Boemelburcht Pretgazet 2014

Page 1

Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:32 Pagina 1

Pretgazet r a a j 4 cht 4

r u b l e m Boe

al

av n r a c ma

m a r g o Pr

’s w e i v r e Inte

divers

s

uw e i n s g n i Verenig 3

T

1 0 2 k i l erugb


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:32 Pagina 2

Perfection by nature

Spikker Specials in Zevenaar staat al sinds 1962 garant voor progressief en hoog gekwalificeerd gereedschapmaken (tooling). In onze modern uitgeruste c.q. professioneel geklimatiseerde productieruimte, worden precisie vervangings- en slijtagedelen in kleine series vervaardigd. Vanwege de constante klimaatomstandigheden en de kleine seriegrootte, is het werken bij Spikker Specials bijzonder aangenaam en gevarieerd te noemen. De delen worden volgens wens van de klant of volgens eigen ontwerp (CAD/CAM) gefabriceerd en vinden toepassing in de verpakkings-, genotsartikelen-, voedings- en medische instrumentenindustrie. Een wereldwijde export van onze “high-tech” producten is te danken aan onze omvangrijke kennis c.q. expertise op het gebied van exotische materialen zoals: hardmetaal, keramiek, diamant e.a.. Het exportaandeel bedraagt: 85%. Werken bij een metaalverwerkende onderneming als Spikker Specials betekent: een bijzonder schone werkomgeving, werken met hypermoderne machines c.q. meetaparatuur, voortdurend opgeleid en begeleid worden, precisie en veel afwisselende werkzaamheden… en last but not least: 70 prettige collega’s en een uitstekende waardering.

Est. 1962

Edisonstraat 86 6902 PK Zevenaar Tel: + 31 (0) 316 – 523892 www.spikkerspecials.nl


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:32 Pagina 3

3

VO O R WO O R D Woordje van de voorzitter: ‘Een fantastisch carnaval!’ Ongetwijfeld zijn jullie op de hoogte dat Boemel-

In memoriam Tonny Jansen Een ondernemende carnavalist

burcht dit jaar 44 jaar bestaat. Het getal 44 is een

Op 8 december 2013 is onze oud-voorzitter Tonny Jansen

zeer goed van pas.

veelvoud van het getal 11 en dat betekent een écht

overleden. Een paar weken voor het overlijden spraken

Samen met alle belang-

carnavalsjubileum. Wij gaan dit jubileum samen

wij hem nog over zijn bijdrage aan de tentoonstelling

hebbenden en spon-

met jullie vieren! In de Pretgazet lees je alles over

over Boemelburcht 44 jaar. In dit gesprek bekeken wij

sors lukte het om een

deze jubileumactiviteiten.

een paar voorwerpen, die onmiskenbaar alles te maken

jaar later met een

hebben met de geschiedenis van Boemelburcht. Het was

nieuwe Boemel in de

Maar op één activiteit wil ik jullie speciaal wijzen: het

fijn om te zien hoe enthousiast hij nog was over zijn

Boemelparade te ver-

gratis frühschop ontbijt op de maandagmorgen om

jaren als voorzitter. En natuurlijk kwamen leuke verha-

schijnen.

10.00 uur op het Raadhuisplein. Na dit ontbijt start

len naar boven bij het bekijken van foto’s uit zijn per-

rond 12.00 uur het frühschoppen vanaf het plein. Dit

soonlijk archief. Het was geweldig om die verhalen te

Van de gemeenteraad

mogen jullie absoluut niet missen!

horen.

van Zevenaar ontving Tonny uit handen van burgemeester Jan de Ruiter in 2008 de Erepenning van de gemeente Zeve-

Prins Wim I

In 1983 nam Tonny Jansen de voorzittershamer over van

naar. Voor al zijn verdiensten. En dan niet alleen voor het car-

Op 9 november 2013 heeft prins Wim I Jansen na een

Jos Joosten. Vanaf dat moment heeft hij zich 27 jaar met

naval in Zevenaar, maar ook voor andere activiteiten

geslaagde openingsavond het carnavalsroer overgeno-

enthousiasme en al zijn energie ingezet voor het carnaval

waaronder bestuurslid voor operette vereniging Amicitia. En

men van Prins Joop II Janssen. Samen met zijn adju-

in Zevenaar en zeker ook voor de aangesloten verenigin-

als hij weer terugkwam van een vergadering of zangavond,

dant Frank en de hofdames Vera en Ilse regeert prins

gen. Hij heeft samen met zijn medebestuursleden en de

dan vond hij zijn rust in zijn hobby; het houden van vogels.

Wim I vier dagen over Boemelburcht. Wij hebben er

carnavalsverenigingen het carnaval in Zevenaar populair

alle vertrouwen dan hij er samen met zijn eigen ver-

gemaakt.

Tonny, hartelijk dank voor al datgene wat je voor het carnaval in Zevenaar hebt gedaan.

eniging De Toetenburgers én met alle carnavalisten in Zevenaar een geweldig carnaval gaat vieren. Boemel-

Het dieptepunt in zijn lange carrière als voorzitter was on-

burcht is met Wim I in goede handen!

getwijfeld het verlies van de Boemel bij de brand in 1994.

Het bestuur van de Stichting Gemeenschappelijk Zevenaars

Op dat moment kwamen zijn organisatorische kwaliteiten

Karnaval Boemelburcht

Tonny Jansen Ongetwijfeld zult u gehoord of gelezen hebben dat onze oud-voorzitter Tonny Jansen onverwachts is overleden. Ik wens zijn vrouw en verdere familie juist in deze carnavalstijd veel sterkte. Locaties om te bouwen Nog een ander punt dat ik toch graag wil benoemen. Het baart ons zorgen dat er steeds minder ruimte is waar groepen en carnavalsverenigingen hun wagens kunnen bouwen. De huidige locaties zijn of worden gesloten. Het is uitermate moeilijk om in de omgeving van Zevenaar nieuwe en geschikte bouwlocaties te vinden. Een actie van ex-stadsprins Joop II zorgt voor een lichtpuntje. We zijn nu in gesprek met de gemeente. Het is allemaal nog prematuur maar er is een begin… Word ook vriend! Tot slot wil ik jullie attenderen op ‘het vriend zijn’ van Boemelburcht. Word je vriend? Dan kost dat € 11,00. Je krijgt dan een prachtige pin. Maar belangrijker: als vriend help je mee om Boemelburcht het carnavals-

Beste carnavalisten van Zevenaar Het nieuwe carnavalsseizoen staat volledig in het teken van

En dat alles geldt zeker ook voor de oud-voorzitter van de

het 44-jarig bestaan van de Stichting GZK Boemelburcht. Het

Stichting GZK Boemelburcht, de heer Tonny Jansen. Hij over-

gaat hierbij om een echt carnavalsjubileum. Want zoals u

leed 8 december 2013.

weet, is 44 een veelvoud van het symbolische getal 11 en dat is het ‘zottengetal’.

centrum van de Liemers te laten blijven. Overigens

Tot slot wil ik carnavalsvereniging De Toetenburgers feliciteren met het 55-jarig bestaan. Hiermee toont buurtschap

helpen ook onze sponsors en de adverteerders in deze

In het Liemers Museum werd 2 februari een tentoonstelling

Ooy aan dat ook de dorpen in de gemeente Zevenaar niet

Pretgazet ons met de broodnodige financiën. Ieder-

geopend over de geschiedenis van Boemelburcht. Allerlei

onder doen voor de uitbundigheid, waarvan ik ieder jaar tij-

een, ontzettend bedankt daarvoor!

voorwerpen en archiefstukken zijn er te bewonderen. Via au-

dens de carnavalsdagen in de stad getuige ben. Ik wens u dit

diovisuele mogelijkheden worden zelfs oude filmbeelden ge-

jaar, zeker met de carnavalsjubilea, een vrolijk carnaval!

Tot in Boemelburcht!

presenteerd uit onder andere 1984. Voor de belangstellenden

Wie weet zie ik jullie de ko-

betekent de tentoonstelling absoluut heel veel kijkplezier.

mende dagen ergens in Boe-

Jan de Ruiter,

melburcht. Misschien bij de

De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar heeft het kwar-

burgemeester van de gemeente

opening van het carnaval op

taalblad ‘Old Senders Ni-js’ volledig gewijd aan wetenswaar-

Zevenaar.

zaterdagmiddag 1 maart. Of in

digheden over de historie van Boemelburcht. Zo valt er te

één van de vijf residenties van

lezen dat halverwege de jaren 50 van de vorige eeuw een

onze carnavalsverenigingen.

klein aantal mensen schoorvoetend met het vieren van het

Of misschien tijdens de Boe-

Zevenaarse carnaval is begonnen. Veelal reisde men af naar

melparade op zondagmiddag

plaatsen als Emmerich, Sittard of ‘s Hertogenbosch.

of tijdens het frühschop ontbijt op maandagmorgen en het daldeeën later in de

Iedere carnavalist kan tegenwoordig in Zevenaar blijven. De

middag.

Stichting GZK Boemelburcht, de carnavalsverenigingen, de groepen en de horeca werken al decennialang erg hard om

Ik wens jullie namens het bestuur van Boemelburcht

Zevenaar tot dé carnavalsstad van de Liemers te maken. Ik

een fantastisch carnaval!

heb daar niet alleen bijzonder veel waardering voor, maar ben tegelijkertijd trots op datgene wat er allemaal bereikt is

Ben Hulkenberg

door heel veel enthousiaste vrijwilligers.


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:32 Pagina 4

L WWW.. WWW

Een ruim assortiment boeken, kantoorartikelen, wenskaarten en eReaders

.NL L

NL RIJBEWIJS

n De service va Boek en Buro an gaat verder d u denkt!

MODEL VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

www .LO

via ag bestellen • 24 uur per d p onze websho boek e zien of een • Direct onlin is op voorraad dag de volgende n e g in ll e st e B • door PostNL thuisbezorgd Boek en Buro Rebers Marktstraat 29-31, Zevenaar

UAN

A.nl

Auto - Automaat - Aanhangwag en - M o

Proef de nieuwste boeken en tijdschriften onder het genot van een kop koffie in ons leescafé

agen tor - Bromfiets - Vrachtw

Carnaval in Boemelburcht:

Lokaal Belangstellend

RALPH KLEINPENNING CONSULTANCY

Speel het Pretgazet logospel en maak kans op een AOZ bon van vijftig euro! Stuur uw oplossing o.v.v. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres naar: puzzel2014@boemelburcht.info of postbus 150, 6900 AD Zevenaar. Inzending dient voor 27 februari 2014 binnen te zijn. Uit de juiste inzenders zal de winnaar van de AOZ-bon getrokken worden. De winnaar wordt op zaterdag 1 maart 2014 bekend gemaakt tijdens de opening van het carnaval op het Raadhuisplein.

1

2

3

4

5

6

11

12

13

14

15

16

7

8

17 18 MEFSXF O HMBTI CFHMB[ O TQVJU

9

10

19

20


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 02:17 Pagina 5

B O E M E L B U RC H T 4 4 J A A R

5

Boemelburcht 44 jaar: Boemelkruisje en FrĂźhschop ontbijt Het is al een aantal keer genoemd: dit jaar bestaat de stich-

lig het Boemelkruisje uitgereikt. Dit unieke kruisje is voor

ting GZK Boemelburcht 44 jaar. Een ĂŠcht carnavalsjubi-

alle daadwerkelijke deelnemers aan de Boemelparade. De

leum. Tijdens de Vier Dolle Dagen is hier dan ook ruim

uitreiking is ter hoogte van Partycentrum De Griethsepoort

aandacht voor. Wat te denken van het unieke ‘Boemel-

aan de Oude Doesburgseweg; zoals altijd de finish van de

kruisje’ en een echt ‘FrĂźhschop ontbijt’?!

Boemelparade. Onder een grote finishboog wachten Stadsprins Wim I en Jeugdprins Marick I en hun gevolg de deelnemers op en reiken zij op feestelijke wijze de Boemelkruisjes uit. FrĂźhschop ontbijt Maandagochtend 3 maart verzorgt Stichting Boemelburcht samen met Restaurant en Zalencentrum 't Centrum uit Babberich een gratis FrĂźhschop ontbijt op het Raadhuisplein. Dit feestelijke FrĂźhschop ontbijt gaat naadloos over in het frĂźhschoppen. Het plein is namelijk tegelijkertijd het start-

‘Zevenaar wo rdt nog meer het mid delpunt van het carna val’

Voor het bestuu r van Stichtin g GZK Boemel was het niet m burcht eer dan logisc h om het carn bileum tijdens avalsjuhet carnaval ze lf te vieren. “O wij vinden dat mdat dit een feest vo or heel Boemel moet zijnâ€?, aldu burcht s de bestuursle den, die met he bileum tevens t juvoor een nieuw e impuls van he al succesvolle t toch Zevenaarse frĂźh schoppen zorg vertellen hier en. Zij over: “Wij zijn van mening da naar met het t Zevenieuwe FrĂźhsc hop ontbijt no het middelpun g meer t van het carnav al in de Liemer worden. Een m s gaat iddelpunt dat niet alleen bela is voor de vijf ca ngrijk rnavalsverenig ingen, maar vo carnavallisten or alle en de horecaon dernemers in naar. De Sticht Zeveing Boemelburc ht wenst alle ca listen dan ook rnavaheel veel plezie r!â€?

punt, vanwaar de carnavalsvierders uitzwermen om alle cafĂŠs en zalen in Zevenaar te bezoeken. Kiep Movin en dj De gehele frĂźhschop-maandag klinkt er bovendien livemuziek op het Raadhuisplein. Hiervoor is de band ‘Kiep Movin’ gecontracteerd. De band wordt afgewisseld door muziek van een diskjockey. Zowel ‘Kiep Movin’ als de diskjockey spelen en draaien hoofdzakelijk carnavalsmuziek. Hun muziek Boemelkruisje

draagt zeker bij aan een geweldige sfeer tijdens het

Tijdens de Boemelparade op zondag 2 maart wordt eenma-

frĂźhschoppen in Zevenaar.

Aan alle Boemelburgers

mogelijk maken. We hopen dat al dit werk leidt tot een mooi en carnavalistisch jaargang 2014. Voelt u zich aangetrokken voelen om ook als vrijwilliger

Voor u ligt weer een nieuwe Pretgazet. Dit jaar ook weer

mee te doen met het organiseren van allerlei activiteiten in

boordevol met informatie over waar u uw carnavalsactivi-

Boemelburcht? Schroom dat niet en meld je aan: pretga-

teiten kunt beleven. En beleven kunt u carnaval in Boemel-

zet@boemelburcht.info

burcht! In korte tijd heeft Boemelburcht zich ontplooid tot

Om ons financieel te steunen kunt u Vriend(in) van Boemel-

hèt centrum in de Liemers wat betreft het carnavalsgevoel.

burcht worden. Je betaalt voor het seizoen 2013/2014 ĂŠĂŠn-

Denk hierbij aan de fantastische opening op het Raadhuis-

malig 11 Euro en steunt daarmee het carnaval in

plein, Boemelparade en het frĂźhschoppen. Dit kan zeker

Boemelburcht. Vrienden ontvangen het Boemelburcht 2014

niet zonder de inbreng van sponsoren die met hun carna-

speldje. Er zijn voor het carnavalsjaar 2014 maar 222 speld-

valshart (en portemonnee :-) ) zorgen voor voldoende finan-

jes beschikbaar. Wees er dus op tijd bij. Kijk voor verkoop

ciĂŤle armslag om dit allemaal te realiseren. Ook bedanken

locaties op www.boemelburcht.info.

we hierbij de talloze vrijwillers (denk bijvoorbeeld aan de mannen van de brandweer en gemeente!) die dit allemaal

Redactie Pretgazet

)

QQ" Q HU HHQ X IHHVWM YDQ PDNHQ Zevenaar Z ev r

JHHQ DOFRKRO RQGHU MDDU DOFRKR UU HLJHQ GUDQN QLHW WRHJHVWDDQ HLJ GUDQN QLHW WRH WD QLHW XULQHUHQ LQ KHW RSHQEDDU QLH XULQ L KHW RSHQEDDU JODVZHUN QLHW WRHJHVWDDQ DVZ U QLHW WR JHVWDDQ DIYDO LQ GH DIYDOEDN IYDO LQ G OEDN %HGD NW YRRU MH PHGH G ZHHUUNLQ L J

www.boemelburcht.info


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:35 Pagina 6

20 jaar Bright Side in Boemelburcht!

Iedereen een super Carnaval 2014 gewenst!

We richten ons op wereldwijde expeditie door de lucht, over zee en over land, warehousing, value added logistics en supply chain management.

Toegang: 18+

“ Wij willen de beste zijn;

De Boemelparade geeft

niet 98% of 99%, maar 100%

het Lokaal Belang aan! Laat u ook overtuigen van onze accurate service! www.rotra.eu Verhuellweg 5 6984 AA Doesburg Tel. 0313-483999

Creatief in Binnen- én Buitenreclame en nu ook voor AL uw drukwerk!

fred melgers delweg 4 zevenaar 06 - 50 747 347 info@liemersreclame.nl

visitekaartjes • p o s t e r s • o p m a a k stickers • autobelettering • gevel borden • spandoeken • billboards b u i t e n f r a m e s • b e h a n g • brochures reclameborden • canvasschilderije • i n t e r i e u r a a n k l e d i n g • enveloppen rolbanners • vlaggen • banieren bewegwijzering • dranghekdoeke • briefpapier • flyers • beurswanden folders • ontwerp • gevelletters lichtbakken • dtp • spanframes • foto posters • fotobehang • creatie • etc visitekaartjes • p o s t e r s • o p m a a k stickers • autobelettering • gevel borden • spandoeken • billboards b u i t e n f r a m e s • b e h a n g • brochures reclameborden • canvasschilderije • i n t e r i e u r a a n k l e d i n g • enveloppen rolbanners • vlaggen • banieren bewegwijzering • dranghekdoeke • briefpapier • flyers • beurswanden folders • ontwerp • gevelletters

www.liemersreclame.nl


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 02:41 Pagina 7

S TA D S P R I N S

7

Stadsprins Wim Ie en adjudant Frank

Het was gezellig en het blijft gezellig! Zaterdag 9 november 2013 was een heel bijzondere dag in mijn leven. Die dag werd ik stadsprins van Boemelburcht en een week later prins van de Toetenburgers. Twee dagen om nooit te vergeten! Samen met mijn vrouw Lucie heb ik er lang naartoe geleefd. Prachtig was die verrassing voor het publiek en de ontlading die mijzelf trof. We hebben er lang op gewacht en eindelijk was het dan zover. Hét feest in de Liemers Carnaval in Boemelburcht is hét feest in de Liemers. Een mooi feest. Toetuulen carnaval op de zaterdag en de opening op het Raadhuisplein. Zondag de grote Boemelparade door de binnenstad. Maandag het Frühschoppen in geheel Boemelburcht. Dinsdagmiddag familiedag bij de Toetenburgers en de Griethtreejers met jeugdprins Marick en Adjudant Sjoerd. Carnavalsjubileum Daarna gaan we het jaar in van diverse feesten en jubilea. Vanwege het 55-jarige jubileum van de Toetenburgers is het feest dit jaar extra uitgebreid. Immers: 5 maal 11 jaar. Ook dat is een echt carnavalsjubileum. Een in het oog springende activiteit is het weekend van 23 en 24 augustus 2014. Het wordt een weekend voor iedereen. De organisatie van zo’n weekend heeft altijd heel wat voeten in de aarde. Maar ik beloof: de organisatiemachine draait nu al op volle toeren. Om het tot een heel geslaagd geheel te maken. Niets wordt door de Toetenburgers aan het toeval overgelaten om van dit jubileumjaar een onvergetelijk evenement te maken. Het bestuur, vele Senaatsleden en een enthousiaste jubileumcommissie, gaan de klus klaren. Niet zonder de onmisbare hulp van de raadsleden, hun aanhang en de vele vrijwilligers. Alvast één tipje van de sluier? Je moet er echt wel even de tijd voor vrij nemen. Want dit mag je niet missen. Het zal een schitterend gebeuren worden! En dat alles onder leiding van prins Wim 1e en Adjudant Frank. Carnavalesk Boemelburcht Ik hoop u nog vaak te treffen tijdens de komende carnavalsdagen en alle feesten daarna. Bedankt voor de vele felicitaties en lovende woorden. Verder wens ik iedereen een carnavalesk Boemelburcht toe onder mijn leus:

‘Het was gezellig en het blijft gezellig’


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 02:15 Pagina 8

Ringbaan Zuid 12 6905 DB Zevenaar Telefoon: 0316 - 52 33 74

ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK

Optochtfeest in Sporthal Lentemorgen met Retteketet Showband!

Prijsuitreiking op zondag 6 maart 2011 Zaal open 14:00 uur m.m.v. De Retteketet Showband!


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 02:16 Pagina 9

9

B O E M E L B U RC H T 4 4 J A A R

Tentoonstelling in Liemers Museum De komende tijd is er in het Liemers Museum een expositie te zien over 44 jaar Boemelburcht. De meest uiteenlopende voorwerpen zijn bijeengebracht. Van een doos met alle exemplaren van de Pretgazet tot schitterende foto’s en zelfs oude en herkenbare carnavalskostuums. “De totaliteit vormt een waardevol document”, zegt het bestuur van Boemelburcht niet zonder trots over de tentoonstelling. “Er waren momenten waarop wij en de medewerkers van het museum ons verbaasden over de voorwerpen, waarvan wij het bestaan niet meer wisten.” Zeker de grote foto’s bezorgen de bezoekers van de tentoonstelling veel kijkplezier. De oudste dateert uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Ondernemers uit het centrum staan er uitgedost op afgebeeld. “Dit moeten absoluut de eerste carnavalisten van Zevenaar zijn geweest.”

niet meer bestaande vereniging De Schuumkoppen. Of jubileumboeken over bijvoorbeeld De Nachtuulen en Paljas. Natuurlijk ontbreken ook de etalagepoppen met carnavalspakken en meerdere onderscheidingen niet. Prinsengalerij Verder is er een prinsengalerij. “We hebben foto’s van alle stadsprinsen bijeen kunnen brengen. Van Gerrit I Koenders openingstijden: di. t/m zo. van 14.00 - 17.00 uur tel. liemers museum: 0316-581830 website: www.liemersmuseum.nl Kerkstraat 16 Zevenaar

‘Wie van carnaval houdt, moet dit bezocht hebben’ Groot ornament Een echte ‘eyecatcher’ valt aan het begin van de tentoonstelling onmiddellijk op: een groot ornament dat zo met de Boemelparade meekan. Vertegenwoordigers van de carnavalsverenigingen hebben eraan meegewerkt. Meer foto’s zijn te zien op grote panelen. De tekst erbij zorgt voor een mooie, historische weergave van het carnaval in Zevenaar. Prinsenpak en jubileumboeken Het accent van de tentoonstelling ligt vanzelfsprekend op de Stichting Gemeenschappelijk Zevenaars Karnaval Boemelburcht. Toch laat de tentoonstelling hier en daar ook wat van de verenigingen zien. Zoals het prinsenpak van de

Pas in 1969 onderzoekt een klein aantal onafhankelijke personen of het haalbaar is om binnen het Zevenaarse carnaval tot een samenwerkingsverband te komen. Het doel is om een stichting te vormen, die de belangen van alle carnavalsverenigingen binnen Zevenaar gaat behartigen. Pas in het seizoen 1970/71 is er sprake van een structuur. In datzelfde carnavalsseizoen wordt deze structuur met de oprichting van de stichting officieel bekrachtigd. Askruisje Met het carnaval krijgt Zevenaar er een geweldig evenement bij. Tot dan toe is de enige activiteit die telde, de jaarlijkse kermis. In de schutterstent van Schutterij St. Andreas is er tijdens de kermis steevast een uitbundig feest. Enige tijd heeft het carnaval een katholieke signatuur. Hoewel het

Jubileumboekje Bij het bezoek aan de tentoonstelling is ook het 26 pagina’s tellende boekwerkje van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar te koop. Ook hierin is de geschiedenis van het carnaval in het algemeen én over de Stichting GZK Boemelburcht terug te vinden. periodiek van de “Iedere carnavalist zou dit Cultuurhistorische Vereniging Zevena werk in bezit moeten hebar jaargang 2014 ben!”, laat het bestuur van no. 1 Boemelburcht weten. “Wij zijn enthousiast over de tentoonstelling. En danken alle medewerkers, ook die van het Liemers Museum, die de expositie mogelijk maakten.”

Old Senders Nii-js j

44 JAAR

STICHTING GEMEENSCHAPPELIJK ZEVENAARS KARNAVAL

TENTOONSTELLING

2 FEBRUARI T/M 23 MAART 2014

Het begon schoorvoetend Boemelburcht heeft een roemrijke geschiedenis achter de rug. Het is opvallend dat het carnaval al ruim zestig jaar geleden schoorvoetend begon. Een klein aantal mensen dat ieder jaar naar Emmerich en zelfs naar Sittard trok, probeerde het carnaval in Zevenaar van de grond te krijgen. Althans, zo melden de verhalen…

in 1970 tot aan Wim I Jansen van de Toetenburgers in 2014.” In de expositieruimte worden bovendien twee cd’s gedraaid. Eén met gesprekken met carnavalisten. Zoals met oud-voorzitter Jos Joosten en met Eva Heijneman als hofdame van de Nachtuulen. Pascal Staring en Ruben de Vries praten als ‘ervaringsdeskundigen’ over het Zevenaarse carnaval. “Wij betreuren dat een gesprek met Tonny Jansen niet meer mogelijk was door zijn overlijden begin december”, aldus de initiatiefnemers. De andere cd vertoont onder meer beelden van de Boemelparade uit het verleden en het frühschoppen.

askruisje halen dan al op z’n retour is, blijft dit ritueel nog lang aan het carnaval ‘hangen’.

44 jaar carnav

al in

1

naar De wereld op zijnZekve op Old Senders Ni-js

2014 no. 1

Uitgave Cultu urhistorische Vereniging Ze venaar

eerste umkoppen, de hu Sc e D n va ders Gerrit I Koen , 1970/1972. Boemelburcht n va ns ri sp stad

Carnavalsbal Ook is bekend dat in 1954 in de buurtschap Ooy een carnavalsbal wordt georganiseerd. Vijf jaar later wordt hier een carnavalsvereniging met de naam De Toetenburgers opgericht. De naam Boemelburcht De toenmalige wethouder, de heer Th. Visser, draagt de naam Boemelburcht voor. De Stichting neemt deze naam unaniem aan. Omdat de naam Boemelburcht gekoppeld wordt aan een boemeltreintje, stelt Ernest Krosse een kleine vrachtwagen beschikbaar. Gerard Jansen van Carnavalsvereniging De Nachtuulen bouwt deze om tot een locomotief. De zwarte locomotief trekt in 1973 als eerste Boemel de prinsenwagen. Grote brand De voertuigen (locomotief en prinsenwagens) worden na het carnaval gestald in een lege bedrijfshal aan de Edisonstraat in Zevenaar. Op 17 september 1994 krijgt de stichting het verschrikkelijke nieuws dat de volledige bedrijfshal is afgebrand. Inclusief de daarin aanwezige carnavalsvoertuigen. Mede door sponsoren en de inzet van de carnavalsverenigingen worden een nieuwe Boemel en prinsenwagen gebouwd.

Onafhankelijk De Stichting Gemeenschappelijk Zevenaars Karnaval (GZK) heeft altijd veel waarde gehecht aan onafhankelijke bestuursleden. In 2010 verandert het bestuur van mening. Voortaan mogen ook bestuursleden met een carnavalsachtergrond in het bestuur. Dus ook vertegenwoordigers van elburcht. em Bo n va e as nf aldering, carnavalsverenigingen. jdens de begi nsen, Henk A Ja Het bestuur ti Ab n, te os en Filip Dam, Jos Jo Nout Verhulst (v.l.n.r. André Foto’s: Boemelburcht, Liemers Museum. n de Westen, va n Ja , se os Ernest Kr ) van Zuilekom

De legendaris che Boemel, di e in 1994 in de volledig verbra stalling ndde en voor veel treurnis zorgde.


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:40 Pagina 10

Het Hof van Paljas feliciteert Boemelburcht met hun 44-jarig jubileum

Renee Teunissen T 06 54321338 www.ARTelier5.nl

Fotografie & studio verhuur Portret fotografie Beauty- & model fotografie Product fotografie Fotobewerkingen Workshops

Allemaal een fijn carnaval 2014!

www.smederijversteegen.nl Ook voor: Gasflessen en Verkoop/onderhoud Scheermachines

Boemelburcht, proďŹ ciat met ollie jubileem van de bruurs van Van Aggelen!

Bloemisterij

SCHEPERS Slenterweg 5 - 6905DM Zevenaar Tel.: 0316 - 52 32 23 www.bloemisterijschepers.nl

L O K A A L B E L A N G


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:40 Pagina 11

11

INTERVIEWS

Theo Jansen van feestpaleis De Buitenmolen

Gezonde spanning hoort erbij Al meer dan 40 jaar is De Buitenmolen dé stek voor menig carnavalist. Van schoolcarnaval tot één (of meer) dagen hossen bij Paljas. Wie heeft er geen herinneringen aan? Maar wat de sleutel is tot dit succes, dat vertelt uitbater Theo Jansen in hoogsteigen persoon.

‘Carnaval is een weerzien van mensen die goed gemutst zijn’

Al ruim 40 jaar, vier dagen lang, zo’n 950 carnavalisten in huis. Dat is niet niks! “Ik denk ook dat je dit alleen maar kunt als je met elkaar de intentie hebt om er altijd een goed feest van te maken.” Leg dat eens uit… “Al vanaf dat we de zaal hebben (in 1966, red.), zijn Paljas

en De Buitenmolen een succesvolle combinatie. Sinds de jaren tachtig hoort Kaliber hier ook bij. We kennen elkaar, weten hoe we met elkaar moeten werken, weten wanneer er overlegd moet worden en ieder weet wat ‘ie moet doen. Neem de Revu. De mensen van Paljas weten hier dan precies de weg. En dat gaat ook precies zo tijdens het carnaval zelf.”

Maar zo’n carnavalsfeest blijft wel een hele organisatie, is het niet? “Dat kun je wel zeggen. Natuurlijk bouw je in de loop der jaren wel ervaring op. Zoals in het opbouwen van de feestzaal. We beginnen twee dagen voor carnaval. Eerst haalt onze eigen ploeg alles uit de zaal. Van lampjes uit de fittingen tot de vitrage en alle decoratieve dingen. Daarna komen de manschappen van Paljas. Na afloop doen we het andersom; haalt Paljas eerst alles weg en daarna bouwen wij ons snookercentrum weer op.”

ben. Ze zingen, hebben drankjes bij zich, tot aan de pizzakoerier die pizza’s komt afleveren. Het carnaval begint voor velen al in die rij.”

‘Zaterdag en zondag is de Buitenmolen bijna te klein’ Al een beetje zenuwachtig voor het komende carnaval? “Nog niet, maar die spanning komt absoluut nog en verdwijnt pas als het feest is begonnen. Als ik zie dat alles weer als een geoliede machine loopt, kan ik wel trots zijn. Ja, dan begeef ik mij ook wel eens in de zaal. Al ben ik zelf toch het liefst op de achtergrond bezig.”

Waar blijven trouwens al die snooker-, biljart- en pooltafels? “Ha, dat is een heel ingenieus gebeuren. De snookertafels gaan op liften onder de grond, in speciale kelders. Vijf biljarttafels staan onder het podium van de Raad van 11 en voor de rest hebben we opslagruimte. Het podium is trouwens helemaal aan de biljarttafels aangepast.”

Jij op de achtergrond, je zoons achter de bar, je zus helpt en de neven en nichten zijn er ook. Is carnaval bij jullie een echt familiegebeuren? “Het familiaire is altijd wel een rode draad geweest. Vroeger stond ik achter de bar en draaide mijn vader op de achtergrond. Nu zijn het mijn zonen die hun plekje beginnen te vinden in het familiebedrijf. Ik denk dat ook dit een van de sleutels is tot het succes.”

Omschrijf het carnaval in De Buitenmolen eens! “Voor de bezoekers is het elk jaar opnieuw een weerzien van mensen die goed gemutst zijn. En die zelfs bereid zijn om lang in de rij te staan voor kaartjes, soms zelfs in weer en wind.”

Zelf ook carnavalist? “Helemaal niet! Ik vraag me stiekem wel eens af of ik carnaval echt wel leuk vind. Maar ik ben ermee opgegroeid. Al ben ik toch blij als ik de groene biljartlakens weer zie. Dan ben ik weer in mijn normale doen.”

Oh ja, die rij. Misschien wel net zo beroemd als het feest binnen… “Het verbaast mij weleens dat mensen het wachten ervoor over hebben. Soms staan de eersten er al om 17.00 uur! Maar ik woon ernaast en zie dat mensen er de grootste lol heb-

Brandweer & carnaval:

Onlosmakelijk met elkaar verbonden Je staat er misschien niet zo bij stil. Maar carnaval zonder brandweer of politie bestaat niet. “Wij treden niet op de voorgrond, maar op de achtergrond gebeurt enorm veel. Carnaval is vreugde en feest, maar wel met de veiligheid voorop”, stelt voorman Robert Polman.

alarmcentrale. Polman: “Dus als er iets gebeurt, kunnen zij direct handelen.”

Al sinds jaar en dag is de Zevenaarse brandweer in touw tijdens het carnaval. “We hebben zelfs een speciale outfit. Een boerenkiel en een jas met ‘Brandweer Boemelburcht’ en ons logo erop. Vier dagen lang zijn wij niet de brandweer van Zevenaar, maar van Boemelburcht.” Robert Polman vertelt honderduit over de vier dagen die toch wel iets anders zijn dan normaal in het brandweerleven. “Onze rol is tweeledig. Allereerst is het de veiligheid in de breedste zin. Ten tweede het begeleiden en ondersteunen waar nodig. De veiligheid geldt natuurlijk hoofdzakelijk voor de horeca, want ook die zijn onlosmakelijk met het carnaval verbonden. Zeker sinds de gebeurtenissen in Volendam is de toezicht aangescherpt. Vooraf controleren we de cafés en zalen, maar in Zevenaar zijn het hooguit kleine zaken waar we tegenaan lopen. Het veiligheidsbewustzijn zit goed tussen de oren van de Zevenaarse horecabazen, en zo hoort het natuurlijk ook.” Vliegende brigade Tijdens de carnavalsavonden is de brandweer met een ‘vliegende brigade’ vertegenwoordigd. Deze bezoekt elke feestlocatie, om de deuren en nooduitgangen te controleren. Maar ook om de nodige diensten te verlenen als dat nodig blijkt. “Het gaat bij carnaval om het plezier. Maar de veiligheid staat wel altijd voorop”, benadrukt Robert Polman nog eens. “Want als er iets gebeurt, is het plezier weg en dat wil toch niemand?” De vliegende brigade staat met verbindingsmiddelen in direct contact met de Regionale

mand die in glas trapt of een vinger die ergens tussen komt en gehecht moet worden. Toegegeven, we zijn wel altijd blij als de optocht is geweest zonder dat er iets is gebeurd.” Vooraf is er overleg met Boemelburcht. “Dat begint al in november”, vertelt Polman. “We nemen dan door wat er staat te gebeuren tijdens de drie grote feestmomenten: de opening, Boemelparade en het frühschoppen. Dus wat is het programma, voor welke opstelling wordt er gekozen, is het allemaal veilig, kan het allemaal, etcetera. De overleggen zijn altijd heel constructief. Boemelburcht en de brandweer versterken elkaar om er samen een veilig feest van te maken.” Wist u dat…een groot deel van het brandweerkorps bij het carnaval in Boemelburcht is betrokken? Alleen al bij de optocht komen zo’n 15 tot 20 brandweervrijwilligers in actie.

Constructief overleg Van begeleiden en ondersteunen is vooral tijdens de grote Boemelparade en in mindere mate tijdens het frühschoppen sprake. Samen met de politie zorgt de brandweer tijdens de Boemelparade voor het afzetten van de wegen en voor onder andere de juiste opstelling van de carnavalswagens. Polman: “Kleine ongevalletjes gebeuren altijd. Ie-

Boemelstroat Zelf heeft Robert Polman ook wel hoogtepunten tijdens het carnavalsfestijn. Om te beginnen de optocht. “Zoveel groepen en verenigingen, die stuk voor stuk veel tijd stoppen in de wagens. Je ziet de passie en energie. Dat vind ik prachtig.” Maar zeker ook de opening en het frühschoppen zijn voor Polman hoogtepunten. “Bij de opening zie je dat er steeds leukere dingen worden bedacht.” Toch nog een verbeterpuntje? “Eén biersoort in het hele centrum. Of eigenlijk: het centrum als de Boemelstroat. Als dat kan veranderen….is het feest nóg mooier!”


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:40 Pagina 12

12

JEUGDPRINS

A je to carnaval vier je zo!

Prins Marick

Adjudant Sjoerd

Wie zijn dit jaar de jeugdprins en adjudant hier in Boemelburcht? Het antwoord: Prins Marick (Lamers) en Adjudant Sjoerd (Keultjes). Hebben we te maken met echte carnavalisten? ‘Onze ouders vieren al jaren Carnaval bij Paljas, dus om een wijze raad en hulp zitten we gelukkig niet verlegen. Maar ja, zij zijn geen jeugdprins en adjudant van Boemelburcht.’ Wie zijn jullie? ‘Om in carnavalstermen te spreken hebben we hieronder 11 punten op een rijtje gezet, zodat jullie enig idee hebben wie we zijn.’ 1) We zitten samen en groep 8 van De Wissel. Een feestje op zich. 2) We houden van Carnaval en doen dan ook actief mee bij de Kidsclub van Paljas. 3) Tussendoor zitten we ook op scouting; lekker buiten zijn, klimmen en op kamp. 4) Sporten doen we ook: Sjoerd speelt basketbal, Marick speelt hockey.

5) Muziek is ook heel mooi: Marick luistert er graag naar en Sjoerd speelt gitaar. 6) Vakantie is heerlijk: Sjoerd wil naar Italië, Marick ver weg. 7) Met vrienden is het heerlijk dollen, spelen, voetballen, chillen. 8) Sjoerd mag je wakker maken voor Italiaans eten, Marick voor boeken of stripboeken. 9) We houden van feestjes en gezelligheid, dus carnaval past daar prima in. 10) We zijn nieuwsgierig, benieuwd naar het komende carnaval, maar ook hoe het de volgende jaren er voor ons uitziet. 11) Wat we later willen worden is nog niet bekend, maar misschien wel een keer Stadprins en Adjudant. Hebben jullie de mensen in Boemelburcht nog iets te zeggen? ‘Wij wensen alle Carnavalsvierders in Boemelburcht een heel mooi carnaval toe en hopen jullie, en vooral heel veel jeugd tegen te komen tijdens de vier dolle dagen!’ En jullie leus is...? ‘A je to Carnaval vier je zo!’

E N H U N G E VO L G : hallo carnavalsmensen Ik ben Jarrick van den Berg 10 jaar en zit in groep 8 van den St Martinusschool in Oud Zevenaar. Dit is mijn eerste jaar dat ik mee mag met de Raad van Elf van den GZK Ik heb meerdere hobby’s zoals keepen bij de E1 van OBW en drummen bij Crecsendo. Vorig jaar was ik adjudant bij Prins Bart op onze school, dit jaar hoop ik het bij deze groep net zo leuk te hebben als vorig jaar. Ik hoop jullie allemaal tegen te komen tijdens de carnaval in Boemelburcht. groetjes Jarrick

Duco Straatman, 11 jaar Zit op de Lindenhage en voor het 2e en laatste jaar in de raad. Na een geweldig vorig jaar te hebben gehad, mag ik nog 1 jaar afkicken en carnaval vieren op zijn best. Erg veel zin in…! Fijn carnaval allemaal….

Hoi ik ben Jop Koenders, Ik ben 10 jaar en zit op de Brede school St. Martinus in groep 7. Mijn hobby’s zijn voetballen, buitenspelen en drummen. Ik voetbal bij O.B.W E1 en ik heb drumles en speel in een jeugdorkest. Het leukste aan carnaval is de sfeer, gezelligheid en samen veel plezier maken.

Hallo ik ben Bram Polman Ik zit op: Brede school st. Martinus in groep 7. Op donderdag speel trompet bij drumfanfare st. Anna in oud Zevenaar Ik judo in Groessen Mijn hobby’s zijn: Buiten spelen, skeeleren, youtube, muziek luisteren en wii`n Carnaval in boemelburcht vind ik erg leuk want we bezoeken verschillende scholen, gaan samen bowlen en zondag tijdens de optocht op de kar snoep gooien. En vooral veel plezier en lol hebben met elkaar. Het is voor mij het 2e jaar dat ik in de jeugdraad zit en heb er weer zin in…


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:40 Pagina 13

13

JEUGDPRINS Ik ben Benjamin Stevens,ben 10 jaar en zit op basisschool de Bem. Mijn hobby’s zijn voetbal (DCS E6) en Breakdance. Carnaval is leuk omdat dan iedereen verkleed en vrolijk is. Ik vindt het fijn om in de raad van elf van Boemelburcht te zitten,omdat het gezellig is en je kunt leuk feestvieren met elkaar. Gr. Benjamin

Mijn naam is Noah Peelen, ik ben nu 11 jaar oud en zit op de Tamboerijnschool in groep 8. Mijn hobby’s zijn voetballen bij OBW en computeren. Ik vind Carnaval een super gezellig feest waar je lekker gek kan doen. De jeugdraad van 11 zorgt er samen met de prins en adjudant voor dat alle kinderen in Zevenaar een geweldig carnavalsfeest kunnen vieren. gr Noah Naam: Thijs Boerboom. Leeftijd: 11 jaar School: Brede School St. Martinus Hobby’s: Voetbal, vissen en gamen Wat ik zo leuk vind aan carnaval? Dat is de muziek waarop je kunt dansen en hossen. Je leert ook veel mensen kennen die het carnaval net zo leuk vinden als ik. Iedereen heeft goede zin en is leuk verkleed. Wat ik zo leuk vind aan de Jeugdraad van 11? Moppen vertellen, geintjes uithalen, hossen en dansen dat is wat we doen en dat vind ik erg leuk. Ook heb je de mooiste plaatsen tijdens carnaval. Ik kijk al weer uit naar de opening en de optocht. Dit jaar is mijn vriend Marick de jeugdprins samen met Adjudant Sjoerd…het zal, net als vorig jaar, wel weer erg gezellig worden!! Naam: Kobbe Kluitman Leedtijd: 11 jaar School: Brede school Sint Martinus, OudZevenaar Hobby(s): Judo, Slagwerk en buiten spelen Wat vind ik leuk met carnaval en wat is er zo leuk aan de jeugdraad? Carnaval is een super leuk feest en met de jeugdraad hebben we het erg gezellig samen. We lopen de polonaise en komen in bijna alle feestzalen. Ik verheug me het meest op de grote Boemelparade waar we op de prinsenwagen mogen zitten. Veel plezier allemaal! Groetjes Kobbe

Ik ben Harm Stokman en ben 11 jaar. Ik zit op BS St.Martinus in Oud-Zevenaar in groep 8. Mijn hobby’s zijn judo, vendelen en carnaval vieren. Bij de Jeugdraad van Boemelburcht ben ik de stadsnar. Ik vind het gezellig om met de jongens van de Jeugdraad overal naar toe te gaan, met de optocht mee te doen en te feesten. Ik weet zeker dat we er dit jaar met Prins Marick en adjudant Sjoerd een fantastisch feest van gaan maken! Groetjes, Harm Hallo ik ben Bart Ik ben 10 jaar en zit in groep 7 op de brede school st. martinus Mijn hobby’s zijn voetballen, vogels spotten en darten Ik vindt carnaval leuk want dan gaan we feesten, zijn blij en zijn lekker gek verkleed En veel vrienden zitten in de jeugdraad van boemelburcht Gr. Bart Ik ben Silke van den Boom en zit in groep 7 van de Lindenhage. Ik houd erg van paardrijden, dansen, knutselen en giechelen met vriendinnen.. Paardrijden doe ik in Groessen. Ik dans bij Les Paillettes. Dat is een dansgroep bij Paljas. Met de revu hebben wij opgetreden en wij mogen ook bij de Jeugdpronkzitting van Oud-Zevenaar en het kindercarnaval van Paljas dansen. Ik vind carnaval erg leuk. Mijn hele familie viert carnaval. Twee jaar geleden was mijn zus ook hofdame van de jeugdprins. Dit jaar ben ik samen met Jill, Marlou en Kristel hofdame van Jeugdprins Marick en Adjudant Sjoerd. Samen zijn wij al regelmatig op pronkzittingen geweest. Dat was erg gezellig. Binnenkort is het eindelijk Carnaval. Ik zeg daarom “Alaaf” en ik heb er heel veel zin in. Jullie ook? Groetjes van Silke.

Hallo allemaal, Ik ben Marlou Bloem en ben 10 jaar. Ik zit op de Lindenhage in groep 7b. Ik heb heel lang op redelijk hoog niveau geturnd, maar daar ben ik in de zomer mee gestopt. Ik zit nu bij DCS op voetbal in de E4. Verder speel ik saxofoon bij DSA in Zevenaar. Dit is het eerste jaar dat ik hofdame ben. Vorig jaar zat mijn broer Kjell bij de raad van 11 en dat was heel leuk. Nou mag ik samen met prins Marick en adjudant Sjoerd, nog 3 hofdames, de raad van 11 en de nar een mooi feestje van gaan bouwen met carnaval. Dat gaat zeker lukken want we zijn al begonnen en het is altijd heel gezellig!!! Zie jullie met carnaval, alaaf. Dag, Ik ben Jill Wijnbergen en ik ben nu voor het 2e jaar hofdame. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Dit jaar zijn we met 4 hofdames, wel zo gezellig met alle jongens. Ik zit op basisschool de Wissel en dit jaar zijn mijn klasgenoten Marick en Sjoerd jeugdprins en adjudant. Dat is keigaaf. Ik hou van dansen en zit in een wedstrijdteam van Hiphop. Mijn neef Peter is prins bij Paljas en vorig jaar was mijn neef Roel prins bij Paljas. Mijn vader en broer Jimmy doen weer mee met de optocht. Carnaval zit bij ons in de familie. Prins Marick en ik zijn allebei op dezelfde dag geboren, 24 juni 2002, daarom deze foto.

Ik ben Christel en ik ben 10 jaar. Ik zit op de Lindenhage en dat vind ik heel leuk. Ik heb hele leuke hobby ’s zoals hockey bij hvz. Ik vind het zelf heel leuk dat ik hofdame ben; ik mag mee naar de scholen en op de wagen staan tijdens de optocht. Ik vind het heel leuk dat ik alles mag meemaken met mijn neef Marick, die nu prins is. En aan carnaval vind ik leuk dat ik nu eindelijk ook ’s mag doen wat m’n ouders al jaren doen; carnaval vieren! Groetjes Christel

Naam: Mark Aaldering Leeftijd: 11 jaar School: Brede School Sint Martinus, Oud Zevenaar Hobby’s: Voetbal, Darten en Zwemmen Ik vind carnaval leuk omdat de muziek zo leuk is en iedereen dan vrolijk en verkleed is. Ik vind de Raad van 11 leuk omdat we samen met de andere leden van de raad naar leuke dingen toegaan en daar veel feesten en plezier maken. Naam: Guus Christ Leedtijd: 10 School: de Wissel, Zevenaar Hobby(s): Turnen bij Thor, buiten spelen, monopoly Ik speelde een oud opaatje met de prinswisseling, dat was erg leuk om te doen. Ik vind het supergaaf dat Marick prins is geworden. Het allerleukste aan de jeugdraad is dat je met zijn allen feest kan vieren en dat we bijna overal naar toe gaan met carnaval. Ik wens iedereen een super gezellig carnaval! Tot dan, groetjes Guus.


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 02:17 Pagina 14

14

P RO G R A M M A B O E M E L B U RC H T

Boemelparade 2014

Zaterdag 22 februari 2014: Startnummers ophalen voor de Boemelparade in Café Bright Side van 21:00 - 22:00 uur

Zondag 23 februari 2014: Een mooi voorbereidingsfeest op het carnaval is het carnavalsconcert van de Vesters Walder START

FINISH

Muzikanten op zondag 23 februari in Zalencentrum Staring. Zaal open 12:30 uur, aanvang 13:00 uur.

Donderdag 27 februari 2014:

12.30 uur Opstellen deelnemers aan de Boemelparade bij Albert Heijn

haspelstraat

Stadsprins en gevolg bezoeken Verpleeghuis.

Vrijdag 28 februari 2014: Jeugdprins en gevolg bezoeken een aantal basisscholen. Onthulling Burcht bij Jeugd- en Stadsprins.

julianalaan

Zaterdag 1 maart 2014: Om 10.00 uur is het ToetUulen kindercarnaval in de Wip Inn. De opening van het carnaval

16.00 uur Prijsuitreiking & groot feest in Sport-Wilhelminalaan hal Lentemorgen!

is op het Raadhuisplein. Burgemeester Jan de Ruiter draagt dan de sleutel van de stad over aan Stadsprins Wim I en Jeugdprins Mareck. De opening, die om 13.30 uur begint, is ook dit jaar geheel buiten. Er is een carnavalsmarkt, live muziek van DJ Robert Pouwels en professi-

13.00 uur

onele schmink van Atelier Kevin van den Bergh. Kortom, er is van alles te beleven voor jong

Start Boemelparade

en oud. Iedereen is welkom.

Zondag 2 maart 2014: Op zondag trekt vanaf 13.00 uur de Boemelparade door het centrum van Zevenaar. De te Vanaf 12.30 uur kunnen de deelnemers

Bright Side op zaterdag 22 februari 2014

volgen route is, net als vorig jaar: start vanaf Kampsingel, Grietsestraat, Raadhuisplein, Markt-

aan de optocht zich opstellen. Het forme-

van 21.00 uur tot 22.00 uur.

straat, Markt, Nieuwe Doelenstraat, Wilhelminalaan, Julianalaan, Haspelstraat, Oude Doesburgseweg, Noordeinde en zo naar Sporthal Lentemorgen. Bij Partycentrum De Griethse

ren van de optocht vindt plaats op de parkeerplaats bij Albert Heijn.

Voor opgave, inschrijfgeld, prijzengeld,

Poort krijgen alle deelnemers een Boemelkruisje, uitgereikt door één van de elf aanwezige

afmetingen deelnemende voertuigen

oud stadsprinsen. Aansluitend is in sporthal Lentemorgen tot 18.00 uur het optochtfeest. Tij-

Om 13.00 uur start de Boemelparade

en reglementen zie:

dens dit feest worden alle prijzen van de Boemelparade uitgereikt. De muziek wordt verzorgd

waarna deze bonte stoet door Zevenaar

www.boemelburcht.info

trekt. Om ongeveer 16.00 uur is de prijs-

!

door de Retteketet Showband. De toegang is gratis.

uitreiking in Sporthal Lentemorgen. Hier

Inschrijven Boemelparade

Maandag 3 maart 2014:

zal ook een groot feest worden georgani-

LET OP! Individuelen zich ook inschrij-

Op maandag kunnen liefhebbers weer Frühschoppen in Boemelburcht. Bijna 20 horeca ge-

seerd, waarbij alle Zevenaarse carnavallis-

ven en een startnummer ophalen.

legenheden zijn die dag actief om alle bezoekers een geweldige Frühschopdag te bezorgen.

ten welkom zijn. De toegang is gratis.

Individuelen, groepen, verenigingen e.d.

Naast de muzikale bijdrage van een aantal dweilorkesten, staan er op verschillende plaatsen

kunnen zich tot en met zondag 16 fe-

DJ’s en er zijn live optredens, o.a. op het Raadhuisplein.

Iedereen kan deelnemen aan de optocht.

bruari 2014 inschrijven. Individuen

Bij officiële deelname aan de Boemelpa-

en kleine groepen kunnen ook nog tij-

Dinsdag 4 maart 2014:

rade is inschrijfgeld verschuldigd. Het te

dens het ophalen van de startnummer

Op dinsdag organiseert Boemelburcht in samenwerking met carnavalsvereniging de

betalen bedrag kunt u afrekenen bij het

aanmelden.

Griethtreejers het Kindercarnaval in zaal De Grietsepoort. Alle kinderen en ouders zijn tussen

afhalen van uw startnummer in cafe The

Meer info op www.boemelburcht.info

14.00 uur en 16.00 uur weer welkom aan de Oude Doesburgseweg 24. Ook hier is de toegang gratis. Vanaf 23.30 uur sluiting van het carnaval in Schutterstent EMM bij de Toetenburgers. Stads-

We nemen het Klompenhuus.

Boemelburcht info

Voegen daaraan toe een heleboel kinderen en ouders. Een snufje carnavalskrakers, twee eetlepels hits van nu en vooral een flinke dosis Joeri van Grol van DansJeFit ! De belangrijkste ingrediënten bij elkaar voor een ZOTTE middag KINDERCARNAVAL (dinsdag 4 maart) in de mix!!! Vergeet daarbij niet het stukje verkleden en als garnering een wolkje schmink en dan uitserveren met een gezonde dosis humor (FUN), heel veel energie (Dans) en alle gekheid op een stokje! Smakelijk! ALAAF!!! Het KINDERCARNAVAL wordt aan alle kinderen en ouders gratis opgediend in het Klompenhuus van de Griethtreejers; Party en Bowlingcentrum De Griethse Poort, Oude Doesburgseweg 24 in Zevenaar. Het feest kan beginnen om 13:30u. Tot 14:15u ligt daarbij de aandacht op de allerkleinste feestneuzen. Daarna bouwen we het carnavalsfeestje verder uit en zal er voor iedereen voldoende aanbod zijn in de feestmix. Dat wordt ‘hossuh’, dat wordt ‘lachuh’, maar een feestje zal het zijn want DansJeFit is binnen!

en Jeugdprins geven de sleutel van de stad weer terug om vervolgens in aanwezigheid van alle carnavalsverenigingen en belangstellenden het feest af te sluiten. Vanaf 23.00 uur heeft iedereen, vanaf 16 jaar, gratis toegang.

Waar kunnen kind eren carnaval vieren? • Zaterdag 1 ma art Toetuulenkindercarnaval Wi pp-inn in Oud Zevenaar om 10 :00 uur • Zaterdag 1 ma art Opening van het grote carnavalsfee st op het Raadhuisplein • Zondag 2 maart Boemelparade • Dinsdag 4 ma art Kindermiddag in de Griethsepoort

Boemelburcht: @boemelburcht (http://twitter.com/boemelburcht)

Officiële Boemelburcht site: www.boemelburcht.info

Stichting GZK/Boemelburcht - Postbus 150, 6900 AD Zevenaar

De Boemelaars: @deboemelaars (http://twitter.com/deboemelaars)

De Boemelaars, Zevenaar (www.cvdeboemelaars.nl)

Secretariaat: (Geert Vos) secretaris@boemelburcht.info

De Griethtreejers: @griethtreejers (http://twitter.com/griethtreejers)

De Griethtreejers, Zevenaar (www.degriethtreejers.nl)

Pretgazet: pretgazet@boemelburcht.info

Paljas: @paljas (http://twitter.com/paljas)

De Nachtuulen, Oud-Zevenaar (www.nachtuulen.nl)

Boemelparade: boemelparade@boemelburcht.info

De Nachtuulen: @nachtuulen (http://twitter.com/nachtuulen)

Paljas, Zevenaar (www.paljas.nl)

Facebook: www.facebook.com/boemelburcht

De Toetenburgers: @toetenburgers (http://twitter.com/toetenburgers)

De Toetenburgers, Ooy (www.toetenburgers.nl)

KvK Arnhem nr 41047472 - Bank: NL62 RABO 0384 8441 11


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 02:18 Pagina 15

P RO G R A M M A / I N F O V E R E N I G I NG E N Carnavalsvereniging De Boemelaars

Programma

residentie: Schuttersgebouw St. Andreas adres: Oude Doesburgseweg 1, Zevenaar

zaterdag: Een geweldige carnavalsavond met Prins Roy I en adjudant Ewoud. Muzikale omlijsting: Showorkest TENX

website: www.cvdeboemelaars.nl mail: info@cvdeboemelaars.nl twitter: @deboemelaars zaal open: 19.30 uur prijs: (zie website) toegang: vanaf 16 jaar muziek: zaterdag en frühshoppen maandag met TENX

maandag: Tijdens het frühschoppen knallen op het Grieth in de schutterstent samen met TENX. Toegang is gratis! dinsdag: afsluiting bij café ‘t Haspeltje. Toegang is gratis.

Carnavalsvereniging De Griethtreejers residentie: De Griethse Poort adres: Oude Doesburgseweg 24, Zevenaar

Programma zaterdag: Carnaval met Bolero zondag: Familiedag met DJ Henk van Uem van 12:00 tot ??? uur. Voor de kids is er een springkussen!

website: www.degriethtreejers.nl mail: secretariaat@degriethtreejers.nl twitter: @griethtreejers

maandag: Non-Stop Frühschoppen met Bolero en DJ Henk van Uem van 12:00 tot 00:30 uur

prijs: zaterdag euro 5,- Andere dagen gratis! toegang: vanaf 16 jaar muziek: Bolero en DJ Henk van Uem

dinsdag: Van 13:30 tot 16:00 uur Kinder Carnaval met Joeri van Grol: Dans je Fit! Vanaf 20:00 tot 00:30 uur de Grote Finale met DJ Henk van Uem!

Carnavalsvereniging De Nachtuulen residentie: Schuttersgebouw St. Anna adres: Babberichseweg 58, Oud-Zevenaar telefoon: 0316 - 24 72 22 website: www.nachtuulen.nl mail: info@nachtuulen.nl twitter: @nachtuulen zaal open: 19.30 uur prijs: Euro 8,- p.p.p.a. voor niet-leden toegang: vanaf 16 jaar muziek: Q5 extra: gratis busvervoer van en naar Uulennest

Programma zaterdag: 10:00 uur Toetuulen Kindercarnaval in de Wip-Inn. Vanaf 19:30 uur Spectaculaire avond met de meest moderne en professionele band van dit moment: Q5! zondag: Deelname aan de grote Boemelparade in Zevenaar maandag: 18:00 uur Boerenkool eten in het Uulennest voor maar € 4,- p.p. Vanaf 19.30 uur lekker carnavallen met topband Q5 dinsdag: Laatste carnavalsavond met Kiep Movin’. Om 23.30 uur wordt carnaval 2014 in het Uulennest afgesloten met koffie of thee en een broodje haring of kaas!

Carnavalsvereniging Paljas residentie: Zaal De Buitenmolen adres: Molenstraat 78, Zevenaar telefoon: 0316 - 34 16 91 (ToJo) website: www.paljas.nl mail: info@paljas.nl twitter: @paljas zaal open: 19.00 uur prijs: Euro 10,- p.p.p.a. toegang: vanaf 16 jaar muziek: za. t/m di. KalibeR

Carnavalsvereniging De Toetenburgers residentie: EMM gebouw adres: Slenterweg 2, Ooij-Zevenaar website: www.toetenburgers.nl mail: carnaval@toetenburgers.nl twitter: @toetenburgers zaal open: 19.00 uur prijs: Euro 20,- pass-partoutkaart voor 4 dagen carnaval toegang: vanaf 16 jaar muziek: za t/m di. Papa Di Grazzi - ma. Blinde Ed extra: gratis busvervoer tijdens de carnaval

Programma zaterdag: Carnaval 4 je bij Paljas! Met muziek van Kaliber. Dress 2 Impress zondag: Groot feest met muziek van Kaliber! Dress 2 Impress maandag: Carnaval 4 je bij Paljas! Met muziek van Kaliber. Dress 2 Impress dinsdag: Vierde en laatste avond: Muziek Kaliber! Dolle dinsdag met optreden van de Lawineboys

Programma zaterdag: 10:00 uur Toetuulen Kindercarnaval in de Wip-Inn. 14:00 uur Opening Boemelburcht Carnaval 2014 door Stadsprins Wim I met DJ Robert Pouwels op het Raadhuisplein. ‘s Avonds een dolle avond met muziek van Papa Di Grazzi. zondag: Nagenieten van de Boemelparade met Prins Peter 2e en adjudant Wim. Muziek van Papa Di Grazzi maandag: Een spetterend optreden van Papa Di Grazzi dinsdag: 14:00 uur carnavalsmiddag voor ‘jong en oud’ met DJ-entertainer Robert Pouwels. Entree is gratis. ‘s Avonds weer een dolle avond met muziek van Papa Di Grazzi.

15


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:41 Pagina 16

Frieda Taax

Tekst e ten e

De sleutel tot een mooie toekomst.

Leeh km j[aij ef cWWj XheY^kh[i \ebZ[hi `WWhl[hibW][d cW]Wp_d[i f[hi X[h_Y^j[d m[Xi_j[i

Didamsestraat 28 6901 HC Zevenaar Stationsplein 1 6901 BE Zevenaar Tel. (0316) 52 33 41 Fax (0316) 34 19 44 info@joostenmakelaardij.nl www.joostenmakelaardij.nl

t 0316 34 34 50 m 06 201 33 664

Ook voor carnavalskleding en accessoires!

Tabak, Staatsloten, Lotto, Toto, Kranten, Lektuur, Wenskaarten, Kado- en feestartikelen, Telefoonvouchers, VVV-kadobonnen en Snoep

Clubartikelen: AKBY t De Graafschap FeyenoorE t 0rBOKF t 147 t Vitesse @TabaktiefLeuven

gemakshopleuven

Samen feesten Samen stemmen Samen werkt PvdA Zevenaar Lijst 3


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 02:19 Pagina 17

T E R U G B L I K 2 013

17


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:42 Pagina 18

voor nieuwbouw, verbouw onderhoud en machinale houtbewerking

B.V. Babberichseweg 39 6905 JR Oud-Zevenaar Tel.: 0316 - 523 307 Fax: 0316 - 370 083 E-mail: nass.bv.aannemer@planet.nl

Uw bloemenman op de Markt! WILRI Bloemenhandel Reisenakker 1 6903 ZH Zevenaar

Boemelburcht, gefeliciteerd met jullie 44-jarig jubileum


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:42 Pagina 19

carnaval in Zevenaar! 1, 2, 3 en 4 maart

carnaval-zevenaar.nl

Adjudant Mark & Prins Bas 2e entree: 5 piek!

za. 1 maart: 20.00 - 00.30u.

CARNAVAL MET zo. 2 maart: 12.00 - ????u.

voor de kids:

indoor-springkussen!

géén entree!

FAMILIEDAG! met: DJ Henk van Uem géén entree!

ma. 3 maart: v.a.12.00 - 00.30u. de laaaaange maandag!

NON-STOP & DJ Henk van Uem!

di. 4 maart: 13.30-16.00u.

géén entree!

KINDER-CARNAVAL met Joeri van Grol: Dans je Fit! 13.30: de ieniemienies! v.a. 14.15: alle kinderen

di. 4 maart 20.00-00.30u.

géén entree!

voor de stugge volhouders:

GROTE FINALE

professional promotions


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:42 Pagina 20

44 jaar Boemelburcht, 44 jaar met carnaval De stad in! g Zondaril 6 ap rsaa Voorj rkt 0 mla n 12.0 s ope e Wink 17.00 uur tot

Lokaal Belang voorop, ook in de polonaisse


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 02:20 Pagina 21

A F S C H E I D S TA D S - e n J E U G D P R I N S

Een droom die uitkwam 10 november 2012. Deze datum ga ik nooit meer vergeten. Dit was de dag dat mijn kinderdroom uitkwam: Stadsprins worden van Boemelburcht en daarbij ook nog een Uulenprins zijn…is helemaal te gek. Na dit prachtige jaar kan ik u zeggen: mijn droom is uitgekomen.

De deuren van de Uulentempel gingen open, alle carnavalsvierders stroomden binnen. Achter de schermen begon het te kriebelen, wat zou iedereen van mij vinden? Jeugdprins Duco de Kleine en adjudant Thijs werden geïnstalleerd. Na een prachtig betoog was het zover. “Uw Stadsprins is Joop de 2de!” Samen met mijn adjudant Tom mocht ik de scepter over Boemelburcht gaan zwaaien. Het feest barstte los. Bergen kippenvel Ook de opening van het carnaval was prachtig. Voor alle carnavalsvierders werd duidelijk dat de Nachtuulen dit jaar de Stadsprins hadden geleverd. Het Raadhuisplein kleurde roze en blauw. Grote confettikanonnen zorgden ervoor dat de slingers overal kwamen. Springend op mijn nummer, Bayern Style, ging ik met mijn gevolg over het Raadhuisplein op naar het podium. Toen ik eenmaal op het podium stond, kreeg ik bergen kippenvel, wat een hoop mensen! Deze opening kon niet meer stuk, wat een feest. Maar deze middag was niet zo succesvol geworden, zonder de hulp van een geweldige groep: de WipInn! Jongens bedankt, maar natuurlijk ook de mensen achter de schermen: bedankt! Nu konden de vier dagen carnaval echt beginnen. Wat waren deze vier dagen een geweldige belevenis! Tijdens de bezoeken bij de verenigingen kregen we elke keer weer een warm onthaal. Nu weet ik het zeker. Het was echt een Gemeenschappelijk Zevenaars Karnaval. Ook dit carnaval was er weer een mooie Boemelparade. Wat een belevenis als je als Prins daar staat en alle deelnemers voorbij ziet komen. En als laatste mocht ik met de boemel aansluiten en dan zie je pas hoeveel mensen er op de been zijn om naar de optocht te komen kijken. De prijsuitreiking in de sporthal werd ook weer goed bezocht en de stemming voor de rest van de dagen werd die middag zeker al gezet. Wat een feest.

Carnavalskabaal Een andere mooie belevenis was het Frühschoppen. Iedereen heeft ons aan horen komen. Dweilorkest de Troaters zorgde voor een hoop mooi carnavalskabaal. Toen was het alweer dinsdag. Zo snel als u het nu leest, zo snel leek het ook te gaan. De ochtend begon vroeg, om 10.00 uur. Wat een normaal en rustig bezoek aan Pelgromhof leek te worden, werd toch anders. De sfeer zat er al goed in bij binnenkomst. De advocaatjes werden besteld (ook door de Raad van Elf), bier stond op tafel en koffie vloog in ‘t rond. Na een mooi optreden werden de polonaises gelopen en gereden door jong en heel oud.

21

de kaars uit. Dit werd me teveel. Na maandenlang in een achtbaan te hebben gezeten, was het nu echt afgelopen. Carnaval met jullie gaf ons het echte CarnavalsgevUUL! Bij deze willen wij dan ook iedereen bedanken die ervoor gezorgd hebben dat wij een geweldig Carnavalsjaar mochten beleven. Alaaf, Prins Joop en Adjudant Tom

Na de feestmiddag, waarin ik bijzondere mensen heb mogen huldigen, was nu echt de laatste avond aangebroken. Ik moet u bekennen dat ik hier als een berg tegenop zag. Waar ik normaal een nuchtere man uit het noorden ben, werd ik een warm emotionele man in

Old-Zender. Eerst de sluiting van het carnaval in Boemelburcht en toen de definitieve sluiting van het carnaval. In de Uulentempel werd het licht gedoofd en samen met mijn Adjudant Tom en Katja blaasden wij

Jammer....het sprookje is voorbij Er was eens…. Jammer, het sprookje is voorbij. Een geweldig carnavalsjaar als Jeugdprins en Jeugdadjudant van Boemelburcht is afgelopen. En…het was super gaaf! Vanaf de opening van het carnaval bij de Nachtuulen tot aan het afscheid bij de Toetenburgers hebben we veel plezier gehad. We zijn met Prins Joop den Uul en Adjudant Tom overal op bezoek geweest. We hebben gezien hoe carnaval wordt gevierd: bij de carnavalsverenigingen, op de basisscholen in Zevenaar en zelfs in het Verpleeghuis. Het was een belevenis om op het grote Raadhuisplein te staan bij de opening van het carnaval. Dit gaan we echt nooit meer vergeten! Op de prinsenwagen reden we de stad in en hoorden we door de luidsprekers ons eigen carnavalslied; dat was vet cool. Wij willen iedereen in Boemelburcht bedanken voor het geweldige jaar!

‘Ons eigen lied door de luidsprekers; dat was vet cool’ Wij wensen Prins Marick en Adjudant Sjoerd ook een vet cool carnaval toe. Gelukkig mogen wij nog een jaartje mee op pad in de Jeugdraad van 11 van Boemelburcht! Voor iedereen een fijn carnaval. Ex-Jeugdprins Duco de Kleine en ex-Adjudant Thijs


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:42 Pagina 22

0PL CBOLJFSFO NFU DBSOBWBM %BU JT IFU JEFF 6X CBOL[BLFO SFHFMU V VVS QFS EBH WJB JOUFSOFU FO UFMFGPPO 0PL BMT V DBSOBWBM BBO IFU WJFSFO CFOU

3BCPCBOL %F -JFNFST XFOTU V FFO GJKOF DBSOBWBMĂ&#x; 3BCPCBOL &FO CBOL NFU JEFFĂŒO

XXX SBCPCBOL OM EFMJFNFST

Wij wensen iedereen in Boemelburcht een geweldig Carnaval toe!


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 02:21 Pagina 23

23

R E T T E K E T E T S H OW B A N D

Knallen tijdens het optochtfeest Niemand minder dan de Retteketet Showband beklimt na de Grote Boemelparade op zondag 2 maart het podium. Vanaf 15.00 uur barst in Sporthal Lentemorgen het feest los. En…hebben de Retteketetters er al zin in? Een kennismaking met deze topband.

‘Zondagmiddag in de sporthal: Het enige carnavalsmoment waarop heel Boemelburcht samenkomt’

Omschrijf de Retteketet Showband eens in 5 woorden? “Enthousiasme, energie, gezelligheid, feestklassiekers, voor alle leeftijden.”

Wat staat bij jullie bovenaan: de muziek of het plezier? “Het gaat niet alleen om muziek maken. Belangrijker is het feest dat ontstaat. En dat begint voor ons eigenlijk al als we door chauffeur Dennis in het bandbusje opgehaald worden en elkaar weer zien. We hebben een gezellige ploeg. Dus met elkaar op tournee gaan, is telkens weer een happening. Dat zie je waarschijnlijk ook aan ons als we op het podium

Wat hebben jullie met carnaval? “Bijna alle bandleden vieren al sinds hun vroege jeugd carnaval. We hebben zelfs een oudstadsprins in de band! We zijn allemaal drie tot vier dagen vol gas in Boemelburcht te vinden!”

‘Prachtig om die deinende massa in de sporthal te bekijken vanaf het podium’ Waar zijn jullie dit jaar in Boemelburcht te vinden? “In de ochtend (met een kleine kater van 1 maart) is het eerst opbouwen in zaal Lentemorgen. Daarna effe naar de optocht kijken, samen even een lekker pintje drinken en rond 15.00 uur het podium op om heerlijk drie uur te knallen tijdens het optochtfeest. En oja, daarna maken we ons op voor de avond en de rest van de carnavalsdagen.” Vorig jaar vierden jullie het 10-jarig jubileum. Nog genoeg energie voor nog 'ns 10? “Wij hebben de leukste hobby die er is! Van elk optreden krijg je juist nieuwe energie. Of het nou een kroegje is voor 100 man of een feesttent met 2.000 feestgangers. We spelen maximaal 20 keer per jaar en we hebben er gewoon nog steeds verschrikkelijk veel zin in!”

Wie (bandleden): Han, Kristel en Margit Gasseling, Marian Koenders (zang), Pablo van Dick, Miranda Schippers, Ruud Zaagman (blazers) Jan Willem Lamers (toetsen) Chiel ter Heerdt (drums), Bas Kumeling (toetsen), Gijs Weening (gitaar/basgitaar) Max Hetterscheid (manager) Wat: Feestmuziek/meezingers Sinds: 2003 (voorheen de Pergóla's) Waar & wanneer: Het hele jaar rond in alle uithoeken van Nederland Waarom: Pure hobby! Meer info: www.retteketetshowband.nl

staan.” Voor wie jullie (nog) niet kent: bij een avondje met de Retteketet Showband moet je in ieder geval rekening houden met.... “Een lamme arm van het zwaaien, een schorre stem en een 11-koppige band die er alles aan doet om een feestje te bouwen!” En voor wie jullie al wel kent: noem 'ns iets wat nog niemand van jullie weet! “We zouden eigenlijk wel eens een paar dagen in Oostenrijk in een après-ski bar willen spelen!”

Gluren bij de buren Inloopmiddag @ carnavalsvereningen Boemelburcht Hoe ver staat het met de carnavalswagens, gaat iedereen het wel redden dit jaar, op welke ideeën is men dit keer gekomen? Op al deze vragen gaven de carnavalsverenigingen De Griethtreejers, Toetenburgers, Boemelaars en Paljas zaterdag 25 januari antwoord. Alweer voor de vierde keer werd namelijk de inloopmiddag gehouden. De inloopmiddag is niet meer weg te denken van het Zènderse carnavalsprogramma. Carnavalisten krijgen de kans om bij collega-verenigingen in de keuken te kijken. Of om überhaupt te proeven aan het wagenbouwen. Maar ook is de middag vaste prik voor het aangaan van (nieuwe) contacten.

Ook dit keer werd de inloopmiddag goed bezocht. Mensen werden ontvangen met een kopje koffie, rt Aanbieden van een taa de door de jeugdprins bij Griethtreejers

bij het carnaval zelf: het is een virus waarmee je besmet raakt. Overal waren de vrijwilligers volop in de weer met kippengaas, papiermaché, verf en lasdraad. Wat er aan creatieve vond-

glühwein of een biertje aan de tap. Voor menigeen werd duidelijk dat het bij het wagenbouwen hetzelfde gaat als

Broajen en la ssen

bij Paljas

wijs. Nieuwsgierig naar het eindresultaat? Kom dan ook naar de Boemelparade op zondag 2 maart.

rs zitten al in De Boemelaa fase de afrondende

sten en technisch vernuft loskomt als wagenbouwers aan de gang gaan, daarvan kregen de vele bezoekers ook deze inloopmiddag weer het be-

Het programma staat elders in deze krant.

Stadsprins Wim Ie kri jgt ook een heerlijke taart!


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:43 Pagina 24

Praktijk YVONNE van HUET ademhaling • massages • therapieën

YVONNE van HUET praktijk voor ademhaling, massages en therapieën Babberichseweg 62 6905 JW ZEVENAAR Tel: 06-22007300 info@yvonnevanhuet.nl www.yvonnevanhuet.nl

Van klacht naar kracht

VIS-IT: WORKSHOP: VIS FILEREN & BEREIDEN ‘Een avond met een groep van 10 personen en onze chef-kok leren vis fileren en een drie gangen menu koken onder begeleiding van een lekker glas wijn!’ Iedere laatste maandag van de maand € 50,00 p.p. all-inn (incl. alle recepten van de avond, drank, een klantenpas en mailadres van onze chef voor vragen achteraf!) Voor meer informatie: dave@vishandelwennekes.nl

Zevenaar

Gevoel voor mensen een fijne Carnaval!

Het gaat om iedereen. Jong en oud, rijk en arm, ziek en gezond, student en gepensioneerd, stedeling en dorpeling, ondernemer en werknemer. Het gaat bij de gemeenteraadsverkiezingen, op 19 maart 2014, om onze toekomst in de gemeente Zevenaar. Een toekomst van iedereen die in Angerlo, Babberich, Giesbeek, Lathum, OudZevenaar, Ooy en Zevenaar woonachtig is. Samen met u willen wij er voor zorgen dat mensen zich prettig voelen in de gemeente Zevenaar.

twitter facebook

CDA zevenaar: Gevoel voor mensen!

website

@CDAzevenaar www.facebook.com/cda.zevenaar www.cda.nl/zevenaar


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:43 Pagina 25

25

U i t d e m a i l b ox :

Een exclusief gezelschap voor oud-prinsen I

ZEVENAAR S A

J

Schilderij-verhaal Naast ‘gezellig’ is ook ‘ludiek’ een kernbegrip bij de VOP. Zo krijgt een nieuwe prins bij zijn aantreden altijd een opdracht mee van de oud-prinsen. Pas als hij deze weet te vervullen, mag hij na afloop bij de club. Boerboom: “Dit jaar moet de prins een culinaire toevoeging verzorgen aan onze lunch op dinsdag.” Daar blijft het niet bij. De VOP is ook befaamd om het zogenaamde ‘schilderij-verhaal’. “De prins krijgt bij zijn aantreden een schilderij, dat hij het hele jaar op een plek in huis moet hangen die vanaf buiten goed zichtbaar is. Natuurlijk hoort een onaangekondigde controle er ook altijd bij.”

N

SE

C . V . P N• AL

Niet opdringen Al zo’n 15 jaar heeft carnavalsvereniging Paljas de VOP binnen haar gelederen. Ontstaan op een carnavalsdinsdagmiddag in De Buitenmolen. “We moeten ‘ns zien dat we de oud-prinsen bij elkaar houden”, herinnert Frank Boerboom zich nog precies de vraag op die dinsdagmiddag. Sindsdien is vrijwel elke afgetreden prins lid van de club geworden. “Als VOP proberen we iets te betekenen voor Paljas. Maar we

VOP-podium De herinneringen komen weer boven. De ontspannen houding maakt plaats voor zichtbare gedrevenheid. “Bij de optocht zijn we er ook, op ons VOP-podium.” Brede grijns op beide gezichten. “Ooit met een vriendengroepje begonnen op twee bierkistjes en een plank. Maar nu zitten we ’s ochtends al om 10.00 uur bij Fons (Wenting, red.) aan de koffie, om daarna het podium, inclusief tribune, op te bouwen.” Maar de échte carnavalsdag is voor de VOP de dinsdagmiddag. Dan wordt er in de feestzaal van De Buitenmolen een uitgebreide lunch geserveerd. Waarbij het broodje knakworst, de lever en het gekookte ei niet mogen ontbreken. Joosten: “Met z’n allen aan tafel en iedereen krijgt de kans

G OUD PR I

‘De jongste van ons is 25, de oudste 80. Maar we hebben geen generatieverschillen’

‘Een gezelligheidsclub zonder verplichtingen’

om iets te zeggen. De voorzitter houdt een ludiek verhaal en er is een toast op de overledenen. Ja, dat hoort er ook bij.”

IN

“We zijn een gezelligheidsclub zonder verplichtingen.” Ontspannen leunen Frank Boerboom en Ton Joosten achterover. Frank is dit jaar VOP-voorzitter, Ton is net afgetreden. “We zijn een officiële club. Met een bestuur, een Algemene Leden Vergadering en noem maar op. Maar de clou is: die vergadering is belangrijk, maar de after party is misschien nog wel belangrijker.”

willen ons niet opdringen, dus we moeten er wel voor worden gevraagd.” En dat gebeurt regelmatig. Zoals bij de Revu. “Dan is het onze taak om de nieuwe prins welkom te heten”, aldus Ton Joosten. “En bij de opening van het carnaval op het Raadhuisplein zijn we er ook, voor allerlei hand- en spandiensten.” En moet er iets worden geregeld voor de wagen of heeft een groepje hulp nodig bij een sketch in de Revu? De VOP staat altijd klaar. “Het leuke van de VOP is dat we een gezelligheidsclub zijn. We leggen ons nergens aan vast. Maar ondertussen doen we genoeg.”

07 • VEREN

G

Wie bij Paljas ooit Prins Carnaval wordt, weet zeker: na dat feestjaar is er geen zwart gat. De Vereniging van Oud Prinsen, kortweg VOP, ontvangt elke oud-prins met open armen.

20

Ook dit jaar hebben de heren er zin in. “Vooral in de dinsdagmiddag!”, benadrukt Ton. “En de zondagochtend”, vult Frank aan. “Want ook al ben je de avond ervoor tot een uur of 6.00 doorgegaan, je zorgt er wel voor dat je om 10.00 uur weer aan de koffie zit!”

11 jaar Deurzuupers Ontstaan uit vriendschap, blijven bestaan uit vriendschap! Wij kijken terug op 11 mooie jaren carnaval en we verheugen ons al op de volgende 11. We begonnen klein, in een garagebox, van Zevenaar naar Rheden en Nieuw dijk zijn wij nu beland bij onze huidige bouwlocatie aan de Pannerdenseweg. Weet u het nog!? Horeca, bierglazen, wonderland, elfjes, bijen, zigeuners, kabouters (heeft u ze nog?), ijskoninginnen, vlinders, motoren. En dit jaar…… dat is nog een verrassing! Ook in moeilijke tijden (gebrek aan bouwlocatie) hebben we ons altijd met veel plezier ingezet voor de carnaval en de optocht in Zevenaar. Ieder jaar hebben we weer meegedaan en zijn we ook in de prijzen gevallen. Van de Todi bokaal (originaliteitsprijs) tot aan de 1ste prijs! Prijzen zijn leuk maar wij laten ons vooral drijven door plezier met elkaar! Door de inspanning van velen is er steeds weer veel mogelijk. Sinds enkele jaren hebben wij ook een kijkdag, dit is een groot succes! Bij deze willen wij iedereen bedanken die ons op wat voor manier ook hebben geholpen door de jaren heen. Vrienden,

familie, verenigingen, boemelburcht bedankt! Jullie maken carnaval voor ons in Zevenaar ieder jaar tot een onvergetelijk feest. ALAAF! De Deurzuupers, sinds 11-11-2003

Rick Lubbers, winnaar van het Pretgazet logospel 2013 krijgt als prijs de 7" tablet van Phone House Zevenaar.

Ook met carnavalesk nieuws in de Pretgazet? Aanleveren tekst & beeld voor 31 december 2014 naar: pretgazet@boemelburcht.info

‘Boemelburgers, bedankt voor het fantastische jaar dat we hebben gehad!’


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:43 Pagina 26

www.boemelburcht.info )

QQ" Q HU HHQ X IHHVWM YDQ PDNHQ Zevenaar Z ev r

JHHQ DOFRKRO RQGHU MDDU DOFRKR UU HLJHQ GUDQN QLHW WRHJHVWDDQ HLJ GUDQN QLHW WRH WD QLHW XULQHUHQ LQ KHW RSHQEDDU QLH XULQ L KHW RSHQEDDU JODVZHUN QLHW WRHJHVWDDQ DVZ U QLHW WR JHVWDDQ DIYDO LQ GH DIYDOEDN IYDO LQ G OEDN %HGD NW YRRU MH PHGH G ZHHUUNLQ L J

1

lijst Carnaval in Boemelburcht is van Lokaal Belang


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:43 Pagina 27

76416-" ??? 8:=<;3788-6 64 <?1<<-:" (8:=<;3788-6


Pretgazet 2014_Opmaak 1 10-02-14 01:43 Pagina 28

! " ! " # #

$%& ' ' $%& ' '

((( %& ' ' ((( %& ' '

((( ) *+& , - '.& ' ((( ) *+& , - '.& '

Dit is alweer de laatste pagina van de Pretgazet. Wij hopen dat u vol goede zin begint aan het Carnaval 2014 in Boemelburcht. Wij heten u van harte welkom! Deze uitgave is met veel enthousiasme tot stand gebracht. Een welgemeend dank voor de pr-commissie van Boemelburcht en alle adverteerders en sponsoren. De (eind)redactie lag in handen van Frieda Tax Teksten. De foto’s zijn gemaakt door Frank Dercksen en Renee Teunissen. Opmaak en druk zijn verzorgd door Eric Boschman van dynamo-humm. Ook dankzij hen kon de Pretgazet in 15.000 brievenbussen worden bezorgd. Heeft u opmerkingen of suggesties? Wilt u uw (carnavals)groep eens aan heel Boemelburcht voorstellen? Of heeft u bijzondere verhalen? Laat het ons weten. E-mail naar redactie.pretgazet@boemelburcht.info.