen, deponeer uw zelfgemaakte kaart in de speciale bus die bij de Goodybag uitgifte staat. Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend!!

De Brabantse Kluis herbergt

Hemel & Aarde • Resta urant • Terra s • Feest en & pa rtijen • Hote l • Verga derruim tes • Activ iteiten • Land winkel

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde Voor iedereen wat te doen: Biggetjesbos • Koetjes kijken • Zandberg Activiteiten • Happen en Stappen Wandeling kloostertuin • Wandelroutes

Kloosterdreef 8 | 5735 SJ Aarle-Rixtel | 0492 46 81 10 www.brabantsekluis.nl | reserveren@brabantsekluis.nl

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Voor al uw feesten en partijen bent u op het juiste adres.

Gezelligheid op zijn Brabants.

www.heldensmarkten.nl Rommelmarkten 18 maart in de Bosparel, Nuijeneind 20 5761 RG Bakel van 09.00 tot 15.30 entree v.a. 12 jaar € 2,25 maart S.S.H. Panningen, Piushof 137 5981 VW Panningen van 09.00 tot 15.30 entree v.a. 12 jaar € 2,Voor deze twee markten zijn nog plaatsen over. Boeken en info tel. 06 24 45 28 10 of 06 51 89 07 60. Mail: heldensweb@outlook.com. www.heldensmarkten.nl.

Ruim 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer diverse technieken en producten van het nieuwe creatieve seizoen. Tevens wordt er de mogelijkheid geboden om gratis workshops te volgen. De Hobbymanifestatie is van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties kunt u gebruikmaken van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden. De entree is vrij.

vertrouwen tegemoet aan onderstaand adres of per mail

18107 •Klant-nr. Duravit rimfree wandkloset+ softclosezitting NU 195,Laufen rimfree wandkloset+ Vlooienmarkten Lirom softclosezitting NU 245,Leijgraaf Altijd showroom7aanbiedingen! Kömhoff 5951 Sanitair GP Belfeld Schoolstraat 37 Meijel. Tel 0774661540

Uitgebreid Dessertbuffet

Markt 23, 5975 AM Sevenum (NL).

geopend!

• Hoogwerker te ligt huur. naast de markt Werkhoogte 14 meter. de Midden Peelweg Past door een poort. www.driessenverhuur.nl zo. 1 apr. Reuver Someren 06-51439395.

Luxe broodbuffet met diverse belegsoorten

Hobbyshop “Nellie Snellen”B.V.

Tel.: 0492-352355 www.dn-brabander.nl

€ 26,5 0 p.p.

Paasbrunch

kind 12 jaar eren tot € 12,50 p.p.

Op 1e paasdag verzorgen wij

een Paasbrunch

vanaf 12.00 u. alleen op telefonische reservering. Geachte Hengelsportvrienden, Het bestuur van HSV de Peel nodigt u uit tot het bijwonen van haar 44ste algemene ledenvergadering welke gehouden wordt op maandag 12 maart a.s. in ‘De Kastanje’ aan de Hoofdstraat in Liessel. Aanvang 20.00 uur.

De kinderen mogen na de brunch in het bos eieren zoeken. Op 2e Paasdag zijn we geopend vanaf 11.00 u. en serveren vanaf 12.00 u. lunch en vanaf 17.00 u. à la carte.

De vergadering bevat onderstaande agendapunten: 1. Opening door de voorzitter Dhr. Hans van den Akker. 2. Notulen van de 43ste algemene ledenvergadering 2016 door Dhr. Mike van Moorsel. 3. Jaarverslag 2017 door Dhr. Hans van den Akker. 4. Financieel verslag 2017 door Dhr. Hans Verstegen. 5. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Hans Verstegen - en is herkiesbaar Bart van der Putten - en is herkiesbaar Twan Bots - en is niet herkiesbaar. We zijn dus zoekende naar een nieuw bestuurslid. Pauze met loterij. 6. Wedstrijden 2017 - door Bennie Bots 7. De Brink - Door Twan Bots 8. De Clarinet, Peellandvijver en Heiakkervijver door Dhr. Klaas Trienekens. 9. Het Deurnes Kanaal en Helenavaart door Dhr. Hans Verstegen. 10. Verslag Karpercommissie door Dhr. Bart van der Putten. 11. Mededelingen door Dhr. Hans van den Akker. 12. Rondvraag. 13. Sluiting. Namens het bestuur van HSV de Peel

30 jaar en ze blijft het nog altijd proberen… maar bier drinken zal ze nooit leren. Daarentegen heeft ze in wijn altijd wel zin, ook al is ze nu mama van lieve kleine Lynn.

GEFELICITEERD! J&L, A&L, T&M, W&S

Kaak 11, Milheeze - T. 0492-820080 - www.nederheide.nl

STEVENS

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES!

ZEN!! ACTIEPRIJ onze Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl

• Krasdokter.nl, kras op Uw auto of verweerde koplampen? Snel-Goedkoop-Vakkundig 06-53883509

• Pootgoed te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

MAX & MIRANDA

broer & zus voortaan 50 plus

Gefeliciteerd! Cindy, Desiree & Peter


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 29

18

Eve n e m e n t e n meteen aanmelden voor een opleiding.

Uitgaan Duo Sommerhus in De Wieger

Het Rotterdamse duo Sommerhus treedt vrijdag 9 maart op in De Wieger aan de Oude Liesselseweg in Deurne. Aanvang 20.00 uur in het Groot Atelier. De muziek is een mix van akoestische pop, klassieke muziek, opera en avant-garde. Vera en Peter Jessen-Juhrend spelen gitaar en contrabas en zingen eigen composities, maar ook bijvoorbeeld nummers van The Everly Brothers. De entree is 10 euro. Er is een beperkt aantal plaatsen. Gezien het succes van het eerste Huisconcert is tijdig reserveren raadzaam. Dit kan via beheer@dewieger.nl.

Overig Open Muziek Podium en Eindexamenconcert Peellandcollege

Het muzikale talent van het Peellandcollege laat zich vrijdagavond 9 maart horen tijdens het Open Muziek Podium 2018. Vanaf 19.30 uur in de aula van het Peellandcollege. Het wordt een gevarieerd, avondvullend programma met allerlei soorten zang, dans en instrumentale muziek. De deelnemers zijn leerlingen van alle leerjaren en docenten. Daarnaast presenteren de eindexamenleerlingen Muziek zich tijdens het eindexamenconcert. De toegang is gratis.

Programma Tam Tam

The Miners of Muzo spelen vrijdag in Muziekcafé Tam Tam aan de Molenstraat 13 in Deurne. Een band die begin jaren 90 furore maakte in Europa en eigenlijk altijd is blijven bestaan. Het repertoire bestrijkt de hele rockgeschiedenis van de jaren 60 tot het heden, maar de grote liefde is nog steeds garagerock met een sterke invloed uit de jaren 60. Aanvang rond 21.00 uur, entree gratis. Zaterdag vanaf 21.00 uur swing-alicious; entree gratis. Zondag speelt Manchetté in Tam Tam. Dit is een nieuwe Deurnese band met bekende gezichten, waaronder leadzanger Kevin Jonker. Aanvang rond 18.00 uur, entree gratis.

Janez Detd in Nirwana

Punkrockband Janez Detd staat zaterdag in Nirwana in Lierop. De band speelde afgelopen zomer de tent van het Nirwana Tuinfeest al helemaal plat. Deze keer worden er geen nummers van de band zelf gespeeld maar nummers van bands die hen beïnvloed hebben zoals Green Day en The Ramones. De zaal gaat om 20.00 uur open. In het voorprogramma speelt Magnetic Spacemen. Een kaartje aan de dagkassa kost 9 euro. In de voorverkoop en voor de leden is een kaartje 7 euro.

Jazz in De Huiskamer

Seven Fourties Swing treedt zondag op tijdens Jazz in De Huiskamer. Aanvang 15.00 uur. De band speelt oude stijl jazz, swing en blues. De entree is gratis. De Huiskamer ligt aan de Zeilbergsestraat 83 in Zeilberg.

Concerten Vox Humana

Het regionaal projectkoor Vox Humana verzorgt twee concerten in het Cultuurcentrum, Martinetplein 1 in Deurne, te weten: zaterdag 10 maart om 20.00 uur en zondag 11 maart om 14.00 uur. Het concertprogramma omvat vijf eeuwen klassieke koormuziek vanaf 1500. Het koor heeft 75 leden uit de regio Zuidoost-Brabant en Limburg, die zich onder leiding van dirigent Frans van Houten presenteren in verschillende samenstellingen. Pianist Evert Mostert en een klein symfonisch ensemble zorgen voor de begeleiding. Het concert wordt geïllustreerd met beeld-projecties. Voor informatie over kaartverkoop: info@projectkoorvoxhumana.nl of tel. 0493-314162.

Poppentheater

The Miners of Muzo spelen vrijdag in Tam Tam.

Big Daddy’s Breakfast Voodoo in ‘t Spektakel

De band Big Daddy’s Breakfast Voodoo, met oud-Astenaar Bart van de Vossenberg speelt zondag in café ’t Spektakel in Asten. Aanvang 18.00 uur en de entree is gratis. Door de uiteenlopende muzikale achtergrond van het drietal (van electro-punk tot snoeiharde deathmetal) zet Big Daddy’s Breakfast Voodoo een geheel eigen en stevig geluid neer dat het beste vergeleken kan worden met namen als Howlin’ Wolf, Seasick Steve, Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan.

Liederentafel in CCD

Dinsdag 13 maart van 20.00 tot 22.30 uur is er weer een Liederentafel in het cultuurcentrum Martien van Doorne, Martinetstraat 1 in Deurne. De entree is gratis en er zijn tekstboeken aanwezig. Er worden Nederlandse liedjes gezongen met begeleiding van een gitarist en twee accordeonisten.

Programma De Ruchte

Leonie Meijer, Marijn Brouwer en Merijn Oerlemans staan vrijdag samen met musici in De Ruchte in Someren voor de try-out van Bella Italia, Cantare Tricolore. Ze spelen Italiaanse topsongs van onder anderen Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Paolo Conte en Andrea Bocelli. Toegang 22,50 euro en het concert begint om 20.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar op www.deruchte.nl. Zondag staat de Bingo Cantusshow in De Ruchte, met lokaal talent. Annie en Marie en het Van Binsbergen Trio komen met de Grote bingo en Cantusshow. Janneke Malschaert en Marion van den Boomen uit Asten en Someren zijn de bingodames Annie en Marie. Een hilarische show en meezingfestijn. De show begint om 15.00 uur in De Ruchte. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn te koop op: www.deruchte.nl. Woensdag 14 maart draait de film Tulipani in De Ruchte. De entree bedraagt 5 euro en de film begint om 20.00 uur. Tulipani is een sprookjesachtige tragikomedie over een Zeeuwse boer, die na de watersnoodramp van 1953 nooit meer natte voeten wil en naar Zuid-Italië fietst om een nieuw bestaan op te

bouwen. Aan de rand van een klein dorpje weet hij op miraculeuze wijze tulpen te kweken en groeit uit tot een levende legende.

Poppentheater Alda Loeffen houdt zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur een evenement met de dinodraken. Aanmelden via info@aldaloeffen.nl. Locatie: Peeldijk 10d in Milheeze.

Veilig bankieren bij Seniorweb

Beurzen Bij ‘t Trefpunt, Heuvelstraat 8 in Deurne, is zondag een verzamelbeurs van 9.30 tot 12.00 uur. Verzamelobjecten zijn onder meer postzegels, ansichtkaarten, kadokaarten, boeken, jokers en pennen. Entree 1 euro, voor kinderen tot 16 jaar is de entree gratis.

Seniorweb Deurne houdt maandag 12 maart een bijeenkomst over veilig bankieren. De bijeenkomst begint om 9.30 uur en vindt plaats in het leercentrum van Seniorweb, Visser 27 in Deurne. Onderwerpen die aan bod komen zijn: veiligheid rondom internetbankieren, mobiel bankieren, phishing en skimming. De toegang is gratis, voor info en aanmelden: www.sswd.nl.

Hobbybeurs

Repair Café Deurne

Verzamelbeurs

Zondag is er van 10.00 tot 16.30 uur een hobbybeurs in De Wingerd, Maasbreeseweg 2 in Sevenum. De entree is gratis. Elk uur is er een trekking voor de tombola en er wordt een wedstrijd gehouden voor de mooiste zelfgemaakte kaart, daarnaast zijn er demonstraties en workshops. Ook hobbyshop Nellie Snellen aan Markt 23 in Venray is open.

Ladies First

Het Repair Café Deurne is deze maand open op zaterdag 10 maart van 9.30 tot 12.30 uur en dinsdag 27 maart van 13.30 tot 16.00 uur. De locatie is het Hofke van Marijke, Rembrandt van Rijnstraat 5 in Sint Jozefparochie.

Lezing Groei & Bloei

Op uitnodiging van Groei & Bloei Deurne/Venray verzorgt Henny van der Wilt woensdag 14 maart een le-

zing over bijzondere bomen, bloemen en orchideeën, die groeien op mooie plekjes in Nederland zoals het rivierengebied en de duinen van Oost Voorne, De Weerribben, het Vechtplassengebied, de Waddeneilanden, etc. De entree is gratis voor leden Groei & Bloei Deurne/Venray en 4 euro voor niet-leden. De lezing vindt plaats in het Gerardushuis, Parkstraat 2 in Walsberg en begint om 20.00 uur.

Tourtocht

Tourclub’81 Helmond rijdt zondag de Antonistocht onder leiding van wegkapitein Jan Steenbakkers. Vertrek is om 9.00 bij winkelcentrum Geysendorfferstraat in Helmond. Gastrijders zijn welkom.

Klokgelui, de geschiedenis van klokken

Astenaar Willy van Vlerken houdt dinsdag 13 maart een lezing onder de titel: Klokgelui, de geschiedenis van klokken. De lezing wordt georganiseerd door de Volksuniversiteit Helmond en is in de bibliotheek in Helmond. Klokkenliefhebber Willy van Vlerken vertelt over het gebruik van klokken variërend van Romeinse paardenbellen tot 15de-eeuwse luidklokken. Aanvang 20.00 uur, toegang 6 euro. Inschrijven is mogelijk tot daags voor de lezing, 11.00 uur via info@vuhelmond.nl of tel. 0492-532729.

Sterrenwacht Asten open

De Jan Paagman Sterrenwacht in Asten is vrijdagavond geopend voor publiek. Je kunt dan zonder voorafgaande afspraak de sterrenwacht bezoeken. Het programma start om 19.00 uur met een presentatie in de filmzaal, verzorgd door Matt Verhaegh. Daarna gaat de groep naar het Pieterse planetarium, waar een kunstmatige sterrenhemel kan worden bezichtigd. Tot slot wordt de koepel opengedraaid en kan het echte werk worden bekeken. De entree bedraagt 4 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen tot en met 16 jaar. De sterrenwacht ligt aan de Ostaderstraat 28 in Asten.

Donderdag 15 maart wordt door Love, Care & Inspiration het event Ladies First gehouden. In natuurpoort De Peel. Aanvang 19.00 uur. Dit is een event voor en door vrouwen en bedoeld met name bedoeld om vrouwen in het algemeen op maatschappelijk vlak te inspireren en motiveren om meer uit zichzelf te halen. Met verschillende vormen van entertainment o.a. lezingen, workshops, catwalk, presentaties en een loterij. Tickets kosten in de voorverkoop: 10 euro. Natuupoort de Peel ligt aan Leegveld 8a in Deurne.

Gezondheid Café Brein

Maandag 12 maart houdt café Brein in Helmond een bijeenkomst voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Het thema is: slaapproblemen door hersenletsel. Slaapproblemen komen vaak voor bij mensen met hersenletsel. Dit kan leiden tot vermoeidheid, een toegenomen slaapbehoefte, concentratieproblemen en prikkelbaarheid. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in lunchroom De Keyser, Torenstraat 17 in Helmond.

Open dag Info-avond Helicon MBO

Helicon MBO houdt woensdag 14 maart van 18.30 tot 21.30 uur een open informatieavond op de locatie Scheepsboulevard 1 in Helmond. Alle mbo-opleidingen op het gebied van Dier, Outdoor en recreatie en Voeding verzorgen presentaties en er is een doorlopende info-markt met praktijkvoorbeelden. Belangstellende scholieren kunnen zich

Vorige maand vond de Liederentafel voor het eerst plaats in het Cultuurcentrum in Deurne.

Eten wat de pot schaft DEURNE - Deurne viert Eten is het thema voor 2018 van Deurne Palet van de Peel. Heemkundekring HN Ouwerling haakt daarbij aan met een tentoonstelling in het Heemhuis met de oer-Hollandse titel: Eten wat de pot schaft.

De expositie in het Heemhuis aan Stationsstraat 73 in Deurne gaat zondagmiddag 11 maart van start met een winterse verrassing voor bezoekers. In de tentoonstelling wordt een beeld geschetst van het voedsel dat inwoners van Deurne in de loop van de tijd nuttigden, variërend van eenvoudige prak naar streekproducten

als zult, bloedworst en balkenbrij en van snert naar verfijnde diners. Naast recepten en oude kookboeken zijn er ook keukenattributen te zien, die gebruikt werden bij het bereiden van gerechten. Verder is er aandacht voor bakkers, slagers en kruideniers uit het Deurne van vroeger en hoe zij destijds werkten. De tentoonstelling is te bezichtigen van 11 maart tot en met 24 juni tijdens de openingstijden van het Heemhuis: elke tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur en elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur. De toegang is gratis.

- Advertorial -

Denk jij als vrouw weleens: was ik maar een man? DEURNE - Love, Care & Inspiration presenteert een bijzondere avond speciaal voor de vrouw van nu die wil genieten van het leven, die gezondheid, zelfontwikkeling en het gezin belangrijk vindt.

Sommerhus treedt vrijdag 9 maart op in De Wieger.

Op dit event willen wij samen met onze ambassadrices laten zien hoe mooi het is om vrouw te zijn! De dames die wij hiervoor uitgenodigd hebben zullen je inspireren om nog meer uit jezelf te halen als vrouw.

Tijdens deze avond staan twee goede doelen centraal: stichting Florancia (woonboerderij voor mensen met een verstandelijke beperking) en het Alexander Monro Ziekenhuis (gespecialiseerd ziekenhuis voor borstkanker en alles wat hierbij komt kijken). Het geheel zal omlijst worden met verschillende vormen van entertainment o.a. lezingen, workshops, catwalk presentaties en een schitterende loterij. Tickets zijn in de voorverkoop: 10

euro inclusief lot (een gedeelte van dit bedrag gaat samen met de opbrengst van de loterij naar de goede doelen). U wordt verwelkomt met een drankje, lekkere versnaperingen en een leuk gevulde goodiebag. Wanneer? 15 maart Waar? Natuurpoort de Peel Vanaf? 19.00 uur Meer info via de Facebook pagina van @LoveCareInspiration.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 30

Werkgroep Terug naar Batouri weer even terug in Kameroen

Kraamkliniek in Batouri al in gebruik DEURNE - Drie leden van de werkgroep Terug naar Batouri waren in januari in Kameroen voor hun jaarlijkse bezoek. Op uitnodiging van de Deurnese kerken heeft de werkgroep een project mogen indienen voor de Vastenactie 2017. Zo werd een bedrag van totaal 45.000 euro bijeengebracht. In Batouri (Oost-Kameroen) werd met het geld een kraamkliniek gebouwd, naast het al bestaande gezondheidscentrum. Het gezondheidscentrum - destijds opgericht door de Deurnese pater Harrie van Loon - wordt nu opgeknapt en uitgebreid. De nieuwe kraamkliniek is sinds 16 december in gebruik.

De kraamkliniek werd in het bijzijn van de werkgroepleden Nettie Hendrikx, Rob Berkvens en Selma Forotti feestelijk ingewijd en kreeg de naam Maternité Sr. Suzanne. Dat is de naam van de religieuze die al twintig jaar de leiding heeft over het gezondheidscentrum. De kraamkliniek staat aan de voorzijde van het bestaande gezondheidscentrum en omvat een grote ontvangstruimte, een zaaltje voor prenatale zorg en onderzoek, een ruimte waar de bevallingen plaatsvinden en een rust/ verblijfsruimte met een aantal bedden. Sinds medio december zijn hier al zestig kinderen geboren en tijdens de inwijdingsceremonie kwam een jongetje ter wereld. De leden van de werkgroep bezochten verder het opvanghuis voor

weeskinderen Esperance Vie. Sinds de oprichting van het opvanghuis zijn er meer dan 360 weeskinderen opgevangen, bij gezinnen ondergebracht en begeleid. Begin 2017 werd het initiatief genomen om op het terrein een klein scholencomplex te bouwen bestaande uit een lagere en een kleuterschool. De lagere school met diverse klaslokalen werd gefinancierd door een Italiaanse donateur; de kleuterschool werd betaald met donaties die werkgroep Terug naar Batouri uit Nederland en België mocht ontvangen. Weeskinderen gaan hier gratis naar school. De klaslokalen zitten inmiddels vol en er moesten zelfs aanmeldingen geweigerd worden. Voor de kleuters is een eigen gebouwtje neergezet. Dit bevat een kantoor, sanitaire voorziening, een rustruimte en een grote speelruimte. Tot hun gebouw ook aan de buitenzijde helemaal klaar is, verblijven de kleuters in een klaslokaal van de lagere school. Er is nog behoefte aan eenvoudige speeltoestellen voor buiten. Père Berger, die samen met de Italiaanse Silvana Panzeri de leiding heeft, was blij met de tablet die een Nederlandse donateur geschonken heeft.

Pygmeeën

Adefka-vrouwen in Batouri streven er naar om het leven van hun gezinnen te verbeteren en hun zelfstandigheid te versterken.

Zoals elk jaar was een tweedaags bezoek aan de Baka (pygmeeën) in het oerwoud bij Mindourou ingepland. Het gaat goed met de Baka en het valt op dat hun kinderen er gezonder uitzien. Er is meer voedsel omdat de Baka nu veldjes/tuintjes hebben aangelegd in het bos. De grotere kinderen gaan naar school aan de rand van het bos en krijgen les in het Frans en in de taal van de Baka. Met een Nederlandse donatie wordt sinds enkele jaren het schoolgeld voor de Bakakinderen betaald

De nieuwe kraamkliniek links, ligt naast het bestaande gezondheidscentrum in Batouri.  die in Batouri voortgezet onderwijs volgen. De leden van de werkgroep kamen niet met lege handen: Een grote zak rijst; 24 flessen olie; 80 stukken zeep; zout, snoep; slaapmatten; dekens en nog veel meer waar de pygmeeën behoefte aan hebben en steeds om vragen. Alles is door de Bakachef eerlijk verdeeld. Geslapen werd op de grond, in een traditionele pygmeeenhut, een Mongoulou.

Mindourou

Er stond ook een bezoek aan de in 2015 gebouwde kraamkliniek in Mindourou op het program. Voor deze kraamkliniek werd in de plaatsen Deurne, Meijel en Someren geld ingezameld tijdens de Adventsactie van 2014. Stichting Cordaid verleende subsidie. In Mindourou zag het er allemaal uit om door een ringetje te halen. Het ontvangst door de zusters was hartelijk. Helaas heeft dit

Heilige Willibrord Deurne St. Willibrorduskerk Zondag 10.30: gezinsviering 4e vasten; met communicanten (samenzang), voorganger pastoor P. Janssen, intenties: Jaan van de Weijer-van de Berkmortel vw sterfd; Franz en Lien Bouwmans-Verhees vw geboorted; Leo Zweden vw sterfd; fam Bouwmans-Janssens. Willibrorduskapel, Visser 2 Zaterdag 15.00: eucharistie 4e vasten (samenzang), voorganger pastoor P. Janssen, intenties: geen opgaven. Woensdag 19.00: eucharistie, voorganger pastoor P. Janssen, intenties: geen opgaven. St. Jozefkerk Zaterdag 19.00: geen viering ivm Heilightparade. Kerk St. Willibrordus Helenaveen Zondag 9.00 uur eucharistieviering mmv kerkkoor voorganger pastor Van Eerd. Intenties” Huub en Pierre Sonnemans en overleden familie; Rian van Teeffelen. Kerk St. Willibrordus Liessel Zondag 10.30 uur eucharistieviering mmv kerkkoor Gregoriaans voorganger pastor Van Eerd. Intenties voor: ouders Hikspoors-Honings Cor de zoon Piet de schoonzoon Truus de schoondochter en Ellen en Jan de kleinkinderen; Ouders vd Boomen-Vervoordeldonk- Verbugt Elisabeth en Hannie de dochters en Peter de schoonzoon; Tjum en Anna vd Laak-Berkvens en kleinzoon Gertjan; Piet vd Berkmortel Mgr Berkvensstr vw verjaardag. Maandag 8.00: voor alle parochianen. Dinsdag 8.00 voor de zieken. Woensdag 8.00: voor jonge gezinnen; openstelling van de kerk voor stilte en gebed van 19.00 tot 20.00. Donderdag 8.00 voor vrede. Vrijdag 8.00 voor roepingen. Kerk St. Willibrordus Neerkant Zaterdag 19.00; eucharistieviering, gemengd kerkkoor. Voorganger pastor Van Eerd. Intenties: Adriaan en Nel v. Hameren-v. Meijel; Mart Driessen en overleden ouders.

Kerk St. Willibrordus Vlierden Zondag 9.30 uur: woord- en communieviering. Voorganger: diaken Bart Jansen mmv dameskoor. Intenties: Anna Hikspoors vw de buurt; Ann Keijzers-van Gennip vw verjaardag.

O.L. Vrouw Presentatie Ommel Zaterdag 17.30: Rozenhoedje; 18.00: H. Mis op de 4e zondag vd 40-dagentijd; intenties: Anneke v Dinther, Jac en Ann v Duijnhoven-Timmermans bgv hun sterfdag, overl. zus Mieke v Lieshout vw haar verj., Lies Stienen vw haar 10e sterfdag. Zondag 9.00; rozenhoedje; 9.30: H. Mis op de 4e zondag vd 40-dagentijd, m.m.v. gem. koor St Cecilia uit Ommel; Jan vd Mortel vw zijn sterfdag; Piet Slegers en familie, Martien Fransen en zoon Harry vw hun verj. 8.30: H. Mis: voor het welzijn vd jonge mensen. Dinsdag 8.30: H. Mis op de verj. vd pauskeuze v paus Franciscus (2013): voor het welzijn vd gezinnen en alleenstaanden, Harry v Kuik, Piet vd Sande. Woensdag 8.30: H. Mis: voor de zielenrust v alle overledenen. Donderdag 8.30: H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek bij de Mariatroon. Vrijdag 8.30: H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen.

Protestantse Gemeente Deurne | Helenaveen Deurne Zondag 10.00 uur: drs. W. van der Wouw, Nuenen. Na afloop is er koffie in het Reddingiushuis. Helenaveen Zondag 10.00 uur: ds. M Gosker uit Venlo.

Christelijke gemeente Iedere zondag verzorgt de christelijke gemeente De Levensboom een kerkdienst waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Samenkomst: 10 uur in de aula van basisschool D’n Heiakker aan de Patrijs 33 in Deurne. Voor kinderen is er zondagschool. Informatie: 0493-322498 of www. levensboom.nl.

Scholen in Banyo en Mobé

De werkgroep bracht ook dit keer een bezoek aan de school in Banyo en aan de, diep in de savanne gelegen twee scholen in Mobé. De bouw van deze scholen werd mogelijk door subsidie van Wilde Ganzen en donaties. De scholen zijn gebouwd voor de herderskinderen. De herders, de Mbororo, trekken in dit gebied rond met hun kuddes. In de kleinere school in Banyo zitten gemiddeld 30 kinderen; in Mobé meer dan 150. . De werkgroep hield in Batouri een

intensieve werkbespreking met het dagelijks bestuur van de vrouwenorganisatie Adefka. Deze vrouwen worden al jarenlang gesteund door Nederlandse donateurs. De Adefka-vrouwen organiseren gezamenlijk activiteiten om het leven van hun gezin te verbeteren en hun zelfstandigheid te versterken. Met succes. Afgelopen jaar werd de maïsoogst van hun gezamenlijke veld, ruim 200 zakken, verkocht aan een grote bierbrouwerij in de hoofdstad Yaounde. Het zaad is gekocht met de middelen van een door de werkgroep gesteund microkredietfonds. De vrouwen van Adefka zijn op weg naar zelfstandigheid. Soms ontbreekt het nog aan zakelijk inzicht en goede planning op dit nieuw ingeslagen pad. Maar de collectieve inzet en de enorme wilskracht van de vrouwen zal uiteindelijk overwinnen.

In fo e n di enst en Huisartsen gemeente Deurne

Kerk b e ri ch t e n

gebied veel last van spontane, soms langdurige stroomuitval. Vervelend, vooral als er ’s nachts bevallingen plaatsvinden of zieken binnen komen. De werkgroep is nu een oplossing hiervoor aan het zoeken: een generator of zonnepanelen? Het laatste zou de meest efficiënte maar ook meest kostbare investering zijn.

(Foto: Gabriel Ndagijimana)

Voor huisartsenpraktijken gelden in het weekend verschillende regelingen. Bel voor informatie over spoedgevallen tijdens avond- en weekenddiensten de eigen huisarts.

Apotheek

Apotheek De Schelde in Gezondheidsplein aan de Fabriekstraat 24 in Deurne. Tel. 0493-311112. Geopend buiten reguliere tijden: vrij t/m do: 17.30-18.30 uur. Zaterdag: 10.3013.00 en 17.00-18.00 uur. Zondag: 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Elkerliek Apotheek, Wesselmanlaan 25 in Helmond. Tel. 0492-595983. Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Buiten deze uren dienstapotheek in Elkerliek ziekenhuis Helmond.

op www.zorgindeurne.nl.

Spoed4Jeugd

Voor een crisissituatie waarbij direct hulp nodig is én een kind of jongere betrokken is, kunt u contact opnemen met Spoed4Jeugd, tel. 0880666999 (dag en nacht bereikbaar).

Buurtbemiddeling Deurne

Geluidsoverlast, parkeerproblemen, onenigheid met buren? Buurtbemiddeling Das, tel. 06-11254773 of deurne@bemiddeling.nu.

Lev-groep Deurne

Tandartsen

In het weekend (vanaf vrijdag 12.00 uur) is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel, alleen voor dringende gevallen die niet tot na het weekend kunnen wachten, bereikbaar: tel. 06-22094316.

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, echtscheiding, geldzaken, formulieren. Voor iedereen die actief wil zijn in wijk of buurt of die meer wil weten over vrijwilligerswerk. De locatie in Deurne: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis). Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur via 0493-352500. Of via e-mail sociaalteamdeurne@levgroep. Zie ook www.levgroep.nl.

Verloskundigen

Zorgboog

Anja Panhuijzen, Emilie van Schijndel, Eveline Oostrom en Esmee Bakker p/a Elkerliek Ziekenhuis, Dunantweg 16, Deurne. 0493310309. Telefonisch spreekuur/ afspraken: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur. Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Zorg in Deurne

Savant Zorg

GGD Brabant-Zuidoost

Zorg in Deurne is er voor hulp en ondersteuning (WMO), jeugdzorg en begeleiding en armoede en schulden. Bezoekadres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis), tel. 0493-387387, e-mail info@ zorgindeurne.nl. Zie ook zorgindeurne.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u een gesprek met een WMO-consulent, cliëntondersteuner, wijkwerker of opvoedondersteuner van Zorg in Deurne? En vindt u het moeilijk om dit gesprek alleen te voeren? Dan kunt u iemand vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. U kunt gebruik maken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Kijk voor meer informatie

Persoonlijke verzorging, verpleging, verpleeghuiszorg, behandeling, verblijf, huishoudelijke verzorging en acute zorg: 0492-572000. Uitleen hulpmiddelen en informatie: savantzorg.nl.

zorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Acteon Thuiszorg

Huishoudelijke ondersteuning in het kader van de WMO. In 24 gemeenten waaronder de Peelgemeenten. Tel. 040-2487740 of zie acteonthuiszorg.nl.

Zorgtuin D’n Hof Liessel

Dagbesteding voor ouderen. tel. 0624461341 of mail zorgtuindenhof@ gmail.com.

Bloedafname Elkerliek

Het Elkerliek ziekenhuis heeft verschillende bloedafnamelocaties. Van maandag tot en met donderdag van 7.30 tot 17.15 uur en op vrijdag van 7.30 tot 12.15 uur in het Elkerliek Ziekenhuis aan de Dunantweg 16. Op donderdag van 8.30 tot 9.00 uur in gemeenschapshuis Hofke van Marijke aan de Rembrandt van Rijnstraat 5. Op vrijdag van 8.15 tot 8.45 uur in Den Draai aan de Blasiusstraat 2 in Zeilberg. Op woensdag van 8.15 tot 9.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 10.15 uur in zorgcentrum De Gasterij aan het Pater Aartsplein 10 in Liessel. Op dinsdag van 9.45 tot 10.15 uur in gemeenschapshuis De Moost aan de Moostenstraat in Neerkant. Op dinsdag van 10.00 tot 10.15 uur in De Gouden Helm aan de Oude Peelstraat 3 in Helenaveen. Verder in het Elkerliekziekenhuis aan de Dunantweg van maandag tot en met vrijdag trombosedienst van 8.00 tot 10.00 uur.

Dierenartsen

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www. poetszorg.nl, tel. 06-42677878.

Dierenartsencombinatie Zuid-Oost, locatie Deurne, Zeilbergsestraat 142. Gezelschapsdieren: alleen op afspraak: 0493-352425. Voor spoedgevallen tijdens avond, nacht en weekend: 0900-9933993. Landbouwhuisdieren volgens afspraak: 0493-352424. Dierenarts P. Kome, Molenweg 2, Liessel: 0493-341729. Dierenkliniek Brouwhuis, Rivierensingel 730, Helmond: 0492-515977.

Buurtzorg Deurne

Zwerfdieren

Poetszorg, poetsen met een praatje

Verpleging en verzorging thuis: 0612079226, buurtzorgnederland.com.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuis-

Dier kwijt of een zwerfdier gevonden? Dierenambulance Noordelijk Limburg 0900-2000112. Voor opvang vogels: Stichting Vogelsasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop, tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 31

Deurne

Uw kandidaat voor welzijn en sport

Theo Aarts, 6 * Te koop: Gazelle herenfiets 53inch. Zo goed als nieuw, tel. 06-23080466 L ux e appartement te huur, begane grond, eigen tuintje en parkeerplaats in Asten Te l. 0493-695606 * rK ingloop EN ARDE As ten. C uriosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. G oed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Li ever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl • Ik zoek een huurwoning in Asten/Deurne tel. 06-25379933. • Haard en kachelhout eik, berk, els en es. Meer info: 06-23720617 • Hebt u interesse in biodynamische therapie? Neem contact op via www.joseberkers.nl • Ik zoek een huurwoning in Asten/Deurne tel. 06-25379933.

Bernhardstraat 15 Bakel www.beversslapen.nl

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869. • Glaswol en Pir isolatie (Dupanel). Aan spotprijzen bij de Isolatiehal tel. 0492-542002.

• Bev eiliging v oor uw woning of bedrijf bel de Sleutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297. • Container te huur. Voor puin, snoeihout, zand enz. à €60,-. Brengen en halen in regio Deurne 06-46256440.

• Haard en kachelhout eik, berk, els en es. Meer info: 06-23720617 • 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102. * Te koop: Gazelle herenfiets 53inch. Zo goed als nieuw, tel. 06-23080466 • 1 maart vlooienmarkt Sporthal Ec kart Airbornelaan 1a E indhoven 9-16uur 06-20299824.

Vo o r a l u w d r u k we r k e n we b s i t e s | DA S P u b l i s h e rs W W W. D A S P U B L I S H E R S . N L

* vraag naar de voorwaarden

dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

0493-342678

10.00-18.00 u. 10.00-18.00 u. 10.00-18.00 u. 10.00-20.00 u. 10.00-18.00 u. 12.00-17.00 u.

Piet Mondriaanstraat 1, 5753DJ, DEURNE www.vanhoutenjanssen.nl Alle zondagen open van 12.00 - 17.00 u.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 maart 2018 | pagina 32

WIJ ZIJN VVD DEURNE De partij voor iedereen die vooruit wil. Gedreven, serieus en enthousiast. We zijn een club mensen die niet houden van klagen en zeuren. Wij kijken vooruit en zoeken naar wat beter kan. We zijn er trots op een echte lokale volkspartij te zijn. We maken onze eigen keuzes maar hebben wel de belangrijke contacten met Den Haag en de provincie. Dat helpt Deurne vooruit! Gedaan

GA 21 MAART STEMMEN!

Tot 26 % grondprijs verlaging

Focus op starters en ouderen

316 nieuwe woningen

Welstandsvrij bouwen

Gaan we do

en

Zorgen dat jeugd blijft

Bouwen in kernen & kerkdorpen

925 nieuwe woningen

OZB verder verlagen

Minder regels minder kosten

Volledig gratis parkeren

Samenwerking huisartsen

Dementie vriendelijk dorp

Bouw je eigen droomhuis

Wonen in Deurne is gaaf!

â‚Ź 430.000 OZB verlaging

Tot 44% minder legeskosten

Gratis parkeren ochtend

Tot 25% minder afvalheffing

Geen hondenbelasting buitengebied

Minder belasting!

Minder regels

Zorg terug in Deurne

Meer steun mantelzorgers

Innovatief zorgbeleid

Nog meer maatwerk

3 miljoen extra naar bruggen en wegen

Heel Deurne glasvezel

Deurne stoplichtvrij

Lokale initatieven uitbreiden

Zorg op maat!

Zuidelijke omlegging

Spoortunnel

Fietspaden & kruispunten veiliger

A67 filevrij

Stoeptegels liggen recht

We zijn weer bereikbaar!

6. Mark van den Heuvel St. Jozef

7. Ronald van Bussel Neerkant

8. Peter Eijsbouts Vlierden

9. Martijn Lukassen Deurne

Bekijk al onze standpunten op vvd-deurne.nl

10. William Meulendijks Zeilberg

Weekblad voor Deurne wk10 2018  
Weekblad voor Deurne wk10 2018