Page 5

‘T CONTACT | donderdag 1 december 2016 | pagina 5

Plastic verpakkingsafval:

VEGEN VAN WEGEN

Plastic verpakkingsmateriaal kan tegenwoordig heel goed gerecycled worden. Van het oude plastic worden weer nieuwe producten gemaakt. Bijvoorbeeld nieuwe flessen, speelgoed, autobumpers, fleecetruien, bloempotten, straatmeubilair, golfballen en toetsenborden. Ook wordt veel sportkleding gemaakt van gerecycled plastic, zoals het tenue van het Nederlands voetbalelftal. Ieder tenue bevat gemiddeld 18 gerecyclede petflessen.

In de week van maandag 5 tot en met vrijdag 9 december a.s. worden de straten in alle kernen van de gemeente Someren geveegd.

VAN BOTERKUIPJE NAAR BADEEND

Wat wel en wat niet Om het recycleproces zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat u goed in de gaten houdt wat u precies in de groene PMD-zak doet. Als er te veel ‘verkeerd’ afval in zit zoals chipszakken, kan het niet goed verwerkt worden. Het kan ook zijn dat de zak niet meegenomen wordt door de inzamelaar, waardoor u ermee blijft zitten.

Handige tips • Maak de verpakkingen plat om ruimte te besparen. Haal de dop van de plastic fles of flacon en druk de lucht eruit. Schroef daarna de dop weer op de verpakking. • Stop de verpakkingen niet in elkaar. Spullen die in elkaar zitten, kunnen niet goed gesorteerd worden en dus niet gerecycled. • Verpakkingen hoeven niet schoon te zijn, wel leeg!

Als u twijfelt of het in de PMD-zak mag, zijn er twee belangrijkste vragen die u zichzelf moet stellen: - Is het verpakkingsafval? - Is het van plastic, metaal of een drankkarton?

Hoe en wanneer? Het plastic afval wordt samen met het blik (metaal) en lege pakken (drankkartons) ingezameld in de groene PMD-zakken. De zakken worden iedere twee weken op woensdag huis-aan-huis opgehaald. U hoeft hiervoor niets te betalen. Kijk op de afvalkalender of op de website van de gemeente voor de exacte data. De PMD-zakken kunt u gratis afhalen in het gemeentehuis, Spar Verhoeven (Lierop), Attent supermarkt (Someren-Eind) en De Shop (SomerenHeide).

Als u beide vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden dan mag het in de groene PMD-zak. Hieronder ziet u welk plastic afval in de PMDzak mag. Daarnaast mogen dus ook metalen of blikken verpakkingen en lege drank- en zuivelkartons in de zak. Wel bij het plastic in de PMD-zak

Niet bij het plastic in de PMD-zak

Flessen voor frisdrank, water, melk, azijn etc. Knijpflessen voor sauzen, olie etc.

Chemisch afval: bijv. make-up verpakkingen, terpentineflessen, kitkokers (gratis bij milieustraat)

Flacons voor wasmiddelen, shampoo, schoonmaak- en reinigingsmiddelen, tubes van tandpasta

Afdekzeil (milieustraat)

Verpakking van kaas, vlees en vis Plastic tasjes en zakjes Bakjes voor salade, groente en fruit Zakken voor pasta, rijst, brood, snoepgoed etc. Kuipjes voor boter, saus, smeerkaas (mag met folie)

5 december 16 december

Hard plastic zoals kapot speelgoed, emmers, boodschappenkratjes en dergelijke (gratis bij milieustraat)

Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888. Meer informatie over evenementen is ook te vinden in de evenementenkalender op www.vvv-someren.nl.

Energiebesparing loont!

DUURZAME CADEAUS VOOR KIDS Energie besparen is een kwestie van doen en laten, zonder dat er altijd investeringen bij komen kijken. Hoe stook je, hoe douche je, hoe doe je de was? Het is vaak een kleine moeite om de dingen anders te doen. En alles samen heeft het een groot effect op je portemonnee. Daarom geeft energiecoöperatie ZummerePower regelmatig bespaartips. Bij een kinderfeest horen cadeaus. Met deze tips combineer je ultiem uitpakplezier met minder grondstoffen en energie. Net zo leuk, beter voor het milieu. • Ruil speelgoed en kinderboeken met familie, vrienden en buren. • Pak cadeaus extra leuk in. Hergebruik materialen tot een creatieve verpakking. • Doe kaartjes/bonnen om iets te doen cadeau. Bijvoorbeeld voor een leuke speeltuin, museum, speel- of sporthal. • Geef speelgoed een tweede leven door tweedehands te kopen (of verkopen). • Wat dacht je van sport- of muzieklessen? Geef een proefles cadeau. • Knap een tweedehands fiets, step of skateboard op en maak deze persoonlijk met een leuke kleur, stoere bel of bloemenslinger.

• Geef een cadeau waarmee je iets kunt repareren zoals bijvoorbeeld een bandenplakset. Kinderen zijn apetrots als ze zelf hun band kunnen plakken. • Geef groene groeiers. Maak een mini-moestuintje met makkelijke keukenkruiden of groenten. • Let bij snoepgoed op keurmerken voor eerlijke handel of biologische producten met behulp van de keurmerkenwijzer: https://keurmerken.milieucentraal.nl/ • Ontdek het aanbod van een speelotheek. Met een abonnement kun je het hele jaar door speelgoed lenen en uitproberen: Speel-o-theek Tjoe-ke-tjoek is gevestigd aan de Laan ten Roode 30. Kijk voor meer bespaartips op www.zummerepower.nl/wat-kanik-doen/besparen/.

UITREIKING EERSTE SLOOPSUBSIDIE

De eer om de eerste sloopsubsidie van de gemeente Someren uitgereikt te krijgen viel ten deel aan Willy Maas uit Someren-Heide. De subsidie bedraagt 10% van de totaal geraamde sloopkosten en maakt onderdeel uit van een uniek pakket maatregelen, die door de gemeente bedacht zijn om sloop in het buitengebied te stimuleren. “In augustus las ik in ’t Contact over de nieuwste sloopmaatregelen van de gemeente. Mijn ouders hebben altijd een varkenshouderij gehad met mestvarkens. Maar in 1989 is het bedrijf gestopt en de stallen staan dus al jarenlang leeg. De gedachte aan sloop ging wel eens door ons hoofd, maar daar hebben we nooit iets concreets mee gedaan. De hagelbui van 23 juni bracht daar verandering in. Het dak raakte compleet vernield en veel geld steken in herstel zagen we niet zo zitten. De sloopmaatregelen van de gemeente kwamen dus precies op tijd. Ik heb de telefoon gepakt en een afspraak gemaakt en toen was de zaak snel beklonken”, aldus Willy Maas over zijn voortvarende aanpak. De komende tijd komt de sloophamer geregeld in actie aan de Limburglaan 28. Ruim 460 m² aan stallen gaat tegen de vlakte. Stallen, waarvan een gedeelte door vader en opa Maas nog zelf gemetseld is. Is dat niet toch een dubbel gevoel? “Nee, helemaal niet. De stallen hebben een functie gehad, we hebben er een kostwinning voor ons gezin uit gehaald. Geen van onze 3 zonen had interesse in overname van het bedrijf. Zij hebben een goede baan elders gevonden, waar ze het naar hun zin hebben. Dat is voor mij het belangrijkste, het is helemaal goed zo” bevestigt een tevreden Thieu Maas senior. Behalve voortvarend pakt Willy Maas het ook grondig aan. “Op ons perceel zat nog een agrarische bestemming. Deze wordt omgezet naar een woonbestemming. Zo is alles juridisch goed geregeld, nu, maar ook voor de toekomst. Een geruststellende gedachte”. Als de sloop achter de rug is en de wijziging van het bestemmingsplan een feit is, worden de gesloopte vierkante meters van de familie Maas in de Sloopbank bij de gemeente geplaatst. Ondernemers in het buitengebied, die hun (niet-agrarisch) bedrijf willen uitbreiden, mogen dat alleen als ze daar gesloopte meters stal tegenover kunnen zetten. Via de Sloopbank kan iedereen

Overzicht van evenementen, collectes en meldingen voor het optreden van een band in een horeca-inrichting, voor de komende twee weken.

Doordrukstrips van bijv. medicijnen en kauwgom (restafval)

Biologisch afbreekbare verpakkingen met kiemlogo (gft-container)

Plantenpotjes (zonder kiemlogo)

OVERZICHT ACTIVITEITEN ● Evenementen Dit overzicht is gebaseerd op vergunningaanvragen voor een evenement. Aan de vermelding in dit overzicht kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Piepschuim: bijv. fastfoodverpakkingen, verpakkingsvulmateriaal (indien schoon gratis naar milieustraat, anders restafval)

Bekers voor yoghurt, vla en ijs

Vragen? Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) via tel. (0493) 494888.

Zakken met een aluminium laagje aan de binnenkant, zoals chipsverpakkingen (restafval)

Kapotte shopper boodschappentassen (restafval)

Blisterverpakkingen (van bijvoorbeeld tandenborstels, schroefjes e.d.)

U kunt meehelpen - Als u de veegwagen ziet of hoort aankomen, en uw auto staat langs de weg of in een parkeerhaven geparkeerd, kunt u de wagen tijdelijk even verplaatsen. Dan kan de veegwagen ook op deze plaatsen vegen. - De veegwagen krijgt gras- en onkruidpollen in de goten moeilijk weggeveegd. U kunt helpen door deze pollen los te steken of te schoffelen. Zo kunnen deze makkelijker worden meegenomen door de veegwagen. - Ophoping van zand en bladeren/takjes ontstaat vaak in hoeken en bochten van parkeerhavens. Hier kan een veegwagen niet bijkomen. Het zou helpen wanneer deze naar een recht stuk worden geveegd of uiteraard door uzelf worden opgeruimd en afgevoerd via bijvoorbeeld de GFT container.

militaire oefening Ministerie van Defensie Kerstkoopavond OVS

Commissievergaderingen Binnenkort, op woensdag 7 december en donderdag 8 december aanstaande, vergaderen de commissies ter voorbereiding op de raadsvergadering. De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Op woensdag 7 december om 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 1. Opening en vaststelling van de agenda. 2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 9 november 2016 en behandelen stand van zaken actielijst. 3. Regionale samenwerking 4. Vaststellen beleidsnota overbelaste woningen in het buitengebied. 5. Ingekomen stukken/mededelingen. a. Informatie over milieujaarprogramma “Plan Milieu en Water 2017”; b. Informatie over voortgang glasvezel buitengebied; c. Informatie over evaluatie Startersleningen 2016. 6. Rondvraag. Op donderdag 8 december om 20.00 uur vergadert de commissie Burger en Bestuur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 1. Opening en vaststelling van de agenda. 2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 10 november 2016 en behandelen stand van zaken actielijst. 3. a. Intergemeentelijke samenwerking; b. Politieaangelegenheden; c. Informatie over statushouders en vluchtelingen. 4. Presentatie over het Armoede beleidsplan 2017-2019. 5. Vaststellen van het plan van aanpak verlagen BUIG middelen. 6. Vaststellen diverse belastingverordeningen gemeente Someren 2017. 7. Vaststellen Legesverordening gemeente Someren 2017. 8. Vaststellen verzamelwijziging begroting 2016. 9. Invullen structureel begrotingsoverschot 2017-2020. 10. Ingekomen stukken/mededelingen. a. Informatie over de toekomst van de kermis in de gemeente Someren; b. Informatie over financiële ontwikkelingen sociaal domein. 11. Rondvraag.

SPREEKRECHT TIJDENS COMMISSIEVERGADERINGEN

zien bij wie deze sloopmeters te koop zijn en met de eigenaar, zoals bijvoorbeeld de familie Maas, in onderhandeling treden. Betekent dit dat de auto, de aanhanger en de tuinmeubels van de familie Maas voortaan buiten moeten staan? Willy Maas ontkent lachend: “de regels staan toe dat we 250 m² aan bijgebouw houden. Voor menigeen is dit zijn complete huisperceel. Ik houd meer dan genoeg over, wij kunnen vooruit!”. Ook interesse in de sloopmaatregelen van de gemeente? Kijk op www.someren.nl/slopen of neem contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente: 0493 494 888.

www.someren.nl

Wat houdt het spreekrecht in? Inwoners en leden van groepen en organisaties die in Someren actief zijn, hebben het recht in een commissievergadering het woord te voeren. Uw bijdrage bevat informatie waarover de raads- of burgerleden mogelijk nog niet beschikken. Zo stelt u hen in staat een weloverwogen besluit te kunnen nemen. U kunt alleen spreekrecht krijgen over onderwerpen die op de agenda staan. De totale spreektijd bedraagt maximaal 30 minuten per commissievergadering. Elke inspreker krijgt 5 minuten het woord. Indien er meer dan 6 sprekers zijn, wordt de beschikbare tijd evenredig verdeeld. Hoe kunt u van dit spreekrecht gebruik maken? Door een e-mail te sturen naar de griffier (j.laurensjanse@ someren.nl) of haar dit telefonisch te melden, tel. (0493) 494 888. U geeft door bij welk agendapunt u gebruik wilt maken van het spreekrecht. Eventueel kunt u voor aanvang van de vergadering nog melden dat u gebruik wilt maken van het spreekrecht, maar de voorkeur gaat uit naar de mail. Lees verder op pag. 6

Het contact wk48  
Het contact wk48