Page 1

donderdag 5 juli 2018 We e k Jaargang 96

27

WWW.PEELBELANGONLINE.NL

3 De kermis komt naar Asten

3 In Heusden staat veel te gebeuren

4

5

Asten wikt en weegt over financiën

15

Kennedymars ook door Asten en Ommel

Er gaat weer gebouwd worden bij De Donck

1 Webs1 paar 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 11 1Webshop Webshop 1 Webshop 111Webshop Webshop Webshop111Webshop 2 Winkels 1Webshop Webshop Webshop Webshop 2Winkels Wink Altijd dichtbij! 2 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 Webshop Winkels Winkels 222Winkels Winkels Winkels 222Winkels 2 Winkels Altijd dichtbij! Altijd dic Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! KIJK VOOR ALLE MERKSCHOENEN OP: 1 1 ALLE Webs KIJ K VOOR MER 2 Winkels 1 Webshop 1 Webshop 1 1 1 Webshop Webshop Webshop KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN OP: 1 Webshop VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L 1 Webshop 111Webshop Webshop Webshop111Webshop 2 Winkels 1VA Webshop Webshop Webshop 2 Wink N M I E.Winkels R LL O S C Altijd dichtbij! 2 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 Webshop VA N M I E R L O S C H O E N E N N Altijd dichtbij! 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 222Winkels Winkels Winkels 2 Winkels Altijd dichtbij! Altijd dic Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! A ST E N | B E E K E N D O NK Altijd Altijd di Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij!

1 Web 1 Webshop 2 Win 2 Winkels 1 Web 1 Webshop Altijd dichtbij! 2 Winkels 2 Win 2 Winkels M R LL O S C VA N M I E R L O S CAltijd H VA O EN Ndichtbij! E NI E. N 111Webshop Webshop Webshop 2 2 2 Winkels Winkels Winkels VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

1 Webshop 2 Winkels VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

Altijd dichtbij! K IK JK IK J Altijd K VO I J VO KOVO R O R A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS RKIJ EKS C R KS CO HCEO H NEO ENE N ENN O E P: N O P: O P:EN OP: KH VOOR ALLE MERKSCHOEN Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij!

Asten en Donk KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN ENEN OP: EN OP: OP: AN ON S.ECN K IK JK VO R A E RE KS C NEO ENE NENN O IK JK I J VO KOVO OR OLA RLLEA LM L ELM M REKS RH KS CO HCEO H E P: N O KIJ P: OKIJ KN VOOR ALLE MERKSCHOEN OP: V V AALLE A V NKIJ N A M M M IenR E IenR LEDonk O LR O S LO C S C H SVH C O H O EMN O EI-EBeek N ER LN EEN N .HN LO. EN LN ELN . N L Asten Asten Asten - Beek -I Beek -E Beek en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl ASTE N

|

BEEK EN DONK

KI

V

A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRwww.vanmierloschoenen.nl O SLwww.vanmierloschoenen.nl O C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .ENN .N L. N LL www.vanmierloschoenen.nl

VV AA NN MN IE LEO S C H OH EN .EN L. N V A M M IR EIR LRO LO SC SH C O O EN EN EN N .N L L

VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

ASTE N | B E E K E N D O N K

A SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

Asten - Beek en Donk

TNS ET N|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek enen Donk en Donk DonkA SATSEA

Asten - Beek en Donk

Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA EENEKN DEO TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK N DN ODKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl K A S T E N 1| Webshop BEEK EN DONK

Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

11 1Webshop Webshop Webshop www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl Asten - Beek en Donk 2 Winkels VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L 2 2 2 Winkels Winkels Winkels VV AA NN MN IE Lwww.vanmierloschoenen.nl S C H OH EN .EN L. N V A M M IR EIR EO LRO LO SC SH C O O EN EN EN N .N L L

K IK JK VO R A E RE KS C NEO ENE NENN O IK JK I J VO KOVO OR OLA RLLEA LM L ELM M REKS RH KS CO HCEO H E P: N O P: O P:

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

Altijd dichtbij! K IK JK IK J Altijd K VO I J VO KOVO R O R A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS RKIJ EKS C R KS CO HCEO H NEO ENE N ENN O E P: N O P: O P:EN OP: KH VOOR ALLE MERKSCHOEN Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij!

Asten en Donk KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN ENEN OP: EN OP: OP: AN ON S.ECN K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O KIJ P: OKIJ KN VOOR ALLE MERKSCHOEN OP: V V AALLE A V NKIJ N A M M M IenR E IenR LEDonk O LR O S LO C S C H SVH C O H O EMN O EI-EBeek N ER LN EEN N .HN LO. EN LN ELN . N L Asten Asten Asten - Beek -I Beek -E Beek en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl ASTE N

|

BEEK EN DONK

KI

V

A SATSEA EENEKN DEO TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK N DN ODKNOKN K

VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRwww.vanmierloschoenen.nl O SLwww.vanmierloschoenen.nl O C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .ENN .N L. N LL www.vanmierloschoenen.nl

VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

Altijd dichtbij! T E TN|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl DN ODKNOKN A SATSE A NS EB |EEKBE EK EENEKN DEO N K KIJK ALLE MERKSCHOENEN OP: Asten Asten Asten - Beek -VOOR Beek - Beek enen Donk en Donk Donk Asten - Beek en Donk

ASTE N | B E E K E N D O N K

KIJ K- Beek ALLE MER Asten Asten Asten -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk KIJ K- Beek ALLE MERKSCHOEN EN OP: Asten Asten Asten -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl VAwww.vanmierloschoenen.nl Nwww.vanmierloschoenen.nl Mwww.vanmierloschoenen.nl I EAsten R L O- Beek SCH O E NEN.NL en Donk A SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

Asten - Beek en Donk

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl K ASTE N | B E E K E N D O N K

ASTE N A S T E N | www.vanmierloschoenen.nl BEEK EN DONK

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

Asten Kerkstraat 5, Deurne- Beek Asten - Beek en Donk A ST E NT. 0493 | B35 E E22 K 10 EN DONK www.vanmierlo info@advocatenkantoorlemmens.nl www.vanmierloschoenen.nl Asten - Beek en Donk

Altijd di Altijd dichtbij! www.advocatenkantoorlemmens.nl www.vanmierloschoenen.nl ASTE N

ASTE N | B E E K E N D O N K

Asten - Beek Asten - Beek en Donk Alle tandartsbehandelingen en het tandtechnische laboratorium www.vanmierlo onder één dak! www.vanmierloschoenen.nl Uw klinisch tandtechnicus: Bart Hermans Implantaten Klikgebit Klaar terwijl Kunstgebit u wacht! Reparaties Vertrouwd & Vakkundig

Na 70 jaar blaast Harrie Loomans af

‘Ik ga het gruwelijk missen’ OMMEL – Na 70 jaar trouwe dienst begint het lichaam van Harrie Loomans tegen te sputteren. Maar had het aan de 82-jarige Ommelnaar gelegen, dan blies hij nog volop door. Afgelopen maandag nam muziekvereniging Sancta Maria afscheid van een boegbeeld. “De lange noten haal ik niet meer, en dan zakt het animo.”

door Maarten Driessen Sancta Maria wilde zijn stoppen niet zomaar voorbij laten gaan, en daarom was Loomans de afgelopen week

het middelpunt van de aandacht. “Hoeft van mij niet zo, maar ach, we draaien maar met de molen mee”, zegt Loomans, zittend in zijn achtertuin. Niet dat hij het niet waardeert,

Derde Crazy Bikeride

100 GRAM SNIJWORST EN 100 GRAM BOTERHAMWORST SAMEN VOOR € 2,50 GELDIG VAN DONDERDAG 5 JULI Thomas Koppens, keurslager Someren • www.koppens.keurslager.nl TOT EN MET WOENSDAG 11 JULI

Thomas keurslager MarcelKoppens, Louwers, keurslager Someren Asten •• www.koppens.keurslager.nl www.louwers.keurslager.nl

Marcel Louwers, keurslager Asten • www.louwers.keurslager.nl

Kennedymars Terras Zie pagina 6 W EU

NIEUW T HE

NOGNooit NOOITiNIN NoG LIESSELGeWeest GEWEEST?? LiesseL ??

KOM NOU!! E S VOOR UW OPEL-SERVICE

DR

A

ASTEN – TWC Asten houdt komende zondag voor de derde keer de Crazy Bikeride, een spectaculaire mountainbiketocht over een parcours van zo’n zeven kilometer. Deelnemers komen onderweg allerlei leuke en uitdagende hindernissen tegen, die tevens de techniek op de proef stellen. Startlocatie is Manege Heijligers aan de Reeweg 3 in Asten. Tussen 9.00 uur en 11.00 uur kan de rit vanaf daar worden begonnen. Deelnemers kunnen een gewenst aantal rondes fietsen. De kosten bedragen 5 euro per persoon, kinderen tot 16 jaar mogen gratis meedoen.

al die moeite, integendeel zelfs. weg, lid van de muziekvereniging Maar een leven lang fanfare is voor is allang niet meer vanzelfsprekend. de geboren en getogen Ommelnaar Loomans ziet het allemaal met lede niets minder dan vanzelfsprekend. ogen aan. Want hoewel zijn kindeZijn vader was namelijk een van ren de muzikale familielijn trouw de oprichters van Sancta Maria. voortzetten, halen velen elders hun En naast hem bliezen ook zijn vier vertier. “Toeloop vanuit de jeugd broers altijd mee. “In die tijd had kun je bijna vergeten. Ze beginnen je hier niet veel wel, maar houden anders. De fanhet niet vol. Bij ‘Het was alle weken fare en de handvoetbal pak je een minstens één keer met boogvereniging, bal en ga je aan dat was het wel. de gang. Hier heb dat ding op stap’ We hadden toen je vier jaar opleieen goede club, ding nodig, om een in de glorietijd zeker vijftig leden.” beetje te kunnen meespelen.” Als Als 12-jarige aspirant koos hij in iemand eenmaal zover is, begint eerste instantie voor de bugel. Een juist het studentenleven. “Die zie je paar jaar later was het tijd voor het dan praktisch niet meer terug.” Het zwaardere werk. Loomans zette de is daarom niet voor niets dat Sancta tuba aan zijn lippen, en die kwam er Maria van fanfare naar muziekvertot dit jaar niet meer vanaf. Het valt eniging overstapte. De mogelijkhehem dan ook zwaar dat het leven den zijn nu stukken groter, bijvoorde keuze voor hem heeft gemaakt. beeld met de toevoeging van een “Het ging gewoon niet meer, ik zit koor. met ademnood. De lange noten haal ik niet meer, en dan zakt het animo.” Oud papier Hoe het Sancta Maria straks ook d’Ommelaers vergaat, Loomans zal het niet meer Wat resteert is een rijk archief aan van dichtbij meemaken. Althans, herinneringen. Loomans was veerniet als muzikant. Wel blijft hij ietig jaar actief als bestuurslid, richtdere maandag oud papier ophalen te blaaskapel d’Ommelaers op, en voor de vereniging. Want ook dat speelde daar zelf nog veertig jaar doet hij al ruim veertig jaar. “Ik bemee. In de beginjaren was café Eijsstuur de tractor, dus dat lukt me nog bouts nog het thuishonk. “Een huiwel”, zegt hij met een lach. En actief selijke sfeer. Klein, leuk. Je stond blijft hij zeker. met je rug tegen de bar. Je kon het bier er bij wijze van spreken zo vanNaast het oud papier dirigeert hij af pakken.” Toen Ommel later een namelijk het Ommelse kerkkoor gemeenschapshuis kreeg, verhuisde – ‘Ik ben al zes jaar op zoek naar een ook Sancta Maria mee. Een andere geschikte vervanger’ – en bespeelt omgeving, maar volgens Loomans hij de tuba bij Da Capo, het seniois de muziekvereniging daar op zijn renorkest uit Asten. “Het lichtere plek. “We horen in het gemeenwerk. Ook dat gaat nog.” Sancta schapshuis thuis, want wij zíjn de Maria zal hij altijd op de voet blijven gemeenschap.” volgen. “Het is iets van mijn leven, Maar die gemeenschap is, zoals het was alle weken minstens één in veel kleine dorpen, aan verankeer met dat ding op stap. Ik ga het dering onderhevig. De jeugd trekt gruwelijk missen.”

BIJ 5 GEGRILDE KIPPENPOTEN GRATIS PIRI PIRI SAUS

NI

Harrie Loomans (r) ontvangt een presentje uit handen van voorzitter van Sancta Maria Gerard Verberne. (Foto: Marius van Deursen)

www.marksmitsautos.nl Keuze uit JONGe Opels

APK GARAGE MARK SMITS

hoofdstraat 74 ablauwmetallic, - LiesseLairco - teL. Opel Astra, 1.6i, 5-drs., Pearl, . . . . . 0493-342144 . . . . . . . . . . .2001 Opel Astra 1.6i, 5-drs., Edition, grijsmetallic, airco . . . . . . . . . . . . . . . .2002 Opel Atra, nieuw model, 5-drs., Edition, airco, grijsmetallic . . . . . . . . .2007 Opel Corsa 1.2-16V, 5-drs., Njoy, grijsmetallic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003

KERMIS KNALLERS!

Opel Corsa 1.2, 5-drs., Swing, wit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1994 Opel Corsa 1.2-16V, 5-drs., Max, airco, grijsblauwmetallic. . . . . . . . . . .2004 Opel Meriva 1.6i, Essentia, grijsblauwmetallic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003

BAVARIA BIER Krat à 24 flesjes

Opel Meriva 1.6-16V Temptation, airco, grijsblauwmetallic . . . . . . . . .2007 Opel Zafira 1.6-16V, Elegance, grijsblauwmetallic, airco . . . . . . . . . . . .2001 Opel Zafira 1.8-16V Elegance, airco, grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . .2002 Opel Zafira 1.6-16V Comfort, airco, blauwmetallic. . . . . . . . . . . . . . . . .2001 Opel Zafira 1.8-16V Cosmo, airco, grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007 Opel Vectra 1.8-16V Pearl, airco, grijmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998

€7,99

*

Opel Combo 1.7D, wit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998 VW Polo 1.4-16V Comfortline, airco, grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . .2004

Openingstijden: ma.-vr. 8.00-22.00 uur, za. 8.00-18.00 uur

(i.p.v. €12,78)

APK GARAGE MARK SMITS *exclusief statiegeld

hoofdstraat 74 a - LiesseL - teL. 0493-342144

Actie geldig van 2 juli t/m 8 juli

Tijdens de kermis gelden de normale openingstijden

ALBERT HEIJN ASTEN Burgemeester Frenckenstraat 22


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 2

STEVENS

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES! !!

ZEN ACTIEPRIJ onze Kijk op internetsite!

• U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop van een lijfrente en U wenst naast een hoge uitkering een goed advies? • U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering? • U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige levensverzekeringen

Mr. H.C.M.

Looijmans belastingkundige

Nieuwendijk 70 tel 0493-440115

De Televisie Specialist

5712 EN Someren fax 0493-440116

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552.

Ook topmerken in de uitverkoop waaronder: Seafolly, PrimaDonna, Cyell, Chantelle, Marie Jo Swim, Sunflair

Kortingen

tot wel

50%!

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u 10% EXTRA KORTING op de afgeprijsde collectie en Geldig t/m zaterdag 7 juli 2018

10% KORTING op de totale niet afgeprijsde collectie.

LINDESSA DEURNE, STATIONSSTRAAT 13, Tel. 0493-320944 facebook.com/lindessadeurne

www.lindessabest.nl

FEESTJE?? Vanaf €19,- p.p. compleet verzorgd feest. (Vraag naar de voorwaarden) Partycentrum Hellendoorn, Tel. 06-55140501

Elastische kousen, steunkousen

• De sleutelbus Voor al uw huissleutels. U kunt bellen. Tel. 06-13050127.

• Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne

José Maas Fellenbeemd 78 Someren (0493) 49 34 50

www.pietvanmierlo.com www.pietvanmierlo.com


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 3

De kermis komt naar Asten

Droogte houdt aan REGIO – Het prachtige weer zorgt voor veel vrolijkheid in de regio en volgens de verwachtingen houdt het nog even aan. Toch brengt het niet alleen voordelen met zich mee: we weten inmiddels dat de Peel een brandgevaarlijk gebied is wanneer het te lang droog blijft en ook nu wordt het gebied scherp in de gaten gehouden.

Maandag rukte de brandweer uit naar de Mariapeel voor wat uiteindelijk loos alarm bleek te zijn. Toch is het waarschijnlijk een kwestie van tijd voor de vlammen het gebied weer opeisen. Op www.natuurbrandrisico.nl geeft de brandweer aan hoe groot de kans is op een natuurbrand in de regio. Daarin valt ZuidOost Brabant momenteel in 'fase 2', wat betekent dat het al langere tijd droog is in de natuur en de kans aanwezig is dat een natuurbrand ontstaat. Men kan tijdens deze fase gewoon de natuur intrekken, maar de brandweer adviseert extra alertheid: “Het is van belang om het gezonde verstand gebruiken en samen met natuurbeheerders, recreatieondernemers, gemeenten en recreanten alert te zijn en verdachte zaken te melden.” Eerder dit jaar namen de brandweer en natuurorganisaties afscheid van het systeem met de vijf kleuren (lichtgroen tot rood) waarmee werd aangegeven hoe groot het risico was op brand in de regio. Inmiddels zijn er nog twee fases, waarvan wij nu dus in de tweede verkeren. Dat betekent dat de brandweer

Het Sint Jorisgilde opent vrijdag om 18.30 uur traditiegetrouw de kermis, die tot en met aankomende dinsdag duurt. Naast de klassiekers zijn er ook attracties als de Dragon-familieachtbaan, de Wipp en de Reactor. De kermis gaat op zaterdag om 13.00 uur van start, en sluit net als een dag daarvoor om 00.30 uur. Op maandag en dinsdag gelden openingstijden van 12.00 uur tot 24.00 uur. Bij de omliggende horeca gaat het feestje regelmatig nog wat langer door. De Grutter
De Grutter start zijn programma komende zaterdag vanaf 20.30 uur met dj W3SS, die een dag later ook om 15.00 uur draait. Later die zondag is het vanaf 19.00 uur de beurt aan de band Anderkovver. De Grutter sluit de kermis op maandag af met de allround band Two For You, die om 19.00 uur begint.

Markt 8

Markt 8 gaat vrijdagavond al van start op het eigen buitenpodium,

met vanaf 20.00 uur coverband The Containers. Zaterdag komen de Weekend Warriors naar Asten. Met hun prettig gestoorde show vullen zij vanaf 20.00 uur het podium. Markt 8 vult de zondagmiddag vanaf 15.00 uur in met de band R.A.T.S. In de avond spelen eerst de Hottub Heroes (aanvang 19.00 uur), de afsluiter is vervolgens vanaf 23.00 uur dj Lennert Wolfs. Hét hoogtepunt voor Markt 8 staat maandag op de rol: de jaarlijkse Astense Biercantus. Deze begint om 10.00 uur en wordt afgesloten door dj Dune, bekend van klassiekers uit de jaren 90. Black Cadillac verzorgt vanaf 19.00 uur het slot van het kermisprogramma.

De Engel

Bij Café de Engel mag Perfect Mess Coverband de kermis vrijdagavond openen. Een dag later zorgt party-dj Edwin voor honderd procent feestgarantie. Zondag staat De Engel Swingt op het programma. Van-

af 14.00 uur treden Kevin Madero, Marc Elbers en niemand minder dan André Hazes en Ferry de Lits op. En dan is het programma van De Engels eigenlijk pas net halverwege. Maandag namelijk staat Het Astens Matinée op de planning. Met op de line-up party-dj Willem Jansen, Der Kleino en vanaf 20.00 uur Henk Dissel en Partyfriex. De Engel sluit de kermis op dinsdag af met Stout en Fout!, de Roze Dinsdag.

‘t Spektakel

Kermis in ’t Spektakel betekent vier dagen livemuziek. Zaterdag bijvoorbeeld vanaf 21.00 uur de band Shotgun Sawyer, met invloeden van Led Zeppelin, Black Sabbath, Soundgarden en Nirvana. Zondag wordt de Neil Young-liefhebber op zijn wenken bediend met een optreden van tributeband Stardusters, aanvang 20.00 uur. The Dice ft. The Twisted Gospel Sisters brengen op maandag hun Southern Rock. De band speelt vanaf 21.00 uur. Op dinsdag sluit ’t Spektakel af met om 21.00 uur Seedy Jeezus, een Australisch hardrocktrio dat verschillende stijlen combineert. Entree is op alle dagen gratis.

Groen licht voor burgerinitiatief

Laagdrempelig en lokaal uit de schulden ASTEN/SOMEREN – De initiatiefnemers van de Stichting Burgerschuldhulp Asten-Someren kunnen aan de slag. Eerder stemde Someren al in, dinsdagavond gaf ook de gemeenteraad Asten haar ja-woord. De stichting neemt straks kleine schulden tot 5.000 euro over, zodat inwoners nog slechts één schuldeiser hebben. Dat die ook nog een lokaal gezicht heeft, moet zorgen voor rust.

door Maarten Driessen Vrijwilligers van de schulddienstverlening van Onis Welzijn namen het initiatief, nadat zij een leemte in het huidige aanbod opmerkten. Inwoners met schulden kunnen bij Onis terecht, maar blijkt dat ontoereikend, dan volgt direct de zwaardere schuldsanering. “Henny van den Boomen is de grote initiator van onze stichting. Hij ontdekte dat schulden een enorme impact hebben. Het is vooral zaak deze te structureren”, zegt beoogd voorzitter Martien Kusters. De nieuwe stichting – volledig bestaande uit vrijwilligers – onderscheidt zich door schulden tot 5.000 euro via een lening over te nemen. “We hebben de ruimte om de terugbetaling over een langere termijn uit te smeren. Maatwerk, waarbij we de afbetaling meenemen in het vaste

‘Je moet af van constant deurwaarders en brieven’ uitgavepatroon. Zo hoeven mensen niet jarenlang op de allerlaagste inkomensgrens te leven. En je moet af van constant deurwaarders en brieven, want dat zorgt voor onrust.” Ook inwoners die met de stichting in zee gaan, worden door Onis begeleid. “Daarover hebben we afspraken gemaakt. We weten dat het daar in goede handen is. Het laatste wat we willen is elkaar beconcurreren. We vullen elkaar juist aan.”

Risico’s

De Stichting Burgerschuldhulp krijgt een totaalbedrag van 100.000 euro, evenredig uitgekeerd door de gemeenten Asten en Someren.

Waterbuffer

Veel sloten en beken hebben geen water meer of staan onder peil terwijl de zomer pas net begonnen is. Waterschap Aa en Maas neemt daarom maatregelen om al het water zo goed mogelijk te bufferen en verdelen. Een van de maatregelen is de inzet van zandwinplas Hoogdonk waarin 100.000 m3 water kan worden opgeslagen. Zandwinplas Hoogdonk, ten zuiden van Deurne, is ingezet als buffer om tijdelijk water op te slaan. Dit gebufferde water kan worden gebruikt als bijvoorbeeld de wateraanvoer vanuit de Maas wordt gekort (bij aanhoudende droogte). Het achterliggende gebied kan dan nog twee weken van water worden voorzien.

Jaarlijkse fietstocht met college van B en W

Bezoekers van de kermis in Asten vorig jaar. (Foto: Hein van Bakel) ASTEN - Ken je klassiekers, en die zijn er meer dan genoeg tijdens de kermis in Asten. De rupsbaan, draaimolen, de botsauto’s, vanaf vrijdag allemaal te ervaren op de Markt en omgeving. Daaromheen zorgt de Astense horeca ook voor een uitgebreid aanbod.

met meetstations de ontwikkelingen op de voet volgt. Ondertussen worden preventieve maatregelen getroffen zoals dagelijkse surveillance door politie en boswachters. Ook zijn afspraken met Defensie gemaakt om in droge periodes bij een zeer grote brand ondersteuning van blushelikopters te krijgen.

“Met dat bedrag kunnen we een behoorlijk aantal mensen helpen. De gedachte is dat mensen hun lening aflossen, en dat we daarmee weer nieuwe leningen kunnen verstrekken.” Dat daar de nodige risico’s aan kleven, erkent ook Kusters. “Je kunt er niet omheen dat soms dingen zullen gebeuren die je niet wilt, dat leningen niet worden afbetaald. Dat is iets waar we rekening mee houden. We hopen met dit bedrag zeker twee jaar vooruit te kunnen.” En hoewel het dus wat kost, wil de stichting ook een besparing bewerkstelligen. Want iedereen die met hun hulp niet in de wettelijke schuldhulpverlening belandt, scheelt de gemeenten aan uitvoeringskosten binnen het sociaal domein. Plus: ook bewindvoering moet hierdoor minder gaan kosten. Volgens Kusters geldt vooral één belangrijke voorwaarde: “Mensen moeten gemotiveerd zijn, ze moeten echt aan de slag willen met hun schulden.” Momenteel is de stichting nog in oprichting. Na de zomer kan de molen aan het draaien. In het najaar moeten vervolgens de eerste leningen zijn uitgezet.

In Heusden staat veel te gebeuren HEUSDEN – Het nieuwe college van B en W maakte maandag kennis met het Dorpsoverleg Heusden. Een jaarlijks uitstapje, met een fietstocht langs plekken in ontwikkeling. Zo was er dit keer genoeg te zien, want: in Heusden staat veel te gebeuren.

door Maarten Driessen Het programma startte in gemeenschapshuis Hart van Heuze, waar onder meer de samenwerking voor de komende jaren werd besproken. Want dat de twee partijen elkaar nog regelmatig zullen treffen, dat staat buiten kijf. Vooral op bouwkundig gebied zitten namelijk tal van plannen in de pijplijn. Niet voor niets begon de fietsronde daarom op het Vorstermansplein. In de vorm van een burgerinitiatief krijgt het hart van het dorp een complete make-over. Op basis van de eerste schetsen wordt momenteel gewerkt aan een kostenraming. Aan datzelfde Vorstermansplein ligt de voormalige Mariaschool, waarin momenteel Jong Nederland en OJC Jonosh zijn gevestigd. Dat pand wordt intern compleet verbouwd, het project wordt binnenkort aanbesteed.

Heusden Oost

Voor de tweede stop moest de karavaan wat langer op de pedalen. Al ligt nieuwbouwwijk Heusden Oost eigenlijk ook op een steenworp afstand van het centrum. Eenmaal

daar stonden het Dorpsoverleg en het college even stil bij de mogelijk verkeersonveilige situaties, die ontstaan door meer toestromend verkeer. Een aandachtspuntje. Net zoals het Unitas-terrein, waar al langer bouwplannen voor bestaan, met onder meer woningen voor 24-uurs zorg. Wel zijn er al seniorenwoningen aan het Heidehof, maar die raken verouderd. “Ik heb daarom met het Dorpsoverleg afgesproken een keer met bewoners in gesprek te gaan”, zegt dorpswethouder Janine Spoor na afloop. “Mogelijk moeten bijvoorbeeld vanuit de Wmo aanpassingen worden gedaan. We gaan kijken wat daar nodig is.” Tot slot werd misschien wel dé uitdaging voor Heusden besproken: het buitengebied. Wonen, werken en recreëren moeten daar op elkaar worden afgestemd. “Het toverwoord is dus ook hier ‘integraal’. Daarom moeten we in gesprek blijven, de dorpsdialoog is van belang”, zegt Spoor. Inwoners (opnieuw) om tafel krijgen is dus voor zowel de gemeente als het Dorpsoverleg een speerpunt. Spoor: “We krijgen nu nog weinig reacties, dus daar moeten we wat harder aan gaan trekken.”

Het Dorpsoverleg en het college van B en W op het Vorstermansplein in Heusden. (Foto: Marius van Deursen)

Colofon Peelbelang

Uitgeverij Deurne Asten Someren B.V. Adres: Witvrouwenbergweg 12 | 5711 CN Someren Ma t/m vrij: 8.30-12.30 & 13.30-17.00 uur T 0493-473578. www.peelbelangonline.nl John van Veggel | Manager Uitgeverij T 0493-352605; M 06-29536178 E john@daspublishers.nl

Advertentie-acquisitie: Tamar Palmen T 0493-473578 | M 06-20737257 E advertenties@peelbelangonline.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Alle advertenties worden ook geplaatst in ’t Contact.

Redactie: Maarten Driessen (Asten) T 0493-352608 | M 06-13763686 E maarten@peelbelangonline.nl

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur.

Bezorgklachten: T 0493-473578 of E advertenties@peelbelangonline.nl

Jordy van de Brug (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl

Peelbelang Oplage Peelbelang: 7.300. Verschijnt op donderdag in Asten, Heusden en Ommel. Oplage 8.400. Verschijnt op donderdag in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide

Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.

Willie Thijssen (hoofdredacteur) T 0493-352606 | M 06-46017681


PEELBELANG | donderdag| 5 juli 20185| juli pagina 4 | pagina 4 'TCONTACT/PEELBELANG donderdag 2018

nieuwspagina

actuele informatie vindt u ook op www.asten.nl

Informatie gemeente Gemeentehuis Asten Informatie gemeente Asten

Conceptsubsidieprogramma Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2019 De subsidieprogramma’s Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2019 van de gemeente Asten zijn in concept gereed. In deze programma’s is het gemeentelijk subsidiebeleid voor het begrotingsjaar 2019 nader uitgewerkt. Het gaat daarbij om structurele subsidies voor vrijwilligers- en professionele organisaties.

Bezoekadres: Koningsplein 3, Asten Postadres: Postbus 290, 5720 AG Asten Tel: (0493) 671 212 gemeente@asten.nl, www.asten.nl Ook voor meldingen openbare ruimte. Of gebruik daarvoor de BuitenBeterApp. Twitter: @gemeente_asten Facebook: Gemeente-Asten Gemeentewinkel (paspoorten, rijbewijzen etc.) Alleen op afspraak (telefonisch of via website) Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Woensdag: 16.00 – 19.00 uur Openingstijden Gemeentehuis Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-17.00 uur Woensdag: 8.30 – 19.00 uur Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Sportcomplex De Schop Lienderweg 66, 5721 CN Asten adminschop@asten.nl, www.asten.nl/deschop Volg De Schop ook op facebook en Twitter. Steunpunt Guido Asten (hulp- en ondersteuningsvragen) Pastoor de Kleijnhof 21 5721 CR Asten Tel: (0493) 671 234 Website: http://guido.asten.nl guido@asten.nl, www.twitter.com/guidoasten, Facebook: www.facebook.com/guidoasten. Openingstijden loket: Maandag, dinsdag en donderdag: 9.00 – 12.00 uur

Ter inzage legging 9 juli tot 20 augustus 2018 Het is voor alle vrijwilligers- en professionele organisaties die actief zijn op het gebied van welzijn, zorg, toerisme en recreatie van belang om te weten wat de inhoud van het subsidieprogramma 2019 is. Vandaar dat alle inwoners van Asten de gelegenheid krijgen om de subsidieprogramma’s in te zien en erop te reageren. De conceptsubsidieprogramma’s liggen vanaf maandag 9 juli tot maandag 20 augustus a.s. bij de volgende instanties ter inzage: - gemeente Asten, team Sociaal Domein (tijdens kantooruren); - gemeente Asten, hal gemeentehuis (tijdens kantooruren);

- bibliotheek Helmond-Peel, Kerkstraat 12, Asten; - Guido Asten, Pastoor de Kleijnhof 21, Asten; - ONIS-gebouw, Kerkstraat 10, Asten. Indienen zienswijzen Vóór 20 augustus a.s. kunnen reacties/zienswijzen op de conceptsubsidieprogramma ’s Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2019, kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Deze reacties worden vervolgens tegelijkertijd met de gemeentebegroting 2018, waarvan de subsidieprogramma’s deel uitmaken, door de gemeenteraad behandeld op 6 november 2018. Vragen? Voor meer informatie over het subsidieprogramma Welzijn & Participatie kunt u contact opnemen met mw. M. Manders (m. manders@asten.nl). Voor het subsidieprogramma Toerisme & Recreatie kunt u terecht bij de heer W. Moors (w.moors@asten. nl). Zij zijn bereikbaar via tel. (0493) 671 212.

Zomersluiting formulierenbrigade De formulierenbrigade van Onis welzijn is een gratis dienst waarop u een beroep kunt doen wanneer u moeite heeft met het invullen van formulieren. Ieder formulier is anders en mogelijk komt u er niet uit. Doet u dan gerust een beroep op de formulierenbrigade. Zij zijn elke maandag tussen 13.30 en 16.00 uur beschikbaar voor hulp. Dit geldt niet voor de vakantieperiode tussen 9 juli en 20 augustus 2018. In deze periode kunt u wel een telefonische afspraak maken voor op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur via tel. (0493) 441 234.

Antwoord op al uw vragen over opvoeden èn opgroeien, handig! Meer info? www.cjgasten-someren.nl Of stel je vraag gratis via, tel. (0800) 556 6555

Kritiek op gemeenschappelijke regelingen zwelt aan

Asten wikt en weegt over financiën ASTEN – Enerzijds wil ook de gemeente Asten vooruit, anderzijds zijn de financiële middelen beperkt. De komende jaren belanden veel plannen daarom op de weegschaal voor een kosten-batenanalyse. Want daarover was de gemeenteraad het dinsdagavond, tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2018, wel eens. Vooral het sociaal domein en een nieuwe Omgevingswet maken dat soms een pas op de plaats moet worden gemaakt.

door Maarten Driessen De Voorjaarsnota, de opmars naar de gemeentelijke begroting voor 2019. Normaliter dé kans voor partijen om nieuwe wensen kenbaar te maken. Maar met een begroting die na volgend jaar in de min uitkomt, druppelde dinsdagavond vooral ook realisme door. Want waar links en rechts toch nog nieuwe ideeën werden gepresenteerd, was de raad eensgezind over een sterk kritische, controlerende rol op de financiën in de komende jaren. Dat het soms schrapen wordt, valt de gemeente eigenlijk nauwelijks te verwijten. Vooral nieuwe taken vanuit het Rijk, zonder bijbehorende benodigd budget, zetten lokale bestuurders verder onder druk. Verantwoordelijkheden in het sociaal domein spelen daar-

bij een belangrijke rol, maar Asten reserveert tevens één miljoen euro voor de implementatie van een nieuwe Omgevingswet. Als die in 2021 landelijk in werking treedt, staat de gemeente jaarlijks ook nog een extra kostenpost van 3,5 ton te wachten. Een gegeven, maar niet iets om lang bij stil te staan. Daarom betoogden meerdere partijen dat nu vooral naar oplossingen moet worden gezocht. Zo ook het CDA, voor wie kostenbeheersing binnen het sociaal domein prioriteit heeft. “Onze gemeente had de voorbije jaren vaker te maken met aanzienlijke opgaven, maar de omvang en complexiteit van nu is nieuw”, sprak fractievoorzitter John Bankers. Maar ook het CDA heeft plannen. Zo juicht Bankers de ophoging van het budget voor startersleningen naar 500.000 euro toe,

en was hij tevens te spreken over de extra gelden voor veiligheid en handhaving. Als nieuwe wens presenteerde de partij onder meer een rotonde op de kruising Meijelseweg-Buizerdweg. Ook bij Algemeen Belang bestaan zorgen over de gemeentekas. “De reserve eenmalige besteding loopt terug naar ruim 600.000 euro in 2022. Om dit saldo te verhogen dienen we daarom met een stofkam door eenmalige projecten te lopen”, zei fractievoorzitter Frans van Helmond. Ook zijn partij is blij met de extra ruimte voor startersleningen, en stelt dat op het nieuwe basisscholenplan sowieso niet mag worden beknibbeld. “Dat dient door te gaan, ook al zal het gebudgetteerde mogelijk naar boven moeten worden bijgesteld.”

Burgerinitiatieven

Leefbaar Asten pleitte voor heldere spelregels omtrent burgerinitiatieven. “Voor ons heeft het hoge prioriteit dat er een heldere nota komt die de inwoners van Asten randvoorwaarden biedt”, aldus fractievoor-

Op het kruispunt Meijelseweg-Buizerdweg komt mogelijk een rotonde. (Foto: Marius van Deursen)

zitter Math Vankan, die tevens een om een andere manier van organisevoorstel deed om het gemeentelijk ren, maar ook van besturen. We zien groenstructuurplan te actualiseren. graag ruimte voor pilots in de PeelDaarvoor kreeg hij de volledige raad gemeenten gericht op het verminmee. “Zo is het Burgemeester Ploegderen van de administratieve last en makerspark een trieste, onsamenregeldruk.” Daarnaast wil de PGA hangende verzameling bomen die dat er een nieuw speelbeleidsplan een opwaardering verdient. Daar komt, nu het aantal basisscholen en moet specifiek aandacht aan worden daarmee het aantal schoolpleinen besteed.” wordt gereduceerd. De VVD vloog Ondanks de huidige tekorten binnen er als vanouds weer stevig in. Frachet sociaal domein, stelt D66/Hart tievoorzitter Ton van Egmond sprak voor Asten een aantal nieuwe inveszelfs van ‘een ramp die zich in Asteringen voor. Zo moet geld bestemd ten voltrekt’. Zijn partij is weinig voor jeugd- en arenthousiast over moedebeleid ook de Voorjaarsno‘De kosten van GR’ daadwerkelijk ta, zoveel werd en lijken sneller te daarvoor worden duidelijk. Teveel gebruikt, en dient onzekerheden, stijgen dan de voordelen de inkomensgeen duidelijvoor onze gemeente’ grens voor de mike lijn of beleid, nimaregeling te aldus Van Egworden verhoogd naar 120 procent. mond. Hij stelde daarom onder meer “En er moet worden geïnvesteerd voor de geplande rotonde voor de in de scholing en competenties van Heesakkerweg voorlopig uit te steljeugd- en gezinscoaches, zodat zij len. En wat betreft het sociaal doeventuele zwaardere casuïstiek ook mein: “Komt er geen extra geld vanaankunnen”, vond fractievoorzitter uit het Rijk, dan moet de zorg binnen Tiny van den Eijnden. Volgens de de beschikbare overheidsbudgetten partij zijn op andere terreinen binworden uitgevoerd.” Dat zou een nen het sociaal domein juist kosfikse bezuiniging betekenen, want ten te besparen. Maar volgens Van jaarlijks komt Asten nu al ruim een den Eijnden is het daarvoor wel van half miljoen tekort. belang dat duidelijk inzicht wordt gegeven in de huidige kosten, om Gemeenschappelijke vervolgens gefundeerde besluiten te regelingen kunnen nemen. En dat inzicht is er Van Egmond ging verder in op de volgens hem tot op heden nog niet. diverse gemeenschappelijke regeEen onderzoek van de rekenkamer lingen die zijn opgetuigd. Bijvoormoet daar later dit jaar meer duidebeeld Peelgemeenten, de opvolger lijkheid over scheppen. van Peel 6.1, waarin gemeenten gezamenlijk zorgtaken oppakken. Minder regeldruk Vrijwel raadsbreed bestaan daarDe PGA vindt dat de gemeente dooromtrent twijfels. “De kosten lijken schiet in haar poging grip te krijgen sneller te stijgen dan de voordelen op het sociaal domein. “Wellicht voor onze gemeente”, vond Van den kunnen we de drang om de situaEijnden (D66/HvA). Want meer betie te beheersen wat loslaten, door stuurslagen, overleggen, bureaucrameer te vertrouwen op de kennis tie, en een loonkostenstijging. Ook en expertise van onze professionals Algemeen Belang en CDA uitten in de zorg en van onze burgers”, zei hierover hun zorgen. Volgens wetfractievoorzitter Ingrid Welten. Haar houder Henk van Moorsel van Fipartij pleit ervoor te allen tijde eerst nanciën lopen de kosten waarschijnnaar de mens te kijken en pas daarlijk voor de baten uit. Maar ook hij na naar de cijfers. Daarbij moet een wil resultaten zien. “De effectiviteit omgeving worden gecreëerd waarin van deze regelingen moet er een empathie en vertrouwen de bovenkeer bovenuit komen, want anders toon voeren. “Dat vraagt niet alleen blijven we er maar geld inpompen.”


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 5

Jolijn en vriendinnen lopen Kennedymars voor het eerst

‘Het is toch wel ver lopen’ SOMEREN – Als zesjarig meisje ziet Jolijn Jeuken (24) de Kennedymars voor het eerst voorbijtrekken. Het evenement intrigeert haar, maar nooit is er tijd om mee te doen. Dit jaar is alles anders en trekt de Somerense met haar vier vriendinnen Iris, Daniek, Mirna en Loes de wandelschoenen aan.

SOMEREN - Rond de wandeltochten Mini Kennedymars, Kennedymars en Rondje Someren 40 kilometer zijn er volop activiteiten. Een overzicht:

door Jordy van de Brug Jolijn weet waar ze aan begint. Tachtig kilometer wandelen binnen twintig uur. Op papier al een zware uitdaging voor velen, maar de debutant laat zich niet afschrikken. “Ik ben samen met mijn vriendinnen de afgelopen maanden hard aan het trainen geslagen, maar tachtig kilometer hebben we nog niet gelopen. Daar moet ook tijd voor zijn, en waar loop je heen? Dertig kilometer over een onverharde weg is tot nu toe onze maximale afstand, dus ik ben benieuwd waar het schip strandt.” Jolijn is kijkt uit naar de sfeer onderweg. Jarenlang werkt ze bij horecagelegenheid het Wapen van Someren en ziet ze sfeervolle taferelen op het plein. Nu mag ze het zelf ervaren. “Ik laat me verrassen. De sfeer schijnt onderweg heel leuk te zijn, heb ik via verschillende mensen vernomen. Dat trekt je misschien ook wel over een dood punt heen. Ik kijk namelijk niet uit naar de nachtelijke uren, dan heb je echt even een zogenaamde sfeeropkikker nodig.” Het samen lopen met haar vriendinnen geeft een extra stukje rust, maar ook meteen spanning. “Samen deze mars lopen is een enorm leuke uitdaging, maar als er iemand niet meer kan en langzamer loopt dan laten we die toch echt achter. Het klinkt heel egoïstisch, maar het is belangrijk om je eigen tempo vast te houden. Natuurlijk doen we dit niet na tien kilometer, maar het kan na dertig kilometer zomaar gebeuren dat we ons moeten opsplitsen. Al zal iedereen de mars samen willen uitlopen en dat gaan we zeker proberen.

Nieuwe route

Op 29 november 2017 maakte de organisatie bekend dat de Kenne-

Loes van de Ven (l) en Jolijn Jeuken (r) lopen samen met drie vriendinnen hun eerste Kennedymars. dymars in Someren een nieuwe route kreeg. De huidige route van de Kennedymars was inmiddels negen jaar oud en de wandelaars gaven in meerdere enquêtes aan graag een nieuwe route te willen lopen. Deze kwam er, en de vernieuwde route loopt sinds jaren weer langs Deurne en Helmond. Ook worden Ommel en Vlierden voor het eerst aangedaan. Een andere belangrijke reden was de ontwikkeling in Someren. In de afgelopen jaren is het recreatiegebied De Heihorsten ontstaan. In dit gebied zal voor het eerst worden gewandeld. En voor het eerst in de geschiedenis is de starttijd van de Kennedymars twee uur eerder, om 20.00 uur. Ook het Rondje Someren is veranderd. Op zondag 8 juli 2018 krijgt dit evenement een vliegende start tussen 06.00 en 07.00 uur. Jolijn ziet vele voordelen in deze veranderingen. “Door een routewijziging trek je wellicht nieuwe lopers aan. Ik weet zeker dat mensen zich meer betrokken voelen als de mars jouw dorp of stad aandoet.” De debutant kijkt uit naar de komende dagen. “Het wordt echt een leuk weekend.

De saamhorigheid, de sfeer, echt alles. Al denk ik wel iedere dag een keer: waar begin ik aan? Wie weet sta ik maandag op en zeg ik tegen mijn vriend: dit nooit meer, maar misschien werkt het zo verslavend dat ik volgend jaar weer aan de start sta.

Groep

Jolijn is niet de enige die met een groep vriendinnen de mars voor het eerst gaat lopen. Deze groep zit verdeeld over verschillende landen in Europa. Ze leerden elkaar kennen via de fitness app Argus en komen speciaal voor de Kennedymars naar Someren. Rachel uit Engeland, Anita uit Hongarije, Sandra uit Spanje, Aurora uit Albanië en Rina en Naomi uit andere provincies in Nederland. In de appgroep ontmoetten de zes dames elkaar. In levenden lijve zijn ze nog nooit als groep samen geweest. De Kennedymars in Someren brengt ze nu bij elkaar. Jolijn: “In dit voorbeeld zie je opnieuw de saamhorigheid die deze mars teweeg kan brengen. Dat is heel bijzonder.” De Kennedymars start zaterdag om 20.00 uur op het Wilhelminaplein.

Lopen voor stichting Nica-Friends ASTEN – Moeder en dochter Sandra van Gerwen en Kim Mooren grijpen de Kennedymars komend weekend aan om geld in te zamelen voor Nicaragua. Inwoners van het Centraal-Amerikaanse land gaan al een tijdje de straat op, om te protesteren tegen het regime van hun president Daniel Ortega. De opbrengst van de inzamelingsactie in Someren gaat naar de Astense stichting Nica-Friends, die zich al jaren inzet voor Nicaragua.

Eerder bezochten ze samen het land, en ontdekten daar zowel haar schoonheid als haar schrijnende armoede. De hulpvraag werd Sandra en Kim meer dan duidelijk, en daarom dat ze het werk van Nica-Friends van harte toejuichen. Zo is Sandra intussen alweer vijf jaar bestuurslid van de stichting. En Kim werkte als vrijwilliger voor de lokale hulporganisatie La Esparanza.

Komende zaterdag lopen ze het Rondje Someren, een wandeltocht van veertig kilometer, met als doel geld ophalen voor Nica-Friends. “Juist op dit moment is hulp nóg belangrijker, omdat er veel politieke onrust is. Hierdoor is er minder toerisme, minder werkgelegenheid en nog minder inkomen”, schrijven de twee op hun website. Het streefbedrag van 1.000

Praktische informatie Kennedymars Route en starttijden

De starttijd van de Kennedymars is dit jaar 20.00 uur. Het Rondje Someren is op zondag 8 juli en is dit jaar een vliegende start. Lopers kunnen starten tussen 6.00 uur en 7.00 uur. De Mini Kennedymars start op 8 juli om 12.00 uur. Om 20.00 uur wordt er gestart in Someren. Daarna verwacht de organisatie de volgende doorkomsttijden: • Asten: 20.30- 21.15 uur, • Ommel: 21.00-21.45 uur, • Vlierden: 21.15-22.00 uur. • Centrum Deurne: 21.45-23.30 uur, • Centrum Helmond: 23.15- 03.15 uur, • Brandevoort: 23.45-04.45 uur, • Mierlo: 00.30-06.00 uur, • Lierop: 01.30-08.30 uur, • Someren: 02.30-11.00 uur, • Someren-Heide: 03.15-13.30 uur, • Someren-Eind: 04.15-15.00 uur • Finish in Someren tussen 05.00-16.00 uur.

Posten

In de route van de Kennedymars zijn 14 posten opgenomen. Bij de helft van de posten wordt er gescand en is er EHBO aanwezig. De eerste post vindt men na 14 kilometer, de laatste na 74 kilometer. De opening- en sluitingstijden zijn terug te vinden op de site van de Kennedymars. Er wordt veel zon voorspeld tijdens

Activiteiten tijdens de Kennedymars in Someren en omstreken

euro is inmiddels al bereikt, maar doneren kan nog steeds via whydonate.nl. De actie van Sandra en Kim is te vinden onder de naam ‘Wij lopen voor Nicaragua’.

Op zaterdag is er de Mini Kennedymars, die start om 12.00 uur. Het thema van dit jaar is ‘Diep in de zee’. Er zijn allerlei activiteiten voor kinderen, zoals een haaien-springkussen, een beach slide springkussen en een surfsimulator. De ceremonie voor de Kennedymars begint op zaterdagavond om 18.45 uur. Het Kennedyvuur wordt ontstoken, er is een sketch van cabaretier Rob van Elst, een warming-up voor de wandelaars en de ‘buienpraters’ gaan interactief in gesprek met lopers en publiek. Na het hijsen van de vlag door ‘Vrijwilliger van het jaar’ Peer van Kemenade, geeft burgemeester Dilia Blok om 20.00 uur het startschot Na de start begint het programma van de Stichting Gezamenlijke Kasteleins Wilhelminaplein Someren met op het hoofdpodium Saints ’n Sinners en The boy next door.

Ommel

Dit jaar komt de Kennedymars voor het eerst door Ommel. De doorkomst is daar van 21.00 tot 21.45 uur. Onder het motto van “Nog nooit in Ommel geweest, kom nou!’ worden de lopers bij gemeenschapshuis de Kluis muzikaal ontvangen door muziek van blaaskapel d’Ommelaers en worden de wandelaars mentaal en muzikaal ondersteund door de Carolientjes. Tevens zal er een groot terras ingericht worden voor het publiek zodat ook zij kunnen genieten van de doortocht van de Kennedymars in Ommel. Aanvang:vanaf 19.30 uur.

Meet en Greet

Bij de 60 kilometer post bij Sporthal De Postel in Someren is dit jaar de Rabobank Meet en Greet. De lokale ondernemers Bakkerij van de Mortel, De Proeftuin, Thomas Koppens Keurslager en Groente en Fruit Someren organiseren hierbij het ‘Pruuvenement ‘met ambachtelijke lekkernijen voor wandelaar en bezoeker. Hier kunnen zij elkaar ontmoeten en kunnen bezoekers de wandelaars aanmoedigen voor de laatste 20 kilometer. De Meet en Greet is open van 05.00 tot 11.00 uur. Bezoekers kunnen parkeren op een parkeerterrein op de hoek Loovebaan-Vaarselstraat.

Challenges

Het Postelplein staat tijdens het weekend in het teken van gezelligheid, sportiviteit en challenges. Er worden verschillende challenges verzorgd voor jong en oud. Er zijn prijzen te winnen. Er is een obstacle parcours aanwezig waar kracht, doorzettingsvermogen en conditie getest kunnen worden.

Zondag

Op zondag is om 06.00 uur het startschot voor het Rondje Someren. Wandelaars kunnen starten tot 07.00 uur. Om 07.30 uur is het Kennedyontbijt bij In d’n Herberg. Een uur later opent de vernieuwde jaarmarkt. Om 09.30 uur starten de binnenpraters met hun programma. Om 16.00 uur wordt het Kennedymarsweekend afgesloten met het binnenhalen van de laatste lopers en blaaskapel ‘Doe Mar Wa’. Vanaf 16.15 uur speelt op het hoofdpodium op het Wilhelminaplein de band Blizzert.

Meet en Greet tijdens het Kennedyontbijt SOMEREN – Op zondag 8 juli wordt er weer ontbijt geserveerd bij Cafe Zaal Brasserie In d’n Herberg in Someren. De koffie staat klaar vanaf 06.00 uur en het ontbijt zal geserveerd worden vanaf 07.30 uur.

In de overdekte locatie is het mogelijk om de lopers te ontmoeten en aan te moedigen. Vandaar de naam Meet en Greet. Vanaf 07.30 start het ontbijtbuffet wat gevuld is met croissants, diverse broodsoorten, broodjes, vleeswaren, kaas en beleg. Ook worden er weer flink wat eieren in

een grote koekenpan gebakken. Onder het eten en drinken speelt de band Speulendjer Wiees livemuziek. Buurtverenigingen of andere verenigingen die samen willen komen ontbijten zijn van harte welkom. Het ontbijt duurt tot 10.00 uur en de kosten bedragen 7.50 euro per persoon.

Mini Kennedymars start een uur eerder SOMEREN – Ook dit jaar is op zaterdag weer de traditionele Mini Kennedymars. De 47e editie start dit jaar een uur eerder: om 12.00 uur. Tijdens de voorinschrijvingen op zaterdag 23 en 30 juni hebben al 760 lopertjes zich ingeschreven voor de wandeltocht van 8 kilometer.

Om mee te doen met de Mini Kennedymars heb je een startkaart nodig. Op zaterdag 7 juli tussen 9.00 en 12.00 uur op het Wilhelminaplein is er nog een mogelijkheid om een kaart te bemachtigen. Een startkaart kost 5 euro. Het thema van dit jaar is ‘Diep in de zee’. Op het Wilhelminaplein in Someren zijn diverse activiteiten rondom dit thema. Zo

staat er een haaien-springkussen, een beach slide springkussen en een surfsimulator. Ook kun je eendjes hengelen, knutselen en je laten schminken.

Mascotte

Naast de activiteiten die passen bij het thema ‘Diep in de zee’ is er op zaterdag 7 juli nog meer te doen op het

Wilhelminaplein. Om 10.45 uur begint het programma met de estafette van 8 kilometer door de jeugdlopers van ’t Jasper Sport. Vlak voor de start is er een interactieve warming-up voor de jonge lopers. Ook is er een optreden van kinderkoor De Dauwdruppeltjes uit Someren-Eind. Mascotte Jack is aanwezig op het plein om de lopers aan te moedigen. Jack geeft ook het startschot. Dit doet hij samen met Jos Bergh, de nieuwe ceremoniemeester van de Mini Kennedymars. Meer informatie is te vinden op www.kennedymars.nl.

het Kennedymarsweekend. Door de aanhoudende droogte is wat extra verkoeling wel op zijn plek. De organisatie neemt vooralsnog geen extra maatregelen, maar laat wel weten dat er extra watervoorzieningen worden geregeld. “Tot op heden zijn er geen wijzigingen in de starttijden en het programma tijdens de Kennedymars gepland. Uiteraard houden wij als organisatie de weersverwachting nauwlettend in de gaten en zullen we adequaat maatregelen nemen, waar nodig. Zo zijn we op dit moment al op diverse manieren extra watervoorzieningen aan het regelen voor de wandelaars. Er komen ventilatoren op posten, sproeiers voor onderweg en extra wateruitgiftepunten. Ook willen we alle bewoners langs de route vragen om voor zoveel mogelijk verkoeling en water voor de wandelaars te zorgen. Zo maken we er met z'n allen een topweekend van!” Kijk voor meer informatie op de website: www.kennedymars.nl

Aantal wandelaars

Er zijn al bijna 1500 wandelaars die de tachtig kilometer gaan lopen. Voor het Rondje Someren zijn er rond de 800 aanmeldingen. Dit is een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Uiteraard kunnen mensen zich nu nog inschrijven.

Jonge lopers tijdens de Mini-Kennedymars van vorig jaar. (Foto: Organisatie Kennedymars)


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 6

KENNEDYMARS

Programma de Platte Vonder

kennedymars

Kennedy weekend 2018 op het Postelplein Zaterdagavond:

“WOOD 88 LIVE”

Van The Animals tot ZZ Top en alles wat er tussen zit. Gast optreden van Cor (ex-Fashionzanger).

Zondagmorgen:

Lets Meet & Greet Tijdens ’t Kennedyontbijt:

Programma Kennedymars

Vanaf 06.00 zijn we geopend en staat de koffie klaar. Zowel voor de lopers als voor de toeschouwers.

Zaterdagavond v.a. 20:30 uur

Lekker hapjes & drankjes Terras, lekkere hapjes/ drankjes met gezellige muziek vanaf onze huisinstallatie

Ontmoet hier de lopers na 60 km (20 km rondje Someren) Het Kennedyontbijt is vanaf 7.30u. tot 10.00u. Koffie/thee, croissants, broodjes, beleg, zoetwaren, gebakken eieren, en spek. á € 7,50 p.p.

Zondagmiddag Postelplein: Burgers & à la Carte.

Zondag v.a. 8:30 uur

Tsjechische blaaskapel Krajovjanka

Broodje Angus beefburger, Grillworst of Smoked Chicken. Bij ieder Broodje krijgt u op ons terras de 2de consumptie gratis (bier of fris)

met tevens vanaf 10.00 uur onze lunchkaart!

kennedymars is genieten op Platte Vonder’s sfeervol eet & drink terras! Heerlijke

hapjes & drankjes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwendijk 10 5712 EM Someren-Eind

info@plattevonder.nl T: 0493-491381

Postel 27, 5711 ET Someren, 0493-492061.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 7

KENNEDYMARS Kasteleins Groots

Vanaf 20.00 uur.

zaterdag

zaterdag

Kennedymarsweekend 7 & 8 juli 2018

Twenty Sicks

The boy next door

Vanaf 20.00 uur. Kasteleins Groots KENNEDYMARSWEEKEND 7 & 8 JULI Zwarte cross, 3FM, Paaspop....Twenty Sicks struint alle Nederlandse podia af met hun energieke show! Contrabas, gitaar en drums, meer heb je niet nodig!

DJ The Boy Next Door: Sexy Beats x Vrouwvriendelijke Tunes x Old School Jamz.

Twenty Sicks Saints ‘n Sinners

ZONDAG 8 JULI 16.15 zaterdag- 21.00 UUR

Zwarte 3FM, Paaspop....Twenty Pascross, op! Dit geheel nieuwe muzikale Sicksbeest struint Nederlandse af en is alle razendsnel, heeftpodia tanden met hun energieke show! Contrabas, is, eenmaal losgelaten op het podium, gitaar en meer drums, heb je niet niet te meer temmen! nodig!

Blizzert DJ Camiel Het Haasje

Saints ‘n Sinners

DJ JiXXX

Pas op! Dit geheel nieuwe muzikale beest is razendsnel, heeft tanden en is, eenmaal losgelaten op het podium, niet meer te temmen!

zondag

zaterdag

en local hero festival TheBlizzert boy next door DéBoy band dieDoor: zorgt Sexy voor Beats een nieuwe DJ The Next x beleving. 100% interactief, energiek Vrouwvriendelijke Tunes x Old School Jamz.en voorzien van een enorme dosis enthousiasme. ‘Your feel-good ticket’.

OOK IN HET CENTRUM:

zondag

zaterdag

ZATERDAG 7 JULI 20.30 - 02.00 UUR zaterdag

Kennedymarsweekend 7 & 8 juli 2018

Blizzert en local hero festival Dé band die zorgt voor een nieuwe beleving. 100% interactief, energiek en voorzien van een enorme dosis enthousiasme. ‘Your feel-good ticket’.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 8

wij

alle geslaagden

Kennedymars 2018 Boscafé de Soete Inval is tijdens de Kennedymars het hele weekend geopend. Ook in de nacht van zaterdag op zondag!! Kom de wandelaars aanmoedigen want de Soete Inval is tevens EHBO post gedurende deze nacht.

www.willibrordgymnasium.nl • Uw praktijk voor o.a. Angsten, fobieën, chronische pijn, stoppen met roken. Leon: 06 10930235 www.hypnosepraktijkphilips.nl

Zaterdag 7 juli is er een BBQ vanaf ¤ 9,50 p.p. van 19.00 tot 24.00 uur. Bij de BBQ hebben we muzikale omlijsting van Noud met ‘Goud van Oud’ jaren 70, 80 en 90 op vinyl.

• Nieuwe- en geschrapte aardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag tot en met zaterdag vanaf 8.30 uur.

rioolontstopping

en rioolinspectie rioolontstoppingen en rioolinspectie Half Elfje 16, 5711 ES Someren, tel. (0493) 49 45 39

Boscafé De Soete Inval • Bosrandweg 6 • 5711 RJ Someren

rsoB • lavnI eteoS eD éfacsoB • Wij verzorgen uw waterput in Deurne en omstreken. Reparaties en montage van uw beregeningsinstallatie. Pompen, sproeiers en pvc op voorraad 0493-316127/ 06-55065538

• Dierenhotel Molenzicht. Tevens paardenboxen, hondenrennen, kattenrennen, slaaphokken, werpkisten, voedersets. www.molenzichtvlierden.nl 0493-313821.

Mij n bed rij f s fo ld e r is m oo i g ed ru kt!

• Op zoek naar vrijwilligerswerk? Museum Klok & Peel heeft enkele vacatures voor museumcafe en receptie. Ook in het weekend. Stuur een e-mail naar info@ museumklokenpeel.nl of bel met 0493-691865.

l i w Ik pie r a p f e bri t e lle n be s

Kanaalstraat 101c, 5711 EG Someren, tel. (0493) 49 45 39 www.rioolsomeren.nl

Jeep Grand Cherokee 5,7 automaat........................................................... 2005

• Binnenkort te huur in verzamelbedrijfspand. Geschikt voor werkruimte of opslag: 2 units 16x3.5m met elk een roldeur. Met enkele parkeerplaatsen op afgesloten terrein, ligging Molenakkers 15 Asten. Units zijn ook samen te huur. Prijs per unit 350,- excl. p/m (zonder energie) Info: Ton van Geffen Holding BV, 06-21572929

• Stalen balken, kokers strip, hoekprofielen enz. voor u direct op maat gezaagd (ook op zaterdagmorgen).Spuiten van al uw staalwerk in grote spuitcabine, 15x10m. Staalconstructies voor woningbouw/bedrijfshallen. Ook transport mogelijk met open oplegger 10 meter en maximaal 6 ton. Van Gerwen Metaal BV creatief in staal Boerenkamplaan 94 Someren, tel. 0493-491736

Mercedes 600 SEL V12 autmaat ................................................................ 1993 Mercedes E 200 CDI automaat ................................................................... 2005 Opel Astra 1,6 station ................................................................................. 1999 Opel Meriva ................................................................................................. 2000 Opel Vectra 1.6 ............................................................................................ 2000 Peugeot 206 ................................................................................................ 2006 Renault Twingo ........................................................................................... 1998 Tractor Massey harris................................................................................. 1950

Diverse laaggeprijsde auto’s met APK-keuring.

DAS

Publishers

e j t r a a k e it s i v Mi j n n s ch e rpe t e g e n e e g ed ru kt p ri js

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Ga naar www.daspasdrukwerk.nl

Audi A6 automaat ....................................................................................... 1999 Ford LTD 6,6 automaat ............................................................................... 1973

DASPASDRUKWERK.NL Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld tegen een scherpe prijs en bepaal zelf uw levertijd.

Vloeieindsedreef 6 - Deurne - Tel. 0493-313091 / 06-53537725 www.autobedrijftabor.nl

Ik k a n e r v oo r a l m i j n d ru k w e r k t e re cht


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 9

Raadsvergadering Someren

Gemeente Someren stemt in met extra geld Kerkendijk-Noord

Laura i n Sao ed i - A rabi ë

Eerste dagen Na vroeg te zijn opgestaan kwam ik vrij vermoeid op het vliegveld aan. De vlucht stond namelijk ingepland om 08.00 uur en ik zou een overstap maken in Frankfurt. Mijn reis begon meteen met half uur vertraging. Slecht begin dus. Normaal gesproken had ik dit niet heel erg gevonden, maar nu had ik maar een uur overstaptijd. Ik landde op het moment dat de gate van de volgende vlucht open ging. Ik ben als een gek naar de gate gerend. Ze sloten hem net toen ik binnen was. Na ruim zes uur vliegen landde ik in Jeddah. Een Italiaans meisje waar ik al contact mee had, zat ook op mijn vlucht. We wachtten op elkaar in het vliegtuig. We stapten naar buiten en een muur van hitte kwam ons tegemoet. De hitte was onwerkelijk zwaar, vochtig en klam. Toen we het vliegveld binnenstapte, kwam er een moslimvrouw op ons af. Ze begon Arabisch tegen ons te praten. Ze dacht dus dat wij Saudi’s waren. Ik voelde mij nu al thuis. Ik kwam aan om 17.05 en ik was pas buiten om 19.30. Zo lang duurde het om door de douane te komen en mijn bagage op te halen. Althans, niet mijn gehele bagage, want die ligt nog in Frankfurt, aangezien de overstap te kort was. Ik had gelukkig merendeel van mijn belangrijke spullen in mijn rugzak zitten. Eenmaal buiten het vliegveld stond een taxichauffeur te wachten om mij, samen met drie andere mensen, naar de universiteit te brengen. Bij aankomst op de King Abdullah universiteit zagen we dat het erg goed beveiligd was. Twee grote muren, met een poort waarbij je je paspoort moet laten zien. Daarna moesten we een pas regelen om door de tweede poort te kunnen. Vrij heftig allemaal.

Luxe appartement

De Kerkendijk bij Someren-Heide. (Foto: Marius van Deursen) SOMEREN – Vorige week donderdag kwam de gemeenteraad voor het laatst bijeen voor het zomerreces. In een vergadering waar nog veel knopen doorgehakt moesten worden, leverde de rehabilitatie Kerkendijk-Noord in Someren-Heide de meeste discussie op.

door Jordy van de Brug Het vernieuwen van de toegangsweg naar Someren-Heide is al langer een heikel punt. Vorige maand bleek dat het project duurder uit ging vallen dan verwacht. Het budget van 2,4 miljoen euro bleek niet toereikend genoeg. Tijdens de vergadering van afgelopen donderdag werd besloten of er extra budget beschikbaar moest worden gesteld. Wethouder Louis Swinkels was duidelijk. “Als het voorstel niet wordt aangenomen dan kunnen we niet verder. Het weggaan bij deze aannemer betekent waarschijnlijk een schadeclaim. Deze claim kan oplopen tot 1,7 miljoen euro.” De uitspraak van de wethouder zorgde voor verbaasde gezichten in de raad. De gehele fractie van de Gemeenschapslijst was duidelijk. “We zijn eigenlijk faliekant tegen dit voorstel, maar door deze informatie moeten

wij eigenlijk wel voor stemmen, anders kost het de gemeente nog meer geld. Met lichte tegenzin stemden alle partijen stemden uiteindelijk in met het voorstel, met als voorwaarde dat het bloemenmengsel wat ingezaaid moet worden aan de rand van de Kerkendijk even de ijskast in gaat. De 55.000 euro die begroot was kon volgens vele fractieleden vele malen goedkoper. Nu het voorstel is aangenomen gaat er volgens de wethouder zo snel mogelijk weer gebouwd worden.

Accountant

De laatste vergadering voor de zomer werd ook gebruikt om de jaarstukken van de gemeente Someren goed te keuren en vast te stellen. Helaas voor alle fractieleden kwam wethouder Guido Schoolmeesters met slecht nieuws. “We hebben vanuit onze accountant nog geen controleverklaring mogen ontvan-

Alsnog in Deurne geslaagd na herexamen PEELREGIO - Voor de leerlingen van de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne en het Willibrord Gymnasium, die na het vorige examen een herkansing kregen brak opnieuw een spannende periode aan. Onderstaande leerlingen kregen vrijdag een positief bericht na hun herexamen en konden alsnog de vlag uithangen.

Willibrord Gymnasium DEURNE: René Crooijmans; Manuel Gimenez; Janne Verbruggen. BAKEL: Jeffrey Habraken; Sjoerd Koolen. HELMOND: Roger de Groot; Quang Nguyen.

Peellandcollege VWO atheneum DEURNE: Jordy Althuizen; Steven van Loon; Merijn Weemen; Xander Wilbrink. VLIERDEN: Tijme Rijkers. Havo DEURNE: Renske Berkers; Jordi Franssen; Edo Stadlander; Kaylee van Vonderen; Rick van der Wallen. LIESSEL: Ilona Zeegers.

Alfrinkcollege Gemengd DEURNE: Indy Bots; Luc Verbaarschot. HELENAVEEN: Marco Reijnders. BAKEL: Julia van der Meijden. Theoretisch LIESSEL: Emile Bastin.

Hub van Doornecollege Basisberoepsgericht DEURNE: William Linders;

Jaimy Nelemans. HELMOND: Quinn van den Reek; Max Woodfine. Kaderberoepsgericht ASTEN: Gwen van Verre. DEURNE: Neeha Abdirizaq Ibrahim; Sedra Ashour; Lian Keunen; Max van de Mortel; Jop Munsters; Tren Schepers; Jari Snijders; Jesse Vogels. LIESSEL: Kira Ophey. NEERKANT: Stijn Dielissen. HELMOND: Ilayda Öcalan; Eline Smits. Leerwerk traject DEURNE: Kevin Franssen; Sylvano Verhoeven.

De Sprong Onderstaande leerlingen hebben met succes het Praktijkonderwijs afgesloten met een getuigschrift: DEURNE: Mascut Abdulahi Abdi; Lotte van den Bogaert; Kevin van Dijk; Thijs Jacobs; Erik Meeüse; Ashley Seelen; Daan Weerts. MILHEEZE: Lotte Peeters. DE RIPS: Bruce Giesbers. HELMOND: Meggy Bijl; Marcella van Gerwen; Bram Ham; Kelly van Leuken; Remsly Petrus; Julian van Ravesteijn; Jessica Thielen. MIERLO: Giel Bazelmans. NUENEN: Marleen Jenniskens. Dit zijn alleen de namen van de geslaagden, die toestemming hebben gegeven voor publicatie.

gen. Hierdoor kunnen we nog niks goedkeuren.” De reden: personeelstekort bij accountskantoor Baker Tilly Berk. Doordat er nu nog geen controleverklaring is kan de gemeente Someren zijn jaarstukken niet aanbieden aan de provincie. De gemeente heeft nog tot 15 juli om dit recht te zetten. Burgemeester Dilia Blok wilde niet te snel een conclusie trekken. “Het is overmacht voor het accountskantoor, maar eigenlijk is dit geen manier van zaken doen. Ik hoop dat deze situatie er niet voor zorgt dat we hier over twee weken weer zitten.” Onder voorbehoud van een goede accountscontrole stemde de raad in met de jaarstukken. De eerstvolgende gemeenteraad zal zijn op donderdag 30 augustus om 20.00 uur.

En dan, het appartement, iedereen kreeg een eigen sleutel. Dat wekte wat verbazing. Wat bleek: iedereen kreeg een eigen appartement en dan bedoel ik een mega luxe appartement. 150 m2, twee verdiepingen, een eigen keuken, een TV zithoek, twee badkamers, een kantoor, twee balkons, eigen wasmachine en droger, een eettafel en heel veel kasten. Daarnaast zitten er twee heel goed werkende airco’s in. Mijn eerste impressie? Wat me erg opvalt is dat de beveiliging heel hoog is, en dat alles en iedereen zich heel netjes aan de regels houdt. De universiteit is misschien wel in Saoedi-Arabië, maar het is een gemeenschap waar andere regels en gewoontes gelden dan de rest van het land. Als je een abaya en hoofddoek wil dragen is dat goed, wil je een boerka aan, ook goed. Als je graag een shirt en rok wil dragen, ook goed. Iets wat wij in Nederland niet achter dit land zoeken. Wat meerdere Saudi’s en werknemers vertelde is dat augustus het heetst is, ondragelijk warm zelfs. Er is niet voor niks een ondergronds wegenstelsel over heel de campus, die alle gebouwen met elkaar verbindt. Wel kregen we waarschuwingen om daar niet in te gaan, verdwalen is heel makkelijk. Een ander vreemd fenomeen is de zondag. Deze dag is voor de Saudi’s een normale werkdag. Zondag was mijn eerste “college dag”, aangezien het weekend hier op vrijdag en zaterdag valt. We kregen de hele dag interessante en leerzame presentaties over de onderzoeken en mogelijkheden op de universiteit. Meteen duidelijk wordt dat er hier flink veel geld te besteden is. Studenten krijgen voor hun verblijf alles betaald en geregeld. Je wordt betaald om te studeren en mee te doen in de snelgroeiende Utopia. Het belangrijkste wat ik geleerd heb vandaag is: De King Abdullah universiteit is een paradijs. Warme en zweterige groeten uit Saoedi-Arabië.

Toneelvereniging Onderling Kunstgenot

Romantische western in Heusden HEUSDEN – Onderling Kunstgenot haalt de wagen weer van stal voor de jaarlijkse rondreizende voorstelling. De Heusdense toneelvereniging brengt dit keer Locky Lock en het Gouden Graf, een romantische versie van het verhaal van Lucky Luke, de stripheld die sneller schiet dan zijn schaduw. Komende zondag gaat de nieuwste act van Onderling Kunstgenot in première.

Ook Locky Lock schiet, evenals zijn evenbeeld, sneller dan zijn schaduw. Of ja … dat deed hij. Zijn succesjaren liggen namelijk al ver achter hem. Vervlogen tijden. Want nadat hij twintig jaar terug de gevreesde Doetjes-zusjes uit zijn handen liet glippen, verdween hij uit de spotlights. Maar nu wordt opnieuw een beroep op hem gedaan. De Doetjes zorgen wederom voor angst en paniek in de stad, in hun zoektocht naar ongekende rijkdom. Locky Lock moet zich daarom herpakken om de zusjes voorgoed achter de tralies te krij-

gen. Daarbij krijgt hij hulp van zijn oude, trouwe ros Droge Donder en een onbevreesde premiejager.

Speellocaties

De voorstelling van Onderling Kunstgenot (OKG) gaat komende zondag om 14.30 uur in première op het Rijtven in Deurne. Daarna volgt om 17.00 uur een voorstelling op Minicamping De Peel in Heusden. Maandag vormt de Hooidries in Heusden om 19.00 uur het decor, daarna trekt de karavaan om 20.30 uur naar OJC Jonosh. Woensdag speelt OKG om 19.00 uur bij De Lis-

Leerlingen Varendonck alsnog geslaagd ASTEN/SOMEREN - Opnieuw goed nieuws voor een groep leerlingen van het Varendonck College. Het eindexamen bleek een pittige kluif, maar een herkansing leverde alsnog een diploma op.

Deze leerlingen hebben vrijdag 27 juni te horen gekregen dat ze zijn geslaagd, na de herkansing in het tweede tijdvak.

Locatie Someren Vmbo kadergericht SOMEREN: Anouk Engelen; Fatima Mahamed; Hanna Qaidi; Luc Engelen. LIEROP: Vera Raijmakers. Vmbo gemengd ASTEN: Fleur van der Lee. SOMEREN: Ruud Noijen. Mavo HEUSDEN: Robin Krol. SOMEREN: Indy Cortenbach; Samirah Frenken; Simone Maas, Tom Maas, Lieke Vereijken.

Locatie Asten Havo ASTEN: Tom Aarts; Merel Adriaans; Valerie de Leeuw. HEUSDEN: Catelijne Goossens. SOMEREN: Antje van Gastel; Dana Rhoe; Fleur Serné; Bart van de Ven; Saske Wijnen. LIEROP: Nikki van Winkel. Havo technasium LIEROP: Pepijn Muskens. Atheneum ASTEN: Annelaura Leeuwenberg; Julia Schuitemaker; Tim Valks. HEUSDEN: Wouter Joosten. SOMEREN: Linn Berkvens. Atheneum tweetalig ASTEN: Anouk de Leeuw. LIEROP: Owen Bakens.

se in Asten, de tweede voorstelling die avond begint om 20.30 uur bij de familie Lammers aan de Vlosbergweg in Heusden. Tot slot vinden volgende week vrijdagavond nog twee optredens plaats. De eerste om 19.00 uur aan de Vlinkert in Heusden, de laatste stop is om 20.30 uur bij de familie Geboers aan de Ospelerweg, ook in Heusden.

Inbraak woningen WALSBERG - Afgelopen weekend is ingebroken in woningen aan de Suez­ laan en aan de Warande in Deurne. Dat meldt wijkagent Frank Janssen op Twitter. Beide woningen liggen in Walsberg. De inbraak aan de Warande werd gepleegd op zondag 1 juli rond 1.00 uur. De woning werd betreden door een raam aan de achterzijde in te gooien. Er is een laptop ontvreemd. De woninginbraak aan de Suezlaan werd gepleegd tussen 30 juni 23.45 uur en 1 juli 9.30 uur. Aan de achterzijde werd een schuifpui vernield.

C urs us s e n Haptonomie

Samen met Mascha Aleman kunnen belangstellenden nu in Het Levensatelier op verschillende manieren via haptonomie onderzoeken hoe je gevoelsmatig met problemen omgaat. Het uitgangspunt is dat zij je door middel van je aan te raken jou in contact brengt met jouw gevoel. Samen met de principes van haptonomie en gesprekken maakt zij je bewust hoe jij jouw gevoel in kunt zetten om jouw leven weer op de rails te zetten. Voor verdere informatie of aanmelden: www.hetlevensatelier.nl of neem contact op via info@ hetlevensatelier.nl. Het Levensatelier is gevestigd aan de Burgemeester Wijnenstraat 9 in Asten.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 10 Met spoed gezocht:

STALMEDEWERKER voor gemiddeld 15-20 uur per week

Voor het aankomende halve jaar zijn wij, Veterinair Centrum Someren, met spoed op zoek naar een stalmedewerker, die in de ochtenden (maandag tot en met vrijdag) de paardenstallen gaat uit mesten. Twee keer per maand komt hier ook een extra dag in het weekend bij. Ervaring met paarden is een absolute must. Heb je interesse en ben je per direct beschikbaar neem contact op met dierenarts Tilly Spierings op nummer 0493-441070.

Krijg jij energie van werken?

Slievenstraat 16 • 5711 PK Someren • www.vc-someren.nl

De Legro Group is een familiebedrijf in

Machine Operator (FT)

groeimedia voor de moderne tuinbouw

In deze zelfstandige functie bedien je de

met meer dan 90 jaar historie. Wij mengen

volledig geautomatiseerde meng- en

natuurlijke grondstoffen tot betrouw-

laadlijn, verpakkingsmachine of perliet

bare en klantspecifieke potgronden en

oven en voer je kleinschalig onderhoud

substraten voor o.a. zachtfruittelers,

en reparatiewerk uit.

al meer dan 30 jaar een waarborg voor kwaliteit

boomkwekerijen, zaai-/stekbedrijven en de retail. Tevens zijn we specialist in de

Loader Machinist (FT)

productie van dekaarde voor de champignon-

Je bewerkt en mengt onze grondstoffen en

teelt. Wij zijn trots op ons bedrijf en onze

vult de meng-, laad- en verpakkingslijnen.

producten. Onze klanten bevinden zich over

De aanvoer en opslag van grondstoffen

de gehele wereld.

en het onderhoud van de bunkers behoort ook tot jouw verantwoordelijkheid.

Door toewijding en passie voor onze klanten, producten en grondstoffen maakt Legro

Werken bij Legro betekent dat je hart hebt

een sterke groei door en zijn we op zoek

voor datgene wat je doet, je van aanpakken

naar nieuwe collega’s:

weet en een teamspeler bent.

Sales Support Medewerker -

Voor meer informatie over ons bedrijf

Logistiek Coördinator (FT)

en een uitgebreide beschrijving van de

Dagelijks vind jij de meest passende manier

vacatures bezoek je www.legrogroup.com

om onze eindproducten volgens afspraak aan de klant te leveren. Je hebt de regie

Heb je zin om te beginnen?

van order tot levering.

Stuur dan je cv met korte motivatie naar jobs@legrogroup.com (graag de vacature

Interieurverzorger (5 x 2 uur)

in het onderwerp vermelden).

Door het grondig schoonmaken en bijhouden van entree, kantoren, kantine en sanitaire ruimtes bied jij bezoekers

Scan de QR-code met je

een gastvrije ontvangst en medewerkers

smartphone om de

een prettige werkomgeving.

vacatures online te bekijken.

www.legrogroup.com

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324

Hulp nodig met SCHildeRen, BeHAngen of HoutRot RepARAtie?

• Mannen gevraagd: Mannen vanaf 16 jaar kunnen als parttimer bij ons aan de slag als glazenwasser op vrijdags en zaterdags. Als je kan werken kun je ook goed verdienen. Voor info bellen: Tel. 0493 693069 of 06 23559832

•Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

• Gezocht: hulp in de huishouding in Asten, 1x per week 3-4 uur. Tel. 06-16066739 • Wespen of mierenoverlast Bel: 0493-688006. • B.B.Q. 06-51826116 www.vandenboschvlees.nl

• Wespen of mierenoverlast Bel: 0493-688006.

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

ik sta voor u klaar! Bel me op 06 10711289. Boerenkamplaan 96 5712 AH Someren-Eind E mail: info@greijmans.nl Tel: 0493 49 29 62 www.greijmans.nl SCHildeRSBedRiJf RoBeRt mAndeRS

m. 06 10711289 t. 0493 692500

KRuiSKenSweg 54 5721Kd ASten

e. info@RoBeRtmAndeRS.nl i. www.RoBeRtmAndeRS.nl

Staalwerk voor woningbouw en bedrijfsgebouwen Zowel voor nieuwbouw als renovatie Hekwerken en frames


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 11

Veel winnaars tijdens Toer dur Lierop

Sp ort Leden van het eerste uur gehuldigd

Tennisvereniging Someren-Heide veertig jaar

LIEROP - Het jaarlijkse fietsevenement Toer dur Lierop is weer verreden. Van 27 juni tot 29 juni streden de Lieropse kinderen om een algemeen klassement en de bijbehorende Toer dur Lierop trui.

Iedereen tot 12 jaar mocht meedoen aan de toer, die onder mooie weersomstandigheden werd verreden. In verschillende leeftijdscategorieën werd er gestreden voor een apart algemeen klassement. Kinderen van 0 tot 4 jaar reden 1 rondje, per leeftijd kwam er daarna een ronde bij.

Winnaars

0-4 jaar loopfiets of skelter: Ries van Lieshout. 0-4 jaar fiets: Lars van der Zanden. 5 jaar meisjes: Janne Loomans.

De leden van het eerste uur. (Foto: Patrick van den Broek/Siris) SOMEREN-HEIDE - Tennisvereniging Someren-Heide heeft afgelopen week haar veertigjarig jubileum gevierd. Tijdens een gezellige brunch werd stil gestaan bij de jubilarissen die veertig jaar geleden het idee hebben opgepakt om te gaan tennissen.

Na veertig jaar heeft ‘de Hei’ nog steeds een actieve tennisvereniging waar gezelligheid, saamhorigheid en een sportieve sfeer voorop staan. De vereniging telt 112 leden waaronder twintig jeugdleden. Velen van hen behoren tot de vaste kern van leden die al jaren lid van de vereniging zijn. In 1978 ontstaat bij enkele oud-voetballers - met Jan de Laat als initiatiefnemer - het idee om in navolging van de andere Somerense kerkdorpen, ook in Someren-Heide een tennisvereniging op te richten. De eerste tennislessen worden, bij gebrek aan een eigen accommodatie, gegeven in tennishal De Postel, met Alfons van der Weerden als tennisleraar van 66 enthousiaste leden. In deze periode begint ook de zoektocht naar een plek voor een eigen tennispark. Dankzij de nodige inspanningen van het bestuur en de plaatselijke raadsleden kan in 1982 het parkje met twee gravelbanen worden geopend. Een bouwkeet doet dan nog dienst als kleed- en ontvangstruimte. De nieuwe accommodatie aan de Groeneweg krijgt de naam De Beemd.

Accommodatie

Met het groeien van het aantal leden ontstaat ook de vraag naar een permanent clubhuis en in 1987 kan de door de leden zelf gebouwde kantine, bestaande uit een kleedaccommodatie en een ontvangstruimte, officieel worden geopend. In de loop van de jaren worden de nodige verbeteringen aangebracht aan de accommodatie. Zo komt er verlichting, verwarming en een miniveld en worden de gravelbanen vervangen door kunstgrasbanen zodat er ook 's avonds en bij slecht weer getennist kan worden. Later komt er een bestuurs- en vergaderruimte bij. Recent zijn nog de toiletten en douches vernieuwd en momenteel wordt er een groot overkapt terras gebouwd, zodat er buiten van het tennis en een drankje kan worden genoten.

Activiteiten

Het huidige bestuur bestaat uit Mart Klaver, Petra Verstappen, Rob van Triet en José van de Mortel. Ze krijgen ondersteuning van een aantal vaste commissies, zoals de jeugdcommissie, de technische commissie, kantinecommissie, toernooicom-

missie, park- en groencommissie. Vrijwilligers van de club zorgen er voor dat de kantine, de banen en alles wat daar bij hoort altijd netjes onderhouden zijn. Behalve het jaarlijkse Open Toernooi organiseerde de club verschillende activiteiten voor haar leden, waaronder het mini-maxi toernooi, voetbaltennis, Daviscup en dubbeltjestoernooi. Daarnaast zijn veel leden een of meerdere keren per week op vaste tijden op de baan te vinden. Om haar jeugd- en seniorleden de mogelijkheid te geven hun techniek en tactiek te verbeteren biedt de club ook tennistrainingen aan. Deze lessen worden verzorgd door tennistrainer Jordy Verdonschot van Topserve.

5 jaar jongens: Dex Lemmers. 6 jaar meisjes: Keet van der Zanden. 6 jaar jongens: Wessel Maas. 7 jaar meisjes: Milou Claassen. 7 jaar jongens: Sebas Meeuws. 8 jaar meisjes: Maud van Loon. 8 jaar jongens: Nelis van der Zande. 9 jaar meisjes: Liene Donkers. 9 jaar jongens: Keano Hurkmans. 10 jaar meisjes: Eefke Bollen. 10 jaar jongens:Jelle Hurkmans. 11 jaar meisjes: Mirte Verstappen. 12 jaar meisjes: Shendra van den Elsen.

Een jonge renner in actie. (Foto: Hein van Bakel)

Veelbelovende start walking football in Deurne DEURNE - Donderdagavond 21 juni hebben de Walking Football-teams van SV Melderslo en RKMSV uit Meijel een demonstratiewedstrijd gespeeld op het sportpark van SV Deurne. Een grote groep belangstellenden uit Deurne was aanwezig om deze nieuwe tak van de voetbalsport te bekijken.

Walking football is voor 60-plussers en een voetbalvorm waarbij spelers op een kwart veld in wandeltempo de bal maximaal op heuphoogte spelen in een spelvorm van zes tegen zes. Er zijn geen keepers en lichamelijk contact wordt vermeden. Voorafgaand aan de wedstrijd ga-

ven de aanvoerders van beide ploegen een korte uitleg en deelden zij hun ervaringen met de aanwezigen. De wedstrijd werd gewonnen door Meijel, met 5-0. In De Basis werd vervolgens nog nagepraat en werd bij de Deurnenaren geïnformeerd of er interesse bestond.

Nederlands kampioen eliterensters zonder contract

Evy Kuijpers bij de besten op NK wielrennen

Koen Meuffels wil goede reeks voortzetten SOMEREN – Het World Supersport 300 circus strijkt dit weekend neer in Italië. Van 6 tot 8 juli rijden de coureurs hun rondes op het circuit van Misano. Op het circuit in Italië wil Meuffels opnieuw voor het podium gaan.

De Somerense coureur miste een maand geleden op het circuit van Brno in Tsjechië op 0,016 seconden het podium. Met zijn vierde plek was hij wel opnieuw de beste KTM-rijder. Afgelopen weekend maakte Meuffels indruk in Assen. Hij finishte als eerste en tweede tijdens de Dutch Supersport 300 races.

Het raceweekend is Assen werd gebruikt als testweekend voor het KTM-team. Meuffels wil zijn goede reeks voortzetten in Italië. Door een vijfde en vierde plaats in de afgelopen twee races in de World Supersport 300 klasse steeg de Somerenaar naar een vijfde plek in het kampioenschap met 49 punten.

Evy Kuijpers op de hoogste trede in Hoogerheide. HOOGERHEIDE/LIEROP - Evy Kuijpers uit Lierop heeft zaterdag op het NK wielrennen een uitstekende wedstrijd gereden. Ze eindigde vijfde, op 23 seconden van winnares Chantal Blaak. Ze had lang uitzicht op het zilver. Kuijpers kwam dan wel als vijfde over de meet, maar ze was wel de beste van de 'eliterensters zonder contract' en mag zich nu in die categorie Nederlands kampioen noemen.

Meuffels ligt op kop tijdens de Dutch Supersport 300 race in Assen.

Wereldkampioene Chantal Blaak wist in Hoogerheide haar Nederlandse titel op de weg te prolongeren. Amy Pieters won zilver. Marianne Vos werd derde. Kuijpers ging tien kilometer voor de finish in de

aanval. Blaak reageerde als enige, ze passeerde haar en soleerde naar de zege. Kuijpers zelf won met haar vijfde plek NK-goud bij de eliterensters zonder contract. "De elite zonder contract titel was een absoluut

doel na de tweede plek vorig jaar. Maar de vijfde plek tussen de profs was absoluut een verrassing. Ik zat stuk voor stuk met wereldtoppers in de kopgroep en had niet verwacht dat ik met ze mee kon", zegt Kuijpers. De Lieropse liet zaterdag grote namen achter zich zoals Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Anna van der Breggen, die allemaal in de top tien eindigden. De gemiddelde snelheid van winnares Blaak was 39,098 km/u.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 12

Vac a t u re s

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

- Uw dru enkele - bepaal - tegen e

www.daspasdrukwerk.nl

www.daspasdrukwerk.nl

www.daspasdrukwerk.nl

www.da

Collega’s gezocht!

Mijn vis ite ka ee n sche rpe prartje te ge n ijs gedrukt

DAS

Publishers

Wordt u enthousiast? Bij SamenThuis – Samen Verder, waar wonen en zorg worden gecombineerd voor de ouder wordende mens, zijn we op zoek naar gastvrouwen en gastheren welke hart hebben voor de mens. Als gastvrouw/gastheer maakt u een praatje met de bewoners, speelt u een spelletje met ze, bij mooi weer gaat u een rondje wandelen of u bent aanwezig in de huiskamer zodat bewoners kunnen genieten van een mooie oude dag. U bent • zorgzaam en staat u klaar voor de medemens? • één of enkele dagdelen per week beschikbaar?

DASPASDRUKWERK.NL

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed! - Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

Ik ka n er vo or al mi jn dru kw erk te recht

DAS

www.daspasdrukwerk.nl

www.daspasdrukwerk.

Publishers

Wij zoeken op korteVP termijn (na de bouwvak): STOPPERS GEMEENTE SOMEREN

GEMEENTE ASTEN

GASTVROUWEN EN GASTHEREN VRIJWILLIGERSWERK OP ONZE PRACHTIGE WOONLOCATIE IN DEURNE DIE EEN PRETTIG SFEER WETEN NEER TE ZETTEN EN REPRESENTATIEF ZIJN VOOR ONZE LOCATIE.

G

Ervaren Kraanmachinist voor binnen- en buitenland (Duitsland)

ZIE PAGINA .. T/M ..

WE ZIJN OPZOEK NAAR ENTHOUSIASTE

Bestel uw drukwerk bij want DAS pas goed!

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregel - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

Dumpermachinist (mag ook een leerling zijn)Zie pagina

U wilt • een bijdrage leveren aan uw omgeving waarbij u dankbaarheid terugkrijgt?

DASPASDRUKW

..

A

Ak

Handmatig: in

Ver

Is dit iets voor jou? Al 45jQQr vi Reacties graag per telefoon 0492-341409

Nu: V

STOPPERS FACEBOOK & TWITTER + W

DEURNE over ons bedrijf vind je op ‘T CONTACT & PEELB Meer informatie www.grondverzetvdheuvel.nl

Interesse? Stuur een e-mail naar werken@thuiszorgsamenverder.nl Dit betreft een vrijwilligersfunctie.

Volg ons op Facebook en Twitter!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

www.facebook.com/weekbladvoordeurne www.twitter.com/weekbladdeurne

Volg ons o Facebook en Tw www.facebook.com/hetcontact www.twitter.com/hetcontact

www.facebook.com/peelbelang Aktiemodel Vetego B1 www.twitter.com/peelbelang_wvd Handmatig: in stof vanaf€ 945,- in le

Grondverzet v.d.www.weekbladvoordeurne.nl Heuvel v.o.f. / www.daspublishers.nl

Verder ruim 300 modellen relaxf

www.hetcontact.nl / www.peelbelangonline.nl / www.daspublishers.nl

ZOMERVAKANTIE 2018

Nu: Vele relaxfauteuils me GRATIS STOPPER HARTSTICHTING

PROGRAMMA ZWEMBAD DE SCHOP Van zaterdag 07-07-2018 t/m zondag 22-07-2018 is het zwembad gesloten i.v.m. onderhoudswerkzaamheden Hierna biedt zwembad de Schop een zomerprogramma aan in de periode van maandag 23-07-2018 t/m vrijdag 17-08-2018. Zwembad de Schop is in deze periode gesloten op de maandagmorgen, zaterdag en zondag en heeft geen avondprogramma.

• Krasdokter.nl, lakbeschadiging of kras? Snel-Goedkoop-Vakkundig 06-53883509.

Tarieven: Recreatiezwemmen/ Baantjes zwemmen:

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

Aquagym/trimzwemmen/ aquajoggen: Gezinszwemmen: Zwemles:

10-badenkaart € 31,25/ los kaartje € 3,95 (10-badenkaart alleen i.c.m. pasje mogelijk! Eénmalige administratiekosten incl. pas: € 10,--)

Activiteit Gesloten Recreatiezwemmen

Tijd

Dinsdagmorgen

Zwemles niveau rood/geel Zwemles niveau groen/A** Aquagym Aquajoggen Recreatiezwemmen

08.30-09.15 09.15-10.00 10.00-11.00 11.00-11.45 13.30-16.00

uur uur uur uur uur

Zwemles niveau groen/A Zwemles niveau rood/geel** Aquagym Trimzwemmen Recreatiezwemmen

08.30-09.15 09.15-10.00 10.00-11.00 11.00-11.45 13.30-16.00

uur uur uur uur uur

Zwemles niveau rood/geel Zwemles niveau groen/A** Gezinszwemmen* Recreatiezwemmen

08.30-09.15 09.15-10.00 10.00-12.00 13.30-16.00

uur uur uur uur

Zwemles niveau groen/A Zwemlev niveau rood/geel** Aquagym Baantjes zwemmen Recreatiezwemmen

08.30-09.15 09.15-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 13.30-16.00

uur uur uur uur uur

Woensdagmorgen

Woensdagmiddag Donderdagmorgen Donderdagmiddag Vrijdagmorgen

Vrijdagmiddag

• Elke Bij Restaurant de Brabander dag schoppen hart- en 3 vaatziekten gangen senioren-menu honderden€ 9,80. Wel reserveren, tel. levens overhoop. 0495-663466 Kijk wat u kunt doen op

• www.hartstichting.nl/doe-mee Vrije markt Someren Centrum zondag 8 juli 150 kramen. Gratis toegang vanaerlebv.nl

Elke dag schoppen hart- en vaatziekten honderden levens overhoop. Kijk wat u kunt doen op www.hartstichting.nl/doe-mee

4-badenkaart zomervakantie 2018 € 16,--/losse les € 4,85 € 8,25 (2 volwassenen + 3 kinderen) info verkrijgbaar bij administratie!

Dag Maandagmorgen Maandagmiddag

Dinsdagmiddag

I.v.m. vaka

Onze 2000m Di-Wo-D

13.30-16.00 uur

* Op donderdagmorgen is er gezinszwemmen (gratis ranja en waterspeeltuin aanwezig). Op donderdag 16 augustus 2018 is tijdens het gezinszwemmen de onderwaterfotograaf aanwezig! ** Deze groepen kunnen bij onvoldoende deelname samengevoegd worden met andere groepen.

Astra Stramon BV is een straal en poedercoat bedrijf, gevestigd aan‘t Hoogvelt 6 in Asten. We leveren o.a. aan de gevelbouw, metaalindustrie, interieurbouw, bouwwereld, food industrie en carrosseriebouw. Het zijn onderdelen en eindproducten die bij Astra Stramon BV worden aangeboden voor behandeling. In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar:

- HEFTRUCK CHAUFFEUR - POEDERCOATER • Het betreft een functie voor 38 uur per week. • Interne opleiding mogelijk. • Leeftijd van 18 tot 40 jaar oud.

Collectant gemist? Doneer door de QR-code te scannen! Vergroot de overlevingskans bij een hartstilstand. Geef voor meer openbare AED’s in Nederland.

We zoeken collega’s die van aanpakken weten, zelfstandig kunnen werken maar ook teamplayers zijn. Daarnaast iemand met affiniteit voor techniek en ervaring heeft met productiewerk. Tikkie App

Knab & Rabobank Bankieren App

Herken je jezelf in bovenstaande, reageer dan via de mail naar: helma@astrastramon.nl T Hoogvelt 6 • 5721 VW Asten • 0493-691837


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 13

Vac a t u re s www.frankvanstekelenburg.nl

Zoek jij een uitdagende baan in verzekeringen? Dan heten we jou van harte welkom!

GEZOCHT:

PRODUCTIE MEDEWERKER TENT-ATELIER MINIMAAL 24 UUR PER WEEK

Over Walker: Toen ruim 65 jaar geleden steeds meer mensen het plezier van kamperen ontdekten, startte Walker met de ontwikkeling en productie van kampeertenten in Deurne. Tot op de dag van vandaag is Walker nog steeds het toonaangevende topmerk van weleer! Het moderne atelier, gevestigd in Deurne, is een van de oudste binnen ons land en kenmerkt zich als een echt familiebedrijf. Het produceren van de voortenten, luifels en voorzonluifels is nauwkeurig werk en samen met je collega’s draag je zorg voor het tot in perfectie afwerken van de Walker producten. Functie-omschrijving: Houd je van werken met je handen en ben je snel beschikbaar dan zijn wij op zoek naar jou. Je verricht diverse werkzaamheden op een industriële naaimachine en tijdens deze werkzaamheden bewaak je het productieproces en werk je samen met je collega’s naar een mooi eindproduct. Op onze website www.walker.nl vind je onder het kopje “over Walker” een bedrijfsfilmpje waarin ook verschillende bewerkingen te zien zijn. Jouw profiel: • Werkervaring in de confectie op een industriële naaimachine is een pré • Je bent flexibel in het aanpakken van diverse werkzaamheden • Je bent op zoek naar een baan voor de toekomst Walker biedt: • Een functie voor minimaal 24 uur per week • Een interne opleiding gericht op de diverse bewerkingen • Verloning volgens onze cao MITT • Een prettige informele werksfeer • Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden • Werkdagen van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur Stel je kandidaat: Heb je interesse in deze functie, stuur dan z.s.m. je motivatiebrief met uitgebreide CV naar administratie@walker.nl en wens je meer informatie, neem dan contact op met Piet Sonnemans, onze productieleider, via telefoonnummer 0493-314828. Wil je meer informatie over Walker, neem dan een kijkje op onze website www.walker.nl

Frank van Stekelenburg Assurantiën is een onafhankelijk adviesbureau in verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Als permanente versterking van ons team zoeken wij een:

Enthousiaste Commerciële Binnendienst Medewerker Verzekeringen (m/v) (36 uur p/w)

Functie • Eerste aanspreekpunt relatiebestand verzekeringen • Beoordelen, adviseren en onderhouden van particuliere- en zakelijke verzekeringen • Voorkomende administratieve- en kantoorwerkzaamheden Profiel • Minimaal MBO plus denkniveau • Klantgerichte houding • Stressbestendig • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden • Zelfstandig werken in een kleine organisatie Aanbod • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden • Fijne collegiale werksfeer • Afwisselende functie • Salaris wordt bepaald op basis van leeftijd, opleiding, prestaties en ervaring Voor meer informatie bel je 0493-691747 en kun je vragen naar Frank van Stekelenburg. Solliciteren met je motivatie en cv naar: frank@frankvanstekelenburg.nl

Wij zijn op zoek naar een:

Ben jij die enthousiase collega die wij zoeken?

Tegelzetter

Wil jij helpen met het realiseren van luxe badkamers? Wij werken altijd dicht bij huis en in een leuk team. Bij ons krijg je de tijd om vakmanschap te leveren!

m/ v

Walker Campingstyle B.V. Florijn 3 (industrieterrein Rijt-West) / 5751 PC DEURNE / tel: 0493-314828 Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Beste werkgever, Ik ben een enthousiaste, gemotiveerde jongeman met veel interesse in de agrarische sector.

Heb jij interesse? Bel ons dan via 0646421827 of stuur een email met je CV naar jeroen@baderieleenen.nl

Baderie Nuenen en Baderie Someren

Ik ben in het bezit van het rijbewijs-T. Tractor rijden is mijn lust en mijn leven. Omdat ik autisme heb, zoek ik een werkgever, die mij goed kan begeleiden, aansturen en opleiden. Ik zoek in ieder geval werk met o.a. ‘simpele’ tractorwerkzaamheden voor op zaterdag en in de vakanties. Daarna zou het prettig zijn als ik ook als BBL-leerling (bij voorkeur richting loonwerk) bij u terecht kan. Een andere vorm van een BBL-opleiding kan in overleg eventueel ook.

Bent u de werkgever (omgeving Deurne-Asten-Someren), waar ik naar op zoek ben? Dan zie ik uw reactie graag per mail: ikwilwerken2001@gmail.com Swaans Beton is een vooruitstrevend en innovatief familiebedrijf gericht op de productie en verkoop van hoogwaardige prefab betonproducten. Swaans is marktleider in de agrarische sector en heeft in toenemende mate een voorname positie in specifieke branches zoals infra, teelt en sierbestrating. Constante innovatie, hoge kwaliteitsnormen en deskundig advies staan centraal binnen deze dynamische organisatie met ruim 50 medewerkers. Voor onze verdere groei zoeken we ondernemende kandidaten voor:

Medewerker Backoffice Marketing en Sales Accountmanager Teelt Medewerker Technische Dienst Voor meer informatie en contactgegevens over deze uitdagende functies kun je terecht op onze website: www.swaansbeton.nl(vacatures) • Positieve werksfeer • Goede voorwaarden • Onderscheidende producten • Samen innoveren Vind je dit ook belangrijk? Solliciteer dan direct op één van deze uitdagende functies.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 14

! n e l e i h G t e m t i u r e Altijd bet

GENIETEN...

100% Geniet Garantie!

ANDORRA & BARCELONA/ SPANJE

tOSCANE/ ItALIË

In Andorra geniet men van het beste van twee werelden: van de Spaanse zon en van het leven als God in Frankrijk! Vertrekdatum: 9 september - 12 dagen - € 975,-

We concentreren ons op de natuur, de bezienswaardigheden en de schoonheid van het volgens velen ‘mooiste stukje van Italië; Toscane! Vertrekdatum: 20 oktober 9 dagen - € 750,-

RONDREIS MIDDELLANDSE ZEE

ZELL AM HARMERSBACH/DuItSLAND

Vertrekdatum: 21 september 12 dagen halfpension - € 1250,-

Vertrekdata: 12 aug. en 16 sep. 8 dagen halfpension - € 555,-

ALKEN AN DER MOSEL/DuItSLAND

!

PARELS AAN DE DONAu

Vertrekdata: 28 juli en 15 sep. 8 dagen halfpension - € 750,-

n Incl. dranke r! 18.00-22.00 uu

FIEtSEN IN DE EIFEL Vertrekdata: 22 juli en 16 september 5 dagen halfpension

Vertrekdata: 16 juli, 5 aug. en 2 sep. 5/6 dagen halfpension

€ 410,-

vanaf € 395,-

DISNEYLAND PARIJS

!

Vertrekdata: 16 aug. en 18 okt. 3 dagen logies/ ontbijt

WINtERBERG-ZÜSCHEN/DuItSLAND Vertrekdata: 20 aug. en 24 sep. 5 dagen halfpension € 360,-

€ 295,-

BLAIRGOWRIE/ SCHOtLAND

Vertrekdata: 15 en 17 aug., 14 sep. en 5 okt. 3 dagen halfpension vanaf € 235,-

€ 945,-

C

RD StANDAA SS CLA OMFORt

• • •

WWW.GHIELEN.NL

MEER DAN 250 VAKANTIEREIZEN NAAR BESTEMMINGEN IN HEEL EUROPA MODERNE BUSSEN MET VRIENDELIJKE CHAUFFEURS

ISO 9001

MILLINGEN AAN DE RIJN NEDERLAND

Vertrekdata: 27 aug. en 17 sep. 5 dagen volpension € 425,-

DE KOOG tExEL/ NEDERLAND

Vertrekdatum: 25 augustus 9 dagen halfpension

n Incl. dranke r! uu 0 .0 22 0.0 18

MuSIKHERBSt AM WILDEN KAISER

Vertrekdata: 25 sep. en 2 okt. 6 dagen halfpension € 620,-


donderdag 5 juli 2018 We e k pagina 15

27

WWW.PEELBELANGONLINE.NL

Maximumsnelheid A67 moet omlaag SOMEREN – De maximumsnelheid op de A67 tussen Venlo en Eindhoven moet op drukke momenten omlaag. Zeven lokale wethouders hebben dit vorige week vrijdag aangegeven bij twee CDA-Kamerleden.

CDA-Kamerleden Mustafa Amhaouch en Marits von Martels ontmoetten de wethouders vrijdag in Asten. In het overleg werd er gepleit voor een oplossing op de korte termijn. Het verlagen van de snelheid op drukke momenten is een van de oplossingen die tijdens het overleg werd besproken. Momenteel mag het verkeer rond Eindhoven maximaal 120 kilometer per uur rijden. Verderop richting Venlo geldt een

maximum van 130. Een verkeerskundige pleitte na de recente ongelukken op de snelweg al voor een snelheidsbeperking tot 90 kilometer per uur. Ook werd er gepleit voor een snelle verlenging van de invoegstroken en de herinvoering van het inhaalverbod voor vrachtwagens. In november is er een debat over de meerjarenplanning waarin deze punten worden besproken. Eind dit jaar beslist minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hoe de drukte op de A67 wordt aangepakt. Het duurt vervolgens echter nog jaren voordat de grote maatregelen werkelijk klaar zijn.

Opbrengst Goede Doelen Week

Asten geeft opnieuw gul Een eindresultaat van jonge bouwers vorig jaar. (Foto: Frans Klaus)

Bouwdorp van maandag 9 tot en met vrijdag 12 juli

Er gaat weer gebouwd worden bij De Donck SOMEREN – Bouwdorp 2018 komt er weer aan. Dit jaar met het thema ‘Feest’. Van maandag 9 tot en met vrijdag 12 juli gaat er weer flink getimmerd en geknutseld worden op het grasveld bij blokhut D’n Donckelaar.

Bouwdorp vindt dit jaar voor de tweede keer plaats op het grasveld bij De Donck. Sinds begin dit jaar wordt samen met toneelvereniging De Speledonckers gebruik gemaakt van de blokhut D’n Donckelaar. Ruim 600 kinderen en 300 vrijwilligers zijn daar volgende week actief op het grote buitenterrein. Op 9 juni wordt om 12.00 uur de Bouwdorpvlag gehesen door de organisatie Jeugdcomité. Voor de onderbouw, groep

1 tot 3, duurt bouwdorp maandag tot en met woensdag van 10.00 uur tot 14.30 uur. De bovenbouw, de groepen daarboven, bouwen van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 15.30 uur. Voor iedere deelnemer wordt een pas gemaakt, waarmee er elke dag toegang kan worden verleend tot het Bouwdorp terrein. De deelnamepasjes kunnen vandaag worden opgehaald in De Ruchte in Someren tussen 19.00 en

20.00 uur. Ook is er dit jaar weer een jury die de bouwwerken van de onder- en bovenbouw zal beoordelen. Zij letten op originaliteit, afwerking, het passen binnen het thema en de samenwerking binnen de groep. Degene met het mooiste bouwwerk wint de Gouden spijker. Op 11 juli is er de gelegenheid om het bouwdorp te komen bekijken. Deze kijkavond begint om 18.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Een dag later worden de bouwwerken dan weer afgebroken en zorgt de brandweer voor een spetterende afsluiting.

ASTEN/HEUSDEN/OMMEL – De Goede Doelen Week in de gemeente Asten heeft opnieuw meer geld opgeleverd dan in de voorgaande edities. De gezamenlijke collecte eindigde op 26 mei, en bleek goed voor 47.661 euro. Vorig jaar zat de Goede Doelen Week ook al in de lift, toen werd een bedrag van ruim 45.000 euro opgehaald.

Het was voor de vijfde keer dat collectes binnen de gemeente gezamenlijk werden opgepakt. De gedachte: niet tig, maar slechts één keer een collectant aan de deur. Die kwam meteen namens dertien goede doelen, waar naar keuze aan gedoneerd kon worden. Het grootste bedrag ging met bijna 7.500 euro naar KWF Kankerbestrijding, gevolgd door de Hartstichting (5.114 euro) en Alzheimer Neder-

land (4.984 euro). De overige opbrengsten zijn als volgt: Longfonds (3.792 euro), Nederlandse Brandwondenstichting (2.643 euro), Diabetes Fonds (3.322 euro), Nationaal Epilepsie Fonds (2.492 euro), Nationaal MS Fonds (2.906 euro), Nierstichting (3.390 euro), Handicap. nl (2.372 euro), Reumafonds (3.578 euro), Prinses Beatrix Spierfonds (2.868 euro) en het Rode Kruis (2.752 euro).

Jubileum d'Ommelaers

Inspirerende pitches eindproducten leerlingen

Vernieuwde loopbaanoriëntatie Alfrinkcollege DEURNE - Ruim 250 ouders kwamen donderdag 28 juni bijeen in de aula van het Alfrinkcollege voor het eindevenement van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Ze konden er de resultaten bekijken die de leerlingen hierin hebben gemaakt. Samen met de 150 derdejaars leerlingen werd het een avond vol inspirerende pitches en volgde een bonte verzameling eindproducten waarin leerlingen hun eigen stage-ervaringen hadden verbeeld.

De avond werd geopend door Ans Versleijen die samen met Joost Meulendijks als LOB-coördinator de taak heeft warme contacten te onderhouden met bedrijven, instellingen en vervolgopleidingen. Deze partners leveren allemaal een bijdrage om de leerlingen zoveel mogelijk kennis te laten maken met mogelijk toekomstige opleidingen of beroepen. Samen met de mentoren in leerjaar

3 zijn de coördinatoren een belangrijke spil in de ontwikkeling die de leerlingen maken in de schoolkeuze in leerjaar 4. “We merken dat door ons LOB-programma ongeveer negentig procent van de leerlingen op het einde van leerjaar 3 al weet naar welke vervolgopleiding zij willen of in welk werkveld zij zich willen oriënteren. Dat is een aanzienlijk hoger percentage dan enkele jaren geleden”, aldus Joost Meulendijks. Het LOB-programma is volgens Versleijen uniek omdat leerlingen tot vijf keer een stage mogen afspreken. Daarnaast wordt het scala aan vooraf georganiseerde gastlessen en meeloopdagen steeds groter. Versleijen: “Dit jaar mochten we hier in Deurne bij Plein Vijf tien leerlingen mee laten lopen in het restaurant en hotel, dat is natuurlijk uniek. Ook met de Zorgboog maken we vooraf goede afspraken zodat leerlingen vooraf goed worden voorbereid op wat ze kunnen verwachten op zo’n dag.” Mentoren proberen leerlingen die nog zweven zoveel mogelijk richting te geven en te laten oriënteren. Leerlingen die precies weten wat ze willen worden, worden gestimuleerd om ook daarin af en toe in een zijstraatje te kijken.

Pitches Leerling Evie van de Mortel met haar eindproduct waarin ze haar stageervaringen heeft verbeeld.

Uiteindelijk komt een jaar lang LOB-activiteiten samen in het eindproduct waarin leerlingen verbeelden wat zij hebben ervaren. Dat de

ervaringen divers zijn, bleek vorige week wel uit de pitches die vijf leerlingen verzorgden ten overstaan van het publiek. Zo heeft Jorn van den Heuvel zijn LOB in het teken gezet om uit te zoeken of het werk in het onderwijs, of juist in de ICT zijn voorkeur heeft. Na een stage bij een bedrijf in webdesign was hij helemaal om! Britt Aarts vertelde enthousiast over haar ervaring in de dagbesteding in de zorg. Dat ze voornemens was geweest om de overstap te maken naar de havo maar nu waarschijnlijk gaat kiezen voor een opleiding in de zorg voor specifieke doelgroepen. Fazila Sadeq en Isa van de Beek lieten in een eigen gemonteerde vlog zien wat hen had bewogen om stage te gaan lopen bij een kinderdagverblijf en een hotel. Middels opzwepende muziek kregen zij in hun filmpje de zaal mee in hun inspirerende verhaal.

‘Ik sta er van te kijken’

Daarna kregen alle ouders en aanwezige bedrijven de mogelijkheid alle eindproducten te bezoeken welke door de school heen stonden opgesteld. Iedereen presenteerde zijn product aan de eigen ouders en andere geïnteresseerden. “Het is eens wat anders dan een verslag en leuker om te bekijken. Ik sta er van te kijken hoe mijn eigen dochter met beelden, foto’s en voorwerpen haar presentatie heeft gehouden, ik ben echt trots”, Aldus een van de ouders. De avond werd afgesloten met het uitreiken van drie publieksprijzen voor de best verbeelde LOB-ervaringen. De prijswinnaars zijn Moira van de Kerkhof, Sanne Verberne en Laura de Vries.

OMMEL - Blaaskapel d'Ommelaers vierde onlangs haar 55-jarig bestaan. Ter ere daarvan werd in gemeenschapshuis De Kluis in Ommel een jubileumconcert gegeven. De blaaskapel is onderdeel van muziekvereniging Sancta Maria. (Foto: Hein van Bakel)

Lening en samenwerking met provincie voor Snoertseplak DEURNE – De provincie Noord-Brabant gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met stichting Snoertseplak van maximaal vijf jaar. Daarnaast verstrekken Gedeputeerde Staten een lening van maximaal 45.000 euro aan de stichting, zodat zij kan investeren in de activiteiten op het gebied van zorg.

Op de details van de plannen in de zorg, wil voorzitter Jon Mensink nog even niet ingaan. Wel maakt hij duidelijk dat we moeten denken aan dagbesteding, zoals die nu door de Peelconnectie wordt verzorgd. Ook het nieuwe winkeltje op het terrein, dat de ‘personeelsleden’ namens de Peelconnectie in contact doet komen met de mensen, kan wel wat investering gebruiken. In het bouwplan voor de Snoertseplak dat de gelijknamige stichting twee jaar geleden presenteerde, noemde zij onder de noemer ‘de sociale poot’ ook al dagbesteding en vrijwilligerswerk als optie. Stichting Snoertseplak hanteert een vernieuwend concept waarbij burgers en boeren de handen ineen slaan om op een andere manier sa-

men te werken en te boeren. Het terrein van de stichting in Liessel is eigendom van de provincie.

Belgische friet 2 kilogram - Lutosa Normaal 4,39

3,00 www.diepvriesspecialist.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 16

Vrijwilligerswerk

ZOMERPROGRAMMA

Jezelf zijn , jezelf blijven

BIBLIOTHEEK DEURNE-ASTEN-SOMEREN

Bibliotheek Deurne: Martinetplein 1

Bibliotheek Asten: Kerkstraat 12

11 juli: 17 juli: 18 juli: 18 juli: 24 juli: 25 juli: 25 juli: 14 aug.: 15 aug.: 15 aug.:

Voorlezen (gratis) Techniekworkshop Bouw je eigen Bibberbotbeest! Wetenschapsworkshop Vakantie naar de sterren Voorlezen (gratis) Workshop Handletteren Voorlezen (gratis) Mad Science workshop Coderen met Ozobots Musicalworkshop Voorlezen (gratis) Workshop Speel en zing mee met Boer Boris gaat naar zee!

17 juli: Musicalworkshop 19 juli: Wetenschapsworkshop Vakantie naar de sterren 26 juli: Techniekworkshop Bouw je eigen Bibberbotbeest! 2 aug.: Workshop Handletteren 7 aug.: Workshop Speel en zing mee met Boer Boris gaat naar zee! 9 aug.: Mad Science workshop Che-Mysterie

Wilt ú iets betekenen? Ook u kunt veel meer betekenen dan u denkt voor onze senioren in Eegelshoeve en Witven. Bij ons is vrijwilligerswerk immers maatwerk. Vrijwilligerscoördinator Rinie Driessens informeert u vrijblijvend over hoe ú kunt bijdragen aan het welzijn van de ouderen in Someren. Bel vandaag nog Rinie Driessens op 0900 333 55 55, of app haar op 06 21 84 62 55. Zorgcentra Witven en Eegelshoeve | www.landvanhorne.nl | 0900 333 55 55

WIN DEZE ALFA ROMEO

Bibliotheek Someren: 17 juli: Maak je eigen schilderkunstwerk met Elfri Molenstraat 12 19 juli: Techniekworkshop Bouw je eigen Bibberbotbeest!

25 juli: Wetenschapsworkshop Vakantie naar de sterren 1 aug.: Workshop Handletteren 7 aug.: Mad Science workshop Coderen met Ozobots 9 aug.: Musicalworkshop

EN….HEB JE OOK AL GEHOORD VAN ONZE ZOMERLEZEN ACTIE?

18 JUNI T/M 22 JULI EINDHOVEN

Duik met een boek de zomer in en spaar in juli en augustus voor een gratis filmkaartje waarmee je in september naar een film kunt gaan bij jou in de buurt!

HEUVEL

Voor info over aanvangstijden, geschikte leeftijd en aanmelden: www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten Tickets kosten slechts €2,- per kind. Graag vooraf aanmelden i.v.m. beperkt aantal plaatsen per activiteit.

OGAART

TUINMEUBELEN

T U I N M EUB EL EN

€649,95

€129,95

TUINKUSSENS

€19,95

€10,95

PARASOLS

Meer dan 20.000 tuinkussens op voorraad Kom ideeën opdoen in onze sfeervolle showroom

€34,95

€27,95

€119,95

€99,95

Ke r k e n d i j k 9 2 a - 5 7 1 2 E W S o m e r e n - H e i d e - T 0 4 9 3 - 4 9 6 9 7 0 - w w w . b o g a a r t t u i n m e u b e l e n . n l


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 17

- ruwbouw/nieuwbouw - aanbouw/verbouw - renovatie - regiewerken Uw specialist in ruwbouw maar het complete pakket, inclusief afbouw, behoort ook tot de mogelijkheden.

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 Tl Asten-Heusden, 0493-440630. • Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie’s Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

ZORG KAN ANDERS EN MOET BETER! • Met vaste hulp en zorgbegeleider • Noodzakelijke vervanging bij vakantie • Een luisterend oor met aandacht voor uw wensen en behoeften www.curacorde.nl 085-04 95 111

• Te Huur, Kantoor-, winkel of Magazijnruimte.Ongeveer 90 vierkante meter bestaande uit hal-toiletruimte, eigen parkeerplaats. Voorzien van alle media aansluitingen, airconditioning. keukenblok met koelkast enz. Locatie achter in winkelpand (boetiek Bio Bell) tegenover supermarkt Plus. Huurprijs 625,p.m. incl. energiekosten excl. BTW. Meer informatie via email j.manders6@chello.nl Tel. 0493312777

Wij maken een vrijblijvende offerte die past binnen ieder budget. Het gebruik van materieel (eigen bouwkraan, steigermateriaal, machines, stutten enz.) stellen wij tijdens de bouw dan gratis ter beschikking. Bel ons voor een afspraak.

Bouwbedrijf Hollanders

Kerkendijk 102 5712 EW Someren-Heide 0493-47 28 53 06-215 00 126 www.hollanders-bouwbedrijf.nl

Inkoop

en

ver koop

AUTO’S Tel. 06-53585527 www.hebbenautos.nl Hebben auto’s in Deurne Leembaan 45 Geopend elke zaterdag van 10 tot 17 uur rest op afspraak Keuze uit 30 auto’s

BMW Z3 Roadster 1.8 S auto is in NIEUWSTAAT 2001 Fiat Panda 0.9 TwinAir Easy AIRCO 2013 Fiat Seicento 1.1 S 2003 Hyundai Ix20 2013 Kia Rio 1.4 Seven 2011 Mercedes-Benz C-klasse 180 CGI BlueEFFICIENCY 2011 Mini Mini 1.6 One AIRCO 2005 Opel Antara 2.4-16V Enjoy 2007 Opel Astra Sports Tourer 1.4 Cosmo 2007 Opel Corsa 1.0-12V Selection 2009 Peugeot 207 SW 1.4 VTi Access 2011 Renault Kangoo 1.6-16V Privilège AIRCO 2003 Skoda Fabia 1.2 TSI Tour LUXE 2012 Volkswagen Polo 1.2-12V AIRCO 2003

Leembaan 45, Deurne

Wij zijn trots op onze geslaagden!

GEFELICITEERD! Leerlingen van:

De Sprong Hub van Doornecollege Alfrinkcollege Peellandcollege Kijk voor alle harde werkers op www.ivo-deurne.nl

M. DEN DEKKER GAZON Renovatie van uw oude gazon of voor aanleg nieuw gazon. Bel voor meer info naar: M. Den Dekker Someren Tel. 0495-663303 - gsm 06-20028632 Ook voor het lossnijden van uw oude grasmat. • Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 18

n e t s A s i m r e K

Asten

18+

Kermis vier je in Café de Engel!

Kermis

DeZeFArO WeeK JOs JOs FArO VispAleis METVispAleis DE KERMIS DAGEN ZIJN

WIJ TOT HetOPEN is herfst en22.00 de r zitUUR in de maand dan is het tijd WILDE GEROOKTE PALING voor verse mosselen HOLLANDSE NIEUWE Deze week 1 kilo HARINGmosselen voor € 2.95 1,85 per stuk 4 voor € 6,60

Vrijdag 6 juli

Opening Kermis

Perfect Mess Coverband Zaterdag 7 juli

100% Feestgarantie Party DJ Edwin

Zondag 8 juli vanaf 14.00 uur

De Engel Swingt

Kevin Madero Marc Elbers Brabantse Elvis André Hazes Entertainer Ferry de Lits in de avond

Maandag 9 juli vanaf 12.00 uur

Het Astens Matinée

Vrijdag en zaterdag gratis proeven GEBAKKEN VISJans mosselen van Neeltje

Party DJ Willem Jansen Der Kleino Schlagerartiest Henk Dissel vanaf 20.00 uur Partyfriex ‘Ik moet zuipen’

€ 3,00 per stuk

Gebakken vis € 2.70 per stuk GEZINSZAK KIBBELING Gezinszak kibbeling € 6.00

€ 6,75 500 GrAM

Dinsdag 10 juli

Roze Dinsdag Stout en Fout!

Julianastraat 48b Asten48b • Tel.Asten 0493-694011 Julianastraat parkeerplaats bijbij dede Aldi. OpOpdedeparkeerplaats Aldi

Met een verrassingsact

Tel. 0493-694011

Café de Engel • Julianastraat 1 • Asten • T 690 631 • www.engel-asten.nl Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur. Groot buitenpodium en overdekt terras!

GROOT BUITENPODIUM

ASTEN KERMIS PROGRAMMA VRIJDAG 6 JULI vanaf 20.00 uur De coverband met smaak!

ZATERDAG TERDAG 7 JULI JUL

ermis s de k Tijden opend voor al ge norma h en diner lunc

KERMIS

vanaf 20.00 uur

7, 8 juli en 9

De WARRIORS trekken

ten strijde in Asten met hun prettig gestoorde show!

8 ZONDAG JULI

dj @ 23.00 uur vanaf 19.00 uur

vanaf 15.00 uur

R.A.T.S.

R.A.T.S. neemt u mee in een zinderende show die voor jong en oud publiek is.

7 juli 20:30 dj 8 juli 15:00 dj

9 juli 19:00

8 juli 19:00

De pakken strak, de haren glad, de schoenen schoon en de koppen fris: de HOTTUB HEROES zijn ready to rock!

MAANDAG 9 JULI vanaf 10.00 uur

DE ASTENSE BIERCANTUS AANSLUITEND BACK TO THE 90ʼS MET

MAANDAG AVOND vanaf 19.00 uur

Can’t Stop Raving Hardcove Vibes Are You Ready To Fly

Eetcafe De Grutter Asten Prins Bernhardstraat 34 5721 GC Asten - Tel: 0493-846515

www.degrutter-asten.nl

Markt 8 Asten | 0493 688 000 | www.markt8asten.nl | fb.com/markt8asten


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 19

Fietsvierdaagse de Peel van start

Za ken ni eu ws Samenwerking Seniorcompas en Rabobank ASTEN/SOMEREN – Rabobank Peelland Zuid heeft een nieuwe sponsorovereenkomst getekend met Seniorcompas. De stichting kan hiermee de komende drie jaar rekenen op steun van de Rabobank. De bank vindt het belangrijk dat ouderen mee kunnen in de digitale samenleving. Seniorcompas heeft tot doel senioren daarbij te inspireren en te ondersteunen. Steeds meer zaken, waaronder bankzaken gaan digitaal. De ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar snel op. Corné de Vooght: “Veel van onze klanten hebben bij Seniorcompas geleerd veilig gebruik te maken van Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren-app. Dat vinden wij belangrijk omdat senioren op deze manier langer zelfstandig hun bankzaken kunnen blijven regelen en het gemak ervaren van de digitale mogelijkheden. We blijven de workshops organiseren. Daarnaast gaan we kijken naar een verdiepingscursus over de mogelijkheden van ‘zelf regelen’. Denk aan het blokkeren van je pas via de Rabo Bankieren-app en het versturen van een betaalverzoek. Ook blijven we de jaarlijkse themabijeenkomsten organiseren.”

Deelnemers aan een eerdere editie van de fietsvierdaagse pauzeren bij de molen in Vlierden. (Archieffoto: Hein van Bakel)

In samenwerking met ZLTO stellen drie ondernemers hun bedrijf open om bezoekers een beeld te geven van de werkwijze en producten van de hedendaagse agrarische sector. Woensdag is dat varkensbedrijf Van Paassen in Deurne met zichtstallen voor zeugen en biggen. Donderdag is er een tussenstop bij melkveebedrijf Verhoeven in Liessel, er staat een springkussen en er kunnen kalfjes bewonderd worden. Vrijdag kunnen deelnemers kennismaken met het kweken van tuinplanten in de volle grond bij kwekerij De Oude Aa in Vlierden.

Entertainment

Tijdens de fietsvierdaagse wordt een fotowedstrijd gehouden, die dit jaar eveneens in het teken staat van het thema de Peel viert eten. De foto's worden op de startlocatie vertoond op een beamer en tijdens de slotmanifestatie op vrijdagmiddag wordt een prijs uitgereikt voor de mooiste foto. Verder staat er een raadspel op het programma: ergens in de routes staat een fietskunstwerk, deelnemers mogen raden uit hoeveel fietsonderdelen dit bestaat. Voor de kinderen is er een routequiz. Bij de startlocatie wordt een rode loper uitgelegd en worden de deelne-

mers binnengepraat door de Deurnese troubadour Tonny Wijnands. Verder is er elke dag live muziek op het terras en voor de kinderen zijn er springkussens en is er een knutselhoek, de kinderactiviteiten worden begeleid door vrijwilligers. Elke dag om 17.00 uur wordt een loterij gehouden voor volwassenen en voor kinderen. Vrijdag 13 juli om 17.00 uur wordt Fietsvierdaagse de Peel op feestelijke wijze afgesloten met een slotmanifestatie. Naast de dagloterij is er een extra loterij met als hoofdprijzen een fiets voor volwassenen en een kinderfiets en worden de prijswinnaars van onder meer de fotowedstrijd en de kinderquiz bekendgemaakt.

Routes

De routes worden uitgezet met pijlen, daarnaast krijgen deelnemers een routebeschrijving op papier mee. De routes kunnen tevens worden opgeladen via gps. Dit jaar gaat de fietstocht op dinsdag richting Sint Anthonis, Westerbeek en Vredepeel. Woensdag worden de fietsende deelnemers dwars door Helmond geleid en gaan de langere routes verder richting Mariahout, Beek en Donk en kasteel Croy. Donderdag vallen de Mariapeel, Horst, Hegel-

ADVENTURE STORE 2

1500m SPORT&OUTDOOR RECREATIE

O.A. ZWEMBADEN WATERSCHOENEN ETC.

OUTDOOR

KAMPEREN

BAD&BEACH KLEDING, SLIPPERS EN SANDALEN

WANDELSCHOENEN KLEDING - RUGZAKKEN • Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem • Gratis parkeren voor de deur • Persoonlijke en deskundige bediening • Vertrouwd adres sinds 1947

BARBECUEN

WEBER 20% KORTING UITGEKEERD IN ACCESSOIRES PARTY GRILL

400 m2

TENTEN - MEUBILAIR SLAAPZAKKEN

RUNNING BADMINTON VOETBAL HOCKEY BIKING

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl *KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 15 JULI EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

BESTELLEN 24/7 WWW.ADVENTURESTORE.NL

Naast Deurne heeft Fietsvierdaagse De Peel startlocaties in Meijel, Stiphout en Weert, met eveneens routes over de afstanden 30, 45 en 60 kilometer. Deelnemers kunnen elke dag kiezen voor een andere startlocatie en/ of een andere afstand. Het adres van de startlocatie in Deurne is Zalen van Bussel, Sint Jozefstraat 77 in Sint Jozefparochie. In de omgeving en bij de startlocatie is parkeergelegenheid en een 24-uurs fietsenstalling met camerabewaking. De vertrektijd voor de tocht over 30 kilometer is elke dag van 10.00 tot 13.00 uur, de deelnemers aan de afstanden 45 en 60 kilometer kunnen dagelijks vertrekken tussen 9.00 en 13.00 uur. De eindcontrole sluit alle dagen om 17.00 uur. Deelname voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar is 4 euro voor 1 dag, 8 euro voor 2 dagen, 12 euro voor 3 dagen en 13 euro voor 4 dagen. Voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar is dat 2,50 voor 1 dag, 5 euro voor 2 dagen, 7,50 euro voor 3 dagen en 9 euro voor 4 dagen (twee betalende kinderen per volwassene, gratis voor derde kind en meer). Voor kinderen tot 4 jaar is deelname gratis. Deelnemers krijgen een fietsvlaggetje, een programmaboekje met stempelpagina's, een dagelijkse routebeschrijving en bij deelname van vier dagen een herinneringsmedaille met een lot voor de slotloterij.

REGIO - In Deurne en Asten en in een groot deel van Someren geldt met ingang vrijdag 29 juni een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater voor het beregenen van landbouwgewassen. Dat heeft waterschap Aa en Maas bekendgemaakt.

SPORT

KOOPZONDAGEN 8 - 15 - 22 JULI 2018 van 12.00 - 17.00 UUR

Praktische info

Verbod onttrekken water uit oppervlakte

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK27 WvD

BAD&BEACH

som en Kronenberg in de routes. Op vrijdag gaan de 45 en 60 kilometer afstanden richting Strabrechtse Heide en voeren verschillende routes richting Lierop.

Het gaat om een algeheel onttrekkingsverbod met uitzondering van drinkwater voor vee, het blussen van branden en het onttrekken via een regelbaar drainagesysteem met aanvoer. Het verbod geldt voor de districten Raam, Beneden Aa en Boven Aa met uitzondering van de Helenavaart en Kanaal van Deurne. De hoge temperaturen en de weersverwachting hebben ertoe geleid dat het waterschap deze maatregel heeft genomen. Door lage waterstanden kan er schade optreden aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Door de warmte en het gebrek aan neerslag zakken het gronden oppervlaktewater momenteel snel. Het verbod geldt tot een nader te bepalen tijdstip

Peer Custers van Seniorcompas (l) en Corné de Vooght, directeur Particulieren van Rabobank Peelland Zuid.

Vernieuwde Aldi feestelijk geopend ASTEN – De Aldi in Asten is vernieuwd. De supermarkt legt de nadruk meer op verse producten, zoals groente, fruit, brood, vlees en vis. Zo werden klanten tijdens de feestelijke heropening vorige week vrijdag aangenaam verrast door de geur van versgebakken broodjes. Andere nieuwe pijlers zijn biologische en duurzaam geproduceerde producten, een groter aanbod A-merken en een duurzaam ingericht filiaal. De Aldi ligt aan de Julianastraat 50 en is van maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 20.00 uur geopend. Op zondag opent de winkel van 10.00 uur tot 17.00 uur zijn deuren.

Nieuwe steunpilaar Fietsdriedaagse Asten

Voorzitter van de Fietsdriedaagse Joop Deenen (l) en Ton van Empel van BAA ondertekenen het sponsorcontract. ASTEN – Na het vertrek van de Rabo­bank was de organisatie van de Fietsdriedaagse Asten naarstig op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Die is nu gevonden: BAA uit Asten is de nieuwe steunpilaar.

Afgelopen vrijdag werd het sponsorcontract ondertekend, de nieuwe

naam is vanaf nu dus officieel BAA Fietsdriedaagse Asten. Het jaarlijkse evenement vindt dit keer plaats op dinsdag 31 juli, woensdag 1 augustus en donderdag 2 augustus. De inschrijving is intussen geopend. Aanmelden kan onder meer bij de VVV in Asten. Meer info: fiets3daagseasten.nl.

SPATADERSPECIALISTEN IN HELMOND WWW.CEULENHUIDKLINIEK.NL WWW.DERMALINK.NL

DEURNE - Van dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 juli wordt in Deurne en omgeving de 43ste editie van Fietsvierdaagse de Peel gehouden. De startlocatie in Deurne is Zalen van Bussel. Dinsdag om 9.00 uur kunnen de deelnemers starten voor de afstanden 45 en 60 kilometer en vanaf 10.00 uur voor de afstand 30 kilometer. Het thema in 2018 is: de Peel viert eten. In het kader van dat thema kunnen deelnemers aan de fietsvierdaagse vanuit de startlocatie Deurne op woensdag, donderdag en vrijdag afstappen voor een bezoek aan een agrarisch bedrijf.

SPATADEREN polikliniek voor dermatologieLASERBEHANDELING en flebologie Zoekt u een specialist voor de behandeling van uw spataderen? Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste

dr. RPM Ceulen

ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in Zoekt u een specialist voorde de behandeling uw spataderen of huidaandoening? praktijk. Wij hebben de meeste ervaring van in Nederland op het Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied en gebied van laserbehandeling* bij spataderen. passen deze toe in de praktijk. Wij hebben de

Sommige spataderbehandelingen worden niet vergoed meeste ervaring in Nederland op het gebied van wanneer de medische indicatie ontbreekt. Dit is ingegaan per 1-1-2018. laserbehandeling bij spataderen.

dermatoloog

DR.D.J DER KINDEREN Initiatiefnemer Dermalink

Blokzijlpark 30 Stationsstraat 1 AB 5701Amersfoort MK Helmond (Vathorst) 0492-792939 033-433 46 00

ALTIJD VERGOED DOOR NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS ALTIJD* VERGOED NA VERWIJZING UW HUISARTS 

* Geldt niet voor medisch niet noodzakelijke behandelingen


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 20

Openingstijden: Maandag: 12:00u tot 17:00u Dinsdag tot vrijdag: 10:00u tot 17:00u Zaterdag: 10:00u tot 16:00u

gstijden: ag: 12:00u tot 17:00u g tot vrijdag: 10:00u tot 17:00u ag: 10:00u tot 16:00u

Trendy

WONEN

Adres: Burg. Wijnenstraat 71A 5721AH Asten Tel: 0493-688454 Mail: info@agaterras.nl

Adres: Burg. Wijnenstraat 71A 5721AH Asten Tel: 0493-688454 Mail: info@agaterras.nl

PAASACTIE!!! Bij A.G.A. Terras is het een hele week Pasen! Kom in de week van de 2e paasdag Maandag (28 maart) tot Zaterdag (2 April) naar de showroom en profiteer van onze spectaculaire acties!

Terrasoverkappingen • Schuif- & Vouwwanden PAASACTIE!!! Rolluiken & Screens • Zonwering • Horren Horren gratis inmeten en montage

.G.A. Terras is het een hele week Pasen! Een aantal voorbeelden hiervan: in de week van de 2e paasdag Maandag (28 maart) tot rdag (2 April) naar de showroom en profiteer van onze spectaculaire acties!

- Bij aankoop van een terrasoverkapping een gratis terrasverwarmer antal voorbeelden hiervan: - Bij aankoop van een glazenschuifwand een gratis terrasverwarmer - Gratis reinigingsmiddel opmaat Bij aankoop van een terrasoverkapping een gratis terrasverwarmer - Vele korting op ons aanbod Bij aankoop van een glazenschuifwand een gratis terrasverwarmer

Openingstijden di.-do.-vr. 10.00 - 17.00 uur. Za. 10.00 - 16.00 uur

Gratis reinigingsmiddel opmaat Vele korting op ons aanbod

WWW.AGATERRAS.NL

WWW.AGATERRAS.NL

Ommelsveld 4 5721 VT Asten

Tel: 0654967860 info@agaterras.nl

Nieuwbouw of verbouwplannen? Wij verzorgen o.a. uw gehele technische installatie. Gaat u liever zelf aan de slag, kom eens kijken in onze ruim 900 m2 grootte winkel.

Michiels alles onder één dak, dat zegt alles. Hollandseweg 21a Someren 0493-492320 www.michiels-someren.nl zand

cement

stenen

isolatie

betonvloeren

dakpannen

kunststof panelen

Nieuwe generatie kunststof kozijnen Ideaal voor: ZZP,ers, zelfbouwers en particulieren Loop eens binnen en laat u informeren.

Nieuwendijk 84 5712 EN Someren T. 0493 491 419 www.amaas.nl

houten kozijnen

houten vloeren

Nu in onze showroom

Dealer van:

• Tuin Visie producten

www.tuinvisie.nl

• Trendhout www.trendhout.nl • Dekker Hout (Elephant)

Douglas hout op voorraad

Nieuw: wand en gevelbekleding en sierbestrating.

binnen deuren

buiten parket

buiten deuren

plafond panelen

www.dekkerhout.nl

kunststof kozijnen

Hout- en bouwmaterialenhandel

Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u. zaterdag 7.00 - 13.00 u. bouwhout

meranti

plaatmateriaal

tuinhout

plinten

architraven


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 21

Trendy

WONEN Het roer om! Alle woon-bijbels laten het zien: dit jaar gaat het roer om in de woontrends. Waar 2017 zich nog rustig aansloot bij de trends van het voorgaande jaar, is het dit jaar tijd voor nieuwe kleuren en vormen in huis, met als grote verschil: knalkleuren zijn weer welkom.

Industriële Weekamp deuren Vanaf € 355,-

Bezoek ook

Cottage deuren Skantrae

onze webshop!

Vanaf € 220,-

Wegens vakantie zijn wij gesloten van 28 juli t/m Houthandel Looijmans Kerkendijk 32 5712 EV Someren

Colorblocking is een term die we vooral kennen in de mode, maar die nu ook geïntegreerd mag worden in huis. Denk aan okergeel, kobalt blauw en knalroze, samen in de woonkamer. Allemaal zijn ze goed te combineren met een rustige basiskleur als wit. Botanisch blijft Wat blijft in woonmodeland is de botanische stijl. Veel groene, levende ‘accessoires’ zijn tegenwoordig onmisbaar in je interieur. Kleine (vet) plantjes en grote eyecatchers: hoe meer groen in huis, hoe beter.

4 augustus

0493 - 492561 verkoop@onthoutons.nl www.onthoutons.nl

Aaibaar hip Naast het aantal kleuren en planten, mag ook het schattigheids-niveau

Summersale

preston dreamcol dreamcollectie

stijgen in huis: zachte schapenvachtjes, harige kussentjes in de kleuren poeder-roze en mintgroen, verhogen het aaibaarheidsgehalte van je interieur. Voor een glamoureuze twist aan deze trend, kunnen de zachte kleuren en materialen gecombineerd worden met accenten van warmte metalen als brons, goud en messing. Liefde voor vintage Voor degene die geen genoeg kan krijgen van vintage is er goed nieuws: deze trend gaat nergens heen. Al groeit ze wel wat mee met de tijd; waar de jaren ‘50 en ‘60 voorheen de oogappeltjes waren van de vintage-lover, moeten zij nu steeds meer plaats maken voor de stijlen van de jaren ’70 en ’80. Denk hierbij aan bouclé stoffen, dik leder en marmer, dat vooral in de variant van echte natuursteen zal terugkomen. De retro- en botanische stijl uit de jaren ’70 sluit perfect aan op de bovengenoemde groene trend. Bron: stijlvolstyling.com

TEMPUR PAST ZICH PERFECT AAN UW LICHAAM AAN, WAARDOOR U ZICH HELEMAAL GEWICHTLOOS VOELT Geen twee personen zijn hetzelfde. We zijn allemaal verschillend qua lengte, gewicht en lichaamsbouw. En, we slapen ook allemaal anders. Het in eerste instantie door NASA ontwikkelde TEMPUR ® materiaal past zich volledig aan de contouren van uw lichaam aan, het absorbeert beweging en werkt drukverlagend waar u het nodig heeft. aanbevolen door huisartsen

boxspring 895.-

140 x 200 cm 895,160 x 200 cm 995,180 x 200 cm 1095,Meerprijs 210 lengte + 10% Meerprijs elektrisch verstelbaar 600,-

Preston boxspring Vlak 140 x 200

*vraag naar de voorwaarden.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 u. zaterdag 9.00-16.00 u. vrijdag koopavond tot 21.00 u.

Nieuwendijk 60 - Someren-Eind Tel: 0493-491254

w w w. va n d e n e i j n d e. n l

Meubelen, slapen, vloeren, raamdecoratie, rolluiken, zonneschermen, screens, verandadaken en horren.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 22 TINNEMANS

TINNEMANS

ADMINISTRATIE KANTOOR

ADMINISTRATIE KANTOOR

Opslagruimte huren voor goederen, voorraad, inboedel etc.

uw !! !! uw boekhouding, boekhouding,onze onzezorg zorg Wat bieden Watkunnen kunnenwijwiju u bieden • startersbegeleiding • startersbegeleiding • verzorgen van uw boekhouding • verzorgen van uw boekhouding • verzorging complete loonadministratie • verzorging complete loonadministratie • diverse belastingaangiften • diverse belastingaangiften • samenstellen jaarstukken

Verwarmd en bewaakt. www.boxs-it.nl Tel. 0493-381718

• samenstellen jaarstukken

voor uw eenmanszaak, v.o.f. of b.v.

voor uw eenmanszaak, v.o.f. of b.v.

Voor een vrijblijvend gesprek bel ons Voor een vrijblijvend gesprek bel ons (0493-473717) en maak een afspraak, (0493-473717) en maak een afspraak, dat kan ook ‘s avonds.

dat kan ook ‘s avonds.

• Onderhoud en plantadvies voor kleine tuinen en bedrijfsgroen Piet v/dLaar, 06-41824620

22, 5711 en Someren HenryPostelstraat Tinnemans & claire wiTlox site: www.taksomeren.nl

• Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

Henry Tinnemans & claire wiTlox Postelstraat 22, 5711 en Someren email: info@taksomeren.nl

• Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring.

site: www.taksomeren.nl email: info@taksomeren.nl

Verrassingsreis (2 verschillende)

• Potgronden, substraten, meststoffen. Piet v/d Laar, Steegstraat 9B Someren vr./za. 8.30-12.30

€ 65,00

Zaterdag 14 juli en woensdag 22 augustus Touringcarvervoer incl. koffie/gebak, lunch, diner en excursies

Hasselt (BE) shoppen

€ 15,00

Antwerpen (BE) shoppen

€ 15,00

Texel

€ 45,00

Dinsdag 7 augustus

Donderdag 11 oktober

Woensdag 26 september Incl. rondrit Texel, overtocht, kopje koffie en diner

Tegelvloeren; Prinsjesdag

7 JULI 2 SEPTEMBER

• Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

KOM NAAR ZOMERKASTEEL HELMOND!

STEVENS

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES!

€ 65,00

ZEN!! ACTIEPRIJ onze

Dinsdag 18 september Incl. koffie/gebak, lunchpakket, diner, tribunekaart langs route

Kijk op

Tegelvloeren

!

internetsite Leggen van vloertegels met vloerverwarming De Televisie Specialist Stofvrij inslijpen, klaar in 3 dagen met een verrassend lage prijs!

Leggen van vloertegels met vloerverwarming LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos Stofvrij inslijpen, klaar in 3 dagen

Badkamer en w.c. renovatie; Tegels www.twintours.nl Helmond - Asten Tel. 088 - 123 55 55

Met of zonder sloopwerk, keuze. metselwerk Zeer nieuwegrote muurtjes Alle prijsklassen. Leveren en zetten van alle tegels Met of zonder sloopwerk, Tegelvloeren,

Badkamer en w.c. renovatie

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Alleen leveren. metselwerk nieuwe Badkamer enmuurtjes wc renovatie Leveren Vakkundig en zetten van alle tegels aanbrengen.

KAUWENBERG KAUWENBERG

gesloten • TegelsWegens in alle formaten,vakantie kleuren en prijsklassen! Gratis van gereedschap. • Meer dan 100gebruik soorten keramische houtstructuur vaninloopdouche 24 - 12 t/m 2 -1 open vanaf 10.00 uur, • Slopen vanElke bad endag maken zaterdag vanaf 9.00 uur, • HET adres voor dag uw droombadkamer Elke open vanaf 10.00

MUSEUMHELMOND.NL

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

uur,

Lid Org. Tandprothetici Lid Ned. Org. Lid Ned. Ned. Lid Org. Ned.Tandprothetici Org. Tandprothetici Tandprothetici

F.C.T. Kauwenberg tandprotheticus F.C.T. Kauwenberg tandprotheticus

Peter tandprotheticus LidSchoemaker Ned. Org. Lid Ned. Org. Tandprothetici Tandprothetici Lid Ned. Ned. Org. Lid Org. Tandprothetici Tandprothetici

Vo o r : Vo o r : - Al uw gebitsprotheses - Al uw gebitsprotheses - “Klik-prothese” - “Klik-prothese” - Reparaties van uw gebitsprothese - (kan Reparaties van uwworden gebitsprothese op gewacht na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars

Voor: Voor:Voor: “Prettige feestdagen zaterdag vanaf 9.00 uur, uw • GROOT VT-WONEN huis in dag showroom vrijdag koopavond tot gesloten. 20.00 uur,- Al Algebitsprotheses uw gebitsprotheses gebitsprotheses woensdag gehele Al uw uw-- Al gebitsprotheses gewenst!” te bezichtingen woensdagmiddag gesloten! - “Klik-prothese” -TEGELWERKEN P. SLAATS -

• Haard en kachelhout nu de tijd om uw wintervoorraad aan te vullen. Droog hout is rookvrij stoken 06-23720617.

• 8 juli vlooienmarkt rondom Hoeveland Meester Slootsweg 3 Waalre 9-16 uur gratis entree Kraamhuur 06-20299824.

• Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

“Klik-prothese” - “Klik-prothese” “Klik-prothese” van uw e van uw Reparaties - Reparaties Reparaties vangebitsprothese uw gebitsprothese gebitsprothese e Sint Reparaties vangewacht uwJozefstraat gebitsprothese 1 1, 5721 1 Sint Jozefstraat 1, 5721 GM GM Asten Asten (kan op worden na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) Tel: 0493-697443 (kan- op gewacht worden na afspraak) Tel: 0493-697443 declaratie bij zorgverzekeraars - Rechtstreekse Rechtstreekse declaratie bij diverse diverse zorgverzekeraars -- Rechtstreekse declaratie bij zorgverzekeraars Rechtstreekse declaratie bij diverse diverse zorgverzekeraars

NEERKANT B.V.

Tegelwerken P. Slaats Dorpsstraat 35 Tel: (077) 466 32 52 5758 AN Neerkant info@slaats-tegelwerken.nl

Open feest 13/10

Vonder’s Schlagerfest

ee 1e Sint Jozefstraat 1, 5721 GM Asten 1 Sint Jozefstraat 1, 5721 Asten 38,1,5721 GL Asten 1Julianastraat Sint Jozefstraat 5721 GMGM Asten e

Elke dag open vanaf 10.00 uur, zaterdag vanaf 9.00 uur. Vrijdag koopavond tot 20.00 uur. Woensdag gesloten!

www.slaats-tegelwerken.nl

• Beveiliging voor uw woning of bedrijf bel de Sleutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297.

187608

Voor:

(alles is één vrijdag hand, tot in koopavond de puntjes geregeld, zonder zorgen!!) tot 20.00 uur,

• Binnenkort te huur in verzamelbedrijfspand. Geschikt voor werkruimte of opslag: 2 units 16x3.5m met elk een roldeur. Met enkele parkeerplaatsen op afgesloten terrein, ligging Molenakkers 15 Asten. Units zijn ook samen te huur. Prijs per unit 350,- excl. p/m (zonder energie) Info: Ton van Geffen Holding BV, 06-21572929

38,1,5721 1Julianastraat Sint Jozefstraat 5721GL GMAsten Asten Tel: 0493-697443 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel:Tel: 0493-697443

Vo o r : Vo o r : - Algemene tandheelkunde - Algemene tandheelkunde - Implantologie - Implantologie - Esthetische oplossingen - Esthetische oplossingen - Bleken - Bleken - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars

The Crazy Swinging Party

Insc Insc hrijv hrijv e en n van van ni ni euw euw e e patië patië nt nt e en n is is mogelij k mogelij k e 1 1e Sint Sint Jozefstraat Jozefstraat 1, 1, 5721 5721 GM GM Asten Asten Tel. 0493-697443, Tel. 0493-697443, Voor: Voor: info@tandartsenpraktijkd Email: epolders.nl Email: info@tandartsenpraktijkd epolders.nl - Algemene tandheelkunde

Voor: Algemene tandheelkunde Voor:-- Implantologie Implantologie -- Algemene tandheelkunde Algemene tandheelkunde -- Esthetische oplossingen Esthetische oplossingen -- Implantologie Implantologie -- Bleken Blekenoplossingen -- Esthetische Esthetische oplossingen -- Rechtstreekse Rechtstreekse declaratie declaratie bij bij diverse diverse zorgverzekeraars zorgverzekeraars -- Bleken Bleken -- Rechtstreekse declaratie bij zorgverzekeraars Rechtstreekse declaratievan bij diverse diverse zorgverzekeraars Inschrijven nieuwe patiënten

Open feest 24/11

Inschrijven van nieuwe patiënten is is Inschrijven nieuwe mogelijk Inschrijven van van mogelijk nieuwe patiënten patiënten isis

mogelijk mogelijk

1ee Sint Jozefstraat 1, 5721 GM

Open feest 10/11

Rock Around The Jukebox ~ Uitgebreide dinerbuffetten

~ Interactief programma

1 Sint Jozefstraat 1, 5721 GM Asten Asten Tel. e Reserveren kan al vanaf 2 personen op www.plattevonder.nl Tel. 0493-697443, 0493-697443, 11e Sint Jozefstraat 1,1, 5721 GM Asten Sint Jozefstraat 5721 GM Asten Email: Email: info@tandartsenpraktijkdepolders.nl info@tandartsenpraktijkdepolders.nl Tel. 0493-697443,

Tel. 0493-697443, Email: Email: info@tandartsenpraktijkdepolders.nl info@tandartsenpraktijkdepolders.nl

~ Alle dranken (onbeperkt!)

~ Allround muziek repertoire

~ Avondvullend entertainment ~ Dessertbuffetten & koffiebars

Partycentrum De Platte Vonder Nieuwendijk 10 Someren-Eind 0493-491381 info@plattevonder.nl www.plattevonder.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 23

Komende zondag Tuinpad Festival in Deurne

Evenement en

27 Lezingen

Verborgen verleden van het kasteel Ria Berkvens geeft vandaag (donderdag) een lezing over de historie van het Kasteel Asten. Deze vindt plaats in het Anna Ceelen Huis, naast de kasteelruïne aan de Kasteellaan in Heusden. Uit historische bronnen is bekend dat begin 15e eeuw het kasteel van Asten werd gebouwd op een hoger gelegen zandkop in het drassige dal van de Aa. Maar dat er mogelijk een oudere fase in de vorm van een woontoren het kasteel uit de 15e eeuw vooraf ging, wordt beetje bij beetje duidelijk, vooral uit archeologische en bouwhistorisch onderzoek. De le-

zing gaat aansluitend aan de eerste zomeravond-rondleiding bij de ruïne van start. Die rondleiding begint om 20.30 uur.

Overig Nachtvlinders ontdekken met IVN Niet alleen overdag, maar ook in de avond en nacht zijn veel vlinders en andere insecten actief. Daarom houdt IVN Asten-Someren vrijdag een veldexcursie in de omgeving rondom IVN-gebouw De Stulp in Asten. De excursie wordt voorafgegaan door een presentatie over het buitengebeuren. Het programma begint om 21.00 uur. De Stulp ligt aan de Ostaderstraat 30 in Asten.

7 en 8 juli: Streetrock in Bakel BAKEL - Dit weekend vindt de 22ste editie van het Fuse Streetrock festival plaats. Het festival startte midden jaren 90 op de boerenkar en is inmiddels uitgegroeid tot een tweedaags festival met internationale line up.

Stefan Jung sluit zondag het Tuinpad Festival af met de voorstelling De Aap. Deze voorstelling is opgedragen aan mensen die worden gedwongen in onvrijheid te leven zich aanpassen en de gedaante van hun beulen en oppassers aannemen. DEURNE – Museum De Wieger is komende zondag het stralende middelpunt van een nieuw festival vol kunst en cultuur. Van 14.00 tot 23.00 uur is er voor jong en oud van alles te beleven op het gebied van kunst en cultuur.

Zondag 8 juli staat het eerste Tuinpad Festival bij op het programma. De naam ‘Tuinpad Festival’ is ontleend aan het tuinpad bij De Wieger, dat tekstschrijver Friso Wiegersma beschreef in het lied Het Dorp. Van 14.00 tot 23.00 uur valt er vooral in de tuin maar ook in het museum van alles te beleven. Er is muziek, cabaret, toneel, voordrachten dichtkunst, een kunstveiling en een couplettenwedstrijd met een eigentijdse aanvulling van het lied ‘Het Dorp’ dat Wim Sonneveld met zoveel succes zong. De inschrijvers brengen met eigen of professionele begeleiding van anderen hun couplet tijdens het Tuindpad Festival ten gehore. De Wieger maakt het winnende couplet rond de klok van 20.00 uur bekend. Dit couplet wordt toegevoegd aan de festivalversie van ‘Het Dorp’. Bij de volgende editie van het festival wordt opnieuw een couplettenwedstrijd gehouden, zodat ‘Het Dorp’ uiteindelijk wordt uitgebreid met een ketting van eigentijdse coupletten. Voor deze editie waren begin deze week al 17 inzendingen binnen. Fred Weijers van de organisatie is verrast met dat aantal. “Hartstikke mooi. De couplettenwedstrijd vormt zondag de rode

draad.” De organisatie bestaat deze eerste editie verder uit David Vermeulen, Pita Zegstroo en Sabine van Wylick. Eingelijk mag het tuinfeest van vorig jaar als voorloper worden genoemd, vertelt Weijers. Toen werd ook de nieuwe uitgebreide tuin voor het eerst gebruikt. “Het is een fantastisch mooie plek voor een festival. De intentie is om het festival jaarlijks te organiseren. Belangrijk doel is om partijen met elkaar te vervinden.” Weijers verwacht zondag zo’n 500 bezoekers. “Dat is het dubbele van vorig jaar.”

Hoogtepunten

Naast de couplettenwedstrijd vormen het kinderprogramma, de afsluitende Kafkaiaanse solovoorstelling van Stefan Jung, het optreden van Gipsy Mood en Liesbeth Reeser met de voorstelling Sluiers de hoogtepunten. Maar ook het trio Ammar Shamma, John Thomas en Theo van de Hurk is niet te missen. Met traditioneel Arabische stukken in combinatie met avontuurlijke improvisaties. Op www.dewieger.nl is het volledige programma met tijdschema terug te vinden. Het Tuinpad Festival heeft een uitgebreid programma voor kinderen,

Expositie in heemhuis Deurne

De Pelikaan en veertig jaar heemkunde DEURNE - In het heemhuis van heemkundekring HN Ouwerling in Deurne wordt zondag 8 juli een jubileumtentoonstelling geopend. De heemkundekring bestaat dit jaar veertig jaar. Er wordt aandacht besteed aan de geschiedenis en aan wat de aanleiding was voor de oprichting van de heemkundekring, namelijk het behoud van De Pelikaan.

In De Pelikaan was tot 1914 een brouwerij gevestigd. Nadat het gebouw nog enkele jaren als boerderij gefunctioneerd had werd het opgekocht door de gemeente. In 1973 kocht Hub van Doorne het pand en schonk het aan de Deurnese gemeenschap ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag. Samen met een bedrag van 100.000 gulden om het te restaureren en er een muziekschool in te vestigen. Hiervoor werden wel plannen gemaakt, maar in 1977 doken de geruchten op dat de voormalige boerderij gesloopt zou worden. Er werd een commissie samengesteld, waarin ook de pas opgerichte heemkundekring HN Ouwerling vertegenwoordigd was. Het doel was het behoud van het gezichtsbepalende gebouw en de tuin van De Pelikaan. Ondanks vele protesten werd het gebouw in 1985 gesloopt.

Sindsdien waakt de heemkundekring over het behoud van Deurnese monumenten. De voorzitters van HN Ouwerling vanaf de oprichting waren: Henk Kweens tot 1978, Joep Coppens tot 1997, Peter van de Westerlo tot 2001, Theo van Daele tot 2007 en Rob Berkvens tot 2017. De huidige voorzitter is Jan Adriaans.

Opening tentoonstelling

Voormalig voorzitter Joep Coppens opent zondag de jubileumtentoonstelling om 14.30 uur in het heemhuis van heemkundekring HN Ouwerling aan de Stationsstraat 73 in Deurne. De expositie is tot en met 28 oktober gratis te bezichtigen tijdens de openingstijden van het heemhuis: elke tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur en elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur.

dat is opgezet in combinatie met de bibliotheek en gecoördineerd door Lizzy Geurts van Kessel. En dat programma begint al meteen om 14.00 uur met de voorstelling Muis voor kinderen tot ongeveer vijf jaar. Kinderen kunnen zondag deelnemen aan workshops over allerlei wetenschappelijke onderwerpen of een niet-permanente tattoo laten zetten. Ook voorleesbus Blikkie is present. Verder is er Sprookjesdansen van Studio Loes en kunnen kinderen tekenen en schilderen als een echte kunstenaar bij Atelier Lizzy. ‘s Middags zijn er in het museum diverse rondleidingen door de tentoonstellingen rondom het thema ‘tafelen’. Ook is er van 16.15 tot 16.45 en van 17.00 tot 17.30 uur een kunstveiling. Gecombineerd met een drankje en een hapje van producten uit Deurne en de regio biedt het Tuinpad Festival een gevarieerd dagje uit. De toegang is gratis. De Wieger ligt aan de Oude Liesselseweg 29 in Deurne Bezoekers kunnen zondag overigens het beste te voet of met de fiets naar De Wieger komen. Bezoekers die met de auto komen, kunnen hun voertuig gratis parkeren in het centrum, ook in parkeergarage Wolfsberg.

Gratis vakantie- en luisterbieb apps DEURNE - Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen er via twee speciale apps en ruim zestig e-books worden gedownload van Bibliotheek Helmond-Peel. De apps zijn gratis.

De Vakantiebieb neemt ruim zestig e-books overal mee naartoe. De Luisterbieb-app met vijf luisterboeken is voor iedereen beschikbaar, ongeacht lidmaatschap. De apps zijn van 1 juli tot en met 31 augustus gratis te downloaden.

Zaterdag staat de klok als vanouds op herkenbaarheid, meezingen en gewoon genieten van een viertal geweldige cover- en tribute bands. Met Les Truttes (B), Ground Control (Bowie), Dio Legacy (Ronnie James Dio) en Machette. ‘Party to the people’ is het motto van de Belgische Les Tuttes. Ze brengen een show met een creatieve mix van muziek, spektakel en humor. Ground Control heeft een missie: het met vuur en passie uitvoeren van Bowie-nummers, soms bijna identiek aan het origineel, soms met een twist, maar altijd met respect voor de Thin White Duke zelf. Van Ziggy Stardust, via Space Odity, naar Heroes. Diolegacy brengt een homage aan de kleine man die de devil horns aan de metal wereld introduceerde: Ronnie James Dio. Manchette opent zaterdag met een energieke show van 80’s hardrock.

Zondag

Het programma op zondag begint om 13.00 uur. Afsluiter is Bökkers, de Overijselse zonen van de dialectrock. De Noorse band Audrey

Horne speelt stevige, heavy, melodische, in-your-face rock met ballen. Best of Foo combineert pure power met meer ingetogen momenten en schakelt daarmee moeiteloos tussen de stijlen die Foo Fighters zo kenmerken. Dave Vermeulen’s Voltage is een good old fashioned rock band uit Brabant. Vette bluesrock is nog altijd het basisingrediënt, maar ook Southern Rock en Americana. Mooon Garage Blues en psychedelische 60’s en 70’s Garage Blues, maar dan gespeeld door drie familieleden uit Aarle Rixtel. Een must see voor iedereen. Lood is een heavy groove band, met geroutineerde muzikanten uit Goom, Astrosoniq, Zeus, The 1.90's and Rattlesnake Shake. De verrassing van 2018 is de prijswinnaar van de Battle to StreetRock: SØWT. Zij brengen een hypnotiserende mix van noise-pop en repetitive grunge. Zaterdag begint Streetrock om 19.00 uur en zondag om 13.00 uur. De toegang is voor beide dagen gratis. Voor meer informatie: www.streetrock.nl.

De Overijselse Bökkers zondag op Streetrock. (Foto: Robert Westera Fotografie) - Advertorial -

Honderden kansen in Holland Casino Eindhoven REGIO – Speel van 18 juni tot en met 22 juli mee op de speelautomaten en win speltegoed ter waarde van 20 euro, evenals een winnaarsbrief en een deelnamelot voor dinsdag 24 juli met kans op een speciale Alfa Romeo Giulietta.

De Alfa Romeo Giulietta is een sportieve temperamentvolle auto die u alvast kunt bekijken in Winkelcentrum Heuvel. De Alfa Romeo Giulietta is een model uit de nieuwe generatie van het Italiaanse premium

merk Alfa Romeo. De Mystery Jackpot valt willekeurig als extra prijs op één van de speelautomaten in Holland Casino Eindhoven en is onafhankelijk van inworp of winnende combinatie.

Zomerprogramma in Kasteel Helmond PEELREGIO - In Kasteel Helmond zijn in de zomerperiode van 7 juli tot en met 2 september activiteiten voor het hele gezin en voor kinderen tot en met 12 jaar.

In de zomerperiode wordt in Kasteel Helmond dagelijks (met uitzondering van maandag) de zoldertoer Kasteel in Brand verzorgd. Elke zondag om 14.30 uur is er een familie kasteeltoer. Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag kunnen bezoekers een rondleiding maken door het kasteel in Middel-

eeuwse kleding of op pad met een kasteelbewoner, die verhalen over het kasteel vertelt en de mooiste plekjes laat zien. Ook zijn er allerlei knutselactiviteiten voor kinderen, zoals een ridderhelm of prinsessenhoed versieren, een wapenschild of zwaard beschilderen, een leren buideltas of armband maken of een kasteel bouwen met constructiespeelgoed. Op de woensdagen 18, 25 juli en 1, 8, 15, 22 augustus tussen 11.30 uur en 15.30 uur wordt er Middeleeuws gekookt in Kasteel Helmond. Iedereen kan meedoen

en proeven. Luisteren naar een verhalenverteller kan op de dinsdagen 10, 17, 24 en 31 juli en 21 augustus en op de donderdagen 12, 19 en 26 juli en 2 en 23 augustus tussen 12.30 en 15.20 uur. Verder kunnen bezoekers in de zomerperiode een speurtocht maken door de kasteelkelder of Middeleeuwse spellen spelen; dagelijks tijdens openingstijden.Voor deelname aan de meeste activiteiten wordt een extra toeslag gevraagd bovenop de entreeprijs. Voor meer informatie: www.museumhelmond.nl.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 24

Fam i l i e b e ri ch t e n

“Als het lichaam niet meer wil terwijl je zelf nog zo graag wil leven doet het extra veel pijn om jou af te moeten geven”

Geboren 30 juni 2018

Joep

Zoon van Miranda Matheij en Jan Kievit Broertje van Tim en Guus. Jozef Israelstraat 5 5753 CX Deurne

Hans Wijnen

Bedroefd omdat wij hem voortaan moeten missen, maar heel dankbaar voor zijn lange leven te midden van ons, delen wij u mede dat van ons is heengegaan, mijn lieve vader, schoonvader en onze opa

1993 2018

Jan Maas & Peter Vereijken

Ricus van Hugten

Trots zijn wij op de geboorte van onze lieve zoon!

JIP

Geboren op 30-06-2018 Frank en Femke van Heugten - Knoops Adelheid van Voornstraat 10 5721 KB Asten

Berkvens zet vrijdag 6 juli haar jubilarissen in het zonnetje. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat Hans Wijnen bij ons in dienst is getreden en voor Jan Maas en Peter Vereijken is het maar liefst 40 jaar geleden! Wij feliciteren ze daarom van harte met dit jubileum en bedanken hen voor de jarenlange inzet voor ons bedrijf.

* Asten, 17 juni 1931

Peter † Sjaak en Nel Joep Britt

1991 2016

De receptie ter gelegenheid van hun jubileum wordt gehouden op 6 juli van 16.00 uur tot 19.00 uur. Deze vindt plaats in de onze Canteen.

St. Jozefplein 13 5721 GN Asten

Namens de Directie, Someren, juli 2018

De uitvaartdienst en begrafenis hebben op dinsdag 3 juli in Asten plaatsgevonden.

www.berkvens.nl

€ 65,00

Hasselt (BE) shoppen

€ 15,00

Antwerpen (BE) shoppen

€ 15,00

geven elkaar het ja-woord op

Texel

€ 45,00

zaterdag 14 juli 2018. de huwelijksceremonie begint om 11.30 uur.

Dinsdag 7 augustus

Donderdag 11 oktober

Woensdag 26 september Incl. rondrit Texel, overtocht, kopje koffie en diner

€ 65,00

Prinsjesdag

Dinsdag 18 september Incl. koffie/gebak, lunchpakket, diner, tribunekaart langs route

Receptie van 13.00 - 15.00 uur. Feestlocatie: ouderlijk huis van Britte Meijelseweg 1, 5725 BA Asten-Heusden.

Piet en Rieky Smits-v.d. Weerden

zijn op 6 juli 2018

50 jaar getrouwd Gefeliciteerd Al jaren rijdt hij over de baan, nu viert hij zijn 25-jarig bestaan. Ondertussen snorloos en kaal, Johnny je mag trots zijn op deze mijlpaal.

Gefeliciteerd! Je collega’s

Voor de 30 viel hij met zijn knie op de grond, na de 30 nog steeds met zijn grote neus in de stront!!

Roel gefeliciteerd!! ’t Tendumke

Zaalvoetbal Someren heeft nog plek voor 1 zaalvoetbalteam voor het seizoen 18/19.

www.twintours.nl Helmond - Asten Tel. 088 - 123 55 55

EERSTE ZELFPLUK TE KOOP VANAF ZATERDAG 7 JULI

VANAF 12 JULIBOSBESSEN TE KOOP AMERIKAANSE AMERIKAANSE BOSBESSEN AMERIKAANSE BOSBESSEN AMERIKAANSE BOSBESSEN

VANAF 12 JULI TE KOOP AMERIKAANSE BOSBESSEN VANAF 12 JULI TE KOOP KOOP VANAF TE Tevens wijn,12 sap,JULI jam, dessertsaus, siroop Tevens wijn,12 sap,JULI jam, dessertsaus, siroop AMERIKAANSE BOSBESSEN VANAF 12 JULI TE KOOP VANAF TE KOOP AMERIKAANSE BOSBESSEN en licorette ('t Smokkelaartje) AMERIKAANSE BOSBESSEN VANAF 12 JULI TE KOOP Tevensen wijn, sap,jam, jam, dessertsaus,siroop siroop Tevens wijn, dessertsaus, licorette ('t Smokkelaartje) Tevens sap, jam, dessertsaus, siroop Tevenswijn, wijn,12 sap,JULI jam,dessertsaus, dessertsaus, siroop AMERIKAANSE BOSBESSEN Tevens wijn, sap, jam, siroop AMERIKAANSE BOSBESSEN VANAF TE KOOP lekker op ijs, ijs, pannenkoeken pannenkoeken en licorette ('t en licorette ('tSmokkelaartje) Smokkelaartje) lekker op AMERIKAANSE BOSBESSEN en licorette ('t Smokkelaartje) OPEN VANAF 14 JULI Tevens wijn, sap,jam, jam, dessertsaus, siroop Tevens wijn, sap, dessertsaus, siroop Tevensen wijn, jam, dessertsaus, siroop licorette ('t Smokkelaartje) en licorette ('t Smokkelaartje) envlaai. vlaai. en Tevens wijn, sap, jam, dessertsaus, siroop lekker op ijs, pannenkoeken AMERIKAANSE BOSBESSEN lekker op ijs, pannenkoeken lekker opijs, ijs,pannenkoeken pannenkoeken en ('t en licorette ('tSmokkelaartje) Smokkelaartje) lekker op enlicorette licorette ('t Smokkelaartje) lekker op ijs, pannenkoeken om in te vriezen. OPEN VANAF 14ideaal JULI ideaal om insiroop te vriezen. en vlaai. Tevensen wijn, sap, jam, dessertsaus, licorette ('t Smokkelaartje) en vlaai. en envlaai. vlaai. lekker op ijs, pannenkoeken en vlaai. lekker op ijs, pannenkoeken ideaal om in te vriezen. lekker op ijs, pannenkoeken en licorette ('t Smokkelaartje) lekker op ijs, pannenkoeken ideaal om in te vriezen. ideaal om in te vlaai. ideaalen om inte tevriezen. vriezen. ideaal om in vriezen. en vlaai. envlaai. vlaai. en lekker opom ijs, ideaal inpannenkoeken te vriezen. ideaal om in te vriezen. ideaalom omvlaai. inte tevriezen. vriezen. ideaal in en ideaal om in te vriezen. Zelf plukken kan ook! Zelf plukken kan ook! Elke dag op de Bever Zelf plukken kan ook!te Zelf kan ook! Elkeplukken dag op de Bever te Zelf plukken kan ook! ACHEL (België) Elke dag op de de Bever te Elke dag op Bever te Zelf plukken kan ook! Zelf plukken kan ook! ACHEL (België) Elke dag op de Bever te Van 9.00 tot 18.00 uur Zelf plukken kan ook! ACHEL (België) ACHEL (België) Elke dag op de Bever te Elke dag op de Bever te Van 9.00 tot 18.00 uur Zelf plukken kan ook! ACHEL (België) Zelf plukken kan ook! Tegenover Café de Bever. Elke dagtot op de Bever te Van 9.00 18.00 uur Zelf plukken kan ook! Van 9.00 tot 18.00 uur ACHEL (België) ACHEL (België) Tegenover Café de Bever. Elke dag de Bever te Van 9.00op tot 18.00 uur Elke dag op de Bever te Zelf plukken kan ook! Tegenover Café de Bever. Elke9.00 dag tot op de Bever te ACHEL (België) Tegenover Café de Bever. Van 18.00 uur ACHEL (België) Tegenover Café de Bever. Van 9.00 tot 18.00 uur Elke dag op de Bever te ACHEL (België) OOK VERKOOP AAN HUIS.: ACHEL (België) Tegenover Café de Bever. Van 9.00 tot18.00 18.00 uur OOK VERKOOP AAN HUIS.: Van 9.00 tot uur Tegenover Café de Bever. ACHEL (België) Van 9.00 18.00 uur OOK VERKOOP AAN HUIS.: BERGBOSWEG 17, Van 9.00 tot tot 18.00 uur OOK VERKOOP AAN HUIS.: Tegenover Café deBever. Bever. OOK VERKOOP AAN HUIS.: BERGBOSWEG 17, Tegenover Café de Van 9.00BUDEL tot 18.00 uur BERGBOSWEG 17, Tegenover Café de Bever. OOK VERKOOP AAN HUIS.: Tegenover Café de Bever. BERGBOSWEG 17, BERGBOSWEG 17, BUDEL Tegenover Café de Bever. OOK VERKOOP AAN BUDEL BERGBOSWEG 17,HUIS.: BUDEL BUDELAAN OOK VERKOOP HUIS.: OOK VERKOOP HUIS.: 17, BUDELAAN OOK VERKOOP AAN HUIS.: OOK BERGBOSWEG VERKOOP AAN HUIS.: BERGBOSWEG 17, OOK BERGBOSWEG VERKOOP AAN 17, HUIS.: BUDEL BERGBOSWEG 17, BERGBOSWEG 17, BUDEL BUDEL BERGBOSWEG BUDEL 17, BUDEL BUDEL

A.U.B. A.U.B.zelf zelfeen eenemmer emmer A.U.B. zelf meebrengen ! A.U.B. zelfeen eenemmer emmer meebrengen! A.U.B. zelf een emmer meebrengen !36 meebrengen! A.U.B. zelf een49 emmer Tel. (0495) 49 29 Tel. (0495) 36 meebrengen ! 29 A.U.B. zelf een emmer A.U.B. zelf49 een Tel. (0495) 4936 36 29 Tel. (0495) 29 meebrengen !emmer www.go.to/bessen.nl Tel. (0495) 49 36 29 A.U.B. zelf een emmer A.U.B. zelf een emmer meebrengen ! www.go.to/bessen.nl meebrengen! A.U.B. zelf een emmer Tel. (0495) 49 36 29 meebrengen !3629 meebrengen! A.U.B. zelf een49 emmer Tel. (0495) 49 Tel. (0495) 36 meebrengen ! 29 Tel. (0495) 49 36 29 Tel. (0495) 49 36 29 meebrengen ! www.go.to/bessen.nl Tel. (0495) 49 36 29 www.go.to/bessen.nl Tel. (0495) 49 36 29

DE PRAKTIJK VAN DR. DEIMANN IS Maandag 16 juli t/m vrijdag 27 juli

GESLOTEN VOOR SPOED: DR RAAIJMAKERS KERKEPAD 6A LIEROP TEL: 0492 - 33 18 56

PARAMEDISCH PEDICURE Reuma - Diabeet Orthese techniek Gecer tificeerde spor tpedicure

Voor een afspraak, bel 06-53505061 M. Slegers • Kerkstraat 17 • Someren Rolstoel toegankelijk

Wees er zo snel mogelijk bij. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Aanmelden kan via info@zaalvoetbalsomeren.nl

Bernhardstraat 15 Bakel www.beversslapen.nl

Wij willen iedereen bedanken voor alle steun, belangstelling en hartelijke reacties na het overlijden van Ricus. Dit heeft ons heel erg goed gedaan.

DE ROLLUIKEN SPECIALIST Rolluiken

Roldeuren Rolluiken Zonneschermen Zonneschermen Screens pvc-lamellen Div. horren * Zeer actieprijzen aantrekkelijke * goede service prijzen

228941

Verrassingsreis (2 verschillende)

Zaterdag 14 juli en woensdag 22 augustus Touringcarvervoer incl. koffie/gebak, lunch, diner en excursies

Britte & Reinier

† Geldrop, 28 juni 2018

De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed. Verbazingwekkend krachtig. ’t Is op. Zo is het goed.

Bel ons: 0493-342318 0493-842522 06-22509919 Hoofdstraat 89 Liessel

Stillekes zoals ze heeft geleefd ging mijn lieve vrouw, ons mam en onze lieve super oma van ons heen

• Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl

Ria van der Schouw-Mennen

• Auto met APK vanaf €450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s.Tel. 0492-381631/06-20778602 www.twanvanhout.nl

echtgenote van

Willie van der Schouw Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar. Willie

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862. • Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigenbeheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102 • Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609 • Mega rommelmarkt Carbootsale Horst 8 + 22 juli 8.30 - 15.30 uur 450 stands Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10 www.carbootsalehorst.nl • Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. zijn Met Someren Kermis In de bouwvak wij open 06-30609008 www.asbasten.nl

Anja en Twan Lars †, Jesper, Sven Christa en Theo Kevin Johan en Astrid Demi en Maarten 29 juni 2018 Ficusstraat 13 5721 EB Asten We hebben afscheid genomen van ons mam op woensdag 4 juli in de aula van Crematorium Heeze.

Dankbare, sterke vrouw. Vond veel steun in Lourdes bij Maria. Genietend van het leven Sterk team met haar Sjaak. Op 26 juni 2018 is vredig ingeslapen

Thea Cortooms-Aarts echtgenote van

Sjaak Cortooms † 21 februari 2017

Zij overleed in de leeftijd van 91 jaar.

van maandag vrijdag (week 40) zijn wijt/m gesloten van van 17.30 ma. 298.30 sept. -t/m vrij. uur. 3 okt.

MA. 10.30 - 17.30 UUR Iedere zaterdag open DI T/M VR. 8.30 - 17.30 UUR vanZAT. 8.30 15.30 8.30t/m - 15.30 UURuur

Belleweg 11, Someren Telefoon: 0493 440788

PROFESSIONELE PROFESSIONELE VERF LATEXVERF 1 liter KWALITEIT & BETAALBAAR Elders  74,95 30 JAAR ERVARING Bij ons  39,95

Voor particulier en onze openingstijden neem contact op via www.hetverfhuis.com

Familie Aarts Familie Cortooms Correspondentieadres: Weyerweg 27 5704 CR Helmond De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 30 juni in de parochiekerk van de H. Naam Jezus te Lierop. Aansluitend hebben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats, bij Sjaak, op het parochiekerkhof. We willen graag iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven na het overlijden van Thea.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 25

Fam i l i e b e ri ch t e n Met verdriet staan wij stil bij het overlijden van:

Jo Raaijmakers * Gemeente Bakel - Milheeze 14 juli 1943

† Alicante - Spanje 29 juni 2018 Namens Familie Raaijmakers

De uitvaart en crematie hebben plaatsgevonden op maandag 2 juli 2018 te Alicante, Spanje. Correspondentieadres: Rivierensingel 701 5704 KV Helmond

lk heb een mooi en gelukkig leven gehad. Volop genoten en veel gezien op mijn pad. Achterom kijkend is er niets dat me spijt. lk wenste alleen nog wat jaartjes meer tijd! Marij

Marij Raijmakers * Someren, 17 augustus 1944

† Someren, 27 juni 2018

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze zus, schoonzus en tante

Gonnie van Helmond Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat zij bij zo velen geliefd was. Familie van Helmond Deurne, juli 2018

Haar stoel is leeg, Haar stem is stil Wie haar gekend heeft Weet wat dat zeggen wil Heel bijzonder heel gewoon. Gewoon een heel bijzonder persoon heeft ons verlaten

Elly de Leeuw † 28-6-2018

✫18-10-1954

Correspondentieadres: Antoniusstraat 20 5725 AS Asten-Heusden De herdenkingsdienst heeft plaatsgevonden op maandag 2 juli in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten. Aansluitend is Marij in stilte gecremeerd.

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet. Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven in welke vorm dan ook, bij het overlijden van ons moeder, oma en overgrootmoeder

Anneke van der Zand-Verdonschot Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat zij bij velen geliefd was. Een speciaal woord van dank aan zorginstelling Amaliazorg, Hof van Bluijssen in Asten. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Asten, juni 2018 Correspondentieadres: Kuijperlaan 6, 5725 BL Heusden

Riek van Bree-Wiegers echtgenote van

Jan van Bree † uitvaartbegeleiding

van den Boom Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Asten-Someren || 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl Asten-Heusden www.uitvaartvandenboom.nl

echtgenote van

Zij overleed in de leeftijd van 101 jaar.

Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden

Bertha Pouwels-Schoenmakers Jan Pouwels †

Partner van Twan Tullemans Correspondentieadres: Jan de Leeuw Pasakker 120 5712 HP Someren

Na een liefdevolle verzorging in Woonzorgcentrum Sonnehove is, na een welbesteed leven, rustig en vredig van ons heengegaan ons moeder, oma en overgrootmoeder

Annie Raijmakers Nelly en Piet Thea en Will Neven en nichten

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Alles verandert maar mooie herinneringen blijven een mensenleven bestaan.

Zij overleed in de leeftijd van 89 jaar. Horn: Henk en Marianne van Bree Dorus en Effie Aagje Milheeze: Wilma en Jan Scheepers-van Bree Johan en Kim, Mike, Sofie Theo en Marsha Els en Joris Marij en Maikel Lewedorp: Gerard Someren: Ingrid en Tonnie Relou-van Bree Linda Koen Nicole Deurne: Wim en Christel van Bree Lana Liv Deurne, 29 juni 2018 Wolfsberg 76, 5751 GX Deurne De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 5 juli om 13.30 uur in de parochiekerk H. Willibrordus, Pastoriestraat te Vlierden, aansluitend nemen wij afscheid van haar in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.

Jo en Maria Annie en Harrie Roel en Linda Jules en Sylvana, Tim, Max Bert en Marie-José Heidi Renate en Patrick, Rhiley Lindsey en Joris Fons en José Lisanne en Wim, Fem Stefan en Nathalie Fred en Ingrid Wendy en Geert, Luc Erik Someren, 30 juni 2018 Correspondentieadres: Oudeweg 62, 6067 CA Linne Ons moeder is thuis, kamer 32 van Woonzorgcentrum Sonnehove, waar u donderdag tussen 19.00 - 20.00 uur afscheid van haar kunt nemen. De plechtige Eucharistieviering zal plaatsvinden op vrijdag 6 juli om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Lambertus, Kerkstraat 16 te Someren, waarna we haar te ruste leggen bij vader op het parochiekerkhof. Samenkomst in de kerk waar vanaf 10.30 uur gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. In plaats van bloemen vragen wij u om een donatie voor zorgafdeling “de Oetert” van Woonzorgcentrum Sonnehove. Hiervoor worden collectebussen bij het condoleanceregister geplaatst.

• Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788

Zoveel kaarten, warme woorden, belangstelling en troost. Hartelijk dank voor uw medeleven na het overlijden van onze vader en opa

Antoon van Ooijen • Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

Wij kijken terug op een mooi afscheid. We zullen hem erg gaan missen, maar zijn ook dankbaar dat hij zo oud is mogen worden. Het is goed zo….

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

Kinderen en (achter)kleinkinderen van Ooijen Deurne, 5 juli 2018 • De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

• Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www. verbeco.nl

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

Wees gegroet, Maria vol van genade

Je was er klaar voor zei je Toch heb je mooi de tijd genomen Voor een rustig en vredig afscheid

Dankbaar voor haar lange leven te midden van ons en voor al het goede dat zij ons gegeven heeft delen wij u mede dat, in haar eigen vertrouwde omgeving, van ons is heengegaan in de leeftijd van 90 jaar onze lieve moeder en oma

Maria van Vlerken-Steeghs 16 mei 1928

29 juni 2018 echtgenote van

Wim van Vlerken † Culemborg, Maria van Vlerken

Sinds 1953

• Zoete kersen zelf plukken 2,00 per kg morellen 1,00 per kg. Nieuwe aardappelen 1,00 per kg. Stamrozen 10,00. Tienrayseweg 2, Meerlo.

• Voor groenteplanten, aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs Langstraat 64 Horst-Hegelsom tel. 077-398552,

Culemborg, Karel van Vlerken en Sonja Bracke Tessa en Tim, Thomas, Thijs, Nina

• Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

Amsterdam, Henk van Vlerken en Har van Heugten

uitvaartverzorging

Uitvaartcentrum Someren Asten Acaciaweg 26 5711 CM Someren

T 0493 - 49 34 15 T 0493 - 69 16 10 E info@meeuwsverspeek.nl I www.meeuwsverspeek.nl

Voor een persoonlijk afscheid

Tel. 0495-632848 www.arlene-uitvaart.nl

Utrecht, Sjaak van Vlerken en Monique Lucas Lisa, Tom Someren, Wiljan van Vlerken en Ellen van Bree Sanne, Roel Amsterdam, Anne van Vlerken en Jan Warmerdam Daan, Jeroen en Amanda, Stef Amsterdam, Monique van Vlerken en Jerry Sonnehove 103, 5711 HB Someren De uitvaartdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden in Someren op donderdag 5 juli.


'TCONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 26

Slapen in kartonnen hutten

Hub’s Summer Festival brengt 7.238,85 euro op DEURNE - De derde editie van het Hub’s Summer Festival heeft 7.238,85 euro opgebracht voor het goede doel. Het bedrag kwam tot stand met diverse activiteiten, zoals een markt met zelfgemaakte etenswaren en een sponsorloop. Dit jaar gaat de opbrengst naar drie stichtingen Sports For Children, Jibb, en De Speuldries.

Het festival vond plaats op het schoolterrein van het Hub van Doornecollege. Het aanbod dat de leerlingen hadden was divers: zo was er een klas die tegen betaling nagels ging lakken van bezoekers en verkochten anderen zelfgemaakte cupcakes, loempia’s en smoothies. Tijdens het festival was er ook een klas die maar liefst 30 kilometer rende of 100 pushups deden. Hiervoor hebben de leerlingen sponsors gezocht. Een groot succes tijdens het festi-

val was de kraam van een vriendengroep uit een tweede basisklas. Voor de tweede keer is het hen gelukt om alles gesponsord te krijgen. Deze vriendengroep blonk uit in hun organisatietalent: zij hadden een springkussen-stormbaan geregeld, en boden broodjes hamburger, frisdrank en ijs aan. Aan het eind van het festival werd deze vriendengroep even extra in het zonnetje gezet omdat zij met elkaar tijdens het festival het grootste bedrag hadden opgehaald.

De hutbouwers in actie. (Foto: Marius van Deursen) SOMEREN - Een nacht zonder dak. De jongeren van de Protestantse kerk Someren-Asten gingen de uitdaging aan.

In de nacht van 29 op 30 juni sliepen zij in zelfgemaakte kartonnen hutten. Dat alles voor het goede doel: Stich-

ting Hulphond. Door middel van sponsoring en verkoop van cupcakes haalde de kerk een mooi bedrag op voor de stichting.

Deurnese actie voor bestrijding ziekte van Huntington DEURNE – Deze week wordt in de gemeente Deurne een collecte gehouden voor de ziekte van Huntington. Dit is een erfelijke ziekte die via DNA wordt vastgesteld. In Nederland zijn ongeveer 1.700 mensen die daadwerkelijk de ziekte hebben. 8.000 mensen zijn risicodragers. De collecte duurt tot en met zaterdag 7 juli en is een initiatief van Marly van der Zalm. De opbrengst gaat naar de ontwikkeling van een medicijn tegen deze slopende ziekte.

nog geen veertig jaar is maar al wel drager zijn. Voor vader komt het medicijn te laat maar we houden hoop voor onze zoon, zodat hij en zijn Marly samen oud kunnen worden”, aldus Afra Knijnenburg.

Vader Knijnenburg uit Deurne is al ernstig ziek. Zoon Joost (nu 23 jaar) heeft nog geen symptomen, maar weet dat hij die over twintig jaar gaat krijgen. De partner van Joost, Marly van der Zalm heeft het inititaitef opgepakt om in Deurne een collecte te houden voor de bestrijding van de ziekte. De ziekte van Huntington is een combinatie van Parkinson, Alzheimer en ALS. Rond het veertigste levensjaar begint de ziekte met karakterveranderingen, vergeetachtigheid en trekkingen in het gezicht. Na een paar jaar heeft de patiënt zoveel last van onverwachte spastische bewegingen, dementie en spieruitval dat normaal functioneren in de sa-

Tafelvoetbal en poolen

menleving onmogelijk is. Ongeveer vijftien tot achttien jaar na de eerste verschijnselen sterft de patiënt.

Samen oud worden

Het landelijke campagneteam Huntington heeft als missie om de ziekte van Huntington binnen tien jaar geneesbaar te maken. Voor deze ziekte is nu nog geen medicijn. Voor het ontwikkelen van een goed medicijn is 4 miljoen euro nodig. Ruim 2 miljoen euro is al bij elkaar gesprokkeld via collectes, benefietavonden en braderieën. “We collecteren in Deurne niet alleen voor óns gezin maar ook voor alle anderen die met deze ziekte worden geconfronteerd. Het medicijn is nodig voor de generatie die

Luc de Wit, die naast de familie Knijnenburg is opgegroeid en studeert in Den Bosch heeft het afgelopen jaar ook een actie gehouden om geld op te halen voor de bestrijding van de ziekte. Via potje tafelvoetballen of poolen konden medestudenten in Den Bosch een financiële bijdrage leveren. Het afgelopen studiejaar is al het geld opgespaard en onlangs geschonken aan Campagneteam Huntington. 2.786 potjes tafelvoetbal en pool zijn er het afgelopen jaar gespeeld. Dat leverde uiteindelijk 1.393,89 euro op. Luc de Wit is derdejaars student Commerciële Economie en kent Joost en zijn familie al van jongs af aan.

H. Maria Presentatiekerk Asten Zondag 11.00: Eucharistieviering mmv Jozefkoor Intenties: Christ en Greet v Houts- Lammers vw sterfdag Christ; Martien Aarts; Harrie Verhees; Dory Koolen; Nel en Riet Janssen; Jan Aarts; Frans Jeuken vw sterfd; Toos Brouwers- Maas vw verj; Pater Frits Bollen; Wim en Diny Nieuwkamp- v Abel en zoon Willie. Dinsdag 9.30: Eucharistieviering Kapel Missiezusters. Donderdag 17.00: Eucharistieviering Kapel Missiezusters. Intentie: Tot welzijn van de gehele Franciscusparochie en kerk. H. Antonius van Paduakerk Heusden Zaterdag, 7 juli: Woord en Communiedienst m.m.v. koor Multiple Voice uit Veldhoven. Intenties: Bert en Drieka van Heugten-Koolen en Jan van Heugten. O.L. Vrouw Praesentatie Ommel Zaterdag 17.30 uur: rozenhoedje; 18.00 uur H. Mis op de 14e zondag door het jaar: Zizi Bouwmans. Zondag 09.00 uur: rozenhoedje; 09.30 uur H. Mis op de 14e zondag door het jaar met zang v.h. Gemengd Koor St. Cecilia uit Ommel, voor de leden en overleden leden van het Gemengd Koor Sint Cecilia, ter dankbare herinnering aan Lenie v. Lieshout–Franssen v.w. haar sterfdag, Piet Slegers en familie, Frans Verrijt. Maandag 08.00 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. jonge mensen. Dinsdag 08.00 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. gezinnen en de alleenstaanden, Cor v. Overbeek–v. Rulo; 19.00-20.00 uur: Aanbidding v.h. Allerheiligste Sacrament. Woensdag 08.00 uur H. Mis: voor de zielenrust v.d. overledenen. Donderdag 08.00 uur H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek v. Maria v. Ommel, An-

Gregoriaans zingen in Deurne DEURNE - Het herenkerkkoor van de parochie Heilige Willibrord Deurne luistert tijdens de zomervakantie van 15 juli tot en met 26 augustus iedere zondag de mis van 10.30 uur op met gregoriaanse gezangen. Naast de vaste gregoriaanse gezangen uit de Graduale Romanum zullen de wekelijkse diensten in de Willibrorduskerk in Deurne veel elementen van de vroegere Latijnse hoogmissen bevatten. Belangstellenden die in het kerkkoor mee willen zingen zijn welkom om aan te sluiten bij de repetities. Elke zondagmorgen in bovenstaande periode oefent het herenkerkkoor de gezangen in de ka-

pel van de kerk. Aanvang 9.45 uur. Na de zomer, vanaf donderdag 30 augustus zijn zowel heren als dames weer welkom op de vaste repetitieavonden in ’t Trefpunt aan de Heuvel. De dames repeteren van 19.15 tot 21.00 uur en de heren vanaf 20.15 tot 22.00 uur. Tussen 20.15 en 21.00 uur oefenen de dames en heren gezamenlijk. Het kerkkoor verzorgt gemiddeld twee of drie keer per maand de gezangen in een H. Mis in de St. Willibrorduskerk aan de Markt als heren- of gemengd koor. Voor meer informatie: Sjef Goossens, tel. 0493-311562 of Fred Smeulders, tel. 0493-310408.

In fo e n di enst en

Ker k b e ri ch t e n R.K. Franciscusparochie Asten-Someren

Martijn en Daniel uit de tweede klas van het Hub van Doornecollege.

nie Vermeulen-Pouw. Vrijdag 08.00 uur H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen. Lambertus Someren Zondag 9.30 H. Mis Dameskerkkoor St. Lambertus Intenties Ria Verhees-Donkers en echtpaar Verhees-Donkers; Zuster Bonifatia Kusters vw verjaardag; Leo Bakens nms de buurt; Betsie en Thieu Donkers-Peeters; Harry v Asten; Gerard de Bont. Sonnehove Someren: Maandag 18.30 uur H. Mis. Eegelshoeve Someren Zaterdag 19.00 H. Mis. Intenties: Klaas Hettinga. H. Naam Jezus Lierop Zondag 8 juli 10.00 mis in Koepelkerk m.m.v. Parochieel kerkkoor intenties Miet van de Nieuwenhof Bierings, overleden ouders Meulendijks en zn Thomas en Toon Annie Kuijpers, Jos en Martijn vw sterfdag. Woensdag 11 juli 19.00 mis in Henricushof intentie voor Huub Knaapen. St. Jozef Someren-Heide Niet tijdig ontvangen O.L.Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind Zaterdag 7 juli om 18.00 uur, H. mis in de Einder, ingang Lambertusstraat. Geen intenties. Kapel Sluis XIII Someren-Eind Zondag 8 juli: Communieviering 10.15u.

Protestantse kerk Asten | Someren Zondag, 8 juli. Dienst in Someren, Speelheuvelplein. Aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds SoethoutUllersma, predikant te BovenLeeuwen.

Huisartsen

Bij spoedgevallen, avond-, nacht- en weekenddienst: de centrale huisartsenpost bij het Elkerliek in Helmond: tel. 0900-8861. Spoedpost huisartsen Geldrop: alleen bereikbaar buiten praktijkuren van de eigen huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. Telefoon eveneens: 0900-8861.

schapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Veldhoven, tel. 040-2549999.

Politie Asten

Dierenartsenpraktijk De Eenhoorn, Ommelsveld 25 Asten, tel. 0493689715. Dierenartsenpraktijk Asten, Dijkstraat 1 Asten, tel. 0493-691330. Ook voor spoed.

Afdelingsbureau Asten, Planker 20; geopend: maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur, zaterdag: 10.0016.00 uur, zondag: gesloten. Alarmnummer: 112. Geen spoed: 0900-8844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000.

Apotheken

Bloedafname

Tandartsen

Onis Welzijn

Alphega apotheek Floralaan 28 in Asten, tel. 0493-694343. Op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Buiten deze openingstijden voor spoedgevallen: de apotheek in het Elkerliek in Helmond aan de Wesselmanlaan 25, tel. 0492-595983. In het weekend vanaf vrijdag 12.00 uur is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel bereikbaar, alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Tel. 06-22094316. Buurtbemiddeling Voor geluidsoverlast en problemen met de buren: Buurtbemiddeling DAS: 06-27856865 of asten@bemiddeling.nu.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwanger-

Het Elkerliek ziekenhuis heeft een bloedafnamelocatie in medisch centrum Campanula aan de Floralaan 30, ingang Lienderweg in Asten. Op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. Trombosedienst op werkdagen van 8.00 tot 10.00 u. Onis Welzijn voor vragen over welzijn, (mantel)zorg, meedoen, wonen of inkomen in Asten en Someren. Tel. 0493-441234, e-mail info@oniswelzijn.nl<mailto:info@oniswelzijn. nl.

Lev-groep

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werk, echtscheiding en geldzaken en werkt wijkgericht met vrijwilligers. Asten: 0493-693889. Zie ook levgroep.nl. De crisisdienst van Levgroep is tijdens en buiten kantoortijden bereikbaar via tel. 0492-598989.

Savant Zorg

Voor persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleeghuiszorg, verblijf, huishoudelijke verzorging en maaltijdservice. Ook voor acute zorg 24 uur per dag zeven dagen per week: tel. 0492572000, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Voor nieuwe aanmeldingen: CIZ

Dierenartsen

Dierenambulance

Opvang zwerfdieren: Dierenbescherming Zuidoost-Brabant. De dierenambulance rijdt voor huisdieren, kleine landbouwdieren en voor in het wild levende dieren die in nood zijn. De meldkamer dierenhulp is bereikbaar via 0900-1120000. Dierenambulances rijden niet voor dode dieren. Melding daarvan kan bij de gemeente of in het weekend bij de politie.

Acteon Thuiszorg

Huishoudelijke ondersteuning in het kader van de WMO. In 24 gemeenten waaronder de Peelgemeenten. Tel. 040-2487740 of zie www. acteonthuiszorg.nl.

Vogelasiel

Voor opvang vogels: Stichting Vogelasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop. Tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www. poetszorg.nl, tel: 0642677878.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 27

2018 TOUR DE FRANCE

7 - 29 JULI • 105e editie

Het wordt nog spannender als u meedoet aan ons tourspel!

TOUR DE FRANCE 2018 Komende zaterdag gaat de 105de Tour de France van start op het eiland Île de Noirmoutier, ter hoogte van Nantes. De wielrenners leggen in drie weken een zeer uitdagend parcours af. Wat te denken van kasseien, venijnige aankomsten, sprintetappes, Alpe d’Huez, een explosieve kraker in de Pyreneeën en een heuvelachtige individuele tijdrit op de een-na-laatste dag. De Tour van 2018 belooft een mooie te worden. De topfavorieten zijn Chris Froome, Vincenzo Nibali, Nairo Quintana, Romain Bardet en onze eigen Tom Dumoulin. Om de Tour de France nog spannender te maken hebben we voor u weer een tourspel gemaakt. Zie tourspel.daspublishers.nl en doe mee! De inschrijving sluit op zaterdag om 11.20 uur.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 juli 2018 | pagina 28

NU SPECIAAL I.V.M. HET WARME WEER

21% BTW-VRIJ KOPEN EN GRATIS IN-/UITSTAPVERLICHTING

Complete Hälsing 1000 boxspring

Complete deelbare boxspring

10% EXTRA KORTING

BIJ INLEVERING VAN UW POLISNUMMER

-21% BTW

NU

v.a. 89 5.-

739.-

-21% BTW

NU -10% EXTRA

v.a. 12 95.-

963.-

elektrische uitvoering vanaf 1483.-

Hälsing Limited Edition

-21% BTW

NU

v.a. 23 95.-

1979.-

www.slaapcentrum.nl

Stel zelf uw boxspring samen op www.slaapcentrum.nl

Zet en drukfouten voorbehouden. * Aktie geldt niet voor reeds geplaatste orders en andere lopende aanbiedingen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Helmond 0492 - 52 08 80 • Roermond 0475 - 33 51 09 • Geleen-Sittard 046 - 410 71 00 • Maastricht-Gronsveld 043 - 363 05 25

Peelbelang 05-07-2018  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Asten en omstreken

Peelbelang 05-07-2018  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Asten en omstreken