Page 1

14 december 2017 We e k Jaargang 62

50

W W W . H E TC O N TA C T. N L

3 Wandelende Wikipedia’s winnen uitdagende dorpsquiz

3 Kerstbomen in de dorpen dankzij initiatieven burgers

13

17

45 jaar Herberghe de Coeckepanne

Expositie over klokkenroof groots geopend

30 Nieuwe hoofdsponsor De Ruchte

Oudejaars party’s 29 -12 Queen Tribute Band 30-12 Andy Marcelissen zie pagina 26

Wij geven de HOOGSTE PRIJS voor uw OUD GOUD tegen contante betaling

Milhezerweg 27a Deurne www.goldiesjuwelen.nl

Openingstijden

feestdagen. za. zo. ma. di. wo. do. vr. za. zo. ma.

23 december 24 december 1e Kerstdag 2e Kerstdag 27 december 28 december 29 december 30 december Oudjaarsdag Nieuwjaarsdag

08.00 - 20.00 08.00 - 18.00 Gesloten 11.00 - 17.00 08.00 - 20.00 08.00 - 20.00 08.00 - 21.00 08.00 - 20.00 08.00 - 18.00 Gesloten

Erik Gorissen Ad van Seggelen (l), Diede van den Heuvel (m) en Christian de Rooij (r) met op de voorgrond het Achterhuis.

(Foto: Marius van Deursen)

Twaalf keer Het dagboek van Anne Frank SOMEREN - Deze zaterdag gaat de voorstelling Het dagboek van Anne Frank, gespeeld door toneelvereniging Crescendo, in première in De Ruchte in Someren. De voorstelling met meerdere extra speeldata is al weken geleden uitverkocht. De spelers van Crescendo zijn inmiddels al een jaar bezig met de voorbereidingen.

door Boyke Joosten “In dit soort producties word je net een grote familie”, aldus regisseur Ad van Seggelen over de weg die naar deze productie leidde. Die be-

gon met het casten van de juiste acteurs. Diede van den Heuvel kreeg de hoofdrol van Anne Frank. Hoewel ze pas 17 jaar oud is, is het podium geen vreemd terrein voor haar: “Ik ben begonnen bij Crescendo met kleine rol-

Een warm welkom

letjes. Ik heb bijvoorbeeld Tinkelbel gespeeld in de voorstelling van Peter Pan. Mijn eerste grote rol kreeg ik bij Rabo Music Unlimited for Kids van muziekvereniging Somerens Lust. Ik was toen 12.” Ondanks de ervaring moest ook Van den Heuvel gewoon auditie doen. “Ik ben uiteindelijk gekozen uit 5 Anne’s.”

24 uur opgesloten

SMARTPHONE STUK? Wij repareren! Expert2connect

een vrolijke noot zo nu en dan. “Ik ben benieuwd wanneer de mensen voor het eerst moeten lachen”, zegt De Rooij. “Ik weet niet of mensen dat durven bij een stuk als dit”, zegt Van den Heuvel bewust van het onderliggende verhaal. Het verhaal dat bijna iedereen kent. “Iedereen weet hoe het afloopt maar hoe wij dat gaan laten zien is natuurlijk de grote vraag”, zegt De Rooij. Deze week worden de laatste puntjes op de i gezet. “We hebben er in totaal zo’n 65 repetities opzitten”, aldus De Rooij. Dat repeteren gebeurde vaak op zondagochtend. “Ik ben iemand die graag op stap gaat maar de laatste twee maanden ben ik op zaterdag bewust niet meer gegaan. Ik moest mijn stem sparen. We mochten na de zomervakantie ook al niet meer teveel in de zon komen”, aldus Van den Heuvel.

(naast Domino’s Pizza) Wilhelminaplein 22, Someren, (0493) 749000

Kan uw kind volledig zichzelf zijn op school?

Dat repeteren gebeurde niet alleen in een oefenruimte of theater: “We hebben de spelers 24 uur opgesloten in een kampeerboerderij in Heusden. Om het juiste achterhuis-gevoel te krijgen”, vertelt Van Seggelen. www.ratelaardeurne.nl Christian De Rooij, die vader Otto Frank speelt, vult zijn regisseur aan: “We hadden het decor helemaal nagebouwd”, zegt hij terwijl hij een maquette laat zien van het Achterhuis in Amsterdam. Want ook daar is door de gehele crew een bezoek gebracht om zich nog beter te kunnen Heftige emoties inleven in de situatie zoals die was in “We hebben nergens op bezuinigd. 1 Webshop Webshop Webshop 1 Webshop De Tweede Wereldoorlog. “Dat AchOver de poster met de aankondi- 111Webshop 2 Winkels 2 Winkels KI VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L 2 2 Winkels Winkels Winkels terhuis was zeer gehorig. We hebben ging hebben we alleen al anderhal- V VA2 A V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L Altijd dichtbij! K I K J K I K J K VO I J VO K O VO R O R A O L A R L L E A L M L E L M E R E M KS R E KS C R KS CO HCEO H NEO ENE N ENN O E P: N O P: O P:EN OP: V KIJ KH VOOR ALLE MERKSCHOEN Altijd in de boerderij in Heusden alle rave maand gediscussieerd”, zegt De Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! KIJ KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN OP: EN OP: OP: AN ON S.ECN K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: OKIJ men afgeplakt en Rooij. Ondanks KIJ KN ALLE MERKSCHOEN OP: V V AALLE A V N N A M M IOVOOR E M I ER ENEN IR LEN E O LR O S LO C S C H SVH C O H O EMN O EI EN ER LN EEN N .HN LO. EN LN ELN . N L VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRO SL O C SC H SH C OH EN O EN EN .ENN .N L. N LL Altijd dichtbij! de geluiden van de ervaring VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L VA NMI ERLOSCHOEN EN.N L Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! buiten van toen ‘Iedereen weet hoe het afloopt heeft de Altijd jonge ASTE N | B E E K E N D O N K Asten - Beek en Donk A SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K maar hoe wij dat gaan laten zoals een patrouilhoofdrolspeelTNS E TN|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl DN ODKNOKN A SATSE A EB |EEKBE EK EENEKN DEO N K KIJK ALLE MERKSCHOENEN OP: Asten Asten Asten - Beek -VOOR Beek - Beek enen Donk en Donk Donk le die voorbijkomt zien is natuurlijk de grote ster er veel Kwww.vanmierloschoenen.nl van Asten - Beek Donk Asten Asten - Webshop Beek - Beek enen Donk en Donk www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA TNS Evraag’ T N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl 1 A S T E N 1| Webshop BEEK EN DONK nagebootst”, vergeleerd. “Ik 11 1Webshop Webshop Webshop Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl Asten - Beek en Donk 2 Winkels 2 Winkels telt de regisseur. praat wel net 222Winkels KI VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L Winkels Winkels www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl VV AA V NN A MN M IE M IR EIR Lwww.vanmierloschoenen.nl EO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L Altijd dichtbij! “De eerste dag was het nog wel leuk, zoveel als Anne Frank maar haarK IKJ KI K J K VO O R A L L E M E R KS C HCEO ENN O P: VO I J KOVO R A OLRL EA M L LEdichtbij! RM KS EC R KS O H NEO ENE N O E P: N O P:EN OP: V KIJ KH VOOR ALLE MERKSCHOEN Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! we moesten elkaar met de namen uit heftiger. IkP: nog KIJ KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN OP: EN OP: OP: AN ON S.ECN K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R Oemoties R A OLA RLLEA LM L ELzijn M E RE M KS Rveel EKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E N Oben P: OKIJ KIJ KN ALLE MERKSCHOEN OP: V V AALLE A V N N A M M IOVOOR E M I ER ENEN IR LEN E O LR O S LO C S C H SVH C O H O EMN O EI EN ER LN EEN N .HN LO. EN LN ELN . N L VV AA V NN A M N M I EM IR EIR LEO LRO SL O C SC H SH C OH EN O EN EN .ENN .N L. N LL het stuk aanspreken, maar die tweenooit zo boos geworden als zij.” De Altijd dichtbij! V V A A V N N A M N M I E M I R E I R L E O L R O S L O C S C H S H C O H O E N O E N E N E N . E N N . N L . N L L VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L de dag heb ik bijna niet geslapen”, Rooij complimenteert Van denAltijd HeuAltijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! STE N | B E E K E N D O N K E N | Asten B E E-KABeek E Nen DDonk ONK aldus Van den Heuvel. De Rooij vult vel: “Diede heeft naast haar talent A SATSEATNSETN|E N|B EB|EEKBEEKEENEKNDEONDNOADKNOST KN K A S A T S E A T N S E T N | E N | B E B | E E K B E E K E E N E K N DEO N DN ODKNOKN K KIJK VOOR ALLE MERKSCHOENEN OP: Asten Asten Asten Beek Beek Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl aan: “We hadden ook helemaal geen ook echt heel hard gewerkt.” Op Asten Beek en Donk Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA TNS E N|B Ezenuwachtig B |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOis KNwww.vanmierloschoenen.nl K besef van tijd.” de vraag ofTN|Eze zegt ASTE N | B E E K E N D O N K Asten Asten Asten -“Ik Beek - Beek -heb Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl Asten - Beek en Donk ze: er vooral heel veel zin www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl in. We hebben zoveel gerepeteerd, De eerste lach www.vanmierloschoenen.nl ik wil het nu vooral laten zien aan Aan toewijding geen gebrek dus. Thomas Koppens, keurslager GELDIG VAN DONDERDAG 14-12-2017 iedereen.” De voorstelling gaat aanDat is belangrijk vanwege het belaSomeren www.koppens.keurslager.nl TOT EN MET•WOENSDAG 20-12-2017 staande zaterdag om 20.00 uur in den verhaal waarin de acteurs zich Thomas Koppens, keurslager Marcel Louwers, première en zal daarna nog elf keer moeten storten. Toch is er net als in A ST EN | B E E K keurslager EN DONK Someren Asten •• www.koppens.keurslager.nl www.louwers.keurslager.nl opgevoerd worden. het echte achterhuis ook ruimte voor

Wij bieden toekomst

SALE 1 Web

1 Webs1 1 Webshop 1 1 1 Webshop Webshop Webshop Webshop 1 Webshop 111Webshop Webshop Webshop111Webshop 11Webshop Webshop Webshop 2Winkels Wink 2 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 Webshop Winkels Winkels 222Winkels Winkels Winkels 222Winkels 2 Winkels Altijd Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dic Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! 1 ALLE Webs KIJ K VOOR MER1 2 Winkels 1 Webshop 1 1 1 Webshop Webshop Webshop KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN 1 VA N M I EWebshop RWebshop L O S C1 H OWebshop EOP: NEN.NL 111Webshop Webshop Webshop 1VA 111Webshop Webshop Webshop 2 N M I E.Winkels RWink LL O S C 2 Winkels 2 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 Webshop VA N M I E R L O S C H O E N E N N Altijd dichtbij! 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 222Winkels Winkels Winkels 2 Winkels KIPKROKANT SCHNITZEL dic Altijd Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd di Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij!

1 Webshop 2 Win 2 Winkels 1 Web 1 Webshop Altijd dichtbij! 2 Winkels 2 Win 2 Winkels M R LL O S C VA N M I E R L O S CAltijd H VA O EN Ndichtbij! E NI E. N K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

ASTE N

A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

SOMEREN - Burgemeester Dilia Blok werd afgelopen zaterdag onder begeleiding van een politie-escorte door de brandweer van Someren naar het gemeentehuis gebracht voor haar welkomsreceptie. Daar ontving zij een warm welkom met een vendelgroet van de gildes uit de gemeente Someren. Verschillende muziekverenigingen verwelkomden de nieuwe burgermeester met een optreden. Ook burgers hadden de kans om de nieuwe burgemeester te ontmoeten en succes te wensen. (Foto: Marius van Deursen)

BEEK EN DONK

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

ASTE N

A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

|

Asten - Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl

|

BEEK EN DONK

Asten - Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl

ELKE 4DE GRATIS Altijd dichtbij! KIJ K VOOR ALLE MER KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN VA NBIJ M 150 I E RGRAM L O S CPARMAHAM H O EOP: NEN.NL ASTE N A S T E N | B EGRATIS E K GRISSINI’S EN DONK

Asten - Beek Asten - Beek en Donk www.vanmierlo www.vanmierloschoenen.nl Asten - Beek enkeurslager Donk Marcel Louwers,

Altijd di Altijd dichtbij! Asten • www.louwers.keurslager.nl www.vanmierloschoenen.nl ASTE N

ASTE N | B E E K E N D O N K


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 2

• O f f ic ië le p asf oto' s bij u t h u is g em aakt , voor p asp oort, I D of rijbewijs; 0493 -3 53 1 02, F oka D eurne

Pannen & platte daken (EPDM)

START SALE FLOREFFESTRAAT 1

Bernhardstraat 15 Bakel www.beversslapen.nl

Nieuwbouw & Renovatie www.dak-werken.nl

Houtakker 2 Oldert 1A 57615761 DDPA Bakel Bakel

• D e sleu t elbu s V oor al uw h uissleutels. U kunt bellen. Tel. 06-1 3 0501 27

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop van een lijfrente en U wenst naast een hoge uitkering een goed advies? • U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering? • U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige levensverzekeringen

Mr. H.C.M.

Looijmans belastingkundige

Nieuwendijk 70 tel 0493-440115

5712 EN Someren fax 0493-440116

T 0492-599099 F 0492-599302 M 06-53122216

Al eens in ons verkooppunt geweest? Zoekt u nog een leuk kerstgeschenk loop dan eens binnen op dagbestedingcentrum Laan ten Roode 7 (Piep Klein). Alles wordt hier gemaakt door mensen met een verstandelijk beperking en bij binnenkomst in de winkel wordt u door hen hartelijk ontvangen. Openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9.30-11.30 en van 13.30-15.30. Wegens vernieuwing van ons verkooppunt is de winkel van 1 januari t/m 18 januari gesloten.

Cafe Zaal Jan van Tieskes

KERSTBUFFET 26 december aanvang 13.00 uur

Nog enkele plaatsen beschikbaar

RESERVEER SNEL Cafe Zaal Jan van Tieskes Nieuwendijk 53, Someren-Eind, 0493-491716

Opfriscursus Spelling en Grammatica Onis Cursushuis Correct taalgebruik is belangrijk op uw werk, uw functioneren in de maatschappij, helpen bij huiswerk van kinderen of kleinkinderen en is goed voor uw zelfvertrouwen. Na deze cursus bent u weer helemaal bijgespijkerd. Cursusdata: 9, 16, 23, januari / 6, 13 en 20 en 27 februari / 6 en 13 maart 2018 Van 19.00 - 20.30 uur Locatie: De Ruchte Laan ten Roode 71a - Someren Kosten: € 66 inclusief materiaal Opgeven: Onis Cursushuis, Carien van Eijden, 0493-441256 www.oniswelzijn.nl

• lez ing ant ro p o so f ie 26 januari www.anic ep lac e.nl/ agenda

• A t elier " C lam o d e" . N aailes. C . Z eegers 06-51 3 2668 9 c .zeegers@ c h ello.nl • w w w . m assag ep rakt ij k at t ev eld . nl voor diverse p rof essionele sp ort- en ontsp anningsm assages. Meteoorstraat 3 2, 5721 B M A sten. 06-471 523 24. * V aat w asser, w asau t o m aat , d ro o g au t o m aat , ko o kp laat , ko elkast , inbo u w ap p arat u u r d ef ec t ? B el 0 4 9 3 - 6 9 5 6 0 6 v o o r h erst el. B o t s W it g o ed S erv ic e A st en. • C rist ina' s sc h o o nh eid ssalo n aanbieding geldig tot 1 -2-201 8 tegen inlevering van deze advertentie gezic h tsbeh andeling voor € 3 0, - www. c ristina-sc h oonh eidssalon.nl 06-249791 05.

STEVENS

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES!

ZEN!! ACTIEPRIJ onze Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 3

Wandelende Wikipedia’s winnen uitdagende dorpsquiz

Em. de Jong neemt Das Publishers over DEURNE - Em. de Jong-Groep uit Baarle-Nassau heeft de Deurnese uitgeverij Das Publishers overgenomen. Das Publishers geeft onder meer de vier lokale weekbladen Weekblad voor Deurne, Peelbelang, ’t Contact en Weekblad voor Gemert-Bakel uit. De Deurnese uitgeverij was onderdeel van Voergroep Zuid, voorheen Boerenbond Deurne.

Voergroep Zuid heeft eerder aangegeven de focus vooral op de agrarische activiteiten te leggen. De verkoop van Das Publishers is daarom een logisch gevolg, om de continuiteit van DAS Publishers te waarborgen. De coöperatie heeft maar liefst 114 jaar lang een weekblad uitgegeven. Pastoor Roes was destijds de initiatiefnemer. In eerste instantie moest het weekblad dienen als informatieblad voor de boeren. In 1961 werd de titel Land- en Tuinbouwblad veranderd in de huidige naam: Weekblad voor Deurne en werd het een huisaan-huis blad. In 1990 werd Peelbelang overgenomen van uitgeverij Schriks in Asten en sinds 2014 worden ook ’t Contact in Someren en Weekblad voor Gemert-Bakel door Das

De wandelende Wikipedia’s met de cheque.  SOMEREN - De Dorpsquiz die afgelopen zaterdag werd gehouden in De Ruchte is gewonnen door De Wandelende Wikipedia’s. Rond 23.30 uur wasjJuryvoorzitter Alfred Veltman eruit. De volle zaal met zo’n 850 bezoekers, waarin veel groepen het thema Disco ook uitdroegen in de kledingstijl, hoorde in spanning de top tien aan.

door Boyke Joosten “Mooi om te zien dat het zo breed werd uitgedragen”, zegt Tim Rijper manager van De Ruchte over deze derde editie van de Dorpsquiz. “De mensen vonden ‘m moeilijk maar uitdagend en leuk.” Met 850 bezoekers stond de zaal bijna helemaal vol. “We mogen maximaal duizend bezoekers binnen laten maar we willen er voor waken dat iedereen tegen elkaar aan gedrukt staat.”

55 teams met maximaal 16 teamleden namen deel aan de quiz. Op de vraag of er volgend jaar meer teams worden toegelaten wanneer de uitbereiding van De Ruchte is gerealiseerd zegt Rijper het volgende: “Dit is nog te handelen allemaal, als we groter worden moeten we organisatorisch opschalen.” Hij laat het nog even in het midden dus. Dat er een vierde editie komt is wel zeker. “Hij staat alweer in de planning begin december 2018.”

(Foto: Marius van Deursen)

Top tien

1. De Wandelende Wikipedia’s 98 punten; 2. Filippini en de hazen 95 punten; 3. De Smarties, 91 punten; 4. Team Joek 88 punten; 5. Kwisutnetnog 84 punten; 6. Quizutwel 83 punten; 7. Bende van Ellende 83 punten 8. Team Lomannekes 82 punten. 9. Team OTC Someren 82 punten 10. Team 187 met 82 punten. De Muwskes, de winnaar van vorig jaar werd dit jaar 36ste met 69 punten. De originaliteitsprijs ging naar Beauties en Brains die 20ste overall werden. De aanmoedigingsprijs ging naar De Tobbers die met 53 punten 54ste en laatste zijn geworden.

Publishers uitgegeven. Uitgeverij Das Publishers telt zestien medewerkers die allemaal mee overgaan in de overname. Ook blijven de vier weekbladen bestaan.

Uitbreiding verspreidingsgebied

Em de Jong is een grote speler in de uitgeverswereld. Het geeft onder meer 35 weekbladen uit in Midden-Brabant en Zuid-Holland. Net als Das Publishers kent ook Em de Jong een rijke historie. Sinds 1906 wordt in de regio rondom Baarle ‘Ons Weekblad’ uitgegeven. Door de jaren heen zijn er diverse titels bijgekomen. De laatste uitbreiding was in 2015 toen het uitgeverij Talvi (voorheen De Winter) overnam. Talvi geeft onder andere het Udens Weekblad en Stadskrant Veghel uit. Behalve als uitgever, is Koninklijke drukkerij Em. de Jong een grote Europese speler in heatset-rotatiedruk met een vijftal eigen drukkerijen waaronder Janssenpers in Gennep. De nieuwe eigenaar ziet in de vier weekbladen in Deurne, Asten, Someren en Gemert-Bakel een mooie uitbreiding van het verspreidingsgebied.

‘t Contact slaat week over

Toch cadeau voor kinderen

SOMEREN - ‘t Contact verschijnt niet tussen Kerstmis en Oud en Nieuw. Volgende week (donderdag 21 december) is derhalve de laatste editie van dit jaar.

SOMEREN/ASTEN - Het Nationaal Fons Kinderhulp en Stichting Leergeld Asten/Someren hebben in totaal 250 kinderen uit beide dorpen verblijd met een cadeau.

Aangeleverde aankondigingen van evenementen die tussen 28 december en 4 januari zijn gepland, nemen we op in de editie van 21 december. Ons kantoor aan de Kerkstraat 2a in Someren is in de laatste week van het jaar op vrijdag 29 december geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Ook kunnen in die week persberichten en advertenties voor de eerstvolgende editie uiteraard per mail worden ingestuurd. Zie de contactgegevens onder op deze pagina. Het eerste nummer in het nieuwe jaar verschijnt op donderdag 4 januari.

Door de deelname van Stichting Leergeld aan de actie Pepernoot kregen ouders met een laag inkomen de mogelijkheid om kinderen toch een cadeau te geven in deze feestmaand. De stichting gaf ouders cadeaucodes waarmee zij een cadeau konden uitzoeken op internet. Ook helpen zij kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen aan sportkleding, contributie van een club. Onder het motto: ‘alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.’ Kijk voor meer informatie www.leergeldasten-someren.nl

Dorpskerstbomen door burgerinitiatieven school in. Daarvoor krijg je een tijdelijke vergunning maar dat tijdelijk is relatief”, zegt Wout Martens lachend. “We hebben die boom met de ondernemersvereniging Team Support drie jaar geleden gezet en hangen er ieder jaar opnieuw lampjes in. Daar zijn we nog niet aan toegekomen dit jaar maar het zal deze week gebeuren”, aldus Martens.

SOMEREN - Een groep Somerense ondernemers zorgt voor het tweede jaar op rij voor een grote kerstboom op het Wilhelminaplein. De gemeente plaatst sinds vorig jaar geen grote kerstboom meer in het kader van bezuinigingen. Ook in de omliggende kerkdorpen zijn het de burgers zelf die voor een kerstboom zorgen. Enkele initiatiefnemers hopen alsnog dat de bomen door de gemeente beschikbaar gesteld worden in de toekomst.

Someren-Eind

door Boyke Joosten “Wij horen van veel mensen dat ze het fijn vinden dat er weer een boom staat”, aldus mede-initiatiefneemster Angelle van Houts. Vorig jaar werd de boom drie dagen voor Kerstmis alsnog geplaatst door een groep ondernemers die van mening is dat er een boom moet staan. Dit jaar hebben ze de koppen eerder bij elkaar kunnen steken waardoor er afgelopen zaterdag een boom geplaatst kon worden op het Wilhelminaplein in goede samenwerking met de werkgroep kerststal. Samen zorgden ze voor de boom, de lampjes, het vervoer en de plaatsing. “Het zijn allemaal mensen die vinden dat er een boom moet staan en de gemeente wil geen kerstboom betalen of regelen”, aldus Van Houts. De kersverse burgemeester Dilia Blok kan het initiatief waarderen volgens

Mensen nemen een kijkje bij de kerststal. Op de achtergrond de kerstboom bij het gemeentehuis. Van Houts: “Ze kwam een kijkje nemen en vond het een mooi initiatief van alle vrijwilligers. Het was meteen een leuke kennismaking.”

Lierop

Ook in de omliggende kerkdorpen wordt de kerstboom door de ondernemersvereniging of burgerinitiatieven geregeld. In Lierop wordt ieder jaar via de dorpswebsite een oproep

(Foto: Stefan Vlemmix)

En dan is daar altijd nog baas boven baas qua duurzaamheid. In Someren-Eind heeft de gemeente drie jaar geleden een kunstboom aangeschaft. Die boom wordt ieder jaar samen met de kerststal door een groep vrijwilligers geplaatst op het Einderplein. “We hebben dit jaar de laatste bomen bij Peter Hespen uit de grond gehaald. Die kleinere kerstbomen plaatsen we bij de kerststal om wat meer sfeer te creëren”, zegt coördinator Frans Leenders. “Ook voor ons zou het fijn zijn als de gemeente een aantal bomen aanwijst die we mogen hebben, want dit waren de laatste die we bij Peter konden halen. Ik snap wel dat de gemeente het niet meer helemaal zelf doet, dat wordt langzamerhand te duur. De kerststal is net als het Einderplein ontworpen door Peter Slegers, ook geheel belangeloos. Zonder zulke mensen redden we het niet.” De kerstboom en stal zijn sinds vrijdag weer te zien in Someren-Eind.

gedaan aan burgers die een boom hebben staan om zich te melden. “We krijgen geen medewerking van de gemeente. Als ze zouden zeggen je mag die boom omzagen dan kunnen wij voor de rest zorgen. Maar zelfs dat doen ze niet, ik vind dat jammer”, zegt Ton van Schalen, initiatiefnemer voor de kerstboom op het kerkplein in Lierop. Hij heeft ook verschillende ondernemers weten te mobiliseren om

het de laatste jaren voor elkaar te krijgen. De boom komt voor het tweede jaar van het erf van Jan Santegoeds. Aanstaande zaterdag wordt de boom geplaatst.

Redactie: Boyke Joosten (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl Maarten Driessen (Asten) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Willie Thijssen (hoofdredacteur) T 0493-352606 | M 06-46017681 Jolein van der Ven (Gemert-Bakel) T 0492-391406 | M 06-29536173

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur.

Bezorgklachten: T 0493-473578 of E advertenties@hetcontact.nl

Weekblad ‘t Contact Oplage 8.400. Verschijnt op donderdag in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide Oplage Peelbelang: 7.300. Verschijnt op donderdag in Asten, Heusden en Ommel.

Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.

Someren-Heide

In Someren-Heide hebben ze het probleem nog duurzamer aangepakt. “Wij hebben drie jaar geleden een boom gezet tussen de kerk en de

Colofon ‘t Contact

Uitgever: DAS Publishers! Bezoekadres: Kerkstraat 2a | 5711 GV Someren Ma t/m vrij: 8.30-12.30 & 13.30-17.00 uur T 0493-473578. www.hetcontact.nl John van Veggel | Manager Uitgeverij T 0493-352605; M 06-29536178 E john@daspublishers.nl

Advertentie-acquisitie: Tamar Palmen T 0493-473578 | M 06-20737257 E advertenties@hetcontact.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Alle advertenties worden ook geplaatst in het Peelbelang.


‘T CONTACT | donderdag 14 december 2017 | pagina 4

Online regelen Via www.someren.nl kunt u 24 uur per dag verschillende producten volledig digitaal afhandelen. Voor sommige producten dient u zich hierbij te identificeren met uw persoonlijke DigiD. U kunt o.a. terecht voor verhuizing, uittreksels BRP, honden af- en aanmelden en verloren of gevonden voorwerpen.

Gemeentehuis Someren

Donderdag 21 december a.s.:

GEMEENTEHUIS GESLOTEN VANAF 15.00 UUR In verband met kerstviering voor het personeel is het gemeentehuis op donderdag 21 december om 15.00 uur gesloten.

FEESTELIJK ONTHAAL BURGEMEESTER DILIA BLOK

Bezoekadres Wilhelminaplein 1 5711 EK Someren Postadres Postbus 290 5710 AG Someren Telefoon (0493) 494 888, Fax (0493) 494 850 www.someren.nl/gemeente@someren.nl

Openingstijden loketten Maandag tot en met vrijdag (alleen op afspraak): 9.00–12.00 uur Voor een bezoek aan de loketten dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.someren.nl of telefonisch via (0493) 494 888.

Afgelopen zaterdag is Dilia Blok feestelijk onthaald als nieuwe burgemeester van Someren. Met de brandweerauto arriveerde ze op het Wilhelminaplein. Hier maakte ze kennis met de gilden van Someren die haar verwelkomden met een vendelgroet en slangendefilé.

Het gelegenheidsorkest van de verschillende muziekverenigingen zorgde vervolgens voor een mooie muzikale bijdrage. Tijdens de openbare receptie die aansluitend plaatsvond, heeft de burgemeester kennis kunnen maken met heel veel inwoners en vertegenwoordigers van diverse verenigingen en organisaties.

Avondopenstelling Publiekszaken Maandag (alleen op afspraak): 17.00-20.00 uur Tijdens deze avondopenstelling is het loket Publiekszaken open en kunt u op afspraak terecht voor o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit het BRP, aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag en aangifte van verhuizing.

Openingstijden gemeentehuis en telefonische bereikbaarheid Maandag tot en met donderdag: 8.30 – 17.00 uur. Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur. Gedurende deze tijden is de deur van het gemeentehuis geopend en is de gemeente telefonisch bereikbaar. Het team Zorg en Ondersteuning (Wmo en Jeugd) is telefonisch bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Voor de openingstijden van de loketten zie hierboven. Bij een bezoek aan het gemeentehuis dient u zich altijd eerst te melden bij de receptie. Indien hier om gevraagd wordt, dient u zich te kunnen legitimeren.

Zorg en Ondersteuning (WMO en Jeugd) Heeft u ondersteuning nodig bij zelfstandig wonen of meedoen in de samenleving. En kunt u dit niet zelf of in uw omgeving oplossen? Of heeft u vragen over zorg voor jeugd? Neem dan contact op met het team Zorg en Ondersteuning van de gemeente Someren. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Of u kunt het contactformulier invullen op de website www.someren.nl/wmo. Een consulent neemt dan contact met u op. Contact: Telefoon: (0493) 494888 Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Email: someren@peelgemeenten.nl

Participatiewet Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen, dan kunt u dit digitaal doen bij het UWV via www.werk.nl Senzer zal vervolgens uw aanvraag beoordelen en u ondersteunen bij het vinden van werk. Heeft u een vraag over werk en/of inkomen? Of voor aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen dan bent u welkom bij Senzer, hét werkbedrijf voor arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Kijk voor meer informatie op www.senzer.nl of kom langs op het kantoor aan de Churchilllaan 109 in Helmond, tel. (0492) 582 444. Voor schuldhulpverlening kunt u terecht bij de Onis en de Lev groep en de gemeente Someren. Voor een bijdrage voor welzijnsactiviteiten of PC-regeling kunt u terecht bij het Team Zorg en Ondersteuning van de gemeente Someren. Contact: Telefoon: LEV-groep (0493) 441 400 Onis Welzijn (0493) 441 245 Gemeente Someren (0493) 494 888 Website LEV-groep: www.levgroep.nl Website Onis Welzijn: www.oniswelzijn.nl

Foto’s’: Liane Manders en Rob Fritsen

Afsluiting Kerkstraat 20 december a.s.:

HERSTELWERKZAAMHEDEN MOLEN DE VICTOR

Burgemeester of wethouder spreken? Indien u een kwestie wilt bespreken met de burgemeester of een van de wethouders dan kunt u hiervoor een afspraak maken met een bestuurssecretariaat, tel. (0493) 494 888.

Milieustraat Adres: Holberg 2 in Someren, tel: (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen op de milieustraat. De milieustraat is bedoeld voor afval afkomstig uit huishoudens in Someren en Asten, dus geen bedrijfsafval. Wat

Wanneer

Inleverstation: Blik, papier/karton, drankenkartons, glas plastic verpakkingen

Maandag 13.00 uur Gratis doorlopend tot en zonder zaterdag 17.00 uur milieupas

Glas, vlakglas, drankenkartons, plastic verpakkingen, wit schoon tempex, papier/karton, frietvet, (oud) ijzer/ metalen/ blikjes, kringloopgoederen, klein chemisch afval, textiel en schoenen, elektrische apparaten, luiers, harde kunststoffen, kadavers van kleine huisdieren, asbest (max 35 m²)*, afgewerkte motorolie (tot 10 liter), autobanden zonder velg (max 5 stuks), gasflessen

Maandag t/m vrijdag van 13.00 -17.00 uur;

Groenafval en overig (grof) huishoudelijk afval: Per voetganger/fietser € 3,Personenauto/busje (max 2 m³) € 8,Bouw – en sloopafval 0-1 m³ € 8,1-2 m³ € 16,-

Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur;

Zaterdag van 9.00 – 17.00 uur

Zaterdag van 9.00 – 17.00 uur

Hoe

Gratis met vertoon van de milieupas

Tegen betaling met pin met vertoon van de milieupas

* Als u asbest wilt aanbieden dan dient u dit van tevoren telefonisch te melden bij de milieustraat, tel. (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen.

Volg de gemeente via twitter @gemsomeren

In april 2017 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de eigenaren van 48 van de 1200 windmolens in Nederland geadviseerd hun molen stil te zetten vanwege mogelijke problemen met de wieken van deze molens. Het gaat hierbij om molens met zogenaamde deelbare molenroeden. Het blijkt dat er iets mis is met de boutverbinding van deze roeden, waardoor niet met zekerheid is te zeggen of de wieken niet door midden breken. Molen De Victor aan de Kerkstraat is één van de 48 molens die is stilgezet. Volgende week wordt gestart met de herstelwerkzaamheden. De Kerkstraat wordt hiervoor een dag afgesloten. In oktober 2015 heeft er een grondige restauratie van molen De Victor plaatsgevonden. Bij deze restauratie zijn in de molen De Victor twee nieuwe verzinkte stalen deelbare roeden gestoken. Om de problemen te verhelpen wordt er een nieuw (verzinkt) middenstuk tussen de roeden gelast waardoor de deelbare roeden één geheel worden. Deze oplossing past helemaal in het cradle to cradle beleid van de gemeente, waarbij vrijkomende materialen zo veel mogelijk hoogwaardig worden hergebruikt. Vele andere moleneigenaren kiezen voor het geheel vervangen van de nog bijna nieuwe deelbare roeden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt alle kosten voor de werkzaamheden aan de 48 molens in Nederland. Afsluiting Kerkstraat Voor de herstelwerkzaamheden worden de roeden van

de molen gehaald. Dit gebeurt met een grote mobiele kraan vanaf de weg. Daarom wordt de Kerkstraat op woensdag 20 december a.s., van 7.00 tot 17.00 uur (of zoveel korter als mogelijk is) geheel afgesloten vanaf de Keijzerstraat tot aan de Loovebaan. Mochten de weersomstandigheden veilig hijsen onmogelijk maken (te veel wind) dan worden de werkzaamheden doorgeschoven naar donderdag 21 december. Ook het pad tussen de Kerkstraat en de Keizerstraat, dat direct langs de molen loopt, is op deze dag afgesloten. Na het herstellen van de roeden moeten deze opnieuw ingehesen worden. Wij verwachten dat dit in de maand februari of maart 2018 gebeurt. De Kerkstraat zal dan opnieuw worden afgesloten gedurende een dag. Een week later kan de gerestaureerde molen dan eindelijk weer draaien.

Maandag 18 december a.s.:

INLOOPAVOND ZONNEPANELENVELD SOMEREN-HEIDE Op maandag 18 december 2017 wordt er voor de inwoners van Someren-Heide en betrokkenen een inloopavond georganiseerd in de Bunt, aanvang om 20.00 uur. Tijdens deze avond licht de gemeente de aangepaste plannen toe rondom het zonnepanelenveld aan de Groeneweg. Ook een eerste idee voor een groene inpassing van het zonnepanelenveld wordt toegelicht door het dorpsoverleg. De avond was eerder gepland op maandag 11 december, maar is geannuleerd vanwege het slechte weer. Tijdens deze avond kan iedereen het

plan zien en plus- en minpunten kenbaar maken. Het is aan de gemeente of ze hier iets mee doen. We rekenen op uw komst. Dorpsoverleg Someren-Heide

www.someren.nl


‘T CONTACT | donderdag 14 december 2017 | pagina 5

WILT U GEBRUIK MAKEN VAN ONZE ELEKTRISCHE AUTO'S?

Burgers en beleidsmaker praten samen over sociaal beleid

De gemeente Someren heeft ambities op het gebied van duurzaamheid. Door de goede dingen te doen creëren we meerwaarde voor mens en omgeving. En het mooie is, we kunnen er ook nog geld mee besparen en zelfs verdienen. Een mooi voorbeeld van duurzaam denken en doen zijn de twee elektrische auto’s die de gemeente heeft aangeschaft. Twee witte VW UP!’s met als thuisbasis de parkeerplaats op het Wilhelminaplein achter het gemeentehuis. Elektrisch rijden ook voor u De medewerkers van de gemeente gebruiken de auto’s tijdens kantoortijden voor dienstreizen. Om de bereikbaarheid voor bewoners te verbeteren wil de gemeente de auto’s na kantoortijd en in het weekend beschikbaar stellen aan u. Dit is een mooie aanvulling op het openbaar vervoer dat tijdens deze momenten minder beschikbaar is. Het delen van een elektrische auto is mi-

lieubewust en u hoeft de auto niet zelf aan te schaffen. Autodelen vraagt ook nog eens minder parkeerruimte. Voor wie is dit interessant? Heeft u af en toe een (tweede) auto nodig? Wilt u onderhoud en verzekering ervan door een ander laten regelen? En vindt u schone lucht belangrijk? Dan is elektrisch autodelen iets voor u. E Car Cell Als u gebruik wil maken van de auto`s wordt u lid van de E Car Cell. Dit is de groep mensen die gebruik maakt van de auto’s. U krijgt dan toestemming tot het reserveringssysteem en kunt in contact komen met een helpdesk als dat nodig is. Wat kost het? Een E Car Cell-kaart kost € 5,50 per maand. Hiermee kunt u na kantoortijden en in het weekend gebruik maken van een auto. Het uurtarief is € 3,65 per uur met een km tarief van 0,10. De kosten worden automatisch verrekend op basis van de werkelijke tijd en kilometers. De kosten zijn dus ook voor u erg laag. Hoe werkt het? Via een app op uw telefoon kunt u zien wanneer een elektrische auto beschikbaar is en kunt u een tijd reserveren. Met uw E Car Cell-kaart kunt u de auto openen en de laadpaal ontkoppelen. De sleutel en de laadpas zijn in het handschoenenvak aanwezig. Na gebruik moet de auto altijd naar het Wilhelminaplein in Someren teruggebracht worden en aan de laadpaal aangesloten worden. Informatieavond Op maandag 15 januari om 20.00 uur is er een informatieavond in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst duurt anderhalf tot twee uur. Kijk voor meer informatie op www.ecarcell.eu.

MAATREGELEN WATERDAEL BEPERKEN WATEROVERLAST IN KEIZERSTRAAT

De gemeente legt momenteel enkele verhogingen aan in Waterdael. Door deze verhogingen wordt bij grotere regenbuien het regenwater in Waterdael vastgehouden, zodat de kans dat het water afstroomt naar het lager gelegen gebied, zoals de Keizerstraat en Grebbe, een stuk kleiner wordt. Werkzaamheden op locaties 1. Fietspad Kanaalstraat is verhoogd tussen Witvrouwenbergweg en Dorpsweg; 2. Aansluiting Amer op Dorpsweg; straatwerk wordt iets verhoogd; 3. Aansluiting fietspad tussen Dommel en Amer richting verdiept basketbalveld wordt verlaagd, zodat water bij grotere regenbuien eerder geborgen wordt in het verdiepte gedeelte; 4. Aansluiting Berkel op Dommel; straatwerk wordt iets verhoogd; 5. Verhoging trottoirband langs voetpad Dommel tussen de Ranonkel en de Eendracht (hier wordt nog een haag aangeplant); 6. Aanleg verhoogde fietsoversteek bij de Eendracht.

Tijdelijke wegafsluiting Voor diverse werkzaamheden (nummers 2-4-6 hierboven) wordt in de komende weken een tijdelijke wegafsluiting gerealiseerd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De afsluiting wordt vooraf aangekondigd via borden ter plaatse. Aanpassingen wadi’s Een wadi, is een verlaagd stuk grond, wat tijdelijk veel regenwater kan opvangen bij heftige regenval. In Waterdael III worden de wadi’s komende tijd aangepast. Al deze maatregelen zijn gericht op het vasthouden van regenwater in het hoger gelegen Waterdael, zodat de lager gelegen Keizerstraat zo min mogelijk wordt belast met water uit Waterdael. Aanvullende maatregelen Keizerstraat/Grebbe In de Keizerstraat en Grebbe zijn voor komend jaar nog aanvullende maatregelen gepland, zoals het loskoppelen van het rioolstelsel Keizerstraat in samenhang met wadi’s in de Grebbe. De gemeente doet dit in samenspraak met de bewoners voordat een spa de grond in gaat! Het grote doel is om met elkaar te werken aan een meer klimaatbestendig Someren. Denkt en helpt u mee? Het veranderende klimaat vraagt niet alleen van de gemeente maar ook van alle burgers en bedrijven een aanpassing. Ook al heb jezelf geen wateroverlast, jouw regenwater zorgt wel voor natte voeten in de lager gelegen gebieden. Bewoners en bedrijven kunnen dus een verschil maken door de eigen tuin (of het eigen terrein) (meer) klimaatbestendig te maken. Komend jaar gaat het waterschap en de gemeente samen met de bewoners en bedrijven bepalen wat haalbaar en nodig is om klimaatbestendiger te worden! Daarbij wil de gemeente graag de bewoners betrekken via de wijk- en dorpsraden. Wilt u ook als burger of bedrijf actief hieraan uw bijdragen leveren? Laat het ons dan weten via het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 494 888.

OVERZICHT ACTIVITEITEN Overzicht van evenementen, collectes en meldingen voor het optreden van een band in een horeca-inrichting, voor de komende twee weken. ● Evenementen Dit overzicht is gebaseerd op vergunningaanvragen voor een evenement. Aan de vermelding in dit overzicht kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 15 december 15 december 16 en 17 december 17 december 28, 29 en 30 dec.

Winterse Kerstkoopavond OVS Lichtjesroute met lampionoptocht en opening kerststal op Einderplein Outdoor Handboogwedstrijd Winteranimal 2017 Wandelevenement Glazen Kooi Wilhelminaplein Someren

Verkoop vuurwerk 28, 29 en 30 dec. Verkoop vuurwerk El Blanco, Kerkstraat 30, Someren Verkoop vuurwerk El Blanco, Half Elfje 7a, Someren 28, 29 en 30 dec. Vuurwerk verkoop Welkoop, Witvrouwenbergweg 15, Someren 28, 29 en 30 dec. Vuurwerk verkoop Leenen Steengoed, Vaarselstraat 34, Someren

“Samen kennen we heel Someren en zijn we heel Someren.” Komt u op de koffie aan de eerste Stamtafel van Someren? Aan de Stamtafel gaan burgers en gemeente samen in gesprek over wat er leeft in Someren. Tijd om ideeën te opperen, vragen te stellen of belangrijke zaken op de agenda te zetten. Deze Stamtafel vindt plaats in de Oude Smederij in Someren. De eerste Stamtafel heeft als thema ‘cliëntondersteuning’. Cliëntondersteuning is elke vorm van steun die een burger krijgt bij het aanvragen van zorg bij de gemeente. Cliëntondersteuning betekent dat er iemand is die mee kijkt naar uw belangen. Dat kan een buurman of een dochter zijn, een ouderenadviseur van de KBO of een medewerker van MEE. Aan de Stamtafel zijn álle burgers van Someren welkom. U kunt hier over dit thema in gesprek gaan met de ambtenaren of wethouder van de gemeente. Of zelf een idee opperen. Of vragen stellen aan de cliëntondersteuners die er aanwezig zijn. Tijdens deze eerste Stamtafel gaan we ook samen kijken naar deze manier om burgers te betrekken bij beleid. Er is ruimte om thema’s aan te dragen voor volgende Stamtafels of om u aan te melden om deze mee te organiseren. Komt u mee op de koffie? De Stamtafel vindt plaats in: • De Oude Smederij, Wilhelminaplein 27c, 5711 EL Someren • Maandag 18 december 2017 • Start: 19.30 uur, tot uiterlijk 22.00 uur.

ADOPTEER EEN STUKJE OPENBAAR GROEN Sinds enkele jaren kunnen bewoners van de gemeente Someren een stukje openbaar groen adopteren. De gemeente wil graag weten of er in 2018 weer belangstellenden zijn om dit voor vijf jaar te doen. Wat houdt adoptie van het openbaar groen in? De achterliggende gedachte van de adoptie is, dat het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente verbetert. De gemeente biedt een bepaald onderhoudsniveau en door inzet van inwoners hopen we dat het onderhoudsniveau stijgt. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om openbaar groen in de directe woonomgeving naar behoefte te onderhouden. Bij het in adoptie nemen, doet u als inwoner de jaarlijks terugkerende werkzaamheden zoals schoffelen, wegknippen van overhangend groen, maaien van gras etc. De niet jaarlijkse werkzaamheden zoals het snoeien van bomen blijft bij de gemeente Someren. Vergoeding Vanaf 2014 wordt een vast bedrag van € 13,- per jaar vergoed. Er worden dus geen afzonderlijke afvalkosten meer berekend. Aan het einde van het jaar wordt deze vergoeding bij de adoptienemer op zijn/haar rekening gestort. De adoptieregeling is alleen van toepassing bij plantsoen(en) binnen de bebouwde kom met een oppervlakte van twintig vierkante meter of meer. Indien deze oppervlakte kleiner is dan twintig vierkante meter, dan wordt er wel toegestaan dat een burger hier onderhoud aan pleegt, maar wordt geen overeenkomst aangegaan en dus geen vergoeding afgerekend. Interesse Heeft u interesse en wilt u openbaar groen adopteren, dan kunt u een formulier aanvragen via gemeente@someren.nl of onderstaand formulier invullen. Na ontvangst van het formulier nemen wij met u contact op om de adoptie door te spreken. Formulier Het formulier kunt u vóór 1 maart 2018 insturen naar Gemeente Someren, Antwoordnummer 158, 5710 VB Someren (postzegel niet nodig), ter attentie van de afdeling RBO. Adoptie verlengen Mensen die een contract hebben wat in 2017 afloopt worden binnenkort persoonlijk benaderd met de vraag of zij de adoptie voor vijf jaar willen verlengen. Meer informatie Indien u over de adoptieregeling voor openbaar groen vragen hebt of meer informatie wil hebben, kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie, Beheer en Onderhoud (RBO).

Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888. Meer informatie over evenementen is ook te vinden in de evenementenkalender op www.vvv-someren.nl.

Ja, ik adopteer graag een stuk openbaar groen Naam:

DORPSONDERSTEUNERS

De dorpsondersteuners zijn er voor u! Heeft u een ondersteuningsvraag en weet u niet precies waar u moet beginnen met zoeken? Vraag het de dorpsondersteuner! In elke kern zijn een of meerdere dorpsondersteuners actief: • Someren-Heide: Ennie van de Boer (dorpsondersteuning@ someren-heide.nl/ 06-40434350) • Lierop: Anita Hurkmans (dorpsondersteuner@lieropleeft.nl / 06-53668150) • Someren-Eind; Cindy Manders (dorpsondersteuner@someren-eind.nl/ 06-19221188) • Someren-Dorp; Moniek Hoeve (m.hoeve@oniswelzijn.nl/

UITNODIGING VOOR DE STAMTAFEL SOMEREN

06-29085003) en Loes van der Weerden (l.vanderweerden@ oniswelzijn.nl/ 06-24844536) Voorbeeld waarvoor u bij een dorpsondersteuner terecht kunt: Ik zou graag meer met mensen in contact komen: De dorpsondersteuner weet wat er lokaal allemaal leeft en mogelijk is. Samen kijken ze wat bij u past.

Adres: Postcode+plaats: Telefoon (bereikbaar overdag):

gemeente@someren.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG CONTACT | donderdag 14 | donderdag december 14 2017 december | pagina2017 6 | pagina 6

Raadsvergadering Woensdag 20 december 2017 vergadert de Somerense gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. 1. a. Opening met overweging; b. Trekken van het stembriefje; c. Vaststellen van de agenda. 2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 30 november en maandag 4 december 2017. 3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders. 4. Ingekomen stukken. 5. Benoemen burgerlid namens de fractie Gemeenschapslijst. 6. Vaststellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) Someren 2018-2022. 7. Instemmen met Nota Grondbeleid 2018-2022. 8. Vaststellen Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Someren 2018. 9. Instemmen met notitie Gebundelde Uitkering 2017: Analyse en maatregelen gericht op terugdringing buigmiddelen 2017. 10. Vaststellen beleid Zonneparken in het buitengebied 2017. 11. Vaststellen bestemmingsplan Vogelasiel Someren. 12. Vaststellen Nota Investeringsbeleid gemeente Someren 2017. 13. Vaststellen diverse belastingverordeningen 2018 en Legesverordening gemeente Someren 2018. 14. Vaststellen verzamelwijziging begroting 2017. 15. Sluiting.

LIVE RAADSVERGADERING LUISTEREN? Via glasvezelaansluiting: Stem af op Siris-radio glasvezel via: - KPN: kanaal 991 - Telfort: kanaal 991 - Glashart Media: kanaal 3055 - OnsBrabantNet: kanaal 3055 - Vodafone: kanaal 3055 (Wanneer u afstemt op Siris-tv dan kunt u alleen de radio horen als er geen filmuitzending is.)

Bekendmakingen • Vastgesteld wijzigingsplan Laan ten Boomen 30, Lierop Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikelen 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend

dat het wijzigingsplan “Laan ten Boomen 30, Lierop” ter inzage ligt. Inhoud wijzigingsplan Het vastgestelde wijzigingsplan ziet op de wijziging van de agrarische bestemming voor de boerderij Laan ten Boomen 30 in een woonbestemming en wel zodanig dat binnen het bestaande volume van de woonboerderij twee woningen worden toegestaan. Het plan is ten opzichte van het ontwerpplan ongewijzigd vastgesteld. Geen vaststelling exploitatieplan Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig. Stukken ter inzage Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 december 2017 tot en met 25 januari 2018 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Het plan met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02017-VS01 is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.someren.nl onder het kopje bestemmingsplannen. Beroep Tot en met 26 januari 2018 kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door: - Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan; - Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor nadere vragen over dit wijzigingsplan en/of deze procedure kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

www.someren.nl

Omgevingsvergunningen De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning In de periode van 1 t/m 7 december 2017 zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend (datum indiening staat tussen haakjes): - Gildeplein ong., oprichten van 2 woonhuizen (1-12-2017); - Molenstraat ong., oprichten van een tuinhuisje (4-12-2017); - Piekenier ongen., oprichten van een woonhuis (4-12-2017); - Vaarselstraat ongen., kappen van een boom (4-12-2017).

• Verleende omgevingsvergunningen Reguliere procedure In de periode van 1 t/m 7 december 2017 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes): - Driehoekstraat 28, kappen van 8 eikenbomen (6-12-2017); - Koninginnepage 1,3,5,7,9,11,13,15 en 17, oprichten van 9 woonhuizen met berging (6-12-2017); - Vaarselstraat ongen., kappen van een boom (6-12-2017); - Wagenmaker 11, oprichten van een bedrijfspand (1-122017). Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en voorzien zijn van dagtekening, naam en adres. Bovendien dient u duidelijk aan te geven waarom u tegen het besluit bezwaar maakt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor moet de indiener van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

Volg de gemeente via twitter @gemsomeren

KNVB-baas gaat voor plekje in Astense politiek ASTEN – Gijs de Jong, secretaris-generaal bij de KNVB, stelt zich verkiesbaar voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De Astenaar vult plaats vier op de lijst van D66/HvA. Van het altijd hectische Zeist naar het immer gemoedelijke Asten, maar om rustig vaarwater is het De Jong niet te doen. “Op termijn wethouder of burgemeester, waarom niet?”

door Maarten Driessen Intussen is De Jong alweer zo’n vier jaar terug op het oude nest, vergezeld door zijn vrouw Eva uit Lierop en hun drie jonge kinderen. De Jong groeide op in Asten, vertrok op zijn 19e en verbleef daarna lang boven de rivieren (minus één jaartje Someren). Met succes. Zijn studie Bestuurskunde bracht hem Gijs de Jong in zijn woning in Asten. tot event-manager van de Amsterdam Arena, het onderkomen van naar Brazilië, dat ging door. Ajax, waarna hij in 2003 de overEenmaal terug bleek het toch even stap maakte naar de KNVB. Daar wennen op vertrouwde grond. Voorbekleedde hij diverse functies en heen leefde hij meer op zichzelf, hier schopte hij het in 2014 tot directiewerd meer betrokkenheid verwacht. lid. Vorig jaar was hij zelfs serieus “Als je boodschappen doet, ben je in de race om Bert van Oostveen te zo een uur verder. Mensen willen vervangen, voorheen de directeur toch even een praatje maken. Op betaald voetbal. Maar na een chaohet begin dacht ik: moet dat nou. tisch proces slaagde die poging uitMaar intussen zie ik daar de waarde eindelijk niet. “Veel gedoe toen op wel van in”, zegt De Jong, die zijn mijn werk. En ik moet zeggen, dan ouders nu op een steenworp afstand was het ‘s avonds verdomd lekker heeft wonen. “Als de hagel door je om hier in Asten aan te komen.” dak boort, kun je bij iedereen geTerugkeren naar zijn geboortedorp reedschap lenen. En ze helpen ook stond eigenlijk pas veel later op de nog bij de reparatie van het dak.” planning. In 2014 woonde De Jong Het is die Brasamen met zijn bantse gemoegezin in Drie‘Het zou goed zijn om het delijkheid die bergen, dicht bij de mensen siert, zijn werkplek in huidige verbond van drie maar de bijbehoZeist. Met het partijen te doorbreken’ rende bescheiWK-voetbal op denheid mag komst, was De van De Jong wel wat minder. Het Jong de eerste keus om namens de viel hem op tijdens de bijeenkomKNVB als projectleider mee naar sten waarin burgers en politiek Brazilië te gaan. “Ik zou dan zes wesamen een Astense toekomstvisie ken van huis zijn, maar dat zag mijn voor 2030 opstelden. “Het stoorde vrouw niet zitten. Zo zonder haar fame dat er weinig groen, progresmilie en vrienden in de buurt. Daarsief en ambitieus werd gedacht. Die om zei ik: ‘Dan verkopen we het bescheidenheid weer, maar ik heb huis toch?’ Een paar maanden later geleerd dat je daarmee altijd klein woonden we in Asten.” En het reisje

(Foto: Marius van Deursen) blijft. Veel is gericht op behouden wat we hebben, terwijl we moeten kijken naar de toekomstwensen van onze kinderen.” De Jong besloot dat hij niet alleen wil meedenken, maar ook wil meedoen. Verantwoordelijkheid nemen. Zit in de aard van het beestje, zegt hij zelf. Hij verdiepte zich daarom in de lokale politieke partijen, en vond bij D66/HvA de meeste overeenkomsten. Een ervaren bestuurder met de naam Gijs de Jong bleek ook voor de Astense democraten een buitenkansje.

Niet gezond

Speerpunt voor De Jong: vernieuwing. Want daarvoor is het volgens hem de hoogste tijd. “De gemiddelde termijn van de huidige wethouders is hier zo’n twaalf jaar. Je hoeft geen bestuurskunde te studeren om te snappen dat dat niet gezond is. Het zou goed zijn om het huidige verbond van drie partijen (Algemeen Belang, CDA en Leefbaar Asten, red.) een keer te doorbreken.” De Jong hoopt verder op scherpere discussies in de raad, meer interactie met de burger en minder bureaucratie, maar ook ambitie op het gebied van bijvoorbeeld plattelandsontwik-

keling en zonne- en windenergie. “De initiatiefnemers van een zonnepark in Heusden zijn in de wacht gezet? Zoiets moet je omarmen en realiseren. Ik denk dat ik zeker voor een frisse wind kan zorgen, en dat wil ik ook doen.” D66/HvA bezet momenteel twee zetels in de gemeenteraad. Met De Jong op plaats vier, wordt het dus nog stevig aanpoten. “Realistisch gezien is de kans klein, maar de kans is er wel. Dus daar gaan we ook voor.” Maar op wie moet Asten in maart dan stemmen? Op De Jong, of op lijsttrekker Tiny van den Eijnden? “Mensen moeten stemmen op wie ze willen stemmen. Wordt voor mij nog wel een gewetenskwestie, maar ik denk dat ik toch voor mezelf ga.” Hij lacht: “Je zou straks maar net één stem tekort komen ...” Zijn kandidaatstelling is dus allesbehalve een grap, slechts als stemmentrekker fungeren is niets voor De Jong. Als je verkiesbaar bent, moet je verantwoordelijkheid nemen, zo oordeelt hij. “Wat Leefbaar Asten met Janine Spoor doet, vind ik echt

niet kunnen. Vooraf aangeven dat je wethouder wil worden, maar als dat niet lukt misschien geen zitting nemen in de raad. Je kunt het niet alleen doen voor een mooi baantje, dat is kiezersbedrog.” Krijgt De Jong de kans, dan gaat hij dus vol voor het raadslidmaatschap. Als opstapje werd hij dinsdagavond al geïnstalleerd als burgercommissielid voor zijn partij. Maar kan iemand met zijn agenda zo’n klusjes er wel bij hebben? Staat zijn stoel dan straks niet voornamelijk leeg? “Dat gaat zeker niet gebeuren. Mij is niet zo snel iets teveel. En ik moet nogal eens wachten op luchthavens, dan kan ik alvast de stukken lezen. Dat doe ik nu al in aanloop naar de fractievergaderingen.” Voor lijsttrekker De Jong of wethouder De Jong is het nu nog te vroeg. Nog teveel uitdagingen bij de KNVB (videoscheidsrechter bij alle eredivisiewedstrijden, het EK in 2020). Maar aan politieke ambities geen gebrek. “Zoiets lijkt me geweldig. En als partij zijn we toch al voor een gekozen burgemeester, dus waarom niet?”

- Advertorial -

In De Platte Vonder

Dinnershow met Andy Marcelissen SOMEREN-EIND - Partycentrum De Platte Vonder in Someren-Eind houdt zaterdag 30 december een dinnershow met komiek Andy Marcelissen. De avond heeft als thema: Lachend 2017 Uit.

Andy Marcelissen brengt deze avond het beste uit zijn theatervoorstellingen en tonproateracts. Bezoekers krijgen daarnaast in een theatrale sfeer lekker eten voorgeschoteld in de vorm van Live Cooking dinner-bars vanuit de open keuken Het Koksdomein. Met voorgerechten, soepen, hoofdgerechten,

desserts en koffiebars. Om 23.45 uur worden de champagnekoelers op tafel gezet waarbij onder genot van Musica Classico Live, een tenor en een sopraan op Italiaanse wijze al knallend 2018 wordt ingezet. De dinnershow is van 19.00 tot 00.30 uur. Kosten: 57,50 euro per persoon, inclusief alle dranken, live cooking diners, desserts, koffiebars. Een tafel reserveren kan nu. Voor meer info en/of reserveringen ga naar: www. plattevonder.nl Partycentrum De Platte Vonder ligt aan de Nieuwendijk 10 in Someren-Eind, tel. 0493-491381.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 7 • Haardhout keuze uit eik, berk, els, kers en beukenhout. 06-23720617

Kerstprogramma

• Te koop: Voederbieten te Liessel €35,- per ton 0615637735. • Gezocht: Oude gietijzeren vlees-snijmachine met handwiel. Tel 0623056889

• Kerstbomen Omorica - Nordmann, diverse maten. Dijkstraat 68 Asten 06-27204269,

1ste kerstdag

Natale 2017

• Beveiliging voor uw woning of bedrijf bel de Sleutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297.

Cena di Natale | kerstdiner 6 gangen all-inclusive* 19.00-23.00 uur

€ 77,50 p.p.

Grande cena di Natale ‘musica dal vivo’ all-inclusive* Kerstdiner op zijn Italiaans met live muziek 17.30 uur -22.00 uur

€ 67,50 p.p. (kind. 3-13 jr. € 35,-)

2de Kerstdag Cena di Natale | 4 gangen kerst keuzemenu 17.00 uur | 18.00 uur | 19.00 uur

€ 47,50 p.p. (excl. overige dranken)

Grande Ristorante cena di Natale vivo’ all-inclusive* | T 0493-692406 Innesto | ‘musica Reeweg 6 |dal Asten

Kerstdiner op zijn Italiaans met levende muziek WWW.INNESTO.NL 17.30 uur -22.00 uur € 67,50 p.p. (kind. 3-13 jr. € 35,-) * All-inclusive omvat kerstcocktail met Prosecco, bijpassende wijnen of andere drankjes (tot € 4,- ) tafelwater enkoffie/thee toe

Ristorante Innesto | Reeweg 6 | Asten | T 0493-692406 WWW.INNESTO.NL

• Te koop kleine pakken hooi. • Te koop kleine pakken hooi. Tel.0493-321722 b.g.g. 314006. Tel.0493-321722 b.g.g. 314006. * Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu € 9,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

• Kerstbomen te koop. Diverse maten en soorten. Busselseweg 5 in Asten. 0611083818

• Glaswol en Pir isolatie (Dupanel). Aan spotprijzen bij de Isolatiehal tel. 0492-542002.

1ste kerstdag Kerstbuffetten

Geniet van onze uitgebreide All-inclusive* buffetten (4 uur) U kunt reserveren om 12.00 uur - 17.00 uur - 19.00 uur € 59,50 volw. kinderen 5-12 jaar € 27,50 p.p.

• Krasdokter.nl, kras op Uw auto of verweerde koplampen? Snel-Goedkoop-Vakkundig 06-53883509

*All-inclusive is kerstcocktail, bier/fris/wijnen/ tafelwater/koffie-thee toe

• Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

2de kerstdag Kerstbuffet

• Rommelmarkt Mèrthal Horst 17 December 9.30 - 15.30 uur Gasthuisstraat 30, 5961 GA A73 afrit 11 www.carbootsalehorst.nl

• Buffet met kerst? Jomo Food verzorgt uw buffet goed en betaalbaar! www.jomofood.nl 0493-312151 • Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

• Mooie vak.bungalow wifi Goede fiets/wandel omgeving. Voor fijne vakantie in 2018. www.twentehuisjes.nl info: Denekamp 0541-626578 familie.meinders@yahoo.com

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

2017

Uitgebreid brunchbuffet (12.00- 15.00 uur) en een dinerbuffet ( 17.30-21.30 uur) All-inclusive* € 44,50 p.p. volw. kinderen 5-12jaar 19,50 p.p. *All-inclusive is kerstcocktail, bier/fris/wijnen/ tafelwater/koffie-thee toe “Kan-nie-kiezen-menu “(4 -gangen) Verrassingsmenu met keuze uit 3 verschillende hoofdgerechten.Voor- en nagerechten bestaan uit kleine gerechtjes om samen te delen. € 37,50 p.p. Reserveren kan via email, website of telefonisch. 24 -27 en 28 december zijn wij gesloten. 2 en 3 januari zijn wij eveneens gesloten. Nieuwjaarsdag geopend vanaf 16.00 uur (maandag)

Hoijserstraat 20, Someren 0492 331475 www.hoijsehove.nl

• lezing antroposofie 26 januari www.aniceplace.nl/agenda

• www.proefdefeestdagen.nl uit eten met kerst en oud/nieuw

• Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

• Te huur bedrijfshal 290m2 met inpandig kantoor en toilet met buitenterrein 300 m2. Nabij oprit A67. Industrieterrein Nobis Asten. Tel. 06-53559761.

• De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

Het einde van het jaar komt weer in zicht. U heeft misschien nog recht op een vergoeding van uw zorgverzekeraar voor een bril. Wacht daarom niet te lang en maak een afspraak voor een oogmeting. Wij kunnen uw vergoeding voor u inzien en direct declareren. Tot ziens!

Markt 10, Asten T. 0493-69 61 33 www.bril88.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 8

17 december

Kerst

Koopzondag Asten

ASTEN IN KERSTSFEER Kn 

be

lichtjesroute zaterdag 16 december 18:00 tot 21:00 uur

www.centrumasten.nl

KOOPZONDAG 17 december 13:00 tot 17:00 uur Gratis poffertjes & glühwein Paperatzi in Midas Kerststal met dieren Live muziek met draaiorgels Nostalgische zweefmolen


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 9

MIDAS WINKELS WENST U

FIJNE FEESTDAGEN

KOOPZONDAG 17 december winkels open van 13:00 - 17:00 uur

17 december

n te s A t s Ker

Koopzondag

• Glittertattoos • Kerstkar met schminken en ballonnen • Kerst workshop • Paperatzi 13:00 -15:00 uur • Hapje en drankje

17


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 10

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

ADMINISTRATIEKANTOOR WIJNEN ASTEN

Loonadministratie- en boekhoudkantoor voor het Midden- en Kleinbedrijf

Administratiekantoor Wijnen Asten (AWA) is gevestigd in het centrum van Heusden gem. Asten. Wij verzorgen complete loonadministraties en aanverwante diensten voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met een specialisatie in de agrarische sector. Deze werkzaamheden verzorgen wij vanuit het P&O bedrijvencentrum ‘Agrarisch Werk’ voor verschillende relaties, waaronder Z.O.N. arbeidsvoorziening, WPD Werk & Advies en LEAN Payroll Service. Voor de versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Medewerker Facilitaire Dienst (op oproep basis)

Functieomschrijving: Als Medewerker Facilitaire Dienst houdt jij je bezig met het inrichten, controleren en (deels) onderhouden van de diverse woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten. Daarnaast bezorg en haal je vervoersmiddelen (vnl. fietsen) op bij de diversen woon-/werklocaties. De functie wordt daarnaast uitgebreid met werkzaamheden als het scannen van identiteitsbewijzen op locatie met behulp van een mobiel scanapparaat en met (chauffeurs-)werkzaamheden voor het inschrijven van arbeidsmigranten in het GBA- of RNI-register. Het werkgebied beslaat voornamelijk de regio Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg.

.: Wij zoeken o.a

v) voor / m ( s r u e t n o M plaats k r e w r e il a r t onze

Openstaande vacatures: Monteur trailerwerkplaats (m/v) Aftersales medewerker (m/v) Lassers en montage medewerkers (m/v) Ondernemende Servicemanager (m/v) Kijk voor meer informatie over onze vacatures op www.knapen-trailers.nl/werkplezier

M. DEN DEKKER GAZON Renovatie van uw oude gazon of voor aanleg nieuw gazon.

Bel voor meer info naar: M. Den Dekker Someren Tel. 0495-663303 - gsm 06-20028632 Ook voor het lossnijden van uw oude grasmat.

Wij zijn op zoek naar een fulltime:

HEFTRUCKCHAUFFEUR Wie zijn wij? Animeal Factory (www.animealfactory.nl) is dé leverancier voor de groothandel en professionele retail. Wij produceren diervoeding voor siervissen, koi karpers en snacks voor kleine huisdieren. We hebben onlangs onze productieomgeving geheel gerenoveerd en Animeal Factory maakt deel uit van Business Park Deurne van de Driessen Group, een familiebedrijf dat al sinds 1970 actief is als producent van ingrediënten voor o.a. diervoeding. Jouw taken & verantwoordelijkheden: • Het laden en lossen van vrachtwagens; • Controleren van binnenkomende en uitgaande goederen; • Bevoorraden van de machines; • Ervoor zorgen dat de goederen op de juiste locatie worden opgeslagen; • Opruimen en schoon houden van het magazijn en de productieruimten.

Wij vragen: • Beschikbaarheid voor gemiddeld 20 tot 25 uren per week; • Flexibele ureninvulling vanwege seizoensinvloeden; • Bezit van rijbewijs BE; • Beschikking over goede contactuele eigenschappen; • Naast beheersing van de Nederlandse taal, bij voorkeur ook beheersing van de Duitse en/of Engelse taal. Wij bieden: • Werktijden in onderling overleg bespreekbaar; • Werkzaamheden binnen een team van 3 facilitaire medewerkers; • Organisatorische begeleiding vanuit kantoor. Voor een nadere toelichting kun je contact opnemen met Bart Wijnen, tel: 0493-670111. Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan je motivatie voorzien van CV naar: awa@agrarischwerk.nl of Voorste Heusden 35, 5725 AB Asten. Voor meer informatie aangaande de organisatie, zie onze website: www.agrarischwerk.nl

• B uf f et m et kerst? Jomo Food verzorgt uw buffet goed en betaalbaar! www.jomofood.nl 0493-312151 • E et- en f rietaard ap p elen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur. • Mooie vak.bungalow wifi Goede fiets/wandel omgeving. Voor fijne vakantie in 2018. www.twentehuisjes.nl info: Denekamp 0541-626578 familie.meinders@yahoo.com • Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop • Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

Brofa produceert belegde broodjes en lunchpakketten. Voor uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een

productiemedewerker m/v Werktijden van 05.30 tot 14.00 uur van maandag t/m vrijdag Sollicitatie graag per mail of per post. T.a.v. René Verberne

Brofa B.V.

Stikker 3a, 5721 VD Asten, Tel. 0493-695624 www.brofa.nl info@brofa.nl

Willemse Projects Willemse Projects in Liessel bouwt op basis van sandwichpanelen, complete kantoren, scheidingswanden, clean rooms, machineruimtes en koelcellen op industriële locaties.

Wegens groei zijn we per direct op zoek naar:

Montage medewerkers buitendienst en een leerling

Wij bieden jou een: • marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden; • mogelijkheid tot een vast dienstverband op termijn; • optie tot diverse doorgroeimogelijkheden; • leuke werkplek met een informele werksfeer en een hecht team.

• Het betreft een full time functie • Je bent in bezit van rijbewijs B • Je bent in bezit van VCA of bereid dit te halen • Je kunt zowel zelfstandig als in groepsverband werken • Vertrekpunt is Liessel

Wij zoeken een ervaren heftruckchauffeur die: • zelfstandig en nauwkeurig kan werken; • bereid is in geval van drukte in verschoven diensten/ploegen te werken; • in bezit is van een heftruckcertificaat; • de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst;

Samen met je collega: • Contact met de klant en/of eigenaar op locatie • Uitzetten van het werk volgens tekening • Monteren van de sandwichpanelen • Monteren van ramen en deuren • Regelmatig leggen van vloeren, opbouwen van etagevloeren en systeemplafond

Solliciteren Je kunt jouw CV en motivatie per mail sturen naar: vacature@animealfactory.nl t.a.v. Nicole Mutsers. Ook bellen mag! 085-2734960.

Voor meer info, kijk ook eens op: www.unisol.nl Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan via Willemse Projects: Jos Willemse 06 - 21 22 85 27 of info@Willemseprojects.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 11

BRENG JIJ BAANBREKENDE ONTWERPEN NAAR DE PRAKTIJK?

PRAKTIJKINRICHTING

Koot Automation & Service B.V. te Asten is een vooraanstaand toeleverancier voor de kunststofverwerkende industrie. Door de groeiende vraag naar onze speciaal automatiseringen voor de kunststoffenindustrie zijn wij voor ons team van 30 vaste medewerkers op zoek naar:

Allround monteurs machinebouw mechanisch / mechatronica De werkzaamheden bestaan uit: - Het vanaf nul mechanisch opbouwen van speciaalmachines. Enige aansluitkennis van pneumatiek en elektro is een pre maar geen vereiste. - Het zelfstandig uitvoeren van detail werkzaamheden. Functie-eisen MBO werktuigbouw of mechatronica of vergelijkbaar maar met ervaring.

Cornelissen zoekt een

ALLROUND INTERIEURBOUWER Als allround interieurbouwer word je verwelkomd in een familiebedrijf dat al ruim 25 jaar baanbrekende interieurs ontwerpt en realiseert. Natuurlijk kom je in een leuk team te werken, maar kun je ook zelfstandig aan de slag. Als mbo-opgeleide interieurbouwer of meubelmaker heb je enkele jaren aan werkervaring op zak en doe je niets liever dan werken met hoogwaardige materialen, de modernste CNCmachines en de nieuwste technieken. Ben je daarnaast ook flexibel, klantvriendelijk en in het bezit van een rijbewijs B? Dan hebben wij dé baan voor jou.

R M

EU

B

IL

SA R

EA

LI

TW N O

AI

TI

P ER

ES VI AD

Keizersveld 81, 5803 AP Venray 0478-515231, info@cident.nl

E

Wat bieden we jou? Een baan met doorgroei- en opleidingsmogelijkheden (Woodwop, Imos) in een leerzame, dynamische en groeiende organisatie. Salaris en de uitstekende arbeidsvoorwaarden zijn meer dan marktconform. Onze voorkeur gaat uit naar een collega die ons fulltime versterkt. Aan de slag? Stuur dan je CV en een motivatie snel naar info@cornelissen-interieurs.nl

WWW.CORNELISSENPRAKTIJKINRICHTING.NL

ASG Workwear is een groothandel gespecialiseerd in werkkleding en veiligheidsschoenen voor iedere beroepsgroep, met een ruim 300 m² grote showroom in Deurne. De werkkleding kan voorzien worden van een gedrukt of geborduurd bedrijfslogo. Het aanbrengen van het logo hebben we ook in eigen huis. Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste, representatieve en gemotiveerde:

Allround medewerk(st)er verkoop binnendienst

Service manager

De service manager zal op termijn zelfstandig, per telefoon, een 1e lijn service bieden waarbij hij kan steunen op de kennis van 6 ervaren buitendienst monteurs. Bij onoplosbare problemen gaat hij dan in overleg een monteur inzetten voor een bezoek ter plaatse. Tevens zorgt hij voor het contact met onze toeleveranciers uit binnen- en buitenland op het gebied van de onderdelen-verzorging voor de machines, robots en andere apparatuur. Functie eisen MBO of HBO. Ervaring in een gelijkaardige functie en kennis van de Engelse taal, en van de Duitse taal is een pré.

Conventioneel en CNC werkvoorbereider

Deze van alle markten thuis zijnde persoon is verantwoordelijk voor het efficiënt en op tijd produceren / aanpassen van de benodigde onderdelen. De 6 medewerkers van deze afdeling zijn stuk voor stuk mannen met ervaring waarbij het belang ligt bij de werkvoorbereiding en planning. Functie eisen MBO of HBO. Ervaring in een gelijkaardige functie is een pré maar een gedreven jongeman die het wil maken is net zo welkom.

Tekenaar (beginnend)

De werkzaamheden bestaan uit het in detail uitwerken van door een constructeur opgezette nieuwe machines en het uitwerken van de werktekening voor de uitbesteding en fabricage van de onderdelen. Functie-eisen HBO / MBO werktuigbouw.

Constructeur (ervaren)

De werkzaamheden bestaan uit het bedenken en uitwerken van nieuwe speciaal machines voor de kunststoffenindustrie. Naast allround kennis van de algemeen gebruikte technieken is kennis over de inzet van 6-assen robots een pré. Functie-eisen HBO / MBO werktuigbouw. Wij bieden zelfstandige en uitdagende functies in een gemengd en dynamisch team. Kijk op onze website kootautomation.nl onder het kopje “nieuws” voor meer informatie over onze activiteiten. Graag zien wij uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van C.V., tegemoet.

KOOT AUTOMATION & SERVICE BV: Ferry Koot, info@kootautomation.nl, Asten

[ 20 uur/week: waaronder zeker woensdagmiddag ] Functie-inhoud: • Verkoop met direct klantencontact (telefonisch en direct vanuit de showroom) • Uitwerken van offertes en verzorgen van informatievoorziening en opvolging hiervan • Verkoopmarketing (bijhouden website, facebook, directmail, etc.) • Logistieke ondersteuning Functie eisen: • MBO-diploma of gelijkwaardig • Goede communicatieve vaardigheden • Verkoop en/of marketingervaring is een pré • Ervaring met diverse computerprogramma's (o.a. Word / Excel / Outlook) • Ervaring met ERP-software is een pré (bij voorkeur Snelstart) Wij bieden: • Een zeer afwisselende en uitdagende functie in een snelgroeiend bedrijf • Een prettig en stimulerend werkklimaat in een informele no-nonsense organisatie • Volop ruimte voor eigen initiatief, zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden • Aantrekkelijke primaire en secndaire arbeidsvoorwaarden Solliciteren of meer informatie: Spreekt bovenstaande functie je aan en wil je graag werken in een gezonde informele werkomgeving, stuur of mail dan binnen 14 dagen je sollicitatie, motivatie en uitgebreide CV t.a.v. dhr. Han Munsters. Voor meer informatie betreffende bovengenoemde functie kun je telefonisch contact opnemen en vragen naar Han Munsters. ASG Workwear Industrieweg 18 5753 PC DEURNE T. 0493-712356 E. info@asgworkwear.nl

www.facebook.com/DASVacatures www.twitter.com/DASVacatures

Vergeet uw cv-ketel niet! De koude wintermaanden komen er weer aan. Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk om uw onderhoud aan uw cv-ketel niet te vergeten. Hendriks Installatie en Allround Service B.V. heeft daarvoor twee gespecialiseerde onderhoud- en servicemonteurs voor u ter beschikking. Namelijk Jan Verberne en Ton van Deursen. Voor een afspraak kunt u telefonisch of via mail contact met ons op nemen.

Hendriks Installatie Allround Service B.V. Randweg 9 5711 DJ Someren Tel: 0493-494578 Mail: info@hhinstallatie.nl www.servicehendriks.nl

DID interieurmakers is een jonge dynamische onderneming en heeft zich gespecialiseerd in maatwerk interieurprojecten en turn-key projecten. Ter uitbreiding en ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar een ambitieuze calculator. CALCULATOR – fulltime Functie omschrijving Als calculator ben je voor onze organisatie een belangrijke schakel tussen de interne en- of externe ontwerper, accountmanager, projectmanager, leveranciers en partners. Je maakt zelfstandig verantwoorde calculaties van uren en materialen met bijbehorende kostprijs van waaruit een offerte kan worden opgesteld. Dit doe je aan de hand van bestekken, tekeningen en mondelinge informatie. Uiteraard beoordeel je kritisch deze aangereikte informatie, adviseer je over mogelijkheden/ consequenties en stel je waar nodig de normeringen bij. In je werk heb je voortdurend overleg met overige teamleden. Uiteindelijk draag je zorg voor een taakstellende calculatie. Werkzaamheden -het opzetten van een voorcalculatie -het opstellen van offertes -het behandelen/ prijsaanvragen van de door derden aan te leveren materialen en uit te voeren werkzaamheden -overdracht van projecten naar het bedrijfsbureau -het fungeren als contactpersoon tussen externe partners, leveranciers en interne afdelingen Benodigde kennis Je beschikt minimaal over een mbo werk- en denkniveau en hebt een sterke affiniteit met techniek. Bij voorkeur heb je een opleiding gevolgd richting interieur of hout/meubel. Je hebt ruime ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen een aan onze of de bouwbranche gerelateerde onderneming. Hierdoor heb je inzicht in bouwprocessen, de materiaalsoorten en verbindingstechnieken. Je beschikt over een uitstekend cijfermatig inzicht, analytisch vermogen en voldoende kennis van geautomatiseerde systemen. Kennis van het projectadministratie/ calculatieprogramma Proteus is wenselijk. Daarnaast ben je creatief en oplossingsgericht ingesteld als het gaat om mogelijkheden om te komen tot een realistische calculatie. Je werkhouding kenmerkt zich door concentratievermogen, nauwkeurigheid en teamgeest. Tevens ben je flexibel en stressbestendig. Denk jij ons team te kunnen administratie@didinterieurmakers.nl

versterken?

Stuur

dan

jouw

Voor meer informatie kijk op onze website: www.didinterieurmakers.nl

sollicitatie

naar


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 12

Vac a t u re s

1500m

2

Keukeninspiratie met de nieuwste collecties

Preferent KI is een snel groeiende particuliere varkens ki organisatie. Voor onze hoofdvestiging te Lierop zijn wij op zoek naar:

Laboratorium medewerker m/v ± 15 uur Voor deze functie verwachten wij van de kandidaat;

Geopend

- Minimaal MBO denk en werk niveau - Een positieve inzet - Bereidheid om in de vroege uren te werken - Beschikbaarheid met name in het begin van de week

zondag 17 dec

Vakantie medewerker m/v

van 11.00 - 16.00 u

Wij zijn op zoek naar jongeren vanaf 15 jaar die bij ons in het weekend en in de vakantie periode willen werken. Het gaat om diverse werkzaamheden waaronder ook in het laboratorium. Er moet in de vroege uurtjes gewerkt worden.

INCLUS IEF

Heeft u interesse bel of mail dan vrijblijvend naar: Preferent KI, Peter Bakkers, Tel: 06-53541150, E-mail: peter.bakkers@preferentki.com

ONZE 5 KERNWA ARDEN  Veilig Betaling 8 dagen NA levering/montage  Zeker 5 jaar volledige

GEZOCHT: TECHNISCH PRODUCTIEMEDEWERKER/FULLTIME

Walker biedt: • Een fulltime functie voor 37 uur per week • Verloning volgens onze cao MITT • Een prettige informele werksfeer • Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden • Werkdagen van maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 16.30 uur

tel: 0493-314828

• lezing antroposofie 26 januari www.aniceplace.nl/agenda

• A telier " C lam od e" . N aailes. C . Z eegers 06-5132668 9 c.z eegers@ ch ello.nl • w w w . m assageprak tij k attev eld . nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324.

Bij aankoop

Bij aankoop van €100,- skikleding nu een paar handschoenen t.w.v. €29,50 gratis (m.u.v. akties)

* V aatw asser, w asau tom aat, d roogau tom aat, k ook plaat, k oelk ast, inb ou w apparatu u r d efec t? B el 0 4 9 3 - 6 9 5 6 0 6 v oor h erstel. B ots W itgoed S erv ic e van A €sten. 100,00 skikleding

nu een paar handschoenen t.w.v. € 29,50 Schaatsen al • C ristina' s sc h oonh eid ssalon aanb ieding geldig tot 1-2-2018 gratis (m.u.v akties) vanaf €10,00 tegen inlevering van dez e advertentie gez ich tsb eh andeling voor € 30,- www. cristina-sch oonh eidssalon.nl Schaatsen al79vanaf 06-249 105. € 10,00

BusinessXperts

5751 PC DEURNE

eerlijke netto prijs en een mooie 3D presentatie op

adres, al meer dan 40 jaar een begrip in de Peelregio

AccountXperts is een modern en ambitieus accountantskantoor gericht op het MKB te Someren. Per direct zijn we op zoek naar

(20-24 uur)

Florijn 3 (industrie-terrein Rijt-West)

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 Betrouwbaar Vertrouwd

HR & Salarisprofessional

AccountancyXperts

Walker Campingstyle B.V.

 Duidelijk Direct een

www.keukencentrumberkers.nl

Stel je kandidaat: Heb je interesse in deze functie, stuur je sollicitatie met uitgebreide CV dan z.s.m. naar administratie@walker.nl en wens je meer informatie, neem dan contact op met Piet Sonnemans, onze productieleider, via telefoonnummer 0493-314828. Wil je meer informatie over Walker, neem dan een kijkje op onze website www.walker.nl

Berkers heeft al 12 jaar het Keurmerk Kwaliteit Keukenbranche

info@keukencentrumberkers.nl • Florijn 10 a, Deurne • Tel. 0493 312570

LoonXperts

Jouw profiel: • Je hebt technisch inzicht op minimaal MBO-2 denk- en werkniveau • Je hebt vaker met computers gewerkt en hebt in ieder geval gedegen kennis en ervaring met Word en Excel • Je werkt graag met je handen en bent flexibel in het aanpakken van diverse werkzaamheden • Je bent op zoek naar een baan voor de toekomst • Ervaring met mechanische onderhoudswerkzaamheden is een pré • Affiniteit met confectie- / textielbranche is een pré.

garantie, gratis nastelbeurt na 4 ½ jaar

Functie-omschrijving: Als technisch productiemedewerker ben je allround bezig met het vervaardigen van hoogwaardige voortenten en luifels. Je hoofdtaken bestaan uit het verrichten van werkzaamheden aan de snijtafel, het bedienen van het computergestuurd snijprogramma en het mechanisch onderhoud aan het naaimachinepark waarvoor je intern opgeleid zult worden. Enige ervaring in het onderhoud van machines en motoren in het algemeen en gevoel hebben voor techniek is erg belangrijk voor ons. Het productiewerk aan de snijtafel bestaat uit het in diverse fasen opleggen van de verschillende materialen en daarna worden deze lagen computergestuurd uitgesneden. Tijdens dit geautomatiseerde proces voer je controlewerkzaamheden uit en sorteer je de diverse uitgesneden onderdelen.

 Kwaliteit Keukencentrum

FiscaalXperts

Over Walker: Toen ruim 64 jaar geleden steeds meer mensen het plezier van kamperen ontdekten, startte Walker met de ontwikkeling en productie van kampeertenten in Deurne. Tot op de dag van vandaag is Walker nog steeds het toonaangevende topmerk van weleer! Het moderne atelier, gevestigd in Deurne, is een van de oudste binnen ons land en kenmerkt zich als een echt familiebedrijf. Het produceren van de voortenten, luifels en voorzonluifels is nauwkeurig werk en samen met je collega’s draag je zorg voor het tot in perfectie afwerken van de Walker producten.

groot formaat

Je hebt een HBO opleiding Personeel en Arbeid met bijv. een PDL opleiding. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het adviseren van klanten over verlof en verzuim, re-integratie of in- en uitstroom, het verzorgen van salarisadministraties en het opstellen van managementrapportages. Tevens adviseer je klanten m.b.t het inrichten van de personeels- en salarisadministratie en vertaal je nieuwe wet- en regelgeving naar de klant m.b.t. salaris- en personeelsvraagstukken.

Gevorderde Assistent Accountant (32-40 uur) Je hebt minimaal een HBO opleiding AC of studerend hiervoor en minimaal 2 à 4 jaar werkervaring t.a.v. fiscale en accountancy werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het samenstellen van jaarrekeningen, het opstellen van fiscale aangiften en prognoses, het signaleren van fiscale voordelen en je werkt nauw samen met andere disciplines.

Voor beide functies betreft het een functie waarbij eigenschappen als accuratesse, samenwerking en een flexibele dienstverlening vanzelfsprekend zijn. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, je bent deskundig in je vak en hebt passie voor je vak. Durf jij te ondernemen in je vakgebied en wil je je graag verder ontwikkelen, dan is AccountXperts voor je een nieuwe uitdaging! Meer informatie kun je vinden op de website van AccountXperts: (www.accountxperts.nl) zie vacature. Je sollicitatiebrief met C.V. kun je richten voor 1 januari 2018 aan AccountXperts t.a.v. Guido Hesselmans AA, per e-mail: guido.hesselmans@accountxperts.nl of per post Postbus 142, 5710 AC te Someren. Mocht je vragen hebben over een van bovenstaande functies dan kun je telefonisch contact opnemen met Guido Hesselmans AA, 0492 - 347981 of 06 - 51185058.

AccountXperts B.V. Kerkstraat 4a-4b, 5711 GV Someren • T: 0492 - 347 981 • www.accountxperts.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 13 - Advertorial -

45 jaar Herberghe de Coeckepanne

LIEROP - Herberghe de Coeckepanne is wereldberoemd in Lierop en omstreken. Onweerstaanbaar voor eenieder die zich erdoor laat verleiden. Befaamd bij de échte liefhebbers. Maar vooral, de beste in hun soort: de heerlijke ambachtelijke pannenkoeken van Herberghe de Coeckepanne.

De boerderij waarin de Coeckepanne is gevestigd stamt uit 1892 en werd gebouwd door Hendrikx uit Lierop. In 1972 verbouwde Theo Vinken de boerderij tot pannenkoekenhuis. Jos en Marij Haerkens hebben in 1989 dit unieke concept verder uitgebouwd en groot gemaakt. In oktober 2013 hebben zij de zaak overgedragen aan dochter Annebet en haar partner Gerrit Verhees.

Ambachtelijke pannenkoeken

Al 45 jaar worden de pannenkoeken traditioneel in grote koekenpannen gebakken. Goudbruin, lekker krokant en eenvoudig of rijkelijk belegd met de meest verse, smaakvolle ingrediënten. Er worden zoveel mogelijk (streek)producten van lokale leveranciers gebruikt. Ook wordt er rekening gehouden met speciale wensen en allergenen. De pannenkoeken worden bijvoorbeeld glutenen lactosevrij gebakken.

Specialiteiten

Geen zin in een pannenkoek? Er staan heerlijke Brabantse specialiteiten op de kaart. Zoals een huisgemaakt worstenbroodje, zult, balkenbrij, bloedworst met appel, kaantjes en niet te vergeten de bekende Abramsoep. Kenners uit de hele regio rijden er graag kilome-

ters voor om. Een uniek aperitief is de ‘kersensteeltjesbrandewijn’. Het recept hiervan werd ooit door pater Leopold Verhagen achtergelaten.

Ouderwetse gastvrijheid

Bij de Coeckepanne waan je jezelf terug in het Bourgondische verleden. Het interieur is een schatkamer van antieke voorwerpen met een verhaal, zowel in de Vurherd, de Schuurherd en de Kaarschop. Wie binnenkomt voelt zich meteen thuis. Of je nu gaat voor een avondje romantisch tafelen, een gezellig familie-uitje ter ere van een bijzondere gelegenheid, een onvergetelijke feestavond, Brabantse Koffietafel of een vergadering. En tijdens de zomermaanden is het heerlijk vertoeven op het terras met uitzicht op Lierops bekende koepelkerk. Ook de natuurliefhebber kan rondom Lierop al wandelend, op de fiets, te paard of op de mountainbike zijn hart ophalen.

Feest

Op 12 december was Herberghe de Coeckepanne jarig. Gasten krijgen de komende weken een uniek Coeckekwartet cadeau, een kaartspel voor de hele familie. Dus kom gezellig naar Herberghe de Coeckepanne en geniet van een overheerlijke pannenkoek, ambachtelijk gebakken op basis van een oud familierecept. Er zit alleen één risico aan vast: als je er eenmaal eentje geproefd hebt, wil je niet anders meer… Op naar het 50-jarig jubileum! Kijk voor meer informatie op www.decoeckepanne.nl

Uw kerst- nieuwjaarswens Hét weekblad voor Someren

In de editie van 21 december kunt u weer uw kerst- en nieuwjaarswensen plaatsen. Hieronder treft u een afbeelding op ware grootte aan, waarin uw firma, naam, incl. adres en telnr. geplaatst kan worden. Uw advertentie op deze speciale pagina’s kost € 30,- excl. btw. Uw wens dient uiterlijk maandag 18 december vóór 11.00 uur aangeleverd te zijn via e-mail: advertenties@hetcontact.nl of advertenties@peelbelangonline.nl of tel. 0493-473578. De kerst- nieuwjaarswensen worden opgenomen in ‘t Contact en Peelbelang.

78 x 35 mm

Het is ook mogelijk om deze advertentie door te plaatsen in het Weekblad voor Deurne en het Weekblad voor Gemert-Bakel. Doorplaatsing naar het Weekblad voor Deurne is € 15,– excl. btw en doorplaatsing naar Gemert-Bakel is € 5,– excl. btw.

Kerstmarkt en bakwedstrijd SOMEREN - Bed and Breakfast De Labjeshoeve in Someren organiseert aanstaande zondag in samenwerking met enkele winkeliers en Rousseau Chocolade een kleinschalige kerstmarkt. Ook wordt de winnaar bepaald van de bakwedstrijd Heel Someren Bakt.

Op de kerstmarkt zullen enkele winkeliers uit Someren hun waar aanbieden, zal de Kerstman aanwezig zijn en zullen er volop kerstliedjes gezongen worden. De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het kindertehuis Seeds in His Garden in Kenia. In twee categorieën, boven en onder de 18 jaar, wordt door een jury onder leiding van Bakker van Eijk de winnaar aangewezen van de eerste Heel Someren Bakt. In deze wedstrijd hebben deelnemers die zich hebben opgegeven thuis hun beste baksels gemaakt. Deze worden zondag dus beoordeeld. De wedstrijd en de Kerstmarkt worden gehouden tussen 13.00 en 17.00 uur bij De Labjeshoeve aan de Boerenkamplaan 61 te Someren.

Slagwerkgroep St Willibrordus naar NK LIEROP - De slagwerkgroep van fanfare St. Willibrordus is afgelopen zaterdag gepromoveerd naar de eerste klasse. In Heesch behaalde de formatie uit Lierop onder leiding van John Klaus behalve de promotie ook een ticket voor het NK in Assen binnen.

De slagwerkgroep werd door een driekoppige jury beoordeeld met 86,33 punten waarmee de eerste prijs een feit was. Met de nummers Lunar Cycle, Sambarimba en Extasis wist de slagwerkgroep de jury te overtuigen. Het NK vindt plaats op zaterdag 3 februari 2018 in de Nieuwe Kolk te Assen.

Op de bres voor de bij ASTEN - Leerlingen van het Varendonck College en bijenhoudersvereniging St. Ambrosius bundelen de krachten voor het bevorderen van de biodiversiteit. Vorige week werd daarom volop samen geklust in het waardbos in Asten, zoals het opruimen van takhout, de aanleg van houtwallen, stapelen van stamhout en plant- en snoeiwerk.

Ook werd een bijenhotel gerealiseerd voor allerlei solitaire bijen. De werkzaamheden moeten leiden tot een verbetering van het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de leefomgeving van honing- en solitaire bijen, vlinders en andere insecten. Tevens werden waardplanten geplaatst, goed voor alle zoogdieren, vogels en insecten, en ter bevordering van de biodiversiteit.

Extra steun kunstgrasvelden NWC ASTEN – De gemeenteraad Asten heeft dinsdagavond ingestemd met een extra bijdrage van 113.000 euro voor de aanleg en vervanging van twee kunstgrasvelden bij voetbalclub NWC. Eerder werd al 414.000 euro toegezegd, maar dat bedrag bleek onvoldoende. De nieuwe velden worden voorzien van het veelbesproken rubbergranulaat, een voorstel voor kurk redde het niet. PGA en D66/ HvA willen deze kans aangrijpen om afscheid te nemen van het omstreden bestandsdeel rubbergranulaat, en hielden daarom beide een pleidooi van die strekking. Rubbergranulaat stond eerder landelijk ter discussie vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) oordeelde later dat die risico’s verwaarloosbaar zijn. Zij stellen dat er gewoon op de velden gesport mag worden. Een meerderheid van de raad gaat daarin mee, en dus redde een voorstel voor kurk het niet. Vanwege capaciteitsproblemen en wateroverlast wil NWC het natuurgras op het hoofdveld vervangen door kunstgras. Daarnaast is de toplaag van het huidige kunstgrasveld aan vervanging toe. Totale kosten: zeven ton. Daarvan neemt de gemeente 527.000 euro voor haar rekening, de rest komt op conto van de club.

Spo rt

Hoofdtrainer SV Someren stopt SOMEREN - Jurgen Haan stopt aan het einde van dit seizoen als hoofdtrainer van SV Someren. Hij is bezig aan zijn derde seizoen bij de blauw-witten.

Het contract van Haan loopt ook af aan het einde van het seizoen. De club en de trainer hebben de beslissing in goed overleg genomen.

De oefenmeester heeft aangegeven dat hij dit seizoen vol enthousiasme af wil maken bij SV Someren. Het bestuur zoekt een opvolger. SV Someren staat momenteel tweede in de 2e Klasse F maar heeft minder verliespunten dan de koploper. De wedstrijd van afgelopen zondag werd afgelast vanwege de hevige sneeuwval.

SV Someren treft Sportclub Irene SOMEREN - SV Someren speelt zondag de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Sportclub Irene uit Tegelen. Een relatief onbekende tegenstander, die de laatste tien jaar voornamelijk in de derde klasse speelde. Daarin werden de rood-wit-blauwen vorig seizoen overtuigend kampioen, waarna ze rechtstreeks promoveerden naar de tweede klasse.

De nieuwe trainer van Sportclub Irene is wel een oude bekende voor Someren. Grad Xhofleer was in het verleden o.a. trainer van VOS, in het seizoen 2001-2002 een van de tegenstanders van Someren in de

tweede klasse. Een seizoen waar de blauw-witten met genoegen aan terug zullen denken, want toen werden de Somerenaren ongeslagen kampioen. Die prestatie kan Someren dit seizoen niet meer evenaren, aangezien de laatste thuiswedstrijd tegen Sparta’18 verloren ging. Het team van coach Jurgen de Haan, die na dit seizoen afscheid neemt van onze vereniging, moet zich echter niet te veel spiegelen aan die wedstrijd. De eindstand van Someren-Sportclub Irene zal zondag omstreeks 16.00 uur bekend zijn. De wedstrijd op sportpark De Potacker begint namelijk al om 14.15 uur.

Someren uit bekertoernooi DEURNE - SV Deurne heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van de districtsbeker. De Deurnenaren wonnen vorige week donderdag op sportpark De Kranenmortel van tweedeklasser SV Someren, na penalty’s. Na de reguliere speeltijd was het 2-2.

Beide teams waren aan elkaar gewaagd. SV Someren kwam al na acht minuten op 0-1. Wesley van de Boomen schoot van afstand binnen. Eersteklasser SV Deurne kwam in de 23ste minuut langszij. Harm van

der Steen scoorde na een misverstand in de Somerense defensie. 1-1 was tevens de ruststand. In de tweede helft zette Fabio Peters Someren weer op voorsprong: 1-2 in de 58ste minuut. Ruhenry Martina maakte in de 74ste minuut gelijk, na een mooie assist van Parfait Luwawa. 2-2 was ook de eindstand. Penalty’s moesten de beslissing brengen. Ook daarin waren beide teams zeer aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk was SV Deurne na maar liefst acht strafschoppen per team de gelukkigste (8-7).

SV Lierop tegen SVSH LIEROP - Is het voordelig geweest voor Lierop dat de wedstrijd vorige week tegen Ondo werd afgelast? Dat zullen we nooit weten maar Lierop zit in een goede flow en zou vol vertrouwen zijn afgereisd voor de wedstrijd tegen de mannen uit Heusden. Van de andere kant hebben de pijntjes van enkele spelers wat meer tijd gekregen om te helen en kan de ploeg van trainer Harald van Doorn zondag misschien op volle sterkte aantreden tegen SVSH, de ploeg uit de Hei.

Op volle sterkte zegt niet alles want de vervangers hebben zich in de afgelopen wedstrijden prima staande gehouden. Dat is een gunstige zaak want de selectie van Lierop is niet bepaald ruim te noemen. Zondag dus tegen SVSH, na SSE is dit de 2e derby voor Lierop in deze competitie met een prachtige indeling. Door de vele afgelastingen van de afgelopen weken is de stand een beetje onoverzichtelijk geworden maar Lierop staat er niet slecht voor na de zeges op Mifano en Ospel. Wint de ploeg zondag ook dan nestelt het

zich stevig in de middenmoot. Hoe anders is de situatie voor SVSH. Met vier punten uit acht wedstrijden staat het onderaan en snakt het naar punten. Het debuut in de 4e klasse valt niet mee en nu al kan bijna de conclusie getrokken worden dat het voor de ploeg uit de Hei een hele klus zal worden om zich te handhaven. SVSH wordt nooit echt weggespeeld maar heeft moeite met scoren. De wedstrijd van komende zondag leeft enorm in beide dorpen en als het weer nu wel mee werkt zullen vele aanhangers getuige willen zijn. Lierop wil de goede serie een vervolg geven en een goede uitgangspositie creëren voordat de winterstop begint. SVSH zal er alles aan doen om hier een stokje voor te steken want het heeft alleen maar baat bij een overwinning. Na de wedstrijd is een onderling feestje geregeld, hopelijk kunnen de spelers en supporters onder het genot van een pul bier nakaarten over een fraaie en spannende pot voetbal. De wedstrijd begint om 14.15 uur op sportpark De Renkant in Lierop. Zorg dat je op tijd bent want vol=vol.

Mark Lommen langer bij SV Ondo HEUSDEN - SV Ondo heeft het contract van hoofdtrainer Mark Lommen met één jaar verlengd. Lommen mag zich daarmee opmaken voor zijn vierde seizoen bij het vaandelteam in Heusden.

Met Lommen heeft SV Ondo al een tijdje een succestrainer aan boord. In zijn eerste seizoen wist hij direct het kampioenschap binnen te slepen. Het seizoen daarna, op een niveautje hoger, lukte het op een haar na om via de nacompetitie naar de derde klasse te promoveren. Na een moeizame start dit seizoen - de eerste drie duels werden allemaal verloren - hebben de Heusdenaren het inmiddels weer aardig op de rails. En met de huidige zesde plaats liggen de bovenste regionen nog steeds binnen handbereik. Het bestuur en Lommen gaan daarom graag met elkaar verder.

Mark Lommen.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 14

Model:

Prijs

Km-stand Bouwj.

Fiat Punto 1.2i

84.106 03-’07

€ 3.950,-

Opel Agila 1.0i

96.269 08-’05

€ 2.450,-

2.791 02-’14

€ 9.950,-

autobedrijf

Opel Agila 1.0i

Kerst Kerst chocolade chocolade voor voor uzelf, uzelf, om om weg weg te te geven geven of of als als smakelijke surprise voor smakelijke surprise voor uw uw zakenrelaties zakenrelaties of of collega’s. collega’s.

• Lierop

100.549 07-’12 € 10.750,-

Opel Astra 1.4i 5D

H oAstra g e w Station e g 2 9 Aut. L i e r o p 51.223 • 0 4 9 209-’15 3 3 1 4€318.450,2 Opel

w w Ew1.0 . kTurbo n o o p s -84.932 l i e r o04-’15 p . n l€ 10.950,Opel Corsa Opel Insignia 1.6i turbo

160.333 07-’10 € 10.950,-

Opel Zafira 1.8i 16V

176.064 01-’03

autobedrijf

89.949 03-’12 € 14.450,-

Opel Zafira Tourer 1.4T

145.340 08-’13 € 12.950,-

T e l . 0 107 492 Peugeot

SINT chocolade

€ 2.750,-

Opel Zafira Tourer 1.4T

• Lierop

per stuk tuk perr s pe stuk

147.453 11-’08

€ 8.950,-

a ucaddy t o b eRolstoel drijf Volksw.

245.791 11-’10

€ 9.250,-

Ook voor bedrijven. Verras uw relaties of medewerkers.

5 € 2,9 5 ,9 2 € ,9 €2 5

331432 • ww w . k n o o p03-’14 s - l i e r o p€. n6.250,l 105.530

Suzuki Grand vitara 2.0i

Tablet / Wensplaat Tablet Tablet // Wensplaat Wensplaat

vanaf af van vanaf

• Lierop

Kijk voor meer informatie en foto’s op onze website!

0 € 5,5 0 ,5 5 € ,5 5 € 0

H o g e wHogeweg e g 2 9 L i 29, e r o5715 p • 0 4 9Lierop 2 331432 PT w w w. k n o o p s - l i e r o p . n l

Tel.: 0492 - 33 14 32 • www.knoops-lierop.nl

vanaf af van vanaf

0 € 3,5 0 ,5 3 € € 3,50

Verras uw zakenrelaties Verras uw zakenrelaties of medewerkers Verras uw zakenrelaties of medewerkers of medewerkers

- ruwbouw/nieuwbouw - aanbouw/verbouw - renovatie - regiewerken

Sittard (2x), Echt, Eijsden, Geleen, Gulpen, Heerlen,JV Landgraaf, Maastricht Makado Beek, Panningen, Roermond, Someren, Stein, Venlo, Venray, Weert Loovebaan 5, 5712 Someren, T. (2x), 0493 820 395, someren@rousseau.nl Sittard (2x), Echt, Eijsden, Geleen, Gulpen, Heerlen, Landgraaf, Maastricht (2x), Makado Beek, Panningen, Roermond, Someren, Stein, Venlo, Venray, Weert Sittard (2x), Echt, Eijsden, Geleen, Gulpen, Heerlen, Landgraaf, Maastricht (2x), Makado Beek, Panningen, Roermond, Someren, Stein, Venlo, Venray, Weert

www.rousseau.nl www.rousseau.nl www.rousseau.nl

Uw specialist in ruwbouw maar het complete pakket, inclusief afbouw, behoort ook tot de mogelijkheden. Wij maken een vrijblijvende offerte die past binnen ieder budget. Het gebruik van materieel (eigen bouwkraan, steigermateriaal, machines, stutten enz.) stellen wij tijdens de bouw dan gratis ter beschikking.

www.daspublishers.nl | www.hetcontact.nl | www.peelbelangonline.nl

CROOYMANS

Bel ons voor een afspraak.

Bouwbedrijf Hollanders

rioolontstopping

Kerkendijk 102 5712 EW Someren-Heide 0493-47 28 53 06-215 00 126 www.hollanders-bouwbedrijf.nl

en rioolinspectie rioolontstoppingen en rioolinspectie

dakbedekkingen

Half Elfje 16, 5711 ES Someren, tel. (0493) 49 45 39

nieuwbouw - renovatie

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne ✬ Voor al uw dakwerken Telefoon 0493 31 18 10 - Fax 31 21 39 ✬ Bitumeuze daken info@crooijmansdak.nl ✬ Zinkwerken en goten ✬ Lichtkoepels ✬ Erkend Polygum dealer ✬ 10 jaar verzekerde Polygum dakgarantie ✬ Gratis dakinspectie ✬ Vrijblijvende offerte

Kanaalstraat 101c, 5711 EG Someren, tel. (0493) 49 45 39 www.rioolsomeren.nl

21%

BTW-VRIJ KOPEN

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 39 * Telefoon 0493OP - 31 DE 18 10HELE - Fax 31 COLLECTIE 21 39 info@crooijmansdak.nl 229063

ZONDAG 17 DECEMBER ALLE FILIALEN OPEN

+ NOG EXTRA 20% KORTING HÄLSING BOXSPRING 1.000

HÄLSING BOXSPRING 11.000

Complete vlakke/elektrische boxspring Hälsing 1.000, 3.000 of 5.000

Complete “deelbare” vlakke/elektrische boxspring Hälsing 11.000, 13.000 of 15.000

- incl. hoofdbord - incl. gestoffeerde vlakke/elektrische boxen - incl. gestoffeerde pocket-matrassen - incl. comfort-topper - kleur na keuze

- incl. hoofdbord - incl. gestoffeerde vlakke/elektrisch boxen - incl. gestoffeerde pocket- matrassen - incl. comfort- toppers - kleur na keuze

Elektrische uitvoering 1295.- nu vanaf 1071.-

www.slaapcentrum.nl Zet en drukfouten voorbehouden. * Aktie geldt niet voor reeds geplaatste orders en andere lopende aanbiedingen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

795,Nu met BTW-korting v.a.

657.-

Elektrische uitvoering 1695.- nu vanaf 1121.-

1195,Nu met BTW-korting EN inlevering van uw polisnummer v.a.

791.-

Voor bezoek aan huis mail naar: afspraak@slaapcentrum.nl Helmond 0492 - 52 08 80 • Roermond 0475 - 33 51 09 • Geleen-Sittard 046 - 410 71 00 • Maastricht-Gronsveld 043 - 363 05 25


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 15

WINTERWANDELREIS HOLZGAU – Oostenrijk

Genieten...

In het winterse berglandschap van het wondermooie Lechtal, is het aangenaam vertoeven, zeker ook in de wintermaanden. In een dal waar traditie nog hoog staat aangeschreven kunt u sportieve-dgn beleven tussen de hoge besneeuwde bergtoppen! Ontdek de schitteringen van de bevroren Lech, terwijl u wandelt over sneeuwgeruimde wandelwegen of een spoor trekt op een van de verlichte langlaufloipes. ontdek de natuur in al zijn winterpracht en geniet van een actieve winterse vakantie in Holzgau!

7-dgn op basis van halfpension

€ 560,-

Vertrekdata: 7 januari en 18 maart

CARNAVALSREIS PRAAG

CARNAVALSREIS BERLIJN

Vertrekdatum: 10 februari

Vertrekdatum: 10 februari

Kom, laat u verleiden en breng een bezoek aan deze prachtige stad! Kom, en laat u verrassen! Tijdens deze 5-daagse reis naar Praag laat een deskundige gids u kennis maken met de belangrijkste bezienswaardigheden van Praag. U bezoekt o.a. de Oude Stad (historisch stadscentrum), de Praagse Burcht en het Burchtcomplex van Vysehrad.

5 dagen op basis van logies/ ontbijt € 285,-

Berlijn maakt op iedereen een grote indruk en laat de bezoeker niet meer los! Reis met ons mee en breng op de heenweg een bezoek aan ‘Gedenkstätte Sachsenhausen’ in Oranienburg. In Berlijn maken we o.l.v. een deskundige gids een grote rondrit door Berlijn, bezoeken we de ‘Berliner Fernsehturm’ en brengen we tot slot een bezoek aan het complex van Sanssoucci in Potsdam.

5 dagen op basis van logies/ ontbijt € 315,-

CARNAVALSREIZEN NIEUW

KATWIJK AAN ZEE Nederland

RATTENBERG Duitsland

RIJS Nederland

Vertrekdatum: 10 februari

Vertrekdatum: 10 februari

Vertrekdatum: 10 februari

€ 490,-

5-dgn halfpension

6-dgn halfpension Hotel nabij centrum!

KRAKAU Polen Vertrekdatum: 10 februari 9 dgn halfpension

€ 410,-

5-dgn volpension Incl. bezoek Hummeltjesfabriek!

BAD STEBEN Duitsland Vertrekdatum: 10 februari

€ 725 ,-

6-dgn halfpension

€ 430,-

BOURNEMOUTH Engeland Vertrekdatum: 11 februari

€ 425,-

6-dgn halfpension

€ 475,-

WINTERSE OOSTZEECRUISE & HELSINKI Finland

CELLE Duitsland

DISNEYLAND PARIJS Frankrijk

Vertrekdatum: 10 februari

Vertrekdatum: 10 februari

Vertrekdatum: 16 februari

7-dgn halfpension

€ 725,-

5-dgn halfpension

€ 410,-

ZELL AM HARMERSBACH Duitsland

KATWIJK AAN ZEE & LEIDEN Nederland

Vertrekdatum: 10 februari

Vertrekdata: 16 en 17 februari

6-dgn halfpension

€ 450,-

2-dgn halfpension

Incl. Soldaat van Oranje!

€ 225,-

BINNENKORT VERKRIJGBAAR:

VAKANTIEGIDS

€ 235,-

CARNAVALSREIS DRESDEN

Tijdens deze mooie 5-daagse stedenreis naar Dresden maken we o.l.v. een deskundige gids kennis met de stad. Hierbij zullen vele bekende bezienswaardigheden aan bod komen. Tevens rijden we via de ‘Sächsische Weinstraβe’ naar het stadje Meiβen voor een bezoek aan de ‘Staatliche Porzellan Manufaktur Meiβen’. Tot slot brengen we een uitgebreid bezoek aan Leipzig. Vertrekdatum: 10 februari

2 dagen logies/ ontbijt

5-dgn logies/ontbijt € 295,-

2018!!

CARNAVALSREIS LONDEN

Londen heeft ontzettend veel musea, theaters, pubs en restaurants. Daarnaast is Londen een echte winkelstad. Maar ook ’s avonds wanneer vele gebouwen en bruggen prachtig zijn verlicht, is het goed toeven in deze wereldstad. Tijdens deze 4-daagse reis maken o.l.v. een deskundige NL-talige gids een grote rondrit door de stad. Tevens is er voldoende vrije tijd om de stad op eigen gelegenheid te verkennen. Op de terugweg maken we nog een extra stop in Canterbury. Vertrekdatum: 10 februari

4 dagen op basis van logies/ontbijt € 299,-

tel.: (077) 3071988 www.ghielen.nl

ISO 9001


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 16

JAAR

Daar word je nog steeds wijzer van

P rettige Feestdagen

, 5 28 329,-

OLED ULTRA HD 4K TV

2499,-

1999,-* KOFFIE VOLAUTOMAAT | ECAM 20.110.B

OLED ULTRA HD 4K TV | OLED55C7

• Zet snel een kopje koffie van vers gemalen bonen • Koffiesterkte met draaiknop instelbaar • Gemakkelijk te reinigen dankzij het

• • • •

automatische reinigingsprogramma

55” (139 cm) OLED Ultra HD 4K TV Ervaar de ongeëvenaarde beeldkwaliteit van de zelfoplichtende pixels van LG OLED TV Active HDR-technologie optimaliseert HDR-beelden per scène voor een levensechte kijkbeleving Energieklasse A *Prijs na 500,- kassakorting

99,129,-

24

5 9 , +

GOURMETSTEL | 162725

• Combinatie van raclette-, gourmet- & grillset in één • 6 pannetjes met anti-aanbaklaag • Afneembare ronde grillplaat

GRATIS 2e kaartje vo Hans & Grietjor de Musical e t.w .v. 19,50*

*Na registratie via Princess

*

E-READER | AURA

• 6” (15,2 cm) Carta E-Ink touchscreen waardoor u ook in het felle zonlicht comfortabel kunt lezen • 4GB intern geheugen: ruimte voor zo’n 3000 boeken • Accuduur van max. 2 maanden *Excl. 0,85 thuiskopieheffing

Access

oiretip:

Ko sleepcboo ver voor 29 ,95

l n t. er p x E p o k ij k f o el k in w e Kom naar d ! en g in d ie b n a a st er k r ee m el ve g o n voor BLUETOOTH SPEAKER | GO

baar Verkrijg ere d r in mee n r u kle e

• Max. 5 uur afspeeltijd door ingebouwde accu • Makkelijk mee te nemen • Draadloos bellen via microfoonfunctie

29,-

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 24 december 2017.

Expert Asten Burgemeester Ruttenplein 1, (0493) 692541 facebook.com/ExpertAsten

KOOPZONDAG 17 DECEMBER VAN 13.00 17.00 UUR

DOORLOPENDE KOOKDEMO


14 december 2017 We e k pagina 17

50

W W W . H E TC O N TA C T. N L

Expositie over klokkenroof in Tweede Wereldoorlog groots geopend

‘Vernietiging cultureel erfgoed raakt mensen’

Links gedeputeerde Henri Swinkels, rechts Luc Rombouts.  ASTEN - In het Klok & Peel Museum in Asten is vorige week donderdag de expositie Klokkenroof geopend. Gedeputeerde Henri Swinkels onthulde samen met Luc Rombouts een van de informatiepanelen van de tentoonstelling. De klokkenroof vond precies 75 jaar geleden, tijdens de Tweede Wereldoorlog plaats.

door Willie Thijssen

& Peel dus een inkijkje in een van die oorlogsverhalen, waarbij 6.700 Nederlandse kerktorens zonder klok kwamen te zitten. De Duitsers maakten van deze bronzen luidklokken grondstoffen voor de wapenindustrie. Ook in de Peelgemeenten had dat flinke impact, die duidelijk wordt gemaakt in de expositie in het Astense museum.

Professioneel en modern

Niet iedere geroofde klok veranIn bezet Nederland werden van eind derde in wapentuig. Na afloop van 1942 tot en met de zomer van 1943 in de oorlog bleek dat een aantal de totaal 6.700 klokken uit kerktorens bezetting had overleefd. Hun tegehaald en door de Duitsers afgerugkeer werd omringd met feestevoerd en omgesmolten tot wapens. lijke optochten en processies. Stilte De expositie vertelt het verhaal van maakte plaats voor deze grootschalivreugde en muziek. ge roof en legt een ‘Cultuur is wat Mede dat maakt de vergrootglas op de ons mensen klokkenroof tot een gevolgen in de Peel. bijzonder verhaal. De expositie is tetot mens maakt’ De focus is gelegd op vens een voorproefde Brabantse en Limburgse Peelgeje op Crossroads Brabant. In 2019 meenten, maar ook voorvallen in de wordt in heel de provincie herdacht rest van Nederland komen aan bod. dat Zuid-Nederland 75 jaar geleDe tentoonstelling is professioneel den werd bevrijd. Nu al geeft Klok

(Foto: Hein van Bakel) en modern vormgegeven. De expositie is tweetalig en is daardoor ook geschikt voor internationale toeristen, oud-strijders en emigranten die na WO II naar de VS en Canada zijn vertrokken.

Boek

Naast het bekijken van de vele foto’s en voorwerpen kunnen bezoekers ook naar verhalen van ooggetuigen luisteren. De expositie is tot eind volgend jaar in de centrale hal van het museum te bezichtigen tijdens de gebruikelijke openingstijden van het museum. En behalve via de expositie wordt de klokkenroof ook belicht in een boek, samengesteld door de Astene schrijver/journalist Piet Snijders en klokkendeskundige Elly van Loon-Van de Moosdijk. De oplage is 2.000 exemplaren en te koop voor 9,95 euro. Gedeputeerde Henri Swinkels ontving het eerste exemplaar. Swinkels gaf aan dat de tentoonstelling en het boekwerk prima passen in het provinciale Crossroads-verhaal dat pas in 2019 - 75 jaar na de bevrijding van Noord-Brabant - breed wordt uitgerold. Piet Snijders zei dat de timing voor de expositie over de klokkenroof nu perfect is. “De klokkenroof was tussen november 1942 en de zomer van 1943. Precies 75 jaar geleden. We moesten het nu doen, want in 2019 zou het mosterd na de maaltijd zijn. Bovendien zijn in 2019 nog heel veel andere verhalen te vertellen.”

Luc Rombouts, bestuurslid van het Astense museum en onlangs aangesteld als directeur van de Singing Bronze Foundation vertelde vervolgens dat het verhaal over de klokkenroof bij veel mensen bekend is. “Dat komt omdat het vernietiging van cultureel erfgoed is. Dat raakt mensen. Cultuur is wat ons mensen tot mens maakt.”

Peel Academie

Museumvoorziiter Van der Loo maakte ook bekend dat cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers de inhoudelijke leiding krijgt over het nieuwe onderdeel Peel Academie, het centrum voor Peelstudies en Storytelling. Naast de eerder opgerichte Singing Bronze Foundation waar Luc Rombouts als directeur is aangesteld - zorgt de Peel Academie voor een verdere verbreding van de Drieluik functie van Museum Klok & Peel. De expositie over de klokkenroof is De Peel Academie moet het vervoor het museum zelf de start van een bindende element vormen voor het drieluik, lichtte museumvoorzitter erfgoed van de Peel in de breedste Harry van der Loo toe. Na Klokkenzin van het woord. “Hiermee gaan roof besteedt het museum aandacht we als museum verder inhoud geaan Death Valley, verwijzend naar ven aan een nieuwe de regio tijdens de toekomst”, aldus Tweede Wereldoor‘In 2019 zijn nog Van der Loo. Onder log. Deel drie is het heel veel andere leiding van Rooijakproject rond Arlingkers zal de Peel Acaton: de begraafplaats verhalen te vertellen’ demie onder meer in Washington. Daar ook samenwerking zoeken met het staat een carillon dat geschonken is Regionaal Historisch Centrum Einddoor het Nederlandse volk aan de hoven en de heemkundekringen in Amerikaanse bevrijders. Het carillon de Peel. wordt binnenkort opgeknapt.

Angelusklok

Elly van Loon-van de Moosdijk overhandigt het boekje Klokkenroof aan gedeputeerde Henri Swinkels. Het boekje is naar aanleiding van de expositie geschreven door Elly van Loon en Piet Snijders.  (Foto: Hein van Bakel)

Tijdens de opening van de tentoonstelling vertelde Fried van den Brand uit Sint-Oedenroode hoe hij als 9-jarig jongetje met eigen ogen zag dat de klokken van de Sint-Martinuskerk werden afgevoerd. “Het was half december 1942. Er heerste een angstige sfeer in de sacristie. Ik weet nog dat de kapelaan in gesprek ging met de Duitsers en dat uiteindelijk de Angelusklok mocht blijven. Dan hadden we in ons dorp met Kerstmis tenminste nog het geluid van één klok. De rest van de klokken werd afgevoerd. Via station Tilburg naar Hamburg.” Van den Brand heeft er na zijn pensioen zijn levenswerk van gemaakt om de kerk weer te voorzien van luidklokken. Dat is hem gelukt. En meer zelfs: vorig jaar heeft de kerk zelfs een carillon gekregen.

Na de officiële opening konden de gasten de tentoonstelling bekijken, waaronder de familie Eijsbouts van de Astense klokkengieterij.  (Foto: Hein van Bakel)


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 18

Trendy

Trend 3: Houten kerstdecoratie in de boom Houten accessoires geven je huis een warmer gevoel én het is een van de trends in 2017. Kies jij voor de authentieke kerstboom in je huis? Versier deze dan met houten kerst-

Trend 5: De kerstboom als accessoire Is er in jouw interieur geen ruimte voor een grote kerstboom? Niet getreurd… een van de trends in 2017 is een kleine kerstboom als accessoire. Zo hoef je dus geen complete spar in huis te halen, maar volstaat dit jaar ook een kleine kerstboom in je woonkamer. De kerstdecoratie kerstboom vind je onder anderen van metaal, keramiek en van hout.

kunststof panelen houten vloeren

Nieuw model binnendeuren Nieuwendijk 84 5712 EN Someren T. 0493 491 419 www.amaas.nl

op voorraad

Tuin visie producten www.tuinvisie.nl

Openingstijden tijdens de kerstvakantie Woensdag 27 december tot en met vrijdag 5 januari zijn wij geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur. 1ste, 2de kerstdag, 1 januari, zaterdag 23 en 30 december en zaterdag 6 januari zijn wij gesloten. Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u. zaterdag 7.00 - 13.00 u.

Bron: woontrendz.nl

bouwhout

0133434

Openingstijden: Maandag: 12:00u tot 17:00u Dinsdag tot vrijdag: 10:00u tot 17:00u Zaterdag: 10:00u tot 16:00u

Openingstijden: Maandag: 12:00u tot 17:00u Dinsdag tot vrijdag: 10:00u tot 17:00u Zaterdag: 10:00u tot 16:00u

Wij wensen u fijne feestdagen! 100x121 Tussen kerst en oud & nieuw zijn Trendy Wonen wij elke dag geopend met extra acties! Kijk voor de acties op onze website of kom naar de showroom. Adres: Burg. Wijnenstraat 71A 5721AH Asten

Tel: 0493-688454 Mail: info@agaterras.nl

Adres: Burg. Wijnenstraat 71A 5721AH Asten

Tel: 0493-688454 Mail: info@agaterras.nl

PAASACTIE!!! Bij A.G.A. Terras is het een hele week Pasen! Kom in de week van de 2e paasdag Maandag (28 maart) tot Zaterdag (2 April) naar de showroom en profiteer van onze spectaculaire acties!

PAASACTIE!!!

Een aantal voorbeelden hiervan: Bij A.G.A. Terras is het een hele week Pasen! Kom in de week van de 2e paasdag Maandag (28 maart) tot Zaterdag (2 April) naar de showroom en profiteer onze spectaculaire acties! - Bij van aankoop van een terrasoverkapping een gratis terrasverwarmer

Tijdelijk alleen te bereiken op 0654967860

- Bij aankoop van een glazenschuifwand een gratis terrasverwarmer Een aantal voorbeelden hiervan: - Gratis reinigingsmiddel opmaat - Bij aankoop van een terrasoverkapping gratis terrasverwarmer - een Vele korting op ons aanbod - Bij aankoop van een glazenschuifwand een gratis terrasverwarmer - Gratis reinigingsmiddel opmaat - Vele korting op ons aanbod

WWW.AGATERRAS.NL

WWW.AGATERRAS.NL

Kunststofkozijnen Serredaken

Douglas hout

plafond panelen

Trend 4: Lichtgevende bloempot Versier je kerstboom eenvoudig en naturel en laat hem opvallen met een lichtgevende bloempot. Ook dit is een van de trends van dit jaar. Om de boom mooi naturel te houden kun je het beste kiezen voor kleine, warm witte kerstverlichting in de kerstboom.

dakpannen

binnen deuren

Trend 2: Olijfgroen in de boom In 2017 zagen we de kleur olijfgroen al vaker langskomen. Dit is een van dé kleuren van dit jaar. Nu kun je dus ook kerstballen en andere kerstdecoratie in deze trendkleur krijgen.

ballen voor een gezellige warme boom.

betonvloeren

buiten deuren

Trend 1: De houten kerstboom De houten kerstboom is niet weg te denken uit het moderne interieur. Zo zie je kerstbomen van steigerhout, kerstbomen van houten takken en kerstbomen van andere houtsoorten langskomen. Je kunt zo’n kerstboom natuurlijk zelf maken en je materiaal hiervoor bij de bouwmarkt halen, maar je kunt hem ook gewoon kopen.

isolatie

houten kozijnen

De nostalgische kerstboom zal wellicht nooit uit onze huiskamer verdwijnen, maar we zien wel steeds vaker dat deze authentieke boom plaatsmaakt voor modernere versies. Een echte trend onder de ‘moderne kerstbomen’ is de houten kerstboom. Maar naast de houten versie, zijn er ook nog vele andere alternatieve kerstbomen. Ook de versiering van de kerstboom wordt steeds moderner. Dit zijn dé kerstboomtrends van 2017!

stenen

Hout- en bouwmaterialenhandel

buiten parket

Dé kerstboomtrends

cement

kunststof kozijnen

WONEN

zand

Burg. Wijnenstraat 71A 5721AH Asten

Tel: 0493-688454 info@agaterras.nl

meranti

plaatmateriaal

tuinhout

plinten

architraven


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 19

TrendyWONEN

INTERIEUR

GEVELBEKLEDING

HOUT

VLOEREN/WANDEN

PLAATMATERIAAL

PLAFONDS

SHOWROOM

DEUREN

Bezoek de eu ni wweebshop

DEURBESLAG

Wij zijn gesloten van 23-12-2017 t/m 01-01-2018

Fijne Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar!

Houthandel Looijmans Kerkendijk 32 5712 EV Someren

0493 - 492561 verkoop@onthoutons.nl www.onthoutons.nl

TEMPUR PAST ZICH PERFECT AAN UW LICHAAM AAN, WAARDOOR U ZICH HELEMAAL GEWICHTLOOS VOELT Geen twee personen zijn hetzelfde. We zijn allemaal verschillend qua lengte, gewicht en lichaamsbouw. En, we slapen ook allemaal anders. Het in eerste instantie door NASA ontwikkelde TEMPUR ® materiaal past zich volledig aan de contouren van uw lichaam aan, het absorbeert beweging en werkt drukverlagend waar u het nodig heeft. aanbevolen door huisartsen

2e BEDBODEM

50% *

KORTING *vraag

. naar de voorwaarden

2e KUSSEN

2e MATRAS

50%

50%

KORTING * *vraag

naar de voorwaarde n.

KORTING *vraag

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 u. zaterdag 9.00-16.00 u. vrijdag koopavond tot 21.00 u.

rden. naar de voorwaa

Nieuwendijk 60 - Someren-Eind Tel: 0493-491254

w w w. va n d e n e i j n d e. n l

Meubelen, slapen, vloeren, raamdecoratie, rolluiken, zonneschermen, screens, verandadaken en horren.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 20

• KERSTSTUKKEN • KERSTBOEKETTEN • DECORATIE • CADEAU ARTIKELEN

KOOPZONDAG 17 DECEMBER MOEDERDAGBOEKETTEN Grote keuze VALENTIJNSBOEKETTEN VAN 12.00-16.00 PLANTENARRANGEMENTEN Tuincentrum WIJNEN v.o.f. PERKKUIPPLANTEN Hazeldonk 12 - 5721 TA ASTEN - Tel. 0493 - 69 21 63 www.wijnenasten.nl OLIJFPALMBOMEN KAMERPLANTEN BotermalsPOTTERIE Paardenvlees

Paardenvlees van echte TOPKWALITEIT Tuincentrum WIJNEN v.o.f. € 12,95 Paardenstukjes kilo Hazeldonk 12 - 5721 TA ASTEN - Tel. 0493 - 69 21 63 Paardenlappen kilo € 13,95 www.wijnenasten.nl Paardenlende kilo € 15,95 Paardenkogelbief kilo € 18,95 Paardenhaas kilo € 28,50 Slagerij & Vershof Ad Wilde Geysendorfferstraat 1D Winkelplein Straakven Helmond Tel. 06-84156694 www.slagerijwilde.nl Openingstijden: Ma - Vr. 08.30 - 18.00 uur en Za. 08.30 -16.00 uur. Zie ook: www.respectfullife.com

Uw paardenvlees thuisbezorgd? Kijk op www.paardenvleesthuisbezorgd.nl

GSO deurne visite.pdf 1 24-12-2015 14:14:48

• Dia's inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102. • Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl

• Compu terh u lp, compu terles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl H ans B erkers, 0493-380229 of 06-29315869.

GOOS SATELLIET ONTVANGST DEURNE

Vloeieindsedreef 6 - Deurne - Tel. 0493-313091 / 06-53537725 www.autobedrijftabor.nl Ford LTD 6,6 automaat .........................................................1973 Ford courier 1,8 d rolstoelvervoer ...........................................1998 Jeep Grand Cherokee 5,7......................................................2005

Jeker 13 - 5751 TT Deurne - 0493 380 287 - info@gsodeurne.nl

Tandartspraktijk Liessel Al 25 jaar een vertrouwd adres

Mercedes 600 SEL V12 automaat ............................................1993 Mercedes E 200 CDI ............................................................2005 Opel Meriva 1.6 automaat.....................................................2003

www.gsodeurne.nl

Renault Megane 1,6 ............................................................2004 Seat Alhambra ..................................................................1999

Pasfoto’s

Suzuki Wagon R .................................................................2007 Tractor Massey harris ..........................................................1950

voor officiële documenten Paspoort/Rijbewijs/ID

8 foto’s 6 euro

Bel voor een afspraak:

Keizerstr 19 Someren Inkoop

06 124 25 684

en

Diverse laaggeprijsde auto’s met APK-keuring.

KOOPZONDAG 17 DECEMBER 13.00-17.00 UUR

BOXSPRING

ver koop

AUTO’S Wij zijn al meer dan 25 jaar dé tandartspraktijk van Liessel. Een gemoedelijke, kleinschalige praktijk. Met een ervaren tandarts en vriendelijke assistentes. We zitten in Liessel en we blijven in Liessel. Een tandarts dichtbij, dat is altijd praktisch. Dat wilde we toch nog maar een keer laten weten. voor als u nog een tandarts zoekt... Ja, wij nemen nog patiënten aan.

Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond gebit voor 2018! Kloosterhof 1a 5757 AH Liessel Telefoonnr.: 0493-344038 www.tandarts-deurne-liessel.nl

Tel. 06-53585527 www.hebbenautos.nl

NIEUW NIEUW NIEUW Hebben auto’s in Deurne Leembaan 45 Geopend elke zaterdag van 10 tot 17 uur rest op afspraak Keuze uit 30 auto’s

Fiat Fiorino 1.3 MJ Basis Kia Rio 1.4 Seven Mini Mini 1.6 One AIRCO Mercedes-Benz B-klasse 160 BlueEFFICIENCY Mini Mini 1.4 One Pepper Opel Agila 1.2 Enjoy Opel Astra Sports Tourer 1.4 Cosmo Opel Corsa 1.2 EcoFlex Selection Suzuki Swift 1.5 Exclusive Toyota Aygo 1.0 VVT-i Comfort

Leembaan 45, Deurne

2009 2011 2005 2011 2007 2008 2012 2016 2005 2012

Nu vanaf

€1199,-

- Gestoffeeerd hoofdbord in doorgestikte vakken 140-, 160- of 180cm. - 2 x onderbak met bonell-binnenvering. - 2 x meegestoffeerde pocketveringsmatras. - 1 x HR-koudschuim topper 140-, 160- of 180x200cm. Meerdere stoffen en leatherlook alsook in 210- en 220cm leverbaar.

VLIERDENSEWEG 10, DEURNE

T: 0493-311542 www.jongwonenslaapcomfort.nl di. t/m do. 10.00 - 18.00 • vr. 10.00-20.00 • za. 10.00-16.00 uur

Vlierdenseweg 10 5753 AD Deurne T: 0493-


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 21

Kerst m i s Asten in Kerstsfeer

Lichtjesroute wordt jaarlijks evenement door Maarten Driessen

Hulp van Astenaar

Deelnemers kunnen tussen 18.00 uur

SOMEREN - Het Somerens Dameskoor, Mannenkoor De Nachtegaal en Muziekvereniging Somerens Lust verzorgen aanstaande zondag het Kerstconcert in de Lambertuskerk in Someren.

Muziekvereniging Somerens Lust komt met het koperkwintet en het klarinet-ensemble o.l.v. Koen Wijnen. Als solisten treden op Simone Slegers (zang) en Tannie van Loon (orgel). Tannie van Loon zal het Smitsorgel bespelen. Ook zal de pianobegeleiding bij verschillende liederen door Tannie worden

ASTEN - Asten in Kerstsfeer introduceerde vorig jaar een lichtjesroute door het dorp, en dat beviel meer dan goed. Daarom kiest de organisatie voor een jaarlijks terugkerend vervolg, met editie twee komende zaterdag op het programma.

Na jarenlang een grote tent op de Markt te plaatsen, vond de organisatie het vorig jaar tijd voor wat nieuws. Het aantal dagen van Asten in Kerstsfeer werd teruggeschroefd van vier naar twee, die als invulling een lichtjesroute op zaterdag en een kerstmarkt op zondag kregen. “De lichtjesroute trok uiteindelijk veruit de meeste bezoekers. De reacties waren zo enthousiast dat we besloten: we doen het dit jaar weer”, zegt voorzitter Ramon Weren. Voorheen mocht Asten zich eens per twee jaar opmaken voor het lokale kerstevenement, maar in de nieuwe opzet is het ieder jaar feest. “We moeten natuurlijk even afwachten hoe het loopt, maar dat is wel de bedoeling. In de komende jaren willen we het verder aankleden. We moeten een bepaalde groei zien te realiseren.” De kerstmarkt vindt niet meer plaats op de zondag, maar op zaterdag gecombineerd met de lichtjesroute. De Markt gaat vanaf nu zowel het begin- als het eindpunt vormen. “Vorig jaar stopte de route ineens op het Koningsplein, waar op dat moment enkel nog een van de vertellers stond. Nu maken we het rondje ook echt rond.” Op de Markt is daarom ook van alles te beleven. Bijvoorbeeld bij de kinderboerderij, en in de draaimolen of op het springkussen.

Kerstconcert in de Lambertuskerk verzorgd. Het repertoire tijdens het Kerstconcert is overwegend nieuw ten opzichte van het vorige jaar. Het bekende slotlied “I’m dreaming of a white Christmas” dat gezamenlijk als laatste lied door iedereen aanwezig, wordt gezongen en door de orkesten meegespeeld, zal wel terugkeren. In de pauze wordt het publiek getrakteerd worden op koffie, thee en koek. De kerstboodschap wordt uitgesproken door burgemeester Dilia Blok. Aanvang is om 14.30 uur. De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage na afloop van het concert is mogelijk.

Kerstmarkt met kinderboerderij SOMEREN - Ondernemersvereniging Someren (OVS) houdt vrijdag een kerstmarkt met kinderboerderij in Someren. De winkels zijn tot 22.00 uur geopend.

De lichtjesroute vorig jaar. en 20.00 uur starten aan de vooraf uitgestippelde tocht. De organisatie zorgt zelf voor verlichting in bijvoorbeeld het Burg. Ploegmakerspark en op het Molenplein, maar vraagt ook om de hulp van de Astenaar. “We hebben dit jaar bewust een woonwijk in de route betrokken. We hopen dat veel bewoners daar hun huizen met verlichting willen versie-

(Foto: Frans Klaus) ren.” Onderweg krijgen wandelaars tevens optredens van diverse koren, muzikanten en dansgroepen uit de regio voorgeschoteld. Ook staan er dus enkele vertellers opgesteld, die elk een deel van een nieuw kerstverhaal presenteren. Deelname aan de lichtjesroute is gratis. De volledige route is te vinden op www.asteninkerstsfeer.nl.

Kerstmarkt Alfrinkcollege DEURNE - De leerlingen van het Alfrinkcollege in Deurne zetten zich in voor het goede doel met de traditionele jaarlijkse kerstmarkt, georganiseerd door leerlingen en docenten van leerjaar 1 en 2. De kerstmarkt vindt plaats op donderdag 21 december van 19.00 tot 21.00 uur. De leerlingen verkopen

zelfgemaakte spullen en verzorgen leuke (kerst)activiteiten. Ook de ouderraad draagt een steentje bij aan de organisatie. De opbrengt wordt besteed aan interactieve wandspellen voor de afdeling Kind & Jeugd van het Elkerliek Ziekenhuis. Het Alfrinkcollege ligt aan de Burg. Roefslaan 11 in Deurne.

Maar liefst zeven verschillende koren en twee muziekverenigingen zorgen voor de muzikale omlijsting. In de Postelstraat is een heuse kin-

derboerderij te vinden en er wordt een speurtocht voor kinderen georganiseerd. Op het Wilhelminaplein wordt de markt extra sfeervol door vuurkorven en de muziek, ook de winkels zullen worden uitgerust met fakkels. Er rijdt een speciale taxi om van via de Postelstraat bij Sonnemans te komen.

Kerstconcert in Lierop LIEROP - De Lieropse zangvereniging Ameezing en het Astense koor Amuze geven zondag een gezamenlijk kerstconcert in de Koepelkerk in Lierop.

Er wordt een afwisselend programma geboden om in de kerststemming te komen. De koren zingen zowel apart als samen en ook het ensemble zal enkele kerstliederen ten gehore brengen. Verder is er ruimte voor samenzang en inspirerende woorden. Beide koren staan onder leiding van dirigente Trudy Timmers. Pianist is Leon Eijsbouts. Het ensemble bestaat uit Hennie Gram-

berg op dwarsfluit, Jack Gramberg op fagot, Hennie Schaul op klarinet en Jan Daelmans op alt-saxofoon. Aanvang 14.00 uur. Entree is gratis.

Kerstconcert in huize Witven SOMEREN - Muziekgezelschap Sambuca zal samen met het koor This Generation zaterdag het jaarlijkse Kerstconcert verzorgen in huize Witven. Het koor zal kerstliederen ten gehore brengen. Aanvang is om 19.00 uur.

t/m 30 december 2017

SALE

VERRASSEND VEEL VOORDEEL!

Burgemeester Wijnenstraat 44, Asten | T. 0493 694232 | www.oogwereld.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 22

ACTUEE

Per stuk €0,95

- TUIN 3 stuks

BIEDI

in diverse kleuren.

NG

Mini Kerstster

AN

TOP A L-

€1,99 ELKE ZONDAG OPEN VAN 10.00 - 17.00 UUR

Tuinactueel

Coppelmans

het actuele tuincentrum

Winterkermis

Bezoek nu onze kerstshow

Helmondseweg 118 • 5751 PH DEURNE • Tel: 0493-321825 • www.tuinactueel.com

• T O O N T IN N E M A N S onderhouds- en rep aratiewerkz aamheden rond uw huis en bedrijf . T el. 0493-4948 62 . • D ia' s in scan n en , z eer goede kwaliteit, eigen beheer, scherp e p rijz en. Ook grote aantallen. F oka D eurne, K erkstraat 8 , 0493-35 3102 . • G ebru ik t e ban den vanaf € 2 5 , 00 incl. montage en balanceren. T e koop gevraagd loop - en sloop auto' s. D irect geld en R D W vrijwaring. T homassen Auto' s H asp elweg 37 D eurne tel. 0493-35 15 5 2 . • B en t u eigenaar van een Op el dan bent u bij ons welkom voor elke rep aratie, storing of onderhoudsbeurt. U w Op el-sp ecialist: G arage M ark S mits. G esp ecialiseerd in jonge, gebruikte Op els. H oof dstraat 74A, L iessel T el. 0493-342 144.

Voor al uw printwerk

20% KORTING OP ALLE TRUIEN & VESTEN*

KOOPZONDAG 17 & 24 DECEMBER 12.00 - 17.00 uur *MET UITZONDERING VAN NIEUWE COLLECTIE

DAS

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

• C om pu t erh u lp, com pu t erles of comp utercursus nodig? www.wegwijsop decomp uter.nl H ans B erkers, 0493-38 02 2 9 of 06-2 9315 8 69.

Publishers

Stationsstraat 103 Deurne Tel. 0493-352600 www.daspublishers.nl

• Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl

• C on t ain er en / of grondverz et. R aij m ak ers- L een en levert het. T el. 0493-49015 2 . • O v erlast on gediert e? ? B el 0493-68 8 006.

OSTEOPATHIE in Deurne Osteopathie is een manuele geneeswijze voor allerlei klachten zoals chronische rug- nekklachten, hoofdpijn, buikklachten, bekkenklachten, vermoeidheidsklachten, huilbaby’s, baby’s met voorkeurhouding etc. etc.

In de osteopathie wordt gezocht naar de oorzaak van(lid klachten. PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE De F.osteopaat V.D. onderzoekt VEN (lid nvo/NRO) en behandelt De praktijk is gevestigd in “dealtijd Hoeksteen”, met zijn handen. Osteopathie wordt De St. praktijk is gevestigd “de Hoeksteen”, Jozefstraat 30, in Deurnein (tegenover de kerk). door bijna alle zorgverzekeraars (gedeeltelijk)(tegenover vergoed. TELEFOON: 06-30 17 43 (behandeling volgens afspraak) de kerk). St. Jozefstraat 30,40in Deurne Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid(LID nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN NVO/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid nvo/NRO) volgens afspraak) TELEFOON: www.osteopathiedeurne.nl 06-30 17 43is gevestigd 40 (behandeling De praktijk in “de Hoeksteen”, De St. praktijk is is gevestigd in “deHoeksteen”, Hoeksteen”, De praktijk “de Jozefstraat 30,gevestigd in Deurnein (tegenover de kerk). erste afspraak binnen 7(behandeling dagen mogelijk! TELEFOON: 06-30 17 43 volgens (tegenover de kerk). St. 30, in Deurne St. Jozefstraat Jozefstraat 30, in40Deurne (tegenover deafspraak) kerk). Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! www.osteopathiedeurne.nl TELEFOON: 06-30 17 43 volgens volgens afspraak) afspraak) TELEFOON: 06-30 174043(behandeling 40 (behandeling www.osteopathiedeurne.nl

Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk!

www.osteopathiedeurne.nl www.osteopathiedeurne.nl

START OPRUIMING * vraag naar de voorwaarden

ECCO AANBIEDING

15KORTING 50% TOT

Op de gehele collectie.

Ara, Rieker, Mephisto, Braends, Verhulst, Tamaris, Carmens

10 TOT 30% KORTING op de gehele collectie.

Officieel Ecco, Rieker, Ara en Mephisto - dealer voor Deurne e.o.

Van Best Schoenen Stationsstraat 3, Deurne, 0493-320712 www.vanbestschoenen.nl

0493-342678

Piet Mondriaanstraat 1, 5753DJ, DEURNE www.vanhoutenjanssen.nl Alle zondagen open van 12.00 - 17.00 u.

Zondag 17 december open van 12.00 - 17.00 uur


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 23

U wilt bestellen voor 23 december (open 8.00-16.00 uur)

of voor 24 december

(open 8.00-13.00 uur), dan a.u.b. doorgeven voor 21 december 16.00 uur, dan garanderen wij dat uw bestelling op tijd klaarstaat!!!

ZONDAG 24 DECEMBER GEOPEND VAN 8.00-13.00 ALLEEN VOOR AFHALEN BESTELLINGEN Let op: Gourmet, barbecue, partypan, fondue, buffet, wok, steengrill, braai, we hebben het allemaal! Let op: vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www. slagerijbouwmans.nl • ( V er) bouwen?? J an Meeuws bouwbedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte. Bel 06 46278485 of kijk op www.janmeeuwsbouw.nl

• www.proefdefeestdagen.nl uit eten met kerst en oud/nieuw

Donderdag t/m zaterdag

14 t/m 16 december • Alle soorten schnitzels, veel keuze, kilo 7.98 • Runderhamburgers, mager en mals, 4 halen en maar 3 betalen • Runderhachee, kant&klaar gemak, 100 gram 0.85 • Gebraden fricandeau, natuurlijk uit eigen keuken, 100 gram 1.29

Dinsdag t/m ZONDAG

19 t/m 24-12 december • Verse peelham, zeer geschikt voor uw kerstdiner, • Schouderrollade, mals, zacht en naar wens gekruid, • Varkenshaas in champignonroomsaus,

kilo 6.98 kilo 6.99

kant&klaar, 100 gram 0.79 • Slagersachterham, ambacht uit eigen keuken, 100 gram 1.39 • Gebraden rosbief, vers voor u gebakken in onze oven, 100 gram 1.69

3 x Kerstspecialiteit T/M 24-12:

• Worstenbroodjes, zak 10 stuks, • Hazepeper, kant & klaar ambachtelijk slagersprodukt,

• Kalfsragout, bij 500 gram 4 gratis pasteibakjes, lekker!!

per zak 7.99

• Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezieën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie’s Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl • 17 december vlooienmarkt Sporthal de Genderbeemd Sterkenburg 616 Eindhoven 9 tot 16 uur €2 p.p. 06-20299824.

BROEKEN Voor hem en voor haar (actie geldt t/m 30 december)

2 HALVE

* Nog cadeautjes kopen? Dan bij EEN AARDE even binnenlopen! Ma 9-12; Woe 13-16: Do 18-20.30; Zat 9-12. Molenakkers 11 Asten. Spullen (i.g.st.) laten ophalen? Bel 06-41655003

E

PRIJS

Team Grein Mode wenst u fijne feestdagen en een goed gekleed 2018

100 gram 1.59 100 gram 1.19

Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: slagerijbouwmans@planet.nl • TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862.

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

Zondag 17 dec. Open va tot 17.0n0 13.00 uur

ALLE

LET OP:HEEL VEEL RECLAME EN WEL T/M 24 -12 DUS KOM LEKKER OP TIJD EN WEES DE DRUKTE VOOR!!!

LEST BEST

7 dec. 1 g a d 00 Zon an 13. Open 1v7.00 uur tot

ELKE

SLAGERIJ BOUWMANS

• Unit te huur. Vanaf 1 januari 2018. Afmetingen 16x4 meter met roldeur. Met eigen ingang/ loopdeur. Incl. parkeerplaats op afsluitbaar terrein. Huur € 350,p/m excl. btw (prijs zonder gas/water/licht). Info Unit-verhuur: Ton van Geffen Holding BV, Molenakkers15 Asten. Tel. 0621572929.

Onze openingstijden

Opslagruimte huren

Maandag: 13.00 tot 17:30 uur Dinsdag t/m donderdag:

voor goederen, voorraad, inboedel etc.

• Officiële pasfoto's bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne

Verwarmd en bewaakt. www.boxs-it.nl Tel. 0493-381718

*W aterschade? plafonds,muren als N IEUW. Gratis offerte voor verzekering! H et V erfhuis 440788

* Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu € 9,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

GREIN MODE

FLORAPLEIN 3 ASTEN T E L . / FA X 0 4 9 3 - 6 9 1 2 7 1 • W W W. G R E I N M O D E . N L

9.30 tot 17.30 uur Vrijdag: 9.30 tot 20.00 uur Zaterdag: 9.30 tot 17.00 uur

*Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring. • Auto met APK vanaf €400,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto's. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto's Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552.

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152. • Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

WIN 24 november t/m 23 december

HOOFDSPONSORS: Albert Heijn • Plus Asten • Bakkerij Koolen

Hoofdprijzen

Fiore Bloemen • De horeca Bakkerij Broekmans • Notaris Kessels

• Half jaar winkelen bij Plus Asten t.w.v. € 50,-/week • Half jaar winkelen bij Albert Heijn t.w.v. € 50,-/week

DEELNEMERS NAJAARSACTIE 2017:

• Half jaar iedere maand uit eten in een restaurant* in het centrum van Asten t.w.v. maximaal € 75,- /keer

Bakkerij Koolen • Bij Willem • Bots Witgoed service

* Cafe Jan van Hoek • Chin.Ind. Restaurant Jasmine • Chineesrest. China Garden De Kantine • Markt8 • Pesos Eten en Drinken

• Half jaar 2x per maand bloemen van Fiore Bloemen t.w.v. € 15,-/keer • Half jaar 2x per maand vlaai van Bakkerij Koolen t.w.v. € 15,-/keer • 1 jaar 1x/maand brood en vlaai van Bakkerij Broekmans t.w.v. € 15,-/keer

Albert Heijn • Astein Slijterij • Baboba • No.49 Ladiesfashion Broekmans brood en banket • Charlaine Bodywear Natuurvoeding De Kiem • Deezz Menswear • Expert Fiore Bloemen • Foto van Neerven • HEMA • Het Kadohart Kapsalon Antoine • Letters en zo • Maries Boetiek van Bussel juwelier • Miga gifts • Etos • Oogwereld Philip Plus Erik Gorissen • Pril Geluk • Primera • Shell Peelland Shoeby Fashion • Shoetime • Slagerij van Kemenade Slagerij Hoeben • van Mierlo schoenen • EP Jeuken Verdonschot mode • Livera • Biketotaal Luke van Leeuwen

Prijsuitreiking op 30 december om 19.00 uur in Cafè Jan van Hoek door notaris M. Kessels. In week 49 t/m 52 trekking van 170 extra prijzen. De laatste trekking wordt gedaan samen met de trekking van de hoofdprijs. In de etalage aan de Markt worden de hoofdprijzen geëtaleerd. De vergunning is verleend door de Kamer van Koophandel Brabant onder nr. 06-2017.

Marja Lijstenmakerij, Galerie, Bijouterie

DEELNEMERS HORECA Cafe Jan van Hoek • Chin.Ind. Restaurant Jasmine Chineesrest. China Garden • De Kantine • Markt8 Pesos Eten en Drinken • Aton Pizza-Shoarma Brownies and Downies • Anytime snack&dine ’t Stationneke • De Grutter


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 24


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 25


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 26

Zaterdag 16 december 2de Wack met live:

Ella Pine, De Stekkers, Dr. Duval en E.T. Explore Me Garage | trash | avant-garde | punk Prins Bernhardstraat 44 Asten 0493-695243, www.hetspektakel.nl

Café ’t Spektakel

Van 20.00 tot 3.00 uur Zondag 17 december live:

Bon Scotch Dé AC/DC tributeband, Aanvang 18.00 uur Beide dagen gratis entree

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel. • Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869. • T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609

propogwwwra.platmmtevoander20.nl18 Partycentrum De Platte Vonder presenteert

Vrijdag 29 december

QUEEN FOREVER

Zaterdag 30 december

OUDEJAARSSHOW

ANDY MARCELISSEN & MUSICA CLASSICO

MUZIEK/ TRIBUTE-BAND Vrijdag 29 december

Zaterdag 30 december

Arrangement “I want it all“

HUMOR/HUMOR/ CABARET/CABARET MUZIEK

Andy Marcelissen & Musica Classico

Aanvang: 17.00 uur ~ Ticket Queen Forever Tribute ~ Luxe dinerbuffet ( 17.15 uur) met voorgerechten/ hoofdgerechten & desserts ~ Voorrang plaatsen tijdens optreden Queen Forever Tribute € 42,50 p.p.

Arrangement “Barcelona” Aanvang: 20.30 uur (open v.a. 20.00 uur) ~ Ticket Queen Tribute Oudejaarsshow € 20,00 p.p. Bestellen kan online via www.plattevonder.nl

Aanvang: 19.00 uur tot 00.30 uur Lachend 2017 uit is een komisch programma waarbij het beste van Andy Marcelissen op de planken komt. Humor van de bovenste plank met persiflages uit zijn theatervoorstellingen en tonproateracts zijn de ingrediënten van het programma Lachend 2017 Uit!

Reserveer NU uw tafel nog enkele plaatsen beschikbaar!

Incl. dinerbuffetten/ dranken

€ 57,50 p.p.

Bestellen kan online via www.plattevonder.nl

Meer informatie & reserveren op www.plattevonder.nl Partycentrum De Platte Vonder Nieuwendijk 10 5712 EM Someren-Eind 0493-491381 info@plattevonder.nl www.plattevonder.nl

FEESTJE?? Vanaf €19,- p.p. compleet verzorgd feest. (Vraag naar de voorwaarden) Partycentrum Hellendoorn, Tel. 06-55140501

• Dia's inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

• Officiële pasfoto's bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne

• De sleutelbus Voor al uw huissleutels. U kunt bellen. Tel. 06-13050127

Toneelvereniging

De Heidespelers presenteert voor u:

Onrust in het rusthuis Blijspel in vier bedrijven door: Henk Roede Regisseur: Gerard van Beers

Première: vrijdag 22 december 2017 Heropvoeringen: 26 en 29 december 2017 Aanvang: 20.00 uur Kaarten à € 7,50

(€ 3,50 kinderen t/m 12 jaar)

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezieën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie’s Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

Bekijk volledige

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862.

Te koop bij de boekhandel alsook bij bol.com

• Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto's. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto's Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552. • Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

• Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

• Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl • Unit te huur. Vanaf 1 januari 2018. Afmetingen 16x4 meter met roldeur. Met eigen ingang/ loopdeur. Incl. parkeerplaats op afsluitbaar terrein. Huur € 350,p/m excl. btw (prijs zonder gas/water/licht). Info Unit-verhuur: Ton van Geffen Holding BV, Molenakkers15 Asten. Tel. 0621572929. • Unit te huur. Vanaf 1 januari 2018. Afmetingen 16x4 meter met roldeur. Met eigen ingang/ loopdeur. Incl. parkeerplaats op afsluitbaar terrein. Huur € 350,p/m excl. btw (prijs zonder gas/water/licht). Info Unit-verhuur: Ton van Geffen Holding BV, Molenakkers15 Asten. Tel. 0621572929.

Locatie: Gemeenschapshuis de Bunt, Graathof 9 te Someren-Heide

Reserveren vanaf 1 december bij: Annie Steijvers tel. 06 20 89 20 10 of email: cosang@hotmail.com

Maria de Vries

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630. • Vlooienmarkt Deurne, al 45 jaar voor het goede doel en voor de Wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Verkoop elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, nu ook met een speciale kerstafdeling. Aanleveren van goederen op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, Brouwhuisweg 36 in Vlierden, 0493-320302, www.vlooienmarktdeurne.nl * Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

BAKEL - Maria de Vries is al ruim 30 jaar bezig als professioneel kunstenaar. Ze werkt met gerenommeerde galeries, die haar werk ‘in stock’ hebben. De schilderijen worden gemaakt met acryl op linnen, materiaal dat goed bij haar werkwijze past. Ze werkt vrij en in opdracht. Opdrachten zijn altijd vrijblijvend, als het niet naar de zin is hoeft het niet worden gekocht. Nieuw Het atelier van De Vries bevindt zich midden in de natuur, een heerlijke plek om te werken. Langs haar vertrouwde onderwerpen als de mens, het dier en de natuur, is ze nu met een nieuwe vorm bezig. Haar interesse in de natuur heeft haar gebracht tot het schilderen met materie. Materialen uit de natuur integreren op het doek. Wat een geweldige nieuwe uitdaging! Interesse gewekt? Bent u benieuwd, kom dan gerust eens kijken in de galeries die haar werk verkopen of bij haar in het atelier. U bent van harte welkom op de Valkert 3 in Bakel. www.mariadevries.nl • info@mariadevries.nl • tel. 06-24930975

DAS pas business


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 27

Op zoek naar goud bij Holland Casino

Uitgaan Cabaret en klassiek in één

Het volgende concert in de reeks Klassieke Klanken wordt zondag verzorgd door het duo Maartje en Kine. Bij In De Gloria in Asten brengen zijn hun voorstelling Vibrato. Een bijzonder duo, bestaande uit een Noorse ingenieur en een Nederlandse muzikant. Zij brengen diverse soorten muziek zoals folk, tango en klassiek. In hun voorstelling Vibrato zoeken de twee uit waarom de wereld zo vibreert: hoe liefde zo snel kan omslaan in haat, en vertrouwen in angst. Het concert begint zondag om 12.00 uur, de toegang bedraagt 17,50 euro. Kaarten zijn vooraf te bestellen via www.klassiekeklanken.nl.

REGIO - De landelijke actie Gold Rush van Holland Casino, waarbij de gasten in totaal vele kilo’s goud kunnen winnen, is in de vestiging Eindhoven een groot succes. Afgelopen zondag won de eerste gast al 7.500 euro in de Gold Rush. “Het goudzoeken duurt nog de hele maand december”, bevestigt Eric Zwemmer, casinomanager van Holland Casino Eindhoven.

“Ik weet zeker dat er nog meer goud verstopt zit en dat gaat er allemaal nog voor het einde van het jaar uit.” Afgelopen zondagavond won een Eindhovenaar een Mysteryprijs aan zijn favoriete speelautomaat. Mijn-

Kerstconcert Timeless bij Klok & Peel

- Advertorial -

Zanggroep Timeless uit Someren-Eind houdt komende zondag een kerstconcert bij het Klok & Peel Museum in Asten. Timeless brengt een uitgebreid kerstrepertoire met bijvoorbeeld klassiekers als Silent Night, maar ook hippe kerstnummer zoals Being Alone at Christmas van Miss Montreal en Last Christmas van Wham. De zanggroep bestaat uit een dertigtal zangeressen onder leiding van dirigent Henk Baetsen. Het concert begint zondag om 14.00 uur. De entree bedraagt een toegangskaartje voor het museum.

Oudejaarsparty met Queen Forever SOMEREN-EIND - Partycentrum De Platte Vonder houdt vrijdag 29 december een oudejaarsfeest met tributeband Queen Forever. Tickets zowel los als in combinatie met arrangementen zijn online te bestellen. Voor meer info: www.plattevonder.nl.

Eindejaarconcert harmonie St. Antonius

Harmonie St Antonius uit Heusden geeft zondag weer het jaarlijkse eindejaarconcert in gemeenschapshuis Hart van Heuze aan de Pastoor Arnoldstraat. Er worden optredens gegeven door de showgroep van de majorettes, de slagwerkgroep en het A-orkest. De aanvang is 11.00 uur en de toegang is gratis.

Funtime in kerstsfeer bij Comeet

Funtime houdt vrijdag een fout-kerstmisfeest in Comeet aan de Witvrouwenbergweg in Someren. Bij deze avond mag de jeugd uit groep 6, 7 en 8 fout verkleed komen omdat het bijna Kerstmis is. Entree 2 euro. Van 19.30 tot 22.00 uur.

Metalfestival bij Comeet

Comeet houdt zaterdag het metalfestival Kunstgras. Tijdens dit indoorfestival zullen Sepultribute (Sepultura), Rage Against The System (Rage Against The Machi-

Het duo Maartje en Kine treedt zondag op bij In De Gloria. ne), Dutch Disciples (Ronnie James Dio), 16 Dollars (Volbeat), Crusaders (Saxon), Defenders of the Beast (Iron Maiden) en Death Machine (Death) op het podium verschijnen. Het festival begint om 15.00 uur en zal om 2.00 uur afgelopen zijn. Tickets voor Kunstgras zijn voor 10 euro verkrijgbaar bij voorverkooppunt Fun 8 in Someren en via www.ojccomeet.nl. Comeet ligt aan de Witvrouwenbergweg 20 in Someren.

Bökkers in Vlierden

De Overijsselse rockband Bökkers staat zaterdag in zaal Thijssen aan de Pastoriestraat in Vlierden. Aanvang 21.30 uur.

Def Americans in Deurne

Zaterdag speelt de Johnny Cash-tributeband Def Americans in cul-

tuurcentrum Martien van Doorne. Aanvang 20.30 uur. Het cultuurcentrum ligt aan het Martinetplein 1 in Deurne.

Overig Kinderkerstfeest in Het Levensatelier

In Het Levensatelier in Asten wordt donderdag 14 december het jaarlijkse kinderkerstfeest gevierd. Kinderen tussen zes en dertien jaar zijn welkom. Er worden kerstknutselwerkjes gemaakt die ze met een verrassing mee naar huis mogen nemen. De middag wordt afgesloten met een mooi kerstverhaal. Het laatste kwartiertje zijn ook de ouders welkom. Voor verdere informatie of aanmelden zie de agenda op www.hetlevensatelier.nl of neem contact op via info@hetlevensatelier.nl. Het Levensatelier is gevestigd aan de Burgemeester Wijnenstraat 9 in Asten.

Bomen voor de toekomst

Timeless geeft zondag een kerstconcert bij Klok & Peel.

Groei & Bloei Asten-Someren houdt donderdag 21 december een thema-bijeenkomst over Bomen voor de toekomst. In de educatieruimte van het Klok & Peel Museum in Asten laat Huub van den Boomen een selectie van bomen zien die geschikt zijn voor een kleinere tuin, en snoei goed kunnen verdragen. Deze bomen moeten zich kunnen handhaven in een veranderend klimaat. Van den Boomen besteedt tevens aandacht aan nieuwe soorten die recent zijn geïntroduceerd, en vertelt over de oudere soorten die nog steeds de moeite waard zijn. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, de entree voor niet-leden bedraagt 2 euro.

Tiende editie IJsfestijn

Drie weken ijspret in Deurne DEURNE - Morgen, vrijdag 15 december start de tiende editie van het IJsfestijn in Deurne. De ijsbaan op de Markt wordt om 20.00 uur geopend met een show van Kids on Ice. Vanaf die avond kan er door de jeugd volop worden geschaatst. De Markt is verder aangekleed met stands en terrassen. En in het paviljoen op de Markt worden drie weken lang verschillende activiteiten georganiseerd. Het IJsfestijn duurt tot en met zondag 7 januari.

door Willie Thijssen Het IJsfestijn heeft dezelfde opzet als twee jaar geleden. Behalve de grote ijsbaan is er een aparte schaatsbaan voor de kleintjes. En op de Markt staat een horecapaviljoen waarin drie weken lang activiteiten plaatsvinden en waar iedereen terecht kan voor een hapje en een drankje. Ook de vaste onderdelen zoals het schoolschaatsen in de eerste week, Dancing on Ice, de ijsstokschuifwedstrijd en de bruidsshow Koonings on

heer liet ons weten: “Het was al een heerlijke avond, en toen won ik ook nog eens 7.500 euro in de Gold Rush. ik voel me een echte gouddelver!” Gasten, die in de maand december een vestiging van Holland Casino bezoeken, waar ook in Nederland, kunnen aan de speelautomaten goudprijzen winnen, met zogenaamde Mystery-prijzen en verlotingen in een tombola. Met speciale actiefiches kunnen gasten aan de roulettetafels goud winnen. Aan de black jack-tafel levert de blackjack met schoppen aas- boer of klaveren aasboer een tombolalot op. Zo wordt een bezoek aan Holland Casino deze maand extra aantrekkelijk.

Ice zijn gebleven. Daarnaast zijn er in het paviljoen ook voor volwassenen weer enkele activiteiten gepland zoals een après schaats-party, een ludieke kienavond, een liederentafel en een optreden van Le Freak.

Aftrap dit weekend

De schaatsbaan is vanaf komende zaterdag dagelijks geopend, ‘s ochtends van 9.30 tot 12.30 uur, ‘s middags van 13.00 tot 18.00 uur en ‘s avonds van 19.00 tot 22.30 uur. Een toegangskaartje kost ‘s ochtends 3 euro en ‘s middags en ‘s avonds 3,50 euro. Een schaatskaart met recht op tien dagdelen schaatsen kost 25 euro. De aftrap wordt vrijdagavond gegeven door Kids on Ice met een Spiderman-voorstelling. Ook staat een surprise act op het programma. De aanvang is 20.00 uur. Zaterdagavond wordt in het horecapaviljoen op de Markt een bierpongwedstrijd gehouden. Zondagmiddag is er een kindermid-

dag met als thema Kerst, aanvang 13.00 uur. Dan treden ook de Golden Monkey’s op. Maandagavond is in het paviljoen een toeptoernooi en dinsdagavond verruilt het ondernemerscafé de vaste stek Plein Vijf voor het paviljoen. Donderdag 21 december is de eerste ronde van het ijsstokschuiven voor sponsorteams.

Overig programma

In de drie weken dat het IJsfestijn duurt, zijn er diverse activiteiten. Zo worden bijvoorbeeld op Eerste en Tweede Kerstdag de animatiefilm Frozen en de familiefilm Midden in de Winternacht vertoond. Op vrijdag 29 december staat de bruidsshow Koonings on Ice op het programma. Een dag later, zaterdag 30 december is de ijsbaan gereserveerd voor Dancing on Ice waar prominente Deurnenaren aan meedoen. Voorafgaand aan Dancing on Ice kan iedereen genieten van de voorstelling Winterkind’ren. Zie voor alle informatie: www.ijsfestijn.nl.

Queen Forever met Timothy Drake als Freddy Mercury, Youke Westerhof als Brian May, Tim Beudel als Rogier Taylor en Jeffrey Revet als Spike Edney brengen iedereen in de sferen van de legendarische Engelse band Queen. De groep zal met

hits als I want it All, Under Pressure, I want to break Free, Living on my Own en We will rock You en met een geweldige lichtshow er voor zorgen dat het publiek uit zijn dak gaat. Met als klap op de vuurpijl Barcelona door Linda Kinsbergen als Monserrat Caballe. Tickets worden als losse verkoop-arrangementen aangeboden maar ook in combinatie met een compleet avondje uit met voorafgaand een dinerbuffet. Meer info: www.plattevonder.nl. Partycentrum De Platte Vonder ligt aan de Nieuwendijk 10 in Someren-Eind, tel. 0493-491381.

Tweede festival Wack ASTEN - Café ’t Spektakel en de band De Stekkers houden komende zaterdag de tweede editie van het festival Wack. Een avond bomvol verschillende stijlen.

Dit keer staan er optredens op het programma van Ella Pine (psypunk), Dr. Duval (garagepunk), E.T. Explore Me (rock-’n-roll) en natuurlijk De

Stekkers zelf, die naar eigen zeggen ‘depraved organtronic garagepunk’ maken. Wack duurt van 20.00 uur tot 3.00 uur, de entree is gratis. Op zondag speelt AC/DC-tributeband Bon Scotch in ’t Spektakel. Aanvang 18.00 uur. Ook bij dit optreden is de entree gratis. ‘t Spektakel ligt aan de Prins Bernhardstraat 44 in Asten.

Beroepenfeest On Stage SOMEREN - Het Varendonck College in Someren hield afgelopen dinsdag de aftrap van het project Beroepenfeest On Stage. Een beroepspodium voor vmbo-leerlingen. De aftrap werd verricht door Corine Korrel die dit project bedacht.

Het project, waarbij vmbo-leerlingen uit de eerste drie leerjaren in contact komen met mensen uit verschillende beroepsgroepen over hoe hun dag eruit ziet, heeft als doel

een afspraak te maken voor een werkbezoek. On stage is gericht op hulp bij de beroepskeuze. Tijdens het schooljaar zijn er ter voorbereiding op dit evenement verschillende activiteiten voor leerlingen, docenten en het bedrijfsleven. Op 15 mei vindt het Beroepenfeest plaats. De leerlingen worden dan feestelijk onthaald op de rode loper en gaan vervolgens in gesprek met beroepsbeoefenaren. Later in mei vindt de doe-dag plaats.

Kerst

KADO ACTIES HELE COLLECTIE

OUTDOOR& WINTERSPORT

KLEDING

15% KORTING GADGETS BARBECUES Weber-Boretti CampingGaz-Cobb

THUISTRAIN FITNESS hele COLLECTIE nu minimaal

15% KORTING

15% KORTING LEATHERMANN ZAKMESSEN - LAMPEN VERREKIJKERS

• Altijd minimaal 10% met klantenkaartspaarsysteem • Gratis parkeren voor de deur • Persoonlijke en deskundige bediening • Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7

www.adventurestore.nl

minimaal

20% KORTING

uitgekeerd in accessoires

KOOPZONDAG 17 DECEMBER 12.00-17.00 UUR

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 31 DECEMBER 2017 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 50 WvD

17

- Advertorial -

Eve n e m e n t e n


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 28

Fam i l i e b e ri ch t e n We zijn erg blij want we hebben er een zoon bij

Stijn Verstappen Geboren op 22 november 2017 Broertje van Noah

en k mak a a r p Afs een

onlijk perso vies ad 37257

7

06-20

Bram en Monique Verstappen Mercuriusstraat 22 5721BE Asten

BOAZ VAN DEN BURG Trotse ouders, broer en zus: Coen, Priscilla, Senn en Mila Fellenbeemd 52 5712 JJ Someren

Hoera,

opa Rick

wordt 70 jaar!!! Proficiat van Tessa, Julian, Hannah, Nova en Mick.

Met jou is het altijd dolle pret Daarom word jij nu in het zonnetje gezet Je staat dag en nacht voor iedereen klaar En wordt woensdag 20 december

50 jaar

echtgenote van Wij bieden u extra service en kwaliteit aan op het gebied van: • Al uw reclamedrukwerk • Ontwerp huisstijlen • Familiedrukwerk • Opmaak van advertenties • Marketing • Commerciële teksten • Bedrijfsreportages • Boekproducties • Verspreiding • Verpakkingen

DAS

Publishers

Stationsstraat 103 5751 HD Deurne T: 0493-352600 www.daspublishers.nl info@daspublishers.nl

* G r atis O f f er te sc hil d er w er k, 06 -20552192, 35 jaar ervaring .

R, A, W, J ’t Weverke en haar vrijwilligers

Bedankt

Voor het haken en breien van heel veel Nijntjes De collega’s van Gradjes Beestenboel in Someren Deze 30 jarige Helmondse juf poetst zich thuis helemaal suf. Ligt haar kleine meid in bed dan trekt ze haar trainingsbroek en badjas aan, zodat ze met manlief op de bank los kan gaan.

• B io l o gisc h v l ees, puur, am bach telijk m et d e sm aak van vroeg er! V arkens, rund , kip, lam svlees, vele soorten vleeswaren o. a. uit eig en rokerij. B iolog isch e aard appelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, g eitenkaas. G eopend : vrijd ag en z aterd ag s 10. 00 tot 17 . 00 uur. W ebwinkel en ook bez org ing . S um iran B iolog isch e B oerd erij B roekstraat 3 57 25 T L A sten-H eusd en 0493-4406 30 www. sum iran. nl • D e sl eutel bus V oor al uw h uissleutels. U kunt bellen. T el. 06 -13050127 • Officiële pasfoto's bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne

Kijkt u nog steeds zo scheel, ga dan naar Marijke van Meel!

Hiep hiep hoera

30 jaar! Proficiat! HTC

Beste mensen, Wij willen u bedanken voor uw aanwezigheid tijdens onze receptie. Zoveel belangstelling, het was hartverwarmend. Dank voor alle kaarten, cadeaus en felicitaties. Het was overweldigend! Manus en Lia Niels en Monica

Somerenaren kijk beter uit je doppen als je in de toekomst hier nog wilt blijven shoppen. Er raken anders heel veel winkels leeg en dan krijgen jong en oud een koekje van eigen deeg. Oorzaak: als veel mensen internetten gaan zal Someren helemaal leeg komen te staan.

Laat het mooie Someren groeien s.v.p.! ’n Bezorgde inwoonster van Someren

Bedroefd omdat wij haar voortaan moeten missen, maar heel dankbaar voor de vele mooie herinneringen die ons altijd zullen bijblijven, delen wij u mede dat van ons is heengegaan ons moeder en oma

Marietje Snoeijen-Rijnders

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van

8 december 2017

Weinig nemen en veel geven, altijd hartelijk en warm. Als ’n ieder was zoals zij, was de wereld niet zo arm.

voor

Jan van de Laar echtgenoot van

Mia Brouwers Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar. Mia van de Laar-Brouwers

Frans Snoeijen † Zij overleed in de leeftijd van 94 jaar. Willy en Nelly Janet Max Lian en Valentijn Karcie Asten, 5 december 2017 Correspondentieadres: Margrietstraat 24 5721 ZX Asten De plechtige Eucharistieviering heeft plaatsgevonden op zaterdag 9 december in de H. Maria Presentatiekerk te Asten. Aansluitend hebben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats, bij Frans, op het parochiekerkhof. We willen graag iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven na het overlijden van ons moeder en lieve oma. Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging door de medewerkers en vrijwilligers van Woonzorgcentrum Hof van Bluyssen. Je moeder blijft je moeder, je oma blijft je oma Zo eigen en vertrouwd Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt Maar eens komt de dag dat je haar moet laten gaan Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan. “Ik verlaat degenen die ik lief heb, om te gaan naar degenen die ik lief had.”

Nel Rutten - Peeters

* 18-12-1926

Bedroefd omdat wij hem voortaan moeten missen, maar heel dankbaar voor de vele mooie herinneringen die ons altijd zullen bijblijven, delen wij mede dat rustig is ingeslapen mijn lieve man, ons pap, schoonvader en opa

† 11-12-2017

echtgenote van

Bert Rutten † Voorzien van het sacrament der zieken is ze overleden in de leeftijd van bijna 91 jaar. Heythuysen: Jacqueline en Jo Vera en Maarten, Lauren - Bastiaan Dennis en Tara, Stef Roggel: Harriëtte en Martin Jeremy** Jennifer en Andreas, Aaliyah - Justin Velden: Angèle en Hay Jelco en Esmee Janneke en Glenn Boekend: Marion en Wiel Marly en George Ilona en Maikel, Jolieh Wilco en Wendy Deurne: Erik en Els Lisanne en Jan Larissa en Roy Loretta Liessel: José en Hans Linda en Erik, Jorn - Fern Robert en Simone Christian en Marloes Helenaveen: Luciën en Ineke Youri en Sanne Danique

Peter en Sylvia Esther en Neer Roel Marle 6 december 2017 Hoornmanstraat 4 5711 EZ Someren De dienst waarin wij Jan hebben herdacht werd gehouden op maandag 11 december in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten. Aansluitend heeft de crematie in Crematorium Heeze plaatsgevonden. Wij willen u allen hartelijk danken voor de getoonde belangstelling tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn man, ons pap, schoonvader en opa Jan. Een speciaal woord van dank aan medewerkers Savant Wijkzorg en huisartsen mevrouw Tielemans en de heer van den Broek.

De zon scheen, de bloemen bloeiden, de vogels floten en toen werd het stil. Omringd door zijn dierbaren, is na een periode van afnemende gezondheid, rustig ingeslapen mijn man, ons pap, ons opa en opa Asten

Jan Bekken echtgenoot van

Toos van Duren in de leeftijd van bijna 83 jaar. Asten, Toos Someren-Eind, Diny en Toon Teun Johan en Natasha, Jada Anne en Wesley, Mike, Jesse, Sem Asten, Saskia en Reza

Döner Kebab Safé

Döner Kebab Safé De beste Turkse specialiteiten, Someren: lamsvlees of kalfsvlees

Iedere vrijdag en zondag uit Nieuw-Zeeland. van 11.30-21.00 uur Someren: Iedere dinsdag en Wilhelminaplein vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur op

Asten, 7 december 2017 Corr.-adres: Burg. Frenckenstraat 23 5721 EZ Asten

De beste Turkse specialiteiten, lamsvlees of kalfsvlees uit Nieuw-Zeeland.

het Wilhelminaplein. Asten: Let op!

Asten: Iedere Iedere zaterdag enzaterdag donderdag van 12.00 tot 20.00 uur op vanhet11.30-20.00 Koningsplein.uur Koningsplein NIET GOED, GELD TERUG VoorSomeren bestellingen Kermis In deMet bouwvak zijn wij open bestellingen en van vanVoor maandag vrijdag (week 40) zijn wijt/m gesloten 06-30931681 reserveringen 06-30931681 van 17.30 ma. 298.30 sept. -t/m vrij. uur. 3 okt.

MA. 10.30 - 17.30 UUR Iedere zaterdag open DI T/M VR. 8.30 - 17.30 UUR vanZAT. 8.30 15.30 8.30t/m - 15.30 UURuur

Belleweg 11, Someren Telefoon: 0493 440788

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 december in de aula van Crematorium Heeze.

Een speciaal woord van dank voor alle medewerkers van Savant.

Ineens is het stil Wat zullen we je missen opa ! Wesley Anne Mike Jesse & Sem

Someren: Iedere dinsdag en

PROFESSIONELE PROFESSIONELE VERF LATEXVERF 1 liter KWALITEIT & BETAALBAAR Elders  74,95 30 JAAR ERVARING Bij ons  39,95

De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 16 december om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk, Helenastraat 3 te Helenaveen, waarna wij haar te rusten leggen bij vader op het parochiekerkhof.

Sinds 1953

vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur op Speeltuin het Wilhelminaplein. Prinses Irene ONA Asten: Iedere zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur op het Koningsplein.

Voor particulier en onze openingstijden neem contact op via www.hetverfhuis.com

Someren-Eind bedankt

voor de sponsoring van de geluidsinstallatie

Ons moeder is in woonzorgcentrum De Lisse, Deken Meijerstraat 1 te Asten - kamer 239, waar u afscheid van haar kunt nemen op donderdag 14 december van 18.30 uur tot 20.00 uur en vrijdag 15 december van 14.00 uur tot 15.30 uur. Past. Kerssemakersstraat 1 Correspondentieadres: Familie Rutten Mr. Theelenstraat 31, 5759 RS Helenaveen

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

Woonvoorziening De Lisse, Savant Zorg Deurne en Asten, Dagopvang Helenaveen - Liessel, Dr. van Straaten: Hartelijk dank voor de liefdevolle zorg en ondersteuning!

Uitvaartcentrum Someren Asten Acaciaweg 26 5711 CM Someren

T 0493 - 49 34 15 T 0493 - 69 16 10 E info@meeuwsverspeek.nl I www.meeuwsverspeek.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 29 Ik heb de bloemen gevraagd voor je te glimlachen. De vogels vroeg ik voor je te fluiten. En de zon stuurt je haar warme stralen.

Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten beleven, hebben we geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Hans van Hees echtgenoot van

Judy van Hees-de Hoop Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar. Deurne: Judy Mechelen: Margreet en Kurt Rockanje: Katrien en Frans Quilla 11 december 2017 Correspondentieadres: Coöperatie DELA, t.a.v. de familie van Hees Belgenlaan 11, 5406 XN Uden Hans is thuis, waar wij in besloten kring afscheid van hem nemen. De afscheidsdienst wordt gehouden op zondag 17 december om 11.30 uur in de zaal van Den Draai, Blasiusstraat 2 te Deurne (Zeilberg). Op maandag begeleiden wij Hans met ons gezin naar de algemene begraafplaats in Rockanje. Hans hield van natuur en kleur, dus liever geen witte bloemen. Indien u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen heeft, dan kunt u deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Het mooiste dat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde We laten je los, intens verdrietig maar voor altijd verbonden. Genietend van de eekhoorntjes, vogeltjes en dwarrelende sneeuw, hebben we onverwachts afscheid moeten nemen van onze lieve en zorgzame man, vader, schoonvader en opa

Peter Leenders echtgenoot van

Tonneke Leenders-van Dongen Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar. Deurne: Tonneke Asten: Monique en Peter Lisa Deurne: Ilonka en Roel Rens, Veerle Bakel: Jeroen en Joyce Rinske, Jasmijn 11 december 2017 Wolfsklauw 30, 5754 GL Deurne Peter is thuis. U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op donderdag 14 december van 18.30 tot 20.00 uur. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 15 december om 11.30 uur in de parochiekerk St. Willibrordus, Markt 9 te Deurne, waarna aansluitend de afscheidsdienst volgt in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond. Samenkomst in de kerk. Peter heeft de wens uitgesproken om in plaats van bloemen een donatie te geven voor KWF Kankerfonds. Bij beide diensten zijn collectebussen aanwezig. Ieder die zich betrokken voelt is van harte welkom.

“Haal ik de kerst nog wel?” Mien

Hartelijk dank voor alle blijken van belangstelling en medeleven die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en omi

Veel sneller dan verwacht moesten we afscheid nemen. Nooit meer naar ons mam.

Ria Verhees - Donkers

Mien van Ruijven-Kanters

Someren, december 2017

Familie Verhees

Giel van Ruijven † † 11 december 2017 Dees en Hans Jon Sem Lian en Martin Jip en Max, Ava Floor Pien Loet Gertie en Jeannette Yvonne en Laura Lars en Kim Jesse Judith Correspondentieadres: coöperatie DELA t.a.v. familie (Mien) van Ruijven-Kanters Eindhovensebaan 29, 5505 JA Veldhoven De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 16 december om 13.30 uur in de parochiekerk H. Maria Presentatie, Kerkstraat te Asten Daarna zullen wij haar begeleiden naar ons pap op de begraafplaats aldaar. (parkeren met parkeerschijf, max. 2 uur) Ons mam is thuis, waar u tot en met vrijdag te allen tijde afscheid van haar kunt nemen. Iedereen die zich betrokken voelt, is van harte welkom.

uitvaartbegeleiding

van den Boom Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Sandra Slegers-de Groot

Asten-Someren | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

MINDFULNESS TRAINING

• Unit te huur. Vanaf 1 januari 2018. Afmetingen 16x4 meter met roldeur. Met eigen ingang/ loopdeur. Incl. parkeerplaats op afsluitbaar terrein. Huur € 350,p/m excl. btw (prijs zonder gas/water/licht). Info Unit-verhuur: Ton van Geffen Holding BV, Molenakkers15 Asten. Tel. 0621572929. • Dia's inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

RUST IN JE HOOFD & LEKKER IN JE VEL Last van depressies, burn-out, piekeren, angst, slapeloosheid enz.? Na de kerstvakantie starten we weer. Maandaggroep start 8 januari wekelijks van 19.30-22.00 uur. Woensdaggroep start 10 januari wekelijks van 09.30-12.00 uur. Locatie: Kleine Marktstraat 13 in Asten. Kosten: € 245,- voor 8 bijeenkomsten van 2,5 uur, inclusief werkboek. Ook voor individuele of zakelijke Mindfulnesstraining op maat. Informatie: stuur een mail naar info@anders-ontmoeten.nl

Kijk op www.anders-ontmoeten.nl

• Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto's. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto's Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552.

SCHEIDEN DOE JE SAMEN

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152. • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006. • Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144. • Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezieën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie’s Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

* Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank * Effectiever en goedkoper dan een advocaat * Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs Astrid Larue Tel. 06 539 72 748 larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl

Er is toekomst na de scheiding HET SCHEIDINGSHUYS

Poetszorg.nl

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

06 14 82 72 00

PARAMEDISCH PEDICURE Reuma - Diabeet Orthese techniek Gecer tificeerde spor tpedicure

Voor een afspraak, bel 06-53505061 M. Slegers • Kerkstraat 17 • Someren

• Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl

Rolstoel toegankelijk

• Unit te huur. Vanaf 1 januari 2018. Afmetingen 16x4 meter met roldeur. Met eigen ingang/ loopdeur. Incl. parkeerplaats op afsluitbaar terrein. Huur € 350,p/m excl. btw (prijs zonder gas/water/licht). Info Unit-verhuur: Ton van Geffen Holding BV, Molenakkers15 Asten. Tel. 0621572929.

echtgenote van

 4 oktober 1937

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862.

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

Moostdijk 5, Neerkant Moostdijk 5, Neerkant

Tel: (077) 4662426 Tel: (077) 4662426

www.garagewilms.nl www.garagewilms.nl www.garagewilms.nl Audi Q51.8 3.0TFSi, TDi Sline, panoramadak, Audi A3 Sportback, LM velgen,automaat, zwartmet.grijsmet. Quattro

2009 2009 Audi Q5 3.0 TDi Sline,Sportback, panoramadak, automaat, Quattro Audi A3 S-line met., NAV,grijsmet. LM velgen 2010 Audi A31.4 2.0TFSi FSi Ambition, zwart,grijs lm-velgen model 2009 2006 AudiFiesta Q5 3.0 TDi Sline, panoramadak, automaat, grijsmet. Quattro 2009 TT 3.2i, automaat, DSG, zwartmet., lm velgen 2003 Ford 1.6I, Titanium, 5-drs., grijslm-velgen met. 2011 Audi A3 2.0 FSi Ambition, zwart, model 2006 BMW 316Ti Exe compact, grijsmet., lm velgen 2002 Audi TT 3.2i, automaat, DSG, zwartmet., lm velgen 2003 Mercedes GLCExe 220D Coupé AMG, grijsmet. 2017 BMW 316Ti compact, grijsmet., lm velgen 2002 BMW 325i EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 BMW 316Ti Exe compact, 2002 Mitsubishi 1.3i,lm-velgen, grijsmet.,grijsmet., LM velgenlm velgen 2008 BMW 325i 325iColt EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 BMW EXE, zwartmet. 2005 Chevrolet Matiz 0.8I pure, grijsmet. 2007 Nissan Qashqai Tekna 4WDzwartmet. leer, panoramadak, LMgrijsmet. velgen, zwart met. 2005 2008 BMW 325i EXE, lm-velgen, Ford Fiësta 1.62.0i TDCi Titanium, 5-deurs, lm velgen, 2009 Chevrolet Matiz 0.8I pure, grijsmet. 2007 Nissan Qashqai 2.0i Tekna pack, panorama dak, blauw/grijsmet. 2008 Nissan Juke 1.6i AUTOMAAT, 5-drs., LM velgen, grijsmet. 2011 Ford Fiësta 1.6 TDCi Titanium, 5-deurs, lm velgen, grijsmet. 2009 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Nissan Qashqai Tekna pack, dak, 2008 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Nissan Micra 1.3I,2.0i 5-drs., airco, LMpanorama velgen, grijs met.blauw/grijsmet. 2007 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Peugeot 107Spacestar 1.0 12V 1.3 XS,GL, 5-deurs, grijsmet. 2009 Mitsubishi groenmet. 1999 Seat Ibiza 1.2 TDi, Copa Station, grijs met. 2012 Opel Astra 1.7 DTL, Essentia, 5-drs., zilvermet. 2004 Peugeot 12V XS, 5-deurs, grijsmet. 2009 Peugeot 107 2071.71.0 1.6DTL, 16V Essentia, Ecc-lm velgen, zilvergrijsmet. 2006 Opel 5-drs., zilvergrijsmet. zilvermet. 2004 SuzukiAstra SX4 1.6 Exclusive, LMvelgen, velgen, zwartmet. 2008 Peugeot 207 1.6 16V Ecc-lm 2006 Peugeot 207 1.6 16V Ecc-lm velgen, zilvergrijsmet. 2006 RenaultAygo Megane RXEEcc-lm 1.6 16V, automaat, groenmet. 1999 Toyota 1.0 5-drs., wit 2011 Peugeot 207 1.6 16V velgen, zilvergrijsmet. 2006 Seat Altea 1.6i Reference, grijsmet. 2005 Renault Megane RXE 1.6 automaat, groenmet. 1999 Renault Twingo, grijsmet. 2000 Toyota Aygo 1.0Reference, 5-drs., wit 16V, 2016 Seat Altea 1.6i grijsmet. 2005 Toyota Aygo 1.0 grijsmet. VVTi Comfort, 5-drs., navigatie, wit 2011 Renault Twingo, 2000 Seat Caddy Altea 1.6i Reference, 2005 VW 1.6TDi 102pk,Comfort, witgrijsmet. 2011 Toyota Aygo 1.0 VVTi 5-drs., navigatie, wit 2011 Toyota Landcruiser 90 30Dgrijsmet. VAN, grijsmet. 2002 Seat Altea 1.6i Reference, 2005 VW TSi, Comfortline, grijs grijsmet. met. 2010 Seat Jetta Ibiza1.4 1.6i Sport Up, 5-deurs, nieuw model 2008 Toyota Landcruiser 90 30D VAN, grijsmet. 2002 VW Bora groenmet. 2000 Seat Ibiza 1.6i Sport Up, 5-deurs, nieuw model 2008 VW 142.0i, TSi, Comfortline 5-drs.,grijsmet. LM velgen, blauw met. 2010 SmartGolf Fortwo Coupé, blauw/zwart, automaat 2004 VW Bora 2.0i, groenmet. 2000 VW Golf 1.6 FSi, Optive, 5-deurs, zwartmet., lm velgen 2007 VW Golf 1.6 TDi, Highline Station, blauwmet. 2012 Smart Fortwo Coupé, blauw/zwart, automaat 2004 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort, 5-drs., navigatie, wit 2011 VW Golf 1.6 FSi, Optive, 5-deurs, zwartmet., lm velgen 2007 VW Golf Plus 1.6 FSi, Turijn, 5-drs., blauwmet., LM velgen 2005 VW Golf 6 1.6i Trend, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2009 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort, 5-drs., navigatie, wit 2011 VW Golf Plus 1.6, zilvergrijsmet. 2008 VW Golf 6Plus 1.6i Trend, 5-deurs, 2009 VW Golf 1.6 FSi, Sportline, 5-drs.,zilvergrijsmet. zwart met., LM velgen 2006 VW Golf 1.6, zilvergrijsmet. 2008 VW Golf 1.4i Comfortline, 5-deurs, grijsmet. 2009 VW Golf 1.6 TDi Comfortline, 5-drs., LM Velgen, grijsmet. 2010 VW Golf Plus 1.6, zilvergrijsmet. 2008 VW Golf 1.6, grijsmet., 5-drs. 2006 1.4i Comfortline, 5-deurs, grijsmet. 2009 VW Polo Jetta1.4 2.016V FSi comfortline, lm-velgen, blauwmet. 2008 VW Comfortline 5-drs., LM velgen, blauw met. 2009 VW Golf 1.6, grijsmet., 5-drs. 2006 VW Jetta 2.0 FSiFSi, comfortline, lm-velgen, blauwmet. 2008 VW Polo Touran zwartmet., 2004 VW 1.0 1.6 I, Comfortline, 5-drs.,Athene zwart met., LM velgen 2014 VW Jetta 2.0 FSi comfortline, lm-velgen, blauwmet. 2008 Touran FSi, zwartmet., Athene 2004 VW Polo 1.4 16V Optive, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2007 VW Polo Polo1.4 1.61.6 16V Comfortline, 5-drs,, grijsmet. 2009 VW 16V, Comfortline, 5-drs., grijs met. 2009 VW Polo 1.4 16V Optive, zilvergrijsmet. 2007 Polo 1.6 16V Comfortline, 5-drs,, grijsmet. 2009 VW Touran 1.6 FSi, zwartmet., Athene 2004 VW Up Up, 5-drs.,5-deurs, navigatie, grijsmet. 2012 Polo1.0i 1.4Move 16V Optive, zilvergrijsmet. 2006 VW Touran 1.6 FSi, zwartmet., Athene 2004 Polo 1.41.2 16V Optive, zilvergrijsmet. 2006 VW Touran TSi, Comfortline, Navigatie, grijs met. 2012 Ook nog div. goedkope auto’s met APK opinruil voorraad Ook nog div. auto’s Ook nog div. goedkope auto’s met voorraad met APK APK op op voorraad

OUDEJAARSTOERNOOI 27-12-2017 GRATIS DEELNAME Voor inwoners uit Someren en Asten: Sporthal De Postel te Someren. Jeugd (8 tot 16 jaar): 18.30 tot 20.00 uur Senioren (vanaf 16 jaar): 20.00 tot 22.00 uur Info: www.badmintonclub-someren.nl

Voor meer informatie over wonen bij De Landing kun je kijken op de website: www.stichtingdelanding.nl

Stichting De Landing, een woonvoorziening voor begeleid wonen voor mensen met autisme te Someren krijgt ruimte voor:

nieuwe bewoners! Stichting De Landing is gevestigd in het appartementencomplex De Vliebouter, Waterdael 3 te Someren. In een vleugel van het complex bevinden zich 14 appartementen die bewoond worden door bewoners van De Landing. Er is tevens een gemeenschappelijke ruimte. De bewoners zijn mensen met een normale begaafdheid en een diagnose in het autistisch spectrum. Zij huren zelf hun eigen appartement van woningbouwvereniging Wocom. Wegens vertrek van enkele bewoners komen er in 2018 enkele appartementen vrij. Wonen bij De Landing is mogelijk met een passende WMO indicatie, dan wel WLZ indicatie. De begeleiding wordt uitgevoerd door het Regionaal Autisme Centrum uit Helmond. Heb je interesse om bij De Landing te komen wonen, neem dan contact op met het secretariaat; mw. N. v. Lierop. Dit kan via een mail naar info@stichtingdelanding.nl of telefonisch 06-57273410.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 30

Eerstesteenlegging Veterinair Centrum

Henk Verstappen en Miriam van der Velden.

(Foto: Eric Driessen)

SOMEREN - De eerstesteenlegging van het in aanbouw zijnde nieuwe Veterinair Centrum vond afgelopen vrijdag plaats aan de Slievenstraat in Someren. Onder het toeziend oog van de 70 medewerkers werd de eerste steen gelegd door Miriam van der Velden en Henk Verstappen. Het Veterinair Centrum Someren is uit haar jasje gegroeid. Dit heeft hen doen besluiten een deel van het oude pand te vervangen door een ruimer en moderner nieuw pand met twee verdiepingen. In juli is de sloop en vervolgens de bouw begonnen. Na deze eerstesteenlegging zal de komende maanden het pand verder worden afgebouwd en zullen de oudere gedeeltes verbonden worden met het nieuw praktijkgebouw. Wanneer alles volgens planning verloopt dan zal rond juni 2018 het nieuwe pand in gebruik worden genomen en is het Veterinair Centrum Someren klaar voor de toekomst. Onder die zeventig aanwezige medewerkers zaten onder andere dierenartsen, assistentes, stalmedewerkers en laboranten en de 9 aandeelhouders (allen dierenarts). Van der Velden is als binnenkort 40 jaar in dienst bij de dierenartsenpraktijk en Verstappen vervult als hoofd technische dienst en lid van de nieuwbouwcommissie een belangrijke rol in het nieuwbouwproject.

Russisch Neva-ensemble in Asten ASTEN - Het Russische Neva-ensemble geeft woensdag 20 december een concert in de Maria Presentatiekerk in Asten. Het ensemble uit Sint Petersburg geeft tot half januari diverse grote optreden door heel Nederland. Het Neva-ensemble is een klein koor bestaande uit twee zangeressen en drie zangers, aangevuld met een pi-

aniste. Ze brengen liederen van Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek, kerstliederen en Russische volksmuziek over het lief en leed van het uitgestrekte platteland. Afsluitend zijn er enkele aria’s, duetten, romances en trio’s van beroemde Russische componisten te horen. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Kerkb e ri ch t e n Franciscusparochie Asten|Someren www.rkfranciscus.nl 0493-691315 Lambertuskerk Someren Donderdag 19.00: H. Mis (sacristie). Vrijdag 9.00: H. Mis (sacristie). Zondag 9.30: H. Mis Dameskerkkoor St. Lambertus Intenties: Leo vd Brand; Janus v Hoof; Frans Kanters en overl fam Kanters-Derks; Thea Smulders-v Bommel en overl fam; overl ouders Cranenbroek-vd Mortel; ouders Hagelaar-Vogels en zoon Luus; ouders vd Moosdijk en Jan Kuijpers. Dinsdag Sonnehove 19.00: H. Mis Mevr. P.M. Hurkmans; Piërre Koolen en overl familieleden. Eegelshoeve Someren Zaterdag 19.00: H.Mis. Intenties: Hein Verhees vw sterfdag. H. Naam Jezus Lierop Zondag 10.00: H. Mis; Zang Parochieel kerkkoor; intenties: Pastoor Martien van Asten; Jan Welten; overleden ouders Meulendijks en zn Thomas en Toon; Ouders Zwirs-Lebesque, Louis,Piet,Sjaak en Trees; 14.00: Kerstconcert Ameezing en Amuze. Woensdag 19.00: H Mis in Henricushof. Someren Heide Zondag 11.00: Eucharistieviering m.m.v. Jozef-Pauluskoor. Intenties: Overleden ouders Frans en Mina Hurkmans-van Grimbergen en overleden fam. Jacob en Mien Jaspers-Maas, Nellie en Angeline de schoondochters. Piet vd Boomen vw sterfdag, overleden fam vd Mortel-Biemans, fam van Tulden-Winkelmolen. Namens de parochie voor: Jan Sonnemans Misdienaar: Lektor O.L.Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind Zaterdag 16 december om 18.00: H. mis in de Einder, ingang Lambertusstraat. Met orgelspel en volkszang. Intenties: Petronella, Henrika en Henricus Borsboom; Overleden familie Seijkens; Driek de Groot; Karel Frederik Bierlee, Marsiam Bierlee Doelmoengit en Ella Bierlee-de Roo. Kapel Sluis Xlll Zondag 10.15: communieviering. H.Maria Presentatiekerk Asten Zaterdag 18.30: Eucharistieviering mmv Jozefkoor Intenties: Overl ou-

ders Swinkels- Salimans; Truus Aarts Stienen; Sjef en An Moors Nooijen en dochter Jolanda vw verj; Gerrit Aarts; Jos v Nunen; Coen vd Hoven jaargetijde; Cor vd Pol. Zondag 11.00: 3e zondag van de Advent Eucharistieviering 60 jarig Priesterfeest van pater Piet Schellens mmv Mariakoor. Intenties: Loes v Oosterhout-Compiet; Adriaan en Marietje Breedveld; Marinus en Ida Heijligers-Eijsbouts; Maroesja vd Broek; Sjef Meijs; Jan en Theo v Oosterhout; José Rijkers vw verjaardag; Gonny v Berlo v Kessel; Mia Eijsbouts; António de Alcántara vw sterfd. Dinsdag 9.30: Eucharistieviering Kapel Missiezusters. Woensdag 20.00: Concert mmv Neva Ensemble. Donderdag 17.00: Boeteviering Kapel Missiezusters. H. Antonius van Padua Heusden Zaterdag 18.30: Woord- en Communiedienst mmv Herzelen met kerstliederen ter voorbereiding naar kerst. Intenties: Albert Aarts en Ida Aarts-Relou v/w verjaardag. O.L. Vrouw Praesentatie Ommel Zaterdag 17.30: rozenhoedje; 18.00: H. Mis op de 3e zondag vd Advent + zegening vd Kerstkindjes: overl. ouders v Lierop-Verbaarschot, vader Agapito Ducusin, zus Leticia Ducusin en broer Arturo Ducusin. Zondag 9.00: rozenhoedje; 9.30: H. Mis op de 3e zondag vd Advent, m.m.v. het Gemengd Koor St. Cecilia uit Ommel + zegening vd Kerstkindjes: Benny Verhees. Maandag 8.30: H. Mis: voor het welzijn vd jonge mensen, pater Cees Schuurmans vw zijn geboortedag. Dinsdag 8.30: H. Mis: voor het welzijn vd gezinnen en alleenstaanden; 19.00: Boeteviering m.m.v. het Gemengd Koor St. Cecilia uit Ommel. Woensdag 8.30: H. Mis: voor de zielenrust vd overledenen. Donderdag 8.30: H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek v Maria v Ommel. Vrijdag 8.30: H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen.

Protestantse kerk Asten | Someren Zondag 10.00 uur: dienst in Someren, Speelheuvelplein. Voorganger is ds Van Loon, predikant in Rotterdam.

ASTEN - Dit jaar is het precies vijftig jaar geleden dat de band the Secrets werd opgericht door drie Somerense vrienden. Deze zondag komen ze weer samen voor een optreden in Asten.

Peer Welten uit Asten was jarenlang lid van het bekende orkestje. Vijftig jaar geleden werd het opgericht door drie vrienden uit Someren: Henk Kessels, Jan Wijnen en Louis Lommen. Maar omdat ze graag ’n dansorkest wilden zijn, werd de Astenaar Peer Welten erbij gehaald en vanaf 1968 ging het pijlsnel omhoog met de muzikanten: Ze kregen een druk bezette agenda. Na enkele jaren gaven eerst Jan Wijnen en later ook Louis Lommen aan te willen stoppen en hun plaatsen werden aangevuld door de Somerenaar Piet Leenen en de Astenaar Hans van Oosterhout. De vier boys bleven jaren bij elkaar tot men besloot om te gaan stoppen; dat gebeurde met carnaval in 1977. Peer Welten liep al langer met de gedachte rond om dit niet zomaar voorbij te laten gaan. Ooit werden ze nog gevraagd om nog ’n avond op te treden maar Peer vond dit niks want door omstandigheden is live optreden niet mogelijk met de normale bezetting. Daarom besloot Welten het anders aan te pakken: Deze zondagmiddag gaat hij ’n video aanbieden aan alle oud-leden van the Secrets van toen. Die zullen namelijk allemaal aanwezig zijn, want Peer heeft ’n mooie video gemaakt. Tijdens de middag, die hij op zijn bekende wijze zal presenteren, gaat hij samen met de aanwezigen ’n muzikale wandeling maken door tien jaar Secrets in woord en beeld met opnames van toen: Zowel van geluid als van oude beelden die men toentertijd heeft opgenomen. Welten: “Ik had niet verwacht dat er zo veel mensen op zouden reageren en de ruim honderd kaartjes zijn nu al uitverkocht”. Zonder kaartje is er dan ook helaas geen toegang. “Ik had gehoopt op ‘n 50 personen maar dit had ik echt niet verwacht… indien mogelijk zullen we het misschien nog wel ’n middagje over doen voor de mensen die nu geen kaartje hebben kunnen bemachtigen.” Daarover gaan ze nog met In de Gloria in gesprek. “Het zou toch helemaal mooi zijn als we twee middagen zouden hebben met Back to the Secrets, nostalgie van de bovenste plank.”

Nieuwe hoofdsponsor De Ruchte

Roland van Bussel en Gerard Koolen na het tekenen van de overeenkomst. (Foto: Eric Driessen) SOMEREN - Dobu Bouwbedrijf uit Someren is de komende tien jaar de nieuwe hoofdsponsor van De Ruchte. De overeenkomst tussen de Stichting Vrienden van De Ruchte, verantwoordelijk voor de sponsoring, en Dobu werd vorige week donderdag getekend en gaat per 1 januari in.

Rabobank, de huidige hoofdsponsor, heeft het hele sponsorbeleid omgegooid waardoor De Ruchte opzoek moest naar een nieuwe hoofdsponsor. “Ze blijven wel sponsoren maar

niet langer als hoofdsponsor”, zegt Tim Rijper, manager van De Ruchte. De theaterzaal zal vanaf het nieuwe jaar Dobutheater gaan heten. “Het is voor ons een stukje extra bereik. Zo’n 50.000 bezoekers komen ieder jaar in De Ruchte”, zegt Roland van Bussel, eigenaar Dobu. “We zijn dan ook vereerd om onze naam aan De Ruchte te hangen.” De nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van De Ruchte is ook meteen kenbaar gemaakt. Gerard Koolen geeft de voorzittershamer na zes jaar over aan Guido Hesselmans.

EFFECTIEVE DERMATOLOGISCHE BEHANDELING VAN

VERDENKING OP HUIDKANKER WWW.CEULENHUIDKLINIEK.NL WWW.DERMALINK.NL

‘Nostalgie van de bovenste plank’

Zake n n i e u ws

LASERBEHANDELING SPATADEREN

polikliniek voor dermatologie en flebologie

Ceulen Huidkliniek heeft een poliklinische operatiekamer ingericht om patiënten met verdenking op huidkanker op dezelfde dag te kunnen behandelen.

dr. RPM Ceulen dermatoloog initiatiefnemer CHK

Zoekt u een specialist voor de behandeling van uw spataderen of huidaandoening? Onze deskundige dermatologen volgen de

nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in de praktijk. Wij hebben de meeste ervaring in Nederland op het gebied van  laserbehandeling bij spataderen.DR.D.J DER KINDEREN Initiatiefnemer Dermalink Blokzijlpark 30 AB Stationsstraat Amersfoort 1 5701(Vathorst) MK Helmond 0492-792939 033-433 46 00ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS

ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS

In fo e n d i enst en Huisartsen

Bij spoedgevallen, avond-, nachten weekenddienst de centrale huisartsenpost: tel. 0900-8861. Spoedpost huisartsen Geldrop: alleen bereikbaar buiten praktijkuren van de eigen huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. Telefoon eveneens: 0900-8861.

Apotheken

Benu Apotheek Someren, Postelpark 11, tel 495954 geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Apotheek Kerkstraat, Kerkstraat 6B, tel. 440836: geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Buiten deze openingstijden voor spoedgevallen: de dienstapotheek in het Elkerliekziekenhuis in Helmond, tel. 0492-432906.

contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 09008998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Buurtzorg

Buurtzorg biedt verzorging en verpleging thuis. 24-uur bereikbaar voor zorgvragen. Tel. 06-12745040 of buurtzorgnederland.com

Maatschappelijk Werk - Lev–groep

In het weekend vanaf vrijdag 12.00 uur is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel bereikbaar, alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Tel. 06-22094316.

Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werk, echtscheiding en geldzaken. Laan ten Roode 71C, tel. 0493-441400. De crisisdienst van Lev-groep is tijdens en buiten kantoortijden bereikbaar via tel. 0492508989.

Politie Someren

Dierenartsen

Tandartsen

Wilhelminaplein 1 Someren. Openingstijden bureau: maandag t/m vrijdag 11.00-12.00 uur. Indien gesloten: Afdelingsbureau Asten, Planker 20; geopend: Maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur, zaterdag: 10.00-16.00 uur, zondag: gesloten. Alarmnummer: 112. Geen spoed: 0900-8844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000. Digitaal contact: politiesomeren.nl.

Dierenartsenpraktijk Veterinair Centrum Someren, Slievenstraat 16, tel. 441044. Vlas Veterinair (paarden) 06-12042307.

Dierenambulance

Voor geluidsoverlast en problemen met de buren: Buurtbemiddeling DAS: 06-27856865 of someren@bemiddeling.nu.

Opvang zwerfdieren: Dierenbescherming Zuidoost-Brabant. De dierenambulance rijdt voor huisdieren, kleine landbouwdieren en voor in het wild levende dieren die in nood zijn. De meldkamer dierenhulp is bereikbaar via 0900-1120000. Dierenambulances rijden niet voor dode dieren. Melding daarvan kan bij de gemeente of in het weekend bij de politie.

Zorgboog

Savant Zorg

Buurtbemiddeling

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem

Voor persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleeghuiszorg, verblijf, huishoudelijke verzorging en maaltijdservice.

Ook voor acute zorg 24 uur per dag zeven dagen per week: tel. 0492572000, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Voor nieuwe aanmeldingen: CIZ Veldhoven, tel. 0402549999. Bloedafname in Someren t.b.v. huisartsen, verloskundigen, trombosedienst en specialisten: Wijkgebouw Someren: maandag t/m vrijdag 8.00-10.15 uur Huisartsen Postelpark Someren: maandag 8.00-8.30 uur Henricushof Lierop: dinsdag en vrijdag 8.15-8.45 uur De Einder Someren Eind: woensdag en vrijdag 9.15-9.45 uur De Bunt Someren Heide: dinsdag 9.15-9.45 uur

Stichting Land van Horne

Stichting Land van Horne biedt thuiszorg in Someren vanuit woonzorgcentrum Eegelshoeve. Voor meer informatie: op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur, tel. 0900 333 55 55 of www.landvanhorne.nl. Ook voor acute zorgvragen.

Vogelasiel

Voor opvang vogels: Stichting Vogelasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop. Tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www.poetszorg.nl, tel: 0642677878.

Onis Welzijn

Onis Welzijn voor vragen over welzijn, (mantel)zorg, meedoen, wonen of inkomen in Asten en Someren. Tel. 0493-441234, e-mail info@oniswelzijn.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 31

DE LAATSTE WEKEN LEEGVERKOOP TRUUDS XXL 20-50% KORTING ZONDAG 17 DECEMBER OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR Kerstaanbieding Truuds Woonwinkel

Grote nieuwe collectie industriële lampen en meubels nú 20% korting ETS BRINKER CARP

– 30% COLLECTIE 2017KOMEN:

GE EXTRA BINNEN INKER ETC! 200 STUKS BR

Haageijk 25 5421 KW Gemert • T. 0492 820 041 Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 10.00 – 18.00 uur zaterdag van 10.00 – 17.00 uur géén koopavond

WEES ER SNEL BIJ want OP=OP E. truudswoonwinkel@live.nl • I. www.truudswoonwinkel.nl

Like ons op

Kom langs ezoek onze showroom! en b

Bezoek onze showroom in Uden

60 JAAR

Bezoek onze showroom in Deurne

Laat u inspireren in een van onze showrooms en vraag uw specialist naar de mogelijkheden voor uw perfecte badkamer!

Al 60 jaar de scherpste tegelprijzen in de regio! Verwijst Uden Bitswijk 31, telefoon 0413 262 078 Verwijst Deurne Florijn 25, telefoon 0493 311 026 Meer informatie? Ga naar www.verwijst.nl

Badkamers Tegels Sanitair

60 JAAR


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 december 2017 | pagina 32

Dat wordt genieten deze Kerst met dé Diepvriesspecialist Zie de kerstfolder op www.diepvries specialist.nl

Kerst Special

Kerst Special

Vanille roomijs

Ambachtelijke

Kerstkrans

Worstenbrood

1100 ml - Van Gils

8 stuks - Diepvriesspecialist 5,69

3,69

3 voor

10,

00

Duchesses of aardappelkroketten mini 2,49

1,

89

Zelf af te bakken 10 stuks - Diepvriesspecialist

6,

49

750 gram - Lutosa

g % kortin ruim 41

Croissants

8,49

Kerst Special

Kerst Special

Framboos sorbetijs

Kerstmuts 1000 ml - Erhard

2,

99

Haricots Verts

2,

19

11,49

8,

1 kilogram - Ardo

99

2,99

1,

99

Gepelde garnalen 400 gram - Epic Normaal 7,99

% ruim 33

Vanille roomijs

Kerstmix

4 stuks - Van Gils

korting

Rib-Eye

2 voor

8,49

10,

00

% ruim 37

250 gram - Bally Shannon

5,79

korting

% ruim 31

5,99

korting

4,49 Kerst Special

Diverse smaken

Kabeljauwhaas 900 gram - Epic

Bavarois

Kerst Special

12,99

9,

99

3 voor

8,

00

750 ml. Diepvriesspecialist of van Gils Normaal 3,39-3,59

Extra geopend Donderdag 21 december 09.00-20.00 uur Vrijdag 22 december 09.00-20.00 uur Zaterdag 23 december 09.00-17.00 uur Zondag 24 december 09.00-17.00 uur Maandag 25 december gesloten

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051 Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407 www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist Veghel Gasthuisstr. - 5461 BB Veghel T 0413-344004 zolang de -voorraad strekt. Van36 woensdag 14 december 2016 t/m- dinsdag 3 januari 2017. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD Waalwijk - T 0416-534919

www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 6 december t/m dinsdag 26 december 2017. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Dinsdag 26 december gesloten

Contact wk50  
Contact wk50