Page 4

‘T CONTACT | donderdag 1 december 2016 | pagina 4

OPENSTELLING PUBLIEKSZAKEN

Per 1 december 2017:

Avondopenstelling 5 december vervalt De avondopenstelling van het loket Publiekszaken komt te vervallen op maandag 5 december. Extra openstelling woensdagmiddag 7 december Er is een extra openstelling op woensdagmiddag 7 december van 14.00 tot 17.00 uur. Daarnaast is het loket Publiekszaken gewoon iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

Online regelen Via www.someren.nl kunt u 24 uur per dag verschillende producten volledig digitaal afhandelen. Voor sommige producten dient u zich hierbij te identificeren met uw persoonlijke DigiD. U kunt o.a. terecht voor verhuizing, uittreksels BRP, honden af- en aanmelden en verloren of gevonden voorwerpen.

Burgemeester Alfred Veltman heeft afgelopen raadsvergadering aan de raad medegedeeld dat hij over een jaar, per 1 december 2017, het burgemeestersambt neerlegt. Veltman heeft in zijn laatste functioneringsgesprek met de fractievoorzitters gemeld dat hij zijn ambtsperiode, die duurt tot april 2018, niet vol zou maken. Door eerder te vertrekken wil Veltman zijn opvolger de gelegenheid geven om zich in te werken voordat de nieuwe raadsperiode in april 2018 begint. In overleg met de Commissaris der Koning kondigt Veltman zijn vertrek ruim van te voren aan, zodat Someren niet geconfronteerd wordt met een waarnemend

burgemeester. De verwachting is dat direct na zijn aftreden een nieuwe burgemeester benoemd zal worden. Alfred Veltman is in april 2000 benoemd in Someren en is volgend jaar ruim 17,5 jaar burgemeester van Someren. Hij hoopt volgend jaar december 68 jaar te worden en is één van de langstzittende burgemeesters in dezelfde gemeente. Na 4 jaar bedrijfsleven en 20 jaar onderwijs is Veltman meer dan 23 jaar in het openbaar bestuur werkzaam geweest: zes jaar als wethouder in Doetinchem en ruim 17,5 jaar als burgemeester in Someren. In Doetinchem is hij ook 20 jaar raadslid geweest.

Vanaf 1 januari 2017:

ZORG EN ONDERSTEUNING NAAR DE GEMEENTE

Gemeentehuis Someren Bezoekadres Wilhelminaplein 1 5711 EK Someren Postadres Postbus 290 5710 AG Someren Telefoon (0493) 494888 Fax (0493) 494850 www.someren.nl/gemeente@someren.nl

Peel 6.1 verdwijnt op 1 januari 2017. Vanaf dan neemt de gemeente Someren alle werkzaamheden rondom zorg en ondersteuning over. Bestaande cliënten van Peel 6.1 ontvangen daarover binnenkort een brief van de gemeente. Tot en met 31 december kunt u nog gewoon bij Peel 6.1 terecht.

Openingstijden loketten Maandag tot en met vrijdag (alleen op afspraak): 9.00–12.00 uur Voor een bezoek aan de loketten dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.someren.nl of telefonisch via (0493) 494 888.

Avondopenstelling Publiekszaken Maandag (alleen op afspraak): 17.00-20.00 uur Tijdens deze avondopenstelling is het loket Publiekszaken open en kunt u op afspraak terecht voor o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit het BRP, aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag en aangifte van verhuizing.

Openingstijden gemeentehuis en telefonische bereikbaarheid Maandag tot en met donderdag: 8.30 – 17.00 uur. Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur. Gedurende deze tijden is de deur van het gemeentehuis geopend en is de gemeente telefonisch bereikbaar. Voor de openingstijden van de loketten zie hierboven. Bij een bezoek aan het gemeentehuis dient u zich altijd eerst te melden bij de receptie.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Heeft u ondersteuning nodig bij zelfstandig wonen of meedoen in de samenleving? En kunt u dit niet zelf of in uw omgeving oplossen? Neemt u dan contact op met Peel 6.1. Peel 6.1 regelt ondersteuning via de Wmo voor de zes gemeenten in de Peelregio (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek of Someren). U kunt Peel 6.1 bellen via telefoon 140492 (u hoeft hiervoor geen kengetal in te toetsen) of u kunt het contactformulier invullen op de website www.peel6-1.nl. Een consulent neemt dan contact met u op. Contact Telefoon: 140492 (u hoeft hiervoor geen kengetal in te toetsen) Email: wmo@peel6-1.nl

Participatiewet Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen, dan kunt u dit digitaal doen via www. werk.nl. Senzer zal uw aanvraag beoordelen en u ondersteunen bij het vinden van werk. Heeft u een vraag over werk en/of inkomen? Dan bent u vanaf 1 oktober welkom bij Senzer, hét werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Het Werkplein Regio Helmond, het Werkgeversplein Regio Helmond en Atlant Groep zijn namelijk samengegaan in Senzer. Senzer is vanaf 1 oktober dé plek voor werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden uit Someren. Kijk voor meer informatie op www.senzer.nl of kom langs op het kantoor aan de Churchilllaan 109 in Helmond, tel. 0492-582444. Voor aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen kunt u terecht bij de Peel 6.1, Zorg en ondersteuning. Voor meer informatie: www.peel6-1.nl (Werk en Uitkering). Contact Telefoon voor Peel 6.1, Zorg en Ondersteuning: 140492 (geen kengetal nodig) Adres Peel 6.1, Zorg en Ondersteuning: Zandstraat 94, 5705 AZ Helmond

Burgemeester of wethouder spreken? Indien u een kwestie wilt bespreken met de burgemeester of een van de wethouders dan kunt u hiervoor een afspraak maken met een bestuurssecretariaat, tel. (0493) 494 888.

Milieustraat

Veranderingen voor bestaande cliënten Peel 6.1 • Alleen de contactgegevens veranderen. • U krijgt misschien een andere consulent of contactpersoon. • De zorg en/of ondersteuning blijven gelijk. De afspraken die hierover zijn gemaakt, lopen dus gewoon door. • Als bestaande cliënt hoeft u verder geen actie te ondernemen. • Als u post ontvangt of verstuurt, dan loopt dat vanaf 1 januari 2017 via de gemeente Someren. Nieuwe cliënten zorg en ondersteuning • Als u dit jaar nog vragen of wensen hebt op het gebied van zorg en ondersteuning, kunt u terecht bij Peel 6.1.

Wat

Wanneer

Inleverstation: Blik, papier/karton, drankenkartons, glas plastic verpakkingen

Maandag 13.00 uur Gratis doorlopend tot en zonder zaterdag 17.00 uur milieupas

Glas, vlakglas, drankenkartons, plastic verpakkingen, wit schoon tempex, papier/karton, frietvet, (oud) ijzer/ metalen/ blikjes, kringloopgoederen, klein chemisch afval, textiel en schoenen, elektrische apparaten, luiers, harde kunststoffen, kadavers van kleine huisdieren, asbest (max 35 m²)*, afgewerkte motorolie (tot 10 liter), autobanden zonder velg (max 5 stuks), gasflessen

Maandag t/m vrijdag van 13.00 -17.00 uur;

Groenafval en overig (grof) huishoudelijk afval: Per voetganger/fietser € 3,Personenauto/busje (max 2 m³) € 8,Bouw – en sloopafval 0-1 m³ € 8,1-2 m³ € 16,-

Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur;

Zaterdag van 9.00 – 17.00 uur

Zaterdag van 9.00 – 17.00 uur

Hoe

Gratis met vertoon van de milieupas

Tegen betaling met pin met vertoon van de milieupas

* Als u asbest wilt aanbieden dan dient u dit van tevoren telefonisch te melden bij de milieustraat, tel. (0493) 470 025.

De medewerkers van Peel 6.1 blijven voor u bereikbaar tot en met 31 december 2016 op telefoonnummer 14 0492 of via www.peel6-1.nl • Als u vragen of wensen hebt na 31 december 2016 kunt u terecht bij de gemeente Someren. • Voor Schulddienstverlening kunt u nog steeds terecht bij LEVgroep en Onis. Contactgegevens U kunt Team zorg en ondersteuning van de gemeente Someren vanaf 2 januari 2017 op de volgende manieren bereiken: Bezoekadres : Wilhelminaplein 1, Someren Postadres : Postbus 290, 5710 AG Someren Telefoon : (0493) 494 888 Website : www.someren.nl

UW EVENEMENT ONDER DE AANDACHT

Als u een evenement organiseert kunt u dit via aankondigingsborden onder de aandacht brengen om publiek te trekken. Het plaatsen van deze borden is vergunningsvrij, maar er dient wel voldaan te worden aan een aantal regels. Deze regels zijn te vinden op www.someren.nl. Voor het plaatsen van borden op particulier terrein geldt naast deze regels bovendien dat er vooraf toestemming dient te zijn verkregen van de betreffende grondeigenaren. Het gaat hierbij uitsluitend om de plaatsing van tijdelijke aankondigingsborden. Voor het plaatsen van borden ten behoeve van bedrijfsreclame gelden andere regels. Hiervoor dient wel een (omgevings)vergunning aangevraagd te worden. Dit kan via www.someren.nl. De belangrijkste regels voor plaatsing tijdelijke aankondigingsborden: 1. In verband met de openbare orde en de woon- en leefomgeving mogen er alleen borden geplaatst worden voor evenementen en activiteiten van ideële,

sociaal-culturele of commerciële aard, die binnen de gemeente Someren plaatsvinden of een sterke regionale betekenis hebben, dan wel een duidelijke relatie hebben met (de bevolking van) de gemeente Someren. 2. Er mogen ten hoogste vijftien borden worden geplaatst. 3. De borden mogen maximaal drie weken voorafgaand aan het evenement of de activiteit geplaatst worden en dienen binnen vijf werkdagen na het evenement of de activiteit te zijn verwijderd. Uitzondering geldt voor carnavalsactiviteiten. Hiervoor mogen vaste aankondigingsborden worden geplaatst, vanaf een week voor aanvang van de eerste carnavalsactiviteit tot een dag na afloop van de carnaval.

Brandveilig Leven

GEEF U OP VOOR DE GRATIS “WONINGCHECK” Gemeente Someren is dit jaar gestart met het project Brandveilig Leven “woningcheck”. In het kader van het project Brandveilig Leven vinden er op verzoek van de bewoners woningchecks plaats bij woningen waar de brandweer mogelijk niet binnen de gemiddelde opkomsttijd van 8 minuten aanwezig kan zijn. Bewoners die hiervoor in aanmerking komen hebben een brief van de gemeente Someren ontvangen. Hebt u zich nog niet opgegeven, maar wilt u wel gebruik maken van de woningcheck, dan kunt u zich alsnog aanmelden voor een gratis advies. Vrijwilligers, die speciaal hiervoor een training hebben gevolgd, voeren de woningcheck uit. Met behulp van

Einde van het jaar

Adres: Holberg 2 in Someren, tel: (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen op de milieustraat. De milieustraat is bedoeld voor afval afkomstig uit huishoudens in Someren en Asten, dus geen bedrijfsafval.

U kunt alleen met pin betalen.

BURGEMEESTER VELTMAN LEGT AMBT NEER

DRUKTE VERWACHT BIJ AANVRAGEN RIJBEWIJZEN EN REISDOCUMENTEN Aan het einde van het jaar wordt extra drukte verwacht bij met name het aanvragen van reisdocumenten, maar ook voor rijbewijzen. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid documenten die in deze periode verlopen. Wilt u lange wachttijd voorkomen en zeker zijn dat uw document op tijd vernieuwd kan worden, wacht dan niet tot het einde van het jaar maar kom al eerder. Het verlengen van een reisdocument of rijbewijs kan op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op maandagavond van 17.00 tot 20.00 uur (niet op 5 december !). Op woensdag 7 december is er een extra openstelling van 14.00 tot 17.00 uur. Wie voor het einde van het jaar een nieuw reisdocument aanvraagt, ontvangt gratis een ID cover. Met dit hoesje voorkomt u onnodige verspreiding van een aantal van uw persoonsgegevens bij het kopiëren van uw reisdocument. De ID cover is er zowel voor een ID kaart als voor een paspoort.

een checklist krijgt u een gratis advies over de brandveiligheid van de woning en als blijk van waardering voor de woningcheck krijgt u een rookmelder cadeau. De gegevens opgenomen in de checklist blijven bij de gemeente voor evaluatie van het project en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Vrijwilligers zullen nooit ongevraagd bij een woning een controle uitvoeren. U geeft zelf aan of u wilt deelnemen aan het project. Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888 of gemeente@someren.nl.

Zaterdag 3 december a.s.:

TEXTIELINZAMELING Zaterdag 3 december a.s. vindt er weer een textielinzameling plaats. In heel Someren wordt door verschillende verenigingen ingezameld, dus óók in het buitengebied. Zet textiel vanaf 9.00 uur aan de straat. Zorg ervoor dat de kleding goed is verpakt en dat schoenen per paar gebundeld zijn. Ook kan men goed bruikbare kleding en schoenen in gesloten vuilniszakken brengen naar comité “Hulp aan Polen”. U kunt hiervoor terecht bij J. Leenen, Dorpsstraat 94a in Someren.

Volg de gemeente via twitter @gemsomeren

Het contact wk48  
Het contact wk48