Page 1

WEEKBLAD VOOR

DEURNE

3 Nieuw logeerhuis op Het Rijtven

5 IJsfestijn trekt 13.000 bezoekers

9

11 januari 2018

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

15

Mark van Kessel wint Jaspercross

2

We e k Jaargang 115

19

Gildekoor zet er een punt achter

Wim Luijten Peelpluim van het Jaar

Verder... met elkaar

start SALE 1 Webs1 1 Webshop 1 Webshop 1Webshop Webshop 111Webshop Webshop Webshop 11 1Webshop Webshop 2 Wink 1 Web 50% 2 2 2 Winkels Winkels 2Winkels Winkels 2 Winkels 1 Webshop 1 Webshop 222Winkels Winkels Winkels 2 Winkels 1 Webshop 111Webshop Webshop Webshop 1 Webshop 2 Winkels 2 Winkels VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L 2 2 2 Winkels Winkels Winkels VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

1 Webshop K I 111Webshop Webshop Webshop Altijd dichtbij! 4LARLLdecember K IK JK IK J Altijd K VO I J VO KOVO R O R A O EA LM L ELM Edichtbij! RE M KS REKS C R2 H KS CO HC EO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P: V Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Winkels V A N M I E R LN ON S.ECN HN O. EN NE N.NL K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P: 2 2 2 Winkels Winkels Winkels KIJ KN VOOR ALLE MERKSCHOEN EN OP: V V A A V N N A M M I E M I R E I R L E O L R O S L O C S C H S H C O H O E N O E N E E N . L L L VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRO SL O C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .ENN .N L. N LL VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L VA N M I E R dichtbij! LO Sdichtbij! C HAltijd O E N E Ndichtbij! .NL Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! OP: 1 De zes lijsttrekkers die dinsdag in Helenaveen aanwezig waren voor het eerste verkiezingsdebat. Vlnr Carly Arts van Progressief Akkoord/Groenlilnks, Nick Thijssen van PvdA, KIJK VOOR ALLE MERKSCHOENEN KIJ K ALLE MER Asten Asten Asten - Webshop Beek -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk Marinus Biemans van Doe, presentator Peter van Dijk, Leo Cuijpers van CDA, Helm Verhees van Deurne Nu en Marnix Schlösser van VVD. (Foto: Hein van Bakel) 1 A S T E N 1| Webshop BEEK EN DONK 1 1 1 Webshop Webshop Webshop KIJ K ALLE MERKSCHOEN EN OP: 1 1 1Webshop Webshop Webshop Asten Asten Asten - Beek -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl 1 Webshop VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L KI Asten Beek en Donk 1 Webshop 2 Winkels 11 1Webshop Webshop Webshop11Webshop 2 Winkels 1 Webshop 222Winkels Winkels Winkels Webshop Webshop www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl 1 www.vanmierloschoenen.nl Altijd dichtbij! N M IHKSCMOEH.CIWinkels ROLENOENESNLLCNOEHP:NOOOP:EONP:ESN . NCL V K IK JK IK J Altijd K VO I J VO KVA OVO R O R A OLA RLLE A LM L ELM Edichtbij! RE M KS REKS C R2 EO H NE Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 Winkels N E R L O S C H O E N E N N VH AN EN R K IK JK IK JK VO I J VO KVA OVO R OR A OLA RLLE A LM L ELM EM RE M KS REKS C RI H KS CO HCEO H NE O ENE NEN N O E P: N O P: O P: 2 2 2 Winkels Winkels Winkels KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN OP: V V A A V N N A M N M I E M I R E I R L E O L R O S L O C S C H S C O H O E N O E E N EENN .EN N .N L. N L L Nu 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRO SL O C SC H SH C O H O EN O EN EN EWinkels N .ENN .N L.de N L Lvernieuwde Altijd dichtbij! VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Nederheide A ST E NPruuverij! | BEEK EN DONK Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! een links sausje over het gemeenhebben nog ruim twee maanden omAltijd DEURNE - Met het eerste politieke debat afgelopen dinsdag in Helenaveen, Altijd dichtbij! KIJK VOOR MERKSCHOENEN OP: IedereALLE vrijdagavond vanaf 18:00 uur Asten Beek en Donk telijke bestuur. Leo Cuijpers van het zich te profileren. Traditiegetrouw is is de verkiezingsstrijd in Deurne begonnen. De lijsttrekkers waren nog vrij KIJ K VOOR ALLE MER Asten Beek en Donk Asten Asten - Beek - Beek en Donk en Donk ASTE N | B E E K E N D O N K CDA wil ook graag dat zijn partij in Helenaveen de aftrap. DegenenKIJ mild voor elkaar, maar de eerste contouren van waar de partijen voor staan K ALLE MERKSCHOEN EN OP: Asten Asten Asten - Beek -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl VAwww.vanmierloschoenen.nl N M I EAsten R L O- Beek SCH E N E NA.SNTLE N en O Donk straks deel uitmaakt van het college. die de kandidatenlijsten aanvoeren worden toch al wel enigszins duidelijk. Enige afwezige was de lijsttrekker K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN OP:

Altijd dic Altijd dichtbij! 1 Webs 2 Winkels 1 Webshop 2 Wink 2 Winkels 1 Webshop begonnen Altijd dichtbij! Altijd di dic Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! KIJKIJ KKIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN EN EN OP: A SATSEA TNS ET N|E N|BEN EB |EEK BE EK EOP: EN EKN DEO N DOP: N ODKNOKN K

|

ASTE N

BEEK EN DONK

Asten - Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl

2 Win 2 Winkels 1 Web 1 Webshop 2 Winkels 2 Win 2 Winkels M R LL O S C VA N M I E R L O S CAltijd H VA O EN Ndichtbij! E NI E. N Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

ASTE N | B E E K E N D O N K

A SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

Asten - Beek en Donk

TNS ET N|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek enen Donk en Donk DonkA SATSEA

Verkiezingsstrijd is

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl K

K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

KIJKIJ KKIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN EN EN OP: A SATSEA TNS ET N|E N|BEN EB |EEK BE EK EOP: EN EKN DEO N DOP: N ODKNOKN K Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN OP: |

ASTE N

BEEK EN DONK

Asten - Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl

ASTE N | B E E K E N D O N K

Asten - Beek en Donk A SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K TNS E TN|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl DN ODKNOKN K EB |EEKBE EK EENEKN DEO N Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek enen Donk en Donk DonkA SATSEA www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl K

door Willie Thijssen In d’Ouwe Peel in Helenaveen was dinsdag volgepakt voor het lokale

A S T E N | www.vanmierloschoenen.nl BEEK EN DONK

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

van Transparant Deurne.

ondernemerscafé dat dit keer geheel in het teken stond van de verkiezingen voor de gemeenteraad op woensdag 21 maart. De partijen

Kameraden door dik en dun

waren aanwezig, met uitzondering van Frank van Tilburg die voor zaken in het buitenland verbleef. Voor de extra jus aan het debat was dat jammer, want nieuwkomer Transparant Deurne heeft in de afgelopen vier jaar regelmatig bewezen de zaken op scherp te kunnen zetten. Presentator Paul van Dijk deed zijn best om de lijsttrekkers uit de tent te lokken met - bewust gekozen - ongenuanceerde stellingen, maar de politici lieten zich niet verleiden en kozen in hun antwoorden telkens voor de nuance waarbij de woorden zorgvuldig werden gewogen. Van Dijk kreeg wel helder dat de drie coalitiepartijen Doe, Deurne Nu en de VVD heel graag met elkaar door willen. De huidige oppositiepartijen PvdA en Progressief Akkoord/Groenlinks zien straks liever

“Dan draaien we meteen het besluit terug om 5,3 miljoen extra te investeren in de verbouwing van het gemeentehuis. Dat geld investeren we liever in de leefbaarheid en sociale cohesie”, aldus Cuijpers. De gemeenteraad besloot onlangs in meerderheid om het extra bedrag vrij te maken voor de grote opknapbeurt.

Asten - Beek Asten - Beek en Donk A ST E N | B E E K E N D O N K www.vanmierlo www.vanmierloschoenen.nl Asten - Beek en Donk

Altijd di Altijd dichtbij!

WALSBERG - Thij van der Linden, Cor van Bussel, Piet Manders, Frans Thielen en Janus Nooijen uit Walsberg (vlnr) zijn letterlijk vrienden voor het leven. Ze gingen samen naar de Roesbeek school, trouwden met een meisje uit de buurt, namen alle vijf het boerenbedrijf van hun ouders over en hielpen elkaar met dorsen, het binnenhalen van de oogst zoals dat destijds onder buren gebruikelijk was. Inmiddels hebben ze alle vijf hun bedrijf overgedaan aan een volgende generatie. Ze delen 65 jaar vriendschap, vierden de afgelopen jaren hun gouden huwelijksfeest en zijn alle vijf tachtig jaar. Een heleboel mijlpalen dus, die afgelopen vrijdag bekroond werden met een feestje.

Sprekers zijn onder andere voorzitter Anouk Gielen van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) en Marcel Deryckere, lid van de Provinciale Staten van Brabant. De conferentie staat los van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, het gaat om jongeren en politiek in het algemeen. Er wordt onder meer gesproken over de invloed van jongeren op de politiek. Die blijft

www.nederheide.nl

www.vanmierloschoenen.nl E. info@natuurpoortnederheide.nl - T. 0492-820080 ASTE N

ASTE N | B E E K E N D O N K

Asten - Beek Asten - Beek en Donk Wat betreft politieke thema’s in BIEFSTUK KIPSATÉVLEES www.vanmierlo Deurne vormt de intensieve veehouwww.vanmierloschoenen.nl derij al jaren een heikel onderwerp. 5,90 4,95 Veehouderij

Helm Verhees van Deurne Nu gaf helder aan dat zijn partij in elk geval niet voor een stop op het aantal dieren is.

Aanbieding geldig t/m 13 januari 2018

3 VOOR

500 GRAM

Slagerij van Goch

Martinetplein 72 Deurne Tel.: 0493-312385

www.vangochgildeslager.nl

Lees verder op pagina 3

Conferentie Jongeren en Politiek DEURNE - In het gemeentehuis in Deurne wordt vrijdag 12 januari van 13.30 tot 16.00 uur de conferentie Jongeren en Politiek gehouden. Centraal staat de vraag hoe jongeren er voor kunnen zorgen dat zij via de politiek invloed uit kunnen oefenen op hun omgeving. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

r nu Reservee or een vo uw tafel nieten ge d on av perkte van onbe t wel keuze ui eiten lit ia ec 40 sp k! van de ko

beperkt, ook al doen meer jongeren mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, worden leden van de Tweede Kamer steeds jonger en heeft Malala Yousafzai als eerste minderjarige de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. Tijdens de conferentie staat daarom de vraag centraal: Hoe kun je er nou voor zorgen dat je als jongere zélf via de politiek invloed uit kunt oefenen op je omgeving? De conferentie is een initiatief van Hendrik van Hout, leerling van het Willibrord Gymnasium in Deurne. Hij neemt deel aan het Honours Programma; een aanvullend programma voor talentvolle scholieren. Vanuit dit programma volgt hij een maatschappelijke stage bij de gemeente Deurne en organiseert hij de Conferentie Jongeren en Politiek.

Wij geven de HOOGSTE PRIJS voor uw OUD GOUD tegen contante betaling

Milhezerweg 27a Deurne www.goldiesjuwelen.nl

Kom kijken op de Open inloopdagen op 15, 17 en 18 januari tijdens schooltijden. www.ratelaardeurne.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 2 GEBOREN 23 December 2017

Ontvang tot €350,inruilkorting op uw oude IBAN NL26 RABOincl. 0112 1050stooktraining! 09 kachel

Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne T 0493 31 99 55 F 0493 32 38 20 gezondheidsplein@ezorg.nl

PIET

Broertje van: Iveke, Sanne en Ties Piet en Marjan van den Eijnden-Muijsers Veghelsedijk 8, 5753 RW Deurne

Welkom kleine Uk, ons bundeltje geluk

JAX

31-12-2017 Zoon van Alex en Joyce v.d. Akker Trotse Opa en Oma v.d. Akker Neefje van Jessica - Alex, Yvonne - Olaf, René Ale - Jaysen - Jordan, Yuri - Hayden

Op 22 december 2017 heb ik tijdens een receptie afscheid van u genomen als huisarts. Uw belangstelling was overweldigend en hartverwarmend. Velen van u heb ik mogen ontmoeten. Veel anderen hebben een kaart gestuurd.

KvK 17238155 AGB praktijk 01054824 bij aanschaf en gecertificeerde installatie van hoogwaardige hout- & gasgestookte haarden.*

Terugdringen van de emissies met 50% in de komende 5 jaar én behaal tot 85% rendement.

Vaak viel de opmerking “dat hebben we samen goed gedaan”, een beter compliment had u mij niet kunnen geven. Met mij waren ook mijn vrouw en kinderen onder de indruk van de vele blijken van waardering. Het heeft ons oprecht goed gedaan. Mijn dank hiervoor. Rest mij u alle goeds te wensen voor de toekomst. Pieter Leijte

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochters en zusjes

Lize & Bente Arts

8-01-18 Trotse ouders Nick Arts & Koos van der Laak Grote zus Emme Arts Jan van Goijenstraat 1, 5753 AN Deurne

Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en mijn broertje

Niek Antonetta Jacoba Geboren 27 december 2017 Broertje van Aysa Marcel Wijnands en Lindy Arts Maatschappijstraat 4, 5759 NB Helenaveen

Als liefde leven wordt, krijgt geluk een naam

Tess

geboren op 3-1-2018

AANBIEDINGEN Geldig van 12-1 t/m 18-1

Ruim 200 houtkachels in onze showroom!

Bestel nu ook online:

www.streeckhuys.nl

Varkenssaucijs Steak Argentina Uienburger Fricandeau Vleeswarentrio

100 gr €0,55 100 gr €1,65 4+1 GRATIS 100 gr €0,89 €4,50

100gr Gebraden rosbief 100gr Boerenham 100gr Gebraden gehakt

Jonge kaas

OSTEOPATHIE in Deurne Osteopathie is een manuele geneeswijze voor allerlei klachten zoals chronische rug- nekklachten, hoofdpijn, buikklachten, bekkenklachten, vermoeidheidsklachten, huilbaby’s, baby’s met voorkeurhouding etc. etc.

Deze actie is geldig van 1-1-2018 tot 31-3-2018. Openhaardencentrum Deurne heeft de duurzame energie-erkenning.

Erkend DE-bedrijf

s i V

www.ohcdeurne.nl

500 gr €5,-

Sjoerd en Marjo van Teeffelen-Berkers Jesse* en Jens Zandbosweg 40, 5751 CE Deurne

Haageind 24 5751 BC Deurne 0493-782211 www.streeckhuys.nl

*Dit geldt ook voor de vervanging van een open haard naar een inzetkachel.

Brouwhorst 19 Maandag 5704 EG Helmond Dinsdag - Vrijdag 0492-511469 Zaterdag info@streeckhuys.nl Zondag

13.00 - 18.00 08.30 - 18.00 08.30 - 16.00 Gesloten

Vis & co 500 g roerbakschotel + 4 haringen met uitjes + bakje huissalade van 23,25 voor

€12.50

Aanbieding geldig t/m zaterdag 20 januari. Molenstraat 11A Deurne • 0493 - 31 87 78 In de osteopathie wordt gezocht naar de oorzaak van(lid klachten. PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE De F.osteopaat V.D. onderzoekt VEN (lid nvo/NRO) en behandelt De praktijk is gevestigd in “dealtijd Hoeksteen”, met zijn handen. Osteopathie wordt De St. praktijk is gevestigd “de Hoeksteen”, Jozefstraat 30, in Deurnein (tegenover de kerk). door bijna alle zorgverzekeraars (gedeeltelijk)(tegenover vergoed. TELEFOON: 06-30 17 43 (behandeling volgens afspraak) de kerk). St. Jozefstraat 30,40in Deurne Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid(LID nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN NVO/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid nvo/NRO) volgens afspraak) TELEFOON: www.osteopathiedeurne.nl 06-30 17 43is gevestigd 40 (behandeling De praktijk in “de Hoeksteen”, De St. praktijk is is gevestigd in “deHoeksteen”, Hoeksteen”, De praktijk “de Jozefstraat 30,gevestigd in Deurnein (tegenover de kerk). erste afspraak binnen 7(behandeling dagen mogelijk! TELEFOON: 06-30 17 43 volgens (tegenover de kerk). St. 30, in Deurne St. Jozefstraat Jozefstraat 30, in40Deurne (tegenover deafspraak) kerk). Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! www.osteopathiedeurne.nl TELEFOON: 06-30 17 43 volgens volgens afspraak) afspraak) TELEFOON: 06-30 174043(behandeling 40 (behandeling www.osteopathiedeurne.nl

Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk!

www.osteopathiedeurne.nl www.osteopathiedeurne.nl

WIJ ZETTEN ONZE DEUREN OPEN:

Dinsdagmiddag 16 januari 12.00-14.30 uur Donderdagmorgen 18 januari 08.30–11.00 uur Vrijdagmorgen 26 januari 08.30-11.00 uur Wordt uw kind komend schooljaar 4 jaar? Dan bent u van harte welkom! Natuurlijk kunt u bij ons het hele jaar door een afspraak maken voor een rondleiding en/of informatie. Contactpersonen: Basisschool d’n Heiakker: Marja Burgers. Leo-groepen voor onderwijs aan hoogbegaafden: Anne Koolen.

Patrijs 33. Deurne Tel. 311018 Website: www.heiakker.nl mail: marja.burgers@prodas.nl anne.koolen@prodas.nl

KOM BINNEN GENIETEN EN MAAK KENNIS MET ONS ALLEMAAL !

KAPSALON INVENTARIS TE KOOP: Kaptafels, stoelen met en zonder pomp, droogkappen, lampen, kasten, balie, garderobekast, kassa, wastafels Tel.: 0493 - 312353 Koopdag za. 13 januari 10.00 - 15.00 uur M. Jeurissen, stationsstraat 63 Deurne


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 3

Jubilarissen Deurnes Gemengd Koor

Gezondheidscentrum op plek politiebureau DEURNE - Het voormalige politiebureau aan de Hogeweg 8 in Deurne wordt gesloopt. De nieuwe eigenaar wil er een gezondheidscentrum bouwen waarin onder meer de Deurnese huisarts Ulrich Schultz zich gaat vestigen. Dat meldt wethouder Helm Verhees in een brief die vrijdag naar alle raadsfracties is gestuurd.

door Willie Thijssen De gemeente had het pand sinds oktober 2015 te koop staan. De Astense ondernemers Rob van Brussel heeft het oude politiebureau nu van de gemeente Deurne gekocht. Naar verwachting vindt de levering in het voorjaar van 2018 plaats. Volgens koper Van Brussel moet het politiebureau plaats maken voor een ‘modern eerstelijnszorgcentrum dat goed aansluit op de omgevingsvisie van de gemeente Deurne’. Het centrum moet plaats bieden aan een breed scala zorgverleners. Ook is de naam al bekend: Medisch Centrum Hogeweg. Volgens Van Brussel hebben verschillende lokale en regionale zorgver-

leners aangegeven deel te willen nemen aan dit initiatief.

Samenwerken

Ulrich Schultz, huisarts in Huisartsenpraktijk Schultz en Van de Kerkhof in Deurne, is sinds 1996 als huisarts werkzaam in Deurne. Hij loopt al jaren rond met het plan om met meerdere zorgverleners vanuit één gebouw de complete eerstelijnszorg te leveren. Schultz licht in de raadsinformatiebrief toe: “Aan de Hogeweg 8 heb ik de ideale plek gevonden van waaruit ik denk de zorg te kunnen leveren die ik al jaren voor ogen heb met de sleutelwoorden: eerstelijnszorg, compleet, samenwerken, efficiënt en toekomstbestendig. Sinds augustus 2016 deel ik mijn plannen met de gemeente Deurne en gelukkig kreeg ik al snel het gevoel dat ook zij enthousiast werden van mijn plannen en serieus wilden meedenken. Sinds vorig jaar heb ik ook contact gelegd en een aantal bijeenkomsten georganiseerd met geïnteresseerde zorgverleners die mijn plan een warm hart toedragen en ook de zin van samenwerken inzien.”

Vandaag opening

Truus Senden is 70 jaar lid. Zij werd gehuldigd tijdens een optreden in De Nieuwenhof, waar zij woont.

De jubilarissen vlnr: Hettie van Hoek, Jolande Martens, Cor Goossens, Jan Kusters en zittend Jan Goossens.

DEURNE - Het Deurnes gemengd Koor heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 8 januari vijf jubilarissen gehuldigd. Eerder werd in december al een jubilaris in het zonnetje gezet: Truus Senden-Lutters is maar liefst 70 jaar lid van het koor. Zij werd gehuldigd tijdens een optreden in De Nieuwenhof, waar zij woont.

Het is voor de eerste keer dat het Deurnes Gemengd Koor een lidmaatschap van 70 jaar kon bekronen. Truus Senden woont in De Nieuwenhof, waar zij in het zonnetje gezet werd voorafgaand aan een optreden van het DGK. Behalve bloemen kreeg zij een oorkonde van de overkoepelende organisatie van zang- en oratoriumverenigingen: KBZON. Het DGK heeft speciaal voor bijzondere jubilea een speld laten maken met het eigen logo, die Truus Senden opgespeld kreeg. Zij was er zeer trots op.

Overige jubilarissen

De overige vijf jubilarissen werden tijdens de nieuwjaarsreceptie toege-

sproken door voorzitter Rini van de Leur. De broers Cor en Jan Goossens kregen beiden de nieuw ontworpen speld met het DGK-logo opgespeld. Zij zijn 65 jaar lid van het koor en werden bij hun 60-jarig jubileum benoemd tot erelid. De beide mannen zingen hun lage tonen mee bij de bassen. Ondanks dat beiden te maken kregen met gezondheidsproblemen zijn ze als het maar even kan van de partij. Jan Kusters is vijftig jaar lid van het DGK. Hij werd onderscheiden met een gouden speld van de KBZON met bijbehorende oorkonde. Kusters zingt tenor en was jarenlang penningmeester binnen het bestuur van DGK.

Hettie van Hoek-Goossens is 40 jaar lid van het DGK, ook zij kreeg een speld met het DGK-logo en een oorkonde van de KBZON. Hettie van Hoek is bestuurslid en vice-voorzitter. Jolande Martens is 25 jaar lid van het DGK. Zij kreeg een oorkonde en zilveren speld van de KBZON. Zij zong 20 jaar als sopraan en momenteel zingt ze de altpartijen mee. Al 23 jaar haalt ze vanuit haar woonplaats Helmond voor optredens en repetities minder mobiele leden van het koor op en brengt ze ook weer thuis. Na afloop van de huldiging werden alle jubilarissen toegezongen met een lied met aangepaste teksten. Er werd hartelijk gelachen om de tekstuele vindingen en anekdotes. De hele avond werden de leden door alle jubilarissen gezamenlijk getrakteerd op drank en versnaperingen. Jolande Martens hield een toespraak namens de jubilarissen.

Nieuw logeerhuis op Het Rijtven DEURNE - Op het terrein van Het Rijtven in Deurne vindt vandaag, donderdag 11 januari, de opening plaats van een nieuw logeerhuis. Logees Maud en Vincenzo verrichten om 19.00 uur de officiële openingshandeling.

Oro heeft in Helmond en Deurne meerdere logeerhuizen voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Zij kunnen er logeren na school of werk, in de weekenden en in de vakanties. Zo worden hun ouders even ‘ontzorgd’ en kunnen de logees samen spelen, leren en ontspannen. Voor kinderen met een intensievere zorg- of begeleidingsvraag of een meervoudige beperking is de

kleine groep, de specialistische begeleiding en de prikkelarme omgeving van Logeerhuis Rijtven een uitkomst. Een groep bestaat uit maximaal zes logees met twee begeleiders. In Logeerhuis Rijtven zijn twee huiskamers, zodat een groep eventueel opgesplitst kan worden. Daarnaast krijgt iedere logee zijn of haar eigen kamer. Het nieuwe logeerhuis is voorlopig gevestigd aan Den Dreef 11, direct naast een speellandschap en de boerderij. In de toekomst zal het een plaats krijgen binnen de nieuwbouw voor kind en jeugd op Het Rijtven, waarvoor momenteel plannen in ontwikkeling zijn.

Verkiezingsstrijd is begonnen Vervolg van de voorpagina “Het merendeel van onze boeren heeft de zaken goed voor elkaar. Het is veel belangrijker om met staltechnieken de emissie (uitstoot van stoffen, red.) te verlagen dan te kijken naar het aantal dieren.” Carly Arts van Progressief Akkoord/Groenlinks denkt daar anders over: “We hebben teveel mest. Het probleem moeten we bij de oorsprong aanpakken: minder dieren betekent minder mest.” Marinus Biemans van Doe deed geen uitspraken over een stop op het aantal dieren. Hij ging in op het toch al zware vernieuwingstraject dat veehouders de komende tijd ingaan. “De komende jaren gaan we veel stappen zetten. Belangrijk daarin is dat we op een fijne manier met elkaar samenleven. We hebben elkaar nodig. Ga het gesprek aan met elkaar.”

Glasvezel

Ook werd dinsdagavond duidelijk dat alle fracties voor de aanleg van glasvezel zijn, maar dat Deurne in de regio wat dat betreft een ‘witte vlek’ is. Leo Cuijpers van het CDA: “Ongelooflijk dat we in Deurne nog altijd geen glasvezel hebben.” Nick

Thijssen van de PvdA: “Glasvezel had er in heel de gemeente Deurne al lang moeten liggen.” Helm Verhees van Deurne Nu kon als verantwoordelijk wethouder hierover niet heel veel zeggen. “Als Deurne Nu zijn we voor glasvezel. Laat ik daar heel helder in zijn. Als wethouder ben ik in onderhandeling. We willen in heel Deurne glasvezel en het liefst voor niks.” Nadat hem de vraag werd voorgelegd of er in Deurne over vier jaar glasvezel ligt, zei Verhees dat hij dat wel verwacht. “Tenminste als we dat met zijn allen willen.”

Arbeidsmigranten

Voor ‘tuindersdorp’ Helenaveen spelen arbeidsmigranten een belangrijke rol. De gemeente gaat over de regels rond de huisvesting. Cuijpers gaf eerst een compliment hoe de huisvesting van arbeidsmigranten in Helenaveen is geregeld. Het CDA is voor spreiding. PvdA ook “We zijn voor kleinschalig, veilig en het moet goed toeven zijn”, aldus Thijssen. Marnix Schlösser van de VVD: “We doen alsof het een probleem is, maar de economie groeit en we hebben meer arbeidsmigranten nodig. Er zijn volop mogelijkheden om ze op een goede manier te huisvesten”, aldus Schlösser.

Hardcore natuur

Onlangs besloot Staatsbosbeheer om delen van het Peelgebied niet meer toegankelijk te maken voor recreanten en toeristen. Doe en Progressief Akkoord/Groenlinks begrijpen die beslissing. “De natuur beleven is voor ons belangrijk, maar het is ook belangrijk om de natuur de natuur te laten zijn”, aldus Arts. Of zoals Biemans het omschreef: ‘de hardcore natuur’. CDA en Deurne Nu vinden dat de Peel ruim toegankelijk moet zijn. “Wat is er mis mee om met een treintje de Peel in te gaan”, vroeg Verhees zich af, daaraan toevoegend: “Wel een elektrische trein uiteraard.”

Peiling

Presentator Van Dijk peilde aan het eind van de debatavond de lijsttrekkers over het aantal zetels dat ze verwachten te halen. Biemans wil met Doe ‘plussen’ met één of twee zetels. Thijssen hoopt met de PvdA op totaal twee zetels. Carly Arts hoopt dat de landelijke trend van Groenlinks doorzet en zet in op drie of vier zetels. Marnix Schlöisser van de VVD wil met zes zetels de grootste partij worden. Dat geldt ook voor CDA en Deurne Nu die ook allebei inzetten op zes zetels.

​​​​​​ Vincenzo is een van de logees in het logeerhuis. Hij mag vandaag mede de opening verrichten.  (Foto: Liane Manders)

Colofon Weekblad voor Deurne Uitgever: DAS Publishers!

Bezoekadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Ma t/m vrij: 8.00-17.00 uur T 0493-352600 | F 0493-352601 www.weekbladvoordeurne.nl Correspondentieadres: Postbus 20, 5750 AA Deurne

Advertentie-acquisitie: T 0493-352600 | M 06-29536178 E advertenties@weekbladvoordeurne.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Manager Uitgeverij: John van Veggel T 0493-352605; M 06-29536178 E john@weekbladvoordeurne.nl

Redactie: Willie Thijssen (hoofdredacteur) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl Ine van Hal T 0493-352607 | M 06-10915507 E ine@weekbladvoordeurne.nl Maarten Driessen (Asten) T 0493-352608 | M 06-13763686 Boyke Joosten (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619 Jolein van der Ven (Gemert-Bakel) T 0492-391406 | M 06-29536173

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur. Weekblad voor Deurne e.o. oplage 23.500, verschijnt op donderdag in: Deurne, Walsberg, Vlierden, Zeilberg, Neerkant, Liessel, Helenaveen, Griendtsveen, Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk.

Bezorgklachten: tot vrijdag 14 uur via T 0493-352600 of E advertenties@weekbladvoordeurne.nl De editie wordt dan nog nabezorgd. Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 4

Gemeente berichten Gemeentehuis | Markt 1 | Postbus 3 | 5750 AA Deurne | www.deurne.nl | info@deurne.nl | T. 0493 - 387 711

Het maaien van sloten Elke twee jaar worden in onze gemeente de bermsloten gemaaid. Het ene jaar maaien we het noord-westelijk deel van Deurne, het andere jaar het zuid-oostelijk deel.

DEURNESE BERICHTEN Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de gemeente en de officiële bekendmakingen? Meldt u zich dan aan voor de digitale Nieuwsmail via www.deurne.nl/Nieuwsmail Klantcontactcentrum: Telefonische bereikbaarheid, maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur en vrijdag 9.00 -12.30 uur. Openingstijden: U kunt alleen terecht op afspraak, maandag 9.00 - 19.00 uur, dinsdag t/m donderdag 9.00 17.00 en vrijdag 9.00 - 12.30 uur.

dit op een geschikte locatie op zijn perceel. De gemeente betaalt een vergoeding van € 0,18 per meter voor het uitgevoerde maaiwerk. U kunt hiervoor een factuur indienen bij de gemeente. Als u zelf maait is het niet toegestaan om maaisel in de wegberm te deponeren. Heeft u uw voorkeur al aangegeven? In 2014 en 2016 heeft u de gelegenheid gehad om uw voorkeur voor het verwerken van het maaisel kenbaar te maken. Indien uw voorkeur niet verandert, dan hoeft u niet te reageren. Wilt u van een andere optie gebruik maken? Of heeft u vragen? Dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@deurne.nl met vermel-

Maakt u gebruik van de Wmo of Jeugdhulp in Deurne? Of heeft u hier de afgelopen jaren gebruik van gemaakt? Dan nodigen wij u van harte uit voor een meedenkavond over de zorg op woensdag 31 januari. De meedenkavond vindt plaats in het Cultuurcentrum aan het Martinetplein 1 en duurt van 19.15 tot 20.30 uur. Voorafgaand kunt u tussen 18.30 uur en 19.15 uur binnenlopen om in gesprek te gaan met de wijkwerkers en opvoedondersteuners van Zorg in Deurne. Daarna volgt het centrale gedeelte met een korte presentatie van de resultaten van het eerder gehouden cliëntervaringsonderzoek. Vervolgens willen we graag met u in gesprek over de zorg in Deurne. Wat gaat er goed en wat kan beter? Dit zijn onderwerpen die we met u willen bespreken. De avond is

Gebruik de nieuwe digitale Afvalwijzer

Het is ook mogelijk om vanuit de Afvalwijzer een melding te ontvangen, op de dagen dat er afval op uw adres wordt ingezameld. U kunt zelf het gewenste tijdstip van deze melding instellen. Daarbij geeft de app informatie over gewijzigde ophaaldagen, bijvoorbeeld rond de feestdagen. Zo hoeft u geen legingsdag meer te missen! Hoe werkt de Afvalwijzer? U logt in met uw postcode en huisnummer. U krijgt dan uw persoonlij-

ding van kenmerk 627913, kadastrale aanduiding van het betreffende perceel en uw naam en adresgegevens. U kunt ook de gemeente bellen op 0493 387711. In verband met de planning van de aannemer ontvangen wij uw verzoek graag uiterlijk donderdag 1 februari. Het zwerfafval wordt geruimd Na het maaien van de sloten wordt door de aannemer het zwerfafval geruimd. Dit betekent dat medewerkers van de aannemer het perceel waarop het maaisel is achtergelaten moeten betreden. Bij het ruimen van het zwerfafval wordt zoveel mogelijk de zichtbare verontreiniging (blikjes, glas, plastic etc.) verwijderd.

Meedenkavond over de zorg

Weten wanneer het afval wordt opgehaald?

Wilt u weten wanneer bij u het afval wordt ingezameld? Dit kunt u vanaf nu zien in de nieuwe Afvalwijzer-app (gratis te downloaden in de appstore) of in de Afvalwijzer op www.deurne.nl > Afval.

VERGUNNINGEN, BESTEMMINGSPLANNEN EN MELDINGEN Aanvragen omgevingsvergunning • Blasiusstraat 15, 5754AS, het bouwen van een carport (HZ-2017-1978) activiteit(en) Bouw, 18-12-2017; • Halte 6, 5753SH, het kappen van 2 bomen (HZ-2017-1979) activiteit(en) Kap, 20-12-2017; • Wilgenhof 54, 5753GH, het bouwen van een dak op een garage (HZ-20180003) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 22-12-2017; • Molenhof 1a, 5752RZ, het bouwen van een paardenhouderij (HZ-20180007) activiteit(en) Bouw, 24-12-2017; • Binnenweg 7, 5757PD, het verbouwen van een woning (HZ-2018-0012) activiteit(en) Bouw, 30-12-2017; • Schooteindseweg Ongenummerd Vlierden, het bouwen van een nieuwbouwwoning met bedrijfsruimte (HZ-2018-0013) activiteit(en) Bouw, 31-12-2017;

Dit jaar is het gebied ten zuidoosten van de lijn Astense Aa-Leenselweg-Mgr.Berkvensstraat-MolenwegVossenweg-Liesselseweg-spoorlijn richting Venlo tot aan de gemeentegrens aan de beurt. Heeft u een perceel in dit gebied en ligt langs uw perceel een bermsloot? Dan is onderstaand bericht voor u van belang. De afgelopen jaren zijn de eigenaren van de aanliggende percelen benaderd om aan te geven welke wijze van maaien de voorkeur heeft. Hierbij zijn onderstaande opties voorgelegd: 1. Het maaisel wordt achtergelaten op de percelen en aansluitend wordt hieruit het zwerfafval geruimd; 2. Het maaisel wordt tegen een betaling van € 0,30 per meter sloot plus een bedrag van € 7,50 per factuur door de aannemer afgevoerd; 3. De aannemer laat het maaisel niet achter langs de sloot, maar transporteert dit naar een door de aangelande aan te geven locatie op zijn perceel. Voorwaarde daarbij is dat het perceel toegankelijk is voor materieel van de aannemer. Bij voorkeur wordt in dit geval gemaaid vanaf de perceelzijde; 4. De aangelande maait zelf de sloot en verwerkt het maaisel of verzamelt

Week 02 • 11 januari 2018

ke afvalkalender (jaaroverzicht) te zien. U kunt dit jaaroverzicht printen door op de rode “PDFknop” te drukken. Heeft u niet de mogelijkheid om digitaal uw afvalkalender in te zien, bel of mail dan de gemeente 0493-387711 of info@deurne.nl. U kunt ook naar de receptie van het gemeentehuis gaan, daar wordt de afvalwijzer dan voor u geprint. Meer informatie en tips In de afvalwijzer vindt u informatie, spelregels en tips over het aanbieden en voorkomen van afval en wanneer uw afval wordt ingezameld. Heeft u toch nog een vraag? Of wilt u een melding maken van bijvoorbeeld een container die niet geleegd is? Dan kunt u hiervoor bij BLINK terecht via 08000492 of info@blinkafval.nl.

niet bedoeld om individuele vragen of lopende bezwaarschriften te bespreken. Wel kunt u natuurlijk voorbeelden of ervaringen noemen die u zelf heeft meegemaakt. Aanmelden Wilt u met ons meedenken? Meldt u zich dan vooraf aan via telefoonnummer 0493 – 387711 of per mail info@deurne.nl.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau A67 ter inzage De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de A67 ligt ter inzage. Het gaat om het gedeelte van de autosnelweg tussen knooppunt Zaarderheiken bij Venlo en knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. De notitie beschrijft de kansrijke maatregelen voor de A67 en hoe deze in de komende periode nader worden uitgewerkt en onderzocht. De NRD is digitaal in te zien op www. platformparticipatie.nl/A67leza. Iedereen kan tot en met 1 februari een reactie geven op de notitie (een zienswijze indienen). Meer informatie over hoe u precies een zienswijze kunt indienen is te vinden op de genoemde website. Dit kan door middel van een brief, een online reactie of door een mondelinge reactie te geven tijdens een van geplande inspraakavonden, die plaats vinden op: • Maandag 15 januari, 19.00-21.00 uur, NH Hotel, Bogardeind 219 in Geldrop • Donderdag 18 januari, 19.00-21.00 uur, De Turfhoeve, Midden Peelweg 1 in Sevenum

www.deurne.nl Gemeente Deurne

Verdagingsbesluiten aanvraag om omgevingsvergunning • Martinetplein 1, 5751KM, het plaatsen van een reclameframe (HZ-20171849) activiteit(en) Bouw; Intrekken omgevingsvergunning • Stationsstraat 122,5751HJ, het intrekken van het lpg gedeelte van een omgevingsvergunning (HZ-2017-1751) activiteit(en) Milieu; Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure • Utrechtstraat 14, 5751AG, het plaatsen van een dakkapel (HZ-2017-1790) activiteit(en) Bouw, 22-12-2017; • Hoge Zijdeweg 66, 5756BR, het plaatsen van een woonunit (HZ-2017-1739) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 3-1-2018; • Stationsstraat 32, 5751HE, het verbouwen van een woning (HZ-2017-1666) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 3-1-2018; • Oude Peelstraat 21, 5759PA, het uitbreiden van een aanbouw (HZ-20171800) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 5-1-2018. Bestemmingsplan • Voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan ’Leensel 16-20, Liessel’ Voor de locatie Leensel 16 en 20 in Liessel is een bestemmingsplan in voorbereiding. Het bestemmingsplan zal gaan voorzien in de realisatie van één ‘ruimte-voor-ruimte woning’ tussen Leensel 16 en Leensel 20. Ter compensatie wordt de planologische mogelijkheid om op de locatie Leensel 20 een ‘intensieve veehouderij’ uit te oefenen verwijderd. Besluit opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land • De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.Het college van Burgemeester en wethouders van Deurne heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden met de opname van het vertrek naar een onbekend land. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort en subsidies. Overzicht vertrokken personen Naam: van Eijk, T. Geboortedatum: 06-03-1990. Datum besluit: 04-01-2018 Bezwaar maken of een plan inzien? Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.deurne.nl > Menu > Actueel > Bekendmakingen. Daar ziet u ook hoe u bezwaar kunt maken of een beroep of zienswijze kunt indienen. Tegen een melding kunt u geen bezwaar maken. Op de website kunt u bestemmingsplannen en vergunningen inzien. Kijk hiervoor op www.deurne.nl > Menu > Bouwen en verbouwen. Heeft u geen toegang tot het internet? Een papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. Een vergunning kunt u – op afspraak – inzien in het gemeentehuis. Neemt u hiervoor contact op met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 0493-387711.

VASTGESTELDE REGELS EN BELEID Beleidsregel Wet Bibob voor omgevingsvergunning bouw gemeente Deurne 2018 • Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun vergadering van 7 november 2017 hebben vastgesteld de ‘Beleidsregel Wet Bibob voor omgevingsvergunning bouw gemeente Deurne 2018’. Bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door plaatsing in het elektronische Gemeenteblad nr. 405 van 11 januari 2018. Bekendmaking van deze beleidsregel van 7 december 2017 (nr. 396) wordt hierbij ingetrokken. De Beleidsregel Wet Bibob voor omgevingsvergunning bouw gemeente Deurne 2018 treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2018. Tegen betaling van de kosten is een afschrift van de beleidsregel verkrijgbaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.deurne.nl > Menu > Actueel > Bekendmakingen > Gemeentebladen.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 5

Evenement op de Markt trekt in drie weken recordaantal van 13.000 bezoekers

‘Wat is het IJsfestijn toch een prachtig evenement’

De schaatsbaan werd elke dag prima bezocht, met gemiddeld 540 bezoekers per dag. (Foto: Hein van Bakel)

DEURNE - Het zit er weer op. Afgelopen zondag werd het tweejaarlijkse IJsfestijn afgesloten. Met gemiddeld 540 bezoekers per dag was de schaatsbaan weer een stuk drukker bezocht dan twee jaar geleden. Een veelgehoorde reactie van de bezoekers was: ‘wat is dit toch een prachtig evenement’.

door Willie Thijssen Voorzitter Hans Martens blikt tevreden terug op het tiende IJsfestijn. “Ik schat dat we zo’n vijf procent meer bezoekers hadden in vergelijking met twee jaar geleden. Dat is exclusief het schoolschaatsen in de eerste week. Vooral de eerste twee weken was het druk op de schaatsbaan. De laatste week was vanwege het slechtere weer een beetje minder.” Met gemiddeld 540 bezoekers zit de organisatie ook wel aan het maximum, vindt Martens: “Er moet wel ruimte blijven om te kunnen schaatsen.” De voorzitter zegt al toe dat het IJsfestijn over twee jaar weer wordt georganiseerd. “Je hoort van iedereen dat ze het een prachtig evenement vinden. Het brengt in de kerstperiode extra sfeer in het dorp. De schaatsbaan trekt mensen naar het centrum, maar ook de evenementen die er omheen worden georganiseerd.”

Diversiteit

Het IJsfestijn is er voor iedereen: Natnael Abraha Gebremeskel uit Neerkant en Shamoon Shamoun van Het Rijtven hebben samen plezier op de schaatsbaan. (Foto: Hein van Bakel)

Ook de kinderschaatsbaan, die dit jaar anders was van opzet, was volgens de organisatie een schot in de roos. Als kers op de taart noemt Martens onder meer de gevestigde evenementen als Dancing on Ice, Winterkind’ren, de bruidsmodeshow van Koonings, het ijsstrokschuiven, maar ook de dj op het ijs. “Verder zijn in het paviljoen mooie evenementen georganiseerd. Van het ondernemerscafé tot bandoptredens. Als je me vraagt naar het hoogtepunt van het IJsfestijn, dan is dat eigenlijk de diversiteit in combinatie met de laagdrempeligheid en de focus op de kinderen. Het IJsfestijn is er voor iedereen.” Dat werd ook in de laatste week weer eens benadrukt. Zeker toen op vrijdag cliënten van Oro, de Lev-groep en betrokkenen vanuit stichting Leef de baan op mochten. Natnael Abraha Gebremeskel uit Neerkant en Shamoon Shamoun van Het Rijtven maakten voor het eerst kennis met elkaar, maar ook met het ijs. Dat ging de jonge Natnael Abraha Gebremeskel, afkomstig uit Eritrea overigens goed af. Hij schaatste vlot over de baan.

De organisatie achter het IJsfestijn.

De schaatsbaan vanuit de lucht.

Een van de kersen op de taart van het afgelopen IJsfestijn: de show Winterkind’ren.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 6

WIJ ZOEKEN EEN FINANCIAL CONTROLLER voor minimaal 24 uur per week

JIJ KIEST OPEN DAG

Als Financial controller houd jij je bezig met:

Wij zoeken iemand met:

• Financiële boekhouding • Opstellen rapportages (zoals begrotingen, kwartaalcijfers, kostprijs) • Financiële jaarafsluiting • Btw aangiftes • Advisering / sparringpartner

• Boekhoudkundige ervaring. Accountview is een pré • Kennis van Excel, Word en Outlook • Een gestructureerde, flexibele, zelfstandige en pro-actieve werkhouding • Agrarische achtergrond

Wij bieden: Een zelfstandige en uitdagende functie met een goede beloning (in loondienst of als ZZP’er). Het werk is voor één familie op verschillende locaties met binnen- en buitenlandse varkensbedrijven. Bij interesse kun je schriftelijk of per mail solliciteren tot 25 januari 2018 bij Susan van den Broek.

ZONDAG 28 JANUARI 2018 VAN 12:00 - 16:00 UUR

Susan van den Broek, Dooleggersbaan 12, 5712 RG Someren-Heide, E-mail: susan@agrapork.nl

Locatie Someren Kanaalstraat 12-14

Locatie Asten Beatrixlaan 25

• Mavo • Gemengde leerweg • Vmbo Kader Dienstverlening | Techniek • Vmbo Basis Dienstverlening | Techniek • Praktijkonderwijs Alle opleidingen met of zonder Lwoo

• • • • •

Tweetalig onderwijs Tweetalig gymnasium Technasium Vwo/havo Havo-kansklas

BEZOEK ONZE OPEN DAG! KIJK VOOR MEER INFO OP VARENDONCK.NL

• Krasdokter.nl, kras op Uw auto of verweerde koplampen? Snel-Goedkoop-Vakkundig 06-53883509 • www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324.

SKI’S & SKISCHOENEN (INRUIL)

€10.- €15.€20.- €25.-

Voor al uw printwerk

ENZ.

DAS

Stationsstraat 103 Deurne Tel. 0493-352600 www.daspublishers.nl Publishers

WWW.THIJSSENSPORT.NL

Helicon MBO Helmond

Infoavond Dier Voeding en welzijn

Outdoor en recreatie

helicon.nl

Woensdag 17 januari 18.30 - 21.30 uur

Scheepsboulevard 1, Helmond (0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 7

Va c a tu res

Antoniusstraat 34 | 5725 AS Heusden gemeente Asten | Tel. 0493 - 691 567 info@verbernegrondwerken.com | www.verbernegrondwerken.com H. Verberne Grondwerken BV is een grondverzetbedrijf werkzaam in Zuid-Nederland en België met een team van ca. 20 medewerkers. Wegens toenemende opdrachten hebben wij de volgende vacatures om ons team te versterken:

MACHINIST MOBIELE GRAAFMACHINE Functie omschrijving: - Alle voorkomende grondwerkzaamheden - Sloopwerkzaamheden - Grondwerken t.b.v. rioleringen

Functie eisen: - Ruime ervaring op een graafmachine - VCA-basis - Rijbewijs B

MACHINIST RUPSGRAAFMACHINE Functie omschrijving: - Alle voorkomende grondwerkzaamheden - Sloopwerkzaamheden - Grondwerken t.b.v. rioleringen

Functie eisen: - Ruime ervaring op een graafmachine - VCA-basis - Rijbewijs B

GRONDWERKERS / VAKMAN GWW Functie omschrijving: - Alle voorkomende grondwerkzaamheden - Rioleringswerkzaamheden

Functie eisen: - Ruime ervaring in rioleringswerkzaamheden - VCA-basis - Rijbewijs B-E

CHAUFFEUR KIPPER-OPLEGGER Functie omschrijving: - Transportwerkzaamheden met kipper-oplegger

Functie eisen: - Ruime ervaring in kippertransport voor grondverzet - VCA-basis - Rijbewijs C-E - Code 95

CHAUFFEURS / MACHINISTEN VOOR OP DUMPER EN TRILWALS Functie omschrijving: - Alle voorkomende werkzaamheden

Functie eisen: - VCA-basis - Rijbewijs B

Wij Wijzijn Wij zijnop zijn opzoek op zoek zoek naar naar naar een eenondernemende een ondernemende ondernemende enenenergieke en energieke energieke Commissaris Commissaris Commissaris Rabobank Rabobank Rabobank Peelland Peelland Peelland Zuid ZuidZuid De De Raad Raad van Devan Commissarissen Raad Commissarissen van Commissarissen vanvan Rabobank Rabobank van Rabobank Peelland Peelland Zuid Peelland Zuid zoekt zoekt Zuid eeneen commissaris zoekt commissaris een commissaris die die midden midden die inmidden de in samenleving de samenleving in de samenleving staat staat en enstaat en woonachtig woonachtig woonachtig is inisons in ons werkgebied, iswerkgebied, in ons werkgebied, Asten, Asten, Deurne, Deurne, Asten,Mierlo Deurne, Mierlo of Someren. of Mierlo Someren. of De Someren. De geschikte geschikte De kandidaat geschikte kandidaat kandidaat is een is een ondernemer ondernemer is een ondernemer of zeer of zeer of zeer ondernemend ondernemend ondernemend persoon. persoon. Iemand persoon. Iemand dieIemand die zichzich betrokken die betrokken zich betrokken voelt voelt bij de bijvoelt Rabobank, de Rabobank, bij de Rabobank, goed goed bekend bekend goed met bekend met en actief enmet actief betrokken enbetrokken actief betrokken is bij is bij is bij de lokale de lokale gemeenschap. degemeenschap. lokale gemeenschap. Deze Deze kandidaat kandidaat Deze kandidaat denkt denkt ‘out-of-the-box’ ‘out-of-the-box’ denkt ‘out-of-the-box’ , denkt , denkt met ,met denkt directie directie met mee, directie mee, daagt daagt mee, directie directie daagt uitdirectie en uit spiegelt en spiegelt uit enhen. spiegelt hen. EenEen onafhankelijk hen. onafhankelijk Een onafhankelijk optreden optreden met optreden met eeneen positief-kritische met positief-kritische een positief-kritische en pro en pro actieve en actieve pro grondhouding actieve grondhouding grondhouding is een is een must. must. is een Op Op basis must. basis van Opvan de basis huidige de van huidige de bezetting huidige bezetting wordt bezetting wordt wordt eeneen commissaris commissaris een commissaris metmet ervaring ervaring metop ervaring op hethet gebied op gebied het vangebied van ICTICT envan Innovatie en Innovatie ICT en gevraagd. Innovatie gevraagd. gevraagd. Rabobank Rabobank Rabobank Peelland Peelland Zuid Peelland Zuid is een is Zuid een bank bank is die eendie verbindt. bank verbindt. dieSamen verbindt. Samen bereik Samen bereik je meer je bereik meer dan jedan alleen, meer alleen, dan datalleen, dat willen willen dat we we in willen het in het werkgebied wewerkgebied in het werkgebied uitdragen. uitdragen. uitdragen. WijWij versterken versterken Wij versterken onze onze leefomgeving leefomgeving onze leefomgeving door door verbindingen verbindingen door verbindingen te leggen, te leggen, te enleggen, onze en onze klanten enklanten onze toegang klanten toegang tetoegang geven te geven tot te tot geven tot financiële financiële financiële diensten, diensten, kennis diensten, kennis en ons kennis en ons netwerk. en netwerk. onsDaarnaast netwerk. Daarnaast Daarnaast geven geven we we geven betekenis betekenis we betekenis aanaan onze onze coöperatieve aancoöperatieve onze coöperatieve grondhouding grondhouding grondhouding en vinden en vinden en wevinden we hethet belangrijk we belangrijk het belangrijk eeneen rol te rolspelen een te spelen rolin tehet spelen in het realiseren realiseren in het realiseren vanvan duurzame duurzame van duurzame ontwikkelingen. ontwikkelingen. ontwikkelingen. Onze Onze regionale regionale Onze missie regionale missie missie is ‘Uisen ‘U de enisPeel de ‘UPeel en duurzaam de duurzaam Peel duurzaam sterker sterker maken’ sterker maken’ . Wij.maken’ Wij hebben hebben . Wij slechts hebben slechts drieslechts drie doelen; doelen; drie blije doelen; blije klanten, klanten, blijeenergieke klanten, energieke energieke medewerkers medewerkers medewerkers en en en financieel financieel financieel gezond gezond blijven. gezond blijven.blijven. De De volledige volledige De vacature volledige vacature bekijk vacature bekijk je op je bekijk op www.rabobank.nl/peellandzuid. www.rabobank.nl/peellandzuid. je op www.rabobank.nl/peellandzuid. Spreekt Spreekt deze Spreekt deze je aan? jedeze aan? Dan je Dan ontvangen aan? ontvangen Dan ontvangen we we graag graag je wejegraag je interesse. interesse. Een interesse. Een assessment assessment Een assessment kankan onderdeel onderdeel kan onderdeel zijnzijn vanvan dezijn selectieprocedure. de van selectieprocedure. de selectieprocedure. Screening Screening Screening en integriteitsonderzoek en integriteitsonderzoek en integriteitsonderzoek zijnzijn vaste vaste zijn vaste onderdelen onderdelen onderdelen vanvan de selectieprocedure. de van selectieprocedure. de selectieprocedure. Acquisitie Acquisitie Acquisitie naar naar aanleiding aanleiding naar aanleiding vanvan deze deze vacature vanvacature dezewordt vacature wordt nietniet wordt op op prijs niet prijs gesteld. op gesteld. prijs gesteld.

rabobank.nl/peellandzuid rabobank.nl/peellandzuid rabobank.nl/peellandzuid

www.facebook.com/DASVacatures - www.twitter.com/DASVacatures • Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• Auto met APK vanaf €450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• Te huur bedrijfshal 290m2 met inpandig kantoor en toilet met buitenterrein 300 m2. Nabij oprit A67. Industrieterrein Nobis Asten. Tel. 06-53559761.

• Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl

Wij bieden voor alle functies een salaris conform cao-bouw en een fulltime dienstverband. Al deze functies mogen ook door zzp-ers worden ingevuld. Interesse? Stuur je motivatie en cv naar info@verbernegrondwerken.com

Voor ons modern zeugenbedrijf in Ysselsteyn zijn wij op zoek naar: • fulltime medewerker kraamstal • fulltime medewerker dekstal/gespeende biggen afdelingen

WIJ ZOEKEN

Onze klantenkring bestaat uit keukenzaken en interieurbouwers. Samen met een team van zeven andere werkvoorbereiders, werk je al hun bestellingen uit in een CAD-systeem. Je zorgt daarbij voor een technische beoordeling en geeft eventuele adviezen aan de klant. Door jouw kennis en inzet, kunnen we oplossingsgericht werken voor onze klanten én zorgen dat ons orderproces foutloos en efficiënt verloopt. HOE KOM JE HET BESTE TOT JE RECHT IN DEZE FUNCTIE Je bent een spontane, klantvriendelijke teamspeler. Je verdiept je graag in de techniek achter producten en hebt een relevante opleiding op minimaal MBOniveau. Je communiceert gemakkelijk in Nederlands en Engels (en in het ideale geval ook in het Duits). Je werkt nauwkeurig en een beetje stress kun je wel hebben.

Ben je geïnteresseerd stuur dan je motivatie naar: info@eijndenvarkens.nl

• Boerderijverkoop aardappelen, friet-aardappelen, uien, eieren wit, bruin. Helmondseweg 103 Deurne open zaterdag van 8.00-17.00 tegenover Coppelmans tuinactueel.

Taxichauffeur parttime

Touringcarchauffeur parttime

Monteur werkplaats Wij bieden: • Een afwisselend leuke baan met veel sociale contacten. • Salaris conform CAO

WIE IS JETSTONE

Jetstone is een toonaangevende producent van werkbladen in natuursteen, composiet en keramiek. De inzet en kennis van onze 230 medewerkers (in 4 landen) zorgt ervoor dat we klanten kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit kunnen bieden.

INTERESSE?

Klinkt dit als jouw nieuwe baan? Stuur dan zo spoedig mogelijk een e-mail met je cv en een korte motivatie naar Marian van Bree [hoofd HRM]: hrm@jetstone.nl.

• Beveiliging voor uw woning of bedrijf bel de Sleutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297.

ONDERHOUD SKI & SNOWBOARD

www.hebbentours.nl

Snoertsebaan 22 | 0493-342.342 info@hebbentours.nl

fulltime

WAT KUN JE VOOR ONS BETEKENEN

Wat wij van jou verwachten? - ervaring in de zeugenhouderij - 1x per 2 weken in het weekend werken - zelfstandig als in teamverband kunnen werken - gemotiveerd - verantwoordelijkheidsgevoel

Gevraagd:

WERKVOORBEREIDER

Werken bij Jetstone betekent werken in een gezond en dynamisch bedrijf met enthousiaste collega’s. Er hangt een fijne informele werksfeer waarin samenwerken, open communiceren en een no-nonsense houding centraal staan. Interne opleidingen en doorgroeien behoren daarbij zeker tot de mogelijkheden. En naast goede arbeidsvoorwaarden, vinden we het vooral ook belangrijk om regelmatig sociale activiteiten te organiseren die bijdragen aan het teamgevoel.

Heb je nog vragen? Dat kan natuurlijk. Neem daarvoor even telefonisch contact op met Han Verberne [hoofd Operations]: 0493-352050.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

WWW.THIJSSENSPORT.NL

www.jetstone.nl

Jetstone | Florijn 9 | 5751 PC Deurne | Nederland | 0493-352050


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 8

Vac a t u re s

We voeren werkzaamheden uit zoals grondverzet, cultuur technisch werk, sloopwerkzaamheden, straatwerk, transport en containerverhuur voor zowel particulier als bedrijven en overheid. We denken in oplossingen en hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

allround kraan machinist en allround midigraver machinist Wij bieden u een uitdagende functie in een enthousiast team waarin je samen met collega’s werkt maar ook zelfstandig functioneert. Bent u iemand met een flexibele instelling, heeft u ervaring in soortgelijke functie en een goede motivatie, dan bent u de juiste persoon. Heeft u interesse en de benodigde ervaring neem contact op of richt uw sollicitatiebrief met cv aan: F. Vereijken & Zn BV T.a.v. Frans Vereijken ‘t Hof 4, 5737 PA Lieshout 06-22930653/0499-422704 info@fvereijken.nl www.fvereijken.nl • Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel. • Beveiliging voor uw woning of bedrijf bel de Sleutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297.

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezieën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie’s Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324. • Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144. • Officiële pasfoto's bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne

• Te huur atelierruimte ca. 50 m2 in de Walsberg 06-53205737. • Haardhout keuze uit eik, berk, els, kers en beukenhout. 06-23720617 • Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto's. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto's Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552.

Starters opgelet!! Vanaf heden mogen wij deze recent Deze ruime 2/1 kapwoning metgerenoveerde starterswoning aanbieden. Deze St. Servatiusstraat 5 Liessel vrijstaande garageDeze (ca.ruime 7 x 4) 2/1 is ruime tussenwoning met kapwoning berging met prachtig gelegen aan een rustige, garage (ca. 7 x 4) is is op eenvrijstaande leuk perceel gelegen verkeersluwe straat met een grootaan een rustige, prachtig gelegen en heeft een nieuw aangelegde verkeersluwe met een groot speelveldachtertuin. recht voor dewoning deur. straat De is ingedeeld recht voor de deur. De woning veel metbeschikt o.a. speelveld eenover ruime woonkamer, woningop beschikt over veel keuken, 4Deslaapkamers en een leefruimte en is gesitueerd een leefruimte en is gesitueerd complete badkamer. De keuken is op een riant, privacybiedend perceel van riant, privacybiedend perceel van geplaatst in 2016 en is uitgevoerd maar liefst 434 m²! maar liefst 434 m²! met inbouwapparatuur. Ook de Inhoud: badkamer ca. 425 m³is in 2016 volledig Inhoud: ca. 425 m³ Woonoppervlak: 124 m²snel kijken! ! vernieuwd. Kom D Woonoppervlak: 124 m² ! G DVraagprijs: € 249.500,A k.k. € 249.500,- k.k. G A A Vraagprijs: L A R L Inhoud: ca. 315 m³ VE VER S Perceel: 127 m² J I R Vraagprijs: € 190.000,- k.k. IN P

Wollegras 41

St. Servatiusstraatte5Deurne Liessel

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

Kom jij ons team versterken? Ben jij op zoek naar een afwisselende en uitdagende baan waarbij je samen met collega’s uitvoering geeft aan het kwaliteitsbeleid en meedenkt over een verdere professionalisering. Wil jij alle ruimte om jezelf verder te ontwikkelen? Dan maken wij graag kennis met jou!

IN P

Dit is Driessen United Blenders (DUB) Driessen United Blenders (www.dub.nl) is een, in 1932 opgericht, sterk groeiend familiebedrijf en is gevestigd aan de Voltstraat in Deurne. DUB maakt onderdeel uit van een groep van bedrijven (200 fte, 60 miljoen omzet), welke actief zijn in de productie van, en handel in, poedervormige en vloeibare grondstoffen voor de food- en feedindustrie. DUB is daarbij spin in het web. Zij verzorgt de producties en verleent daarnaast allerlei logistieke services. Ter vervanging zijn wij per direct op zoek naar een:

Quality Medewerker (m/v)

RIJS

BAKENS makelaardij

Milhezerweg 4 5752 BC Deurne 0493-354478 www.bakensmakelaardij.nl Derpsestraat 78 5751 KC Deurne 0493-354478 www.bakensmakelaardij.nl Derpsestraat 78 5751 KC Deurne 0493-354478 www.bakensmakelaardij.nl

Functie omschrijving De focus van deze functie ligt op de verwerking van allerlei food producten, zowel halffabricaten als consumentenproducten. Als Quality medewerker ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele controleproces en ondersteuning van het kwaliteitsbeleid. Je coördineert samen met je collega’s, in opdracht van de Quality Manager, de ontwikkeling en inrichting van het kwaliteitssysteem. Tevens stimuleer en begeleid je verbeterprocessen en zorg je ervoor dat er wordt voldaan aan de gestelde (internationale) eisen, normen en wetgevingen. Je komt te werken binnen een collegiaal team van 3 collega’s, waar in een informele sfeer met elkaar wordt omgegaan. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: • Het uitvoeren van controles op de kwantiteit en kwaliteit van de in- en uitgaande goederenstroom; • Het controleren van de productie- en verpakkingsprocessen door gerichte steekproeven; • Het zorg dragen voor uitvoering van productkeuringen, van monstername tot vrijgave; • Het uitvoeren van controles op de kwaliteit van de schoonmaak, zowel visueel als d.m.v. bacteriologische monstername; • Het vertalen van het kwaliteitsbeleid en afspraken met klanten naar praktische werkwijzen in productie; • Het instrueren/bijsturen van medewerkers m.b.t. hygiëne en kwaliteitsnormen; • Uitvoeren van inspecties van het pand en apparatuur op hygiëne en (voedsel)veiligheid; • Het actief bijdragen aan aanpassingen en verbeteringen in het kwaliteitsbeleid. Werktijden worden in dagdiensten uitgevoerd. Wij vragen • Afgeronde opleiding op HBO-niveau, bij voorkeur in de richting van levensmiddelentechnologie; • Enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie in de productie van levensmiddelen; • Kennis van en ervaring met internationale kwaliteitsnormen voor levensmiddelenproducten (bijvoorbeeld FSSC 22000, HACCP); • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; • Je kunt onder druk prioriteiten stellen, je bent secuur en toont initiatief. Tevens heb je een flexibele werkinstelling.

Vetcellen definitief verwijderen? Centimeters verliezen van buik, billen, bovenbenen, kin of zelfs kuiten? Cellulitis verminderen en verstevigen van de huid?

Dit is mogelijk met de CRYO21! Cryolipolyse is de nieuwste revolutie op het gebied van afslanken, liften en verstevigen zonder chirurgische ingrepen. De behandeling maakt gebruik van gecontroleerde koeling waardoor de vetcellen kristalliseren en op een volledig pijnloze en natuurlijke manier uit het lichaam worden verwijderd.

Onmiddellijk resultaat, Pijnloos en snel, Kuur van 6 behandelingen, Gegarandeerd resultaat!

schoonheid en pedicure

Wij bieden Wij bieden een veelzijdige baan binnen een dynamisch familiebedrijf waar veel doorgroeimogelijkheden zijn. Heb jij de ambitie om jezelf verder te ontwikkelen dan bieden wij de mogelijkheden om deze ontwikkeling vorm te geven. Wij bieden een goed salaris (afhankelijk van opleiding en relevante ervaring) en prima secundaire voorwaarden.

Proef

Solliciteren Herken jij jezelf in het omschreven profiel dan maken wij graag kennis met jou. Je kunt je CV en motivatiebrief per e-mail sturen naar de afdeling personeelszaken, t.a.v. Nicole Mutsers: vacatures@dub.nl

€ 50,

beha ndeli ng voor maa r

00

alleen op afspraak; Kelly Sonnemans Ravenshof 45, Someren 06 510 91 543 www.kellys-salon.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 9

Sp ort

LGD’er Mark van Kessel wint Jaspercross

Piet Hack biljartkampioen KBO LIESSEL - KBO Liessel speelde van half september tot eind december een biljarttoernooi in De Kastanje in Liessel. Aan het toernooi namen dertig biljarters deel. Piet Hack werd kampioen.

Piet Hack won het toernooi met 48 punten en een gemiddelde van 1.82, Sil Crommentuyn werd tweede met 41 punten en Theo Goossens en Frits van Seggelen eindigden met 40 punten op een gedeelde derde plaats. Theo Goossens had een beter gemiddelde en werd uiteindelijk derde. Frits van Seccelen maakte met 22 punten de hoogste serie, het toernooigemiddelde was 1.42. Com-

De start van de lange cross met in het midden eindwinnaar Mark van Kessel.  ASTEN - De Deurnese atleet Mark van Kessel heeft zondag 7 januari de Erima Jaspercross gewonnen. De cross is onderdeel van de Limbracross-competitie en werd gehouden in de Polderse bossen in Asten. De organisatie was in handen van atletiekvereniging ’t Jasper Sport Asten/Someren.

Bij de lange cross streden 147 deelnemers om de prijzen in de verschillende leeftijdscategorieën. Bij de mannen was Mark van Kessel van Lopersgroep Deurne de winnaar. Hij liep de acht kilometer in een tijd van 29 minuten. Tweede werd Peter van der Velden van Eindhoven Atletiek en derde Werner Gentle, eveneens van Lopersgroep Deurne. Bij de vrouwen ging de winst naar Judith Gijsbers van AV Weert. Bij de korte cross was Marco Schopen uit het Duitse Eschweiler de snelste. Hij liep de vier kilometer in een tijd van 13.56 minuten. Linda Korten van AV

Weert was de winnaar bij de vrouwen in een tijd van 16.46 minuten.

Pupillen

Ook bij de jeugd presteerden leden van LGD prima. Zoals gebruikelijk startten de pupillen met de jongens A. Myka Kuijpers liep een goede race te midden van maar liefst 53 andere atleten in zijn categorie. Hij deelde zijn race goed in en liep naar de achtste plek. Na Myka was het de beurt aan de altijd gedreven Kirsten van den Hurk. Ze liep sterk en gaf daadwerkelijk alles. Het leverde een mooie vijfde plek op. Jop Slaats stond vervolgens aan de start bij de jongens pupillen B. Hij streed voor wat hij waard was en dat leverde een vijfde plek op. Hij staat nog steeds op de eerste plek in het klassement.Eline Bartels, Zoey van Lieshout en Renske Mennen stonden gezamenlijk aan de start bij de Meisjes Pupillen B. Eline eindigde op een keurige zevende plek. Helaas viel

(Foto: Marius van Deursen) Renske hard bij de start. Ondanks de pijn liep ze de cross op karakter uit en eindigde in Asten op de achtste plek. Ook Zoey loopt erg enthousiast mee en dat resulteerde in een keurige twaalfde plek in Asten. In de laatste categorie stond Aafke Mennen aan de start. Deze mini-pupil sleepte al drie podiumplaatsen in de wacht tijdens deze Limbra-competitie en de verwachtingen waren uiteraard hoog gespannen. Aafke liet zien dat ze bij de mini-pupillen echt tot de top behoort en liep naar een mooie tweede plek.

Junioren

Bij de junioren werd Pouke van Dijk van Lopersgroep Deurne eerste in de categorie Meisjes Junioren C. Kiara van Haandel werd derde bij de Meisjes Junioren C. Tom Honings werd derde bij de Jongens Junioren B. Jette Winkelman van ’t Jasper Sport werd eerste bij de Meisjes Junioren B.

Aniek Nouwen traint met Nederlands elftal DEURNE - De achttienjarige voetbalster Aniek Nouwen uit Deurne is voor de vierde keer opgeroepen voor een trainingskamp in Portugal van het Nederlands elftal. In 2014 en 2015 was ze daar met het elftal dames onder zestien jaar, vorig jaar met het team onder 19 jaar en ook dit jaar is ze geselecteerd door Jessica Torny voor het Nederlands dameselftal onder 19 jaar.

Het team vertrekt maandag 15 januari na een training in Nederland naar Zuid-Portugal. Vrijdag 19 januari staat een wedstrijd tegen China op het programma en twee dagen later tegen Engeland. Trainster Torny heeft 23 speelsters opgeroepen die tijdens deze dagen verblijven in Monte Gordo. De wedstrijden wor-

den gespeeld in Vila Real di Santo Antonio. Zondagavond 21 januari vliegt het team weer naar Amsterdam. Tijdens de EK kwalificatie in eigen land afgelopen oktober moest Aniek vanwege een blessure het trainingskamp verlaten. Sindsdien heeft ze lichte klachten, maar ze kon wel alle competitiewedstrijden

Aniek Nouwen in actie op het EK in Noord-Ierland.

petitieleiders Piet van Duijnhoven en Wim van Otterdijk reikten de prijzen uit. De uitslag was: 1. Piet Hack 48 punten gemiddeld 1.82; 2. Sil Crommentuyn 41 punten gemiddelde 1.20; 3. Theo Goossens 40 punten gemiddelde 1.81; 4. Frits van Seccelen 40 punten gemiddelde 2.32; 5. Henny van Moorsel 39 punten gemiddelde 1.01. Frits van Seccelen maakte de hoogste serie van 22 caramboles, Wim van de Boomen en Peter van der Tol speelden de langste partij in 49 beurten. Theo Goossens en Karel de Groot speelden de kortste partij bij het libre in tien beurten.

spelen. Dinsdag 9 januari hervatte PSV haar training na een winterstop van 2 weken. Zondag 14 januari wordt om 12.00 uur een oefenwedstrijd gespeeld tegen Borussia Mönchengladbach. Aniek Nouwen werd onlangs tijdens het Sportgala 2017 uitgeroepen tot sporttalent van Deurne. Ze is oud speelster van SV Deurne en speelt sinds het seizoen 2016-2017 bij PSV, waar ze al snel een basisplaats veroverde. Verder zit ze in het eerste jaar van de opleiding Applied Science aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven.

De finalisten van het KBO-biljarttoernooi, vlnr: Sil Crommentuyn, Piet Hack en Theo Goossens. - Advertorial -

Open dag Fitnessclub Deurne ZEILBERG - Fitnessclub Deurne houdt zondag een open dag. Van 10.00 tot 16.00 uur. Locatie: Kerkplein 5 in Zeilberg. Met diverse aanbiedingen. Ook zijn er deze dag diverse demonstraties te zien van de danslessen van Urban Park.

Aan de hand van jouw doelstellingen, wensen en mogelijkheden wordt er een persoonlijk programma opgesteld tijdens een eerste introductieles. De speciaal voor jou samengestelde oefeningen voer je uit op de nieuwste apparatuur van Matrix. De fitnesscoach helpt je hier uiteraard bij. Na afloop wordt er nog een tweede introductieles ingepland, zodat je de eerste keren dat je bij ons komt sporten intensief begeleid wordt. Vervolgens maken

we iedere zes weken met jou een afspraak. Tijdens deze afspraak kunnen we jouw trainingsschema bekijken en waar nodig aanpassen, een meetafspraak inplannen of jouw conditie testen met de fitheidstest. Zo kunnen we jouw voortgang goed in de gaten houden en indien nodig bijsturen.

Open dag actie

Tijdens de open dag komende zondag zijn er leuke acties. Wie zich die dag inschrijft als nieuw lid hoeft geen inschrijfgeld te betalen. Het is niet nodig om een sportshirt aan te schaffen want die krijg je namelijk van ons. Bij het afsluiten van een lidmaatschap van drie maanden ontvang je een shirt van het merk New Balance.

Jubilarissen Racing Boys

DEURNE - Voetbalvereniging Racing Boys huldigde zaterdag 6 januari de jubilarissen tijdens een drukbezochte nieuwjaarsborrel. Thieu Brabers (l) en Huub Slijpen zijn vijftig jaar lid, Christian Maas (r) is 25 jaar lid van Racing Boys. Voorzitter Antoon Reijnders reikte de bijbehorende legpenningen en bloemen uit.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 10

Het is geen feest, als deze 30 jarige papa niet is geweest!

Deze regelmien zet haar Liefmans niet graag aan de kant, nu als 30 jarige in de krant

Gefeliciteerd Monique De vrienden

Tonny

Boerenkamp-van Moorsel

80 jaar! Lieve Oma, Van harte gefeliciteerd! Liefs van de familie

John, tijd genoeg voor

SKI en FIETS, maar 50 worden vindt ie niets!!!!

Gefeliciteerd! Mam, broers en zussen!

Een man, baby en bouwen. Deze dertiger is niet te houwen!

Gefeliciteerd van de Maffe Tijgers!

STUNTAANBIEDING

Bungalowpark Libra Ommen Te huur nog enige bungalows in de bossen April, Mei, Juni, September en Oktober € 175,- p.w. incl. Hoogseizoen € 375,- p.w. incl Zwembad en recreatieteam aanwezig Folders: 0529-457224

Johnny van harte gefeliciteerd met je 50ste !!!!! CROOYMANS

dakbedekkingen

Geleuf mai, Melken, insemineren en Bier drinken hoef je hem niet te leren. maandag ga je Abraham zien en dat is niet het enige misschien.

Proost

je B-vrienden www.weekbladvoordeurne.nl www.daspublishers.nl

TE HUUR

Kantoor/praktijkruimte Nabij centrum Gemert 25m2 en 80m2 eigen ingang/toilet/keukenblok incl. verwarming

Tel.: 0492 - 368198

DIGO JEANS

nieuwbouw - renovatie

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne ✬ Voor al uw dakwerken 0493daken - 31 18 10 - Fax 31 21 39 ✬Telefoon Bitumeuze info@crooijmansdak.nl ✬ Zinkwerken en goten ✬ Lichtkoepels ✬ Erkend Polygum dealer • Te huur atelierruimte ca. • Haardhout keuze uit eik, berk, www.joseberkers.nl ✬ 10 jaar verzekerde Polygum •primitieve dakgarantie 50 m2 in de Walsberg els, kers en beukenhout. dans en 06-53205737. ✬ Gratis dakinspectie 06-23720617 biodynamische therapie ✬ Vrijblijvende offerte Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 39 Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 info@crooijmansdak.nl

Bouwkundig tekenbureau Giel Vervoort 39

Giel Vervoort startte in februari 2012 zijn bureau voor ontwerp en bouwkundig tekenwerk. Met ruim 30 jaar ervaring, extra scholing en een dosis enthousiasme is hij uw partner voor nieuwbouw en verbouwprojecten van woningen en bedrijfspanden. U kunt bij bouwkundig tekenbureau Giel Vervoort terecht voor: - Een mooi en passend ontwerp dat voldoet aan alle voorschriften die iedere gemeente vereist. - Het aanvragen van de benodigde vergunningen (omgevingsvergunning). - Toetsing van het bouwplan aan het bouwbesluit 2012. Zaken als energiezuinigheid, bruikbaarheid, gezondheid en veiligheid worden getoetst op de geldende voorschriften. Projectbegeleiding Ook projectbegeleiding tijdens uitvoering is mogelijk. Samen met opdrachtgever en aannemer zorgen wij ervoor dat het hele bouwproces zorgeloos verloopt. Per slot van rekening moet het bouwen van uw droomhuis of bedrijfspand een feestje worden. Bouwkundig tekenwerk Al het bouwkundig tekenwerk wordt volledig digitaal uitgevoerd in 2D en met 3D impressies. Technische detailtekeningen zijn duidelijk voor elke aannemer, dus geen misverstanden tijdens de bouw. Alles uiteraard conform in Nederland geldende richtlijnen. Meer weten? Neem dan contact op voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek via onderstaande contactgegevens.

3 VOOR € 65,Kleuren: blauw, zwart

maten 30 t/m 50 inch, lengtes 30, 32, 34 en 36

De Broekenparty Offermansstraat 4 - Lierop • Schuin tegenover de kerk Dealer van oa. Lee, Wrangler, Paddock’s, Lee Cooper, Mustang, Digo, Maskovick, Colorado, Pionier, Intensiv, Twenty four seven.

www.de-broekenparty.nl

229063

AKKERROOSSTRAAT 5, BAKEL 06 360 96 051 www.gielvervoort.nl

DAS pas business


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 11

BIJ ONS SPORT JE WEL MET ÉCHTE BEGELEIDING d Blijven

in

PRIJSGD A A L R VE ATIS GR Spor t1 maar t tot

SLAGERIJ BOUWMANS

WEER EEN NIEUW JAAR VAN START!!

Donderdag t/m zaterdag,

11 t/m 13 januari

• Varkenskophaas, altijd een hele goeie, • Runderlende, aan stuk en in lappen, • Kip bangkok, kant&klaar, vol van smaak, • Brabantse rib, broodbeleg uit eigen keuken,

kilo 8.99 kilo 11.98 100 gram 0.69 100 gram 1.19

Dinsdag t/m donderdag, 16 t/m 18 januari • Gehakt half om,

100 gram 3.99

daar kun je wat mee,

• Bloedworst, pure ambacht, gemaakt door onze slagers,

Specialiteit: WINTERVINKEN, extra gekruid vinkje met pijnboompitjes en gerold in ham,

100 gram 0.49

100 gram 1.45

Let op: Gourmet, barbecue, partypan, fondue, buffet, wok, steengrill, braai, we hebben het allemaal! Let op: vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: slagerijbouwmans@planet.nl

www.fitland.nl WAT DOE

JIJ

BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken!

• www.joseberkers.nl primitieve dans en biodynamische therapie • Te koop of tijdelijk te huur vanaf 1 febr ruime tussenwoning Haydnstraat 45 Deurne 06-23422502

watdoejijbijbrand.nl

‘Samen jezelf leren zijn’, dat is in vier woorden samengevat waar Jenaplanschool de Ratelaar voor staat; met als motto: samen leren, leren werken, werk vieren! Op de Ratelaar geven we passend onderwijs. Zo is er sprake van differentiatie op verschillende niveaus. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van elk kind. Ook kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, proberen we een zo optimaal mogelijke ontwikkelingslijn te bieden. • elk kind is uniek; zo is er maar één; • elk kind heeft het recht een identiteit te ontwikkelen; • ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid van het kind; • positieve motivatie;

• hoge ouderbetrokkenheid; • ruimte voor verschillen; • respect voor elkaar en de omgeving; • onderzoekend en ontdekkend onderwijs.

Iedereen is welkom!

Kom kijken op de Open inloopdagen op 15, 17 en 18 januari tijdens schooltijden.

, n e r e l samen , n e k r e leren w n e r e i v werk Jenaplanschool de Ratelaar | Romboutsstraat 2, Deurne www.ratelaardeurne.nl | 0493-310801

Onze deuren staan open op maandag 15, woensdag 17 en donderdag 18 januari van 8.30 - 14.45 uur (woensdag tot 12.30 uur). Deze open inloopdagen zijn de gelegenheid om kennis te maken met de Ratelaar en de sfeer te proeven in onze gezellige school. U kunt ervaren hoe wij, maar vooral de kinderen, werken. Ook kunt u het team ontmoeten en u laten informeren over ons onderwijs.

We hopen u deze dagen te ontmoeten!


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 12


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 13

Mark Claassen SJVV’er van het jaar

Sport

Clubkampioenen KDO

Jubilarissen SJVV

SINT JOZEFPAROCHIE - Mark Claassen is zondag 7 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging SJVV uitgeroepen tot SJVV’er van het jaar 2017. Ook werden zeven jubilarissen gehuldigd en werd bekendgemaakt dat Willem Aarts de nieuwe selectietrainer is voor het seizoen 2018-2019.

veertigjarig lidmaatschap en Rini Claassen en Cor Munsters voor hun vijftigjarig lidmaatschap. Tenslotte werd Martien Kuster gehuldigd. Hij is maar liefst zestig jaar lid van SJVV. Als dank ontvingen alle jubilarissen uit handen van voorzitter Hilbert Kievit een jubileumspeld en een mooie bos bloemen.

Voorzitter Hilbert Kievit maakte bekend dat Willem Aarts de nieuwe trainer van SJVV wordt voor het volgende seizoen. Willem Aarts is momenteel trainer van Sparta’25 en keert terug bij SJVV, de club waar hij zijn trainersloopbaan begon. Hij volgt Roy Manders op die bezig is aan zijn tweede seizoen bij SJVV. Erwin Matheij en Hans van Oosterhout zetten daarna zeven jubilarissen in het zonnetje, waarbij leuke anekdotes werden verteld en foto’s uit de oude doos werden gepresenteerd. Henri Matheij en Sander Martens werden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap, Peter Keunen en Ambro van Oosterhout voor hun

SJVV’er van het jaar

Mark Claassen werd uitgeroepen tot SJVV’er van het jaar 2017. Een eretitel die jaarlijks wordt uitgereikt aan een SJVV’er die zich het voorafgaande jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Mark is al meer dan vijftien jaar kaderlid bij SJVV. Speciaal aan Mark is dat hij zich als trainer/leider van jeugdelftallen inzet waar dat ook maar nodig is. Mark is daarnaast lid van de activiteitencommissie, hij vertegenwoordigt de senioren-recreantenteams in de Technische Commissie, hij is leider bij het jeugdvoetbalkamp én hij is sponsor van SJVV.

De deelnemers aan het clubkampioenschap acrobatische gymnastiek van KDO Deurne. DEURNE - Gymnastiekvereniging KDO Deurne hield afgelopen weekend de clubkampioenschappen acrobatische gymnastiek in de eigen accommodatie aan de Haspelweg.

De gymzaal van KDO was omgebouwd tot een kleine sporthal voor het kampioenschap, waaraan zestig leden van de afdeling acrobatische gymnastiek deelnamen. Het niveau wordt elk jaar beter en de wedstrijd was een mooi schouwspel voor gymnasten en publiek. Met name voor de debutanten was het een

spannend evenement; een wedstrijd voor zoveel publiek is toch even anders dan het trainen in een gymzaal. Mede dankzij de hulp van leiding, ouders, bestuur en andere vrijwilligers kijkt de organisatie terug op een geslaagd kampioenschap.

Uitslag

Onderstaand de uitslag in de verschillende categorieën: E-niveau paren dames: 1. Nyla van Lier en Mell Thomassen; 2. Nyla van Lier en Indy Kuijpers; 3. Liz Bouwmans en Lise Aldenzee.

Succes voor Hebbes op NK jongleren HELMOND - In de Cacaofabriek in Helmond vond afgelopen weekend het NK jongleren plaats. De 16-jarige Bas van de Kerkhof uit Helmond, lid van de Deurnese jongleergroep Hebbes, behaalde een eerste, een tweede en een derde plaats. Hebbes-lid Nick Willemse uit Ysselsteyn liet een verbluffende jojo-act zien.

Tijdens het jongleerweekend op zaterdag 6 en zondag 7 januari werden competities gehouden over de volgende vijf onderdelen: kegels, ballen, ringen, diabolo en de act-competitie. Bas van de Kerkhof werd eerste op het onderdeel Kegels en tweede op het onderdeel Ballen. De jonge Helmonder traint vrijwel dagelijks bij jongleergroep Hebbes,

die goed vertegenwoordigd was tijdens het NK jongleren. Begeleider Rinus Pecht verzorgde goedbezochte workshops en de 16-jarige Nick Willemse (16 jaar) uit Ysselsteyn liet tijdens de act-competitie op creatieve wijze een verbluffende jojo act zien. De zaterdagavond werd afgesloten met een fightnight met wedstrijden, waarbij telkens twee jongleurs met drie kegels elkaar jonglerend proberen uit te schakelen door bij de ander een kegel weg te slaan. Bas van de Kerkhof behaalde op dit onderdeel de derde plaats. Behalve Nederlandse deelnemers waren er jongleurs en toeschouwers uit België, Frankrijk, Duitsland, Israël en Denemarken.

Plezier in handbal

E-niveau groepen: 1. Lynn Kuijpers, Sharon van Dijk, Chelsea Thijssens; 2. Ivy Linders, Zuzanna Mroz, Aafke Verbaarschot; 3. Milou Maas, Britt van de Munckhof en Vienna Kuijpers. D-niveau paren dames: 1. Fenna van Kol en Ella Janssen; 2. Jolijn Veenema en Fara Proenings; 3. Liv Linders en Sijgje Michels. D-niveau groepen: 1. Imke van Horne, Noa Nooijen, Sofie Hunslip; 2. Zhosja van Bree, Yana Mennen, Isa Kusters; 3. Sjaakira Ngoesmin, Lara van de Berg en Kaat Valkenburg. C-nivo groepen: 1. Sharice Velthuis, Danée Linders, Maud Harmsen; 2. Bianca Janssen, Linda Berkers, Mandy van Bussel; 3. Isa van de Weijer, Femke van Elewout, Demi Maas. B-niveau groepen: 1. Daisy Berkers, Evi Thielen, Maartje van den Heuvel; 2. Laura Wijdeveld, Fenna Vestjens, Pleun Vestjens; 3. Iris van de Beek, Meike van de Mortel en Jaidy van Deurzen.

Handbal

De Sprint Zaterdag: Habo’95 DS1-De Sprint DS1 19.00; Manuel DS1-De Sprint DS2 20.05. Zondag: De Sprint HC1-Apollo HC1 9.30; De Sprint E1-Acritas E2 10.30; De Sprint DA1-Gemini DA1 11.25; HCG D1-De Sprint D1 12.00; De Sprint HA1-Huissen HA1 12.35; De Sprint DS3-PSV Handbal DS4 13.45; The Flyers D2-De Sprint D2 14.15; De Sprint HS2-Bedo HS2 15.00; De Sprint E2-Habo’95 E1 16.20; Smurfen United HS1-De Sprint HS1 17.00; DHC Overpelt VZW DC2-De Sprint DC1 18.00.

Volleybal

Livoc Liessel Zaterdag: VC Heerlen JB 1-Livoc JB 1 14.00; Active Rooy DS 4-Livoc DS 4 16.00; Active Rooy DS 2-Livoc DS 2 18.00; VC Volt HS 6-Livoc HS 1 18.30; Tupos HS 3-Livoc HS 2 18.30. Zondag: VC Athos ‘70 N5 3-Livoc N5 1 10.00; Civitas N4 3-Livoc N4 1 10.30; Livoc N5 1-Asterix N5 1 10.30; Grashoek N4 1-Livoc N4 1 11.00.

De instuif werd donderdag 4 januari gehouden in sporthal De Peelhorst. Na een warming up onder leiding van mascotte Sprintie maakten de kinderen spelenderwijs kennis met

de handbalsport. Tevens werd een nieuwe vorm van handbal geïntroduceerd; het zogeheten Goalcha. Goalcha is ontstaan vanuit het streethandbal en is bedacht om het handbal te vereenvoudigen. Het wordt gespeeld met een zachte bal zodat iedereen kan deelnemen. Gedurende twee uur doorliepen de kinderen een heel spellencircuit. Na afloop was er voor alle kinderen een oorkonde.

Roland Jonker wint driebandentoernooi DEURNE - Biljartvereniging d’n Anlaup hield in december het Arno van Rijt Memorial driebandentoernooi in café In den Sleutel in Deurne. De finales werden vrijdag 5 januari gespeeld. Roland Jonker won de beker.

De vijftiende editie van het toernooi om de Arno van Rijt Memorial begon op 1 december met dertig spelers, verdeeld over zes poules. De slotavond met de kwartfinales, de halve eindstrijd, een troostfinale en de eind-wedstrijd vond onder grote publieke belangstelling plaats op 5 januari. De zestien beste biljarters uit de poules speelden in de achtste finales. De resultaten in de daarop volgende kwartfinale-wedstrijden waren als volgt: Jan van den Heuvel - Pieter-Jan Derks 0-2 (na barrage); Roland Jonker - Martin van de Water 2-0; Toon Steevens - Gerrit van Bakel 2-0 (na barrage); John van der Horst - Henny Rooijmans 0-2.

Halve finales

De eerste halve finale tussen titelverdediger Toon Steevens en Henny Rooijmans had na 21 beurten een eindstand van 15-15, maar

Rooijmans maakte zes caramboles te weinig. De tweede halve finale werd gespeeld door Roland Jonker en Pieter-Jan Derks en leverde de beste partij van de avond op. Jonker verzamelde in 13 beurten zijn benodigde 23 punten en liet Derks op 2 staan. Jonker scoorde bovendien een serie van 10. Henny Rooijmans won de wedstrijd om de derde plaats over de helft van de te maken punten van Pieter-Jan Derks met een stand van 11-4.

Wisselbeker

Roland Joker moest in de finale tegen Toon Steevens 23 caramboles maken tegenover 15 door Steevens te maken caramboles. Een moeizame start resulteerde in een 7-6 tussenstand na 27 beurten. Steevens scoorde vervolgens helemaal niet meer. Jonker bereikte na 38 beurten de finish met onder andere nuttige series ven 4 en 5. Hij mocht de wisselbeker in ontvangst nemen. De hoogste serie van tien kwam op naam van kampioen Roland Jonker en zijn broer Frank Jonker. Geek Vullings speelde de kortste partij, hij verzamelde tien punten in twaalf beurten.

Voetbalprogramma

Deelnemers aan de sportinstuif van handbalvereniging De Sprint. DEURNE - Dertig kinderen in de leeftijd van vier tot en met acht jaar vermaakten zich vorige week donderdag met handbalspelletjes en een nieuwe vorm van handbal tijdens de sportinstuif van handbalvereniging De Sprint.

Staand vlnr Martien Kusters, Sander Martens, Cor munsters en Rini Claassen. Zittend vlnr Ambro van Oosterhout, Peter Keunen, Mark Claassen en Henri Matheij.

SV Deurne

Zondag: Deurne 1-Gemert 1 13.00 (oefenwedstrijd); Deurne 2-ZSV 2 11.00 (oefenwedstrijd). SV Deurne junioren Deurne JO19-1-Volkel JO19-1 15.00; Deurne JO15-1-Venray JO151 12.45.

Liessel

Zaterdag: Veteranen: Bavos-Liessel 17.00.

De finalisten van het driebandentoernooi, vlnr: kampioen Roland Jonker, runner-up Toon Steevens, Henny Rooijmans en Pieter-Jan Derks.  (Foto: Jan Rosmulder)


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 14

Geldig in week 2

(zondag 7 t/m zaterdag 13 januari 2018)

Unox Soep in zak

Alle zakken à 570 ml Per zak

1.-

G TOT 65% KORTIN

1.99

1.-

per kilo

2.12 - 2.87 PLUS Handperen Conference Los Per kilo

50% KORTING

Meer dan 100 aanbiedingen voor maar 1 Eurootje

1.-

1.05 - 1.97 Bonduelle Vriesverse groente

Alle zakken à 300 of 400 gram Per zak

G TOT 49% KORTIN

1.-

Blue Band

Kuipje 500 gram, vloeibaar flacon 500 ml of melange kuipje 225 gram Per stuk

Alle pakken à 250 gram Per pak

G TOT 66% KORTIN

G TOT 46% KORTIN

1.-

1.47 - 1.69

2.39 - 2.99

PLUS Snelfilter koffie

1.-

1.20 - 1.85

Venco Drop

Alle zakken à 255-287 gram Per zak

G TOT 41% KORTIN

WEEKENDPAKKER do

vr za

Alléén geldig op 11, 12 en 13 januari

1.-

2.99

1.52 - 1.59 Spa Fruit Alle flessen à 1.25 liter Per fles

PLUS Roze tompouces Doos 5 stuks

1

99 .

02/18

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- 20.00 - 20.00| vr | vrij. 8.00 - 21.00 za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden: - do 8.00 8.00 - 21.00 | za| 8.00 - 20.00 | zo 9.00 - 18.00

plus.nl

Bouwmans Jozef & Bouwmans | Deurne Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T:Zeilberg 0523 65 63| 93 | | (Naam) | St.


WEEKBLAD VOOR

DEURNE

Zaterdag laatste optreden tijdens teerdag

11 januari 2018 We e k pagina 15

2

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

Voor de vier Deurnese gilden

Gildekoor zet er een punt achter

Karel Koolen coördinator gilden DEURNE - Vlierdenaar Karel Koolen is in december geïnstalleerd als coördinator van de vier Deurnese Gilden. Hij zal als onafhankelijk bestuurslid de overlegvergaderingen voorzitten.

De functie van gildencoördinator werd 36 jaar geleden gecreëerd om de vier Deurnese gilden: het gilde Sint Antonius-Abt en het Sint Jorisgilde in Deurne, het Sint Hubertusgilde in Liessel en het Gilde Sint Willibrordus Vlierden nader tot elkaar te brengen en nauwer te laten samenwerken. Theo Posthumus, Nol van Gisteren, Martien van der Wallen en Cor van Dijk zijn hem voorgegaan. De coördinator is aan geen enkel gilden verbonden, hij kan zich objectief opstellen en alle gilden van advies voorzien. Karel Koolen is in het dagelijkse leven docent aan Pabo De Kempel in Helmond en is daarnaast voorzitter van de contactgroep Vlierden van de parochie Heilige Willibrord Deurne.

Karel Koolen.

IJsbeeractie voor Speuldries DEURNE Speeltuin De Speuldries houdt zaterdag 13 januari de traditionele ijsbeeractie. Tussen 9.30 en 15.30 uur gaan kinderen verkleed als ijsbeer de Deurnese wijken in om geld in te zamelen voor De Speuldries.

Speeltuin De Speuldries is tijdens de reguliere openingstijden gratis toegankelijk en dat wil men graag

Het Gildekoor van de vier Deurnese gilden met dirigent Hein van der Wal. DEURNE - Het Gildekoor van de vier Deurnese gilden treedt zaterdag 13 januari voor de laatste keer op, om 10.00 uur luistert het koor de mis op in de Willibrorduskerk in Deurne tijdens de teerdag van het Sint Antonius Abt Gilde. Daarna stopt het.

Omdat er geen nieuwe aanwas bijkomt, ziet het koor zich genoodzaakt er een punt achter te zetten. Het Gildekoor gaf een mooie aanzet tot de samenwerking die er intussen is tussen de vier Deurnese Gilden. Zaterdagochtend is het Gildekoor, dat bestaat uit leden van de vier Deurnese gilden, nog een laatste keer te horen in de Willibrorduskerk in Deurne. Het koor luistert om 10.00 uur de mis op ter gelegenheid van

de jaarlijkse teerdag van het Sint Antonius Abt Gilde. Het koor staat onder leiding van dirigent Hein van der Wal.

van wie de meesten geen noot konden lezen. Noud Strijbosch van het Sint Antonius Abt Gilde werd contactpersoon van het Gildekoor.

Samenwerking

Kringetje is rond

Het Gildekoor is opgericht op 23 februari 1995 met de bedoeling de samenwerking te vergroten tussen de vier Deurnese gilden: het Sint Antonius Abt Gilde en het Sint Jorisgilde in Deurne, het Sint Hubertusgilde in Liessel en het Gilde Sint Willibrordus Vlierden. Tijdens een vergadering met de vier gilden kwam Sjef Bankers met het idee een koor samen te stellen. De toenmalige gildencoördinator Nol van Gisteren was muzikaal goed onderlegd en werd de eerste dirigent. Het Gildekoor begon met zeventien mannen,

Na 22 jaar is het kringetje kring rond: het eerste optreden van het Gildekoor was op 20 januari 1996, eveneens tijdens de teerdag van het Sint Antonius Abt Gilde in de Willibrorduskerk in Deurne. Het Gildekoor zong bij vele activiteiten zoals patroondagen, jubileumfeesten van de leden, gouden bruiloften en uitvaarten. Inmiddels zijn diverse leden overleden of gestopt om gezondheidsredenen. Omdat er geen nieuwe aanwas bijkomt ziet het koor zich genoodzaakt er een punt achter te zetten.

Driedubbele winst voor Lucky Nine

‘Het was iets magisch’ ASTEN/AMSTERDAM – Lucky Nine heeft afgelopen weekend de publieksprijs gewonnen in de finale van The Clash of the Cover Bands. Al met al een onvergetelijke ervaring. “Spelen in Paradiso was al een prijs.”

Met drie supportersbussen reed Lucky Nine zondag richting Amsterdam. Ze hadden witte sjaaltjes gemaakt zodat Lucky Nine de supporters in de zaal kon herkennen. “Het was fantastisch om die sjaaltjes te zien. Al dat wit was bijzonder in de donkere ruimte”, zegt Pieter Vogels, leadzanger van Lucky Nine. De band had afgesproken om gewoon te genieten en hun moment op het podium te pakken. “Als ik omkeek, naar mijn medemuzikanten, had iedereen een grijns op zijn gezicht”, aldus Vogels. Dat Lucky Nine de publieksprijs won zorgde in eerste instantie voor ongeloof. “Iedereen had veel supporters mee, dus de vraag bleef altijd of je hem wel zou winnen.”

Beste Leadzanger

Naast de publieksprijs won Vogels ook de prijs voor Beste Leadzanger. “Ik was persoonlijk heel tevreden over hoe het was gegaan. Slechts hier en daar een paar slordigheid-

-Advertorial-

Wo ni ngmark t i n bewegi ng

Het jaar van de nieuwbouw De komende periode zijn er weer veel cijfers te verwachten over de ontwikkeling van de woningmarkt. Uit de cijfers over het laatste kwartaal zal blijken dat in Zuidoost-Brabant weer veel transacties zijn gerealiseerd, al zijn er ook in onze regio grote verschillen. Zonder cijfers te noemen kan ik wel een paar trends aangeven. De groei vlakt enigszins af, voornamelijk door gebrek aan geschikt aanbod (overigens niet alleen in de koopsector, maar ook in de huursector). Er zijn plekken in onze regio waar het aantal woningen dat te koop staat tot een schrikbarend laag niveau is gedaald. Ik noem hier even de stad Eindhoven en randgemeenten als Son en Breugel, Best, Veldhoven, Nuenen en Geldrop-Mierlo. Ik heb het afgelopen jaar op meerdere plekken gepleit voor intensivering van nieuwbouw om aan de vraag uit veel verschillende doelgroepen tegemoet te kunnen komen op de plek waar zij het liefst willen: in of dichtbij de grote stad (in ons geval Eindhoven). Die verschillende doelgroepen zijn niet alleen starters, maar ook jonge gezinnen en senioren.

door Veerle Rutten

Lucky Nine in actie tijdens de finale.  jes.” Vogels, die genomineerd was voor de prijs, had niet verwacht deze ook te winnen. “Ik had er wel opgehoopt, maar niet op gerekend. Het ging perfect en de prijs maakte het af.” “Als ik er nu aan terugdenk is het gewoon iets magisch geweest. Het was prachtig om mee te maken.”

(Foto: Ron van Varik) Lucky Nine hoopt via deze weg ook de grote podia buiten de regio te bereiken. “Ik hoop dat zo’n optreden als afgelopen weekend vaker gaat voorkomen, maar ik denk dat het een once in a life time is”, lacht Vogels. “Het doel dat we hebben willen bereiken, is in ieder geval wel bereikt.”

zo houden. Dit is mede mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers, die zich het hele jaar belangeloos voor de speeltuin inzetten. Daarnaast is er geld nodig om de speeltuin veilig te houden, voor het onderhoud en om zo nu en dan nieuwe toestellen te kunnen plaatsen. De belangrijkste bron van inkomen voor de speeltuin is de ijsberenactie.

Nu is er al veel gebeurd in 2017. De NVB (Vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers) verwacht dat de prognose voor het afgelopen jaar (36.000 verkochte nieuwbouwwoningen) is gerealiseerd. Tegelijkertijd constateert men dat een tekort aan nieuw woningaanbod de grootste spelbreker is op de woningmarkt. Met name de grote steden in de Randstad blijven achter in het

realiseren van de bouwopgave. De nieuwbouwmarkt ‘kookt droog’, aldus de NBV, die eraan toevoegt dat de ‘droogkookverschijnselen’ steeds verder het land inschuiven. Nu hebben we in Eindhoven nog net geen Amsterdamse toestanden, maar extra inspanningen zijn zeker geboden, gezien het minimale aanbod. Ik ben dan ook blij dat wethouder Toronoglu in december bekend heeft gemaakt dat Eindhoven streeft naar de bouw van 1.300 extra huizen in 2018 bovenop de 1.800 à 2.000 die men er al dacht te laten bouwen. Voor de jaren daarna streeft men naar een jaarlijkse productie van 3.000 huizen. Ik hoop dat 2018 voor Eindhoven en de regio het ‘jaar van de nieuwbouw’ wordt en dat gemeenten en andere overheden besluitvorming over de planontwikkeling (aantal woningen, differentiatie, locatiekeuze) in nauwe samenspraak met marktpartijen gaat realiseren. Bij hen ligt immers veel kennis over de woningzoekende klant en die moet ook bij het openbaar bestuur centraal staan.

Pieter van Santvoort Makelaar Pieter van Santvoort is NVM Makelaar & Registertaxateur en beschouwt elke twee weken de situatie op de woningmarkt in de regio.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 16 Zoveel wilde je nog doen, zoveel wilde je nog leren. Zoveel wilde je nog ontdekken en nu is je weg al ten einde.

Hem nu voorgoed te moeten missen is moeilijk, maar we zouden veel meer gemist hebben als we hem nooit hadden gekend.

prof. dr. ir. Frans de Haan * Asten, 21 september 1935

† Helmond, 7 januari 2018

Hoogleraar bodemhygiëne en bodemverontreiniging Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Na een kortstondige ziekte is, tot ons groot verdriet, van ons heengegaan mijn lieve vrouw, ons moeder, schoonmoeder en trotse oma

Truus van Berlo-Swinkels Gertruda Johanna Maria echtgenote van

Wim van Berlo

Toos van Bussel-Berkers Carola en Rick Luc, Frederique

Irma en Marco Esther †, Carlinde

Pieter en Simone Eline

Bart en Hélène Max, Sam, Aimée

Adelheid van Voornstraat 31 5721 KA Asten Frans is overgebracht naar Uitvaartcentrum Someren Asten, Acaciaweg 26 te Someren waar u afscheid van hem kunt nemen op vrijdag 12 januari tussen 19.00 en 20.00 uur. De dienst waarin we hem gedenken zal worden gehouden op zaterdag 13 januari om 11.00 uur in zalencentrum De Pandoer, Vorstermansplein 24 te Asten-Heusden. Vanaf 10.30 uur bent u daar in de gelegenheid om schriftelijk te condoleren. Later deze dag zal Frans in besloten kring begeleid worden naar het crematorium.

DAS

Stationsstraat 103 Deurne Tel. 0493-352600 www.daspublishers.nl

1500m

2

Keukeninspiratie met de nieuwste collecties

Geopend

zondag 14 jan van 11.00 - 16.00 u INCLUS IEF

ONZE 5 KERNWA ARDEN groot formaat

garantie, gratis nastelbeurt na 4 ½ jaar

 Kwaliteit Keukencentrum Berkers heeft al 12 jaar het Keurmerk Kwaliteit Keukenbranche

 Duidelijk Direct een

 Betrouwbaar Vertrouwd

eerlijke netto prijs en een mooie 3D presentatie op

adres, al meer dan 40 jaar een begrip in de Peelregio

info@keukencentrumberkers.nl • Florijn 10 a, Deurne • Tel. 0493 312570

www.keukencentrumberkers.nl

Hiermede geven wij u kennis dat na een liefdevol en zorgzaam leven in alle rust is overleden onze dierbare zus, schoonzus en tante

Riek van de Leensel * 23 juni 1931

† 8 januari 2018

Broers en zussen Neven en nichten Correspondentieadres: Jolanda van der Kant-van de Leensel Liesselseweg 188 5753 PP Deurne De plechtige Eucharistieviering waarin we van haar afscheid nemen, vindt plaats op vrijdag 12 januari om 10.30 uur in de parochiekerk van H. Jozef, gelegen aan de St. Jozefstraat 35 te Deurne, waarna we haar te rusten leggen op het parochiekerkhof. Riek is in de Mimosakamer van ‘t Brummelhuis, St. Willibrordusplantsoen 6 te Deurne, waar u welkom bent op donderdag 11 januari van 18.30 tot 19.30 uur om persoonlijk afscheid te nemen. Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

8 januari 2018 Willem Wijnenlaan 7, 5753 HB Deurne U kunt afscheid nemen van Truus in het Uitvaartcentrum ‘t Brummelhuis, Sint Willibrordusplantsoen 4-6 te Deurne, op vrijdag 12 januari van 18.30 tot 19.30 uur. De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 13 januari om 10.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

www.weekbladvoordeurne.nl www.daspublishers.nl

Publishers

 Zeker 5 jaar volledige

Deurne: Wim Deurne: Marcel en Anita Rachna en Maikel Jitte Jesper Deurne: Miranda en Ton Bram Loes

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Flyers printen en meteen verspreiden? Dat kan!

 Veilig Betaling 8 dagen NA levering/montage

Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar.

Veel liefde en goeds heeft zij ons gegeven.

De uitvaart in vertrouwde handen 0493 32 00 27 Uitvaartcentrum Derpsestraat 1d Deurne Dag en nacht bereikbaar.

- Onze uitvaartverzorgers staan met de grootst mogelijke zorg voor u klaar, ook indien u elders verzekerd bent. - Wij zijn transparant in de kosten. - Voor meer informatie, loop op donderdag tussen 14.30 en 15.30 uur gerust even binnen (m.u.v. schoolvakanties). voor info: www.degroofuitvaartverzorging.nl

• Haardhout keuze uit eik, berk, els, kers en beukenhout. 06-23720617 • Beveiliging voor uw woning of bedrijf bel de Sleutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297.

• Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto's. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto's Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 17 Op 3 januari 2018 is

Martien van Roosmalen echtgenote van

Ans van Roosmalen-Fransen overleden. Afgelopen maandag 8 januari hebben wij afscheid van hem genomen. Kinderen en kleinkinderen Van Roosmalen

Het mooiste cadeau dat je kunt geven is je tijd. Het mooie wat je terug krijgt is voldoening en verdieping. Een lege plek Een groot gemis Een fijne herinnering Is al wat er is Bedroefd maar ook dankbaar dat haar verder pijn bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte is overleden mijn vrouw, ons mam en oma

Mien Meulendijks-Beijers echtgenote van

Piet Meulendijks

Piet Marianne en Piet Paul Lisa en Bram Nicole en Rob Janneke, Floor

HEEL VEEL

8 januari 2018 Wellenshof 18 5757 BA Liessel De afscheidsdienst word gehouden op zaterdag 13 januari om 11.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, gelegen aan de Meanderlaan 1 te Helmond. Om afscheid te nemen van mijn vrouw, ons mam en oma bent u van harte welkom op de Wellenshof 18 op vrijdag 12 januari van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

Anna van Heugtenvan den Eijnden

Joke Thijs-Vriens Lieve Joke, met tranen in onze ogen hebben wij afscheid moeten nemen van jou. Je hebt ons veel te vroeg moeten verlaten... Maar één ding moet je weten: je was een fijne zus en tante voor ons en we zullen je nooit vergeten!

Maria en Theo Arjan en Petra, Ilsa, Lenne Paul en Marij, Stef, Liz Annelies en Peter Daniëlle en Edwin, Ruben, Harm Corine en Maurice, Ise, Fenne Cristian en Elke, Tren, Pim Jan en Tiny Dirk en Saskia Jo en Bert Anke en Roel, Lucas Janneke , Mees Henriëtte en Wim Hanneke en Peter Thijs en Anneloes Willem en Ilse Henk en Petra Wouter Marjolein en Nick Geldrop, 5 januari 2018 Molenplein 13 5721 XJ Asten De uitvaartdienst zal zijn op vrijdag 12 januari om 14.30 uur in de H. Maria Presentatiekerk, Wilhelminastraat 3 te Asten. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het parochiekerkhof. Samenkomst in de kerk waar vanaf 14.00 uur gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

* voor hem en voor haar * o.a. shirts, jasjes, truien enz.

HEEL VEEL

* voor haar * o.a. pantalons, blazers, rokken enz.

HEEL VEEL

Onze openingstijden Maandag: 13.00 tot 17:30u Dinsdag t/m donderdag: 9.30 tot 17.30u Vrijdag: 9.30 tot 20.00u Zaterdag: 9.30 tot 17.00u

Familie Vriens en kinderen

Ons bereikte het droevige nieuws van het overlijden van

Zij overleed in de leeftijd van 93 jaar.

Resy Bakker Oma (pleegmoeder) van onze leerling Patrick van Berkel en oud-leerlingen Brian, Phoebe en Leon. Wij wensen Patrick, Brian, Phoebe, Leon en familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

GREIN MODE

FLORAPLEIN 3 ASTEN T E L . / FA X 0 4 9 3 - 6 9 1 2 7 1 • W W W. G R E I N M O D E . N L

Te Koop: Helmondsestraat 47 Vrijstaan d j aren 30 w Bakel oonhui

s met gara ge Woning 4 50 m 3 / Perceel 4 57 m 2

Team en leerlingen SBO de Brigantijn Deurne en basisschool de Piramide

Keukenhof Keukenhof v.a. € 350,00 p.p. � 35,� 35,Libelle Zomerweek Winterverrassingsreis Libelle € 65,00 p.p. Libelle Zomerweek 27 januari Libelle Voorjaarsdagtocht Leerdam zomerweek Touringcarvervoer incl koffie/gebak, lunch, dinerzomerweek en 50 excursies. Voorjaarsdagtocht Leerdam � 32,50 � 32,(2 verschillende) Huishoudbeurs 2018 € 36,00 p.p. Verrassingsreis Vanaf zaterdag 17 zaterdag Verrassingsreis (2t/m verschillende) 24Verrassingsreis februari incl. vervoer en entree Verrassingsreis BUGA Gartenschau Duitsland Opstapplaatsen: BUGA Duitsland Beek Donk, Helmond, Deurne, Someren en Asten �enGartenschau 60,� 60,Dagtocht Dinsdag 21 april 2009 Dagtocht Vijfdaagse reis Eifel Dinsdag 21 april 2009 Inclusief excursies, incl. vervoer en entreekaart hotel HP, etc… incl. vervoer en entreekaart

18 en 19 mei. Vervoer incl. entree Dagtocht 18 en 19 mei. Vervoer incl. entree Dagtocht

e 35,00 e 35,00

e 65,00 29 juni. Vervoer incl. koffie met gebak, koffietafel, Woensdag13 mei 2009 e 65,00 diner, boottocht Lingekoffie en excursie glasblazerij 29 juni. Vervoer incl. met gebak, koffietafel, incl. vervoer en entreekaart Woensdag13 mei 2009 diner, boottocht Linge en excursie glasblazerij incl. vervoer en entreekaart e 65,00

19 juli en 11 augustus. e 65,00 Vervoer met gebak, lunch, diner, excursies 19 juli enincl. 11 koffie augustus. VervoerDagtocht, incl. koffie met gebak, lunch, excursies e 65,00 donderdag 23diner, juli of 20 23 augustus donderdag juli of 2009 e 65,00 12 meiDagtocht, en 7 september 20verzorgd augustus 2009 Vervoer incl.7 entree, koffie met koek, Geheel 12 mei en september lunchpakket en dinerkoffie Vervoer incl. entree, met koek, Geheel verzorgd lunchpakket en diner

Reserveren:

www.twintours.nl www.twintours.nl of bel 088 -1235555 Reserveren: Helmond - Asten Tel. 088 - 123 55 55

Tel.: 06-53 59 02 50

www.twintours.nl of bel 088 -1235555

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

€ 15. MODE 50% MODE 50% MODE

tuk * voor hem en voor haar Elk 2e s * o.a. vesten, truien, bloeses enz. Winterjassen voor hem en voor haar 20% kassakorting

IN MEMORIAM

weduwe van

Hendrik van Heugten

Bel of mail voor vrijblijvende informatie, of meld je aan. www.hospicezenit.nl, 0478-551434 Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray

OPRUIMING

Ze overleed in de leeftijd van 74 jaar.

Na een leven vol liefde en hartelijkheid en tot het laatst toe betrokken bij allen die haar zo dierbaar waren, is overleden ons moeder, schoonmoeder, oma en oma Anna

Spreekt deze tekst je aan? Word dan zorgvrijwilliger bij ons. Je hebt geen zorgachtergrond nodig; wij hebben zelf een goede voorbereidingscursus. Die cursus begint in maart 2018.

• Auto met APK vanaf €450,-. • Te huur bedrijfshal 290m2 Tevens te koop gevraagd kleine met inpandig kantoor en toilet TwinTours_Adv73x128_ZW'09.indd 1 auto’s en sloopauto’s. Tel. met buitenterrein 300 m2. Nabij TwinTours_Adv73x128_ZW'09.indd 1 0492-381631/ 06-20778602 oprit A67. Industrieterrein Nobis www.twanvanhout.nl Asten. Tel. 06-53559761.

• Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en 14-04-2009 15:13:49 ontspanningsmassages. 14-04-2009 15:13:49 Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324.

• Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl

• Te huur bedrijfshal 290m2 met inpandig kantoor en toilet met buitenterrein 300 m2. Nabij oprit A67. Industrieterrein Nobis Asten. Tel. 06-53559761.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 18

Elkerliek neemt Dienstapotheek Peelland over PEELREGIO - Het Elkerliek ziekenhuis neemt op 8 januari de Dienstapotheek Peelland over. De dienstapotheek wordt onderdeel van de Elkerliek Apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis in Helmond.

keraars was volgens een woordvoerder van de Elkerliek Apotheek om de dienstapotheek te verhuizen naar Eindhoven. Door de overname blijft de dienstapotheek behouden voor de regio Helmond.

De overname betekent dat mensen in de avonduren, weekenden en op feestdagen voor spoedmedicatie gewoon in het Elkerliek ziekenhuis terecht kunnen. Dienstapotheek Peelland, die al gevestigd was in het Elkerliek maar op een andere plek, zou begin dit jaar de deuren moeten sluiten. Het plan van de zorgverze-

De medewerkers komen in dienst van de Elkerliek Apotheek. “De dienstapotheek werd bemenst door medewerkers die verder geen werkzaamheden hadden. Door taken te combineren kunnen medewerkers efficiënter ingezet worden en kan er goedkoper gewerkt worden,” aldus de woordvoerder. Vanwege de veilig-

24 uur open

Lintjes voor vrijwillige brandweerlieden ASTEN – Burgemeester Vos reikte zaterdag een Koninklijke onderscheiding uit aan Astenaren Hans Verhees en Willemjan van Golstein Brouwers, die zich daarmee lid in de Orde van Oranje Nassau mogen noemen. Beiden waren jarenlang actief bij de vrijwillige brandweer in Asten.

bied van technische vraagstukken, chauffeur en pompbediende. Hij stond erom bekend vaak als eerste ter plaatse te zijn bij oproepen, en had een erg hoog opkomstpercentage.

heid voor de medewerkers vindt de verstrekking van de medicijnen in het Elkerliek in de avonduren en ‘s nachts plaats via een nachtluik. De overname betekent dat de Elkerliek Apotheek vanaf 8 januari in feite 24 uur per dag geopend is. “Na 18.00 uur wordt de Elkerliek Apotheek een dienstapotheek. Dat is wel iets om rekening mee te houden,” aldus de woordvoerder. Zorgverzekeraars hanteren over het algemeen namelijk andere tarieven voor de verstrekking van medicijnen door de dienstapotheek. Dat betekent dat mensen die in de avonduren, ‘s nachts, in het weekend of tijdens feestdagen bij de apotheek aankloppen duurder uit zijn voor hun medicatie.

Openingstijden

Met ingang van 8 januari zijn de openingstijden als volgt: de Elkerliek Apotheek is open op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. De dienstapotheek is elke avond na 18.00 uur, ‘s nachts, in de weekenden en tijdens feestdagen geopend.

Zakenni euws Ondernemerscafé: Tour de Horizon DEURNE - Ondernemerscafé Deurne wordt dinsdag 16 januari voor het eerst gehouden in café De Brouwer aan de Markt. De bijeenkomst heeft niet alleen een nieuwe locatie, maar heeft ook in de opzet een metamorfose ondergaan. Gasten zijn de Deurnese burgemeester Hilko Mak en directeur Jan van Dijk van Rabobank Peelland Zuid. Gezamenlijk kijken ze met een kritische blik terug op het voorbije jaar en bespreken ze wat Deurne het komende jaar te wachten staat. De presentatie is in handen van Jan van den Heuvel, samen met een co-presentator van Jong Deurne. Dennis van der Meijden tekent voor een deel van het intermezzo. De aanvang is 21.00 uur, gratis entree. Er komt ook een aantal verrassende en nieuwe zaken aan de orde. Het ondernemerscafé heeft een open karakter; ook niet-ondernemers zijn welkom.

Informatieavond Helicon mbo REGIO - Helicon mbo Helmond houdt woensdag 17 januari een informatieavond van 18.30 tot 21.30 uur in de school aan Scheepsboulevard 1 in Helmond. Aanmelden voor een opleiding kan deze avond ook.

Docenten zijn aanwezig om bezoekers te woord te staan en leerlingen laten praktijkvoorbeelden zien. Zo hebben leerlingen van de

opleiding Voeding speciaal voor de open avond een sprankelend drankje samengesteld. Bezoekers krijgen verder informatie over de opleiding Outdoor en Recreatie en de opleidingen Dier en gedrag, Dier en ondernemen, Dierenartsassistent/ Paraveterinair en de specialisatie Wildparkmanagement, gericht op wilde dieren in binnen- en buitenland.

De onderscheiding vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van brandweer Asten. Verhees was van 1998 tot en met vorig jaar actief als vrijwillig brandweerman. Vanwege zijn kennis en ervaring werd hij bij wijze van uitzondering op zijn 44e toch toegelaten. Zo was hij daarvoor jarenlang lid van de bedrijfsbrandweer Helso. Tijdens zijn periode bij de brandweer in Asten vervulde hij verschillende taken. Zo was hij bevelvoerder in de rang brandmeester, lid van het Brandweer Opvang Team, docent en instructeur bij de afdeling Vakbekwaamheid, examinator namens het Nederlands Bureau Brandweerexamens, lid Bijzondere Ondernemingsraad Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en penningmeester van de personeelsvereniging.

Hoog opkomstpercentage

Van Golstein Brouwers was daar van 1990 tot en met vorig jaar actief. In die periode vervulde hij diverse taken. Zo was hij expert op het ge-

Cursussen Jezelf presenteren

De Broekriem verzorgt woensdag 17 januari van 9.30 tot 11.30 uur de workshop Presenteren met Plezier. De workshop vindt plaats in De Boerderij, Harmoniestraat 105 in Helmond en is bedoeld voor werkzoekenden. Deelnemers gaan aan de slag met allerlei fysieke en theateroefeningen om zichzelf zo te kunnen presenteren dat ze zich er goed bij voelen. Ze worden verzocht een persoonlijk voorwerp mee te nemen waar ze enthousiast over zijn. Aanmelden: www.debroekriem.nl/ event/presenteren-met-plezier.

Bridge

In Deurne begint maandag 22 januari een bridgecursus in samenwerking met de stichting Bridgebevordering Deurne. De cursus is bedoeld voor spelers die een beginnerscursus afgerond hebben en voor spelers die hun biedingen willen uitbreiden en/ of hun afspeeltechniek willen verbeteren. De basisbegrippen zullen in het begin van de cursus uitgebreid herhaald worden. De cursus bestaat uit twaalf lessen en vindt plaats in De Nieuwenhof aan de Visser in Deurne op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Voor aanmelden: Frans van den Broek, tel. 316179.

Klankschaalbeleving

In Het Levensatelier is maandag 15 januari een workshop klankschaalbeleving. De workshop is met name geschikt voor mensen die last hebben van stress. Klankschalen werken rustgevend. Ze worden al eeuwen gebruikt in Tibet en Nepal tijdens meditaties door monniken in de kloosters. Deelnemers hoeven niets anders te doen dan lekker te gaan liggen op hun matje. Aangeraden wordt een extra vest en warme sokken mee te nemen. De workshop wordt gegeven door Henk Eickmans en Ardy Manders. Eickmans werkt met oceandrum, rainstick, koshi en Tibetaanse klankschalen. Informatie en aanmelden: info@hetlevensatelier.nl. Het Levensatelier is gevestigd aan de Burgemeester Wijnenstraat 9 in Asten.

ZWAKKERE VERKEERSDEELNEMERS EN VERKEERSONGEVALLEN In de donkere wintermaanden gebeuren er in Nederland meer ongelukken dan in de zomer. Vooral voetgangers en fietsers zijn vaker de pineut. Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat deze zwakkere verkeersdeelnemers dan respectievelijk drie en twee keer zoveel kans hebben om aangereden te worden. Auto’s hebben tegenwoordige veel veiligheidsvoorzieningen om de bestuurder te beschermen tegen de impact van een eventuele aanrijding. Je kan daarbij denken aan airbags, kreukelzones en zelfs aan antiwhiplash hoofdsteunen. Zwakkere verkeersdeelnemers hebben echter geen airbag of kreukelzone en maar weinig fietsers dragen een helm. Hierdoor is hun (letsel)schade na een aanrijding vaak veel groter dan de schade van de automobilist. Fietsers en voetgangers worden daarom in de Nederland extra beschermd door artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW). Als een zwakkere verkeersdeelnemer betrokken is geraakt bij een verkeersongeval met een motorrijtuig dan is de eigenaar van de auto in beginsel verplicht de schade van de fietser of voetganger te vergoeden. Alleen als de automobilist aan kan tonen dat de verkeersfouten van de zwakkere verkeersdeelnemer zo onwaarschijnlijk waren dat hij daarmee in alle redelijkheid geen rekening kon houden vervalt deze schadevergoedingsverplichting. In de praktijk komt het erop neer dat na een ongeval tussen een auto en een zwakkere verkeersdeelnemer de (letsel)schade van een kind onder de 14 jaar voor 100% moet worden vergoed.

Er wordt vanuit gegaan dat kinderen door hun impulsiviteit en onberekenbaarheid meer gevaar te duchten hebben van gemotoriseerd verkeer. Daarnaast zijn de gevolgen van een aanrijding voor een kind uitzonderlijk ingrijpend. In alle andere gevallen zal de schade van de fietser of voetganger minimaal voor 50% worden vergoed. Zelf als de zwakkere verkeersdeelnemer het ongeluk zelf heeft veroorzaakt, door bijvoorbeeld geen voorrang te verlenen of door rood te fietsen. Dat voelt wat oneerlijk voor de automobilist die geen schuld heeft gehad aan een aanrijding en toch (een deel) van de schade van de fietser moet betalen. De schuldvraag is bij een ongeval tussen een zwakkere verkeersdeelnemer en een motorrijtuig echter niet van doorslaggevend belang. De aansprakelijkheid uit artikel 185 WvW is namelijk een risicoaansprakelijkheid voor de eigenaar van het motorrijtuig. Als je in een auto stapt bestaat er een grotere kans dat je schade veroorzaakt dan wanneer je op de fiets stapt. Als de schade daadwerkelijk wordt veroorzaakt moet je daarop kunnen worden aangesproken. In de meeste gevallen zal de WAM verzekering van de automobilist uiteindelijk de schadevergoeding aan de zwakkere verkeersdeelnemer moeten betalen. Als u letselschade heeft opgelopen bij een verkeersongeval, dan loont het de moeite om eens vrijblijvend contact op te nemen met een van onze letselschadeadvocaten. Het eerste gesprek is altijd gratis.

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER

GRATIS SPREEKUUR

0478-556677 | info@putt.nl | www.putt.nl Patersstraat 17, 5801 AT Venray

Maandag: 12.00 tot 14.00 uur Donderdag: 17.00 tot 18:00 uur


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 19

Car n a va l

Boerenbruidspaar Liessel

Insturen tot en met 21 januari

Carnavalskraker 2018 DEURNE - DMG organiseert ook dit jaar de wedstrijd voor de Carnavalskraker van Deurne. De inzendtermijn sluit zondag 21 januari. Het is de vijfde keer dat de wedstrijd wordt gehouden.

Alle inwoners van de gemeente Deurne kunnen met een carnavalsnummer aan de liedjeswedstrijd deelnemen. Er geldt een maximum van twee liedjes. Liedjes die bij vorige edities ingezonden zijn, worden uitgesloten van deelname. De melodie mag een eigen compositie of bestaand nummer zijn. De tekst moet echter origineel zijn, zonder smadende, aanstootgevende, kwetsende of discriminerende teksten. Letterlijke vertalingen zijn niet toegestaan. De artiest biedt het liedje aan op MP3 (minimaal 256 kbs), cd of USB-stick. De ingezonden media blijft eigendom van DMG-radio. Het liedje hoeft niet per se van jaargang 2017-2018 te zijn.

Selectie

De inschrijving kan alleen door de artiesten worden gedaan. Insturen kan tot en met zondag 21 januari. “De opzet is eigenlijk hetzelfde als Het boerenbruidspaar van De Kei: Marloes van den Eerenbeemt en Gijs Renders. LIESSEL - Na afloop van de receptie voor prins Davy I en prinses Hanneke in De Kastanje in Liessel is zondag 7 januari het Boerenbruidspaar 2018 van De Kei bekendgemaakt.

Gijs Renders en Marloes van den Eerenbeemt zullen op carnavalsdinsdag in de onecht verbonden worden

als Gijs van Miriam en Matheus de Trucker oit de Monseigneur Berkvensstraat en Marloes van Wendy

55ste prins Pierewaaiers

Prins Twan I van De Veenmollen

en Henricus de Strouweboer van de Aawe Nirkantseweg. Hun ouders zijn Theo en Miriam Renders en Eric en Wendy van den Eerenbeemt en de getuigen zijn Maikel Verberne en Bregje van der Wallen.

Heise familiedag SINT JOZEFPAROCHIE - De Heikneuters houden zondag 14 januari een Heise familiedag van 10.00 tot 17.00 uur met onder meer een brunch en een middagmatinee. Na afloop van de brunch die tot 12.00 uur duurt begint het voor iedereen gratis toegankelijke middagprogramma. Prins Frank II en prinses Nancy zijn deze middag het middelpunt, maar ook voor het boerenbruidspaar Leentje in ‘t Net en Hendricus Munniscus, jeugdprins Bastiaan en jeugdprinses Jade worden diverse verrassingen onthuld. Tevens wordt de Henk Beekman Memorial uitgereikt.

Prins Paul I.

Prins Twan I.

BAKEL - Paul van Tiel is de nieuwe prins van de Bakelse carnavalsvereniging De Pierewaaiers. Hij werd afgelopen weekend gepresenteerd.

MILHEEZE - Twan Peters (51 jaar) is zaterdag uitgeroepen als de nieuwe prins van CV De Veenmollen in Milheeze.

Prins Paul I woont al 19 jaar samen met Dennis, waarvan 14 jaar getrouwd. Hij is vijftig jaar en woont in de Beatrixstraat. Hij heeft geen kinderen. Bij KMWE in Eindhoven is hij actief als directeur van KMWE-Projects. Hij heeft als grootste hobby Musis Sacrum, waarvan hij voorzitter is. Als rasechte, geboren en getogen Bakelnaar is hij de vijfde jubileumprins, ofwel de 55ste prins van De Pierewaaiers. Het motto van prins Paul is: Carnaval 2018, doar zit muziek in!

De nieuwe prins van De Veenmollen is woonachtig aan de Bocht in Milheeze, samen met zijn vrouw Wilma Peters-van Lijssel en kinderen Tom (20), Niels (19) en Imke (17). In het dagelijkse leven is hij werkzaam bij Van Kessel Olie in Milheeze als administratief medewerker van de afdeling smeerolie/magazijn. Daarnaast is hij actief als bestuurslid bij Milheezer Boys en speelt hij volleybal in Milheeze bij De Schuddebuikjes. Het motto is: Alle ballen aan de kant, Carnavallen in Veenmollenland.

Wim I prins in Ommel

NEERKANT - De Ulewappers houden zaterdag 13, zondag 14 en zaterdag 20 januari de Nirkantse Aovonden in zaal Internos in Neerkant.

De artiesten die optreden zijn onder meer: de Josties, Hilke en Ine, Willianne, De Tree Volunteers, ATS, Heavy Shit, Theo Donkers, Theatergroep Neerkant, Marco B, Jules de Corte en de Dames van de Hofkapel. Op de zaterdagavonden begint het programma om 20.00 uur en zondagmiddag om 14.00 uur. De entree is 7,50 euro. Zondag 21 januari is de Neerkantse jeugdmiddag Nirkant hi Talent, aanvang 14.00 uur, de entree is 2,50 euro per persoon.

Jeugdheersers Ulewappers

OMMEL - Wim Janssen gaat carnaval in als de 47ste prins van Ommel. Carnavalsvereniging de r’Ommelpotters maakte zaterdagavond in café-zaal Eijsbouts haar nieuwe aanwinst bekend.

Carnaval zit bij de geboren Heusdenaar en zijn gezin in de genen. Zijn vrouw Lea is al jaren lang een rots in de branding bij blaaskapel d’Ommelaers, waar hij zelf ook af toe mag invallen als kundig slagwerker op de grote trom. Zijn oudste dochter Vera is geboren op carnavalszaterdag, was jeugdprinses bij de r’Ommelpotterkes en danst al enige jaren bij de dansmarietjes. Ook zijn jongste dochter Hilde danst vanaf deze carnaval bij de dansmarietjes en zijn zoon Geert was prins carnaval op de Ommelse basisschool. Wim is vaak te vinden langs het korfbal- en voetbalveld als trouwe supporter van

Nirkantse Aovonden

NEERKANT - De Ulewappers hielden zondag 7 januari het jeugdprinsenbal in De Moost. Luuk Sonnemans en Jip Ewalts gaan met carnaval de jeugd voor in het feestgedruis.

Prins Wim I. zijn kinderen, maar ook op het veld als rechtsbuiten of keeper bij de veteranen van Olympia Boys.

In aanwezigheid van prins Ronald I en zijn gevolg, de Ulewappers hofkapel, de dansmariekes en de jeugdraad van Elf werden de nieuwe jeugdheersers bekendgemaakt. De jeugdprins is Luuk Sonnemans, jeugdprinses is Jip Ewalts en hun adjudanten zijn Jannes Klein Zieverink en Britt Sonnemans. Hun lijfspreuk luidt: Zon, wind, sneeuw of regen; niets houdt groep 8 met carnaval tegen.

in voorgaande jaren. We hebben de eerste inzendingen al binnen”, vertelt Frank Aarts van de organisatie. Vorig jaar kwamen er in totaal twintig liedjes binnen. De eerste selectie zal weer worden gedaan door een vakjury, bestaande uit zes vrijwilligers van DMG radio. Hierna kan het publiek via een poll stemmen. Aarts: “Vorig jaar won Heavy Shit uit Neerkant met Pilske Tappen, op de melodie van Vergeate van Rowwen Hèze. Ze hadden in Neerkant een goede campagne opgezet met folders die huis-aan-huis werden verspreid waarin iedereen werd opgeroepen om op een groep uit Neerkant te stemmen.”

Winnaar

De uitslag van deze vijfde editie wordt bekendgemaakt op zaterdag 10 februari, in het DMG-radioprogramma Deurne Draait Door, met presentator Ivan van Oosterhout. De opvolger van Heavy Shit mag het lied ook tijdens de sleuteloverdracht op diezelfde dag ten gehore brengen. Inschrijven kan via carnavalskraker@dmgdeurne.nl

Wim Luijten Peelpluim van het Jaar HELENAVEEN - Wim Luijten is door carnavalsvereniging De Peelpluimen uit Helenaveen benoemd tot Peelpluim van het Jaar 2018. De onderscheiding werd zaterdag 6 januari voor het eerst uitgereikt tijdens de drukbezochte receptie voor prins Hubert I van De Peelpluimen in De Gouden Helm.

De Peelpluim van het Jaar is een initiatief van Kees van Grunsven en Teunis Kastelijn. De onderscheiding zal voortaan jaarlijks uitgereikt worden aan iemand uit het Peelpluimenrijk, die zich op wat voor manier dan ook inzet voor de gemeenschap van Helenaveen. Wim Luijten is al jaren op verschillende manieren actief in het dorp. Hij zet zich onder meer in voor de bond van ouderen en als lid van de werkgroep Houdt Helenaveen Schoon. In het verleden was hij vrijwilliger voor de voetbalclub en bestuurslid van de jongerensoos. Daarnaast is hij actief op politiek gebied, onder meer als raadslid voor Doe. Een van zijn grote hobby’s, muziek maken, beoefent hij onder meer bij de Helenaveense muziekvereniging Wilona.

Wim Luijten met in zijn ene hand de onderscheiding en in de andere zijn schuiftrombone.

Kletskampioenschap Groot Deurne ZEILBERG - De Pottenbakkers houden zaterdag 13 januari het Kletskampioenschap Groot Deurne in Den Draai in Zeilberg. Aanvang 20.30 uur. De kletsers die optreden zijn: Alex Wintermans, Bart Kete-

laars, Iveke van Gerven, Mark van den Tillaar, Peter van der Maas en Rien Bekkers. Verder treedt amusementsgroep ‘t Lupt uit de Hand op. De Excelsior Bloazers luisteren de avond muzikaal op.

Rondom de prins DEURNE - Zaterdag 13 januari is in Plein Vijf aan de Markt in Deurne de avond: Rondom de Prins. Prins Sjors en prinses Elke zijn deze avond het stralend midd e l - punt van carnavalminnend Deurne.

De avond wordt gepresenteerd door de prins van vorig jaar Rob I (van Rijssel). Middels acts, liedjes en ludieke bijdragen wordt het prinsenpaar in de schijnwerpers gezet en op de korrel genomen. De titel van deze avond is: Uit het leven gegrepen, van.

Receptie Strikkels

Zondag 14 januari recipiëren De Strikkelkes van 13.00 tot 17.00 uur in Worstzicht (Cultuurcentrum Martien van Doorne). Iedereen is welkom om prins Fer,

prinses Meike, vorst Tom en de raad van elf van De Strikkelkes te feliciteren.

Quatsja en seniorenmiddag

De voorverkoop van kaartjes voor de seniorenmiddag en de Quatsja-avonden was vorige week. Kaartjes voor de seniorenmiddag kosten 8 euro per stuk (inclusief een kop koffie of thee en de garderobe). Er zijn nog kaarten te koop, zo lang de voorraad strekt, bij boekhandel Hub Berkers, Beijers Groente en Fruit en het Cultuurcentrum. De Quatsja-kaarten kosten 13,50 euro en zijn nog te koop bij cultuurcentrum Martien van Doorne en via Nico Jacobs: tel. 06-51381925. De seniorenmiddag is op zaterdag 27 februari, aanvang 13.30 uur. Er zijn twee Quatsja-avonden: op zaterdag 27 januari en zaterdag 3 februari. Aanvang van beide avonden is 19.15 uur. Alle drie evenementen zijn in het cultuurcentrum.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 20

SALE

VOOR JOU DICHTBIJ

ZIE OOK WEBSHOP

KORTINGEN

10% 50% TOT

OPEN DAG

WWW.THIJSSENSPORT.NL

14 JANUARI 10.00 - 16.00 UUR

STEVENS

TELEVISIES

SCHRIJF JE IN EN BETAAL GEEN INSCHRIJFKOSTEN t.w.v. € 25,-

UW (O)LED-TV ADRES!

En kriejgw een Nnce Bala irt t-sh u! cadea

ZEN!! ACTIEPRIJ onze Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

WWW.FITNESSCLUBNEDERLAND.NL

www.stevensbudelschoot.nl

• www.joseberkers.nl primitieve dans en GSO deurne visite.pdf biodynamische therapie

1

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, 24-12-2015 14:14:48 Kerkstraat 8.

GOOS SATELLIET ONTVANGST DEURNE

* Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank * Effectiever en goedkoper dan een advocaat * Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs Astrid Larue Tel. 06 539 72 748 larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

• Te huur bedrijfshal 290m2 met inpandig kantoor en toilet met buitenterrein 300 m2. Nabij oprit A67. Industrieterrein Nobis Asten. Tel. 06-53559761. • Beveiliging voor uw woning of bedrijf bel de Sleutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297.

• Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl

met een verrassend lage prijs!

KERKPLEIN 5, DEURNE (ZEILBERG)

SCHEIDEN DOE JE SAMEN

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezieën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie’s Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

Jeker 13 - 5751 TT Deurne - 0493 380 287 - info@gsodeurne.nl

Het ScheidingsHuys

www.gsodeurne.nl Pannen & platte daken (EPDM)

Nieuwbouw & Renovatie www.dak-werken.nl

Houtakker 2 Oldert 1A 57615761 DDPA Bakel Bakel T 0492-599099 F 0492-599302 M 06-53122216

OP = OP

n e m i u r Op MAKEN ...PLAATS

.. % 0 7 t o t en g n i rt o k e g i t Prach

• Te koop of tijdelijk te huur vanaf 1 febr ruime tussenwoning Haydnstraat 45 Deurne 06-23422502 • Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl • Boerderijverkoop aardappelen, friet-aardappelen, uien, eieren wit, bruin. Helmondseweg 103 Deurne open zaterdag van 8.00-17.00 tegenover Coppelmans tuinactueel.

SKIVERHUUR WWW.THIJSSENSPORT.NL

Aut o ’s Inkoop

en

ver koop

AUTO’S Tel. 06-53585527 www.hebbenautos.nl Hebben auto’s in Deurne Leembaan 45 Geopend elke zaterdag van 10 tot 17 uur rest op afspraak Keuze uit 30 auto’s Chevrolet Spark 1.0 16V L Fiat Punto 1.2 Classic Lusso Honda Jazz 1.2 Trend Hyundai I10 Hyundai Tucson 2.7i V6 4WD Style Kia Rio 1.4 Seven Mini Mini 1.6 One AIRCO Opel Agila 1.2 Enjoy Opel Corsa 1.2 EcoFlex Selection Peugeot 207 CC 1.6 VTi Renault Grand Scénic 2.0-16V Business Line 7p. Suzuki Swift 1.5 Exclusive Volkswagen Touran 1.4 TSI Comfortline

Leembaan 45, Deurne

Moostdijk 5, Neerkant Moostdijk 5, Neerkant

Tel: (077) 4662426 Tel: (077) 4662426

www.garagewilms.nl www.garagewilms.nl www.garagewilms.nl Audi Q51.8 3.0TFSi, TDi Sline, panoramadak, Audi A3 Sportback, LM velgen,automaat, zwartmet.grijsmet. Quattro

2009 2009 Audi Q5 3.0 TDi Sline,Sportback, panoramadak, automaat, Quattro Audi A3 S-line met., NAV,grijsmet. LM velgen 2010 Audi A31.4 2.0TFSi FSi Ambition, zwart,grijs lm-velgen model 2009 2006 Audi A1 Q5 3.0 TDi Sline, zwart panoramadak, automaat, grijsmet. Quattro 2009 TT 3.2i, automaat, DSG, zwartmet., lm velgen 2003 Audi 1.2 TFSi S-line, met., 2013 Audi A3 2.0 FSi Ambition, zwart, lm-velgen model 2006 BMW 316Ti Exe compact, grijsmet., lm velgen 2002 Audi TT 3.2i, automaat, DSG, zwartmet., lm velgen 2003 Audi A3316Ti 1.6 TDi, Sportback, NAV, LM,lm Xenon, zwart met., nieuw model 2002 2013 BMW Exe compact, grijsmet., velgen BMW 325i EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 BMW 316Ti ExeTitanium, compact, grijsmet., lm velgen 2002 Ford 5-drs., grijs met. 2011 BMWFiesta 325i1.6I, EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 BMW 325i EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 Chevrolet Matiz 0.8I pure, grijsmet. 2007 Citroën Berlingo 1.6 HDi 100, automaat, wit 2016 BMW 325i EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 Ford FiëstaMatiz 1.6 TDCi Titanium, 5-deurs, lm velgen, grijsmet. 2009 Chevrolet 0.8ITekna pure, grijsmet. 2007 Nissan Qashqai 2.0i pack,5-deurs, panorama dak, blauw/grijsmet. 2008 Mercedes GLC 220D Coupé AMG, grijsmet. 2017 Ford Fiësta 1.6 TDCi Titanium, lm velgen, grijsmet. 2009 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Nissan Qashqai 2.0igrijsmet., Tekna pack, panorama dak, blauw/grijsmet. 2008 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Mitsubishi Colt 1.3i, LM velgen 2008 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Peugeot 107 1.0 12V XS, 5-deurs, grijsmet. 2009 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Nissan Juke 1.6i AUTOMAAT, 5-drs., LM velgen, grijsmet. 2011 Opel Astra 1.7 DTL, Essentia, 5-drs., zilvermet. 2004 Peugeot 12V XS, 5-deurs, grijsmet. 2009 Peugeot 107 2071.71.0 1.6DTL, 16V Essentia, Ecc-lm velgen, zilvergrijsmet. 2006 Opel 5-drs., zilvermet. 2004 NissanAstra Micra 1.3I, 5-drs., airco,velgen, LM velgen, grijs met. 2007 Peugeot 207 1.6 16V Ecc-lm zilvergrijsmet. 2006 Peugeot 207 1.6 16V Ecc-lm velgen, zilvergrijsmet. 2006 Renault Megane RXE 1.6 16V, automaat, groenmet. 1999 Seat Ibiza 1.2 TDi, Copa Station, grijs met. 2012 Peugeot 207 1.6 16V Ecc-lm velgen, zilvergrijsmet. 2006 Seat Altea 1.6i Reference, grijsmet. 2005 Renault Megane RXE 1.6 automaat, groenmet. 1999 Renault Twingo, grijsmet. 2000 Toyota Aygo 1.0Reference, 5-drs., wit 16V, 2016 Seat Altea 1.6i grijsmet. 2005 Toyota Aygo 1.0 grijsmet. VVTi Comfort, 5-drs., navigatie, wit 2011 Renault Twingo, 2000 Seat Jetta Altea Reference, grijsmet. 2005 VW 1.41.6i TSi, Comfortline, grijs5-drs., met. navigatie, wit 2010 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort, 2011 Toyota Landcruiser 90 30Dgrijsmet. VAN, grijsmet. 2002 Seat Altea 1.6i Reference, 2005 VW TSi,Sport Comfortline 5-drs.,grijsmet. LM velgen, blauw met. 2010 Seat Golf Ibiza141.6i Up, 5-deurs, nieuw model 2008 Toyota Landcruiser 90 30D VAN, grijsmet. 2002 VW Bora 2.0i, groenmet. 2000 Seat Ibiza 1.6i Sport Up, 5-deurs, grijsmet. 2008 VW 1.6 TDi, Highline Station, blauwmet. 2012 SmartGolf Fortwo Coupé, blauw/zwart, automaatnieuw model 2004 VW Bora 2.0i,FSi, groenmet. 2000 VW Golf 1.6 Optive, 5-deurs, zwartmet., lm velgen 2007 VW Golf Plus 1.6 FSi, Turijn, 5-drs., blauwmet., LM velgen 2005 Smart Fortwo Coupé, blauw/zwart, automaat 2004 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort, 5-drs., navigatie, wit 2011 VW Golf 1.6 FSi, Optive, 5-deurs, zwartmet., velgen 2007 VW Golf Plus 1.2 TSi, Highline, NAV, LM,navigatie, grijs lm met., 2012 VW Golf 6 1.6i Trend, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2009 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort, 5-drs., wit 2011 VW Golf Plus 1.6, zilvergrijsmet. 2008 VW Golf 1.6iTDi, Trend, 5-deurs, 5-drs., zilvergrijsmet. 2009 VW Golf 76Plus 1.6 Comfortline, NAV, LM velgen, grijs met., 2013 VW Golf 1.6, zilvergrijsmet. 2008 VW Golf 1.4i Comfortline, 5-deurs, grijsmet. 2009 VW Polo 1.4 16V Comfortline 5-drs., LM velgen, blauw met. 2009 VW Golf Plus 1.6, zilvergrijsmet. 2008 VW Golf 1.6, grijsmet., 5-drs. 2006 1.4i Comfortline, 5-deurs, grijsmet. 2009 VW Polo Jetta1.2 2.0TDi, FSi comfortline, lm-velgen, 2008 VW Comfortline, 5-drs., blauwblauwmet. met., 2011 VW Golf 1.6, grijsmet., 5-drs. 2006 VW Jetta 2.0 FSiFSi, comfortline, lm-velgen, blauwmet. 2008 VW Polo Touran zwartmet., 2004 VW 1.0 1.6 I, Comfortline, 5-drs.,Athene zwart met., LM velgen 2014 VW Jetta 2.0 FSi comfortline, lm-velgen, blauwmet. 2008 Touran FSi, zwartmet., Athene 2004 VW Polo 1.4 16V Optive, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2007 VW Polo Polo1.4 1.61.6 16V Comfortline, 5-drs,, grijsmet. 2009 VW 16V, Comfortline, 5-drs., grijs met. 2009 VW Polo 16V Optive, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2007 Polo 1.6 16V Comfortline, 5-drs,, grijsmet. 2009 VW Touran FSi, zwartmet., Athene 2004 VW Passat 2.01.6 TDi, Comfortline variant, grijs met., 2009 Polo 1.4 1.4 16V Optive, zilvergrijsmet. 2006 VW Touran 1.6 FSi, zwartmet., Athene 2004 Polo 1.41.2 16V Optive, zilvergrijsmet. 2006 VW Touran TSi, Comfortline, Navigatie, grijs met. 2012 Ook nog div. goedkope auto’s met APK opinruil voorraad Ook nog div. auto’s Ook nog div. goedkope auto’s met voorraad met APK APK op op voorraad

e z u e k p o l o v Er is

ken n ba ) ek o (h • n le el st k • Ban uteuils a xf a el r • ls i u te u Fa • • salontafels fels a tt Ee • en el o st ) m r (a • eubels m tv • rs i so es r d / en • kast dems bo d be • en ss a tr a m • s • Boxspring

Op al onze showroommodellen geldt 100% service, thuisbezorgen en montage. Zondag 21 januari Geopend van 11.00-17.00 uur Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 u. zaterdag 9.00-16.00 u. vrijdag koopavond tot 21.00 u.

2010 2007 2010 2012 2012 2011 2005 2008 2016 2011 2006 2005 2010

OP = OP

Nieuwendijk 60 - Someren-Eind Tel: 0493-491254

w w w. va n d e n e i j n d e. n l


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 21

DE ALLERLAATSTE WEKEN LEEGVERKOOP TRUUDS XXL 20-50% KORTING-TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD

Grote nieuwe collectie industriële lampen en meubels nú 20% korting ETS BRINKER CARP

– 30% COLLECTIE 2017KER ETC!

IN 600 STUKS BR D OP VOORRAA

DERIJEN OP ALLE SCHIL ING! T R O K % 0 5 U N

Haageijk 25 5421 KW Gemert • T. 0492 820 041 Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 10.00 – 18.00 uur zaterdag van 10.00 – 17.00 uur géén koopavond

WEES ER SNEL BIJ want OP=OP E. truudswoonwinkel@live.nl • I. www.truudswoonwinkel.nl

Like ons op

ALLE FILIALEN

ZONDAG 14 JANUARI

OPEN

25 JARIG

JUBILEUM

12.00 - 17.00 UUR

HÄLSING BOXSPRING 1.000 VLAK / ELEKTRISCH

21%

IJ BTW-VRN KOPE

HÄLSING BOXSPRING 11.000 DEELBAAR VLAK/ELEKTRISCH OF HOOG/LAAG WEGENS ENORM SUCCES GAAN WE NOG EVEN DOOR

21%

IJ BTW-VRN KOPE

EN OOK NOG

Complete 2 persoons vlakke / elektrische boxspring - incl. hoofdbord - incl. gestoffeerde vlakke/ elektrische boxen - incl. gestoffeerde pocket-matrassen - incl. comfort-topper - kleur na keuze

795,Nu met BTW-korting v.a.

GRATIS

UITSTAPVERLICHTING

BIJ AANKOOP VAN EEN BOXSPRING*

657.-

Elektrische uitvoering 1295.- nu vanaf 1071.-

www.slaapcentrum.nl Zet en drukfouten voorbehouden. * Aktie geldt niet voor reeds geplaatste orders en andere lopende aanbiedingen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Complete 2 persoons “deelbare” vlakke/elektrische of hoog/laag boxspring

- incl. hoofdbord - incl. gestoffeerde vlakke/ elektrisch boxen - incl. gestoffeerde pocketmatrassen - incl. comfort- toppers - kleur na keuze

Nu met BTW-korting EN 20% verzekeringskorting v.a.

1195,-

791.-

Elektrische uitvoering 1695.- nu vanaf 1121.-

Voor bezoek aan huis mail naar: afspraak@slaapcentrum.nl Helmond 0492 - 52 08 80 • Roermond 0475 - 33 51 09 • Geleen-Sittard 046 - 410 71 00 • Maastricht-Gronsveld 043 - 363 05 25


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 22


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 23


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 24

ROB DE NIJS 20 JANUARI - SUPPORT ACT: PD THE NEXT

Jose Ramirez

Eetcafé ZATERDAG zaterdag1320JANUARI april

21 JANUARI

PATER MOESKROEN 10 FEBRUARI

chantilly LEV lace

STUK TV 11 FEBRUARI

De Avond van de ZJOEM

AANVANG 22.00 UUR ENTREE GRATIS!!! aanvang 22.00 uur

2 MAART

entree Eetcafé De Potdekselgratis • Markt 4 Deurne Telefoon 0493-313260 Eetcafé De Potdeksel • Markt 4 Deurne

MANIFEST 10 MAART

Telefoon 0493-313260

ROWWEN HEZE 21 APRIL

DANA FUCHS 29 APRIL

DE DIJK 9 MEI

KAARTVERKOOP EN INFO WWW.VLIERDEN.COM

Cafe zaal Thijssen Vlierden 0493-312432 • info@vlierden.com • www.vlierden.com

ADIDAS-NIKE VOETBALSCHOENEN

€10.- €15.€20.- €25.-

Uw huisstijl restylen? Kom even langs!

DAS

ENZ.

Publishers

Re

se

r nu ve ! er

WWW.THIJSSENSPORT.NL

NIEUW: ONBEPERKT SPIESEN VAN DE BBQ ETEN! Iedere zondag in januari en februari

Bar Bistro DuCo is het nieuwe culinaire hart van Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe. Onze spiesen worden bereid in onze beroemde “Josper”, een houtskooloven welke zorgt voor een unieke smaak en beleving!

IE KENNISMAKINGSACT VAN ONBEPERKT SPIESEN DE BBQ ETEN!

€25

P.P.

The 󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧 󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧 󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧

󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧󰇧

JOSPER

U heeft de keuze uit zeven spiesen: Lemon Chicken, Asian Beef, Surf & Turf, Mixed Grill, Pork Roast, Gamba's of Groente. Geserveerd met friet en salade. Deze actie is geldig op iedere zondag in januari en februari 2018.

Meer informatie of reserveren? Bel 0493 - 750 910 of mail naar info@fletcherkloosterhotel.nl Vlierdenseweg 109 | 5753 AC | Deurne | www.fletcherkloosterhotel.nl

18-00005 Leisure-Advertentie-Willibrordhaege-Spiezenactie DuCo Weekblad voor Deurne-162x215.indd 1

05-01-18 15:30


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 25

Zeilberg op Volle Toeren in ‘t Vertierke

Eve n e m e n t e n

Uitgaan Celtann met Keltische folk in De Wieger

ZEILBERG - In café-zaal ‘t Vertierke is zondag 14 januari de presentatie van de zesde editie van de cd Zeilberg op Volle Toeren. Tevens is er een optreden van tonprater Rob Scheepers. De muzikale middag begint om 13.45 uur, de toegang is gratis.

Tijdens het eerste huisconcert in De Wieger op vrijdag 12 januari treedt Celtann op met Ierse en Schotse folk. Aanvang 20.00 uur. Celtann is de artiestennaam van Annemarie de Bie. Zij zingt en speelt whistle, Ierse dwarsfluit en bodhrán. Als gedreven musicus heeft ze zich intensief verdiept in de levende traditie van de Keltische folk. Behalve eigen werk brengt ze meezingers en bekende en minder bekende ballades. Naast solo optredens als Celtann treedt ze op met de de Folkband Fling. Het eerste De Wieger-huisconcert in een serie van totaal vijf in 2018 vindt plaats in het Groot Atelier van het museum aan de Oude Liesselseweg 29 in Deurne. De entree is 10 euro, er is een beperkt aantal plaatsen.

Op de cd Zeilberg op Volle Toeren, vol. 6 staan liedjes van Zeilbergse muzikanten, tekstschrijvers en andere talenten, die tijdens de muzikale middag ten gehore gebracht zullen worden. Ook komen nummers voorbij van de voorgaande edities

Klotvaarders in draaiorgelmuseum

Lev in De Potdeksel

Coverband Lev treedt zaterdagavond 13 januari op in café De Potdeksel op de Markt in Deurne. Aanvang optreden 22.00 uur. Toegang gratis. Lev bestaat uit vijf rasmuzikanten die volledig op elkaar ingespeeld zijn en van alle markten thuis zijn. Vele muziekstijlen komen voorbij. Daarbij vormt humor een rode draad door de hele show van Lev heen. Met zijn manier van presenteren heeft zanger Stefan de Roon (ex K-otic & MmoozZ) elke show weer de lachers op z’n hand.

Doe maar Na in Tam Tam

In muziekcafé Tam Tam treedt zaterdag de Doe Maar tributeband Doe Maar Na op. Alle grote hits zoals Is dit Alles, 32 Jaar, Belle Helene en De Bom passeren de revue. De band werd samengesteld voor een eenmalig optreden, maar al gauw stroomden de verzoeken binnen en besloten de vier muzikanten verder te gaan met het delen van hun gemeenschappelijke passie: Nederska en reggae spelen. Aanvang 21.00 uur, de entree is 5 euro.

Programma De Ruchte

De Somerense Simone van der Weerden speelt vrijdag samen met Locoslindos in De Ruchte in Someren. Aanvang 20.30 uur in De Ruchte. Een kaartje kost 15 euro. Cabaretier Erik van Muiswinkel staat zaterdag in De Ruchte in Someren met een try out van zijn nieuwe show De Oplossing. Stevige grappen, rake typeringen, relativeringen en mopperige terzijdes waarbij enig welgemeend moralisme heel goed past. Van Muiswinkel ontving in 2014 de nationale cabaretprijs De Poelifinario. Aanvang 20.30 uur in De Ruchte. Kaartjes kosten 17 euro.

Politiek Vergadering CDA

CDA Deurne houdt woensdag een openbare vergadering in wijkhuis

DEURNE - Shantykoor De Klotvaarders uit Deurne verzorgt zondag 14 januari van 14.00 tot 16.00 uur een concert in de Gaviolizaal, Torenstraat 36a in Helmond. Tevens kunnen bezoekers voorafgaand aan het concert, in de pauze en na afloop de collectie bezichtigen van de Stichting Draaiorgels Helmond.

Lev speelt zaterdag in De Potdeksel. d’n Houtenhoek, Haydnstraat 30 in Deurne. Aanvang 20.00 uur. De agendapunten die aan de orde komen zijn: het beleidsplan Sociaal Beleid, het rioleringsplan en afvalinzameling.

Gezondheid Bijeenkomst prostaatkanker

In inloophuis de Cirkel in Helmond is maandag 15 januari een lotgenotenbijeenkomst voor mannen met prostaatkanker. Ook partners en/of familieleden zijn welkom. Het thema is: ben je anders gaan eten toen je prostaatkanker kreeg? De bijeenkomst is gratis toegankelijk en duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Het adres van De Cirkel is Evertsenstraat 19 in Helmond.

Open dagen Fitnessclub Deurne

Fitnessclub Deurne houdt zondag een open dag. Van 10.00 tot 16.00 uur. Locatie: Kerkplein 5 in Zeilberg. Met diverse aanbiedingen. Ook zijn er deze dag diverse demonstraties te zien van de danslessen van Urban Park.

Helicon mbo

Helicon mbo Helmond houdt woensdag 17 januari een informatieavond van 18.30 tot 21.30 uur in de school aan Scheepsboulevard 1 in Helmond.

Aanmelden voor een opleiding kan deze avond ook.

Beurzen Verzamelkring De Peel houdt zondag een verzamelbeurs van 9.30 tot 12.00 uur in ‘t Trefpunt, Heuvel 8 in Deurne. Verzamelobjecten zijn onder meer: postzegels, ansichtkaarten, cadeaukaarten, boeken, jokers en pennen.

Lezing Luc Rombouts over ‘Klok en geloof’

Beiaardier Luc Rombouts geeft komende maandag een lezing over ‘Klok en geloof’ in het Klok & Peel Museum in Asten. Rombouts is bestuurslid van het museum, en is daarnaast stadsbeiaardier van Tienen, universiteitsbeiaardier in Leuven en directeur van de Singing Bronze Foundation. Hij vertelt bevlogen over de klok als intermediair tussen hemel en aarde. De lezing is onderdeel van de reeks Geloof & Ongeloof, die het museum in samenwerking met de erfgoedverenigingen van Deurne, Asten en Someren en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven organiseert. Aanvang 20.00 uur, de entree bedraagt 8 euro voor mensen die zich niet voor de reeks hebben ingeschreven.

Twee manen lang leven als in de IJzertijd DEURNE - Anneke Boonstra verzorgt woensdag 17 januari een lezing over het onderwerp: Twee manen lang leven als in de IJzertijd. Zij vertelt over het wel en wee van een groep die in het Prehistorisch Openluchtmuseum in Eindhoven zestig dagen lang leefde als in de IJzertijd. De lezing vindt plaats in het cultuurcentrum Martien van Doorne, Martinetplein 1 in Deurne en begint om 20.00 uur.

“Als je vijftien jaar lang bezig bent geweest met huizen experimenteel na te bouwen, een hele nederzetting te bouwen met waterputten, tuintjes, een kraal, omheiningen, schuurtjes en ovens en ook vijftien jaar bezig bent geweest je in te leven in hun leven, ontstaat steeds heviger de wens om te weten te komen: hoe hebben onze voorouders geleefd? Zo overkwam mij dat tenminste.” Boonstra verzamelde een groepje vrijwilli-

gers om zich heen en samen deden ze twee jaar lang elke maand deeloefeningen. Ze oefenden het maken en verven van kleding en schoeisel, het vervaardigen van messen, pijlpunten, pijlen, bogen en naalden en zochten naar ruilmiddelen. In de winter van januari 1996 gingen zes van de oorspronkelijke tien deelnemers het avontuur tegemoet. Tijdens het experiment kwam de reizende smid, Thijs van de Manakker, net zoals in de IJzertijd bij de nederzetting langs om ijzer te maken en te smeden naar behoefte van de bewoners. Anneke Boonstra vertelt aan de hand van een powerpoint-voorstelling over het wel en wee van de groep, die zestig dagen lang leefde als in de IJzertijd.

Over de spreker

Thijs de smid op bezoek in de IJzertijdnederzetting.

Shantykoor De Klotvaarders is een gemengd koor met ruim honderd leden, dat vanaf de start in 2008 onder leiding staat van dirigent en arrangeur Luuk Jonkers. Het koor wordt begeleid door een orkest met accordeons, klarinet, saxofoon, piano en

drums. Het repertoire bestaat uit zogenoemde zeemansliederen en aanverwante nummers, voornamelijk Nederlandstalige, maar ook Duitse en Engelse liederen en het Russische kozakkenlied: het Wolgabootsmanlied. De zaal is zondag open van 13.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen tevens de collectie draaiorgels in de Gaviolizaal bezichtigen alsmede een verzameling snaarinstrumenten en accordeons van Arie Willems, waaronder ruim honderd jaar oude exemplaren. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage na afloop voor de Stichting Draaiorgels Helmond wordt op prijs gesteld.

Verzamelbeurs De Peel

Lezing Anneke Boonstra

De lezing is een initiatief van heemkundekring HN Ouwerling, waar Anneke Boonstra lid van is. De toegang is gratis voor leden van de heemkundekring en 2,50 euro voor niet-leden. Over de IJzertijd is veel bekend mede door archeologische opgravingen. Met name over de grootte van de huizen, de putten, textiel en over het materiaal waarvan alles gemaakt werd. Over het leven van de mensen is minder bekend. Anneke Boonstra:

van Zeilberg op Volle Toeren. De nummers worden veelal live gepresenteerd door onder anderen: Zes Linkse Hand, de BV’s, Martien van Rijt en Lorenz van de Berkmortel. Verder zal tonprater Rob Scheepers uit Sterksel een gastoptreden verzorgen. Scheepers is meervoudig winnaar van de Zilveren Narrenkap. Tegenwoordig treedt hij ook op als cabaretier in theaters in heel Nederland. Tijdens de organisatie van de muzikale middag is ook aan de kinderen gedacht, voor hen wordt een speelhoek ingericht.

Anneke Boonstra begon haar werkzame leven als gymnastieklerares. Na 17 jaar kwam daar een einde aan door gezondheidsklachten. Na een ontmoeting met bioloog Roelof de Haas, die al twintig jaar bezig was met experimentele archeologie, ging ze er vrijwilligerswerk doen. Vanuit haar achtergrond in het onderwijs zag ze meteen de educatieve mogelijkheden. Zo ontstond het idee een prehistorisch huis te bouwen in Eindhoven. In 1983 begon ze samen met vele vrijwilligers met de bouw van een IJzertijdhuis, dat resulteerde in de oprichting van het Prehistorisch Openluchtmuseum Eindhoven. Tegenwoordig het Prehistorisch Dorp genoemd en onderdeel van Eindhoven Museum.

De Klotvaarders tijdens een eerder optreden.

Fotofilm ‘t Stoom in het Heemhuis DEURNE - In het Heemhuis in Deurne is zondag 14 januari een fotofilm te zien over ‘t Stoom; de voormalige Deurnese zuivelfabriek Sint Isidorus. De film zal tijdens de openingstijd tussen 14.00 en 17.00 uur meermaals vertoond worden. Ook de lopende tentoonstellingen kunnen bezocht worden.

De fotofilm over ‘t Stoom is de eerste van een korte serie foto’s, films of diapresentaties rond een bepaald onderwerp, die met enige regelmaat op de tweede zondag van de maand te zien zal zijn in het Heemhuis. Telkens om 14.30 en 15.30 uur. Een werkgroep bestaande uit Frans Versteeg, Franka Goossens en José van Nunen werkt momenteel aan het samenstellen van de serie presentaties. De fotofilm over ‘t Stoom is in 2012

gemaakt van historische foto’s door Frans Versteeg uit Heeze. Aanleiding voor de filmvertoning komende zondag is een recente schenking aan heemkundekring HN Ouwerling door Henri Louwers uit Asten. Hij stelde de tas waarmee zijn overleden vader, melkboer Harrie Louwers, ging venten beschikbaar, evenals enkele melkflessen en een flessenhouder. Die attributen zijn zondag ook te zien. Bovendien worden bezoekers uitgenodigd zelf voorwerpen en/of foto’s mee te brengen die te maken hebben met ’t Stoom. In het Heemhuis is zondagmiddag tevens de tentoonstelling over Honderd jaar Peter Vink te zien. Verder kan de Oudheidkamer op zolder en de Archeologiekelder bezocht worden. De toegang is gratis, het Heemhuis is gelegen aan Stationsstraat 73 in Deurne.

LASERBEHANDELING

SPATADERS

WWW.CEULENHUIDKLINIEK.NL WWW.DERMALINK.NL

18

LASERBEHANDELING SPATADEREN

polikliniek voor dermatologie en flebologie

Zoekt u een specialist voor de behandeling van uw spataderen of huidaandoening? Zoekt u een specialist voor de behandeling Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste van uw spataderen of huidaandoening?

dr. RPM Ceulen dermatoloog initiatiefnemer CHK DR.D.J DER KINDEREN

Onze deskundige dermatologen volgen de ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in de Initiatiefnemer Dermalink nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied en Blokzijlpark 30 AB Stationsstraat passen deze toe in de praktijk. Wij hebben de praktijk. Wij hebben de meeste ervaring in Nederland op het Amersfoort 1 MK Helmond meeste ervaring in Nederland op het gebied van  5701(Vathorst) 0492-792939 gebied van laserbehandeling bij spataderen. laserbehandeling bij spataderen. 033-433 46 00 ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 26 WIE WA T WA A R

Samen lekker eten

O plo ssi n g

DEURNE - De Smalle Knip hield vorige week woensdag 3 januari voor het eerst een nieuwjaarsdiner voor huishoudens die het financieel niet breed hebben. In totaal konden zo’n veertig gasten in het Cratoscentrum genieten van een heerlijke maaltijd die door de vrijwilligers van De Smalle Knip zelf was bereid.

“We hebben in totaal 25 kilogram aardappelen geschild. Het was een hele klus, maar zeker de moeite waard”, vertelt Jeanne Munsters-Koolen van De Smalle

Knip. Ook de overige gerechten zoals een tomaten- en een groentesoep werden zelf bereid. “We moesten het doen met weinig geld. Maar door slim in te kopen is dat prima gelukt.”

De Smalle Knip is een initiatief van Jeanne Munsters-Koolen. Ze organiseert sinds 2014 vaker activiteiten voor huishoudens die het financieel niet breed hebben. De organisatie doet zelf de selectie. Het gaat om Deurnese mensen die maar net kunnen rondkomen en onder de criteria van de Voedselbank vallen. Nu gaat De Smalle Knip zich richten op een paasactiviteit.

DEURNE - Deze foto stond in het Weekblad voor Deurne van 16 november 2017. Sjef en Miet van de Mortel gaven de volgende informatie. Het zijn vlnr: Petronella Maria (Nella) Mijberg (dochter van Johannes (Janus) Mijberg (1869-1951), gehuwd met Wilhelmus (Goke Willem) van de Mortel (1902-1967), moeder van Sjef en Miet (die informatie gaven), Johannes Antonius (Jan) Mijberg (1899-1961) en Johannes (Janus) Mijberg (1869-1951), (opa van Sjef en Miet die informatie gaven).

Lichtjesavond op Jacobshof DEURNE - Donderdag 18 januari wordt op begraafplaats Jacobshof in Deurne een lichtjesavond gehouden. Tussen 19.00 en 21.00 uur is de begraafplaats aan de Pastoor Jacobsstraat sfeervol verlicht met honderden kaarsen en fakkels. De organisatie is in handen van coöperatie Dela in samenwerking met begraafplaats Jacobshof.

Nabestaanden krijgen de gelegenheid om een kaars te branden als een mooie herinnering aan hun dierbaren. De lichtjesavond biedt hen de mogelijkheid om tijdens deze donkere maanden een bezoek aan de begraafplaats te brengen in een warme, intieme sfeer. Marijke Kupers, regiomanager Dela Oost-Brabant: “Aan het begin van het nieuwe jaar denken veel mensen vaak aan hun overleden dierbare. De behoefte om weer even bij deze persoon te zijn, is in deze pe-

riode dan ook extra groot. Door de feestdagen, de korte, donkere dagen en het slechte weer is het echter juist moeilijker om het graf te bezoeken. Wij hopen op deze manier troost te bieden, met het licht van de kaarsen en mooie muziek in dit moeilijke jaargetijde.” Tijdens de lichtjesavond zijn nabestaanden welkom. Er is voor iedereen een warm drankje. Tevens wordt deze avond muzikaal omlijst met sfeervolle muziek van een troubadour.

Kerk b e ri ch t e n Heilige Willibrord Deurne St. Willibrorduskerk Zaterdag 10.00: eucharistie teerdag Gilde St. Antonius Abt (Gildekoor), voorganger pastoor P. Janssen. Zondag 10.30: Woord- en Communieviering (Con Spirito), voorganger parochianen, intenties: Jan en Nella Knapen-van Ooij en Elja de dochter; Harrie en Anneke Manders-van de Weijer, Bernard en Marie Hieltjes-van den Boomen en kleindochter Marianne; Nel en Rie Manders-Adriaans en Jo Welten; Johannes van Hugten en Petronella Josina Brunas; Henny de Kruif en Henny de Kruif-Vink vw geboorted; Gerard Martijn vw verj. Willibrorduskapel, Visser 2 Zaterdag 15.00: eucharistie (samenzang), voorganger pastoor P. Janssen, intenties: geen opgave. Zondag 11.00 Kleuterkerk, voorganger Pastoor P. Janssen en werkgroep. 20.00 film Life Animated. Woensdag 19.00 eucharistie, voorganger pastoor P. Janssen, intenties: Willy Manders vw verj en voor alle overl leden van de fam Manders en fam Barten; Tinus Bellemakers vw sterfd. St. Jozefkerk Zaterdag 19.00: woord- en communieviering (St. Jozefkoor), voorganger parochianen, intenties: fam. Simon Verstappen; Frans Jacobs; Clara Jacobs en overl fam; Leo Heijnen en overl fam. Gerardushuis Woensdag 9.30: eucharistie ouderenviering, voorganger pastoor P. Janssen. Kerk St. Willibrordus Helenaveen Zondag 9.00 uur eucharistieviering mmv kerkkoor voorganger pastor Van Eerd. Intentie: Jan en Rinus Crommentuyn en overleden familie: Kerk St. Willibrordus Liessel Zondag 10.30: eucharistieviering met samenzang voorganger pastor van Eerd. Intenties voor: Cor en Lien Veldhuijzen-Seijkens; Jo van Lierop-v Heugten nms KBO; Mia Dielissen-Peeters; jaargetijde Sjef Manders; Anneke Manders-vd Heuvel; Wim Goevaerts nms echtgenote en kinderen. Maandag 8.00: voor alle parochianen. Dinsdag 8.00 voor de zieken. Woensdag 8.00: voor jonge gezinnen; openstelling van de kerk voor stilte en gebed van 19.00 tot 20.00; Donderdag 8.00 voor vrede. Vrijdag 8.00 voor roepingen. Kerk St. Willibrordus Neerkant Zaterdag 19.00; voorstelmis van de

Samen aan de soep.

In fo e n di enst en Huisartsen gemeente Deurne

vormelingen, gemengd kerkkoor. Voorgangers pastoor Janssen en pastor Van Eerd. Intenties: Adriaan en Nel van Hameren-van Meijel; Leo Pijpers; Mariet van der Kruis-Tijssen en familie Tijssen en familie Van der Kruis. Kerk St. Willibrordus Vlierden Zondag 9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Janssen, samenzang. Intenties: Jan en Miet Thijssen-Mennen; Gerard Mennen vw zijn sterfdag; Leo en Tonia Teuwen-Beijers; Miet Beijers en Zr. Ewalda Beijers.

O.L. Vrouw Presentatie Ommel Zaterdag: 17.30: Rozenhoedje; 18.00: H. Mis op de 2e zondag door het jaar: om sterkte bij een medische ingreep, Janus en Jo vd Eijnden-Swinkels en dochter Hanneke. Zondag 9.00: rozenhoedje; 9.30: H. Mis op de 2e zondag door het jaar, m.m.v. Gem. Koor St Cecilia uit Ommel: Piet en Dina vd Ven-Bankers en familie, Theo v Rijssel, Mariet Eijsbouts-Driessen vw haar verj., Frans-Jozef Goossens vw zijn verj. overl. fam. Eijsbouts-v Helmond, Jo Blijs-vd Nieuwenhof, Theodorus v Overbeek vw zijn verj. Maandag 8.30: H. Mis: voor het welzijn vd jonge mensen. Dinsdag 8.30: H. Mis: voor het welzijn vd gezinnen en de alleenstaanden; 19.00-20.00: aanbidding vh allerheiligste sacrament. Woensdag 8.30: H. Mis: voor de zielenrust v alle overledenen. Donderdag 8.30: H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek bij de Mariatroon. Vrijdag 8.30: H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen, om zegen over een gouden huwelijkspaar.

Protestantse Gemeente Deurne | Helenaveen Deurne Zondag 10.00 uur: ds. R. Wijkhuizen, Helmond. Na de dienst is er koffie in het Reddingiushuis. Helenaveen Zondag 10.00 uur: ds. M. Gosker uit Venlo.

Christelijke gemeente Iedere zondag verzorgt de christelijke gemeente De Levensboom een kerkdienst waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Samenkomst: 10 uur in de aula van basisschool D’n Heiakker aan de Patrijs 33 in Deurne. Voor kinderen is er zondagschool. Informatie: 0493-322498 of www. levensboom.nl.

Voor huisartsenpraktijken gelden in het weekend verschillende regelingen. Bel voor informatie over spoedgevallen tijdens avond- en weekenddiensten de eigen huisarts.

onenigheid met buren? Buurtbemiddeling Das, tel. 06-11254773 of deurne@bemiddeling.nu.

Lev-groep Deurne

Apotheek In ‘t Groen in Deurne. Tel. 0493-313167. Geopend vrij t/m do: 17.30-18.30 uur. Zaterdag: 10.3013.00 en 17.00-18.00 uur. Zondag: 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Elkerliek Apotheek, Wesselmanlaan 25. Tel. 0492-595983. Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijdens is de apotheek ook geopend, maar dan gelden andere tarieven.

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, echtscheiding, geldzaken, formulieren. Voor iedereen die actief wil zijn in wijk of buurt of die meer wil weten over vrijwilligerswerk. De locatie in Deurne: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis). Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur via 0493-352500. Of via e-mail sociaalteamdeurne@levgroep. Zie ook www.levgroep.nl.

Tandartsen

Zorgboog

Apotheek

In het weekend (vanaf vrijdag 12.00 uur) is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel, alleen voor dringende gevallen die niet tot na het weekend kunnen wachten, bereikbaar: tel. 06-22094316.

Verloskundigen

Anja Panhuijzen, Emilie van Schijndel, Eveline Oostrom en Esmee Bakker p/a Elkerliek Ziekenhuis, Dunantweg 16, Deurne. 0493310309. Telefonisch spreekuur/ afspraken: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Zorg in Deurne

Zorg in Deurne is er voor hulp en ondersteuning (WMO), jeugdzorg en begeleiding en armoede en schulden. Bezoekadres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis), tel. 0493-387387, e-mail info@ zorgindeurne.nl. Zie ook zorgindeurne.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u een gesprek met een WMO-consulent, cliëntondersteuner, wijkwerker of opvoedondersteuner van Zorg in Deurne? En vindt u het moeilijk om dit gesprek alleen te voeren? Dan kunt u iemand vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. U kunt gebruik maken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Kijk voor meer informatie op www. zorgindeurne.nl.

Spoed4Jeugd

Voor een crisissituatie waarbij direct hulp nodig is én een kind of jongere betrokken is, kunt u contact opnemen met Spoed4Jeugd, tel. 0880666999 (dag en nacht bereikbaar).

Buurtbemiddeling Deurne

Geluidsoverlast, parkeerproblemen,

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Buurtzorg Deurne

Verpleging en verzorging thuis: 0612079226, buurtzorgnederland.com.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Acteon Thuiszorg

Huishoudelijke ondersteuning in het kader van de WMO. In 24 gemeenten waaronder de Peelgemeenten. Tel. 040-2487740 of zie acteonthuiszorg.nl.

Zorgtuin D’n Hof Liessel

Dagbesteding voor ouderen. tel. 0624461341 of mail zorgtuindenhof@ gmail.com.

Bloedafname Elkerliek

Het Elkerliek ziekenhuis heeft ver-

schillende bloedafnamelocaties. Van maandag tot en met donderdag van 7.30 tot 17.15 uur en op vrijdag van 7.30 tot 12.15 uur in het Elkerliek Ziekenhuis aan de Dunantweg 16. Op donderdag van 8.30 tot 9.00 uur in gemeenschapshuis Hofke van Marijke aan de Rembrandt van Rijnstraat 5. Op vrijdag van 8.15 tot 8.45 uur in Den Draai aan de Blasiusstraat 2 in Zeilberg. Op woensdag van 8.15 tot 9.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 10.15 uur in zorgcentrum De Gasterij aan het Pater Aartsplein 10 in Liessel. Op dinsdag van 9.45 tot 10.15 uur in gemeenschapshuis De Moost aan de Moostenstraat in Neerkant. Op dinsdag van 10.00 tot 10.15 uur in De Gouden Helm aan de Oude Peelstraat 3 in Helenaveen. Verder in het Elkerliekziekenhuis aan de Dunantweg van maandag tot en met vrijdag trombosedienst van 8.00 tot 10.00 uur.

Dierenartsen

Dierenartsencombinatie Zuid-Oost, locatie Deurne, Zeilbergsestraat 142. Gezelschapsdieren: alleen op afspraak: 0493-352425. Voor spoedgevallen tijdens avond, nacht en weekend: 0900-9933993. Landbouwhuisdieren volgens afspraak: 0493-352424. Dierenarts P. Kome, Molenweg 2, Liessel: 0493-341729. Dierenkliniek Brouwhuis, Rivierensingel 730, Helmond: 0492-515977.

Zwerfdieren

Dier kwijt of een zwerfdier gevonden? Dierenambulance Noordelijk Limburg 0900-2000112. Voor opvang vogels: Stichting Vogelsasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop, tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Savant Zorg

Persoonlijke verzorging, verpleging, verpleeghuiszorg, behandeling, verblijf, huishoudelijke verzorging en acute zorg: 0492-572000. Uitleen hulpmiddelen en informatie: savant-zorg.nl.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www. poetszorg.nl, tel. 06-42677878.

Film in parochiecentrum DEURNE - In het parochiecentrum aan de Visser 2 in Deurne wordt zondag 14 januari de film Life Animated vertoond. De filmvertoning begint om 20.00 uur. De film gaat over de energieke babbelaar Owen, die op driejarige

leeftijd plotseling stopt met praten. Autisme doet hem wegglijden in een donkere, afgesloten wereld. Owen blijkt alleen te reageren op Disney-films. Dat is voor zijn omgeving de sleutel voor hernieuwd contact.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 27

Bernhardstraat 15 Bakel www.beversslapen.nl

• Krasdokter.nl, kras op Uw auto of verweerde koplampen? Snel-Goedkoop-Vakkundig 06-53883509 • Mooie Vak.Bungalows 2-4 pers. Goede wandel/fiets omgeving. Fijne tuin, overdekt terras, Wifi. www.twentehuisjes.nl Info: Denekamp 0541-626578 Familie.meinders@yahoo.com • Lukt het om je goede voornemens waar te maken of kun je wel wat hulp gebruiken? www.hypnosepraktijkphilips.nl 0610930235

• Te huur opslagruimte 25 of 40 m2 in de Walsberg 0653205737. • Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur. • Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

• 14 januari vlooienmarkt Sporthal Strijp Rijstenweg 7 Eindhoven 9 tot 16 uur €2 p.p. 06-20299824. • www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324. • Boerderijverkoop aardappelen, friet-aardappelen, uien, eieren wit, bruin. Helmondseweg 103 Deurne open zaterdag van 8.00-17.00 tegenover Coppelmans tuinactueel. • Beveiliging voor uw woning of bedrijf bel de Sleutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297.

• Te koop of tijdelijk te huur vanaf 1 febr ruime tussenwoning Haydnstraat 45 Deurne 06-23422502 • Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• BIODANZA maak kennis met deze vorm van dans op woensdag 17-24-31 januari '18. We dansen elke woensdagavond in de gymzaal van de Wilhelminaschool in Helmond. Info: www.biodanzametelly.nl of T: 0610766361. • Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto's. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto's Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552. • Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl

WEEKBLAD VOOR

• De sleutelbus Voor al uw huissleutels. U kunt bellen. Tel. 06-13050127 • Te huur bedrijfshal 290m2 met inpandig kantoor en toilet met buitenterrein 300 m2. Nabij oprit A67. Industrieterrein Nobis Asten. Tel. 06-53559761. • 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

• Glaswol en Pir isolatie (Dupanel). Aan spotprijzen bij de Isolatiehal tel. 0492-542002. • Dia's inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102. • Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl

SNOWBOARD SCHOENEN

50%

KORTING WWW.THIJSSENSPORT.NL

DEURNE

Uw kleintje in de krant! Kleintjes

de snelste en goedkoopste weg naar verkoopsucces! Bon voor het aanleveren van kleintjes; betaling contant

Tarieven: Tot en met 10 woorden € 8,00; elk woord meer kost € 0,30 extra. Afkortingen als i.z.g.st. en z.g.a.n.: tellen als één woord. Tel. + nummer tellen als twee woorden, straatnaam + huisnummer tellen ook als twee woorden. Zo berekent u de kosten van een kleintje van bijvoorbeeld 23 woorden: 13 x € 0,30 = € 3,90 + € 8,00 = € 11,90 Uw advertentie in al onze kranten t/m 10 woorden € 14,00 elk woord meer € 0,40 extra. Kleintjes worden automatisch geplaatst op onze websites. Toeslagen: Voor brieven onder nummer: € 7,26 incl. btw. Voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag moet uw kleintje op tijd bij ons aangeleverd zijn: kantoor Deurne, Stationsstraat 103 (uiterlijk dinsdag voor 14.00 uur). Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 t/m 17.00 uur

S.v.p. duidelijk in blokletters invullen! Tekst kleintje:

Opdrachtgever: Naam: Straat: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Plaatsingsdatum/data:

SALE

10 Varianten

Vriesverse groenten

WINTERSPORTKLEDING

1 kilogram - Diepvriesspecialist Normaal 1,69 - 3,29

20%-70% KORTING

2+1 gratis*

WWW.THIJSSENSPORT.NL *Goedkoopste gratis

• Haardhout keuze uit eik, berk, els, kers en beukenhout. 06-23720617

• www.joseberkers.nl primitieve dans en biodynamische therapie • Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006. • Officiële pasfoto's bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne • Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezieën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie’s Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl • Auto met APK vanaf €450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl • Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102. • T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630. • Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395. • Mooie Vak.Bungalows 2-4 pers. Goede wandel/fiets omgeving. Fijne tuin, overdekt terras, Wifi. www.twentehuisjes.nl Info: Denekamp 0541-626578 Familie.meinders@yahoo.com

Pangasiusfilet 800 gram - Epic Normaal 4,49

Ambachtelijke

Erwtensoep

2 voor

1 liter

5,99

Diepvriesspecialist 3,79

2,99 Rundvleeskroket 25% 16 stuks

Stoofvlees/hachee

Diepvriesspecialist

500 gram

Diepvriesspecialist

5,99

4,79

4,49

stuk 0,30 per

3,49

Belgische friet of pom’steak 1 kilogram

Mini loempia’s

Lutosa

36 stuks

2,29

1,

Dorada

59 Normaal

1,99

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051 Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407 Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB Veghel - T 0413-344004 Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD Waalwijk - T 0416-534919

GRATIS tegen inlevering van 10 spaarpunten

www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 10 januari t/m dinsdag 23 januari 2018. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Voor al uw printwerk

DAS

Publishers

Stationsstraat 103 Deurne

Tel. 0493-352600 - www.daspublishers.nl

• Mooie Vak.Bungalows 2-4 pers. Goede wandel/fiets omgeving. Fijne tuin, overdekt terras, Wifi. www.twentehuisjes.nl Info: Denekamp 0541-626578 Familie.meinders@yahoo.com

• Te huur atelierruimte ca. 50 m2 in de Walsberg 06-53205737. • www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324. • Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144. • Haardhout keuze uit eik, berk, els, kers en beukenhout. 06-23720617

Op zoek naar een onderneming in uw regio? DAS bedrijvengids www.weekbladvoordeurne.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 28

Wat Bergopwaarts bracht in 2017! 2017 was voor Bergopwaarts een dynamisch en succesvol jaar. Op 1 januari startten we met ons ondernemingsplan 2017 – 2020. De nadruk ligt daarin niet zozeer op wát wij doen, maar vooral op hóe wij dat doen. De kernwaarden ‘Samen’, ‘Persoonlijk’ en ‘Betrokken’, geven ons richting. We blikken graag met u terug.

Leefbaarheid

Bewoners konden op ons rekenen voor onder-

steuning bij hun initiatieven om buurtbewoners

te verbinden en straten en buurten op te fleuren. Zo dragen wij bij aan de leefbaarheid in buurten. Zomaar wat voorbeelden:

• De binnentuin op De Heuvel in Deurne is opgeknapt.

• We droegen bij aan een mozaïekbankje in

de Eikelaar in Asten en aan speeltuin ’t Turfke in Helenaveen.

• Aan de Houtstraat in Asten is het achterterrein opgeknapt en opnieuw bestraat. Hiervoor hergebruikten we tegels van de achterompaden in de Bloemenwijk.

Nieuwbouw

• De eerste fase van de nieuwbouw aan de Europastraat in Deurne is klaar. Na jaren braak liggen, kunnen er eindelijk weer mensen wonen op deze plek die de toepasselijke naam ‘De Parel’ heeft gekregen! Het gebouw ligt op de hoek Europastraat/Molenstraat en bestaat uit 37 huurappartementen aan de rotonde en het naastgelegen blok met 8

beneden- en 8 bovenwoningen. De jongste huurder is 22 jaar en de oudste is 88 jaar,

een mooie mix van bewoners. De bouw van fase 2 (36 huurappartementen en 6 koop patiowoningen) startte in mei 2017 en is in volle gang.

• In november zijn wij gestart met de bouw van 11 sociale huurappartementen en 8 beneden- en 8 bovenwoningen aan de Zandbosweg in Deurne.

• In november gaven wij ook het

startsein voor de bouw van 22 sociale huurappartementen in Het Klavier in Aarle-Rixtel.

• In oktober startte de grondige verbouwing

In gesprek met onze huurder Jaarlijks verwelkomen heel wat huurders ons met een kop koffie bij hen thuis. Wat speelt

er, wat houdt huurders bezig? Door daarover met huurders in gesprek te gaan, houden we

contact en halen we waardevolle informatie op. Die gebruiken we bij het uitvoeren van onze plannen. In 2017 voerden we aan de koffietafel 70 gesprekken. Daarnaast spraken we tijdens een huiskamergesprek in de Koolhof in Deurne met bewoners en ondernemers over hun

van het kantoorpand op de hoek van de

Martinetstraat en de Markt in Deurne. Hier komen 22 sociale huurappartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens, vooral voor starters.

wens om verschillende speel- en ontmoetingsplaatsen in de wijk te realiseren. Inmiddels is er een speel- en ontmoetingseiland aan de Dieze gerealiseerd. Ook organiseerden we een

Huis van de Toekomst

klantenpanel, een actieve discussie met bewoners over de digitale dienstverlening.

Aan de Ligthartstraat in Deurne onderging een bestaande grote eengezinswoning een complete renovatie. In maart verhuisden Hester en haar twee tieners naar de woning,

Voorrang voor huurders

die ‘Futurum’ heet. Deze ‘nul-op-de-meterwoning’ wekt

Onze verkoopwoningen gaan niet meer direct de vrije markt op.

minstens evenveel energie op als voor het verbruik nodig

Huurders krijgen voorrang als zij een woning die wij te koop aanbieden

is. Futurum is daarnaast voorzien van technische snufjes

willen kopen.

die zorgen voor comfort en de bewoners inzicht geven in hun

energieverbruik. Bij dit pilotproject testen de nieuwe bewoners een

jaar lang de voorzieningen in huis. Ze geven ons informatie over de opgewekte energie, het daadwerkelijke energieverbruik en de gebruiksvriendelijkheid van de apparatuur.

Samen(werking)

• Samen met Helmondse woningcorporaties, gemeente, politie, zorg- en maatschappelijke

organisaties ondertekenden we het manifest ‘Een gezamenlijk antwoord op kwetsbaarheid’. Hiermee verbinden we ons om de

Onderhoud

herkennen, erkennen en concreet aan

• De collectieve cv-ketels vervingen we op het Spicaplein in Asten, het Crobachplantsoen

• We vervingen buitenkozijnen en buitendeuren bij 53 woningen.

problemen van kwetsbare mensen te te pakken.

• ‘Wonen met Gemak’ biedt 65-plussers in de gemeente Deurne gratis informatie, advies

in Deurne en de Vincentiusstraat in Neerkant.

• Bij 27 woningen voegwerk vervangen van schoorstenen en bij 20 andere woningen het voegwerk van de kopgevels vervangen.

en praktische hulp bij het aanpassen van

• Op De Heuvel in Deurne vervingen we de complete besturing en de cabinebekleding

organiseren wij bijeenkomsten voor onze

• 6 woningen kregen nieuwe dakramen

thuis te blijven wonen.

• Asbesthoudende golfplaten hebben we bij

hun woning. In een actieve samenwerking huurders (65+). Zo helpen we hen langer

van de lift.

en 14 woningen een nieuwe dakkapel.

34 bergingen laten verwijderen en vervangen en bij 2 woningen is de bitumineuze

Klantgericht binnenonderhoud / woning periodieke keuring

Huurders bepalen zelf wanneer hun keuken, toiletruimte, doucheruimte, opdekdeuren

of vlizotrap toe zijn aan onderhoud. Voldoet hun aanvraag aan een aantal voorwaarden, dan vervangen we de gewenste onderdelen. In 2017 vervingen we*: toiletinrichting (24),

dakbedekking vervangen.

• Bij 435 woningen is het buitenschilderwerk uitgevoerd.

• Bij 46 woningen is spouwisolatie aangebracht.

douche-inrichting (56), keukeninrichting (48), keukenblok en keukenkastjes (53), opdek

binnendeuren (40), vlizotrap (9). De veiligheidskeuring van de gas- en elektrische installatie, de Woning Periodieke Keuring, is uitgevoerd in 1427 woningen.

* Het getal tussen haakjes betreft het aantal woningen

WWW.BERGOPWAARTS.NL

Speciaal project

In het centrum van Deurne kregen 35 woningen een compleet nieuw dak, met aan één zijde zonnepanelen voor meer comfort én lagere woonlasten voor de bewoners.

Weekblad voor Deurne wk02  
Weekblad voor Deurne wk02