Page 1

PEELBELANG 3 Lucky Nine beleeft magische dag in Paradiso

3 Kunstgras vernield bij Olympia Boys en NWC

3 Lintjes voor vrijwillige brandweerlieden Asten

11 januari 2018

WWW.PEELBELANGONLINE.NL

13 Nieuwe prinsen in Ommel en Heusden

2

We e k Jaargang 96

23 OKG presenteert winterstuk Slaap Lekker

Wij geven de HOOGSTE PRIJS voor uw OUD GOUD tegen contante betaling

Milhezerweg 27a Deurne www.goldiesjuwelen.nl

Kom kijken op de Open inloopdagen op 15, 17 en 18 januari tijdens schooltijden. www.ratelaardeurne.nl

Leden van heemkundekring De Vonder met tweede van rechts ‘veldwerker’ Theo Knoops. Via hun computer kijken initiatiefnemer Norbert Lammers en zijn zoon Arne mee. (Foto: Hein van Bakel)

Oud-Astenaar en De Vonder brengen bewonersgeschiedenis in kaart

VOOR € 7,95

‘Er is geen plek waarover niets te vertellen valt’ ASTEN – De bewonersgeschiedenis, maar ook gebeurtenissen zoals ongevallen, ontvoering, moord en zelfs seks. Het nieuwste project van heemkundekring De Vonder levert een schat aan (bijzondere) informatie op. Oud-Astenaar Norbert Lammers wil de geschiedenis van alle vooroorlogse woningen in zijn voormalige gemeente in kaart te brengen. Volgende week vertelt hij in Heusden over de resultaten tot dusver.

door Maarten Driessen Vanaf deze week is hij online, de nieuwe website van De Vonder. Daarop onder meer het project van Lammers, in samenwerking met de heemkundekring. Het idee ontstond ongeveer een jaar geleden toen Lammers in de geschiedenis van zijn familie dook. “Aan de hand daarvan ben ik verder gaan zoeken. Zo bedacht ik om naar de bewonersgeschiedenis van álle vooroorlogse huizen in Asten te kijken”, zegt Lammers, die als beginpunt de periode 1600-1650 nam. Hij deed zijn werk vanuit Bussum, tegenwoordig zijn thuis. Maar om de juiste informatie bij de juiste locatie te krijgen was een veldwerker nodig. Die vond Lammers in de vorm van Theo Knoops, lid van de heemkundekring. De Vonder bleek met een site met publiek uit de regio tevens de ideale kandidaat om de resultaten te publiceren. Tot dusver zijn de woningen in het buitengebied en de kernen van Ommel en Heusden al gereed. Allemaal eenvoudig terug te vinden dankzij de technische kennis en vaardigheden van Lammers’ zoon Arne. Geïnteresseerd? Dan ga er maar even goed voor zitten. Want de

GRAM RUNDVLEES HACHEE PAKKET (500 MET UIEN EN KRUIDEN)

BIJ 150 GRAM BEENHAM

GRATIS 100 GRAM BEENHAMSALADE

Thomas Koppens, keurslager GELDIG VAN DONDERDAG 11-1-2018 Someren • WOENSDAG www.koppens.keurslager.nl TOT EN MET 17-1-2018

Thomas keurslager MarcelKoppens, Louwers, keurslager Someren Asten •• www.koppens.keurslager.nl www.louwers.keurslager.nl

Marcel Louwers, keurslager

Asten • www.louwers.keurslager.nl len muur in buurtzoektocht leverrechterlijk archief van Asten in kaart ‘Een man ruilde een broek schap de Dijk in gebracht door Frits Slaats en De de interessante, opmerkelijke én en ontdekte in het gekregen Asten. “Bij sloopVonder. Ook het historisch onderwerkzaamheden grappige histozoek naar huizen en veldnamen in exemplaar een revolver’ ging het fout. De rische feitjes op. Asten van Theo Meulendijks is een ouders kwamen Typ je in de zoekbelangrijke bron.” Maar, benadrukt onder de stenen terecht en negen functie bijvoorbeeld ‘moord’ in, dan Lammers, de hulp van inwoners is 1 Webshop Webshop Webshop 1 Webshop kinderen werden wees.” Daar is lakrijg je verhalen vanuit het kasteel essentieel. Hoe ouder hoe beter, 111Webshop 2 Winkels 2 Winkels KI VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L 2 2 Winkels Winkels Winkels ter het Klachtlied van Negen Wezen in Heusden, de Stegen in Asten en want des te meer herinneringen. Zo V VA2 A V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L Altijd dichtbij! 4 december K I K J K I K J K VO I J VO K O VO R O R A O L A R L L E A L M L E L M E R E M KS R E KS C R H KS C O H C E O H N E O E N E N E N N O E P: N O P: O P: KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN OP: V Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! over geschreven. De auteur was ene de Jan van Havenstraat in Ommel. kreeg hij in de afgelopen periode al KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN EN OP: EN OP: OP:S CVH AN MN R LN ON S.ECN O. EN IK JK IK Jvan K VO I J VO KOVO R Oveel R A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O KIJ P: OKIJ V A N M IR EEN R LR O O EI EN EEN .HN LN ELN . N L KIJ KN VOOR ALLE MERKSCHOEN OP: V A V N A M I E M I L E O S L O C H S C O H E O E N L F. Rombouts, schrijver van Ktal In de stukken is ook te zien hoe mailtjes binnen met nieuwe inVV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRO SL O C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .ENN .N L. N LL treurliederen. vroeger via de krant paren schoenen VV AA V NN A MN M IE M Iformatie, R EIR LEO LRO S LO C Sdocumenten C H SH C OH O EN O EN EN Een N .EN N .foto’s. N L. N L L Via VA N M I E R L O S C HAltijd O E N E Ndichtbij! .NL Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! ASTE N | B E E K E N D O N K werden geruild. Damesschoenen de website zijn eventuele fouten en Asten - Beek en Donk A SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K maatje 36 voor herenschoenen matoevoegingen eenvoudig te melden. Help mee A SATSE A TNS ET N|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K KIJK ALLE MERKSCHOENEN OP: Asten Asten Asten - Beek -VOOR Beek - Beek enen Donk en Donk Donk tje 43. Maar dat kleren ruilen ging Het A doel isSE TNom alle voorZo zijn er, naast wie precies op welAsten Asten Asten - Webshop Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl SATSEA TN |E N|Buiteindelijk EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN O DKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl K 1 A S T E N 1| Webshop BEEK EN DONK ook weleens mis. “Een man ruilde oorlogse woningen, dus ook in de 11 ke plek hebben gewoond, tal vanAsten 1Webshop Webshop Webshop Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl Asten - Beek en Donk 2 Winkels 2 Winkels KI een broek en ontdekte in het gekern van Asten, aan een onderzoek 222Winkels anekdotes die de moeite waard VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L Winkels Winkels www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl VV AA V NN A MN M IE M IR EIR Lwww.vanmierloschoenen.nl EO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L Altijd dichtbij! kregen exemplaar een revolver. Hij te onderwerpen. “Want er is geenK IKJ K zijn. Het gros van die informatie IAltijd K JAltijd K VO I J VO K O VO R O R A O L A R L L E A L M L E L M E R E M KS R E KS C R H KS C O H C E O H N E O E N E N E N N O E P: N O P: O P: KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN OP: V Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! KIJ KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN ENEN OP: EN OP: OP: dacht dat het om speelgoed ging. niets teKIJ vertelVH AN MN I EN R LN ON S.ECN HN O. EN NE N.NL kon Lammers vanuit zijn KcompuIK JK IK JK VO I J VO KOVO R Oenkele R A OLA RLLEA LM L Eplek LM E RE M KS Rwaarover EKS C RH KS CO HCEO H NEO EN E NENN O E P: N O P: O KIJ KN VOOR ALLE MERKSCHOEN EN OP: V V A A V N N A M M I E M I R E I R L E O L R O S L O C S C H S C O H O E O E E E N . L L L VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRO SL O C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .ENN .N L. N LL Maar toen hij schoot, raakte hij zijn Lammers. ter in Bussum boven water V krijgen. V AA V NN A MN M IE M Ilen R EIR LEvalt”, O LRO S LO C Sontdekte C H SH C OH O EN O EN E N EN .EN N .N L. N LBij L de VA N M I E R L O S C HAltijd O E N E Ndichtbij! .NL vrouw in haar buik”, vertelt LamEmmastraat, Prins Bernhardstraat en “99 procent heb ik van het interAltijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! STE N | B E E K E N D O N K E N | Asten B E E-KABeek E Nen DDonk ONK mers. Of het verhaal van de omgevalde Markt is dat onderzoek al zo goed A SATSEATNSETN|E N|B EB|EEKBEEKEENEKNDEONDNOADKNOST net. Ik heb veel te danken aan het KN K A SATSE A TNS ET N|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K KIJK ALLE MERKSCHOENEN OP: Asten Asten Asten - Beek -VOOR Beek - Beek enen Donk en Donk Donk als gebeurd, de Burgemeester FrencAsten Beek en Donk Asten Asten Asten Beek Beek Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A S A T S E A T N S E T N | E N | B E B | E E K B E E K E E N E K N D E O N D N O D K N O K N K ASTE N | B E E K E N D O N K kenstraat staat nog in de steigers. Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl Asten - Beek en Donk Ook in die straten soms opmerkelij- www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl ke verhalen. “Zo wordt geschreven www.vanmierloschoenen.nl over een trio in de Prins Bernhardstraat. Dat moet haast wel een bijzondere zijn geweest.”

start SALE 1 Webs1 1 Webshop 1 1 1 Webshop Webshop Webshop Webshop 111Webshop Webshop Webshop 1150% Webshop 2 Wink 1 Web 2 2 2 Winkels Winkels 2Winkels Winkels 2 Winkels 1 Webshop 1 Webshop 222Winkels Winkels Winkels 2 Winkels

111Webshop Webshop Webshop 1 Webshop 2 Winkels 222Winkels Winkels Winkels Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! KIJ K VOOR ALLE MER1 1 Webshop 1 1 Webshop Webshop KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN 1 VA N M I EWebshop RWebshop L O S C1 H OWebshop EOP: NEN.NL 111Webshop Webshop Webshop111Webshop 1VA Webshop Webshop N M I E.Winkels R LL O S C 2 2 2 2 Winkels Winkels 2Winkels Winkels VA N M I E R L O S C H O E N E N N 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 222Winkels Winkels Winkels 2 Winkels Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! KIJ K VOOR ALLE MER KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN VA N M I E R L O S C H O EOP: N E NA.SNTLE N K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

Altijd dic Altijd dichtbij! 1 Webs 2 Winkels 1 Webshop 2 Wink 2 Winkels 1Altijd Webshop dichtbij! Altijd di dic Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! ASTE N

A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

|

BEEK EN DONK

Asten - Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl

2 Win 2 Winkels 1 Web 1 Webshop 2 Winkels 2 Win 2 Winkels M R LL O S C VA N M I E R L O S CAltijd H VA O EN Ndichtbij! E NI E. N Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

ASTE N

A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

|

BEEK EN DONK

Asten - Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl

ASTE N | B E E K E N D O N K

Asten - Beek Carnavalsbrunch Asten - Beek en Donk Apagina ST E N | B22 EEK EN DONK Ziewww.vanmierlo Lezing www.vanmierloschoenen.nl Asten Beek en Donk Volgende week woensdag vertelt

Altijd di Altijd dichtbij! www.vanmierloschoenen.nl ASTE N ASTE N | B E E K E N D O N K

Lammers in gemeenschapshuis Hart van Heuze over het project. Eigenlijk zou hij zijn lezing in het Klok & Peel Museum geven, maar vanwege de verwachte opkomst is voor een grotere zaal gekozen. Het programma duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur, entree bedraagt 3 euro voor mensen die geen lid zijn van De Vonder. Of het project later nog breder wordt getrokken? “Someren bijvoorbeeld ken ik niet zo goed. Maar ik kan wel de werkwijze overbrengen. Dus als iemand dat wil oppakken dan sta ik daar voor open.”

Asten - Beek Asten - Beek en Donk www.vanmierlo www.vanmierloschoenen.nl

Eén van de foto’s uit het archief, de Markt in Asten rond het jaar 1900.

Zie pagina 4


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 2

JOS BAIJENS OPTIEK

SALE MONTUREN EN ZONNEBRILLEN 50% KORTING OP DE COLLECTIE VAN 2017 DE ANDERE ZAAK

SALE

MONTUREN GRATIS ZIE VOORWAARDEN IN DE ZAAK

SPEELHEUVELSTRAAT 7 | 5711 AS SOMEREN TEL. 0493 492833 | JOSBAYENSOPTIEK@HETNET.NL • Dia's inscannen, z eer goede kwaliteit, eigen beheer, sc herpe prijz en. O ok grote aantallen. F oka D eurne, K erkstraat 8 , 04 93- 353102.

• Te huur bedrijfshal 290m2 met inpandig kantoor en toilet met buitenterrein 300 m2. N abij oprit A 67 . I ndustrieterrein N obis A sten. T el. 06- 535597 61.

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkz aamheden rond uw huis en bedrijf. T el. 04 93- 4 94 8 62.

• Lukt het om je goede voornemens waar te maken of kun je wel wat hulp gebruiken? www.hypnosepraktijkphilips.nl 0610930235

www.hetcontact.nl / www.peelbelangonline.nl • U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop van een lijfrente en U wenst naast een hoge uitkering een goed advies? • U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering? • U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige levensverzekeringen

Mr. H.C.M.

Looijmans belastingkundige

Nieuwendijk 70 tel 0493-440115

5712 EN Someren fax 0493-440116

Vetcellen definitief verwijderen? Centimeters verliezen van buik, billen, bovenbenen, kin of zelfs kuiten? Cellulitis verminderen en verstevigen van de huid?

Dit is mogelijk met de CRYO21! Cryolipolyse is de nieuwste revolutie op het gebied van afslanken, liften en verstevigen zonder chirurgische ingrepen. De behandeling maakt gebruik van gecontroleerde koeling waardoor de vetcellen kristalliseren en op een volledig pijnloze en natuurlijke manier uit het lichaam worden verwijderd.

Onmiddellijk resultaat, Pijnloos en snel, Kuur van 6 behandelingen, Gegarandeerd resultaat!

Uitnodiging Informatiebijeenkomst

schoonheid en pedicure Proef

Nieuwe woonwijk op loopafstand van het centrum van Asten Vastgoedmaatschappij Van der Loo BV heeft een plan ontwikkeld op de hoek van de

beha ndeli ng voor maa r

€ 50,

00

alleen op afspraak; Kelly Sonnemans Ravenshof 45, Someren 06 510 91 543 www.kellys-salon.nl

Industrielaan en Prins Bernhardstraat. Bedrijvigheid maakt plaats voor een knusse woonwijk met stijlvolle uitstraling! Het voorlopige ontwerp voor de koopwoningen (grondgebonden woningen) is klaar. Een mooi moment om mensen die belangstelling hebben in een woning binnen dit project te informeren. De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 17 januari om 20.00 uur bij Hotel Nobis. We kunnen U dan meer vertellen over de inschrijfprocedure,

sports

grootte van de kavels, indicatie van prijzen, doorlooptijd etc. Locatie: Hotel Nobis, Nobisweg 1 Asten

‐ “ Meer informatie vindt u op:

www.vastgoedvanderloo.nl www.facebook.com/VastgoedmaatschappijVanDerLoo


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 3

Driedubbele winst voor Lucky Nine

‘Het was iets magisch’

Kunstgras vernield bij Olympia Boys en NWC ASTEN/OMMEL - Zowel Olympia Boys als NWC kampt met overlast op kunstgrasvelden bij hun club. De voetbalverenigingen uit Ommel en Asten maken melding van rotzooi en vernielingen. Olympia Boys heeft daarom besloten buiten openingstijden niemand meer op het sportpark toe te laten.

door Maarten Driessen De club voelt zich genoodzaakt tot die maatregel nadat het vorige week ‘extreem’ zou zijn geworden. Naast rotzooi op het veld, zoals pakken drinken, snoep, plastic en chips, werd ook een gedeelte van het kunstgrasveld verbrand. Vermoedelijk door vuurwerk in combinatie met een bus deodorant, die naast de schroeiplek werd gevonden. Olympia Boys geeft op de eigen website aan dat de club opdraait voor de herstelkosten. ‘We hebben dit ook aan de politie gemeld en gevraagd extra toezicht te houden. Tevens hebben we camera’s hangen voor eventuele bewijslast. De politie heeft inmiddels een jongen uit Asten opgeschreven’, staat daar te lezen.

Maatregelen

Ook bij NWC ontdekken ze steeds vaker troep op het zogenaamde

Schroeiplekken op het kunstgrasveld in Ommel. pannaveldje van de club. Evenals op het grotere kunstgrasveld. In de afgelopen periode was er ook meerdere keren sprake van vernieling. ‘We kunnen dit uiteraard niet toestaan, zeker niet als we dadelijk een nieuw kunstgrasveld hebben. Als er geen verbetering optreedt zijn we genoodzaakt maatregelen te treffen’, waarschuwt het bestuur op de eigen website.

Informatieavond Helicon mbo Lucky Nine in actie tijdens de finale. ASTEN/AMSTERDAM – Lucky Nine heeft afgelopen weekend de publieksprijs gewonnen in de finale van The Clash of the Cover Bands. Al met al een onvergetelijke ervaring. “Spelen in Paradiso was al een prijs.”

door Veerle Rutten Met drie supportersbussen reed Lucky Nine zondag richting Amsterdam. Ze hadden witte sjaaltjes gemaakt zodat Lucky Nine de supporters in de zaal kon herkennen. “Het was fantastisch om die sjaaltjes te zien. Al dat wit was bijzonder in de donkere ruimte”, zegt Pieter Vogels, leadzanger van Lucky Nine. De band had afgesproken om gewoon te genieten en hun

(Foto: Ron van Varik)

“Als ik omkeek, naar mijn medemuzikanten, had iedereen een grijns op zijn gezicht” moment op het podium te pakken. “Als ik omkeek, naar mijn medemuzikanten, had iedereen een grijns op zijn gezicht”, aldus Vogels. Dat Lucky Nine de publieksprijs won zorgde in eerste instantie voor ongeloof. “Iedereen had veel supporters mee, dus de vraag bleef altijd of je hem wel zou winnen.”

Beste Leadzanger

Naast de publieksprijs won Vogels ook de prijs voor Beste Leadzanger. “Ik was persoonlijk heel tevreden over hoe het was gegaan. Slechts hier en daar een paar slordigheidjes.” Vogels, die genomineerd was

Nieuwe voorzitter biljartclub De Veteranen

SOMEREN - Hans de Laat (r) is de opvolger van Willy Bolk als voorzitter van biljartclub de Veteranen. Blok blijft wel als speler verbonden aan de vereniging. Hij is negen jaar voorzitter geweest. De vereniging die gevestigd is in De Ruchte hield op maandag 8 januari de algemene ledenvergadering waarbij de voorzittershamer werd overgedragen aan Hans de Laat. De club telt zo’n 60 actieve leden.

voor de prijs, had niet verwacht deze ook te winnen. “Ik had er wel opgehoopt, maar niet op gerekend. Het ging perfect en de prijs maakte het af.” “Als ik er nu aan terugdenk is het gewoon iets magisch geweest. Het was prachtig om mee te maken.” Lucky Nine hoopt via deze weg ook de grote podia buiten de regio te bereiken. “Ik hoop dat zo’n optreden als afgelopen weekend vaker gaat voorkomen, maar ik denk dat het een once in a life time is”, lacht Vogels. “Het doel dat we hebben willen bereiken, is in ieder geval wel bereikt.”

REGIO - Helicon mbo Helmond houdt woensdag 17 januari een informatieavond van 18.30 tot 21.30 uur in de school aan Scheepsboulevard 1 in Helmond. Aanmelden voor een opleiding kan deze avond ook. Docenten zijn aanwezig om bezoekers te woord te staan en leerlingen laten praktijkvoorbeelden zien. Zo hebben leerlingen van de opleiding

Voeding speciaal voor de open avond een sprankelend drankje samengesteld. Bezoekers krijgen verder informatie over de opleiding Outdoor en Recreatie en de opleidingen Dier en gedrag, Dier en ondernemen, Dierenartsassistent/Paraveterinair en de specialisatie Wildparkmanagement, gericht op wilde dieren in binnen- en buitenland.

Lintjes voor vrijwillige brandweerlieden

Klotvaarders in draaiorgelmuseum DEURNE - Shantykoor De Klotvaarders uit Deurne verzorgt zondag 14 januari van 14.00 tot 16.00 uur een concert in de Gaviolizaal, Torenstraat 36a in Helmond. Tevens kunnen bezoekers voorafgaand aan het concert, in de pauze en na afloop de collectie bezichtigen van de Stichting Draaiorgels Helmond.

Shantykoor De Klotvaarders is een gemengd koor met ruim honderd leden, dat vanaf de start in 2008 onder leiding staat van dirigent en arrangeur Luuk Jonkers. Het koor wordt begeleid door een orkest met accordeons, klarinet, saxofoon, piano en drums. Het repertoire bestaat uit zogenoemde zeemansliederen en aanverwante nummers, voornamelijk Nederlandstalige, maar ook Duitse en Engelse liederen en het Russische kozakkenlied: het Wolgabootsmanlied. De zaal is zondag open van 13.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen tevens de collectie draaiorgels in de Gaviolizaal bezichtigen alsmede een verzameling snaarinstrumenten en accordeons van Arie Willems, waaronder ruim honderd jaar oude exemplaren. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage na afloop voor de Stichting Draaiorgels Helmond wordt op prijs gesteld.

Hans Verhees (l) en Willemjan van Golstein Brouwers met hun Koninklijke onderscheiding. (Foto: Marius van Deursen)

Redactie: Maarten Driessen (Asten) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Boyke Joosten (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl Willie Thijssen (hoofdredacteur) T 0493-352606 | M 06-46017681 Jolein van der Ven (Gemert-Bakel) T 0492-391406 | M 06-29536173

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur.

Bezorgklachten: T 0493-473578 of E advertenties@hetcontact.nl

Weekblad ‘t Contact Oplage 8.400. Verschijnt op donderdag in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide Oplage Peelbelang: 7.300. Verschijnt op donderdag in Asten, Heusden en Ommel.

Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.

ASTEN – Burgemeester Vos reikte vorige week zaterdag een Koninklijke onderscheiding uit aan Astenaren Hans Verhees en Willemjan van Golstein Brouwers, die zich daarmee lid in de Orde van Oranje Nassau mogen noemen. Beiden waren jarenlang actief bij de vrijwillige brandweer in Asten.

De onderscheiding vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van brandweer Asten. Verhees was van 1998 tot en met vorig jaar actief als vrijwillig brandweerman. Vanwege zijn kennis en ervaring werd hij bij wijze van uitzondering op zijn 44e toch toegelaten. Zo was hij daarvoor jarenlang lid van de bedrijfsbrandweer Helso. Tijdens zijn periode bij de brandweer in Asten vervulde hij verschillende taken. Zo was hij be-

velvoerder in de rang brandmeester, lid van het Brandweer Opvang Team, docent en instructeur bij de afdeling Vakbekwaamheid, examinator namens het Nederlands Bureau Brandweerexamens, lid Bijzondere Ondernemingsraad Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en penningmeester van de personeelsvereniging.

Hoog opkomstpercentage

Van Golstein Brouwers was daar van 1990 tot en met vorig jaar actief. In die periode vervulde hij diverse taken. Zo was hij expert op het gebied van technische vraagstukken, chauffeur en pompbediende. Hij stond erom bekend vaak als eerste ter plaatse te zijn bij oproepen, en had een erg hoog opkomstpercentage.

Colofo n Peelbelang

Uitgever: DAS Publishers! Bezoekadres: Kerkstraat 2a | 5711 GV Someren Ma t/m vrij: 8.30-12.30 & 13.30-17.00 uur T 0493-473578. www.peelbelangonline.nl John van Veggel | Manager Uitgeverij T 0493-352605; M 06-29536178 E john@daspublishers.nl

Advertentie-acquisitie: Tamar Palmen T 0493-473578 | M 06-20737257 E advertenties@peelbelangonline.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Alle advertenties worden ook geplaatst in ’t Contact.


PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 4

nieuwspagina

actuele informatie vindt u ook op www.asten.nl

Informatie gemeente Gemeentehuis Asten Informatie gemeente Asten Bezoekadres: Koningsplein 3, Asten Postadres: Postbus 290, 5720 AG Asten Tel: (0493) 671 212 gemeente@asten.nl, www.asten.nl Ook voor meldingen openbare ruimte. Of gebruik daarvoor de BuitenBeterApp. Twitter: @gemeente_asten Facebook: Gemeente-Asten Gemeentewinkel (paspoorten, rijbewijzen etc.) Alleen op afspraak (telefonisch of via website) Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Woensdag: 16.00 – 19.00 uur Openingstijden Gemeentehuis Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-17.00 uur Woensdag: 8.30 – 19.00 uur Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Sportcomplex De Schop Lienderweg 66, 5721 CN Asten adminschop@asten.nl, www.asten.nl/deschop Volg De Schop ook op facebook en Twitter. Steunpunt Guido Asten (hulp- en ondersteuningsvragen) Pastoor de Kleijnhof 21 5721 CR Asten Tel: (0493) 671 234 Website: http://guido.asten.nl guido@asten.nl, www.twitter.com/guidoasten, Facebook: www.facebook.com/guidoasten. Openingstijden loket: Maandag, dinsdag en donderdag: 9.00 – 12.00 uur

Thema-avond alcohol en drugs Op maandag 15 januari en donderdag 25 januari 2018 organiseert de gemeente twee ouderavonden op het Varendonck College in Asten met als onderwerp “eentje kan toch geen kwaad?”. Het zijn informatieve ouderavonden waarbij het gaat om de thema’s alcohol en drugs en hoe ouders in relatie tot hun kinderen hiermee om kunnen gaan. Programma: Dit is op beide avonden (15 en 25 januari) gelijk: 18.45 – 19.00 uur inloop ouders en jeugd met koffie, thee en fris 19.00 – 19.20 uur Welkom door Hester Dadema van Helder Theater en interview met wijkagenten en Halt 19.20 – 19.25 uur splitsing ouders en jeugd; ouders blijven in de grote zaal 19.25 – 20.00 uur presentatie door Mathijs de Croon van Novadic-Kentron over alcohol, drugs en opvoeden 20.00 – 20.45 uur presentatie door Marc Min van Jeugdwerk op maat als ervaringsdeskundige op het gebied van verslaving 20.45 – 20.50 uur hereniging jeugd en ouders Vanaf 21.00 uur er is ruimte om persoonlijke vragen te stellen aan de sprekers van deze avond Ouders van kinderen in de leeftijd van 11 t/m 14 jaar in de gemeente Asten zijn hiervoor uitgenodigd, samen met hun kind(eren). Aanmelden kan door te bellen van met het Klant Contact Centrum (KCC) de gemeente Asten Tel. (0493) 671 212 of via de email: gemeente@asten.nl.

Dubbel jubileum Astens Mannenkoor

Meldingen activiteitenbesluiten De volgende meldingen zijn ingediend op de betreffende data: Florapark kavel 2 en 3 het starten van een bedrijf 23-08-2017 Bonksel 3 te Asten het veranderen van een richting 06-07-2017 Burgemeester Ruttenplein 9 te Asten het veranderen van de inrichting 12-07-2017 Jan van Havenstraat 39 te Ommel het veranderen van de inrichting 18-07-2017 Veluwsedijk 3 te Heusden het veranderen van de inrichting 22-02-2017 Het betreffen hier uitsluitend kennisgevingen. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het KCC op het telefoonnummer (0493) 671 212.

www.asten.nl

Volg ons op Twitter en Facebook @Gemeente_Asten

www.asten.nl

www.asten.nl

Volg ons op Twitter en Facebook! @Gemeente_Asten

Volg ons op Twitter en Facebook! @Gemeente_Asten

WWW.ASTEN.NL Meisje gewond na aanrijding BAKEL - Op de Aarle-Rixtelseweg in Bakel vond donderdag rond 17.50 uur een frontale aanrijding plaats tussen twee personenauto’s. Een vierjarig meisje raakte hierbij gewond en moest naar het ziekenhuis.

MJNA brengt Slag in je Slee

De weg werd afgesloten in verband met het onderzoek op het wegdek. Daarbij moest de ravage opgeruimd worden. De toedracht van het ongeval wordt momenteel onderzocht. Een van de omstanders die ter plaatse eerste hulp verleende, verklaarde dat er tussen hem en een van de betrokken auto’s nog een auto reed. De identiteit van deze bestuurder is nog niet bekend. De politie verzoekt iedereen die het ongeval gezien heeft om zich te melden via 0900-8844 (Referentienummer 2018003099).

Op de foto zittend vlnr: Jan van As, Jan van Hoek en Wiel van Dijck. Staand vlnr: Pierre van Rijt, Hendrik Vlemmix en Jan Jacobs. ASTEN – Het Astens Mannenkoor bestaat 50 jaar, en mocht vorige week nog een tweede jubileumfeestje vieren. Het koor huldigde vorige week namelijk zes jubilarissen tijdens een feestelijke bijeenkomst in café-zaal Jan van Hoek. Vier leden zijn al vanaf het eerste uur verbonden. Wiel van Dijck, Jan van Hoek, Jan Jacobs en Hendrik Vlemmix maakte de 50 jaar vol. Jacobs en Vlemmix zijn tevens nog steeds actief als zanger. Ook waren er feli-

citaties voor Pierre van Rijt, 40 jaar bij het koor, en Jan van As, die 25 jaar lid is. Alle jubilarissen ontvingen de bondsspeld en een oorkonde uit handen van Frans Verhallen, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond Brabant-Zeeland. Daarna volgde ook nog een presentje vanuit het koor. Voorzitter Jos de Vries overhandigde een verenigingsspeld aan de gouden jubilarissen, Van Rijt ontving een beeldje en Van As een klokje.

Vrachtwagen verliest trailer ELSENDORP - Een vrachtwagen verloor vorige week donderdag tijdens zijn rit op de N277 bij Elsendorp zijn trailer.

Dit gebeurde op de rotonde met de kruising met N272 toen de vrachtwagen van Elsendorp naar De Rips reed. Het is nog niet bekend hoe dit heeft kunnen gebeuren. Vanwege het ongeval werd de N277 ter plaatse afgesloten.

Fotofilm ‘t Stoom in het Heemhuis DEURNE - In het Heemhuis in Deurne is zondag 14 januari een fotofilm te zien over ‘t Stoom; de voormalige Deurnese zuivelfabriek Sint Isidorus. De film zal tijdens de openingstijd tussen 14.00 en 17.00 uur meermaals vertoond worden. Ook de lopende tentoonstellingen kunnen bezocht worden.

De fotofilm over ‘t Stoom is de eerste van een korte serie foto’s, films of diapresentaties rond een bepaald onderwerp, die met enige regelmaat op de tweede zondag van de

maand te zien zal zijn in het Heemhuis. Telkens om 14.30 en 15.30 uur. Een werkgroep bestaande uit Frans Versteeg, Franka Goossens en José van Nunen werkt momenteel aan het samenstellen van de serie presentaties.De fotofilm over ‘t Stoom is in 2012 gemaakt van historische foto’s door Frans Versteeg uit Heeze. Aanleiding voor de filmvertoning komende zondag is een recente schenking aan heemkundekring HN Ouwerling door Henri Louwers uit Asten. Hij stelde de tas waarmee zijn overleden vader, melkboer Har-

rie Louwers, ging venten beschikbaar, evenals enkele melkflessen en een flessenhouder. Die attributen zijn zondag ook te zien. Bovendien worden bezoekers uitgenodigd zelf voorwerpen en/of foto’s mee te brengen die te maken hebben met ’t Stoom. In het Heemhuis is zondagmiddag tevens de tentoonstelling over Honderd jaar Peter Vink te zien. Verder kan de Oudheidkamer op zolder en de Archeologiekelder bezocht worden. De toegang is gratis, het Heemhuis is gelegen aan Stationsstraat 73 in Deurne.

Het Percussion-Ensemble treedt op in Zaal Jan van Hoek. ASTEN – De eerste editie van Slag in je Slee vond afgelopen zaterdag plaats. Deze muzikale wandeling werd georganiseerd door het Percussion-Ensemble van Muziekvereniging Jong Nederland Asten (MJNA) in samenwerking met Incantare en de Rolling Notes.

Via een wandelroute van zo’n vier kilometer werd het publiek langs drie concertlocaties geleid. De tocht ging om 19.00 uur van start van De Beiaard in Asten en onderweg sloten nog een aantal mensen aan. Het eerste concert vond plaats in de gezellige ambiance van vakantieboerderij ‘t Meulehuis van de familie Heijligers. Gemengd koor Incantare bracht onder belangstelling van een enthousiast publiek een gevarieerd programma. Van Imagine tot een Kroatisch lied. De wandeltocht bracht het publiek bij de tweede locatie, de blokhut van Jong Nederland Asten. Hier gaven de Rolling Notes een sfeervol concert, rustige maar ook swingende nummers passeerden de revue. Nadat het publiek weer goed opgewarmd was, werd het tijd om door

te gaan naar de eindlocatie, Jan van Hoek. Het Percussion-Ensemble sloot hier af met vier nummers. Na het Wereld Muziek Concours is de formatie van het Percussion-Ensemble enigszins aangepast. De nieuwe leden warden met dit concert aan het publiek voorgesteld. Het Percussion-Ensemble kon hiermee een geslaagd concert en een leuk nieuw event op hun naam zetten.

Voorzitterswissel bij MJNA ASTEN – Hans van den Eerenbeemt neemt na acht jaar afscheid als voorzitter van Muziekvereniging Jong Nederland Asten (MJNA). Hij is sinds 1997 lid van MJNA en stond sinds 2009 aan het roer. Onder zijn voorzitterschap werden diverse werkgroepen opgetuigd en geprofessionaliseerd. Wat tot nieuwe evenementen heeft geleid zoals meest recent Slag in je Slee. Hij draagt de voorzittershamer over aan Han van Bussel, al 25 jaar actief voor MJNA.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 5

Pluimveehouders bezorgd om uitbreiding vogelasiel

De uil Oehoe waarnaar het uitbreidingsproject is vernoemd. SOMEREN – De raad nam het uitbreidingsplan voor het vogelasiel Someren in december unaniem aan. De partijen die zich over het onderwerp lieten horen (Leefbaar Someren, Lijst6/VVD en PvdA) waren allen louter positief. De drie coalitiepartijen noemden vooral de kansen voor de educatieve rol en dat Someren trots mag zijn dat het een van de twee grote opvangcentra van Brabant in de gelederen krijgt. Twan Engelen en Peter Slegers, pluimveehouders met bedrijven in de buurt van het asiel maken zich juist grote zorgen.

door Boyke Joosten Ruim zes jaar geleden moest het vogelasiel na het overlijden van oprichter Toon de Smit vertrekken van zijn locatie aan de Boerenkamplaan in Someren. Ze verhuisden aanvankelijk tijdelijk naar Camping De Somerense Vennen in Lierop. Na onderzoek besloot de gemeente Someren om het asiel daar te laten zitten en een uitbreiding toe te staan om zo de hoofdopvanglocatie van Zuidoost-Brabant te worden. Onder de naam project Oehoe, naar de uil op bovenstaande foto, werd de uitbereiding van 8 naar 22 volières in kaart gebracht. Er werden meerdere locaties onderzocht en niet geschikt bevonden omdat ze te duur zouden zijn, te ver afgelegen of juist te dicht (binnen 500 meter) op een pluimveebedrijf zouden zitten.

Illegaal of niet?

“Het was een hamerstuk”, zegt Peter Slegers over de vertoning tijdens de raadsvergadering. “Ik ben meteen opgestapt.” Slegers zit met zijn pluimveebedrijf op slechts één kilometer van het vogelasiel. Hij is bang dat zijn bedrijf net als eind 2012 en begin 2013 geruimd moet worden vanwege dierenziekte. “We hebben toen één jaar leeggestaan. De dieren werden vernietigd.” Een financiële strop voor zijn bedrijf. “We hadden salmonella binnengekregen. Ik zeg niet dat het van het asiel komt, maar ze zitten er illegaal hè, tot nu dan. Men wringt zich in allerlei bochten om dit erdoor te krijgen.” Twan Engelen, een andere pluimveehouder met zijn bedrijf in de buurt van het asiel, uitte net als Slegers zijn zorgen over de uitbreidingsplannen. Ook hij benadrukt dat de plek niet geheel volgens de regels verkregen is. “Het asiel zit er illegaal. Er is nog nooit een vergunning aangevraagd”, zegt Engelen. Dit wordt door wethouder Gonnie van Bussel tegengesproken. “Mijn

voorganger Willy Hanssen heeft toentertijd gezorgd dat het vogelasiel daar gedoogd kon komen te zitten.” Engelen heeft tot nu toe elke kans aangegrepen om te ageren tegen de komst van het asiel. “We hebben vier keer inspraak geleverd waarvan een keer tijdens de commissievergadering, een zienswijze tegen het voorlopig ontwerp, het ontwerp en nu. We zijn vier keer weggelachen. We voelen ons totaal niet serieus genomen”, zegt hij.

Onderzoeksrapport GGD

Beide zienswijzen, van Slegers en Engelen, waarin de pluimveehouders zich laten vertegenwoordigen door een rechtsbijstandsbedrijf worden van tafel geveegd door het college op basis van een onderzoek dat de GGD heeft uitgevoerd. En daar wringt de schoen. Een telefoontje naar de GGD leert ons dat zij helemaal niet gespecialiseerd zijn in de risicoanalyse van het besmettingsgevaar van dier op dier. Ronald ter Schegget, arts infectieziektebestrijding van de GGD zegt namelijk; “Wij zijn in eerste instantie benaderd om te kijken naar de risico’s voor de campingbezoekers.” Dat risico is volgens hem minimaal alleen medewerkers moeten oppassen. Maar over hoe het zit met het risico op omliggende pluimveebedrijven zegt Ter Schegge het volgende: “Wij gaan over mensen, niet over ziekteverspreiding naar pluimveehouders.” Dat is op zijn zachts gezegd opmerkelijk te noemen omdat de gemeente op basis van dat rapport de zienswijzen ongegrond verklaart. De regelgeving omtrent deze materie is moeilijk te duiden omdat een vogelasiel geen regulier commercieel pluimveebedrijf is. Jeanine Wiegel, dierenarts pluimveegezondheidszorg van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) doet een poging. Over de afstand tussen het asiel en het bedrijf zegt ze: “Het is aan de gemeentes

(Foto: Marius van Deursen) zelf om dat in te beide locaties. Er ring hielden drie partijen een kort richten.” Toch ‘Die mensen zijn gelden geen albetoog waarom de locatie de meest begrijpt Wiegel gemene afstandgeschikte is. Voor de PvdA zei Materecht bezorgd’, de zorgen van de snormen tussen riska Verheijen het volgende: “In pluimveehouders dierenarts Andries Steentjes veehouderijen en de 37 jaar dat het vogelasiel bestaat wel. “Je kunt het andere functies heeft er nog nooit een besmetting in Nederland, in verband met het plaatsgevonden.” Andries Steenrisico nooit naar nul brengen. Ook overbrengen van dierziekten. De tjes, dierenarts van het Veterinair wilde vogels en hobbypluimvee geadviseerde aan te houden afCentrum in Someren, trekt dat in kunnen ziektes overdragen en ik stand varieert van 500 tot 1.000 en twijfel. “Omliggende pluimveebegrijp dat vogels die minder gezelfs 2.000 meter.’ In het rapport houders op de oude locatie hebben zond zijn zorgen baren bij de veewordt tevens gesteld dat nu telkens helaas dingen meegemaakt waarbij houders. Als je meer vogels op een een afstand groter dan één kilomewe een vermoeden hebben dat het plek concentreert dan is het risico ter is geborgd, terwijl de gemeenvanuit het vogelasiel komt. Maar op besmetting groter. Professiote zelf erkent dat Slegers één kilodat kun je nooit hard maken.” Ook nele pluimveehouders investeren meter van het vogelasiel af zit. Op haalt hij een voorbeeld aan over veel in het buitenhouden van ziekhet eventuele besmettingsgevaar een vogelasiel in het noorden van tekiemen. Ik denk dat het getuigt reageert wethouder Van Bussel als Nederland. “Daar werden wilde van vakmanschap dat de veehouvolgt: “Het is eigenlijk een vogelvogels binnengebracht die besmet der dit mogelijke risico opmerkt.” ziekenhuis te vergelijken met een waren met vogelgriep. Toen is er Vogelopvangcentra hebben vaak gewoon ziekenhuis. Als daar een een vervoersverbod opgelegd.” meerdere vogelsoorten. Ze vangen ziekte uitbreekt wordt deze ook Ook hij heeft begrip voor de zorgen bovendien zieke vogels op en lopen binnengehouden door afdelingen te van de pluimveehouders omtrent daardoor meer risico op het binsluiten of patiënten in quarantaine de huidige uitbreiding. “Bepaalde nenslepen van het virus, aldus het te plaatsen.” Microplasma’s kunnen leiden tot beleidsdraaiboek Aviaire Influenza ruiming van omliggende bedrijven. dat te vinden is op de website van Die mensen zijn terecht bezorgd”, het Rijk. Wiegel geeft aan dat de Terechte zorgen aldus Steentjes. situatie op afstand moeilijk is in te In de betreffende raadsvergadeschatten. “Een praktisch voorbeeld is bijvoorbeeld de mestafvoer. Als deze langs het pluimveebedrijf komt is het risico op ziekteoverdracht groter”, aldus Wiegel. Ook haalt ze een schriftelijk internationaal onderzoek aan om aan te geven dat er meer risico’s zijn. “Ook DEURNE - Anneke Boonstra verzorgt woensdag 17 januari een lezing over van Mycoplasma’s weten we dat het onderwerp: Twee manen lang leven als in de IJzertijd. Zij vertelt over het ze via de lucht overdraagbaar zijn. wel en wee van een groep die in het Prehistorisch Openluchtmuseum in EindSommige onderzoekers geven aan hoven zestig dagen lang leefde als in de IJzertijd. De lezing vindt plaats in het een straal van twee kilometer als cultuurcentrum Martien van Doorne, Martinetplein 1 in Deurne en begint om veilige afstand - met betrekking tot 20.00 uur. salmonella – te hanteren, omdat het onwaarschijnlijk is dat ongedierte heen en samen deden ze twee jaar Over de IJzertijd is veel bekend zoals muizen en vliegen, die ziektes lang elke maand deeloefeningen. Ze mede door archeologische opgravinkunnen overdragen, deze afstand oefenden het maken en verven van gen. Met name over de grootte van afleggen (Andres & Davies 2015 kleding en schoeisel, het vervaardide huizen, de putten, textiel en over red.).” gen van messen, pijlpunten, pijlen, het materiaal waarvan alles gemaakt bogen en naalden en zochten naar werd. Over het leven van de mensen ruilmiddelen. In de winter van januis minder bekend. Afstand ari 1996 gingen zes van de oorspronAnneke Boonstra: “Als je vijftien jaar Ook hier is de gemeente aan voorkelijke tien deelnemers het avontuur lang bezig bent geweest met huizen bij gegaan. In een rapport waarbij tegemoet. Tijdens het experiment experimenteel na te bouwen, een gezocht werd naar de meest gekwam de reizende smid, Thijs van de hele nederzetting te bouwen met schikte locatie, uitgevoerd door Manakker, net zoals in de IJzertijd waterputten, tuintjes, een kraal, omhet bedrijf Sweco in opdracht van bij de nederzetting langs om ijzer te heiningen, schuurtjes en ovens en het vogelasiel, staat namelijk het maken en te smeden naar behoefte ook vijftien jaar bezig bent geweest volgende: ‘Bij locaties die dicht bij van de bewoners. Anneke Boonstra je in te leven in hun leven, ontstaat pluimveehouderijen gelegen zijn vertelt aan de hand van een powersteeds heviger de wens om te weten kan vanuit de bedrijfsvoering van point-voorstelling over het wel en te komen: hoe hebben onze voordeze pluimveehouderijen bezwaar wee van de groep, die zestig dagen ouders geleefd? Zo overkwam mij worden verwacht. Daarnaast ontlang leefde als in de IJzertijd. dat tenminste.” Boonstra verzamelstaan hierdoor mogelijk risico’s voor Entree bedraagt 2,50 euro. de een groepje vrijwilligers om zich de gezondheid van de vogels op

Twee manen lang leven als in de IJzertijd


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 6

11.00 – 13.00 uur De Diamant vanaf 10.00 uur

JIJ KIEST OPEN DAG

ZONDAG 28 JANUARI 2018 VAN 12:00 - 16:00 UUR

U komt toch ook?

Locatie Someren Kanaalstraat 12-14

Locatie Asten Beatrixlaan 25

• Mavo • Gemengde leerweg • Vmbo Kader Dienstverlening | Techniek • Vmbo Basis Dienstverlening | Techniek • Praktijkonderwijs Alle opleidingen met of zonder Lwoo

• • • • •

Tweetalig onderwijs Tweetalig gymnasium Technasium Vwo/havo Havo-kansklas

BEZOEK ONZE OPEN DAG! KIJK VOOR MEER INFO OP VARENDONCK.NL

Van Gijselstraat 24 0493-492015 Laan ten Roode 34 0493-491348

3 VOOR € 65,-

Avennelaan 17 0493-492001 Wanneer u niet in de gelegenheid bent om gebruik te maken van bovengenoemd moment, dan kunt u vanzelfsprekend een andere afspraak maken om de school te bezichtigen en/of uw kind aan te melden…..

• Te koop of tijdelijk te huur vanaf 1 febr ruime tussenwoning Haydnstraat 45 Deurne 06-23422502

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

DIGO JEANS Kleuren: blauw, zwart

maten 30 t/m 50 inch, lengtes 30, 32, 34 en 36

De Broekenparty Offermansstraat 4 - Lierop • Schuin tegenover de kerk

• Te h uur atelierruimte ca. 50 m2 in de W alsberg 06-53205737.

OP = OP

n e m i u r Op MAKEN ...PLAATS

.. % 0 7 t o t en g n i rt o k e g i t Prach

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

Dealer van oa. Lee, Wrangler, Paddock’s, Lee Cooper, Mustang, Digo, Maskovick, Colorado, Pionier, Intensiv, Twenty four seven.

www.de-broekenparty.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 u. zaterdag 9.00-16.00 u. vrijdag koopavond tot 21.00 u.

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES! !!

ZEN ACTIEPRIJ onze Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl

e z u e k p o l o v Er is

ken n ba ) ek o (h • n le el st k • Ban uteuils a xf a el r • ls i u te u Fa • • salontafels fels a tt Ee • en el o st ) m r (a • eubels m tv • rs i so es r d / en • kast dems bo d be • en ss a tr a m • s • Boxspring

Op al onze showroommodellen geldt 100% service, thuisbezorgen en montage. Zondag 21 januari Geopend van 11.00-17.00 uur

STEVENS

OP = OP

Nieuwendijk 60 - Someren-Eind Tel: 0493-491254

w w w. va n d e n e i j n d e. n l


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 7

Helicon MBO Helmond

Infoavond Dier Voeding en welzijn

Outdoor en recreatie

helicon.nl

Woensdag 17 januari 18.30 - 21.30 uur

Scheepsboulevard 1, Helmond (0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 8


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 9


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 10

SCHEIDEN DOE JE SAMEN

SALE

* Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank * Effectiever en goedkoper dan een advocaat * Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

20%-70%

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748 larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Pannen & platte daken (EPDM)

Nieuwbouw & Renovatie

WINTERSPORTKLEDING

www.dak-werken.nl

Houtakker 2 Oldert 1A 57615761 DDPA Bakel Bakel

KORTING

T 0492-599099 F 0492-599302 M 06-53122216

WWW.THIJSSENSPORT.NL

Voor particulier neem contact op via Belleweg 11, Someren Telefoon 0493-440788 www.hetverfhuis.com PROFESSIONELE VERF PROFESSIONELE PROFESSIONELE VERF VERF KWALITEIT & BETAALBAAR KWALITEIT & BETAALBAAR KWALITEIT & BETAALBAAR 30 JAAR ERVARING

30 opJAAR ERVARING Voor particulier neem contact via www.hetverfhuis.com

30 JAAR ERVARING

Somerenzijn Kermis (week 40)open! In deMet bouwvak wij gewoon wij gesloten van contact Voor dezijn particulier neem Voor al uw printwerk: www.daspublishers.nl maandag september t/m vrijdag 3 oktober. op29 met www.hetverfhuis.com Bungalowpark Libra Ommen Te huur nog enige bungalows in de bossen April, Mei, Juni, September en Oktober € 175,- p.w. incl. Hoogseizoen € 375,- p.w. incl Wij hebben een Zwembad en recreatieteam aanwezig uitgebreid assortiment Folders: 0529-457224

Het ScheidingsHuys

STUNTAANBIEDING

kant en klaar maaltijden voor u op voorraad.

Fricandeau stuk/lapjes 500 gram

3

1 kg worst + 1 kg gehakt

Gekruide speklappen

95

500 gram

3

75

samen

9

Model:

90

Prijs

Km-stand Bouwj.

Ford Ka 1.2i

96.217 06-’10

€ 5.250,-

Opel Agila 1.0i

96.269 08-’05

€ 2.450,-

28.398 11-’10

€ 6.450,-

autobedrijf Opel Agila 1.2i Opel Agila 1.0i Opel Astra Stat. Aut.

€ 9.950,• Lierop

2.791 02-’14 183.993 05-’07

€ 5.250,-

Hogeweg 29 Lierop • 0492 331432

Vlugklaar: Shoarmavlees kilo

6

95

Kant & klaar: Kipragout 90 500 gram

Hachee 500 gram

5 495

Vleeswaren: Rookvlees

Opel Astra w w1.4i w . 5D k n o o p s100.549 - l i e r o07-’12 p . n l € 9.950,Opel Astra Station Aut.

51.223 09-’15 € 15.950,-

Opel Corsa E 1.0 Turbo

84.932 04-’15 € 10.950,-

u t o b1.6i e d turbo rijf Opel a Insignia

160.333 07-’10 € 10.950,-

100 gram 1.59

Opel Zafira 1.8i 16V

176.064 01-’03

Corned Beef

100 gram 1.29

Opel Zafira 1.6i 16V

Boterhamworst

100 gram 0.99

(gewoon of licht gezouten)

100 gram 2.09

Gevulde Rollade

€ 2.750,-

• Lierop 188.747 03-’07 € 6.250,-

Te l . 0 4 9 2 3 3 1 4 3 2 • w w w. k n o o p s - l i e r o p . n l

Opel Zafira Tourer 1.4T

145.340 08-’13 € 12.950,-

Peugeot 107

105.530 03-’14

€ 6.250,-

147.453 11-’08

€ 8.950,-

au t o bvitara e d r i2.0i jf Suzuki Grand

• Lierop

Kijk voor meer informatie en foto’s op onze website! H o g e wHogeweg e g 2 9 L i 29, e r o5715 p • 0 4 9Lierop 2 331432 PT

Akties geldig van do 11 jan t/m wo 17 jan

w w w. k n o o p s - l i e r o p . n l

Tel.: 0492 - 33 14 32 • www.knoops-lierop.nl

‘Samen jezelf leren zijn’, dat is in vier woorden samengevat waar Jenaplanschool de Ratelaar voor staat; met als motto: samen leren, leren werken, werk vieren! Op de Ratelaar geven we passend onderwijs. Zo is er sprake van differentiatie op verschillende niveaus. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van elk kind. Ook kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, proberen we een zo optimaal mogelijke ontwikkelingslijn te bieden. • elk kind is uniek; zo is er maar één; • elk kind heeft het recht een identiteit te ontwikkelen; • ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid van het kind; • positieve motivatie;

• hoge ouderbetrokkenheid; • ruimte voor verschillen; • respect voor elkaar en de omgeving; • onderzoekend en ontdekkend onderwijs.

Iedereen is welkom!

Kom kijken op de Open inloopdagen op 15, 17 en 18 januari tijdens schooltijden.

, n e r e l samen , n e k r e leren w n e r e i v werk Jenaplanschool de Ratelaar | Romboutsstraat 2, Deurne www.ratelaardeurne.nl | 0493-310801

Onze deuren staan open op maandag 15, woensdag 17 en donderdag 18 januari van 8.30 - 14.45 uur (woensdag tot 12.30 uur). Deze open inloopdagen zijn de gelegenheid om kennis te maken met de Ratelaar en de sfeer te proeven in onze gezellige school. U kunt ervaren hoe wij, maar vooral de kinderen, werken. Ook kunt u het team ontmoeten en u laten informeren over ons onderwijs.

We hopen u deze dagen te ontmoeten!


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 januari 2018 | pagina 11

Evenement op de Markt trekt in drie weken recordaantal van 13.000 bezoekers

‘Wat is het IJsfestijn toch een prachtig evenement’

De schaatsbaan werd elke dag prima bezocht, met gemiddeld 540 bezoekers per dag. (Foto: Hein van Bakel)

DEURNE - Het zit er weer op. Afgelopen zondag werd het tweejaarlijkse IJsfestijn afgesloten. Met gemiddeld 540 bezoekers per dag was de schaatsbaan weer een stuk drukker bezocht dan twee jaar geleden. Een veelgehoorde reactie van de bezoekers was: ‘wat is dit toch een prachtig evenement’.

door Willie Thijssen Voorzitter Hans Martens blikt tevreden terug op het tiende IJsfestijn. “Ik schat dat we zo’n vijf procent meer bezoekers hadden in vergelijking met twee jaar geleden. Dat is exclusief het schoolschaatsen in de eerste week. Vooral de eerste twee weken was het druk op de schaatsbaan. De laatste week was vanwege het slechtere weer een beetje minder.” Met gemiddeld 540 bezoekers zit de organisatie ook wel aan het maximum, vindt Martens: “Er moet wel ruimte blijven om te kunnen schaatsen.” De voorzitter zegt al toe dat het IJsfestijn over twee jaar weer wordt georganiseerd. “Je hoort van iedereen dat ze het een prachtig evenement vinden. Het brengt in de kerstperiode extra sfeer in het dorp. De schaatsbaan trekt mensen naar het centrum, maar ook de evenementen die er omheen worden georganiseerd.”

Diversiteit

Het IJsfestijn is er voor iedereen: Natnael Abraha Gebremeskel uit Neerkant en Shamoon Shamoun van Het Rijtven hebben samen plezier op de schaatsbaan. (Foto: Hein van Bakel)

Ook de kinderschaatsbaan, die dit jaar anders was van opzet, was volgens de organisatie een schot in de roos. Als kers op de taart noemt Martens onder meer de gevestigde evenementen als Dancing on Ice, Winterkind’ren, de bruidsmodeshow van Koonings, het ijsstrokschuiven, maar ook de dj op het ijs. “Verder zijn in het paviljoen mooie evenementen georganiseerd. Van het ondernemerscafé tot bandoptredens. Als je me vraagt naar het hoogtepunt van het IJsfestijn, dan is dat eigenlijk de diversiteit in combinatie met de laagdrempeligheid en de focus op de kinderen. Het IJsfestijn is er voor iedereen.” Dat werd ook in de laatste week weer eens benadrukt. Zeker toen op vrijdag cliënten van Oro, de Lev-groep en betrokkenen vanuit stichting Leef de baan op mochten. Natnael Abraha Gebremeskel uit Neerkant en Shamoon Shamoun van Het Rijtven maakten voor het eerst kennis met elkaar, maar ook met het ijs. Dat ging de jonge Natnael Abraha Gebremeskel, afkomstig uit Eritrea overigens goed af. Hij schaatste vlot over de baan.

De organisatie achter het IJsfestijn.

De schaatsbaan vanuit de lucht.

Een van de kersen op de taart van het afgelopen IJsfestijn: de show Winterkind’ren.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 12

1500m

2

Keukeninspiratie met de nieuwste collecties

Geopend

zondag 14 jan van 11.00 - 16.00 u INCLUS IEF

ONZE 5 KERNWA ARDEN Veilig Betaling 8 dagen NA levering/montage Zeker 5 jaar volledige • Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Gezocht: hardwerkende jongeman voor het mee plaatsen van hekwerk. Tel. 06-48651609.

• Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel R aij makers T ransport B V S omeren 0493-490152.

• B eveiliging voor uw woning of bedrijf bel de S leutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297.

• De sleutelbus Voor al uw huissleutels. U kunt bellen. Tel. 06-13050127

• Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur. • Container en/ of grondverzet. R aij makers-L eenen levert het. Tel. 0493-490152.

groot formaat

 Kwaliteit Keukencentrum

garantie, gratis nastelbeurt na 4 ½ jaar

Berkers heeft al 12 jaar het Keurmerk Kwaliteit Keukenbranche

 Duidelijk Direct een

 Betrouwbaar Vertrouwd

eerlijke netto prijs en een mooie 3D presentatie op

adres, al meer dan 40 jaar een begrip in de Peelregio

info@keukencentrumberkers.nl • Florijn 10 a, Deurne • Tel. 0493 312570

www.keukencentrumberkers.nl • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

Bernhardstraat 15 Bakel www.beversslapen.nl

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

SLAGERIJ BOUWMANS

WEER EEN NIEUW JAAR VAN START!!

Donderdag t/m zaterdag,

11 t/m 13 januari

• Varkenskophaas, altijd een hele goeie, • Runderlende, aan stuk en in lappen, • Kip bangkok, kant&klaar, vol van smaak, • Brabantse rib, broodbeleg uit eigen keuken,

kilo 8.99 kilo 11.98 100 gram 0.69 100 gram 1.19

Dinsdag t/m donderdag, 16 t/m 18 januari • Gehakt half om, daar kun je wat mee,

• Bloedworst, pure ambacht, gemaakt door onze slagers,

Specialiteit: WINTERVINKEN, extra gekruid vinkje met pijnboompitjes en gerold in ham,

100 gram 3.99 100 gram 0.49

100 gram 1.45

Let op: Gourmet, barbecue, partypan, fondue, buffet, wok, steengrill, braai, we hebben het allemaal! Let op: vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: slagerijbouwmans@planet.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 13

Car n a va l

De Plekkers krijgen de zalen wederom vol

Wim I prins in Ommel OMMEL - Wim Janssen gaat carnaval in als de 47ste prins van Ommel. Carnavalsvereniging de r’Ommelpotters maakte zaterdagavond in café-zaal Eijsbouts haar nieuwe aanwinst bekend.

Carnaval zit bij de geboren Heusdenaar en zijn gezin in de genen. Zijn vrouw Lea is al jaren lang een rots in de branding bij blaaskapel d’Ommelaers, waar hij zelf ook af toe mag invallen als kundig slagwerker op de grote trom. Zijn oudste dochter Vera is geboren op carnavalszaterdag, was jeugdprinses bij de r’Ommelpotterkes en danst al enige jaren bij de dansmarietjes. Ook zijn jongste dochter Hilde danst vanaf deze carnaval bij de dansmarietjes en zijn zoon Geert was prins carnaval op de Ommelse basisschool. Wim is vaak te vinden langs het korfbal- en voetbalveld als trouwe supporter van

Prins Wim I. zijn kinderen, maar ook op het veld als rechtsbuiten of keeper bij de veteranen van Olympia Boys.

Jeugdprinses Lenny in Ommel OMMEL - Ommel heeft een nieuwe jeugdprinses. Vorige week vrijdagavond presenteerden de r’Ommelpotters de 11-jarige Lenny van Grotel als hun nieuwe aanwinst.

Cabaretgroep De Gummigalge en Hai krijgen het publiek aan het lachen. ASTEN – Carnavalsvereniging De Plekkers trapte afgelopen weekend het nieuwe jaar af met de eerste Kolderieke Avond en de Middag van de Lach. Daarmee moest de nieuwe prins Hans d’n derde voor het eerst aan de bak.

Gemeenschapshuis De Klepel was zaterdagavond compleet uitverkocht. Een volle zaal met onder andere de burgemeester, wethouders, sponsoren en publiek uit de hele regio kon genieten van een gevarieerd programma. Muzikaal werd de avond aangekleed door Kiek Ons Us uit Liessel dat dit jaar als vanouds weer aangevuld was met Jurgen van Horssen, de prins van De Plekkers in het afgelopen jaar. Na een welkomstwoord van presentator Cor Bankers werden het prinsenpaar en de raad van elf op het podium verwelkomd. Prins Hans zorgde er met zijn speech voor dat de vorst en presentator nog weinig toe te voegen hadden en zo kon de avond beginnen. DéDé Dance mocht het spits afbijten met een dans op het nummer Move Your Body. Aansluitend kwam kletser Hans Keeris uit Knegsel. Met zijn buut als bloasmuzikant vertelde hij al hoestend en met een flinke sigaar, dat hij er niet langer de lucht meer voor had om nog te spelen in fanfare Blaasvaak. Aansluitend trad cabaretgroep De Gummigalge en Hai op en net voor de pauze zette kletser Jorlan Manders de hele zaal op zijn kop. Zijn opkomst moest wel opnieuw want hij had gehoord dat als

De Klot onthult nieuwe prins ASTEN – Carnavalsstichting De Klot maakt komende zondag bekend wie de opvolger van prins Thomas I wordt. De 58e prins van De Klot wordt onthuld tijdens het prinsenbal in gemeenschapshuis De Klepel in Asten. Het bal begint om 14.30 uur.

je in Asten een podium opkomt, het hele publiek op de stoelen zou gaan staan en na luid gejuich het Wilhelmus zou gaan zingen. Dit werd dan ook getest en het dak ging eraf.

Gewoon Jan Strik

Na de pauze kwamen de meiden van DéDé Dance terug met Strip That Down. Het publiek was meteen weer opgewarmd voor kletser Jan Strik uit Someren. Met zijn buut Gewoon Jan Strik kreeg hij de hele zaal mee. Het was duidelijk te merken dat Jan al 40 jaar in de ton staat. Alles ging volautomatisch en de zaal lag plat, zelfs toen Asten door deze Somerenaar op de hak werd genomen. Ook Striepke Veur uit Helmond kreeg met hun cabaret de hele zaal mee. Dit is de enige act die op de tweede Kolderieke Avond vrijdag nogmaals op het podium zal staan. Als afsluiter bracht kletser Erik Mulder ‘Feest in het bejaardenhuis’. Dit met een eigen fles drank zodat hij op z’n tijd een lekker borreltje kon pakken. Met deze buut stond hij in de finale van het Keienbijters Kletskampioenschap in Helmond.

Middag van de Lach

Zondagmiddag was er ontspanning en plezier voor de Astense ouderen en zieken. Zaal Jan van Hoek zat voor het zoveelste jaar helemaal vol en ook deze middag werd er een mooi programma aangeboden. De muziek werd gebracht door Goe Zat en deze middag waren het de allerkleinsten van DéDé Dance die enkele dansjes opvoerden. Een enorme ‘ooooh, wat schattig’-factor waar de ouderen erg van genoten. Kletser Berry Knapen was als Toos van Bokhoven niet zo te spreken over haar Harry. Die zat namelijk in een midlifecrisis. Al snel werd duidelijk waarom hij meervoudig Brabants kampioen is in de ton. Zijn buut sloeg enorm aan bij het publiek. Ook zangtrio Waaj Faaj boekte succes. Hun zelfgeschreven liedjes werden afgewisseld met klets en ook was er veel interactie met het publiek. Deze

(Foto: Marius van Deursen) mix zorgde ervoor dat de sfeer super was in de zaal. Kletser Rien Bekkers uit Olland bracht voor de pauze zijn buut ‘Rinusku T(r)ap’. Als wielrenner maakt hij veel mee, alleen zijn bierbuik wordt er maar niet kleiner op: integendeel.

Harry van Sunwep

Waaj Faaj was in het tweede deel net zo succesvol als eerder die middag en wederom werd het publiek goed betrokken in de act. Als afsluiting bracht kletser Frank Stevens zijn buut als Harry van Sunwep. Vijftien jaar lang was hij alleen actief in Soerendonk maar sinds enkele jaren ook ver daarbuiten. En met veel succes. Vrijdagavond zullen het prinsenpaar en de raad van elf weer aanwezig zijn in De Klepel voor de tweede Kolderieke Avond.

De bekendmaking vond plaats in gemeenschapshuis De Kluis. Lenny is de dochter van Martien en Lydian en heeft één zusje genaamd Janne. Ze zit in groep 8 van de Lambertusschool in Asten en woont aan het dorpsplein in Ommel, ideaal tijdens de carnaval. Haar hobby’s zijn turnen, gitaar spelen, muziek luisteren en maken, tekenen en voetballen. Zo speelt ze in de D1 van de lokale sv, Olympia Boys. “Ik hoop dat 2018 een kei mooi jaar wordt voor alle r’Ommelpotters en r’Ommelpotterinnekes. Ik zal daar samen met vorstin Laura en de raad van elf in ieder geval hard mijn best voor gaan doen. We ma-

Jeugdprinses Lenny. ken er met z’n allen een hele leuke carnaval van!”, aldus de kersverse hoogheid.

Prinsenrecepties De Meerpoel SOMEREN – CV de Meerpoel organiseert aanstaande zaterdag en zondag de prinsenrecepties. Zaterdag is het de beurt aan de volwassen regent van De Meerpoel, prins Niels d’n uurste en zijn prinses Dorien. Iedereen is welkom het prinsenpaar te feliciteren tussen 18.30 tot 22.00 uur. De receptie vindt plaats in de zaal van Hotel Centraal aan het Wilhel-

minaplein in Someren. Groepen en verenigingen die een bepaalde tijd willen reserveren kunnen een mail sturen naar receptie@cvdemeerpoel. nl Op zondag 14 januari is het de receptie van jeugdprinses Mijntje en haar adjudant Stan. Op de zelfde locatie als een dag eerder kan er van 13.30 tot 16.00 uur gefeliciteerd worden. Daarna zal het feest losbarsten.

Veel lokaal talent op Zannikavond in Someren-Eind

Prins Jasper I van De Peelvrujters HEUSDEN - Nog maar 21 jaar, en nu al prins van Heusden. Carnavalsvereniging De Peelvrujters onthulde zaterdagavond Jasper Kuijpers als nieuwe hoogheid tijdens het prinsenbal.

Jasper heeft een relatie met Inge Coolen en studeert logistiek en economie aan de Fontys Hogeschool in Venlo. In zijn vrije tijd zoekt hij graag vrienden op en op zaterdagmiddag is hij de vertrouwde grensrechter van de A1 van SV Ondo. Ook speelt hij met veel plezier percussie bij harmonie St. Antonius. Zijn lijfspreuk is als volgt: ‘Mi onze nek vol bier make wij dizze carnaval veul plezier!’

Een scène uit de act van Niks Gewoon van vorig jaar. SOMEREN-EIND – De Zannikavond van carnavalsvereniging De Plattevonder heeft van oudsher veel lokaal talent te bieden. Waar dat twee jaar geleden even niet lukte werd die traditie vorig jaar in ere hersteld. Ook aanstaande zaterdag staan er weer lokale acts geprogrammeerd.

Prins Jasper I.

De ex-prinsen zullen zich weer van hun meest humoristische kant laten zien. Toch is het niet alleen lokaal talent wat er te zien is in D’n Einder. Cabaretgroep Tadaa en tonprater Freddy van den Elzen zijn de twee act van buiten Someren-Eind. De

zannikers Hans van de Voort en Bas van Velthoven spelen wel een thuiswedstrijd. Verder wordt de avond gepresenteerd door Twan de Groot en zullen de D’ens Marietjes voor de afwisseling zorgen. Muzikaal zullen De Eindermuzikanten de avond op-

(Foto: Marius van Deursen) luisteren. Naast aanstaande zaterdag 13 januari om 20.00 uur heeft de avond precies een week later op 20 januari een reprise. Zondag 21 januari is de Zannikmiddag die begint om 14.00 uur. Kaartjes zijn vandaag (donderdag) nog te koop voor 10 euro per stuk in De Einder tussen 19.00 uur en 20.00 uur en via de e-mail op zanikavondcvdeplattevonder@gmail.com of telefonisch via 06-44898253.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 14

EXCLUSIEF BIJ JUMBO

DAG M O O R D EEN N OF DOCHTER EN WJION UW ZOO

VOOR

N BIJ ELKE €10 AEAN BOODSCHAPP ONTVANG JE 4 STICKERS

BUM DROOMAL

OP=OP

PSV DROOMALBUM

VOOR SLECHTS

1

49

VERZAMEL ALLE 168 STICKERS! 24/10/2017

15:21

OFC.indd 1

001_PSV2017_

Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbodroomdagen.nl

Jumbo Harrie Welten, Someren, Speelheuvelstraat 5


PEELBELANG Drie personen melden zich na vernieling kerststal

PEELREGIO - Het Elkerliek ziekenhuis neemt op 8 januari de Dienstapotheek Peelland over. De dienstapotheek wordt onderdeel van de Elkerliek Apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis in Helmond.

24 uur per dag open

door Jolein van der Ven Zondagavond heeft een groepje jongeren flink huisgehouden in de stal. Bijna alle figuren zijn onthoofd of op een andere manier vernield. Een buurtbewoner heeft hen hierop aangesproken en is met hun signalementen naar de politie gegaan. Diezelfde oplettende burger heeft

ook gezien dat de daders zelf foto’s en filmpjes hebben gemaakt van hun acties, “dus die kunnen we misschien online terugvinden” hoopt Oostenbach. Een goede reden voor deze gebeurtenis kan hij niet bedenken: “Die mensen denken gewoon heel anders, iemand die goed bij zijn hoofd is, doet zoiets niet.” De politie vraagt de beelden van bewakings-

camera’s in het gebied op en is op zoek naar getuigen.

Onthoofde engel

“Enkele weken geleden troffen we ‘s ochtends ook al een onthoofde engel”, vertelt Oostenbach, “maar dat hebben we toen stil gehouden om mensen niet op ideeën te brengen.” Of er komend jaar met hetzelfde materiaal kan worden gewerkt, of dat het compleet moet worden vervangen, moeten ze nog bekijken. Inmiddels hebben drie personen zich bij de politie gemeld. Zij zullen door de politie worden verhoord.

‘Als Boef zich laat zien, moet hij gaan zwemmen’ GEMERT - De veelbesproken rapper Boef kan tijdens zijn optreden in Time Out een koud welkom verwachten: zeker duizend mensen hebben online aangegeven mee te zullen doen aan de actie ‘Bier gooien op Boef’, georganiseerd door De Jongens van Zuid.

door Jolein van der Ven Boef trok onlangs heel wat negatieve aandacht nadat hij drie vrouwen die hem een lift hadden gegeven met oud en nieuw, uitmaakte voor ‘kechs’, hoeren. De sponsoring van GOfun Partyvakanties, het jongerenmerk van reisorganisatie Corendon, kan hij voortaan op zijn

buik schrijven en Paaspop hoeft hem niet meer op het podium. Opvallend genoeg is hij voor zijn optreden in Time Out van 20 januari nog wel gewoon welkom in Gemert. Althans, bij de organisatie van het evenement. Bij het publiek niet per se: “Als Boef zich laat zien, moet hij gaan zwemmen”, kondigt een woordvoerder van De Jongens van Zuid aan. De Jongens van Zuid, naar eigen zeggen een ‘uit de hand gelopen geintje’ dat ooit werd geboren uit liefde voor muziek, besloten onlangs hun populariteit op Facebook te lenen voor het aanmaken van het evenement ‘Bier gooien op Boef’. Al ruim duizend mensen hebben

aangegeven hieraan deel te nemen, ruim zesduizend mensen zijn in het evenement geïnteresseerd.

Werp-arm al aan het trainen

De Jongens van Zuid laten niets aan het twijfel over waar het aankomt op hun mening over de artiest en hun intenties tijdens het optreden: “We hebben deze oproep gedaan omdat Boef een heikneuter is die denkt dat hij alles maar mag zeggen omdat hij met zijn kop op TV komt. Het gaat ons voornamelijk om het tweede filmpje, waarin hij vrouwen hoeren noemt, keer op keer.” Ze voelden zich niet persoonlijk aangevallen door de uitlatingen van Boef, maar “het triggerde genoeg om een tegengeluid te willen geven. En kennelijk hebben we daar medestanders in.” Hoe ze dat denken aan te pakken? Daar wordt niet te moeilijk over gedaan: “Er is een bar, die heeft bier.” Wat ze ermee willen bereiken? “Dat Boef in de vergetelheid raakt, waar hij hoort, als hij er zulke standpunten op nahoudt. We zijn onze werparm al aan het trainen.”

We e k pagina 15

2

WWW.PEELBELANGONLINE.NL

Elkerliek neemt Dienstapotheek Peelland over

De overname betekent dat mensen in de avonduren, weekenden en op feestdagen voor spoedmedicatie gewoon in het Elkerliek ziekenhuis terecht kunnen. Dienstapotheek Peelland, die al gevestigd was in het Elkerliek maar op een andere plek, zou begin dit jaar de deuren moeten sluiten. Het plan van de zorgverzekeraars was volgens een woordvoerder van de Elkerliek Apotheek om de dienstapotheek te verhuizen naar Eindhoven. Door de overname blijft de dienstapotheek behouden voor de regio Helmond. De medewerkers komen in dienst van de Elkerliek Apotheek. “De dienstapotheek werd bemenst door medewerkers die verder geen werkzaamheden hadden. Door taken te combineren kunnen medewerkers efficiënter ingezet worden en kan er goedkoper gewerkt worden,” aldus de woordvoerder. Vanwege de veiligheid voor de medewerkers vindt de verstrekking van de medicijnen in het Elkerliek in de avonduren en ‘s nachts plaats via een nachtluik.

GEMERT - Gelovig of niet, in de periode rond kerst geniet de Gemertse bevolking doorgaans volop van de grote kerststal bij de kerk. ‘Daar zijn wij heel trots op,’ vertelt Peter Oostenbach, president van het Onze Lieve Vrouwen-broederschap. Maar toen zijn team dinsdagochtend bij de stal arriveerde om hem op te ruimen na weer een succesvolle periode, troffen ze een ravage.

11 januari 2018

De overname betekent dat de Elkerliek Apotheek vanaf 8 januari in feite 24 uur per dag geopend is. “Na 18.00 uur wordt de Elkerliek Apotheek een dienstapotheek. Dat

is wel iets om rekening mee te houden,” aldus de woordvoerder. Zorgverzekeraars hanteren over het algemeen namelijk andere tarieven voor de verstrekking van medicijnen door de dienstapotheek. Dat betekent dat mensen die in de avonduren, ‘s nachts, in het weekend of tijdens feestdagen bij de apotheek aankloppen duurder uit zijn voor hun medicatie.

Openingstijden

Met ingang van 8 januari zijn de openingstijden als volgt: de Elkerliek Apotheek is open op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. De dienstapotheek is elke avond na 18.00 uur, ‘s nachts, in de weekenden en tijdens feestdagen geopend.

Klok & Peel wederom leukste uitje van Brabant ASTEN – Het Klok & Peel Museum in Asten is dinsdag voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot leukste uitje van onze provincie. De prijs is in het leven geroepen door de ANWB en wordt uitgereikt op basis van een juryrapport en stemmen van de leden van de ANWB. Tijdens de vakantiebeurs in Utrecht mocht Frank van Kempen van het museum de award in ontvangst nemen.

Vandaag opening

Nieuw logeerhuis op Het Rijtven DEURNE - Op het terrein van Het Rijtven in Deurne vindt vandaag, donderdag 11 januari, de opening plaats van een nieuw logeerhuis. Logees Maud en Vincenzo verrichten om 19.00 uur de officiële openingshandeling.

Oro heeft in Helmond en Deurne meerdere logeerhuizen voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Zij kunnen er logeren na school of werk, in de weekenden en in de vakanties. Zo worden hun ouders even ‘ontzorgd’ en kunnen de logees samen spelen, leren en ontspannen. Voor kinderen met een intensievere zorg- of begeleidingsvraag of een meervoudige beperking is de

kleine groep, de specialistische begeleiding en de prikkelarme omgeving van Logeerhuis Rijtven een uitkomst. Een groep bestaat uit maximaal zes logees met twee begeleiders. In Logeerhuis Rijtven zijn twee huiskamers, zodat een groep eventueel opgesplitst kan worden. Daarnaast krijgt iedere logee zijn of haar eigen kamer. Het nieuwe logeerhuis is voorlopig gevestigd aan Den Dreef 11, direct naast een speellandschap en de boerderij. In de toekomst zal het een plaats krijgen binnen de nieuwbouw voor kind en jeugd op Het Rijtven, waarvoor momenteel plannen in ontwikkeling zijn.

Geen extra maatregelen

Boef blijft welkom in Gemert. 

(Foto: Spec)

Een woordvoerder van Time Out gaf eerder al bij het Weekblad voor Gemert-Bakel aan geen problemen te verwachten: “We hebben vooralsnog dan ook nog geen extra maatregelen genomen, maar we houden het goed in de gaten.” Verder gaf zij namens het populaire uitgaanscentrum aan dat ze op de hoogte waren van wat er was gebeurd en het er niet mee eens waren. “Maar hij heeft zijn excuses aangeboden en zo’n evenement nu nog afzeggen heeft ook voor ons grote gevolgen.” Spec, het managementbedrijf achter de rapper, gaf aan geen commentaar te willen geven.

​​​​​​ Vincenzo is een van de logees in het logeerhuis. Hij mag vandaag mede de opening verrichten. (Foto: Liane Manders)


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 16

WIJ ZOEKEN EEN FINANCIAL CONTROLLER voor minimaal 24 uur per week

Voor ons modern zeugenbedrijf in Ysselsteyn zijn wij op zoek naar: • fulltime medewerker kraamstal • fulltime medewerker dekstal/gespeende biggen afdelingen Wat wij van jou verwachten? - ervaring in de zeugenhouderij - 1x per 2 weken in het weekend werken - zelfstandig als in teamverband kunnen werken - gemotiveerd - verantwoordelijkheidsgevoel Ben je geïnteresseerd stuur dan je motivatie naar: info@eijndenvarkens.nl

Ontvang tot €350,inruilkorting op uw oude kachel incl. stooktraining! bij aanschaf en gecertificeerde installatie van hoogwaardige hout- & gasgestookte haarden.*

Terugdringen van de emissies met 50% in de komende 5 jaar én behaal tot 85% rendement.

• Officiële pasfoto's bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne • D e M obiele F ietssp ecialist Geert, uw adres voor Verkoop / Rep aratie van nieuw e en gebruikte fietsen! B el 0 6 - 13 6 6 6 3 5 6 .

Als Financial controller houd jij je bezig met:

Wij zoeken iemand met:

• Financiële boekhouding • Opstellen rapportages (zoals begrotingen, kwartaalcijfers, kostprijs) • Financiële jaarafsluiting • Btw aangiftes • Advisering / sparringpartner

• Boekhoudkundige ervaring. Accountview is een pré • Kennis van Excel, Word en Outlook • Een gestructureerde, flexibele, zelfstandige en pro-actieve werkhouding • Agrarische achtergrond

Wij bieden: Een zelfstandige en uitdagende functie met een goede beloning (in loondienst of als ZZP’er). Het werk is voor één familie op verschillende locaties met binnen- en buitenlandse varkensbedrijven. Bij interesse kun je schriftelijk of per mail solliciteren tot 25 januari 2018 bij Susan van den Broek. Susan van den Broek, Dooleggersbaan 12, 5712 RG Someren-Heide, E-mail: susan@agrapork.nl

Weekendhulp gezocht! Wie heeft er zin om te komen helpen in de weekenden op ons legpluimveebedrijf/melkveebedrijf? Ben je minimaal 14 jaar en wil je de handen uit de mouwen steken, bel ons. Fam. de Wit Beliënberkdijk 30 Someren Tel: 06-22992375

SNOWBOARD SCHOENEN

Ruim 200 houtkachels in onze showroom! *Dit geldt ook voor de vervanging van een open haard naar een inzetkachel. Deze actie is geldig van 1-1-2018 tot 31-3-2018. Openhaardencentrum Deurne heeft de duurzame energie-erkenning.

Erkend DE-bedrijf

www.ohcdeurne.nl

50%

Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

allround kraan machinist en allround midigraver machinist Wij bieden u een uitdagende functie in een enthousiast team waarin je samen met collega’s werkt maar ook zelfstandig functioneert. Bent u iemand met een flexibele instelling, heeft u ervaring in soortgelijke functie en een goede motivatie, dan bent u de juiste persoon. Heeft u interesse en de benodigde ervaring neem contact op of richt uw sollicitatiebrief met cv aan: F. Vereijken & Zn BV T.a.v. Frans Vereijken ‘t Hof 4, 5737 PA Lieshout 06-22930653/0499-422704 info@fvereijken.nl www.fvereijken.nl

De koude wintermaanden komen er weer aan. Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk om uw onderhoud aan uw cv-ketel niet te vergeten. Hendriks Installatie en Allround Service B.V. heeft daarvoor twee gespecialiseerde onderhoud- en servicemonteurs voor u ter beschikking. Namelijk Jan Verberne en Ton van Deursen. Voor een afspraak kunt u telefonisch of via mail contact met ons op nemen.

Hendriks Installatie Allround Service B.V. Randweg 9 5711 DJ Someren Tel: 0493-494578 Mail: info@hhinstallatie.nl www.servicehendriks.nl

KORTING WWW.THIJSSENSPORT.NL

• B ent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage M ark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A , L iessel Tel. 0493-342144. *Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788

We voeren werkzaamheden uit zoals grondverzet, cultuur technisch werk, sloopwerkzaamheden, straatwerk, transport en containerverhuur voor zowel particulier als bedrijven en overheid. We denken in oplossingen en hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan.

• 14 januari vlooienmarkt Sporthal Strijp Rijstenweg 7 Eindhoven 9 tot 16 uur €2 p.p. 06-20299824.

Vergeet uw cv-ketel niet!

• B iologisch v lees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! V arkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL A sten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl • Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezieën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie’s Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

SKIVERHUUR WWW.THIJSSENSPORT.NL

WIJ ZOEKEN

WERKVOORBEREIDER

fulltime

WAT KUN JE VOOR ONS BETEKENEN Onze klantenkring bestaat uit keukenzaken en interieurbouwers. Samen met een team van zeven andere werkvoorbereiders, werk je al hun bestellingen uit in een CAD-systeem. Je zorgt daarbij voor een technische beoordeling en geeft eventuele adviezen aan de klant. Door jouw kennis en inzet, kunnen we oplossingsgericht werken voor onze klanten én zorgen dat ons orderproces foutloos en efficiënt verloopt. HOE KOM JE HET BESTE TOT JE RECHT IN DEZE FUNCTIE Je bent een spontane, klantvriendelijke teamspeler. Je verdiept je graag in de techniek achter producten en hebt een relevante opleiding op minimaal MBOniveau. Je communiceert gemakkelijk in Nederlands en Engels (en in het ideale geval ook in het Duits). Je werkt nauwkeurig en een beetje stress kun je wel hebben.

WIE IS JETSTONE

Jetstone is een toonaangevende producent van werkbladen in natuursteen, composiet en keramiek. De inzet en kennis van onze 230 medewerkers (in 4 landen) zorgt ervoor dat we klanten kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit kunnen bieden.

INTERESSE?

Klinkt dit als jouw nieuwe baan? Stuur dan zo spoedig mogelijk een e-mail met je cv en een korte motivatie naar Marian van Bree [hoofd HRM]: hrm@jetstone.nl.

Werken bij Jetstone betekent werken in een gezond en dynamisch bedrijf met enthousiaste collega’s. Er hangt een fijne informele werksfeer waarin samenwerken, open communiceren en een no-nonsense houding centraal staan. Interne opleidingen en doorgroeien behoren daarbij zeker tot de mogelijkheden. En naast goede arbeidsvoorwaarden, vinden we het vooral ook belangrijk om regelmatig sociale activiteiten te organiseren die bijdragen aan het teamgevoel.

Heb je nog vragen? Dat kan natuurlijk. Neem daarvoor even telefonisch contact op met Han Verberne [hoofd Operations]: 0493-352050.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.jetstone.nl

Jetstone | Florijn 9 | 5751 PC Deurne | Nederland | 0493-352050


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 17

Wij Wijzijn Wij zijnop zijn opzoek op zoek zoek naar naar naar een eenondernemende een ondernemende ondernemende enenenergieke en energieke energieke Commissaris Commissaris Commissaris Rabobank Rabobank Rabobank Peelland Peelland Peelland Zuid ZuidZuid De De Raad Raad van Devan Commissarissen Raad Commissarissen van Commissarissen vanvan Rabobank Rabobank van Rabobank Peelland Peelland Zuid Peelland Zuid zoekt zoekt Zuid eeneen commissaris zoekt commissaris een commissaris die die midden midden die inmidden de in samenleving de samenleving in de samenleving staat staat en enstaat en woonachtig woonachtig woonachtig is inisons in ons werkgebied, iswerkgebied, in ons werkgebied, Asten, Asten, Deurne, Deurne, Asten,Mierlo Deurne, Mierlo of Someren. of Mierlo Someren. of De Someren. De geschikte geschikte De kandidaat geschikte kandidaat kandidaat is een is een ondernemer ondernemer is een ondernemer of zeer of zeer of zeer ondernemend ondernemend ondernemend persoon. persoon. Iemand persoon. Iemand dieIemand die zichzich betrokken die betrokken zich betrokken voelt voelt bij de bijvoelt Rabobank, de Rabobank, bij de Rabobank, goed goed bekend bekend goed met bekend met en actief enmet actief betrokken enbetrokken actief betrokken is bij is bij is bij de lokale de lokale gemeenschap. degemeenschap. lokale gemeenschap. Deze Deze kandidaat kandidaat Deze kandidaat denkt denkt ‘out-of-the-box’ ‘out-of-the-box’ denkt ‘out-of-the-box’ , denkt , denkt met ,met denkt directie directie met mee, directie mee, daagt daagt mee, directie directie daagt uitdirectie en uit spiegelt en spiegelt uit enhen. spiegelt hen. EenEen onafhankelijk hen. onafhankelijk Een onafhankelijk optreden optreden met optreden met eeneen positief-kritische met positief-kritische een positief-kritische en pro en pro actieve en actieve pro grondhouding actieve grondhouding grondhouding is een is een must. must. is een Op Op basis must. basis van Opvan de basis huidige de van huidige de bezetting huidige bezetting wordt bezetting wordt wordt eeneen commissaris commissaris een commissaris metmet ervaring ervaring metop ervaring op hethet gebied op gebied het vangebied van ICTICT envan Innovatie en Innovatie ICT en gevraagd. Innovatie gevraagd. gevraagd. Rabobank Rabobank Rabobank Peelland Peelland Zuid Peelland Zuid is een is Zuid een bank bank is die eendie verbindt. bank verbindt. dieSamen verbindt. Samen bereik Samen bereik je meer je bereik meer dan jedan alleen, meer alleen, dan datalleen, dat willen willen dat we we in willen het in het werkgebied wewerkgebied in het werkgebied uitdragen. uitdragen. uitdragen. WijWij versterken versterken Wij versterken onze onze leefomgeving leefomgeving onze leefomgeving door door verbindingen verbindingen door verbindingen te leggen, te leggen, te enleggen, onze en onze klanten enklanten onze toegang klanten toegang tetoegang geven te geven tot te tot geven tot financiële financiële financiële diensten, diensten, kennis diensten, kennis en ons kennis en ons netwerk. en netwerk. onsDaarnaast netwerk. Daarnaast Daarnaast geven geven we we geven betekenis betekenis we betekenis aanaan onze onze coöperatieve aancoöperatieve onze coöperatieve grondhouding grondhouding grondhouding en vinden en vinden en wevinden we hethet belangrijk we belangrijk het belangrijk eeneen rol te rolspelen een te spelen rolin tehet spelen in het realiseren realiseren in het realiseren vanvan duurzame duurzame van duurzame ontwikkelingen. ontwikkelingen. ontwikkelingen. Onze Onze regionale regionale Onze missie regionale missie missie is ‘Uisen ‘U de enisPeel de ‘UPeel en duurzaam de duurzaam Peel duurzaam sterker sterker maken’ sterker maken’ . Wij.maken’ Wij hebben hebben . Wij slechts hebben slechts drieslechts drie doelen; doelen; drie blije doelen; blije klanten, klanten, blijeenergieke klanten, energieke energieke medewerkers medewerkers medewerkers en en en financieel financieel financieel gezond gezond blijven. gezond blijven.blijven. De De volledige volledige De vacature volledige vacature bekijk vacature bekijk je op je bekijk op www.rabobank.nl/peellandzuid. www.rabobank.nl/peellandzuid. je op www.rabobank.nl/peellandzuid. Spreekt Spreekt deze Spreekt deze je aan? jedeze aan? Dan je Dan ontvangen aan? ontvangen Dan ontvangen we we graag graag je wejegraag je interesse. interesse. Een interesse. Een assessment assessment Een assessment kankan onderdeel onderdeel kan onderdeel zijnzijn vanvan dezijn selectieprocedure. de van selectieprocedure. de selectieprocedure. Screening Screening Screening en integriteitsonderzoek en integriteitsonderzoek en integriteitsonderzoek zijnzijn vaste vaste zijn vaste onderdelen onderdelen onderdelen vanvan de selectieprocedure. de van selectieprocedure. de selectieprocedure. Acquisitie Acquisitie Acquisitie naar naar aanleiding aanleiding naar aanleiding vanvan deze deze vacature vanvacature dezewordt vacature wordt nietniet wordt op op prijs niet prijs gesteld. op gesteld. prijs gesteld.

Antoniusstraat 34 | 5725 AS Heusden gemeente Asten | Tel. 0493 - 691 567 info@verbernegrondwerken.com | www.verbernegrondwerken.com H. Verberne Grondwerken BV is een grondverzetbedrijf werkzaam in Zuid-Nederland en België met een team van ca. 20 medewerkers. Wegens toenemende opdrachten hebben wij de volgende vacatures om ons team te versterken:

MACHINIST MOBIELE GRAAFMACHINE Functie omschrijving: - Alle voorkomende grondwerkzaamheden - Sloopwerkzaamheden - Grondwerken t.b.v. rioleringen

Functie eisen: - Ruime ervaring op een graafmachine - VCA-basis - Rijbewijs B

MACHINIST RUPSGRAAFMACHINE Functie omschrijving: - Alle voorkomende grondwerkzaamheden - Sloopwerkzaamheden - Grondwerken t.b.v. rioleringen

Functie eisen: - Ruime ervaring op een graafmachine - VCA-basis - Rijbewijs B

GRONDWERKERS / VAKMAN GWW Functie omschrijving: - Alle voorkomende grondwerkzaamheden - Rioleringswerkzaamheden

rabobank.nl/peellandzuid rabobank.nl/peellandzuid rabobank.nl/peellandzuid

KAPSALON INVENTARIS TE KOOP: Kaptafels, stoelen met en

zonder pomp, droogkappen, lampen, kasten, balie, garderobekast, kassa, wastafels Tel.: 0493 - 312353 Koopdag za. 13 januari 10.00 - 15.00 uur M. Jeurissen, stationsstraat 63 Deurne

CHAUFFEUR KIPPER-OPLEGGER Functie omschrijving: - Transportwerkzaamheden met kipper-oplegger

Dit is Driessen United Blenders (DUB) Driessen United Blenders (www.dub.nl) is een, in 1932 opgericht, sterk groeiend familiebedrijf en is gevestigd aan de Voltstraat in Deurne. DUB maakt onderdeel uit van een groep van bedrijven (200 fte, 60 miljoen omzet), welke actief zijn in de productie van, en handel in, poedervormige en vloeibare grondstoffen voor de food- en feedindustrie. DUB is daarbij spin in het web. Zij verzorgt de producties en verleent daarnaast allerlei logistieke services.

Functie eisen: - Ruime ervaring in kippertransport voor grondverzet - VCA-basis - Rijbewijs C-E - Code 95

CHAUFFEURS / MACHINISTEN VOOR OP DUMPER EN TRILWALS Functie omschrijving: - Alle voorkomende werkzaamheden

Kom jij ons team versterken? Ben jij op zoek naar een afwisselende en uitdagende baan waarbij je samen met collega’s uitvoering geeft aan het kwaliteitsbeleid en meedenkt over een verdere professionalisering. Wil jij alle ruimte om jezelf verder te ontwikkelen? Dan maken wij graag kennis met jou!

Functie eisen: - Ruime ervaring in rioleringswerkzaamheden - VCA-basis - Rijbewijs B-E

Functie eisen: - VCA-basis - Rijbewijs B

Wij bieden voor alle functies een salaris conform cao-bouw en een fulltime dienstverband. Al deze functies mogen ook door zzp-ers worden ingevuld. Interesse? Stuur je motivatie en cv naar info@verbernegrondwerken.com

• A tel i er " C l am ode" . Naailes. C. Zeegers 06-51326689 c.zeegers@chello.nl

• Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

* G rati s O f f erte s c h i l derw erk , 06-20552192, 35 jaar ervaring.

Ter vervanging zijn wij per direct op zoek naar een:

Quality Medewerker (m/v) Functie omschrijving De focus van deze functie ligt op de verwerking van allerlei food producten, zowel halffabricaten als consumentenproducten. Als Quality medewerker ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele controleproces en ondersteuning van het kwaliteitsbeleid. Je coördineert samen met je collega’s, in opdracht van de Quality Manager, de ontwikkeling en inrichting van het kwaliteitssysteem. Tevens stimuleer en begeleid je verbeterprocessen en zorg je ervoor dat er wordt voldaan aan de gestelde (internationale) eisen, normen en wetgevingen. Je komt te werken binnen een collegiaal team van 3 collega’s, waar in een informele sfeer met elkaar wordt omgegaan. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: • Het uitvoeren van controles op de kwantiteit en kwaliteit van de in- en uitgaande goederenstroom; • Het controleren van de productie- en verpakkingsprocessen door gerichte steekproeven; • Het zorg dragen voor uitvoering van productkeuringen, van monstername tot vrijgave; • Het uitvoeren van controles op de kwaliteit van de schoonmaak, zowel visueel als d.m.v. bacteriologische monstername; • Het vertalen van het kwaliteitsbeleid en afspraken met klanten naar praktische werkwijzen in productie; • Het instrueren/bijsturen van medewerkers m.b.t. hygiëne en kwaliteitsnormen; • Uitvoeren van inspecties van het pand en apparatuur op hygiëne en (voedsel)veiligheid; • Het actief bijdragen aan aanpassingen en verbeteringen in het kwaliteitsbeleid. Werktijden worden in dagdiensten uitgevoerd. Wij vragen • Afgeronde opleiding op HBO-niveau, bij voorkeur in de richting van levensmiddelentechnologie; • Enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie in de productie van levensmiddelen; • Kennis van en ervaring met internationale kwaliteitsnormen voor levensmiddelenproducten (bijvoorbeeld FSSC 22000, HACCP); • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; • Je kunt onder druk prioriteiten stellen, je bent secuur en toont initiatief. Tevens heb je een flexibele werkinstelling. Wij bieden Wij bieden een veelzijdige baan binnen een dynamisch familiebedrijf waar veel doorgroeimogelijkheden zijn. Heb jij de ambitie om jezelf verder te ontwikkelen dan bieden wij de mogelijkheden om deze ontwikkeling vorm te geven. Wij bieden een goed salaris (afhankelijk van opleiding en relevante ervaring) en prima secundaire voorwaarden. Solliciteren Herken jij jezelf in het omschreven profiel dan maken wij graag kennis met jou. Je kunt je CV en motivatiebrief per e-mail sturen naar de afdeling personeelszaken, t.a.v. Nicole Mutsers: vacatures@dub.nl

NEWstairs groeit! Groei jij mee?

Als Traprenovaae Monteur/Timmerman: • vertrek je dagelijks met je collega vanuit Weert richhng de klant; • pak je de bestaande trap nauwkeurig aan; • kun je goed samenwerken en heb je inzicht in het werk; • lever je elke dag een sfeervolle NEWstairs trap op.

We vragen: • ervaring op het gebied van hmmerwerk • een flexibele instelling • klantgerichtheid • dat je in het bezit bent van rijbewijs B • fullhme beschikbaarheid

We bieden jou: • een informele werksfeer • een preege werkomgeving (veel binnen) • een fullhme funche • een aantrekkelijk salaris • goede secundaire arbeidsvoorwaarden • bij gebleken geschiktheid een vast contract

Kom jij het NEWstairs team versterken? Solliciteer direct! Stuur je korte mohvahe met CV naar Frank Steijvers onder vermelding van ‘Sollicitahe Traprenovahe Monteur/Timmerman’. NEWstairs traprenovaae & - bekleding | Oude Graaf 6 | 6002 NL Weert E-mail: frank@newstairs.com | Tel: 0495 71 20 28 [NL] | Tel: 011 92 29 24 [BE] Meer informaae: www.newstairs.com


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 18

Vriescentrale Asten is toonaangevend in de wereld van geconditioneerde verwerking, opslag en distributie in de vlees- en food-sector. Als dienstverlenend bedrijf heeft Vriescentrale Asten een internationale naam opgebouwd. Een modern productieapparaat alsmede een sterke groeipotentie dragen eraan bij dat er nieuwe vacatures zijn ontstaan. Wij zijn op zoek naar:

• B i olog i sc h v er s brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

Chauffeur DAF truck & Schmitz oplegger U werkt in klein teamverband met modern en up to date transportmateriaal. U zorgt voor de dagelijkse vervoersopdrachten in samenspraak met de planner. U werkt zelfstandig en zorgt ervoor dat alles correct gebeurt. Kortom: U bent het visitekaartje van het bedrijf. U heeft als vrachtwagenchauffeur geen 8 tot 5 mentaliteit, u werkt voornamelijk van maandag tot en met vrijdag, maar werken op zaterdag kan incidenteel voorkomen.

* B i j R est a u r a nt d e B r a b a nd er 3 gangen senioren-menu € 9,8 0. W el reserveren, tel. 0495-663466

Wij vragen: • Affiniteit met de food-branche / vlees • Secuur / zelfstandig kunnen werken • Interesse / kennis in de transportwereld • Verantwoordelijkheidsgevoel • In het bezit van rijbewijs CE + Code 95 • U bent flexibel en graag onderweg met name nationaal en incidenteel in België en Duitsland.

SALE ZIE OOK WEBSHOP

KORTINGEN

10% 50% TOT

Machine Operator U werkt in teamverband waarbij u zorg draagt voor het technische machinepark en productiestromen. Affiniteit in de automatisering is een pré.

WWW.THIJSSENSPORT.NL

Voor een impressie kijk op www.vriescentraleasten.nl

Vacature

medewerker personeels- en salarisadministratie

Wij vragen: • Affiniteit met de food-branche / vlees • Secuur / zelfstandig kunnen werken • Interesse / kennis in automatisering • Verantwoordelijkheidsgevoel • Inzicht / kennis in productie- en verwerkingsprocessen • Geen 8 tot 5 mentaliteit • In verschoven diensten • Heftruck ervaring gewenst

20 – 24 uur per week We zijn per direct op zoek naar een medewerker personeels- en salarisadministratie die kan schakelen tussen diverse werkzaamheden .

Voor beide vacatures geldt dat het een afwisselende functie betreft met een grote mate van zelfstandigheid en een goed salaris passend bij de functie.

Functieomschrijving: Je beoordeelt en verwerkt mutaties van medewerkers in het personeelsinformatie- en salarissysteem. Je bent verantwoordelijk voor de verlofadministratie en het ziekteverzuim. Je voert werkzaamheden uit op het gebied van werving en selectie, communicatie extern (met uitzendbureaus, sollicitanten, opleiders etc.) en intern (met de medewerkers zoals mailingen, beoordelings- en functioneringsgesprekken). Je bent aanspreekpunt voor medewerkers en leidinggevenden waarbij je zoveel mogelijk zelfstandig vragen oplost. Je verricht administratieve werkzaamheden zoals het up-to-date houden van personeelsdossiers en het verwerken van personeelsmutaties. Daarnaast is er ruimte voor jouw bijdrage aan verbetering en ontwikkeling van de afdeling.

Is uw interesse gewekt? Stuur of mail uw sollicitatiebrief binnen 10 dagen naar: Vriescentrale Asten B.V. Laagveld 1 5721 VV Asten Tel: (0493) 69 53 35 Mail: info@vriescentraleasten.nl Aquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Functie-eisen: • Opleiding op MBO of HBO niveau richting P&O/HR met minimaal 2 jaar relevante werkervaring; • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving; • Je hebt een proactieve houding en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden; • Je kunt goed zelfstandig werken en hebt een oplossingsgerichte werkhouding; • Je hebt kennis van verschillende computerprogramma’s zoals Word, Excel, Outlook en een personeelsinformatiesysteem, bij voorkeur Nmbrs.

Preferent KI is een snel groeiende particuliere varkens ki organisatie, met vestigingen in Lierop, Stiphout, Vijlen, Landhorst, Diessen, Ottersum en Mierlo. Wij hebben de volgende vacatures:

Stalmedewerker m/v ± 20 uur

We bieden per direct: • 20 - 24 uren • marktconform salaris • een uitdagende functie in een informeel bedrijf

- Bereidheid om in de vroege uren te werken - Opleiding in de veehouderij is niet noodzakelijk - Een positieve inzet - Uren kunnen eventueel ook op zzp basis

Interesse? Stuur je CV voorzien van je motivatie voor 19 januari a.s. naar loonadministratie@vdevangnetten.nl of neem voor meer informatie contact op met Rosie van Bussel, 0493-493491. Adres: Nieuwendijk 90, 5712 EN Someren-Eind

Vakantie medewerker m/v Wij zijn op zoek naar jongeren vanaf 15 jaar die bij ons in het weekend en in de vakantie periode willen werken. Het gaat om diverse werkzaamheden waaronder ook in het laboratorium. Er moet in de vroege uurtjes gewerkt worden.

• A u t o met AP K vanaf € 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’ s en sloopauto’ s. Tel. 0492-38 1631/ 06-20778 602 w w w .tw anvanhout.nl

Heeft u interesse bel of mail dan vrijblijvend naar: Preferent KI, Peter Bakkers, Tel: 06-53541150, E-mail: peter.bakkers@preferentki.com

• ( V er ) b ou w en? ? J an M eeuw s bouw bedrijf . V raag vrijblijvend een of f erte. Bel 06 46278 48 5 of kijk op w w w .janmeeuw sbouw .nl

Keukenhof Keukenhof v.a. € 350,00 p.p. � 35,� 35,Libelle Zomerweek Winterverrassingsreis Libelle € 65,00 p.p. Libelle Zomerweek 27 januari Libelle Voorjaarsdagtocht Leerdam zomerweek Touringcarvervoer incl koffie/gebak, lunch, dinerzomerweek en 50 excursies. Voorjaarsdagtocht Leerdam � 32,50 � 32,(2 verschillende) Huishoudbeurs 2018 € 36,00 p.p. Verrassingsreis Vanaf zaterdag 17 zaterdag Verrassingsreis (2t/m verschillende) 24Verrassingsreis februari incl. vervoer en entree Verrassingsreis BUGA Gartenschau Duitsland Opstapplaatsen: BUGA Duitsland Beek Donk, Helmond, Deurne, Someren en Asten �enGartenschau 60,� 60,Dagtocht Dinsdag 21 april 2009 Dagtocht Vijfdaagse reis Eifel Dinsdag 21 april 2009 Inclusief excursies, incl. vervoer en entreekaart hotel HP, etc… incl. vervoer en entreekaart

Gevraagd:

18 en 19 mei. Vervoer incl. entree Dagtocht 18 en 19 mei. Vervoer incl. entree Dagtocht

Taxichauffeur parttime

Touringcarchauffeur parttime

Monteur werkplaats Wij bieden: • Een afwisselend leuke baan met veel sociale contacten. • Salaris conform CAO

e 35,00 e 35,00

e 65,00 29 juni. Vervoer incl. koffie met gebak, koffietafel, Woensdag13 mei 2009 e 65,00 diner, boottocht Lingekoffie en excursie glasblazerij 29 juni. Vervoer incl. met gebak, koffietafel, incl. vervoer en entreekaart Woensdag13 mei 2009 diner, boottocht Linge en excursie glasblazerij incl. vervoer en entreekaart e 65,00

19 juli en 11 augustus. e 65,00 Vervoer met gebak, lunch, diner, excursies 19 juli enincl. 11 koffie augustus. VervoerDagtocht, incl. koffie met gebak, lunch, excursies e 65,00 donderdag 23diner, juli of 20 23 augustus donderdag juli of 2009 e 65,00 12 meiDagtocht, en 7 september 20verzorgd augustus 2009 Vervoer incl.7 entree, koffie met koek, Geheel 12 mei en september lunchpakket en dinerkoffie Vervoer incl. entree, met koek, Geheel verzorgd lunchpakket en diner

* V a a t w a sser , w a sa u t oma a t , d r oog a u t oma a t , k ook pla a t , k oelk a st , i nb ou w a ppa r a t u u r d ef ec t ? B el 0 4 9 3 - 6 9 5 6 0 6 v oor h er st el. B ot s W i t g oed S er v i c e A st en. • 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

ONDERHOUD SKI & SNOWBOARD

www.hebbentours.nl

Snoertsebaan 22 | 0493-342.342 info@hebbentours.nl

Reserveren:

www.twintours.nl www.twintours.nl of bel 088 -1235555 Reserveren: Helmond - Asten Tel. 088 - 123 55 55 www.twintours.nl of bel 088 -1235555

TwinTours_Adv73x128_ZW'09.indd

1

WWW.THIJSSENSPORT.NL

14-04-2009

15:13:49

Moostdijk 5, Neerkant Moostdijk 5, Neerkant

Tel: (077) 4662426 Tel: (077) 4662426

www.garagewilms.nl www.garagewilms.nl www.garagewilms.nl Audi Q51.8 3.0TFSi, TDi Sline, panoramadak, Audi A3 Sportback, LM velgen,automaat, zwartmet.grijsmet. Quattro

2009 2009 Audi Q5 3.0 TDi Sline,Sportback, panoramadak, automaat, Quattro Audi A3 S-line met., NAV,grijsmet. LM velgen 2010 Audi A31.4 2.0TFSi FSi Ambition, zwart,grijs lm-velgen model 2009 2006 Audi A1 Q5 3.0 TDi Sline, zwart panoramadak, automaat, grijsmet. Quattro 2009 TT 3.2i, automaat, DSG, zwartmet., lm velgen 2003 Audi 1.2 TFSi S-line, met., 2013 Audi A3 2.0 FSi Ambition, zwart, lm-velgen model 2006 BMW 316Ti Exe compact, grijsmet., lm velgen 2002 Audi TT 3.2i, automaat, DSG, zwartmet., lm velgen 2003 Audi A3316Ti 1.6 TDi, Sportback, NAV, LM,lm Xenon, zwart met., nieuw model 2002 2013 BMW Exe compact, grijsmet., velgen BMW 325i EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 BMW 316Ti ExeTitanium, compact, grijsmet., lm velgen 2002 Ford 5-drs., grijs met. 2011 BMWFiesta 325i1.6I, EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 BMW 325i EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 Chevrolet Matiz 0.8I pure, grijsmet. 2007 Citroën Berlingo 1.6lm-velgen, HDi 100, automaat, witlm velgen, grijsmet. 2016 BMW 325i EXE, zwartmet. 2005 Ford Fiësta 1.6 TDCi Titanium, 5-deurs, 2009 Chevrolet Matiz 0.8I pure, grijsmet. 2007 Nissan Qashqai 2.0i Tekna pack,5-deurs, panorama dak, blauw/grijsmet. 2008 Mercedes GLC 220D Coupé AMG, grijsmet. 2017 Ford Fiësta 1.6 TDCi Titanium, lm velgen, grijsmet. 2009 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Nissan Qashqai 2.0igrijsmet., Tekna pack, panorama dak, blauw/grijsmet. 2008 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Mitsubishi Colt 1.3i, LM velgen 2008 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Peugeot 107Spacestar 1.0 12V 1.3 XS,GL, 5-deurs, grijsmet. 2009 Mitsubishi groenmet. 1999 Nissan Juke 1.6i AUTOMAAT, 5-drs., LM velgen, grijsmet. 2011 Opel Astra 1.7 DTL, Essentia, 5-drs., zilvermet. 2004 Peugeot 12V XS, 5-deurs, grijsmet. 2009 Peugeot 107 2071.71.0 1.6DTL, 16V Essentia, Ecc-lm velgen, zilvergrijsmet. 2006 Opel 5-drs., zilvermet. 2004 NissanAstra Micra 1.3I, 5-drs., airco,velgen, LM velgen, grijs met. 2007 Peugeot 207 1.6 16V Ecc-lm zilvergrijsmet. 2006 Peugeot 207 1.6 16V Ecc-lm velgen, zilvergrijsmet. 2006 Renault Megane RXE 1.6 16V, automaat, groenmet. 1999 Seat Ibiza 1.2 TDi, Copa Station, grijs met. 2012 Peugeot 207 1.6 16V Ecc-lm velgen, zilvergrijsmet. 2006 Seat Altea 1.6i Reference, grijsmet. 2005 Renault Megane RXE 1.6 automaat, groenmet. 1999 Renault Twingo, grijsmet. 2000 Toyota Aygo 1.0Reference, 5-drs., wit 16V, 2016 Seat Altea 1.6i grijsmet. 2005 Toyota Aygo 1.0 grijsmet. VVTi Comfort, 5-drs., navigatie, wit 2011 Renault Twingo, 2000 Seat Jetta Altea Reference, grijsmet. 2005 VW 1.41.6i TSi, Comfortline, grijs5-drs., met. navigatie, wit 2010 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort, 2011 Toyota Landcruiser 90 30Dgrijsmet. VAN, grijsmet. 2002 Seat Altea 1.6i Reference, 2005 VW TSi,Sport Comfortline 5-drs.,grijsmet. LM velgen, blauw met. 2010 Seat Golf Ibiza141.6i Up, 5-deurs, nieuw model 2008 Toyota Landcruiser 90 30D VAN, grijsmet. 2002 VW Bora 2.0i, groenmet. 2000 Seat Ibiza 1.6i Sport Up, 5-deurs, grijsmet. 2008 VW 1.6 TDi, Highline Station, blauwmet. 2012 SmartGolf Fortwo Coupé, blauw/zwart, automaatnieuw model 2004 VW Bora 2.0i,FSi, groenmet. 2000 VW Golf 1.6 Optive, 5-deurs, zwartmet., lm velgen 2007 VW Golf Plus 1.6 FSi, Turijn, 5-drs., blauwmet., LM velgen 2005 Smart Fortwo Coupé, blauw/zwart, automaat 2004 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort, 5-drs., navigatie, wit 2011 VW Golf 1.6 FSi, Optive, 5-deurs, zwartmet., velgen 2007 VW Golf Plus 1.2 TSi, Highline, NAV, LM,navigatie, grijs lm met., 2012 VW Golf 6 1.6i Trend, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2009 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort, 5-drs., wit 2011 VW Golf Plus 1.6, zilvergrijsmet. 2008 VW Golf 1.6iTDi, Trend, 5-deurs, 5-drs., zilvergrijsmet. 2009 VW Golf 76Plus 1.6 Comfortline, NAV, LM velgen, grijs met., 2013 VW Golf 1.6, zilvergrijsmet. 2008 VW Golf 1.4i Comfortline, 5-deurs, grijsmet. 2009 VW Polo 1.4 16V Comfortline 5-drs., LM velgen, blauw met. 2009 VW Golf Plus 1.6, zilvergrijsmet. 2008 VW Golf 1.6, grijsmet., 5-drs. 2006 1.4i Comfortline, 5-deurs, grijsmet. 2009 VW Polo Jetta1.2 2.0TDi, FSi comfortline, lm-velgen, 2008 VW Comfortline, 5-drs., blauwblauwmet. met., 2011 VW Golf 1.6, grijsmet., 5-drs. 2006 VW Jetta 2.0 FSiFSi, comfortline, lm-velgen, blauwmet. 2008 VW Polo Touran zwartmet., 2004 VW 1.0 1.6 I, Comfortline, 5-drs.,Athene zwart met., LM velgen 2014 VW Jetta 2.0 FSi comfortline, lm-velgen, blauwmet. 2008 Touran FSi, zwartmet., Athene 2004 VW Polo 1.4 16V Optive, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2007 VW Polo Polo1.4 1.61.6 16V Comfortline, 5-drs,, grijsmet. 2009 VW 16V, Comfortline, 5-drs., grijs met. 2009 VW Polo 16V Optive, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2007 Polo 1.6 16V Comfortline, 5-drs,, grijsmet. 2009 VW Touran FSi, zwartmet., Athene 2004 VW Passat 2.01.6 TDi, Comfortline variant, grijs met., 2009 Polo 1.4 1.4 16V Optive, zilvergrijsmet. 2006 VW Touran 1.6 FSi, zwartmet., Athene 2004 Polo 1.41.2 16V Optive, zilvergrijsmet. 2006 VW Touran TSi, Comfortline, Navigatie, grijs met. 2012 Ook nog div. goedkope auto’s met APK opinruil voorraad Ook nog div. auto’s Ook nog div. goedkope auto’s met voorraad met APK APK op op voorraad


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 19

Mooie prestaties Astense gymnasten

Someren in oefenduel tegen nieuwe trainer SOMEREN - Na een geslaagd trainingsweekend in Bergeijk komt het vaandelteam van Someren voor het eerst sinds 17 december weer in actie. Het betreft een oefenduel tegen Wilhelmina ’08 uit Weert. De club van coach Dominik Vergoossen de toekomstig trainer van de blauw-witten.

Wilhelmina’08 is een bekende tegenstander voor Someren, want zowel in het bekertoernooi als in de competitie troffen beide teams elkaar de laatste jaren meerdere malen. Nadat de club uit Weert vorig seizoen kampioen werd, spelen de Drakesteynbewoners momenteel in de 1e klasse. Bij Wilhelmina’08 is Arne van Geffen waarschijnlijk

de bekendste speler. De Astenaar, die enkele jaren geleden nog voor Helmond Sport uitkwam, verkaste dit seizoen naar Weert en is met vijf competitiedoelpunten de topscorer van zijn team. Someren begon sterk aan de competitie en won de eerste periodetitel. Mede vanwege enkele blessures lieten de blauw-witten in de laatste drie wedstrijden punten liggen. Desondanks gaan de Somerenaren nog steeds virtueel aan de leiding in de 2e klasse F. We zullen a.s. zondag zien hoe het team van Jurgen de Haan de voetballoze periode heeft verteerd en of alle spelers weer wedstrijdfit zijn. De wedstrijd wordt gespeeld op zondag 14 januari op sportpark ‘De Potacker’. Aanvang 12.00 uur.

Mountainbiketocht door Astense bossen ASTEN – Wielerclub TWC Asten houdt komende zondag een mountainbiketocht door in en rondom de bossen in Asten. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 35, 45 en 55 kilometer.

De deelnemers aan het clubkampioenschap acrobatische gymnastiek van KDO Deurne. ASTEN - Gymnastiekvereniging KDO Deurne hield afgelopen weekend de clubkampioenschappen acrobatische gymnastiek in de eigen accommodatie aan de Haspelweg in Deurne. Aan de wedstrijden namen zestig gymnasten waaronder een groot aantal leden uit Asten.

Het niveau van de leden van de afdeling acrobatische gymnastiek wordt elk jaar beter en de wedstrijd was een mooi schouwspel voor gymnasten en publiek. Met name voor de debutanten was het een spannend evenement; een wedstrijd voor zoveel publiek is toch even anders dan het trainen in een gymzaal. Mede dankzij de hulp van leiding, ouders, bestuur en andere vrijwilligers kijkt de organisatie terug op een geslaagd kampioenschap.

Uitslag

Onderstaand de uitslag in de verschillende categorieën: E-niveau paren dames: 1. Nyla van Lier en Mell Thomassen; 2. Nyla van Lier en Indy Kuijpers; 3. Liz Bouw-

mans en Lise Aldenzee. E-niveau groepen: 1. Lynn Kuijpers, Sharon van Dijk, Chelsea Thijssens; 2. Ivy Linders, Zuzanna Mroz, Aafke Verbaarschot; 3. Milou Maas, Britt van de Munckhof en Vienna Kuijpers. D-niveau paren dames: 1. Fenna v Kol en Ella Janssen; 2. Jolijn Veenema en Fara Proenings; 3. Liv Linders en Sijgje Michels. D-niveau groepen: 1. Imke van Horne, Noa Nooijen, Sofie Hunslip; 2. Zhosja van Bree, Yana Mennen, Isa Kusters; 3. Sjaakira Ngoesmin, Lara

van de Berg en Kaat Valkenburg. C-nivo groepen: 1. Sharice Velthuis, Danée Linders, Maud Harmsen; 2. Bianca Janssen, Linda Berkers, Mandy van Bussel; 3. Isa van de Weijer, Femke van Elewout, Demi Maas. B-niveau groepen: 1. Daisy Berkers, Evi Thielen, Maartje van den Heuvel; 2. Laura Wijdeveld, Fenna Vestjens, Pleun Vestjens; 3. Iris van de Beek, Meike van de Mortel en Jaidy van Deurzen.

TWC Asten beklimt Mont Ventoux ASTEN – TWC Asten beklimt in september de Mont Ventoux in het zuiden van Frankrijk. De tocht is de eerste van een reeks sportieve uitdagingen die de wielerclub in de komende jaren aangaat. Ook niet-leden kunnen deelnemen.

De beklimming staat op de rol voor zaterdag 15 september. TWC organiseert een vliegreis met vertrek op woensdag en terugtocht op zondag.

Fietsen worden via de weg vervoerd naar de accommodatie die in de buurt van de Ventoux ligt. In de aanloop naar worden tevens enkele trainingsritten gehouden. Deelnemers betalen ongeveer 450 euro voor het gehele pakket. Komende maandag 15 januari vindt om 19.30 uur een informatieavond plaats in Café-Zaal Jan van Hoek. Opgeven voor de reis kan tot en met 31 januari per mail via ventoux@twcasten.nl.

Tussen 9.00 uur en 10.00 uur kunnen deelnemers starten vanaf het sportcomplex van voetbalclub NWC Asten aan de Beatrixlaan. Vanuit daar gaat de tocht langs weivelden, tuinderijen en de kasteelruïne in Heusden. Daarna volgen de Polderse – en Dennendijkse bossen, en vanuit daar wordt via de Hutten richting Liessel

en Vlierden gereden. In Vlierden is het even bijtanken met een boterham met zult, krentenbrood, thee en sportdrank. Eenmaal terug in het zadel trekt de stoet naar Ommel en de Oostappense bossen. Daarna komen via Laarbroek de Schietbaanse bossen in zicht. Eenmaal terug bij de startlocatie staat een warme kop erwtensoep klaar. De kosten bedragen 4 euro voor KNWU-leden en 5 euro voor overige deelnemers. Fietsers tot en met 15 jaar mogen gratis meerijden. Inschrijven kan bij de startlocatie.

Dominik Vergoossen nieuwe trainer SV Someren SOMEREN – Voormalig profvoetballer Dominik Vergoossen is de opvolger van Jurgen de Haan als hoofdtrainer van SV Someren. De 45-jarige Vergoossen neemt in de zomerstop het stokje over van De Haan.

De inwoner van Maasbracht speelde als verdediger jarenlang betaald voetbal bij Fortuna Sittard, Helmond

Sport en Cambuur Leeuwarden. Daarna werd hij voetbaltrainer van beroep. Enerzijds als jeugdtrainer in het betaald voetbal; eerst bij Roda JC en momenteel bij VVV onder 19, maar ook als hoofdtrainer in het amateurvoetbal. Hij was vier jaar coach bij EVV Echt, vier jaar bij Bekkerveld Heerlen en twee jaar bij Wilhelmina’08 Weert.

NWC huldigt jubilarissen ASTEN - Voetbalvereniging NWC Asten heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie 24 jubilarissen gehuldigd. Voorzitter Wim Geboers sprak hen allen een persoonlijk woordje toe en overhandigde een bosje bloemen en een NWCspeld. en Gerard van der Loo al 50 jaar aan de club verbonden. Edwin van Erp, Zo zijn Jos Cortooms en Antoon Roland van Golstein-Brouwers, Jac Smeelen beide 60 jaar lid, en zijn Huijsmans, Ruud Mutsers en Rien Theo Aarts, Henny van den Boomen, van Pelt werden gehuldigd voor hun Hans Douven, Lou van den Eijnde

40-jarig lidmaatschap. Tot slot kregen Geert Dinghs, Wim Grein, Jan van Grotel, Pieter van der Heijden, Frans Hoefnagels, William van Lierop, Harrie Manders, Ralf van Oosterhout, René Peters, Gerard Stienen, Rudi Strauss en Hans Wijnen een bos bloemen voor hun 25 jaar bij NWC.

Dominik Vergoossen is de nieuwe trainer van SV Someren voor volgend seizoen.

ODC ontmoet gelijkwaardige tegenstander OMMEL/HEUSDEN – Met een verschil van slechts één punt lijken KV ODC en Heumen komende zondag aan elkaar gewaagd. De korfbaldames uit Ommel en Heusden staan momenteel met tien punten tweede in de hoofdklasse, Heumen volgt op plaats vier met negen punten. Ook de vorige ontmoeting tussen de twee was een spannende.

Afgelopen zondag won ODC een belangrijke wedstrijd om de aansluiting met de top te behouden. Tegen de nummer twee, Stormvogels (10 punten) werd in de eerste helft de winst binnengehaald. Door met een verschil van zeven punten (11-4) de kleedkamers in te gaan, wist ODC te winnen. De tweede helft was namelijk in het voordeel van de Stormvogels, uiteindelijk werd het 14-10. Nu staat ODC op een gedeelde tweede plek met Stormvogels. De Peelkorf gaat nog steeds aan kop met veertien punten.

Korfballen zonder paniek

De aanwezige jubilarissen tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Aankomende zondag speelt ODC om 10.40 uur tegen Heumen in Overasselt. Door het kleine puntenverschil is het weer een wedstrijd waar

veel vanaf hangt. Dit is de tweede ontmoeting in deze competitie en de vorige werd spannend beslist. Al vroeg in de vorige wedstrijd keek ODC tegen een achterstand van 1-7 aan, maar in de slotfase kwam ODC net tekort en werd er verloren met 16-17. Die wedstrijd eindigde voor Heumen net op tijd, omdat zij alle grip verloren door een wisseling van tactiek. Selectie en staf van ODC weten nu dus hoe er opgesteld en gespeeld moet worden tegen deze ploeg, maar of dit in de praktijk ook goed uitpakt is nog de vraag. Deze week is er volop getraind op individuele verdediging, korfballen zonder paniek en afronding van kansen. Want hieraan ontbrak het de laatste wedstrijden.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 20

Chinees Specialiteiten Restaurant Mgr. Kreyelmansstraat 39, NEDERWEERT Tel. 0495 - 632020 www.meigardennederweert.com Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 16-22 uur vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 11.30 - 22.00 uur Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Aanbieding voor afhalen

NIEUW:

Weekmenu (voor 2 personen) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Tomatensoep Babi Pangang Kipfilet in Balisaus Foe Yong Hai Saté (2 stokjes) Mini Loempia’s (6 stuks) Kroepoek Grote nasi of grote bami

nu onbeperkt ijs div. smaken bij het ag, lopend buffet op zaterd en zondag en feestdag . e, Keuze uit Chinese, Indisch e ans Kantonese, Viëtnamese, Jap . en exclusieve gerechten Inclusief soep, sushi en ijs; exclusief dranken.

€ 17,00

Maandmenu (voor 2 à 3 personen) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Een veilig gevoel Een veilig gevoel Een veilig gevoel

Babi Pangang Koe Loe Kai Kipfilet in Balisaus Foe Yong Hai Saté (2 stokjes) Mini Loempia’s (8 stuks) Gebakken ananas (4 stuks) Kroepoek Grote nasi of grote bami €

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324.

€ 14,50

p.p.

4 t/m 11 jr € 7,25 p.p.

20,50

Voor catering & afhaallijst zie: www.meigardennederweert.com

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

www.hetcontact.nl / www.peelbelangonline.nl

10 Varianten

Vriesverse groenten 1 kilogram - Diepvriesspecialist Normaal 1,69 - 3,29

€ 399,Blaupunkt draadloos GSMBlaupunkt alarmsysteem SA-2700 draadloos GSM alarmsysteem SA-2700 In 3 eenvoudige stappen Blaupunkt draadloos

*Goedkoopste gratis

2+1 gratis*

Pangasiusfilet 800 gram - Epic Normaal 4,49

Ambachtelijke

Erwtensoep

2 voor

1 liter

5,99

IMIN RU uw woning beveiligen OP • IN RUIMING ’SIM TV OP G • G IN ’S IM TV RU G OP • RU ’S TV OP GSM alarmsysteem SA-2700 G • IN ’S In 3 eenvoudige stappen IM Rundvleeskroket 25% TV RU G IN OP IM • RU ’S TV OP G • IN M OPRUIMING TV’S

G IN IM U R IMING P U O R P N O IJ Z N A IJ G Z A A TV MTV MAG 4, woning beveiligen Inuw 3 eenvoudige stappen uw woning beveiligen

3,79

2,99

16 stuks

Diepvriesspecialist 5,99

Stoofvlees/hachee 500 gram

Diepvriesspecialist

79

stuk 0,30 per

• ING TV’S • ’SIM TV G IMIN RU OP • IN RU ’SIM TV OP G • IN ’S IM TV RU G OP • RU ’S TV OP G • IN ’S IM • OPRUIMING TV OP • IN ’SIM G TV’S GRU RU OPTV Belgische friet ’S • Sof• ’ V T V T ING pom’steak ING M I M I U 1 kilogram PRU OPR O • • KOM SNEL KOM SNEL Lutosa TV’S V’S T G G N ATSTTE LARATTINSTGEN NAAR ONZ EN NAAR ONZ EIMI IMIN U E G U R IN V’SK• 2, O T R R P O DOELPLREUNIMMODOELPLREUNI KWINKEL ENV’S WIN • O KEL EN ’S • OP 59 T M NGFITE ING TV GER G PRO N FITE ER I TV’S IPRO N I T IM V’S •UIM PR•U OP MEE PR OP ! IM RUO O MEE RU! IM • • I S N ’ S ’ G V TV’S ING TV’S TV GT G N I • OP • OP IM IMIN R U U R I M ING RUIMING OP TV’S TV’S Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051 • Helmond • - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407 ert Asten Expert Asten Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB Veghel - T 0413-344004 Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD Waalwijk - T 0416-534919 emeesterBurgemeester Ruttenplein 1, Ruttenplein (0493) 692541 1, (0493) 692541 @expert.nl asten@expert.nl

TOT TOT =OP OP3=0O% P 30%

Diepvriesspecialist

4,49

3,49 Mini loempia’s 36 stuks

29

1,

www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist

zolang de voorraad strekt. Van woensdag 10 januari t/m dinsdag 23 januari 2018. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Dorada

Normaal

1,99 GRATIS tegen inlevering van 10 spaarpunten


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 21

Mark van Kessel snelste bij Jaspercross ASTEN – Mark van Kessel uit Deurne heeft zijn titel bij de Jaspercross afgelopen weekend geprolongeerd. De Deurnenaar was de snelste in de Polderse bossen in Asten.

De Jaspercross is een initiatief van atletiekvereniging ’t Jasper Sport Asten-Someren. In totaal namen er 481 hardlopers deel. Om 10.30 uur gaf kersverse burgemeester van Someren Dilia Blok het startschot voor de lange cross. Het parcours, dat door de vele bochten bekend staat als een technische, lag er prachtig bij. Bij de lange cross streden 147 deelnemers om de prijzen in de verschillende leeftijdscategorieën. Bij de mannen was Mark van Kessel van Lopersgroep Deurne de win-

naar, hij liep de 8 kilometer in een tijd van 29 minuten, nadat hij eerder dit jaar ook al de Zandboscross had gewonnen. Tweede werd Peter van der Velden van Eindhoven Atletiek en derde Werner Gentle van Lopersgroep Deurne. In de Limbra Cross Competitie staat Werner Gentle nu tweede. Bij de vrouwen ging de winst naar Judith Gijsbers van AV Weert, die ook aan de leiding gaat van de Limbra Cross Competitie. Bij de korte cross was Marco Schopen uit Eschweiler (GER) de snelste, wat aangeeft dat de Erima Jaspercross ook lopers van over de grenzen aantrekt. Hij liep de 4 kilometer in een tijd van 13:56. Linda Korten van AV Weert was de winnaar bij de vrouwen in een tijd van 16:46.

Aniek Nouwen in actie op het EK in Noord-Ierland.

Aniek Nouwen traint met Nederlands elftal

DEURNE - De achttienjarige voetbalster Aniek Nouwen uit Deurne is voor de vierde keer opgeroepen voor een trainingskamp in Portugal van het Nederlands elftal. In 2014 en 2015 was ze daar met het elftal dames onder zestien jaar, vorig jaar met het team onder 19 jaar en ook dit jaar is ze geselecteerd door Jessica Torny voor het Nederlands dameselftal onder 19 jaar.

Het team vertrekt maandag 15 januari na een training in Nederland naar Zuid-Portugal. Vrijdag 19 januari staat een wedstrijd tegen China op het programma en twee dagen later tegen Engeland. Trainster Torny heeft 23 speelsters opgeroepen die tijdens deze dagen verblijven in Monte Gordo. De wedstrijden wor-

den gespeeld in Vila Real di Santo Antonio. Zondagavond 21 januari vliegt het team weer naar Amsterdam. Tijdens de EK kwalificatie in eigen land afgelopen oktober moest Aniek vanwege een blessure het trainingskamp verlaten. Sindsdien heeft ze lichte klachten, maar ze kon wel alle competitiewedstrijden

Somerenaar wint kersttoernooi

spelen. Dinsdag 9 januari hervatte PSV haar training na een winterstop van 2 weken. Zondag 14 januari wordt om 12.00 uur een oefenwedstrijd gespeeld tegen Borussia Mönchengladbach. Aniek Nouwen werd onlangs tijdens het Sportgala 2017 uitgeroepen tot sporttalent van Deurne. Ze is oud speelster van SV Deurne en speelt sinds het seizoen 2016-2017 bij PSV, waar ze al snel een basisplaats veroverde. Verder zit ze in het eerste jaar van de opleiding Applied Science aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven.

Succes voor Hebbes HELMOND - In de Cacaofabriek in Helmond vond afgelopen weekend het NK jongleren plaats. De 16-jarige Bas van de Kerkhof uit Helmond, lid van de Deurnese jongleergroep Hebbes, behaalde een eerste, een tweede en een derde plaats. Hebbes-lid Nick Willemse uit Ysselsteyn liet een verbluffende jojo-act zien.

ASTEN/SOMEREN - Gijs van Steen (op de foto rechts) uit Someren heeft afgelopen weekend het 40e kersttoernooi van Tennishal Asten gewonnen. Hij won in de hoogste categorie bij de dubbel heren, samen met teamgenoot Luuk Heesmans uit Helmond. In de finale wonnen de twee overtuigend van Remco Kuiper en Farley Zuidema met 13-8.

Tijdens het jongleerweekend op zaterdag 6 en zondag 7 januari werden competities gehouden over de volgende vijf onderdelen: kegels, ballen, ringen, diabolo en de act-competitie. Bas van de Kerkhof werd eerste op het onderdeel Kegels en tweede op het onderdeel Ballen. De jonge Helmonder traint vrijwel dagelijks bij jongleergroep Hebbes, die goed vertegenwoordigd was tijdens het NK jongleren. Begeleider Rinus Pecht verzorgde goedbezochte workshops en de 16-jarige Nick Willemse (16 jaar) uit Ysselsteyn liet tijdens de act-competitie op creatieve wijze een verbluffende jojo act zien.

Burgemeester Dilia Blok geeft het startsein voor de lange cross. (Foto: Marius van Deursen)

Jubilarissen SV Lierop gehuldigd LIEROP – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van SV Lierop zijn de jubilarissen van de club gehuldigd. Zeven van de tien jubilarissen waren daadwerkelijk aanwezig.

Hans Roefs, 50 jaar lid, Jochem van den Heuvel en Ralf van Vlokhoven, 25 jaar lid waren verhinderd.

Jan Bekx, Jozef Knoops en Aad van Bussel zijn 50 jaar lid van de club. Willy Looymans, Toon van Nuenen en Marc Oomen zijn er 40 jaar bij. En Jan van Lierop is er 25 jaar bij. Voor de aanwezige jubilarissen had voorzitter Arjan Heijblom een kort woordje om ze te huldigen.

Boven v.l.n.r. Aad van Bussel, Jozef Knoops, Marc Oomen, Jan Bekx en Toon van Nuenen onder v.l.n.r.: Jan van Lierop en Willy Looymans.

- Advertorial -

De smaak van Pesos, maar dan thuis Met een feestelijke borrel werd Pesos 2 Go dinsdag officieel bekrachtigd, nadat Van Seggelen (24) sinds december vorig jaar proefdraaide. Eventuele twijfel werd in die periode hoe dan ook volledig weggenomen. “Het is nu al een groot succes, daar willen we iedereen hartelijk voor danken”, zegt Van Seggelen enthousiast. De afhaalservice van Pesos groeide door de jaren heen uit zijn jasje. “Vanaf dag één boden we dat aan, maar op een gegeven moment werd dat zo groot. Daar moesten we iets mee.” Voorheen haalden klanten hun maaltijd nog op in het – vaak stampvolle – restaurant. Niet iedereen vond dat prettig. “Nu geven mensen aan: fijn dat je gewoon in je trainingspak kunt binnenlopen.” Van Seggelen heeft een eigen keu-

Eigenaren van Pesos Johan en Joyce van den Burg bedienen met dit nieuwe concept twee soorten klanten ken tot zijn beschikking. Alle maaltijden worden dus op locatie bereid. Dat alles onder het motto: ‘De smaak van Pesos, maar dan thuis’. In principe is de basis hetzelfde, maar de Astenaar werkt met een ietwat andere menukaart dan Pesos zelf. “Vanwege de langere voorbereidingstijd is het echt belangrijk dat je van tevoren belt. We geven dan aan hoe laat de maaltijd klaar is, zodat mensen niet lang hoeven te wachten.”

Geoliede machine

Zijn personeel werkt afwisselend

bij Pesos en bij Pesos 2 Go. “Je zit dicht bij elkaar en de samenwerking verloopt daarom ook heel goed. Het blijft een geoliede machine.” Eigenaren van Pesos Johan en Joyce van den Burg bedienen met dit nieuwe concept twee soorten klanten. In een straal van pakweg vijftig meter kun je zowel uitgebreid dineren als even langs wippen voor de warme maaltijd thuis. En, ook voor catering kun je bij Van Seggelen terecht.

Openingstijden

Pesos 2 Go aan de Prins Bernhardstraat 21 is van woensdag tot en met zondag van 16.00 uur tot 21.00 uur geopend. Bestellingen kunnen telefonisch worden doorgegeven via 0493-848676. De menukaart is te vinden op www.pesos2go.nl.

ASTEN – De deuren waren al een tijdje geopend, maar sinds deze week heeft Asten er officieel een nieuwe horecagelegenheid bij: Pesos 2 Go. Uitgebreid dineren kan op steenworp afstand bij moederbedrijf Pesos, de 2 Go-versie richt zich volledig op afhaalmaaltijden. Drijvende kracht achter dit nieuwe concept is Tom van Seggelen. De jonge Astenaar ziet zijn tent nu al wekelijks volstromen.

Tom van Seggelen (m) van Pesos 2 Go, met naast hem eigenaren van Pesos Joyce en Johan van den Burg. (Foto: Hein van Bakel)


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 22 Inkoop

Partycentrum De Platte Vonder presenteert

DI

en

ver koop

AUTO’S

11.00 uur

-Eind

Hebben auto’s in Deurne Leembaan 45 Geopend elke zaterdag van 10 tot 17 uur rest op afspraak Keuze uit 30 auto’s

Carnavalsbrunch

Chevrolet Spark 1.0 16V L Fiat Punto 1.2 Classic Lusso Honda Jazz 1.2 Trend Hyundai I10 Hyundai Tucson 2.7i V6 4WD Style Kia Rio 1.4 Seven Mini Mini 1.6 One AIRCO Opel Agila 1.2 Enjoy Opel Corsa 1.2 EcoFlex Selection Peugeot 207 CC 1.6 VTi Renault Grand Scénic 2.0-16V Business Line 7p. Suzuki Swift 1.5 Exclusive Volkswagen Touran 1.4 TSI Comfortline

Een uitgebreid brunchbuffet met soepen, diverse warme vleesschotels, broodsoorten, koffie/ thee met optredens van tonproaters!

2010 2007 2010 2012 2012 2011 2005 2008 2016 2011 2006 2005 2010

Leembaan 45, Deurne

Prins Bernhardstraat 44 Asten 0493-695243, www.hetspektakel.nl

S o m e r en

Zondag 14 januari: Café ’t Spektakel

Tel. 06-53585527 www.hebbenautos.nl

Bourbon Street (België) Mix van funk, rauwe swampblues en rock Aanvang 18.00 uur.

GSO deurne visite.pdf 1 24-12-2015 14:14:48

Gratis entree

GOOS SATELLIET ONTVANGST DEURNE Jeker 13 - 5751 TT Deurne - 0493 380 287 - info@gsodeurne.nl

www.gsodeurne.nl

OSTEOPATHIE in Deurne Berry Knapen

Osteopathie is een manuele geneeswijze voor allerlei klachten zoals chronische rug- nekklachten, hoofdpijn, buikklachten, bekkenklachten, vermoeidheidsklachten, huilbaby’s, baby’s met voorkeurhouding etc. etc.

Rien van Genugten

Boy Janssen

Gepresenteerd door humorist Pimmetje en geheel vergezeld met Prins Ruud I & Prinses Dieuwer van de Platte Vonder & Einder Muzikanten Prijs volwassenen € 20,95 p.p. Kaarten kunt u uitsluitend telefonisch reserveren Kinderen t/m 12 jaar € 12,50 p.p. vanaf dinsdag 23 januari - 19.00 uur

ROB DE NIJS 20 JANUARI - SUPPORT ACT: PD THE NEXT

Jose Ramirez 21 JANUARI

PATER MOESKROEN

Bel reserveerlijn: 0493-491381

10 FEBRUARI

STUK TV

In de osteopathie wordt gezocht naar de

De Platte Vonder B.V. Nieuwendijk 10 5712 EM Someren-Eind 0493-491381 info@plattevonder.nl www.plattevonder.nl

oorzaak van(lid klachten. PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN nvo/NRO)

PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE De F.osteopaat V.D. onderzoekt VEN (lid nvo/NRO) en behandelt De praktijk is gevestigd in “dealtijd Hoeksteen”, met zijn handen. Osteopathie wordt De St. praktijk is gevestigd “de Hoeksteen”, Jozefstraat 30, in Deurnein (tegenover dezorgverzekeraars kerk). door bijna alle (gedeeltelijk)(tegenover vergoed. TELEFOON: 06-30 17 43 (behandeling volgens afspraak) de kerk). St. Jozefstraat 30,40in Deurne Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid(LID nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR F. V.D. VEN NVO/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid nvo/NRO) volgens afspraak) TELEFOON: 06-30 17OSTEOPATHIE 43 40 (behandeling www.osteopathiedeurne.nl De praktijk is gevestigd in “de Hoeksteen”, De St. praktijk is is gevestigd in “deHoeksteen”, Hoeksteen”, De praktijk “de Jozefstraat 30,gevestigd in Deurnein (tegenover de kerk). erste afspraak binnen 7(behandeling dagen mogelijk! TELEFOON: 06-30 17 43 volgens afspraak) de kerk). St. Jozefstraat 30,40in Deurne (tegenover

CROOYMANS

dakbedekkingen

nieuwbouw - renovatie

39 januari

Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk!

www.osteopathiedeurne.nl www.osteopathiedeurne.nl

• Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

Zondag 14 geopend van12.00-17.00 uur

MANIFEST

1399,-

• M ooie V ak . B u ngalow s 2 -4 p er s . G o ed e w a n d el/ f i et s o m g ev i n g . F i j n e t u i n , o v er d ek t t er r a s , W i f i . w w w .t w en t eh u i s j es .n l I n f o : D en ek a m p 05 41 -62 65 7 8 F a m i li e.m ei n d er s @ y a h o o .c o m

ROWWEN HEZE 21 APRIL

DANA FUCHS 29 APRIL

DE DIJK 9 MEI

KAARTVERKOOP EN INFO WWW.VLIERDEN.COM

Cafe zaal Thijssen Vlierden 0493-312432 • info@vlierden.com • www.vlierden.com

Bouwkundig tekenbureau Giel Vervoort Giel Vervoort startte in februari 2012 zijn bureau voor ontwerp en bouwkundig tekenwerk. Met ruim 30 jaar ervaring, extra scholing en een dosis enthousiasme is hij uw partner voor nieuwbouw en verbouwprojecten van woningen en bedrijfspanden.

140x200 cm elektrisch verstelbaar

Hoekbank Rigas

Boxspring Grandeur 3000

Rigas kun je naar je eigen wens vormgeven en is in verschillende kleuren stof en leder verkrijgbaar. Kies uit diverse armleuningen, poten en rugleuningen. Daarnaast biedt Rigas comfortabele extra’s zoals: Hoofdsteun, bedfunctie, elektrische relaxfunctie en opbergruimte.

Complete Boxspringcombinatie bestaande uit: Hoofdbord Corsica, 2 boxsprings 30 cm hoog, pocketvering interieur en Low Back Support, 2 gestoffeerde 7-zone pocketveringmatrassen Iris, 21 cm hoog, afgedekt met koudschuim, voorzien van Low Back Support. Koudschuim topdekmatras. Ronde houten poten en ook leverbaar in 210 en 220 lengte. (meerprijs)

1199,-

• O f f i c i ë le p a s f o t o ' s b ij u th u is gem aak t, v o o r p a s p o o r t , I D o f r i j b ew i j s ; 0493-35 31 02 , F o k a D eu r n e

10 MAART

229063

3989,2999,-

Vanaf

Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. Breedte 314x248.

2 MAART

Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! www.osteopathiedeurne.nl TELEFOON: 06-30 17 43 volgens volgens afspraak) afspraak) TELEFOON: 06-30 174043(behandeling 40 (behandeling www.osteopathiedeurne.nl

Meubelshow

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 39 Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 info@crooijmansdak.nl

Hoekbank Friso

De Avond van de ZJOEM

St. Jozefstraat 30, in Deurne (tegenover de kerk).

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne ✬ Voor al uw dakwerken Telefoon 0493 31 18 10 - Fax 31 21 39 ✬ Bitumeuze daken info@crooijmansdak.nl ✬ Zinkwerken en goten ✬ Lichtkoepels ✬ Erkend Polygum dealer ✬ 10 jaar verzekerde Polygum dakgarantie ✬ Gratis dakinspectie ✬ Vrijblijvende offerte

voor

11 FEBRUARI

VLAK 140 x 200 cm van 2393,- nu € 160 x 200 cm van 2712,- nu € 180 x 200 cm van 2911,- nu €

1799,2039,2189,-

U kunt bij bouwkundig tekenbureau Giel Vervoort terecht voor: - Een mooi en passend ontwerp dat voldoet aan alle voorschriften die iedere gemeente vereist. - Het aanvragen van de benodigde vergunningen (omgevingsvergunning). - Toetsing van het bouwplan aan het bouwbesluit 2012. Zaken als energiezuinigheid, bruikbaarheid, gezondheid en veiligheid worden getoetst op de geldende voorschriften. Projectbegeleiding Ook projectbegeleiding tijdens uitvoering is mogelijk. Samen met opdrachtgever en aannemer zorgen wij ervoor dat het hele bouwproces zorgeloos verloopt. Per slot van rekening moet het bouwen van uw droomhuis of bedrijfspand een feestje worden. Bouwkundig tekenwerk Al het bouwkundig tekenwerk wordt volledig digitaal uitgevoerd in 2D en met 3D impressies. Technische detailtekeningen zijn duidelijk voor elke aannemer, dus geen misverstanden tijdens de bouw. Alles uiteraard conform in Nederland geldende richtlijnen. Meer weten? Neem dan contact op voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek via onderstaande contactgegevens.

ELEKTRISCH VERSTELBAAR 140 x 200 cm van 3989,- nu € 2999,160 x 200 cm van 4308,- nu € 3239,180 x 200 cm van 4507,- nu € 3389,-

75 JAAR

AKKERROOSSTRAAT 5, BAKEL 06 360 96 051 www.gielvervoort.nl Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen! Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

DAS pas business


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 23

17

Eve n e m e n t e n

- Advertorial -

Diëtist Nina voor advies op maat ASTEN - Nina Hoefnagels (28 jaar) is geboren en getogen in Asten en sinds 1,5 jaar eigenaresse van diëtistenpraktijk Diëtist Nina aan de Ommelseweg 55 in Asten. Ze begeleidt mensen met allerlei klachten en voedingsvragen.

Uitgaan Locoslindos in De Ruchte

De Somerense Simone van der Weerden speelt samen met vier andere internationale muzikanten vrijdag 12 januari in De Ruchte in Someren. Van der Weerden studeerde af aan het conservatorium in Rotterdam. Met Locoslindos en haar bandoneon zetten ze de traditie van het beroemde kwintet van de Argentijnse maestro Astor Piazzolla voort. Door eigen arrangementen en composities daaraan toe te voegen, laten zij zien dat tangomuziek leeft. Ze speelden ondere andere in het Concertgebouw in Amsterdam en wonnen een derde prijs bij de Music Matters Award in Rotterdam. Aanvang 20.30 uur in De Ruchte. Een kaartje kost 15 euro.

Lezingen Martijn Verberne over kamerplanten

Groei & Bloei Asten-Someren houdt dinsdag een lezing over kamerplanten, verzorgd door Martijn Verberne. Zo wordt verteld over het ontstaan van het gebruik van kamerplanten, de soorten, de trends en de populairste planten. De lezing vindt plaats in het Klok & Peel Museum in Asten en begint om 20.00 uur. Entree voor niet-leden bedraagt 5 euro.

Luc Rombouts over ‘Klok en geloof’

Erik van Muiswinkel in De Ruchte

Cabaretier Erik van Muiswinkel staat zaterdag in De Ruchte in Someren met een try out van zijn nieuwe show De Oplossing. Stevige grappen, rake typeringen, relativeringen en mopperige terzijdes waarbij enig welgemeend moralisme heel goed past. Van Muiswinkel ontving in 2014 de nationale cabaretprijs De Poelifinario. Aanvang 20.30 uur in De Ruchte. Kaartjes kosten 17 euro.

Nieuwjaarsconcert Somerens Lust

Muziekvereniging Somerens Lust houdt aanstaande zondag 14 januari haar jaarlijkse nieuwjaarsconcert in de Ruchte te Someren. Dit jaar is het aan de slagwerkgroep van de vereniging met een heuse reünie waarbij de slagwerkers van vroeger ook is gevraagd om mee te doen. Het concert begint om 14.30 uur maar vooraf wordt er al champagne geschonken.

Verenigingsconcert harmonie St. Cecilia

Harmonie St. Cecilia uit Asten houdt zaterdagavond het jaarlijkse verenigingsconcert in gemeenschapshuis De Klepel. Dit keer wordt tevens stilgestaan bij het veertigjarig bestaan van het opleidingsconcert, dat in 1978 werd opgericht. Drie kinderen die toen lid werden zijn nog steeds actief als muzikant. Lisette Canters-van Ophem en de zussen Els Meulendijks-Verdonschot en Rian de Boer-Verdonschot vieren dan ook hun veertigjarig jubileum. Het concert begint om 18.30 uur, de toegang is gratis.

Tweede editie Back to the Secrets

In opvolging van de eerste succesvolle en uitverkochte editie, vindt komende zondag opnieuw Back to the Secrets plaats bij In De Gloria in Asten. Er wordt dan teruggeblikt op tien jaar de band Secrets, van 1967 tot 1977. De presentatie is in handen van Peer Welten, die in samenwerking met Jan van Eijk veel muziek van toen laat horen. Aanvang om 14.30 uur, de toegang is gratis.

de scherpe bocht. Tijdens de wandelingen maken deelnemers kennis met sporen van de turfwinning rondom waterplas ‘t Elfde. Ook wordt stilgestaan bij het actuele project om het hoogveen in de Groote Peel te herstellen. Deelname aan de wandeltocht is gratis.

Ik vertrek lezing Vrouwen Centraal

Vrouwen Centraal organiseert donderdag 18 januari een lezing door de geboren en getogen Somerense Jet Verberne. De lezing heet Ik Vertrek omdat Jet samen met Tieno in Italië woont. Met anekdotes, verhalen en met behulp van foto’s en filmpjes laat Jet het leven zien dat ze nu leidt. Ze vertelt over het klimaat, de taal, het eten, de Italianen, de seizoenen en het alledaagse leven. Introducees zijn welkom voor 5 euro. De lezing begint om 14.00 uur in Hotel Centraal aan het Wilhelminaplein in Someren.

Aanmelden infoavond KBO

Bourbon Street in ‘t Spektakel

De Belgische band Bourbon Street speelt zondag in café ’t Spektakel in Asten. De band is opgericht in 2010 en brengt een mix van funk, rauwe swampblues en rock, maar de leidraad is en blijft de blues. Aanvang 18.00 uur en de entree is gratis. ‘t Spektakel ligt aan de Prins Bernhardstraat 44 in Asten.

(Foto: Eric van Nieuwland)

Luc Rombouts geeft maandag een lezing bij Klok & Peel. Beiaardier Luc Rombouts geeft maandag een lezing over ‘Klok en geloof’ in het Klok & Peel Museum in Asten. Rombouts is bestuurslid van het museum, en is daarnaast stadsbeiaardier van Tienen, universiteitsbeiaardier in Leuven en directeur van de Singing Bronze Foundation. Hij vertelt bevlogen over de klok als intermediair tussen hemel en aarde. De lezing is onderdeel van de reeks Geloof & Ongeloof, die het museum in samenwerking met de erfgoedverenigingen van Deurne, Asten en Someren en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven organiseert. Het programma begint maandag om 20.00 uur, de entree bedraagt 8 euro voor mensen die zich niet voor de reeks hebben ingeschreven.

KBO Asten-Ommel houdt dinsdag 23 januari een informatiebijeenkomst binnen het thema ‘Voorkom en herken een beroerte’. De bijeenkomst wordt begeleidt door een dokter en mensen van de Zorgboog en Savant Zorg. Tevens maakt een quiz deel uit van het programma. De avond vindt plaats in dienstencentrum De Beiaard in Asten en duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. Deelname is gratis, vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan per mail via a.lammers@xs4all.nl.

Voor wie?

Diëtist Nina is toegankelijk voor iedereen. Zelfs zonder verwijsbrief. “Iedereen krijgt diëtetiek voor drie uur vergoed in de basis-

LASERBEHANDELING

SPATADERS

LASERBEHANDELING SPATADEREN

polikliniek voor dermatologie en flebologie

Zoekt u een specialist voor de behandeling van uw spataderen of huidaandoening? Zoekt u een specialist voor de behandeling Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste van uw spataderen of huidaandoening? Onze deskundige dermatologen volgen de ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in de praktijk. Wij hebben de praktijk. Wij hebben de meeste ervaring in Nederland op het meeste ervaring in Nederland op het gebied van gebied van laserbehandeling bij spataderen. laserbehandeling bij spataderen. 

dr. RPM Ceulen dermatoloog initiatiefnemer CHK DR.D.J DER KINDEREN Initiatiefnemer Dermalink Blokzijlpark 30 AB Stationsstraat Amersfoort 1 5701(Vathorst) MK Helmond 0492-792939 033-433 46 00ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS

OKG presenteert winterstuk Slaap lekker HEUSDEN – Toneelvereniging Onderling Kunstgenot uit Heusden brengt zaterdag de première van het winterstuk Slaap lekker in gemeenschapshuis Hart van Heuze. Wederom een doldwaze klucht, bij OKG in vertrouwde handen.

Het stuk speelt zich af in Heusden, waar zojuist het jaarlijkse muziekfestival is begonnen. Het lokale hotel zit stampvol, met onder de gasten

Infoavond over meststoffen

De kerngroep dendrologie van Groei & Bloei Asten-Someren houdt volgende week donderdag een infoavond over meststoffen. Deze vindt plaats in het Klok & Peel Museum in Asten. Willy van de Vorst vertelt over mycorrhiza, bodemschimmels, plantenwortels, symbiose en wat dat allemaal voor een plant kan betekenen. De avond begint om 20.00 uur, de toegang bedraagt 2 euro voor niet-leden.

Overig Winterwandeling door Groote Peel

IVN Asten-Someren houdt komende zondag een winterwandeling door de Groote Peel. Er wordt om 13.30 uur gestart vanaf de Kokmeeuwweg in Asten, bij het picknickbankje in

verzekering.” Daarnaast werkt Dietist Nina samen met huisartsen, praktijkondersteuners en heeft ze contracten met ketenzorg Elan en vrijwel alle zorgverzekeraars. Diëtist Nina staat voor kwaliteit. “Ik vind het belangrijk mezelf te blijven ontwikkelen in mijn vakgebied waarvoor ik bijscholingen en cursussen volg.” Ook is ze lid van het kwaliteitsregister paramedici en Nederlandse Vereniging voor Diëtisten. “Iedereen is welkom in mijn praktijk, want iedereen verdient een advies op maat. Met plezier help ik jou bij het vinden van een voedingspatroon dat bij jou past.” Voor meer informatie kijk op www. dietistnina.nl of tel. 06-50883388.

WWW.CEULENHUIDKLINIEK.NL WWW.DERMALINK.NL

Locoslindos met de Somerense Simone van der Weerden speelt vrijdag in De Ruchte.

Denk hierbij aan overgewicht, ondergewicht, maag-darmproblemen, diabetes, hoge bloeddruk, afwijkende cholesterolwaarden, COPD, allergieën, kanker, kauwen slikproblemen, maar ook kinderen met voedingsproblemen. “Mijn specialisaties zijn voornamelijk het behandelen van overgewicht. Overgewicht gaat vaak gepaard met diabetes type 2 of hart- en vaatproblematiek zoals een verhoogde bloeddruk of afwijkende cholesterolwaarden. Bij mij in de praktijk krijg je geen strenge diëten als advies. Samen gaan wij op een verantwoorde en toegankelijke manier aan jouw leefstijl werken waarbij ik streef naar praktische adviezen”, vertelt ze. Hierbij vindt ze het belangrijk om te kijken naar wat er allemaal wel mag en niet naar wat er niet mag. Tevens heeft ze zichzelf gespecialiseerd in het koolhydraat-arm dieet voor diabetes. “Als diëtist wil ik mensen leren dat gezond eten ook lekker kan zijn en waar heus nog wel ruimte is voor af en toe iets lekkers.” Een andere specialisatie is maag-darmproblematiek met onder andere het Fodmap-dieet.

De spelers van Onderling Kunstgenot.

onder meer dokter Claessens. Die verwacht samen met zijn secretaresse een onbezorgd weekendje tegemoet te gaan. Zijn vrouw is in de veronderstelling dat hij op de golfbaan staat, zo moet hij ongestoord zijn gang kunnen gaan. Maar zijn plannetje wordt ruw onderbroken door een verwijfde manager, een luie bediende, een pasgetrouwd koppel, een alcoholverslaafde vrouw en een arrogante

hoornspeler. Tot overmaat van ramp gooit ook zijn snobistische echtgenote inclusief harp roet in het eten. Kortom, een dolle klucht met misverstanden en persoonsverwisselingen, ofwel een vertrouwd avondje lachen met OKG. De voorstelling begint om 20.00 uur, entree bedraagt 10 euro. Later volgen ook nog voorstellingen op zaterdag en zondag 20 en 21 januari.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 24

Fam i l i e b e ri ch t e n

Als het lichaam niet meer wil en het leven wordt een lijden kan men voor het sterven dankbaar zijn omdat het komt als een bevrijden.

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochters en zusjes

Lize & Bente Arts

Bedroefd om zijn heengaan, doch beseffend dat het een voorrecht was hem zo lang in ons midden te mogen hebben, berichten wij u het overlijden van mijn lieve man, ons vadder en opa

8-01-18 Trotse ouders Nick Arts & Koos van der Laak Grote zus Emme Arts Jan van Goijenstraat 1, 5753 AN Deurne

Hem nu voorgoed te moeten missen is moeilijk, maar we zouden veel meer gemist hebben als we hem nooit hadden gekend.

prof. dr. ir. Frans de Haan * Asten, 21 september 1935

Hoogleraar bodemhygiëne en bodemverontreiniging

Gerard Hurkmans

Lieve mensen

An van Heugten

Harrie en Ann van de Voort-van Bommel

Frits en Anita Eline en Wouter Rob Theo en Wilma Leon Gijs

Woonzorgcentrum Eegelshoeve Someren, 9 januari 2018 Offermansstraat 7 f 5715 AM Lierop

VVRB

Ons vadder is thuis bij ons mam, waar u afscheid van hem kunt nemen op donderdag tussen 14.30 - 17.00 uur en tussen 18.30 – 20.30 uur.

Deze huisarts boven uit het land, is voor ons Mejaint op z’n knie geland. Hij heeft de grote vraag meteen gesteld, maar had de centjes nog niet geteld. Zijn krullen is hij jammer genoeg al kwijt, maar heeft nu wel een Brabantse vriendengroep dankzij zijn meid.

De plechtige uitvaartdienst met Gilde-eer wordt gehouden op zaterdag 13 januari om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Naam Jezus te Lierop. Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

30 jaar, proficiat!! VVRB

Hoera

De crematie zal later deze dag in stilte plaatsvinden.

60 jaar

In plaats van bloemen stellen wij een donatie, die in zijn geheel ten goede zal komen aan Zorgboerderij Onder Ons en aan woning 4 van Woonzorgcentrum Eegelshoeve, zeer op prijs. Hiervoor wordt een collectebus bij het condoleanceregister geplaatst.

OPA JO

Liefs Bo, Noa, Sam en Emma

Je was een goede moeder, een heerlijke oma, een toffe vriendin; kortom, je was gewoon een fijn mens.

Na alle mooie jaren die we samen met haar mochten beleven, hebben we geheel onverwacht aan Gods liefde moeten toevertrouwen

De vrienden

Jo Zegveld-van der Vleuten

Een man, baby en bouwen. Deze dertiger is niet te houwen!

echtgenote van

Bèr Zegveld † Jo overleed in de leeftijd van 93 jaar. Hoorn: Paul en Iris Amber Dante Eindhoven: Anita en Jan Pieter Merel en Floor Eindhoven: Rob

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 12 januari om 11.00 uur in de parochiekerk H. Lambertus, Kerkstraat te Someren.

• T e h u u r o p s la g r u i m t e 2 5 o f 40 m 2 i n d e W a ls b er g 065 32 05 7 37 .

Bart en Hélène Max, Sam, Aimée

Frans is overgebracht naar Uitvaartcentrum Someren Asten, Acaciaweg 26 te Someren waar u afscheid van hem kunt nemen op vrijdag 12 januari tussen 19.00 en 20.00 uur. De dienst waarin we hem gedenken zal worden gehouden op zaterdag 13 januari om 11.00 uur in zalencentrum De Pandoer, Vorstermansplein 24 te Asten-Heusden. Vanaf 10.30 uur bent u daar in de gelegenheid om schriftelijk te condoleren. Later deze dag zal Frans in besloten kring begeleid worden naar het crematorium.

• G eb ru ik te b anden v a n a f € 2 5 , 00 i n c l. m o n t a g e en b a la n c er en . T e k o o p g ev r a a g d lo o p - en s lo o p a u t o ' s . D i r ec t g eld en R D W v r i j w a r i n g . T h o m a s s en A u t o ' s H a s p elw eg 37 D eu r n e t el. 0493-35 1 5 5 2 .

SKI’S & SKISCHOENEN (INRUIL)

€10.- €15.€20.- €25.ENZ.

SNEL JE KERSTKILO’S KWIJT? SUIKERVRIJ SIMPEL SMAKELIJK SLANK met bewezen resultaat!

Na een leven vol liefde en hartelijkheid en tot het laatst toe betrokken bij allen die haar zo dierbaar waren, is overleden ons moeder, schoonmoeder, oma en oma Anna

Anna van Heugtenvan den Eijnden weduwe van

Hendrik van Heugten Zij overleed in de leeftijd van 93 jaar. Maria en Theo Arjan en Petra, Ilsa, Lenne Paul en Marij, Stef, Liz Annelies en Peter Daniëlle en Edwin, Ruben, Harm Corine en Maurice, Ise, Fenne Cristian en Elke, Tren, Pim Jan en Tiny Dirk en Saskia Jo en Bert Anke en Roel, Lucas Janneke , Mees Henriëtte en Wim Hanneke en Peter Thijs en Anneloes Willem en Ilse Henk en Petra Wouter Marjolein en Nick Geldrop, 5 januari 2018 Molenplein 13 5721 XJ Asten

† Geldrop, 5 januari 2018

• G ez oc h t: h a r d w er k en d e j o n g em a n v o o r h et m ee p la a t s en v a n h ek w er k . T el. 06-4865 1 609.

Pieter en Simone Eline

Adelheid van Voornstraat 31 5721 KA Asten

WWW.THIJSSENSPORT.NL

Gefeliciteerd Monique

21-08-1934 06-11-1963 03-07-1989 04-11-2017

Irma en Marco Esther †, Carlinde

Toon en Mieke Geert en Brenda

30 jaar, proficiat!!

Riek van Diepen-van den Bogaart Nelly Barten-van Diepen Lijanne van Hees-Barten Noa van Hees

Carola en Rick Luc, Frederique

An Hurkmans-van Heugten

Een boterham in de hand en nog even vlug pinnen, voordat voor deze meid het feest kan beginnen. Kinderen redden is haar levenstaak, daarnaast promoveren wordt dus nog een hele taak. Misschien nog wel eens verhuizen naar een ander stadje, maar ze houdt het voortaan maar bij één schatje.

van de Maffe Tijgers!

Toos van Bussel-Berkers

Hij is in de gezegende leeftijd van 86 jaar van ons heengegaan.

Iedere zondag heeft ze een kater, bij de 3de helft is ze wel weer boven water. Deze rauwe meid kan zuipen als een beest, en viert nu haar 30ste verjaardagsfeest!

Gefeliciteerd

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

echtgenoot van

Wij willen iedereen hartelijk danken voor alle belangstelling voor ons 60 jarig Huwelijk.

Deze regelmien zet haar Liefmans niet graag aan de kant, nu als 30 jarige in de krant

† Helmond, 7 januari 2018

Dorpsweg 16 B 5711 TS Someren T 06 101 93 501 mayahealthyweight.nl

De uitvaartdienst zal zijn op vrijdag 12 januari om 14.30 uur in de H. Maria Presentatiekerk, Wilhelminastraat 3 te Asten. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het parochiekerkhof. Samenkomst in de kerk waar vanaf 14.00 uur gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

In de kerk is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

IN MEMORIAM

De crematie vindt plaats in aanwezigheid van kinderen en kleinkinderen.

Joke Thijs-Vriens

• Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006. • H oogw erk er te h u u r . W er k h o o g t e 1 4 m et er . P a s t d o o r een p o o r t . w w w .d r i es s en v er h u u r .n l S o m er en 06-5 1 439395 .

• H aardh ou t k eu z e u i t ei k , b er k , els , k er s en b eu k en h o u t . 06-2 37 2 061 7 • K rasdok ter. nl, k r a s o p U w a u t o o f v er w eer d e k o p la m p en ? S n el-G o ed k o o p -V a k k u n d i g 06-5 38835 09

Lieve Joke, met tranen in onze ogen hebben wij afscheid moeten nemen van jou. Je hebt ons veel te vroeg moeten verlaten... Maar één ding moet je weten: je was een fijne zus en tante voor ons en we zullen je nooit vergeten! Familie Vriens en kinderen


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 25 Je leven was krachtig en doorzettend je geest steeds werkzaam en vol ijver een strijder ben je geweest. Omringd door de vele liefdevolle verzorging van afdeling somatiek de Lisse is van ons heengegaan

Dora Kolen - van der Putten weduwe van

Theo Kolen * Asten, 29 januari 1937

OPRUIMING HEEL VEEL

* voor hem en voor haar * o.a. shirts, jasjes, truien enz.

† Asten, 7 januari 2018

HEEL VEEL

Asten: Carla en Willy † Chantal en Stefan Asten: Twan

€ 15. MODE 50% MODE 50% MODE

* voor haar * o.a. pantalons, blazers, rokken enz.

Familie van der Putten Familie Kolen

HEEL VEEL

Correspondentieadres: Carla van Galen Hemelberg 28, 5721 CP Asten De crematiedienst wordt gehouden op vrijdag 12 januari om 11.00 uur in de aula van het crematorium, Somerenseweg 120 te Heeze. In plaats van bloemen liever een donatie aan afdeling somatiek de Lisse, waartoe gelegenheid is in het crematorium. Ons mam is opgebaard in Rouwcentrum van den Boom, Tomveld 1 te Meijel. U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen in overleg met uitvaart van den Boom 077 - 4664141.

tuk * voor hem en voor haar Elk 2e s * o.a. vesten, truien, bloeses enz. Winterjassen voor hem en voor haar 20% kassakorting Onze openingstijden Maandag: 13.00 tot 17:30u Dinsdag t/m donderdag: 9.30 tot 17.30u Vrijdag: 9.30 tot 20.00u Zaterdag: 9.30 tot 17.00u

GREIN MODE

FLORAPLEIN 3 ASTEN T E L . / FA X 0 4 9 3 - 6 9 1 2 7 1 • W W W. G R E I N M O D E . N L

uitvaartbegeleiding

van den Boom Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Sandra Slegers-de Groot

Asten-Someren | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

Zoveel wilde je nog doen, zoveel wilde je nog leren. Zoveel wilde je nog ontdekken en nu is je weg al ten einde.

Sinds 1953

Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Na een kortstondige ziekte is, tot ons groot verdriet, van ons heengegaan mijn lieve vrouw, ons moeder, schoonmoeder en trotse oma

Truus van Berlo-Swinkels Gertruda Johanna Maria echtgenote van

Wim van Berlo Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar. Deurne: Wim Deurne: Marcel en Anita Rachna en Maikel Jitte Jesper Deurne: Miranda en Ton Bram Loes 8 januari 2018 Willem Wijnenlaan 7, 5753 HB Deurne U kunt afscheid nemen van Truus in het Uitvaartcentrum ‘t Brummelhuis, Sint Willibrordusplantsoen 4-6 te Deurne, op vrijdag 12 januari van 18.30 tot 19.30 uur. De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 13 januari om 10.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray. Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Uitvaartcentrum Someren Asten Acaciaweg 26 5711 CM Someren

T 0493 - 49 34 15 T 0493 - 69 16 10 E info@meeuwsverspeek.nl I www.meeuwsverspeek.nl

Alles zal vanaf nu anders zijn… Het doet ons goed dat we zoveel steun, zoveel kaarten, bemoedigende woorden en berichten hebben mogen ontvangen na het overlijden van mijn lieve man en ons pap,

Peter Bell Bedankt voor uw aanwezigheid en medeleven tijdens de afscheidsdienst. Lian, Ingrid en Linda Bell Fam. Bell – Fam. van Hoey

• Gezocht: hardwerkende jongeman voor het mee plaatsen van hekwerk. Tel. 06-48651609.

ADIDAS-NIKE VOETBALSCHOENEN

€10.- €15.€20.- €25.ENZ.

WWW.THIJSSENSPORT.NL

Uitvaartzorg Waterhof Asten

06 55 14 04 83

• Haardhout keuze uit eik, berk, els, kers en beukenhout. 06-23720617

• Glaswol en Pir isolatie (Dupanel). Aan spotprijzen bij de Isolatiehal tel. 0492-542002.

SPEEL-O-THEEK SOMEREN

Op zoek naar vrijwilligerswerk?! Dan zijn wij op zoek naar jou!! Wij zijn dringend op zoek naar mensen die ons team willen komen versterken bij het uitlenen van speelgoed op vrijdagavond. Door het jaar heen zijn er nog een aantal andere klusjes te doen. Wij bieden een gratis abonnement. Is dit iets voor jou of ken je iemand waarvoor dit een geschikte vrijwilligersklus kan zijn, neem dan contact met ons op. Je vindt ons achter de bibliotheek. Kom eens langs op vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur of pak de telefoon: 06-46478672 (vrijdagavond) of 0493 - 690212. Mailen kan ook naar info@speelotheeksomeren.nl.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 26

Zuid-Afrika bedankt Gemert

Cursu sse n Aanmelden cursus eerste hulp

EHBO-vereniging Someren start op 30 januari weer met de cursus Eerste Hulp. Aanmelden kan nu al. In de cursus is ook de module eerste hulp aan kinderen opgenomen. De cursus omvat tien lessen van 2,5 uur en voldoet aan de IKK-norm. Aan het einde wordt er afgesloten met een officieel examen en een Oranje Kruis-diploma. Ga voor meer info naar ehbo-someren.nl. Aanmelden kan via secretariaat@ehbo-someren. nl of via 06-30712068.

Jezelf presenteren

De Broekriem verzorgt woensdag 17 januari van 9.30 tot 11.30 uur de workshop Presenteren met Plezier. De workshop vindt plaats in De Boerderij, Harmoniestraat 105 in Helmond en is bedoeld voor werkzoekenden. Deelnemers gaan aan de slag met allerlei fysieke en theateroefeningen om zichzelf zo te kunnen presenteren dat ze zich er goed bij voelen. Ze worden verzocht een persoonlijk voorwerp mee te nemen waar ze enthousiast over zijn. Aanmelden: www.debroekriem.nl/ event/presenteren-met-plezier.

Klankschaalbeleving

In Het Levensatelier is maandag 15 januari een workshop klankschaalbeleving. De workshop is met name geschikt voor mensen die last hebben van stress. Klankschalen werken rustgevend. Ze worden al eeuwen gebruikt in Tibet en Nepal tijdens meditaties door monniken

in de kloosters. Deelnemers hoeven niets anders te doen dan lekker te gaan liggen op hun matje. Aangeraden wordt een extra vest en warme sokken mee te nemen. De workshop wordt gegeven door Henk Eickmans en Ardy Manders. Eickmans werkt met oceandrum, rainstick, koshi en Tibetaanse klankschalen. Informatie en aanmelden: info@hetlevensatelier.nl. Het Levensatelier is gevestigd aan de Burgemeester Wijnenstraat 9 in Asten.

Reanimatiecursus Hartentroef

Hartpatiëntenvereniging Hartentroef Asten-Someren start op maandag 29 januari met een nieuwe reanimatiecursus. Tijdens deze cursus leren deelnemers een situatie herkennen waarbij een persoon gereanimeerd moet worden, en hoe vervolgens om te gaan met AED-apparatuur. Na goed doorlopen van de cursus ontvangen deelnemers na afloop een officieel diploma van de Nederlandse Hartstichting. Cursisten mogen dan gebruikmaken van AED-apparatuur die in de regio Asten-Someren-Deurne door Heart Safe Regio is geplaatst. De cursus bestaat uit twee lesavonden op maandag 29 januari en maandag 5 februari. De bijeenkomsten vinden van 19.30 uur tot 22.00 uur plaats bij Onis aan de Kerkstraat 10 in Asten. De kosten bedragen 25 euro per deelnemer. Opgeven kan bij Roos Vankan via 0493-694531 of per mail via roosvankan@hetnet.nl.

Lichtjesavond op Jacobshof DEURNE - Donderdag 18 januari wordt op begraafplaats Jacobshof in Deurne een lichtjesavond gehouden. Tussen 19.00 en 21.00 uur is de begraafplaats aan de Pastoor Jacobsstraat sfeervol verlicht met honderden kaarsen en fakkels. De organisatie is in handen van coöperatie Dela in samenwerking met begraafplaats Jacobshof.

Nabestaanden krijgen de gelegenheid om een kaars te branden als een mooie herinnering aan hun dierbaren. De lichtjesavond biedt hen de mogelijkheid om tijdens deze donkere maanden een bezoek aan de begraafplaats te brengen in een warme, intieme sfeer. Marijke Kupers, regiomanager Dela Oost-Brabant: “Aan het begin van het nieuwe jaar denken veel mensen vaak aan hun overleden dierbare. De behoefte om weer even bij deze persoon te

zijn, is in deze periode dan ook extra groot. Door de feestdagen, de korte, donkere dagen en het slechte weer is het echter juist moeilijker om het graf te bezoeken. Wij hopen op deze manier troost te bieden, met het licht van de kaarsen en mooie muziek in dit moeilijke jaargetijde.” Tijdens de lichtjesavond zijn nabestaanden welkom. Er is voor iedereen een warm drankje. Tevens wordt deze avond muzikaal omlijst met sfeervolle muziek van een troubadour.

Kerkb e ri ch t e n Franciscusparochie Asten|Someren www.rkfranciscus.nl 0493-691315 H.Maria Presentatiekerk Asten Zaterdag 18.30: Eucharistieviering mmv VZ; Intenties: Jan en Miet v Lierop en zoon Pieter; Cor vd Pol; Elly Bukkems- Douven. Zondag 11.00: Eucharistieviering mmv Jozefkoor (aansluitend koffie en thee voor iedereen)Intenties: Jan Koolen; Mia Eijsbouts; Jan Leenen en Zus Leenen –Verlijsdonk; Ronald de Vos vw sterfd; Mathieu Stevelmans vw sterfdag; Johannes v Hout; Petrus en Helena van Kessel- v Gemert. 12.30 u Doop Lize Jansen. 13.15 u Doop Davina Sleegers. Dinsdag 9.30: Eucharistieviering Kapel Missiezusters. Donderdag 17.00: Eucharistieviering Kapel Missiezusters Intentie: Tot welzijn van de gehele Franciscusparochie en kerk. H. Antonius van Padua Heusden Zaterdag 13 januari 18.30:: eucharistieviering mmv kerkkoor. Intenties: Nel en Piet v.d. Heuvel en Jan en Lenie; Willem en Miet Vinken en dochter Nelly. Na afloop is er koffie in het zaaltje. O.L. Vrouw Praesentatie Ommel Zaterdag: 17.30: Rozenhoedje; 18.00: H. Mis op de 2e zondag door het jaar: om sterkte bij een medische ingreep, Janus en Jo vd Eijnden– Swinkels en dochter Hanneke. Zondag 09.00: rozenhoedje; 09.30: H. Mis op de 2e zondag door het jaar, m.m.v. Gem. Koor St Cecilia uit Ommel: Piet en Dina vd Ven–Bankers en familie, Theo v Rijssel, Mariet Eijsbouts– Driessen vw haar verj., Frans-Jozef Goossens vw zijn verj., overl. fam. Eijsbouts–v Helmond, Jo Blijs–vd Nieuwenhof, Theodorus v Overbeek vw zijn verj. Maandag 08.30: H. Mis: voor het welzijn vd jonge mensen. Dinsdag 08.30: H. Mis: voor het welzijn vd gezinnen en de alleenstaanden; 19.00-20.00:: Aanbidding vh Allerheiligste Sacrament. Woensdag 08.30: H. Mis: voor de

zielenrust v alle overledenen. Donderdag 08.30: H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek bij de Mariatroon. Vrijdag 08.30: H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen, om zegen over een gouden huwelijkspaar. Lambertuskerk Someren Zondag 9.30: H. Mis; Koor: Dameskerkkoor St. Lambertus; Intenties: An v Diepen; Jurgen Meeuws vw sterfdag; Tjeu v Bree vw sterfdag. Maandag Sonnehove 18.30: H. Mis. Eegelshoeve Someren Zaterdag 19.00: H.Mis. Intenties: voor een zieke. H. Naam Jezus Lierop Zondag 10.00: H mis; Intenties: Miet vd Nieuwenhof-Bierings vw trouwdag; Ouders van Vroonhoven van Asten vw verjaardag vader; Overleden leden van de familie Smits Hurkmans Lieke Martin-Calant vw sterfdag; 11.00: Doop Zoë Rutjens. Woensdag 17 januari 19.00: H Mis in Henricushof; Intenties: Til en Piet Cortooms en Mien. Someren Heide 11.00: Eucharistieviering m.m.v. Jozef-Pauluskoor; Intenties: Levende en overleden leden van het gezin J. Vossen-Vaes; Namens de parochie voor: Anny Hendriks-van Bommel. O.L.Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind Zaterdag 13 januari om 18.00: H. mis in de Einder, ingang Lambertusstraat. Intentie: Overleden familie Seijkens. Kapel Sluis Xlll Zondag 13 januari: Communieviering 10.15

Protestantse kerk Asten | Someren Zondag, 14 januari. Dienst in Someren, Speelheuvelplein. Aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds Van Iperen, predikant te Asten en Someren.

In 2017 is er een nieuwe waterput gerealiseerd. GEMERT - Stichting Britt Helpt vindt dat ieder kind recht heeft op onderwijs, ook als ze ver van school wonen of als hun ouders arm zijn. Dat is in Zuid-Afrika geen vanzelfsprekendheid. Daarom is Stichting Britt Helpt sinds 2012 actief om het onderwijs in Limpopo te verbeteren. Afgelopen jaar hebben zij steun ontvangen van de vastenactie en dat zullen zij dit jaar weer krijgen.

Stichting Britt Helpt steunt drie projecten in Zuid-Afrika. Al sinds 2012 wordt de Boithuto Combined School ondersteund in Swartwater. Door de jaren heen is er al veel steun geleverd door bijvoorbeeld het realiseren van extra klaslokalen en schenking van schooluniformen. Als je geen schooluniform hebt, mag je namelijk niet naar school. Met dank aan de opbrengsten van de vastenactie is het afgelopen jaar onder andere extra lesmateriaal aangekocht. Er waren namelijk vakken waar helemaal geen boeken voor waren en het kwam ook voor dat de hele klas één wiskundeboek moest delen. Daarbij waren voor sommige vakken geen leraren aanwezig die de stof zelf beheersten. Nu is er voor ieder kind een eigen boek en voor de vakken waar geen leraren voor zijn, zijn er dvd’s waarin de stof goed uitgelegd wordt. Voor het eerst sinds vele jaren heeft dit geleid tot

een slagingspercentage van 100% in de hoogste klas. Een super resultaat. Ook is er een ruimte voor de leraren gerealiseerd, die was broodnodig en een moestuin waarmee ze nu zelf kunnen leren verse groenten te kweken en te bereiden.

Kinderdagverblijf

Sinds 2016 steunt Stichting Britt Helpt ook een klein kinderdagverblijf in Motlopi. Hier worden ongeveer twintig kleine kinderen opgevangen en daarmee wordt voorkomen dat oudere broers en zussen van school gehouden worden om op de kleintjes te passen. In 2017 is er met dank aan uw hulp een heel nieuw kinderdagverblijf gerealiseerd met sanitair, drie bedjes waarin de kleintjes kunnen slapen en een speeltuin om even gewoon kind te kunnen zijn.

Mosima Primary School

In 2017 is tenslotte een derde project opgestart, de Mosima Primary School in Hlagalakwena. De school heeft geen kostschool-faciliteiten en omdat kinderen van heinde en ver moeten komen is dat een groot probleem. De school is namelijk bedoeld voor 240 kinderen en als er niet snel meer leerlingen komen, zou de school mogelijk zelfs moeten sluiten. Ook zijn er kinderen die weliswaar uit de buurt komen, maar geen vei-

(Foto: Stichting Britt Helpt) lige thuissituatie hebben of niemand hebben die voor ze zorgt of naar ze omkijkt. Ook is de watervoorziening op deze school absoluut ontoereikend. In 2017 is er een nieuwe waterput gerealiseerd en een deel van het meubilair vervangen. Ook is er een start gemaakt met de bouw van een kostschool om in ieder geval vast sanitair voldoende voor 24 kinderen te realiseren en tien stapelbedden te schenken die voorlopig in lege klaslokalen staan. De bedoeling is dat de komende jaren de kostschool stukje voor stukje aangelegd gaat worden in nauwe samenwerking met de leraren, ministerie van onderwijs en de lokale bevolking.

Bijeenkomst in De Mortel

In 2017 hebben alle kerkdorpen via de Vastenactie 6.752 euro bij elkaar gebracht. Op woensdag 17 januari legt Britt verantwoording af hoe de 6.752 euro is besteed. Tevens legt ze uit wat het doel voor 2018 gaat worden. De bijeenkomst van 17 januari is in MFA De Sprank in De Mortel en begint 0m 19.30 uur. Iedereen is welkom. Stichting Britt Helpt is opgezet door Britt van Berkel uit Gemert, die al op 12-jarige leeftijd is begonnen met het helpen van de kinderen in Zuid-Afrika. Kijk voor meer informatie: www. stichtingbritthelpt.nl.

In fo e n di enst en Huisartsen

Bij spoedgevallen, avond-, nacht- en weekenddienst: de centrale huisartsenpost bij het Elkerliek in Helmond: tel. 0900-8861. Spoedpost huisartsen Geldrop: alleen bereikbaar buiten praktijkuren van de eigen huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. Telefoon eveneens: 0900-8861.

Apotheken

Alphega apotheek Floralaan 28 in Asten, tel. 0493-694343. Op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Buiten deze openingstijden voor spoedgevallen: de apotheek in het Elkerliek in Helmond aan de Wesselmanlaan 25, tel. 0492-595983.

Tandartsen

In het weekend vanaf vrijdag 12.00 uur is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel bereikbaar, alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Tel. 06-22094316.

Buurtbemiddeling

Voor geluidsoverlast en problemen met de buren: Buurtbemiddeling DAS: 06-27856865 of asten@bemiddeling.nu.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 09008998636 of zorgboog.nl. Ook voor

informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Voor nieuwe aanmeldingen: CIZ Veldhoven, tel. 040-2549999.

Politie Asten

Dierenartsenpraktijk De Eenhoorn, Ommelsveld 25 Asten, tel. 0493689715. Dierenartsenpraktijk Asten, Dijkstraat 1 Asten, tel. 0493-691330. Ook voor spoed.

Afdelingsbureau Asten, Planker 20; geopend: maandag t/m vrijdag: 9.0017.00 uur, zaterdag: 10.00-16.00 uur, zondag: gesloten. Alarmnummer: 112. Geen spoed: 0900-8844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000.

Bloedafname

Het Elkerliek ziekenhuis heeft een bloedafnamelocatie in medisch centrum Campanula aan de Floralaan 30, ingang Lienderweg in Asten. Op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. Trombosedienst op werkdagen van 8.00 tot 10.00 u.

Onis Welzijn

Onis Welzijn voor vragen over welzijn, (mantel)zorg, meedoen, wonen of inkomen in Asten en Someren. Tel. 0493-441234, e-mail info@oniswelzijn.nl<mailto:info@oniswelzijn. nl.

Lev-groep

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werk, echtscheiding en geldzaken en werkt wijkgericht met vrijwilligers. Asten: 0493-693889. Zie ook levgroep.nl. De crisisdienst van Levgroep is tijdens en buiten kantoortijden bereikbaar via tel. 0492-598989.

Savant Zorg

Voor persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleeghuiszorg, verblijf, huishoudelijke verzorging en maaltijdservice. Ook voor acute zorg 24 uur per dag zeven dagen per week: tel. 0492572000, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Dierenartsen

Dierenambulance

Opvang zwerfdieren: Dierenbescherming Zuidoost-Brabant. De dierenambulance rijdt voor huisdieren, kleine landbouwdieren en voor in het wild levende dieren die in nood zijn. De meldkamer dierenhulp is bereikbaar via 0900-1120000. Dierenambulances rijden niet voor dode dieren. Melding daarvan kan bij de gemeente of in het weekend bij de politie.

Acteon Thuiszorg

Huishoudelijke ondersteuning in het kader van de WMO. In 24 gemeenten waaronder de Peelgemeenten. Tel. 040-2487740 of zie www. acteonthuiszorg.nl.

Vogelasiel

Voor opvang vogels: Stichting Vogelasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop. Tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www.poetszorg.nl, tel: 0642677878.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 27

ALLE FILIALEN

ZONDAG 14 JANUARI

OPEN

25 JARIG

JUBILEUM

12.00 - 17.00 UUR

HÄLSING BOXSPRING 1.000 VLAK / ELEKTRISCH

21%

HÄLSING BOXSPRING 11.000 DEELBAAR VLAK/ELEKTRISCH OF HOOG/LAAG WEGENS ENORM SUCCES GAAN WE NOG EVEN DOOR

IJ BTW-VRN KOPE

21%

IJ BTW-VRN KOPE

EN OOK NOG

Complete 2 persoons vlakke / elektrische boxspring - incl. hoofdbord - incl. gestoffeerde vlakke/ elektrische boxen - incl. gestoffeerde pocket-matrassen - incl. comfort-topper - kleur na keuze

795,Nu met BTW-korting v.a.

GRATIS

UITSTAPVERLICHTING

BIJ AANKOOP VAN EEN BOXSPRING*

657.-

Elektrische uitvoering 1295.- nu vanaf 1071.-

www.slaapcentrum.nl Zet en drukfouten voorbehouden. * Aktie geldt niet voor reeds geplaatste orders en andere lopende aanbiedingen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Complete 2 persoons “deelbare” vlakke/elektrische of hoog/laag boxspring

- incl. hoofdbord - incl. gestoffeerde vlakke/ elektrisch boxen - incl. gestoffeerde pocketmatrassen - incl. comfort- toppers - kleur na keuze

Nu met BTW-korting EN 20% verzekeringskorting v.a.

1195,-

791.-

Elektrische uitvoering 1695.- nu vanaf 1121.-

Voor bezoek aan huis mail naar: afspraak@slaapcentrum.nl Helmond 0492 - 52 08 80 • Roermond 0475 - 33 51 09 • Geleen-Sittard 046 - 410 71 00 • Maastricht-Gronsveld 043 - 363 05 25

DE ALLERLAATSTE WEKEN LEEGVERKOOP TRUUDS XXL 20-50% KORTING-TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD

Grote nieuwe collectie industriële lampen en meubels nú 20% korting ETS BRINKER CARP

– 30% COLLECTIE 2017KER ETC!

IN 600 STUKS BR D OP VOORRAA

DERIJEN IL H C S E L L A P O ING! NU 50% KORT

WEES ER SNEL BIJ want OP=OP E. truudswoonwinkel@live.nl • I. www.truudswoonwinkel.nl

Haageijk 25 5421 KW Gemert • T. 0492 820 041 Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 10.00 – 18.00 uur zaterdag van 10.00 – 17.00 uur géén koopavond Like ons op


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 11 januari 2018 | pagina 28

Wat Bergopwaarts bracht in 2017! 2017 was voor Bergopwaarts een dynamisch en succesvol jaar. Op 1 januari startten we met ons ondernemingsplan 2017 – 2020. De nadruk ligt daarin niet zozeer op wát wij doen, maar vooral op hóe wij dat doen. De kernwaarden ‘Samen’, ‘Persoonlijk’ en ‘Betrokken’, geven ons richting. We blikken graag met u terug.

Leefbaarheid

Bewoners konden op ons rekenen voor onder-

steuning bij hun initiatieven om buurtbewoners

te verbinden en straten en buurten op te fleuren. Zo dragen wij bij aan de leefbaarheid in buurten. Zomaar wat voorbeelden:

• De binnentuin op De Heuvel in Deurne is opgeknapt.

• We droegen bij aan een mozaïekbankje in

de Eikelaar in Asten en aan speeltuin ’t Turfke in Helenaveen.

• Aan de Houtstraat in Asten is het achterterrein opgeknapt en opnieuw bestraat. Hiervoor hergebruikten we tegels van de achterompaden in de Bloemenwijk.

Nieuwbouw

• De eerste fase van de nieuwbouw aan de Europastraat in Deurne is klaar. Na jaren braak liggen, kunnen er eindelijk weer mensen wonen op deze plek die de toepasselijke naam ‘De Parel’ heeft gekregen! Het gebouw ligt op de hoek Europastraat/Molenstraat en bestaat uit 37 huurappartementen aan de rotonde en het naastgelegen blok met 8

beneden- en 8 bovenwoningen. De jongste huurder is 22 jaar en de oudste is 88 jaar,

een mooie mix van bewoners. De bouw van fase 2 (36 huurappartementen en 6 koop patiowoningen) startte in mei 2017 en is in volle gang.

• In november zijn wij gestart met de bouw van 11 sociale huurappartementen en 8 beneden- en 8 bovenwoningen aan de Zandbosweg in Deurne.

• In november gaven wij ook het

startsein voor de bouw van 22 sociale huurappartementen in Het Klavier in Aarle-Rixtel.

• In oktober startte de grondige verbouwing

In gesprek met onze huurder Jaarlijks verwelkomen heel wat huurders ons met een kop koffie bij hen thuis. Wat speelt

er, wat houdt huurders bezig? Door daarover met huurders in gesprek te gaan, houden we

contact en halen we waardevolle informatie op. Die gebruiken we bij het uitvoeren van onze plannen. In 2017 voerden we aan de koffietafel 70 gesprekken. Daarnaast spraken we tijdens een huiskamergesprek in de Koolhof in Deurne met bewoners en ondernemers over hun

van het kantoorpand op de hoek van de

Martinetstraat en de Markt in Deurne. Hier komen 22 sociale huurappartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens, vooral voor starters.

wens om verschillende speel- en ontmoetingsplaatsen in de wijk te realiseren. Inmiddels is er een speel- en ontmoetingseiland aan de Dieze gerealiseerd. Ook organiseerden we een

Huis van de Toekomst

klantenpanel, een actieve discussie met bewoners over de digitale dienstverlening.

Aan de Ligthartstraat in Deurne onderging een bestaande grote eengezinswoning een complete renovatie. In maart verhuisden Hester en haar twee tieners naar de woning,

Voorrang voor huurders

die ‘Futurum’ heet. Deze ‘nul-op-de-meterwoning’ wekt

Onze verkoopwoningen gaan niet meer direct de vrije markt op.

minstens evenveel energie op als voor het verbruik nodig

Huurders krijgen voorrang als zij een woning die wij te koop aanbieden

is. Futurum is daarnaast voorzien van technische snufjes

willen kopen.

die zorgen voor comfort en de bewoners inzicht geven in hun

energieverbruik. Bij dit pilotproject testen de nieuwe bewoners een

jaar lang de voorzieningen in huis. Ze geven ons informatie over de opgewekte energie, het daadwerkelijke energieverbruik en de gebruiksvriendelijkheid van de apparatuur.

Samen(werking)

• Samen met Helmondse woningcorporaties, gemeente, politie, zorg- en maatschappelijke

organisaties ondertekenden we het manifest ‘Een gezamenlijk antwoord op kwetsbaarheid’. Hiermee verbinden we ons om de

Onderhoud

herkennen, erkennen en concreet aan

• De collectieve cv-ketels vervingen we op het Spicaplein in Asten, het Crobachplantsoen

• We vervingen buitenkozijnen en buitendeuren bij 53 woningen.

problemen van kwetsbare mensen te te pakken.

• ‘Wonen met Gemak’ biedt 65-plussers in de gemeente Deurne gratis informatie, advies

in Deurne en de Vincentiusstraat in Neerkant.

• Bij 27 woningen voegwerk vervangen van schoorstenen en bij 20 andere woningen het voegwerk van de kopgevels vervangen.

en praktische hulp bij het aanpassen van

• Op De Heuvel in Deurne vervingen we de complete besturing en de cabinebekleding

organiseren wij bijeenkomsten voor onze

• 6 woningen kregen nieuwe dakramen

thuis te blijven wonen.

• Asbesthoudende golfplaten hebben we bij

hun woning. In een actieve samenwerking huurders (65+). Zo helpen we hen langer

van de lift.

en 14 woningen een nieuwe dakkapel.

34 bergingen laten verwijderen en vervangen en bij 2 woningen is de bitumineuze

Klantgericht binnenonderhoud / woning periodieke keuring

Huurders bepalen zelf wanneer hun keuken, toiletruimte, doucheruimte, opdekdeuren

of vlizotrap toe zijn aan onderhoud. Voldoet hun aanvraag aan een aantal voorwaarden, dan vervangen we de gewenste onderdelen. In 2017 vervingen we*: toiletinrichting (24),

dakbedekking vervangen.

• Bij 435 woningen is het buitenschilderwerk uitgevoerd.

• Bij 46 woningen is spouwisolatie aangebracht.

douche-inrichting (56), keukeninrichting (48), keukenblok en keukenkastjes (53), opdek

binnendeuren (40), vlizotrap (9). De veiligheidskeuring van de gas- en elektrische installatie, de Woning Periodieke Keuring, is uitgevoerd in 1427 woningen.

* Het getal tussen haakjes betreft het aantal woningen

WWW.BERGOPWAARTS.NL

Speciaal project

In het centrum van Deurne kregen 35 woningen een compleet nieuw dak, met aan één zijde zonnepanelen voor meer comfort én lagere woonlasten voor de bewoners.

Peelbelang wk02  
Peelbelang wk02