Page 2

BOEM@ Live Literature ianuarie 2017 (Anul IX) Nr. 1 (95) - 42 pagini

ISSN 20660154 Apare sub egida ASPRA Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice Editor: S.C. InfoRapArt Galaţi - Editura InfoRapArt

1 / 2017 COLEGIUL DE REDACŢIE Director: Petre Rău Redactor-şef online: Mihail Gălăţanu Redactor şef: Cristian Biru Redactori: Valeriu Valegvi, Constantin Oancă, Coriolan Păunescu, Paul Sân-Petru, A.G. Secară, Dimitrie Lupu, Denisa Lepădatu, Maria Ieva, Cristina Roşu Grafică: Elena-Liliana Fluture Tehnoredactare: Daniela Caşu Colaboratori: Maria Timuc (Bucureşti), Tănase Caraşca (Tulcea), Luca Cipolla (Italia), Dan Verejanu (Chișinău), Melania Cuc (Bistriţa), Petru Jipa (Germania), Corina Petrescu (Satu Mare) Revista literară BOEMA o puteţi citi şi pe site-ul www.boema.inforapart.ro actualizat permanent de: InfoRapArt Email: boema@inforapart.ro, petrerau@yahoo.com Telefon: 0726 337376, 0740 596225 ADRESA REDACŢIEI: Str.Regimentul 11 Siret, Nr. 17, Bloc C20, Ap. 42, parter, Galaţi, 800331

Abonamente: boema@inforapart.ro, tel: 0726 337376 o În numele libertăţii absolute de exprimare, autorii răspund în mod direct de conţinutul materialelor publicate. o Materialele trimise la redacție trebuie să fie în format electronic (Word, RTF etc.) și să conțină diacritice. o Din respect pentru cititorii noștri, revista nu publică decât în mod excepțional articole apărute anterior în alte publicații (inclusiv pe internet).

Literatură şi Artă

DIN CUPRINS Poezie: Mihai Eminescu - Trecut-au anii (p.5), Virgil Costiuc (p.6), Denisa Lepădatu (p.10), Olimpiu Vladimirov (p.13), Grigore Grigore (p.16), Eugenia Rada Ioniță (p.28), Alina Marieta Ion (p.30), Florin T. Roman (p.40), Elisabeta Drăghici (p.40) Proză: Aurica Istrate: Ursul și vițelul (p.12), Lucia Pătrașcu: Puii de cuc - 2 (p.17), Mircea Marcel Petcu: Întoarcere / Toată… a mea (p.21), Irina Neagu: Peleenii - fragment (p.23), Angela Burtea: Viața, un tort tăiat în felii neuniforme / Noiembrie (p.25), Cristian Biru: Waldorf Astoria Wall Street (p.31) Eseu: Gheorghe Șeitan: Eminescu - inițiatul care a văzut o aură buddistă peste codrii dacici (p.3), Cristian Biru: Curs minor de metaforă - III (p.7), Maria Magdalena Balu: Evoluția formelor alocutive și delocutive în limba română, p. a II-a (p.38) Cronică de carte: Tudor Palladi: Daniel Verejanu și dedesubtul metafizic al creației blagiene (p.11), Dumitru Anghel: Destine de Angela Burtea (p.14) Note de lectură: Girel Barbu: Tradiții creștine și ritualuri populare românești (p.9), Virginia Chiriac: Vergil Matei - experiențele literare ale unui gazetar (19), Lucia Pătrașcu: Cum scăpăm de DNA de Mihai Dinu (p.20), Mihai Vintilă: Mușuroiul de speranțe de Paul Strepol (p.29) Aforisme: Petre Rău: O mie și una de sentințe (p.18) Meridiane: Abderrahmane Djelfaoui (Algeria): Poezie, traducere din limba franceză de Cornelia Bălan Pop (p.20) Umor: Marius Zaharia: Tehnica loviturii de stat (p.27) Cărți: Redacția: Cărți sosite la redacție (p.41)

Grafică: Coperta I: Vladimir Kush – Daisy Games Coperta a IV-a: Pablo Picasso – Nu o Plateau de Sculpteur Interior: grafică de Paul Sân-Petru

www.boema.inforapart.ro

Boem@ (95) 1/2017

2

Boema095  

Revista literară BOEM@ Nr. 95 (ianuarie 2017)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you