Het Contact 28-03-2019

Scroll for more

Page 4

‘T CONTACT | donderdag 28 maart 2019 | pagina 4 'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 maart 2019 | pagina 4

Online regelen Via www.someren.nl kunt u 24 uur per dag verschillende producten volledig digitaal afhandelen. Voor sommige producten dient u zich hierbij te identificeren met uw persoonlijke DigiD. U kunt o.a. terecht voor verhuizing, uittreksels BRP en verloren of gevonden voorwerpen.

Gemeentehuis Someren Bezoekadres: Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren Postadres: Postbus 290, 5710 AG Someren Tel. (0493) 494 888, Fax (0493) 494 850, www.someren.nl/gemeente@someren.nl

Openingstijden loketten Maandag tot en met vrijdag (alleen op afspraak): 9.00–12.00 uur. Voor een bezoek aan de loketten dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.someren.nl of telefonisch via (0493) 494 888.

Avondopenstelling Publiekszaken Maandag (alleen op afspraak): 17.00-20.00 uur Tijdens deze avondopenstelling is het loket Publiekszaken open en kunt u op afspraak terecht voor o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit het BRP, aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag en aangifte van verhuizing.

Openingstijden gemeentehuis en telefonische bereikbaarheid Maandag tot en met donderdag: 8.30 – 17.00 uur. Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur. Gedurende deze tijden is de deur van het gemeentehuis geopend en is de gemeente telefonisch bereikbaar. Het team Zorg en Ondersteuning (Wmo en Jeugd) is telefonisch bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Voor de openingstijden van de loketten zie hierboven. Bij een bezoek aan het gemeentehuis dient u zich altijd eerst te melden bij de receptie. Indien hier om gevraagd wordt, dient u zich te kunnen legitimeren.

Team Zorg en Ondersteuning Heeft u een vraag of probleem op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen of jeugd en gezin? Dan kunt u terecht bij Team Zorg en Ondersteuning van de gemeente Someren. ZO Someren Bijvoorbeeld voor huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding of hulp bij opvoeden van uw kind. Of voor schuldhulpverlening of een bijdrage voor welzijnsactiviteiten of PC-regeling. Wij gaan samen met u op zoek naar een passende oplossing. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Someren, van jong tot oud. Voor meer informatie kijk op www.someren.nl/zosomeren of bel (0493) 494 888.

Bijstandsuitkering Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen, dan kunt u dit digitaal doen bij het UWV via www.werk.nl Senzer zal vervolgens uw aanvraag beoordelen en u ondersteunen bij het vinden van werk. Heeft u een vraag over werk en/of inkomen? Of voor aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen dan bent u welkom bij Senzer, hét werkbedrijf voor arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Kijk voor meer informatie op www.senzer.nl of kom langs op het kantoor aan de Churchilllaan 109 in Helmond, tel. (0492) 582 444.

Milieustraat Adres: Holberg 2 in Someren, tel: (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen op de milieustraat. De milieustraat is bedoeld voor afval afkomstig uit huishoudens in Someren en Asten, dus geen bedrijfsafval. Wat

Wanneer

Inleverstation: Blik, papier/karton, drankenkartons, glas plastic verpakkingen

Maandag 13.00 uur Gratis doorlopend tot en zonder zaterdag 17.00 uur milieupas

Glas, vlakglas, drankenkartons, plastic verpakkingen, wit schoon tempex, papier/karton, frietvet, (oud) ijzer/ metalen/ blikjes, kringloopgoederen, klein chemisch afval, textiel en schoenen, elektrische apparaten, luiers, harde kunststoffen, kadavers van kleine huisdieren, asbest (max 35 m²)*, afgewerkte motorolie (tot 10 liter), autobanden zonder velg (max 5 stuks), gasflessen

Maandag t/m vrijdag van 13.00 -17.00 uur;

Groenafval en overig (grof) huishoudelijk afval: Per voetganger/fietser € 3,Personenauto/busje (max 2 m³) € 8,Bouw – en sloopafval 0-1 m³ € 8,1-2 m³ € 16,-

Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur;

Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Hoe

Gratis met vertoon van de milieupas

Tegen betaling met pin met vertoon van de milieupas

* Als u asbest wilt aanbieden dan dient u dit van tevoren telefonisch te melden bij de milieustraat, tel. (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen.

OVERZICHT ACTIVITEITEN Overzicht van evenementen, collectes en meldingen voor het optreden van een band in een horeca-inrichting, voor de komende twee weken. ● Evenementen Dit overzicht is gebaseerd op vergunningaanvragen voor een evenement. Aan de vermelding in dit overzicht kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 5 en 6 april Lollypop Festival, Someren-Eind 7 april Sint Jozef Klassieker 7 april Peelland Truckrun Informatie Meer informatie over locaties en de tijden kunt u vinden via www.someren. nl/evenementen of u kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Volg ons op instagram Op Instagram plaatsen wij onder andere mooie sfeerbeelden uit de gemeente.

www.instagram.com/gemeente_someren

KONING BEZOEKT DORPSCOÖPERATIE LIEROP LEEFT Koning Willem-Alexander heeft woensdag 20 maart een werkbezoek gebracht aan zorgcoöperatie Tot uw Dienst in Lieshout en dorpscoöperatie Lierop Leeft. Het doel van Tot uw Dienst is het bieden van kleinschalige huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding en verzorging/verpleging. Lierop Leeft biedt ouderenzorg en thuiszorg en heeft aandacht voor wonen en opvoeden. Beide coöperaties zijn aangesloten bij het landelijke netwerk van zorgcoöperaties Nederland Zorgt Voor Elkaar. De zorgcoöperatie Tot uw Dienst levert zelf thuiszorg via het contract dat de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland heeft met zorgverzekeraars CZ en VGZ. Ook voert Tot uw Dienst Wmo-taken van de gemeente uit. Tijdens zijn bezoek sprak de Koning in De Klumper met betrokkenen over de ontwikkeling van de zorgcoöperatie van een vrijwilligersorganisatie naar een sociale onderneming. Ook werden de aangeboden diensten, als familiezorg en ondersteuning van mantelzorgers, besproken. Aansluitend ontmoette de Koning in het tegenovergelegen Franciscushof cliënten en mantelzorgers. Dorpscoöperatie Lierop Leeft is breed actief, van zorg en welzijn voor ouderen tot aandacht voor de jongeren. In gemeenschapshuis De Vurherd sprak de Koning met bestuursleden over de ontstaansgeschiedenis van de coöperatie. Ook kwamen de verschillende diensten aan bod, zoals dagbesteding, uitleen van hulpmiddelen en wonen met dementie. Aansluitend sprak Koning Willem-Alexander met een maatjeskoppel en deelnemers aan dagbesteding en diner 55+. Tenslotte vond een gesprek plaats over zorgcoöperaties in het algemeen. Het thema van dit gesprek was hoe gezamenlijk de ontwikkeling naar een sociale onderneming versneld kan worden. Naast vertegenwoordigers van diverse zorginitiatieven waren hierbij ook een zorgverzekeraar en bestuursleden van Nederland Zorgt Voor Elkaar aanwezig. Meer informatie, www.koninklijkhuis.nl

NIEUWSBRIEF ZO SOMEREN OPROEP AAN SOMERENSE VETERANEN Vanuit de Stichting Oud-Indiëgangers heeft een aantal Somerense veteranen het initiatief genomen om de ‘Stichting Veteranen Someren’ op te richten. Zij willen op een laagdrempelige manier alle veteranen in Someren bij elkaar brengen. De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte. Binnenkort organiseert de stichting in oprichting een eerste informatiebijeenkomst. Heeft u zich in het verleden ingezet namens Nederland voor vrede en veiligheid, bent u woonachtig in Someren en benieuwd wat deze stichting voor u kan betekenen, neem dan contact op via bestuur@veteranensomeren.nl

Bij ’t Contact van deze week verschijnt de 2e nieuwsbrief van ZO Someren. Hiermee informeren we u over wat team Zorg en Ondersteuning (ZO) van de gemeente Someren doet en wat we voor u kunnen betekenen. Geen nieuwsbrief ontvangen? Deze is ook op te halen in het gemeentehuis.

INZAMELING OUD IJZER SOMEREN-DORP Op zaterdag 6 april wordt in Someren-Dorp door muziekvereniging Somerens Lust oud ijzer ingezameld. De inzameling start om 9.30 uur.

Zwembad De Diepsteeckel

VOORVERKOOP ZWEMABONNEMENTEN VAN 1 TOT EN MET 29 APRIL Woensdag 1 mei a.s. start het nieuwe zwemseizoen van openluchtzwembad De Diepsteeckel. Het zwemseizoen loopt dit jaar tot en met zondag 1 september. Evenals voorgaande jaren vindt de verkoop van abonnementen plaats voorafgaand aan de opening van het bad. Ook dit jaar is het mogelijk om digitaal een abonnement te kopen, naast de reguliere voorverkoop aan de kassa bij het zwembad. Tijdens de voorverkoop krijgt u een korting van € 3,-- per abonnement. Digitaal aanvragen U kunt vanaf 1 april tot en met 29 april 2019 via www. someren.nl/zwembad uw abonnement aanvragen. De betaling verloopt via iDEAL. Uw pasfoto brengt u mee als u uw zwemabonnement komt ophalen tijdens de voorverkoopdagen of tijdens het seizoen. Het voorverkoop tarief geldt als het abonnement is aangevraagd en betaald vóór 30 april a.s. Na deze datum vervalt de korting. Aanvragen tijdens voorverkoop aan de kassa U kunt aan de kassa van het zwembad onderstaande bon, vergezeld met pasfoto in leveren op de speciale voorverkoopdagen. Tevens dient u meteen het abonnement te betalen, dit kan met pin of contant. Indien u meerdere abonnementen wenst, kunt u thuis een vergelijkbare aanmeldingsbon invullen.

Tarieven 2019 Kinderen t/m 3 jaar Abonnementen volwassenen (vanaf 16 jaar) Abonnementen kinderen (van 4 t/m 15 jaar) Tienbadenkaart volwassenen Tienbadenkaart kinderen (van 4 t/m 15 jaar) Dagkaarten volwassenen Dagkaarten kinderen (van 4 t/m 15 jaar) Zwemleskaart

Gratis € 38,00 € 20,00 € 30,00 € 25,00 € 4,00 € 3,00 € 34,00

Aan het einde van het seizoen vervallen alle op dat moment nog circulerende 10 baden en zwemleskaarten. Kaarten zijn niet meer geldig in het daarop volgend seizoen.

Afhalen abonnement U kunt het abonnement ophalen tijdens de openingstijden van het zwembad, Witvrouwenbergweg 18 in Someren.

Abonnement kopen tijdens seizoen Het aanvragen van een abonnement buiten de voorverkoop kan alleen op werkdagen (ma t/m vr) tussen 14.00 en 16.00 uur voor zover er een caissière aanwezig is. Dit is afhankelijk van het weer. Om teleurstellingen te voorkomen wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met het zwembad via tel. (0493) 491 963. Het abonnement kan vervolgens drie dagen na aanvraag bij de kassa van het zwembad worden afgehaald. Tot de tijd dat men over het abonnement kan beschikken dient gewoon entree te worden betaald.

Speciale activiteiten ● 24 t/m 28 juni 2019: zwem4daagse ● Medio september de Hondenplons

Meer informatie Alle informatie over het zwembad kunt u vinden op www.someren.nl/zwembad

Data voorverkoop aan de kassa Bij de kassa van het zwembad vindt de voorverkoop van de abonnementen plaats op: ● Woensdag 17 april van 13.00 tot 17.00 uur; ● Vrijdag 19 april van 16.00 tot 20.00 uur.

Aanvraag abonnement Naam: Geboorte datum:

Woonplaats:

Pasfoto meebrengen