Page 36

‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 36

Fam i l i e b e ri ch t e n Welkom lieve

FERRE

Johannes Gerardus 7 juni 2018 Joeri-Mirda en Evan Welten Vlinkert 51, 5725 AJ Heusden

Al 30 jaar maakt hij flauwe grappen. Gelukkig is hij beter in het maken van kozijnen, deuren en trappen.

Gefeliciteerd Bart! ‘t Tendumke

Het hele jaar met de schaar in de hand en in het weekend is ze regelmatig ook boven de pot beland.

Na 30 jaar op deze aardbol, zit de agenda van deze jongen overvol. Als leerling weinig te klagen, maar ja wat wil je met al die vakantiedagen. Hij verhuist bijna terug naar de goeie kant van het kanaal, Dan ook voor Frans het huisje, boompje, baby verhaal?!

Gefeliciteerd! Van de ruige vrienden.

E-jeugdkamp wil hun sponsoren bedanken voor de spontane bijdragen • Slagerij Tomassen • Bakkerij van de Mortel • Jumbo Welten Someren • Maarten Hendriks DJ • Sleja Tegel- en Natuursteenwerken • Garage Roland Hendriks B.V. • SVSH Voetbal • Dakos Korfbal • Mobiele Fietsspecialist Geert • E.T.B. Willem Bos.

• O verlas t on ged i erte? ? B el 04 9 3 - 6 88006 . • TO O N TI N N E M A N S onderh ouds- en rep aratiew erkz aam h eden rond uw h uis en bedrijf . T el . 04 9 3 - 4 9 4 86 2 . • Z oete kers en z el f p l ukken. € 2 , 00 p er kg. N ieuw e aardap p el en € 1 , 00 p er kg. S tam roz en € 1 0, 00 T ienray sew eg 2 , M eerl o * B i n n en kort te h u u r in verz am el bedrijf sp and. G esc h ikt voor w erkruim te of op sl ag: 2 units 1 6 x 3 .5m m et el k een rol deur. M et enkel e p arkeerp l aatsen op af gesl oten terrein, l igging M ol enakkers 1 5 A sten. U nits z ijn ook sam en te h uur. P rijs p er unit € 3 50, - ex c l . p /m ( z onder energie) I nf o: T on van G ef f en H ol ding B V , 06 - 2 1 57 2 9 2 9

Een echte optimist, heeft ons verlaten. Geheel tegen zijn flamboyante levensopvatting in, is onze luidruchtige levensgenieter op zijn eigen wijze, rustig vertrokken

Patrick Bongers

• B i ologi s c h vlees , p uur, am bac h tel ijk m et de sm aak van vroeger! V arkens, rund, kip , l am svl ees, vel e soorten vl eesw aren o.a. uit eigen rokerij. B iol ogisc h e aardap p el en, uien, ap p el s, eieren, boerenkaas, geitenkaas. G eop end: vrijdag en z aterdags 1 0.00 tot 1 7 .00 uur. W ebw inkel en ook bez orging. S um iran B iol ogisc h e B oerderij B roekstraat 3 57 2 5 T L A sten- H eusden 04 9 3 - 4 4 06 3 0 w w w .sum iran.nl • Totale Leegverkoop bij Foka Deurne. Foto/video statieven tot 50% korting. Foka – Kerkstraat 8 – Deurne. • O f f ic ië l e p asf oto' s b i j u th u i s gem aakt, voor p asp oort, I D of rijbew ijs; 04 9 3 - 3 53 1 02 , Foka Deurne

Familie Bongers Familie van Oosterhout Harrie Hoeben

Wij hebben afscheid genomen van Patrick, in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten, op zaterdag 9 juni. Aansluitend heeft de crematie in stilte plaatsgevonden in crematorium Weerterland.

Telefoon: (0493) 47 35 78 Email: advertenties@hetcontact.nl advertenties@peelbelangonline.nl

Nooit meer is voor altijd Wij moeten afscheid nemen van onze liefste mama, dierbare -zus en fijne oma. In de nacht van 6 juni heeft zij het leven losgelaten. Het wordt stil zonder haar.

TOOS GIELISSEN-ENGELEN

Haar kinderen Haar zus Liesbeth & Piet Tonny Toontje † Hanneke Marie-Francé & Rea Haar kleinkinderen Petra & Gert, Kevin Carla & Cees Correspondentieadres: Lombokstraat 18, 6524LR, Nijmegen De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 juni in het kerkje ‘In De Gloria’ te Asten. Aansluitend hebben we Toos te ruste gelegd bij Harry op de begraafplaats aan de Kerkstraat te Asten.

DANKBETUIGING Via deze weg willen wij u danken voor uw betuigingen van medeleven bij het overlijden van onze zus, schoonzus, tante en vriendin

DORY KOOLEN Dit medeleven en aandacht in de vorm van persoonlijke en schriftelijke condoleances, of bloemen heeft ons getroost met dit verlies. Herinnering aan deze reacties maakt ons dankbaar. Familie Koolen Agnes Hulshof Asten, juni 2018

Henk van Gog Moeke van Gog Familie Klein Zieverink Familie van Gog

Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank Effectiever en goedkoper dan een advocaat Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs Astrid Larue • Tel. 06 539 72 748 larue@scheidingshuys.nl • www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Liessel, juni 2018

Waterdael 2 Beschikbaar per 1-8-2018 06-45562807

(bellen na 13.00 uur)

Janine Spitz Kerkrade, 8 juni 2018 Dr. Jaegersstraat 53 6417 CJ HEERLEN De afscheidsdienst, waarin we Noud hebben herdacht, heeft plaatsgevonden op woensdag 13 juni in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten. Aansluitend hebben we hem begraven op begraafplaats Dellerhof te Someren.

Asten, 1 juni 1917 Maarheeze, 6 juni 2018

Angela van Gog-Klein Zieverink

Te huur luxe gezinswoning

echtgenoot van

echtgenote van Harry Gielissen †

Een speciaal woord van dank aan de mensen van de Zorgboog voor de goede zorgen.

SCHEIDEN DOE JE SAMEN

Arnoldus Jacobus Maria

Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle blijken van belangstelling bij het overlijden van mijn lieve vrouw, schoondochter, zus, schoonzus en tante

Door jullie medewerking kunnen we terugkijken op een fantastisch weekend

Erg verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde die hij mij gegeven heeft, gedurende 31 jaar, heb ik afscheid moeten nemen van mijn lieve man

JANINE SPITZ

PEELBELANG

Aanleveren advertenties uiterlijk dinsdag 14.00 uur

van Jan Luiken (1649-1712)

Noud Scheepers

Veldhoven, 4 juni 2018 Correspondentieadres: Speenkruid 32, 5721 RJ Asten

• Totale Leegverkoop bij Foka Deurne. G eh el e voorraad tot 7 0% korting. Foka – Kerkstraat 8 – Deurne • Z oete kers en z el f p l ukken. € 2 , 00 p er kg. N ieuw e aardap p el en € 1 , 00 p er kg. S tam roz en € 1 0, 00 T ienray sew eg 2 , M eerl o

DROOM IS ‘t LEVEN, ANDERS NIET; ‘t GLIJT VOORBIJ GELYK EEN VLIET’, DIE LANGS STEYLE BOORDEN SCHIET, ZONDER OOYT TE KEEREN.

Hij overleed in de leeftijd van 47 jaar.

• G eb ru i kte b an d en vanaf € 2 5, 00 inc l . m ontage en bal anc eren. T e koop gevraagd l oop - en sl oop auto' s. Direc t gel d en R DW vrijw aring. T h om assen A uto' s H asp el w eg 3 7 Deurne tel . 04 9 3 - 3 51 552 . * B i n n en kort te h u u r in verz am el bedrijf sp and. G esc h ikt voor w erkruim te of op sl ag: 2 units 1 6 x 3 .5m m et el k een rol deur. M et enkel e p arkeerp l aatsen op af gesl oten terrein, l igging M ol enakkers 1 5 A sten. U nits z ijn ook sam en te h uur. P rijs p er unit € 3 50, - ex c l . p /m ( z onder energie) I nf o: T on van G ef f en H ol ding B V , 06 - 2 1 57 2 9 2 9

AIR

Wij zijn ontroerd door het hartverwarmende medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze papa en opa

Harry Sauren De mooie brieven, kaarten, de prachtige bloemen en de belangstelling bij het afscheid hebben ons erg goed gedaan. Onze oprechte dank hiervoor. Helmi Sauren - van den Einden Evelien, Lieke & Said, Mimoen - Kenza, Dries & Dorien

“Wie ooit ’n vertrekkende kraanvogel heeft gehoord, vergeet haar nooit meer………….” Heel onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van

Koos van de Mortel-Berkers * 9 december 1946

† 9 juni 2018

echtgenote van

Jan van de Mortel † Familie Berkers Familie van de Mortel Jupiterstraat 9 5721 ZE Asten Wij hebben afscheid van haar genomen in een plechtige uitvaartdienst op donderdag 14 juni in de parochiekerk van O.L.V. Praesentatie te Asten-Ommel.

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden van

Koos van de Mortel - Berkers Meer dan 50 jaar was Koos een zeer trouw en betrokken lid van onze muziekvereniging. Ze speelde met gedrevenheid hoorn in ons korps, samen met haar zussen en zelfs letterlijk tussen haar zussen. Koos heeft zich steeds met hart en ziel ingezet voor de vereniging. We konden altijd op haar rekenen, zelden was ze afwezig. We beseffen nog maar nauwelijks dat haar stoel nu leeg zal zijn. Dankbaar zijn we voor haar muziek en haar ideeën om van ieder optreden iets moois te maken. Niet alleen haar zussen maar ook wij als medemuzikanten zullen haar missen. Ons medeleden gaat uit naar haar familie, vrienden en verdere naasten, wij wensen hen veel sterkte toe. Muziekvereniging Sancta Maria Ommel

Cointact wk24 2018  
Cointact wk24 2018